Reklama

úterý 14. dubna 2020

Michail Chazin: Eurasijský pohled na budoucnost

Ruský politolog  Michail Chazin
14. 4. 2020   YouTube, překlad Zvědavec (Croix)
V tomto článku přináším výtah z videorozhovoru ruského neliberálního ekonoma Michaila Chazina, jehož dnes již asi není nutné čtenářům zvlášť představovat, s ukrajinským novinářem Dmytrem Džangirovem (nar. 1966). Zaměřil jsem se podrobněji zejména na druhou polovinu rozhovoru, týkající se konkrétních prognóz budoucího ekonomického uspořádání světa, včetně evropského prostoru.


V úvodu rozhovoru Chazin řekl, že na Ukrajině a v Pobaltí je jeho osoba i publicistická činnost na černé listině, prakticky je tam zakázán, protože na jejich adresu uváděl některé nepříjemné věci.

Dále se zabýval některými makroekonomickými otázkami ve vztahu k vyhlášené několikabilionové finanční injekci přislíbené v USA ke vlití do ekonomiky za současné počínající globální ekonomické krize a globálními dolarovými operacemi USA v posledních letech a s výhledem do budoucnosti. Vzhledem k terminologické neznalosti jsem od podrobnějšího výtahu upustil a rád jej přenechám někomu s ekonomickým vzděláním v kombinaci se znalostí ruštiny.

K epidemii koronaviru pak uvádí, že se neodlišuje závažností od chřipkových epidemií, ale je využita k velkým globálním politickoekonomickým opatřením, s nimiž začala jako první Čína, aby se vymanila zpod ekonomického nátlaku ze strany dosavadního dominujícího globálního dolarového systému. Konečný výsledek globální operace nelze dosud přesně předpovědět. Lze však předpokládat, že již existují přesné dohody o postupu mezi Trumpem, Putinem a Si Tin Pchingem. Indikací je, že v USA mohlo přistát ruské vojenské letadlo An-124, což se mohlo stát jedině s osobním souhlasem Trumpa, přičemž nikdo neví, jaký náklad, který mohl vážit desítky tun, vlastně přivezlo. Chazin naznačuje cosi o „bombě“ či kontejnerech s biologickou zbraní (pozn. překl.: v jednom z posledních pořadů Otázek a odpovědí V. V. Pjakina tento řekl, že byla po tři dny uzavřena síť ruské pošty, protože FSB hledala různé zásilky, prostřednictvím nichž mohl být proveden biologický útok na Rusko ze zahraničí na pozadí epidemie koronaviru).

Na dotaz Džangirova, zda může Trump dostat jako „předvolební dárek“ Venezuelu, Chazin odpovídá, že je to složitá otázka, na níž nelze s jistotou říct, jak to dopadne.

Poté se Chazin zabývá státy postsovětského prostoru z hlediska jejich vládnoucích vrstev, kdy rozlišuje země, které nejsou vedeny domácí nacionální elitou, a to jsou především Ukrajina a Gruzie. Na opačné straně spektra s etablovanou domácí nacionální elitou (hájící domácí zájmy) se nachází Ázerbajdžán, Kazachstán a Uzbekistán. V dalších zemích, jako je např. Arménie, jsou v čele nečitelně se chovající vedení.

Brettonwoodský finanční systém z r. 1944, na nějž navazovala následně Jaltská konference, dosud určoval globální finanční a ekonomická pravidla, ale v současné době už je nefunkční, resp. je ve stádiu demontáže. Jeho rysem byla mj. finanční stimulace poptávky v předních účastnických zemích a dolar jako hlavní světová měna. Po úplném odstranění Brettonwoodského systému vzniknou samostatné valutové zóny bez globální dominance dolaru. Bude to zóna juanu, rupie, euroasijská zóna (v níž hlavní měnu může, ale taky nemusí, představovat rubl); může zůstat též eurozóna, ale její zachování a rozsah jsou vzhledem k mnoha nevyřešeným otázkám v současné době podmíněné. V nějakém rozsahu zůstane zachována i zóna dolaru.

Velkou otázkou zůstává, zda se vytvoří samostatná zóna Latinskoamerická, spojená zároveň s Jihoafrickou republikou, v čele s Brazílií a Jihoafrickou republikou, k čemuž původně vývoj směřoval v rámci BRICS. Dnes se jeví jako pravděpodobnější, že k tomu nedojde. Pokud v rámci globálních dohod USA oživí Monroeovu doktrínu, Latinská Amerika bude doménou USA, a naopak Blízký Východ připadne do zóny Eurasie. Dohoda Trumpa s Putinem může být taková: Vraťte nám vydobyté pozice v Latinské Americe, pravděpodobně s výjimkou Kuby, a my Vám necháme volnou ruku na Blízkém Východě. Sám Chazin takovou variantu ale označuje v této fázi jen jako svou osobní hypotézu.

Dosavadní model světového finančního globalismu v čele s dolarem jako měnou hegemonem má velké problémy a ty s ním sdílejí zejména země, které na tento model v rámci dlouhodobé strategie sázely. Jde zejména o státy EU, kdy EU bude čelit velmi závažným ekonomickým problémům, z ostatních zejména Ukrajina a Gruzie.

Na pozadí koronavirové krize byla v Číně jako organizační struktura v rámci speciální „karanténní“ operace prakticky zlikvidována počátkem roku 2020 skupina tzv. komsomolců ve vedení země, orientovaných na dosavadní model finančního globalismu.

Na dotaz Džangirova, co se dá očekávat v Nizozemí a Švédsku, Chazin lakonicky odpovídá, že se otázkou afrických států moc nezaobírá.

Dále uvádí, že Velká Británie vystoupila z EU, protože se nechce nacházet na palubě potápějící se lodi liberalismu. Kanada v dané situaci není subjektem událostí a není představitelné, že by se mohla vydělit ze zóny ovládané USA. Premiér Trudeau, orientovaný na americké demokraty a speciálně na rodinu Clinton, následně odejde sám, nebo bude odstraněn pod nátlakem.

Afrika bude v nejbližší době zónou volného lovu, předmětem toho, co si kdo vezme. Jihoafrická republika bez Brazílie nebude schopná dál působit jako subjekt.

Francouzská Západní Afrika bude zdrojem pro přeformátovaný „Eurosojuz“ v jeho nějaké podobě.

Samotnou dnešní EU čeká vyřešení otázky, kudy půjde hranice mezi Euroasijskou unií a dnešní Západem. Varianta č. 1 - tato hranice půjde jako v 19. století na hranicích mezi Polskem a Německem. Varianta č. 2 - rozhraní mezi zónami bude tvořit hranice mezi Německem a Francií. V případě této varianty Francie a Nizozemí budou podřízeny vlivu Velké Británie. Je též varianta č. 3 - ve Střední Evropě vznikne nové uskupení, jakési nové Rakousko-Uhersko, zahrnující Rakousko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a části dalších zemí – Chazin uvádí Bavorsko, severní Itálii a část Rumunska. Takový útvar by byl ekonomicky neutrální a spolupracující se Západem i euroasijskou zónou. V případě této varianty by západ, sever a východ Německa byl začleněn do euroasijské zóny.

Toto přeformátování Evropy bude probíhat v nadcházejících 5 – 8 letech. Rozpad dnešní EU je na pozadí všech tří variant nevyhnutelný. Existují finanční makroukazatele, že stávající EU se nemůže udržet, resp., že v rámci jednotného ekonomického prostoru tyto ukazatele nutné pro další existenci nemohou být naplněny.

Čína bude muset radikálně změnit svůj ekonomický model a směřování, protože projekt „Jeden pás – jedna cesta“ byl vytvářen za účelem přímého průniku na evropské trhy, a po skončení globální ekonomické krize a výše popsaných procesů v západní Evropě už nebude přebytečná kupní síla, které by bylo možné nabízet v tomto formátu čínské výrobky. Lidé zde budou pracovat proto, aby si vydělali na jídlo, životní úroveň v západní Evropě upadne o polovinu. Čína přijde o přebytek v zahraničním obchodu a bez toho Hedvábnou stezku ani neufinancuje.

Hrubý domácí produkt spadne na polovinu nejen v zemích západní Evropy, ale též v samotné Číně a v USA a to postupně během několikaleté globální hospodářské krize, kdy se bude postupně snižovat přibližně o 10 procent ročně.

V dalších letech může ekonomický růst vykazovat pouze zóna v postsovětském prostoru, protože zde v minulosti nedocházelo k stimulaci poptávky v rámci dosavadního globálního finančního modelu vycházejícího z Brettonwoodských dohod jako na Západě (tyto peníze zde nebudou v takovém rozsahu oproti dřívější situaci náhle chybět). Částečně lze totéž říci i o Indii a Latinské Americe, pokud se dostane do zájmové zájmy USA v rámci oživené Monroeovy doktríny.

V případě ekonomického růstu v Rusku bude tato situace vzbuzovat zájem o spolupráci ze strany zemí východní Evropy a bude otázka, komu dovolit se do tohoto procesu zapojit. Ve 30. letech 20. století SSSR taky navzdory krizi světové ekonomiky rostl…

Brettonwoodský systém již není funkční. Ti, kdo do něj byli připojení z toho požívali výhod v podobě vysokých cen ropy, pokud šlo o její producenty, nebo v podobě přístupu na vnitřní trh USA a související ekonomické spolupráce s USA. Chazin vyjmenovává zejména všechny státy západní Evropy, ropné státy Perského zálivu, Čínu, Japonsko a Austrálii. To byly dosud dobře situované státy, ale nyní, když daný systém již nefunguje, bude třeba situaci restartovat novou mírovou konferencí uspořádanou vítěznými světovými velmocemi.

Obdobou Vestfálského míru po třicetileté válce, Vídeňského kongresu po napoleonských válkách, Pařížské konference po 1. světové válce, či Jalty (kde byly vítěznými mocnostmi SSSR, USA, Velká Británie plus Francie) ve spojení s dohodami Brettonwoodského systému. Chazin to označuje jako novou Jaltu 2.

Které velmoci to tentokrát budou a nad kým zvítězí?

Budou to velmoci, které zvítězí ve válce s dosavadním globálním finančním systémem, který bude tou poraženou mocností. Půjde o USA v čele s Trumpem, Čínu a Rusko, plus Indii.

Lze očekávat, že taková mírová konference proběhne do roku 2022 či 2023.

Možná budou nalezeni i obětní beránci z řad států, které zašly v podmínkách dosavadního liberálního modelu příliš daleko a namísto toho vytvořily korupční totalitární systémy. Žhavými kandidáty jsou Ukrajina, Polsko a Pobaltské státy.


Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pyckGBZdo3w&t=912s. Překlad Croix - děkuji.

40 komentářů :

 1. denně poslouchám Chazinovy komentáře na netovém radiu "аврора" i jinde. Je to obdivuhodný makroekonomický analytik. Pozoruhodné je i to, že když on mluví, tak ostatní, rovněž pozoruhodní, tiše šoupají nohama.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už se alespoň některé jeho prognózy naplnily? Prosím alespoň dva konkrétní příklady .anebo alespoň jeden!!:-)....jenom se ptám!!

   Smazat
  2. no, on nevystupuje jako věštec, vysvětluje ekonomické souvislosti, popisuje probíhající děje a k čemu můžou vést. Je zřejmé, že má skvělou paměť a že byl velice dobrý student. Často odkazuje na knihu, kterou napsali spolu s kolegou před léty, kde nastínili příští vývoj, který se potom udál. Ale nejsem ekonom tak jsem rok i název knihy pouštěl uchem ven. Nicméně pokusím se zjistit její název.

   Smazat
  3. pro oli. tady si tu knihu můžete přečíst:
   https://royallib.com/read/hazin_mihail/vospominanie_o_budushchem.html#20480

   Smazat
 2. Především bych rád upozornil na video které jsem zrovna zkouknul a měl by se na ně podívat každý. "Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith." Upozorňuje se zde na dokument vytvořený v Německu v roce 2012!!! Podle všeho se jedná o přesný scénář o 80 ti stranách, toho co se děje nyní okolo koronaviru, včetně plánu jak zotročit lidstvo. Tady už nelze vše odbýt slovy o konspirační teorii. Celý dokument je oficiální "Deutcher Bundestag - 17. Walperiode drucksache 17/12051". Video má délku necelé hodiny a v době kdy většina sedí doma a čeká co bude, je asi dobré vědět co na nás mocní tohoto světa šijou, chcete-li.
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děděčku, nemohl bys to shrnout do tří vět? ....česky prosím:-)

   Smazat
 3. Především bych rád upozornil na video které jsem zrovna zkouknul a měl by se na ně podívat každý. "Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith." Upozorňuje se zde na dokument vytvořený v Německu v roce 2012!!! Podle všeho se jedná o přesný scénář o 80 ti stranách, toho co se děje nyní okolo koronaviru, včetně plánu jak zotročit lidstvo. Tady už nelze vše odbýt slovy o konspirační teorii. Celý dokument je oficiální "Deutcher Bundestag - 17. Walperiode drucksache 17/12051". Video má délku necelé hodiny a v době kdy většina sedí doma a čeká co bude, je asi dobré vědět co na nás mocní tohoto světa šijou, chcete-li.
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 4. VIDÍM SICE TAKÉ BUDOUCNOST DOSTI ČERNĚ, ale přece jen už i východ slunce na Východě. Vidím snahu o cestu k větší míře sociální a mezinárodní spravedlnosti a dokonce vidím trestání těch, co páchali zločiny v právě prošlé a i dnes probíhající době. Smějte se mému optimismu? Zkuste si udělat také trochu radosti i vy a třeba se stane skutečností! Proč bychom si měli myslet, že 7 miliard lidí na Světě může do nekonečna utlačovat hrstka oligarchů?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Preto, lebo k tomu majú znalosti, prostriedky, vôľu a inteligenciu.
   7 miliárd je nesúrodá, nejednotná masa. ktorá ani len nechápe, že ju niekto využíva, manipuluje a riadi a ovláda.
   Ryby v rybníku si myslia, že sú slobodné, môžu si plávať hore - dole a systém šľachtenia, oplodňovania, chovu a porážky nielenže nechápu, oni ho ani len nevidia.
   Predstavte si prasce v chlieve na dvore.
   Ak jedno príde s tým, že tá dobrá gazdiná, ktorá ich denne kŕmi, ich na konci zabije a zje, tak sa mu ostatné vysmejú a označia ho za konšpiračného teoretika...

   Smazat
 5. euroasijská zóna (v níž hlavní měnu může, ale taky nemusí, představovat rubl)..

  :-D to jako fakt? Vždyť kurzy rublu se neuvádí vůbec nikde. V žádných ekonomických přehledech, na burzách, nepracuje se s ním v bankovních operacích ani při investicích. Rubl zajímá z času na čas jen novináře v okamžiku, kdy opět klesne.
  V našem městečku jsou čtyři banky a rubl tam nesměníte. Podle posledního kurzovního lístku vám všechny vymění euro, libru, US dolar, kanadský i australský dolar, zlotý, forint, švýcarský frank, kuna, norskou a dánskou korunu, jen, lei, tureckou liru, jüan a v poslední době i hřivnu, v jedné z nich dokonce i won, ale rubl nikde. Navzdory tomu, že jsme turistická oblast a Rusů míváme hlavně přez léto dost.

  Chazine, myslel jsem, že budete trochu soudnější. Alespoň vím, co mám soudit o vašich analýzách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Že se rubl nikde neuvádí, to je asi tak stejný argument jako, že tyčkařka Isinbajevová dopovala. Právě že dopování v této disciplíně není k ničemu a jinak ji nebyli schopné západní soupeřky porazit, tak to zařídili takto. Rusko mělo jenom jednu krizi, když to tam u nich vzali do ruky poradci z USA. Nyní Rusko s minimálním dluhem oproti Ušákům a s polštářem fin. prostředků je zatím vysmáté. Ušáci zadlužený na kvadrát s rozesranou infrastrukturou a vúbec celou Federaci, jenom slibují jitrnice co je svět ještě neviděl, chá chá budou těžit suroviny na měsíci, když tam ani nebyli. Za každou cenu by potřebovali vykrádat venezuelskou ropu aby se alespoň ještě chvíli nepotopily, ještě lepší by pro ně bylo vykrádat Rusko, to jim chutnalo. Proto s Ruskem nemohou jednat, protože by vyšlo najevo v jakém svrabu jsou, museli by uznat ruský vzestup a to vykrádání by definitivně padlo. Oni by se rádi chtěli vrátit do dob, kdy dělali světového četníka, ovšem jsou na tom jako v tom vtipu, že chtějí šukat a nemaj kulky a nebo, že král je nahý. Stejně to už každý ví a celý svět vidí, jenom pár podpindosníků, hlupáků a USAfilů bude křečovitě vykřikovat předepsané bláboly z USA ambasády, teda pokuď to bude sypat. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. To že v bankách není směňován rubl, to není otázka toho, zda je rubl směnitelný, ale nač směňovat v prdelákově rubly, když je kapitalistické embargo na Rusko. To asi vašnosta nepochopí, nebo ano ANO?
   Václav

   Smazat
  3. 13:52, ctihodný kmete, sice chápu, že váš přehled se odvíjí od článků na NR, Protiproudu a Aeronetu, ale máte nepřebernou spoustu také jiných zdrojů, včetně ekonomických. Tam byste získal mnohem širší přehled, než pečlivě vybrané články na výše zmiňovaných portálech a mohl byste porovnávat. Neříkám, že nutně kompletně měnit světonázor, ale porovnávat a mít rozhled.

   Vůbec nechápu, co má Isinbajeva s OPEC nebo akciovými burzami, a předpokládám, že taktéž nemá nic společného s veřejným dluhem kteréhokoliv státu, ale chtěl bych vás upozornit, že ve státním dluhu je velký rozdíl. Ten americký trápí možná akorát vás, ale rozhodně ne investory, kteří každou emisi okamžitě vykupují. Kdyby existoval jakýkoliv problém se splatností US obligací, jakákoliv pochybnost o výnosnosti, nikdo by je nekupoval, ale naopak by se jich v panice zbavoval. Americké dluhopisy nakupuje i RF. Pro dotvoření obrázku vás chci upozornit na stát zvaný Somálsko, který žádné státní dluhy nemá.

   Ruská ekonomika na tom opravdu není dobře, i když, jak se zdá, není na tom zas ani tak špatně, jak by měla podle odhadů být. Vaše laická rozjásanost nad jakýmisi ruskými úspěchy a dle vás americkým pádem je úsměvná. Zvlášť proto, že se o síle americké ekonomiky dočtete i z ruských zdrojů. Stejně tak se tamtéž dočtete kritiku na ekonomiku ruskou.

   14:04, turistický prdelákov, to je sranda... Pokud tedy v prdelákově není potřeba měnit rubly, ač je zde turistů požehnaně, proč se mění hřivna nebo won? Jo a ještě jsem zapomněl na leva, ten tady taky směníte v každé bance. Já jsem se i ptal. Řekli mi, že rubl je toxická měna. Na ten samý přístup jsem narazil třeba v jednom lázeňském městě na Slovensku, kde směníte i rijály, rupie a dirhamy.

   Chtěl bych podotknout, že proti Rusku já nic nemám, jen jsem uvedl fakta tak, jak jsem k nim přišel. Ale pochybuju, že mojí odpověď redakce uveřejní.

   Smazat
  4. anonyme 11:59!

   Celá staletí záměrně dělají chazaři a jejich nohsledi anglosasi z Rusů hlupáky, burany a primitivy. Všechno to byla a je i v současnosti jediná veliká lež. Primitivové nevyhrávají světové války, nanejvýš místní šarvátky. A ani poslední pokus neokonů a jejich podpindosníků nedopadne jinak, navzdory ostrakizaci Ruských sportovců a všech Rusů. A je jedno zda budete ostrakizovat Rusy, rubl, techniku, zdroje o které vám odporným chazarům jde dva tisíce let.

   Smazat
  5. 14:55, když už se tady producírujete se svým nadhledem, měl jste uvést i hlavní příčinu "toxicitidy" měny Ruské federace, rublu. Snad vám neuniklo, že je celým tím "dolarovým" světem všemožně torpedován a trvá vyslovená hrozba, že bude světovým bankovnictvím blokován. Tedy, že světový bankovní systém vyloučí operace s rubly. Předpokládám, že víte, jak této hrozbě, dosud úspěšně, jistěže draho, Ruská federace čelí. Nedělejte, že o všech těch sankcích a jejich dopadech, nevíte nic. Jinou otázkou je, proč se s tím politika Ruské federace nijak nechlubí.

   Smazat
  6. Kurz rublu je dost volatilní, což je asi pro směnárny příliš rizikové ...jaký je vztah mezi volatilitou kurzu a stavem příslušné ekonomiky asi není zcela jednoduché vysvětlit a pochopit

   Smazat
  7. 15:57, jenže já žádné Rusko neostrakizuju. V posledních několika letech došlo k propadům rublu a teď tady čtu, že by se mohl stát hlavní eurasijskou měnou. Je sice pravda, že je napojen na dolar, ale bohužel je poměrně nestabilní. Navíc je to měna země pod sankcemi. Pokud se najdou státy, které budou ochotny dodržovat sankce, které přikáže Amerika, pak nezbývá než konstatovat, že Rusko bude mít o to větší problémy než by mělo bez sankcí.

   Smazat
  8. Kdo kupuje dluhopisy USA:
   https://www.google.com/amp/s/www.marketwatch.com/amp/story/guid/F07EFECE-A55B-11E8-936E-A6415992E2F4

   14:52, ja myslim, ze rudy dedecek to chyta docela dobre.

   Smazat
  9. 17:22
   Ono asi nejde jen o to, jestli je kurs rublu rolatní a tím i risikový. Ale asi jde o to že ani Rusko nechce nějak rubl prosazovat. Byl by těmi prozápadními a pro Ami hovady samozřejmě torpedován. Účinější je vrhout na burzu zápalavu fantastiky zprofanovaných dolarů. No nekupte to. Jo Naše centrální banka s idiotem v čele to skoupí stejně jako plesnivá eura. Kolik blců na světě se přidá a jak dlouho to vydrží?
   No ani bezdomovce nemůžete pumpnout. Jedině o jeho orgány. To asi bude konečná.

   Smazat
  10. Je dojemné, jak u sousedů našeho státu vidíme samé tupce a hlupáky a naopak my jsme ti nechytřejší. Opak je pravdou. Máme sice na to, ale jsme často ochotni zakrýt svou "mozkovou převahu" a měníme se v poníženého služebníčka, hlavně tam kde nám něco kápne. Tak, tudy cesta nevede, máme-li opravdu rádi naši zem, tak se vykašleme na kybicování a soudy jiných a zkusme se nenaparovat nad jinými a taky se neponižovat a neprodávat. Vono by to šlo, jinak budeme druhým pro smích a cizáci s námi budou dáĺ lehce manipulovat. Když jsem si znova přečetl, co jsem tu napsal, tak asi nikoho nepřesvědčím, ale nějak jsem to musel napsat.

   Smazat
  11. 22:46, sila měny se prosazuje ekonomickou silou, ne politicky nebo vojensky. Vojensky a politicky se jen jednou protlačil rubl po světové válce ve východní Evropě a celý tento projekt skončil totálním ekonomickým krachem.

   USA dnes produkují na svém území jen vysokotechnologickou výrobu, většinu toho ostatního přesunuli do třetích zemí, povětšinou rozvojových. Velké peníze jdou do výzkumu všeho druhu a výsledky bádání pak také přináší velké zisky. Mezi deseti nejlepšími univerzitami světa najdete devět amerických. Téměř všechny inovace a zásadní objevy mají původ v USA. Ale nejvíc příjmů plyne ze služeb všeho druhu a obchodu a ohromné příjmy přináší i zábavný průmysl. Věděli jste, že většina států na světě v podstatě nepotřebuje ministerstvo financí, protože jejich státní finance spravuje společnost Blackstone? Včetně těch našich.

   Přesto mají nízký index nezaměstnanosti a s návratem části přesunutého kapitálu budou muset řešit i přesun pracovní síly z oněch rozvojových zemí, jelikož v USA tolik lidí není.

   Amerika také vlastní buď celá ložiska anebo významná těžební práva k většině energetických a surovinových zdrojů na planetě, stejně tak tamní burzy a firmy mají velký dosah na potravinovou základnu většiny států světa, včetně Ruska a Číny.

   Tohle vše je potřeba si uvědomit, než začnete mluvit o pádu dolaru a americkém dluhu.

   Smazat
  12. 14:5
   Mladý a asi perspektivní inkluzivní školáku.
   Tvé vyblitky jsou opravu poučné. Díky.
   Václav

   Smazat
  13. 16.24
   no pochybuju že se s náma o tom někdo vůbec bude chtít bavit. Praha asi zůstane jen turistickou atrakcí se zaměřením na středověk a bez vládních úřadů, Už nebudou zapotřebí

   Smazat
  14. 22:32, vy umíte argumentovat jen tím, že někoho označíte za inkluzivního blbce a třídního nepřítele. Praskne vám vodovodní trubka a může za to Amerika. To jsou ty vaše argumenty.

   Smazat
 6. No už aby to bylo nebude to špatné pro Českou zem když budou státy bývalého rakouskouherska spolupracovat bez žádného diktátu. S radostí se zbavíme skopčáků jejich blbost je neomezená.

  OdpovědětSmazat
 7. „Brusel drží pohromadě prachy. Nejenom profit nadnárodních monopolů, které stojí za kormidlem EU, a proto jim Brusel umožňuje danit kdekoliv včetně daňových rájů, nebo taky vůbec nikde. Nejenom dotace například zemědělské, bez nichž by většina zemědělců hlavně v Západní Evropě nepřežila ani jednu sezónu - jejich zrušení v celé EU by zvýhodnilo zemědělce na Východě. Jde i o zisky menších podnikatelů těžících z volného pohybu zboží kapitálu a pracovních sil,“
  Politikům by mělo pozvolna docházet, že jediná síla, schopná je udržet u moci, je jejich vlastní národ, protože ta nadnárodní je v přímém přenosu demontována. To si zjevně začínají uvědomovat i takové kreatury jako Merkelová a její sen o velkoněmecké říši, budované ve spojenectví s Erdoganem, spěje ke svému nešťastnému konci. Tentokrát opět za přispění Ruska. To už musí být fakt na psychiatrickou léčebnu.

  OdpovědětSmazat
 8. Na středoevropské části toho ruského plánu vidím jedno pozitivum, tím je rozdělení Německa a jedno negativum, tím je přílišné posílení Ruska, na úkor Středoevropské unie (podle vzoru Euroasijská unie). Oni by chtěli sever Evropy (Polsko a část Německa), východ Evropy (celou Ukrajinu) a také jih Evropy kolem Černého moře, nejspíš až do Středozemního moře (pobřeží Rumunska, Bulharsko, Řecko, a nejspíš část Turecka).
  Zde bychom (my Středoevropané), měli mít podporu USA, aby si vybrali buďto sever, nebo jih. Ale protože Němce udrží na řetěze jenom Rus, měli by si vzít ten sever. Balkán, včetně přístupu k Černému moři, bychom měli mít v zájmu stability, my Středoevropané. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych chtěl přístup i k Středozemnímu .....anebo alespoň Egejskému:-)

   Smazat
  2. oli14. dubna 2020 15:04
   To Egejské nám asi Rusové nepustí, ale kus Jaderského, by být mohlo. P.K.

   Smazat
  3. 16:24, kupte si tam barák a kotviště.

   Smazat
  4. Anonymní14. dubna 2020 19:25
   To jsou pro mě, opravdu postradatelné věci. Mě se líbí zde – v Čechách.
   Ale přínosem by bylo, kdyby peníze, které vydáváme na rekreaci, byly zdaněné „u nás“, ve Středoevropské unii. P.K.

   Smazat
  5. 21:44, OK, já taky rád domácí turistiku, i když mojí letní srdcovkou je jižní Itálie.

   Smazat
 9. Prečítajte si knihu Obroda Slovanov. Vyšla na začiatku r. 2019. V Kapitole 43 sa píše, že EU bude zlikvidovaná a rozdelená na dve časti západnú a východnú. Západná bude pod mocou USA a východná po Ruskom. Nemecko bude rozdelené na 3 štáty, Bavorsko a bývalé NDR bude pod Ruskom a zvyšok Nemecka pod USA.
  Na linku dole je ukážka, ale Kapitola 43 je v ukážke veľmi skrátená :
  https://www.obrodaslovanov.sk/index.php/kratke-postrehy-od-pana-kysuckeho/94-zlocinecka-podstata-zdravotnictva-v-trznej-ekonomike

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obroda Slovanov... zatím to vypadá na přesně obrácený proces

   Smazat
  2. Ono to jenonom nevypadá ono se to řízeně děje.
   Dr. Anthony Fauci pokračuje v Obamově misi ochromit Ameriku a proměnit ji v stát očkovací policie. Úterý 7. dubna 2020.
   https://beforeitsnews.com/eu/2020/04/dr-anthony-fauci-is-continuing-obamas-mission-to-cripple-america-and-turn-it-into-a-vaccine-police-state-2655584.html
   Dr. Fauci má komunistické myšlení. Je to lhář a tyran a jeho konečným cílem je vidět, jak koronavírus způsobuje v Americe maximální bolest, utrpení a smrt, aby mohl vytvořit „očkovací převrat“ a vykreslit se jako zachránce národa. Je smutné, že prezident Trump hrál přímo do rukou Fauciho tím, že popřel závažnost viru příliš dlouho, což mu umožnilo replikovat se do bodu, kdy by letos mohlo zemřít více než sto tisíc Američanů
   Nyní existuje tvrdá bitva mezi globalisty v osobě Gatese a Clintona na jedné straně a Putinem, Trumpem a Xi Jinpingem na straně druhé. Clintonité v roce 2011 plánovali zahájit jadernou válku. Mír všem!

   Smazat
  3. Obroda Slovanov... zatím to vypadá na přesně obrácený proces... Tak na Slovensku určite a vy v Čechách na tom tiež nie ste zatiaľ lepšie. Stále však platí, že musia sa dohodnúť najsilnejší a až následne sa tomu prispôsobia vlády našich republikách.

   Smazat
  4. Tu šanci jsme měli před sto, nebo dvěma sty lety a dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Musíme vymyslet něco jiného. Hlavně to nevypočítávejte pomocí měnových kurzů.

   Smazat
  5. Anonymní15. dubna 2020 1:35
   Mohlo by se začít referendem, zda si lidé přejí zrušit rozdělení Československa. P.K.

   Smazat
 10. 16:25 dokud jsou voleni tací, jakými byli třeba vaši Móric a Slota, těžko se dohodnout na čemkoli.

  OdpovědětSmazat
 11. 23:19
  Je to těžký, vždyť se nedokážeme domluvit mezi sebou u nás doma, v Čechách a jak tak sledují totéž trápí i Slovensko. Když to promítneme o patro nahoru, tak se nedomluví V4, EU... a celá planeta.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.