Reklama

pondělí 18. května 2020

Jan Campbell: Baviči a Thukydidova past

Jan Campbell
Jan Campbell

18. 5. 2020  VašeVěc

Zatím co v české kotlině trojice bavičů H&K&N se těší konjuktuře, další baviči v zákulisí, a proto pro veřejnost neviditelní, úkolují policii a ministerské úředníky, aby mohl premiér Babiš bavit své podporovatele piruetami i na poli vojenských nákupů. Zmínění baviči mají málo společného se známým bavičem Žanek Hlaváčkem. Jeho specialitou jsou vtipy, lidová přísloví a písně zpívané brněnským hantecem. Pražští baviči jsou bez vtipu, ignorují klasické básně a zpívají s obavami ve tváři pouze politicko - korektně s česko - slovenským hantecem. Riziko z nepochopení jejich výstupů je pro cizince z Východu a Asie vysoké a může vést k následkům, před kterými varuje i sám prezident Miloš Zeman.

Ouvertura několika aktové koronavirové operety v karanténě podobné sítu se mnohým našincům tak zalíbila, že po dovolené v zahraničí z posledního nebo na úvěr, za to ale s pohledem na moře z plastové ochrany nebo z hotelového ghetta bez ochrany jim bude po návratu domů jako kompenzace nabídnut vstup na scénu prvního aktu operety v izolaci se splátkovým kalendářem a nadějí na další pomoc zadlužujícího se vysychajícího státu.

Mezitím se v asijsko – pacifickém prostoru připravuje bojiště na desetiletí. Odcházející hegemon s oslabenou imunitou, ztrácí sílu a rozum a hodlá se postavit čelem čínskému pořádkovému systému v době příprav oslav 100 let od založení Komunistické strany ČLR (1921), mající dnes cca 90.594.000 členů. Přitom konfrontativní spirála směřuje dolů a boj o prezidenství v USA nabírá na síle. Vítěz v boji nastoupí do funkce 20. ledna 2021 a bude mít co dělat s prezidentem Si. Nesmíme zapomenout i na rok 2049. To bude ČLR oslavovat 100 let od založení moderní Číny. To vše jsou příležitosti pro hegemona rušit spolupráci, zbytek mezinárodních dohod a smluv, hospodářský vývoj doma a ve světě a bez důkazů, a zatím i beztrestně, obviňovat a urážet partnery, bez kterých se neobejde. Taková je doba paradoxů.

V kontextu vývoje dění ve světě a spolupráce s ČLR doporučuji nejenom českým bavičům studium dokumentu Chinas´s Interaction with the World – Historical and contemporary aspects (Jens Damm, Mechtild Leutner, Niu Dayong). Dokument byl zveřejněn v Berliner China Hefte, Chinese history and Societies v roce 2017, vol. 49. ISBN 978-3-643-959-607, a ISSN 1860-2290. Zmiňuji se o dokumentu ze dvou důvodů: 
1) Ve zprávě je příspěvek, který doporučuji politikům ke studiu: Challenges and Chances for Sustainable Water Management in China (June 9, 2017, Eva Sternfeld). 
2) Dokument jasně definuje a vysvětluje kechixufazhan (可持续发展)tj. udržitelný rozvoj a jeho tři základní funkce: 
1) Zabezpečení hospodářského a společenského rozvoje.
2) Vyrovnanost hospodářských a sociálních aspektů rozvoje.
3) Rozvoj musí být založen na integrovaných síťových funkcích. Cizinci často chápou tyto formulace rozvoje jako známé. Neuvědomují si přitom, že uvedené má hluboké kořeny ve staré čínské historii a proto má širší význam než se zdá na první pohled.

Guan Zhong (管仲; 720–645 př.n.l.) byl čínský filozof, politik a reformátor Státu Qi během jarní a podzimní periody historie Číny. Je znám svojí fiskální politikou a identifikací s legismem, filozofickým směrem vzniklým v době válek. Legismus byl založen na přesvědčení, že většina lidí myslí především na své zájmy i na úkor ostatních, a proto musí být omezena zákazy a hrozbou trestu. Ty stanovuje zákon (法 fa), základní pojem legismu. Před ním jsou si všichni lidé rovni, kromě panovníka. Legisté požadovali důsledné plnění povinností poddaných vůči státu, povyšování a odměňování podle zásluh a schopností. Guan Zhong, myslící i sociálně, umožnil založení a státní finanční podporu nevěstince, dříve nazývaného lupanarium (z latiny vlčice, tj. prodejná žena), nebo také hampejz (ze středověké hornoněmčiny, dnes Hahnenbiss, tj. kohoutí kousnutí). Jako politik trval na státním vlastnictví přírodních zdrojů (Discourses on Salt and Iron 盐业专卖) a v neposlední řadě podporoval hospodářskou válku (Chu L. Guan Zhong's Economics War, Military Economics Research, China, 1991). Jedna z klíčových tézí Guan Zhong tvrdí, že materiální zabezpečení je základem stavby lidské důstojnosti. Tato téze byla v podstatě převzata i prezidentem Si. Je obsažena v programu KS ČLR, jehož plnění se bude diskutovat na 20. sjezdu, předpokládám v bojovém duchu. Bojový duch a sjezd KS ČLR budou současně doprovázet jednu z mnoha vyřazovacích bitev ČLR – USA na poli mezinárodních vztahů i poli hospodářském a kulturním, jejíž následky pocítí Evropa, EU a s ní samozřejmě ČR a její lokální baviči.

Pro uvedené státy a osobnosti existuje dvojitý problém důvěry: 

1) Ke svému atlantickému spojenci na věčné časy. 
2) K největším mocnostem na Východě a v Asii. Problém je o to složitější, že existuje možnost použití force majeure (vyšší moc) v obchodních vztazích. Nikdo z politických vůdců Západu si nechce představit její použití. Tím méně vojenský konflikt. Všichni jsou trénováni na mír, zvyklí konat bez odpovědnosti a následků v objetí pokrytectví a ignorování základních mýtů Západem kritizovaných států a jejich kulturních hodnot. Málokdo si přitom uvědomuje aktuálnost tzv. Thukydidovy pasti (休息低德陷阱).

Thúkydidés (460–455 př. n. l. – asi 399 př. n. l.) byl řecký historik, politik, autor díla Dějiny peloponéské války. Je považován za zakladatele historické monografie a za otce politické školy realismu. Ta vysvětluje vztahy mezi státy spíše na základě moci než práva. Proto bývá studován na vojenských školách a fakultách mezinárodních vztahů. Tzv. Mélský dialog (Dějiny peloponéské války V, 84–114) a v něm obsažená věta - mocní dělají, co mohou a slabší trpí, je považována za zakládající větu teorie realismu ve studiu mezinárodních vztahů.

Protože arogance bavičů H&K&N a ostatních indikuje jednání proti zdravému rozumu a tím prakticky představuje ohrožení každého občana formou provokace konfliktu v době splňující všechny hlavní podmínky Thukydidovy pasti, doporučuji seznámit se s překladem knihy amerického autora Graham Allisona (1940) - Osudová past: Spojené státy versus Čína a Thúkýdidovo poučení z dějin (originál 2017, Prostor 2018). Graham Allison, profesor politických věd (Harvard) má za to, že dynamika, která v 5. století př. n. l. vedla k velké antické válce mezi Athénami, jejichž moc vzrůstala, a dominující Spartou, se v posledních pěti staletích šestnáctkrát opakovala. Historie ukazuje, že dvanáctkrát skončilo soupeření rostoucí velmoci s hegemonem válkou. Jen čtyřikrát se podařilo zachránit mír. V 2020 jsme blíže k pasti. Během posledních několika desetiletí se objevily na horizontu další možnosti opakování chyb. Proto globální pořádek čelí zásadní otázce: Mohou výrazně posilující Čína a stávající velmoc USA se svými asymetrickými spojenci uniknout z Thúkýdidovy pasti?

Allison zná problematiku denuklearizace z dob, kdy působil na MO, v RAND Corporation i jako člen Trilaterální komise a dalších exkluzivních klubů, včetně Rockefellerů. Předkládá závěry a postupy nutné k tomu, aby bylo možné vyhnout se válce. Není nutno s nimi souhlasit, protože nikdo by neměl věřit těm, kdo vědí, že válka vypukne, ale ani těm, kteří tvrdí, že vědí, že válka nevypukne. Skutečnost je taková, že nebezpečí války roste, když se jedna moc snaží předběhnout tu druhou. A že strach ze ztráty pozice hegemona historicky a statisticky činí válku ve většině případů nevyhnutelnou. Osobně předpokládám, že bude docházet k menším vojenským konfliktům a krizím v regionu, ne však k velké válce. ČLR nemá dokazatelný plán zaujmout roli světového policisty, protože ji nepotřebuje ke své existenci, jako ji potřebují USA. To však neznamená, že bychom se neměli připravit na překvapení. V čekárně je jich několik, k tomu různorodých a pro EU nepříjemných.

Například konflikt v centrální Asii, v Kazachstánu. Vývoj a osobní zkušenosti z působení v regionu mi napovídají, že boj v Kazachstánu mezi USA a ČLR již začal. V tomto mnoho etnickém státě se silnou klanovou strukturou a neřešenými problémy korupce, práva a sociální spravedlnosti je aktivní mimo jiné americká biologická laboratoř v Almaty a realizuje se geostrategický projekt na platformě C5+1 naměřený proti ČLR. Odtud to není daleko do ostatních států, včetně Ruské federace. Nedaleko od RF a ČLR hrozí konflikt s Taiwanem (Tchaj-wan). Představu konfliktu podporuje vojenský rozpočet ČLR, měnící se myšlení vojenského vedení a v neposlední řade i realizace politiky čínského snu. A také skutečnost, že ke konci 20. let tohoto století USA a Ruská federace nebudou těmi, kterými jsou dnes. Jakýkoliv útok USA na ČLR nevylučuje v budoucnosti vojenskou pomoc Ruské federace sousedovi z geostrategických, hospodářsko - politických a mnoha jiných důvodů.

Kdo nebere na vědomí čínský sen, který obsahuje sjednocení dočasně ztracených teritorií, která ČLR považuje za své, dělá chybu. Podobnou bývalé NDR, Krymu nebo Sudet, abych jmenoval alespoň tři příklady z Evropy. Trojice – vojenský rozpočet, moderní, měnící se vojenské myšlení a čínský sen představují nejenom pro USA výzvu a zlý sen, ale především protiklad, který nelze řešit bez důvěry. Důvěra dnes není, proto se nabízí síla. ČLR politický systém umožňuje dlouhodobé předsednictví prezidenta Si a přesvědčení, že v případném vojenském konfliktu ČLR rychle vytvoří s pomocí letectva a námořních sil situaci dovolující rychle a jasně zvítězit nad nepřítelem. Cílový rok je nejpozději 2050. USA mají dlouhodobé, nikde oficiálně nedokumentované národní zájmy. Jejich realizace nezávisí a priori od jména prezidenta, ale od korporativní a vojenské lobby, množství vojenských základen ve světě a ochotě států – spojenců – slouhů podporovat USD a financovat nesplatitelný státní dluh USA.

Uniknout před Thukydidovou pastí nedovolí agresivní hospodářsko – vojenská politika Západu, ani defensivní politika podél tzv. prvního řetězce ostrovů (Japonsko – Taiwan, Filipíny a Borneo). Proč? Nelze vyloučit krizi a vojenský konflikt z náhody, nesprávné kalkulace, technické a lidské chyby nebo podobného. USA nepůjdou do přímého vojenského konfliktu s ČLR kvůli Taiwanu již proto, že si dnes nemohou být jisty, že platí doktrína o zdržování velkého konfliktu jadernými zbraněmi. Stačí si připomenout tzv. Kargil – válku z roku 1999 mezi Indií a Pákistánem a skutečnost, že USA se nikdy dobrovolně nevzdají trhu a obchodních příležitostí v ČLR a RF, jako to dělá ČR a její různí baviči. Ti si neuvědomují, že přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Slouhové a baviči si hrají s ohněm na zaminovaném poli a spoléhají se na případnou záchranu nespolehlivým spojencem NATO, řízeným USA se svými vlastními národními zájmy.

Baviči té nejnižší cenové skupiny budou proto vystupovat nadále v přestávkách mnoho-aktovky koronaviru pro méně vědoucí konzumní společnost. Budou podporovat spojenectví NATO ze strachu, zabaleném v naději a bojovat za finanční podporu z EU s následnou konečnou ztrátou lukrativních trhů v RF a ČLR a tím i pracovních míst doma. Účastní se, případně posílí paralelní víceboj o peníze: boj se suchem, boj na zabezpečení vodou, boj o křeslo a moc. Víceboj bude dlouhý, drahý a bolestivý. Proč? Letošní volební šarvátka a boj o peníze neskončí uspokojivě pro nenasytnou menšinu, včetně bavičů a jejich loutkovodů, neuvědomujících si obsah slov Galileo Galiei: Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání. Souhlasu netřeba.

14 komentářů :

 1. Za vším hledej stejnou firmu
  https://www.youtube.com/watch?v=5UlS48bph0Y

  OdpovědětVymazat
 2. Podle Davida Icka bude lidem na paži vytetována značka, aby se poznalo, kdo je očkován proti COVID-19. Bez této značky nebude nikomu dovoleno cestovat přes hranice a sehnat práci. Dotyčný bez “cejchu” bude vyloučen ze společnosti

  Icke se domnívá, že “iluze epidemie” bude zneužito v několika vlnách – “Budou ji vracet tak dlouho, dokud bude třeba – až bude uvalena jistá forma karantény napořád. Svět jaký známe, skončil.”

  Ve vakcíně bude podle Icka zřejmě tekutý čip, umožňující identifikaci. Tuto verzi naznačuje Bill Gates v rozhovoru o dalších plánovaných krocích.
  Podle Ickeho je údajná epidemie koronaviru záminka ke změně světového řádu, zrušení papírových peněz a absolutní kontrole obyvatel.

  “Humanita je na kolenou,” říká Icke a doplňuje, že dalším krokem bude kontrola jídla, které bude dávkováno. “Kdo nebude poslouchat, nedostane najíst.” Pokud chceš pochopit celou "šaškárnu" , vydrž poslouchat toto video.
  https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/david-icke-o-karantene-covid-19-a-cili-pandemie-novy-rozhovor-1-2/8ce14c9eb8efbf8d6ca3dcdf48f1e4278e634fd8/stream

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I Bill Gates je ve skutečnosti pouhý slouha mocných v zákulisí, proto nikoliv náhodou odešel ze své firmy Microsoft, aby se mohl věnovat jiné perspektivní technologii, což jsou "nanočipy" (vy jste napsal tekutý čip), které budou součástí jakékoliv očkovací vakcíny. No není to kouzelné spojení - čipování lidí injekcemi (vlády pochopitelně zařídí, aby byly povinné) :-)

   Vymazat
  2. Tetování je pro blce, dnes se čipuje. Není to tak výtvarné, ale je to nesmazatelné.

   Vymazat
 3. Rudi Giuliani před pár dny zveřejnil (prolhaná ČT jistě nezveřejní) zprávu o výsledku šetření o tom, jak představitelé demokratů soukromě a nelegálně bohatli na účet Ukrajiny, která jim na oplátku pomáhala dehonestovat Trumpa v předvolebním boji a v pozdějším impeachmentu. Představitelé demokratů vyvedli z Ukrajiny přes 100 miliard dolarů (dnes je to nejchudší země Evropy! Tato částka převyšuje součet majetků Gatese a Zuckerberga! Ze zprávy mě zaujala jiná informace, v jakém poměru se dělila "UKRAJINSKÁ KOŘIST" - bylo to v poměru 70% ke 30%, tj. 70% získala americká strana a 30% si mohli ponechat ukrajinští mafiáni v čele s klikou Porošenka (pochopitelně i tato část byla vyvedena z Ukrajiny na jejich soukromé účty). V této souvislosti mě napadlo, zda-li i Česko bylo vytunelováno ve stejném poměru a jestli i dnes místní loutky (gauleiteři) dostávají stejné procento za vyvádění dividend z Česka na ty nejsprávnější zahraniční účty :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Důležité je to, jak to ti čeští gauleiteři podají svému obecenstvu, protože tak otevřeně jako na UA to asi už dnes nejde. Uvedu na příkladu jaderné elektrárny, kvůli které jsou nesprávní gauleiteři likvidováni (u nás Nečas) jenom proto, aby se vyhlásil tendr (s předem daným jasným vítězem) a aby vyhrál americký účastník s nejvyšší cenou, např. 300 miliard Kč, která se k dokončení několikrát navýší např. na 600 miliard Kč. Kořist bude "spravedlivě" rozdělena i v tomto případě. Jenom je třeba vyřadit nejlevnější účastníky (Rusko a Čínu), od kterých by toho moc nekáplo :-)

   Vymazat
  2. 12:16
   skutečně nejde o věc, lépe řečeno o podstatu, ale o " vykomunikování ", po našim vokecání. Horší je, že to lidi zbaští.

   Vymazat
 4. Babis a delat piruety? leda tak slovni. Jedinej politik co delal skutecne piruety byl Trudeau otec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. máte pravdu Babiš ani pirulety neumí, umí jen podvádět a lhát. Stejně jako většina dnešních naši "politiků" (lépe by bylo - komiků a vlezdoprdelků).

   Vymazat
  2. 21:29 - pozvánka na Majdan? Myslíte jako odstranit dnešní politiky a nasadit ty včerejší? Stačí se podívat, komu Babiš nejvíc vadí a je jasno.

   Vymazat
  3. 1:44 To by si Češi nadělali do bot vládli by takový šašci jako na Slovensku kteří jen veřejně propagují svoje slouhoství. My vládnout neumíme ať za nás myslí brusel a nato tfujtaixl.

   Vymazat
  4. Nevím, každá výměna našich náčelníků nikam nevedla, když si představím výměnu Babiše za pravověrce a samozvaného soudce Mináře, tak mi je ouzko. I když na Hradě se jeho skorojmenovec sbydlil za frkání koní a okrasu tam nedělá, právě naopak, tak jeho kritika není dokladem vysoké morálky druhého.👎👍

   Vymazat
 5. Jestli jsem Thukydidovu past pochopil, pak mocní dělají, co mohou a co jim slabší v rámci svých možností trpí. Hypotetická brzda bohužel selže, jestliže vůdci těch slabých tuto příležitost vymění za přízeň mocných (jako to udělal Čecháček Havel). Pak se stávají spoluviníky katastrof.

  Ve vztahu k Číně nám unikají tři zásadní věci:
  1) Jde o stát s 1.5 miliardou obyvatel, který zjevně našel kompromis mezi podnikáním a koncentrací moci do rukou jedné strany.
  2) Jakkoli se nám čínský systém nemusí líbit (asi bychom v něm žít nechtěli), vytváří obrovské bohatství.
  3) Pokud se Čínu podaří rozvrátit - kvůli lidským právům samozřejmě a to ještě není řeč o válce - pak může dojít k tomu, že se část Číňanů vydá na pochod.

  Kdyžby to bylo jen 10% bohatých, jde o 150 milionů lidí. Dost na rozvrácení života všude, kam se dostanou. Bez náboženství, postačí k tomu peníze.

  Svoje o tom vědí obyvatelé kanadského Vancouveru, kde ceny domů stouply tak, že si lidé hledají levnější domy v přilehlých oblastech. Z nemovitostí se totiž platí daň, kterou místní vlády odvozují od očekávané prodejní nemovitosti. Daně tedy rostou do té míry, že je bydlení i při splacené hypotéce nedostupné.

  Česko zdegenerovalo na gubernii, která je suverénní a sebevědomou jen směrem na východ. Ochotně spolupracujeme se zločinci, kteří připravují další válku. Máme politiky, kteří jsou ochotni podporovat nenávistné nálady proti Rusku a Číně. Nejsou ochotni říct strčte si zbrojení a války za klobouk. Jsou to srabi.

  Zavázali jsme se na 2% HDP. No a co, každá smlouva se dá zrušit. Američané nám to přece dokazují každou chvíli.

  Jsme svědky orwellovských desetiminutovek nenávisti.

  Je směšné, když se převrátí se příčina a následek. Nakonec to vypadá, že jsme Koněva odstranili kvůli předcházejícímu tlaku Ruska na naši zem. Pak se vypustí zpráva o agentovi s jedem v kabeli. BIS zprávu uzná za pravdivou, když sdělí, že bude vyšetřovat, jak unikla. Dokonce poskytne detail, že šlo o anonymní oznámení.

  Člověk by čekal, že reakce BIS bude opatrnější: bude zda nejde o poplašnou zprávu.

  Jenže pak do se hry vmontuje policie oznámením, že třem, v podstatě bezvýznamným místním politikům, poskytne pomoc v podobě ochrany. Ať si to přejí a nebo ne.
  Vše nakonec dorazí sám šéf Stoltenberg, když v ČT prohlásí, že "NATO důrazně odmítá jakékoli podobné zastrašování."

  Rusko hrozí, Čína hrozí a tak je třeba víc zbraní. Zatím budeme odstrašovat, ale až přijdou americké bitevní vrtulníky a obrněné transportéry bůhví odkud, využijeme první záminku (nabízí se přejmenování Koněvovy ulice v Praze 3) a potáhneme, třeba s našimi milými krajany dokončit práci přerušenou před 75 lety.

  Lze jen doufat, že v čele vojsk půjde Černochová s Metnarem a obnaženou hrudí proti kulkám z kalašnikovů. Toho se i Putin zalekne a vyklidí Kreml.
  Jiří Jírovec

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud chceš pochopit celou, ale velmi nebezpečnou "šaškárnu" , vydrž poslouchat toto video.
  https://cdn.lbryplayer.xyz/content/claims/david-icke-o-karantene-covid-19-a-cili-pandemie-novy-rozhovor-1-2/8ce14c9eb8efbf8d6ca3dcdf48f1e4278e634fd8/stream

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.