Reklama

neděle 24. května 2020

Alena Vitásková: Quo vadis ODS? - podnět k rozpuštění Občanské demokratické strany

Alena Vitásková
24. 5. 2020
Nebezpečný směr Občanské demokratické strany? Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)? Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů? Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče? Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?

Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? 


Ať rozhodnou soudy! Občanská veřejnost nemá lehké ve volbách vybrat stranu, která ji nakonec nezklame. Ústavní pořádek, který jsme přijali, umožňuje nepřeberné množství stran a hnutí, které budou usilovat o hlas voliče. V novodobé historii naší společnosti (po tzv. „sametové revoluci“) jsme měli, mimo jiné, trvale ve vládách politické strany ODS a ČSSD. Andrej Babiš, když vstupoval do politiky se svým hnutím ANO, připomínal heslovitě to, co si většina voličů myslela, a někteří odvážní bezmocně říkali nahlas. Nechuť k politice, nedůvěra v dosavadní politické strany a naděje na zastavení „tunelování“ veřejného majetku, na vymahatelnost práva a spravedlnosti, mu vyhrálo volby.

Vyjádření Andreje Babiše - hnutí ANO (bude líp), „všichni kradnú“, „kdyby neselhali tradiční strany, tak bych do politiky nešel,“„vy jste si mě vyrobili“, atd. To vše máme za sebou a čekáme na zázrak, který pochopitelně nepřijde. Nyní procházíme krizí, která je teprve na počátku a může, pravděpodobně přinese chudobu, nezaměstnanost, nedostatek všeho, na co jsme byli zvyklí a bez čeho si své životy již nedokážeme ani představit. Čeká nás všechny dosud nepoznané. Zneužití frustrovaného obyvatelstva je první krok k převzetí státu mocenskými strukturami, které mají blízko, či dokonce jsou z hnízda, nikoliv „Čapího“, ale „Orlího“. Tyto struktury se nebudou obávat zneužít upadajících, dříve populárních, politických stran k dosažení prvních kroků k úspěchu.

Hluboká hospodářská krize, která zmítala Evropou (Německem) ve třicátých létech vedla krátce po kruté 1. světové válce k zárodku vzniku fašismu, nacismu. Adolf Hitler, využil zbídačeného národa, chudoby a všeobecného nedostatku k podněcování nenávisti, která je tak důležitá pro zahájení masového zabíjení. Nenávist k politickým odpůrcům (komunistům, bolševikům, sociálním demokratům) levicově orientovaným občanům vrcholila v jejich vraždění. Ostatní jen tiše přihlíželi, přece když nejsem komunista, ani sociální demokrat, tak se mi nemůže nic stát. Svoji lhostejností a mlčením nechali průchod ZLU, které narůstalo. Pokračovala cíleně pěstovaná nenávist knárodům. Začaly pogromy na Židy. Plíživě byla započata 2. světová válka, nejhrůznější, co lidstvo do té doby zažilo. Mučení, pokusy na lidech, vyhlazovací koncentrační tábory, zvěrstva = sedmdesát miliónů lidských životů, vojáků, civilistů, žen, starců a dětí. Dle propracovaného nacistického systému byli nejen Židé, ale i Slované, Rusové, Cikáni a další národnosti a etnika PODLIDÉ, kteří neměli právo na život člověka.

Obavy z vývoje, který se v historii více méně opakuje, nás vedly k pozorování dění v naší společnosti. V době pandemie vláda přijala řadu opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Opoziční strany v Parlamentu v době pandemie do jisté míry mlčely. Pokud přišly se svoji „troškou do mlýna“, tak si toho občané ani nevšimli. Jakým způsobem chtějí tyto strany zaujmout voliče? S obavou sledujeme dění v ODS. Strana, která rozhodně patřila vždy k lídrům a nejvýznamnějším politickým stranám v naší vlasti. Které voliče chce přilákat? Obava, kterou sdílíme s řadou vnímavých občanů je zde. Tichá podpora ODS k excesům jejich některých významných členů, kteří veřejně vystupují s návrhy, jak by se mělo jednat s politiky, kteří byli řádně zvoleni do parlamentu, kdy „šibenice“ je ten nejvlídnější způsob, jak se nejen s politiky na opačné straně názorového spektra vypořádat. Netají se předsudečnou nenávisti k některým občanům, národům, podlidé jsou pro ně označením zcela běžným. Za vyhrůžky smrtí stanuli před soudem, přesto se soudům vysmívají a v nastoupeném trendu pokračují a přitahují tím „frustrované“ občany, kteří hledají a budou hledat „viníka“ svých problémů.

Dokonce Adolf Hitler v počátcích svých projevů plných nenávisti k určitým občanským seskupením, národům, vypadal jako komik, šašek, psychicky narušený člověk, trpící duševní chorobou. Někteří se tomu smáli, jiní mávli rukou, že nemá smysl zabývat se projevy toho blázna. Jedni se mu smáli a ti druzí v něm začali vidět potenciál možnosti ovlivnit masy pro své zájmy. Takový plíživý byl nástup fašismu, nacismu včele s nenápadným „komikem“. 

V žádném případě nechceme tímto srovnávat člena ODS Pavla Novotného se strůjci genocidy národů, propracovanosti fašismu a nacismu s cílem vyvražďovat rasově nevyhovující lidi – podlidi. Pouze považujeme za nutné připomenout, jak nenápadně tato nenávist ovládla německý národ. Jak hluboce společnost podcenila svoji nečinností, lhostejností, zesměšňováním nástup zhoubné nenávisti k bližním. Jak hluboce společnost spoléhala na rozum, lidskou morálku. Nicméně, dlouhodobé vystupování politika ODS Pavla Novotného plné nenávisti a nabádání k usmrcení, předsudečné nenávisti, je mementem.

Pokud vezmeme v úvahu, že ODS na jedné straně své členy vylučuje, pokud nesouhlasí s jejich vyjádřením, či názorem, byť by byl zcela společensky nezávadný (jako příklad uvádíme vyloučení Václava Klause ml.) a na druhé straně členy strany toleruje a podporuje, přestože nabádají k zabití nejen politických odpůrců, podněcují nenávist k národům. Pak je legitimní se ptát: „Kam kráčíš, ODS?" Pak je povinností každého z nás, takový vývoj v demokratické zemi nepřipustit, upozornit na něj. Proč státní zastupitelství nekoná, když u jiných méně závažných projevů, či postupů stran, politických hnutí, koná? Proč nekoná vláda, ministerstvo vnitra?

IAV má obavu o vývoj v naší demokratické společnosti a možné zneužití, využití skomírající ODS, právě přilákáním extremistických voličů smýšlejících v intencích některých členů strany, jako například Pavla Novotného. Od jeho projevu se nikterak strana nedistancovala, tudíž jeho názory schvaluje a veřejnosti tak dává najevo, že jí tyto názory nevadí, ba naopak vyhovují pro další stranické cíle.

Krizí frustrovaní občané, budou zanedlouho hledat cestu ven z tíživé životní situace. Zneužití extremistickými skupinami, které budou prezentovat zajištění osobních potřeb občana prostřednictvím násilí „šibenicí“ pro nejen politické oponenty, nenávistí k národům, tak může nakonec vést k posílení a přesměrování původně „tradiční pravicové strany“ ODS na zcela jinou politickou platformu. Jejich člen Pavel Novotný je jakýmsi lakmusovým papírkem, co vše u veřejnosti projde?

Extremističtí voliči, tak mají otevřenou cestu k prosazování nenávisti ve společnosti, k politickým odpůrcům, národům. Otevírá se jim možnost prosazovat své zájmy nedemokratickou cestou, násilím.

Pod zástěrkou „tradiční pravice“ nelze umožnit těmto nebezpečným názorům prostor. Pak by taková „tradiční pravice“ mohla vyvolat pogromy, nenávist, kdy se bude opět vraždit. Nesmíme být lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. Poslední „lhostejnost“ stála sedmdesát miliónů lidských životů.

Obava z takového vývoje vedla IAV ke kroku, kdy jsme zaslali Vládě ČR, prezidentu ČR, podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany, která toleruje a tím i podporuje u významných svých členů podněcování k nenávisti, k zabití, předsudečnou nenávist k politickým, názorovým oponentům, národům. O podnětu jsme informovali předsedu Parlamentu ČR, kontrolní výbor a poslance PČR.


Průběžné informace na www.institut-av.eu/aktuality/. Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV Mluvčí a signatářka Manifestu IAV - občanů poškozených státem.
V Hlučíně, dne 23. 5. 2020

58 komentářů :

 1. Nikoliv paní Vitásková. Myslím si, že takto "politici" ODS nepřemýšlejí. Nemají mozkový potenciál, který by uměl analyzovat a pracovat systematicky a s perspektivou. Jakmile se objeví jen náznak takového politika, hned jej suspendují do nějaké podřadné role nebo rovnou vyhodí. V čele zůstali lidé jako Marek Benda, Němcová, Stanjura, Kupka... A Petr Fiala je všechno možné, jen ne stranický vůdce, který dokáže vyjádřit nosnou myšlenku, sjednotit okolo ní jádro strany a strhnout ji k akci. Tak zbylo pouze partajničení, blábolení o ničem, chvástání se neexistujícími zásluhami a blábolení o tom, jak to bude super, až bude pan profesor premiérem. Tedy přesně to, jak žila a pracovala KSČ svých posledních dvacet let a co ji přivedlo k listopadu 1989 a nás s ní. A protože pan soudruh Filip v této praxi pokračuje dodnes, dostal vedoucí sílu pracujícího lidu k 5% preferencím a spolehlivě ji vede z Parlamentu. Ze strany vedení ODS je to prostě akt zoufalství. Preference se nehýbou. Zůstávají mezi 10% - 14%. A profesor Fiala ví, že i to je pouze výsledkem faktu, že na české politické scéně není autentická pravicová strana. Až se jí podaří vytvořit, odejde ODS s jejími "politiky" jak spráskaný pes s nějakými 0,1% - 2%. Proto vítá jakýkoliv krok, který opravdovou pravici diskredituje a který konstituování takové strany brání. Proto se ke slovu dostávají lidé typu Pavla Novotného, Langa, Koláře, Hřiba... A bez pravice se nemůže konstituovat ani pořádná autentická levice. Nemá proti komu se vymezit. Proto ta parodie na levici ve formě KSČM a ČSSD.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:44 Plácáte blbosti.Článek je o zločinecké organizaci ODS a ne o KSČM.

   Vymazat
  2. Jak píše kolega přede mnou - nejde o KSČM, ale o zločineckou politickou organizaci ODS ... Zrušit okamžitě, jde o mafiánský spolek jednající v cizím zájmu ...

   Vymazat
  3. 20:44
   ODS, spolu s dalšími partajemi(ODA, ČSSD, KDU, US) svou historickou úlohu odvedla. Nastavit v Československu koloniální parametry hospodářství v rámci kapitalistického systému. Dnes už tedy logicky není taková politika zapotřebí, proto se snaží transformovat na bulvární partaj. Dnes jsou totiž zapotřebí už jen partaje, které vytvoří hustou clonu, jakousi divadelní scénu konfliktů, aby stádo zabavily hádkami a drby a přitom bez zbytečného čumění ovcí do kotlíku zajišťovaly zabetonovanost této pozice naší země. Partaje, které už přímo za tím účelem vznikly, strany bez jasného vymezení, v jejichž proklamacích si téměř každý najde to své, jsou úspěšné. ODS to má těžší, stejně jako je vždy těžší změnit před lidmi zavedenou image, než se zjevit jako něco nového. Ať už se ODS podaří najít si své diváky nebo ne, půjde to tady v zajetých kolejích, dokud nám tradičně ze zahraničí důrazně neoznámí, že je čas na změnu.

   Vymazat
  4. Tak nějak nevím, zda se to týká jen Občanské demokratické strany - ODS. Je to demokratická strana, která oponenty či jim nepohodlné lidi chce věšet, zabíjet, podřezávat jak svini (vyjádření člena ODS vůči prezidentovi republiky). A co ostatní demokratické strany, sdružené do demokratického bloku. Jak se zachová demokratická ČSSD, když nás demokraté z ODS chtějí podřezávat, věšet, střílet, prostě zabíjet. Jednoznačně z toho vyplývá - pozor na demokraty, nikdy se k nim neotáčej zády, můžeš od nich čekat cokoliv. Nedovedu si představit, co by se v republice ze stran demokratů dělo, kdyby podobná vyjádření jako v ODS používali členové SPD či KSČM.

   Vymazat
  5. Pro 23:13 a 0:25 Kdyby šlo jen o ODS, byla by to brnkačka. Všude se najde parta troubů a lumpů. Ale tady jde o úroveň celé politické garnitury ČR. Včetně KSČM. Nebo jste slyšel někoho z jejích vedoucích představitelů mluvit alespoň nahlas? Nebo dokonce revolučně? Dovedete si představit tu partu strejců jak vede lid do ulic? A nedej bože na barikády? Už ani nepřežvykují obecné fráze z 80. let. Jen se tetelí o parlamentní křesla. Klidně budou dělat podržtažky komukoliv. Jim to natře i nedoučené netáhlo Minář. A s přehledem! S pár prázdnými frázemi. Jakmile se objeví nějaká osobnost, třeba Josef Skála, ihned je z něj rozvraceč a rozbíječ jednoty. To byla hantýrka těchto vykuků. A zařídit si v organizacích, aby byli navrženi "ti správní hoši", kteří vědí, koho mají volit do ústředí a co za to dostanou? V tom mají čtyřicetiletou praxi. Takto dostal do kolen ČSSD Sobotka. Dnešní papaláši obou "levicových" stran jsou mistři v politikaření, zákulisním pletichaření a přeborníci v "já na bráchu brácha na měn". Tomu odpovídají i volební výsledky. Odhady jsou ještě horší.

   Vymazat
 2. Není k čemu psát komentář, článek paní Vitáskové je napsaný prakticky bezchybně a plně její názory podporuji.

  OdpovědětVymazat
 3. A ono to někoho překvapuje? Novotný není nějaký symptom nové doby, on je naopak esencí toho této straně nejvlastnějšího. Nikdy tomu nebylo jinak. A kdo tvrdí, že v devadesátých letech ano, tak jen tehdy nevnímal klausovský kultík osobnosti, fanatismus stranických členů i voličů této strany při prosazování rozkradení tohoto státu za bílého dne.

  Nechápu, že si někteří malují, že dříve to bylo jiné než dnes a potlačování jiných názorů nebylo, ale to je jen klam způsobený tím, že tenkrát tihle lidé plynuli s pěnou dní. Říct tehdy něco proti Klausovi, to vás taky mohlo stát "přátele" i místo, případně se vám řádně zkomplikovat profesní dráhu, no a pokud jste se zapletli i nechtěně s kmotry, tak i majetek nebo život.

  Ale co chtít od lidí, kteří volili Topolánko-Dalíka nebo "čistého" Péťu, Íčko, Julínko-Šnajdra, Macka a pokračovat by se dalo donekonečna.

  OdpovědětVymazat
 4. Mě neděsí ODS, ale její voliči. Příroda rozhodně, kdo tuto zem bude obývat a je to spravedlivé.

  OdpovědětVymazat
 5. Směřování je jasné:
  https://www.sinagl.cz/domaci-zpravodajstvi/8720-predseda-ods-petr-fiala-podporoval-bernda-posselta-ottu-habsburka-a-panevropu.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Používat k argumentaci zrovna názory Šinágla není nejmoudřejší. Tento pán se již předvedl až příliš, takže i kdyby zastával tu nejušlechtilejší myšlenku, svým renomé ji spíše poškodí než podpoří.

   Vymazat
 6. https://www.email.cz/download/k/byzUt26VHz7kpu5L9MhsWAEWdvUB8VmKaAkOCa0G6Kst7rkKttdA1_Srvi0AN8q5PcPWRSk/zatykac-cb.pdf

  https://www.email.cz/download/k/TPcd03gWa1tynQuW7IYAdOUKEhGFseJuF9dQCJOT2AhFoY8C2vO_1JDHWkmcU2bVmd9yYYU/U%C5%BE%20v%C3%ADme%20pro%C4%8D.pdf zatykač na Koláře st.

  OdpovědětVymazat
 7. Nevim, co se Vam na ODS nelibi, prece DEMOKRATICKY v soucasne dobe znamena, ze to nema NIC SPOLECNEHO S DEMOKRACII. Jako SOCIALNI se socialne slabymi lidmi a KOMUNISTICKY s komunismem. Vse je na jedno brdo - SOUKROMY PROSPECH, a o ten jde vsem. I temto 3 stranam, kazda jen cerpa volice z jineho zdroje. Vsechny dohromady na lidi kaslou.

  OdpovědětVymazat
 8. Panebože, proč ty pochyby, na co se čeká ??? ODS jako partaj převzala od KSČ "stranickou disciplínu" se vším všudy, kterou ovšem naplnila "novými, současnost reflektujícími pravidly".
  Jak šly roky, měnila se pravidla i jejich obsah. Vzpomeňme na jistého velmi ctižádostivého kovboje v jejich čele, a jeho náckovské průpovídky kdekoli. Po PLYŠI pravda až tolik Sudeťákům na celostátní úrovni na ruku nešli, ale v regionech měli pro "spoluobčany" silné pochopení.
  Vnitrostranická disciplína, to byla svého času také markanta těch zlatokopů.
  Jejich "slabost" pro vše vonící penězi, ziskem, majetkem a mocí se vine jako červená nit celou jejich existencí. Ostatně to opakovaně plebsu předvedli, jak vypadá ekonomicko-sociální rabování vlastní země.
  Nicméně kladný vztah k sudeťákům, revanšistům, kolaborantům ( spoustu jich také měli ve vlastních řadách, když loupili nejen na celostátní úrovni ), a vůbec všem deprivantům měli vždy - jen to na začátku lépe maskovali.
  Tedy jde v posledních letech jednoznačně vladtizrádnou, kolaborující s cizími mocnostmi, jednající nepokrytě v jejich zájmu, schvalující, na přímo iniciující diplomatické mezinárodní roztržky, vyhrožuje prostřednictvím svých členů otevřeně v médiích fyzickou likvidací prezidentovi, o premiérovi nemluvě, členové takto vyhrožují i vládním představitelům cizích států, stejně jako otevřeně vyhrožují politikům domácím.
  Aktivně otevřeně porušují mezinárodní smlouvy, zúčastňují se akcí, jejichž zjevným záměrem je poškodit politické i hospodářské zájmy ČR, a to na celostátní i komunální úrovni. O mediálních lynčích na prezinta a premiéra nemluvě.
  Jako strana měli vedoucí úlohu jak v krádeži tisíciletí, tedy Velké privatizaci plus dalších tehdejších krocích, což korunovali o pár let později naprosto nestoudnou, neoprávněnou tzv.církevní restitucí.
  Tedy, ve světle toho, co zde napáchala a dodnes páchá tato destruktivní strana jak v oblasti hospodářské, ekonomické, bankovní, měnové, majetkové, zákonodárné, sociální, mravní, i mezinárodní, je jednoznačně ODS ( spolu s TOP 09, KDU-ČSL, STAN, ČSSD, atd. ) politickým subjektem, jenž měl být zrušen a zakázán již dávno.
  Její členové jsou v drtivé většině vychcané zlodějské a demagogické kreatury, kterým by za škody jimi způsobené prospěl pobyt v nápravném zařízení s povinnou pracovní činností...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ODneS toho pro sebe co nejvíc.

   Vymazat
  2. Jen mě pořád udivují poznámky o KSČM, proč? Co udělal "bafuňář" Filip pro lidi, nic. Hamáček po něm plivá a on podporuje vládu, nějak tomu nerozumím. Jedině on sám tomu rozumí. Můj děda by se divil, kam až se dostali komunisti, kterého honili policajti.

   Vymazat
 9. ODS je plná blbů a blbci volí jako voly, voly v ODS. Zatím to nevypadá, že by nadnárodní korporace chtěli podpořit Řeporyjce asi tolik, jak pomohly mnohem chytřejšímu Hitlerovi.

  OdpovědětVymazat
 10. Máte to marný. Příští vláda je Anofert a ODS, podporovaná Piráty. Ochutnáte vlastní medicínu.

  OdpovědětVymazat
 11. Apropo, tzv.česká pravice JE, a v době Poplyšové vždy BYLA fašisoidní, náckomilná s veřejně presentovaným kolaboračním potenciálem. Je nutné si uvědomit, koho, jakou vrstvu obyvatelstva, vlastně hned po PLYŠI tzv.česká pravice zastupovala, koho a jaké zájmy hájila. Pokud si odpovíte tak, že hájí kohokoli, cokoliv dosažené, spáchané před únorem 48, tak ano, a generální pardón ve své nenávisti vůči "bolševikovi" samozřejmě a bez skurpulí poskytla mnoha práskačům a kolaborantům z doby II.WW s klasickým argumentem o mstícím se bolševikovi.
  Česká pravice, všichni její členové, by povinně měli nosit na klopě Svatováclavskou orlici - znalí vědí, o jaké "dobrodiní" a zároveň označení z minulosti se jedná. Poplyšový nástup pravice až ultra pravice v Bohemii neskončil - nyní jde jen o další etapu, kdy jsme svědky podpory nástupu nácků k moci prostřednictvím naprosto nekonající a ochromené justice a orgánů činných v trestním řízení.

  OdpovědětVymazat
 12. PS: Faktem je, že levice, skutečná levice v Bohemii neexistuje - snad nikdo nechce tvrdit, že ČSSD a KSČM jsou skutečná levice - hlavně komunisté ústy svého místopředsedy sami o sobě prohlašují, že jsou spíše spolkem podnikatelů, kteří využívají markanta její předchůdkyně. Ano, poslední měsíc se sice Filip snaží, ale to jsou předsmrtné křeče, neb ztratili, znechutilo tradičního svého voliče. O tom, že by se snažili získat další elektorát, nemluvě.
  Levice je v Čechách mrtvá, což gauneři typu Kalouska vědí, a ten odpad, co si levice drze říká, zobe gaunerům z ruky ...

  OdpovědětVymazat
 13. Zakázat stranu je k ničemu. Členové mentalitu nezmění, přelezou jinam. Převléci do tepláků všechny zloděje, fašisty, a nacisty, a zanikne sama.

  OdpovědětVymazat
 14. Dnešní idioti chtějí zakázat a stíhat dnešní KSČM. OProti ODS (a to i hlavně jejímu zakladateli) jsou i bývalí komunisté jen čajíčkem. Nemyslím ty, kteří do této strany nalezli a rozložili ji a potom přelezli do všech vznikajících stran.Ti hlavně by mněli být stíháni za porušení všech lisdských a občanských pravidel slušnosti. Bohužel byli jen návodčími. Dnes je politická turistika IN.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 15. Bezvýhradně sdílím názor paní Aleny Vitáskové. Minulá,a zvláště současná ODS, se svým současným vedením, si ani jiné hodnocení nezaslouží.

  OdpovědětVymazat
 16. fašismus je součástí a důsledkem vývoje kapitalismu... a důsledky fašismu všichni známe... i naši dědové - a proto všude po válce příklon k jiné formě společnosti, sociálně spravedlivé, na jiných principech... v 1989 u nás 90% lidí nechtělo kapitalismus, ale lepší formu socialismu, než byl ten tehdejší... jenže byli manipulováni a podvedeni...

  OdpovědětVymazat
 17. ODS chcípá,jak Bruselem řízený politický netvor,zrůda, EU.
  Poslední,jasný výrok Anděly,že NÁRODNÍ STÁTY NEMAJÍ BUDOUCNOST, je jen dovysvětlením,proč nám ta pokračovatelka Hitlera,cpe do české kotliny,araby,černochy,muslimy,...
  Projekt,kdy buď budeme poslušně na vyvolenou germánskou,árijskou rasu makat,nebo nás skopčáci odsunou za Ural,je opět zde.

  OdpovědětVymazat
 18. ODS je fasisticka strana, podporujici USA, plivajici na Rusko a Cinu, vitace, buzeranty, pedofilii. Jeji Gauleiter Fiala se chce stat prezidentem! Jeho vyrok: Z vychodu k nam neprislo nikdy nic dobreho! A co osvobozeni od nacismu. Bez toho by ses ani nenarodil, nebo chcipnul na Sibiri! Stopneme uz konecne tuhle neskutecnou zaprodanou spodinu a ksindl v politice!

  OdpovědětVymazat
 19. A na konec šok. Středem světa už není Západ v čele USA. Je to ČLR a RF a podporou Indie. Íránské ropné tankery plují do Venezuely a SS něco hlídají, ale na tanker si netroufli zaútočit. Proč? Pohrozili, že zlikvidují jednou pro vždy Izrael. A podívejme se pár let zpět, KLDR pohrozila útokem na americké vojáky v Jižní Koreji, Japonsku a na Filipínách, také to fungovalo. Je vidět, že se SS se nesmlouvá, SS se musí postavit před jasnou hrozbu.

  OdpovědětVymazat
 20. S článkem souhlasím bez výhrad

  OdpovědětVymazat
 21. ODS se snaží něčím odlišit od ostatní beztvaré a tlachající hmoty s názvem demožumpa, proto jsou tak rádi i za toho vlasovského fašistu z pražského Náckova. ODS fakticky skončila s odchodem Klause staršího (ten mladší to jenom potvrdil). Je to strana zapomenutých, v minulosti Klausem vyzdvižených před světla reflektorů, jinak bezpáteřních a dnes zcela neužitečných partajníků na věčné časy, konglomerát naprosto směšných postav, profesionálních bavičů všeho druhu - viz Fiala, Němcová, Stanjura, Benda, Kupka, Vystčil, Novotný apod. Mám dojem, že po odchodu Kubery se za touto stranou zatáhne opona a spadne do propadliště bez ohledu na teplá místa jejich členů v krajích, bez ohledu na zaplacená procenta volebních preferencí. Této straně totiž chybí duch, směrování i nějaký vůdčí typ. Právě koronavirus jasně prokázal, že bez ODS se Česko lehce obejde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ne nadarmo jim lidé říkají "ptákostrana", už by jim mohlo dojít, že přišel čas odletět, jejich sezóna skončila :-)

   Vymazat
  2. zapomněl jste na fašounka Langa, ten byl první, ještě před tím náckem Novotným

   Vymazat
 22. Teda já bych ODS nerušil a nechal ji pohromadě aby byla společně pod dozorem. Požádal bych akorát MUDr.Davida, který má protekci v Bohnicích aby jim tam zařídil pobyt a dozor. Když slyším Fialovu sebechválu, jak by byl výborný předseda vlády, což před časem chtěla i věčně vyděšená Mirka a současná výkladní skříň ODS, naprostý blázen, spíše deBill mimo veškerou realitu, navíc hlupák a hulvát Pavlik Novotnů, který tam měl už dávno být někde v klecové posteli. Vždyť je to tam samý Napoleon, Všeználek, Chytrá horákyně ale žádný kloudný politik. Co uhnětete z lidského a politického odpadu...!? Jen tu ODS, popř. TOP. M.R.

  OdpovědětVymazat
 23. Mně to přijde přehnané. Já myslím, že to je spíše důvod k radosti, čím déle si tam tyhle fialy, novotné, kalousky, šwanzenberky, bartošky,...budou hýčkat, tím lépe. Oni se zlikvidují sami, nedejbože, když by se toho tam chopili nějací chytřejší sprosťáci. Takhle pohoda klídek, stačí jen zvolat: to kalousek, to ten blb fiala, to ten sprosťák novotný, to ten sudeťák xy,...a to stačí. Levné, snadné, účinné. Modlím se, aby tam vydrželi všichni tihle vzorní katolíci co nejdéle, v jedné žadě jako jeden muž, mezi kterým žádných velkých rozdílů není. Jaké to požehnání.

  OdpovědětVymazat
 24. Paní Vitásková tak to by se měla rozpustit celá demožumpa a pyjáti. Jinak ta analýza je dobrá to by se mohlo stát.

  OdpovědětVymazat
 25. Problém je, že média stále vzhlíží k ODS s jakousi posvátnou úctou jako za doby Klause. ODS je stále nedotknutelná, taky hlavně proto, že se počítá mezi ty "slušné" "zodpovědné" pravicové strany (i když skutečnost je právě opačná).
  Jak víme, naše "objektivní" "nezávislá" média nekriticky podporují strany, které si říkají pravicové.
  Další problém je, že nemáme opravdové elity, které by se nebáli jít s kůží na trh proti většinovému názoru a zkritizovat tyto nehoráznosti Novotného, Hřiba, Petříčka, Koláře.
  Je to jak za doby Mccartismu v USA.

  OdpovědětVymazat
 26. Nezbývá než souhlasit. Jen se mi vkrádá podezření, že na základech z kiksů současných politiků se mohou stavět úplně stejné chrámy. Minulých 30 let mne zbavilo naivity. Dnes už vím, že nepřátelé mých nepřátel nemusí být zrovna mými přáteli. Proto nebudu nikomu dopředu podepisovat bianco šeky a s potleskem si raději počkám.

  OdpovědětVymazat
 27. ODS - oddíl debilních straníků. Je faktem, že kdyby se jako pan Novotný vyjadřoval kterýkoliv jiný občan, tak už má dávno nadělíno. V tomto případě je postup orgánů činných v trestním řízení naprosto nepochopitelný, avšak, lze něj poměrně snadno dovodit jak dopadne zmíněný podnět.

  OdpovědětVymazat
 28. Italská zákonodárkyně požaduje, aby byl Bill Gates zatčen za „zločiny proti lidskosti“

  http://svobodnenoviny.eu/italska-zakonodarkyne-pozaduje-aby-byl-bill-gates-zatcen-za-zlociny-proti-lidskosti/

  Tomáš Petříček – „Černý Petr“ české vlády?

  http://svobodnenoviny.eu/tomas-petricek-cerny-petr-ceske-vlady/

  EU financuje turecké vojenské síly, které sužují Řecko:

  http://svobodnenoviny.eu/eu-financuje-turecke-vojenske-sily-ktere-suzuji-recko/

  Německá rozvědka odhalila plán Muslimského bratrstva na podmanění Německa

  http://svobodnenoviny.eu/nemecka-rozvedka-odhalila-plan-muslimskeho-bratrstva-na-podmaneni-nemecka/

  P.C.Roberts: Bohatství amerických miliardářů se během pandémie zvýšilo o 435 miliard dolarů

  http://svobodnenoviny.eu/p-c-roberts-bohatstvi-americkych-miliardaru-se-behem-pandemie-zvysilo-o-435-miliard-dolaru/

  OdpovědětVymazat
 29. To neni jen ODS se svymi cca 12%. Lez a nenavist jsou zakladnimi rysy politiky take u TOP09, STAN, lidovcu,
  Piratu a casti CSSD. Ovsem na rozdil od primocareho psychopata Novotneho bali svoji propagandu do polopravd, neco zamlci a jine zvyrazni, opiraji se o fakta vytrzena
  z kontextu historie a pri duslednem avsak pokrytecky zakryvanem uplatnovani metody dvojiho metru vyvozuji pripravene zavery, tykajici se minulosti i pritomnosti.
  Slouzi vedome ci nevedome zajmum, ne vsak tech, kteri je volili. Tim jsou nebezpecnejsi, nebot vymyvaji hlavy
  vetsiny lidi, kterym se jeste diky zbytkum moralky prici nasledovat aktivity Pavlika Novotneho. Ale uz pomalu prebiraji pocit nadrazenosti a aroganci a vsem s odlisnymi nazory jsou ochotni pripnout "zlutou (rudou) hvezdu".
  Je to rakovina, jejiz bujeni urychluji media stredniho proudu, politicke neziskovky a uz se siri i z
  akademickeho prostredi. Touto rakovinou je zachvacena
  cela Evropa. Nejsilneji jeji hlava a pak nejslabsi implantaty na vychodni hranici. Muzeme, zrejme jako u koronaviru, premyslet, odkud se ta nemoc vzala. Podle
  rozsireni bych typoval na nejakou laborator, nejspise
  za oceanem.

  OdpovědětVymazat
 30. Většina kdož zde přispíváme se shodujeme, že pokračovat v duchu majdanského rozkrádání a zadlužování NELZE ! Nastává však problém co s tím - Babiš a spol. to neřeší !
  MaP 446 ČR půjčila EU biliony! Čechům nic! Schůzka estébáků s čínskou rozvědkou a Bakalovou vedoucí! 24. 5. 2020.
  https://www.youtube.com/watch?v=K2n4srlXabw

  OdpovědětVymazat
 31. K paní Vitáskové jako kandidátce na prezidenta bych neměl výhrady (snad až na ten účes)! Paní Vitásková, kandidujte! Rozhodně nejsem sám, kdo by si to přál.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:04
   Účes mi nevadí, vadí mi Plynárenskà společnost.

   Vymazat
  2. Vadí účes ? Není důležité to co je na hlavě , ale to co má člověk v hlavě !

   Vymazat
  3. V hlavě má vše srovnané, jako kandidátku si ji dovedu předstvit,jako prazidentku bych si ji přál.

   Vymazat
 32. "Předsudečná nenávist" je právní paskvil, který nemá ve svobodné společnosti co dělat!
  https://www.ceska-justice.cz/2019/05/vlada-zavedla-pojem-predsudecna-nenavist-nespravnym-chovanim-se-muze-dopustit-kazdy/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:05
   Paskvil to je, a proto taky na předsudečnou nenávist modrých, a jiných ptáků není používán. Ten je určen právě jenom na ty "každé", kteří remcají proti těm, kdo ho vymysleli.

   Vymazat
  2. Jde o reminiscenci na paragraf "Protisocialistická činnost" (nebo jak se podobně jmenoval). Právo, a zejména trestní právo musí být předvídatelné: ukradneš za tolik a tolik - odsedíš si tolik a tolik, přejedeš někoho? zaplatíš tolik a tolik, pod vlivem? tak tolik a tolik navrch. Každý si to může přečíst a chovat se podle toho. Ale soudy podle §§ tohoto typu jsou asi následující: prohlásil jste např.: "komunisti jsou blbci, kteří nedokážou zajistit ani toaletní papír!" Někdo vás slyšel a oznámil to na příslušných místech. A u soudu jste se hájil tím, že jste řekl pouze pravdu. Nevěděl jste, že je to protisocialistická činnost. A soudce vám odpověděl: "tak teď už to víte. Tři toky natvrdo". Minimálně stovky lidí by mohly vyprávět! A zdaleka ne jen disidenti. A ta předsudečná nenávist je to samé. A už to i funguje. Tak jesenický zastupitel za ODS, nějaký Lang, veřejně na sociálních sítích vyzýval k zavraždění prezidenta republiky a popravám poslanců Parlamentu bez soudu. I s patřičnými výrazy. Ale soud řekl, že to byl takový žertíček. A prohlásil jej za nevinného. Lang měl stažené půlky a ze startu tvrdil, že to tak nemyslel. Ale jen měl rozsudek v kapse obrátil, a veřejně prohlašuje, že na to měl právo a sedět by měl prezident. A jiný soud odsoudil jiného občana za to, že prohlásil, že nelituje smrti našich vojáků v Afganistánu, že dostali co si zasloužili coby žoldáci a okupanti. Nikoho k ničemu nevybízel. Prostě sdělil svůj názor. To je nebezpečí těchto §§. Může být odsouzen kdokoliv za cokoliv. Podle potřeby politické garnitury, která je právě u vesla.

   Vymazat
  3. 16:58
   Souhlas, bohužel..

   Vymazat
 33. I já bych si tuto paní dokázal představit na místě prezidenta ČR.

  OdpovědětVymazat
 34. Toz paní Vitásková je stále krasná a inteligentní zena a je na case abe nase krásné a schopné zeny vstopile opet na politické Olymp a te oblískané prdele odesle do vyslozbe a sbernéch sorovin neb jinak je to fsecko oz óplne na hlavo slosne vyjádrené.....toz slonce v srdci P.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Holubová, Geislerová, Němcová, Issaová ...pánovi nevonijóóó? Co roba, to skvost! Inteligenciu nahrazuje fasáda a naopak...

   Vymazat
  2. Zapomeňte na volbu prezidenta, byť by se vám hodila Dolly Buster. Stejně našeho guvernátora vyberou venku a naše elity nám ho vykomunikují. Bude to jen show.

   Vymazat
 35. Většina kdož zde přispíváme se shodujeme, že pokračovat v duchu majdanského rozkrádání a zadlužování NELZE ! Nastává však problém co s tím - Babiš a spol. to neřeší !
  MaP 446 ČR půjčila EU biliony! Čechům nic! Schůzka estébáků s čínskou rozvědkou a Bakalovou vedoucí! 24. 5. 2020.
  https://www.youtube.com/watch?v=K2n4srlXabw

  OdpovědětVymazat
 36. Musíme popravdě říct, že dnes se převážná část národa má dobře. Dělnická třída vlastně neexistuje, je roztříštěna a kdo chce a umí, ten se uživí. A že komunisté podporují oligarchu, resp. úspěšného Slováka není nic, co bych komunistům vyčítal. Přece v současné situaci nelze vykřikovat revoluční hesla, když není revoluční situace. A proto souhlasím s tím, že KSČM podporuje za jasných podmínek Babiše. To, že jakýsi malý Mynář srocuje pražáky za šorošův žold, to je problém těch pražských kavárníků, kteří byli odstaveni od koryt. Vždyť čím se proslavila ODS, Nečasem a jeho milenkou? KSČ zanechala za sebou dílo, za které se nemusí stydět. Nějaké excesy, které zde v době vlády komunistů byli, jsou pochopitelné. Vždyť kapitalistické USA více jak 200 let masakrují a terorizují svět a ODS to zřejmě nevadí. Kdy zaplatí za své zločiny jen v nedávné době jako Hirošima, Nagasaki, Vietnam, Irák, Jugoslávie, Afganistán...To vůbec Vondrům, Fialům, Kalúskům , Švancenbergrum... nevadí, vadí jim mírumilovné Rusko a Čína.

  OdpovědětVymazat
 37. Ano, řiťomluvec z Řeporyjí se pomalu, ale jistě stává mluvčím té strany. A jaký mluvčí, taková strana. Dle jeho slov, která neustále trousí spodem, patrně ta ,,velká".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vedle předsedy strany Fialy se každý stane velikánem, nevím, jaký byl Fiala profesor, ale jako předseda je zcela k ničemu

   Vymazat
 38. Anonym 25. května 2020 18:36
  Snad je zřejmé proč se objevovala s prezidentem Zemanem a proč jí vyznamenal. Jasnější doporučení a vyzdvižení jejího odporu proti všeobjímajícímu konglomerátu vlivů protínajících se v justiční mafii snad není třeba. Zeman přeci nemůže vystoupit v televizi a říct: Tohle je moje favoritka. Jako jedna z mála je rovná a má moje doporučení. Tu volte.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.