Reklama

sobota 25. dubna 2020

"Petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb.*), o právu petičním, proti nezákonnému zásahu do zahraniční politiky státu

25. 4. 2020
Vážený pane ministře,
Rada Městské části Praha 6 přijala dne 02.04.2020 usnesení č. 1393/20 o sejmutí bronzové sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pomníku, jehož je socha neodmyslitelnou součástí, v památkové zóně, na pozemku č. parc. 2114/5 v k.ú. Bubeneč. Na základě uvedeného usnesení byla socha následujícího dne z pomníku odstraněna a poselství pomníku zneváženo. Radnice v této věci byla čím dál zpupnější a cíleně vyhrocovala situaci proti protestující demokratické veřejnosti.

 
Nakonec pomník znehodnotila odstraněním sochy maršála před blížícím se 75. výročím osvobození Československa od německé nacistické tyranie, na němž právě Rudá armáda měla rozhodující podíl. Pomník maršála Koněva ve vojenské uniformě a s kyticí šeříků byl oslavou vítězství nad hitlerovským fašizmem a zároveň symbolizoval naši vděčnost za odvrácení tehdy probíhající genocidy českého národa. Byl to také pomník padlým sovětským vojákům a ruské vojenské slávy vztahující se k období 2. světové války, v Rusku oprávněně vnímané jako Velká vlastenecká válka.

Není divu, že příslušnými státními orgány a zejména Vaším ministerstvem tolerované jednání představitelů vzbuzuje oprávněné rozhořčení ruské strany. Náš stát porušil smysl a konkrétní ustanovení „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci“, publikované pod č. 99/1996 Sb. Tak podle čl. 17 Smlouvy budou strany rozvíjet spolupráci v oblasti kultury a podle čl. 18 Smlouvy budou smluvní strany spolupůsobit při ochraně kulturního dědictví svých zemí, včetně ochrany historických a kulturních památek. To vše se nepochybně vztahuje i na pomník maršála Koněva. Podstatné jsou zde ovšem slovní spojení „rozvíjení spolupráce“ a „spolupůsobení při ochraně“. Jejich smysl zcela popřel bezohledný a jednostranný postup zastupitelů, radních a dalších úředníků Městské části Praha 6. V čl. 21 Smlouvy se obě smluvní strany zavazují „na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim“. To je nyní v případě vojenského pomníku maršála Koněva znemožněno. Vaše výmluva, že „se jedná o věc obce, na kterou vláda nemá vliv“, neobstojí. Je jen dokladem rozkladu státu a Vaší rezignace na tvorbu české zahraniční politiky. Ve vztahu k Číně jste byl lhostejný k neomalenému postupu Prahy, který vedl k ukončení partnerské smlouvy s Pekingem. Tolerujete i řeporyjského psychopata. Jako byste si neuvědomoval, že Vám přebírají rezort. 

            Podle čl. 10 Ústavy České republiky platí, že mezinárodní smlouva má přednost před zákonem. Podle mezinárodního práva za plnění mezinárodních závazků odpovídá vláda. Jakým vnitřním mechanizmem toho dosáhne, je pro smluvní partnery její záležitost. Naše Ústava svěřuje zahraniční věci prezidentu republiky jako hlavě státu a vládě jako vrcholnému orgánu výkonné moci. V rámci vlády byly zahraniční věci svěřeny ministerstvu zahraničních věcí kompetenčním zákonem. Územní samosprávě se v Ústavě žádná kompetence v zahraničních věcech nepřiznává. Obec může ve své působnosti vystupovat také jako státní orgán, ovšem nikoli v jednočinném souběhu s porušením závazku přijatého státem v mezinárodní smlouvě. Zdá se, že v daném případě jde o natolik závažný exces, že na něj pamatuje trestní zákon v ustanoveních o zneužití úřední moci, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození cizí věci, výtržnictví atd. Hanebně se tak navíc stalo v době nouzového stavu, aby tomu občané nemohli zabránit; volební strany, jejichž kandidáti získali mandát, to neměly ve svém volebním programu; pokrytecké odůvodnění usnesení odhalil hulvátský vtip starosty o tom, že přeci Koněv neměl roušku; nectila se ani památková zóna a vlastnictví hlavního města; protestující demokratická veřejnost byla označena za spodinu; nikde není zmínka o autorských právech a v neposlední řadě byl učiněn hrubý zásah do piety zesnulého vojevůdce, chráněné občanským zákoníkem. U starosty Koláře je třeba zvážit, zda tu dokonce nejsou dány důvody předstižné vazby. Městská část Praha 6 měla pouze čestnou povinnost pečovat o pomník maršála Koněva, neměla právo ho ničit. To, co se stalo, svědčí o hloubce současného kulturního úpadku a postupujícím rozkladu českého státu. Nedělám si iluze ani o osudu této petice.


Vážený pane ministře,

            obracím se na Vás jako na člena vlády, kterému byl svěřen rezort zahraničních věcí a měl by lépe než kdokoli jiný chápat, jak je naše malá země zranitelná a životně závislá na vzájemně výhodných a přátelských mezinárodních vztazích. V poslední době se tři představitelé územních samospráv pokusili zpřetrhat naše dosud přátelské vztahy hned se dvěma supervelmocemi ze tří. Poškozené státy mají právo na retorzi, která může být i ekonomického charakteru. Volba je na poškozených. Mohou nám to vrátit způsobem, který budeme nejméně čekat a bude nejvíce bolet.   Vyzývám Vás, abyste konal, a informuji Vás o právním nástroji k tomu určeném. Podle § 77 odst. 1 správního řádu je uvedené usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 nicotné rozhodnutí (paakt), z něhož nevyplývají žádná práva a závazky uvedené v jeho obsahu. Může se z něj ovšem vyvozovat odpovědnost deliktní a občanskoprávní těch členů Rady, kteří pro něj hlasovali. Podle § 77 odst. 2 správního řádu platí: „Nicotnost zjišťuje a rozhodnutím prohlašuje správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal, a to kdykoliv; jestliže správní orgán dojde k závěru, že jiný správní orgán učinil úkon, který je nicotným rozhodnutím, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti.

            Vyzývám Vás proto jako ministra zahraničních věcí, abyste hájil Vám svěřený úřad před nezákonnými zásahy nekompetentních orgánů územní samosprávy zejména tím, 

1.         že v případě pomníku maršála Koněva dáte podnět správnímu orgánu příslušnému k prohlášení nicotnosti, aby prohlásil, že usnesení Rady Městské části Praha 6 ze dne 02.04.2020 č. 1393/20 je nicotné; dále, aby prohlásil za nicotné také usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 12.09.2019 č. 120/19, případně další rozhodnutí, která vedla ke znehodnocení pomníku, ať již odstraněním sochy, původních nápisů, či instalací nápisů nových, aby mohl být obnoven jeho původní stav a plněn závazek vyplývající pro Českou republiku z mezinárodní smlouvy;

2.         že se za uvedené selhání naší strany způsobené nezákonným jednáním představitelů Městské části Praha 6 při realizaci „Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci“ ruské straně omluvíte způsobem v diplomacii obvyklým a že česká strana zajistí, aby pomník byl obnoven a uveden do původního stavu.

            S úctou,
  Čestmír Kubát ..."

*) Petici podal autor sám za sebe.

48 komentářů :

 1. S peticí absolutní souhlas !..je třeba aby ve vhodné době se uskutečnila protestní demonstrace !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petice jistě chvályhodná, ale trochu mimo hrnec. Jestli-že Hamáček, jako místopředseda vlády,v nedávném rozhovoru prohlásil, že jeho partner k jednání je bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, pak tedy měl pan Kubát směrovat petici spolkovému ministru zahraničí Heiko Maasovi. Tomu našemu roztomilému, leč troubovitému chlapci svěřila teta Merkelů na odloučeném "stanovišti" tak akorát ty čmeláky. To jsme to panečku dorajtovali.

   Vymazat
 2. Člověk se až kolikrát divil, jací nevzdělaní nýmandi zastávali důležitá vedoucí místa na úřadech v minulém režimu. Dnes se nestačím divit kolik vzdělaných odborníků s IQ houpacího koně je stačilo mnohem převýšit. Stupidní, připosraný Kolář je jen jedním z nich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kolář, Hřib a Novotný jsou zřejmě připraveni k odstřelu, tak jako Kuciak, Navylnyj, aj. Typická Serešova černá labuť k vyvolání převratu.

   Vymazat
 3. Pane autore to je chválihodné co děláte ale když budou vládnout západní poskoci tak se nic nestane. Už se pod jiným článkem neziskovkář vysmívá že žaloby byly smeteny ze stolu.

  OdpovědětVymazat
 4. Plácnutí do vody. Nic se nestane. Už jsou usazeni pevně v křeslech. Nido nic neudělá těm co nám vládnou,co nás řídí ze zahraničí pod jejichž ochranou figurky jako Kotlář pracují.Ti mocní jsou za našimi hranicemi a jejich poskoci jako starosta Prahy 6 zrazují naší zem a národ. Bojím se, že ani volby nic nevyřeší. Jen dodatek, vidím to že se bude muset jít cestou násilí! Je to sice pobuřující ale když má Kalousek dle svých slov připravené tři pistole a v případě potřeby vystřílí celou vládu!? No co se mi může stát?

  OdpovědětVymazat
 5. LEGION OF MERIT USA na uniformě maršála Koněva

  https://aliancenarodnichsil.cz/legion-of-merit-usa-na-uniforme-marsala-koneva/

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji. Konečně někdo paragrafů znalý podnikl ten jediný správný krok. Bezzubé lamentování a hořekování nad nezákonným aktem nikam nevede.Vláda mlčí, policie nekoná, Petříček dílo dovršuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Většina lidí nemůže mít právní vzdělání, zvláště když jej nemají ani všichni "právníci" nemluvě o "plzeňských" právnících. Takovýto dopis, petice může vzniknout jen na pozadí lamentování, skuhrání a hořekování, což se nazývá ve skutečnosti odporem. Jinak je to skutečně cár papíru, výkřik do tmy.
   Jestli máte právní vzdělání, pak jste to mohl napsat sám. Pokud nemáte, prostě poděkujte, přidejte se, nebo udělejte co chcete ve skutečnosti udělat a neurážejte ostatní. Mohl jste to napsat tak jak jste napsal, ale bez těch lamentů nad lamentováním.

   Vymazat
  2. Autorovi petice patří poděkování.
   Je však nezbytné takovéto názory zpřístupnit široké veřejnosti !

   Vymazat
 7. Už se těším, jak se této petice ujme veřejnoprávní Česká televize. O stejně veřejnoprávním Českém rozhlasu nemluvě. Dík, Čestmíre Kubáte. JiH

  OdpovědětVymazat
 8. Domnívám se, že socha je mj. i dílem podle autorského zákona. Jakákoli manipulace s ní tak podléhá souhlasu autora resp.jeho dědiců. Proč se v tomto případě neozval nikdo v tomto smyslu?

  OdpovědětVymazat
 9. No myslím, že na tohle člen Aspen Institutu Prague al-Hamajda nebude mít koule. Léta budované postavení tohoto soudruha by tím náhle přišlo vniveč. Kdepak ty věci...

  OdpovědětVymazat
 10. Zkorumpovaná justice nemá na takové "prkotiny" čas a hlavnč nepospíchá.Co se vleče neuteče.Mají doživotní dobře placený. šolich. Stačí rychle vyřešit Hamáčkovo zadání a je zase HAVAJ.
  Benešová mě zklamala. Asi ji dali nůž na krk tak se bojí strčit ruku do vosího hnízda

  OdpovědětVymazat
 11. A já, tady a teď, prohlašuji za nicotné, všechny ty, kteří se na odstranění pomníku podíleli, nebo souhlasili, nebo proti tomu nezakročili, byť by mohli, nebo dokonce měli. A, pane ministře, učiňte to, k čemu vás nabádá pan Kubát. Nebo prohlásím za nicotného, jmenovitě i vás !

  OdpovědětVymazat
 12. Ať ten pomník dají zmetkové do původního stavu a hlavně zaplatí ze svého.

  OdpovědětVymazat
 13. S peticí souhlasím. Jediné s čím nesouhlasím je oslovení "Vážený pane ministře", oslovení pane ministře je z mého pohledu naprosto dostačující. Váženým by byl, pokud by konal sám od sebe,což v jeho případě ovšem nehrozí.

  OdpovědětVymazat
 14. To,že zde nejsou,zatím, žádné komentáře,samo o sobě je
  vlastně také komentářem.
  Ti, co souhlasí s peticí, nemají potřebu komentáře.
  A těm druhým snad už také docvaklo.

  OdpovědětVymazat
 15. Plně souhlasím s textem. Ale s ohledem na nacizující směrování zastupitelů Prahy 6 mne jejich postup nepřekvapuje. Ani mne nepřekvapuje nečinnost vyšších státních orgánů a nakonec i soudů, neb už je zcela zjevné, že tyto instituce přijali ideologii nacismu a fašismu za vlastní. Bohužel, před 80 roky jsme měli jednoho Moravce, jednoho Chvalkovského jednoho Háchů, dnes jich jsou celé hordy, neb to vynáší a kdo by za osobní prospěch nebyl korumpovatelný? - Kdysi pro politiku tzv. socíku jako žoldáci KSČ, dnes pro politiku nacismu, jako žoldáci diktatury kapitálu. Ano, vzorem opopolitiků je Vůdce a jejich ideologickou biblí Mein Kampf. Projdou nacisté a fašisté u nás nebo ne?! Mají silnou podporu Kožených, Krejčířů, Janoušků a velké goebbelsovské zázemí v ČÉTÉ. Jo, ramena spravedlnosti, jistě by bylo zajímavé posouzení ovšem poučených občanů, kdy bylo spravedlnosti více, zda za protektorátu, za socíku nebo dnes. Těch 11 bilionů rozkradeného majetku státu po r. 1989 není až tak skvělým vysvědčením pro nečinně zločinům přihlížející vlády po r. 1989. A pak se zdá takový Babiš jako poklad, protože první učinil pokus o trochu sociální spravedlnosti. To si ovšem kapitál vysvětlil tak, že občané jsou jen prostředníky pro další jejich kradení a promtně zvýšili ceny všeho možného o 10 až 15 %. Kolik je tedy vert dnešní koruna proti té z r. 1989? 6-7 haléřů a to hodně přeháním. Takže kdo si našetřil za socíku 100 tisíc, tak mu z toho zbylo když moc 6 tisíc Kč. A tak nejvíce řvou, že byli okradení pandemií COVID-19 právě ti, co nejvíce kradli po r. 1989 a kradou dodnes. Dnes chtějí, aby jim jejich ekonomickém ztráty nahradili zaměstnanci a důchodci, tedy jediní, kteří nežijí z nakradeného. Prostě kapitál byl vždy zlodějský a jiný být nemůže ani v budoucnu, ostatně to už tisíckrát napsali daleko moudřejší lidé než jsem já. Jenže co jsou lidé proti kapitálu? Peníze, ty vládnou Světem, občané jsou jen poskoky za peníze bohatých.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soud koná, dostane-li právem aprobovaný podnět, tj. v civilní věci žalobu a v trestní věci obžalobu. A nic takového zatím žádný soud nedostal. Takže uvádění těchto obecných klišé je známkou neznalosti.

   Vymazat
 16. ti co jsou za tohle odpovědni tvrdě potrestat a bez pardonu zbavit funkcí a za vlastní prostředky vrátit vše do původního stavu !!!!

  OdpovědětVymazat
 17. Čest, a úctu panu Čestmírovi Kubátovi. Děkuji mu za všechny lidi dobré vůle nepostrádajícím svědomí, a které těm, co poplivali všechny padlé Rudoarmějce při osvobozování naší krásné země, bohužel chybí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas
   Kde a kdy bude Petice k podpisu?

   Vymazat
  2. 1:47
   Dobrý dotaz pro občany Prahy 6.
   Ale na www.petice.cz nějaké už jsou. Jedna z vícero:
   https://www.petice.com/vyzva_vladnim_a_ustavnim_initelm_r

   Vymazat
  3. 6:31
   Smysluplné je v jedné věci a s ohledem na počet petentů podporovat 1. petici. Měla by být legislativně uchopitelná a pokud možno neprůstřelná. Vámi uváděná petice to bohužel nesplňuje. Pod výše uvedený text bych však také rád připojil svůj podpis. Dík autorovi za jeho čas a osobní iniciativu.

   Vymazat
  4. 9:22
   Nic vám nebrání požádat autora o zařazení jeho textu mezi pro vás uspokojivé petice, nebo si vybrat jinou, která by vás více uspokojila.

   Vymazat
  5. 9:22
   Petice je protestem, nikoliv trestním oznámením. Vaše požadavky tedy splňovat nemusí.

   Vymazat
  6. Jen názor. Žádné dogma.

   Vymazat
 18. Vážený, leč popletený pane Kubáte
  Veřejnost nemůže být demokratická v nedemokratické společnosti, protože to prostě nejde. Jak prosté.
  Rebel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leč popletený Rebele, nedělat nic proti zlu znamená souhlasit s ním. Ale tím se jistě řídíte, soudě podle vaší přezdívky.

   Vymazat
 19. Specialní jednotky zlikvidovaly farmáře:

  https://navratdoreality.cz/specialni-jednotky-zlikvidovaly-farmare-10616.html

  OdpovědětVymazat
 20. VIDEO „Koněv se v Praze střetl s SS,“ říká pamětník. A generál šokuje novou informací:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Konev-se-v-Praze-stretl-s-SS-rika-pametnik-A-general-sokuje-novou-informaci-596268

  OdpovědětVymazat
 21. Odstranění Koněvova pomníku a následné mllčení ústředních orgánů státu je dokladem o slabosti státu. Ve spořádaném právním státě by si zastupitelstvo nižšího územního celku nic takového nedovolilo, i kdyby k tomu mělo pravomoc.

  Dále tento čin prokazuje, že jsme národ bez historické paměti. Miliony občanů okupovaného Československa toužebně očekávaly příchod Rudé armády a vítali ji s nadšením. Po celé zemi jsou roztroušené hroby padlých rudoarmějců. Jenže Ti, kteří si na to pamatují, již z větší části vymřeli a nástupnickým geracímm jejich zážitky nic neříkají.

  Za přemýšlení stojí i srovnání vztahu lidí typu starosty Koláře k Německu a k Rusku. Naše vztahy s Německem jsou asi nejlepší, jaké v tisícileté historii národů byly, stín okupace na nich neleží a je to v pořádku. S Ruskem je to úplně jinak. Proč ? Dodávám, že okupaci z 21.8.1968 považuji za zločin. Ale vývoj po ní šel dál stejně jako po německé okupaci.

  OdpovědětVymazat
 22. Kdyby nekdo ted postavil v Praze sochu treba Stalina, hlavniho viteze 2.svetove valky, naslo by se aspon 100 pavniku, kteri by ho stihali a odsoudili aspon ke 100 letum tezkeho zalare, ci vyhosteni z Prahy, coz je jeste horsi. Ale ze je to odstraneni, PRAHA JASA. Ja budu jasat, az vyhostime PRAHU z CZ.

  OdpovědětVymazat
 23. :)
  https://raptor-tv.cz/starosta-kolar-strezen-na-neznamem-miste-bez-rodiny-i-telefonu/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan starosta městské části Kolář má, podle všech známek, opravdu důvod se bát. Paradoxně nikoliv od Rusů. Zdánlivě paradoxně. Rusům by jeho "eliminace" nejenže neprospěla, ale určitě významně uškodila. A také, nejen podle mého soudu, jim ten tajrlík nestojí ani za odplivnutí. Ovšem komu by se eventuálně mohlo hodit do krámu jeho "exemplární potrestání", je naopak ta strana, která potřebuje permanentně dělat z Ruska zločinný stát, házet na něj jakoukoliv špínu, a kromě přesměrování pozornosti od vlastních špinavostí, toho využít jako nátlak, tu na spojence, aby byli dost loajální, tu na Rusko, aby pustilo zahraniční kapitál do svých strategických podniků, atd. atp..
   Nebyl by, Kolář ml., ani první, ani poslední,kdo by, jako "užitečný idiot", posloužil, lépe byl obětován, "vyšším zájmům". Už se předvedl, nic lepšího už z něj už asi nevypadne. Jeho povedený tatík, exdiplomat a exvelvyslanec, o tom bude zajisté mít své povědomí. Proto se i trošku divím, že synkovi tu roli "hrdinného káceče soch" nerozmluvil. Kdo jiný, než on, by měl vědět, co se může přihodit, a jak je to pro tajné služby snadné, najít si nějakého magora. Jo, bojí se asi chlapec oprávněně, ale možná už mu došlo, že Ruska se zrovna bát nemusí.

   Vymazat
  2. Ano, jako Němcov. Potřebovali ho mrtvého. V pátek v noci byl zabit a v sobotu ráno už měla opozice umně natištěné smuteční transparenty s jeho fotkou ve všech velikostech. Majdanský průmysl v pátek dokončil zakázku a naplnil sklady. Akce mohla být provedena.
   Možná se už plní zakázka na transparenty s Kolářem,ale sklady nejsou ještě plné.
   Vzpomeňte na majdanské průmyslové výrobky pro opozici v Lybii - trička, čepice, šátky, deštníky, odznaky, ... na Ukrajině zase vše do oranžova.

   Vymazat
 24. Problém má několik aspektů, ten nejprimitovnějši je kolik peněz stála ta nesmyslná exibice. Kolik stály ty hanlivé destičky k pomníku + mzdové náklady konšelů (čas strávený problémem se sochou) + náklady administrace + demontáž a odvoz do depozitáře + náklady na úschovu + náklady na eskort starosty z důvodu ohrožení (!). Trochu náročnější jsou právní otazky, jako kdo je vlastníkem pomníku, jaký je jeho statut, jaké zákony se k němu vztahují. Posledním aspekt je morální, pro mne je hlavním. Ten asi někteří z nás nepochopí, ale jen pro ty méně chápavé uvedu nevhodný mezinarodní dopad i materiálního rázu. Pro mne je právě hulvátská role, do které nás "elita" vmanipulovala zcela nestravitelná. Petice je sice vhodná, ale profesionálně zpracovaná a podaná žaloba, došlo-li k aktu mimo zákon je důraznější.

  OdpovědětVymazat
 25. Koho z vás - všech tlučhubů, kibiců, bychomistů (podle "měli bychom") a asi i zbabělců uvidím u pomníku bez sochy maršála pod kulaťákem. Mně poznáte; šedivý vlasy, brýle nad rouškou, malý starší labrador z útulku.
  "Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil" napsal Karel Havlíček Borovský

  OdpovědětVymazat
 26. Plný souhlas s panem Kubátem,děkuji.
  Pan starosta Prahy 6 nemá pravděpodobně lepší nápad jak se více zviditelnit,ale má nepřekonatelnou touhu ponechat za sebou v historii vlastní stopu. I velmi špatná reklama je viditelnou reklamou,jak známo. Měl by být za svůj čin trestně stíhán. Je velmi smutné jak někteří politici dokážou i popřít historická fakta,která prostě změnit nelze.

  OdpovědětVymazat
 27. "Pomník maršála Koněva ve vojenské uniformě a s kyticí šeříků byl oslavou vítězství nad hitlerovským fašizmem a zároveň symbolizoval naši vděčnost za odvrácení tehdy probíhající genocidy českého národa."
  Vzhledem k datu vzniku symbolizoval pomník pro většinu národa devótnost vůči Moskvě. Koněv byl vnímán jako vyjádření vděčnosti jeho zřizovatelů za přítomnost sovětské armády v Československu, což nebylo zapomenuto ani po jejím odchodu.
  Na rozdíl od vojáků padlých při porážce nacismu, kterým dodnes patří skutečná úcta, je obraz Koněva - osvoboditele zastřen obrazem událostí roku 68.
  Historická fakta skutečně změnit nelze, jak tu bylo řečeno. Jejich vnímání, včetně posuzování aktérů historických událostí se však měnit může. Na tom se ti aktéři podepisují sami. Což se stalo i Koněvovi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koněv byl velitelem armády, která nás osvobodila. Chcete stavět pomník půlmilionové armády, vojáka vedle vojáka, nebo sochu jejich velitele? Sochy jsou symbol. Socha Koněva je symbol! Sundáme-li sochu osvoboditele, pak se nehlásíme k osvobození, ale k tomu, co bylo před tím - k protektorátu, popravám českých vlastenců, ke koncentrákům pro židy a cikány, k zničení Československa jako demokratického státu. Přesně tohle udělal starosta a vedení městské části Praha 6, přesně tohle provádí starosta městské části Praha- Řeporyje, přesně tohle provádí vedení ODS, TOP09, Lidovců a Pirátů!!!!

   Mimochodem, nemíchejte do toho rok 1968. Se sovětskou okupací maršál Koněv nic společného neměl. Byl už pár roků v důchodu.

   Vymazat
  2. Inu, snažím se tu pouze naznačit, jak ten pomník v letech "normalizace" vnímala většina Čechů a dodnes ho tak dle mého názoru vnímá.
   Těm, co ho vidí jako hold osvoboditelům, nikoli jako podlézání okupantům, to neberu.Jen jim upírám právo mluvit za ostatní a vydávat to, co cítí oni sami, za hlas národa.

   Vymazat
  3. Ale houby, gogo, většina Čechů nic takového nevnímala. Troufnu si odhadnout, že většině to, v době instalace, bylo tak nanejvýš jedno. Byl to pomník, který měl připomenout tu podstatnější roli osvoboditelů. Další z pomníků. Nic víc, a nic míň. Většinu současných kritiků odstranění, včetně mě, popuzuje sprosté, účelové, a neobjketivní a nepravdivé odůvodnění zničení pomníku. Jako symbolu, souhlasím s přispěvatelem 9:33.
   Navíc i proto, že současná dostupnost a široké možnosti získání objektivních informací umožňuje hodnotit události v logických souvislostech. Když vynechám plán nacistů k skutečnému vyhlazení všech slovanských národů, tak jen připomenu pro příklad zmiňované Maďarsko. V době vzpoury tzv. "demokratických sil", které brutálně vraždili své spoluobčany,sotva devět let po skončení světové války, zasáhla armáda vítězné mocnosti proti poraženému bývalému spojenci nacistického Německa. Jestliže Rumunsko ještě stihlo "otočit" svou armádu správným směrem, pak Maďarsko bojovalo do hořkého konce. Bylo poraženo na ruské frontě, a bylo doraženo na svém území. Je možné, že z dnešního pohledu "dobroserů" to někdo hodnotí, jako porušení práva maďarských fašounů svobodně zabíjet své občany s cílem převzít moc a znovu ustanovit (před)válečný režim. Tak jako to nebylo dovoleno rozdělenému Německu, kde jsou okupační vojska dodnes, tak to bylo vnímáno i v Maďarsku. To byly dobové souvislosti. Může se to někomu nelíbit, ale s tím nic nenadělá. A nakonec, úloha Koněva v "pacifikaci" vzpoury poraženého nepřítele není až tak přímočará. A už vůbec není jasné, co měl společného s rokem 1968, kdy byl už údajně na penzi. Ti, co vnímají pomník jako symbol osvobození a záchrany našeho národa před absolutním zničením se zlobí oprávněně, protože všechna ostatní, sotva zástupná argumentace není relevantní, česky, nestojí ani za fajfku tabáku.

   Vymazat
  4. V roce 1968 byl Koněv členem ústředního výboru strany a generálním inspektorem armády. Jeho návštěva Prahy v květnu toho roku měla kromě účasti na obligátní oslavě osvobození ještě jiný účel – kryla tajnou inspekci sovětské vojenské rozvědky, která prováděla průzkum pro invazi okupačních armád. Ta přišla o tři měsíce později. Velmi agilní důchodce, že?
   Ještě poznámka k Maďarsku: Jak známo, za požadavek neutrality se tam postavili i maďarští komunisté. Po rozdrcení odporu domácích sil přišly popravy vůdců - exemplárně byli potrestáni vůdce povstání Imre Nagy a členové jeho vlády. Na jejich rehabilitaci se Maďaři většinově shodli v roce 1989 a ostruhy si na tom vysloužil dnešní maďarský premiér Orbán.

   Vymazat
  5. No a co? Byl Koněv velitele osvobozovací armády? Byl!
   Velel okupačním vojskům? Nevelel!
   "Jeho návštěva Prahy... kryla tajnou inspekci sovětské vojenské rozvědky..." - je prostá fabulace.
   Maďarsko bylo velmi krvavé povstání horthyovců, maďarských nácků, za obnovení starých pořádků. S demokracií nemělo nic společného.
   Hezky to motáš dohromady, milý propagandisto 22:10.
   A teď bych prosil o té Karkulce a vlku...|:-o)

   Vymazat
 28. a vše je připraveno - soudruzi ze CIA toho šaška (užitečnýho idiota koláře) zlikvidujou a hoděj to na toho ruskýho zabijáka co přiletěl balónem (protože letadla nelítaj) s tím ricinem - takže to bude otrava ne poloniem ani novičokem ale ricinem - ty rusové jsou ale vynalézaví (kam se na ně hrabe Agáta Christi)
  no a my přerušíme dip. kontakty s Ruskem - vyhlásíme mu válku - a vzhůru k 3. pochodu ne východ - pitomečci.
  no ti soudruzi z SS by už mohli vymyslet trochu jinej scénář

  OdpovědětVymazat
 29. Tak nam zabili Ferdinanda.
  A keryho Ferdinanda, pani Milerova ?
  Ja jsem znal dva ...
  A vobou neni zadna skoda.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.