Reklama

pondělí 16. března 2020

Ladislav Petráš: Koronavirus a co dál

Plk. v.v. Ing. Ladislav Petráš
Ladislav Petráš a -rp-
16. 3. 2020 PrvníZprávy
Koronavirus "dělá divy". Ukazuje na řadu věcí, které jsou dlouhodobě podceňované. Podceňování otázek bezpečnosti naší společnosti má několik aspektů. Nejvýznamnější z nich jsou nezodpovědnost, neschopnost a lhostejnost.


Nezodpovědnost je jednou z příčin, proč je nedostatek rozhodujícího materiálu pro řešení krizové situace (roušky, respirátory, dezinfekční prostředky, atd.). Ty jsou nezbytné pro zachování schopností (systému zdravotnictví, výrobních podniků, systému dopravy, schopností bezpečnostních sborů a ozbrojených sil atd.) plnit úkoly po vyhlášení stavu nouze, případně dalších stupňů ohrožení. Také to, jaké hodnoty lidské a občanské jsou dlouhodobě preferovány a prosazovány ve společnosti sehrávají svoji významnou roli. Tyto oblasti jsou především v odpovědnosti vlády a politiků parlamentních stran v průběhu předchozích třiceti let, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Ladislav Petráš.

Vždyť udržování státních hmotných rezerv je věcí státní administrativy. Státní hmotné rezervy jsou náročné na státní výdaje jak pro nákup, tak také na udržování těchto zásob. Jejich struktura nemá podléhat momentálním zájmům exekutivy, ale má být podřízena zájmům o přežití společnosti, pokud dojde k rozsáhlým katastrofám, včetně války.

Příprava občanů je druhou nezbytnou podmínkou. Pokud občané nejsou připravováni na to, že obrana a ochrana společnosti musí být činností kolektivní, má to zpravidla za následek, že škody způsobené katastrofou jsou násobně větší. Přehnaný individualismus v občanské společnosti vede k tomu, že nejsou respektována nastavená pravidla pro krizovou situaci. Důsledkem tohoto stavu je anarchie, panika a bezohlednost ke svému okolí.

Neschopnost jde mnohdy ruku v ruce s nezodpovědností. Neschopní lidé na řídících místech jsou zpravidla ovlivnitelní ze strany svého okolí, což většinou vede ke korupci a upřednostňování různých zájmových skupin na úkor společnosti. V jiném případu neschopní lidé na řídících funkcích podléhají svým velikášským představám, což je opět jedna z cest, jak způsobit destrukci zavedeného a ověřeného systému.

Lhostejnost má různé příčiny. Je však stejně nebezpečným faktorem, jako ty předešlé. V krizové situaci bude záležet na tom, jak věrohodně bude fungovat vláda a jak bude schopna svým jednáním, rozhodností a důsledností "probudit" většinu lhostejných občanů k aktivní činnosti ve prospěch celé společnosti.

V současné době naše vláda přijímá razantní opatření k tomu, aby zamezila nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Jedni konstatují, že tato opatření jsou neúčinná, že jsou přijímána opožděně, nekoordinovaně, že jsou realizována nedůsledně atd. Jiná skupina občanů naopak tato opatření kritizuje za to, že jsou přehnaná, že jdou proti individuálním občanským právům, že nejsou demokratická atd.

Jistě, dá se vytknout cokoliv. Po válce je každý generálem a přijímal by rozhodnutí racionálnější. Já také mám řadu připomínek, přesto jsem rád za to, jak naše vláda, bez ohledu na postoj EU, prosazuje zájem o ochranu našich občanů před důsledky stávající pandemie.

S ohledem na vlastní životní zkušenost a s ohledem na to, co jsem napsal na začátku této své úvahy, postrádám zásadní opatření vlády, které musí doprovázet všechna přijatá opatření. Tímto opatřením je kontrola plnění nařízení, která vláda vydala a vzetí k odpovědnosti těch, kteří tato nařízení nerespektují, neplní je, či dokonce je vědomě porušují a svojí neodpovědností ohrožují ostatní naše občany. I to patří k činnosti odpovědných politiků, pokud si chtějí udržet důvěru a respekt občanů.

Ještě jednu poznámku na závěr. V současné době se připravuje rozsáhlé cvičení vojsk NATO na území Estonska. Dochází k jejich rozsáhlým přesunům po území EU. Také naše armáda na toto cvičení vysílá část svých sil.

Pokud občané mají důvěřovat vládě to, že přijímá restriktivní opatření k zabezpečení ochrany občanů ČR před nekontrolovatelným šířením koronaviru, měla by tato opatření v minimálně stejné míře uplatňovat i v oblasti činnosti ozbrojených sil. Zakázat přesuny cizích vojsk po území ČR a odvolat účast našich jednotek na tomto cvičení. Pokud to vláda neudělá, občané mohou oprávněně považovat nařízení vlády za pouhá gesta a prázdná slova.

Vojáky budeme potřebovat na posilování policie při realizaci bezpečnostních opatření a ušetřené peníze může stát vynaložit rozumnějším způsobem.


70 komentářů :

 1. Vzpomněl jsem si na vysmívané a tak "krásně" kritizované opatření vlád před více než třiceti lety. Prý je to zbytečné a kdesi cosi. Za hlupáky jsou dnes právě ti kritici. Je žádoucí, aby za hlupáky zůstali i nadále a nedat jim možnost rozhodovat o tak důležitých záležitostech. Mělo by vyplynout, že odpovědní pracovníci i z minula by měli převzít odpovědnost za rozprodej a ničení toho, co v případech nouze pomáhá zachraňovat životy.
  Jestliže EU nepodniká (a dosud jsem ani nezaslechl, že by něco konstruktivního udělala) nemá právo dále existovat. Ať se ti její příznivci shromáždí někde v pouštích Sahary, Austrálie či Jižní Ameriky, kde nikdo nežije a ukáží nám, podle nich , hlupákům, chátře, lenochům, darmožroutům, tupounům, idiotům a co ví kdo co ještě, jak se má zřídit, provozovat a rozvíjet státní útvar podle nich a jejich schopností.
  A jaké svobody dnes?
  Svobodu slova chtějí !umravnit", aby nebyla kritika a "konspirační" teorie či fake news (podle jejich výkladu).

  Svoboda cestování? Nejen tento stav virový, ale také stav finanční, válečnický i vízový tomu stejně brání. A pak se najdou i takoví "cestovatelé" kteří se chovají, no řeknu to slušně, nezodpovědně vůči ostatním (jako ti "našinci", co se vraceli dříve, aby nemuseli projít karanténou, kolik nemocných tito mají už dnes na svědomí?).
  Svoboda informací? viz svoboda slova. Nic víc není třeba dodávat, jen to, že informace musí být přece správně probrány. Jinak je to zase fake news.
  Jediná svoboda co nám zůstává je svoboda blbosti (často nekonečné) a chcípnutí pod mostem, aniž na nás pes štěkne.
  A ti, co se i dnes cítí jaksi poškozeni i nutnými a nevyhnutelnými nařízeními vlády? My ostatní dostaneme buď trikolóru či symbol českého lva a oni ať si chodí kam chtějí a s kým, kdy. Ještě přilezou na loktech šoupaje se po zemi. Ale do té doby by měli být v izolaci na velkých otevřených plochách ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den - kdo že přileze na loktech šoupaje po zemi anonyme 9.52? Koho tím myslíte? A jaká "svoboda"? Kde ji v současné době vidíte? Nikdy nebylo tolik šikanujících zákazů,příkazů, rozkazů, kontrol a pokut, jako v této demokracii, sotva se vyhrabala z plenek. Svoboda slova? Kde je? Myslíte snad, že schvalování diskuzních příspěvků kýmsi pověřeným a oprávněným, je svoboda slova a právo na názor? To nemáte ani jedno, ani druhé. Musíte s pokorou psát co je "korektní" a přijatelné, jinak máte smůlu. To je právo bečícího stáda - bečet. A za odměnu pak někdy přijde žvanec do koryta - možná. Pokorně děkuji za schválení a uveřejnění tohoto mého diskuzního příspěvku.

   Smazat

  2. Anonymní 16. března 2020 11:20
   Pozorně si to tedy přečtěte ještě jednou. Teda pokud umíte myslet. A kontrola příspěvků je především proti sprostým a hulvátům. Mimochodem, když už tak už, ne? Cenzor (podle vás) je spolumajitelem nebo vlastníkem celým webu a tak on sám si určuje, co tu může a nemůže být. To, žer dává prostor pro vyjadřování názorů je jen a jeho věc. Já na jeho postupu neshledávám nic špatného. S hulváty a sprosťáky a tak podobnými nemá cenu vyjednávat. Několikrát se tu změnily podmínky a nyní sice není přímá "rychlá" vazba, ale myslím si, že diskuse na své úrovni jen získala.
   A co se týče svobod, tak to musíte plakat na úplně jiném hrobu. Vy sám se zesměšňujete "pokorným poděkováním", přestože nechápete, co je to skutečná svoboda nebo jednotlivé svobody vůbec, protože nikdy neberete v potaz základ jakýchkoli svobod a to odpovědnost. A také že nechápete, že když budete slušný, tak vás nesmažou a klidně zveřejní. Pokud vám to uniklo, tak tohle je právě diskuse. Ani já, ani nikdo z diskutujících zde a ani cenzor nemůžeme za to, že se vám chce sprostě nevybranými slovy řvát svoje názory do světa.

   Smazat
  3. Tak jsme se konečně dočkali. Ono nelze všechno hodnotit v krátké době, tak, jak to člověk rád dělá. Matka příroda ověřuje svoje experimenty tisíce a miliony let, než řekne " to je dobré". A jsme zase u toho. S velkou slávou se likvidovali hranice a nyní není překážka před čímkoliv co z venku přijde. Jezdíme volně ven a ostatní sem a maličko jsme nedomysleli možnost toho, co se děje nyní tedy zcela jsme opomněli rizika s tím spojená. S velkou slávou jsme tleskali stavbám supermarketů, které zcela pohřbily malé obchůdky na každé vesnici. Nyní v této situaci musejí lidé z malých vesnic do měst za potravinami a ti, kteří nemají auta, nebo již jezdit nemohou, tak jsou díky tomu schopni šířit chorobu dále jak je vidět na Olomoucku. Zrušili jsme sklady CO takže nutné věci pro záchranu života se rozprodali nebo rozkradli. Zlikvidovali jsme vojsko, které v případě nouze bylo nasazováno v kritických oblastech.
   Nechtělo by se to zamyslet a něco s tím udělat? Policajti na hranicích rozdávají letáčky místo zapisování turistů dle OP aby byla možnost kontroly karantény a náš špičkový ministr Hamáček na otázku reportéra proč to nedělají klidně řekne, že to není jejich povinnost, a že spoléhá na zodpovědnost lidí. No není to úsměvné? Kdyby přišla mobilizace, tak pan Hamáček ji nechá dobrovolnou s tím, že bude spoléhat na zodpovědnost lidí?

   Smazat
  4. Stačí se zamyslet, proč? ČSSR mělo jednotky Civilní obrany?

   Smazat
  5. 17:08, jistěže mělo, co je to za otázka?

   Smazat
  6. Anonyme 15.13 - když jste psal ty nesmysly, jimž mne nevím proč peskujete, byl jste při smyslech úplně, nebo jen částečně? Když si myslíte, že máte svobodu, včetně svobody slova a projevu, nikdo vám to nebere. Své názory jsem nikdy do světa (kde je ten svět?) "neřval" -prostě je zde píšu stejně tak jako vy, nikdy jsem nikoho nežádal aby vyjednával s hlupáky a sprosťáky, a jestli máte paranoidní sklony, měl byste se nad sebou vážně zamyslet. Smysl vašeho peskování mé osoby jsem nepochopil. Právě proto, že vím, že názory na tomto webu podléhají schválení, tedy názor kohokoliv být schválen nemusí bez uvedení důvodů, musím poděkovat za to, že můj názor schválen byl - a budu tak činit i nadále. Jsem zvyklý chovat se slušně, a za všechno poděkovat, a je mi zcela lhostejné, jestli vy slušnost považujete za směšnou. To je zase věc vaší výchovy, za kterou já nenesu zodpovědnost. Děkuji, že jsem směl vyjádřit svůj názor na konkretní výpad anonyma 15.13, a že tento můj názor byl schválen.

   Smazat
 2. Dík za článek. Je smutné, že k tomuto zamyšlení musí přinutit až pandemie. Kolik našich tlučhubů upřednostňuje Čapí hnízda a jiné nesmysly.

  OdpovědětSmazat
 3. Německo akorát zabavilo ochranné prostředky pro ČR, Rakousko, SR …

  To je ten "vůdčí" typ EU.
  Jen se těším, kdy se probere Jourová, ale je fakt, nedělej to za ty peníze a zodpovědnost ŽÁDNÁ, jen takové malé pochybeníčko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takové amorální chování Německa je na mezinárodní soud v Haagu.
   Česká vláda se zachová zodpovědně a objedná ochranné prostředky pro své obyvatele a Němci to ukradnou. A v ČR lidé nadávají vládě, že nezajistila ochranné prostředky. Ze strany Německa jde o kriminální čin.

   Smazat
  2. 10:04, myslím, že to signifikantní, neměli bychom na to zapomenout. A to si představte, že oni nejen kradou, ale znovu na nás útočí, abychom v tomto marasmu vzali několik tisíc "sirotků". Spousty z nich mají kontakt s Íránem. Mějme to na paměti.

   Smazat
  3. Inu, Merkelová až dnes, když v Německu ZA JEDEN DEN PŘIBYLO TISÍC NAKAŽENÝCH... zavírá (kromě jiného) bordely... neboli nevěstince.

   Desetimilionová ČR má 344 nakažených, 146 milionová Ruská Federace má nakažených 93 - uzavírá ve středu hranice.

   Rusko vyzývá USA ke zrušení embarga ("sankcí") na zdravotnický materiál pro IRÁN... ovšem mrtvý Peršan je pro vládu USA jenom mrtvý Gój, že?

   Smazat
  4. Presne , tohle je feminismus v tom nejhorsim. nevedi si rady a cekaji kdo jim poradi..Mimo to nenavidi a to je jejich hlavni idea ..
   Chteji se udrzet u moci i kdyz uz davno nemaji ve vladach co delat, protoze jen skodi..

   Smazat
 4. Plány na státní úrovni byly v této zemi vysmívány. I když bylo a je zřejmé, že v některých oblastech by se asi plánovat mělo. Vše totiž měla zařídit neviditelná ruka trhu, no a ta jaksi nepočítala s nějakým koronavirem. Teď je těžko soudit, kdo selhal, že není to, či ono. Prostě počkáme až to někdo vyrobí, doveze. Někdo vydělává na válkách, jiný na epidemiích, druhý na pohřbech a ve finále nikdo za nic nemůže. Snad jenom ta neviditelná ruka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16. března 2020 10:15 ... "Vše totiž měla zařídit neviditelná ruka trhu, ..." - KLAUSOVA neviditelná
   ruka trhu!!! Je nutno připomenout! Dědkovi totiž už
   otrnulo a zase začíná trousit svá moudra. sck

   Smazat
  2. 16. března 2020 10:15 "... Vše totiž měla zařídit neviditelná ruka trhu,..." - t.j. ruka KLAUSOVA je
   nutno dodat! Dědkovi už otrnulo. -sck

   Smazat
 5. Je fakt, že konkrétní hrozba koronavirem otevírá mnohým lidem oči. Vím jaká důležitost byla za starých časů dávána Civilní obraně (CO), aby obyvatelstvo mělo IPCHO, čili individuální prostředky chemické ochrany, neboli plynové masky. Pokud nějaký podnik stavěl byty, školská zařízení, průmyslové objekty atd, musel projekt projít schválením na územní CO. Zde se zjistilo zda na území kde se má stavět je dostatek krytů pro civilní obyvatelstvo, pokud ne musel se kryt zahrnout do stavby a přes to vlak nejel. To je jenom tak v kostce, ale kdo o tom dneska ví? Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naše firma běžně respirátory při určitých činnostech používá. Byly toho plné sklady. Teď je vše pryč a tento druh povinného ochranného prostředku si máme sehnat sami.

   Smazat
 6. Že armáda nezasáhla,když ty materiály němci kradli?,...vinu hledejj u sebe...na sebe jsi nějak pozapomněl,...ty budeš pěkně vykutálený pták ptáků.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tonicekkopr16. března 2020 10:23
   ,...ty budeš pěkně vykutálený pták ptáků.....dovedeš ty si vůbec představit, jaké by nastalo sérešovo mediální peklo, kdyby naše armáda sáhla na whermacht? ... ""vinu hledejj u sebe""...ty bys to už neměl brát ani zředěný !

   Smazat
 7. Tohle nikdo nečekal,spíš politici čekali jadernou válku,kdy už není potřeba žádné ochranné pomůcky.

  OdpovědětSmazat
 8. Zlatá slova o současné úrovni naší společnosti.

  OdpovědětSmazat
 9. Velice správně je řečeno, že to, jak se vláda zachová vůči US přesunu vojsk Evropou a vyslání vlastních vojsk na toto "cvičení" (rozuměj provokaci vůči Rusku), bude známkou stupně našeho (a zejména Babišova) vazalství vůči militantním strukturám Západu. Kdybych byl ruským agentem, tak bych doporučil občanům naší země, především těm, kteří se navrátili z dovolené nebo služební cesty po Itálii či Číně, aby se zapojili do kulturních akcí, které budou v rámci přesunu Defender Europe 20 pořádány (a dosud nebyly odvolány ani zrušeny) a mohli tak chrabrým obráncům (Defenders) předat kromě kytek za své "osvobození" také něco navíc. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nato-se-koronaviru-neboji
  PK2

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:52 Poděkovat za naše neuvážené militantní vazalství můžeme hlavně V. Havlovi, který nás tam dostal a polistopadovým vládám. Bez souhlasu občanů nás dostaly do NATA. Co teď může tak asi pan Babiš dělat? Vystoupit ihned z NATA?

   Smazat
  2. 11:50
   Udavači Havlovi můžeme"""poděkovat""""za vše nejhorší,co amiokupant spolu s Frickem roze@ral!!!!!

   Smazat
  3. To 10:52 - dá se zakázat přejezd přes ČR zejména v situaci, kdy domorodci nesmějí vycházet ani z domovů. Dá se odvolat vyslání pomocného praporu za situace, kdy jsou potřební na hranicích Řecka a ČR. Dá se mnoho dalších věcí. Jen chtít. PK2

   Smazat
  4. Nebyl to Babiš, kdo nás zatáhl do vojenského bloku, jehož cílem je rozpoutání 3. světové války a vyhlazení občanů Evropy, zejména té střední. Kdo a co nám brání se připojit k neutrálním státům Evropy? Proč se nesmíme stát neutrální zemí, proč musíme se podílet na teroristických válkách bohatých proti chudým, proč se musíme podílet na okupaci cizích zemí??? Proič nemůžeme žit s pocitem důstojného lidství jako Rakušané, Finové, Švédové, Irové, Švýcaři. Proč, proč, proč? Zeptejte se svých politiků! Požadujte referendum za neutralitu státu! Jediní, kdo nás po tisíc roků ohrožují na existenci jsou Němci a neutralita, to znamená garance a věřím, že všichni demokraté Světa nám tu garanci dají. Pokud ne, pak to nejsou demokraté, ale potomci nacismu a A. Hitlera.

   Smazat
  5. Větva - blog:
   A kdopak uměl věštit z křišťalove gule, když 15. listopadu 2019, kdy nakaženi netopyři ještě zdravě litali po nočnim Wuchanu, na celostatni amerycke urovni zadal inzerat na celoplošny nabor hygienyku pro dvacet kličovych lokaci v narodnich centrach infekčnich nemoci ve Spojenych statach?
   Zdroj: https://vetvicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=747386

   Smazat
  6. 19:01, ne, v té době tady byla úplně jiná vláda.

   Smazat
  7. 19:01 Po zrušení Varšavské smlouvy V.Havel vyzval NATO také ke zrušení. Již v žádném vojenském paktu a mluvilo se o naši neutralitě. Najednou bylo vše jinak Havel otočil, prý nás může Rusko napadnout a takové ty kecy... Neutralita se hned v začátku pohřbila, diskuze se nepřipouštěla, a bez diskuze jsme v NATU.

   Smazat
 10. No - na novinkách už se zase strašně nadává na Babiše, (urážky, sprosté nadávky) - záminka? Nějaká laboratoř, kde lékařka nemá jakési oprávnění - ale teď o ni má zájem USA a další! Lékařka si prostřednictvím medií udělala skvělou reklamu, lid sprostě nadává na Babiše ( diskuzní - jak jinak) a jak se sprostě nadává Babišovi, je vidět, že vše je zase na dobré cestě. Mám dnes volno a právě jsem se vrátil z pouličního karnevalu. Ještě klacky do rukou - aby ti s ústenkami na čenichu mohli mlátit ty, kteří je nemají. Strašné! Skutečný důkaz, jak vládám ČR jde o lidi? A kdo zachraňoval každoročně umrzlé bezdomovce? Umrzly jich mraky -a co se pro ně vymyslelo? Nic - na diskuzích se tomu lidi jen pošklebovali. A proč ještě vládci plošně nezastavili ty příšerné, nesmyslné a lichvářské exekuce? Kolem toho bezradně ťapou - a ročně je převážně z těchto důvodů více než patnáct set!!! sebevražd, trvá to už déle než dvacet let - a vlády nic??? Tak ať teď nepředstírají tímhle koncentrákem, že jim jde o lidi. Bůhví o co jde - lidi naletí na všechno, jak se ukazuje. Proč neustále plkají o lyžařích? Protože se to píše na novinkách! Zas internet! A přitom nemoc vypukla v Číně! Fakt jak u blbých. A prosím - nenadávejte mi tady moc. Děkuji. A taky pokorně děkuji za schválení a uveřejnění mého příspěvku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ta doktorka z té soukromé laboratoře, nezlobte se na mě, už jsem od ní viděl dvě videa, ve mě vyvolává dojem, protože ta vyšetření provádí relativně levně a kupodivu na tom nechce rejžovat (což je dnes skoro k neuvěření), asi tím nevědomky hodila vidle do připravenému kšeftování nějakým grázlům, kteří chtěli využít situace a nehorázně si nahrabat a tak na ní honem klekli aby ještě zachránili co se dá. Podívejte na ceny roušek. Opakuji je to jenom můj dojem, ale paní doktorka je od pohledu seriózní člověk
   a asi taky proto narazila, protože každý dobrý skutek, musí být po zásluze potrestán. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. Nemám takový přehled, jako vy, nevím kde se tu ten blbý vir vzal. Nemám rád vulgaritu, ale doktorku dnes potřebuji víc než premiéra. Na druhé straně ne, že by Babiš byl zázrak, ani viník za vše a navíc lepšího nevidím.

   Smazat
  3. Čtu už několik dní na netu v diskuzích různé názory,každý je nachytro a komentuje nedostatek roušek a respirátorů.Můj názor je od začátku problémů ten,že mocní dělají vše pro to,aby se nakazilo co nejvíce lidí.Myslím že se jim to daří a to velmi!!! Četl jsem včera nějakou studii o počtu infikovaných v jiných zemích,skutečnost je zjištěné případy x27,tzn.zatím u nás asi 8000 nakažených!!! Vzhledem k nedostatečnému počtu odběrů jsou jich dle mého odhadu už desítky tisíc!Dopadneme v příštích dnech podstatně hůře než Itálie...si myslím.Vše se řeší až s několikadenním zpožděním,MHD...pokladní v marketech i zdravotníci bez roušek a respirátorů,děti prokažené mezi sebou roznášely Koronu několik dní po nákupních centrech,hromada lidí píše že sedí s příznaky doma a nikdo je nechce testovat....dnes už dochází i testy!!! Co si o tom myslet? Proč píšu(u mne vyjímečně)tento příspěvek? Ještě jsem nezaznamenal v žádné diskuzi ani ve článcích a tiskovkách dotaz...KOLIK MÁME V ČESKU PLICNÍCH VENTILÁTORŮ???...Německo DOKOUPILO 10000 kusů,Čína posílá Itálii 10000 kusů.Měli by jme jich mít v Česku odhadem aspoň 15-2000!!!(dle počtu obyvatel).Tady nastane definitiva...konec!Prý je největší trauma doktorů (v zemích kde už mají plné nemocnice)odpojovat lidi od ventilátorů z důvodů nedostatku a tím je odsuzovat k bolestivé smrti udušením!!! No aspoň víme,co nás čeká na konci této story....Odsouzenec

   Smazat
  4. 11:56 Opět se potvrdilo, že ten, kdo uměle vyrobil koronavirus, tak paralelně k němu vyvíjel i protilék, který rozhodně nebude zadarmo! Tak tohle zcela určitě nikdo nikdy americkým soudruhům nezapomene. Čas zúčtování se blíží!

   Smazat
  5. 11:56, na Slovači v některých lékárnách stoupla cena jedné obyčejné bavlněné roušky na 7E. V současnosti už týden žádné roušky nekoupíte. Údajně firmy, které vyrábí jsou nuceny skoro celou produkci dávat přez nějaké spekulanty na export. Vláda doporučila samovýrobu.

   Smazat
 11. " Zakázat přesuny cizích vojsk po území ČR a odvolat účast našich jednotek na tomto cvičení. Pokud to vláda neudělá, občané mohou oprávněně považovat nařízení vlády za pouhá gesta a prázdná slova"...Naše vláda je velmi malý pan na to, aby zastavila přesun vojsk. To by se musely ozvat všechny státy přes které pojedou, ale hlavně Německo, Pobaltí, Polsko a všichni ti, kteří se cvičení zúčastní. USA a NATO by se měly držet zpátky a nezvyšovat dokola napětí u ruských hranic a potažmo v celé Evropě. To vy pane Petráš moc dobře víte, a jinak je to prázdné slovo a gesto od vás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozhoduje sto procentní souhlas všech států v organizaci NATO. Když se účastnický stát vyjádří negativně, neměla by se akce uskutečnit. To je, samozřejmě, na papíře. Za ty peníze se jaksi nepočítá, že by se pobírající plnění vyjádřil, vyjádřili, negativně, že?!

   Smazat
  2. Přesuny vojsk se nezastaví - nebuďte takový fantasta. Možná, že jsou vojska docela účelná -zrovna teď, když bylo účelné vypustit mezi prostý lid celé řady zemí "koronavirus" a vlády všech zemí, pokud jde opatření a důkaz jejich přítulnosti k prostým občanům, opisují jedna od druhé taky plošně. Třeba se počítá s tím, že to řada lidí neustojí - ne každý ustojí zákaz vycházení, a prázdné regály tam, kde očekávají maso a mouku. Mohly by vypuknout občanské nepokoje. No a právě proto je třeba, aby vojska byla ve střehu -pak si vyberou ty země, na nichž má "západ" (kdo to asi je?) zájem, a ty, na nichž nemá zájem, nechají ušlapat davem. A vládci? Než zdrhnou do bezpečí -snad každý má někde "venku" haciendu, tak v Česku by to bylo pouze typické ... "to my ne, to oni, to ten koronavirus, ono samo seto"... jak už to známe. Děkuji za schválení příspěvku.

   Smazat
  3. 11:13 Přesně tak to není jen naše vláda ale celá vazalská eu.

   Smazat
  4. Přez Česko zatím žádná vojska nejdou.

   Smazat
  5. A to si představte, že tam z druhé strany hranice provokativní Rusák stáhne pár divizí. Tím bezprostředně ohrozí mírové cvičení Defender.

   Smazat
  6. Nemáte pravdu, Norsko je ještě menší než my a tamní vláda se dokázala postavit za své občany a zrušila účast na těchto manévrech! Jinak pokud se podíváte do historie "Španělská chřipka" propukla v Evropě díky tranferu vojáků z fronty. NATO není náš ochránce, to chrání zájmy peněz a my jako slované jsme opět na tapetě jako za Hitlera.Jen díky rudé armádě jsme po židech nešli my a co je námětem onoho cvičení víte sám!Likvidace Ruska jako jediné síly,která je schopná se postavit USA!

   Smazat
  7. 13:25, a vám by to tak nepřipadalo?

   Smazat
  8. Jenomže naše vláda je méně, než kdy byla vláda protektorátu Böhmen und Mähren. Oni jen plní befély, stejně jako loutkové parlamenty - "implementují" rozkazy Bruselu . Celé zákonodárství je pro srandu králíkům, stejně tzv. soudy a ramena spravedlnosti.... Pochopte, za RVHP a Varšavské smlouvy jsme byli také řízeni - bolševiky, ale ti měli výhodu v tom, že jejich programem nebyly teroristické války, vykrádání a plundrování a okupování cizích zemí, výroba migrantů, rozvrat států, pěstování náboženské a rasové nenávisti - to byla výhoda prostě toho bolševismu, který věděl, že by válkou a zlodějinami vše prohrál. No a kapitalismus, který svoji diktaturou ovládl svět ví, že pro něj jsou příznivé věci přesně opačně: pro svoji existenci potřebuje teroristické války, brakování cizích států okupace desítek států Světa, okrádání pustošení, rabování...! To se to žije na úkor druhých a ta radost z těch hromad mrtvých, z těch vyhnanců z domovů, ty kšefty s jejich transporty do Evropy...

   Smazat
  9. 19:13, zatím ne. Zatím si můžeme dovolit uzavřít hranice a dostaneme jen vynadáno. Stejně tak Angela nám nemůže vozit statisíce bubušů, prostě jsme to zatrhli. Jediný, kdo to může zvrátit, je pátá kolona eurobolševiků uvnitř státu.

   Smazat
 12. Podle vás 11:13 by pan Petráš neměl poukazovat na dané vojenské cvičení a neměl by se dožadovat, aby vláda jeho, tedy našeho státu, zasáhla? Ono nestačilo váhání s uzavřením hranic cizincům se zdůvodněním, že to odporuje pravidlům Schengenu? Bylo nutné čekat, až si to dovolí Rakousko?
  Jinak chápu, Velký bratr rozhodnul: Ruskou federaci si je nutné buď podřídit, když to ne, tak zničit. Za každou cenu. Pokud kdo odporuje, čekají ho sankce. Utužující všechna ta spojenectví, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavním cílem cvičení je rozšířit po celé Evropě nákazu dovezenou z USA? https://www.arfa.cz/to-snad-ne-koronavirus-zavlekli-do-ciny-vojaci-usa-pripousti-sef-americkeho-centra-pro-kontrolu-a-prevenci-nemoci-v-evrope-se-ted-v-ramci-manevru-defender-europe-pohybuje-skoro-30-tisic-vojaku-usa/#.Xm-cqqhKjcs

   Smazat
  2. A ještě je potřeba dovézt migranty.

   Smazat
 13. Podle vás 11:13 by pan Petráš neměl poukazovat na dané vojenské cvičení a neměl by se dožadovat, aby vláda jeho, tedy našeho státu, zasáhla? Ono nestačilo váhání s uzavřením hranic cizincům se zdůvodněním, že to odporuje pravidlům Schengenu? Bylo nutné čekat, až si to dovolí Rakousko?
  Jinak chápu, Velký bratr rozhodnul: Ruskou federaci si je nutné buď podřídit, když to ne, tak zničit. Za každou cenu. Pokud kdo odporuje, čekají ho sankce. Utužující všechna ta spojenectví, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Koronaviru síří po Evropě vojáci NATO, kteří se nakazili od Američanů? Už došlo i na generály: https://www.arfa.cz/polsky-general-nakazen-koronavirem-na-velitelskem-zasedani-nato-v-nemecku-jsou-vojaci-usa-zdroj-nakazy-cviceni-nebo-invaze-do-ruska-obri-manevry-usa-v-evrope-zahajeny/#.Xm-boKhKjcs

   Smazat
  2. 16:33
   Pěkný počtení,zvlášť o vedoucí úloze amiokupantů v šíření korona viru a v provokování Ruska!!!!!

   Smazat
  3. Arfa.cz je velmi nedůvěryhodný zdroj, něco jako byl AC24.

   Smazat
  4. 10:42 Pepku, můžeš uvést nějakou konkrétní mylnou informaci z těchto stránek. Mně ta tvoje Jandovic nálepka nestačí :-)

   Smazat
  5. 13:41, pokud někdo tvrdí, že Covid-19 pochází ZARUČENĚ z amerických laboratoří za účelem zničení konkurence nebo snížení počtu obyvatel, pak co to je za informační zdroj?

   Smazat
 14. Hmotné rezervy? Kdo může výhledově vědět co jednou bude potřeba. Komunisté skladovali protiatomová gumová oblečení, plynové masky... To se zlikvidovalo. O všechny tyto a ostatní pomůcky proti katastrofám se starala civilní obrana později ochrana a pak přiblble zrušena. Myslel jsem, že jí nahradí neziskovky jako třeba Člověk v tísni. Jenže ten má vyšší cíle a úplně jiné důležitější úkoly než pomáhat člověku v tísni a to dostane ročně od nás, tedy od státu 260 milionů korun. Proč nepomůže za ty peníze a ty roušky někde nesežene a nekoupí ,,ze svého"? Takových známostí má. Dnes je opravdu těžké vědět co dopředu skladovat a proti čemu. Já bych asi opět začal opět u těch atombordelů(důchodci vědí o čem je řeč a mladí si to zjistí). M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:35 ono to vybavení CO pro občany a síly CO, ono tam toho ve skladech bylo mraky, od oblečení, obuv, povlečení, deky, rukavice, po mosazné postřikovače a petrolejové lampy to se spíše rozkradlo. Dnes nám po sametovém pšouku, zbyla akorát ta demokracie a svoboda vychcípat (jak říká hérečka Holubová) pod mostem.
   Rudý dědeček

   Smazat
  2. Člověk v tísni je politická neziskovka, oni českému plebsu nepomáhají. Naopak. Toto lidé doufají, že se uskuteční Holubové přání a všichni co nejdřív vychcípají. Ani bych se nedivil, kdyby záměrně roznášeli nákazu.

   Smazat
 15. Někde jsem přečetl pěknou větu, máme svobodu slova, ale ten kdo ho vysloví může být potrestán.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On to tady někdo napsal ještě lépe: Máme zajištěnou svobodu projevu ale nemáme ji zajištěnou po projevu...

   Smazat
  2. Exhejtman Hašek (citát): „Nemyslím si, že koronavirus vyvinuli v laboratořích Agrofertu, aby zničili Divadlo Na Jezerce“ :-)

   Smazat
  3. 16:53, to čtu poprve, hezké :)

   Smazat
 16. Dotaz: má vůbec ČR něco jako byla dříve CO (=civilní ochrana)? Když se podívám vedle do Německa, tak tam mají "Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách" (BBK). Ten prý dokonce chystá „nouzovou kuchařku“, která by měla obsahovat recepty, které by v případě krize vedly k uvaření „výživného jídla“, v případě dlouhodobého výpadku elektrického proudu a přerušení dodávek vody z vodovodu, jedná se o přípravu jídla na otevřeném ohni! Německá populace je stejným úřadem mj. vybízena k tomu, aby udržovala zásobování potravinami po dobu deseti dnů a aby skladovala dva litry pitné vody na osobu a den po dobu pěti dnů." Proč BCG dlouhodobě připravuje Němce a proč nejsou připravováni na mimořádné události i Češi?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2 litry pitné vody na osobu... Jim neteče z vodovodu? Že by se předpokládalo, že někdo infikuje vodovodní řady a rezervoáry pitné vody? A s tím výpadkem elektřiny. Předpokládá se, že pracovníci elektráren vychcípají na koronavirus? Vždyť, pokud by hrozila nákaza, uzavřou je ve firmách.

   Smazat
  2. 19:17 Můžete se jich zeptat, proč to doporučili, mají svoje oficiální stránky.

   Smazat
 17. Norsko si od Američanů nakoupilo nefunkční F 35, další am. šrot už nechce.
  https://www.arfa.cz/ve-stinu-koronaviru-norsko-rusi-manevry-armady-usa-nato-v-evrope-americane-jsou-nakazeni-a-siri-koronavirus-jak-odvazne-norsko-reklo-ne-deep-state-vraci-uder/#.Xm5-2nJKjIU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic o F35 tam není. Norsko odřeklo manévry kvůli riziku nákazy. Kvůli riziku, ne že by Američané byli nakažení. Všeobecně je v USA mnohem lepší situace než v Evropě a dokonce lepší než v Česku. To spíš Američané se bojí do Evropy, proto jich přijede jen omezený počet. Cvičení vymysleli v NATO na nátlak Evropanů.

   F22 a F35 byly vyhodnoceny jako dvě nejlepší letadla své kategorie. Říkat o F35, že to je šrot, to je celkem odvaha, i když svoje nedostatky má.

   Smazat
  2. 10;41
   Proto z ruských letadel sere amiokupant v síni?!!!☺

   Smazat
 18. Od války ve Vietnamu kdy jsem byl ještě mladík jsem chápal že kapitalizmus je parazitizmus a půjde k zisku přes mrtvoly. I dnes na tom neštěstí a zoufalství budou ti správní nebo vyvolení vydělávat. To si spousta těch cinkačů a parazitečků nedokázala ani představit přes to že ve škole se za komoušů dějiny římského impéria učily dobře. No urazil jsem ty všeho schopné tak zkritizujte mojí gramatiku machři.

  OdpovědětSmazat
 19. Tak už ruský žoldák (v tomto případě koronavirus) porazil i neporazitelnou armádu NATO:
  https://www.idnes.cz/zpravy/nato/defender-pentagon-europe-koronavirus-covid-cviceni-armada-usa-nato.A200313_120712_zpr_nato_inc
  PK2

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.