Reklama

středa 15. dubna 2020

Dobrá správa pre Slovákov: koronavírus ovplyvňuje genetina

MUDr. Vladimír Malec, PhD
Vladimír Malec
15. 4. 2020   ExtraplusSk
MUDr. Vladimír Malec: COV19 napadá bunky podobným spôsobom ako HIV, využívajúc enzým furín, rovnako ako Ebola a HIV, lebo tento koronavírus získal takzvanú HIV- podobnú mutáciu. Práve z tohto dôvodu sa objavilo podozrenie, že ide o umele vytvorený vírus.


Naozaj sme desať dní za Talianskom, čakajú nás tisíce mŕtvych?​

Desí nás hrozivý počet úmrtí spôsobených epidémiou COV19 v Taliansku a Španielsku a zaviedli sme prísne karanténne opatrenia, aby sme sa vyhli podobnému scenáru. Ako sa zdá, bolo to správne rozhodnutie, lebo doteraz máme nízky počet ochorení a len jedno úmrtie.

Je však taký nízky počet ochorení (doteraz) a hlavne taká nízka úmrtnosť na COV19 u nás naozaj iba výsledkom prísnej karantény? Čakajú nás tisíce infikovaných a stovky úmrtí?

Pohromu v Taliansku a Španielsku pripisujú aj zdravotnícki odborníci nedisciplinovanosti tamojších obyvateľov, ktorí nedodržiavali karanténu, vysokú úmrtnosť v porovnaní s inými štátmi (hlavne severskými) zdôvodňujú tým, že na severe Európy je obyvateľstvo v lepšej kondícii, lebo viac športuje a je tam aj lepšia zdravotná starostlivosť. Sú to však ničím nepodložené vyhlásenia, chabé pokusy nájsť nejaké logické vysvetlenie pre niekoľkonásobne vyššiu úmrtnosť infikovaných v Taliansku a Španielsku, ktorú ani zdravotnícki experti z WHO nevedia vysvetliť. Odborníkom totiž uniká jeden dôležitý detail. Vysoký počet úmrtí v Taliansku sa netýka celej krajiny, ale predovšetkým Lombardska, provincie, ktorá má 10 miliónov obyvateľov (čo je šestina obyvateľov Talianska). Ale práve v Lombardsku zomrie na COV19 až 60 percent infikovaných v Taliansku. Keď si pozrieme na údaje z talianskej internetovej stránky, ktorá uvádza aktualizované počty úmrtí podľa regiónov, obrovský nepomer medzi regiónmi je doslova šokujúci.


Boli nedisciplinovaní len Taliani v Lombardsku? V Laziu, v regióne, v ktorom leží aj mesto Rím a kde žije 5,6 milióna obyvateľov, mali do 29. marca 136 úmrtí, čo je 24 úmrtí na milión. Zatiaľ čo v Lombardsku bola úmrtnosť 636 na milión, teda viac ako 26-krát vyššia! Ako si máme vysvetliť taký veľký nepomer? Pokus vysvetliť to veľkou hustotou obyvateľstva v severnom Taliansku zlyháva na fakte, že len v samotnom Ríme žije vyše 2,8 milióna ľudí, čo je viac ako štvrtina počtu, aký má celé Lombardsko. V provincii Piedmont, susediacou s Lombardskom na západe, ktorá má vyše 4 miliónov obyvateľov (leží tam Torino), zomrelo dovtedy 684 ľudí, čo je len 156 úmrtí na milión, a v provincii Veneto, susediacej s Lombardskom z východu, to bolo iba 392 úmrtí, teda 80 na milión. Najhoršou po Lombardsku je provincia Emilia Romagna, susediaca s Lombardskom z juhu, kde zaznamenali až 362 úmrtí na milión. (Zatiaľ čo celá päťmiliónová Sicília má iba 65 úmrtí na COV19, teda 13 na milión.) Lombardsko je najvyspelejšou oblasťou Talianska, s najvyššou životnou úrovňou, prečo tam umiera 144 krát viac ľudí ako je celosvetový priemer úmrtnosti na COV19 (4,4/milión), aký uvádza stránka https://www.worldometers.info/coronavirus/ sledujúca priebeh epidémie vo svete?

Reči o vyššej úrovni zdravotníctva na severe Európy a lepšom zdravotnom stave vyšportovaných severanov sú nezmysly. Úmrtnosť v Taliansku (obzvlášť v Lombardsku) niekoľkonásobne prevyšuje celosvetový priemer. Chcú hádam zdravotnícki odborníci z WHO tvrdiť, že talianske zdravotníctvo je 30-krát horšie ako svetový priemer? Trochu poznám talianske zdravotníctvo cez onkológiu, ale neverím, že v iných oblastiach je horšie. Určite je minimálne porovnateľné so zdravotníctvom v severských krajinách. A pokiaľ ide o zdravotný stav obyvateľov, podľa spoločnosti Bloomberg, ktorá každoročne hodnotí zdravie obyvateľstva v 169 krajinách, sú najzdravším národom na svete Španieli a hneď za nimi na druhom mieste sú Taliani! (Po nich Islanďania, Japonci a Švajčiari.) Švédi sú na šiestom mieste a Nóri dokonca až na desiatom. Dáni a Nemci sa do prvej desiatky ani nedostali. Na základe čoho teda pripisujú niektorí zdravotnícki odborníci takú vysokú úmrtnosť v Taliansku a Španielsku horšiemu zdravotnému stavu tamojších obyvateľov?

Spoločný praotec


Vysokú úmrtnosť na severe Talianska nie je možné vysvetliť ani ignorovaním karanténnych opatrení, veď Číňania v prvých týždňoch epidémie vôbec nevedeli, že ide o nové ochorenie, takže žiadnu karanténu nemali. Napriek tomu tam zomreli 4 percentá infikovaných, kým v Taliansku už zomrelo 11 percent nakazených ľudí. (A v Španielsku vyše 8 percent.) Vo Švédsku, kde zomrelo doteraz 110 ľudí, čo je úmrtnosť 11 na milión obyvateľov, neprijali doteraz žiadne prísne reštrikčné karanténne opatrenia, školy okrem univerzít zostali otvorené, Švédsko dokonca nezatvorilo ani hranice, zakázané sú len zhromaždenia nad 500 ľudí. Prví infikovaní sa pritom vo Švédsku objavili už v januári, rovnako ako v Taliansku. Tak ako chcú zdravotnícki odborníci vysvetliť, že Švédi majú v prepočte na milión len 366 infikovaných, kým Taliani 1616? Udaj o infikovaných Talianoch je pritom trochu zavádzajúci, lebo ak je 60 percent úmrtí v Lombardsku, dá sa predpokladať, že tam bude aj 60 percent infikovaných, čo by pri prepočte na počet obyvateľov tejto provincie znamenalo vyše 5760 infikovaných na milión. Skoro 16-krát viac ako vo Švédsku. Ako je to možné, keď Švédi nemajú prakticky žiadnu karanténu?

Výrazne vyšší počet úmrtí v Lombardsku nielen v porovnaní so svetovým priemerom, ale aj v porovnaní s inými oblasťami Talianska, sa nedá vysvetliť žiadnym zo zdôvodnení, ktoré uvádzajú zdravotnícki odborníci. Zdravotníctvo v Lombardsku nie je horšie ako na Sicílii, ani Sicílčania nie sú o toľko disciplinovanejší ako Lombarďania a ťažko sa dá uveriť, že Taliani v Ríme sú 26-krát zdravší ako Lombarďania a Sicílčania dokonca až 49-krát. Nesúvisí to ani s tým, že do Lombardska prišli skôr infikovaní turisti, väčšina turistov prichádza cez Rím, cez letisko Fiumicino prejde ročne 40 miliónov ľudí, kým cez Milánske Malpensa Airport iba 19 miliónov. V zime síce chodia do Talianska lyžiari, ale provincia Trento má nízky počet úmrtí, lyžiari sa v Taliansku skôr nakazili ako nákazu priniesli. Čo je teda za ohromujúco vysokou úmrtnosťou Lombarďanov? Sú iní ako ostatní Taliani?

Sú. Ako sa môžeme dočítať na stránke Eupedia, ktorá sa venuje genetike – „Taliansko je fascinujúca krajina pre populačných genetikov aj pre historikov. Ako povedal Metternich v roku 1847 – Taliansko je len geografický výraz. Polostrov bol zjednotený Piedmontom o dve dekády neskôr, ale Metternichova poznámka je ešte stále plne pravdivá. Nejestvuje jeden taliansky národ, ale množstvo etnických a kultúrnych skupín, často s vlastnou nezávislou históriou siahajúcou do staroveku.“ Takže odlišná genetika? Pokiaľ sa pozrieme na genetické mapy Talianska, zistíme, že severné Taliansko sa naozaj trochu líši od zvyšku krajiny. V celej krajine je vysoká frekvencia Y haploskupiny R1b, ale v severnom Taliansku je táto haploskupina takmer úplne zastúpená jej zvláštnou podskupinou Rib-S28, ktorá sa smerom na juh postupne vytráca, pričom má najvyššie zastúpenie práve v Lombardsku. Smerom na juh Talianska sa táto podskupina postupne vytráca.


Okrem toho má Lombardsko ešte jednu genetickú zvláštnosť. Je to jediná oblasť Talianska, v ktorej úplne chýbajú gény haploskupín R1a a I2.A je zaujímavé, že v Španielsku je haploskupina R1b tiež zastúpená inde zriedkavou podskupinou R1b-DF27.

Y haploskupiny sú veľké genetické skupiny mužov, ktorí mali v dávnej minulosti (pred mnohými tisícročiami) spoločného praotca. Genetická mutácia Y chromozómu sa dedí z otca na syna celé generácie. V Európe je päť veľkých mužských haploskupín (R1a, R1b, I1, I2 a N1c), približne 75 % percent Európanov je potomkom piatich mužov (a siedmich žien). Okrem toho sú, samozrejme, v Európe aj ďalšie mužské aj ženské haploskupiny, ale sú v menšine. Môže byť za vysokým percentom infikovaných Lombarďanov a za ich vysokou úmrtnosťou genetika?

Príbuznosť s HIV


COV19 napadá bunky podobným spôsobom ako HIV, využívajúc enzým furín, rovnako ako Ebola a HIV, lebo tento koronavírus získal takzvanú HIV- podobnú mutáciu. Práve z tohto dôvodu sa objavilo podozrenie, že ide o umele vytvorený vírus. Podrobne genetické rozbory síce toto podozrenie spochybnili, nič to však nemení na veci, že pokiaľ ide o spôsob naviazania sa na bunku, je COV19 veľmi podobný HIV. A voči HIV je asi 1 percento Severoeurópanov, hlavne Švédov, imúnnych. A ďalších 10-18 percent Európanov je voči tejto infekcii aspoň čiastočne imúnnych, čo znamená, že majú znížené riziko nákazy a pokiaľ ochorejú, majú pomalú progresiu ochorenia.
https://www.nature.com/scitable/blog/viruses101/hiv_resistant_mutation/

Zvláštne však je, že mutácia receptorového génu (CCR5-Delta32), ktorá poskytuje rezistenciu voči HIV infekcii, sa našla už v kostrách z bronzovej doby, starých 2 900 rokov. Napriek tomu, že AIDS sa objavil len nedávno. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15815693

Frekvencia tejto mutácie sa smerom zo severu na juh postupne znižuje. Nie je jasné, čo zvýhodnilo túto mutáciu, vedci sa domnievajú, že možno mor. Ak však jestvuje prirodzená genetická rezistencia voči AIDS-u, je vysoko pravdepodobné, že jestvuje aj prirodzená rezistencia voči COV19.

Pokiaľ dáme do tabuľky úmrtnosť Európanov v prepočte na milión v jednotlivých štátoch, zistíme, že vysoká úmrtnosť sa vyskytuje v krajinách, kde je vyššia frekvencia haploskopiny R1b a nižšie, alebo žiadne frekvencie ostatných v Európe dominantných génov.V ostatných európskych štátoch je úmrtnosť v prepočte na milión obyvateľov doteraz ešte nižšia, menej ako 5 na milión. Mapa európskych štátov podľa mortality na milión obyvateľov vyzerá takto:


Je isté, že počet infikovaných aj úmrtnosť všade, aj vo východnej Európe, ešte porastie. Ale zaujímavý je aj tak počet úmrtí pri porovnateľnom počte infikovaných v Španielsku a v Nemecku.

Ak zo 72 248 pozitívne testovaných Španielov zomrelo 5 690, kým z 53 340 Nemcov len 399, asi to nebude tým, že v Nemecku testovali tisíce infikovaných bez klinických príznakov ochorenia.

Kým v Taliansku zomrelo 11 percent infikovaných a v Španielsku 7,8 percenta, v Nemecku to bolo len 0,93 percenta.

Za líniou idúcou po západnej hranici Nemecka, južnej hranici Rakúska a západnej hranici Slovinska je s výnimkou Portugalska úmrtnosť výrazne vyššie, pričom stúpa v štátoch Beneluxu, cez Francúzsko do Španielska a Talianska. Rovnako, ako stúpa v tejto oblasti zastúpenie R1b génov a klesá zastúpenie ostatných štyroch v Európe dominantných haploskupín.

Je to len náhoda?


Určitá rezistencia voči HIV u časti európskej populácie je dokázaný fakt. A ako sa zdá, niečo podobné funguje aj pri infekcii COV19.

Ak v Číne zomrelo 3 300 ľudí z viac ako 81-tisíc infikovaných a v Španielsku vyše 7 300 z 81-tisíc, asi to nebude len zásluha vysokej úrovne čínskeho zdravotníctva. Ak zo 66 125 infikovaných Nemcov zomrelo 616 a zo 101 700 Talianov 11 500, je to pomer 0,93 percenta k 11,3 percenta!!

Infekcia COV19 bola pritom v obidvoch krajinách zaznamenaná v januári a je dokonca dôvodné podozrenie, že vírus priniesol do Talianska Nemec. Viac ako desaťnásobná úmrtnosť Talianov v porovnaní s Nemcami je príliš veľký rozdiel, aby sme ho mohli považovať za náhodu.

No a podobný nepomer je aj medzi Rakúskom a Holandskom. Kým v Rakúsku zomrelo 1,1 percenta infikovaných, v Holandsku je to 7,3 percenta! V obidvoch krajinách sa pritom nákaza objavila vo februári.

Táto vysoko pravdepodobná rezistencia voči COV19 u veľkej časti európskej populácie určite nie je viazaná na mužský Y chromozóm, to by muži nemali viac ako dvojnásobnú úmrtnosť ako ženy. Mužské haploskupiny nám hovoria len o určitej genetickej príbuznosti/odlišnosti jednotlivých etník. Nuž a z hľadiska genetiky patrí väčšina Nemecka, aj veľká časť Rakúska, do východnej Európy.

Odlišná genetika v štátoch Európy


Matematické modely predpovedajúce podobný krízový stav u nás, ako je v Taliansku alebo Španielsku, neberú do úvahy jeden dôležitý faktor. Odlišnú genetiku v jednotlivých oblastiach Európy.

Vývoj v Nemecku ani zďaleka nekopíruje situáciu v Taliansku alebo Španielsku. Ani my nie sme desať dní za Talianskom. Pred desiatimi dňami mali Taliani 12-tisíc infikovaných, ale vyše 800 úmrtí. V Nemecku je dnes vyše 66-tisíc infikovaných, ale len 616 úmrtí. A vo vážnom až ťažkom stave je tam necelých dvetisíc ľudí. Pri prepočte na štát veľký ako Slovensko by to bolo 130 ľudí vo vážnom stave a 40 úmrtí. Rakúsko má 193 infikovaných vo vážnom stave a 108 úmrtí. To by pri prepočte na počet obyvateľov Slovenska bolo 120 ľudí v ťažkom stave a 67 úmrtí. V Nemecku zaznamenali prvý prípad COV19 v januári a v Rakúsku vo februári. Tvrdenie, že „zvyšok Európy je desať dní za Talianskom“, je nezmysel. Počty infikovaných všade určite porastú, tak ako aj počet úmrtí. Ale ako sa zdá, taliansky scenár sa ani v Nemecku, ani v Rakúsku neopakuje. A zatiaľ sa neopakuje ani v žiadnej krajine na východ od západnej hranice Nemecka, Rakúska a Slovinska. Tak prečo by sme mali byť výnimkou? Je veľmi pravdepodobné, že COV19 bol u nás už skôr, ako sme ho prvýkrát zaznamenali. Ibaže sme tie ťažké, protrahované infekcie považovali za chrípku. Hoci pri spätnom pohľade mnohé prípady vykazovali všetky typické znaky koronavírusovej infekcie. (Testy sa vtedy ešte nerobili.) Ľudia zo Slovenska sa chodili lyžovať do Talianska aj v januári a februári, keď tam už prebiehala koronavírusová infekcia. Nie je možné, aby sa nikto nestretol s infikovaným Talianom.

Prostý prepočet


Odhady, že u nás bude epidémia kulminovať o 110 dní, ochorie vyše 7-tisíc ľudí a približne tisíc zomrie, sú len prostým matematickým prepočtom údajov z Talianska a Španielska na počet obyvateľov Slovenska. Prečo nepoužijeme na prepočet údaje z Nemecka? Alebo zo Švédska?

Počet infikovaných u nás určite stúpne. Ale nezažijeme krízu, akú zažívajú Španieli a Taliani. Nie sme desať dní za Talianskom. V matematickom vzorci chýba jedna dôležitá veličina. Konštanta DNA špecifická pre ten-ktorý región.

Len si všimnime priepastný rozdiel vývoja nákazy v Taliansku a Slovinsku, ktoré bezprostredne susedí s ohniskom nákazy. Genetická špecifikácia týchto regiónov je výrazne odlišná.

Opakujem, tabuľka, kde sa dá vývoj online pozorovať a konfrontovať moje pozorovanie s aktuálnou realitou, je tu: https://www.worldometers.info/coronavirus/

28 komentářů :

 1. Ve vědě platí, že hypotéza je pokládána za pravdivou, dokud není vyvrácena přesvědčivějšími důkazy. A tahle se bude vyvracet jen dost obtížně. Vypadá to, že západní Evropě zbývá možná jen "God safe us".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak toto je dobré:)))) ČT už nepokrytě vysílá naprosté bláboly a Fake News. Podle ČT je v Číně 40 tisíc obětí coronaviru, ale zločinecký totalitní režim to všecko ututlal! Ty už nejsou zralý na zrušení, ty už jsou zralý na odvoz do Bohnic! Možná, že bude stačit jen předělat Kavčí hory na psychiatrickou léčebnu.

   https://www.youtube.com/watch?v=4z6YK_rbfps

   Vymazat
 2. Šokujúce odhalenie o koronavíruse - Dr Shiva odkaz svetu o skutočnej pravde.
  https://www.youtube.com/watch?v=bzr6a4XTB34

  http://www.skrytapravda.cz/bleskove-zpravy/3159-rousky-a-vhodnost-respiratory-maji-ruzne-ventily-pro-koho-jsou-urceny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se stále tapetujete tu hovadinu?

   Vymazat
  2. Proc hovadina? Potvrzuje to stale vice zdroju. Dr Shiva je vedec, zadny politruk z dezinformaci CIA.

   Vymazat
 3. Matěj Stropnický opět ohromí: Národní stát není mrtvý, hranice mají smysl. Ubohost TOP 09, ať neplkaj o toleranci. Zvedá se mi kýbl:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Matej-Stropnicky-opet-ohromi-Narodni-stat-neni-mrtvy-hranice-maji-smysl-Ubohost-TOP-09-at-neplkaj-o-toleranci-Zveda-se-mi-kybl-620384

  OdpovědětVymazat
 4. Autor se (fundovaně) za bývá souvislostí mezi genetikou (evropské i mimoevropské) populace a její úmrtností po infekci CoViDem_19. Pomíjí však okolnost, že i (pod)kmenů onoho viru "běhá" po světě vícero.
  Stálo by za další studii, zda-li za podst. rozdíly ve smrtnosti při nákaze nestojí také i variabilita genomu samotného viru ...

  OdpovědětVymazat
 5. Před třemi týdny jsem psal příspěvek o tom, že stejně jako HIV i na Koronavirus jsou překvapivě odolní Slované. Chromozom Y ( je jen u mužů ) spolehlivě určuje příslušnost muže k jedné vývojové linii v horizontu posledních 20 000 let. Slované svým výskytem jednoznačně odpovídají rozšíření haploskupiny R1a - k této hplsk chr.Y patří v historii Ariové, Skythé, Thrákové, Avaři i Baltoslované, kteří osídlili i jih Skandinavie a sever Velké Británie. I Etruskové patřili jazykově a pravděpodobně i geneticky k této hplsk. Také Prusové jsou především Slované, proto je mnohem nižší úmrtnost ve Východním Německu,než ve zbytku Německa.
  https://www.youtube.com/watch?v=g8uV5BBKsiA&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=27
  https://www.youtube.com/watch?v=jd-xVqM6LeQ&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283

  https://pepavojta.simplesite.com/

  OdpovědětVymazat
 6. Možno nejde ani tak o iné typy haplo skupín ohrozených ľudí, ako skôr o iné typy toho coronavírusu.
  Či už je umelý, alebo ho tak zázračne stvorila sama príroda, hovorí sa o 5 rôznych typoch, ktoré sa líšia v genetickej výbave.
  Niektorým dali "sudičky" do vienka sekvenciu vírusu HIV, čo je zvlášť zákerné, lebo prejavy ochorenia získali čas na dlhý rozbeh a pritom je človek roznášačom víru, hoci sa uňho ešte neprejavili žiadne príznaky. Možno to, že je dopad pandémie iný v rôznych častiach sveta, závisí od životného štýlu, od kondície a momentálneho zdravotného stavu, ale hlavne asi predsa len od toho typu vírusu.
  Inak by sme museli uvažovať o tom, že Mengele má svojich nasledovníkov aj v súčasnej dobe. Idey fašizmu, rasizmus a heroizácia fašistických zločincov napr. na Ukrajine napovedá, že ktosi spoza opony riadi procesy a vývoj politickej situácie práve týmto zavrhnutia hodným smerom. Tento návrat do strastiplnej minulosti by sme si mali dobre rozmyslieť, aby jedného dňa neprišlo nejaké novodobé Gestapo a nenamierilo nám na hlavy automaty s laserovými zameriavačmi, ako sa stalo na Slovensku, keď Národná kriminálna agentúra vtrhla do domu slovenského alternatívneho novinára Tibora E. Rostasa. Obkľučovanie RF vojenskými základňami paktu NATO dáva dôvod k zamysleniu a zvýšenej ostražitosti. Aby nás nejakí skrachovanci nezatiahli do vojny, ktorú nechceme. Vírus a migračné ohrozenie sú pre nás už tak priveľkým sústom, navyše, ak prebiehajú súčasne...

  OdpovědětVymazat
 7. Velice vědecký článek. Můj nevědecký pohled je, že tento virus, tak jako miliony jiných, se v miliardových počtech vyskytuje po světě a organismy s akceschopnou imunitou se jim brání, aniž o tom víme. Jindy o tom víme a říkáme, že máme chřipku.
  Ta ohniska v Číně, Španělsku a Lombardii, bych nepřisuzoval genetice, ale v těch místech mohla být vypuštěna velká koncentrace těchto laboratorně namnožených virů. Možná nejenom namnožených, ale také upravených, aby na ně klasická léčiva nezabírala. Možná, kdyby se ještě přidaly trasy pohybu obyvatelstva, že by pravděpodobnost této varianty ještě stoupnula a lépe než genetikou, vysvětlila jak to, že ve Slovinsku je nákaza výrazně nižší, než v sousední Itálii. P.K.

  OdpovědětVymazat
 8. Zaujimave ovsem je ze v Lombardii ziju potomkovia Longobardov, germanskeho kmena ktory sem prisiel pa pade rimskej rise. Asi presli nevhodnym mixom

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "germáni" nejsou samostatným etnikem, skládají se ze Slovanů a Keltů a do 16% mají severské I1. Lombarďané asi byli většinově Keltové - Galové. Ti chcípaj.

   Vymazat
  2. Trošku mongolské a slovanské genetiky dostali od rudé armády.

   Vymazat
  3. Zrejme to nefunguje tak ako autor predpokladá pozrite sa na USA ako sa to šíri tam majú už cez 600 tisíc nakazených a cez 25 tisíc mŕtvych

   Vymazat
 9. Zajímalo by mne, do jaké haploskupiny (a s jakou genetickou imunitou) patří "syrští" příchozí ze všech zemí jižně a východně od Řecka ...

  OdpovědětVymazat
 10. Velmi zajímavý článek hodný zamyšlení. Krokodýl

  OdpovědětVymazat
 11. Vzhledem k promořenosti Afriky vším možným je zcela možné,že tam tiká genocida ,která zeliminuje nadstav homo erektus. A zachrání přírodu.

  OdpovědětVymazat
 12. Vynikajúci článok. Konečne trochu inteligencie. V knihe Obroda Slovanov od Kysuckého sa už dávno píše, že genetika je hlavná. A že genetika Západných národov vznikla degeneráciou Slovanských pôvodných a prvotných génov bielej rasy. Opakujem, je to fantastické čítanie tejto knihy a neuveriteľne logické. Na linku dole je krátka ukážka týchto názorov a filozofie, ale to je nič....Čítajte celú knihu, ináč nepochopíte komplexnosť problematiky. Všetci ma už aspoň rok nahovárajú na Pjakinovú teóriu DVTR a KSB. Prečítal som na ich vebe v češtine alebo slovenčina min. 1000 strán. Chápete, čo je to za kvantum 1000 strán? Ale je to rozplaznuté a tak zložité....... Však pravda musí byť pochopiteľná...Pozrite tento link a uvidíte :
  https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/ukazka-z-knihy

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí si přečíst úvodní pasáž o myšlení a duchu a je jasné, že to psal fantasmagor pravděpodobně s cílem zdiskreditovat a poškodit co nejvíc myšlenku Slovanstva a jeho dějin. Drčme se zdravého rozumu a ignorujme magory, blouznící o vyvoleném národě Slovanů, ze kterých vše pochází a vynalezli i dvoudílné plavky. Ke všem tvrzením musíme mít věcné a prokazatelné argumenty - analýzu DNA, lingvistické studie o původu a vývoji jazyka, kulturní zdroje a památky, svědectví tehdejších učenců, kupců a kronikářů. Jedině s tím se dá obhajovat nějaká teorie původu. A pozor na provokatéry, kteří nás mají zesměšnit.
   https://www.youtube.com/watch?v=g8uV5BBKsiA&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=27
   https://www.youtube.com/watch?v=XaZBedyP6SQ&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=28
   https://www.youtube.com/watch?v=AzgC5836VcU&list=PLwsxIjCka_fUci0laYaSn9i5nwzXxo283&index=35

   Vymazat
  2. Pjakin neni zadny magor, ani jeho koncepcni studie ne. Dokladaji to diplomaticke i vojenske uspechy Ruska. Protoze zapad takovou fantasmagorii jak rikate nema, jde to vsude do na zapade do ...

   Vymazat
  3. Pjakin neni zadny magor, ani jeho koncepcni studie ne. Dokladaji to diplomaticke i vojenske uspechy Ruska. Protoze zapad takovou fantasmagorii jak rikate nema, jde to vsude na zapade do ...

   Vymazat
 13. http://svobodnenoviny.eu/studie-pouze-18-procent-nemcu-si-mysli-ze-mohou-svobodne-vyjadrit-sve-nazory-na-verejnosti/
  http://www.eodborar.cz/Articles/357-nova-sefova-evropske-centralni-banky-christine-lagardeova-je-soucast-zkorumpovane-mafie-statnich-uredniku.aspx

  OdpovědětVymazat
 14. Gratuluju, receptor AC2 na který se váže covid má genetické varianty s etnicky výrazně různým zastoupením. A dost bych typoval na počáteční T likvidaci napadených buněk, takže proto chybění protilátek u některých rekonvalescentů.

  OdpovědětVymazat
 15. V tom případě je Covid práce Rusů, kteří jsou haploskupina R1a. Byl prvně vypuštěn v Číně jako "false flag", aby se to hodilo na Američany, kteří s Čínou ekonomicky, hybridně a kdoví jak ještě bojují. Pak do Iránu, což je nepřítel USA, tudíž se to zase hodí na USA. Nakonec Italie a EU, aby se neřeklo. A kdo potřeboval zarazit obkličování Ruska? Zrušení voj.cvičení NATO kvůli Covid? Kdo tady x-let zkupuje zlato, které je teď na maximu? Kdo zmrtvuje petrodolar snižováním ceny ropy,snižováním těžby ropy dohodami OPEC, snižováním spotřeby ropy karanténou atd.? Která země je nejvíce nakažená a umírá v ní nejvíce lidí? Ano, je to teorie, proti Rusku nic nemám, ale velmocím už nevěřím ani "dobrý den".

  OdpovědětVymazat
 16. No, nevím, kde ta čísla autor vzal, ale 15.4.20 mělo Švédsko 11927 nakažených (1171 na 1 mil. obyvatel) a 1203 zemřelých, to jest 118 zemřelých na milion obyvatel. Čili je z 31 evropských států na sedmém místě podle počtu zemřelých na milion obyvatel. Tedy 1,42% průměrného počtu zemřelých na 1 mil. obyvatel v těchto 31 státech. Takže nic moc. V porovnání se Španělskem, Belgií nebo Itálií, které mají největší úmrtnost, má ovšem zemřelých na 1 mil. obyvatel jen cca třetinu.

  OdpovědětVymazat
 17. Uvedená teorie mi koliduje s obrovským rozdílem nakažených na Rokycansku a Domažlicku s jistě obdobným zastoupením haploskupín. Více se tedy přikláním k teorii přímé úměry nakažených a bezohledných blbců na cestách.

  OdpovědětVymazat
 18. Ešte jedno sa tu nespomenulo. Že Taliansko bolo dobrý odstrašujúci príklad pre nás a boli sme prichystaní minimálne aspoň odhodlaním.

  Ešte by bolo vhodné vydržať a prispôsobiť sa novej situácii.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.