Reklama

pátek 3. dubna 2020

Koronavirus nCoV19 / Covid19 – Stručná Chronologie


Michal Brand
2. 4. 2020  (další podrobnosti ZDE)
Fakt: Základní dokument americké geo-politické strategie, Project for New American Century, uvádí biologické zbraně geneticky zaměřené na určité etnické skupiny, národy a rasy jako užitečný nástroj (americké) zahraniční politiky.
Zdroj: archive
Fakt: Po False flag „11. září“ USA obnovily výzkum a vývoj biologických zbraní. V této oblasti pracuje v USA více než 13 000 vědců a expertů.
Zdroj: youtube
Fakt: USA realizovaly výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů v laboratořích ve Fort Detrick.   Zdroj: wikipedia Mapa: mapy


Vysoce pravděpodobné: Pravděpodobně ve spolupráci mj. s kanadskými výzkumnými laboratořemi, mj. těmi dříve vedenými Dr. Plummerem. Je téměř jisté, že v této oblasti, stejně jako v jiných oblastech armádního výzkumu a vývoje spolupracují členské země NATO velice úzce; v případě Kanady - fakticky propojené s USA - je to téměř stoprocentně jisté.


Fakt: Koneckonců, již v roce 2009 došlo k pokusu o pašování nejnebezpečnějších virů z kanadské laboratoře vedené Dr. Plummerem do USA, konkrétně pro potřeby výzkumu zbrojního průmyslu. Dr. Plummer se později vymlouval na krádež virů z laboratoře, ale zřejmě nic neohlásil. Pachatel pašování byl „odsouzen“ k 17 dním vězení a pokutě 500 dolarů. Dr. Plummer nebyl za nenahlášení „ztráty“ 23 vzorků zabijáckých virů nijak postižen ba ani vyšetřován.


Fakt: Virus z netopýra američtí vědci úspěšně geneticky zmanipulovali tak, aby napadal i člověk, již v roce 2015.
Fakt: Vědci doposud nevysvětlili, jak se mohl virus z netopýra přenést na člověka, když viry z netopýrů jsou nepřenosné na člověka, jak ukázaly i výše zmíněné výzkumy v USA v letech před rokem 2015, kdy teprve došlo k „úspěšné“ laboratorní transformaci virů z netopýra na viry napadající člověka.
Fakt: Někteří vědci upozorňují, že virus je velice podivný a vykazuje silné znaky toho, že byl uměle upraven v laboratoři genetickou manipulací. Uvádí to jak vědci obviňující Čínu, tak vědci, kteří si netroufají na kohokoli ukázat.
Zdroj na nikoho nepoukazující: https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg
(MuDr. Soňa Peková PhD)

Další výzkumy poukazující na umělý původ:
Dr. Boyle, autor americké legislativy pro implementaci zákazu biologických zbraní:

Čínští vědci - Analýza RNA vědci z pekingské univerzity:


Fakt: Jiní vědci věří tomu, že je rozhodně přírodního původu. Nemohou to prokázat, ale věří.
Pozn.: Svoji “víru” tito vědci, kromě toho, že se jim nezdá, že by to bylo uměle vytvořené, i když to i podle nich uměle vytvořené být může, odvozují ze své myšlenky, že kdyby někdo vyrobil nCoV19 uměle, tak by použil jiné mechanismy, kterými se virus váže na buňky. Proč by nemohl ten někdo použít ty mechanismy, které má nCoV19 a které jsou zcela zřetelně účinné, to nijak nevysvětlují. Ale věří.
Fakt: Nikdo zatím nevysvětlil, jak by se mohl virus přenést z netopýra nebo kdo ví z čeho vlastně na člověka a úspěšně ho infikovat. Zatím máme pouze matoucí kupení teorií, které pouze vytváří kouřovou clonu – jednou jde o netopýří polévku, pak o pečeného luskouna, pak o hada který snědl netopýra, pak o kombinaci viru z netopýra a z luskouna, tedy zřejmě africký luskoun, který snědl čínskou netopýří polévku z ostrova Palau atd.
Fakt: Indičtí vědci analýzou dospěli k závěru, že koronavirus nCoV19 obsahuje sekvence z viru HIV
Fakt: Jiní vědci tvrdí, že ta podobnost sekvencí viru nCoV19 se sekvencemi viru HIV je jen malá.
Fakt: Dr. Plummer, vědecký ředitel kanadské top security laboratoře pro výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů se zabýval výzkumem koronaviru a viru HIV, zejména toho, jak virus HIV obelstí imunitní systém.
Fakt: Virus nCoV19 umí obelstít imunitní systém
Hypotéza: Dr. Plummer se podílel nebo přímo vedl úspěšné úpravy koronaviru (jehož výzkumem se také zabývala kanadská laboratoř, kterou vědecky vedl Dr. Plummer) tak, aby se koronavirus, na rozdíl od přírodního koronaviru, přenášel na člověka a obelstil jeho imunitní systém podobně, jako to umí virus HIV (jehož výzkumem se Dr. Plummer osobně zabýval).
Fakt: Virus HIV se projevuje při nákaze jako chřipka. Pak následuje latentní fáze, kdy se nijak neprojevuje. Pak, zhruba p o10 letech, následuje finální fáze, kdy virus zlikviduje imunitní systém člověka.
Pozn: Co ještě umí nCoV19 od svého možného předka, viru HIV?  
Fakt: Čínští vědci, kteří byli na stáži v kanadské laboratoři top security výzkumu virů, byli v srpnu 2019 náhle „vyhozeni“ bez udání důvodů. Nezávislé komentáře z USA spekulují, že virus (konkrétně koronavirus) zkusili ukrást pro potřeby obranného výzkumu v Číně. Pozn.: To je možné - obranného nejen ve smyslu armádního, ale i pro skutečné výzkumy za účelem obrany proti ev. nasazení takového viru ze strany USA.

Hypotéza: Možná zjistili, co se vyvíjí v kanadské top security laboratoři. A začali klást všetečné otázky. Kdo ví. Nebo opravdu koronavirus ukradli, aby se jejich vlast mohla připravit na obranu proti možné biologické zbrani vyvíjené v Kanadě/USA.
Vysoce pravděpodobné: Virusy ze skupiny koronavirů, včetně virů upravených geneticky v USA v roce  2015 (a jistě i následně) a možná i Covid19 se nacházely i v laboratořích výzkumu biologických zbraní armády USA ve Fort Detrick. Koronaviry obecně stoprocentně. Upravené koronaviry přenosné na člověka z výzkumů let 2015 a následných téměř jistě, s  99,999999999%-ní pravděpodobností. A samotný nCoV19 možná, pokud ho v USA vyrobili v rámci genetických manipulací koronavirů z netopýrů.
Fakt: V laboratořích Fort Detrick nefungovala dekontaminace vody po dobu více než roku.
Hypotéza, vysoce pravděpodobná: Virus Covid19 se dostal ven z laboratoří ve Fort Detrick. A řada jiných virů. Rok nefungující dekontaminace odpadních vod, voda vypouštěná s kdovíčím... Je prakticky jisté, že některé nebezpečné patogeny se dostaly ven během celého roku, kdy ve Fort Detrick nefungovala řádně dekontaminace. Otázkou je, zda mezi nimi byl inCoV19 nebo zda až následně zmutoval nebo samozřejmě zda vůbec. To je jen hypotéza, možnost.

Fakt: V červnu až srpnu je v USA tak velký skok v podivných případech záhadného onemocnění, že se vše dostává na veřejnost a zabývají se tím oficiální místa.
(Studie výzkumu „záhadné“ nemoci, tolik připomínající Covid19, ale označené za nemoc z e-cigaret.)
Vysoce pravděpodobné: Toto záhadné nemocnění se v USA jednak projevilo již dříve než v červnu. Je vysoce pravděpodobné, že první malé počty případů „záhadného onemocnění“ se objevily již dříve, v dubnu až květnu zcela jistě, možná dříve. Až razantní nárůst počtu případů, v rozsahu, který již nebylo možné přehlížet, vedl ke „zveřejnění“ nové záhadné nemoci.
Vysoce pravděpodobné: Onemocnění touto „záhadnou nemocí“ nebylo u řady lidí diagnostikováno. Starší lidé, nemocní jinými nemocemi apod. nebyli diagnostikování ani vyšetřováni v souvislosti se „záhadnou nemocí“, ale vše bylo chápáno jako běžná komplikace, běžná viróza u starých lidí nebo lidí nemocných. Je tedy pravděpodobné, že skutečné počty případů záhadného onemocnění v USA byly vyšší než kvazi-oficiálně přiznaných 1 000 nemocných v srpnu a dále, resp. více než 2 000 v listopadu.
Fakt: Tato záhadná nemoc se projevovala vysokými horečkami, vážnými problémy s dýcháním a silným kašlem. Kdo v tom vidí jakoukoli podobnost s čímkoli, je konspirační teoretik. ;-)

Fakt: „Odborníci“ USA rychle ujistili, že jde o záhadnou nemoc způsobenou elektronickými cigaretami.

Fakt: V lednu až srpnu 2019 probíhá v USA vojenské cvičení „Crimson Contagion“. Tématem je reakce na masovou epidemii nebezpečného viru.
Pozn.: Jistě jen náhodou se období konání tohoto vojenského cvičení překrývá s obdobím, kdy se náhle v USA objevuje záhadná nemoc, která je americkými experty ihned označena za nevysvětlitelnou nemoc z e-cigaret.
Spekulace: Bylo toto cvičení reakcí na již probíhající ale zamlčovanou e-cigaretózu a příprava na její případné důsledky? Nebo někoho v rámci cvičení napadlo, pro dodání realističnosti cvičení, vypustit ostrý virus?

Fakt: Nikde jinde na celém světě, v žádné jiné zemi světa nebyla zaznamenána žádná taková záhadná nemoc z elektronických cigaret, ani jediný případ.

Fakt: V USA začali postupně umírat první, dříve zdraví lidé – „na chřipku“ a na „e-cigarety“. Záhadná nemoc, zvláštní chřipka a nevysvětlitelné e-cigarety.
a další
Fakt: V září již vše bylo v USA zveřejněno. (Ale velice rychle se pak následně pozornost médií nasměrovala na „Wuhan a epidemii koronaviru z netopýří polévky“.  Na záhadné onemocnění se stejnými příznaky v USA se rychle zapomenulo.)
Fakta, shrnutí: V červnu až srpnu se v USA šíří záhadná nemoc. Projevuje se vysokými horečkami, silným kašlem a vážnými obtížemi s dýcháním. Američtí odborníci rychle ujišťují, že na vině jsou elektronické cigarety, ale nemohou nabídnout jediné smysluplné vysvětlení, proč by e-cigarety měly nebo mohly něco takového náhle způsobovat od léta 2019 a proč zrovna jen v USA.
Fakt: Americká vláda uzavřela v srpnu 2019 výzkumné laboratoře na výzkum biologických zbraní a nejnebezpečnějších virů ve Fort Detrick, protože bylo zjištěno, že tam již rok řádně nefunguje dekontaminační zařízení.
a další
Fakt: Americké armádní laboratoře Fort Detrick se nachází na severovýchodě USA
Zdroj: https://en.mapy.cz/zakladni?x=-
102.8786749&y=37.3306978&z=4&source=osm&id=1002813228

Fakt: Epicentrum nákazy Covid19 se v USA nachází na severovýchodě USA.

Hypotéza: Při pohledu na mapu - skoro jako kdyby epicentrum bylo právě v tom regionu USA, kde se nachází biologické laboratoře Fort Detrick, kterým rok řádně nefungovalo dekontaminační zařízení.
Pozn: Byla by čirá spekulace konspiračních teoretiků hledat jakoukoli souvislost mezi uzavřením laboratoří na výzkum biologických zbraní ve Fort Detrick v srpnu 2019 a v srpnu 2019 „objeveným“ a přiznaným záhadným onemocněním e-cigaretózou šířícím se v USA.
Pozn.: Fort Detrick jsou ty laboratoře, odkud v roce 2001 pocházel antrax, který byl rozesílán po USA v kauze tzv. Antraxových dopisů, které měly vystrašit USA a přimět Američany a americké politiky k rychlému přijetí omezení občanských práv a svobod po 911. A k následnému souhlasu se zločinnou válkou proti Iráku.
Fakt: Vzorky Covid19 a jeho variací ukazují, že právě USA mají nejvíce variací viru Covid19. A žádná varianta, žádná mutace nemůže být bez předchůdce a naopak primární zdroj infekce má nejvíce variací (protože zde virus mutuje nejdéle a mutace se odsud následně šíří do dalších oblastí). Proto právě USA jsou primárním, původním zdrojem infekce Covid19.
Anglický překlad, přepis informace z videa je zde:

Fakt: V říjnu se objevují první případy Covid19 v Itálii. Nikdo ale neví v té době, v říjnu 2019 a nejbližších týdnech, jak tyto případy správně diagnostikovat. Jen se množí informace od praktických lékařů o záhadné podobě onemocnění. Nikoho tehdy ještě nenapadne, že by mohlo jít o zmutované netopýří e-cigarety zcela přírodního původu. ;-)
Zdroj:
V rozhovoru pro italskou televizi to uvedl italský virolog prof. Giuseppe Remuzzi, ředitel Institutu Mario Negriho pro Farmakologický Výzkum v Miláně.
Rozhovor v originále, v italštině:
V čase 4:15 začíná klíčová část a následně v čase 4:49 a dále zcela jasně a zřetelně říká, že první případy v Itálii byly v ŘÍJNU, LISTOPADU, PROSINCI. Tedy úplně první V ŘÍJNU 2019.
Video s českými titulky:

Fakt: Na konci října 2019 se konají celosvětové armádní sportovní hry ve Wuhanu.
Fakt: Za účasti vojáků armády USA.
Fakt: I u vojáků armády USA se již dříve objevila záhadná e-cigaretóza.
Zdroj:
Hypotéza: ...za účasti vojáků USA, kteří přináší nákazu i do Wuhanu.
Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje mnohem později než v Itálii (konec listopadu Wuhan, Itálie říjen) a proto Wuhan nemůže být primárním původcem.
Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje o téměř tři čtvrtě roku později než záhadná e-cigaretóza v USA. Příznaky Covid19 a e-cigaretózy jsou podle dostupných informací prakticky shodné. Ale to je jistě náhoda.
Fakt: O záhadné e-cigaretóze již dnes není ani slechu. Zázrak. Lidé přestali kouřit e-cigarety. Asi. Že?
Fakt: Přitom ještě v listopadu 2019 měly USA více než 2 000 přiznaných případů virózy-e-cigaretózy.
Pozn.: V září 2019 se připravoval zákaz prodeje e-cigaret s příchutí – v minimálně v Michiganu. Nicméně se nezdá, že by tento zákaz jakkoli zbrzdil e-cigaretózu.
Zdroj:

Fakt: Ve Wuhanu se Covid19 objevuje v době po světových armádních sportovních hrách celkem odpovídající inkubační době viru Covid19 a prodlevě mezi prvními případy a „zaregistrováním“, že úmrtí jsou na jiný, nový, neznámý virus.
Hypotéza: Cca 4 týdny poté, co američtí vojáci zavlekli virus do Wuhanu během sportovních her, si lékaři povšimnou případů, které se liší od běžných úmrtí na zápal plic a podobné komplikace.
Hypotéza: Poté, co řadu měsíců tajily přibývající případy v USA (a vše evidovaly jako chřipku a e-cigarety), dostávají USA vítanou možnost svést virus Covid19 na někoho jiného - na Čínu.
Fakt: Dr. Plummer umírá 4. února 2020, takže už nemůže nic vykecat. Nejprve je příčina neznámá, později jeho vdova oznamuje na twitteru, že šlo o srdeční selhání. (Btw, je zvláštní, že do nemocnice byl odvezen z neznámých důvodů – to nikdo nepoznal infarkt? Z lékařů, kterými byl při výzkumu obklopen?)
Hypotéza: USA následně rychle připravují fake video „Číňanka jí netopýra“ (gumového, protože z něj nic neukousne, viz předchozí moje analýzy k tématu), aby utvrdili veřejnost v narativu „za Covid19 mohou Číňané“.
Fakt: Toto video se nedá vystopovat k žádnému primárnímu zdroji – všichni ho uvádí, nikdo neuvádí twitter nebo facebook dotyčné údajné Číňanky jako primární zdroj.
Fakt: Podvržená videa zásadně nemají primární vystopovatelný (a ověřitelný) zdroj.
Fakt: Při slyšení v Kongresu USA řekl představitel CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nakažlivých chorob, jak bychom řekli u nás), že posmrtnou exhumací byly v USA zjištěny případy úmrtí, které byly původně diagnostikovány jinak, ale přitom šlo o koronavirus nCoV19.  
(Je lhostejné, že jde o twitter mluvčího čínského min zahraničí. Uvedená část ze slyšení v Kongresu je klíčová a je zde přímo uvedena právě jen tato klíčová pasáž.)
¨
Otázka č. 1: Kdy přesně v USA zemřeli lidé později exhumovaní a diagnostikovaní zpětně na nCoV19?
Otázka č. 2: Jak CDC vědělo, koho přesně exhumovat? Jistě neexhumovali všechny mrtvé v USA na chřipku a podobná onemocnění za posledních x-týdnů nebo dokonce měsíců. To by šlo o tisíce a tisíce exhumací a pitev. Takže CDC muselo vědět, koho přesně exhumovat a koho ne. Jak to? Věděli to už od e-cigaretózní epidemie?

Fakt: Covid19 se šíří po světě a rychle rozvrací zdravotní systémy dokonce i vyspělých zemí a rozvrací celou globální ekonomiku.
Fakt: USA dosti dlouhou dobu vynakládají více úsilí na obvinění Číny než na vlastní preventivní opatření. Spojené státy ústy prezidenta Trumpa opakovaně vnucují světu narativ „Koronavirus je čínský virus, vina je na Číně“. Prezident Trump ve svém „taskforce“ proslovu vlastnoručně přeškrtl slovo „Corona“ ve spojení Corona virus a přepsal to na „Chinese“ virus.
Ministr zahraničí Pompeo dokonce osobně zdůraznil představitelům G7, a zřejmě velice důrazně a opakovaně, že virus Covid19 není z USA, ale z Číny, Číny, Číny. „A jo a jo a jo!“ Skoro by jeden řekl, že asi jako ta pověstná španělská chřipka, která byla z USA, ale je „španělská“.
A Pompeo také zuřivě trvá na označení Covid19 jako Wuhan virus. Jako kdyby z něj mluvilo špatné svědomí a snažilo se překřičet to, co se z mozku dere podvědomě ven. ;-)
Na „virtuálním“ mítinku G7 prý podle Pompea prodiskutovali i údajnou čínskou dezinformační kampaň, kterou jsem tedy já nikde nezaznamenal.

Fakt: „Španělská“ chřipka z let 1917-1919 se poprvé objevila v USA, v oblasti základny armády USA Fort Riley a okolních městečkách.
Zdroj:
Pozn.: Škoda, že tehdy nebyly e-cigarety. Hned by bylo po ruce vědecké vysvětlení záhadných onemocnění v Kansasu.
Hypotéza: „Damage control“ již tehdy v USA zapracovala na výbornou a americkou chřipku přejmenovala pro veřejnost na chřipku „španělskou“.

Teď tu máme koronavirus nCoV19.
Americký virus Covid19.
V rámci Damage Control strategie usilovně nazývaný „čínský virus“ nebo „wuhanský virus“.

25 komentářů :

 1. O tom jsem četl jak tam umřel údajně na e-cigaretu. Ale také jsem četl o usa sběru genetických informací cizích národů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naděje,že drastickými opatřenimi Čina nad virem padla.Zahranični agentury hlási,že dalši provincie byla hemeticky uzavřena,neboť po uvolněni se rozlila právě tam dalši nakaza a nikdo prý se to nesmi dozvědět a NR o tom psát prý nesmi,jinak bude za to snad usmrcena!

   Smazat
  2. 14:00 Čína má problém protože jich je strašně moc jen počkejte co se bude dít na západě v usa už to jede naplno.

   Smazat
 2. Lépe se mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem, Čínou, nebo Kubou ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:35 Toť heslo každého blba.

   Smazat
  2. Ano, ale nahlas to řekla blbka, pardon "odborná vysokoškolská pracovnice Karlovy univerzity".

   Smazat
 3. Kam se hrabe Josef Mengele. Američany nešetří nikoho ani vlastní obyvatele. Zloděj křičí, chyťte zloděje.

  OdpovědětSmazat
 4. Pod rouškou tmy, v tomto případě nouzového stavu, jednají jen zločinci!

  https://eurozpravy.cz/domaci/politika/praha-6-nechala-odstranit-sochu-koneva.3877a2ad/

  grrr...blééé :-/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,23
   No jo,Kolář se musel ještě hlouběji zavrtat do amianálu …..velký vzor má v papínkovi!!!!!

   Smazat
 5. Soukup se na to konto zajímal, co tedy má Klaus mladší přesně v plánu udělat. „Chceme vypovědět Lisabonskou smlouvu,“ zkonkretizoval na závěr Václav Klaus mladší záměr svého hnutí.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jit-do-valky-s-EU-Klaus-ml-vcera-u-Soukupa-dvakrat-sokoval-Vlade-navrhne-radikalni-krok-A-pak-rekl-neco-z-ceho-v-Bruselu-maji-hruzu-619269

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Objevuji se prvni návrhy jak se zbavit EU a NATO aniž by ČR z nich vystoupila.

   Prý se to nesmi ani v návrhu objevit zejména tady na Nové republice,která ještě ještě nechce být ve čtvrté řiši!.
   Půjdou brzy nejen židé do koncentáků,ale i ti, kdo proti zlovůli neprotestovali a tam si pak mohou psát svobodně cokoli a vzit si tam i sochu Koňeva,kterou prý v noci ti co po fotrovi zdědili dva blesky ukradli a roztavi ted na mosaz a prodaji do sběru?

   Smazat
 6. The principal conclusion of our study is that fire did not cause the collapse of WTC 7 on 9/11, contrary to the conclusions of NIST and private engineering firms that studied the collapse. The secondary conclusion of our study is that the collapse of WTC 7 was a global failure involving the near-simultaneous failure of every column in the building.
  http://ine.uaf.edu/wtc7

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Překlad DR. Google:

   Hlavním závěrem naší studie je, že oheň nezpůsobil kolaps WTC 7 dne 9/11, na rozdíl od závěrů NIST a soukromých inženýrských firem, které kolaps studovaly. Sekundárním závěrem naší studie je, že kolaps WTC 7 byl globálním selháním zahrnujícím téměř simultánní selhání každého sloupce v budově. http://ine.uaf.edu/wtc7

   Smazat
 7. Vyšetřování ve věci původu viru SARS-CoV-2 je nutné zakládat stále na více hypotézách ...
  Základním faktem nynější hypotézy autora článku je zpráva o téměž neskutečném zanedbání bezpečnostních pravidel ve výzkumných laboratořích biologických zbraní Armády USA ve Fort Detrick.
  Autor opustil v uvedené hypotéze dřívější "nadnárodní korporátní stopu", která počíná více v minulosti (SARS-1, MERS , Ebola, až k nynějšímu SARS-2) a je doložitélná více fakty ( pandemická cvičení a simulace světové pandemie, příprava na pandemii virusuX u osn, účast organizací propagujících depopulaci atd.) ...
  Ten Fort Derick může být falešná informace směřující obvinění na us státní aparát a zamlžující uvedenou nadnárodní stopu k šílencům usilujícím o nový světový řád ..

  OdpovědětSmazat
 8. noviczech
  ... "V této oblasti pracuje v USA více než 13 000 vědců a expertů."
  : - )) Ale uznejte sami, že tolik Nobelových cen nemůže Evropa vyplatit, to by naši Evropu zrujnovalo..!!!

  OdpovědětSmazat
 9. To muselo dát práci, vyrobit takový elaborát o čínské chřipce, klobouk dolů. Ale lidi se teď nudí a lepší se bavit psaním, než rabováním mouky a oleje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ....a kvasnic 12.14 - asi po celé zemi nikde už nejsou kvasnice! Před velikonocemi. Všechno to vykupují důchodkyně? 2O kostek kvasnic - k čemu jim to bude? Pak toho polovinu vyhodí. Zatím stojí kostka kvasnic tři kačky, až dovezou nové, bude stát třicet kaček. Chamtiví a sobečtí důchodci - to je mor! Ukázka, jak jsou nesobečtí a lidumilní.

   Smazat
 10. Zahadné pre mňa , do teraz za všetkým zlom bol Putin ako to, že ho neobviňuju za výrobu Covid 19? Vraj je pokritec keď pomáha Taliansku tak aspoň v nečom je zlý.

  OdpovědětSmazat
 11. Tyto laboratoře zlikvidovat menšími jadernými rachejtlemi.

  OdpovědětSmazat
 12. Jak dale?
  1. Vytvortit vysetrovaci komisi, slozenou ze zemi, kde se virus objevil v nejvetsi ucinnosti prvni. Logicky z toho vyplyva, ze 3 zeme se nemohly najednou domluvit a ve stejnou dobu zacit nicit sve lidi a zavadet k tomu drasticka opatreni se snahou virus zneskodnit. Takze komisi by tvorily CINA, IRAN a ITALIE, spolu s poradci z USA a Ruska, jakozto dalsimi ucastniky. Pokud ti 3 clenove budou potrebovat pomoc, obrati se na poradce.
  2. Protoze mnoho statu zverejnovalo sve prvni obeti viru, je znamo, kdy vir se dostal na svet. vyjimkou jsou USA, ktere nejsou schopni urcit svou prvni obet, protoze "obeti viru" v umrtnich listestech oznacily jako obeti chripky. Proto komise v bode 1 s pomoci uradu USA proveri vsechna umrti na chripku ve vychodni casti USA. Pokud najde pripad umrti na chripku, ktere bylo umrti na coronavirus, a bude datovano pred prvnim umrtim v Cine, je rozhodnuto, USA je vinik a dale se nemusi nic proverovat. Teoreticky by melo stacit i jedno umrti. Pokud USA budou branit ve vysetrovani, jsou vinikem.
  3. USA jsou podezreli take proto, ze odstoupily od smlouv o nedelani zadnych vyskumu s coronavirem v r. 2017 a pokracovaly v vedeckem usili, ktere mohlo vest k ochrane proti virum, ale take k uprave viru tak, aby mohl zabijet, coz se mu docela dobre dari. Je treba zjistit, co jejich vyzkum delal a proc byl ukoncen prave v lonskem roce. To nevypada jako nahoda. Pro tento ucel USA vytvori svoji vlastni vysetrovaci komisi, jeji zavery zhodnoti komise s poradci z bodu 1.
  4. Dalsi podezreni na USA je m.j. v tom, ze soucasne s Cinou se virus objevil v Iranu, dalsim politickym oponentem USA, kde USA varovali sve obcany, aby se ihned vratrily do USA, ze tam po atentatu na p. Solomajiho neni pro ne bezpecno. Pritom jsem pred rokem v Iranu byl, neni na svete zeme, jejich obyvatele miluji Americany vice nez Iran.
  5. Dalsim podezrenim je to, ze nebyly zasazen y zeme, kde migranti se dostavaji do vychodni Evropy, ale do zapadni, pres Italii a Spanelsko, protoze cilem pravdepodobne bylo mimo oslabeni zapadni Evropy,take oslabeni Ciny a Iranu, takze DEFENDER 2020 mel daleko lepsi pozici k dobyti Ruska, ktere nezamoreno virem, mohlo ihned slouzit zemi, ktera se pusnila, ze bude zase FIRST.
  6. Po zjisteni vinika (statu) se zavedou proti nemu celosvetove sankce, a protoze je to valka, zacne take proces podobny tomu NORIMBERSKEMU. Protoze rozsah tohoto nepratelskeho virusoveho aktu je celosvetovy.
  7. Vinik bude nuecen nahradit vsechny skody zpusobene po celem svete, vcetne tech mentalnich.
  8. Pokud vinikem budou USA, projednaji se take vsechny jejich valecne akce po 2. svetove valce, majici za nasledek kolem 30 milionu mrtvych. Spolu s USA potrestat vsechny zeme, ktere jim pomahaly, hlavne NATO, to rozpustit a zakazat.
  9. PROTOZE tato i predchazejici valky byly zpusobeny zajmy kapitalistu o ovaldani sveta a vykoristovani jinych zemi bez ohledu na jejich chudobu ci zivoty lidi, zakazat po celem svete KAPITALISMUS. Protoze pokud se to nestane, v budoucnosti budou nasledovat dalsi valky a nebo takove akce k uchopeni moci nad celym svetem.
  10. ZAVEST SOCIALISMUS, protoze ten jeste nezacal valku zadnou a nenapadl zadne zeme. Do Afganistanu vstoupil az po 21 pozvanich afganske vlady. Kolik pozvani dostaly USA a treba i CZ? I v socialismu byly obeti na zivotech, ktere mohly byt daleko nizsi, kdyby nebylo nepratelstvi kapitalu, ktere ostatne trva stale, k tomuto zrizeni.
  11. Socialismus v kazde zemi zpusobi nejvetsi lidskou zamestnanost, bez prace je ziti cloveka nicim. Nesmi byt zisky u jednotlivcu z jakekoliv cinnosti presahujici celkovy majetek 5 nasobek prumerneho vydelku rocniho v zemi. Zeme musi spolupracovat tak, aby se na cele zemekouli zilo dobre, vsem lidem, vsem lidem bez jakychkoliv coronavirusu, atomovych zbrani a zbrani. To zajisti armada OSN.

  OdpovědětSmazat
 13. Už při šíření HIV někteří lékaři upozorňovali, že populace ve "slovanských" zemích je proti němu odolnější. V koronaviru - jeho stavbě, byly zjištěny některé sekvence, shodné s HIV, které pravděpodobně způsobují zvýšenou nakažlivost. Neříkám jestli cíleně, nebo náhodou. Minulý rok proběla menší informace o tom, že některé biololoické laboratoře z US získávaly na území RF za úplatu vzorky DNA obyvatel, a Kreml žádal US o vysvětlení. Možná chtěl jenom někdo odstranit disproporci v účinnosti. Současný koronavirus je znovu méně účinný mezi Slovany - to vysvětluje i menší nakažení východního Německa - Prajsáci jsou původem Slované. Keltorománi pravděpodobně tak odolní nejsou, země s nejvyšším zastoupením jejich haploskupiny chromozomu Y - R1b jsou Itálie, Španělsko, Francie, Belgie a VB.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A že zrovínka v Rusku řádí jako černá ruka... Chápu, že tam je celkem pestrá směsice etnik, ale těch "slovanských" tam je nejvíc.

   Smazat
 14. Co si píšou veteráni v USA?
  https://www.veteranstoday.com/2020/04/01/china-us-brought-covid19-to-china-during-army-games-hid-disease-in-us-as-influenza/

  OdpovědětSmazat
 15. Čerstvá informace z OSN přinesla ji dnes debata na R+, Předevčírem Leo Charboroux (promiňte zápis neumím francouzsky a foneticky je to Lju Šarboró) popsal zasedání Valného shromáždění, jehož výsledkem je skromné prohlášenÍ, že "bojovat s virem musíme společně". RB OSN,
  neposkytla žádné prohlášení, protože se neshodla na jménu viru. Amerika ho pojmenovala Činský vir a nedostala souhlas, tak to skončilo. Tak po EU, WHO i OSN nejsou v obraze. Zajímavé že jo?

  OdpovědětSmazat
 16. Copak na nás ELITY chystají . https://www.youtube.com/watch?v=Mc-6AHeccVo poslechněte video- káží lidem vodu a sami pijí víno.
  Lež o úmrtnosti v Itálii. Coronavirus nezabije. Co se stane se světem? Bioapokalypsa nebo globální mocenský boj o lidstvo?
  Správně , je to vše lež. Už to tvrdím , co se tu ta tzv. nákaza objevila. Bylo to všechno dopředu naplanované. Je to změna ekonomického a sociálního systému. Plán se jmenuje Industry 4.0(technokracie) a podepsala to většina zemí světa. Je to cílená likvidace malých firem, omezení práv a svobod člověka, omezení cestování, omezení plateb v hotovosti, nahrazení lidí v továrnách roboty, likvidace střední třídy, práce na dálku, masivní výroba elektromobilů, vše naoko pro naše dobro, pro naše zdraví. Čím hezčí kecy , tím větší lumpové.Obyčejný člověk je pro mocné jenom parazit , odpad, nic víc. Budeme ještě větší otroci , než jsme,ale politici nám budou mazat med kolem huby ,abychom neprotestovali.Bohužel většina lidí věří masmédiím a politikům a nám nezbude než se přizpůsobit. Za pár měsíců a let budeme svědky novodobého nevolnictví , kdy budeme mít strach si na ulici jenom prdnout .Na závěr vám připomenu Ježíšova slova "Nevěřte modlářům"(Babiš a jeho modlitba) , káží lidem vodu a sami pijí víno.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.