Reklama

úterý 5. května 2020

ČT: Protiruská a protičínská hysterie Moravce a Fridrichové

Jiří Paroubek
5. 5. 2020 VašeVěc
Když si čtu dnešní tisk, nemohu říci, že by, až na výjimky, obsahoval hysterické výlevy podobné těm, které v neděli prezentovala Česká televize v pořadech V. Moravce a M. Fridrichové. Protože to nejsou jednotlivé případy, kdy ČT projevuje vyhraněné protiruské a protičínské postoje a vlastně své pseudoargumenty zejména tito hlavní protagonisté ČT, a někteří speciálně vybraní hosté opakují, ukazuje se, že se jedná o promyšlenou kampaň. Lépe řečeno, o protiruskou a protičínskou kampaň.


Způsob, jakým se snažil ve svém včerejším programu, např. hlavní moderátor ČT V. Moravec, eliminovat argumenty předsedy komunistů V. Filipa, byl ostudný ba až nestoudný. Celý takovýto přístup Moravce byl založen na tom, že když bude šéfa komunistů "mastit", nikdo ho litovat nebude. Z Moravcova vystupování se ztratila jakákoliv etika žurnalistiky, nesnažil se v postoji k Filipovi ani o stín serióznosti, korektnosti. Filip byl prostě pozván do pořadu ČT jako „užitečný nepřítel“, jehož argumenty je potřeba zcela zpacifikovat. Přitom Filipovy argumenty byly více než z 90% velmi věcné a ve velké většině správné.

V. Moravec opustil jakékoliv zdání moderátorské neutrality a argumentoval, jako kdyby bylo s jistotou prokázáno, že tajemný, ba mysteriozní Rus, který údajně přibyl na ruskou ambasádu v průběhu března, jenž ve svých zavazadlech z Ruska (nejspíše přímo z Kremlu) dovezl jed ricin. Tedy ne už zpravodajsky a marketingově „osvědčený“ novičok, ale něco jiného, razantnějšího … Každý rozumný člověk se nad těmito výplody ducha české BIS, pod vedením manipulátora Koudelky, který je zřejmě ve vleku nejmenované spřátelené zpravodajské služby, musí trpně usmát.

Místopředseda vlády Havlíček podal v diskusi u V. Moravce velmi dobrý, ba až státnický výkon. Velmi správně upozornil na to, že žádné důkazy pro tvrzení, které se objevily v časopisu Respekt, jež používá jako hotová fakta Moravec, nejsou k dispozici.

Dále velmi správně řekl, že nám do našich vnitřních věcí nemá kdokoliv ze zahraničí mluvit. Ať je to Rusko, Čína, Spojené státy, Německo nebo kdokoliv jiný. A to zdůraznil dvakrát. A za třetí sdělil, že pokud se tvrzení v Respektu uvedená neprokážou, měl by se tento časopis veřejně omluvit.

Za čtvrté, pokud se ale prokážou, tak to samozřejmě může mít negativní dopad na česko-ruské vztahy.

Tato pozice místopředsedy vlády Havlíčka byla vyvážená, rozumná a upřímně řečeno racionálnější nežli poněkud pro mě málo pochopitelná pozice ministra zahraničí Petříčka z dnešní MfD. K Petříčkovi dodávám, že by bylo dobré, aby se rychle sešli tři hlavní aktéři, kteří reálně odpovídají za zahraniční politiku státu. Tedy, předseda vlády, ministr zahraničí a prezident, aby si ujasnili společnou pozici v této záležitosti.

Moravcovo vystupování byla nestoudné i v jiných aspektech, a to ve zcela věcných. Mám na mysli zpochybňování role Rudé armády při osvobozování Prahy. Přeci roli Sovětů při osvobozování československého území na konci II. světové války nelze vidět izolovaně, jen očima tzv. „pražské operace“. V rámci pražské operace se kolony sovětských tanků během několika málo dní přehnaly od Berlína, který Sověti dobyli na přelomu dubna a května 1945, směrem na Prahu. A kdo z Němců měl nohy, snažil se co nejrychleji před bleskově postupujícími Sověty dostat do amerického zajetí. Na wikipedii se objevuje, že v rámci osvobozování Prahy prý padlo zhruba 2900 Čechů a téměř 700 bojovníků jiné národnosti. Dále 4000 českých civilistů a téměř 700 sovětských vojáků. Mezi oběťmi bylo údajně také 300 „vlasovců“. Je ovšem otázkou, kolik z nich padlo přímo v boji s Němci ve svých německých uniformách a kolik bylo postříleno Sověty po osvobození Prahy. Bojů v Praze se podle wikipedie zúčastnilo 40 000 německých vojáků a vojáků zbraní SS. Já dodávám, že vesměs velmi dobře vyzbrojených - tedy ve srovnání s desítkami tisíc pražských povstalců, bojujících zejména na barikádách. Snahou velké části německých vojáků bylo dostat se rychle přes Prahu do zajetí Američanů. Velmi správně totiž předpokládali, že pobyt v sovětských zajateckých táborech nebude žádná ozdravovna. Zde se sluší dodat, že zdrcující většina německých zajatců, kteří prošli sovětskými zajateckými tábory, se do Německa vrátila až v roce 1955.

V. Moravec se tedy ve veřejnoprávní televizi naprosto veřejně a nestoudně pokoušel revidovat výsledky II. světové války. Podobně jako to dlouhodobě činí tři pražští komunální politici: Hřib, Kolář a klaun z Řeporyjí. Je třeba dodat, že tito tři komunální politici se příliš nestarají o to, o co by se starat měli, tzn. řádný chod města v rámci jim svěřené působnosti, ale komplikují situaci české vládě. To ve svých důsledcích vede k nežádoucí eskalaci napětí v česko-ruských vztazích. Je otázkou, proč tito lidé mají potřebu urážet Rusko a snižovat historicky nezpochybnitelný podíl Sovětské armády na osvobození naší vlasti od nacistů. Je to stejně nechutné jako to, když za starého režimu komunisté málem tvrdili, že Plzeň a západní Čechy osvobodili Sověti.

Druhou kauzou, kterou se s využitím stran české pravice snaží ČT rozvíjet, je údajný nátlak čínského velvyslance na zemřelého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. Česká republika po sametové revoluci, mj. v koordinaci se zahraniční politikou svých západních spojenců (zejména USA a států EU), přijala ve vztahu k Číně politiku jediné Číny. Tato politika v zásadě znamená, že uznáváme existenci jediné čínské vlády, a tou je vláda v Pekingu. Z toho plyne, že Tchaj-wan je jen provincií Číny, která nepožívá statutu státu, jenž by byl uznán za členský stát OSN.

Cesty vrcholných představitelů zemí Západu, tedy včetně Spojených států a 27 zemí EU, na Tchaj-wan, se tím pádem nekonají. To, že Tchaj-wan investuje a obchoduje s Čínou a západními státy, včetně ČR, je věcí, kterou všichni považují za běžnou a normální. Ale v zásadě všechny státy Západu berou Tchaj-wan jako odštěpeneckou provincii, která je součástí Číny.

Možná, že by si tuto malou lekci ze zahraniční politiky mohli osvojit i V. Moravec, M. Fridrichová a primátor Hřib. To, jakým způsobem, pro Číňany velmi urážlivým, ukončilo pražské zastupitelstvo partnerskou spolupráci s hlavním městem Číny, bylo velkou politickou chybou. S Pekingem má partnerství celá řada hlavních měst zemí západního světa. A tak pokud do Pekingu v důsledku rozhodnutí primátora Hřiba nejsou zvány pražská hudební tělesa, jistě je rády nahradí soubory z jiných západních zemí. A vzniklý výpadek finančních výdělků z koncertů plánovaných v Číně, musí pražským hudebním tělesům uhradit ze svého rozpočtu pražská radnice. Možná by primátor Hřib mohl sdělit, kolik toto jeho rozhodnutí město již stálo.

Podle mých informací se J. Kubera při své návštěvě Spojených států na jednáních s americkými politiky, včetně již vysloužilé M. Albrightové, dostal do situace, že přislíbil svou návštěvu Tchaj-wanu… Možná si nebyl vědom všech následků, které to může mít. Z čínského hlediska je to totiž porušení zásady politiky jediné Číny. J. Kubera byl formálně druhým nejvyšším ústavním činitelem v zemi, ale jeho vliv na formulaci zahraniční politiky státu je podle Ústavy prakticky nulový. Vláda a prezident nutně museli vidět toto jeho samostatné rozhodnutí jako komplikaci. To, že se čínský velvyslanec snažil v opakovaných jednáních J. Kuberu přesvědčit, aby návštěvu na Tchaj-wanu neuskutečnil, je věci z jeho strany pochopitelnou, neboť zde zastupuje zájmy své země.

Upřímně, ve vysoké politice musí být vrcholný politik připraven i na velmi důrazné jednání ambasadorů některých zemí, zejména pokud se jedná o velmoci. Sám jsem v době, kdy vrcholila snaha pravicové Topolánkovy vlády, čelil nepříjemnému ataku tehdejší britské velvyslankyně, která se, podle mého názoru nechutně, dožadovala změny stanoviska ČSSD a mého, jako tehdejšího předsedy ČSSD, ve věci umístění tzv. radarové základny USA v Brdech 60km od Prahy. Musím říci, že naopak tehdejší americký velvyslanec Graber byl velice korektní a korektně mně také sdělil, že podle jejich průzkumu veřejného mínění by změna stanoviska ČSSD v této otázce ovlivnila pozitivním způsobem veřejné mínění a převážila by ho na stranu zastánců umístění radarové základny USA. Pan velvyslanec ale vnímal i mé argumenty o tom, že by takováto změna pozice ČSSD v tak zásadní věci znamenala zhroucení její tehdy velmi výjimečné politické pozice v české politice. S britskou velvyslankyní jsem se od jejího arogantního vystoupení při našem setkání již osobně nesetkal. Prostě jsem ji nevyhledával.

Musím říci, že hluboce chápu zármutek, který pociťují manželka a dcera J. Kubery nad ztrátou svého muže a otce. Co však nechápu, to je využívání, ba zneužívání jejich bolesti k útokům na čínského velvyslance a na Čínu. Celá záležitost má v české veřejnosti vytvořit antičínskou náladu, a to v situaci, kdy Čína jako jediný stát na světě zhruba od poloviny března až do včerejška zásobovala Česko potřebným zdravotnickým materiálem na boj proti koronaviru COVID – 19. Myslím, že nepotřebuji být lékařem, abych věděl, že každý Čech nosil především díky těmto dodávkám roušku, což omezilo rozšíření pandemie na přijatelný rozsah, s velmi přijatelným počtem lidských obětí. Čína mohla tento zdravotnický materiál potřebný po celém světě, který nebyl v takových objemech schopen dodat český průmysl, dodat jinam… Dodala ho k nám. Teď se jistě najdou mnozí, kteří budou zpochybňovat kvalitu, cenu dodávek apod. Ale to, že tento materiál pomohl, lze jen těžko zpochybnit.58 komentářů :

 1. Jen dotaz pro všechny. Vidíte někde v Západní Evropě takovou histerii proti Rusku a Číně jako je u nás? Ano sankce Západ uvalil, protože to hraje do karet USA a tedy musel. A co dál? Já spíše vidím, že západní státy by přilezli, ale teď neví jak. Jako důkaz beru poslední projevy francouzského prezidenta, vyjádření politiků Itálie k Rusku a Německo má nesmyslných sankcí už taky plné zuby. Jen naši politici by nejraději vyhlásili oběma zemím válku, ale nevím zda nás budou naši spojenci následovat. Myslím, že nejen Čína a Rusko ale i Západ v nás vidí neskutečné hlupáky. Ale Západu to nevadí neb jim sloužíme jako užiteční idioti a oni nic oni muzikanti. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:33
   A vidíte někde, že by Rusko a Čína vyvíjela na některý stát Evropy takové pomluvy a tlak jako na nás? potom se nedivte naší obraně proti těmto dvoum v toto případě nepřátelských státum .A stěma IDIOTAMA a HLUPáKAMA bych byl pane opatrný, urážíte naše lidi!

   Smazat
  2. Amíci vyvíjejí nátlak na jednotlivce, které mají pod kontrolou a z kterých upředli síť - př. šéfové BISky, šéfové českých rozvědných služeb, vysocí důstojníci a velení AČR, nejvyšší státní zástupci, senátoři, poslanci, starostové Řeporyj a Prahy 6 a podobná vlastizrádná chamraď. Oni nemusí psát dopisy. Oni odstraňují politiky zákulisními tahy: Nečas půjde před soud, na Paroubka vytáhli Kubiceho a jeho lži, Babiše si pozvali do CIA atd. atd. Kdybys nebyl hlupák a zmasakrovaný ušáckou propagandou, nepsal bys takové kraviny, Běžče.

   Smazat
  3. Že nás Čechy mají Rusové díky pražským radním a řádění BIS za blázny jsem viděl v televizním zpravodajském pořadu Kyselova "Вести недели". Doslova uvedl, že koronavirus v Čechách způsobuje rozšiřování šílenství a dokládá to známými kroky oněch pražských radních a samozřejmě i tou stupidní a médii rozpatlávanou ricinovou story.
   Ukázali i Lavrova, jak oprávněně "kroutí hlavou" nad slabošským a zcela nediplomatickým vyjádřením Babiše k celé záležitosti.
   Proto bych na místě Paroubka rozhodně žádného ministra nevychvaloval. Tedy ani Havlíčka. Vždyť celá ta ostuda padá především na naši vládu, pro její neschopnost korektně a razantně zakročit v daných záležitostech!

   Smazat
  4. Založte si Indickej Běžec svůj spolek Meee-Tooo a sepište v něm seznam jak čína a rusko tlačí svůj špalek zezadu do vás:-). A nezapomeňte se přesně jak báby z teho spolku při podávání svých žalob promenádovat v průhledných košilkách bez kalhotek v minisukních pro větší důvěrihodnost na sexuální násilníky z číny a ruska.

   Smazat
  5. 10:50 vždyť vidíte, že píše fráze převzaté z masmédií, tak mu na jeho provokace nenaskakujte. Může to být docela obyčejný blb. Mám ale podezření, že je sem nasazen jako placený agent provokatér Pepek Vyskoč, který tu bojuje proti vnitřnímu nepříteli. Metody práce se nezměnily, jsou stejné jako za císaře pána :-)

   Smazat
  6. 9:36, přestaňte s tou hysterií. Jaký tlak Rusko vyvíjí? Vy si snad skutečně myslíte, že německo-bruselská kolonie pod americkým protektorátem zvaná Česko, je pro Rusy až tak významná, aby se tím Rusko zaobíralo? Přez nás nevedou důležité energovody, nejsou zde významné investice z Ruska, které byly vždy úspěšně mařeny. Nehraničíme s Ruskem ani s žádnou postsovětskou republikou, nejsme významní ani z vojenského hlediska. V tomto ohledu je Kosovo důležitější než my. Nedělejte z trpaslíka titána.

   Jediný tlak a to přímo hysterický vyvíjejí oficiální sdělovadla a politici združení v Aspen Institutu, kteří každou chvíli, včetně tajných čučkařů, vidí za každým rohem ruského zabijáka a tuší jakousi hybridní válku. Jakou? Vždyť Rusko nemá absolutně žádný dosah, ani ty jejich blbé filmy se sem nedostanou. Jediní viditelní Rusové na české scéně, kteří už 20 let ohlašují "zhroucení impéria", je pošahaný komsomolec Mitrofanov, pak servilní lokaj Fištejn a sem tam Romancov.

   Tihle všichni nám vnucují myšlenku o agresivním státě, který už už vpadnout na území naší uprděné republičky. Kdyby ne internet, brali bychom to tak, že na běloruských a ukrajinských hranicích stojí celé armády připravené k ofenzivě. Dejte si mátový čaj, to pomáhá.

   Smazat
  7. Běžče, uveď zde jediný příklad čím nás Rusové ohrožují,jak nás pomlouvají,čím nám vyhrožují, co od nás chtějí. Oni podle mne pouze reagují na naše provokace. Pro ně nejsme zas tak důležitý stát, aby nás brali za sobě rovné, jak si někteří z nás myslí! A ty tisíce špionů, co tu podle BIS mají, co tu špionůjí? Když není nic naše a stejně na sebe všechno vykecáme. Běžče, běžče, běž víš kam. M.R.

   Smazat
  8. Inde uveď příklad pomluvy Ruska a Číny na naši zem. Jo a ještě by měl zajímal jaký vyvíjejí na nás tlak! Já mám teď tlak 120/65. A ten nahoře uráží naše lidi? To by se museli hodně snažit aby se o nich mohlo říkat že jsou naši lidé!

   Smazat
  9. Čím může zn.indický (8.33) běžec doložit že Rusko a Čína jsou nepřátelské státy.Vovka

   Smazat
  10. 9:36 V Praze je lítý boj, podobně jako v Izraeli mezi dvěma židovskými liniemi. V Praze do toho celosvětově prohrávající strana zatahuje Rusko a Čínu za kterými stojí globální elity (neruské, nečínské národnosti).

   Smazat
  11. 15:30, protože to tvrdí oficiální Americká a evropská propaganda. To stačí.

   Smazat
  12. To je legrační tady - stačí jeden sprostej urážející trouba, a celé následující diskuze už se točí jenom kolem jeho zvratek. Asi by bez něho byla nuda? Jestlipak taky nosí hadr na čumáku při tom indickým běhání?

   Smazat
  13. Bohužel,pro nás stále platí to známé:Poturčenec horší Turka.Tzv."Česko"je prostě 52.hvězdička na pruhovaném praporu!!Nevím,zda pro nás může býti býti útěchou,že 51.patří "Hrdému Albionu".Jinak ještě doporučuji k přečtení na toto téma knihu I.Švihlíkové "Jak jsme se stali kolonií".

   Smazat
  14. Kachna ty jsi blb neobyčejných kvalit.A zdárně se vyvíjíš k ještě větším metám.Vydrž,snaž se ,určitě budeš oceněn.

   Smazat
  15. 12:21
   Krásně napsáno. Ale zdravý rozum a nějaké zamyšlení je u těchto blábolistů a politruků marné hledat. Mnozí jsou navíc tak zaraženi v nenávisti, že je nic jiného nezajímá. Svým způsobem je škoda, že tento vymletý lidský odpad fakt nemůže na toho Rusa vyrazit. Byl by od něj pokoj.

   Smazat
 2. Kdybyste nevěděli, tak Vlasovci nebyli vůbec žádní zrádci, ale bojovníci za svobodu a demokracii. To oni osvobodili Prahu, kam následně přijela Koněvova soldateska a začala s rabováním.

  Stejně tak na Ukrajině, v Polsku a u nás vůůbec nevraždila ROA a OUN-UPA. To je sprostá lež. Tohle dělali Čekisti a NKVD a po tzv. "osvobození" vojáci Rudé Armády.

  Stejně tak Rusové na našem území neumírali v boji proti nacismu, ale v důsledku otravy alkoholem, v důsledku zranění z roztržek mezi sebou nebo místním obyvatelstvem, a v důsledku neléčených chorob.

  Myslím, že v brzku přijde návrh, aby se zrušily čestné hroby na Olšanech alkoholikům, vrahům a násilníkům, protože není dobré, aby se uctíval někdo takový.


  Nejen, že tohle vychází v oficiálním zpravodajství, ale učí se to studenti středních škol i děti těch základních.

  U nás ve městě v bojích zahynulo přez 500 mladých Rudoarmějců. Šest obětí bylo i mezi místními. Měli v parku společný pomníček, na hřbitově hroby. Pomníček v roce 1990 ztratil rudou hvězdu. Loni přišel o část nápisu, kde se připomínal podíl Rudé armády, zůstala jen místní jména.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlapče!chlapče!Je vidět,že jsi se narodil dlouho po válce.Něco málo si z toho pamatuji a musím konstatovat,že jsi hluboce pomýlený.Slušně řešeno!

   Smazat
  2. 11:10 asi jste to ani nečetl, vždyť je to myšleno jako ironie

   Smazat
  3. Tohle je pane 11:10 jasná ironie! Dokonce chlapec tam i uvádí odkazy na dnešní, opravdu hluboce pomýlená, přesněji řečeno blbá a navedená režimní média.

   Smazat
  4. Ad Pindická běhna. Já o žádném primárním tlaku Ruska nebo Číny na Česko nevím. Tuším, že ho jistě dlouho vždy hledají na mapě Země. Já jen vím, že chování pronacistických českých politruků z pražských obvodů i centra se vyjadřovali na adresu Ruska a Číny hůř než hovada boží. A že pak nakládají Rusko a Čína s hovady tak, jak se obvykle ve Světě nakládá, určitě lépe než v USA s Indiány (zavražděno 162 milionů) nebo černými otroky (zavražděno 15 milionů) -( kolik pak z nich dostalo od státu osobní ochranu???). Jen si srovnejte: kolik válek od r. 1945, kdy skončila 2. světová, vedly Čína nebo Rusko a kolik USA. Stejné: kolik zemí okupuje Rusko a kolik USA? Vmte si dětské počítadlo, protože jak se vám budou protáčet panenky, tak toi na papíře nespočítáte. USA jsou supersuverenní vítěz v počtu válek, navíc solidně teroristických a v počtu okupací cizích zemí. Ale takový je život a praxe diktatury kapitálu, bez válek a hromad mrtvých kapitál hyne. A že lidstvu svědčí MÍR - jistě pro pražské starostlivé hnisavé vředy slovo hnusné a proto ty lži poctivých přivrženců nacismu v EU podobě! TAK ZMAR A SÍRU POSKOKŮM SVĚTOVÉHO ZLA A ZLOČINŮ VÁLEK!

   Smazat
 3. Kdyby byl Kubera tak zdrcen nějakým dopisem, tak by to jistě manželka a dcera věděly, jistě by se svěřil. Ale ony nic nevěděly, jen až se koukly do aktovky.

  Spíše byl pod tlakem jiným, který si i před svými nejdůvěrnějšími styděl přiznat...

  To ovšem, pokavad má ctěné obyvatelstvo uvěřit, že takovýto tlak ho měl ubíjet. Politik v řídící funkci je pod politickým tlakem každý den, na to se neumírá. Umírá se ovšem na jiné věci, jakož i jiní obyčejní lidé...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nekažte to. Kuberovic spolu s oficiálními roztrubovadly tvrdí, že to bylo způsobeno tlakem Číny a už i naznačili, že by v tom mohlo být i něco víc. Například ta tajemnost ohledně smrti. Primářka patologie Vlčková prý odmítla dat zprávu o příčině úmrtí a vůbec vše kolem toho smrdí. Vlčková sice tvrdí, že příčinu oznámila a o písemnou zprávu musí rodina oficiálně požádat, jenže my spolu s roztrubovadly tušíme, že za tím může být tajemný kufřík s flaštičkou donesený jakýmsi pracovníkem GRU, oficiálně ruským diplomatem.

   Smazat
  2. Jo - šíleně to smrdí! Pětasedmdesátiletej stařík když bání čtyřicítku cigaret denně - to si členové jeho rodiny nevšimly? Vždyť by nikam už ani nedojel, musel by mít sebou lékařskej doprovod, a stejně by se možná nevrátil - infarkt je infarkt. Podlehla mu Špinarová, známý zpěvák Petr Novák podlehl chlastu ve čtyřiapadesáti, herec Vláďa Dlouhý, nebo František Husák taky - nechápu proč se tady tak blbne? Kubera byl světec? Hlava pomazaná - pomazanější než jiné hlavy, proto se bude dloubat do jeho úmrtí?

   Smazat
  3. 14:07
   aby to nebylo nakonec takto, i to je sice spekulace, ale i pravděpodobný scénář:
   Kubera si chtěl zalaškovat se svou sekretářkou, mrskl do sebe viagru a jeho prohulené srdce to jednoduše neuneslo...
   Proto ta tajemnost lékařů s ohledem na rodinu a blížicí se skandál, pokud se to provalí... Rodina to ovšem nepochopila a očekává od lékařky zprávu, že ho otrávil čínočok, aby po Číně požadovali miliardové odškodné...
   A je to.

   https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/632180/zdrcena-asistentka-kubery-72-popsala-jeho-posledni-minuty-bude-statni-pohreb.html

   https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-politika/934679/zemrel-predseda-senatu-jaroslav-kubera-bylo-mu-72-let?foto=7

   Smazat
 4. A ještě jeden skvost k pětasedmdesátinám Pražského povstání. Řeporyje vítají Vlasovce - své osvoboditele.

  Tohle přinesl Denik.cz.
  Rabování. Znásilňování. Nekontrolované násilí a lynčování. Toho se v prvních poválečných týdnech a měsících dopouštěli na území Ústí nejen na Němcích, ale i na Češích, zdivočelí příslušníci Rudé armády.

  Tohle nám k výročí konce války přinesla iDnes.
  Jen malý pomníček s nápisem „Obětem druhé světové války“ připomíná jeden z nejhorších válečných zločinů na severu Čech. Nejde totiž o masakr na Češích, ale na Němcích. Těch nechali v Rovensku pod Troskami dva dny po skončení války Sověti spolu s obyvateli města bez soudu postřílet rovných 365. Mužů, žen i dětí.

  Tohle Armyweb.cz.
  Najednou se rozrazily dveře a do kláštera vpadly desítky ruských vojáků. Byli opilí a okamžitě se na nás vrhli. Na každé z nás se vystřídalo hned několik mužů. Nic jsem nevnímala, jen sem se modlila a doufala, že to brzy skončí,“ vyprávěla svůj příběh jedna ze 182 jeptišek, které znásilnila horda ruských vojáků při dobytí slezské Nisy.

  Další skvost.
  Nesmíme zapomenout: Rudá armáda masakrovala civilisty v polských Przyszowicich, nešetřili ženy ani děti.

  To jsou jediné oficiální zprávy o působení Rudé Armády během 2.světové války.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:49 + 9:11
   Vaše odkazy na to svinstvo číst nebudu, k poblití mi ten výtah z obsahu stačí. Autoři píšou jako hitlerovští pohrobci. Je to nebezpečné, a nikdo kompetentní proti tomu nic nedělá. Jestli to nikdo nezastaví, špatně to dopadne jako tenkrát v 30. letech minulého století.

   Smazat
 5. Soudruh Paroubek je překvapen nad negativní reakcí rozumných lidí na Rusko, Čínu v ČT a ještě se tomu diví!
  Nevšiml jsem si, že by nám Západ nebo USA nějak škodil, čmáral lživé pomluvy, nebo kampaně proti nám, což se o Rusku ani Číně říctnedá.
  Rusko i Čína si ve své nadutosti myslí, že nám bude diktovat co si máme myslet a co dělat a jak psát,velký omyl, Rusko si tuto situaci už na nás 40 let zkoušelo! Přestaňte se do nás vměšovat a nechte nás dělat svoji politiku a bude po problému!!!
  Včera se o tom jasně vyjádřil na ČT24 pan Vyskočil předseda SENÁTU.Slušně utřel rusáka i číňánka!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9,29
   Indická běhno,
   už ti synátor nadělil dalšího vlastizrádce do familie nebo má pořád kapesní kulečník???:-DDDDD

   Smazat
  2. 9.29 - pan Vyskočil mě někdy připadá s myšlením na štíru a zřejmě bude ještě hůř.

   Smazat
  3. Není divu že ta indická běhna používá oslovení soudruh(paroubek). Když čtu perly jeho ducha, to píše jak ti politruci z dob nedávno minulých, předsametových, vyčpělé boľševické přežvýkané žvásty jak přes kopirák kde se vám obraz který předkládá stranově obrátí svou orientací. To jsem tak jednou viděl v MHD taky takových zamilovaných do sebe: "miláčku, chceš žvýkačku". Ona: "ano!". Vytáhl z huby vycucanou žvýkačku, rozdělil ji a říká: "tady máš!". Děkuji Indickej pepku, nechci, nabídni tyhle své výcucy svým milovaným na schůzi Meee-Tooo.

   Smazat
  4. 9:29 Běžko, nám nemusí čmárat Západ lživé pomluvy proti nám, my jsme jeho poskoci, bylo by to zbytečné a uděláme i nemožné abychom mu vlezli do zádele. Rusku i Číně jsme leda tak pro smích a možná nás lituji kam až jsme klesli. Naši snaživý novináři a masmédia si vymyslí kde jakou pitomost a lež v naději, že si u svých chlebodárců šplhnou a lidí jim to budou věřit. My si již dávno žádnou vlastní politiku neděláme. Našim slabým pokryteckým politikům ji doporučí Západ, EU, USA Německo, různé nátlakové skupiny a oni ji víceméně plní, bez ohledu na následky.

   Smazat
  5. 9:29 Pepek Vyskoč alias Indický běžec se odvolává na Vyskočila a na prolhanou ČT? Pepkovi asi není vůbec známo, že třeba i takový Trump je s masmédii v otevřené válce a komunikuje s občany pouze přes Twitter :-)

   Smazat
  6. Oprava BĚHNO...debil z Vysočiny se jmenuje VYSTRČIL

   Smazat
  7. Vydřený (z funkce) ex-učitel Vyskočil je ze slavné ODS, kterou krásně a výstižně charakterizoval v článku na PL pan Vlk, cituji: "Co říká ODS, je v současné době naprosto irelevantní. Dnešní ODS je vedena vykastrovanými samci, nemá plán, nemá ideu a má jen touhu po moci, na níž za tohoto stavu strany rozhodně nedosáhne. Dokládá to například proslov poslanců ODS 28. dubna ve Sněmovně, který byl doslova blábolením, nesouvislou tirádou přání, stížností, pomluv a blouznivých představ."

   Smazat
  8. 11.59 Fiala to má nahnutý. To neni fake informace. Naštěstí za něj mají ještě lepšího než je ten pozér, Pavču Novotného...

   Smazat
  9. Neuvědomujete si, že "západ" s náma nemusí jednat přes diplomaty a říkat nám, co by se jim líbilo a co ne. Má pod svou přímou kontrolou velkou část naší ekonomiky (prostřednictvím vlastnictví), také mnoho našich politiků a v neposlední řadě některá naše media a neziskovky, které školí naše novináře a dnes už i učitele. A EU jako nástroj západu pro implementaci příznivého práva pro jejich zájmy. Za svým psem taky neposíláte ambasadora, když chcete jít na procházku. Prostě ho vezmete a jdete.

   Smazat
  10. K tomu z 9:11: Rovensko pod Troskami je městečko s asi tisícovkou a něco obyvateli. Hned vedle je vesnička Veselá, kde jsem prožil Protektorát, konec 2. WW a několik měsíců potom. Pamatuju, že 3. května 1945 došlo v nedalekých Tatobitech k přestřelce a tou tak nějak v tom širším okolí protektorátní moc prakticky končila.
   Nevím, kde se v Rovensku, ryze českém městečku, mohlo a jak octnout 365 osob německé národnosti, kde mohli a jak být ubytováni a drženi, nevím taky, proč jsme se v sousední Veselé o celém tom masakru, když se měli účastnit i Rovenští, nic nedozvěděli. No dobře. Je to na Wikipedii.
   Vím ovšem a na vlastní oči jsem viděl, to už bylo ve znovuzískaném pohraničí, jak důstojník Rudé armády zastřelil vojáka, kterého jistá "dáma" za kritické situace obvinila ze znásilnění. Válku přežila v místě, když bylo známo, že příděl potravin si vylepšovala přítulností k důstojníkům Wehrmachtu, kteří se v místním rekreačním areálu rehabilitovali po frontovém zranění. V tom, během průchodu Rudé armády, bez ohledu na hodnost, místo a situaci, pokračovala.
   Onen zastřelený voják, bylo známo že "zahrabán" nedaleko vykonané exekuce, byl exhumován v roce 1950. To mi neuniklo. Válka je vůl a mocní vybíraví nejsou. Takoví, jako Indický běžec, tedy kačer, jim to žerou. Žerou to, jak se říkávalo v základní vojenské službě. Bývaly za to i odznaky. Dostaneš Kačere, dostaneš taky nějaký?

   Smazat
  11. Kachna tvůj kreténisnus se již hvězd dotýká.

   Smazat
 6. Kalousek a výročí osvobození Prahy. Kvůli epidemii nepřijeli Noční vlci z Ruska, ale zastoupili je domácí příznivci v čele s Foldynou. Kalouskova reakce:

  "Žádám Policii ČR, aby zasáhla. Pro svobodomyslné občany je tohle stejně nepřijatelná provokace, jako by na českých silnicích vlála vlajka s hákovým křížem. Stejně tak to vnímá i náš právní řád. V naší zemi nebude nikdo ani heilovat, ani mávat rudou vlajkou se srpem a kladivem!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pod "rudou vlajkou se srpem a kladivem" zachránili prdel i tulamorovo zploditelům, a z toho se utulamoruje.

   Smazat
  2. Ať zakáže. Jestli chce postupovat podle zákona a ten podloží právně jeho tvrzení, ačkoliv i paragrafy možno kroutit a vysvětlovat různě, ať to udělá. Nezapomeňme, že ty zákony které splodili se jednou obráti proti nim a pak z propagace extrémizmu budou souzeni oni. Hezkým příkladem z minulosti je Rudolf Slánský, Mňačko, Dubček..., který se stali obětí mašinerie ktorou sami budovali, nebo napomáhali.

   Smazat
  3. Miroslav Kalousek, baron z Tulamoru a Šťávova, to jako komentář úplně stačí :-)

   Smazat
  4. Pane Kalousku. jsem též svobodomyslný občan jako vy a nechápu jakým právem úkolujeté policií, jménem všech občanů. Nebo si už opravdu myslíte " Stát jsem já" ?

   Smazat
  5. Tak pane18:39, oni se považují oprávněni vašim jménem úkolovat, což je jasné zneužití pravomoci veřejného činitele. A přesně podle těchhle svých zákonů soudili bezpečnostní zložky předcházejícího režimu, kteří ale podléhali a konaly podle svým zákonů. Jenomže tihle dobytkové říkám vám na rovinu, budou souzeni podle jejich vlastních zákonů. Stačí tak málo a předce je to zatím nedosažitelné: změna paradigmy a všechna ta arogantní lůza by šla přesně do lochu, který tak pečlivě připravovala pro nás.

   Smazat
  6. Ať žijí Noční vlci!

   Smazat
  7. Dovolte mi tuto reakci...

   "Kdyby tohle chtěl nácek a megatunelář Kalousek vážně prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor proti náckům a jejich pohrobkům v čele s Kalousek. Mám pouze tři revolvery, ale v takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle ostatních slušných občanů. Doufám, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven."

   Smazat
 7. No naštěstí Češi jsou normální a ty jejich slinty neberou vážně historie je jen jedna.

  OdpovědětSmazat
 8. Plán jak vylidnit 95% světa do roku 2030, 07. 03. 2020. Čte Martina.
  https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211CZ662G0&p=Pl%C3%A1n+jak+vylidnit+95%25+sv%C4%9Bta+do+roku+2030%2C+07.+03.+2020.+%C4%8Cte+Martina

  OdpovědětSmazat
 9. Jestli někdo vyskočil to nevím, ale vím, že předseda Senátu je nějaký Vystrčil, takže tak.

  OdpovědětSmazat
 10. Na OVM už léta nekoukám.Bylo příliš zřejmé, že Venda záměrně neklade otázky, které se přímo nabízely, avšak mohly být spřátelenému subjektu nepříjemné. Některé typy a jejich kámoši si ČT už před lety zprivatizovaly a nikdo s tím nic nenadělá. Teď je největší starostí si ohlídat, aby se jim do té privatizace nikdo nenamontoval, tomu se říká boj o nezávislost. Prima má CNN news, ČT už má tento typ pořadu léta, avšak z vrozené skromnosti to nikdy nepřizná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To už je snad i proti přírodě, aby se stále stejná partička celých dvacet let křečovitě držela svých televizních židlí. To snad dnes už není možné v žádné soukromé, ale i státní firmě!

   Smazat
 11. Nevím kdo nedávno vyskočil na koho, ale vím, že předsedou Senátu je nějaký pan Vystrčil, možná na někoho vyskočil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Diskutující se tady asi zapletl s Pepkem Vyskočem (alias Indickým běžcem) a Vystrčil to k němu nemá vůbec daleko. Oba jsou ze stejného kravína či slepičárny se značkou z ODS :-)

   Smazat
  2. 17:36
   Ano, proto se nám po revoluci v zemědělství snížil stav dobytka. Přesunul se zčásti do parlamentu, zčásti do ministerstev, hodně do senátu a do Tfuj09, STANu, k pochcánkům a ODS (= Oficiální Dobytek Státu). :)

   Smazat
 12. Toto je už proti zájmům naší země,je to spolčení,neustále se to opakuje a je to proti většině obbččanů,tedy je to záměrné,...policie ani justice nejedná,Ústavní soud,abych neurazil,židovského genose Rychetského to vůbec nezajímá,nevím tedy komu vlastně slouží,to není ani zájem EU,aby se veřejně ve sdělovacích a ČT borťily hospodářské vztahy mezi klíčovými zeměmi takovýmto podlým nenávistným způsobem,..tady předvádí všem zemím světa,že jsme zcela nedůvěryhodný partner a musí si na nás všichni dát zvláštní pozor,...tady se skupina lidí v cizím zájmu zcela zblázní a ústavní záruky to ignorují,tedy podporují,vlastně nás ženou do občanské války,což je nepochopitelné menšina proti několikanásobné většině...toto určitě dobře nedopadne....

  OdpovědětSmazat
 13. Trouba na večeři: "Česko předalo Rusku nótu a žádá o zahájení diplomatických jednání. Obě země by si měly vyjasnit současné spory, a to nejen kvůli přesunu sochy maršála Koněva v Praze 6. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zároveň požádal opozici o čas na diplomatická jednání."

  OdpovědětSmazat
 14. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A že Emanuel Moravcec neblahé paměti éra velkého oblíbence Ptražanů - ein Volk, ein Reich, ein Führer) je naklonovaný, to už bylo dokázáno. Nedivme se hovadismu a gangsterství, naopak bychom měli uznat, že pro ně má Moravec velké vlohy. A že se ho jeho spolupracovníci snaží dohnat či předehnat? Proč Sazka nevypíše soutěž na největšího blba v čété? Teď když stojí sportoviště, jistě by vydělala! Takový Emanuel, byť v naklonované podobě, má pro ultrareakční protilidskou propagandistickou goebbelsovskou čété cenu blatiny. Chcete si odpočinout a zjasnit mysl a vrátit jiskru do oka? Neposlouchejte programy čété. Budete překvapeni, jak omládnete a zmoudříte!!! Nebo máte zálibu v gauneriádě?
  Mužíček a kufříček, to diktatura kapitálu, která nám z Bruselu vládne, je elegantnější: kuciakování, to je její model likvidace nepohodlných.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.