Reklama

pátek 8. května 2020

Němci útočí proti povstalecké Praze I


7. 5. 2020 ČeskéNárodníListy
„…Podle výpovědí očitých svědků vnikli dne 6. května SS–mani do sklepa domu čp. 255 v Úsobské ulici a beze slova počali střílet do obyvatelů, kteří se ve sklepě ukryli. Používali střel dum–dum, jak bylo později lékařsky zjištěno. Německá příslušnice Lenechová, která byla v nejvyšším stupni těhotenství, klekla v krytu před SS–many a prosila je, aby ji jako německou příslušnici ušetřili. Zavraždili ji i se dvěma jejími dětmi.Když se již nikdo nehýbal, volali: "Auf! Auf!" Vstala čtrnáctiletá Věra Hájková, která zůstala nezraněna, protože padla před střelbou. Byla ihned SS–many zastřelena. Celkem bylo v domě čp. 255 povražděno 37 osob, z toho 10 dětí ve věku od 6 do 15 let, 13 žen, z nich dvě těhotné, a 14 mužů. Zachránilo se 12 osob, které před střelbou padly na zem a předstíraly, že jsou mrtvé. Byly svědky všech zvěrstev a viděly, jak SS–mani po střelbě ještě do mrtvých bodali. Když skončili toto dílo, vyrabovali v témže domě 21 bytů a zapálili je. V jednom bytě našli 68letého Háčka, který byl nemocný a hluchý. I toho zastřelili. Podle výpovědi očitých svědků vnikli dne 6. května o 21. hodině SS–mani do sklepa domu čp. 254 v Horní Krči a volali německy: "Všichni ven!" Vyšlo 22 osob. SS–mani je dovedli do zahrádky domu, nařídili jim otočiti se ke zdi a pak do nich stříleli z automatických pistolí. Tak bylo postříleno 16 osob, z nich 6 dětí – nejmladší tříleté – 5 žen a 5 mužů. Tři osoby byly těžce zraněny a tři se zachránily tím, že padly na zem před střelbou. SS–mani používali nábojů dum–dum. Milan Procházka byl při střelbě lehčeji zraněn, klekl a prosil: "Prosím vás, nechte maminku, nechte Janinu I" SS–mani jej ubili ranami pažeb pušek do obličeje. Čtrnáctiletá Jarmila Šárová měla podle lékařského zjištění vypíchány oči. Božena Šrámková, těhotná a její šestiletá dcera Eva, kterou držel na ruce otec, byly zabity. Otec se zachránil. Dvanáct lidí vyvedli a zastřelili na zahradě. Tohoto vraždění se zúčastnili SS–mani, kteří byli posádkou na "Zelené lišce". Byli mezi nimi Maďaři, Chorvati, většina byla však Němci, všichni ve věku 17 až 21 let.

Dne 6. května v dopoledních hodinách byly přivezeny dvě baterie děl na nouzovou kolonii "Na kopečku" v Praze XIV–Michli a namířeny směrem na Vinohrady. Střelba z nich počala kolem 14. hodiny téhož dne. Pro ochranu těchto děl přivedli Němci z okolních domů civilní obyvatelstvo a postavili je po obou stranách hlavní děl, aby čeští lidé nemohli po nich stříleti. Ve vedlejším nouzovém domku č. 27 zavraždili dvě ženy, 62letou Anežku Kavanovou a její 46letou dceru Annu…. Svědkyně tohoto činu Marie Plzáková ušla jejich pozornosti tím, že si přetáhla peřinu přes hlavu.

SS–mani nahnali do domů ÚSP a obecních domů asi 6000 osob a z nich si vybrali muže jako rukojmí a ochránce při bojových akcích. Při ústupu vzali SS–mani s sebou 300 mužů a dohnali je s rukama zdviženýma až na Zbraslav, při čemž tito lidé musili svými těly krýt německé tanky a pěchotu. Mezi nimi byli policejní strážmistr Jaroslav Klokočník a Jindřich Hošek, kteří přemluvili maďarské SS–many, jimž byli předáni na Zbraslavi, aby se vzdali, načež se vrátili s nimi do Prahy a předali je Mezinárodnímu Červenému kříži.

Drahomíra Matušková, rozená Brožová, která byla zaměstnána jako kuchyňská síla ve škole na Pražačce, udala, že ve dnech revoluce, v sobotu dne 5. května, byli přivedeni příslušníky SA do školy dva mladíci ve věku 19 až 20 roků, kteří byli na strážnici týráni a pak zastřeleni. Dne 7. května byl zastřelen školník Curmon a týž den ještě několik osob. K polednímu viděla vcházeti do školní budovy brankou policistu, který měl bílý prapor. Když udělal tři kroky od branky, byl stráží zezadu zákeřně zastřelen. Byl to policejní strážmistr Václav Bečvář, bytem ve Vršovicích čp. 454.

V noci ze dne 5. na 6. května asi ve 23 hod. 30 min. viděla svědkyně nákladní auto, na kterém byly naloženy mrtvoly. Podle výpovědi příslušníků SA byly mrtvoly odvezeny na libeňský most, kde byly shozeny do Vltavy. Bylo jich 15 až 17. Potud zpráva policejního ředitelství v Praze.

Připojíme ještě několik podrobností z líčení obyvatelů v Krči. Vše je rovněž svědecky prokázáno.

Ze zadu zastřelena Helena Podolská. Do krytu, kam byli vehnáni, byl vržen ruční granát, načež se několik SS–manů vrhlo dovnitř a počalo stříleti z opakovacích pušek. Přitom byli zraněni tři muži a tři ženy. Ve shora uvedených domech pak Němci kradli a loupili. V domě čp. 1259 loupili, při čemž zastřelili dva muže a to Rudolfa Šticha a Bohumila Morávka. Se střechy téhož domu shodili na dlažbu neznámého muže, který se pádem zabil. Dům pak zapálili. Z ulice Na Veselí z čp. 821 a 825 bylo obyvatelstvo vyhnáno z krytů a hnáno směrem do Krče, při čemž bylo vyhrožováno, že za jednoho zastřeleného Němce bude zastřeleno 100 Čechů. V ulici Nad Studánkou, z domů čp. 874, 1018, 1103, 1104, bylo obyvatelstvo vyhnáno z krytů do školy do Krče, při čemž bylo zastřeleno 2 roky staré děcko, dvě ženy a tři muži. Také tyto domy byly vyloupeny a potom zapáleny.

V kostelíku v Kostelní ulici v Michli byl soustředěn větší počet mrtvol obojího pohlaví, mezi kterými byly též děti ve věku jednoho až tří let. Velitel revíru, policejní nadporučík Hejdl zjistil, že tito lidé byli hrozným způsobem zahaveni uřezáním hlav, uší a probodáním bodly. Mezi nimi byly i těhotné ženy, které měly rozpáraná břicha.

Svědkové, vraždění ve sklepě v Úsobské ulici v čp. 255, kteří se jen náhodou zachránili, Šťastný Václav, Šťastný Ladislav, Fořt, Fořtová, Čvančara, Doušová, Králík, Maxová, Králíková Libuše, Lenochová Věra, Eichlerová s dcerou, Šnajdrová, Dlouhý, Božena a Danuše Králíkovy, vypovídají shodně asi toto: "SS–mani vyrazili skleněné dveře, vedoucí ze zahrady do přízemí, a vnikli do sklepa. Seděli jsme na lavicích podél zdi. Byly tam také postele a pohovky, na kterých ležely ženy a děti. Vrahů bylo šest. Začali střílet. Nastal zmatek a křik. Němci dobíjeli umírající pažbami a olupovali je. Trvalo to asi deset minut. Všichni jsme padli na zem. Když se nikdo nehýbal, odešli, ale jeden se ještě vrátil a vystřelil několik ran. Ranění začali naříkati. Kdo z nás mohl, utekl do sklepa sousedního domu. Byli jsme tak vyděšeni, že jsme nedovedli raněným pomoci."

Pan Václav Mencl, který vstoupil s četou MUDr Koukolíka do tohoto sklepa dne 9. května, vypravuje: "Byl to příšerný obraz hrůzy. Zde v rohu hromada těl, někteří se vztyčenou rukou, jinému visí hlava se stolu. Těla propletená. Dítě klečí na kolenou, hlava je zvrácena ke zdi. Beton podlahy je pokryt ssedlou krvL V koutku na lavičce leží svinutá československá vlajka, slepená krví. Na šedě natřených dveřích sklepa je velikými písmenami napsáno: "TOTE! NICHT EINTRETEN I" To zde psala bestie, studená bestie. Dr Koukolík organisuje pochod smrti. Veliký nákladní automobil je plný."


Výňatek z knihy „Šest let okupace Prahy“. Publikaci redigoval Václav Buben, I. vydání v červenci 1946 vydal osvětový odbor hlavního města Prahy, nákladem Orbisu v počtu 3300 výtisků. Brožurka obsahuje výňatky z textu. Drastické podrobnosti mučení neuvádíme.
14 komentářů :

 1. Hajzlové skopčácký se mstili za prohranou válku a dnešní náckové by jim stavěli pomníky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historik Pavel Žáček (ÚSTR) tvrdí, že nejde o přepisování dějin, pouze o nový pohled, neb právě pohled na historické události se vyvíjí. Když nelze změnit ony události, musí se změnit ten pohled. Aby bylo dosaženo účelu. naše země nebyla osvobozena. Osvobodila se jaksi sama. Zejména pak Praha. Ale i peklo Osvětim, nebo její předsíň Terezín. Sověti neosvobozovali. Kradli a znásilňovali a pokud umírali, tak pouze náhodou nebo z chlastu. Ostravu nezničili protože ji potřebovali, kdežto hrdinní Američané plzeň a Pražské továrny bombardovali, protože je nepotřebovali. A tak podle těchto historiků 8.5 skončila II. světová válka a její konec slavíme. Co na tom, že se v Praze bojovalo ještě 9.5.po celý den a u Příbrami ještě 12.5. Protože by museli použít termín "osvobození naší vlasti" a tím i roli sovětské armády. A to je mimo trasu onoho vývoje pohledu. A navíc jim nějak uniklo, že II. světová válka skončila 2.5.1945 kapitulací Japonska. To by ovšem museli přiznat rozdrcení miliónové Kwantungské armády v Číně sovětskými vojsky a připomenut osud Hirošimy a Nagasaki. A tímto směrem se ten nový pohled nevyvíjí.

   Smazat
  2. Pořád jsou největší problém voliči, ti je dostali do politiky.

   Smazat
  3. Jistě, tento "kulturní národ" soustředil pod své prapory "verbeš" celé Evropy a současní náckové by rádi rehabilitovali své otce, dědy!
   Zneužívají k tomu mladé i senilní dědky a báby.

   Kdo nepochopí, proč utíkali ke "spojencům" tehdy, vědomi si svých zločinů proti lidskosti, nemůže ani pochopit současnou situaci.

   Máme již příliš dlouho mír a ten někomu vadí!

   Smazat
 2. A Vaclav Havel se Némcum omluvil.Tim zacala tragedie a poníženi českeho národa.Emanuel Moravec ma dnes hodné pokračovatelu.Žit v tomhle state mne už nebavi.Strašne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:25
   Jenže Emanuel Moravec se alespoň zachoval jako chlap a zastřelil se.....myslíte,že to někdo z trojice vlastizrádců Novotný,Hrb,Kokotlář udělá????

   Smazat
 3. Čím více let uplynulo od války, tím více je třeba o tom mluvit. Vysvětlovat to dětem na příkladech novodobých válek. Možná by se divily, jak je to dnes vše stejné. Jenom ten Hitler se nejmenuje Hitler.

  OdpovědětSmazat
 4. nadlidi z SS?.. vrahové?.. to už se přece nenosí!.. poslouchám ČT a čtu novinky a jiný maimstream a přece dnes už vím, že to byli přece skvělí bojovníci proti komunismu a když se kácí les, lítají třísky!.. a kdyby Áda nebyl kretén, skvělí němečtí generálové to mohli vyhrát a my Češi jsme se nemuseli potýkat s týpky typu Kovářů a toho nádhernýho pitomce z Řeporyjí, co mi ho pořád Alzheimer bere z hlavy... a nemuseli bychom sledovat, jak nás naši politici pomalu zaprodávají Čtvrté říši té krači Merkel a Bruselu... lovili bychom si tiše šípy krysy k obědu v sibiřské tajze a srali bychom zvysoka na všechna ta VIP hovada všude kolem nás...

  OdpovědětSmazat
 5. Pošlete Hřiba na samostudium dějin Prahy do vazby.
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/3267-vidlak-z-moravy-hrib-vyklada-rodilym-prazanum-jak-prahu-osvobodil-v-roce-1945-to-snad-ne

  OdpovědětSmazat
 6. Jo, dost lidi na radnicich Prahy tu v posledni dobe zhnedlo, odstranuji pomniky osvoboditelu a staveji pomniky valecnym zlocincum... jen pripomenme plny Vaclavak lidi vitajici prijezd hitlerovskych vojsk do Prahy v r. 39

  OdpovědětSmazat
 7. Přesně. Němcům vše odpuštěno, necháváme je tady rabovat... Ovšem RUSKU, "SOVĚTSKOU okupaci" odpustit nelze i přes to, že bez RA, bychom neexistovali.

  OdpovědětSmazat
 8. Vidlák z Moravy Hřib vykládá rodilým Pražanům, jak Prahu osvobodil v roce 1945? To snad ne!

  http://www.skrytapravda.cz/domaci/3267-vidlak-z-moravy-hrib-vyklada-rodilym-prazanum-jak-prahu-osvobodil-v-roce-1945-to-snad-ne

  OdpovědětSmazat
 9. noviczech
  ...dobře, článek pravdivý a důkazný, ale vědí toto i "čeští" soudci? Vědí toto i ti, kteří nás po roce 1990 prodali západu? Dobrý článek a tím to končí??? Lidé, vzpamatuje se, jak říkal pan Werich: chcete být neviditelní, chcete ...a další věci plné hloupostí? Když NE, tak si zařiďte zem, STÁT, jaký chcete! Poučte se, že ZLO MUSÍ BÝT POTRESTÁNO, když není, hledejte PROČ NENÍ! JINAK mohou přijít těžké doby krveprolití, protože jsme ZASPALI POTRESTAT ZLO!!! A ptáte se jak? Neptejte, já mám odpovědnost za SVOU práci, ROZUMÍTE...?

  OdpovědětSmazat
 10. Tady máte ty propagátory "GENŮ"...odkud se to bere v těch Kolářích a ostatních těch kriplech?..samozřejmě,mají to v genech,co chcete od těch hitlerčíků čekat?,...nebo zase nééééméééébéééénemec ?????????????

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.