Reklama

čtvrtek 5. března 2020

Pastýř se železnou holí

Oles Buzina
5. 3. 2020 Buzina a Pokec24

V současném Rusku je patrná snaha po rehabilitaci J. V. Stalina, dosud proklínaného vůdce Sovětského svazu, kterému jsou připisovány miliony nevinných mrtvých ale i vítězství nad německým nacizmem. S velkými rozpaky otiskujeme následující text Olesa Buziny s nutkavou otázkou, zda ruští historici dokáží snést všechna fakta a vytvořit pravdivý obraz o mimořádné osobnosti, která výrazně spoluformátovala téměř celé minulé století. 

5. března 1953 odešel muž, který chtěl být prostým knězem, a stal se otcem ruského národa a restaurátorem pravoslaví.

Ze svých předchůdců na ruském trůnu si Stalin vážil Ivana Hrozného a Petra Velikého.
Není bez důvodu, že film Sergeje Michajloviče Ejzenštejna byl o prvním z nich a román Alexeje Tolstého o druhém, a byly vytvořeny právě ve Stalinově éře.

Rudý imperátor byl obdarován překvapivě jemným smyslem pro historii.
Po čichu poznal s kým má stát v řadě, a všechny kritiky odbýval jednou větou:

„Na můj hrob bude nanesena hromada odpadků, ale vítr historie ji nemilosrdně rozptýlí!“

Od perestrojkových časů, byl zaveden do masového vědomí obraz Stalina-tyrana, Stalina-zločince a Stalina-blázna. Nepředvídal, nedomyslel, nedocenil,.. Hanba mu! .. zní výkřiky duchovních dědiců trockistů!

Všichni na jeho místě by jednali lépe! Jenže právě kritici Stalina zničili Sovětský svaz.

Dokážu si živě představit, co by se stalo, kdyby nebylo Stalina, ale například Gorbačov s Jelcinem by v roce 1941 vedli SSSR.
Garantuji, že Heinz Wilhelm Guderian – „Schneller Heinz“ (duchovní otec teorie blitzkriegu) by se zastavil až na Kamčatce.
Gorbačov by řekl: „Proces začal,“ a Jelcin by dodal ve svém stylu: „Rusové, omlouvám se, nic jsem nezmohl.“
A vypil by si svých pár skleniček …

Průměrný člověk, jehož mozek není zanesen náplavou pomluv a protistalinistickou propagandou, se bojí přiznat:… Stalin byl opravdový vůdce a opravdový učitel.

Jak řekl Konstantin Simonov již v Chruščovově době:
„Byl kult. Ale byla i osobnost.“

Nikita Chruščov rozvířil, „odhalil“ a odsoudil kult osobnosti svého předchůdce, ale vůbec ne proto, že byl demokratem, ale z obyčejné lidské závisti.
Věděl velice dobře, že se nikdy nebude moci srovnávat se Stalinem – jeho osobnost se nemohla měřit se Stalinem… nesahal mu ani po paty. Jen z tohoto důvodu, mazaný klaun Nikitka po Stalinově smrti řečnil o kultu osobnosti z tribuny na XX. sjezdu KSSS.

Vzpomněl si na svou hrůzu, když potřeboval, aby Stalin koncem třicátých let, uprostřed represí, zvýšil pro Ukrajinu kvótu na „nepřátele národa“ a jako odpověď dostal Stalinovo usnesení: „Uklidni se hlupáku!“.

Mimochodem, ne všichni Chruščova v jeho náhle zjevené odvaze podporovali.

Felix Čujev ve své knize „Sto rozhovorů s Molotovem“ uvádí následující epizodu:
Na velkém setkání v Kremlu řekl Chruščov:
„Je tady šéf generálního štábu Sokolovskij, potvrdí, že Stalin nerozuměl vojenským záležitostem.
Mám pravdu?“
„V žádném případě, nemáte Nikito Sergejeviči,“ odpověděl maršál Sovětského svazu V. Sokolovskij.

Ve stejné knize Čujeva je ještě jedno svědectví.
Když Chruščov požádal Rokossovského, aby napsal o Stalinovi nějaké ošklivé věci, odpověděl mu:
„Soudruh Stalin je pro mě svatý.“

Rokossovského slova jsou o to významnější, že byl jedním z těch, kteří skončili ve vězení během represí, ze kterého byl propuštěn doslova v předvečer války, a stal se spolu se Žukovem nejslavnějším sovětským velitelem. Rokossovskij věděl, že se Stalinem je snadné vyřešit jakékoli vojenské otázky – vůdce se ponořil do každého problému, měl o všem rozumný úsudek. Odborníci s ním mluvili v jazyce profesionálů.

Byl Stalin nevzdělaný?… další propagandistický argument.
Ne, to není pravda.

Za carské vlády ještě nebyla zavedena povinná školní docházka a do školy chodily jen děti majetných rodičů. Na základních školách byla přijímací zkouška, kterou Stalin úspěšně složil. Roku 1888 ho přijali do základní církevní školy v Gori. Stalin byl jediným ​žákem, který dostal stipendium. Roku 1894 vyšel ze základní školy s vyznamenáním a s doporučením do bohosloveckého semináře..

A tak roku 1894 Stalin vstoupil do pravoslavného semináře v Tiflisu a studoval velmi dobře.
Zde Stalin vydával ilegální noviny, psané ručně.

Byl vyloučen před závěrečnými zkouškami.
Podle jedné verze – protože u něj našli zakázanou marxistickou literaturu.
Podle druhé – pro hrubou odpověď seminárním představitelům, také se údajně nedostavil ke zkouškám.

Podle mého názoru lze obě verze zkombinovat. Zvídavý teenager Josif Vissarionovič Džugašvili si nemohl pomoci, ale měl zájem o marxismus.

Kdyby byl tišší a pokornější, incident by mohl být vyřešen jiným způsobem než vyloučením.

A v důsledku toho by Rusko dostalo dalšího prostého kněze. Ale vzpurná a odbojná povaha mladého Stalina neponechávala žádný prostor pro kompromisy.

Koneckonců nejspíš tak rozhodl Bůh… právě Stalin se stal tím, kdo po pronásledování obnovil pravoslavnou církev. To se stalo během let druhé světové války – Velké vlastenecké války.

Vyhoštěný student semináře dal možnost pravoslavné víře požehnat zemi, vyčerpané důsledky smuty.

Pokud jde o vzdělávání, předrevoluční ruský seminář nebyl v žádném případě horší než klasické gymnázium a v některých ohledech gymnázium převyšoval. Starověké jazyky, které se učili budoucí kněží, umožnily Stalinovi již v pokročilém věku napsat jeho znamenité dílo o otázkách lingvistiky (языкознания).

Churchill, na rozdíl od perestrojkových publicistů a současných anti-stalinistů, si z nějakého důvodu nevšiml „nevzdělanosti“ sovětského vůdce. Místo toho oceňoval jeho efektivnost a rozhled, když řekl, že Stalin přijal Rusko s pluhem a opustil s jadernými zbraněmi.

Ano, i Hitler se nevyjadřoval o svém protivníkovi bez úcty:
„Svým způsobem je prostě geniální typ.“

Lidé se musí hodnotit podle standardů jejich doby.

První polovina 20. století je obdobím globální katastrofy. A Stalin jí nezačal.

Buďme spravedliví, on nedovedl na hranici rivalitu velkých mocností před první světovou válkou.
Nebyl stvořitelem politiky imperialismu. Nebyl to on, a dokonce ani Lenin, kdo vrhl svět do masakru v Tannenbergu, Verdunu (verdunský mlýnek na maso) a Sommě (víc než milion obětí, jedna z nejkrvavějších operací 1. světové války.

Toho dosáhli vynikající evropští aristokraté, kteří pracovali v oblasti diplomacie, nablýskaní a lehkomyslní vojevůdci, kteří slibovali svým panovníkům vítězství za šest měsíců.

Udělali to tři panevropští monarchové Franz Josef, Vilém II. a prostoduchý car Nikolaj.

A také nejdemokratičtější politici ve Francii a Velké Británii.

Vypustili džina světové války z láhve, který tam seděl od Napoleona.

Výsledkem bylo, že koruny padaly jedna za druhou.

Koneckonců jaký je v tom rozdíl. Zemřít při idiotském čelním útoku na kulomety někde na západní frontě v roce 1914 nebo dostat kulku do hlavy v roce 1937?

Ani nekomentuji, že na západní frontě zabili evropští demokraté více svých občanů než Stalin během represí.

Jak Stalin, tak Hitler, jak Mussolini tak Roosevelt se objevili jen proto, že svět se vychýlil. Tradiční hodnoty byly pošlapány. Národy zvyklé věřit, že král – stín Boha na Zemi a otec poddaných, nemohli uvěřit, že tito „otcové“ zabíjeli své „syny“ v zákopech po milionech.

Metody demokratického prezidenta Roosevelta se mimochodem nelišily od stalinistických.

Během druhé světové války Američané uvěznili všechny své občany japonského původu v koncentračních táborech. Jako potenciální pátou kolonu. Řekněte mi, když Stalin po tři roky vysidloval krymské Tatary, nejednal jako skromný student amerického prezidenta?

Abyste pochopili Stalina, musíte se ponořit do jeho bojového mládí. Během první ruské revoluce provedl s revolverem v ruce nájezdy na banky. Ano i to byla jeho historie.

Studoval ruský národ v přímé komunikaci. Znal ruského mužika se všemi jeho silnými i slabými stránkami.

Vyvodil závěry z chyb cara Mikuláše II. Právě nepružnost a korupce autokracie během Únorové revoluce zničila zemi. Stalin věděl, že je možné koupit si kteréhokoli (nebo téměř každého) policistu.

Věděl, že kterýkoli (nebo téměř každý) úředník je zkorumpovaný a většina vojáků a důstojníků je zbabělá.

Strach zmizel ze života lidí. Smáli se carovi, vymýšleli vtipy o carevně a Rasputinovi, nerespektovali žádný symbol moci. Biče se rozpadly a sekery otupily.

Stalin vrátil strach jako pobídku pro společenský rozvoj.

Ani jeden úředník, ani jediný generál ani stranický činitel při něm nebyli v bezpečí.

Pro tyto kategorie zvláště cenných občanů bylo dost přídělů, kaviáru, řádů,… Ale ani vězení, ani kulky do zátylku se již nomenklatura nezdráhala použít.

Generála Kuropatkina by za Stalina zastřelili za ztrátu rusko-japonské války (1904 – 1905), jako Pavlova v roce 1941. A udělali by to správně.
Každý, kdo posílá vojáky na porážku a nepřináší vítězství národu, nemá právo zemřít v posteli.
Koneckonců… čím je cennější než řadový voják, který položil život při útoku?

Výsledek je zřejmý – v roce 1917 dobře vyzbrojená, oblečená, obutá a nakrmená ruská armáda uprchla z důvodu duševní slabosti domů…V roce 1945 děti těchto vojáků pokořily Berlín.

Totéž platí o rozmotání tajemství Gulagu a stalinistických represí.

Předrevoluční vězení se změnilo v sanatorium. Lenin ve vyhnanství, pytlačil a střílel králíky, ve vězeňské cele psal články a velkou část svého života strávil v zahraničí v Paříži a Curychu.
Ostatní „oběti“ carského režimu si vedly přesně stejným způsobem. Byli popraveni pouze kriminálníci.
Ti, kteří byli při povstáních a teroristických útocích proti vládě chyceni se zbraní v ruce.

Stalin tyto chyby svých předchůdců vzal v úvahu. Uvědomil si, že kdyby liberalizoval jako Mikuláš II., odstraní ho raz dva. Vlastní generálové ho zatknou, jako zatkli cara.

To znamená – vězení by tedy mělo být vězením. Tvrdá práce – těžkou prací.
A spiknutí armády nebo výstřední „levé opozice“ – pouze teoretická možnost.

Osud Trockého, Tuchačevského, Bucharina a další škůdců (píšu toto slovo bez uvozovek) pozoruhodně prokázal efektivnost stalinistických metod boje s „opozičníky“, kteří byli ve skutečnosti obyčejní spiklenci.

Mnohem frivolnější a důvěřivější Hitler jenom zázrakem přežil v roce 1944, kdy se němečtí generálové rozhodli zbavit se ho přímo ve „Vlčím doupěti“. Stalin nedal šanci svým potencionálním „plukovníkům Staufenbergům“ (všem těm Bljucherům a Egorovům), aby ukázali své zvrácené sklony.

Zničil je v zárodku.

To však neznamená, že Stalin byl patologicky krutý.

Judas Trotskij, známý svými krvavými popravami během občanské války, si zcela zasloužil cepínem do jeho divoké malé hlavy. Litovat ho.. za to nestojí.

Občas se vyčítá skutečnost, že někdo miluje „bílé“ a přitom i Stalina. Jak je to možné? Je v tom rozpor?

Odpovím slovy samotného Stalina, která řekl po jednom představení „Dny Turbinových“ (Bulgakov). Dovolte mi připomenout, že vůdce Sovětského svazu šel na tuto hru 18krát. Řekl tato slova synovi slavného bolševika Sergejeva (soudruha Artjema):

„Nikdy si nemysli, že můžeš lidi rozdělit na čistě rudé a čistě bílé.“

To mohl říct jen ten, který se pokusil sjednotit oba tábory.

Kdo pochopil, že vstoupil do historie země v době velké smuty a občanských sporů ruského národa, ale nikdy, ani rozumem, ani srdcem, tuto neshodu nepřijal.

Proč Evropa neubránila svou „demokracii“? Opakovali a budou opakovat o Stalinovi:
„On „se přátelil“ s Hitlerem v letech 1939-1941. Rozdělil s ním Polsko.“

Pánové, to ne Stalin se začal bratříčkovat s Hitlerem, ale západní demokraté.

Byla to Francie a Británie, která v roce 1938 v Mnichově dala Hitlerovi k jídlu Československo.
A Polsko, spolu s nacisty, si z Československa taky trochu ukouslo!

A Churchill obdivoval Mussoliniho! A polovina západní Evropy byla nemocná nacismem. Maďaři, Rumuni a Italové byli jeho spojenci ve válce proti SSSR. Belgičané, Norové, Lotyši, Estonci, Francouzi, Chorvati a další bojovali v sestavě divizí SS proti sovětským vojákům – na to nezapomeňte.

Kdyby byl Stalin Hitlerovým přítelem, Adolf by nikdy neospravedlnil svůj útok na SSSR skutečností, že sám Stalin byl připraven na něj zaútočit.

Stalin neměl v roce 1939 žádné jiné možnosti, s výjimkou uzavření paktu o neútočení s Německem (mimochodem byl poslední v řadě). Jakýkoli normální politik na jeho místě by využil postavení imperialistů proti sobě.

Je to snad Stalinova vina, že za 40 dní se zhroutil prohnilý demokratický režim ve Francii? Copak obyčejní Francouzi nechtěli bránit svou svobodu a demokracii?

Vždyť měli parlament, svobodu projevu a soukromé vlastnictví, ale.. neměli ani lágry, ani NKVD se SMERŠem!

Stalin a Rudá armáda celou Evropu zachránili. Kdyby nebylo Stalina, německý okupační režim by dodnes okupoval Paříž i Varšavu.

Nejvíce o člověku řekne jeho jméno.

Stalin není pseudonym. Je to pouze ruský překlad gruzínského slova „juga (džuga)“ – „ocel“.

Nevydával se za někoho jiného. Byl sám sebou. Když se národ i vláda i inteligence zkazily a rozložily v důsledku revoluce až na samou hranici propasti, když si každý dělal to, co chtěl nebo vůbec nic nedělal, národu bylo potřeba pastýře se železnou holí…. A on přišel.

https://bit.ly/2xekPlG

79 komentářů :

 1. Hodně dobrý. Díky, Robert z Kralup

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Veľmi zaujímavé čítanie !!
   Vďaka. Peter

   Vymazat
  2. Vynikající článek. Pomníkem Stalina je Rusko a to je zatraceně velký apomník !

   Vymazat
  3. Stalin byl genius.

   Vymazat
  4. Stalin byl geniáloní.

   Vymazat
  5. On taky musel Oles Buzina zapadnim demokratum "z cesty".

   Vymazat
  6. Další podrobnosti zde:
   http://leva-net.webnode.cz/products/jurij-i-muchin-pomluveny-stalin/

   Vymazat
  7. V roce 2008 jsem měl možnost v rámci mého 4-týdenního putování po Gruzií navštívit v městě GORI museum J.V. Stalina, ve kterém mně kromě jiného upoutala i tato v článku už vzpomínaná věta:
   „Na můj hrob bude nanesena hromada odpadků, ale vítr historie ji nemilosrdně rozptýlí!“
   Doporučují všem lidem, aby toto překrásné museum ve městě Gori navštívili. Osobnost J.V.Stalina jako záchrance Slovanů před Hitlerem si to rozhodně zaslouží.Díky za osvobození J. V. Staline a sovětský národě. Jsem přesvědčen, že vztahy mezi našimi národy budou v blízké budoucnosti mít tak přátelskou uroveň, jak tomu bylo po 2. sv. válce.

   Vymazat
  8. Dobrý den, dovolím si krátkou reakci na pana Roberta z Kralup. Chtěla bych touto cestou všem poděkovat za reakce na tento článek. Ale jelikož jsem překladatel amatér, tak ruštinářům doporučuji přečíst si originální článek, můj překlad je zkrácený a zdaleka ne profesionální. Těší mě, že stále existují informovaní lidé s otevřenou myslí.
   Děkuji.
   Janinna, Pokec24.

   Vymazat
 2. Řekněme si to na rovinu, byl to Stalin, kdo zachránil Slovanstvo před vyhlazením.

  OdpovědětVymazat
 3. Zajimave.To se liberalove po.erou.Proto my svišťove delame jen :písk.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buzinu nechali liberalove proste zastrelit, viz muj komentar vyse (teda az mi ho schvali ;-) ).

   Vymazat
 4. za jeho čias Kaganovič búral kostoly, vyše 200, ale ani jednu synagogu, Tuchačevskij - veľký ctiteľ Hitlera, miloval Berlínske bary a nemecké prostitútky, uplácali ho, vedeli to všetci - a bolo mnoho podobných, je to fakt ...

  OdpovědětVymazat
 5. No hurá.... Konečně někdo, kdo studoval historii...

  OdpovědětVymazat
 6. a Krymskí Tatári - po útoku Nemecka v 1941 ich bolo povolaných do armády - tvorili osobitnú časť, kvôli komunikácii - 20 000, pri stretu s nemeckými vojskami dezertovalo - 20 000 ...po tom , čo si obranci Krymu vytrpeli, bola obava že sa im to vráti, spolou s vlasovcami likvidovali Warszavu ... mali zostať na Kryme ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přežití Krymskotatarského etnika po tom všem, co Slovanům spolu s Osmany i s Němci paha Hitlera dokazuje, že Josip Vissarionovič Stalin byl dobroděj jako Soros. Kdyby to etnikum po osvobození Krymu humanitárně neodsunul do bezpečného vnitrozemí SSSR, dnes bychom o těch Tatarech mluvili jako o Filištínech například, nebo o Pobaltských Slovanech...
   Pan Stalin přesouval své lidi jenom doma, v rámci SSSR, Soros a spol. přesouvají půlku Afriky do Evropy...

   Vymazat
 7. Evropa nám opět onemocněla nacismem. Opět překrucuje dějiny a opět se účelově lže. A opět se chystá krvavá lázeň.
  Možná, že nový virus je zásahem z nebes. Pokud se prokáže, že jeho skutečná úmrtnost je vyšší, než nám servírují média (četl jsem o 15-18%), bude redukce obyvatel Evropy možná tím, co nás uchrání úplnému vyhlazení při jaderné válce. Redukce populace bude znamenat hospodářský pokles. Tím ubudou peníze i na armádu a zesláblé země si nechají rychle zajít chuť na válečná dobrodružství.
  Ale to ukáže až čas.

  OdpovědětVymazat
 8. Nesmíme se učit historii z knih západních historiků, dodnes z nich číší nenávist vůči nám Slovanům a kde mohou, tak zkreslí historii. Jak jsem slyšel v jednom západním filmu, že Pavlova popravil Stalin údajně ze msty. Je to lež, Palova popravili za to, že na západním okruhu nezafungoval systém obálek, tedy když byl vyhlášen poplach a obálky měly dát instrukce těsně před útokem Němců dne 22.6.1941, tak zkrátka tento systém nezafungoval. Kdo byl na vojně, tak zná tento systém obálek, které se otevírají v případě napadení. Není pravda, že Sovětský svaz poplach před útokem Němců nevyhlásil, vyhlásil asi dvě hodiny před útokem Němců, ale systém nezafungoval a to byl vina Pavlova, a to byla jeho zodpovědnost, že většina sovětských letadel byla zničena na zemi. Zde vidíte, že každá drobná lež je západním historikům a filmařům dobrá, jen aby překroutili dějiny v náš neprospěch. FUJ, hanba lhářům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle nedávno odtajněných archivů, vydal rozkaz k mobilizaci Stalin osm dní předem. Zmobilizoval, ale pouze severní font, ostatní zradili. Byla to největší zrada v známe historii. Bez této přislíbené zrady by si Hitler nikdy na SSSR netroufl. Vojáci to, ale nevzdali a v kotlích, kde se ocitli díky zradě velení se rvali o Ruskou zem a dali tak čas Stalinovi vyčistit důstojnický sbor od zrádců a zorganizovat obranu. Nevzlétlo jediné letadlo, protože byl vydán rozkaz všechnu výzbroj sundat z letadel a piloti byli záměrně cvičeni až do vyčerpání - to nebyla neschopnost - to byla čistá zrada Pavlovem.

   Vymazat
 9. Tohle je hodně špatně. Stalin byl jedním psychopatických sadistů, kteří se velmi často dostávají až na vrchol moci. Lidé si je sami - z neznámých důvodů - pudově volí do čela a pak je zbožňují. Kdosi řekl, že SSSR vyhrál druhou světovou ne díky Stalinovi, ale i přes jeho kiksy. Tragicky selhal v samém začátku války, který armádu zastihl zcela nepřipravenou. Do posledních dnů před jejím začátkem odmítal hlášení zpravodajců o akutní přípravě Německa na válku jako směšné pokusy o provokaci, posmíval se jim. Tři roky před válkou vymlátil podstatnou část velitelského sboru, vojáky na frontě vystavil masomlýnku, který by žádnému západnímu velení vojenskému i politickému neprošel (viz ztráty německé a Rudé armády). No a teror skrze popravy a Gulagy omluvit prostě nelze, vždyť většina těch, kteří se tam dostali a zahynuli byli nevinní lidé. Po válce s paranoidním chováním pokračoval (lékaři) a v podstatě celé komunistické vedení si oddechlo, když zemřel.

  Fascinace vůdci typu Stalina a Hitlera by neměla na Nové republice co pohledávat, protože svým odpůrcům (já mezi ně rozhodně nepatřím) dáváte do ruky hůl, spíše však velký klacek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:42. Voláte po cenzuře, protože článek neladí s tím, co vám kdosi nalil do hlavy.
   Čili pasujete sám sebe do role arbitra, který by chtěl rozhodovat co lidé smí a nesmí číst a nad čím smí a nesmí přemýšlet. Doufám, že snahy lidí jako jste Vy přijdou vniveč.
   Rovněž v porovnání s tím co píšete Vy a s tím co uvádí článek, je ten pro poznaní historie mnohem validnější.

   Vymazat
  2. J:V.Stalin :„Na můj hrob bude nanesena hromada odpadků, ale vítr historie ji nemilosrdně rozptýlí!“

   K "nevinným obětem stalinského teroru", jehož vykonavatelem ma ruském národu byli ale zakuklení nepřátelé J.V.Stalina, a on je po jejich řádění a vyšplhání se na vrchol moci nemilossrdně zařezával a pořádal celonárodní zabíjačky sviní, které mají odjakživa lidé rádi ..
   Nevinný není nikdo, každý je vinen mírou svojí blbosti ..

   Tarasi zamysli se, historická pravda je jiná než ta tvoje. Odpůrcům NR je jejich klacek k hovnu proti pravdě historie, která potvrzuje správnost politiky J.V.Stalina -Pastýře s ocelovou holí ..

   Vymazat
  3. Re (07:42):
   ... pokud se týče charakteristiky Stalina, jen opakujete "tradiční" západní narativ. Jakoby jste tento článek ani nečetl.
   J. V. Stalina není možno hodnotit optikou dneška, ale s užitím metodologie založené na analýze dobových socio-kulturních podmínek, v nichž žil a konal, a výzev, kterým jako představitel nového typu polit. moci (spolu se svými kolegy) čelil. A to vyžaduje znalost souvislostí a nestrannou objektivitu.
   Jinak se spíš stáváte ne historikem, ale ideologicky předpojatým propagandistou.

   Vymazat
  4. Špatné je to jen pro vás. Vy musíte zřejmě držet krok a hubu, protože jste závislý jen na tom jakou máte a také proč nenávist k Rusku a možná třeba k tomu, co Stalin představoval. Vsadím se s vámi, že vy byste jásal, kdyby nás v roce 1968 "zachránili" Američané spolu s Němci.
   Stalinova osobnost tak provokuje proto, že nastavuje nemilosrdné zrcadlo všem "dnešním" politikům. Dráždí vás i to, že přes "nedostatek" titulů to byl jeden z nevzdělanějších lidí své doby a zřejmě by i dnes strčil do kapsy mnoho, velice mnoho "dnešních" politiků. On však svoje vzdělání mohl také prakticky využívat a také využíval ve prospěch toho, co dělal. Nebyl to člověk bez chyb, omylů, ale žil v době, kdy by přílišná shovívavost znamenala smrt a nejen jeho.

   Víte, když zemřel, tak ho postupně začali Tam nahoře pomlouvat a špinit. Za Brežněva se zase z politických důvodů - politická rovnováha mezi zájmovými skupinami - o něm víceméně mlčelo. A přesto obyčejní lidé - třeba řidiči na Dálném východě na Sibiři měli jeho fotografii v kabině. Když se promítala slavná filmová epopej Osvobození, tak v nejednom sále se při promítání při objevení na plátně herce, co jej hrál, vstávalo a tleskalo! Jen tak, spontánně. A to bylo po letech.
   Ukažte mi dnes "dnešního" i třeba světového politika, který by se toho mohl dočkat v jiné podobě než jen jako tupý, hloupý, nedostudovaný "šašek", který bere prachy horem dolem a lže až se práší za kočárem a pro svůj stát nedělá vůbec nic jiného, než ho pomáhá okrádat?

   Vymazat
  5. To jste opsal z ucebnice pro kterou tridu zakladni skoly..? Stacila poznamka a my bychom si to nasli sami a usetril by jste si namahu a nam prostor ,pro kazdeho , kdo se snazi, myslet a uvazovat.
   Nemyslite ? Ne , nemyslite..
   To je tezky se zamyslet....

   Vymazat
  6. 0:39
   Nevím o žádném neoficiálním hlasování v Německu, které by se dalo vzít v potaz, ale z osobních rozhovorů s Němci mi nepřišlo, že by Hitlera hodnotili příliš vysoko. I když často, zvláště mladí, mu zazlívají nikoli nacistická zvěrstva, ale to, že "prohrál válku".
   Ovšem obdivovat snad zatím ještě může kdo chce a koho chce. Tedy i vy Hitlera, pokud tak nečiníte za účelem propagandy.

   Vymazat
  7. Mýlíte se, doplňte si znalosti. Po carovi převzal nejzaostalejší zemi Evropy. Pod jeho vedením vznikla velmoc, která osvobodila východní část Evropy, a pomohla zachránit Slovany a možná celý svět. Byl geniální vůdce, to nikdo nezmění.

   Vymazat
  8. Skutecnost je takova a kterou vam zadnej inteligent , politickej vedec , expert atd. nerekne , protoze opakuje stale dokola + mensi detaily. Je navic a vetsinou zaprazen do chomoutu Propagandy a s bicem nad hlavou..
   Tedy skutecnost je takova , ze Stalin
   SE NEVEJDE A NIKDY, DO RAMU KTERY POUZIVAME NA OSTATNI /ktery pouzivame my, ale hlavne ti co jsou dneska experti, kteri se nam snazi vsecko vnutit/, tedy je tam uvnitr i zevnejsku , vzdycky neco co se vzpira vysvetleni , neco co nehraje, co se prici a vzpira pochopeni , zkratka je Stalin slozitost sama. Vymyka se aspon 90% pochopeni a zarazeni tam , kam se snadno zarazuji jine daleko ve srovnani mene komplikovane osobnosti.
   Nelze uchopit a nebo hrube vyrvat z nej neco urciteho ani s pouzitim rozumu a smyslu, ani emocemi, ani s pouzitim nejake iracionalni , nebo METAFYZICKE metody a pod..A asi podobne Stalina videli i jeho kolegove, spolupracovnici a obcane SSSR.
   Ale jedno je jiste, ze byl obliben a milovan drtivou vetsinou a po valce snad i zboznovan..
   A kazdy pokus o sirsi vysvetleni se tak setka s nezdarem..
   Asi je treba se s tim smirit, kdyz byl vsechno ,ale v blizsim pohledu potom zase neco uplne jineho...
   Asi je to do nejake miry podobne v pripade Hitlera ,ale srovnani se Stalinem nepripada ani v uvahu..

   Vymazat
 10. No já zase obdivuji Hitlera. Dívám se na životopisné filmy o něm na ČT a zjišťuji, že to byl taky jenom člověk i s kladnými vlastnosmi. Byl výborný malíř, nepil, nekouřil, vegetarián byl galantní k ženám, měl rát zvířata zejména německé ovčáky...pomalu už nevím proč někdo proti němu něco má. Nakonec při neoficiální soutěži o největšího Němce všech dob drtivě vyhrál ptřed Marxem. Soudruh Marx skončil v oficiální soutěži první. U nás ve stejné neoficiální soutěži vyhrál Cimrman v ofi Karel IV rodák z Lucemburska. P.S. Nenádávejte mi, já to až tak vážně nemyslím...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vaše porovnání jaksi pokulhává. Kdyby totiž světovou válku vyhrál váš hodný malíř, tak tyto cancy by jste tady nikdy nenapsal, protože dobře víme jaký byl jeho plán s Čechy. Díky bohu válku vyhrál Stalin a vy zde můžete naprosto nemístně filozofovat cobykdyby ...

   Vymazat
  2. Moje poslední věta zní: nenadávejte mi, já to až tak vážně nemyslím a samozřejmě že s vámi souhlasím. A ty zprávy o Hitlerovi jsem získal ze životopisných fimů na ČT a Prima ZOOM. Jen jsem chtěl na cosi upozornit co vy jste nepochopil.

   Vymazat
  3. 8:02, zdá se, že se nikdo nezasmál. Když na to nemám, tak jsem raději vážnej.

   Vymazat
 11. Článek napsán poměrně krátce, ale je tam vše důležité. Škoda, včera jsem měl zapálit svíčku

  OdpovědětVymazat
 12. Kdo nemluvil v Rusku s lidmi, tak na Stalina nenechají dopustit a mají rádi i Putina. Rusové jsou hrdý národ a nedopustí, aby někdo dělil Rusko. To co se děje v EU má tak budoucnost 20 let.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený a co teprve v naší zpřátelené Gruzii. Zlatá socha generalisima v nadživotní velikosti na hlavním náměstí v Tbilisi, všude po jeich zemi busty, plastiky a obrazy báťušky Stalina. Zkuste tam o něm říci špatné slovo!

   Vymazat
 13. Děkuji, velmi dobý článek. Doplňuji: celý kap. svět byl přítelem Hitlera. Všichni se třásli, jak si |SSSR podmaní a vrátí lidi do stádia analfabetismu před Stalinem. Nakonec si dnes můžeme všimnout, že vše co bylo dříve u nás samozřejmé, tak po hadráku je dehonostováno. Místo řemeslníků, vědeckých pracovníků a pod. máme studium soc. a filosofických idiotů. Kteří nás určitě neuživí. Místo rozvinutého zemědělství a potravinářství máme zaplněně obchody sračkami ze západu.
  A naprosté kecy o tom jak co bylo. Ano po válce jsme se museli vyrovnat se zrádci,šmelináři a pod. Už v šedesátých létech se situace naprosto změnila a bohužel uvolnění okamžitě využili zrádci, kteří se dostali do všech odvětví. Stejně jako po r. 1989. svrhli vládu (tedy rozdíl v tom, že puč byl řízen samotnými komunisty) Idioti kteří neznali nic z mezinárodní politiy Dubček a spol. nedodázali nic jenom nasrat tehdejší spojence. A ukočírovat stát, na jehož území se poté nacházelo "spojenecké vojsko" šlo asi trochu blbě.
  Ale nikdo nám neničil průmysl a zemědělství soc. služby a škoství tak jak se stalo po hadráku. Všichni zlatokopové ze západu si zde nahrabali a pokud něco konkurovalo jejich výrobě tak to nemilosrdně zlikvidovali. Talentované lidi, studenty a jiné odborníky penězi zlákali do svých služeb. Je to naprosto nemorální. I v takových pro rozvoz země nepotřebných odvětvích jako je vrcholový sport se dnes musí kluby dohodnout na ceně za hráče (zaměstnance, který byl klubem vychován). Dalo by se o tomto rozkrádání napsat mnohem více. Doufám, že v budoucnosti se objektivně zhodnotí co nám západ dal a vzal.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:33 Pane Václave, forma kapitalismu, kterou právě prožíváme nezná pojem MORÁLNÍ. Ale ani MRAVNÝ.
   Dnes jsem se shodou okolností na internetu dočetla, že se Covidu 19 nemusíme bát, protože likviduje jenom "slabé kusy", a je na nich, (na těch slabých kusech, aby se nějak chránily. To bylo sdělení v autorském článku, nikoli v chatu.

   Vymazat
 14. Chybí zde pasáž o tzv. velkém teroru před VVV: Pokud by JVS neodstranil tisíce zrádců včas, válku by prohrál. Topolánek: "Žid, ten se ohne."

  OdpovědětVymazat
 15. Stalin neměl přepychovou vilu na pobřeží Portugalska.
  Převzal vládu nad feudálním Ruskem a vytvořil z něj za cca 30 let(!) jadernou velmoc. A to přes obrovské ztráty z 2.sv.války!
  V roce 1989 - před 30 lety! - převzali dnešní mocipánové vládu nad ČSSR. A co vytvořili? ? !!!

  OdpovědětVymazat
 16. Že už by se směla říkat pravda? Ale kdež, demogratůra je ještě silná. Avšak všeho do času.

  OdpovědětVymazat
 17. Článek vystihuje vše co by měl chápat každý trochu soudný člověk. Ti co měly a mají na svědomí miliony zavražděných lidí po celém světě z důvodu kořistnických musí zákonitě nenávidět toho kdo jim jejich zvrhlé plány překazí. Do dnešních dnů to pokračuje a jen všemocná příroda tomu může zabránit a přivést stav na naší planetě zpět do rovnováhy. O Chruščevovi a následujících nemá cenu psát, byly to ješitní chazaři kteří jen bořily to co Stalin vybudoval. Každý normální muž si uvědomuje, co obětoval Stalin když nevyměnil svého syna z Německého zajetí za generála. Všichni co na něj házejí nějaké špinavosti jsou obyčejní sráči. Demoralizace celého euroatlantického kulturního světa je v konečné fázi a jen totální zdegenerovaný zvrhlí parazité si to neuvědomují. Mnoho z nich je členy různých náboženských uskupení, jsou si v duchu vědomi co způsobují a pokrytecky doufají že budou ušetření. Skutečné příčiny vzniku všech náboženství neznají. Upozorňuji že jsem věřící ale ne v toho svého všemohoucího. Okecat se dá všechno. Podstatou je: Co dáváš, to dostaneš.

  OdpovědětVymazat
 18. Citáty Stalina, potvrzující jeho genialitu a vhled
  https://www.youtube.com/watch?v=fhkOlYpd-0I
  "Je nutné ... zkrátit pracovní den alespoň na 6 a pak na 5 hodin." Je nezbytné ..., aby členové společnosti měli dostatek volného času nezbytného pro ... komplexní vzdělávání, “- tak Stalin psal o pracovním dni v roce 1929.
  a Stalin tomu byl blízko. Nebo jen udělejte pracovní týden po dobu 4 dnů. Doslova trochu zůstalo před zavedením. Ale pak Chruščov všechno rozdrtil.
  @ Roman Halibrod Stalin vedl návštěvní deník a ukazuje, že během války pracoval téměř nepřetržitě.

  OdpovědětVymazat
 19. Jenže, jak známe dnešní Svět nejprolhanější propagandy, čemu se dá věřit?! Prostě přišel čas, kdy bylo pro povýšení jedněch pomazaných hlav nutné ponížit jiné, třeba daleko lidštější. Víme, co smyšlených historek nám navyprávěli historičtí poskoci kapitálu - dnes třeba z ÚSTRku. Prostě diktatura světového kapitálu potřebovala likvidaci SSSR, proto to spojenectví a podpora nacismu a Hitlera Západem, proto byla obětována ČSR a židé - samozřejmě že ti chudší, u nás především ti, co se hlásili k češství, ti co u nás germanizovali národ a vyhazovali dělníky ze svých fabrik, když se nedali i s dětmi k Němcům, zavčas zdrhli ke Kameraden der Rotfront und Reakktion do USA. Kdy se dozvíme pravdu , jak šla historie a také pravdu o Guzínci Stalinovi - Džigašvilim - to bude ještě trvat pár generací. Ale že to byl on, kdo porazil nacismus, to mu nemůže vzít nikdo již dnes. Ale totéž, pokud jde o pravdu - např. o našich tzv. padesátých letech, to bude trvat také generace. Víte kdo byl Palacký, stgarší vědí a omladině to jméno nic neříká. Napsal Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě - a skončil je nástupem Habsburků na český trůn. On byl čestný muž a věděl, že psát pravdu o době Habsburků nemůže a lhát nedovedl. Naši historici z Ústrku jsou na tom pro ideálnost současné doby na lhaní prostí takové sebekritičnosti, jakou měl Palacký (také jsou placení za konfabulace a ne pravdu!)a proto se jim tak práší jak od pusinky tak od péra - myslím - no víte kterého! Oni naopak vědí, že lhát se musí, pokud chtějí svůj žold!

  OdpovědětVymazat
 20. Pan Stalin byl nejlepší president v Rusku začínal s zaostalým zemědělským státem z kterého udělal atomovou velmoc. To samé maršál Žukov byl nejlepší stratég Rudé armády proto oba byly nařčeni kultem osobnosti.

  OdpovědětVymazat
 21. 8:49
  O Dutém Topolovi si myslím své. Jeho vyjádření je naprosto debilní. Ve všech armádách světa bojovali židé a dobře. Židé jsou také dobrými obchodníky. Ale stejně jako u ostatních skupin lidí po celém světě se i u nich najdou ti kteří jsou hodni odsouzení.
  Václav Vodrážka Plzeň

  OdpovědětVymazat
 22. Vynikající kniha k tomuhle tématu - Stalin : Zevrubný životopis založený na nových dokumentech z ruských tajných archivů / Edvard Radzinskij

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je něco jako "neo...novodobý" autor, který se objektivností po celou dobu, co píše o Stalinovi nevyznačuje, jeho nová fakta jsou povětšinou "fakta faktická jedna bába napsala", stejně jako i u nás přeložený Viktor Suvorov (mimochodem spolupracovník Britské rozvědky, s jejíž pomocí napsal "svá "stěžejní" díla").
   Pokud však hledáte pravdu, pak ji ale musíte hledat jinde a kdyže snad můžete umět rusky, pak bych doporučil spíše takové autory jako Jurij Muchin, Jelena Prudnikova, Ivan Čigirin, Vladimir Bušin, Igor Pychalov, Ferr Grover (Američan), Arsen Martirosjan, Jurij Žukov a další. Každý z nich píše po svém, ale tito autoři jsou zárukou co nejobjektivnějších předkládaných fakt a souvislostí na rozdíl od Radzinského, Roye Medvěděvova a dalších ve stylu "našich" Milionů ... oněch.
   Velkou uznávanou autoritou je Jurij Žukov.

   Vymazat
  2. Taky jsem někde četl, že když byl po bitvě u Stalingradu zajat německý maršál von Paulus, chtěli ho Němci vyměnit za uvězněného Stalinova syna, ale ten jim odpověděl, že žádný státník nevymění maršála za obyčejného vojáka a k výměně zajatců nedošlo. Nevím, co je na tom pravdy, a jak to nakonec dopadlo, ale to líčí Stalina jako nesmírně hrdého člověka.

   Vymazat
  3. Ad 19:29 - Já doporučuji knihu Dmitrije Volkogonova "Triumf a tragedie J.V.Stalina" - neznám kvalitnější biografii... Mimochodem, Žukova bych tedy za bernou minci nebral.

   Vymazat
  4. Ad 19:54 - To je pravdivá informace.

   Vymazat
  5. Doporučuji knihu "Stalin"autor S.Rybas-dosti objektivní!

   Vymazat
 23. Belgie: V Bruselu se bude konat akce „Bílí lidé nejsou vítáni“

  http://svobodnenoviny.eu/belgie-v-bruselu-se-bude-konat-akce-bili-lide-nejsou-vitani/

  Řecko nepotřebuje pár stovek policistů či vojáků z ciziny, ale odvahu politiků rozhodnout:

  http://svobodnenoviny.eu/recko-nepotrebuje-par-stovek-policistu-ci-vojaku-z-ciziny-ale-odvahu-politiku-rozhodnout/

  OdpovědětVymazat
 24. Už by evropa nebyla s obyvateli a asi nebude díky těmto religiózníkům pasáka velblodů komixsky ale i pod těmito kalegrianty plánu promuslimské osn €araboafriky tedy ten nativ je jasný každému kdo nebyl zdebilizován trhy úžera.

  http://www.nwoo.org/2020/03/03/vizionar-j-v-stalin-kdyby-se-prosadila-jeho-koncepce-dnes-bychom-necelili-celospolecenske-krizi-tzv-proces-destalinizace-a-myty-o-krvelacnem-diktatorovi-jsou-soucasti-hybridn/

  Dám vám prémiový balíček. :-)))

  3.3.2020 (20.07)
  Dobře byl každopádně člověk který nejen měnil dějiny ale vytřel zrak kdekomu kteří ho za to nenáviděli a pominu oprávněnost všech činů když pozvedl mnohem větší území technologicky i civilizačně s profity většiny lidí než eu která má úpadek od počátku a ta většina tehdy byla pod feudálním jhem od nevidím do nevidím nejen kulaků zaostalé agrární země a on tedy chtěl pracovní dobu od 9 do 14 a 8. hodinovou udělal aby tady po pozvratu udělali krok čase před stalina s půlhodinou samozřejmě že mu do toho házeli vidle stejně jako dnes i s počítači je administrativních čím dál víc, proč že jo. :lol:

  Jinak jsem dám dva odkazy na příspěvky co mne zaujali.

  Ze zvědavce / první o turcích

  dnes 13:17
  Nikdo je v dalších stoletích již nevytlačí budou tam stovky let kam přijdou
  Adam.......... 94.?.?.?
  Invaze obsadila celý Lesbos.

  včera 3:52
  5 let epidemie a 2-3-4-5 vlna která skosí všechny
  Adam.......... 94.?.?.?
  Čeká nás rozhodně 5 let epidemického umírání.

  První vlna 1%
  Více
  http://www.nwoo.org/2020/03/03/vizionar-j-v-stalin-kdyby-se-prosadila-jeho-koncepce-dnes-bychom-necelili-celospolecenske-krizi-tzv-proces-destalinizace-a-myty-o-krvelacnem-diktatorovi-jsou-soucasti-hybridn/


  OdpovědětVymazat
 25. Stalin vyhrál válku a Západ to nemůže strávit. Proto ta zavilá nenávist ještě po 75-ti letech. To se neodpouští a tak se vytáhne na něj všechno zlo světa. Nic nového dnes se historie opakuje a zase se kope do Ruska.

  OdpovědětVymazat
 26. Je potřeba si velmi zřetelně uvědomovat, že naše informace o Stalinovi pocházejí pouze a jenom ze západních, nebo cinknutých, sovětských, postalinských zdrojích. Jako nakonec všechno o Rusku (po dnes)!
  Jinak komentář 8:33 (Václav), mi mluví z duše!

  OdpovědětVymazat
 27. Chci poděkovat redakci za tento článek. Konečně objektivnější pohled na Stalina a dobu ve které žil. To mě hřeje u srdce. Jen více takových článků. I dnešní doba by potřebovala takového pastýře se železnou holí. Dále nesouhlasím s 8:49, protože to může navozovat dojem, že Stalin byl antisemita. To není pravda, protože díky Stalinovi například vznikl stát Izrael. Západní mocnosti byly zásadně proti. Stalin jen snížil počet Židů v rozvědných službách. Je však otázka, jestli to mělo souvislost s židovstvím. Stalin mnohokrát poukazoval na to, že antisemitismus je nepřijatelný. Ovšem byl proti sionismu. Podle vyjádření Chazina za Stalina po válce bylo otevíráno o trochu méně pravoslavných chrámů než dnes, kdy se denně otevíráji 4 chrámy nové či rekonstruované. Nakonec všechny lži o Stalinovi se rozplynou.

  OdpovědětVymazat
 28. Všichni, co vymýšlejí pomluvy o Stalinovi, se tím jen snaží odpoutat pozornost od svých pokroucených charakterů a svých zločinů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co dělal Stalin v Sovětském svazu je především problém Rusů a těch přidružených republik ve svazu. Je to téma především pro hodnocení tamních historiků. Je mi úplně jedno, jaký Stalin byl nebo nebyl, co pil a kouřil, komu v Rusku ublížil, pro mě je podstatné, že osvobodil naší republiku od fašismu a Němců a díky jemu zde můžu nyní psát. U Čechů by mělo toto převažovat a ne matlat se v jeho životě a vnitřní politice Sovětského svazu. Oni si tu svou historii tam srovnají sami a my jim nemusíme stále napovídat. Je to to samé jako když nám Němci vnucují, jaký byl Beneš přizdisráč. M.R.

   Vymazat
 29. Nedělejte ze Stalina nějakého fráterníka, nějakého popa - studoval na kněze, protože tam jedině se mohl jako chudý chlapec dostat. Kdyby mohl třeba na polytechniku nebo práva, jistě by šel tam. - Nebyl to žádnej pánbíčkář, ale vůdce národa, lidu, socialismu!

  OdpovědětVymazat
 30. ??? Ví někdo, proč je zablokován web pana Josefa Skály www.nasrestart.cz

  OdpovědětVymazat
 31. Několik poznámek k článku:

  Stalin, vzdor všem stereotypům nevládl sám a neměl velice dlouho ani oficiální státní funkci. Až těsně před napadením Sovětského svazu bylo přijato řešení Nejvyššího orgánu vlády a pak i strany, že výkonná moc se soustředí do jedněch rukou. Tím se stal de facto jak "předsedou vlády", armádním velitelem, ale také tím kdo měl tu celou odpovědnost na sobě.
  Rozhodování v SSSR se řešilo jak po stranické linii, tak i po stránce "jen" vlády. Do války byly v praxi především využívána oboje "zasedání" obou orgánů. Během války a po ní se stalo nesmyslným pro Stalina řešit jednu a tutéž otázku dvakrát. To je to, co mu vyčítali, že "odstavuje "stranu od kormidla. Ostatně to mělo proběhnout již před válkou v roce 1936, kdy byla přijata nová Ústava SSSR. Tady bylo zakotveno mimo jiné, že volby budou z více kandidátů, hlasování tajné a kandidát ani nemusí být členem strany! To se nelíbilo části byrokracie (dnes na úrovni gubernátorů a pod.), proto v reakci na volby navrhované v ústavě, rozpoutali tito "čištění" nepřátel. To jsou ty čistky 1937-38. Jejich obětmi se kromě otevřených nepřátel stávali také ti, co mohli "pokazit" zvolení dosavadních místních králíčků. V takové situaci se muselo na volby podle ústavy zapomenout. Tto represe však měli jeden dopad, který se projevil ve Velké vlastenecké válce, kdy se zahraniční "pozorovatelé" a politici divili, kde je Pátá kolona v Rusku, která měla Hitlerovi pomoci stejně jako v jiných Němci dobytých zemích.
  Rozhodnutí stranická i vládní (kdy se však bral největší zřetel na rozhodnutí po stranické linii) se dělala kolektivně a Stalin byl nejednou při hlasování poražen (právě třeba v rozpoutání represí).

  OdpovědětVymazat
 32. No, rostoucí sociální rozdíly, chaos a hrubé bezpráví v řadě zemí musí vyvolat poptávku po pastýři s ocelovou holí. Vždyť nemusíme chodit daleko. Česká republika má přece téměř všechny znaky rozkládajícího se státu. Rostoucí společenské napětí, neschopnost státního aparátu řešit závažnější a dlouhodobé problémy, prohlubující se sociální problémy, korupce atd. Ne, nemám v úmyslu je vyjmenovávat, ale nedá mi to a připomenu jeden dnes publikovaný příklad "funkčnosti" naší policie a soudů. Švýcarsko nám napsalo, že známý a kdysi vlivný Janoušek má u nich v bankách uloženo 2,3 miliardy korun. Reakce našich bdělých orgánů? No a co? U nás není z ničeho podezřelý. Nikdo se milého Janouška nezeptal, jak k té miliardě přišel, nikoho nezajímalo, zda ty gigantické příjmy řádně zdanil. My o něm nic špatného nevíme. A občan, který zapomene zaplatit složenku s daní ve výši 170 Kč za garáž se dozví, že státu dluží tisícovku...Divíte se, že má chuť dát příště hlas pastevci, který slíbí, že ten chlív vyčistí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V jednom nemáte pravdu. V rozkladu je celý anglosaský svět, který se drží jen na síle a "předstírání" síly. My "jen" kopírujeme. Bohužel ne ty, co bychom měli. Tím, že kapitalismus v jakékoliv podobě a jakkoliv pojmenovaný dává důraz jen a jen na EGO, česky na JÁ, TÍM SE ODSUZUJE K ZÁNIKU. Společnost "čistých" egoistů nemůže vzdorovat společnosti spolupráce. Bohužel to bude trvat asi ještě dost dlouho ...

   Vymazat
 33. Stalin bol genius.Urobil najvačšie dielo na zemeguli elektifikaciou SSSR.Treba podotknuť že to bola jedna petina zeme.Stalin zladil všetky narody a narodnosti v SSSR a všetci svorne hovorili jednym jazykom.Problem je ten,že Stalin nebol Anglo sas,nebol podvodnik,ako boli vtedajší a dnešní na zapad a Ameriku orientujuci sa politici

  OdpovědětVymazat
 34. Stalin bol genius.Urobil najvačšie dielo na zemeguli elektifikaciou SSSR.Treba podotknuť že to bola jedna petina zeme.Stalin zladil všetky narody a narodnosti v SSSR a všetci svorne hovorili jednym jazykom.Problem je ten,že Stalin nebol Anglo sas,nebol podvodnik,ako boli vtedajší a dnešní na zapad a Ameriku orientujuci sa politici

  OdpovědětVymazat
 35. Velice zjednodušeně:
  Lenin měl od "globalistů" za úkol zažehnout revoluci,která měla přerůst ve světovou./ Výrok Trockého: „Rusko je otep dříví, kterou hodíme do požáru světové revoluce“ to popisuje v obrazné podobě velmi přesně roli, která byla přiřknuta Rusku ./ Do toho jim však hodil "vidle" Stalin,který naopak uviděl možnost začít stavět na zbytcích Romanovské říše "Nové Rusko ".Z negramotného Ruska vytvořil světovou velmoc.Vyhrál II.SV a vystupoval tvrdě proti Trockistům /tehdejším podpindosníkům/ a to byl další důvod proč byl v roce 1953 otráven.Aby byl Stalin celosvětově dehonestován byl v roce 1956 na 20.sjezdu KSSS přijat dokument předložený Chruščovem o "Kultu osobnosti Stalina a jeho následcích a byl do světa vypuštěn pejorativní terminus technikus "stalinismus".Celosvětovým globalistům se Stalin nehodil do krámu,protože uměl hospodářsky a vojensky zmobilizovat národ. A proto dostal nálepku tyrana.Jen pro posouzení,jaké jsou příznaky tyrana Stalina:
  Neutekl z Moskvy v roce 1941
  Jeho děti bojovaly
  Odmítl vyměnit zajatého syna za maršála Pauluse, pravidla platí pro všechny stejná
  Pracoval 16-18 hodin denně
  Z osobního majetku po něm zbyla vojenská uniforma a dvoje boty
  Nikdy nevlastnil byt nebo dům
  Neměl zahraniční účty a vily
  Považoval ruský národ za státotvorný
  Zastavil potírání církve
  Převzal rozvrácenou zemědělskou zemi s 85% negramotných obyvatel, odevzdal světovou supervelmoc a nejvzdělanější národ na zemi.
  parazité a kavárenští pseudohumanisté se ho bojí a nenávidí ho i po jeho smrti
  OdpovědětVymazat
 36. https://www.youtube.com/watch?v=cPzr6UDVGfQ jak Stalin získal zpět zlato z USA
  https://www.youtube.com/watch?v=uMMZsXWdudg Stalin zemřel jako chudý muž.
  https://www.youtube.com/watch?v=vGKD7qZG0Vk Beria otrávil Stalina
  https://www.youtube.com/watch?v=8nsYpWGbIPk Beria je zločinec, Stalin skvělý muž

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S Berijou je to také trochu jinak: http://leva-net.webnode.cz/products/l-p-berija-zit-by-jeste-20-let-posledni-zapisky-beriji/

   Vymazat
  2. Ty bláboly o Berijovi vypustil do světa Chruščov, který měl sám ruce od krve až po ramena! Mimochodem, Chruščov rád jezdil k Berijovi na daču - když ho uviděla hospodyně, prosila Berijovu ženu, aby se ho zbavili. On se totiž vždy ožral, pozvracel, pokálel i pomočil... Viz kniha Můj otec Berija

   Vymazat
 37. Tak Stalin studoval na kněze? To jsem nevěděl ale před plyšem se to nehodilo i když byl naoko zavržen. V socialismu o něm šly zvěsti že začínal jako zloděj koní. Když viděl, že by u komunistů mohlo něco kápnout, tak přešel i s kamarády zloději k nim a stali se z nich revolucionáři. Zřejmě komunistická propaganda. Oni ho tenkrát pomlouvali levičáci, dnes zase pravičáci...je to chudák.

  OdpovědětVymazat
 38. Nikoliv 7:58 pomlouvají ho především liberálové ať už levicoví či pravicoví. Liberálové infikovali všechny strany včetně KSČM. Jak říká Chazina, že liberalismus je tisíckrát horší jak koronavirus. Stalin byl představitelem konzervativních, tedy tradičních, tedy normálních hodnot.

  OdpovědětVymazat
 39. Jako doplnění doporučuji vřele:
  Jiří Šifrin: Bůh Synergie. Blíže o tom:https://www.databazeknih.cz/knihy/buh-synergie-408859.
  Jde zde nejen o Stalina, ale kniha doplňuje i informace z ruské historie. Našel jsem v ní mnoho zajímavých a nových informací.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dr. Fridrich Hláva, Bratislava. Tú knihu mám a potvrdzujem napísané...

   Vymazat
 40. chronologia zakaldneho clanku dava zmysel...ak k tomu pridam , ze treba posudzovat konanie statnika jeho rozhladom , urovnou poznania vtedajsieho sveta a nutnostou donutit strednu vrstvu pracovat v zaujme narodov vo Zväze , tak potom vsetky uvedene udalosti ad ovody ich vykonania moju zmysel ... bez konspiracnych teorii a spochybnovania zdrojov informacii *** vdaka za zverejnenie tychto informacii --- spolu so spomienkami na rozpravanie mojeho otca som si upresnil svoje chapanie tohto useku svetovych dejin a slovanstva ... VĎAKA

  OdpovědětVymazat
 41. Jsem předválečný ročník a s plnou zodpovědností mohu prohlásit, že jen díky Stalinovi, přes jeho skutečné či domnělé chyby, jsem ještě tady a také i prostřednictvím svých
  zhovadilých protiruských rodičů jsou zde i ty mladší protiruské hovada. Ale není všem dnům konec. Němci jsou stále tady a jsou stále drzejší. Jejich mentalita se nikdy nezmění.
  Jejich vražedné choutky jen dřímají. Stačí jen určitý podnět,
  krize, bída. hlad a půjdou zase za svým führerem. A budou
  zabíjet. Evropa si jejich medicínu dvakrát ochutnala a po jejich vzoru i mnohé národy na jiných kontinentech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tak-Nemecko je stále pripravené- USA a Británie ho využili v II. svetovej vojne, až kým nacisti sa nerozhodli najprv obsadiť Francúzsko a mali v pláne obsadiť aj britániu...Poľsko chcelo ísť s nacistami do vojny proti SSSR- a to vyolalo pri napadnutí poľska vyhlásenie vojny nacistom od Západu. A až v roku 1944 sa skutočne do tej vojny pustili= keď bolo jasné, že SSSR na čele so Stalinom vyhrá vojnu...

   Vymazat
 42. Překvapivé. Děkuji. Z této strany to neznám.

  OdpovědětVymazat
 43. Sláva veľkému Stalinovi- zachránil Európu pred nacizmom!! Stalin byl všetkým možným, len nie tým, z čoho ho obviňuje Západ. Západ sa dodnes bojí Stalina =68 rokov po jeho smrti. A to práve preto, že pravda sa dlhodobo umlčať nedá...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.