Reklama

neděle 12. dubna 2020

Manda má ráda víno

Leo K.
12. 4. 2020     KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

V souvislosti s koronavirovou infekcí uživatelka twitteru Mancino-Williams zveřejnila níže přiložené foto s textem: Nevada, jedna z nejbohatších zemí na světě, rozdělila toto parkoviště čárami, aby bezdomovcům vyznačila bezpečný odstup 6 stop.

Pokládal jsem to za hoax nebo špatný vtip dokud jsem tuto zprávu neověřil v bulvárním The U.S.Sun pod titulkem „500 bezdomovců spí na parkovišti v Las Vegas po vyloučení z přístřeší, když byl jeden bezdomovec pozitivně testován na koronavirus.

Mancino-Williams (@Manda_like_wine) je asi velkou patriotkou, protože Nevada není ani jednou z nejbohatších zemí na světě a dokonce ani ve Spojených státech, ale svým HDP na hlavu se blíží chudším státům EU. Přesto je tam bohatství a chudoba blíž než kde jinde. Stačí říct Las Vegas nebo Reno a srovnat to s bezdomovci na asfaltu. Nevím jak na čtenáře, ale na mě ten obrázek ze Spojených států v 21. století dolehl drtivě. Více než cokoliv jiného mě to připomnělo obrazy ze sci-fi Frederika Pohla a C. M. Kornblutha Ochodníci s vesmírem. Jeden čtenář–hodnotitel–napsal:

Velice originální vyobrazení nastávajícího úpadku lidské společnosti. Planeta již vlivem exploatace neuživí nadbytek obyvatelstva a lidstvo se upíná k zoufalému kroku. Osídlení nové planety se jeví jako nejlogičtější řešení a pozemští mocnáři spřádají plány, jak na tom co nejvíce vydělat. Autoři nás provedou netradičním systémem určitých kast, mezi kterými neexistuje ani přátelství ani kooperace. Nejvyšší komoditu představuje umění obchodu a reklamy. Komu se tedy podaří nejvýhodněji „prodat“ neobydlenou planetu?

Krátký úryvek se týká „ubytování“ běžných lidí, v té době vlastně bezdomovců, kteří přespávají na oddělených schodech obchodních center:

Ke vchodu pro nocležníky v Tauntonově budově jsem dorazil v 21,59. Načasované zařízení za mnou automaticky zabouchlo dveře. Spatřil jsem stísněný výtah na mince. Hodil jsem do něj čtvrtdolar, stiskl 35, a zatímco se výtah dýchavičně pachtil vzhůru, četl jsem upozornění.

„Nocležníci přebírají veškerou odpovědnost
za pořádek mezi sebou.
Vedení podniku nenese odpovědnost
za přepadení, krádeže a znásilnění.“

„Nocležníci se upozorňují,
že přepážky se zdvihají ve 22,10
a podle toho si zařídí své osobní
potřeby.“

„Nájemné se platí za každou noc předem
u výběrčího robota.“

„Vedení podniku si vyhrazuje právo
odmítnout pronájem stálým odběratelům
konkurenčních výrobků značky Super.“

V třicátém pátém poschodí se dveře šachty otevřely. Zdálo se mi, že se dívám na sýr plný červů. Všude se kroutily a natřásaly spousty lidí, mužů i žen, a snažily se zaujmout co nejvýhodnější polohu, než se zvednou přepážky. Pohledem na hodinky jsem zjistil, že je 22,08. Opatrně a docela pomaloučku jsem se proplétal v blikavém světle kolem končetin, překračoval jsem těla, omlouvaje se na všechny strany, a počítal jsem …. na sedmnáctém schodě jsem překročil jakousi postavu úplně zachumlanou do přikrývek, právě když mé hodiny ukazovaly 22,10. Ozval se skřípot a zaklapnutí. Přepážky se zvedly a oddělily osmnáctý schod od sedmnáctého, na kterém jsem zůstal já a …


To se zase příliš neliší od tweetu Mancino-Williamsové. Jak až k tomu mohlo dojít? Je to nesporně účet, které zemi, státu, světu, vystavilo více než třicetileté období liberální demokracie. Dlouhou dobu jsem tomu pojmu nerozuměl. Liberální znamená svobodný, svobodomyslný a tedy jako adjektivum ke slovu demokracie mi přišlo nadbytečné. Copak lze vážně mluvit o nesvobodné či nesvobodomyslné demokracii?

Dnes už si to dovedu zdůvodnit snahou nějak zakotvit, že svobodě a zvláště svobodě v podnikání nelze nic nadřadit, že ono liberté v proslulém heslu liberté, égalité, fraternité je vždy a za každých okolností nezpochybnitelné. Dnes se (právem) zpochybňuje rovnost – té absolutní totiž skutečně nelze dosáhnout a požadavek rovnosti se proto nahrazuje požadavkem spravedlnosti. Stejně tak jako požadavek bratrství se nahrazuje požadavkem solidarity.

A tady se dostávají požadavky spravedlnosti a solidarity s požadavkem svobody do rozporu. Jestliže ve zvolání liberté, égalité, fraternité měly všechny tři složky stejnou váhu, najednou se objevilo: „Solidaritě říkám ano, ale nesouhlasím s vynucenou!“ A že je takto „vynucená“ svoboda – to nevadí? A spravedlnost: „Jistě, ale ve službách té svobody!“ Spravedlnost jako služka? Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon napsal mnohdy falešně kritizovaný K. Marx a neměl snad pravdu?

I filosofové občas ujedou ve svých utopických předpovědích. U nás to byl Václav Bělohradský, který adoroval model demokracie lib – lab. Vždy, když se kyvadlo dostane do příliš krajní polohy, převáží vůle voličů a z lib se stane lab. Inspiroval se ve „staré dobré Británii“ kde lib byla zkratkou vyhrazenou liberálům a lab zase labouristům. Jenže labor, v britské angličtině labour, má význam práce, dělnictvo a přiřazovalo se tomu (z francouzské tradice) název levice. Souvisí to s místy, která jednotlivé skupiny zaujaly na prvním zasedání Generálních stavů v roce 1789. Zatímco příznivci monarchie a starých pořádků seděli vpravo, zastánci změn seděli vlevo. Dnes jsou příznivci stávajících poměrů pravičáky, kdežto příznivci změn jsou levičáci.

Takže se vlastně nic moc nezměnilo?


Ale změnilo a hodně. S pádem socialistického bloku se ztratil kapitalismu nepřítel, který svým důrazem na nemonetární hodnoty, nutil kapitalismus k drahému „welfare state.“ Už žádná omezení, ve jménu svobody dostala zelenou svévole. K moci přišli liberálové, kteří pohrdají jistotami, oškliví si solidaritu, kolektiv, neboť věří, že hybnou silou pokroku není spolupráce, nýbrž soupeření, jehož přirozenými průvodními projevy jsou individualismus, sobectví, chamtivost.

Společnost se na změnu hodnotové orientace adaptovala, jenom její humanisticky založená část občas zůstala s ústy dokořán. Hodnotila pozitivně změnu z politické nesvobody, ale brutální ekonomický tlak s často kriminálním pozadím, kterému dnes čelí dokonce i střední třída jim připadá minimálně srovnatelný s negativy období totality. Souvisí to s klimatem v celé společnosti, vše ostatní potlačujícím tlakem na výkon a úspěch a hodnotovou orientací – až v křeči, nejsme přece „socky!“ Ja, ja, du hast Recht, soutěž není spolupráce.

Liberalismu jakoby zapomněl na svoji antifeudální revoluci, ve které bojoval proti nezaslouženým privilegiím a dědičným výsadám šlechty. Obtížně se snáší kvůli apriornímu pohrdání, které adresuje neúspěšným: neuspěli jste, vyhrává vždy jen první, protože je prostě lepší. Že takové hledisko nepřispívá charakteru je – myslím – jasné. Levice korumpovaná konzumem zbytečností v takto vedené soutěži přebírá liberální témata (zdravím Tonyho Blaira!) prý za účelem modernizovat svoji politiku aniž by naopak liberály získala pro sociální témata, a ta se nakonec vytratí i u samotných socialistů.

O společenském experimentu genderové revoluce jsem psal už v článku Omamná vůně liberalismu, kde je citován zase V. Bělohradský, který jej odhaluje jako nezávazné žvanění s původem v amerických univerzitních kampusech. Přesto, nebo právě proto hraje do karet kapitalistické oligarchii, mezi jejímiž příslušníky nachází mocné zastánce. Žádnou podporu socialistické levice nepotřebuje. Ani by ji dostat neměl. V dnešních západních společnostech nejsou společenské skupiny, za něž by se měla levice ze svých nejlepších tradic postavit, definovány genderově, nýbrž sociálně. Nebo definujete snad ty postavy ležící na asfaltu genderově?

Ale pokud se levice bude jako dosud přiklánět ke společenským experimentům, tím lépe pro oligarchii, neboť sociální otázku, na niž levici jako dosud nebude zbývat síla, bude možno definitivně odepsat. Kapitalismus je postavený na nepřetržité inovaci a kreativní destrukci. Ta inovace, ten pokrok jen tehdy, přináší-li zisk. Petr Drulák, kterého zde vykrádám píše:

Kdo o tom pochybuje, ať se podívá na tvář dnešního amerického kapitalismu. Uvidí GAFA čili Google, Apple, Facebook a Amazon. Pokud někteří intelektuálové soudí, že myšlenka pokroku se během dvacátého století někde vytratila, tak GAFA jsou jejím reálným naplněním. A také možná jde o únavu z technologických a společenských inovací, které systém lidem neustále nutí, aniž by se jich ptal a aniž by jimi nějak zlepšoval jejich životy. Socialisté se mohou pohoršovat nad tím, že tito zoufalí, vykořenění a unavení obvykle sednou na lep nějakému miliardáři nebo někomu, koho si miliardáři pro tyto účely najmou, ale pokud sami nedokážou tyto třídy oslovit, pak jim nezbude než přihlížet.
A přihlížet budou, pokud se nechají svést jakýmsi ekosocialismem, vedle genderového socialismu a liberálního socialismu. Opět se jedná o hybrid, snad i dobře míněný, který opět odvrátí pozornost od sociální otázky a samotného kapitalismu. Ale dnes je třeba se vyrovnat nikoli s mrtvou, ale naopak bující pseudoideologií havlismu, šířenou Bakalovými projekty. Havlismus rozvíjí to nejhorší z Havlova odkazu – odporný morální kýč, který neutralizuje jakoukoli snahu o omezení kapitalismu.

Liberálové nám dnes tedy prohlašují v zásadě toto: „Nesmíme kritizovat liberální politiku, jinak bychom přestali být otevřenou společností.“ Podle liberální logiky máme být otevření naprosto všemu (co po nás liberalismus chce) a nic nekritizovat, pokud jde o liberalismus samotný. To je ovšem přesný opak otevřené společnosti v jejím původním významu. Liberálům ležící bezdomovci na asfaltu nevadí. Tvrdí, že si sami vybrali, téměř stejně jako údajně reagovala Marie Antoaneta na volání, že lid nemá už ani na chleba:

„Když nemají na chléb, proč nejedí koláče?“

Liberalismus je totiž nauka legitimizující kapitalismus. Nemá nic společného s demokracií a sousloví liberální demokracie je odporná a drzá lež zaměřená na méně informovanou část populace.

55 komentářů :

 1. Něco mimo - fon lejno varuje Maďarsko, že porušuje předpisy EU (hoviky na seznamu.

  OdpovědětVymazat
 2. Současný liberalismus je systém, ve kterém se všechny vztahy a procesy, řeší penězi. Tento systém zavedla kasta majitelů bank, poté co si korupcí, od politiků vymohla svoji monopolní kontrolu nad penězi.
  Tuto všemoc peněz, nesmí nikdo, ani stát, nijak omezovat. To je příčina, proč státy nemůžou vést nějakou rozumnou hospodářskou, či sociální politiku, neboť to by byl nesystémový zásah, do systému všemoci držitelů peněz. Byla tímto vytvořena společnost, která není schopna řešit žádné zásadní problémy (životního prostředí, zdravotnictví, školství, atd.), natož plánovat rozvoj civilizace v duchu humanity.
  Státy se musí opět ujmout úkolů, které mají státy plnit a peníze musí být opět pouze prostředkem, k usnadnění chodu společnosti, nikoliv zbožím. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Upřímně, mně to spíš připadá, jako kroky k tomu, aby se státy zrušily a namísto toho nastoupila jakási forma korporátní správy.

   Vymazat
  2. Anonymní12. dubna 2020 14:33
   Také mi to tak připadá. P.K.

   Vymazat
 3. Jenže vysoké procento těchto lidí v USA jsou jedinci, kteří odmítají všechny společenské konvence, které by je pozvedly, opakovaně se vzdali různých programů a pomoci, a jsou mezi nimi i tací, kteří si tento způsob života zvolili dobrovolně. Posledně zmínění by se odstěhovali i z luxusní vily někde v Miami Beach. U nich to je spíš diagnóza. Velká část amerických homeless zas odmítá žít třeba v činžovních domech a pokud nedostane svůj vlastní dům (samozřejmě zdarma), což nedostane, jde bydlet na ulici. Jen určité menší procento u nich jsou ti, kteří se na ulici ocitli ne zrovna z vlastní vůle a ti se snaží co nejdříve se z té ulice dostat pryč. Většinou se jim to podaří i za cenu nižšího standardu bydlení. Je také nutno dodat, že ve velké části Ameriky je přece jen celoročně velice přívětivé počasí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:37
   A na to jste přišel sám?

   Vymazat
  2. 14:03

   Ano, nějakou dobu jsem tam žil a dnes tam bydlí moje dcera s rodinou.

   Vymazat
  3. Vyborny prispevek 13:37 !
   Je to presne tak !
   Zivot ma urcita pravidla a kdo je dodrzuje, tak se ma dobre ! A v Americe se zije jako v bavlnce.

   Vymazat
  4. Byl jednou jeden stat,ktery daval béžne lidem byty zadarmo.To čumite.

   Vymazat
  5. 19:21
   Jen některým lidem, Bagoune. Jiní bydleli po svobodárnách, ve 4. kategorii, společně s rodiči 4 dospělí a 2 děti ve 2 pokojovém bytě. Mnozí si svépomocí stavěli vlastní domy několik let o víkendech a dovolených, zadlužovali se....
   Tak tu nevěšejte lidem bulíky na nos.

   Vymazat
  6. Anonymu ve 13:37 Ano, tak se to prezentovalo a stále prezentuje těm, kteří jsou ještě ochotni tomu věřit. Říkali to i naši tátové a jejich tátové a první snad byl Napoleon, který prohlašoval, že každý jeho voják má v tornistře maršálskou hůl. V té civilní verzi to znělo tak, že kdo usilovně a poctivě pracuje, ten se také dočká spravedlivé odměny. I ve Spojených státech se téhle pohádce ještě věří vzdor „rezavému pásu“ a zprávám nezávislých pozorovatelů, jakým byl např. profesor Philip Alston (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533), který ve své zprávě uvádí 40 milionů extrémně chudých, kteří nemají ani vlastní záchod. A nemusí to být ani nezávislá autorita. Někdy se splete i Holywood jako např. v životopisném filmu první dámy country (Loretty Lynn) jejímž jsem prakticky vrstevníkem. Když sledujete prostředí ze kterého vyšla (sňatek ve 13 - vzdor tomu, že wikipedie uvádí v 15), když vidíte prostředí ve kterém vyrůstá jako umělkyně a srovnáte to s tím, co znáte z Evropy, tak vás ty útěšné řeči začnou škrtit v krku. Víte, ten požadavek co nejmenšího státu, který je důležitý pro ty movité, tedy existence státu jenom v rozsahu, který chrání jejich majetek a zisky je vlastně privatizací státu. A najde se překvapivě velký počet chudých voličů, kteří dají na slib, že jim zbude více v peněžence, když nebudou podporovat sociální stát. Nedomyslí, že potom budou odstřiženi od veřejných služeb a budou jen klienty soukromých podniků. Nedomyslí, že potom budou odstřiženi od veřejných služeb. A potom to dopadá takhle. Přitom žijí v jedné z nejbohatších zemí světa, kde je dostatek prostoru (v porovnání s Evropou) pro trojnásobek obyvatel.

   Vymazat
 4. Ivan Mládek: Ňu, ňu, ňu, New York

  https://www.youtube.com/watch?v=wJoGqgrTE7A

  Ňu, ňu, ňu, Ňu, ňu, ňu, New York,
  do mraků až domy se tam drápou,
  na Empiru zvony bijou půlnoc,
  neúspěšní na chodníku chrápou.

  Ňu, ňu, ňu, Ňu, ňu, ňu, New York,
  vagabundi přikrytí jsou saky,
  jářku kdybych bydlel v Americe,
  asi bych tam s nima ležel taky.

  Bam Joe složil hlavu do kouta,
  má sen, že si koupil Plymoutha.

  Ňu, ňu, ňu, Ňu, ňu, ňu, New York,
  tady hledat štěstí nechce se mi
  s vagabundy na chodníku, chrápat
  já chci raděj ve své rodné zemi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:27
   https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201801126582336-ivan-mladek-stat-socialismus-chudoba/

   Vymazat
 5. Je zvláštností až paradoxem, že se k tak skvělému článku dostáváme přes tak odpornou reklamu, jakou se "Nová republika" zdobí hned vedle titulu. JiH

  OdpovědětVymazat
 6. Tak to je přímo Havlův sen. Konečně vyzráli na KRÁLÍKÁRNY. Neměli bychom státu Newada prodat nebo aspoň zapůjčit LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA?!?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To by se primátor Hřib mohl plácnout přes kapsu a poslat do Nevady darem 500 laviček Václava Havla. Je lepší spát na lavičce než na zemi.

   Vymazat
  2. To u nas v Praze 10-Hostivari nemame lavicky zadne.Piskoviste zasypali kamenim.Mozna proto,aby si na lavicky nesedali bezdomovci.Za totace si babicky mohly v polocase sednout.Dnes mame smulu.Jdouce z OC Hostivar si v 73 letech muzu leda trhnout nohou ,eventuelne se svalit natravnik plny psich h.ven.

   Vymazat
 7. Ano mohu potvrdit z vyprávění mojí sestry která má dceru provdánu v LA.Bezdomovci se válejí po ulicích a jsou dokonce chránění demokratickou radnicí a můžou si prakticky dělat co chtějí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když se zamyslíte nad těmi bezdomovci a napíšete místo bezdomovci, .... LIDÉ se válejí po ulicích a jsou dokonce chráněni vládou ..
   Tak by Vám mělo dojít že do života v "našem úžasném světě" se rodí jenom lidé ..., a bezdomovce vytváří "systém tohoto úžasného světa", nikdo se dobrovolně nevzdává důstojného lidského života, aby se stal bezdomovcem ..

   Vymazat
  2. 17:12
   A je v tom vašem imaginárním světě, ve kterém za všechno může jakýsi "systém", aspoň milimetr místa pro nějakou osobní zodpovědnost za své činy, špatná rozhodnutí?

   Vymazat
  3. 17:12
   Souhlas. Je mnohem snadnější svalit "špínu" na někoho jiného, nejlépe na osobu "viníka". Ostatně u nás jsme to měli za První republiky a zvláště za krize v třicátých letech také v hodně rozšířené podobě. Určitě ti lidi, co byli bez domova, bydleli v nouzových koloniích a spali kde se dalo i v jeskyních třeba také i kousíček od dnešní Vojenské nemocnice ve Střešovicích, si za to mohli sami a aby udrželi svůj životní styl, zůstali raději na ulici. My jsme sice byli průmyslovým státem, ale v otázce životní úrovně jsme byli na chvostu (a to doslova) Evropy. Však se také říkalo, když někdo byl třeba chycen pro žebrotu či nějaký trestný čin z "hladu" policií: "Za to, že jste chudej, si můžete sami! A musíte se za to stydět, že nemáte práci, pakáži umouněná!"
   Ech jo, vidím, že "takoví protivníci" liberalismu to určitě "vyhrajou!". Mají doslova lahůdkovou "logiku". Už dlouho jsem si tak "nepošmákl", děkuji jim.
   Mám k nim jen jednu otázku, z jakého prostředí vlastně skutečně "pánové" pochází.

   Vymazat
  4. 17.42
   za nic nemůže, ale jenom nelidskost bláznů, kteří se tomu systému podřizují a klaní a nevěří že na ně taky dojde ..
   Je to reálný svět tvořený povětšinou blázny, kteří nevědí co činí, tak nemůžou být ani za své činy a rozhodnutí zodpovědní ..
   Rozumní lidé jsou v menšině, tak nemůžou "zodpovědně" s tím vyšinutým světem zatím !! nic udělat,tak na ten "úžasný zodpovědný svět" serou, ono se to ale začne měnit ..

   Vymazat
  5. Co by podle teto dcery mela nejdokonalejsi vlada sveta s nimi udelat?Aby se madam nemusela na tu bidu koukat,mela by je dotycna vlada postřilet?

   Vymazat
  6. 17:42 a mají podle Vás existovat nějaké zákony? Co je podle Vás smyslem soužití lidí, pokrok, humanita. Jak se díváte na války, uprchlíky? Za to nemůže systém?

   Vymazat
  7. 17:12, ".. nikdo se dobrovolně nevzdává důstojného lidského života"

   Vy máte opravdu velmi malé poznatky o životě. Příznačné pro toho, kdo úspěšné jedince označují za příčinu svých vlastních neúspěchů.

   Vymazat
  8. 8.14
   To že nikdo se dobrovolně nevzdává důstojného lidského života nejste schopen vyvrátit ..
   Pouze prokazujete svůj pohled a poznatky o "falešném lidském životě", kde lidská blbost a nelidskost s materiálním bohatstvím je považována za úspěch ..
   Uspěšnost lidí se měří jinak než materiální nadřazeností nad druhými lidmi ..
   O životě toho moc nevíte, jste úspěšný jenom ve svojí blbosti ..

   Vymazat
  9. Asi byste měli přestat s tím obviňováním lidí za to, že nemají na střechu nad hlavou. V každém státě, ba v každém městě jsou na okrajích měst celé kolonie přívěsů, mobilhaimů a maringotek, kde bydlí ti, co si nemohou dovolit platit nájem v některém činžáku - přitom jsou ty činžáky plné volných bytů, a chátrají. Tohle já nikdy nepochopím. A za té první republiky? Každá obec byla povinna postarat se o svého občana - stavěly se pazderny, chudobince, starobince, sirotčince, bohatým z obce se přikazovalo pro chudé lidi vařit - dodávat jim obědy a večeře. A potom - za totáče - nikdo na ulici být nesměl! I muklům propuštěným z lochu, kteří neměli kam jít, se přidělovaly holobyty IV. kategorie, v různých pavlačácích apod. WC na chodbě, bez koupelen, ale nájem asi deset korun měsíčně, a ti lidi měli dost prostoru pro rozběh - najít si lepší práci i lepší bydlení - ale každý měl právo na střechu nad hlavou! PRÁVO! Právo na práci -PRÁVO! Právo na lékařské a zubařské ošetření zdarma - PRÁVO! Rozumíte tomu vůbec? Něco takového v kapitalizmu -potažmo v USA naprosto není možné.

   Vymazat
 8. V rámci vyjasnění tvrzení paní Mancino-Williams ona řekla: "Nevada, a state in one of the richest countries in the world, has painted social-distancing boxes on a concrete parking lot for the homeless to sleep in."

  "Nevada, stát v jedné z nejbohatší zemi světa...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (17:12):
   Ano, už jen to, že stát v jedné z nebohatějších zemí světa vůbec dokáže pro své občany (27. kategorie) nakreslit na beton obdélníky, na kterých jsou ti občani nuceni přespávat, svědčí o mnohém.
   Je jen s podivem, že 90 % těch tzv. "neúspěšných", jimž jsou v tom státě místo postelí vyhrazena noční "parkoviště", si to nechá líbit.
   Zřejmě jsou už tak vypatlaní (od kolébky), že už tu obludnost tamního nelidsky liberálního(?) systému ani nevnímají.

   Vymazat
  2. 17:58
   Copak, zavřel byste ty "občany" do koncentráku? I vy svobodomyslný lidumile!

   Vymazat
  3. Re (20:27):
   ... o jakých koncentrácích to zas melete, prvoku?
   Svoboda je sdíleným společenským statkem, a správně klasikové říkají, že svoboda jednoho končí tam, kde již začíná svoboda druhého či třetího ... S takovým pojetím se ztotožňuji.

   Vymazat
  4. 21:56
   Takže co byste s nimi tedy udělal, chytrolíne?
   V těch vašich ubytovnách s postelemi totiž nutně musíte zavést přísná pravidla, jinak by vám z toho ty fetky udělaly do týdne prasečí doupě vhodné leda k vypálení.

   Vymazat
  5. Re (23:13):
   V hl. městě Kanady, Ottawě, mají na ohromné žulové desce vytesánu větu z Deklarace lidských práv (People are born free ...).
   Krom svobody a rovnosti zmiňuje to, oč tu běží. Totiž právo na důstojnost člověka.
   I proto by společnost měla být promyšleně řízena (vedena) tak, aby si lidé reálně mohli uchovat svou důstojnost, tedy i svou důstojnost sociální. A dělat vše potřebné pro to, aby se lidé, kteří se ocitají za hranou (okrajem) společnosti, nemuseli uchylovat k návykovým šidítkům, která jim pomáhají tlumit frustrace všeho druhu. Natožpak z lidí dělat bezdomovce.
   Je to otázka společenského klimatu (obecných podmínek pro žití) vč. výchovy a dodržování norem morálky. To je toho, o čem ti, co se zaklínají bezbřehými svobodami, nechtějí ani slyšet.
   Jinými slovy, řešením je změna společenských podmínek pro žití, a nikoliv kreslení obdélníků na beton.
   Všiml /-a jste si kdy rozdílu mezi tou US Nevadou a např. švédskou společností, kde na obdélníky nemůžete narazit ani náhodou, a to ani v době, kdy tam slunce nezapadá? Rozdíl to (vele)jemný, že??? ....

   Vymazat
  6. Anonymní12. dubna 2020 23:12
   Pokud uvažujete v mezích liberalismu, tak to je neřešitelné. Zde je třeba aktivita státu. Poskytnout pracovní příležitosti a ubytování. P.K.

   Vymazat
  7. Opravdu? 23.12? Lidumile ( z něhož je normál na blití!) - myslíte, že za 2 a půl tisíce existenčního minima na celý měsíc se z člověka může stát fetka a ochlasta? I vy čaroději! A že si ještě nikdo z vás nepoložil otázku - jak to, že NIKDY - není bezdomovec cikán? Jen bílí - bílí - bílí! Zajímavé - co?

   Vymazat
 9. Tento příspěvek je naprosto věcný a potvrzuje i zkušenost amerických vojáků všude po světě, kteří si s sebou ze své domoviny (= USa) vozili koronavirus a dovezli ho i do Číny. O letadlové lodi, jejichž kapitán si dovolil požádat o léčení nakažené posádky škoda mluvit. Amerika je prostě ve všem první!!! Zdařile nám to zatajují i česká prodejná masmédia. Opakuji, USA jsou jednička i v případě Covid-19, žádná Čína!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/A-to-si-mame-brat-priklad-z-USA-ktere-zrejme-tajily-Covid-19-od-lonskeho-podzimu-Uznavany-prirodovedec-promluvil-620364

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:42, článek vůbec nepopisuje, že by Američané byli původci nákazy. O čem to furt melete? Ty vaše blbé vývody jsou nehorázné. Článek popisuje fakt, že v USA se onemocnění objevilo určitě už v listopadu 2019, tedy v té době už musel virus už nějakou dobu kolovat po celé planetě a mutovat. Tedy že všechny ty masivní záněty plic začátkem podzimu v Číně musel být už Covid-19 a ne následky obyčejné chřipky, jak Číňané stále tvrdí. Než se nový virus stane vysoce infekčním a smrtícím, nějaký čas se přenáší víceméně nepovšimnut.

   Vymazat
  2. 7:55 Američtí soudruzi mají spolu se svými spojenci po celém světě bratru 400 vojenských biolaboratoří, kde najatí vědci bádají v potu tváře, aby vyvynuli nějaké ty biologické zbraně, protože jsou daleko levnější, než-li ty konvenční, nebo dokonce jaderné. Občas se jim něco podaří, něco jako MERS, SARS, HIV atd. A občas je třeba to někde na někom vyzkoušet, Číňanů je hodně, skvěle se k tomu hodí. Problém je pouze s tím bumerangovým efektem. No nevadí, snad příště. Biologové mají vyšší cíle a tím jsou geneticky selektivní zabijáci. Dnes proto v potu tváře sbírají genetický materiál v "nepřátelských" zemích. To by v tom byl čert, aby se jim nakonec něco pořádného nepodařilo, lidí je stejně na planetě přespříliš :-)

   Vymazat
  3. 7:55 Soudruhu, máte smůlu! Cituji odjinud: "Dochází tak k postupnému usvědčování americké armády, že je původcem současné virové krize ve světě, na což redakce Aeronetu upozorňovala již od ledna tohoto roku. Reakce českých politiků a okamžité karantény, roušky, zrušení amerického vojenského cvičení Defender 2020 v Evropě, aerobní charakteristiky přenosu viru a vysoká nakažlivost s nejasným objemem mrtvých jsou všechno důsledkem pokynů americké vlády, která instruovala své spojence, k čemu ve skutečnosti opravdu došlo. Politici vědí, že Coronaivrus má původ v americké referenční biohazard laboratoři v Marylandu."

   Vymazat
  4. 7:55 Máte to marné, my jsme se ve škole učili, že USA byly první úplně ve všem! Zákonitě musejí být první i v případě vývoje mírového koronaviru. Mě neoblbnete, já totiž věřím, že "pravdu a lásku" po celé planetě šíří jenom USA a nikdo jiný! A pouze neschopní škarohlídi používají místo toho sousloví "lež a nenávist".

   Vymazat
  5. Že USA mají biolaboratoře po celém světě, to ještě neznamená, že infikovali Číňany, aby se to následně mnohem větším úderem dostalo do USA, ohrozilo zdraví Američanů a podlomilo ekonomiku. Na podobnou myšlenku může přijít jen aeronet a jen vy tomu můžete uvěřit.

   V Číně už uzavřeli trhy se živým masem.

   Vymazat
  6. Idiote 7:14, co si myslíš, že v těch laboratořích dělají, vývoj přášku do pečiva? Např. v Kazachstánu jejich vědci po správou US-hůnů mají jen omezený přistup k informacím. Původní vir "S" byl vytvořen na asijskou rasu. Zmutoval na verzi "L" a ta se vrací jako bumenrang svému stvořiteli. Něco si o tom dohledej a nemel havlonesmysly, jen ze sebe děláš většího debila. Stačí pro začátek kdo vlastní patent na protilátku na Covid, dokonce je i evropský vlastník.

   Vymazat
  7. 7:14 Moje babička by řekla: "Hochu, ty seš tak hloupej, nebo navedenej"? Na vás to sedne naprosto přesně. Zřejmě vám historie USA absolutně nic neříká, když nevíte, že si Pentagon s radostí testoval svoje znalosti a dovednosti právě na svých vlastních amerických spoluobčanech. Horší ale je to, že vám nic neříká ani současná situace v USA, kde by se někteří velmi rádi zbavili Trumpa za jakoukoliv cenu. A hodí se jim k tomu letos právě i koronavirus!

   Vymazat
  8. Proč sakra necháte, aby mi v odpovědi nadávali do idiotů lidi, co tady plodí stupidní konspirace, a mně odpověď neuveřejníte?

   Vymazat
 10. Většina komentujících se "zasekla" při hodnocení článku na bezdomovcích, ovšem článek je o podvodu zvaném "liberální demokracie", zatímco bezdomovectví je pouze průvodní a extrémní jev sociální nespravedlnosti vedené pod pláštíkem "svobody"...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bezdomovectví je naprosto spravedlivé. Odjakživa platilo "kdo nepracuje ať nejí".
   Doufám, že vy jste ten spravedlivý a máte aspoň jednoho bezdomovce doma.

   Vymazat
  2. 23:23 většího troubu jsem nepotkal. Vy asi nevíte, že dnes se mají v USA nejlépe bezdomovci, které z ulic přesunuli z ulic do pětihvězdičkových hotelů - týká se to zejména jejich tradičních států jako je Kalifornie a New York. V té Nevadě to nějak podělali, asi tam není dost hotelů.

   Vymazat
  3. Anonymní12. dubna 2020 23:23
   Bezdomovectví ukazuje na nepřijatelnost současného liberalismu. Ten podporuje hlavně finančně silné firmy a omezuje možnosti občanů, živit se nějakou samostatnou aktivitou. Zavádí stále přísnější hygienické a ekologické předpisy, které mohou splnit pouze velké firmy a to často, ještě jenom podvodem. Klade na živnostníky stále větší administrativní požadavky, že bez pomoci specialistů, to nejsou sami schopni zvládnout. Takže se musí nechat zaměstnávat nějakou velkou firmou, pokud v okolí je. Když není, měl by nastoupit stát a dát lidem pracovní příležitost a možnost bydlení. P.K.

   Vymazat
  4. No tak ale - teď jste se parádně seknul anonyme 23.23 - jak tedy vysvětlíte, že statisíce parazitů se mají jako prasata v žitě a dělají lautr hovno? Že pobírat jako mzdu sto tisíc měsíčně v zemi, kde existenční minimum je stanoveno na dva a půl tisíce měsíčně, - za což byste neuživil ani psa? Takhle vězně kdyby za takový obnos živili -ti by rozkopali celé vězení!A co cikáni? Od kdy ti pracují? Celé generace cikánů jsou od dvaceti invalidé - a dobrý - ne? Tak přestaňte žvanit ty kraviny. Vy nenávidíte lidi, kteří se nedokázali a nedokážou ubránit sociální zhovadilosti zbohatlické chátry? Takhle nějaký ten převratíček a vykopat na ulice všechnu tu sebranku! Sebrat jim nakradený majetek a na účet by jim chodilo dva a půl tisíce měsíčně. Dobrovolně by lezli s provazama na stromy! Aby žili jako obyčejňáci? Vyloučeno - ale každý srab si kopne do lidí, kteří se prostě neubrání. Do obětí zhovadilosti.

   Vymazat
 11. Jo tak to je liberalismus je pitomost prý svoboda tak kulový každý se musí chovat v normě jinak to odskáče. V TV ukazovali tabulky nejvíce obětí mají liberální hlupáci. Nenosit roušku je svoboda neposlouchat vládu je svoboda... Takové myšlení není k pochopení a vir se s nimi nemazlí. U nás též ty liberálové by vše otevřeli a nechali lidi pochcípat. A primula by nechal lidi promořit co nevinných lidí by zemřelo navíc řekl že to zvládáme že jsme třetinově germáni takže může jít kam slunce nesvítí jsme Slované a tím to zvadlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naučte se psát. To se nedá číst.

   Vymazat
  2. Jdi už do hajzlu 23.31 s tím tvým virem! Víš kdo nejdřív zemře? Ten kdo se bojí! Kdo je strachy podělanej, si sám oslabuje imunitu. A starší občané - protože se v rouškách dusí! Funí, ztěžka dýchají a dusí se. Mlaďoši z toho mají prču, ti nějaké trapácké hadry na hubě unesou, ale starší raději ani nelezou ven na čerstvý vzduch, protože s rouškou v první řadě nevidí dobře, špatně přecházejí přes ulice, a dusí se. A být doma celé dny? To je sebevražda. Zápal plic a tak dále. Takže už se na ty žvásty vyprdněte. Ano -musíme vydržet v roušce - totalita je totalita - až se práskne bičem, roušky se zahodí a dobrý. Ale důvod k tomu divadlu je jinde.

   Vymazat
 12. Jeden z mnoha popisů Ameriky. Od člověka, který si Ameriku zamiloval, a který tam emigroval a pak ... Je to sice rusky, ale snad to někdo ještě umí. Je tu i o bezdomovcích. :)
  https://topcor.ru/12849-jemigrantskie-realii-s-chem-stolknulsja-rossijanin-uehavshij-v-ssha.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě navrátilci ze všech koutů světa dnes přivážejí do Ruska koronavirus, protože v zemích, kde doteď tak "šťastně" žili už to za nic nestojí. Osobně dávám přednost slovu mluvenému a pravidelně se dívám na čerstvé informace od kamióňáka Alexe Brežněva, který se dlouhodobě pohybuje po celých USA a Kanadě (a který tam kvůli koronaviru uvíznul a nemůže "domů" do Oděsy). Vřele doporučuji :-)

   https://www.youtube.com/watch?v=yLaS3GnTIug

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.