Reklama

úterý 14. dubna 2020

Obnova národního kapitálu

Zbyněk Fiala
14. 4. 2020  VašeVěc
Evropská komise se děsí, že oslabené evropské podniky budou vykupovány čínským kapitálem a chce uvolnit pravidla, která dosud bránila národním vládám zasahovat ve prospěch ohrožených společností. Toho bychom mohli využít v jiném směru a pokusit se zbavit vysoké míry zahraniční závislosti, kterou jsme zdědili z nepromyšlené privatizace 90. let.Prudký rozdíl ve vývoji epidemie koronaviru v Číně a zbytku světa rozevírá nůžky i v ekonomické oblasti. Evropská komise bije na poplach v obavách, že oslabené evropské podniky se snadno dostanou do rukou čínských investorů, kteří je budou skupovat za babku. Místopředsedkyně EK a komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová chce uvolnit pravidla státní podpory, aby stát mohl doplnit kapitál ohrožených společností, tedy koupit akcie a zabránit tak "nepřátelskému převzetí" (prostřednictvím trhu, proti vůli vedení společnosti).

Nakolik je toto nebezpečí reálné, ať zkoumají ti, kdo mají zdroje. Evropská komisařka se však bojí opravdu hodně: „Je velice důležité, abychom si uvědomili reálné riziko, že podniky, které jsou zranitelné, mohou být cílem převzetí,“ řekla podle Financial Times a dodala: „ Situace teď vyžaduje, abychom jednali opravdu intenzívně. Je to jedna z našich hlavních priorit.“

U nás je to trochu opačně, docela nedávno zazněly výtky, že čínský kapitál u nás investuje málo. A když už, tak se zaměřuje na okrajové věci jako média a reklama. Jinou věcí je, že virus začal trhat dodavatelské řetězce, na kterých je současné globální podnikání postaveno, takže před námi je spíše etapa většího spoléhání na vlastní síly. To se může zpočátku projevit jako útěk zahraničního kapitálu, kterým budou ohroženi jak zaměstnanci zahraničních podniků, tak jejich čeští dodavatelé. Vybředávání z této patálie musí být proto jednou z našich hlavních priorit. Nemá smysl se tvářit, že nic takového nehrozí.

Pokud se však uvolní podmínky státní podpory, můžeme je využít po svém. Česká vláda může vytvořit suverénní fond, tedy investiční fond ve státním vlastnictví, který by zasahoval tam, kde cena akcií klesá nebo společnost je v jiných finančních potížích. Nakupoval by podíly, které by však držel jen dočasně. Jakmile by se situace zkonsolidovala, byly by určeny pro pozdější prodej. Měly by však být prodávány ve zvláštním režimu, a sice jen v omezeném množství akcií pro jednoho vlastníka. Fakticky by to byla příležitost pro investice domácností. To by byl první krok k obnově českého kapitálu v domácí ekonomice bez posílení pozic českých oligarchů.

Souběžně je třeba urychleně vytvořit podmínky pro vznik domácích regionálních finančních institucí, nejlépe obnovu kampeliček, tedy úvěrových družstev a záložen. Mohly by být budovány za účasti krajských samospráv nebo sdružení MAS a podobných municipálních seskupení, kde tak lze využít jejich obrovské rozpočtové přebytky. Také tam by počáteční dominantní veřejné investice, umožňující kampeličkám dosáhnout požadované kapitálové vybavenosti, byly jen dočasné a postupem času by se mohly rozpouštět v investicích zdola.

Také tyto investice „zdola“ by měly být zpočátku omezené, aby umožnily vznik skutečně demokratických finančních ústavů. Pokud budou tyto kampeličky budovány na družstevním principu – jeden člen, jeden hlas (plus vliv veřejné investice pod kontrolou samosprávy), je to zároveň dobrá obrana proti nepřátelskému převzetí.

Požadovaná kapitálová vybavenost pro kampeličky je ve stovkách milionů a stále se zvyšuje, proto mohou být budovány jen na regionálním základě. Ostatně, tam je to také bezpečnější, lidé se tam znají. Hlavně by však měly být budovány jako síť poboček, které delegují náročnější služby jako je clearing a správa hotovosti, vnitřní kontrola či výchova dobrovolného aktivu na nadřízenou úroveň. Tím by mohly vznikat efektivní rozvojové instituce u kterých je zachováno jejich klíčové místní zakotvení.

Tyto kampeličky by se pak mohly zapojit do odkupů domácího kapitálu z národního suverénního fondu a do dalších investic ve svém regionu. Jejich zdroje by vycházely vstříc potřebám regionu a zároveň oslabovaly nejnepříjemnější stránku toho, čemu říkáme volný pohyb kapitálu. Ta spočívá v tom, že nadnárodní kapitál se nejprve přisaje na nějaké investiční pobídky, odčerpává všechny formy státního zvýhodnění, a když dojdou, zmizí za lepším a klidně ponechá vybydlený kraj a jeho nezaměstnané svému osudu.

Americký ekonom Michael Shuman, který se intenzivně věnuje studiu místně zakotveného kapitálu, vidí zřetelný rozdíl mezi chováním nadnárodních a místních investorů.  (ZDE)

Nadnárodní kapitál bývá obvykle vládami lákán v naději na vznik pracovních míst, ale podle Shumana je tato cesta často stokrát nákladnější, než by stačilo na podporu vytváření míst z místně zakotveného kapitálu. Od místě zakotveného kapitálu očekává, že bude zároveň posilovat hospodářskou soběstačnost regionu. Jeho objednávky budou udržovat krátký oběh peněz a pohánět tak regionální ekonomické soukolí. Proto je označuje výrazem Local-Investment Import-Substitution (LOIS).

Nadnárodní kapitál nalákaný na štědré investiční pobídky se chová podle zásad maximalizace zisku a využívání nejvýhodnější nabídky kdekoliv ve světě, jak hlásá neoliberální ekonomická teorie. V době, kdy tato teorie vznikala, byla provázena tvrzením, že žádná země se nemůže takovým principům vyhnout, není alternativa (There Is No Alternative – TINA).

K nákladům vzniku pracovního místa prostřednictvím investic TINA proto nemůžeme počítat jen pobídky, ale také ztrátu domácích podnikatelských příležitostí, které TINA vytlačila, pochopitelně vývoz zisku, který by se jinak točil v regionu, stejně jako srážení cen zboží od dodavatelů, kteří jsou tlačeni do situace, že musí stále sledovat náklady práce konkurence v Bangladéši nebo Súdánu. Až nakonec pak přičteme náklady toho, když si to TINA rozmyslí, místní dodavatelskou síť a zaměstnance bezstarostně opustí a zmizí jinam.

Z těchto kalkulací Shuman dovozuje, že za peníze vložené do investičních pobídek pro TINA by se dalo udělat řádově víc, kdyby byly použity na podporu LOIS, tedy podporu domácích malých a středních podniků.

Ze statistik MPO se dozvídáme, že v ČR působí něco přes čtvrt milionu právnických osob v podobě malých a středních podniků, které mají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů euro, tedy něco málo přes miliardu korun (MPO: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017). Konkrétně roku 2017 jich bylo 273 245. Vedle toho bylo registrováno 582 226 fyzických osob (OSVČ), které vykazovali tuto formu podnikání jako svoji hlavní činnost, ale z toho, co vyčteme ze statistik ministerstva financí o vybraných daních od toho okruhu osob, je zřejmé, že jejich podíl na národní ekonomice je velmi malý. Často jde o náhradní řešení, kdy jsou to fakticky zaměstnanci (schwartzsystém) nebo se pokoušejí uniknout z nezaměstnanosti.

Malé a střední podniky podle definice MPO měly tou dobou asi 1,9 milionu zaměstnanců, to je 58 procent z celkové zaměstnanosti, vytvářely 48 procent podnikatelských výkonů, ale pro svůj provoz a rozvoj dostaly k dispozici jen 40 procent celkových úvěrů podnikatelskému sektoru. Už z toho je zřejmé, že v českých podmínkách mají malé střední podniky vysoko do žlabu. Přitom z celkové částky 643 miliard korun, kterou získala tato skupina, skončila skoro polovina v Praze. Z ostatních krajů byl na tom nejlíp Jihomoravský s pětinou z toho, co Praha. Pro ostatní už zbyly opravdu jen drobky.

Tady tedy zeje obrovská finanční díra. Slabost domácího podnikání zároveň umožňuje, aby zahraniční investice působily v Česku prakticky bez konkurence, takže mají o čtvrtinu vyšší výnos než v jiných zemích a snadno dosahují obrovských zisků. Už dobrých pět let vyvážejí ze země tři sta miliard korun ročně jen na dividendách a úrocích.

V učebnicích se přitom píše o malých a středních podnicích jako o hlavních zdrojích ekonomické „pružnosti“, protože malá loďka snáze změní kurz než velký tanker. Značná část by jich měla vznikat na pomezí výzkumu, tedy jako podnikatelský výstup nějaké výzkumné činnosti. A z těch nejlepších v této kategorii pak mají vyrůstat domácí šampioni, kteří posouvají celou ekonomiku od montoven a laciného zušlechtění dovážených polotovarů (práce ve mzdě) k vyšší přidané hodnotě.

Na stránkách Eurostatu najdeme mezinárodní srovnání i pro trochu zúženou kategorii těch nejvýkonnějších, tedy s 10 až 250 zaměstnanci. Těch je u nás podstatně méně. České takové podniky zaměstnávaly jen asi 37 tisíc osob, zatímco menší Rakousko 81 tisíc osob. Osmkrát větší Německo jich mělo 682 tisíc, čili v přepočtu zhruba stejně jako Rakušané. U sousedů je tedy segment malých a středních podniků od deseti do 250 zaměstnanců dvakrát větší než u nás. (ZDE)

Tady prostě česká ekonomika kulhá a nadcházející krize lze zároveň využít jako příležitosti, jak to napravit. Potřebujeme demokratičtější ekonomiku, která slouží více lidem dole. Potřebujeme, aby všechno bohatství nekončilo jen v Praze a v zahraničí. Potřebujeme, aby místní výdaj byl častěji i místním příjem a potřebujeme větší akceschopnost regionálních a místních samospráv při usměrňování hospodářského života.

Tomu může pomoci suverénní investiční fond, zachraňující ty, kteří se v krizi topí, přestože je republika nutně potřebuje. Na to by měl navázat systém domácího regionálního bankovnictví s rozvojovými úkoly. Tento systém by zároveň nabízel příležitosti pro obyčejné občany, jak investovat peníze do hospodářského rozvoje a pracovních míst, aniž by zvyšovali zranitelnost svého regionu a únik výnosů do zahraničí.


22 komentářů :

 1. Globalizmus se hroutí tak chtějí kapitalisté zachraňovat ekonomiku bylo by dobré pomoc Českému státu.

  OdpovědětVymazat
 2. Vidíte a stačí mít šikmé oči a parazit nemá šanci, aby se vydával za příslušníka evropské země a snažil se ji zotročit dluhy, kvotami a "reformami".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:02
   T mohl říci řetízek a vůl mohl mlčet.

   Vymazat
 3. V ČNB leží okolo 130 miliard EUR?
  Na hlidání kurzových rozdílů a inflace potřebují celou sumu?
  Spíše ne.
  ČR je tedy velmi bohatá země, aby realizovala smysluplné kroky ohledně umenšení hosp. závislosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jenže místo pumpování těch peněz do oživení nárrodní ekonomiky bude ČNB s těmi penězi obchodovat na kapitálových trzích (a pomáhat k ziskům korporacím a cizím bankám), jak právě schválil čeký parlament!

   Vymazat
 4. " potřebujeme větší akceschopnost regionálních a místních samospráv při usměrňování hospodářského života."
  No, nevím tu akceschopnost jsme mohli pozorovat napřiklad v praxi při privatizaci vodovodů, rozbití bytového fondu a dalšího zakšeftování historického majetku samospráv.

  OdpovědětVymazat
 5. Ta současná "závislost existence a fungování tzv. českého státu" na Západě je dílem vykradení českého státu a majetku občanů státy Západu po r. 1989 za asistence tehdejších českých presidentů. Vstup do EU byl největší loupeží, jistě daleko větší, než pogrom českého státu po Bílé Hoře a proto dnešní označení dobou TEMNA č. 2 je více jak oprávněné.
  Je úsměvné, jak najatí soudobí Emanuelové etc. Moravcové pilně pro Západ pracují svoji propagandou obav, že zaměstnanci, kteří snad jako jediní platí u nás daně, pomůžou oligarchům, kdyby snad v důsledku pandemie CV mělo dojít k újmě na jejich majetku! Prostě od r. 1990 žijeme ve zlodějském státě, řízeném zlodějskou diktaturou kapitálu a dokonce snad COVID-19 by mohl být začátkem 2. obrození českého národa po době Temna r. 2. Ten děs, který vyvolává ve zlodějích českého státu představa, že by moghlo dojít k novému únoru 1948 je celkem oprávněný. Další protarizace zaměstnanců tím, že stát jim ukradne úspory ve prospěh "chudnoucího" kapitálu, je poravděpodobná. Kde jinde se dají krást peníze, než přimo ze státní kassy a kdo tu státní kasu plní - pracující!!! A že b se takový opakovaný Únor obešel bez zavírání extrazločinců, masových vrahů a nejvyšších tříd defraudantů, to bych se velmi divil. Zavíraní těch, jejichž minulost je daleko černější než pana Kájínka, by mělo být víc než samozřejmostí, jinak stát nemá právo na existenci. Tak vzhůru k novému únoru, už jen proto, abychom viděli tu hrůzu v očích zločinců, kteří připravili dobu TEMNA č. 2.!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Konečně jim to ministr zdravotnictví řekl. O náhradu škod nebude možné v nouzovém stavu žádat. To je snad jasné.
  Nouzový stav = válečný stav.
  Když spadl za války barák, hospoda, divadlo....... tak dostal každý hovno a musel se z toho vyhrabat sám jak uměl. A ti ostatní se museli umět o sebe postarat sami aby přežili. Tak nechápu, proč by ti ostatní měli platit ze svých peněz nějaké ztráty jiných, které nezavinili. Stát se stará ( a stará se velmi dobře) aby to každý ustál. Kdo není blbý tak to vidí. A každý pořádný hospodář má nějakou finanční rezervu a nejede na doraz. A pokud ji prolyžoval, proslunil, prožral a nemá ani floka, tak je to jenom jeho problém a nevím proč bych se mu já měl skládat na nějakou jeho ztrátu. V nouzovém stavu se přežívá a netvoří se zisky. A pokud to neumíte, tak to podnikání zabalte. Na dálnici chybějí pracovní síly pořád. Tam je výplata jistá,pane Jane Hrušínský.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Oligarcha Babiš nikdy nepřipustí obnovu čehokoliv, co by ohrozilo jeho a další oligarchy. Vždyť přece "EU je geniální projekt" a proto nikdy nebude vyhlášeno referendum o vystoupení z EU...

   Vymazat
  2. 13:58 hlavně, že jste do toho zašmodrchal Babiše, vy analytiku. Dovedete si vysvětlit, proč onen Babiš vstoupil tak jednoznačně do politiky, zatím co o dost bohatší Kellner takhle ne, o Bakalovi a ostatních podobných nemluvě? To vám hlavou nevrtá a vůbec nic neříká?

   Vymazat
  3. Anonymní14. dubna 2020 14:34
   Doposud mi to hlavou nevrtalo, ale když jste to takto postavil, tak mě napadlo, že si asi vytáhnul krátkou sirku. P.K.

   Vymazat
  4. Já se nebojím, Babiše vždy kontrolují všechny složky placené Bakalou a jeho kiks se dozvíme hned druhý den. Čeho se bojím, je naše elita, která má investice v turistickém průmyslu včetně letectva. Tento obor, zvlástě mezinárodní turistika, je na léta bez šance. Připadá mi zběsilé, že těmto soukromníkům budeme přispívat a platit za jejich podnikatelské riziko. Vše bude stravitelně zabaleno pod pojem záchrana pracovních míst. Když vidím v TV, že jedna houslová virtuozka, dokáže dočasně pracovat v pokladně u Lídlu tak mi nevnucujte představu, že kuchař, číšník či uklizečka neseženou jiná pracovní místa. Nejde totiž o ně, ale majitelé hotelů si potřebují zahojit své ztráty. Uvidíme.

   Vymazat
 7. Šokujúce odhalenie o koronavíruse - Dr Shiva odkaz svetu o skutočnej pravde.

  https://www.youtube.com/watch?v=bzr6a4XTB34

  OdpovědětVymazat
 8. V článku jsou logické argumenty a správné názory. Jako občan mám jen obavy, že mohou potom být následně zvoleni naši zástupci, kteří rozhodnou o jakési privatizaci této pomoci a vyvedení do rukou hochů, kteří spolu mluví. Nejprve bych očekával u daní zrušení výjimek (např. banky neplatí z poplatků DPH), omezení dotací cizích neziskovek, progresivnější daně, omezení solárních baronů a podobně.

  OdpovědětVymazat
 9. Půjčili jsme si z budoucnosti a teď je konec! Zabýváme se duchovní válkou! Neděle, 5. dubna 2020.
  https://beforeitsnews.com/economy/2020/04/greg-hunter-we-borrowed-from-the-future-now-its-over-we-are-dealing-with-a-spiritual-war-catherine-austin-fitts-video-2996975.html
  https://beforeitsnews.com/v3/list/v2_top_money.html
  „Žádná slova k tomu: Brian Maher je„ kritický “„ Tento týden obdržela 6,6 milionu nových nároků na nezaměstnanost. Minulý týden 3,3 milionu. Společně máte kataklyzmus 9,99 milionů nároků do dvou týdnů. "Pro to žádná slova," říká hlavní ekonom Pantheon Macroeconomics Ian Shepherdson. "Co my...
  autor: CoyotePrime | Pátek, 03. duben 2020, 18:17 |

  OdpovědětVymazat
 10. Ono tak neliberální počínání Vestagerové naznačuje, že začínají být v tom ohrožení odkupu, už i německé firmy. Nejrovnější, mezi rovnými. Ale tímto by EU bourala jeden z pilířů, na kterých stojí. Pro nás to je informace, že jejich direktivy, které nás poškozují, již nejsme povinni dodržovat. EU nemá žádné zásady, ale pouze účelová rozhodnutí.
  Nápady autora o obnově národního kapitálu jsou sympatické, ale čertovo kopýtko, spočívá v jejich provedení. Sebelepší nápad, lze nevhodnou realizací, proměnit v jeho opak. Hezkou myšlenku investic domácností, lze zabít jistotou desetinásobku. Hezká myšlenka zodpovědnosti municipalit, byla zabita rozprodejem vodovodů, kanalizací a tepláren do soukromých rukou.
  Nic zde nelze plánovat, dokud nebude zavedena odvolatelnost a trestní odpovědnost politiků a soudců, za „špatná“ rozhodnutí, poškozující stát a lid této země. Počkejme si na SPD. P.K.

  OdpovědětVymazat
 11. ZADNY STRACH z budoucnosti, panove prispevkari !
  Vim urcite, ze dokaze-li America zvladnout vrazedny virus, tak bude mit znovu, prudky ekonomicky vzestup (konjunkturu) a nektere staty v Evrope, bude mit v zavesu (ve vleku) !

  Me nejvice vadi to, ze nemohu napsat, co mam na mysly a co vim !
  Napr. v nasi vesnici penzistu (Gated community) ziji lide vysokeho spolecenskeho postaveni a jeden z nich se zna s ruskym presidentem Putinem o kterem mluvi positivne.
  (Oba dva mluvili spolu nemecky !)

  Mame zde 2 vysoke dustojniky od policie z New Yorku a jednoho vysokeho dustojnika od NAVY. (Velitel velke valecne lodi.)
  Tito lide se netaji svymi nazory a proto vim, ze bude v budoucnosti dobre. Problem je virus - proto jsou zavrene firmy a nezamestnanych jsou ted MILLIONY !
  nick honolulu
  Znovu opakuji ze Trump Zeman si a dalsi velikani s Makrelou skolakem z Francie co ma rad starsi damy adalsich velikanu MY zvitezime porazence porazime spravnou cestou America First and fo ever Zdravim z posledniho zasedani vyboru pro bezpecnost aa Home security ktere se kona v Pentagonu ve valecnem pokoji 300 m pod zemi v bunkru Nazdar a brzkou shledanou v lepsi spolecnosti, te Trampove

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dik za spravu jinak clovek nevi co jako ze se deje v zamori a vubec Co novyho? S Vami ,zadne nemoce??

   Vymazat
  2. Zapomnel jsem dodat ze nase sila v economii je ta ze 75 % GDP dela prave zadluzenost jak lidi, tak vseho okolo Tato zadluzenost je dulezita a v pripade potreby si pujcujeme s malou aplicaci(zadosti) o potrebne dolaruy ktere potrebujeme k zivotu v Bank of America.Vse hlida Market (dow+nasdak) + Bankof Amerika nase nejvetsi banka .
   Proto prave Trumpovo presidentovo rozhodnuti zapujcit dalsi penize do obeho kolotoce je to spravne ROZHODNUTI.Bude lip na to vemte jed a tech par tisic co speji na ulicich nas zas tolik nezajima neb jsou zabezpeceni zvlastnim fondem na 350 millionu v Los Angeles 130 tisic neni moc procent ted nemam kalkulacku ale vim positivne ze to neni moc procent Amerika to zvladne s Trumpem v cele

   Vymazat
 12. Obnova národního kapitálu nestačí! Je potřeba současně uvolnit potenciál kapitálu sociálního.

  OdpovědětVymazat
 13. Což o to podpořit rekonstrukci hospodářství i za cenu zadlužení státu je rozumne a je to jedna strana mince, ale chybí nám opravdoví podnikatelé, tahouni jako Baťa. Nezlobte se, ale to co se tu za ně vydává, jsou buď teoretici sice ověření akad.tituly, nebo naopak trhovci z praxe (a ty už známe od 90.tých let), želbohu obé není to pravé ořechové.

  OdpovědětVymazat
 14. 1:48 Vidím, že se ozvalo plno zájemců...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.