Reklama

neděle 24. května 2020

Génius hybridní války

Jana Bobošíková a Hana Lipovská
24. 5. 2020 Institut svobody a demokracie a PrvníZprávy
„Jsme znepokojeni i tím, kolik dezinformací šíří i samotní Evropané. Někteří z nich to dělají kvůli zisku, další jsou jen užitečnými idioty,“ prohlásila nedávno česká eurokomisařka Věra Jourová, která má na starosti „Plán na ochranu evropské demokracie před hybridními hrozbami“. Její obavy jsou oprávněné. Tam, kde se dříve používaly pouhé lži, nalézáme dnes propracovaný systém exponenciálního řetězení desinformací a fake news, jejichž odhalování vyžaduje soustředěné úsilí. Příkladem, na kterém lze odhalit globální anatomii tvorby a šíření lži, je nejnovější rozhovor s maďarsko-americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem.

Německý list Augsburger Allgemeine vydal 11. května rozhovor „Tato krize ohrožuje přežití naší civilizace“, který vedl německo-americký novinář, absolvent Harvardu a Cambridge, Gregor Peter Schmitz, mj. také autor knihy Sorosových rozhovorů.

Rozhovor obou mužů vyšel týž den i na webu „Project Syndicate“ pod názvem „Krize života“. Project Syndicate, sponzorovaný Open Society Foundations George Sorose, je aktivní v 156 zemích světa, komentáře se připravují v 61 jazycích a jeho obsah přebírá 506 mediálních domů, včetně českých.

Na tomto globálním webu vyšel rozhovor s Georgem Sorosem v šesti jazykových mutacích – kromě angličtiny, také v němčině, italštině, španělštině, francouzštině, a dokonce i češtině. Zaznamenali jsme, že se anglická a německá verze zásadně liší. Podrobili jsme proto jednotlivé verze podrobné analýze. A sledovali jsme, v jaké podobě se rozhovor následně objevil také v českých médiích.

Osm vybraných klamů v anglické verzi

Klam číslo 1: „Soucítím s čínským lidem, protože je pod nadvládou diktátora, prezidenta Si Ťin-pchinga. Myslím, že mnoho vzdělaných Číňanů to ohromně dopaluje a široká veřejnost se na něj stále hodně zlobí za to, že covid-19 tajil až do doby po čínském Novém roce.“

Čínský nový rok začal letos 25. ledna. Americký deník The Washington Post však informoval už 19. ledna, že čínský prezident Si Tin-pching ve státní televizi CCTV varoval občany před hrozbou koronaviru: „Současné propuknutí nové koronavirové plicní choroby ve Wuhanu a dalších místech musí být bráno vážně…Stranické výbory, vlády a příslušná oddělení na všech úrovních by měla klást lidské životy a zdraví na první místo…Měly by zajistit, aby lidé měli klidné, pokojné a radostné novoroční svátky.“ Zveřejnění informace v hlavním vysílacím čase státní televize lze za utajování považovat jen stěží.

Klam číslo 2: „Ten nález představuje hrozbu, která by mohla zničit Evropskou unii jako instituci založenou na vládě práva, a to právě proto, že vzešel od německého ústavního soudu, nejrespektovanější instituce v Německu.“Podle německých průzkumů veřejného mínění je nejrespektovanější institucí v Německu policie, které důvěřuje 83 % občanů, na druhém místě Sdružení na ochranu spotřebitelů (75 %) a teprve třetí institucí je německý Ústavní soud v Karlsruhe (73 %). K respektovaným institucím patří, nejrespektovanější institucí ovšem není.

Klam číslo 3: „Když Německo vstoupilo do EU, zavázalo se k dodržování evropského práva.“Německo je zakládajícím členem Evropské unie. Přesněji bylo ovšem Německo zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství v roce 1957, o Německu jako zakládajícím členu EU však hovoří oficiální webové stránky Evropské unie například v sekci „Evropa pro školy“. Německo tedy do Evropské unie nevstupovalo, ba se k ní ani nepřipojilo (anglická verze textu „joined“). Není přece jedno, zda do domu pouze vstoupíte, anebo zda jej sami postavíte.

Klam číslo 4: „V Maďarsku už Viktor Orbán využil nouzového stavu kvůli covid-19 a podmaněného parlamentu, aby se prohlásil diktátorem.“Samotná EK dospěla k závěru, že Maďarsko nepostupuje v rozporu s evropskými právními předpisy. Jak uvedla eurokomisařka Věra Jourová: „Maďarsko zatím nepřijalo takový dekret, který by odporoval evropským právním předpisům“.

Klam číslo 5: EU teď zvažuje zdvojnásobení svého rozpočtu, což by zajistilo jen asi sto miliard eur.Rozpočet EU pro rok 2020 počítá s výdaji 155,4 miliard eur, jeho zdvojnásobení by tedy nezajistilo „jen“ asi sto miliard eur, nýbrž o 55,4 miliard eur více. Pro představu – rozdíl mezi skutečností a Sorosovým výrokem odpovídá zhruba ročním příjmům českého státního rozpočtu. Nejedná se tedy o pouhou zanedbatelnou chybu měření.

Klam číslo 6: „Stranický lídr Ligy Matteo Salvini agituje za odchod Itálie od eura i z Evropské unie.“Co skutečně Salvini říká? V únoru 2019 prohlásil: „Nechceme Evropu opustit, chceme ji změnit, zlepšit, ale nikoli vzdát se jí.“ O rok později v souvislosti s Brexitem sice na jednu stranu řekl „Buď změníme pravidla této Evropy zevnitř, nebo, jak mi řekl rybář z Bagnara Calabra, uděláme to samé jako Britové,“ týž den však dodal: „Chci opustit Evropu? Ne. Pracuji na tom, aby se Itálii dařilo uvnitř Evropy lépe.“ Doposud nejtvrdším Salviniho výrokem na adresu Unie v době koronavirové pak patrně zůstává jeho tweet z 27. března, kdy Itálie zůstala uprostřed pandemie prakticky bez pomoci: „Jsem znechucen a pohrdám touto Evropou. Trvalo jí 15 dní, než vyhodnotila, zda, kdo a jak pomůže. Geniální. Zatím lidé umírají. Spíš než „Unie“ je to doupě hadů a šakalů. Nejprve poražme virus, potom se znovu vraťme k promýšlení EU.

A bude-li to nutno, rozlučme se. Bez poděkování.“ Cítí George Soros rozdíl mezi oznamovacím a podmiňovacím způsobem? Nebo mu byl původně italský text přeložen stejně kreativně, jako jeho vlastní rozhovor z němčiny do angličtiny?

Klam číslo 7: Co by z EU zbylo bez Itálie, která bývala nejvíce proevropskou zemí? Italové věřili Evropě více než vlastním vládám.///Před uprchlickou krizí věřilo podle oficiálních dat Eurobarometru Evropské unii 29 % Italů, menší důvěru v Unii měli už jen Britové (26 %) a Kypřané (25 %), naopak např. Maďarů věřilo EU 48 %, Poláků 49 % a Čechů 43 %. Italové tedy rozhodně nebyli nejvíce proevropskou zemí, naopak, byli právě třetí nejskeptičtější.

Klam číslo 8: Během uprchlické krize roku 2015 se jim však dostalo zlého zacházení. Právě tehdy se obrátili k Salviniho krajně pravicové Lize a populistickému Hnutí pěti hvězd.////Matteo Salvini byl zvolen do čela Ligy v prosinci 2013, kdy se její volební preference pohybovaly kolem 4 %. Růst popularity odstartoval v dubnu 2014. Před propuknutím krize, ještě v únoru 2015, měla strana už 14% podporu, kterou si udržela prakticky do voleb 2018. Právě před volbami zažily volební preference Salviniho Ligy druhý mohutný skok, vrcholu 37 % dosáhla až v létě 2019. Nárůst podpory Salviniho Ligy tak s migrační krizí evidentně nesouvisí.


Ztraceno v překladu: srovnání německé a anglické verze


Vzhledem k zásadním rozdílům mezi anglickou a německou verzí (německá verze je obsáhlejší), kontaktoval Institut svobody a demokracie autora rozhovoru Gregora Petera Schmitze s dotazem, ve kterém jazyce byl rozhovor veden. Doposud jsme odpověď neobdrželi. Autor sám ve svém profesním životopise uvádí němčinu i angličtinu jako své mateřské jazyky, oběma jazyky hovoří také George Soros. Podívejme se podrobněji na rozdíly mezi německou a anglickou jazykovou verzí publikovanými na webu Project Syndicate.

Některé rozdíly jsou nepatrné – v německém textu hovoří Soros nejen o prasečí chřipce, ale také o SARS, který se ovšem v anglické jazykové mutaci nevyskytuje.

Německý rozhovor také Sorose označuje za „legendárního investora, který zažil tolik krizí“. V anglické variantě je pasáž o krizi vynechána. Připomínáme, že Soros nejednu krizi nejen zažil, ale svými spekulacemi také i Británii krizi způsobil. Značně se liší německé a anglické otázky, a to i v případě, že odpovědi zůstaly stejné.

Podstatnějším zásahem jsou změny Sorosova výroku o Číně. V anglické verzi říká:
„Soucítím s čínským lidem, protože je pod nadvládou diktátora, prezidenta Si Ťin-pchinga. Myslím, že mnoho vzdělaných Číňanů to ohromně dopaluje a široká veřejnost se na něj stále hodně zlobí za to, že COVID-19 tajil až do doby po čínském Novém roce.“

Oproti tomu verze německá:
„Číňané žijí pod diktátorem, prezidentem Si Ťin-pchingem. A mnoho vzdělaných Číňanů je hluboce naštvaných, protože vedení strany koronu tak dlouho utajovalo.“

V angličtině tedy Soros s Číňany soucítí, v němčině nikoli. V angličtině utajoval koronu prezident až do doby po novém roce, v německé informace tajilo vedení strany – poněkud neurčité – „tak dlouho“.

V německé verzi je Evropská unie nedokončená, neboť nemá „žádnou opravdovou politickou a hospodářskou jednotu“, o čemž se v anglické verzi nehovoří.

V německé verzi mlýny justice melou pomalu, zatímco v angličtině se kola justice pohybují pomalu. Rozdíl je zřejmý.

V německé verzi se nad větou „Evropská unie je výjimečně zranitelná…také proto, že je založena na vládě práva,“ redaktor pozastavuje a reaguje otázkou „Chcete tím vážně říci, že bychom potřebovali méně vlády práva…?“ Soros jen odtuší „Samozřejmě ne. Jen říkám, že to často komplikuje krizový management. Vezměte si například nejnovější rozsudek německého Ústavního soudu o legitimnosti nakupování státních dluhopisů Evropskou centrální bankou.“ Tato pasáž zůstane čtenáři anglické verze zcela odepřena obdobně jako následující slova: „Tento rozsudek je politickou bombou, která může rozmetat celou Evropskou unii – přinejmenším Unii, která bere právo vážně.“ Ústavní soud a právo jsou tedy podle Sorose (v německé verzi) hrozbou.

„Německý“ Soros v pasážích o tzv. věčných dluhopisech připomíná britské financování napoleonských válek a americké financování rušení otroctví. „Anglický“ Soros o těchto momentech mlčí.

Výčet všech chyb, opomenutí či kreativních překladů by mohl pokračovat dále. Je otázkou, který Soros je ten pravý: německý nebo anglicky mluvící? Byly existující německé otázky z anglického textu vymazány, anebo byly neexistující anglické otázky do německého textu doplněny? Anebo záměrně hovoří pro různá publika různě?


Úprava české verze pro tuzemské publikum


Česká verze publikovaná na webu Project Syndicate se relativně věrně drží anglického překladu, až na jeden zásadní moment. Soros v české verzi Project Syndicate je tázán „Jakou úlohu v této mocenské přetahované hraje Evropská unie – Váš domov, na němž vám tolik záleží?“ Evidentně se jedná o poměrně přesný překlad anglické verze publikované tamtéž: „Jakou roli hraje Evropská unie – Váš domov, o který se tolik staráte – v této silové hře?“

Český text převzal z globálního Project Syndicate tuzemský Deník N, a ačkoliv u článku uvádí coypright Project Syndicate, text pro čtenáře oproti originálu upravil. Zmíněná otázka pak zní: „Jakou úlohu v této mocenské přetahované hraje Evropská unie?“ Proč Deník N čtenáře neinformoval, že George Soros považuje Evropskou unii za svůj domov?

Ostatní úpravy jsou jen stylistické. Deník N Sorose českému čtenáři poněkud zlidšťuje: finančník například říká „uvědomuju si“ nikoli „uvědomuji si“ a hovoří o „sdílení“, nikoli o „mutualizaci.“

Globální anatomie tvorby klamu a jeho glob(lok)ální šíření

Project Syndicate na svém webu prohlašuje, že přináší „globálnímu publiku originální, vysoce kvalitní komentáře“. Nikde se ale nedočteme o různých variantách překladů v různých jazycích, které mnohdy s originálem souvisejí jen velmi volně. Rovněž jsme nezaznamenali, že uváděny na pravou míru. Rozhovor s „legendárním investorem“, finančníkem a filantropem Sorosem je názornou přehlídkou manipulace, desinformace, vytváření alternativních pravd a fake news.

Zajímavé je rovněž sledovat dosavadní cestu šíření rozhovoru z německých lokálních novin Augsburger Allgemeine prostřednictvím globálního serveru Project Syndicate do českých médií. Rozhovor vyšel zároveň v Augsburger Allgemeine a v Project Syndicate dne 11. května 2020. Britský The Independent rozhovor převzal téhož dne, o den později z The Independent citoval server Novinky.cz a ze serveru Novinky.cz Parlamentní listy. Deník N převzal originální český překlad z webu Project Syndicate, upravil jej a zveřejnil 14. května 2020. Obdobnou cestou se rozhovor nebo informace z něj šířily například ve Švédsku, Estonsku, Řecku i dalších zemích.Stav k 15. 5. 2020Kdyby byl Soros Trumpem nebo Zemanem

Ačkoliv je rozhovor s Georgem Sorosem plný klamu, terčem kritiky mediálního hlavního proudu se takřka určitě nestane. Jeho Nadace Open Society Fund u nás spolupracuje s projektem Ústavu nezávislé žurnalistiky „Hlídací pes – žurnalistika ve veřejném zájmu“, poskytla granty projektu „Demagog“ a udělila novinářské ceny autorům z DVTV, A2LARM, Respekt, Reportéři ČT nebo Deníku N.

Zbývá proto jen popustit uzdu fantazie a zamyslet se, jak by vypadala česká média, kdyby o Georgi Sorosovi psala stejně svobodně a se stejným zápalem jako například o Donaldu Trumpovi, Miloši Zemanovi nebo Petru Piťhovi. Několik titulků pro ilustraci přinášíme (originály s původními jmény naleznete v prokliku):25 komentářů :

 1. Mno, jak je vidět, ani nám tak moc nelžou, což také poráde tvrdím. Ovšem nemluvím o "našich masových médiích"!! To my jen neumíme pořádně číst a chápat.
  Tady je taky důvod, proč tak "s.račata" a spol. nesnáší široké "zavedení" výuky skutečné poctivé logiky a proč jedním z prvních kroků Chruščova po "převzetí" moci bylo odstranění výuky psychologie a logiky povinně již od "sovětských středních škol" (použit ekvivalent z našeho reálu). Ten hrozný a nepřejícný diktátor Stalin chtěl lidi naučit myslet a na to taky dojel. Nutit někoho myslet!! Kdo to jakživ slyšel! Takový hnus! Sláva Chruščovovi a spol.! Protože schopnost logicky myslet vyžaduje znát a vědět co nejvíce, abyste se mohli logicky "vypořádat" s problémem. Psychologie vám zase umožňuje mnohem lépe hodnotit lidi a tím i pravděpodobnost hodnoty informací od nich získaných. No a k tomu všemu, co byste měli za nástroje myšlení, připočtěte dokonalou znalost ÚSTAVY, která měla podobný osud, jen s tím rozdílem, že v sovětské škole po Chruščovovi snížili počet hodin věnovaných jí ...
  Občas mám pocit, že když "s.račata" pronáší svoje vize svého chlebodárce, že se nám přitom otevřeně vysmívají.Říkají pravdu, a dokonce celou, ale my ji málokdy pochopíme právě celou.

  OdpovědětVymazat
 2. Článek naprosto dokonale dokresluje jak je lidstvem promyšleně manipulováno, více k tomu nemá smysl dodávat. Naprosto to potvrzuje, co říká David Icke, zejména v posledním videu, všechno objasňuje. Paradoxem je, že on toto říká už 30 let a všichni ho měli za blázna a dnes mají jeho videa milionovou sledovanost a rozhovor vede prestižní britský reportér. O Sorosovi a jemu podobných tam hovoří také, najdete to na www.pravdivě.eu video s titulky "David Icke o G5, očkování, kultu co řídí svět, inspirující vzkaz o lásce - 2. část".

  OdpovědětVymazat
 3. Klam číslo 9: Soros je filantrop.

  Klam číslo 10:Jourová asi taky, neboť má na srdci pouze naše
  dobro.

  OdpovědětVymazat
 4. Sereš je americký občan, tak proč si vedení EU nechá do všeho kecat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože se máme třást podle jejich přání a navíc, dal jste si dohromady někdy jen přibližný objektivní obrázek nějakých evropských armád v celku? Brrr! Američanům by stačilo připlout do pěti šesti přístavů "kolem" Evropy s třetinou své síly a Evropa je v té části, kde je tma, teplo a smrad. Rusko to ví a nijak moc na to nereaguje. Zabrat, či spíše vojensky porazit by nás mohli kdykoliv za pár dní, ale co pak s námi? Jen si Rusko "hlídá" US Army.
   No a tak všichni posloucháme "S.ráče i s.ráče". Kdo neskáče není sorosista a pro sorosismus!

   Vymazat
 5. Funguje to prý takhle - prachy, prachy, prachy: https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/plandemic-skryt-agenda-za-covid-19/e761bdbd12854dc5a7f1c948c19d80762de4dee3/stream

  OdpovědětVymazat
 6. Protože hajzlové v EK a spol. jsou sviní Serešem financováni navíc k svému žoldu z našich peněz.
  Kdy ta svině-chodící mrtvola Soroš zdechne ?

  OdpovědětVymazat
 7. Jestli o nás Jourová tvrdí, že jsme užitečnými idioty, někdo by jí konečně měl říci, že ona je idiot zcela neužitečný, ba přímo škodlivý!

  OdpovědětVymazat
 8. Tomu se říká dobrá práce!

  OdpovědětVymazat
 9. Starší generace má dávno protilátky na desinformace. Pro mne je novým sympatickým objevem paní Lipovská.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jednoho dne se dozvíme, že koronavir byl úmyslně rozšířen, aby se vytunelovaly aby státy. Obyčejní lidé budou opět chudší a bohatí budou mít o miliardy více.
   Pak jim nepomůže ani Sametová revoluce.

   Vymazat
 10. :Farmaceutický průmysl je hlavní příčinou úmrtí v USA a největší zločineckou skupinou na světě. Sobota 23. května 2020
  https://beforeitsnews.com/eu/2020/05/pharmaceutical-industry-is-the-leading-cause-of-death-in-u-s-and-the-largest-criminal-group-in-the-world-2657009.html

  OdpovědětVymazat
 11. Ten hajzlík ovládl vedení eu svými lidmi a ti budují jeho vizi světa. V jeho světě žít nechceme a Maďarsko je jediná země v eu která vládne pro svůj národ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejen vedení EU. Čtěte prohlášení Pirátské strany:

   Vážení voliči a příznivci antifašismu a pirátské strany, po dlouhé době se naší organizaci podařilo spustit projekt "Uprchlíci vítejte". Tento projekt má za cíl seznámit české většinové "neonacistické" obyvatelstvo s kulturou nových africký a asijských Evropanů.Projekt bude určen pro všechny uprchlíky, které se nám podaří z Afriky zachránit a kteří budou mít zájem naši zemi kulturně a nábožensky obohatit.
   Čeští obyvatele mohou po kliknutí na stránku nabízet své volné pokoje a nemovitosti, které budou sloužit pro ubytování nových Evropanů. Kromě bydlení je nutno pro tyto osoby zajistit také stravování. (Po kliknutí na webovou stránku, klikněte na úvodní stránce na odkaz "NABÍZÍM BYDLENÍ" a postupujte dle instrukcí.) V rámci zrovnoprávnění všech občanů je nutno, aby pokoj, který novému Evropanovi nabízíte nebyl větší než pokoj, který využíváte Vy.
   Budeme rádi, pokud o spolupráci budete mít zájem a případně, pokud náš projekt finančně podpoříte. Již máme několik uprchlíků, kteří by rádi využili společné bydlení s českými rodinami, takže určitě neváhejte se zapojit! Více info na webových stránkách nebo napište do zpráv na Česká pirátská strana.

   Vymazat
 12. Koukám na foto a říkám si, že zkutečné zlo má konečně nějakou reálnou podobu. Falešný prorok - tak se tomu od pradávné historie lidstva říkalo.
  Představa, že tato kreatura drží pod hrtanem celé tučně se vzájemě odměňující vedení EU mě naplňuje pocitem bezmocnosti a začínám chápat ty, co zažili Hitlera na vlastní kůži.
  Stačilo když brexit dopadl špatně a hned byl osobně v Evropě. Během pár hodin tyto informace zmizely ze všech webů, stejně jako to, že mu bylo umožněno dokonce vystoupení přímo v europarlamentu.
  Z jakého postu vlastně? Není ani Evropan, ani politik USA. Na tomto je založena demokracie a svoboda v zemích Evropy?

  OdpovědětVymazat
 13. V Praze byl 3. dubna 2020 demontován památník maršála Koněva„Za pražskou pirátskou miliardu se dovíme i to, co se nestalo.“ Bašta odhalil, co stojí za pomníkovou válkou:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020052411985141-za-prazskou-piratskou-miliardu-se-dovime-i-to-co-se-nestalo-basta-odhalil-co-stoji-za-pomnikovou/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... a 24.5.2020 se do pomníkové šarády na CNN Prima zapojil pan vojenský historik, ředitel Památníku Lidice Stehlík... s očekávanými viníky histerie kolem pomníku a následného odstranění maršála Koněva... jak jinak, na "straně zla" - kde Slunce vychází a odkud "odchází na zlatej hodnej spravedlivej západ".

   Vymazat
 14. Jourová a Soros jsou z jednoho pytle.

  OdpovědětVymazat
 15. Sereš ty mě Sörös.

  OdpovědětVymazat
 16. Seres ma EU komisi v kapse skrze uplatky. A to je nebezpecne, protoze EU si chce pujcit a nema na oziveni hospodarstvi po pandemii. Seres rika, ze pujci. Takhle zacne otroctvi Evropy chazarskeho zida otrokare. Kdo nebude moci splatit, stane se otrokem. Leyenova, Merkelova a Macron jsou slouhove USA a jejich bank, slysi i na Serese.
  Ja se divim, jak jsou Cesi hloupi. Staraji se o prkotiny a skutecny problem nevidi: Zapad se odjakziva diva na Slovany jako podradnou rasu a zrazoval je, nicil je. Slovane na uzemi germanskych kmenu byly vyhlazeni, nebo zotroceni. Zapad nas zradil za hustiskych valek a stale proti Zizkovi bojoval, o Bile hore se na nas protestantska Evropa vykaslala, o Mnichovu nas zradili a zotrocili v Protektoratu. Po vyhrane valce nas chteli jako verbez vysidlit na Sibir a zemi osidlit Nemci. Od 2. svetove valky se snazi znicit Rusko, dostat se k jeho surovinam a zotrocit jeho obyvatelstvo.
  To vsechno je prece historie, neda se to poprit! A presto, lide u nas u moci jsou plni nenavisti k Rusku, snazi se zalibit USA, ktere nas ted ovladaji, media i politiky a jdou cestou agresivnich valek proti lidem. 20 milionu mrtvych, znicene zeme. My za USA bojujeme vsude ve svete zbranemi, ktere musime kupovat od nich ! Namisto aby nase armada nas chranila, je vsude ve svete. A nas parlament, vlada, media to schvaluji.
  My mlcime, jinak to s nami dopadne spatne. Demokracie a svoboda jsou prazdna slova. U nas neexistuji. Existuje jenom maly pocet ceskych zradcu. Je to spodina, co o nas rika, ze jsme blbci, kdyz volime ANO a Zemana. Jsou proti nam, provokuji a neustale urazeji Rusko a Cinu, abychom je oznacili jako nepratele a dostaveli Temelin a Dukovany s Americany za nekrestanske penize!
  Tahle zeme je vecne zneuzivana zlosyny a vrahy ze zapadu. A my to dovolujeme!

  OdpovědětVymazat
 17. Seres ma EU komisi v kapse skrze uplatky. A to je nebezpecne, protoze EU si chce pujcit a nema na oziveni hospodarstvi po pandemii. Seres rika, ze pujci. Takhle zacne otroctvi Evropy chazarskeho zida otrokare. Kdo nebude moci splatit, stane se otrokem. Leyenova, Merkelova a Macron jsou slouhove USA a jejich bank, slysi i na Serese.
  Ja se divim, jak jsou Cesi hloupi. Staraji se o prkotiny a skutecny problem nevidi: Zapad se odjakziva diva na Slovany jako podradnou rasu a zrazoval je, nicil je. Slovane na uzemi germanskych kmenu byly vyhlazeni, nebo zotroceni. Zapad nas zradil za hustiskych valek a stale proti Zizkovi bojoval, o Bile hore se na nas protestantska Evropa vykaslala, o Mnichovu nas zradili a zotrocili v Protektoratu. Po vyhrane valce nas chteli jako verbez vysidlit na Sibir a zemi osidlit Nemci. Od 2. svetove valky se snazi znicit Rusko, dostat se k jeho surovinam a zotrocit jeho obyvatelstvo.
  To vsechno je prece historie, neda se to poprit! A presto, lide u nas u moci jsou plni nenavisti k Rusku, snazi se zalibit USA, ktere nas ted ovladaji, media i politiky a jdou cestou agresivnich valek proti lidem. 20 milionu mrtvych, znicene zeme. My za USA bojujeme vsude ve svete zbranemi, ktere musime kupovat od nich ! Namisto aby nase armada nas chranila, je vsude ve svete. A nas parlament, vlada, media to schvaluji.
  My mlcime, jinak to s nami dopadne spatne. Demokracie a svoboda jsou prazdna slova. U nas neexistuji. Existuje jenom maly pocet ceskych zradcu. Je to spodina, co o nas rika, ze jsme blbci, kdyz volime ANO a Zemana. Jsou proti nam, provokuji a neustale urazeji Rusko a Cinu, abychom je oznacili jako nepratele a dostaveli Temelin a Dukovany s Americany za nekrestanske penize!
  Tahle zeme je vecne zneuzivana zlosyny a vrahy ze zapadu. A my to dovolujeme!

  OdpovědětVymazat
 18. Včera tu byl článek o Billu Gatesovi...kampak se asi, mrška, schoval... jo tak, ona to byla fake news... Asi byste měli začít zametat před vlastním prahem.

  OdpovědětVymazat
 19. Cui bono SARS-CoV-2 Sereši?
  https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/miiliardar-koronavirus-bezos-zuckerberg-gates.A200522_165203_eko-zahranicni_kou

  OdpovědětVymazat
 20. MaP 446 ČR půjčila EU biliony! Čechům nic! Schůzka estébáků s čínskou rozvědkou a Bakalovou vedoucí! 24. 5. 2020.
  https://www.youtube.com/watch?v=K2n4srlXabw

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.