Reklama

čtvrtek 9. dubna 2020

Korporátní Pornhub a katolické Velikonoce

Václav Umlauf
9. 4. 2020  E-republika
Problém není s ukřižováním, ale se vzkříšením. To je celkem úzkoprofilový artikl i v normální zdravé době. A čím víc se propadáme do klerikálního a občanského marasmu, tím je znamení nového života problematičtější a tím méně je ho vidět.


Celkem pravidelně píši zamyšlení k Velikonocům, protože jsou to zajímavé svátky. Příchod jara slavily tak či onak všechny rozumné civilizace. Pak tento svátek dostal biblický charakter východem Židů z Egypta. A po zavraždění Ježíše tehdejší židovskou Veleradou (alias dnešní biskupskou konferencí) má tento svátek i velmi katolický charakter. Není snadné najít smysl Velikonoc v daném roce.

Jistěže není problém ukázat, co a jak bylo zmasakrováno a zmanipulováno, o tom píšeme u nás na webu celkem pravidelně. A jsme rádi, že jsme před lety přiložili ruku k dílu, aby se nerozkradlo naše veřejno-právní zdravotnictví v privatizaci. Tím jsme jistě zachránili pár lidí navíc. Ale problém je se vzkříšením. To je celkem úzkoprofilový artikl i v normální zdravé době. A čím víc se propadáme do klerikálního a občanského marasmu, tím je znamení nového života problematičtější a tím méně je ho vidět.

Začala epidemie, nejsou veřejné mše a poprvé v životě budu sledovat Ježíšovo vzkříšení on-line na streamingu a s vyloučením věřících. Kněží jsou skutečnými kouzelníky, protože na toto se nezmohla ani židovská velerada. Ta sice zabila Ježíše, nechala úředně zavřít a zapečetit hrob a postavila k němu stráž, ale neměla videokamery a internet. Takže kostely jsme direktivně zavřeli dokonce v případech, kdy tam (jako v Sudetech) skoro žádní lidé nechodili a sociální vzdálenost se dala počítat málem na kilometry. Ani kněží, ani věřící neměli možnost žádné volby, přišlo nařízení diecézních biskupů. Vzkříšení děláme on-line a necháme ho přenášet stejnými placenými korporátními providery, kteří zařizují přenos zmíněného porna.

Pornhub a možná i další kanály se v době epidemie staly charitativní institucí a zpřístupnily placenou část porna pro on-line zájemce zadarmo. Tak srovnejme oba mediální přístupy dané virtuálním sexem a virtuálním vzkříšením, protože je provádí stejný operátor sítě. Má kontrolu nad celým provozem, provádí cenzuru obsahu pomocí umělé inteligence, sleduje a lokalizuje diváky porna a zmrtvýchvstání přes jejich IP, vyřadí nečekané mimořádky a zajišťuje zajímavý pořad pro nudnou dobu karantény. Je to ideální stav sexuální a spirituální rozkoše bez rizika.

První teoretik kapitalismu byl skutečně chudý františkán Johannes Olivi (1248–98). Církev exkomunikovala některé jeho spisy a jeho řádoví kolegové nakonec zrušili jeho hrob v Narbonne, protože se stal lidovým poutním místem. Zemřelí, kterým se církevně zapečetí hrob, ti jsou zajisté originální a je třeba se od nich učit. Zvláště v době, kdy Olivim poprvé teoretizovaný kapitál je skrytou příčinou dnešního oslabení imunity státu (Vyměním neoliberalismus za respirátor aneb Autoimunita státu). Olivi považuje dodržování smlouvy mezi prostitutkou a zákazníkem za dobrou věc, i když materie činu dobrá není. Ale vůle k dodržování smlouvy o provedené práci je sama o sobě dobrá věc. Tím vznikla první teoretická verze kontraktuálního kapitalismu. Takže US kompanie na distribuci porna se zavázala k plnění kontraktu na morálně problematickou materii, ale přidala k tomu v době epidemie i formálně etickou charitu. Ok, i to je vzkříšení a na stejné síti, na které jede církevně streamovaný Ježíš. Ale ve skutečnosti jde během epidemie o mnohem více, než o hledění na divadelní sex. Poslechněme si úvod Boccacciova Dekameronu (1353), kterým začala epocha literární renesance.

Pravím tedy, že již leta od požehnaného Vtělení Syna Božího byla dospěla počtu tisíce tří set čtyryceti osmi, když ve slavném městě Florencii, nad jiné mezi italskými městy krásnějším, povstal smrtonosný mor, jenž následkem působení těles nebeských, anebo následkem vlastních našich nešlechetných skutků, seslán spravedlivým hněvem božím k našemu napravení na smrtelníky, počavší několik let před tím v zemích východních, kdež zahubil nesčíslný počet živoucích, neustále postupuje s místa na místo, hrozným způsobem rozšířil se na Západ. (...) Ve ctihodném chrámě santa Maria Novella jednoho úterka z rána, kdy tu skorem nikoho jiného nebylo, vyslyševše mši svatou ve smutečních šatech, jak toho takováto doba vyžadovala, sešlo se sedm mladých dívek, všechny jedna s druhou buď přátelstvím, neb sousedstvím anebo příbuzenstvím spojeny, z nichž žádná nebyla starší dvaceti osmi let a ne mladší osmnácti, každá rozšafná a ušlechtilého rodu, krásná tělem a zdobena pěknými spůsoby a počestnou veselostí. (...) Zatím co dívky takto hovořily, vešli do kostela tři mladíci, z nichž nejmladší čítal nejméně dvacet pět let a jichž přátelství ani nepřízeň doby, ani ztráta přátel nebo příbuzných, aniž bázeň o sebe sama nedovedla nikoli vyhladit, ale jen ochladnout. Z těch jeden jmenoval se Panfilio, Filostrato druhý, a poslední Dioneo. Byli vesměs velmi příjemní a spůsobní, a vyšli si vyhledat, jako jediné svoje potěšení v takovém zmatku věcí, svoje dívky, jež náhodou všechny tři byly mezi oněmi sedmi, jakož jiné z nich byly spřízněny s tím neb oním. (...) Toto místo nalezalo se na malém vršku, na všech stranách poněkud vzdáleném od silnic a porostlém různými křovinami a bylinami pěkně se zelenajícími, rozkošnými na pohled. Na vrcholi pahorku stál palác s krásným a velkým dvorem uprostřed, a s pokoji, síněmi a ložnicemi, z nichž každá sama o sobě byla překrásná, pěknými malbami spůsobně ozdobená, obklopený lučinami a překrásnými zahradami, se studnicemi chladné vody a sklepy vzácného vína, jež spíše bylo určeno pro mlsné pijáky než střídmé a počestné dívky. Vše toto bylo pěkně uklizeno, v ložnicích postele odestlány, a všude plno květin, jakých v tuto roční dobu bylo lze dostati, a podlahy pokryty rohožemi, tak že příchozí společnost nalezla tu nemálo zalíbení.

Převeďme to do dnešní češtiny a zavřených kostelů pro bohoslužby. Chytré a celkem bohaté kupecké holky si řekly, že nebudou šílet jako jiné katoličky ve městě, našly si k tomu odpovídající protějšky, společně založili přechodnou komunitu katolických hippies. My jsme dostali epochu renesančního vzkříšení života, na jejímž korporátním úpadku se dnes streamuje porno a velikonoční vzkříšení. Epidemické porno je formálně etická a renesančně inspirovaná událost, tehdy i dnes. Jistě, popularita Dekameronu nemá na jedničku US-porno kanálu, který údajně vlastní i část kongresmanů. Na tomto lukrativním sajtu mají tichý podíl jistě i velké banky, možná včetně těch, u kterých si naše církev uložila restituované peníze. Mimochodem, Holandsko a Německo odmítlo ekonomickou pomoc Itálii a Španělsku právě proto, že by v rámci EU muselo přijít o zisk se záporných dluhopisů. Viz náš článek (Summit EU ohledně koronaviru dospěl k hořkému konci). Tak, kdo tady dělá porno? Banksteři operující s balíkem peněz, kam patří i peníze z církevních restitucí, nebo charitativní pornokanál?


Od formálně a renesančně etického porna k církevnímu farizejství


A nyní k té smutnější části vzkříšení, viz článek Korunový virus a protektorát. Velikonoce jsou pro kněze, jako jsem já, velmi zajímavý a podnětný svátek. Slavíme úspěšný počin našich bývalých kolegů v úřadě, kteří zabili posledního tehdy známého a všeobecně uznávaného proroka. Důvod justiční a náboženské vraždy přesně označil tehdejší židovský arcibiskup: "Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ." (Jan 11:59-50) Takže jsme v krizi úředně zavřeli kostely, což je kaifášovsky správné a rozumné. Aritmeticky je lépe, aby eventuálně umřel na koronavirus jen jeden, a ne všichni katolíci v Česku. Jistěže, ten jeden byl za svého života mimořádně kvalitní prorok a lidem oblíbený. Hlavně od doby, kdy osobně rozkopal v tehdejší arcibiskupské katedrále kompletní směnárnu i s prašulemi a církevním manažerům řekl, že z božího domu nemá být tržiště. Jak sami vidíte, proroci jsou pro normálního faráře naprostý mor, natož pro tehdejšího arcibiskupa Kaifáše. Tak, za co máme žít a opravovat ten restituovaný kostel?

Ježíš množil chleby, ale ne peníze. Tím se církevní rozhodování o dotyčném Jošuovi hodně usnadnilo. Celá věc se navíc využila k získání popularity u lidu a politicky se postavila proti Římanům (Matouš, kap. 27). Římané tehdy dodávali Židům hygienické roušky, alias stavbu akvaduktu pitné vody do Jeruzaléma. A na tuto veřejnou stavbu si vzali prachy z pokladnice Jeruzalémského chrámu, což byl jistě pekelný hřích. To my ten chrám raději zavřeme i s pokladnou. Nebudeme jako ve fanatickém Íránu, kde mešity během epidemie nezavřeli a teď mají problémy. Takže je to výborné. Jsme rozumní, chválení korporátní vládou, protestní hlasy v církvi proti postupu biskupů během epidemie prakticky neexistují. To je ten budoucí papež Petr, který Ježíše tehdy celkem 3x zapřel. A hlavně se nebude oficiálně mluvit o tom, jak naše hierarchická církev 30 let pilně kolaborovala s neoliberálním režimem, který tento stát vytuneloval i se zdravotnictvím. A to je jeden z důvodů, proč budeme o velikonocích streamovat Zmrtvýchvstání na síti s pornem. Tak se podívejme na dalšího klasika, který k tomuto farizejství katolické hierarchie má co říci. Citujme z Dostojevského Legendy o velkém inkvizitorovi (román Bratři Karamazovovi, 1880)

"Máš-li pak právo zvěstovati nám aspoň jedno z tajemství onoho světa, z něhož jsi přišel?" - táže se ho můj stařec a sám za něho odpovídá: - "Nikoliv, nemáš, co bys připojil k tomu, co bylo již dříve řečeno, a abys neodňal u lidí svobody, jíž ses tolik zastával, když jsi byl na zemi. Všechno, co znovu bys zvěstoval, dotkne se svobody víry lidí, neboť se to projeví jako zázrak, ale svoboda jejich víry byla jim dražší nad všechno již tenkráte, před půldruhým tisícem let. Zdaž jsi tehdy často neříkával: Chci vás učiniti svobodnými. Nuže, teď jsi spatřil ty "svobodné" lidi," - dodává náhle stařec se zamyšleným úsměvem. - "Ano, ta věc nám přišla draho - pokračoval, přísně na něho pohlížeje, - "ale dokončili jsme konečně to dílo, ve jménu tvém. Patnáct století jsme se trápili s touto svobodou, ale nyní je to skončeno a pevně skončeno. Nevěříš, že je to pevně skončeno? Hledíš na mne mírně a neuznáváš mne ani za hodna svého hněvu? Avšak věz, že nyní a právě nyní jsou tito lidé přesvědčeni více než kdykoliv jindy, že jsou úplně svobodni, ale zatím přinesli nám sami svou svobodu a pokorně ji položili k našim nohám. Ale to jsme učinili my, zdaž sis toho přál, takovéhle svobody?"

Takže to shrňme. Korporátní Pornhub v nejlepší tradici renesance provedl během nákazy koronavirem sexy-charitu. Špatnou materii (to je prosím ten Olivi) pozvedl k zmrtvýchvstání díky charitativnímu rozhodnutí, kterým se bezprostředně ekonomicky poškodil. Ale vůli k dodržení smlouvy má dobrou, to se o epidemických velikonocích opravdu cení. Církev zavřela kostely a mlčí k neoliberálnímu vykradení státu. Za rok, dva bude možná další epidemie a dopadneme stejně. Nešlo testovat, nebyly ochranné pomůcky, nešlo léčit. Jednotky intenzivní péče a nemocnicích se ruší a peníze se potichu převádějí na privátní zařízení. Viz článek našeho redakčního kolegy, který pracuje ve velké nemocnici, s ironickým titulem Doba koronovirová a postkoronovirová aneb Nechť žije Babiš! Neoliberální církevní pravicové tlampače mohou mlžit o tom, jak jsme my smrtelníci křehcí, jak máme být spirituálně vynalézaví a tak podobně. Prorocky je třeba mluvit o tom, kde je křesťanská svoboda slova a činu za sociální stát. Jenže na to teď není doba, protože máme na krku to zařizování on-line zázraku vzkříšení. Hlavně si nespleťte webovou adresu, ať neskončíte na té korporátní charitě.


Související články:

29 komentářů :

 1. Na tento článek se slušně nedá diskurovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pravda. Taková spletená změť nesouvisících citací účelově smíchaná se současnou politikou, světovou a domácí, kdy se vedle sebe postaví Babiš, Kaifáš a poskytovatelé internetu, a pak celé smíchané s "Božím trestem" za všelijaké starodávné i dnešní hříchy v podobě pandemie, to opravdu nelze normálně okomentovat. Leda rozebírat větu po větě a na to na Velký pátek není čas ani nálada.

   Vymazat
  2. Souhlas. Co tím chtěl vlastně ten básnik říci?

   Vymazat
  3. 19:15 "Na tento článek se slušně nedá diskurovat." Z vašeho pohledu zcela pochopitelně, když stejně, jak jste se projevil písemně, nejspíš i uvažujete. Vkládám podruhé, když nevím proč, neprošlo "schvalováním".

   Vymazat
  4. Panstvo 19:15, 8:49 a 9:16 chápu, pro vás je to složitější. Pokud si tedy nehodláte osvojit jisté kulturní penzum, ani příliš přemýšlet, zůstaňte u studia Blesku, podobných tiskovin a spolu se věnujte sledování TV Nova a ČT 24. Tyto informační a kulturní "autority" do přemýšlení zdaleka nenutí. Při tom, mějte se.

   Vymazat
 2. Existuje svět, který uniká naší realitě, ale hraje ve všem, co děláme v našem každodenním životě. Tento neviditelný svět, který Zagami nazývá neviditelným spojením, ovlivňuje náš osud a dokonce i naši politiku. Žijeme ve výjimečných dobách, přesně se učíme, co plánují Ilumináti a jejich jezuitští supervizoři a jak můžeme sabotovat jejich plán, aby nás všechny zotročili. Můžeme mít americkou renesanci 2.0. nebo občanská válka v USA, pouze čas ukáže, kterým směrem se vydáme.
  https://www.nukepro.net/2020/02/pope-benedict-prior-pope-was-first-to.html pope-benedict odvolán....
  https://www.nukepro.net/2020/02/its-time-to-impeach-this-pope-obviously.html je čas obžalovat papeže Francise

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To snad raději začnu věřit na UFOny.

   Vymazat
 3. Budovanim socialniho statu se Jezis nezabyval. Tim se zabyva Frantisek, a podle toho to vypada.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:35, on Jorge Bergoglio nebyl zvolen zcela náhodně. Náhodně zvolen není samozřejmě žádný papež, ale tentokrát, podobně jako v dobách Avignonu při volbě Klementa V., kdy byla volba protlačena zvenčí Filipem Sličným, i dnes tlačí na papeže konkrétní síly s konkrétními zájmy. Což se ostatně dělo dost často.

   Když byl v roce 1978 zvolen Wojtyla, to taktéž nebyla náhoda, jelikož církev byla zaúkolována připojit se k boji proti východnímu bloku, a kdo jiný, než člověk pocházející z bigotní země (byť v té době socialistické), kde 75% obyvatel již historicky nenáviděla vše ruské, by to mohl být? A tak skousli fakt, že Wojtyla rozhodně nebyl někdo, koho by normálně akceptovali a 16.10.1978 se konkláve kardinálů jednotně shodla na jeho jméně.

   To navzdory tomu, že v té době již dvacet let běžela liberalizace římské katolické církve, což mnoho lidí v nevědomosti vnímalo tehdy pozitivně jako krok s vývojem. Jenže hybatelé v pozadí vůbec neměli na mysli modernizaci církve tím, že pastorální činnost bude přenášet TV a papež v Latinské Americe občas obuje kopačky a zahraje si s mládeží fotbal.

   Jistě. Tohle vše církev velmi přibližuje především k mládeži a Wojtyla byl v pastorální práci mistr, především v kontaktu s mladými věřícími. Jenže ve víře a přístupu k roli katolické církve byl konzervativec. Někteří nahněvaně říkali, že dogmatik. Což ovšem z pohledu víry a nejvyšší církevní instituce by mělo být správné, ne? Kdo jiný by měl uchovávat dogma a tradice, když ne církev? Vždyť přece proto byla stvořena.

   Jenže Jan Pavel II. nejen že splnil úlohu podkopání východního bloku tím, že se díky němu přihlásili k víře miliony Poláků a Chorvatů, ony roznětky konce jednoty východního bloku, ale zároveň díky svému nespornému charismatu okouzlil celý katolický svět prostých věřících. Takže již nebylo tak jednoduché ho kopnout do prdele začátkem 90.let, kdy padlo sovětské impérium, ale dle tradic setrval až do své smrti roku 2004.

   A nyní mohl nastoupit "reformátor", můžeme tomu říkat i liberalizátor. Byl zvolen Josef Ratzinger. Proč zrovna šéf Svatého oficia tedy Kongregace pro nauku víry, to mnohým nezasvěceným a liberálně zaměřeným věřícím přišlo hodně divné a báli se toho. Jenže kdyby si vyhledali životopis tohoto již postaršího kardinála, možná by pochopili. Ačkoliv Ratzinger během svého působení v archivech Ofícia pozměnil své názory z doby mládí, přesto se nezapomělo, že v době 2.vatikánského koncilu počátkem 60.let byl na straně reformátorů. Ovšem, kam se poděly loňské sněhy?

   Jeho Svatost Benedikt XVI už ani zdaleka nebyl tím zapáleným služebníkem (záměrně nepíšu Božím). Co s takovým člověkem, který se vrátil ke světu blízkému jeho předchůdci a nezačal s prosazováním liberálně globalistického modelu jednotné světové církve, nejlépe se saúdským krytím?

   A tak rezignoval na svou funkci, údajně kvůli tutlání sexuálních skandálů církevních prelátů (jako by dosud nic podobného neexistovalo), což je v tomto úřadě naprosto nezvyklé. Jorge Bergoglio mohl tak nastoupit coby nový nadějný papež František.

   Kdybych věřil všelijakým pověrám a vzal za své Nostradamovu předpověď pro poslední tři papeže před Apokalypsou z roku 1978, tak František sice není černý, ale pochází z Argentiny. V čase jeho pontifikátu má nastat konec Církve svaté a Evropy jako takové, a celý kontinent mají ovládnout pohané. V kontextu s Nostradamem rozuměj muslimové.

   Vymazat
 4. Je složité pochopit, co chtěl autor článkem říci. Jedno je ale jisté. Církev zneužívá všech, původně pohanských, oslav ať to byl slunovrat či oživení přírody po zimním strádání. Bylo to výhodné pro církev podmanit si takto lidstvo jako masu. A hrabat penízky. A to dělá církev doposud a stále rafinovaněji. Nezazlívám věřícím lidem jejich víru, já také věřím, že bude lépe bez církve. Flanďáci hekají, že pustnou kostely, ale sami k tomu napomáhají svojí nenažraností. Jejich božstvo jsem neviděl a silně o existenci nebe pochybuji. Myslím toho flanďáckého," spravedlivého", címž oblbují své ovčany. Kdyby nějaké existovalo, tak to bude asi pěkný svinčík, když strpí to církevní řádění jeho jménem, tedy jménem nebes. Pokud strpím, aby někdo mím jménem páchal zlořády, pak bych se nad sebou měl vážně zamyslet. Bože na nebesích, jak to můžeš trpět, tedy pokud existuješ. V opačném případě se můžeš stydět. Upalování pokrokových učenců, upalování nebohých tzv. čarodějnic jen proto, že bylo možno zabavit jejich majetky, sloužení fašounům, no to by bylo na dlouhé povídání. Zvedá se mi žaludek. Záložák.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zvedá se ti žaludek český bratře? Abys se z té církve jednou taky neposral. Zaspals dobu don Qicchote, nejenom tím že bojuješ s Vatikánem bitvy davno vybojované, taky používáš davno vyčpělou propagandistickou munici o upalování. Dnes máme k dispozici mohutnejší kalibr se sexuální harašením katolických kněží s dětičkama. Mohlo by to být jako revanš za tutéž propagandu z dob holokaustu ze strany katolíků o údajném pojídání dětí židovskýma rabínama? Možná že jo, ale že s tím tak dlouho čekali dokuď ti blbci nejdříve udělaj špinavou práci při demontáži komunistických režimů.

   Vymazat
 5. Mno nic panbíčkáři a kapitalisté se mohou jít bodnou oboje stojí za starou bačkoru. A liberální pošahanci jsou nejhorší nepřátelé normálního světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:29 Jestli vy jste představitel " normálního světa",tak pěkně děkuji.

   Vymazat
  2. 11:24 A jéje liberál vůbec na mě nemluvte už vašich blbostí mám dost neděkuji odejděte.

   Vymazat
  3. Církve jsou podvod, a kapitalismus je predátor, jak správně hodnotí 21:29. A to liberast 11:24 nepochopí.

   Vymazat
 6. Nechápu, o co vám tady jde. Dnes církev nahradila media. Dělají si z lidí legraci, dělají ze všech blbce, lžou, žvaní, rozvrací celou společnost, jedny staví proti druhým, a nikomu to nevadí, naopak, jsou lidi, kteří například internetový bulvár přímo hltají, a nemůžou už bez něj žít. Jsou na tom plně duševně závislí. Žádná církev nedokázala z lidí udělat to, co dokázali mediální šmejdi. Zatímco do kostelů poslouchat kázání se chodilo v určenou dobu, u počítačů a internetu dřepí někteří lidi celé dny, od rána do večera i v noci, diskutují jako posedlí úplně ke všemu, i k blbostem, a sami taky píší pořád to samé. Žádná církev nevydělala na lidské důvěřivosti tolik, co vydělají mediální šmejdi na lidské blbosti, na každodenním přívalu diskuzí, do kterých se třepe hromada reklam - některé vzhledem k obsahu článků i uráží cit a vkus - ale ani to hltačům drbů, pomluv a bulváru nevadí. To všechno je důkaz, že lidi prostě potřebují nějaké božstvo, před čím budou padat na huby, na základě mediálních žvástů se navzájem nenávidí, na koho ukážou media, toho by umučili a zabili - čím se to liší od zabíjení čarodějnic? Fráter žvatlal, že dotyčná "obcuje" s ďáblem a lidi byli jako posedlí! Jak něčemu takovému mohli věřit? Media žvatlají jiné kraviny, a lidi jsou zrovna tak posedlí - tak v čem je rozdíl? Přemýšlejte alespoň občas.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:10 Pane, já jsem ateista, ale znám dva báječné lidí - faráře jeden starokatolík a druhý jezuita. Taky znám hodně ateistů, se kterými nebudu kamarádit a vím proč.

   Vymazat
  2. 0:10 nezdá se vám, že nadmíru zobecňujete? Nebo máte k dispozici všezahrnující statistiku?

   Vymazat
 7. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že stát nikomu z nás opravdu nepomůže. Až půjde skutečně do tuhého, nezbude nám, než abychom si pomohli sami. Pravda, teď to vypadá, že nebýt prozřetelnosti státního aparátu, asi by to tu hodně špatně dopadlo. Avšak ruku na srdce, pandemie koronaviru byla jenom taková procházka růžovou zahradou. A že přijdou horší věci, které zatočí s celou podstatou našeho státního zřízení, není pochyb. Co v té věci dělat? Každá rada nad zlato! Ale vzpomínám si, že za dob socialismu, kdy v obchodech bylo méně potravin než dnes, lidé, a to i ve městech, pěstovali zeleninu, na venkově lidé chovali králíky, slepice, husy i prasata. Až půjde opravdu do tuhého, fakt nám stát nepomůže. Je třeba myslet na zadní kolečka už teď a snažit se o samozasobitelství a život v rodinných komunitách. Našlo by se bezesporu i mnoho dalších příkladů, jak se postupně, když ne zcela vymanit, tak alespoň částečně postupně vymaňovat ze smrtelné závislosti na milodarech státu.

  Honza, Havířov

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo z Havířova, věř že jsem soběstačný ve výrobě kuřat, vajec, husokachen. Dokonce mám i přebytky, které dám příbuzným a já zase dostanu od nich zabijačku, králíka, husu, třešně, meruňky broskve, švestky,jablka, nejsem vůbec závislý na banánech. Zatím pokaždé se nečeho z toho ovoce urodí nadbytek Tak to chodí u nás na venkově v mnoha rodinách, přes to že to dnes v kdejakém nákupáku koupíte a je kapitalismus. O moc levněji vás vychování toho všeho nepřijde ale moje vejce(teda ty slepičí) se s těmi polskýma nedají srovnat. A navíc slepice je vděčná, žádné jídlo nemusíte vyhodit ona to dožere za vás. A to jsem měšťák žijící se svou babičkou na chalupě.Babička(manželka) pochází z venkova a máme se rádi.

   Vymazat
 8. Příchod jara slavily tak či onak všechny rozumné civilizace.
  Ale, ale, a tam kde výrazné jaro nebylo, třeba v Egyptě, tak to nebyla rozumná civilizace? Při porovnání společnosti stavitelů velkolepých chrámů a fascinujícího duchovního života a malé zemědělské osady někde ve studené Evropě mi tahle věta připadá poněkud nepatřičná. Stejně tak bychom asi nenazvali jarem střídání dvou období v dalších v té době velkých civilizací Latinské Ameriky.

  OdpovědětVymazat
 9. Od upálení J.Husa se v církvích nic nezměnilo. Stále káží věřícím pít vodu. Papaláši pijí víno.....

  OdpovědětVymazat
 10. Celá křesťanská víra je založena na jedné, velice pofidérní věci - na přísaze strážného, že "vopravdu celou noc hlídal", nikam neodešel ani nic nepil a nespal. Proto nemohl nikdo odnést tělo z hrobky a proto se "stal zázrak"!! Každý, kdo byl na vojně, ví, kolik může na podobné "přísahy" strážného vsadit. A na čem tedy stojí celý zázrak "zmizení mrtvoly na nebe". Ten strážný nebyl ani římský voják, patřil k nějaké místní Lidové milici.
  Oslavy Velikonoc jsou mnohem starší. Spadají do doby, kdy lidéna konci zimy dojídali zásoby, byli po zimě zesláblí a více nemocní a toužebně čekali, až se zase jako loni oteplí a budou moct vylízt. Viděli, že je to na dobré cestě, že je noc čím dál kratčí a den delší. Až to přišlo!! Najednou byl den delší než noc! Bělobog vyhrál nad Černobogem, končila doba, kdy už neměli maso a poslední týdny byl maso půst, končila doba vyššího umírání, proto vzali tu svini Moranu a hodili ji do řeky, nebo upálili. Začala doba vzkříšení, plodnosti, nového růstu, svátek Lady Bohorodičky, matky Peruna. To vše pod dohledem boha nejvyššího Roda. Do přibití nějakýho žida na kříž bylo ještě mnoho století daleko.

  OdpovědětVymazat
 11. Pane Vojto, moje víra není založena na zázraku a zvycích, které jsou pro vás podstatné. Já jsem původem ateista, ale díky studiu jsem začal objevovat tajemství lidského těla. To je pro mne zázrak. Jeho konstrukce a funkce orgánů, jejich specializace, jejich spolupráce, optimalizace práce s energii, chemická továrna, automatizace svěřená reflexům a nahoře konečný řídící orgán mozek, to není mechanický postup vývoje přírody, to je výsledek opravdového stvořitele. Jak si ho kažďý představuje, jak ho pojmenuje, jak ho zobrazuje je pro mne vedlejší. Vadí mi, když ateista (a byl jsem jeden z nich) kritizuje věřicí. Pokuste se mne pochopit proč vám to píšu, nekritizují vás, jen bráním věřící.
  Pokud je to možné, přeji všem slunce a rozkvetlé Velikonoce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:58 věřit? Ani nápad. To že nevím neznamená, že tam strčím jakéhokoli, dokonce něčího Pánaboha.
   Jsou dva stavy, nevím a hledám, jsem přesvědčen, ale pochybuji. Protože, byl jsem vybaven mozkem. Jistě, mohl to být úmysl. Pak ale, právě proto!
   Ostatně, to tělo, hlavně ale celou tu "přírodu", jste vůbec nepoznal. Co to je, třeba i poznané lidské tělo, vůči vesmíru? Vnímáte věru krátkozrace.

   Vymazat

  2. 23:33
   Kéž bych byl hvězdářem, tak bych obdivoval stvoření galaxií, máte pravdu lidský organismus je jen částečkou v ohromném soukolí. Jen jak to vidím já, tak díky mozku stále poznáváme a myslíme si, že zmenšujeme "nevím". Má to jen jeden zádrhel, poznání nemá konce, po odpovědi na jednu otázku se vynoří další. Netvrdím, že jsem poznal lidské tělo, ale studuji ho. Patent na pravdu nemá nikdo z nás, ale snažit se a poznávat je náš úkol. Myslím si, že věřící člověk nesedí v koutě a pasivně nečeká, jak to Bůh zařídí. Nechci vás přesvědčovat, opravdu chci se jen zastat věřících. Přeji vám zdraví a krásné počasí. 22:58.

   Vymazat
  3. 11:05 Pokud by poznání bylo konečné, jaký smysl by měl život? Věřící člověk (v plném toho slova smyslu) je něčeho nebo někoho, svého druhu oběť. Snad, aby se zbavil nejistot. Řekl bych snadno a levně.

   Vymazat
 12. 14:57
  Možná jsem i obětí, ale z vlastní vůle. Možná i jiní lidé okolo, jsou taky obětmi jedno zda ideologií, vlastního ega, nebo nabídky zboží... Ale rozdíl vidím v tom, že ač jsem byl vychován v ateismu rodinou, školou i dobou, tak k tomuto poznání (oběti)jyem došel dobrovolně vlastní cestou. Jde jen o to, aby byl každý sám k sobě upřímný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:10 že z vlastní vůle je nejisté, pravděpodobněji pod nějakým dojmem. Třeba za chóru varhan, ve skvělé akustice honosného chrámu. Za bůhví čí peníze, slzy a pot.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.