Reklama

středa 20. května 2020

Kdo z toho má prospěch


Martin Koller
19. 5. 2020
To, co jsme mohli vidět v letošním roce kolem 75. výročí vítězství spojenců nad Německem a jeho satelity v květnu 1945 je dokladem morálního rozkladu české, ale rovněž evropské společnosti. Přehlídka lží, komedií a sprostoty. Neslaví se už řadu let vítězství nad Německem a jeho zločinci a okupanty, ale ukončení války, aby se mohli podílet i poražení agresoři a zločinní okupanti, reprezentovaní právě Německem. Je třeba zdůraznit, že tento ponižující mediální trend, směřující k polarizaci a rozhádání společnosti není žádnou novinkou.


Je rovněž zcela evidentní, že je záměrný, protože většina našich politiků ho poslušně odkývává, přestože by se měli proti falšování historie a německé kolonizaci hlasitě ozvat. Evropa se ani tak nefašizuje, jak tvrdí Filip, ale spíš germanizuje. Germanizace byla cílem nacismu, samozřejmě německého a evidentně je i cílem německé EU. Proto nenávist k Rusku, ponižování a kolonizování slovanských národních států, proto antisemitismus ukrývaný za jakýsi vybájený antisionismus. Nic se neděje samo o sobě, nic není náhoda a vše je spojeno se vším.

Oslavy vítězství nad Německem a osvobození naší vlasti byly letos zneuctěny arogantní ubohostí a komediantstvím starosty Prahy 6 Koláře a některých jemu blízkých politiků kolem protiruského propagandistického odstranění sochy maršála Koněva. Dále stavbou pomníku zločincům z SS v Řeporyjích. Rovněž ricinovým mediálním průjmem a v neposlední řadě nedůstojnou šaškárnou kolem smrti Jaroslava Kubery. Připadám si jako ve filmu Planeta opic, kde pravda, fakta a logika ustoupily ideologii, lži (základní pilíř německé EU), korupci všeho druhu (druhý základní pilíř EU) a politické korektnosti, které v současné realitě šíří a podporují místní omezení a podlézaví slouhové cizáků.

Ostudné je, že se do lží a komedií, a to dosti ubohým způsobem, zapojili i někteří čeští historici, kteří si nezadají v nemorální servilnosti s propagandisty v padesátých letech, nebo novináři v době německé, či rakouské okupace. Jsou rovněž ilustrativním dokladem klesající úrovně českého základního a především humanitně zaměřených oborů středního a vysokého školství. Podle dosažitelných aktuálních informací, už celých 20 % občanů naší republiky nedokáže pochopit víc, než kratší a jednoduchý text složený z holých vět. K tomu připočteme určité nevelké procento v podstatě negramotných nedokončených absolventů základních škol, kteří se umí sotva podepsat v rámci přípravy na celoživotní placené nicnedělání s podporou politických neziskovek. Dalších odhadem 5-10 % je takových, kteří nejsou o moc lepší, než výše uvedených 20 %. To umožňuje pohodlné manipulace s davem, především pomocí ČT a sociálních sítí.

Vzhledem k rostoucím požadavkům z hlediska použitelnosti absolventů škol všech stupňů, národní kognitivní kompetence za třicet let pozoruhodně klesla. Je to vidět i na armádě, kde celkový rozhled mnoha profesionálních vojáků, stejně jako jejich technická neznalost doslova děsí. Ani nemusíme dovážet primitivní afroislámské migranty. Nepoužitelných, mnohdy arogantních omezenců s maturitami i vysokoškolskými diplomy máme dost vlastních. Navíc se šíří primitivní sprostota, kterou se předvádějí i někteří politici. Jejich vzorem je starosta Řeporyjí, jenž s vydatnou otcovou pomocí sotva prolezl církevní střední školou ve 26 letech a přesto se mu dostává maximálního prostoru v médiích. Kdo na tom má zájem? Aspen Institut Allbrightové a Bakaly, jehož členy jsou Kolář, Novotný, Kundra i Hamáček.

Jen komické i tragické, že někteří naši občané a domácí politici, a dokonce vrchní politik NATO Stoltenberg věří ricinovým komediím, aniž by si položili základní otázku římského práva. Komu tato komedie slouží? Komu by posloužila ricinem stupidně provedená vražda jakéhosi Koláře, synka předlistopadového protekčního pracovníka Akademie věd? Ricin lze v mrtvole zjistit, což potvrdí každý patolog. A na koho by se asi ukazovalo, jestliže použitím ricinu při vraždě politicky nepohodlných osob v zahraničí se předvedly kdysi Rusko a Bulharsko. Je to stejná ubohá komedie pro omezence, jako se Skripalem a novičokem, který se vyráběl i u nás. To by museli v ruské FSB, či jiných tamních službách sedět absolventi českých polistopadových inkluzivních škol. Útok ricinem na české politické ubožáky a slouhy cizáků by byl stejně nenápadný, jako kdyby je na „Václaváku“ přetáhl po hlavě klackem ruský agent mávající ruskou vlajkou.

Přitom v USA existuje laboratoř CIA, jako součást takzvané Farmy, kde je oddělení schopné vyrábět nezjistitelné jedy. Podobné pracoviště mají určitě i v Rusku, Číně i jiných zemích. A nějaký stupid vybájený BIS a „objevený“ Kundrou bude používat profláknutý ricin k vraždění v české kolonii. Existují i jiné způsoby nezjistitelné vraždy. Hřib, Kolář i Novotný jsou evidentně strašně ohroženi a pod ochranou policie, přestože na ně nikdo ani neplivl. Zesměšnili se dostatečně sami a nejsou sami.

K dovršení ricinové komedie hrozí komický ministr vnitra Hamáček v červené mikyně stíháním tomu, kdo z BIS vypustil informační ricinový průjem na propagandistického dělníka Kundru. Naše slavná BIS čučkařů, která stále vítězí nad imaginárními ruskými troly, není nic jiného, než propagandistická služba cizích zájmů. Vyvstává logická otázka, zda BIS není pro naši zemi spíše nebezpečná, než bezpečnostní. K čemu vlastně platíme z našich daní takový spolek? Na místě je rovněž otázka, zda BIS nesmysl o ricinu rozhlásila na čísi zahraniční popud, nebo skočila na špek nějaké ruské tajné službě, aby se pod vedením Koudelky a s podporou Hamáčka dokonale zesměšnila. „Voni jsou ale hlava, pane nedostudovaný místopředsedo vlády, ministře vnitra a generální tajemníku prohnilé rodinné ČSSD německých slouhů. Měli by nastoupit jako závodčí k strážmistru Flanderkovi do Putimi a odhalit s pomocí Pepka Vyskoče z BIS dobrého vojáka Švejka jako ruského špiona s ricinem. Zoufalec Hamáček by si měl zajít pro pohlazení k tátovi Zemanovi, jehož nepochopitelná a sebeponižující láska k tomuto politickému ubožákovi vypadá už téměř homosexuálně.

Kdo osvobodil Československo


Území ČSR, které bylo šest let okupováno Německem, bylo osvobozeno silami domácího a zahraničního odboje. Oficiální počet lidských obětí zaviněných Německem je 370 000. Nicméně, ještě po válce zemřelo zhruba 60 000 našich občanů, většinou mladých na následky takzvaného totálního nasazení a neupřesněný počet lidí zachráněných z německých koncentráků. Reálné číslo obětí Německem vyvolané druhé světové války a okupace se blíží půl milionu lidí. K tomu je třeba připočítat invalidy a hospodářské ztráty. Na nikoho z bojovníků proti nacismu a fašismu a osvoboditelů bychom proto neměli zapomínat a vyvolávat z tohoto hlediska ostudné mediální tahanice k potěšení cizáků. V rámci domácího odboje spolupracovaly po prvotních neshodách komunistický i nekomunistické skupiny. Zahraniční odboj byl jednotný a vedený oficiálně prezidentem Benešem a mezinárodně uznávanou vládou. Proto jej nelze účelově politicky dělit na jakýsi východní a západní. Někteří naši vojáci bojovali postupně ve Francii, Británii a SSSR. Příkladem je stíhací pilot František Fajtl. Proti Německu a jeho satelitům bojovala do konce války spojenecká koalice, jejímiž hlavními pilíři byly státy SSSR, USA, Velká Británie a Svobodná Francie. V rámci Rudé armády bojovala francouzská stíhací letka, polská divize, později rozšířená a československý prapor, průběžně rozšířený na armádní sbor. Při obraně Murmanska bojovala na sovětském území rovněž britská letecká formace. Rudá armáda nesla nepochybně hlavní tíhu bojů v Evropě od června 1941 do vylodění amerických a britských sil v Itálii roku 1943, ale i poté. Osvobodila rovněž převážnou většinu území naší republiky, celé Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, část Jugoslávie, ale rovněž například část Norska, odkud pochází bývalý levičák Stoltenberg, současný ideolog protiruské propagandy NATO. Vojenským úspěchům Rudé armády nezanedbatelně napomohly dodávky surovin, potravin a dopravních prostředků, především z USA, a to placené v rámci Lend Lease. Boje v severní Africe ovlivnily situaci v Evropě minimálně. Boje v Pacifiku byly vedeny převážně silami USA. Rudá armáda ukončila německý program holocaustu, a to likvidací vyhlazovacích koncentračních táborů na území Polska. Její vítězné tažení rovněž zabránilo připravované likvidaci většiny slovanských obyvatel Evropy. Boje na území Čech byly ukončeny až po 12. květnu 1945, který by se měl oslavovat, nikoli 8. květen, kdy se Německo pokusilo podepsat kapitulaci bez účasti reprezentanta SSSR.

Kdo osvobodil Prahu


Prahu mohla osvobodit 8. května v pohodlí americká armáda, která 7. května obsadila Plzeň. Nicméně, neučinila tak na základě dohod s Rudou armádou o demarkační linii, takže dala přednost smlouvě před životy Pražanů. Značnou část Prahy osvobodili domácí povstalci s pomocí okolních měst a obcí a nevelkého počtu sovětských partyzánských výsadků. Kapitulace vedení povstalců a jeho dohoda s Němci tento fakt do značné míry znehodnotila a umožnila bezpečný odchod celého pražského gestapa i s archivy.

Osvobození Prahy dokončila Rudá armáda, jejíž tanky T-34/85 s taktickými čísly 23, 24, 25 se 9. května střetly s německými stíhači tanků na Klárově a větší boje byly zaznamenány rovněž v Dejvicích. Přitom nelze zapomínat, že Němci ustupovali, nebo utíkali z českého území pod tlakem Rudé armády. Bez něj by k žádnému povstání nedošlo. Zapomíná se rovněž, možná záměrně, že povstalci svým bojem omezili možnost ústupu divizí Hitlerova oblíbence Schörnera, které musely ustupovat místo přes Prahu na Plzeň, trasou severněji na Karlovy Vary a byly tam rozdrceny 8. května tankisty maršála Koněva. Tím dostává pražské povstání širší rozměr z hlediska podílu na spojeneckém vítězství nad Německem.

Praha nedostala podporu ve formě shozů zbraní z Británie, přestože o ně povstalci opakovaně žádali a americká a britská armáda neumožnily ani pomoc povstalcům ze strany československých perutí v Británii a ČS obrněné brigády. Tento postoj nepříjemně připomíná situaci před Varšavou v roce 1944, kterou nadšeně omílá protiruská propaganda. Důvody jsou ovšem různé. Z hlediska amerického vedení to byla politika spolupráce s SSSR z hlediska zájmu o nasazení Rudé armády proti Japonsku. Naopak, Rudá armáda před Varšavou musela zastavit postup pro kolaps logistiky a pokus polské divize o proražení obklíčení Varšavy se nezdařil. Vraždění ve Varšavě se zúčastnili i někteří zrádci, kteří nastoupili následně do Vlasovovy ROA. Dále bychom neměli zapomínat, že proti německé okupaci nepovstala jen Praha. První boj na českém území začal pravděpodobně v Přerově. Povstání se stalo jednoznačným, spontánním vyjádřením odporu vůči Němcům, především takzvaným sudeťákům a jejich šestiletému teroru. Současná česká politika podlézání Německu a jeho EU je výsměchem a urážkou všech, kteří položili život v období 1938-1945 na naši svobodu.

Takzvaní Vlasovci, oficiálně ROA byli podřízeni říšskému vůdci SS Himmlerovi. ROA tvořili skupiny neněmeckých, většinou slovanských asijských, částečně muslimských formací SS. Cizinci nemohli být příslušníky německých armádních sil, pouze SS. Generál Buňačenko se při formování divize ROA nechal slyšet, a to hlasitě, že chtěl vojáky a Němci mu posílají bandity. V Řeporyjích byl tudíž postaven pomník banditům a nejedná se o ruskou, či komunistickou pomluvu, nýbrž slova generála ROA. Vlasov byl proti zastavení ROA v Praze a spolupráci s povstalci. Příslušníci ROA se střetli s Němci v boji o ústupové cesty na západ. Jiné logické vysvětlení jejich zastávky v Praze neexistuje. Povstalci Vlasovce v podstatě nezajímali, pokud jich nemohli využít na ochranu oproti Rudé armádě. Většina zajatých Vlasovců byla v SSSR potrestána nucenými pracemi a dostala v padesátých letech milost od Chruščova. Popraveni za zradu byli jen někteří důstojníci.

Kdo z toho má prospěch


Z přepisování historie, lhaní a rozeštvávání obyvatel naší republiky mají prospěch dvě zájmové skupiny, a to Německo a američtí euromarxisté reprezentovaní Sorosem, Clintonovými, Obamou a Allbrightovou s jejím českým Aspen Institutem. V první řadě se však jedná o německé revanšisty, imperialisty a kolonialisty. Těm jde především o upevňování svojí koloniální vládnoucí pozice v naší zemi, kterou získali za třicet let díky českým politikům. Propaganda nejen v ČT se snaží zastírat německé válečné zločiny napadáním osvoboditelské role Rudé armády a obecně ponižováním a zesměšňováním všeho českého. Za minulý rok se přesunul, především do Německa téměř bilion korun, jako zisk německých firem a řetězců na našem území a faktu, že tyto společnosti většinou u nás neplatí daně, nanejvýš odvody za zaměstnance, navíc mnohdy cizince. Další obří sumy směřují do Bruselu, kde je hnízdo německé EU s 60 000 byrokraty.

Německá propaganda v českých médiích účelově přesouvá zájem občanů od koloniálního vykořisťování nízkými mzdami a mediálního ponižování na vyvolávání nenávisti k Rusku a podporu válečné propagandy, hodí se i virus. Cílem je rovněž nasazení slovanských vojáků do jaderné války proti Rusku s tím, že část ztrát a následků války ponese dobrovolně naše obyvatelstvo, stejně jako Poláci, Slováci, Maďaři, Ukrajinci a další kolonie. Finálním výsledkem by mělo být rozparcelování naší republiky do takzvaných euroregionů s výraznou převahou německého obyvatelstva, posun polských hranic o 200 kilometrů na východ a přesun afroislámských migrantů z Německa do slovanských kolonií. Hlavním vítězem by v takovém případě byly USA, které ekonomicky ovládají EU a světové obchodní a energetické trasy. Stačí se podívat na strukturu vzájemného exportu a importu mezi USA a EU. Nicméně USA potřebují Německo jako svého dozorce v Evropě a pozemní segment ozbrojených sil do války proti Rusku. Bez Německa a jeho EU by byla agrese vůči Rusku a možností jaderné války nemožná.

Přehlídka budoucích vítězů bez EU


Samozřejmě je otázkou, zda výše uvedená strategie zůstává v platnosti. Nelze vyloučit brzkou dohodu o rozdělení světa mezi globální vítěze USA, Rusko a Čínu s tím, že EU se svými byrokraticko-ekonomickými, rasovými a ekologickými experimenty zlikviduje sama sebe a stane se plně americkou kolonií. Evropským dozorcem se poté stane Anglie. Churchill by jásal. Rusko je částečně národní, nicméně vlastenecký stát, má velké prostory, suroviny, potraviny, energetiku, vlastní výzbroj, silnou armádu, ale relativně slabou ekonomiku a málo obyvatel. Ve spolupráci s Čínou je neporazitelné. Čína je v podstatě národní a vlastenecký stát, má mnoho obyvatel, silnou ekonomiku, stále více vlastní výzbroj, silnou armádu, ovládá polovinu Afriky, ale malý prostor, nedostatek surovin, potravin a energie, přičemž je závislá na dálkových přesunech surovin a výrobků. Bez spolupráce s Ruskem se mezi vítěze nedostane. V případě, že by Čína ve spolupráci s USA napadla Rusko, bude mít nakonec USA a EU i na severní hranici. Vojenským dohodám s NATO a EU nelze věřit. Dokladem je posun NATO k hranicím Ruska po roce 1990 v rozporu s veřejnými sliby a prohlášeními jejich reprezentantů. V nejhorším případě se vymyslí nějaké porušování lidských práv. USA mají velký prostor, silnou ekonomiku, nejsilnější armádu světa, dostatek obyvatel, suroviny, potraviny, energie a světovou rezervní měnu, ale nemá národní tmelící ideu, zato velké dluhy, narušený průmysl, rychle se drolící společnost a rostoucí rasové problémy. Rusko a Čína nemají zájem na válce, nicméně jsou již natolik silné, že mohou odrazit útok evropských států NATO i amerických spojenců v Asii, způsobit jim ničivé ztráty a zasáhnou účinně i území USA. Riziko je příliš velké i pro vládnoucí skupiny v USA, takže se hledá méně nebezpečné řešení. Pokud se nepodaří rozložit Rusko a Čínu zevnitř, je dohoda mocností o rozdělení světa nutná a dočasné výhodná pro všechny tři globální vítěze.

Vyhnou se válce, mohou dále zbrojit, přičemž ekonomickou krizi úspěšně zakrývá coronavirus. V podstatě lze konstatovat, že virus je pro všechny vlády požehnáním, neboť mohou zakrývat ekonomickou katastrofu ideologicky řízené ekonomiky, realizovat finanční tunely a ještě posilovat cestou zastrašování kontrolu nad obyvatelstvem. Povyk na téma, kdo s virovým mutantem přišel, je pouze další zastírací komedie k odvádění pozornosti stáda od reality.

Německá EU každopádně mezi vítěze patřit nebude, přestože má dosud relativně funkční, nicméně ideologicky řízenou ekonomiku, dostatek potravin, nicméně v koloniálním systému závislého a ideologicky řízeného dotačního zemědělství, ale postrádá prostor, suroviny, energetiku, silnou armádu a především nemá jednotné obyvatelstvo, neexistuje jakýkoli národnostní tmel, přičemž negativní dopad mají především klesající kognitivní kompetence v celé EU, německý rasistický kolonialismus ve střední a východní, částečně i jižní Evropě, sebevražedná islamizace, afrikanizace, agresivní lesbická feminizace a ekologické experimenty. Nicméně, Německo bude mít snahu udržovat životní úroveň vlastního obyvatelstva na účet kolonií. V tom ho aktivně podporuje, a to v některých případech už třicet let, nemalá část českých politiků pražské havlérky (ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, ČSSD, Piráti, proevropská část vedení KSČM) závislých na Německu, které si svobodně volí, stále dokola, naši evidentně stále inteligentnější a přemýšlivější občané řízení pomocí ČT a chytrých mobilů. Cizákům rozprodaná, rozkradená a vytunelovaná kolonie místo vlasti, svobodnou a demokratickou volbou. Hotová planeta opic k pobavení vítězů.44 komentářů :

 1. Skvěle pane Kollere zas jste jim to nandal pokut rozpoutají transatlantický soudruzi válku. Tak ji projedou a budou poté okupováni na vždy. A skopčáci se mají nejlíp v Evropě protože ji vysávají co jen tady mají levných montoven. A jejich páníčci z usa vysávají petrodolarem celý svět. U vesel jsou všeho schopní šílenci.

  OdpovědětSmazat
 2. Cizákům rozprodaná, rozkradená a vytunelovaná kolonie místo vlasti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť se po Velké Sametové Revoluci dostala k moci skupina lidí, která za II.světové války kolaborovala s fašisty. Dostali zabavené majetky zpět, neustále tvrdí, že byli "okradeni". A pořád stále nikomu nevadí, jak V.Havla choval nacistický pohlavár …
   Tak se potom nedivím, co se děje.

   Smazat
  2. Senátoři odmítli výhrůžný tón čínského dopisu a zkritizovali Hrad.Když vymysleli daň na americké internetové firmy a velvyslanec USA jim poslal výhružný dopis, třásli se jim ruce strachy, kolaborantům. A na daň ta chátra rychle zapomněla.

   Smazat
  3. Místo kyberútoků na české nemocnice odhaleno. Stopy vedou na sever Moskvy
   Jen aby, to bych musel být blb, abych na seznamu něčemu uvěřil. Po přečtení Seznamu vám, co mám hledat. Budu pátrat na sever od Moskvy nebo kdo sesmolil dopis Kuberovi z čínské ambasády.

   Smazat
 3. Perfektní článek pane Kollere! Je zde řečeno vše, není co dodat! Klobouk dolů!
  Josef

  OdpovědětSmazat
 4. Mně je tedy poměrně buřt, co bylo 80 let zpátky, podobně jako už nemám strach ze Švédů, nemám strach ani teď z Němců. Německy mluvím plynule, stejně jako dalšími třemi cizími jazyky, včetně ruštiny. Můj šéf je Němec a šéf mého šéfa je Čech. Prostě je fuk, odkud kdo je. Být vlastenec neznamená si myslet, že můj národ je nejlepší. Znamená to mít svou zemi rád navzdory hlupákům a omezencům. Přestaňte furt s někým bojovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jeden "poměrný buřte", píšeš blbiny: "Být vlastenec neznamená si myslet, že můj národ je nejlepší...." - to píšeš o šovinizmu a ne o vlastenectví. TY se ohneš i pod Zulukafrem, jen když z toho budeš mít prospěch a někdo ti nakuká, že nad tím zulukaferským šéfem, dříve lidojedem, je český šéf, který momentálně lidi nejí. Tak tio to bude "poměrně buřt". TY jsi určitě ochoten tvrdit, že jsi nejdřív světoobčan, pak Evropan a někde nakonec i tedy tak trochu Čech....

   Rakeťák

   Smazat
  2. 15:50 To jsou jenom keci! Germán se bude chovat jako milius jen do té doby, dokud ho bude američan držet pod krkem. Pak se bude chovat přesně tak jak se teď chovají američani. My jsme jako germánská kolonie z tohoto hlediska totálně v prdeli. Naší národní prioritou je obnova ekonomické suverenity.

   Smazat
  3. 20. května 2020 15:50> Je fajn být naivní optimista, bohužel těch jsou plné hřbitovy, hromadné hroby, plynové komory, kremační pece v koncentračních táborech a jiná podobná místa. Ne že by nakonec neumřel každý, ale ono jde o to jak, jak na tom bude rodina, blízcí, přátelé, ostatní hovořící stejným jazykem, hlásící se ke stejným hodnotám a kultuře a podobně.

   Myslet si, že když já budu hrozně v pohodě a otevřený všemu a všem, že se ostatní budou chovat stejně, je stejně tak extrémně hloupé jako nebezpečné. Tzv. západ, respektive ti, kteří jej řídí a vedou, nikdy neztratil své fašistické ideje, stejně jako neztratil přesvědčení o své nadřazenosti rasové a kulturní nadřazenosti, o svém právu určovat ostatním, jak a zda vůbec budou existovat, a o svém právu na životní prostor. Oni se to teď už ani nepokoušejí skrývat.

   Smazat
  4. Anonymní20. května 2020 15:50
   Některý z amerických prezidentů, snad některý Adams, prý řekl: „Kdo se nezajímá o politiku, o toho se zajímá politika“.
   I u té Vaší pohodové firmy, není jedno, kde je registrovaná a kam tedy platí daně. Tipoval bych, že je německá a Vám slušně vypláchnuli mozek, že je to jedno, hlavně že si rozumíte. Nemyslím, že je špatně, že si rozumíte, ale je špatně, věci nedomýšlet a ještě to propagovat. P.K.

   Smazat
  5. 18:41
   Dobře řečeno. Bohužel to, co jste popsal, je jeden z pilířů dnešní ideologie a debility mladé generace. Oni věří, že když mají nějaké vznešené ideály otevřenosti a svobody a co já vím co, tak je budou otevřeně vyznávat a tím jako by "udělají svět lepší". Ve skutečnosti toho ale mnozí využijí. A ti nejchytřejší šmejdi toho využijí tak, aby to nebylo vidět, nebo svedou "vinu" na jiné a sami si v tichosti namastí kapsu.

   Smazat
  6. 15:50
   Já umím sedm jazyků a co? Chlubit se můžu čímkoliv a co? Že máte "dobrého" šéfa? Já v Německu pracoval pět let na kontrakt. Takže mi tu nemalujte Potěmkinovy vesnice. Žil jsem přímo tam a už se tam nechci vrátit. A to mi nabízeli zvýšení velmi slušného příjmu o dvacet procent. A co? Blbost, nadutost, sobectví, úzkoprsost, jen a pouze zdvořilé chování plné pokrytectví, bez skutečných citů a pocitů je na prd. To si raději tady "vyříkám" nahlas v hospodě svoje názory a pak to zapijem. A co máte vy? Napište, jak se k vám zachovají, až vás nebudou potřebovat. A co, že jako? Já několik případů totiž osobně znám, jak se chovali třeba k těm, co slavili "důchodový" věk a chtěli pracovat dál, aniž by s prací měli jakýkoliv problém. Ano, dostali skvělé dárky a v drtivé většině případů obálku s výpovědí ...

   Smazat
  7. Práce není potřeba pro ty co si to si to dirigují. Jde jim o busineess. Chápu že pro tylidi to musela být rána a možná to brali jako oběť stím že se nabídnou prospívat společnosti dál. Ale byl to zásah shora a ti sledují něco jiného než jenom prosperitu všech, ba dokonce přímo naopak bohatnou když okolí chudne. Určitě hráči mariáše jsou vzdělanější a hlavně schopnější v řešení situací než diplomovaní z renomovaných škol. A byli jich plné hospody povalečů blahobytu. A vutekněte se, dobře vite že to tak bylo. Bez jejich zjevných úsilí a snah ale měli pod palcem vše. Vy i když se uhoníte tak si budete moc koupit možná něco navíc co nepotřebujete na dluh s existenční nejistotou na rozdíl od nich kteří si životní jistoty prosadili na úkor nevolí nenažraných.

   Smazat
 5. MARTIN KOLER jako vždy perfektní.

  OdpovědětSmazat
 6. Prostě a jednoduše, ruský mužik kouřící machorku, bojující bez kravaty, došel v bagančatech až do Berlína, pokořil a na hlavu porazil nadřazenou rasu. To nezpochybní ani Žid Novotný, jehož rasa válkou nejvíce utrpěla a proto by měl by v pomlouvání Sovětů brzdit. Možná, že kdyby se někde RA zasekla o rok, tak by tady ten imbecil už nežvanil. Mám si kvůli němu přehodnotit svů postoj k Židům? Navíc, když se ani proti jeho odporné fantasmagorií neozvou? Židé, opravdu vám za něj není hanba? Mně teda za vás jo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní20. května 2020 16:38
   Naprosto s Vaším příspěvkem souhlasím a také čekám, zda bude nějaká reakce. Nejspíš bude jedinou reakcí, vymazání toho příspěvku.
   Ale chtěl bych připodotknout, že do Berlína nedošli mužíci v bagančatech, ale motorizovaná a obrněná Rudá armáda, kterou Stalin vydupal ze země. Proto se také nemůžeme divit a nemůžeme odsuzovat, že je stále v Rusku obdivován. Byl to úžasný výkon. P.K.

   Smazat
  2. 19.49 Ano sovětská armáda byla rozdělena na tzv. gardové pluky a na ostatní. To byli např. jednotky Malinovského složené ze zločinců,vrahů, zlodějů, politických a jiných grázlů. Ti šli jako první do boje. Něco dobyli a pak byli ztaženi a nahrazeni ,,gardisty". Přeživší zločinci po válce dostali milost. No až tak moc jich nezbylo.

   Smazat
 7. Vážený pane Kollere, skvěle a výstižně napsáno.Proto rozesílám odkazy do všech stran. Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 8. Podle mě se při převratu v 89´ sešlo hned několik nepříznivých okolností, které dělají z tohoto období jeden z nejhorších přelomů v celých českých dějinách.
  40 let socialismu zlikvidovalo české tržní prostředí a Češi museli začínat od nuly. Minimální přirozenou imunitu vůči kapitalismu (a tomu globálnímu zvlášť) začínáme získávat až 30 let po převratu. Rusové nás hodili přes palubu a nechali svému osudu. Nedostali jsme vůbec čas, nedostali jsme vůbec šanci! Germáni nakráčeli okamžitě po převratu a skoupili za směšné částky, nebo dokonce dostali zadarmo a ještě s hromadou dotací naprosto všechno. Čechům zůstaly jenom kiosky s limonádama. Doslova přes noc se suverénní obyvatelstvo stalo otroky ve své vlastní zemi.
  Tahle situace je děsivá a může trvat stovky let, než se z toho český národ vzpamatuje. Taková situace tady byla po Bílé hoře a třicetileté válce. Ještě horší je že režimní propaganda vymyla mozek mladším generacím a ti jako zvrhlý imunitní systém útočí na vlastní orgány. Kelner, Babiš, to jsou ti, kteří kumulují český kapitál a rozvíjejí ho, což je přesně to, co Česká republika nevyhnutelně potřebuje, ale oni jsou euro-nato fanatiky napadáni a likvidováni. Nad tím zůstává rozum stát! Co to je za magory?

  OdpovědětSmazat
 9. Na vás bylo škoda kalhoty stahovat, mělo to jít do trenýrek.....

  OdpovědětSmazat
 10. Jo ona se ta RA opravdu zasekla. A ti udatní spojenci museli čekat nedočkavě až do 1944, jak to na tý východní frontě dopadne.

  Až na to, že to čekání v těch londýnských bárech nebylo tak moc nudné...

  OdpovědětSmazat
 11. Evropa se ani tak nefašizuje, ani tak negermanizuje, jako nacizuje. Je to jiná, vyspělejší podoba nacismu, než jak dovedl zavést Hitler a jeho společníci. Právě proto je nebezpečnější. Už to zdokonalení goebbelsovské propagandy na úrovni EU a NATO je jistě hodné obdivu - nacisty. Zdá se, že ale má Svět při vší té smůle, co přináší soudobý nacismus i naději, že Čína a Rusko a snad i Indie a Japonsko nebudou tuto nacistickou notu rezonovat. A kdo z koho ekonomicky, obchodními i teroristickými válkami? No to není ani v Číně, Rusku, Indii.... zdomácnělou doktrínou a tyto země, vedené k humanismu nakonec vyhrají nad zločinnými režimy diktatury kapitálu. Lidstvo musí doufat, že ruce a mozky zločinců budou včas od sebe odděleny. Ať vzkvétá porozumění a mír mezi národy - to je cesta Číny, Ruska, Indie, Japonska. Svět bez sankcí, vydírání, vykrádání, masového vraždění, terorismu kapitálu....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:26> Ono je v tomto případě tak trochu jedno, zda použijeme slovo nacismus či fašismus, obojí vychází ze stejného základu. Jde o fanatické sjednocení pod jedinou správnou ideou spojené se silně hierarchizovanou společností založenou na klanovém principu a principu uplatňování síly vůči slabým a nedostatečným, v jejímž čele stojí neohrožený vůdce a skupinka vyvolených. Nacismus k tomu jen přidává vyvolenou rasu a národ. Právě ona síla, často brutální až animální, a inklinace ke zlu, které je však ospravedlňováno vyššími cíli, je to, co tolik lidí fascinuje.

   Smazat
  2. Fašismus, nacismus, čínský „komunismus“, toto všechno se vyznačuje absencí demokracie. A posilování demokracie, je také nejlepší cesta nápravy.
   Už nyní se ozývají hlasy filosofů, jak koronavir napraví společnost a že bude liberalismus přebírat prvky komunismu. To je z bláta do louže, „náprava“ jedné totality jinou. P.K.

   Smazat
 12. 16:38 Novotný je sionista.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Novotný je hlavně rozmazlený fracek, který nedostal v mládí dostatečně přes držku, aby se naučil chovat slušně. Navíc je klasickým koukolíkovským deprivantem.

   Smazat
  2. jablko nepada daleko od stromu - přečti si diskuzi - http://skrytapravda.cz/zahranicni/3289-prochazkova-spol-rusaci-operuji-prakticky-bez-vody-a-wc-trump-je-zdeseny-putin-zari-jsou-machri

   Smazat
 13. Němci a jejich přisluhovači Vraždili malé děti, házeli je do plynových komor, stříleli i s matkami, upalovali muže,ženy, děti, trýznili lidi hladem až k smrti, vyhlazovali plánovitě celé rody a v plánu měli vyhladit národy ... kulturní národ, prý vzor, ke kterému máme vzhlížet, platit mu výpalné, klanět se mu, omlouvat se, že jsme se vyhladit nenechali a spolu s "hordami barbarů z Východu" jsme se jim postavili a porazili je. Hlásím se k těmto hordám - jejich kultura lidství je mi bližší. Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme! Slyšíte vy kolaboranti? NIKDY!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsou tu někteří naši noví spoluobčané naklonováni ? Mluví sice po našem, ale Češi nejsou.

   Smazat
 14. Proč musel zemřít taxikář, který vezl ministra Petříčka od Pocheho? Možná je viděl vášnivě se líbat při rozloučení ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...asi proto, že nebyl náležitě připoutaný ke straně a vyšlo to najevo...

   Smazat
 15. Kde jsou dnes vlastně tyto archivy pražského Gestapa odvezené Schörnerovou německou armádou americké armády. Jsou přístupné v amerických archivech? Nebo jsou stále v režimu utajení jako velká část těch britských pokladů?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13.03 Vyděračský potenciál mají informace pouze tehdy, jsou-li dobře utajované...

   Smazat
 16. Se článkem nemám problém a souhlasím s ním. Ale již kolikrát jsem napsal, cituji: "... američtí euromarxisté reprezentovaní Sorosem, Clintonovými, Obamou a Allbrightovou s jejím českým Aspen Institutem", je zvláštní termín "euromarxisté", tento termín je nesmyslem, nic neznamená, protože marxismus s tím nemá nic společného. Vůbec je to zajímavá společnost, lidí, kteří nejsou žádní marxisté. Uváděné osobnosti jsou oporou us. "liberální demokracie", nejsou sice Neo-konzervativci nebo liberálové, ale v každém případě jsou to politici podporovaní US korporacem,tedy US nejvyšším kapitálem. Tak mě vysvětlete v čem jsou to marxisté ? Jedině mě napadá "nejbohatší - spojte se", pokus o vtip, pochopitelně ti jsou dávno spojeni. Ještě reakce na "rozpoutají transatlantický soudruzi válku", to je naprosto stejné , nemám co dodat. Je také zajímavé, že termín euromarxismus, používají i politici, kteří jsou postaveni v pol.spektru úplně na pravo. Ještě malá poznámka. V Aspen institutu, kde je p.Bakala (představitel pravice, neocon, euromarxista ?), totální zmatení pojmů. Mě nejvíc vadí, že tam je Hamáček a jiní soc.dem., kteří si říkají, že jsou levice, dle mě levice nejsou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejspíš mejsou marxisty podle Karl Marxe, ale podle jeho soukmenovců bratří Marxových - stejného etnika, ale komiků z USA působících v letech 1905 - 1949.

   Smazat
 17. VÁLKA JE POKRAČOVÁNÍ POLITIKY POUZE JINÝMI PROSTŘEDKY....JACÍ POLITICI, TAKOVÁ POLITIKA...VOLTE, VOLTE VOLTE AŽ SE DOVOLÍTE.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Psal jsem to na tabletu, který našeptává slova a věty. Emerický výrobek. Musím si na něj dát bacha. Nesmysly jsem tam nevložil já. Omlouvám se.

   Smazat
 19. Tohle bude poněkud mimo téma. Až se setkáte s indickými

  anal y tik příspěvky, budete zírat. Takovou paranoidní a troll agendu hned tak neuvidíte. Indie jde do holportu s Amerikou a Židy. To bude kopulace malého mozku a velkým.

  OdpovědětSmazat
 20. noviczech
  ..."Prezident jmenoval nového předsedu Nejvyššího soudu a varoval ho, aby se nezabil při dopravní nehodě."
  Pane Koller, tato věta na doutníků by mohla a měla čechy probudit k činům. Ale, k jakým, že, vy víte, mluvíte o určitých věcech a znáte. Pak snad "hloupí" češi pochopí, proč byli hlídány hranice, proč nám mandelinky zničily brambory, proč sněť zničila ovocné stromy a proč každým rokem přicházely chřipky jen se západním větrem. Kdo ale očistí opět tuto zem českou od západního ksindlu, když řada lidí vytěžila milióny, luxusní auta, atd.? Jak toto vše skončí je velmi dobrá otázka. Budou mít přátelé spravedlnosti nakonec strach o svůj život protože ...nemáme hlídané hranice a ksindl nepřestal být ksindlem???

  OdpovědětSmazat
 21. Zaujímavá diskusia, priam by sa hodilo ju pomenovať aj "dišputa" (väčšinou sa to tu zvrháva, ale teraz si to celkom udržalo úroveň.

  Teda - niekedy si odložím zaujímavý článok, aby som sa k nemu mohol kedykoľvek vrátiť. Dnes si odkladám tento článok jednak kvôli jeho obsahu (skvelému), ale aj kvôli diskusii.
  Ďakujem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.