Reklama

úterý 12. května 2020

Mýtus a 75 let - od konce a začátku

Jan Campbell
Jan Campbell
12. 5. 2020  VašeVěc
Každý národ má svůj základní mýtus nebo několik mýtů. Všechny mají jedno společné: Vzpomínku. Pro srovnání s mýtem Čechů střední a mladší generace jak je vnímám, se nabízí USA a jejich Den nezávislosti. Francie se svojí revolucí, moderní Německo se Dnem sjednocení apod. Pro bývalý SSSR to byla VŘSR 1917, dnes vehementně zapomínaná. Pravděpodobně i proto, že pravda bolí, SSSR neexistuje a pro následníka, Ruskou federaci se nabízí bližší událost: Vítězství Rudé armády nad fašismem a nacistickým Německem, jako doposud největšího zla v historii válek, ve Velké vlastenecké válce.

Uvedený základní mýtus Ruské federace je cílevědomě marginalizován a organizovaně ničen poválečnou a pokryteckou Evropou. V současné době jsou to EU, EP a NATO, ve kterých tón udávají nejmladší členové těchto institucí se špatným svědomím a elitami v krizi v plném rozkvětu: Polsko, Baltické státy a k nim připojená ČR, především po vstupu do NATO. Tuto skupinu států sekundují stovky protiruských nevládních organizací. Jenom málo kdo si přitom uvědomuje, jaké následky budou mít marginalizace a ničení základního mýtu státu pro vztahy členů EU, EP a NATO s RF v představitelné budoucnosti. Její obrysy lze již dnes vidět nejenom při pohledu za horizont. Předpokládám, že vedoucí politikové si umí představit následky a uvědomují si alespoň jejich část. Zbabělé mlčení a čekání, jak se bude situace vyvíjet, jsou projevem politikaření a strachu ze změny narativu 20. století: Nacismus a Holokaust, symboly největších zločinů lidstva, se vyměňují za Nacismus a Sovětský režim.

Pokrytecká Evropa od dnešního dne podpořená prohlášením prezidenta Trumpa o tom, že USA a Velká Británie osvobodili Evropu od nacismu s žádnou zmínkou o SSSR, se snaží s pomocí místních politiků - provokatérů vymazat z lidské paměti mladé generace skutečnost, že to byl SSSR, který zastavil holokaust. Snaha vymazat z paměti historický fakt znamená falšovat historii. To je konání proti zdravému rozumu a podobný přestupek, jako falšovat dokument, účetnictví nebo roční uzávěrku. Zjednodušeně formulováno: trestný čin.

Falšování se ještě nikdy v historii účetnictví, válek a vývoje společností nevyplatilo. Současné falšování je velice sofistikované, odpovídá době a kvalitě výuky. Je možné ho srovnat s etnitizací obětí a současnou rusifikací zločinů a zločinců. Když se mluví o osvobození koncentračního tábora, mluví se o Ukrajincích, ne o Rusech. To proto, že se jednalo o Ukrajinskou frontu. Současně se oficiálně obelhává mladá generace zamlčováním pravdy: Nazývání frontů se řídilo výlučně směrem jejich působení, nikdy ne etnickým složením nebo místem jejich tvorby. Jestliže se mluví o znásilňování žen během války, byli to vždy Sověti nebo Rusové. Ostatní vojáci byli andělé. Ruská společnost, včetně mladé generace, částečně pomatené idealizovaným liberalismem, je citlivá na tuto formu rusofobie.

To i proto, že rusofobie se propaguje ve veřejně-právních médiích a oficiálních dokumentech s pomocí vrcholných představitelů EK, EP a NATO. Zářivým příkladem je prezidentka EK Ursula von der Leyen. Ve společném prohlášení neprosadila ani zrnko pravdy v podobě zmínky o osvobození koncentračního tábora Auschwitz - Birkenau sovětskými vojsky. Taková budou v budoucnosti představovat překážku na cestě k jednáním s novou generací Rusů a důvěře, bez které nebude možná žádná oboustranně výhodná spolupráce.

Zářijová (2019) rezoluce EP snažící se vytvořit dojem dvou rovných zločinců – nacistického Německa a SSSR, kteří byli příčinou války, obětí a následků je něco, co historie přepisování historie nezná: Výzva přiznat něco, co neexistovalo, se za určitých podmínek může rovnat vyhlášení války vzpomínek. Taková válka není o nic lepší než válka s puškou, tanky a bombami, především v době debilizace společnosti, úpadku hodnot a neúcty k lidskému životu a bytí v době snižování počtu obyvatel na planetě. Jestliže je válka pokračováním politiky, tak i válka vzpomínek představuje její pokračování. O politice víme z literatury a ze zkušenosti, že se neřídí morálkou a etikou, a že o vítězství rozhoduje bojový duch jedinců a ideologie vůdců. Platí to i dnes. Přesto EK a EP bez ideologie nechaly řádit Polsko tak, jak jsme toho svědky. Dnes jsou ještě mezi námi ti, kteří si vzpomenou na pokleknutí Willy Brandta ve Varšavě. Je ale mezi námi málo těch, kteří si vzpomenou na nedávné pokleknutí prezidenta Putina v Katyni. Západ se svou arogancí a nepřiznanou potřebou změny chování k sousedovi nebere v úvahu příležitosti a symbolické hodnoty, které se nabízejí z Východu.

Nemohu vyloučit, že brzy přijde doba, kdy před tzv. poslední bitvou současné války dojde k zveřejnění mnoha jmen tzv. demokratů, kteří se aktivně účastnili holokaustu, a k jejich oficiálnímu ignorování. Argument takových demokratů, že strádali pod dvěma totalitárními režimy je neobhajitelný, pokrytecký a samozničující. Především v době, kdy rozhoduje kompromitující materiál, skokový vývoj dění ve světě a prohru lotukovodů nelze vyloučit.

Obyčejní Rusové střední generace, k níž se dnes řadí i mladší, pomalu a jistě odmítají argument Západu o osvobození z tyranie SSSR v roce 1991. O staré generaci a moderní armádě RF nemluvě. Lži a obelstění, se kterými se Západ vloudil do duší obyčejných Rusů – ne jejich zkorumpovaných vůdců a zrádců se transformuje do bumerangu. Jeho úder, dojde – li k němu, oslabená a nemocná západní společnost nevydrží. Jestliže vůdci Západu nejsou schopni zpomalit rusofobii neodpovědných slouhů, bude zpomalena jinou silou nebo zničena. Vím, že jednou započaté procesy nelze zastavit, proto se zmiňuji o zpomalení rusofobie.

Ruská neoliberální elita se aktivně snaží splnit svůj úkol, zadaný jí před cca 40 roky. Ve skutečnosti ale ztrácí půdu pod nohama, i když mnohé indikuje jinak a národ pro ní, nic neznamená. Skutečnost tvořená obyčejnými Rusy ale dokazuje, že ten, kdo se snaží prodat rok 1991 jako rok vítězství nad komunismem a začátek společné cesty se Západem k míru, blahobytu a spravedlnosti, považuje Rusy za idioty. To není dobré, kdo zná ruský charakter. Autoři příkazu k přepisování historie jako nezbytnosti ke zjištění historické pravdy a očisty národa a jejich slouhové si neuvědomují následky svého konání. Za všechno se musí jednoho dne platit. Že takový den přijde, nemám pochyb, protože žádná válka netrvá věčně, podobně jako netrvá láska k jedné slečně. A protože každý konec války zná pouze vítěze a poražené.

Hloupost, pýcha a pokrytectví zcela určitě nepovedou ani tentokrát k vítězství. Mladá generace, které byla odebrána dokonce i výchova k sebeobraně jako takové po té, co se zrušila vojenská povinnost, se má na co těšit. Citát (Francesco Petrarca, 1304 – 1374) - Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit, doplňuji životní zkušeností: Jaký je a bude člověk, takový je a bude jeho život a svět. 75 let – od konce a začátku… a současné politicky motivované ničení základního mýtu RF západními elitami v nevyléčitelné krizi a jejich slouhy naznačuje, co přijde, a popisuje plná verze příspěvku na téma 75 let, která bude ke stáhnutí (cca 50 stránek) na web - institutcl.cz. Souhlasu netřeba.
Jan Campbell

61 komentářů :

 1. K onomu znásilňování: V knize Žena v Berlíně autorka shrnula pocity žen ve městě do věty "Raději Rusa na sobě, než Američana nad hlavou".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vítěz bere vše. Kdyby jejich manželové nešli na Rusko tak by na sobě ani toho Rusa nemusela mít. Navíc tam si zasouložil a pak dlouho ne, protože ti jejich taťkové tomu Rusovi upálili ženu s dětmi ve stodole.

   Smazat
  2. Rus byl zaručeně bělochem, měl i vodku a nějaký proviant... a děti dělal hezký...

   Smazat
 2. Už jsem to tu někde psal, ale zatím nedostal odpověď. Můžete mně někdo vysvětlit v čem spočívá rozdíl mezi heslem "Deutschland, Deutschland über alles" a heslem "America First Again". Forma různá, obsah totožný!

  OdpovědětSmazat
 3. Sice netřeba ale já s vámi souhlasím ale co je to platné když mladí nečtou a nikdo jim pravdu neřekne. A Rusko se nedá má nejtvrdší národ na světě.

  OdpovědětSmazat
 4. No jo no, Češi jako jeden z mála národů Evropy se nepřipojili k Němcům a jejich rasové genocidní válce a tak jsou cílem soustředěného působení propagandy na změnu historické paměti. Za 300 let poroby a odnárodňování nás nedostali a je na místě všem zrádcům, že "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!" a "Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme! Slyšíte? NIKDY!". Hrdiny slušných lidí jsou ti, kteří proti Německu bojovali, ne ti, kteří s ním kolaborovali i účastí na válečných zločinech. Zrada v Mnichově je pro nás mementem.

  OdpovědětSmazat
 5. Na přímý dotaz britského ministerstva zahraničí sdělila československá vláda britskému, sovětskému, americkému a čínskému velvyslanci oficiální nótou z 28. února 1944, že Československo je ve válečném stavu s Německem od 17. září 1938, tedy ode dne, kdy byl vytvořen Sudetoněmecký dobrovolnický sbor.
  Akty agrese Německa proti Československu začaly útoky v Německu organizovaného a Německem řízeného dobrovolnického sboru proti československým občanům a objektům, nacházejícím se na území ČSR.
  Československo je i signatářem Deklarace spojených národů, přijaté dne 1. ledna 1942 ve Washingtonu. Státy, které se označily jako Spojené národy, byly ve válečném stavu s Německem. Na základě existence válečného stavu byly v roce 1945 uznány reparační nároky Československa.

  Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 307/97 ze dne 18. 5. 1999 (N 75/14 SbNU 129)
  Stran interpretace "kdy země vede válku" Ústavní soud vychází z již v roce 1933 vypracované definice agrese Společností národů, která byla převzata do londýnské Úmluvy o agresi (Convenition de definition de l agression), uzavřené dne 4. 7. 1933 Československem, dle které není třeba válku vyhlašovat (čl. II bod 2) a dle které je třeba za útočníka považovat ten stát, který první poskytne podporu ozbrojeným tlupám, jež se utvoří na jeho území a jež vpadnou na území druhého státu (čl. II bod 5). V souladu s notou londýnské vlády ze dne 22. 2. 1944, navazující na prohlášení prezidenta republiky ze dne 16. 12. 1941, dle § 64 odst. 1 bod 3 tehdejší Ústavy a v souladu s citovaným čl. II bod 5 má Ústavní soud za to, že dnem, kdy nastal stav války, a to s Německem, je den 17. 9. 1938, neboť tento den na pokyn Hitlera došlo k utvoření "Sudetoněmeckého svobodného sboru" (Freikorps) z uprchnuvších vůdců Henlainovy strany a několik málo hodin poté už tito vpadali na československé území ozbrojeni německými zbraněmi. Posledním dnem tohoto období bylo datum 7. 5. 1957, kdy Československo ukončilo válečný stav s Japonskem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ne sice vse pravda, ale ten pribeh je vypraven jaksi z ppoloviny. Ti tzv. Cesti nemci byli ve vetsine cesi jak poleno, jen diky rekatolickemu zvratu po bile hore zcela z praktickych duvodu, v ramci svych rodin, presli ze starocestiny na nemcinu jako dorozumivaci jazyk. Byli Bohmaci. Podstatny rozkol zacal jiz v roce 1848, kdy zapocalo tzv. celoevropske narodni sebeuvedomeni. Tehdy loajalni a Ceske korune loajalni podani mluvici cesky se zacali prohlasovat za prave Cechy a Bohmaky zacali nalepkovat za Nemce. Pritom slo, kdyz uz o Rakusaky. Toto kulminovalo za 1. republiky, kdy Pragocentristi zavreli Bohmakum vratka ve statnich sluzbach a znemoznili jim ziskavat jakoukoli statni zakazku. Bohmaku zde zilo cca 4 miliony. Cechu cca 6 milionu. Tlak z Prahy na Bohmaky, ze nejsou Cesi, ale Nemci kulminoval po nastupu Hitlera k moci. Teprve na to ti Bohmaci prohlasili "Kdyz jsme tedy podle vas z Prahy Nemci a ne Cesi (Bohmaci), tak jsme tedy Nemci a chceme do rise!"

   Smazat
  2. To 17:06:
   Důslednost vlády ČSR při zachovávání práv národnostních menšin se projevovala také v oblasti školství. 3,5 milionů Němců v ČSR mělo všechna občanská práva. V uvedené oblasti to představovalo: jednu univerzitu, dvě vysoké školy technické, 337 středních škol, 400 škol měšťanských, 3400 škol obecných.Dále to byl německý rozhlasový vysílač a k tomu ještě patřilo 12 procent vysílacího času na československých rozhlasových stanicích. Působilo 17 stálých německých divadel, desítky nakladatelství, vycházelo 63 deníků, 143 politických listů. Bylo k dispozici 3484 německých obecných knihoven. Němci měli v ČSR rovněž politiskou svobodu, včetně svobody sdružovat se v politickch stranách, například:

   Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (DSAP, Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei).
   Německý svaz zemědělců (BdL, Bund der Landwirte). Strana zanikla sloučením se Sudetoněmeckou stranou v březnu 1938.

   Německá křesťansko sociální strana lidová (DCV, Deutsche Christlichsoziale Volkspartei) Strana se rozpadla pod tlakem SdP v roce 1938.

   Sudetoněmecká strana (SdP, Sudetendeutsche Partei).

   Smazat
 6. Československá vláda a prezident Beneš Mnichovskou dohodu přijali 30. září 1938, neboť se domnívali, že Československo bez západních spojenců nemůže německé přesile čelit, a to za situace, kdy ultimativní požadavky předložilo i sousední Polsko a se svými územními nároky se hlásilo Maďarsko. Zejména Beneš také nechtěl z Československa učinit záminku k rozpoutání války, jejímž viníkem by po Mnichovu v očích Západu bylo Československo. (Jan Kuklík ˂http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/27070-mezinarodni-souvislosti-mnichova˃ 28.9.2018)

  OdpovědětSmazat
 7. Na svém zasedání ráno 1. října 1938 vláda projednávala nové polské ultimátum k odstoupení území Těšínska, Fryštátska a Bohumínska.

  O odstoupení těchto území pro zabezpečení polské neutrality v případě konfliktu s Německem vláda jednala již 29. září 1938 a byla ochotna s Polskem vyjednávat o formách tohoto odstoupení. 30. září 1938 bylo Polsko informováno o československé ochotě k jednání - odstoupení by proběhlo za účasti mezinárodní komise s anglickou a francouzskou garancí do 1. prosince 1938.

  Po mnichovské konferenci ale Polsko vycítilo šanci rychle urvat kus území oslabeného souseda a v noci na 1. října 1938 polský ministr zahraničí Beck předložil nové ultimátum. Požadoval v něm urychlené vydání území do 24 hodin.

  Ministr zahraničních věcí Krofta s tímto vývojem seznámil vládu a polský postup označil za „daleko ostřejší než byl postup německý“.

  Vláda došla k závěru, že vzhledem k nemožnosti vojenského konfliktu s Polskem je nutné Beckovo ultimátum přijmout.

  Schůze vlády pak pokračovala v 11 hodin na Pražském hradě za účasti prezidenta Beneše, který vládu informoval, že ke stejnému závěru došli i zástupci politických stran.

  https://www.fronta.cz/dokument/zaznam-jednani-cs-vlady-1-rijna-1938-prijeti-polskeho-ultimata

  OdpovědětSmazat
 8. Následkem Mnichovského diktátu bylo Československu uloupeno 41 tisíc km2 , z toho Německo obsadilo více než 28 tisíc km2, Maďarsko 11 tisíc km2 a Polsko 1 tisíc km2. V tomto území žilo cca 5 miliónů obyvatel, z toho 1.161.616 Čechů a Slováků. Z českého a moravského pohraničí před koncem roku 1938 uprchlo 114.577 Čechů, 11.647 Němců – antifašistů, 7.325 Židů, 1.000 osob různých národností. HITLER získal 1.582 letadel, 2.175 děl, 469 tanků ,501 letadlové dělo, 115.000 pistolí, 43.000 kulometů, 3.000.000 dělostřeleckých nábojů, cca 1.000.000.000 kusů pěchotního střeliva a další vojenský materiál.
  Sudetští Němci rozbití republiky a odtržení Sudet obecně vítali, 1.162.617 z nich si za aktivní protirepublikovou činnost „vysloužili“ „sudetskou pamětní medaili“ a 134.563 aktivistů „sponu za zásluhy“. Chtěli připojení k říši, spolupracovali na něm a dosáhli ho s podporou Hitlera v roce 1938 a nakonec jim byla jejich svobodná volba příslušnosti k Rajchu po válce jak československou vládou, tak spojenci, včetně těch, kteří podepsali mnichovskou dohodu potvrzena a byli odsunuti domů do Rajchu.

  OdpovědětSmazat
 9. 23. července 1939:
  Na návrh SSSR začalo jednání o uzavření vojenské úmluvy mezi Velkou Británií, Francií a SSSR. Jednání bylo neúspěšné pro nezájem o spolupráci se SSSR a 17.8.1939 skončilo – Rumunsko ani Polsko nemínily se SSSR spolupracovat.

  SSSR navrhoval vojenský plán, počítající se společným postupem ozbrojených sil tří mocností. Obsahoval tři varianty :

  1. – počítala s možností útoku Německa na Velkou Británii a Francii, v takovém případě měl SSSR zasadit 70 % těch ozbrojených sil, které by postavila Velká Británie a Francie proti Německu.

  2. – zahrnovala opatření k zabránění německé agrese proti Polsku a Rumunsku, pod ní měly obě napadené země zasadit všechny své síly, Velká Británie a Francie měly okamžitě vyhlásit Německu válku a zahájit vojenské operace, SSSR měl zasadit tolik divizí, kolik společně postavily Velká Británie a Francie.

  3. – počítala s možností, že Německo využije území Finska, Estonska a Litvy k agresi proti SSSR, v tom případě Francie a Velká Británie měly okamžitě vstoupit do války s Německem a zasadit 70 % sil a prostředků, které rozvine SSSR, Polsko mělo vystoupit proti Německu a zasadit nejméně 45 divizí, pokud by do války bylo vtaženo Rumunsko, mělo rozvinout všechny své síly.

  Pozn. : V únoru 1945 prohlásil britský ministr zahraničí Anthony Eden v britském parlamentě : „ Sotva může nyní někdo pochybovat o tom, že pokud by k jednotě mezi Ruskem, Británií a Spojenými státy, kterou navázaly v Jaltě, došlo v roce 1939, potom by tato válka (2. světová) nikdy nevzplanula.“

  OdpovědětSmazat
 10. 23. srpna 1939:
  Podepsána německo-sovětská smlouva o neútočení (pakt Ribbentrop-Molotov) Její podpis byl přímým následkem Mnichovského diktátu, uzavřeného dne 30. Září 1938 za podpory Anglie a Francie. Diktát byl výrazem politiky Anglie a Francie, uvolňující Německu rozpoutat válku proti SSSR.

  OdpovědětSmazat
 11. 22. června 1941:
  Německo napadlo SSSR. Proti SSSR bylo soustředěno cca 5,5 milionu vojáků, více než 47.000 děl a minometů, cca 4.300 tanků a samohybných děl a téměř 5.000 letounů.
  V průběhu války bylo na sovětsko-německé frontě zničeno 607 ( na ostatních frontách 176) divizí Německa a jeho satelitů a tři čtvrtiny bojové techniky. Německo utrpělo na této frontě více než 73% ztrát v živé síle, v tancích a letectvu 75% a v dělostřelectvu 74% - jde o procenta ze všech jeho ztrát za 2. světové války.
  Sevastopol se bránil více jak 8 měsíců a za jeho obležení Němci ztratili více než 300.000 vojáků a důstojníků.
  Partyzáni vyřadili z bojů 1,5 milionů vojáků, z železničních náspů svrhli cca 20.000 vlaků, vyhodili do vzduchu cca 12.000 železničních a silničních mostů, zničili cca 65.000 automobilů, více než 4.000 tanků a 1.100 letounů. K ochraně svého týlu před útoky partyzánů Němci museli vyčleňovat krom strážních a policejních jednotek i cca 10% svých pravidelných vojsk.
  Na východní frontě se ze 1.418 válečných dnů aktivně bojovalo 1.320 dnů.

  OdpovědětSmazat
 12. 18. června 1942:
  Českoslovenští parašutisté svedli boj v Kostele sv. Cyrila a Metoděje (Karla Boromejského) v Praze. Tito vojáci volili posledním nábojem raději smrt, než by se vzdali nepříteli.
  Za vlast padli:
  Josef Gabčík
  Jan Kubiš
  Adolf Opálka
  Josef Valčík
  Jaroslav Švarc
  Josef Bublík
  Jan Hrubý
  To jsou hrdinové Čechů!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně anonyme 11.13 - Ale noty ke spáchání atentátu na Heydricha dostali v Londýně, následná "Heydrichiáda" v zemi měla za následek stovky obětí nevinných civilistů, žen i dětí, ale nikdo je na hrdiny nepasoval. Padli jako bezejmenní tvorové následkem činnosti udavačů, šmejdů a lumpů z řad svých spoluobčanů. A co pozitivního zabití Heydricha zemi přineslo? NIC. Jedno velké NIC.

   Smazat
  2. Jsi hlupák anonyme 17:43! Bez obětí Heidrichiády, bez zabití zastupujícího říšského protektora, bez Lidic a Ležáků by nebylo obnoveno Československo v jeho hranicích platných před Mnichovskou "dohodou". Už chápeš, k čemu posloužil atentát a následné oběti německého řádění!?

   Smazat
  3. Ne! Nechápu anonyme 20.29 - a nepochopím to nikdy! Že by v Anglii -kde atentát byl zpunktován- tak strašně stáli o obnovení Československa? Tomu přece nevěříš ani ty sám. Ten atentát něčemu posloužil -ale naše zem to nebyla. Tady byly jen ty hromady nevinných mrtvých civilistů -ale na něco tak bezvýznamného se ve VELKÝCH PRODUKTECH kašle! Mocenské zájmy - politické zájmy a různé všivé kejkle, kdy se na počty obětí z řad nevinných lidí prostě kašle! Kdyby mezi oběťmi byla i tvoje rodina, nepsal bys takové
   nafučené trapárny. Já například bych svoji rodinu neobětoval za žádné vymyšlené hovadiny, jestli budou hranice někde odsud potud a jak se co bude jmenovat, kdo tomu pak bude vévodit, a jak dobře na tom bude z války vzniklá šlechta. Na politické kejkle zvysoka prdím! Ano, ať si kejklují, a navzájem si sráží hlavy, ale obyčejné, slušné lidi ať nechají na pokoji! To je zase moje kredo! A opakuji - Heydrich byl jmenován říšským protektorem za okupace, byl to chováním slušný, vzdělaný člověk, hudebně, i jinak nadaný, a nikde jsem se nedočetl, že by byl osobně někoho zabil. Jeho zabití - jemuž byly obětovány tisíce lidí - něčemu posloužilo -ale rozhodně to nebyly naše, české zájmy.

   Smazat
  4. Heidrich byl krvavý pes. Nechal hned po svém příchodu do Protektorátu popravit mnoho lidí včetně tehdejšího premiéra protektorátní vlády gen. Eliáše. Jeho smrt byla pomstopu za mrtvé. Tehdy se ještě nic nevědělo o Heidrichově úloze v holokaustu. Obnovení ČSR - to nebyl záměr V.Británie, ale exilového prezidenta Beneše. Když něco chceš psát, tak si pozorně přečti na co reaguješ a trochu si o tom něco nastuduj.

   Smazat
 13. 21. prosince 1944
  Charles de GAULLE – francouzský předseda vlády – prohlásil : „Ruské úsilí přivodilo nenahraditelné škody německé válečné mašinérii a bylo hlavní podmínkou osvobození území naší vlasti.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Generál Charles De Gaulle, vůdce Svobodných Francouzů za války, byl francouzským prezidentem!!!!

   Smazat
  2. Prezidentem se stal později, to je ale všeobecně ne-li známá, tak jistě bez problému zjistitelná informace.

   Smazat
 14. 17. července 1945:
  Zahájena POSTUPIMSKÁ konference.
  Konference konstatovala :
  „Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal ...“
  1. srpna 1945:
  Podepsána postupimská dohoda tří spojeneckých mocností, ke které se později připojila i Francie. Dohoda upravovala i odsun Němců z Polska a z Ćeskoslovenska – odsun Němců měl zabránit, aby jejich národní menšina nemohla být opět využita jako záminka k narušení celistvosti Polska nebo Československa.

  OdpovědětSmazat
 15. Druhé světové války se účastnilo 61 států s 1.700.000.000 lidí, což představovalo 80 % obyvatelstva naší planety. Válečné operace probíhaly na území 40 států a ve zbrani bylo ve všech zemích asi 100.000.000 vojáků. Válka si vyžádala více než 50.000.000 lidských životů – 20.000.000 občanů SSSR, 6.000.000 občanů Polska, 5.000.000 občanů Číny, 1.706.000 občanů Jugoslávie, 1.000.000 Filipínců, 653.000 občanů Francie, 375.000 Britů, 360.000 Čechoslováků a 300.000 Američanů a statisíce občanů dalších národů. Výše materiálních ztrát všech států za druhé světové války dosáhla 4.000. miliard dolarů – vše ve jménu nadčlověka a jeho životního prostoru – NELZE ZAPOMENOUT !!!

  OdpovědětSmazat
 16. Při osvobozování Československa:
  - padlo 139 916 sovětských vojáků a zraněno jich bylo 411 514
  (v uniformách Rudé armády - 14,18% jejích celkových ztrát za celou válku mimo vlastní území SSSR)
  - padlo a bylo zraněno 66 495 rumunských vojáků, což je staví na druhé místo po Rudé armádě na území bývalého Československa
  - v Pražské operaci padlo a bylo zraněno 1302 vojáků Druhé armády Polského vojska
  - oficiální závěrečná zpráva vyčíslila bojové ztráty americké armády v Československu za druhé světové války na 1230 osob (351 bojových úmrtí, 408 raněných, 377 zajatých a 94 nezvěstní).

  OdpovědětSmazat
 17. Neradujte se, lidé, z jeho porážky, protože ačkoli se mu svět postavil a zastavil to zvíře, fena, která ho porodila, je znovu v říji.
  Bertold Brecht

  OdpovědětSmazat
 18. leden-říjen 1946:
  V Norimberku zasedal Mezinárodní vojenský soudní dvůr. Potrestal hlavní nacistické válečné zločince.
  26.7.-britský žalobce Shawcross v závěrečné řeči zdůraznil, že německý národ nese vinu sám na tom, že se nacistům poměrně snadno podařilo likvidovat v Německu demokracii.
  Zásady formulované ve statutu norimberského tribunálu a rozvedené v jeho rozsudku byly jednomyslně potvrzeny rezolucí Valného shromáždění OSN z 11. prosince 1946 a staly se tak součástí mezinárodního práva.

  Dr. Bohuslav Ečer, Norimberský soud, Orbis, I. vydání prosinci 1946, str. 376.:
  „Norimberský soud prokázal, že fašismus a nacismus mohly být zdolány bez druhé světové války, kdyby demokratické národy včas a jednotně byly zasáhly. Poslední takovou příležitostí byla krise mezinárodní mravnosti a politiky, práva a spravedlnosti, kterou historie označí jménem „Mnichov 1938“. Neboť ve skutečnosti se dostával v tomto období do těžké krise německý nacismus. Tehdejší vládcové Velké Britannie a Francie věděli, že nacismus je v krisi. Odhodlali se jej zachránit. Namluvili svým národům a veliké části světa, že našli v takzvané Mnichovské smlouvě lék na chorobu Evropy. Ve skutečnosti to byl jed. Norimberský soud prokázal, že nemuselo dojít k válce, kdyby státníci západu byli učinili to, co později za války učinit musili: kdyby totiž byli včas s předvídavostí skutečných státníků našli cestu místo do Mnichova, do Moskvy. Ale ovšem Moskva znamenala symbol slovanství. Mluví se dnes o slovanském imperialismu. Možná, že Mnichov byl pokusem zastavit pomocí Hitlera slovanský „imperialismus“. V Norimberku však bylo prokázáno, že Hitler, věrně prováděje svůj veřejně vyhlášený plán, určil svým hlavním cílem vyhubení desítek milionů Slovanů a zotročení zbývajících. Z protokolu, dokumentů a rozsudku norimberského tribunálu plyne jasně dějinně důležitá skutečnost, že hlavní rána nacismu byla namířena proti Slovanům a že také na ně se strašlivou silou dopadla.“

  V průběhu řízení byly předloženy dokumenty, prokazující, že Henleinovo hnutí bylo nástrojem a loutkou nacistických spiklenců. Henleinova strana byla řízena z Berlína a z německého vyslanectví v Praze. Neměla svou vlastní politiku a dokonce i řeči jejich vůdců byly upravovány německými úřady – americký žalobce Alderman.
  Žalobci předvolali před soud 37 svědků, obhajoba 102, předkládání dokumentů žaloby si vyžádalo 74 dny, obhajoby 133 dny.

  OdpovědětSmazat
 19. K okupaci evropských zemí Německu stačilo :
  1 den v případě Dánska
  5 dnů v případě Nizozemí
  19 dnů v případě Belgie
  35 dnů v případě Polska
  44 dny v případě Francie
  63 dny v případě Norska

  OdpovědětSmazat
 20. 27. září 1940:
  V Berlíně podepsán pakt mezi Německem, Itálií a Japonskem.
  Německo nabídlo SSSR přistoupení k rozdělení sfér zájmů – 14. listopadu 1940 přistoupení SSSR odmítl.

  OdpovědětSmazat
 21. 11. březen 1942
  Návrh vedení NSDAP v Praze - germanizace:
  „Rasově schopní Češi, kteří se nebudou chtít stát Němci, musí k tomu být přinuceni nebo zastřeleni.“
  Program měl být realizován až po "konečném vítězství Německa." (Dokumenty moderní doby, str. 363, 1940, 28. srpen, „Z pamětního spisu Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa“, nakladatelství Svoboda, Praha, 1978)

  OdpovědětSmazat
 22. príkladom sú Francúzi, slávia dobytie Bastilly, popritom bola prázdna,

  OdpovědětSmazat
 23. Pan doktror Campbell jako vždy brilantní !

  OdpovědětSmazat
 24. Prosím, jak mohl být střet mezi Sovětským svazem a Německem příčinou války, když už dávno před tím válčilo Německo např. s Anglií a my jsme prostřednictvím našich pilotů bojovali s Němci dokonce dříve než Sovětský Svaz? Kdy byla vyhlášena válka Polsku? Teď nevím jestli dokonce dříve než střet Německo Sovětský svaz nebylo dříve obsazeno Holandsko, Belgie...Když byl napaden Sovětský svaz nebyla už válka v plnémp proudu? Sověti s Němci uzavřeli dohodu o jaké si spolupráci, ale tu měli již dříve uzavřenou Poláci. Kdo ji porušil? Jestli mi někdo bude tvrdit že válku rozpoutali společně jmenované země tak je opravdu idiot neznalý historie. Probohoha neklesněme na jejich úroveň.

  OdpovědětSmazat
 25. Poučnej článek. Zejména věty..."nacismus a holocaust, symboly největších zločinů lidstva, se vyměňují za nacismus a Sovětský svaz ..." a .."falšování se ještě nikomu v historii účetnictví válek a vývoje společnosti nevyplatilo.." To jsou slinty našich dnešních fašourů..jako je satan, kolář, exot z řeporyjí..a stádo jim podobných v parlamentu, senátu a kdekoli jinde, ale všichni podněcovaný taktovkou maistreamu čerpající z tradice urválků, moravců a rysů rosévačů.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dotaz: Jak je to možné, že v tom vyměňování a falšování vedou právě potomci obětí holokaustu?

   Smazat
  2. 18.30 Pro zisk. Moc a peníze, peníze a moc... a samozřejmě zlato. O jejich dějiny se přeci nejedná...

   Smazat
 26. Předmět: Fwd: Obrovská pravda /MĚLI BY SI TO POVINNĚ PŘEČÍST (poslechnout) VŠICHNI KRITICI MINULÉHO REŽIMU/
  https://www.youtube.com/watch?v=sAmN_TuVj94&feature=share&fbclid=IwAR2w3e1UbCelMl0zctZ4H8NNjQWJKrgVOLaWBJJT0dAhlyoj

  OdpovědětSmazat
 27. Chtěl bych se zeptat, tady v tom článku se píše:
  "Na naše území pronikly americké jednotky podvodem, když vypustili falešné informace, že zpravodajské služby hlásí chystaný útok Vlasovců na Brno, již osvobozené maršálem Malinovským."
  Znamená to, že američani vstoupili na naše území ilegálně? Kudy vlastně vedla skutečná dohodnutá demarkační linie?

  https://www.arfa.cz/posledni-esesak-krvavy-hrabe-general-karl-von-puckler-pan-jizva-12-kvetna-1945-spachal-sebevrazdu-na-pude-domu-u-demarkacni-linie-byl-to-posledni-vystrel-ii-svetove-valky-predtim-popravil-d/#.Xrp-smXVLb0

  OdpovědětSmazat
 28. Rusové se dovedou bránit. Sledujte Solovjovovy diskuze
  https://www.youtube.com/watch?v=erGsNTr-nQE
  Něco podobného u nás není možné. Panický strach z pravdy nedovolí mnohá fakta vyslovit.

  OdpovědětSmazat
 29. Pane Campbell.
  Perfektní.
  Každý národ má svoji historii,pak na různé etapy rozvoje,může být pyšný,některé etapy,by rádi mnozí zapomněli,ale vymazat všechno,zapomenout nejde a jen to způsoby další problémy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi

  1. Připojuji se k panu Lukášovi, děkuji za téma i všem příspěvkům. Mám radost, źe se sem nevloudili "věrozvěsti z Řeporyjí".

   Smazat
 30. Marná snaha o přepis historie už působí směšně. Největšími spojenci Hitlera byly USA, Velká Británie a Francie. Henry Ford, fűhrerův osobní Sörös, taky nehleděl na nějaký ten dolar, aby bylo dosaženo cíle. Ty dvě zbývající země, za něj vyřesily problém zvaný ČSR, podpisem smlouvy jež nemá v dějinách diplomacie obdoby a nikdy se za její podpis neomluvily. Přesto jim lezeme do konečníku, protože prý s nimi sdílíme stejné hodnoty, což znamená lež, zradu, agresi, pokrytectví a pod..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Marná snaha? Musíte si uvědomit, že oni mají na své straně čas. Aspoň zatím.
   Čím dále půjdete do minulosti, tím více budete narážet na různé výklady jedné a té samé události. Historie se přepisovala, přepisuje a mělo by být úkolem všech poctivých lidí,. aby se už nepřepisovala, jenže to není a nebude snadné zastavit a ani jednoduché. Jen si připomeňte události z našich vlastních dějin.
   My máme velkou možnost vidět na vlastní oči, jak se to dělá a dělalo. Také je nutné vědět, že čím starší událost, tím méně zdrojů je nutné zfalšovat, zkorektovat, poopravit. A dnes je přece o tom známém, pokusu dokumentů spoustu, důkazů všeho druhu habaděj, a vadí jim to? My máme možnost se konečně poučit, jak to dělají na očích všem.

   Smazat
  2. Ne všichni, pouze proameričtí zaprodanci včetně médií.Všeho dočasu. Brzo na všechny začne docházet.
   EU je mrtvá Je tu vynucený konec druhé světové války.

   Nizozemsko, největší hnízdo pedofilních krys na světě, neunikne čistce za účelem osvobození oblbované populace Evropy.

   Všechny zúčastněné zkorumpované vlády Deep State po celém světě budou zatčeny.

   Plánovaná tyranie Nového Světového Řádu a její Satanističtí posluhovači jsou odsouzeni k zániku.
   Konec konců Donald J. Trump varoval, že před bouří bývá ticho.

   Smazat
  3. Velká Británie, USA a Francie nebyli spojenci Hitlera. Oni byli jeho tvůrci. Bez nich by o Hitlerovi nikdo neslyšel.

   Smazat
 31. Tři furianti Hřib, Kolář Novotný pomalu vědí přesný počet Vlasovců v Praze, ale počet padlých vojáků Rudé armády jim je jedno. Nestydí se lhát a překrucovat historii. Paměť národa se vymazat nedá, je to jako pohádka a legenda dědí se z pokolení na pokolení. A pravdu o druhé sv. válce, kdo ji začal se nepodaří překroutit. Proto svým dětem, vnukům, pravnukům jsme povinný pravdu o osvobození vlasti předávat. Nesmí zvítězit aby z oběti byl pachatel.

  OdpovědětSmazat
 32. Pro pár špinavejch zlaťáků a pro falešnou slávu, zradí člověk člověka i sám sebe - to je ale duševní bída, což?

  Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět - do roku 1989:

  U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa a její členové:

  - Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoli, hlavně že to vynáší

  - Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva, budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista,

  - Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha - Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS,

  - Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad,

  - Vladimír Dlouhý, člen KSČ, si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji.
  Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy.
  Za rohem je pozoruje člen KSČ a agent StB s krycím jménem Plavec, jistý

  -Jaromír Štětina - budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, dnes velký antikomunista a rusobijec. A tak by se dalo pokračovat. Ti dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatují: Mezi jinými soudružka... Šabatová, Dobrovský, Uhl, Pithart, Rychetský, Jičínský, Kalousek atd., atd., atd...........
  A teď jsme již zpět v roce 2020 - a STÁLE titíž lidé dále řídí tenhle cirkus .....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle jste napsal přesně a naprosto perfektně anonyme 16.42 - máte obdivuhodné znalosti terénu. Každý kdo diskutuje, by si měl tento váš příspěvek přečíst a hlavně si to pamatovat, a ještě bych doplnil, že jiní lidé, než bývalí straničtí aparátčíci,a dále pak jejich potomstvo - všichni pocházející z komunistických hnízd - ve vrcholné politice dnes prakticky nejsou. Režim dělají stejní lidé, tím horší, že strašně lžou, pokrytecky žvaní, okázale lezou do zadků USA, a všechno minulé se snaží zničit. Jsou to pravé a nefalšované české krysy. Generální ředitel jednoho velkého státního podniku, když mu v roce 1990 "vyslovovali nedůvěru" aby si mohli podnik rozebrat, řekl výstižně a pravdivě, že "se starýma kurvama se nový bordel stejně neudělá".. a měl naprostou pravdu.

   Smazat
 33. Je to stejně paradox dnešní doby, když se Praha stává kolébkou novodobých fašistů. Ten paradox je o to větší, když je přece historickým faktem, že před válkou se Praha skládala ze tří specifických třetin obyvatelstva - české, německé a židovské. Nadto je prý Praha okultním židovským centrem do dnešní doby. O to více mě zaráží, že právě potomci předválečných židovských rodin nejenom k rozkvětu fašismu v Praze nečinně přihlížejí a někteří se na něm dokonce aktivně spolupodílejí. Mohli by to mně, zcela "obyčejnému" laickému Čechovi vysvětlit? Nebo to tu bude v budoucnu díky židům jako na dnešní Ukrajině, kde jsou sice ve vedení státu židovské klany i se svými prezidenty, ale spravují a budují neprospívající zemi plnou nácků?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Praze se dne obecně říká Mekka zmrdů anonyme 16.51 - a nejde ani tak o fašisty, ale o obyčejné prospěchářské krysy. Lidský odpad od morálky, od vkusu, od studu, od sounáležitosti. Za dobrým bidlem a korytem, a hlavně - za mocí - tj.smět rozhodovat o ostatních, což je určitý druh duševní nemoci - budou žvanit cokoliv, konat cokoliv, zabijí kohokoliv. Nějaká "vlastizrada" jen pro ně čajíček, oni žádnou vlast neuznávají. Jejich vlast je jejich sídlo, jejich moc, jejich vlivy, jejich majetek.

   Smazat
 34. Starosta Náckova provokuje stížností, že už 8 let nedostal do tlamy. Doufejme, že mu na to nikdo neskočí, jinak by za to mohlo zase Rusko. Bude třeba sledovat, jestli ho ta touha nepřejde i poté, co nebude mít ochranku:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavel-Novotny-8-let-jsem-nedostal-pesti-Divny-Jednou-za-rok-musim-dostat-Byl-jsem-psychiatricky-zkouman-623603

  Měli by toho exota ustanovit předsedou EU. Zastínil by tam všechny. To by byl teprve mazec, a naděje na rychlý rozpad molocha.

  OdpovědětSmazat
 35. Bravo Čarnogurský (v reakci na možnost, že Slovákům bude za nepřítele označeno Rusko kvůli budování amerických vojenských základen): „V obou světových válkách Slováci museli nejdříve bojovat na straně našeho nepřítele, nejdříve Rakouska-Uherska, pak Německa, protože jinak to nešlo. Ale jen co se dalo, přeběhli na druhou stranu a bojovali na naší skutečné straně,“ napsal a jako příklad uvedl bitvu u Zborova a Československý armádní sbor.

  OdpovědětSmazat
 36. Vážení diskutéři!!

  Pozorně jsem přečetl článek Jana Campbella a všechny příspěvky. Spousta faktů, čísel, argumentů a názorů. jenom jedno nezaznělo - podobnost mezinárodní situace 1938 a současnosti. Ti chazaři jsou tak drzí, že se domnívají, že nemáme vůbec žádnou paměť, natož historickou. Takže pár faktů z historické paměti:

  1) roky 1812, 1938 a 2020 jsou identické - zlomové, kdy bylo (opět bude) lidstvo podvedeno chazary a židy a donuceno válčit mezi sebou navzájem.
  V roce 1812 obsadil Napoleon Moskvu (Moskevskou tartárii - Moskoviu) na přímý příkaz barona Rodšilda, který tuto válku platil. Romanovci se tenkráte vypořádali s Pugačevem, který byl skutečný dědic ruské říše (a ne holand Katarina veliká). Ve válce byly vybity tartarské Slovanské města v povolží a podoní, což se v jevropeji zatajilo (viz Campbell blog).
  V roce 1938 anglosasové za pomoci židů z wolstrýtu dostali k moci v Německu hitlera a pak ho podpořili finančně (švýcarské banky - proto hitler nenapadl švýcarsko, které by bylo na kolenou za den) a ukázali mu prstem na východ (inu pohrobek napoliona).
  V roce 2020 jde o poslední pokus zničit Slovanské Rusko a rozkrást jeho zdroje (území, suroviny, otroky). Znovu se počítá s ruskou jelitou a s tím, že tentokrát se vražda Putina povede, když Stalin mnohokrát úspěšně unikal.

  No a proto, že se okno overtona rychle uzavírá, tak musí procesy ostrakizace Ruska a Rusů probíhat rychleji a důrazněji (tři králové z práglu odstartovali v Rusku převrat, zatím stejně úspěšně jako emerikánci puč proti Madurovi ve Venezuele).

  Pokud chcete pochopit co se opravdu ve světě děje pak čtěte blogy Jana Campbella, Benjamina Fulforda (Tadesco), Viktora Pjakina a vedoucího kolotoče (Aeronet). Pravda je někde uprostřed, protože ani jeden z nich nemůže (zatím) říci plnou pravdu, otevřeně a přesně. Boj probíhá a bude krutý. Pokud ho trojka Putin, Trump, SI prohrají, pak 90% občanů země zahyne (na korona, očkováním, hladem, válkami). To je cílem majitelů zemičky, protože nezvládli lidský intelekt a touhu po svobodě a štěstí. My již otroky nebudem!!!

  OdpovědětSmazat
 37. Ano, falšování pravdy, skutečnosti je mocnou zbraní prolhaných medií i politiků. Tak se dočítáme, že rodina Kuberových má "konečně" pitevní zprávu - proč zemřel pan Kubera. Že zprávu mohla mít před dvěma měsíci, kdyby neobstruovala její odeslání na svou adresu zřejmě záměrně, aby se mohla vyřádit v buzerování druhých - a nebo neměla pár korun na poštovné, aby podle předpisu si ji vyžádala? Což je nutný předpoklad, aby byla jistota, že si o zprávu neříká kdejaký prolhaný medializáítor- třeba. A tak jsme se dozvěděli vlastně co je u silných kuřáků a neabstinentů normální: sice plíce ještě dýchají, ale věnčité tepny srdce jsou dávno ucpané vápnem v důsledku nasávání nikotinu: prostě medicínská normy úměrné "životnímu" stylu pana Kubery = přesný obraz lékařžslého nálezu. Odpovídá nezdravému životnímu stylu. Jeho infarkt (záhať, ucpání cév) srdečního svalu je čistokrevným důsledkem tabakismu a nemá souvislost s jeho naprosto schvávolným konáním ve věci Tchajwanu. Ostatně jen málo kdo pochopí, proč tam tak toužil jet se producírovat a proto jeho konání nutně vyvolává dojem, že to bylo za úplatu těch, co si přejí ve světě teroristické války. Tedy o smrti pana Kubery a jeho příčinách pokud nejsem schopen říci pravdu, že zemřel na vlastní životní neřest, bych raději pomlčel a nedělal bych ze sebe idiota a nesváděl to na jiné. Asi už se nedozvíme, když celý Svět včetně USA a OSN uznávají jednu Čínu, proč pan Kubera ne? Na blázna ani blbce nevypadal! Totéž ale nemohu říci o jeho současné rodině!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to víme všichni anonyme 13.26 - s úmrtním pana Kubery nesouvisí vůbec nic z té současné všivé a prolhané, účelové politiky. Koronavirus byl také jen účelový žvást- to jste si nevšiml? V žádné zemi na světě neexistuje jediný měsíc, v němž by nebyla úmrtí! Takže o jakési "pohromě" lze žvanit prakticky kdykoliv, a zneužít statistiky úmrtí lze též kdykoliv. Vždycky tam bude nějaký ten "počet".A jak strašné to má důsledky na psychiku duševně normálních, fyzicky zdravých lidí, když ty dlouhodobě vyplachované mozky, ti zpunktovaní,ti nad věkovým zenitem, přejí každému pomalu smrt, každého by zavřeli doma, (protože už je to jejich životní styl), hystericky sledují kdo má roušku a kdo ne, když se jim zdá, že nestojíte dost daleko, sprostě do vás strčí - a tak dále. ( Kdyby nebylo všechno pozavírané, a nebyly roušky nařízeny, nic podobného by neproběhlo). Zkrátka - je zbytečné o tom pořád psát, už je jasné, že o žádnou pandemii nešlo. Úmrtí pana Kubery se taky chopila media ( americký Seznam.cz) ve snaze udělat z toho humbuk a vydělat na diskuzích zase prachy, jenže se to neujalo.U pětasedmdesátiletého silného kuřáka lze očekávat srdeční problémy, a celý ten humbuk byl směšný, proto taky s tím novinky.cz přestaly a věnují se raději svým osvědčeným přehledům "mrtvých na covid" tu a tam. To zabírá spolehlivě a diskuze se jen hrnou.

   Smazat
 38. No pamatuji i 1. republiku a tedy i celou škálu lhaní,
  pamatuji překrucování pravdy za nacismu, pamatuji zamlčování pravdy za socíku a vnímám dobře současné velelhaní o historii. O to potřebnější jsou články jako tento, o to potřebnější je se za pravdu bít, o to potřebnější je postavit se za Masaryka a ne za Moravce. Pravda sice dnes prohrává, ale musí opět vítězit, chce-li lidstvo přežít. Že masovému lhaní v podobě a rozměrech snad nebývalých ani v dobách nacistické okupace podlehne čété a další media obskakující diktaturu kapitálu a právě v Česku - to je skutečně vřed na těle státu, odpornost srovnatelná snad jen s holokaustem, je to šmejdovství medií stejné mravní kvality, jako bylo roozkradení majetku státu za 11 bilionů Kč, jako páni Kožení, Krejčířové a lidé musí jen doufat, že ty extralháře české a světové historie, tÿto nové nositele nacismu, potrestá Bůh nejen věčným zatracením. To hovadské lhaní čété a dalších medií ve snaze vyvolat válku a masové vraždění lidstva nemůže přece zůstat bez trestu. Ti, kdo prožili éru hitlerismu se nikdy nesmíří s jeho obrodou v Praze na zastupitelstvech, ti kdo zažili ta zvěrstva (omlouvám se divé zvěři) byvšího nacismu nesmí připustit nová zvěrstva nastupujícího euronacismu a natonacismu. Prostě ty touhy po vyhlazení Slovanů v Germánech a Anglosasech přežívají a nejen ve vzpomínkách na desetimiliony povražděných Indiánů a černých otroků, na nichž se té lidské řezničině učili, aby v ní pak pokračovali např. v Kosovu, kde porcovali mladé lidi (také české studenty a studentku!!!)na orgány pro potřeby oligarchů světa. Kdy dojde k odsouzení tohoto zvěrstva, které dalece překonalo vše, co páchal Mengele, Himmler, Heydrich - a Evropský soud mlčí, a také lže, ba dokonce sám vraždí, kuciakuje!!!.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.