Reklama

pátek 8. května 2020

Němci útočí proti povstalecké Praze II

Praha, květen 1945
- hořící Staroměstská radnice
8. 5. 2020 ČeskéNárodníListy
„Nejvíce obětí německých násilností bylo v Praze XIV., Dolní a Horní Krči. Dne 6. května 1945 přijely 4 tankové divize generála Schörnera, které hned zahájily palbu z kulometů a tankových děl do ulice Linecké, do ulice U vozovny, do okolních domů, oken a zahrad. Tyto tanky se přiblížily až k barikádám, ale když přes ně nemohly dále, nemilosrdně střílely po okolních domech. Posádka, která s nimi přijela, rozběhla se po domech, násilím vylamovala domovní i bytové dveře, drancovala v bytech, obchodech i v krámech, načež uloupené zboží, jako zlato, prádlo, šatstvo, obuv a potraviny nakládala na vozy a odvážela zpět ke Krči. 

Byty, ve kterých nebylo nic nalezeno, byly demolovány, nábytek rozstřílen a zapálen. V domě čp. 976 v Linecké ulici byla zastřelena manželka policejního praporčíka v. v. Františka Voseckého a když ji příslušníci rodiny snášeli do přízemí domu, bylo po nich stříleno, při čemž byl též syn shora jmenovaného zraněn. Obyvatelé v těchto místech byli vyhnáni z domovních krytů, voděni po ulicích, při čemž musili krýti německé hlídky, které je ohrožovaly automatickými pistolemi. Příslušníci SS, většinou mladíci od 17 do 19 roků, vyhrožovali, že padne–li německý voják ranou z barikády; bude postřílen houf' rukojmí. Podél cest, kterými se za stálého vyhrožování musili ubírati, viděli všude mrtvoly Čechů. K raněným nikdo nesměl, ač volali o pomoc. Zakrátko byla všechna okna v okolí vytlučena, byty zápalnými střelami zapáleny a kdo se odvážil hasit, byl zastřelen. Po násilném vyvlečení mužů z krytů došlo též na ženy, děti a i starce, se kterými bylo nakládáno s největší surovostí. V Linecké ulici, v čp. 927, bylo Rosákové zabito jednoroční děcko, které nesla na ruce. Obyvatelstvo bylo voděno z místa na místo. Všichni byli tlučeni pažbami pušek, holemi a vším, co bylo po ruce. Vojíni jednotek SS tloukli na uzamčená vrata a když jim obyvatelé přišli otevřít,. byli na místě zastřeleni.

V domě čp. 1259 byli takto zastřeleni dva muži a jeden shozen se střechy domu na ulici. V Bořkově ulici byli obyvatelé domu čp. 913 vyhnáni ze sklepa na dvůr za nouzový domek č. 15; pět mužů bylo postaveno ke kůlničce na dříví a zastřeleno. Strojní pilu a obytný domek i se stájemi SS–mani zapálili před očima obyvatelů. Byly také zapáleny nouzové domky č. 33, 48, 8, 6 a 7, které byly před zapálením vypleněny. V kolonii Na Děkance byli vyhnáni muži z domků a hnáni jako rukojmí do školy u pankráckého hřbitova. V ulici U pankrácké vozovny byly domy čp. 1040, 1041, 1042, jejichž obyvatelé byli vyhnáni z krytů, vypleněny a byty zapáleny. V ulici Kochově byli obyvatelé domu čp. 1077 vyhnáni z krytu a hnáni do Krče. Dům byl zapálen. V ulici Nad Jizerkou, v domě čp. 1075, byl v bytě zabit jeden muž, byt byl zapálen; zabitý v něm uhořel. Dům vyhořel celý. Byly dále zapáleny domy čp. 1076 a čp. 1243. Obyvatelstvo těchto domů bylo odvlečeno. V ulici Jünglingově byli obyvatelé domů čp. 423, 424, 425 a 426 vyvedeni z krytů, zahnáni do sklepa domu čp. 424, při čemž v domě čp. 426 byla na schodech u sklepa zezadu zastřelena Helena Podolská. Do krytu, kam byli vehnáni, byl vržen ruční granát, načež se několik SS–manů vrhlo dovnitř a počalo stříleti z opakovacích pušek. Přitom byli zraněni tři muži a tři ženy. Ve shora uvedených domech pak Němci kradli a loupili. V domě čp. 1259 loupili, při čemž zastřelili dva muže a to Rudolfa Šticha a Bohumila Morávka. Se střechy téhož domu shodili na dlažbu neznámého muže, který se pádem zabil. Dům pak zapálili. Z ulice Na Veselí z čp. 821 a 825 bylo obyvatelstvo vyhnáno z krytů a hnáno směrem do Krče, při čemž bylo vyhrožováno, že za jednoho zastřeleného Němce bude zastřeleno 100 Čechů. V ulici Nad Studánkou, z domů čp. 874, 1018, 1103, 1104, bylo obyvatelstvo vyhnáno z krytů do školy do Krče, při čemž bylo zastřeleno 2 roky staré děcko, dvě ženy a tři muži. Také tyto domy byly vyloupeny a potom zapáleny.

V kostelíku v Kostelní ulici v Michli byl soustředěn větší počet mrtvol obojího pohlaví, mezi kterými byly též děti ve věku jednoho až tří let. Velitel revíru, policejní nadporučík Hejdl zjistil, že tito lidé byli hrozným způsobem zahaveni uřezáním hlav, uší a probodáním bodly. Mezi nimi byly i těhotné ženy, které měly rozpáraná břicha.

Při dobývání velkostatku Rajtknechtky SS–mani postříleli a utloukli pažbami všechny muže v počtu 23 a tyto pak zahrabali na Dlouhé ulici poblíž Hanourových domů. Při zahrabávání, jak bylo zjištěno, mnozí ještě žili. V Michli vypálili okupanti celkem 45 obytných domů, které předtím vykradli.

Dne 7. května 1945 ve 12.15 hod., když se přední hlídky SS–manů stáhly do prostoru podolského hřbitova v Praze XV, začaly ihned prohlížeti všechny obytné domy a když našly muže, zastřelily jej po delším týrání. Totéž se dělo v oblasti Pekařky v Praze XV–Podolí. Tak přišli o život: J. Měšťák, Josef Myslivec, Miroslav Valtr, Richard Převrátil, profesor O. Veber, Jar. Zelenka. Domy byly do základů vypáleny.“


Z publikace „Šest let okupace Prahy“. Publikaci redigoval Václav Buben, I. vydání v červenci 1946 vydal osvětový odbor hlavního města Prahy, nákladem Orbisu v počtu 3300 výtisků.

15 komentářů :

 1. Ejhle, přátelé Havla a demokratické opozice. Jim se Havel omluvil... a slavil s ostatními kolaboranty a s jejich potomky prozápadní kapitulaci nekapitulaci z OSMÉHO KVĚTNA, jako facku našim sovětským osvoboditelům.

  OdpovědětSmazat
 2. Otázka je , jaký účel to povstání mělo , Němci nejspíš žádný zájem bojovat neměli , spěchali k Američanům !

  OdpovědětSmazat
 3. Otázka je , proč to pražské povstání vůbec bylo , Hitler byl mrtev , Němci spěchali do amerického zajetí a o žádné boje neměli zájem , chtěli jen volný průchod !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:01, 12:05 vám nedošlo, že někteří plnili rozkaz bránit se do posledního náboje, jiní, vědomi si prohry páchali sebevraždu a brali sebou nevinné, někteří rabovali s nadějí, že nějak unikmou nebo se vykoupí? Taková je válka, takové jsou výsledky hrátek mocných. Tak se nechte znovu do toho zatahovat. Fanatiky, kariéristy, horlivými hlupáky, jako jsou pánové Novotný, Kolář a Hřib ... postrkovaní odjinud.

   Smazat
 4. To, co prováděly německé bestie, nelze nikdy odpustit a zapomenout !

  Hlavně ale, že havloidi, Řeporyjec a další "demokrati" budou připomínat stále jen to, že sovětští vojáci byli strašně "krutí a nevychovaní" , když někomu náhodou sebrali kolo nebo hodinky !

  Jak vůbec může někdo srovnávat zabavení kola s mučením, týráním, a smrtí , včetně poprav civilistů ?

  OdpovědětSmazat
 5. Poděkování Rudé armádě a Ludvíku Svobodovi za osvobození 1945.
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/1618-podekovani-rude-armade-a-ludviku-svobodovi-za-osvobozeni-1945-cert-vem-kolaboranty-kolem-novotneho-hriba-a-kolaru

  OdpovědětSmazat
 6. Tahle publikace by se mela znova vydat.

  OdpovědětSmazat
 7. K tomu nejde dát žádný komentář. Bylo to vydáno rok po ukončení války. Z toho lze jen usuzovat to, co asi "dělali" jednotky SS v Bělorusku, Ukrajině a v Rusku a abych nezapměl na francouzké město, snad Oradur ? No a nutno také dodat, že Vlasovci zpočátku, něž vznikla ROA, "bojovali" nejen ve Wechtmachtu, ale i v jedotkách SS a dnes mají v Praze svůj pomníček,asi za likvidaci povstání ve Varšavě, divím se , že se Poláci ještě neozvali. Dodávám, že se zbytky SS právě v Praze bojovala 9.5.45 Rudá armáda maršála Koněva.

  OdpovědětSmazat
 8. Ministerstvo obrany RF odtajnilo dokumenty o osvobození Prahy

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020050811909061-ministerstvo-obrany-rf-odtajnilo-dokumenty-o-osvobozeni-prahy-/

  Poděkování Rudé armádě a Ludvíku Svobodovi za osvobození 1945:

  http://www.skrytapravda.cz/domaci/1618-podekovani-rude-armade-a-ludviku-svobodovi-za-osvobozeni-1945-cert-vem-kolaboranty-kolem-novotneho-hriba-a-kolaru

  OdpovědětSmazat
 9. Amíci po masakru US zajatců u Malmedy příslušníky SS přestali brát do zajetí (stříleli je bez soudu). Stejně se mělo zacházet ve větším měřítku s SS v Praze za tahle zvěrstva. Těch pár lynčovaných Němců, o kterých se píše stále více, byla odplata zcela minimální.


  OdpovědětSmazat
 10. Poděkování Rudé armádě a Ludvíku Svobodovi za osvobození 1945.
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/1618-podekovani-rude-armade-a-ludviku-svobodovi-za-osvobozeni-1945-cert-vem-kolaboranty-kolem-novotneho-hriba-a-kolaru

  OdpovědětSmazat
 11. Dnes bychom tu nebyli, nebýt sovětů. Hle civilizovaní Němci. Neuvěřitelné, jak se dá dnes pravda ohýbat..

  OdpovědětSmazat
 12. No a dnes spousta "inteligentů" popisuje hnusné zabíjení esesáků.

  OdpovědětSmazat
 13. Povstanie nebolo v pláne, vzniklo, akosi - nedopatrením, barikády boli obranným a nie útočným prvkom, ako odpoveď na teror SS -

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.