Reklama

pátek 20. března 2020

Roušky? Němci ukázali „solidaritu“ po jejich, míní Ivan David. A to není vše. Když řekl své k migrantům u Řecka, vyhrožovali mu

Ivan David (rozhovor)
20. 3. 2020    Parlamentní listy
„Měli bychom Němcům hlasitě poděkovat, že nám opět názorně předvedli, jak si představují ‚solidaritu‘. Měli bychom si to zapamatovat a postupovat podle osvědčeného postupu, „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Při vší korektnosti, myslím logické a diplomatické, nikoli politické, bychom si měli uvědomit, že Němci, a nejen Němci, budou chtít vždy svoje problémy řešit na úkor ostatních,“ myslí si europoslanec Ivan David (SPD). „Pokud přijímáme řešení z pozice síly, tedy z pozice, že síla nám chybí, nemůžeme se ničemu divit. Čím více budeme ustupovat, tím v horší pozici budeme. Politiky, kteří ‚udělali kariéru‘ na tom, že se celý život hrbili, a jinak se nikdy chovat nebudou, protože se jim to osvědčilo, nejen nepotřebujeme, musíme se jich zbavit,“ konstatuje.


Na Facebooku ZDE jste 16. 3. upozornil, že německá policie den předtím zabavila kamion zdravotnického materiálu, který byl zaplacen a mířil do středočeských nemocnic, a plánované operace musely být odloženy. O čem takovéto chování svědčí?

Měli bychom Němcům hlasitě poděkovat, že nám opět názorně předvedli, jak si představují „solidaritu“. Měli bychom si to zapamatovat a postupovat podle osvědčeného postupu, „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Při vší korektnosti, myslím logické a diplomatické, nikoli politické, bychom si měli uvědomit, že Němci, a nejen Němci, budou chtít vždy svoje problémy řešit na úkor ostatních. Myslím, že nelze k Německu přistupovat tak, jak to činil Jozef Zieleniec jako ministr zahraničních věcí v devadesátých letech, když na požadavek rovnoprávných vztahů s Německem v televizní diskusi se smíchem odpověděl: „Jich je 80 milionů a nás deset, tak jaká rovnoprávnost?“ Pokud přijímáme řešení z pozice síly, tedy z pozice, že síla nám chybí, nemůžeme se ničemu divit. Čím více budeme ustupovat, tím v horší pozici budeme. Politiky, kteří „udělali kariéru“ na tom, že se celý život hrbili, a jinak se nikdy chovat nebudou, protože se jim to osvědčilo, nejen nepotřebujeme, musíme se jich zbavit.

Připomeňme si klasika: „Jsme malí, slabí, dosti těchto řečí, jen kdo tak mluví sláb a malý jest…“ (Svatopluk Čech) Pokud nás zastupuje někdo, kdo „sláb a malý jest“, pak je to také naše chyba a nemůžeme se ničemu divit.

Další podobný příklad je, že když Itálie žádala evropské země o zdravotnické pomůcky, tak jim žádná evropská země neodpověděla, a nakonec jim dorazila pomoc z Číny...

Ano, ale to bych důrazně odlišoval. Je to povinnost ze strany jejich představitelů ptát se ostatních, jestli mají nadnormativní zásoby a volnou kapacitu. Nemají, protože všichni majitelé velkých firem přestěhovali výrobu do zemí s dumpingovou cenou práce. Přežívající malé firmy, které žijí ze speciálních malých zakázek, to pak v krizové situaci nevytrhnou. Je jasné, že respirátory, nebo aspoň roušky, jsou strategicky významnou komoditou. Tolerance k rozkrádání a neschopnost dohlédnout dál než k nejbližším volbám, vedou k tomu, že „zbytečnosti“, na kterých se nedá moc vydělat, se neskladují, záložní vojenské nemocnice se „výhodně“ prodají, a nakupují se vrtulníky pro boj v poušti. V Číně existuje pocit identity a povinnosti ke komunitě, a nemusí být jen vynucován. Oni spoléhají na sebe, mnozí naši politici jako by spoléhali na solidaritu, která není a nebude.

Mnoho lidí se podivilo, když z Bruselu první, co slyšeli ohledně pandemie, bylo, že paní Ursula von der Leyenová vytýkala jednotlivým zemím, že uzavírají své hranice. Je tohle přímo učebnicová ukázka její neschopnosti?

O neschopnost jde jen v tom ohledu, že neodhadla, nakolik je to neadekvátní reakce z hlediska veřejnosti. Z toho je vidět, že ona žije v prostředí, kam informace z reálného světa nedoléhají. Dále svým prohlášením prozradila to, co každý, kdo sleduje politiku, ví. Oni chtějí zlikvidovat národní státy, národy a kulturu. Proto jim přirozeně vadí hranice. Oni chtějí izolované, snadno manipulované spotřebitele, nemají zájem na žádné kolektivní vůli kromě té jejich.


Celkově se dá říci, že Evropa nákazu podcenila?

Nevím, jestli se to dá zobecnit. Ono je těžké zavírat obchody a omezovat dopravu, pokud nebezpečí v zemi ještě není, nebo je ho málo. Příklad Číny se zdá být vzdálený a skoro každý iracionálně doufá, že nás se to týkat nebude. Ale vláda Itálie mohla a měla zasáhnout dřív, o tom není pochyb. Vzpomenu si vždycky na Čapkovu Válku s mloky. Teprve když se mlok objevil ve Vltavě, Češi pochopili, že se jich to týká. To je analogické jako s imigranty. Každý vám řekne, že tu přece skoro žádní nejsou. Dokud nebude dost agresivních útoků a nepřehlédnutelných znásilnění, tak se argumenty neujmou. A naopak, po prvních větších problémech se nenávist obrátí i proti imigrantům, kteří se chovají slušně a respektují naše zákony a to, co zbylo z naší kultury.

Četl jsem i zprávu ze Španělska, kde 8. března na Mezinárodní den žen 120 tisíc Španělek skandovalo, že sexismus zabíjí víc než koronavirus. Mnoho žen se na této akci nakazilo včetně dvou zúčastněných ministryň španělské vlády a patrně i manželky premiéra. Co na tohle říci...?

Určitě teď nevyjdou do ulic, aby křičely, že koronavirus zabíjí víc než sexismus. No ale vážně, paradoxem je, že nositeli těchto názorů jsou příznivci tzv. nové levice. Mnozí tomu říkají „neomarxismus“, ale s Marxem to nemá společného nic. Přívrženci těchto úspěšně se šířících dogmat jsou politicky rozprostřeni, jak to pozoruji v Bruselu, od „Sjednocené levice“ přes zelené, socialisty, liberály až k lidovcům, a to s klesající mírou fanatismu, ale s jednotnými názory na to, co je správně.
Například španělská poslankyně Sira Rego ze „Sjednocené levice“, v níž dlí i Kateřina Konečná z KSČM, ve svém kandidátském projevu na předsedkyni Evropského parlamentu 3. července 2019 trochu brojila proti kapitalistům, ale důrazně obvinila Evropskou unii, že je málo zelená, a navrhla zřízení výboru parlamentu proti mimořádným klimatickým situacím jako řešení. Se zuřivou nenávistí označila poslance na protější straně sálu jako xenofoby, rasisty a machisty, jimž je třeba zakázat nenávistné projevy a porušování lidských práv. Chválila Carolu Rackete, která prokázala hrdinství porušením italského zákona a dovezením ilegálních imigrantů lodí do Itálie. Paní Rego navrhla, aby podobným hrdinům Evropský parlament poskytl „právní krytí“, aby nemohli být ministrem Salvinim kriminalizováni „za svoji práci“. Žádala, aby byl feminismus vzorem pro budování společnosti. „Evropa feminismu přichází, aby vše změnila!“
Feminismus je opačný extrém než machismus, je to ženský šovinismus, protiklad mužského šovinismu. Normální je absence šovinismu. Jsem přesvědčen, že každý má mít příležitost, aby se mohl naučit a pak ukázat, co umí. To, že někteří muži zneužívají fyzické převahy nad ženami, není v Evropě součástí žádné ideologie, je to primitivismus v důsledku absence řádné výchovy. Ženy, které kromě feminismu prosazují zesílení dovozu muslimů, dokazují svůj průvan mezi ušima, protože zřejmě nevědí nic o postavení muslimských žen, které je součástí islámské věrouky včetně jejich fyzického trestání až po ukamenování. Zdá se, že ani koronavirus feminismus nerespektuje.

A co u nás? Vláda jako jedna z prvních přišla s opravdu hodně razantními opatřeními, ale zase chybějí roušky, respirátory...

Vždycky po každém opatření vzniká otázka, jestli nebylo možné učinit více a včasněji. O koronaviru a Covid-19 ví i laická veřejnost asi od Vánoc. Exekutiva a její nejvyšší orgán ve zdravotnictví, tedy Ministerstvo zdravotnictví, musí trvale monitorovat situaci, vyhodnocovat ji a při podezření na vážné hrozby musí upozornit vládu na hrozící nebezpečí, tak aby členové vlády nepodcenili situaci a začali připravovat řešení. Ministr zdravotnictví nesmí vládu ČR obtěžovat podružnostmi, ale ani nesmí přehlédnout hrozby. Mám podezření, že situace byla podceněna. Nemám na mysli málo drakonická opatření, ale včasnou přípravu. Myslím, že při včasné přípravě by bylo problémů méně, ale samozřejmě nemám podrobné informace o postupu řešení. Nemám z nezávislých zdrojů ověřené zprávy, že roušky a respirátory byly masivně prodávány do zahraničí ještě dlouho v době, kdy jich bylo třeba v ČR. Teprve pak byl vládou zakázán vývoz. Pokud je to pravda, trest by měl být velmi přísný. Řetězec odpovědnosti ale může sahat vysoko. Čím více se epidemie rozjede, tím obtížnější je ji dostat pod kontrolu, a tím razantnější opatření je nutné volit. Vzpomněl jsem si na větu z Gogolova Revizora, kde starosta dává naléhavou instrukci: „Zbořte pár domů, aby bylo vidět, že se městská rada snaží.“


Není ale také chyba i u jednotlivých ředitelů nemocnic, že nebyli na krizi připraveni a že neměli dostatečné zásoby, protože jednotliví manažeři mysleli hlavně na zisk, a ne na nějaké z jejich pohledu podružnosti?

Nemyslím, že by ředitelé měli projevovat od počátku samostatnou iniciativu. Od toho jsou centrální orgány, aby získávaly informace, informovaly a koordinovaly. Zdravotnické prostředky také expirují a nejsou zadarmo. Ve státních rezervách má být množství pro počáteční fáze epidemie a včas je třeba zajistit zvýšení kapacity výroby a nákup. Není žádoucí, aby jeden iniciativní ředitel skoupil veškeré zásoby.

Hodně se také věnujete i napjaté situaci na řecko-turecké hranici. Prý jste byl nařčen jakousi paní z agentury APF, že prý šíříte dezinformace. Můžete vysvětlit, o co šlo, co jim konkrétně vadilo?

Ano, to se opravdu stalo. Ověřili jsme si, že žena toho jména u agentury AFP skutečně pracuje. Bylo vyhrožováno, že máme status stáhnout, jinak nám bude zablokována stránka. My jsme stránku převzali i s fotografií, která byla ilustrační. Byly to řecké traktory z nějaké protestní akce. Ani náš zdroj neměl aktuální fotografii. Tu jsme si opatřili druhý den. To ale na věcné správnosti zprávy nic nemění. Říkám „my“, protože mi přátelé denně posílají různé zajímavé zprávy, kterým se česká média vyhýbají, ale čtenáři projevuji zájem a v posledních dnech přibývá denně kolem 400 sledujících moji stránku a dosah příspěvků je kolem 1,5 milionu za týden. Bez spolupracovníků bych dokázal mnohem méně. Výhrůžky té paní jsme se rozhodli ignorovat a ona už se neozvala.

40 komentářů :

 1. Nikdo soudný si nemůže myslet, že nás Němci považují za rovnocenné partnery. Když jsme stříhali dráty na železné oponě, tak u toho prolévali slzy radosti,stejně jako hitlerovci, když jim spojenci skočili na špek se seknutím srpem ve Francii v květnu 1940.

  OdpovědětVymazat
 2. Výborný rozhovor, ostatně jako vždy, pane Davide. Jsem si jist, že projevy blbnutí, o nichž jste se zmínil, budou mohutně obohaceny zoufalci, kteří neunesou viditelné selhávání "demokratického světa." Uvedu jeden čerstvý příklad autora tohoto článku.

  https://nazory.ihned.cz/c1-66738330-letadlo-plne-rousek-mame-diky-nato-cina-ma-navrch-v-informacni-valce?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

  Tenhle exot je fakt zatím bezkonkurenční. Nakumulovat tolik debility do jednoho článku se opravdu nepodaří každý den. Je vidět, že jsou zoufalí a ztrácí poslední zbytky soudnosti. Politici typu pana Davida mají tedy velkou šanci, aby získali podporu normálních lidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jsou lidé normální jak píšete Adame tak je to v pohodě.

   Vymazat
 3. Uvidíme v létě, čí postup byl správný.

  OdpovědětVymazat
 4. Dnes jsem četl na Seznamu a musím konstatovat: "Chce se mi blejt!"

  OdpovědětVymazat
 5. Marek Benda opět promluvil, ten je ale nadupaný rozumy, ale z Plzně a stačí. Proč takovou nulu ještě živíme?

  OdpovědětVymazat
 6. Úřednický protilidový šiml se nezastaví před ničím.
  ------------------------------------------
  USA a vzápětí i Evropská unie obvinily Rusko, že svými dezinformacemi o pandemii koronaviru šíří v západních zemích paniku. Jistě, „Russiagate“ vygenerovala v USA i v Bruselu vznik „specializovaných“ organizací a zástupů expertů bojujících „proti ruským dezinformacím“, a tak nepřekvapí, že bez ohledu na prohru u amerického soudu „bojují“ dál. Nicméně, třeba ta unijní zpráva, o níž jako první 18. března informovala agentura Reuter´s, má prý devět stránek a mluví o „významné dezinformační kampani proti Západu, která má zhoršit dopad koronaviru, podnítit paniku a zasévat nedůvěru“. Žádné konkrétní příklady zpráva EU sice neuvádí, ale zmiňuje „ruské fake news“, podle nichž prý Itálie není s to se s epidemií popasovat a tamní zdravotnictví je na pokraji zhroucení, „na hraně volby mezi životem a smrtí“. Je ironií, že přesně totéž psal o Itálii, která je nejhůře postiženou zemí v Evropě, sám Reuter´s ve zprávě datované už 16. březnem. Taky „fake news“? Nikoli, neboť ve čtvrtek už počet obětí epidemie v Itálii překročil čísla z Číny a záběry na konvoje vojenských nákladních vozů, které z Bergama odvážejí nepočítaně rakví, se stávají jedním z drastických obrazů současnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Většina lidí neví, že EU ústy van Leyen a dalších několika tlučhubů udělali povinný desetiminutový bezobsažný spíč na téma epidemie v Evropě, přičemž neopominuli zkritizovat uzávěrky hranic a provozů, ale věc, které se začali naplno v této situaci věnovat coby "protiemidemiologické opatření" je hon za "dezinformacemi".

   Zjevně ze svého řídícího centra dostali nové pokyny, neboť všechny tyto loutky začaly blábolit úplně ty samé sračky. I pátá kolona u nás. Zlá Čína, zlé zlé Rusko, zlé dezinformační servery, zlá ruská TV, zlý ruský trolling na FB.... to je vše, co je teď zajímá.

   Pochopitelně u nás ještě zlý Babiš. Epidemie hadr proti nejpríšernějšímu zločinu Čapí hnízdo. Je to trapné.

   Vymazat
 7. Merklová se rozhodla stvořit Nadčlověka! Herdenimmunität Nové tajné plány Bruselu jsou děs!
  https://www.youtube.com/watch?v=7cIYvmcsZrQ
  Čím víc lidí se nakazí, tím lépe. Tím dříve bude stvořen Nadčlověk! Babišova opatření jsou už úplně zbytečné! Tedy pokud se neobnoví "Železná opona"! Že Vám to Pražská kavárna dosud neřekla? Že Vám Babišova média zatajují informace? Tak jsme se na to zase podívali.

  OdpovědětVymazat
 8. Organizace Liga lidských práv kritizuje zákaz přítomnosti otců u porodů, který vydalo ministerstvo zdravonictví. Sepsala otevřený dopis, ve kterém popisuje, že toto opatření může být rizikové.

  „Nejenže zákazem otce u porodu dochází k ohrožení zájmu žen a dětí na hladkém průběhu porodu, ale také není nijak řešeno nepřiměřené riziko, které pro ně představuje nastavení nemocničního provozu,“ uvádí v textu adresovaném ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO).

  OdpovědětVymazat
 9. Celkem dobry, akorat nevim pro do toho zatahovat imigranty, protoze nepochybne prijde doba kdy se zacne psat o tom, ze virus k nam zatahli bezenci. Meli by si je vzit k sobe byvale kolonialni mocnosti jako Francie, UK, Holandsko, Belgie, Spanelso a Portugalsko, kteri v kloniiich ukradli co mohli a vysavaji tyto zeme primo a neprimo do dnes. neni mi znamo, ze by v ramci slidarity nam tyto zeme nekdy cast lupu prenechali a velky vysavac penez stale bezi opacne jako kdyby CR byla byvala kolonie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Německo nezastavilo příjem migrantů. Naopak. Vy do SRN nevkročíte, ale pokud se prokážete mimoevropským pasem anebo budete mít mimoevropský vzhled a pronesete kouzelné slovíčko "azyl", okamžitě můžete vstoupit. Mohli by toho využít někteří naši Romové, kteří si uchovali některé fyziognomicke rysy a tvrdit, že jsou z Bangladéše nebo Pákistánu, a chudáci byli okradeni o doklady a peníze. Možná je ani nebudou trápit s bengálštinou, urdu nebo paštu a uvěří jim. Slovíčko "azyl" je mocnější než "sezame otevři se".

   Vymazat
 10. noviczech
  ...pane David, ono je to s tím Německým národem asi takto. Když od konce druhé světové války vychovávali své děti, myslím tím západní Německo, tak svým dětem vštěpovali v prvé řadě, že Český národ nic neznamená, oni jsou lepší, dále, že je vyhnali z jejich země, že jsou to chudí češi a že mají špatný režim, tedy socialismus, bez majetku! A toto tam je přes osmdesát roků, přes osmdesát roků jsme pro ně méněcenní, oni nevidí svoje chyby, oni je přehlížejí, oni nevidí naše klady, oni mají v hlavě osmdesát let informací z minula! A vládě po devadesátých létech můžeme "poděkovat" za to, že nás utopila ještě víc, hlavně pan Chytrý..., nezlobte se na mne, víte určitě koho mám na mysli!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:32, tohle jim tam vtloukal do hlavy hlavně elitní výběr "drahých krajanů".

   Vymazat
 11. Mirek Jankovice20. března 2020 18:50

  historie se opakuje jiz tisíc let a nezmení to ani EU,pro Nemce jsou Slované podradná rasa,která byla urcena k otroctví a je jedno zda jsou to Rusi,Poláci,Ukrajinci nebo Česi,nic se v jejich náhledu nemeni

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenže Němci zadrželi zboží i Švýcarům.

   Vymazat
  2. Jenže tady je jasně znát, že germán zůstane vždy jen germínem.Mám osobně několikaletou OSOBNÍ ZKUŠENOST A NIKDO MNE NEPŘESVĚDSI O OPAKU. Stačí se nachomýtnout kolem Berlína a zvláště v dnešní době, promluvit česky a jen v klidu čekat na reakci.To by se některým rádoby vlezdoprd…. otevřeli oči. Nevěřím jim ani slovo. Stačí tlacháni naduté makrely a je vše jasné.

   Vymazat
  3. Ano, tady stačí to pověstné, " bermám zůstane vždy germánem". Stačí se motat kolem Berlína a zvláště v poslední době. Vždy nás měli za povl a mají dodnes i po 80 letech. Stačí když v rámci vlezdoprd…. se najde nějaký " rádoby farař" a je vše dokonáno. Ta pokora po válce nebyla a z odstupem času není ani dnes. Sice dostali ve druhé... po šňupáku, ale tím více se zatvrdili. Jen je mi záhadou, proč se dostanou do vedení státu takové sračky, které musí dávat vždy najevo svou poddanost. Proč se nenajde opravdu postava, která by se nedala ohnout a nelezla nikomu do zádele. Dočkáme se toho někdy vůbec? Já už v to nevěřím.

   Vymazat
 12. noviczech
  ...ještě dodatek. Jsme byli strojně na výši, dost na výši. No a dnes, vám prozradím, že naše asi jediná slévárna oceli v Ostravě Havířov, mám dojem, tak západní Evropa, Anglie, Austrálie a USA nechtějí výrobky z oceli z východní Evropy a tedy ani od nás. Tyto výrobky se dají prodávat do zbytku světa a ještě Saúdské Arábii toto nevadí. Byli jsme ze světa nadšení, ale světu vládne něco jiného než jsme si představovali.

  OdpovědětVymazat
 13. Asi z jiného názoru. Panika vlády omezila občany a podnikatele na neúnosnou mez. Kolik, že je nakažených občanů v Česku? 800. TAK TO JE TRAGEDIE, PROTOŽE ROČNĚ UMÍRÁNA NA SILNĚJŠÍ CHŘIPKU V ČESKU KOLEM 2 000 OBČANŮ. Chodit po lese s hadrem na hubě či po chodníku a nemít ho je přestupek, to může kvalifikovat jen idiot a pokutovat do 20 000Kč. Vláda jen vyhrožuje a nemá žádnou koncepci. Snad lidé procitnou a nebudou volit ANO, ČSSD, ODS, TOP, STAN a Lidovce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne anonyme 20.30 - já mám na věc názor stejný. Divím se, že zatím se nikdo nepozastavil nad tím, že už pětačtyřicet tisíc lidí nastoupilo pracovní neschopnost. Zatím, a stále přibývají. Ti, co nemohou chodit do práce z důvodu pozastavení provozu, ale chtějí celou mzdu! Dojde k pozastavení úhrady daní a splátky hypoték a půjček. Ti, co museli zavřít své krámy, budou žádat odškodnění za utrpěné ztráty, stejně jako nadšeně a radostně zavírají například v našem městě stovky denních kaváren a pizzerií, hospod a dalších podniků, protože v této době tak jako tak zejí prázdnotou, pár lidí sem, pár lidí tam. Vše se zaplní a začne žít vždycky až tak v květnu, kdy se oteplí a lidi začnou vysedávat na zahrádkách, a samozřejmě pendlující turisté. Ti všichni, co teď zavřeli, budou hned chtít kompenzace za ušlé zisky, čísla si vymyslí. Spousty malých podnikatelů a OSVČ tohle zneužije. Stát nebude mít dost prostředků, protože to půjde v celé zemi do miliard. Co přijde - utahování opasků s poukázáním na koronavirus? Zastavení výplat sociálních dávek a snížení důchodů na polovinu? Jsem obrovsky zvědav, jak to ti, co na diskuzích nadšeně vítají kronavirovou totalitu, si budou nadšeně utahovat opasky,a co k tomu budou psát internetoví bulváři. Naivita lidí je bezbřehá.

   Vymazat
  2. Panika vlády? A co americká armáda, která v panice utíká před koronavirem z Evropy? A odpískala největší manévry za posledních 30 let jejichž příprava trvala 2 roky?

   Vymazat
  3. 22:28, neodpískala, jen snížila počet svých vojáků.

   Vymazat
  4. 20:30, 20:41, vy byste tady chtěli mít Itálii? Vidím, že pány remcaly absolutně nezajímá, kde jejich zaměstnavatel vezme peníze na jejich plnou mzdu, když musí omezit nebo dokonce zavřít provoz. Anebo že by páni byli již v důchodu? To se nám to kritizuje, když každý měsíc peníze přijdou. Teď ještě zabezpečit, aby v Kauflandu byly slevy synchronizované s časem určeným pro důchodce. Ale vy stejně budete neustále kritizovat. Přitom většina lidí bez roušek jsou převážně právě důchodci.

   Vymazat
  5. Počet mrtvých v Česku 0 ano celá 0. A zde je vidět, jak vládnoucí jelita snadno omezí svobodu všem a za vše mají zaplatit firmy a živnostníci. je to jako za protektorátu, lidé šíří paniku a začínají na druhé ukazovat a žalovat. A o to vládě jde, rozdělit společnost. To je novodobá okupace myšlení a svobdy občanů. Za to může vláda. Proč v jiných státech nenosí nenakažení občané roušky? Protože je to naprostá nesmyslnost. Ano, mám chřipku, mám na obličeji roušku.

   Vymazat
  6. A ještě takové krátké zamyšlení. Využití uměle vytvořené krize kolem smrtelné nákazy může zaměstnancům zvednout daně a je snadné i znárodnit penzijní fondy. To bych chtěl vidět ty současné nadšence v rouškách, kteří jsou potenciální udavači jak se budou tvářit.

   Vymazat
  7. V penzi nejsem a zažil jsem již dost podrazů od finančáku, zdrav. poji. i sociálky. Stát si vždy vezme co potřebuje a ty občane plať!

   Vymazat
  8. 16:02, a hádejte, proč je tak málo lidí. Protože se začalo tlačit na přísné restrikce hned na počátku. Ale to jsem tady už několikrát psal a stále to je k ničemu. Vy jste ten typ, který se navzdory zákazu vydá koupat do zátoky plné žraloků a když se najednou ocitne bez hnáty, bude obviňovat Babiše.

   Vymazat
  9. 16:14, uměle vytvořená krize? Člověče vy jste ale buran. Běžte to vysvětlit Italům, kteří teď žebrají o pomoc i v Rusku. Zanedlouho budou mít podobný problém i v Německu. USA uzavřeli veškerý kontakt s Evropou. To je ta vaše umělá krize. Běžte se bodnout.

   Vymazat
  10. No vždy jsem říkal, že nejméně mi jde o to jakou mám výplatu(mzdu), ale o to co si na ní koupím.
   A to při cencech o tom, že potravin je dost (cena postupně stoupá) připomíná poukázky. Více druhů červené,zelené bílé modré a možná i tuzexové.
   Zemědělství nemáme, průmysl nemáme, vodu nemáme, elektřinu vyvážíme. Ať jdou ti hospodáři do ....!

   Vymazat
  11. Jo jo někomu kouká "vyplašenka" z kapsy a rád se nechá okrádat o pravdu a informace. přesně! Nemáme žádné konkrétní a přesné informace. Jo ty kecy, ýe je 900 nakažených, ale při klasické chřipce jsou statisíce nakažených a umře jich kolem 2 000. Bohužel. Tohle zavání průserem, bohatí vyždímají co potřebují a podojí stát. Stát podojí nás běžné občany, co nemají informace. Jo a je zajímavé, že Činská provincie a Itálie. To mi nějak nejde dohromady. Dvě ohniska lehké chřipky, kde staří umírají, ale proč Itálie?

   Vymazat
 14. "Poučení z krizového vývoje"
  Bude dobré se poučit, z jedné strany odložit líbivá hesla, sliby a vize (nejen z EU), na druhé straně udělat inventuru reality se kterou můžeme počítat. Lze očekávat salda (např.ve stavu st.rezerv hmotných i nehmotných). Osoby zodpovděné za salda ve spravě st.majetku, odpojit od tunelů. Náboženství polityckých stran nahradit zodpovědnými hospodáři, které vybavíme kompetencí za cenu jejich osobní hmotné zodpovědnosti. Čeká nás doba, kdy každý stát bude muset uhájit svou pozici sám za sebe. Proto budeme muset změnit i strukturu produkce. Logicky končí turizmus => pokles těchto služeb, naopak růst cen potravin => růst zemědělství, potravinářství a spojených služeb. Restrukturalizace průmyslu musí promítnout konec težkého a těžebního průmyslu a gigantické produkce aut. Pokusit se uplatnit výrobu s využitím domácích patentů a inovací i pro export (nanofiltry, software, lečiva..) Přijde i reforma energetyky, kde se neobejdeme bez kooperace se zahraničím, ale nezbude než limitovat její export. Když se konečně udělá pořádek, tak se o nás a naši zem nebojím, jen se rozhlédněte kolik schopných lidi samostatně řeší současnou krizi, pomáhají a přitom se neptají "od kdy, do kdy a zakolik". Když se dílo podaří, pak určitě bude prostor i pro kulturu, bez které by stát nemohl žít. Samozřejmým předpokladem řešení je neomezený, bezcelný export tlučhubů, lichvářů, šikulů, vexláků a tunelářů.
  S pozdravem -nebát se a nekrást- spoléhat se jen na sebe

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to abyste už kandidoval v čele vaší strany "My Family", co říkáte?

   Vymazat
  2. 9:43
   Nechte ho napsat jeho názor, vy vtipalku jeden snad z "Adam's Family".

   Vymazat
 15. Přesně tak pane Davide a ještě budou vyhrožovat čím dřív odejdeme z toho spolku tím líp.

  OdpovědětVymazat
 16. No tomu germánskému stylu si vše potřebné nakrást, když to jinak nejde, se hnedle přiučilo několik států dalších, kde uvázly kamiony se zaplaceným zdravotnickým materiálem pro ČR. Ale také v Lovosicích uvázla zásilka zdravotnického materiálu čínského červeného kříže, směřující do Itálie. Už ta oklika přes Lovosice je zajímavá a také to, že ne celá zásilka, ale jen část "byla zabavena" a vlastně stále i po omluvě pana Hamáčka nevíme, kdo co a komu ukradl.
  Poučení z krizového vývoje?
  Kdo rozpustil civilní obranu a rozkradl sklady nejen zdravotnického materiálu. Kdo zřídil integrovaný systém, ale nezajistil mu prostředky k činnosti. Kteří pak ředitelé nemocnic atd. si nevšimli, že nemají v zásobě roušky a respirátory, jak to, že páni doktoři v soukromých ordinacích mimo špinavé šaty nenosí roušky a tedy proč by je měli mít v zásobě i s respirátory? Co dělaly vlády 1990-2017, aby byla udržovaná potřeba zdravotnických potřeb ve skladech pro případ krizí??? Stále nás jen NATO upozorňovalo, že vydáváme moc málo na zabíjení lidí ve válkách a kdo by si pak měl vzpomenout, že nevydáváme vůbec nic na záchranu životů a zdraví českých občanů!
  Jistí paní Maláčová se nyní chvástá, jak kapitálu i zaměstnancům ztráty v řádu set miliard "stát" (= daňoví poplatníci) zaplatí, ale jsem si jist, že to bude ona, kdo bude na konci roku kritizovat propad státního rozpočtu a paní Schillerovou. Rozdávat z cizího, tedy z daní zaměstnanců, to jde lehce, ale vydělat peníze do státní kasy? Všichni zaregistrovali, jak kapitál hbitě od ledna t.r. zvedl ceny všeho možného, aby vycucl ze zaměstnanců a důchodců zvýšené platů a dávek. Takže jak dělníkům, tak důchodcům zůstalo vlastně už méně, než měli před rokem. A nyní se zase rekrutují šmelináři se vším nedostatkovým, aby podojili občany za asistence ramen spravedlnosti. Prostě "demokracie" radost pohledět - vyrobena v diktatuře kapitálu tlučhubnými medii, jako je ČT a jemu podobné. Jo, kde jsou časy novinářů, K. Čapka, Nerudy, Havlíčka, dnes máme jen medializátory, pisálkovské vazaly kapitálu, běžně sedmilháře a propagandisty, kterým by mnohdy Goebbels záviděl!

  OdpovědětVymazat
 17. Byl jsem teď několik dní v německu. Že bych viděl někoho v roušce, tak to se nestalo. Ignorantví biblických rozměrů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Rusku detto. Tam se momentálně zgrupilo na Krymu několik stovek motorkářů na výroční párty. V Moskvě je vše otevřeno.

   Vymazat
 18. Souhlasím, kdo vypadne z tohoto spolku poslední ať zhasne! To aby neprobudit ty sráče kteří to zaspali.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.