Reklama

pondělí 25. května 2020

Jan Schneider: Zrození české geopolitiky?


Jan Schneider
25. 5. 2020   PrvníZprávy
Tři čeští ministři zahraničí, dva bývalí a jeden úřadující „zaminír“, zveřejnili text, v němž již v názvu vznesli otázku „Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?“ (Právo, 23.5.2020).


Jan Schneider


Karel Schwarzenberg, Lubomír Zaorálek a (nezastírám, že pro mne velmi překvapivě i) Tomáš Petříček dokázali dosud neslýchané. Nejenže spolu hovořili, ale – ač z různých výchozích pozic – dokázali se i shodnout na stanovisku k velmi exponovanému zahraničně-politickému problému. Použitou argumentací nadto formulovali obecné zásady a položili základ žádoucího směřování autentické české zahraniční politiky, píše Jan Schneider v komentáři pro Prvnizpravy.cz

Důvodem sepsání společného textu je deklarovaný záměr nové izraelské vlády anektovat části okupovaných palestinských území. Autoři připomínají, že od konce studené války mezinárodní společenství (včetně USA) ale důsledně zastávalo tzv. „dvoustátní“ řešení izraelsko-palestinského konfliktu. To bylo založeno na politickém realismu a opíralo se o mezinárodní právo, stejně zavazující obě strany, tedy výslovně Izraelce i Palestince. S budoucím palestinským státem počítá jak OSN, tak i platná koncepce zahraniční politiky ČR. To, že Palestinci až dosud promarnili všechny příležitosti k ustavení palestinského státu neznamená, že mají být o tuto možnost připraveni.

Iniciativa Benjamina Netanjahua a Donalda Trumpa však nepočítá s životaschopným palestinským státem. Nadto její realizace – nabytí území silou – je v přímém rozporu s Chartou OSN. Nezabývá se ani budoucím postavením Palestinců na těchto územích. Jejich právní postavení bude však odrážet stav izraelské demokracie.

Autoři důvodně soudí, že anexí by se zvýšila bezpečnostní rizika vyplývající jak z terorismu (zejména pro Izrael), tak i z masové migrace (pro celou oblast, ale i Evropu).

Připomínají dále důstojnou historii česko-izraelských vztahů, založenou na přátelských vztazích, které se projevují jak českou podporou blízkovýchodního mírového procesu, tak i otevřeně deklarovaným upozorňováním na „škodlivost kroků tyto cíle podkopávajících“. Což je tento případ.


Dovolím si k tématu dodat několik poznámek. Nejprve o přátelství.


Přátelské vztahy nejsou vztahy devótními, za každou cenu loajálními, či přímo vazalskými. V minulosti to již prokázal Schwarzenberg, když ve funkci zaminíra vyslovil – k hrůze různých jak osika se třesoucích politiků – nesouhlas s výstavbou osad na obsazených územích. Z Izraele nepřišla demarše, ale naopak uznání, že říci v pravý čas i něco nepříjemného, tak se poznají opravdoví přátelé.

Česká politika se však v posledních letech snaží vůči Izraeli vystupovat cíleně a deklarovaně „filosemitsky“. Snad je i naše exekutiva schopna slyšet nepříjemnou, protože přátelskou radu: není nic horšího, než se snažit vystupovat jako oddaní filosemité, protože židovská definice filosemitismu zní: „filosemita je antisemita, který má rád Židy“.

Z toho se také odvíjí prestiž vlády, reprezentující Českou republiku. Ta u programově devótních politiků ani nemůže být dobrá, protože působí trapně. Asi proto, že mnozí aktéři české zahraniční politiky neznají židovské vtipy. Například tento:

Starý žid s dvěma velkými kufry jde po nádraží. Zeptá se prvního muže, kterého potká: „Promiňte, co si myslíte o židech?“ - „Óoo, miluji židovskou kulturu a miluji židovský národ…“ Starý žid jde dál a ptá se po chvíli jiného muže: „Prosím Vás řekněte mi, máte rád židy?“ - „Zajisté – jejich myšlení a talent mne vždy uchvacují…“ Starý žid pokračuje v chůzi až potká dalšího muže, kterého se opět zeptá: „Máte rád židy?“ - „Co?! Židy?! Ty teda rád nemám! Nenávidím celý židovský národ! Nenávidím je všechny!“ - „Vidím, že se vám dá věřit,“ řekne starý žid „…a že jste přímý člověk. Prosím, prokázal byste mi tu službičku a počkal mi chvíli u těchhle kufrů, než si na chvíli odskočím na toaletu?“

Kdo tomuto poučení neporozumí, měl by být na zamini přeřazen z blízkovýchodního odboru třeba na grónský, jestli vůbec.


Další poznámka čerpá z historie.


Nejprve zaznamenejme podivně překotnou reakci prezidenta republiky Miloše Zemana, který podle svého mluvčího vyjádřil s článkem ostrý nesouhlas, protože prý „narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA“, a „je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael“.
A protože k dobré české tradici patří hlásit se k velkým mužům minulosti, podívejme se, co k tématu mohou říci Jan Hus a Tomáš Garrique Masaryk.

Profesor Milan Machovec uvádí častá Masarykova povzdechnutí ve smyslu, že demokracii máme, ale nemáme demokraty; máme demokratický systém, ústavu, struktury, ale nemáme v nich lidi, toužící po demokratickém soužití, po DIALOGU s JINAK myslícími. Že demokracie neznamená, že by si každý hlásal, co ho napadne, aby nezdůvodněně říkal a hlasoval pro cokoliv, ale aby se lidé učili odpovědnosti, aby se naučili chápat myšlení druhého. Ne ale aby ho prostě tolerovali v tom smyslu, že ať si říká kdo chce co chce, mně na tom stejně nezáleží, neboť jsem člověk tolerantní. To je naprosto falešná tolerance, kterou TGM nazýval „liberalismem“.

Neboť tolerance není v tom, že mi na druhém nezáleží, ať si říká sebevětší hlouposti. Tolerance je, že mám k jeho mínění úctu, a - jak je tomu koneckonců už u Husa - jsem-li přesvědčen, že se v některých věcech mýlí, MUSÍM s ním polemizovat. I to patří k úctě k protivníkovi. Ne abych pouze jeho názory toleroval, ale abych se učil demokraticky diskutovat, ovšem v duchu míru, spolupráce, trpělivosti a umění někdy i na čas prohrát. Tolik Machovec o Masarykovi.

Máme-li tedy dostát tradici – a tady se nám připomíná Karel Havlíček Borovský – musíme konat pro vlast nejen hubou, ale i rukama. Pak nezbývá, než poslechnout Masarykovu výzvu k rozhovoru, a za téma zvolit to, co nám odkázal Hus, totiž hledat, slyšet, učit se, milovat, říkat, neopouštět a bránit pravdu až do smrti. Pečlivý čtenář si zajisté povšiml, že o nějaké loajalitě k nějaké cizí mocnosti tu není ani náznak. Naopak, je tu důraz na pravdu, kterou však nelze mít, ale je nezbytné podle ní demokraticky žít.

Zdeněk Zbořil: Něco i o zapomenutých květnových výročích


Další poznámka je religionistická.


Mezi nejdůležitější odkazy, které dal judaismus evropské civilizaci, na níž se tak rádi a mnoho (často však plytce) odvoláváme, patří zejména příkaz „neselhat v nalézání spravedlnosti“, který je vyjádřen povinností k řešení sporů ustanovit soudy. Aby spor dvou osob řešila osoba třetí, nikoliv ten silnější. To byly praktiky primitivních společenství, k nimž se ovšem Západ v současnosti vrací, když kritizuje mezinárodní organizace, a namísto jejich nápravy a posílení se vrací ke konceptu jednoho světového četníka, který je současně i žalobcem, soudcem a exekutorem.
K tomu lze připomenout všem, kteří budou procházet kolem smíchovské synagogy, že verš proroka Zachariáše, napsaný na jejím průčelí, zní: „Ne mocí, ani silou, ale duchem mým, praví Hospodin“. Verš, jak vidno, je zcela v souladu s Chartou OSN, dokonce i s prvním článkem Washingtonské smlouvy o NATO (závazek řešit všechny spory mírovou cestou bez vyhrožování) – ale je v dokonalém protikladu proti iniciativě Netanjahua a Trumpa.

Konstatuje-li tedy prezident Zeman, že předmětný článek, nesoucí se v prorokově, tedy v biblickém duchu, který odmítá mocenská a preferuje právní řešení, jestliže tento článek „narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA“, a „je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael“, pak musíme konstatovat, že ony vztahy a ona zahraniční politika byly postaveny na anticivilizačních základech, a proto můžeme konečně zvolat „haleluja“ a statečným autorům článku požehnat.

Jakýmsi „prováděcím předpisem“ všech biblických ustanovení je totiž takzvané „zlaté pravidlo rabi Hillela“, které mají v téměř identické podobě všechny kultury hodné toho jména: „Nečiň druhému to, co bys sám nerad strpěl.“ To je geniálně jednoduchý návod, jak člověk (pokud není deviant) rychle získá jasnou představu o spravedlnosti.

V praktické politice – v situaci, kdy se podobně jako v předmětném článku jednalo o mírovém uspořádání – to aplikoval francouzský ministr zahraničí Talleyrand, když formuloval recept na bolesti vídeňského kongresu v roce 1815: „Aby to šlo dobře, je třeba, aby každý odjel nespokojen a aby musel něco obětovat. Z těchto jednotlivých obětí se musí zrodit všeobecná shoda, shoda všech.“
Je možno si představit, že tento koncept zahraniční politiky bude kritizován a napaden z ideologických důvodů. Bude dobré si povšimnout, jaké argumenty budou proti němu sneseny – osobně se domnívám, že žádné, které by obstály před soudem dějin, nebo – slovy TGM – sub specie aeternitatis.

Budou to argumenty pokleslé, omšelé, některé budou zavánět atmosférou dob nesvobody, ať té, či oné. Budou se chtít povznést ze své utrápenosti cynickým pragmatismem. Bude to zřejmě smutná přehlídka smutných postav. Uplynulo sto let od Masarykových nářků a my budeme opět konfrontováni se skutečností, že demokratické nástroje máme, ale demokraty s koulema téměř žádné. A když, tak je „srovnáme“, protože svým havlíčkovským „nebezpečným myšlénkováním“ vnášejí neklid do impéria.

Jak rád bych se mýlil!


33 komentářů :

 1. Kdyby se chovala Čína nebo Rusko jako se chová Izrael ke svým sousedům, to by bylo pobouření v celém západě. Na Izrael platí jen politika silné reakce, zřejmě se k něčemu takovému schyluje, proto ty akce.

  OdpovědětSmazat
 2. Izrael ovládá USA . USA ovládají celý Západ ( NATO, MMF, SB, atd.) A tak si Izrael může dělat co chce ( USA za něj vetují rezoluce v OSN) napadat Sýrii, vstupovat do vzdušného prostoru Libanonu kdykoli se mu zachce, mohl vybombardovat v roce 1981 jaderný reaktor v Iráků ( bez jakýchkoli následků),
  může cokoli, určitě provede anexi území bez následků ( proběhl přece holokaust - a to je v podstatě odpustek na jakýkoli čin Izraele).

  OdpovědětSmazat
 3. České geopolitiky v tom není ani za mák!!
  Protože na Americké straně to je Trumpova iniciativa a naši lokajové nejsou ani tak pro-američtí, jako spíš proamericko-deepstatoví. A ten je totálně proti-trampovský.
  Takže je naprosto logické, že zejména loupežnické kníže a posluha Petříček musí Trumpa do kotníku kopnout vždycky když to jde, i v tomto případě.
  A že se k nim přidal věčný oportunista Zaorálek, to je sice jiný případ, ale také jasný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To v ČR vládnou židovské obce? Je to od nich drzost.

   Židovské organizace žádají
   demisi Petříčka a Zaorálka. Článek o Izraeli je naštval víc než Zemana a Babiše

   https://cz.sputniknews.com/politika/2020052511988728-zidovske-organizace-zadaji-demisi-petricka-a-zaoralka-clanek-o-izraeli-je-nastval-vic-nez-zemana-a/

   Smazat
  2. Pro 16:52.

   Ano, v ČR vládnou Židé a tedy pochopitelně i jejich obce - a to již od " sametové revoluce " . Československo nemělo od roku 1967 ( kdy Izrael zahájil šestidenní válku úderem na letiště Egypta kde zničil na zemi téměř 400 letadel) diplomatické vztahy a to až do roku 1990.
   V roce 1990 bylo hlavní starostí Václava Havla je obnovit , od té doby tam létali prezidenti a premiéři ČR , konala se tam řada zasedání vlád ČR a politici ČR slibovali Izraeli nehynoucí věrnost.

   Už jen ze zasedání OSN v roce 2012 by jste mohl poznat , kdo opravdu v ČR vládne ( tehdy totiž ČR jako jediný stát ze 46 zemí Evropy hlasovala v OSN proti zvýšení statusu Palestiny - tedy hlasovala " podle Izraelských not " - což byla velice těžká ostuda.

   Mimochodem už v roce 1968 byla snaha o to, co se povedlo až v roce 1989.

   Vzhledem k faktu kdo zde od roku 1989 vládne by pro Vás neměl být naprostý úpadek ČR ( včetně totálního beztrestného rozkradení v privatizaci , likvidace zemědělství, školství, zdravotnictví, mezilidských vztahů) překvapením.

   Smazat
 4. https://pravyprostor.cz/stop-eu-brusel-selhal-a-zradil-sundejme-vlajky-eu-zrusme-lisabon/

  https://pravdive.eu/news/194550/kolaps-eura-nejen-italie-i-dalsi-sype-se-to-znamy-analytik-rekl-na-co-se-mnozi-boji-jen-pomyslet

  OdpovědětSmazat
 5. Hmmm, to je tedy povedená "3" - ti autorem blahořečené osoby. Jeden větší škůdce, než druhý, jedna bota větší než druhá, jeden průser větší než druhý, a autor hýká nadšením. Jen mi není jasné, z čeho.
  KS byl, je a bude škodnou č.1 nejen na Zamini. Autor cudně pomlčel o jeho bleskovém uznání Kosova i o jeho aktivní účasti na Majdanu, mimo jiné taškařice.
  Inu disent, peníze byly potřeba, a kdo že , objektivní autore, přes koho že tekly finance ze CIA a Sudetoněmeckých spolků pro zdejší "hrdinný disent" ? Bingo, přes Kchárla, proto také už v r.1990 pronese na adresu českého plebsu v soukromém rozhovoru slova o tom, že stejné nebudou mít za chvíli co žrát, ...etc...
  Restituoval na základě rakouského práva, pravidelně lezl do zadku Sudeťákům a vůbec náckovské verbeži - jeho žena z jaké, že to pochází rodiny ?
  A Vy autore, Žid, ho glorifikujete ? Ale ale ...
  Druhý dement Petříček - co je ovšem toto za tragika, aby ne jeden, ale celý manšaft pohledal...
  Vemeno, které má na svědomí jeden diplomatický konflikt za druhým, dement, jemuž z amerického zadku nekoukaly ani podpatky, deprivanty téměř veřejně podporující nastupující nacifikaci, a hrdina ?
  Třetí do party, óbr žvanil Zaorálek, zvaný Zadolárek, salónní slintal toho nejhrubšího zrna, který jen tak mimochodem schvaloval Majdanu, a kryl na svém úřadu osobu, jenž v tv v přímém přenosu na adresu za živa upálených a ubitých v Oděse prohlásil: no a co, tak se to smete do příkopu a jede se dál ... Prosím bez následků...
  Doufám, že díky dnešnímu oslavnemu článku autor už v budoucnu nebude šermovat "antisemitismem a genocidou" - neb sám oslavuje nositele téhož...
  Jak chválihodné, že se kdosi snaží blbému lidu osvětlit problematiku BV, se kterou nic nesvedli nikdo již drahně dekád. Nicméně o to míň k řešení přispěje trojice zmíněných deprivantů a škůdců, nota bene že zemičky, jíž už přes 30 let nikdo nebere vážně, neb je celá jak v moci, tak zalezlá v zadku nynějších protektorů...
  Všichni to vědí, víte to i Vy, autore, ale když ony ty disidentské vazby, že ...
  Už aby jste zmizeli minimálně z povědomí, stihli jste zničit děsivé množství hodnot a vztahů ...
  Apage Satanas ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor holt nekádruje, ale hodnotí určité prohlášení.

   Smazat
  2. 17,02
   Ale kádrovat je třeba. A dnes víc, než kdy jindy. Názorové obraty těchto prodejných kurviček nesvědčí o jejich prozření, ale o změně zájmů jejich pánů.
   Zejména Zadolárek je ukázkou názorových veletočů, které vskutku nemají nic společného se získáním nových informací. A dovolávat se charakteru u současných politiků je jako hledat vodu na Sahaře. Včera lezli mnozí do prdele sovětům, dnes Američanům a pokud by nás měli zítra zabrat Číňané, budou mít do zítřka šikmé oči a na hlavě copánek.

   Smazat
  3. Pro zhnusený 19:50
   Naprostý souhlas pane 👍, jde o prodejné kurvičky ( kurvy by sice byly trefnější, ale ne tak salónní ), u nichž, od nichž se dá očekávat naprosto všechno, jen ne charakter, nedej bože morálku. Prostě klasická česká politická špína.
   Není mi naprosto vůbec jasné, co autor tímto svým výkřikem do tmy sledoval ...
   Ani rádoby tematické rozkročení naprosto nic na jalovosti oslavné ódy, a proradnosti jmenovaných nic nemění ...
   Že by pro autora byli zrovna tito 3 něčím důležití ???

   Smazat
  4. Jojo. Mám bohaté zkušenosti, jsem kádrován celý život. Příklad: Říkával jsem, že až budou Rusové žít doma a za své, budu je mít docela rád - a byl jsem třídní nepřítel. Dneska říkám, že co Rusové žijí doma a za své, mám je docela rád - a jsem zase třídní nepřítel. Jak prosté.

   Smazat
 6. Trochu mne udivuje, že si pan Schneider ještě nevšiml, že OSN je i se svými "chartami" dnes pro srandu králíkům.
  Jenom malá procházka do nedávné minulosti. Srbsko, Irák, Libye, Sýrie, Panama, Venezuela,...Jenom malý výčet rozvrácených zemí, nebo zemí velmi blízko rozvalu, které do tohoto stavu dostaly USA se svými spojenci. Bez mandátu OSN!
  Skutečně nechápu, proč si ten spolek ještě vydržujeme.

  OdpovědětSmazat
 7. V židovské otázce zápasím s jistým druhem schizofrenie. Na jednu stranu jsem si vědom utrpení, které museli židé podstoupit a vážím si jich, jako pracovitého národa. Na druhou stranu vnímám, že za největšími zločiny světa stojí židovští bankéři.
  Tak nevím. Mám je obdivovat, nebo nenávidět?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:08 Slované si prošli mnohem větším utrpením, stejně tak třeba původní obyvatelé Ameriky a Austrálie.

   Smazat
  2. 22,54
   To já přece nepopírám. Jenom jsem vyjádřil své pocity k židům.
   Mimochodem, dost by mne zajímalo, zda židovské bankéře alespoň trochu žere svědomíza to, co způsobili svým soukmenovcům. A nejenom jim, samozřejmě.

   Smazat
 8. Já ten problém nevidím tak jednoduchý. Za 1.nesnáším pojem "přátelství ve zbrani". Za 2. Tak, jak si naše rodina váží Rusů z roku 1945 a opačný vztah měla v roce 1968, tak podobně k Izraeli se změnil postoj z nadržování a velkých sympatií díky hroznému osudu národa za války a budování nového státu najust nepřízní mocných. Jejich budování kibuců a zúrodňování pouště nemělo chybu, dnes je to stát jako každý jiný. Naopak jeho choutky a anexe území Palestiny jdou přes čáru. Vše se časem mění i naše republika, nedávno oslavovaná za kulturní rozvod se Slovenskem, už nemá glanc. Evropě jsme to osladili, zařadili jsme se mezi prázdné tlučhuby, v horším případě mezi prodejné... Poslední hodnoty, které jsme zdědili (kulturu a historii) právě teď necháváme špinit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V 68. nás Rusové podruhé zachránili , jinak by tu byl ten kapitalistický chlívek o 20 let dřív a z Čech rozkradená německá kolonie !

   Smazat
 9. A do třetice.
  "Tolerance je, že mám k jeho mínění úctu, ..."
  Můžu si vážit lidí s odlišným názorem, pokud pramení z jejich osobního přesvědčení, navíc podepřený věcným argumentem. Mohu si ale vážit lidí, kteří vyjadřují odlišný názor, ale na přání třetí osoby, navíc často za peníze? Nebo kteří ho zastávají z evidentně osobního prospěchu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I tolerance musí mít své meze. Liberalizmus nelze pustit za mez lidskosti. Např. názor na rasovou segregaci, holokaust, eugeniku, nedobrovolnou eutsnazii... Je hodně oblastí, které jsou za mantinelem a jakákoliv myšlenka podporující tato témata by měla mít totalitní zákaz. Jinak se nám demokracie propadne do fašizmu.

   Smazat
 10. 13:43 V podstatě souhlasím.Přidám jen poznámku,že článek je plný duchaplných a totálních iluzí.Věřit,že existuje spravedlnost,může jen velký naivka a nebo velký pitomec.Proč mají asi sochy spravedlnosti před všemi soudními budovami zavázané oči?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:00
   Souhlas, ale jen částečný, pravda a spravedlnost jsou cíle, ke kterým musíme směřovat a ne se na to vyflajznout. Výrok, že neexistuje bych opravil.

   Smazat
 11. Ani nevim, kdy a jak se sesli! A měli rousky? Dneska mi fsechno přijde jako fikce. Všichni jsou fikani.
  Nesdilim autorský optimismus. Nedovoluje mi to současna optika. Ti tři můžou kecat, co chtějí. Blaboli totiž na okraji Mléčné drahy.

  OdpovědětSmazat
 12. OSN „normalizuje“ pedofilii - vaše děti budou brzy sexuální kořistí pro sexuální predátory.
  https://opposition24.com/die-un-normalisiert-paedophilie-deine-kinder-sind-bald-vogelfreie-beute-fuer-sexuelle-raubtiere/?fbclid=IwAR0gAY5KnESusd5nnCeSl_Nji243DR0Bs2n2w671yimOlWSG8JZkpu4miSQ
  OSN chce odstranit výrazy „manžel“ a „manželka“
  https://www.unzensuriert.at/content/102291-uno-verbietet-die-begriffe-ehemann-und-ehefrau/?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Infobrief&pk_campaign=Unzensuriert-Infobrief

  OdpovědětSmazat
 13. Z americkeho DVD jsem po shlednuti toho, jak Izrael zachazi s Palestinci i na palestinskem uzemi uplne prehodnotil r. 68, u nas to absolutne nebyla OKUPACE, tu dela Izrael. Nemam rad USA, trochu, ci hodne vic nez SSSR kdysi, a to jsem SSSR nenavidel. Ale i kdyz vsechno zlo pochazi z USA, IZRAEL USA diriguje. Podle jineho americkeho DVD jejich clen poslanecke snemovny rekl, ze za jeho 26 lete pusobeni ani jeden pozadavek IZRAELE k USA nebyl snemovnou projednavan, byl VZDY hned SCHVALEN! USA dava vice penez Izraeli nez zbytku sveta. Coz je logicke, kdyz Izrael vladne v USA (kdyz jsem jim loni v synagoze rekl jestli veri v Bibli, ze ano, tak proc zabijeji Palestince jako by byli muchy, VYHODILI MNE IHNED). Za vsim zlem ve svete by nebyly USA kdyby nebyl Izrael. Ten je c. 1. Ale to USA neomlouva, jako to, jak se Cesko poklonkuje nejvetsim nepratelum LIDSTVA!!!!!A vrachum, vzdyt tyto staty financuji na pr. i IS.Podle amer. prislovi: MONEY IS ROOT OF ALL EVEL je vse jasne, nejvic penez maji Zide a nejvic jich tisknou USA a nejvic se se zlem kamaradi - Cesi.Ci se mylim?

  OdpovědětSmazat
 14. S autorem článku v zásadě souhlasím. Nicméně považuji upozornit na "formální" stránku tohoto prohlášení "gangu tří". Jsem odkojený "starou školou", takže jsem by hodně překvapen, že prohlášení podepsali dva ministři stávající vlády, aniž by považovali za slušné informovat o svém kroku premiéra, aniž by využili půdy vlády alespoň k pokusu o prosazení svého názoru, aniž by využili koordinačních schůzek k zahraniční politice, které se konají pravidelně u prezidenta republiky atd. Prostě takto se zodpovědný politik chovat nemůže, přesněji řečeno, může, ale pak se nesmí divit a zlobit, pokud dostane padáka. Ne místě Babiše a Hamáčka bych o tom nejen silně uvažoval, ale bez váhání udělal. V opačném případě budou vypadat jako... No, dost blbě.

  OdpovědětSmazat
 15. Dva dělají křoví třetímu, který kromě mnoha špatných věcí udělal dvě dobré - odmítnul stažení naší velvyslankyně ze Sýrie a nyní kopnul do Netanjahua.

  Osobně si tipnu, proč - napoví jeho erb. Je tam Turek s useknutou hlavou, a Turci jsou podle mě ten motiv, proč pan kníže prodvakrát udělal výjimku a šel proti těm, kdo je podporují. Pamatuju si, jak mluvil o zradě Kurdů, když je likvidoval džihád, později i Turek.

  Asi vzpomínka na předky, ale nepřeceňoval bych to. Izrael ten džihád přímo podporoval, a Trump a Netanjahu hodili Kurdy přes palubu, jako kohokoliv jiného, kdo posloužil dřív páníčkům, a pak už nebyl potřeba. Nadbíhají Turkovi, to asi tomu pánovi poněkud vadí.

  OdpovědětSmazat
 16. „Nečiň druhému to, co bys sám nerad strpěl.“ Velmi duchaplný výrok. Problém je jen v tom, že se týká pouze židů navzájem!! V Talmudu se můžeme např. dočíst "nejlepší z nežidů by měli být zabiti"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete laskavě uvést, kde je to v talmudu uvedeno? Jestli ne, máte koule na to se omluvit? Protože nečinit druhému to, co by jeden sám nerad, se netýká jenom židů, jak se račte dočíst, je to univerzální lidská moudrost.
   Jan Schneider

   Smazat


  2. Aj najlepší z [nežidov] by mali byť zabití. (Babylonský Talmud)445 Talmud, Sanhedrin (1935). Soncino Edition. p.388.

   Smazat
 17. Nejsem geopolitik a je to fajn, protože poznat souvislosti a zanalyzovat solidně to svinstvo, potom bych byl brzy nezaměstnaný. Nechci obhajovat pány píšící do novin, je to jen jejich volba. Navíc si myslím, že v době globalizace už se moc politici a politika neliší a tak místo geo by byla lepší archeopolitika.

  OdpovědětSmazat
 18. Problém Izraele je v tom, že ještě nenašel "konečné řešení" pro Palestince. Na území bývalé Palestiny nemůže vzniknout jeden stát, protože by v něm Židy za nepříliš dlouhou dobu přečíslili. Argument, že Palestinu dal Izraeli sám bůh stojí nad všemi rezolucemi RB OSN.

  Jednání o vytvoření dvou samostatných států ztroskotala na neochotě Izraele povolit, aby se do státu Palestina vrátili uprchlíci, kteří žijí v táborech v Libanonu. Jinak řečeno, vzniklá Palestina by byla příliš silná.

  Izrael zatím používá salámovou metodu. Postupně obsazuje palestinské území pomocí jednoduchého triku. Vláda nechá na "sporné území" proniknout "osadníky". Dřív se používaly termíny "okupované území" a "okupanti".

  Následně se podle situace buď dá osadníkům dodatečný souhlas, nebo v ojedinělém případu se stavby nechají zbourat. Obratem povolí zabrání jiného "sporného území". S USA si Izrael hraje na ochlazování a oteplování vztahů.

  Že se k obraně Palestinců dali dohromady dva ministři a kníže, je docela zajímavé.
  Jiří Jírovec

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.