Reklama

úterý 21. dubna 2020

Zločiny WHO

Profesor Oskar Krejčí
Oskar Krejčí



Globalizované zdravotnictví


WHO není jen tak ledajaká mezinárodní organizace. Vznikla v dubnu 1948 jako specializovaná agentura Organizace spojených národů a sdružuje dnes 164 zemí. Pracuje s rozpočtem více než čtyři miliardy dolarů ročně, z něhož téměř polovinu představují dary od jiných subjektů, než jsou členské státy. Přímo zaměstnává přibližně 8,5 tisíc lidí. Ve svém zadání má péči o veřejné zdraví, přičemž organizuje léčbu i výzkum, ale poskytuje i doporučení. V čele WHO je generální ředitel, kterým je v současné době etiopský mikrobiolog, jenž byl v minulosti ministrem zdravotnictví a ministrem zahraničí Etiopie. Jeho bezprostřední štáb je pestrý, nikdo z něho však nepochází z Číny – pouze šéf kabinetu, epidemiolog z Německa, zastupoval WHO určitý čas v Pekingu. Mezi 34 členy výkonného výboru WHO, kterému předsedá Japonec, je jeden zástupce z Číny; místo delegáta z USA je v dané chvíli neobsazené. WHO má šest relativně samostatných regionálních center. To panamerické (PAHO/WHO) sídlí ve Washingtonu. Jak zástupkyně ředitele, tak i výkonný ředitel PAHO/WHO jsou občany USA.

Rozhodně nelze tvrdit, že vše, co WHO činí, dobře činí. S určitou licencí lze říci, že představuje pokus ovládnout některé globální problémy s využitím určitých výhod globalizace. Děje se tak v podmínkách kapitalismu, který výhody míchá s nešvary. WHO je pod stejným lobbistickým tlakem jako jiné mezinárodní organizace disponující velkými prostředky a vlivem. Každou epidemii, natož pandemii lze chápat jako podnikatelskou příležitost. Farmaceutické firmy pěstují charitu zpravidla jen tehdy, když lze náklady odepsat z daní a když se dobročinné aktivity dají použít na reklamu. Doba romantických lovců neviditelných dravců, jakým byl Louis Pasteur, minula. Ne, že by se neobjevovali. Ale nemají vliv a jsou ve statisticky nevýznamné menšině. Dnes platí, že nejlépe se vydělává na strachu z lidského neštěstí, což mediální agentury pečující o zisky zbrojařů a farmaceutických firem velmi dobře vědí.



Čísla a vina


Když začala pandemie, každý ve vedení zasažených států i ve WHO zpočátku tápal – nevěděl, které informaci věřit, jak ji vyhodnotit a který z nabízených modelů reakce přijmout. Z Wu-chanu přišla minulý týden navýšená čísla o úmrtích. Je to přirozená revize: v době bezprostředního zápasu nebylo příliš mnoho času na počítání a hledání hlavních příčin úmrtí. Dá se odhadnout, že obdobně je tomu nyní v New Yorku. Obviňovat někoho, třeba i z WHO, že záměrně falšoval údaje, je v tuto chvíli jen a jen neprůkazné tvrzení.

Něco jiného je diskutovat o tezi, že lidé jsou na tom hůř v USA než v západní Evropě. Situační zpráva jednotlivých regionálních center WHO za sobotu uvádí, že v Evropě bylo více než milion potvrzených případů COVID-19 a přes 97 tisíc úmrtí na následky tohoto koronaviru; panamerické centrum hlásí přes 784 tisíc potvrzených případů a necelých 36 tisíc úmrtí. Evropa je stále největším ohniskem nákazy novým koronavirem. Zatím. Obecně totiž v takovýchto případech platí: podstatná nejsou jednotlivá čísla, ale tendence a vzájemné poměry.

Podle databáze serveru Worldometer se například v USA na ukončení nemoci, kterou způsobil COVID-19, podílí úmrtí z 36 %, zatímco v Německu je to pouze 5 % a v Číně 6 %. To už naznačuje úroveň zdravotnické péče a charakter organizace boje proti pandemii. Tendenci mohou přiblížit dva grafy ze stejného zdroje, které přibližují vývoj počtu prokázaných aktivních případů. Porovnání křivek vývoje počtu nemocných ukazuje, že v Číně od prvního tisíce potvrzených nemocných 24. ledna do začátku poklesu aktuálně nakažených uběhlo 26 dní. Ve Spojených státech překročil počet nakažených první tisícovku 11. března a po měsíci počet aktuálně potvrzených nemocných stále stoupá. Sluší se dodat, že tvar křivky v grafech v případě USA odráží hodnoty ve statisících, zatímco pokud jde o Čínu, ukazuje počty desetitisíců potvrzených aktivních případů.




Různý přístup


Někomu ovšem vadí, že by se Čína mohla stát vzorem. I když je předčasné dělat závěrečná hodnocení, zatím se zdá, že se Říše středu v boji s novým koronavirem liší od USA v několika základních směrech:
 • Čínská reakce na zjištění, že začíná epidemie, byla ofenzivní. Ohnisko ve Wu-chanu a v provincii Chu-pej bylo hermeticky uzavřeno, což omezilo možnost šíření. Od počátku byly v zápase s koronavirem masově využity nejmodernější technické prostředky. Začalo intenzivní hledání léku na COVID-19.
 • Ostatní provincie Číny se změnili v týl, kde byla zavedena speciální hygienická opatření. Z týlu proudily desetitisíce zdravotníků na pomoc do první linie, ale i stavařů velkých specializovaných nemocnic. V zázemí byla zahájená masová výroba potřebných zdravotnických zařízení a pomůcek, včetně hygienického materiálu. Výkonnost tohoto týlu je natolik velká, že se změnil v bezkonkurenčně největšího globálního dodavatele zdravotnického materiálu. Čína začala, a to i za pomoci WHO, šířit ve světě i zkušenosti z boje proti novému koronaviru.
 • Po zvládnutí krizové situace byla nastartována obnova čínské ekonomiky spojená se zesílenou zdravotní kontrolou. Ta je zaměřena jak na zachycování nových nemocných, a to především ze zahraničí, tak i na nositele nového koronaviru bez vnějších příznaků. Čínský statistický úřad spočítal meziroční propad hrubého domácího produktu v prvního kvartálu na 6,8 %. Porovnání dat za únor a březen naznačuje, že by se měl propad v druhém kvartálu zastavit.

Ničeho takového se zatím na Západě nepodařilo dosáhnout. I tady začal intenzivní výzkum hledající lék na COVID-19. Londýn a Washington však zřejmě vsadily na takzvaný oxfordský model, který počítal s přirozeným promořením a následným opadnutím epidemie. Tento model má svoji matematickou logiku, jeho pravdivost se dá prokázat na stádu dobytka. Problémem je, že oxfordský model naznačuje zbytečnost aktivní obrany veřejnosti proti novému koronaviru. Pasivně kalkuluje se ztrátami lidí jako s čísly, mění tragické lidské osudy na statistické údaje. Navíc politici, kteří se tomuto modelu oddali, podcenili hysterickou honbu médií za senzacemi, která vytváří specifickou psychózu, což by je samo o sobě donutilo změnit strategii.

Na rozdíl od Číny byla od počátku reakce na pandemii v USA i v Evropské unii decentralizovaná. Je zvláštní, že decentralizovaný přístup v boji s novým koronavirem zvolilo i Rusko. Prvotní ohniska nákazy v Evropě, která vytvořili turisté ze středních vrstev, zůstala neuzavřená a cestování následně napomohlo plošnému šíření. Analytici z Americké lékařské asociace už dnes upozorňují, že nejčastějšími obětmi nového koronaviru v USA jsou příslušníci nižších sociálních vrstev. Podle údajů časopisu JAMA, který patří Americké lékařské asociaci, například v Michiganu, kde se na obyvatelstvu černoši podílejí 14 procenty, tvoří tato skupina 33 % případů onemocnění novým koronavirem a 40 % úmrtí. Průzkumy Johns Hopkins University a American Community Survey naznačují, že k 15. dubnu bylo v převážně černošských okresech onemocnění koronavirem trojnásobné ve srovnání s okresy převážně bělošskými; úmrtnost na COVID-19 byla v těch převážně černošských okresech šestkrát větší. Jako předčasné se jeví Trumpovy plány na oživení ekonomiky, zvláště ve chvíli, kdy jednomu ze strategických sektorů – těžbě a zpracování ropy ­– hrozí klinická smrt.

Vedení Evropské unie se hned na začátku krize ukrylo do mediálního stínu. Absenci nápadů a organizační pomoci následně po částečném uklidnění situace slavnostně nahradilo omluvou Itálii. Pandemie opět potvrdila, že Brusel není kamarád do deště – ani jako Unie, ani jako NATO.


Raději mrtvý


Donald Trump zastavil příspěvky WHO na vrcholu celosvětového zápasu s pandemií ve chvíli, kdy hrozí vzedmutí vlny v Africe a Latinské Americe. Těžko si lze představit cyničtější postup. Chyby lidí ve WHO je nutno odsoudit a třeba i potrestat, jejich vyhodnocení je však možné až po boji. Teď je nezbytné spojit síly, a pochybení a nepravosti odstraňovat za pochodu. Trump pouze hází vinu za chyby svého štábu na někoho jiného, snaží se zachránit volební kampaň a rozjíždí koronavirovou diplomacii cukru a biče.

Bývaly doby, kdy řada učených teoretiků, zvláště z takzvané anglické školy, viděla v mezinárodních organizacích typu WHO instituce pomáhající vytvořit globální společnost. Měl to být protiklad uspořádání založeného na sobectví států. To ale nepočítali se snahou Washingtonu udržet si privilegované postavení hegemona. Dnes Bílý dům sobecky zápas s pandemií politizuje. Přidávají se k němu i nejrůznější propagandisté, zvláště ti veřejnoprávní. V padesátých letech minulého století se někteří politici a ideologové na Západě proslavili voláním hesla „Raději mrtvý než rudý!“ Budiž, to byl zápas protikladných ideologií. Transformovat toto heslo na „Raději mrtvý na koronavirus než spolupracovat s Čínou!“ je pouze trapná fraška.

Zápas s pandemií není konfliktem antagonistických idejí. Spolupracovat s Čínou na boji s novým koronavirem nenutí nikoho obdivovat tamní politické či ekonomické uspořádání. Je to bitva všech s virem COVID-19, který ukazuje na smysl celosvětové soudržnosti. Význam solidarity nepomine ani po překonání současné pandemie. Pandemie se může vrátit, a to třeba v podobě jiných chorob. Patří k definici globalizace, že zahušťuje komunikaci. Západní populace se může stát ještě méně odolnou vůči chorobám než dnes. Amerikanizace Evropy pokračuje ve znamení prohlubování sociální diferenciace, která jde ruku v ruce s ústupem od demokratického zdravotnictví. Pro nižší sociální vrstvy se stávají příznačné nezdravé stravovací návyky, všem pak situaci ztěžuje zhoršování životního prostředí. Před pandemií se žádný region neschová. Globálním problémům se dá čelit jen globálně, s vědomím sdíleného osudu.



26 komentářů :

 1. Kdo s čím zachází, tím také schází. Vše je jeden velký podvod.
  Virová pandemie nebo místo činu? https://beforeitsnews.com/eu/2020/04/a-viral-pandemic-or-a-crime-scene-2655734.html

  Řada vědců uvedla, že laboratoře a výzkumná centra se zabývají studiem koronových virů a experimentují s modely, které se podobají současnému viru. Konkrétně někteří poukázali na laboratoř v Severní Karolíně, která experimentovala s viry extrahovanými z netopýrů v roce 2015.
  To znamená, že od roku 2017 experimentují některé americké laboratoře s viry Corona; vytváření mutantů s finanční podporou vlády.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od 2003 a nejen v USA a EU. SARS se testuje 15 let vsude po svete jako vakcinovy nosic do ktereho se vklada cast genetickeho materialu patogenu, ktery ma vytvorit potrebne struktury na povrchu s naslednou vyrobou vakciny. A to vcetne jako nosice k vakcine proti HIV. Mnohde prakticky bez jakekoli smysluplne kontroly.

   Vymazat
  2. Kto stojí v pozadí za WHO

   https://www.zvedavec.org/vezkratce/17042/

   Vymazat
  3. Stále stejně. OSN a WHO jsou dvě organizace v komatu. Vlastně k čemu jsou takové organizace? K ničemu. Stačí jedna vojenská invaze armády USA či Turecké armády na Kypr a nastane ticho. OSN jen pohrozí a nic. WHO zaspalo dobu a když už se nějakým způsobem probudí, tak vše uvede do chaosu. Viz současná chřipka s Číny. Náprosto přechlíží aids či malarii, která zabije ročně jedno několikamilionové město, samozřejmě v porovnání.

   Vymazat
  4. V které zemi je 11% nakažených obyvatel? Ano, je to Vatikán.

   Vymazat
 2. Trump - preložené do voľnej reči - ak prehlásite virus za čínsky, tak ... prehlásili,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10/10 Pád Kabaly (Fall of Cabal CZ) - české titulky
   https://ac24.cz/en/-/vsechno-je-jinak-plan-q-tajna-spoluprace-jfk-jr-s-trumpem-a-zbaveni-se-stinove-vlady?redirect=%2Fen%2Fweb%2Fac24%2Fuvod

   Můžeme se opravdu vrátit v čase? Vypravění nabízí, že jsme na pokraji nového paradigmatu, krásného nového světa volné energie, nového bankovního systému a nového zdravotnického systému. Může to být pravda? Modlím se, aby to tak bylo.

   Vymazat
 3. Spojené státy udělaly samozřejmě dobře, když tu zbytečnou, ba přímo škodlivou organizaci přestali okamžitě platit.

  No a Čína samozřejmě lže. Při 3000 mrtvých by si teprve v 1.4 miliardové zemi, navíc jako úplně první teprve možná vůbec začali všímat, že se něco neobvyklého děje. A ne že toto číslo byl konečný stav.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To nemusíte mít pravdu s tou Čínou. U lékařských diagnoz se hodnotí průběh a příznaky nemoci a nemusí jich být mnoho. Ve světě se několikrát stalo, že to všechno - rizikové nemoci hrozící pandemií - byly zastaveny po pár případech. Bohužel nyní nemám přístup k archívu (maluji byt sám), protože ho nemůžu najít. Matně si vzpomínám pravděpodobně na spálu v Moskvě, zlikvidovanou za pár dní, kdy se to nikdo vlastně tehdy ani nedozvěděl, něco tady u nás také bylo zcela určitě, ale co, to se mi jinak vykouřilo z hlavy.
   Právě správné diagnózy jsou určujícím klíčem k případnému zachycení nebezpečných nemocí. I v tom byla síla našeho předlistopadového zdravotnictví. Samozřejmě, že to vyžaduje poctivost lékařů a včasné předání případné výstražné informace. A tehdy to byla jejich povinnost (stejně jako i dnes).
   Proto je spíše alarmující, že testy na koronavirus jsou po celém světě více méně velmi nepřesné (a ne teda jen ty šmejdy z Číny, jak se na Seznamu rozčilovali prý nějací lékaři v našem "počátku" epidemie).

   Vymazat
  2. Takových organizací je

   Vymazat
  3. Já jsem zažil epidemii dětské obrny. Tehdy bezmocnost a kdo přežil, pokusy o rehabilitaci v Janských Lázních a bezpočet ortopedických operací, postavit děti na nohy. A těch mrtvých.
   Postup české vlády nejen pro tyto vzpomínky považuji za správný a jsem rád, že se řídí radami expertů v oboru medicíny. A ne zběsilými kecy navíc nevzdělaných opozičních politiků, jejichž řeči i jednání odpovídá profilu vrahů.
   Čest a sláva odborníkům a vládě, která si nenechá radit korupným z kapes kapitálu, ale odborníky.

   Vymazat
 4. Důležité je zjištění komu tato panika nahrává a prospívá. Čína se svým stabilním růstem ekonomiky, nemá zájem na tom aby se její plány jakkoli narušovaly a ráda by nerušeně pokračovala. Na situaci reaguje pružně a snaží se alespoň nějak, z amerického viru nějak profitovat, možná si říkají China first, nevím proč by si obdobu toho neměli říkat Rusové ale i Češi a každý. Čas tlačí hloupé Ušáky do čím dál větších zoufalostí a tím se zmenšuje jejich už tak značně otřesená reputace. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
 5. America not first?

  OdpovědětVymazat
 6. Pan Krejčí jako obvykle uváženě s rozmyslem. Je to můj kandidát na funkci PREZIDENTA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jest. Souhlas.

   Vymazat
  2. No,když bude mít ve svém volebním programu vystoupení z NATO, proč ne? Tam jsme byli vmanipulováni bez souhlasu voličů, vystoupení z EU bude horší, tam jsme chtěli. M.R.

   Vymazat
 7. Toz to je chválehogné popisovat henté zlociny ale pre nás je dólezité popsat zlocine "ceskéch politickéch a hospod´rskéch" elit abe nam nekam neolit.......to bode rozomnejsí a spedne klec nad kolaborantama a pazdernama vseho droho toz v Bocovicích bode dvoji ze,etrasení.......toz hezké a slonné den P.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odkud toto nářečí? Z příručky?

   Vymazat
 8. Nebylo by jednodussi,neplatis nemas hlas?

  OdpovědětVymazat
 9. Doporučuji podívat se na YT: Historia peňazí od Palo Luptáta.

  OdpovědětVymazat
 10. Pro boha, proč by USA měli podporovat své úhlavní nepřátele?

  OdpovědětVymazat
 11. WHO a koronadivadlo:
  https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=u5Zu_ky3V90&time_continue=929

  OdpovědětVymazat
 12. Asi jenom blbec by podporovat někoho, kdo mu kazí plán na vyhubení nepřátel a to i vlatních obyvatel. Mají plné věznice a neví co s tím. Vymysleli způsob a nějaká organizace jim v tém bude bránit?

  OdpovědětVymazat
 13. Ruku na srdce, věděl někdo z vás do letošního roku, že existuje WHO ?

  OdpovědětVymazat
 14. Souhlasím s tím, že vláda se řídí v probíhající pandemii experty v oboru medicíny a že se neřídí zkorumpovanými psudoodbroníky - údajně "věhlasnými", o kterých ale vzdělaná akademická obec nic pozitivního neví. Jsem rád, že vláda dá na odborníky a ne na opopolitiky, kteří v zájmu zisků svých pánů kapitalistů by klidně nechali polovinu národa vychcípat vychcípat. Jsem rád, že aspoň v době pandemie tlačí vláda zločinný kapitalismus k troše lidskosti. Ale odnáší to jejím vztekem, pomluvami. Ale všichni co myslí, ví, že opopolitici, co stáli a stojí za vykradením českého státu po kontrarevoluci 1989 jsou jen poskoci diktatur kapitálu. Kapitalisté nadávají a kuciakují, ale lidé žijí díky Babišovi a jeho vládě. Opopolitičtí poskoci kapitálu se mohou snažit sebevíce šířit covid-19 a být potencionálními ba i skutečnými vrahy, jim to nevadí. Budeme překvapeni, až jednou budou publikována data zemřelých, že mezi nimi najdeme kapitallisty, ale bohatě pracující! Ale existují- celkem 11 - "věhlasných" akademiků, nejspíše absolventů tzv. vysokých škol ala plzeňských práv, kteří podporují, ba sdílí vražedné myšlenky kapitalismu!

  OdpovědětVymazat
 15. WHO zprivatizoval Gates a Pharm Mafie (= Deep State). D Doník tudíž tuto kriminální bandu WHO, usilující o genocidu lidstva Gatesovou smrtící vakcinací, logicky kopnul doriti, místo finanční podpory. V USA probíhá válka mezi Trumpem (a jeho stoupenci) proti US bažině (Deep State). U nás je ta za třicet let havlismu bažina podpindosníků přítomna všude na pozicích.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.