Reklama

neděle 26. dubna 2020

Anexia Krymu je úmyselné zavádzanie verejnosti. Fakta, z kterých Havlovi pohrobci nebudou mít radost...

Ivan Štubňa
26. 4. 2020   Zvědavec
Historicky sa Krym nazýval Taurus podľa Taurov, čo boli najstarší známi obyvatelia Krymu. Neskôr začali Krym kolonizovať Gréci a to už v 7. Storočí pred našim letopočtom. Neskôr bol ovládaný Byzantskou ríšou až do vzniku Krymského chanátu. V roku 1770 sa Krymský chanát dostáva vďaka ruskému vojsku z područia Osmanskej ríše a nastáva postupné mocenské pričleňovanie k Ruskej ríši. Tento proces bol zavŕšený v roku 1783, kedy Krym začlenila Katarína II. do ruského impéria.


V roku 1921 sa Krymská autonómna socialistická republika stala súčasťou Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky, potom v rokoch 2. svetovej vojny (1941 – 1944) bol polostrov okupovaný nacistickým Nemeckom ako správna jednotka Generalbezirk Krim a Teilbezirk Taurien. Po vojne bol Krym z právneho hľadiska administratívnou jednotkou v rámci Ruskej SFSR pod názvom Krymská oblasť.

V roku 1954, bolo toto územie dekrétom Prezídia Najvyššieho sovietu pričlenené do správy Ukrajinskej sovietskej federatívnej republiky. Rozhodnutie Chruščova bol nelegálny akt v priamom rozpore s vtedy platnou ústavou, lebo podľa článkov 14. a 18. museli byť územné transfery medzi republikami ZSSR potvrdené dohodou, čo sa nestalo. Okrem toho je tu fakt, že Krym bol Ukrajine pridelený do správy, čo neznamená, že bol darovaný, predaný alebo iným spôsobom odstúpený Ukrajine. Rozpadom ZSSR správa tohto územia automaticky padla a Krym sa už vtedy mal vrátiť do územného celku Ruska.

V januári 1991 sa v Krymskej oblasti konalo referendum, na ktorého základe prijal Najvyšší soviet Ukrajiny zákon O obnovení Krymskej autonómnej sovietskej socialistickej republiky". Po štyroch mesiacoch dňa 19. júna 1991, obnovená autonómia Krymu bola včlenená do Ústavy Ukrajinskej SSR.

V septembri 1991 prijal Najvyšší soviet Krymu Deklaráciu o štátnej suverenite. V roku 1992 bola prijatá Ústava Krymu a ustanovená funkcia Prezidenta.

Dňa 21. Septembra 1994 premenovala Najvyššia rada Ukrajiny Republiku Krym na Autonómnu republiku Krym (ARK) a v roku 1995 rozhodnutím Najvyššej rady Ukrajiny a Prezidenta Ukrajiny, bez súhlasu krymského ľudu, bola krymská ústava zrušená, a tiež funkcia prezidenta.

Podľa §10 ukrajinskej Ústavy z roku 1996, sa na Krym vzťahovali samostatné právne ustanovenia, ktorými sa právne uplatňujú práva národov. Podľa Článku 138.2 tejto časti ukrajinskej ústavy, najmä právomoc Autonómnej Republiky Krym zahŕňa „organizáciu a priebeh miestneho referenda“ a v ústave sa nehovorí, že platnosť referenda je obmedzená iba územím samotného Krymu.“ Krym podľa ukrajinskej ústavy mal právo usporiadať referendum na miestnej úrovni. Toto právo bolo zakotvené v ukrajinskej ústave a v ústave Krymu.

Takto bolo svojvoľne zmenené postavenie Krymu z de facto nezávislého štátu v správe Ukrajiny na status Autonómnej republiky ako územnej jednotky Ukrajiny.

Okrem toho pri uskutočňovaní rozhodnutia o vystúpení Ukrajiny zo ZSSR bol porušený článok 3 zákona ZSSR O postupu riešenia záležitostí spojených s vystúpením zväzovej republiky zo ZSSR, podľa ktorého sa v Krymskej autonómnej sovietskej socialistickej republike malo usporiadať samostatné referendum k otázke jej zotrvania v ZSSR alebo v krajine vystupujúcej zo ZSSR teda v Ukrajinskej SSR.

Destabilizácia Ukrajiny tzv. Majdanizáciou mala za následok, to, že Krym sa rozhodol, že touto cestou nepôjde. Legálne zvolení predstavitelia autonómnej republiky usporiadali 16. marca 2014 referendum s cieľom opätovného zjednotenia Krymského polostrova s Ruskom. Na referende sa zúčastnilo 81,36 percent voličov, ktorí mali možnosť sa vyjadriť v referende k dvom otázkam:
Podporujete opätovné pripojenie Krymu k Rusku ako súčasti Ruskej federácie?
Podporujete obnovenie Ústavy Republiky Krym z roku 1992 a statusu Krymu ako súčasti Ukrajiny?

Za opätovné pripojenie Krymu k Rusku vyslovilo 96,77 percenta oprávnených voličov.

Udalosti potom už išli rýchlo a Krym vyhlásil 17. marca 2014 nezávislosť a 18. marca sa formálne začlenil do Ruskej federácie. Putin podpísal dňa 18. marca 2014 dekrét o opätovnom zjednotení Krymu s Ruskom a Federálne zhromaždenie Ruskej federácie odsúhlasilo dokument 21. marca.

Ľudové hlasovanie sa pritom uskutočnilo v súlade s ukrajinskou ústavou, poskytujúcou Krymu ako súčasti Ukrajiny so štatútom autonómnej republiky právo vypísať referendum. Najprv bola vyhlásená nezávislosť Krymu a potom sa ľudia rozhodli pre pripojenie k Rusku. Okrem Krymských Tatárov a Ukrajincov na Kryme žije asi 60 percent ruskej populácie, pričom až 77 percent obyvateľstva považovalo ruštinu za svoj rodný jazyk.

Krymčania by neboli k tomuto kroku donútení, keby USA nenaplánovali prevrat na Ukrajine, udalosti na Majdane s tragickými dôsledkami a následnou organizáciou nacionálno –fašistických zložiek na Ukrajine.

Situácia sa vyostrila v noci 20. februára 2014, keď sa niekoľkými autobusmi vracali z Kyjeva na Krym antimajdanisti. Napadli ich rozvášnení radikáli Pravého sektora. Krymčanov začali surovo biť a do tých, čo sa pokúšali utiecť, strieľali podľa nepísaných pravidiel Majdanu, ktoré o dva mesiace neskôr uplatnili v Odese na ruskojazyčnom obyvateľstve príslušníci neofašistického práporu Azov. Výsledok tejto akcie, známej ako korsunský pogrom, bol sedem mŕtvych a dvadsať nezvestných. Jednotky Pravého sektora, ktoré sformovali a vycvičili americkí inštruktori na západe Ukrajiny, v Poľsku a Litve, pripravovali útok na Krym.

Cieľom USA sa stal Krym už skôr, pretože šialenci v Pentagone mali pripravený plán zmocniť sa Krymu a vybudovať v tomto strategickom priestore vojenskú základňu NATO pod velením USA. Americkú drzosť nám dokumentuje skutočnosť, že už 5. septembra roku 2013 úrad amerického námorníctva Naval Facilities Engineering Command vypísal výberové konanie na prestavbu školy v meste Sevastopol. Prestavaná škola mala byť súčasťou obytného komplexu pre amerických vojakov obsluhujúcich plánovanú námornú základňu.

„Vydať Krym nacistom, ktorí v Kyjeve zorganizovali štátny prevrat, by bol zločin,” vyhlásil svojho času minister zahraničných vecí RF Sergej Lavrov. A mal stopercentnú pravdu.

Právo národov na sebaurčenie je zakotvené v článku 1 Charty Organizácie spojených národov a bolo tiež potvrdené v článku 1 Paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, rovnako ako v článku 1 Paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966.

Vzťah práva na sebaurčenie a princípu územnej celistvosti sa rieši v Deklarácii o zásadách medzinárodného práva z roku 1970, týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou OSN, ktorá potvrdzuje nedotknuteľnosť územnej celistvosti štátov „dodržujúcich zásadu rovnoprávnosti a sebaurčenia národov" „a majúcich s ohľadom na to vlády, ktoré zastupujú celý národ, žijúci na danom území". Rovnaký princíp bol potvrdený aj vo Viedenskej deklarácii Svetovej konferencie OSN o ľudských právach z roku 1993.

Kroky Ruska na Kryme sú v plnom súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Evrópe (KBSE) z roku 1975, Budapeštianskym memorandom z roku1994, Zmluvou o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a inými medzinárodnými zmluvami alebo právnymi aktmi. Súlad krokov Ruska s medzinárodným právom potvrdili i iní renomovaní právnici aj na Západe. D. Trump na zasadnutí G7 v roku 2018 vyslovil svoj osobný názor a Krym uznal za ruský...

Z uvedeného vyplýva, že vyhlásenia lokajských politikov o anexii, nemajú žiadny právny základ, sú zavádzaním verejnosti a neberú do úvahy vecnú argumentáciu k meritu veci. Okrem toho vôbec nepoznajú význam slova anexia...

64 komentářů :

 1. Já myslím, že patlání se v historii nemá smysl. Lidi se rozhodli, a tak se stalo.
  Všichni melou o demokracii, ale když se někde mají lidé rozhodnout demokratickou většinou, jsou z toho dobroseři prdelí nahoru. Tak existuje demokracie, nebo je to jenom "jako" a ve skutečnosti žijeme stále v diktatuře?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O tom to patlání v historii je, ujasnit si pro sebe, co je co. A co není co. Nemůžete se "zlobit" na "lid snadno zmanipulovatelný" neboť ten má jiné starosti. A proto žijeme v diktatuře.

   Vymazat
  2. Také si myslím, že "patlání v historii" smysl má. Mimo jiné i proto, abychom dokázali rozlišit pravdu od lži a spravedlnost od příkoří. Často je k tomu nutné vědět, co je příčina a co následek a právě k tomu slouží historie. Pokud bychom historii neznali (a naši politici k tomu často směřují), mohli bychom jednoho dne nabýt přesvědčení, že okupace Československa Německem byla jen nastolením přirozeného nároku Německa na svou starou součást, že nás SSSR okupoval, že odsun Němců byl vyhnáním nebo že Krym je anektovaný. Je dobré znát historii a i když většinu faktů uvěděných v článku znám, chtěl bych touto cestou poděkovat autorovi za jejich přehledné utřídění.

   Vymazat
  3. Lidi nic nerozhodují. Jsme pracovní dobytek. Rozhodují smlouvy (tvořené elitami) a podle nich se pozná, kde je pravda, ale ty se moc neozvučují a často platí velmi staré smlouvy (to by jste se divili). Elity totiž nechtějí smlouvy dodržovat jen když se jim to hodí a snaží se dav přimět k tomu, aby tlačil na změnu smlouvy (aniž by dav věděl, že jedná v protikladu svých zájmů).

   Je tam ještě jedná podmínka smlouvy platí, pokud si elity dokáží podmínky smlouvy uhájit, pokud jsou slabí nebere se ohled na závazky k nim. Slovo silného hráče platí, slabého hráče se nebere v úvahu.

   Řízení společnosti je na základě obcházení vědomí davu a dav samotný je tedy pouze nástrojem v boji elit mezi sebou. Tedy dosud to tak je, ale jsme v době, kdy se to mění a elity musí více zohledňovat přání všech lidí na planetě zemi.

   Vymazat
 2. A sjednocení NDR a NSR dovolil kdo a jak proběhlo? Ví to někdo?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dovolil to Gorbačov Kohlovi. Ještě neproběhlo do konce, protože se obě části Německa dosud neshodli na tom, "kdo je víc německej". Ekonomicky mají navrch "zápaďáci", morálně spíše ti druzí ...

   Vymazat
  2. Podle průzkumu nějaké,,nevládní" agentury 80% východních Němců lituje spojení NDR s NSR!

   Vymazat
  3. Velkou zajímavostí je, že zdravotní stav věkově srovnatelných kategorií populací ukazuje, že populace východoněmecká je významně i statisticky zdravější, než populace západoněmecká. Čím to je?

   Vymazat
 3. Je to naprosto jasné a pochopitelné, jenom by to někdo měl říci Dvořákovic české lžitelevizi, některým politikům a massmediálním prodejným kurvičkám. Možná by to chtělo začít uvažovat o nějakých postizích za úmyslné lhaní, protože jak se praví "kdo lže ten krade" a jak vidět, na výše uvedené to platí beze zbytku. Totéž platí o Tibetu.
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý dědečku, na ČT mám stejný názor, jen použití některých výrazů je mi cizí (nás doma jsme nazývali společenské pracovnice dorotky). Co mi víc vadí, je hra na demokracii, tedy krom Chruštěva, kterou hraje a "jménem lidu" rozhoduje jen několik politiků přesvědčených o své pomazanosti. Jen si vzpomeňte na ústavní akt Klause a Mečiára. Anexe Krymu, sjednocení Německa, osvobození Kosova, rozdělení Kypru jsou jen další akce svévole politiků často podpořené i armadní exhibicí. Co pomůže, když nám mávají před nosem Ústavou a jejími zákony, které platí jen selektivně, jen když se jim hodí.

   Vymazat
 4. To je správný článek být obyvatelem Krymu tak taky hlasuji pro připojení k RF. Lepší než být s nacisty co se maskují za demokracii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že celá debata o anexi Krymu je namířená opět proti Rusku. Krymané určitě zvažovali pro a proti a vyhrálo připojení k Rusku. Představa, že by jejich zemi ovládala Amerika a postavila základnu jim na klidu nepřidala. Vybrali si správně. Jenom nevím proč se v tichosti toleruje loupež Kosova a útočí se na Rusko a Krym.

   Vymazat
  2. 15:28, protože na Kosovu byla údajně genocida. Sice je fakt, že srbských hrobů je podstatně více než albánských, stejně tak většina srbského obyvatelstva emigrovala, ale to nikoho už nezajímá a ani nezajímalo. V brzku bude Kosovo v EU a samozřejmě předtím i v NATO, takže vše je tak, jak má být. Možná ho rozšíří o další srbské oblasti a možná se spojí s Albánií. Mohli by k tomu připlácnout Severní Makedonii a nějaká ta řecká území a vytvořit Velkou Albánii. Černou Horu mají pod palcem taky Albánci.

   Vymazat
 5. Myslím, že není (kromě českých politiků napojených na US Embassy v Praze) u nás nikdo, kdo by zpochybňoval právo obyvatel Krymu se na základě referenda rozhodnout o připojení Krymu k Rusku. Bohužel z Babiše se stala americká děvka a předbíhají se s Petříčkem, kdo se hlouběji zaboří do americké ....Je čas na změnu.

  OdpovědětVymazat
 6. Jak vnímáte snahy změnit muže v metrosexuála a ženu v mužatku?

  Marná snaha. Muž zůstane mužem a žena ženou. Takové ty nesmysly jako otcovské dovolenky, tedy že otec bude stejně pečovat o novorozence jako matka, jsou naprostou hovadinou. Proč si myslíte, že je destkrát více zdravotních sester než zdravotních bratrů? Protože ženy jsou pečovatelky, umí to lépe, a proč by je někdo měl do něčeho nutit. A pořád ty kecy, že jsou ženy do něčeho nuceny, do role ženy. Každá holčička přeci sáhne po panence a každý chlapeček po autíčku nebo flintičce. Zatímco děvčata se svými hračkami rozmlouvají, tak chlapci své hračky rozmontovávají. Tak to bylo a tak to i bude. Marná sláva.

  Radim Uzel v ráži: Jsme ve válce proti viru, demokracie stranou. Všichni na tlamu roušku a opozice ať drží pysk!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Radim-Uzel-v-razi-Jsme-ve-valce-proti-viru-demokracie-stranou-Vsichni-na-tlamu-rousku-a-opozice-at-drzi-pysk-621784

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Univerzita Karlova má, pokud vím, tři lékařské fakulty. Na všech se učí anatomie, fyziologie, psychologie člověka. Dále gynekologie a jiné. A jednu přírodovědeckou, kde s učí rozmnožování vyšších savců, mezi které člověk patří. A přesto vedení této instituce, honosící se mnoha tituly a odkazy na slavnou minulost nevadí trpět na své půdě obory jako jsou "genderová studia", které popírají samy základy vědy. Jsou založeny na čirých spekulacích a zcela zjevně nemající žádnou oporu v reálném světě. A tak můžete dostat akademický titul za "Genderové stereotypy v Knize Ferdy mravence". Kdo na to má žaludek, může si toto veledílo vyhledat přes Google, Zajímavá je i oponentura plná vědecky se tvářících slov a výrazů. Ale touto výchovou se mění, abych tak řekl, "použitelnost" v praxi. A tak ženy nechtějí děti, protože je to ponižující postavení, k níž je žena historicky nucena. Stačí si vzpomenout na to jak to schytal básník Jiří žáček za prostou básničku, proč si holčičky hrají s panenkami - aby se stali hodnými maminkami. Feministky se mohly pominout! Snad ve všech médiích básníka trhaly na kusy. Sekretář jedné z fakult prohlásil, něco ve smysli, že ženy jsou krásné i v rouškách. Jedna studentka se cítila dotčena, že ví vidí ženu - sexuální oběť. Letěl na hodinu! A tak v Rusku mají vojenské přehlídky a Pochody nesmrtelných a my Prague Pride. nebo jak se ten pochod úchylů jmenuje. Aby bylo jasno - homosexuálové u mně nejsou úchylové, stvořila je příroda. Úchylové jsou pro mě ti v tom průvodu. Bez ohledu na sexuální orientaci.

   Vymazat
  2. Bohužel úpadek UK po r. 1989 zaznamenávají všichni, kteří jsou vzdělaní. Je to služba diktatuře kapitálu, abyste si zasloužil mzdu v dnešním režimu, musíte být kapitálu poskokem. A ne všem se to daří a ne všichni chtějí být služkami a sluhy kapitálu - jako třeba politici opozičních stran. Takže ti, co uměli byli většinou vyházeni a na jejich posty pak nastoupili "profesoři" diktatuře kapitálu loajální. A obecně cena titulu univerzitní profesor je dnes asi na úrovni středoškolského profesora. Ostatně podívejte se na žebříček hodnocení tzv. českých univerzit ve srovnání se světem. A i ten je navíc ovlivněn mocí peněz, tedy korupcí, jako ostatně vše.

   Vymazat
 7. stále dookola sa tu melie Chruščov- nie je to pravda, uvedený výnos pripravil už Stalin k 300 výročiu pripojenie Ukrainy k Rusku, vzhľadom k tomu, že Tatári počas druhej svetovej vojny kolaborovali s Nemeckom, v túžbe vzkriesiť Tatársky chanát, a aj ich počinom , keď v z 20 000 Tatárov prešlo pri prvom strete s Wermachtom na všetkých 20 000 na druhú stranu - bolo očividné, že dať im možnosť spravovať Krym nie je možné, Tatári museli preč, a ustanovil Krymskú CCP - čo sa stalo, spravovať Krym z Moskvy ? - bolo to logické a správne. Stalin bol už po smrti, tak táto úloha pripadla Chruščovovi, a ten sa tejto úlohy zhostil zle, vojensky, nariadil a bolo, nemal dať Krym do jurisdikcie Kyjeva, a nebolo to ani v pláne. Naostatok - Tatári bojovali proti Poliakom vo Waršave....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stalin nepřipravoval připojení Krymu k Ukrajině. Měl docela jiné starosti s obnovou nacisty zničené země. A navíc ani "všemocný" Stalin nemohl rozhodovat o takových otázkách, protože neznáte styl rozhodování v nejvyšších orgánech SSSR. Bylo to vždy rozhodnutí kolektivní a případná "samostatná" rozhodnutí (která nemohla být projednána ze státních důvodů v orgánech) Stalin musel obhajovat a "vysvětlovat a pak následovalo případné schválení. Stalin byl výjimečným představitelem, ale pouze jedné části širšího vedení strany a státu. Jestliže pak byly ponejvíce schvalovány a prosazovány "jeho" návrhy, pak se jednalo o návrhy "jeho skupiny". Stalinisté nejednou prohráli taková hlasování. Stalin tedy mohl rozhodovat - a také rozhodoval - v rámci své státní pozice jako premiér Sovětského svazu. Tak jako v "každém jiném" státě, "kupodivu". Ale on se musel oficiálně zodpovídat. Jediné z čeho se nemohl zodpovídat, a to zcela pochopitelně zase jako všude jinde, byly tajné státní zájmy, ale ty se pokud to jen "šlo" řešily ve výkonném výboru nebo užším "kolegiu", nebo chcete-li vládě, protože to tehdy téměř souhlasilo. Nesmíte věřit tak docela všemu co se kde dočteme. Doporučuji přečíst např. Čigirina, Prudnikovovou, nebo velmi uznávaného Jurije Žukova (historika).

   Vymazat
  2. Jak jsem řek, Stalinovi dělaj dál kult osobnosti, i když v opačném garde z poloboha přímo samotného ďábla. Přitom režim nainstalovanej na troskách někdejšího Ruského impéria byl zavlečenej z našeho slavného západu a proto taky představoval jenom prachobyčejnou druhou stranu téže zrezavělé demokratické mince.

   Vymazat
  3. Chruščov je na čelních místech nejneoblíbenějších politiků v historii Ruska spolu s Gorbačovem (Stalin se přes všechny obstrukce objevuje vždy na čelních místech nejlepších vládců v historii). Chruščov nejen věnoval Krym Ukrajině, ale především ničil. Silně zredukoval a odzbrojil Rudou armádu, v zemědělství se vrhl na klimaticky nevhodnou rostlinu pro celé území na kukuřici - odtud jeho přezdívka kukuruznik (kukuřičník). Přistupoval k protestům uvnitř SSSR nemilosrdně i střelbou. Nehledě na to, že on "zahájil" odhalování "kultu osobnosti", to mnohem spíše on se choval jako diktátor, tak jak si to představujeme. Jeho politika dostala i jeho původní spojence a ti jej prostě a jednoduše nakonec sesadili. Jeho paměti se "záhadnou" cestou se bleskově objevily na "západě", kde také byly publikovány. Říká se, že jeden z jeho synů za války s Němci přeletěl frontu (což je fakt) a dal se do jejich služeb. NKVD, respektive partyzáni jej vytáhli zpět do Sovětského svazu, kde byl odsouzen a popraven za vlastizradu v boji. I to se počítá jako jeden z důvodů, proč "Daragoj Nikita" tak nenáviděl Stalina. Stalinův syn Jakov zahynul v zajetí a žádné pokusy dokázat JEHO spolupráci s nacisty se nikomu nepodařily. A že to byly snahy nemalé! S největší pravděpodobností byl však již mrtev, když Němci nabízeli jeho výměnu za Pauluse po bitvě u Stalingradu. Nebo jej zabili krátce na to.
   To je jen pár poznámek k portrétu toho "otravného" Chruščova. Ve skutečnosti to on, ať už vědomě nebo z hlouposti, "proložil" základy cesty ke zničení Sovětského svazu.
   A jen tak pro zajímavost, Maisky brouk Khrushch je vysoce vyvinutý škůdce, což se dá číst jako majský brouk chrušč. Který prý žere všechno, kromě - kukuřice. :) To tvrdil satirik Zadornov. Je běžný i u nás. (více: https://cs.play-azlab.com/novosti-i-obschestvo/72774-mayskiy-hrusch-vysokorazvityy-vreditel.html)

   Vymazat
  4. Pro 16:10. Doporučuji knihu "O světě křivých zrcadel", kde je vysvětleno jak byl likvidován socialistický blok. Bylo to velmi chytré až geniální a no ta hloupá ctižádostivá opice Chruščov nikdy nemohla přijít, byl to pouze ten správný užitečný idiot, stejně jako Gorbačov, ideální nástroje na likvidaci SSSR. Když například Chrusčov začal vyhrožovat při návstěvě USA, že zaplaví západ auty, tak byl následně zničen automobilový průmysl v SSSR koordinovanými akcemi zvenčí i zevnitř. například zavedením schvalovacích termínů inovací ze dnů na několik týdnů.

   Vymazat
  5. Četl jsem to. Bylo to opravdu chytře vymyšleno a provedeno. A tak naštěstí nakonec ten sovětský svět padl. Žil jsem dost dlouho v té době úspěchů reálného nebo nereálného socialismu, a změnu jsem vítal. Celý člověk nebude hodnotit systém jen podle jeho technických a výkrmových možností. A to zbylé byla bída. A to jsem si tenkrát v 89. nedovedl představit, jak velké změny přijdou.
   Jednu kupku podle návodu Lenina se podařilo vymést - bolševický materialismus. Teď ještě tu druhou - konzumentský materialismus. Jinak se cesta lidstva do pekel neodvrátí.
   wc

   Vymazat
  6. 7:51, není to pravda. Nikdo nechtěl dávat Krym Ukrajině. Tohle byl kostlivec, který vyskočil na Stalina během konference v Teheránu 1943, a který tehdy Stalin řešil, jak v tehdejší době mohl. Následně tento kostlivec 10 let po Teheránu vyskočil ze skříně na jeho nástupce, Chruščova, a ten to po poradě s právníky vyřešil přesunem správy Krymu pod jurisdikci Ukrajiny. Jako křoví si tehdejší politbyro vymyslelo "vděčnost ruského lidu za projev solidarity lidu Ukrajiny... blá blá blá..." Kdyby SSSR nebyl vítězem války, těžko by mu to prošlo a Krym by možná už tehdy přestal být součástí SSSR.

   Vymazat
 8. Vážení přátelé,
  když bude ta možnost jeďte na Krym na dovolenou a zeptejte se místních lidí kdy jim bylo lépe. Já jsem byl na Krymu několik krát ale to ještě patřil do správy Ukrajiny.
  I když byl Krym pod správou Ukrajiny, na Krymu se mluvilo rusky. Letošní dovolenou kterou plánují na srpen 2020 jsem chtěl 4 týdny pobýt na Krymu, no uvidíme jak se bude vyvíjet situace ohledně Korona viru. Když budu na Krymu, chci na vlastní oči vidět co tam bratři Rusové vybudovali a samozřejmě se podívat na Krymský most který bratři Rusové - naši osvoboditelé - postavili za 27 měsíců. Jen tak mimochodem víte jak dlouho se staví pražská Trojská lávka???
  Autor výše uvedeného článku pravdivě popsal historií Krymu. Život mně naučil, že je lépe jednou vidět a udělat si svůj názor, jak nespočetně krát slyšet buď pravdivá nebo nepravdivá fakta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dovolená letos na Krymu? Nevím, jak dopadne epidemie, zatím nic neplánuje, a když, tak až na září.

   Vymazat
 9. 6:26
  Pokud píšete o postihu ČT, která mimochodem odvysílá info na 99% pravdivé, jak potom postihnout takovou žumpu jako je zvědavec, sputnik, aronet a podobné prolhané veby až do kořene. Vy jste dědku totálně ujetej človšk s rudýma očima a myšlením!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dost omezený běžec. Neumí jazyky nebo si nechce ověřovat informace z nezávislých zdrojů? Nezávislé zdroje jsou většinou ze zemí, které nejsou v NATO ani NATOu neslouží. Je jich málo, ale jsou. Běžec -předsudečný nenávistník nebo placený troll?

   Vymazat
  2. 9.05 - na ČT24 je pravdivý čas, počasí je "hádání", kdo zažil dřívější předpovědi, tak platily a nyní mají samé modely a stejně jen "cancaj" a zprávy, to je hrůza hrůz. Do diskusí si zvou jen takové, jako jsou "ONI", a nevidí, že se bruselské tlachání hroutí. Když i Srbsko poslalo do Itálie pomoc a EU pořád nic. Co dělá Uršulo von "Brokovnice"? Co dělá Věra Jourová? Doplňte si sami a musíte břt zděšeni.

   Vymazat
  3. 9:28
   Žádný "nezávislý zdroj" neexistuje. Každý je na něčem nebo někom závislý ať už ekonomicky nebo názorově. Kdokoli začne blábolit něco o "nezávislých zdrojích" jen dokazuje jaký je naiva a mimoň.
   Jen tak pro zasmání, které konkrétně to podle vás jsou, ty nezávislé zdroje?

   Vymazat
  4. 9:05 Můžeš tu plivat na Rusko jed ale myšlení lidí nezměníš fakta jsou jasná a západní bláboly na tom nic nezmění. . Zaplacený slouha za západní prachy jak celá „slavná" opozice. Běž se ožrat a poblít lavičku venci flašky.

   Vymazat
  5. Běžče z osady, ty jsi komik nebo trouba?

   Vymazat
  6. Indický běžec je chovná kachna domácí, snášející vejce pro trh. Z podsady má jistě vysoký rozhled - a kvalitní krmení od chovatele... tak kejhá, čím se mu zalíbí.

   Vymazat
 10. Pana Havla jsem obdivoval a nadále také budu, tak nevím jestli jsem ten HAVLOJED. Pokud ano, tak jsem na to pojmenování pyšný!

  Jinak anexe a obsazení Krymu Ruskem je neomluvitelný a pro svět do této doby odporný čin. Putin si tímto vykoledoval od světa řadu problému a zvláště těch ekonomických. Je spočítáno, že na tento neuvážený čin doplatil rus právě ekonomicky, řadou embarg ze strany Západu. Pokud se sečtou + a - tak jasně tato akce je pro Rusko velké MÍNUS!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také jsem jako mladý kluk velmi obdivoval V. Havla. Postupem času ale začalo vysvítat na povrch mnoho nepěkných věcí, které změnily můj pohled na tohoto muže. Měl milenky, takže klamal svou neskutečně dobrou a hodnou ženu. S jednou z milenek měl mít potomka, avšak zachoval se jako zbabělec, jako nedospělý puboš, jako bezpáteřní dacan, neboť přiměl tuto ženu, aby si dítě nechala vzít. A tento člověk nám dělal prezidenta, byl a prý i nadále je morální autoritou a určoval, kam má náš stát směřovat, aniž by si chlapsky vypořádal svůj vlastní život. Co si může dovolit Pepík z hospody, nemůže a nesmí si dovolit prezident země či její premiér. Všichni ti kteří pojmenovávají lavičky a letiště po V. Havlovi a přejmenovávají po něm náměstí a ulice, jsou stejní mravní mrzáci jako on. Oč milejší je mi Armádní generál L. Svoboda, J.A. Komenský či Mistr Jan Hus! Kde mají tito lidé své lavičky a letiště???
   Sláva velkému ruskému národu za naše osvobození!
   Věřím, že časem přejde pod křídla Ruské federace také Luhansk a Donbas. Z celého srdce to místním přeju!!!
   Honza, Havířov

   Vymazat
  2. Havel nebyl žádný lumen, o tom žádná. Jedna z jeho největších životních lumpáren se odehrála v době rozpadu ČSFR. Jako tehdejší, doma ještě velmi respektovaný prezident, se neopřel machinacím Klause a Mečiara, dělal mrtvého brouka, neprosazoval když nic jiného, tak aspoň referendum o rozdělení. Poté, když to skončilo jak to skončilo, přišel a že by to prezidentování v tom zbytečku státu jaksi, éééhm, tedy vzal, žééé, chrm, aby nebyla blbá nálada. Bez studu se nechal znovu zvolit. V podstatě ale plnil zadání těch, kteří na mezinárodní scéně rozpad státu potřebovali - z ekonomických i politických důvodů.
   Zároveň si ovšem nedělám iluze, jaká situace by zde byla, pokud by referendum nějakou náhodou bylo a dopadlo by neslavně pro ODS a HZDS.

   Vymazat
  3. Kolik ti kachno bylo, když se dostal Havel k moci? Koukám, že tě v ústavu zase pustili k počítači.

   Vymazat
 11. Obdivovat Havla - humanitárního bombarďáka a válečného štváče a hecíře - může opravdu je Indický Běžec - favorit tohoto diskuzního fóra na Idiota roku.

  To co píše o Krymu a Rusku jen potvrzuje, navíc pod tento článek ukazuje že je to zapouzdřený, propagandou naprosto zblblý jedinec s charakterem tchoře.

  OdpovědětVymazat
 12. 9.20 - Vy zažijete hodně zklamání, jen si vzpomeňte, jak VH vykřikoval, že jsou zde "králíkárny" a v sobotu byly záběry z Austrálie a tam byly "obr-králíkárny!". Když chce psa někdo bíti, hůl si vždy najde.

  OdpovědětVymazat
 13. Nejlegračnější a nejabsurdnější na tomto tématu je, že zrovna ti nejzuřivější obhájci anexe Krymu Ruskem jsou zároveň nejzuřivějšími zastánci vyhnání sudetských Němců z jejich domovů.
  To mi hlava nebere, to skutečně nevymyslíš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlava ti to nebere, protože jí nepoužíváš správně. Krym byl vždy ruský, mimo krátké období za bolševické diktatury. Tzv. Sudety byly vždy součástí zemí koruny české. Už chápeš?

   Vymazat
  2. Souhlas pane10:15. Současným boľševikům to nevysvětlíte, jeho hlava to nebere, protože jí používa jen k tomu, aby mu nepršelo do krku. Hranice České republiky které vítězné mocnosti přiřkli Sudety vítězné mocnosti, určovali demokraté. Krym přifařil k Ukrajinskému boľševickému parchanátu jejich miláček soudruh Chruščov který sídlil v tom čase v Moskvě, diktátor Savétskoho sojúza. Proto mají soudruzi v Evropském sajúzu takové křeče z výsledků hlasování krymského lidu v referendu. Byla to nesmírná opovážlivost od Krymčanů dědiců slavné Tauridy, že nedovolili aby soudruzi boľševici v sídle Europského sajúza v Bruselu, rozhodovalo o nich bez nich.

   Vymazat
  3. Jediné, co tady mohlo být (a to pouze teoreticky) považováno za německý lebensraum je Egerland neboli Chebsko. Jenže toto území bylo TRVALE připojeno k zemím Koruny České za krále Jana. Samozřejmě - péčí drahých německých sousedů nám zůstala jen jeho ohryzaná část. Ovšem, když inteligentní mladý muž z 9:49 hovoří o sudetoněmeckých domovech, měl by se též zajímat o Horní a Dolní Lužici (germanizovanou), podstatnou část Horního Slezska nebo o Kladsko(germanizovány a posléze popolštěny). Jestli tento historicky nedostatečný človíček neví, o co jde, stačí snad jen jediná věta - jde o historická území Českého království, trestuhodně projebaná Habsburky v prospěch Pruska. Proč tedy nevoláš, výpotku moderního inkluzívního školství, o jejich návratu nebo o odškodnění ze strany Německa a Rakouska, coby následníků německého a rakousko - uherského císařství? Proč tu zrádcovsky rýpeš do vlastního národa?

   Vymazat
  4. Diktátorské režimy, referendum nepovolují.
   Nepoužívej slovo bolševik, když neznáš jeho význam. Bolševici byli ruští vlastenci. Bojovali za vlast za většinu národa.

   Vymazat
  5. Pane12:37, slovo boľševik představuje označení vládnoucí většiny. Tady v našém demokratickém režimu taky vládu sestavuje většina - "boľševstvo". Tak vysvětlete, co nám takzvaným méně znalým ušlo z významu toho slova. Co se týče Sudet a vyhnání Srbů ze svých domovů, Pepek Vyskoč9:49, má smůlu, protože já jsu spíše nejzuřivějším zástancem anexe Falklandských ostrovů-Islas Malvinas, Německé demokratické republiky, Grenady, bývalých území Mexika, Panamy, Portorika, atd... Takže nejlegračnější je tady právě skuhrání a kňučení Pepka Vyskoče9:49

   Vymazat
  6. 9:49, bohužel pletete nesouměřitelné věci. Jestli najdu čas, ty rozdíly vám popíšu. Ale pro začátek jen jeden: Československo nebyl zhroucený stát, kde se ústava stala cárem papíru, kde se vlády země chopila junta vzešlá z ulice, která vyházela celou vládu, půlku parlamentu, soudců a prokurátorů a zablokovala státní televizi. A ani zdejší Němce tady nikdo neohrožoval, nemlátil jejich zástupce, nevraždil policejní ředitele ve městech, kde měli většinu, ani je nezakopával vedle silnice. Bylo to přesně naopak.

   Vymazat
  7. Ad 9:49. Odsun se týkal sudetoněmeckých nacistů, nikoliv antinacistů. Odsun nacistů nejen z Česka byl navržen a prosazen Churchillem (neměla by se strhnout jeho socha na Žižkově?), dokonce Stalin vyslovil nejdříve nesouhlas. A co jsme měli s těmi hrdlořezy, masovými vrahy a zastánci bezpráví, jaké snad znal svět z dob otroctví, dělat? Kdo tehdy žil, poznal jejich "nadlidství" a nakonec neustále vyřvávání Heim ins Reich, ten nemohl jinak, než souhlasit s odsunm. A kdo zažil na konci války řádění Schörnerových sadistů a hrdlořezů a nejen na Vysočině, ten se s lehkým srdcem rozloučil jak s nacisty, tak i s českými kolaboranty, kteří odtáhli ještě dříve, než přišla Rudá armáda. A nyní, když se v rámci diktatury kapitálu na Západě znovu uplatňuje ideologie nacismu, Hitlera a jeho Mein Kamf a my jsme pro EUnacismus zase jen služkami a sluhy, nemohou ti, co nacismus zažili zapomenout. Jeďte se podívat do Osvětimi, do Buchenwaldu, Dachau... uvidíte to "úsilí" nadlidí, pánové Himmler, Heydrich, Mengele, to jsou dnes vzory Západu! A mimochodem podobné "postupy plné demokracie používali USA ve Vietnamu, kde smažili děti na napalmu a kde vyvraždili dokonce nejen muže, ale i ženy a děti řady obcí a nejen My_Lai-. USA vyrobili ve Vietnamu hned několik Lidic, jen se s tím až tak nechlubí jako Němci Lidicemi, Ležáky.... A současné války bohatých, to jsou války výlučně teroristické, ziskuchtivé, zločinné, tak jak kapitalismu ani jiný, než zločinný být nemůže. Kdyby nevedl teroristické války a nepáchal zločiny, přestal by existovat. Války, masové vraždění, to je jediná jistota kapitulu, proč přežívá.

   Vymazat
 14. Stejně je zajímavé, že i když stokrát byla pravda o Krymu publikována - dějiny, ústava Ukrajiny, proces referenda, proces připojení. Vše lege artis, nezpochybnutelně, tak někteří stále melou tu obehranou lživou mantru o anexi apod. a ani se při tom nezačervenají...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, souhlas, a pak se divíme, jaký máme právní systém.

   Vymazat
  2. Když referendum znamená anexi, tak ať znamená anexi, přesně podle Orwelovho proroctví kde válka je mír a mír je válka, svoboda je otroctví a otroctví je svobodou, pravda je lež a lež se stáva pravdou, svobodně vyjádřená vůle lidu v referendu znamená anexi a násilné obsazení krajiny znamená vůli lidu anektované krajiny...

   Vymazat
  3. 9:49 Pán bude asi pravník, soudím dle formulace - vše lege artis nezpochybnutelné -. Jako dogma to zní hrdě, jen se zeptám, proč máme Ústavní soud ? Snad proto,že i řada právníků si i Ústavu vysvěluje různě. Já pamatuji "demokratické" volby za totáče, proto vaše vysvětlení mi nestačí, tím ale nechci zpochybňovat vůli normalních občanů Krymu. Jen že váš argument neberu. Tomáš.

   Vymazat
  4. 17:55. Ústavní soud je ta nezbytečnější instituce. Teda abych zase nekřivdil senátu...
   Nevím jak souvisí existence US s referendem a jeho výsledky. Vy ano ?

   Vymazat
  5. Vážení, o jaké Ústavě Ukrajinské republiky zde mluvíte? Ukrajinská ústava měla v sobě zakomponovanou možnost legálnosti státního převratu? To je mi novina! Já jsem si dosud myslel, že na Ukrajině fungoval systém demokratických voleb. Takže není o čem diskutovat. V čase referenda již nebyla státnost a ústavnost Ukrajinské republiky zaručena, Ústavu hodili do záchoda a spláchli.

   Jak z toho mohl Krym vybruslit? Existovala ještě Ústava Autonomní republiky Krym a tam v článku 138.2 kromě blábolů ohledně místního referenda (rybolov, řízení samospráv... atd.) byla větička - "a dalších záležitostí důležitých pro obyvatele ARK..." Osobně si myslím, že pokud se ústava státu spláchne do záchoda a do země míří ozbrojené tlupy, pak nejdůležitější záležitostí podobné autonomní republiky je ochrana obyvatel a tedy uspořádání předmětného referenda, které by tuhle ochranu zabezpečilo.

   Vymazat
 15. Pro zabedněného 9:20
  https://www.youtube.com/watch?v=qoFnjqSpEdQ&t=294s moralka-vaclava-havla
  https://www.youtube.com/watch?v=AeRqzXotZLY Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha!https://www.euportal.cz/Articles/16066-moralka-vaclava-havla-a-jeho-rodiny-zde-dolozena-fakta-o-jejich-zivote-jsou-malo-lichotiva-ctete-o-kolaboraci-s-nacisty-i-havlove-spolupraci-s-stb.aspx

  Smlouvu o multikulturním soužití podepsal v roce 2009 opilý Vašek. Fakta o Havlovi - web Pravda o zrůdě.

  OdpovědětVymazat
 16. Proč by se měli červenat, Heriote, když zhnědli?!!! A to doslova a do písmene...

  OdpovědětVymazat
 17. Kdepak, oni ví, že lžou, je to jejich chleba a strategie. Od francouzské revoluce si vše co mohou ,dělají (jedni a ti samí , kolář, hřib, soroš, havel, kohl, merklová, fonlejnová, makron, ročild,celá tlupa winsdorů atd )podle sebe, jak ti Římani v době jejich světovlády.Všichni měli , mají a doufají ve své (jediné správné ) plány SVĚTOVLÁDY

  OdpovědětVymazat
 18. Jen 3 pripominky:
  1. V nepravnim state, jako je nas, nemuze clovek cekat, ze pravo bude uznavano.
  2. Kdesi jsem cetl, ze Krym podal zadost o pripojeni k Rusku, projednala to duma, schvalil: od 1.1.2015. Tohle tam nebylo. Co z tech 2 ctenych veci je pravda?
  3. Ja mam sve pravidlo; JESTLIZE SE DRTIVA VETSINA NARODA CI UZEMI, jako je treba Krym, ROZHODNE PRO NECO, NENI NA SVETE ZAKON, KTERY BY TO MOHL ZVRATIT. Zvlaste ne, jestlize jde o sebeurceni. Tot muj zakon. A podle nej se Krym rozhodl pro Rusko, patri tam. Vse ostatni je nezakonne.

  Podobne by se mel tenhle narod rozhodnout, jestli Praha bude v Ceske Republice. Ja bych hlasoval, aby nebyla. Tim by se CR moc ulevilo, prestaly by problemy a zeme by mohla zase zkvetat
  .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy .ole, postavíte si novou Prahu se vším všudy. Opakuji se vším všudy. A nezabráníte tomu ničím. Nedělejte si iluze. Ti politici v drtivé většině přichází z "venkova". Prostě a jednoduše, krást budou "jen" jiní.

   Vymazat
 19. Pro neználky: Češi (a též následně Slováci) se v r. 1918 také neptali ve Vdni (Budapešti), zda jim dovolí se osamostatnit. Prostě to udělali a kašlali na rakouské (uherské) zákony a ústavu. Vyhlásili samostatnou ČSR, porušili nejrůznější C.k. zákony a nařízení i mezinárodní smlouvy - ale dokázali to!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trochu tu pohádku o spontálním vyhlášení samostatnosti doplním. Radostnému pohybu ulice předcházela diplomatická práce TGM, Štefánika venku a samozřejmá příprava uvnitř. Protože rozdělení Rakouska velmi vyhovovalo ostatním mocnostem, nebylo naší samostatnosti bráněno. Akce

   Vymazat
  2. R. 1918 byl definitivní tečkou za více jak 300letou okupaci zemí Království Českého Habsburky a Rakouskem, byl to konec dělání pucfleků monarchie, konec doby Temna - račte si přečíst dějiny Denisse - nezaujatého Francouze ze Sorbony, račte si počíst v Jiráskovi. Budete překvapení, jak současná doba je znovu pro země Království Českého opět Temnem a jak jsme zase jen sluhy a služkami Západu. Nic není Západu vzdálenější než občanská rovnost a náznak sociální spravedlnosti. Západu jsou blízké teroristické války, okupace cizích zemí, kradení a zase jen kradení, obohacování se prací druhých. I dnes čeští pucfleci pendlují přes hranice do Rakous a Německa - utírat nadlidem zadky!

   Vymazat
  3. Hele nějak mi v té vaší česko-slovenské nezákonné "spontánnosti" chybí to referendum. Kdypak jste ho udělali a s jakým výsledkem? Snad na 90% jak Krymčané? A sudetští němci byly v tom referendu blahem úplně bez sebe a hlasovali všemi deseti na rukách a nohách. Maďaři na slovensku v tom "referendu" taktéž:-). Slušnému člověku jste jenom na smích Masarykovi demokraté.

   Vymazat
  4. Jestli slušnému člověku jsou Masarykovi demokraté jenom pro smích. Potom je diagnóza našeho státu definitivní a není co řešit.

   Vymazat
 20. Za všemi válkami byl, je a bude terorismus, který je vlastní diktatuře kapitálu. Pokud budou Světu vládnout peníze, kapitál, potud sice bude ve Světa 7 miliard lidí, ale nebude pro ně existovat nic lidského. V těch nejbohatších USA 20 milionů dětí dostává jídlo jen jednou denně "díky" dotaci ze státní kasy, tedy z daní zaměstnanců. Nyní při uzavřených školách tyto děti nemají ani toto jedno jídlo. Tak vypadá demokracie a humanita podle USA.
  Největším okuopantem cizích zemí jak víme jsou USA, které okupují prostřednictvím svých vojenských základen přes 70 zemí. Přímo okupují pak srbské Kosovo, kde navíc podporují genocidu Srebů, jatka na lidské orgány pro transplanztací bohatým Američanům, kde jsou jako dobytek popravováni mladí Srbové a Srbky a omylem(?) také 3 čeští studenti. Takové demokracii tleská třeba český senát, pražský Satan a spol. A ten Satan prosím má titul MUDr. , ostuda lékařského stavu (ale Praha - její politrucké orgasmy je na blbce s tímto titulem pověstná). Vidíte jak je čété smířlivá se zločinci - neb vrána k vráně sedá.
  Zlatý Babiš, kéž by bylo možné politiky myslící také na lidi, občany naklonovat

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.