Reklama

neděle 3. května 2020

Koronavirus svět nezmění

Oskar Krejčí
3. 5. 2020  LiterárníNoviny a NovéSlovoSk
Je to tak dáno, že člověk jen zřídka prožije situaci, která je spojena s masovou emocí. Kolektivní prožitek, jako byl 17. listopad 1989 či nynější pandemie, vytváří iluzi, že svět vstupuje do zcela nové etapy. Jenže dějiny jsou přeplněné takovýmito dramaty – a svět se příliš nezměnil. I když exponenciálně rostou vědecké znalosti a vyvíjejí se revolučně nové technologie, zdá se, že morálka a zákonitosti mezinárodní politiky ustrnuly ve své starověké podobě.

Po každé velké události, jako byly například světové války, si většina lidí myslela, že teď už to určitě bude jiné. Chvíli to tak vypadalo. Po velké válce vznikla Společnost národů, po druhé světové OSN. Po té studené americký prezident George Bush st. v roce 1990 zvěstoval, že nastává „nový světový řád“. Měl to být „svět, kde pravidla džungle budou nahrazena pravidly zákonů. Svět, v němž státy rozpoznají společnou odpovědnost za mír a spravedlnost. Svět, kde silnější respektuje práva slabšího.“

Nový koronavirus se ale zrodil do jiného světa, než měl být ten, který sliboval vítěz studené války. Je to svět, kde džungli neobhospodařuje „benevolentní hegemon“, jak o tom psali neokonzervativci. Když Barack Obama na vrcholu arabského jara prohlásil, že syrský prezident „musí odejít“, Kreml poslal k břehům Sýrie raketový křižník – a Bašár al-Asad vládne dodnes. Koronavirus zaútočil ve chvíli, kdy globální řád prožívá tektonické zlomy v několika vrstvách a každý z těchto zlomů sám či ruku v ruce s dalšími může přerůst v hlubokou krizi. Pandemie pouze drastickou formou obnažuje problémy, které jsou dlouhodobé, ale zůstávaly skryty za bariérou frází sebestředných politiků, mediální kouřovou clonou a za španělskou stěnou hollywoodských kýčů. Jako příklad lze uvést několik hrozeb skrytých ve čtyřech vrstvách.


Ekonomika


Světový kapitalismus funguje na dluh. Ještě před vypuknutím pandemie odhadoval Institut mezinárodních financí sídlící ve Washingtonu globální zadluženost na úrovni 322 % světového hrubého domácího produktu. Na úrovni skupiny G20 se v souvislosti s podporou ekonomiky v boji proti novému koronaviru mluví o výdajích ve výši pět bilionů dolarů. Bude to určitě víc. Jen Evropská unie shora slibuje 500 miliard euro. Spojené státy vydaly na federální úrovni boje s koronavirem tři a půl bilionů dolarů – a to při aktuálním zadlužení 24,5 bilionů. Velcí dravci, kteří se ještě nedávno chystali na dolování renty z programů ozelenění ekonomiky, se teď přeorientovali na těžbu z dotací na boj s následky onemocnění COVID-19.

Podoba soužití pandemie a krizových jevů v ekonomice je viditelná na současném propadu cen ropy. Ten začal nezávisle na koronaviru poté, kdy se Rusko a Saúdská Arábie nedohodly – či se dohodly, že se nedohodnou – na snížení těžby. Výsledkem bylo, že ceny začaly padat pod magickou úroveň 50 dolarů za barel WTI, která umožňuje americkým těžařům břidlicové ropy podnikat se ziskem a snad i platit dluhy. Umrtvení ekonomiky v důsledku zápasu s koronavirem poptávku po ropě ještě zmenšilo. Synergický efekt nyní ve Spojených státech ohrožuje bytí celého strategického sektoru.


Sociální nerovnost


Nerovnost regionů se podle statistik před pandemií zmenšovala, ovšem nůžky mezi jednotlivci se zvětšovaly. Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) chronicky hladoví 820 milionů lidí. Zároveň nadnárodní konzultační firma Capgemini s centrálou v Paříži uvádí, že na planetě je 18 milionů dolarových milionářů. Poslední oficiální údaje Statistického úřadu USA jsou za rok 2018 a říkají, že nerovnost je v této zemi největší za posledních 50 let. Podíl příjmů pěti procent nejbohatších obyvatel USA vzrostl od roku 1968 z 16 na 23 %.

Koronavirus nerovnost obnažuje a prohlubuje. Z OSN se ozývají hlasy varující před nastupující „pandemií hladu“. Pandemie odkryla chudobu velkých sociálních skupin, které nejsou zapojeny do zdravotního systému, mají nezdravé stravovací návyky a žijí v ekologicky nejzávadnějších oblastech. V USA to platí především o černoších. To, že v této zemi během prvního týdne po přijetí balíčku opatření na boj s nemocí COVID-19 stoupl počet nezaměstnaných o více než šest milionů, není dáno jen zbrzděním ekonomiky. O podporu se přihlásili i „neoficiální nezaměstnaní“, tedy ti, kdo se z různých důvodů nevešli do úředních statistik. Dnes hrozí, že celosvětově stoupne nezaměstnanost na dvojnásobek.


Světový politický systém


První dvě desetiletí 21. století jsou ve znamení politicko-vojenské snahy Washingtonu udržet nadřazené postavení, které získaly Spojené státy vítězstvím ve studené válce. Souběžně ale rostla ekonomika Říše středu takovým tempem, že od roku 2014 má Čína větší HDP měřený podle parity kupní síly než USA. Vedlejším produktem této dynamiky je ovšem růst závislosti Číny na ekonomických partnerech, což vyžaduje mnohem aktivnější zahraniční politiku Pekingu. Zároveň se vojenský potenciál Číny zvětšil do té míry, že se případný útok proti ní mění na sebevraždu.

Koronavirus neukázal jen slabiny USA, ale mohutnou sílu čínské ekonomiky, této „továrny světa“. Pružná mobilizace zdrojů na výrobu lékařských, zdravotních a hygienických přístrojů i pomůcek neumožnila jen ofenzivní zápas s novým koronavirem: z Číny se během měsíce či dvou stal bezkonkurenčně největší vývozce těchto přístrojů a pomůcek, ale i zkušeností.


Ideologický konsensus


Západní svět pojal globalizaci jako amerikanizaci, a to nejen rozvojových zemí. Sociální struktura Evropské unie se přizpůsobuje té americké, a to jak etnickým složením, tak úpravou školského a někde i zdravotního systému. Demokracie je pojímána jako volný trh a společenská užitečnost jedince je měřena jeho majetkem.

Hesla jako „Moje tělo je moje vlastnictví!“, pod kterými manifestovali někteří občané USA proti karanténním opatřením, ukazují, jak hluboko může degenerovat liberálně-konzervativní koncept lidských práv: svoboda šířit koronavirus je přece jasným porušením práva na život jiných lidí. Spojovat kritiku karanténních opatření s obhajobou 2. dodatku k Ústavě USA, který dává právo na zbraň, varuje před tím, že lobbisté dokáží měnit lidský strach na peníze i v těch nejtragičtějších situacích.

Liberální představa nového světového řádu viděla v globálních organizacích typu Světové zdravotnické organizace (WHO) předobraz vzniku celosvětové společnosti, která se zbaví státního sobectví. Pro autory, jako je harvardský profesor John Ruggie, to má být Evropská unie, která je ukázkou postmoderního uspořádání zahánějící do minulosti státní sobectví.

Už před vypuknutí pandemie ale Donald Trump prosadil politiku „America First!“ Jeho útok na WHO během války s novým koronavirem je jen jedním z několika příkladů sebestředného přístupu Bílého domu k mezinárodním institucím. Evropská unie nedokázala v prvních dvou měsících pandemie přijmout jakékoliv opatření, které by zápas s koronavirem posunulo k úspěchu. Stručně řečeno, boj s pandemií probíhá především na úrovni států – ať již to je Čína se svým ofenzivním modelem, Česko a Slovensko s pragmatickým přístupem či Velká Británie a Spojené státy se svojí úvodní záměrnou pasivitou a decentralizací.


Změna, nebo šance?


Přestože jsou aktivity v zápase s koronavirem především na státní úrovni, opírají se o globální zkušenost a čerpají z globálních zdrojů. Pandemie ukázala, co jsou skutečné globální problémy. Představila novou hierarchii hrozeb a rizik: upozorňuje například, že takové absurdní požadavky, jako zvýšit vojenské výdaje na úroveň dvou procent HDP, je jen plýtvání. Tváří v tvář pandemii i přesvědčení antiglobalisté vidí, že lidstvo má společný globální osud a že problémem není globalizace, ale její kapitalistická podoba.

Pandemie pronásledují lidstvo celé jeho dějiny. Vždy přinesly ideový a psychický otřes, který však časem převrstvily jiné dramatické události a někdy i umné kampaně. Už dnes se houfují ti, kteří pokládají za svatou povinnost přesvědčit lid Západu, že protivník z Východu stojí před branami – a po pandemii je možná ještě nebezpečnější. Pravda, určitou dobu bude snazší vysvětlovat, že sobectví některých jednotlivců a skupin deformuje osudy všech. Změnu k lepšímu ale koronavirus nepřináší. -Na tu je nutné ještě počkat.


Autor je politolog.
(Text vyšel v příloze Literárních novin Doba koronavirová 30. 4. 2020)

16 komentářů :

 1. Amerika je s financema v koncích, tak se chystá zrekvírovat čínské vklady do amerických obligací ve výši jednoho biliónu dolarů. Dnes jsem četl na netu, že má tento návrh Trump již na psacím stole. Jaké z toho plyne poučení? Nikdy nepůjčuj boháčovi, protože ti nikdy ty prachy nevrátí!

  OdpovědětVymazat
 2. Washington Post napsal o tom, že administrativa Trumpa připravuje zbavení se svých dluhů vůči Číně ve výši 1,3 biliónu dolarů. Prostě dlužník se sám zbaví dluhů tím, že zneplatní americké obligace, které drží Čína. Ne, to není žert, to je výsledek zoufalství v Bílém domě. Dotaz: nakoupilo Česko dosti amerických obligací? :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím. Může to přinést poučení jednotlivcům, kteří pochopí, že je nutné být na vše připraveným a nespoléhat jen na to, že si zajdu do krámu a co potřebuji si koupím.
  Podle mne to ukázalo především, jak jsme zpohodlněli, přestali se zajímat o budoucnost, protože teď je třeba si co nejvíc užít. TEĎ! HNED! Že nás to dožene jako bumerang není třeba uvažujícím zvláště zdůrazňovat.
  Ať se Česká republika jako celek chovala jakkoliv, dnešní dominantní síly na planetě jsou založeny stále na rostoucím egoismu a okrádání jedněch druhými. Ba ani válka by toho příliš mnoho nezměnila, pokud by nebyla hroznější než byla ta, výročí konce které v těchto dnech oslavujeme.
  Ukázalo se, že obyčejní lidi, a nikdo jim v podstatě nedal ani slovo, museli mlčet a dělat, co se dá. Tak šili roušky, dodržovali pravidla, sahali na úspory bylo-li třeba, ač si třeba o tom mysleli co chtěli. Nejvíce však křičeli ti a budou ještě hodně křičet, kteří se neustále vychloubají jak jsou na státu nezávislí a nevidí důvod, proč mu vůbec něco měli platit. Obyčejného člověka se nikdo neptá. Ten daně musí platit a do ruky, kromě práce na černo, dostane jen čistou mzdu po zdanění. On sám podvádět s daněmi všeho druhu nemůže. A teda jaké úlevy budou mít obyčejní lidé?
  - budou všechno muset zaplatit ze svých daní
  - daně jim nikdo nevrátí, nezkrátí, neodloží
  - jediné co v podstatě dostanou je příspěvek za péči o děti
  - přijdou dost pravděpodobně i možná o svá pracovní místa v souvislosti s "přifařenou" světovou krizí
  - ceny v obchodech se zvýší, inflace poroste rychleji
  - dostanou "školení", že je to tak nutné a jinak být nemůže, protože žijeme v ráji
  - dostali lekci, ti z nich kteří to pochopili, že starat se musí sami, stát jim v podstatě nepomůže i kdyby chtěl
  - dostanou zákony, které jim znemožní další kousek nezávislosti na systému a tím nebýt "jen otrokem"

  My Češi ve své minulosti máme zkušenosti, kdy nás dostali praktiky víc než jen na kolena, ale přežili jsme. K údivu a zlosti těch "nadlidí".
  Ne nic se nezmění, rozložení sil se změní ne na základě koronaviru, ale na základě světové hospodářské krize. A ta je teprve na počátku. Možná se nakonec jako obvykle vyřeší na "delší" období válkou. Tohle můžou ke všemu ještě dostat obyčejní lidé.
  Jinak souhlasím s názory autora článku. Ty změny se musí někde rodit. Musí kvasit a dozrávat. A ač je to smutné, nevidím nikde sílu, která by byla schopna lidé vést. Ale málokdy změny v minulosti byly způsobeny "přírodními" problémy, ty vedly ke stěhování, likvidaci kultur, ale ne ke změnám uvnitř struktury ve společnostech. Ty změny musí, myslím tím k lepšímu, jít od srdce z hloubi duše. Ze zkušeností. I proto se snaží za každou cenu co nejvíce odtrhnout "mladé" od "starých", aby "nežádoucí" zkušenosti nebyly předávány tak jako tomu bývalo po celou existenci lidského rodu.

  OdpovědětVymazat
 4. Nesouhlasím, pane profesore. Změna bude - k horšímu. Celý ten kapitalisický bordel se ještě víc prohloubí a rozpory se ještě více vyostří. Jak ekonomické, tak ideologické. Pax americana se nevzdá bez boje a požene vše na ostří nože. D. Trump má našlápnuto prohrát volby (kvůli koronavirové = ekonomické krizi) a ti co ho nahradí (a nebude to loutka Biden) to poženou až do konce - i za cenu (omezené?) války. Bude záležet na Rusku a Číně (a jejich partnerech), kolik toho americkým vládcům dovolí.Pokud dojde ke konfliktu. situace se změní rychle a začnou platit nová pravidla. II. varianta je postupný celosvětový úpadek (opět s vyjímkou Ruska a Číny a jejich spojenců .Výsledkem v obou případech bude rozdělení světa do několika bloků - ať rychle a násilně nebo pomalu, s doprovodem dlouhodobé ekonomické krize. Nechme se pekvapit - první varainta může nastat během několika let, druhá může trva 10 - 30 let.

  OdpovědětVymazat
 5. 17:47 souhlasím s Vaším názorem.Situace po "coronaviru" bude využita k postupnému a plíživému "utažení šroubů" ve všech směrech a oblastech lidského života.

  OdpovědětVymazat
 6. A když nevyhraje ani Trump ani Biden, tak kdo? Oboje primárky jsou myslím jasné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Špatně položená otázka. Správně se máte ptát: Kdo bude v listopadu prohlášen za prezidenta USA? S volbami ten akt nebude mít nic společného - vlastně maličkost: volby a kampaň je předcházející budou krytím pro zákulisní machinace pro nalezení vhodné loutky do Bílé chatrče...

   Vymazat
 7. noviczech
  ...také nejsem po-koronový optimista, spíše naopak. V pondělí nastoupili pracovníci v Německu od VW do práce a už ve čtvrtek se objevila zpráva, že požadují na vládě "abwrackpremie"! Vyrábějí, lidé nemají peníze, kupují se málo nová auta. Kam s nimi, když po parkovištích stojí už z minula tisíce aut? A 30 tisíc východoevropanů se hlásilo na zemědělské práce do Německa. Budeme nakonec mít nová auta za 100 tisíc, ale budeme svádět bitvu o denní chléb? Co umí demokracie kapitalismu vlastně?

  OdpovědětVymazat
 8. Nesouhlasím s panem profesorem a to zásadně!

  1) Korona není náhoda a tudíž byla vypuštěna za účelem dosažení cíle (u chazarů většinou několika cílů).
  2) Korona nezpůsobuje nemoc kovy 19, nýbrž postupně likviduje imunitní systém člověka, jako HIV, jehož řídící geny obsahuje. Vtip je v tom, že kombinací viru chřipky a HIV působí nový vir na napadeného jako HIV, ale napadá jej přes plíce kapénkami, přes sliznice oka aerosoly a dotekem kůže. Takže přenos okamžitý a nevyhnutelný, pokud nemáte na sobě kosmický skafandr (rouška je chucpe na goje). No a člověk pak umře na cokoliv, třeba na kopřivku.
  3) Korona patří do skupiny měkkých bojových virů (neletálních) a tím umožňuje napadeným vyhledat, objednat a zaplatit zdravotní pomoc (výpalné chazarům). Kdo se nenechá zotročit, ten pomoc nedostane, ale kopřivku!! (příšerně svrbivá smrt, a dlouhá).

  Jedinou cestou záchrany gojů (germánů, Slovanů, románů) je odstranit příčinu vypuštění drakena a to do úplné anihilace organické hmoty vládců a majitelů světa.
  Lehce se to radí, těžce zajišťuje a téměř nemožné realizovat.

  OdpovědětVymazat
 9. Vono se proflákne, která ruka vir umatlala, která zlá hlava ho vymyslela a který zvrhlík to zaplatil. Odměna je nemine.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:37 Tak maximálně se vše svede na Čínu a pokusí se v tom zkoupat Rusko.

   Vymazat
 10. Proc by se mel menit svet? Kapitalismus zustane kapitalismem. Stale budou bohati bohatnout a nebohati chudnout, a tech bude stale vic a vic, mnohonasobne vic nez tech, co zbohatnou. A lidi budou stale podporovat, i umiraje hladem a nemocemi, kapitalismus, protoze co kdyz se uzdravi, budou chtit byt zase milionari. Lidi nebudou myslet na druhe lisi, jen na sebe, belosi budou dale masove zabijet barevne, a ty co nezabiji budou vsemozne vykoristovat. Svet mel jen jednu zmenu, VRSR,a ta dlouho netrvala. Protoze kazdy, i zebrak, chce byt milionarem. Vsude, v USA i v CZ.

  OdpovědětVymazat
 11. Koronavirus Svvět nezmění, ale pisálkové diktatury kapitálu by to snad i dovedli, pokud jejich lžím někdo věři, tací blci jsou, kteří věří žvástům různých čété, mitrofaganů.... Dávno se zde na stránbkách NR píáče o Euroinacismu jako pokračovateli toho hitlkerovksého a najednou se euronaxcisstí cítí dotčeni proslovanským cítěním některeých bčeských politiků, také např. Klause mladšího a deokonce se povýšil dosavadní termín euronacistů "rusoofilové" na prorusonacionalismus. Tak bylo zaútočeno proti Klausovi mladšímu a dalším ze strany praseryjských starostů a hřibů satanů a dalších IQ tykve poskoků diktatury kapitály a jejich pisálkovských loutek a medií - včetně čété.
  ANO, JDE O STŘET MÍRUMILOVNÝCH, NAKLONĚNÝCH LIDSTVÍ A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI SE SATANY, PIRÁTSKÝMI DARMOŠLAPY, OPILÝMI KALOUSY, STAROSTLIVÝMI A NA KAPITÁLU ZÁVISLÝMI, ČERNOPODZÁDKOVITÝMI, ÓDESÁKY A JINÝMI STRAŠIDLY ĆR, NÁRODA, MÍRU. Nenechme se milí občané otrávit těmi potencionálními vrahy, kteří by se chtěli dostat k moci, neskrývejme ani svá mínění. Babiš a spol. zvládli epidemii koronavirem v ČR elegantně, byť za peníze pracujících, když "slavný" kapitalismus zcela selhal svojí nepřipraveností na krizovou situaci. Teroristické války proti slabším, vykrádání cizích států včetně ČR mu jdou, ochrana vlastního státu, národa a ani špetka humanity ne. To je pro EUnacismus a eukapitalismus out.

  OdpovědětVymazat
 12. 12:13!!

  Kapitalismus nikdy neselhal. On pouze celou epochu prolhal a gojům stačila hrstička naděje, že i oni budou jednou trošičku bohatší a budou moci žít lidsky. Nebudou, jsou to gojové horší prasat, nemyslící (ale věřící hajzlům), otroci a jejich potomci budou zotročeni totálně (bez jakýchkoliv svobod) a kultivováni ze zkumavek jako užitečná biomasa (dobře vám tak, když jste se nenaučili vnímat, chápat, myslet a konat)!!!

  OdpovědětVymazat
 13. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rusky-lekar-si-stezoval-na-podminky-a-vypadl-z-okna-jako-treti-v-rade-103943?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  OdpovědětVymazat
 14. Covid19 zhorší svět násobně. Pouze se může stát a to se i stalo, že záměr se otočí, proti těm , co záměr vypracovali. Projekt 2.světové války byl taky takový. Namísto zničení SSSR, tento posílil. Zničen byl jinak a po té, mírovou cestou. Covid19 je také změna přerozdělení jakoby po 3.světové války a jinak než cestou války, ale důsledky budou podobné. Snad jen, že se věci obrátí, proti tvůrcům. Deformací je a bylo mnoho na tom světě, na tomto světě...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.