Reklama

neděle 31. května 2020

Petříčkův dopis a jeho ozvěny


Petr Vlk
31. 5. 2020 KosaZostra čili https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/05/29/petrickuv-dopis-a-jeho-ozveny/#more-963916
Redakce Nové republiky stála vždy spíš na straně prezidenta Miloše Zemana a většinou podporovala i mnohé politické kroky premiéra Babiše. To nám ale  nemůže zabránit, abychom některé jejich politické kroky nepodrobovali kritice. Následuje příspěvek vydavatele portálu Kosa Zostra, dlouholetého kritika Miloše Zemana a Andreje Babiše. Nyní tedy Ing. Petr Vlk:

Minulé pondělí padla v podstatě veškerá koronavirová omezení a chvíli to vypadalo na politickou selanku. S tím, že v parlamentě bude rvačka kolem finančních sanací koronaviru, ale celkem běžných rozměrů. Jenže pak ministr zahraničí Petříček, spolu se svými dvěma předchůdci -Zaorálkem a Schwarzenbergem zveřejnili v Právu otevřený dopis reagující na záměr nové izraelské vlády anektovat židovské osady na západním břehu Jordánu – tedy území, které bylo přiznáno rezolucemi, jak Valného shromáždění OSN, tak její Rady bezpečnosti – Palestincům jako jejich suverénní teritorium pro jejich budoucí stát. A toto bylo dokonce také zakotveno v několika dosud uzavřených smlouvách mezi Izraelem a OOP.

Petříček a spol. si dovolili tento záměr, který je v každém ohledu v zásadním rozporu s mezinárodním právem podrobit kritice. A strhla se bouře. Než se budu těmi opravdu rozhořčenými reakcemi na jejich adresu zabývat, dovolím si 1:1 převzít text jejich otevřeného dopisu, abychom věděli, přesně o čem se vlastně bavíme.

Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií? 
Tuto otázku si dnes kladou politikové, experti i řada veřejných osobností v souvislosti s koaliční dohodou nové izraelské vlády a dalšími informacemi naznačujícími úmysl anektovat části okupovaných palestinských území. To je perspektiva, k níž se my – současný a předcházející ministři zahraničí – chceme vyjádřit, a to i vzhledem k dlouhodobému strategickému partnerství Česka a Izraele. 
Od konce studené války zaujímala většina mezinárodního společenství, včetně EU a všech jejích členů, ale i včetně Spojených států, jednoznačný a konzistentní postoj ohledně nutnosti dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. To nikterak nesouviselo s jevy, jako jsou antisemitismus anebo někdejší radikální národněosvobozenecká hnutí. 
Naopak, od počátku šlo o postoj konsenzuální a konstruktivní, vycházející ze zahraničněpolitického realismu a zároveň se opírající o mezinárodní právo, které přináší závazky pro obě strany konfliktu. S budoucím palestinským státem proto počítají četné platné rezoluce Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN, klíčové dokumenty EU i platná Koncepce zahraniční politiky ČR. 
Iniciativa, kterou na konci ledna představili v Bílém domě prezident Trump a premiér Netanjahu, ovšem směřuje jiným směrem. Nejde přitom „jen“ o ta území, která má jedna strana získat a druhá ztratit – a to v míře, která de facto vylučuje životaschopný palestinský stát do budoucna. Jde i o princip: nabytí území silou výslovně zapovídá Charta OSN, tedy jakási „světová ústava“ a základní kámen fungování mezinárodních vztahů v současném světě. A jde také o lidskoprávní a humanitární dopady případné anexe, které lze očekávat a které mohou být tíživé. 
Izraelci ani Američané dosud nevyjasnili, co se má stát v dlouhodobé perspektivě s Palestinci na zbytku okupovaných území bez naděje na stát, ba dokonce ani co se bude dít s Palestinci na anektovaných územích – tedy jaká občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva mají mít ne-občané ne-židé v de iure židovském státě. Co tedy bude s Palestinci bez palestinského státu? A co bude s izraelskou demokracií, půjde-li o stát s obyvateli první a druhé kategorie? 
Samozřejmě vnímáme řadu závažných problémů na palestinské straně včetně vlády hnutí Hamás, designovaného celou EU jako teroristická organizace, v pásmu Gazy. Vždy také budeme apelovat na palestinské představitele, aby se aktivně a konstruktivně zapojili do všech mírových jednání. Ale Palestinci nyní nejsou těmi, kdo zvažují jednostranný krok hrubě porušující mezinárodní právo. 
Víme, že Izrael je vzácným příkladem demokracie na Blízkém východě, ale týká se to pouze jeho vlastních občanů, nikoli Palestinců na okupovaných územích. Víme také, že Palestinci v minulosti promarnili možnosti dosáhnout urovnání konfliktu. To ovšem neznamená, že mají být nyní obráni o úrodná území, klíčová pro vytvoření jakékoli formy palestinského státu. 
Základní zásady mezinárodního práva a s ním spojené hodnoty nejsou jen normativním rámcem pro akademické či kavárenské debaty. Naopak, stojí na nich bezpečnost a samotná existence států, zejména těch menších, jako je Česko, které by v bezprávné džungli na rozdíl od těch nejsilnějších stěží přežily a musely by se stát něčími vazaly či zaniknout (pomysleme na naše dějiny mezi lety 1938/39 a 1989). Dotyčné zásady a hodnoty proto nelze ohýbat podle toho, koho se týkají. Musí platit pro všechny stejně.Od toho se také odvozuje nezbytnost ochrany základních lidských práv milionů Palestinců na okupovaných územích (a potažmo také v uprchlických táborech rozesetých i v okolních zemích). Jde v drtivé většině o mladou populaci, která se nijak neúčastnila válek na Blízkém východě, nýbrž se narodila do tíživé ekonomické, bezpečnostní a lidskoprávní reality. Jak EU, tak Spojené státy a samozřejmě OSN (UNRWA, UNOCHA a další agentury) proto vždy považovaly za samozřejmé a nezbytné podporovat mírový proces založený na jednáních a financovaly velkou část jeho nákladů. 
To je nutno vidět i jako investice do bezpečnosti a stability v Izraeli, v budoucím palestinském státě a šířeji na Blízkém východě. Tedy i do naší vlastní bezpečnosti, neboť ta se odvíjí od bezpečnosti našich sousedů a izraelsko-palestinský konflikt vždy měl i přímé dalekosáhlé dopady (např. jako zdroj radikalismu). Objem takových nutných trvalých investic by se s anexí nesnížil, spíše naopak narostl v důsledku nových zvýšených rizik. I takovými, která mohou přímo dopadat na Evropu a její hranice. 
Československo mělo od doby prezidenta Masaryka tradici pevného přátelství s Izraelem, které pokračovalo dokonce i krátce po nástupu komunismu a bylo následně obnoveno po pádu železné opony. Československo také významně přispělo k boji Židů o izraelský stát v roce 1948. Tradici od té doby ctily všechny naše hlavy státu a vlády. A souviselo s ní i to, že už prezident Havel přispěl aktivně a prakticky právě k vyjednáváním mezi Izraelem a Palestinci. 
My sami jsme učinili řadu symbolických i praktických politických kroků, které stvrdily a dále rozvinuly toto strategické partnerství mezi Českem a Izraelem. Jsme si však zároveň vědomi významu světového řádu založeného na pravidlech a vládě práva, a to i pro naši samotnou existenci. 
Přitom také koncepce naší zahraniční politiky jasně říká, že „Česká republika bude nadále podporovat cíle blízkovýchodního mírového procesu, směřujícího k uspořádání ve formě dvou samostatných států. Zároveň bude obě strany upozorňovat na škodlivost kroků tyto cíle podkopávajících.“ Naše politická a občanská zodpovědnost nám proto říká, že se k plánované izraelské anexi části palestinských území nemůžeme postavit jinak než výslovně kriticky. 
Česko a Izrael jsou přátelé. Privilegiem i nezbytnou součástí opravdového přátelství je ochota být k sobě navzájem upřímní a připravenost si naslouchat. V tomto duchu zamýšlíme i náš společný článek a zároveň jsme nadále připraveni naslouchat tomu, co naši přátelé říkají. To vše bude spoluurčovat náš postup při úsilí o dosažení společné evropské pozice.

Tolik otevřený dopis. Je zde někdo, kdo s ním má, byť v jedné jediné větě problém?

Za sebe říkám, že klidně podepíši nejen každé slovo, ale doslova každou tečku za větou!

A přece s nelíčeným úžasem čtu, že:

„Prezident republiky Miloš Zeman vyjádřil ostrý nesouhlas s článkem ‚Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?‘, který narušuje naše vztahy jak se Státem Izrael, tak s USA. Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael,” uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.
nebo
Podle Babiše zahraniční politiku určuje vláda jako celek. „Proto je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale které je v zahraničí vnímáno jako stanovisko České republiky,“ řekl premiér serveru iDNES.
Ovšem další šli ještě dále - jako podlou zradu Izraele označil nynější europoslanec a bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra (ODS), Ten, spolu s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem a dalšími bývalými ministry zahraničí Janem Kohoutem a Cyrilem Svobodou, pak zveřejnil v deníku Právo vlastní dopis s názvem „Odmítáme urážet Izrael“.

„Izrael považujeme za našeho spojence, jedinou opravdu demokratickou zemi na Blízkém východě, s níž sdílíme nejen hodnoty, ale i bezpečnostní zájmy,“ uvedli. Vládě vytkli, že stále nepřesunula českou ambasádu do Jeruzaléma, jak slíbil mimo jiné prezident Miloš Zeman. Z tohoto viní „pasivitu a alibismus ministra zahraničí“. Také se ohrazují vůči „tvrdé kritice“ nové izraelské vlády a formu, s jakou tak bylo učiněno, tedy přes média, nikoliv „z očí do očí“.
A předvedla se i současná parlamentní vědma ODS - Černochová, která Zaorálka rovnou nazvala největším náckem.

Takže si to shrneme - Patříček and Co. si dovolili upozornit, že Izrael se chová v naprostém rozporu s mezinárodním právem a chartou OSN jako agresor, okupant a nyní i zloděj území, které mu nepatří!

A Zeman, Babiš a pár dnes už většinou byvších politikářů po nich, ačkoli neudělali nic jiného, než konstatovali pravý stav věci, neslýchaným způsobem vyjelo!

Abych nemohl být obviněn z antisemitismu, cítím potřebu na tomto místě konstatovat, že stojím dlouhodobě na straně Izraele ve většině jeho sporů s Araby a tzv. Palestinci. A dokonale chápu, proč si pořídil jaderný arzenál a mnohokrát jsem se tvrdě vymezil proti tomu, aby A bombu vlastnil Irán nebo jakákoliv jiná arabská země.

Nicméně v téhle konkrétní věci zcela podporuji Petříčka a jeho dva kolegy! Představují, výjimečně, totiž hlas zdravého rozumu! Nic více nic méně. Okupace je okupací bez ohledu na to,kdo ji provádí. Anexe je anexí a nejhrubší formou agrese, opět bez ohledu na to, kdo ji provozuje!!!

Signatáři otevřeného dopisu mají strach o izraelskou demokracii a její osud. Přiznávám, že ten mne nijak nedrásá. Já mám strach o tu naši domácí -českou!

Máme prezidenta, který vysloveně zábor cizích území silou podporuje! Máme premiéra, který je na tom evidentně stejně! A jediný problém má s tím, že to někdo z ministrů jeho kabinetu otevřeně kritizuje. Správný ministr evidentně podle jeho představ drží hubu a krok. A když se násilné agrese dopouští naši spojenci, je všechno v nejlepším pořádku.

Řešit Vondru, Topolánka, Černochovou a podobné postrádá hlubší smysl a je v podstatě ztrátou času. Koho tihle dnes už třetiřadí političtí šmíráci ještě zajímají?

Vraťme se k Zemanovi a Babišovi. Ale než tak učiním, chci se zeptat zdejších svědků Milošových a ercbabišáků, pokud tu ještě takoví jsou, jak se jim chování a myšlení jejich svatých na mostě v téhle kauze zamlouvá?

Správný svědek Milošův a ercbabišák přece zaujímá nesmiřitelně protiamerické a protiizraelské postoje! Vždy a všude!

A nyní jejich sluníčka jasná nejjasnější OPĚT hlásají slepou podporu a ještě slepější víru v našeho spojence největšího – USA a Izrael! Další trvání na totální absenci elementární soudnosti! Vše je nahrazeno bigotní vírou ve smyslu – co dělají USA je vždy a za všech okolností správné a pro Českou republiku prospěšné! A basta!

Před ne tak dlouhým časem jsme to zažili s s venezuelským vlastizrádcem Guaidoém (že bych znovu dal link na Zemanův zvací dopis?), ještě před tím v kauze Skripal a dnes, v daleko větším rozsahu, to s izraelskou anexí prožíváme znovu! Úžasný pocit!

Prý Petříček a další zrazují naše zájmy a zájmy našich spojenců…. Může mi někdo rozumně vysvětlit, jaký je zájem České republiky na tom, když Netanjahu zabere část území, které mu nepatří? Co to pro ČR přinese prospěšného?

V tzv. Kuberově čínském dopise, který si podle mnoha internetových serverů objednal Hrad, aby bývalého šéfa senátu odradil od návštěvy Tchajwanu, je ČR vyhrožováno ekonomickými sankcemi ze strany Pekingu. A několikrát to hlasitě zdůraznil osobně Zeman i jeho mluvčáček. A to přesto, že republika má s Čínou hluboce pasivní obchodní bilanci. Takže má eventuálně prostor pro odpověď, která by více bolela Peking než Prahu. Zajímavé je, že tentokrát nikdo o ekonomických dopadech nemluví, ačkoli sumarizovaný český vývoz do arabských zemí + Iránu+ Turecka, což jsou země, které nepochybně na Zemanovu a Babišovu kritiku nějak zareagují, je určitě celkově vyšší než ten do Číny o Izraeli nemluvě. Kde je tady Zemanova „proslulá" (dodávám, že smutně) ekonomická diplomacie?

Půjdu ještě dál- Zeman loni, při návštěvě Srbska se tam omlouval za svůj někdejší souhlas s přelety humanitárních bombardérů NATO přes český vzdušný prostor…. Hm… A co jako provozuje dnes? Humanitární bombardování přivodilo odtržení srbského území - Kosova. Tentokrát izraelské a americké letouny zřejmě zůstanou na zemi. Bombardování nebude třeba. Území už je vojensky obsazeno. Také se odtrhne? Kdy se Zeman omluví Palestincům nebo jiným Arabům, kteří tohle nikdy nespolknou? Jde o úplně stejnou kauzu!

Babiš je na tom stejně. Jen to schovává za kritiku toho, že jako dva ministři jeho vlády a že zahraniční politika je věcí celého kabinetu. Zvláštní ovšem je, že když v minulosti Herman přijal dalajlámu, tak se za svého kamaráda ministra v podstatě postavil. Nebo když Zeman a jeho poskoci dělají sami ze svého rozhodnutí tzv. čínskou politiku, aniž by se s kýmkoli předem domlouvali, ani necekne! Takže kecy v kleci!

Navíc – oba dva valí svým koblihům do hlav jasné nesmyly! Anexe západního břehu Jordánu ještě do nedávna naprosto nebyla součástí oficiální izraelské politiky. Tuhle kartu, v naprosté nouzi a honění hlasů za každou cenu, aby mohl sestavit nějakou svou vládu, vytáhl v předminulých izraelských volbách Netanjahu. Do té doby si to nikdo z oficiálních politiků netroufl ani vyslovit! Takhle to je! Ukradení cizích území bylo dáno do hry,aby si jistý izraelský politik – Bibi Netanjahu, zachránil zadek a nemusel na politické smetiště! Nic více a nic méně! Ani náhodou nikdo nemůže říci, že by celá izraelská společnost stála za anexí! Je to v podstatě půl na půl. Ta, která není Bibim reprezentována si uvědomuje, že anexí se vytratí i poslední teoretická naděje na nějaké rozumné znormalizování vztahů s Araby. Bez toho je Izrael odsouzen k věčné válce se svým okolím!

A dochází jí i cosi dalšího – že anexe znamená, že uvnitř státu Izrael výrazně vzroste podíl arabského obyvatelstva. S výrazně větší natalitou! Takže ona zmínka o obavách o izraelskou demokracii je plně na místě! Protože jde o to, jaký statut anektovaní Palestinci získají, pokud nebudou NÁSILÍM /sic!/ donuceni svoje domovy opustit! Stanou se z nich občané státu Izrael s plnými právy, včetně práva volit a využívat soudního systému? Jak by v opravdu demokratickém státě mělo být normou? Nebo se stanou bytostmi druhého řádu bez občanských práv, aby nedošlo k naředění voličů arabským elementem?

Nic z toho Zemana Babiše netrápí. Oni řeší jen to, aby se na nás náhodou spojenec největší a Izrael nezačaly mračit!

Jsem krajně roztrpčen tím naprostým nedostatkem české politické samostatnosti a absolutní servility českých politických špiček, když jde o Washington, Brusel nebo Londýn. My prostě místo vlastního názoru a sledování svých vlastních zájmů – slepě věříme! Zřejmě tak, že kdyby nám náhodou někdo z těch, co jim tak úžasně důvěřujeme nařídil, abychom spáchali hromadnou sebevraždu, okamžitě to uděláme. Respektive – Zeman s Babišem a těmi dalšími nás k ní vyzvou!

U Babiše jeho pohnutky chápu. Netanjahu mu jasně musí být sympatický, protože sdílejí stejný osud- oba mají co do činění s justicí.

Bibi už je dokonce před soudem. V obou případech zní stejná písnička – je to účelovka, připravená na to, aby dotyčný velikán zmizel z politiky… Jak jinak! Dobře to známe!

Vedle toho – Babiš má zřejmě bude mít velké problémy s Bruselem, takže kde může, dělá problémy, aby si v té Bruseli nemysleli, že se jen tak dá. A přimknul se proto před časem k mocnému americkému dubisku – viz vrtulníky a už jsem publikoval odhad, že ohledně obrněných transportérů budeme nakupovat ASCODy od evropských afilací amerického koncernu General Dynamics. Ten se prostě chce ukázat Američanům jako lumen nejvěrnější. Což potvrdily i ty transportéry. Nedávno je kvůli úsporám s v souvislosti s náklady na CoVid 19 už škrtnul. Nyní je je to pro něj znovu priorita!

A mimochodem – budeme dostavovat jádro. Pokud o tom bude rozhodovat nějaká Babišova vláda, zkuste si tipnout kdo ten megakšeft vyhraje?

Přemýšlím nad Zemanem. A jeho zavilým amerikanismem ohledně Izraele…. Jak to jde dohromady s jeho podlézáním Číně? Že by přeci jen se chtěl nějak vetřít do Bílého domu, aby měl taky společnou fotečku s americkým prezidentem? A tlačí na pilu , aby si ho Trump, pokud možno ještě do listopadu všiml a pozval ho do Bílého barracku? Protože když vyhraje Biden, má naprostou jistotu, že se mu nic takového do konce prezidentování určitě nepřihodí! Jenže Trump je stejný narcis jako on. A ty Číňany mu prostě stejně neodpustí!

Fakt by mne zajímalo jak tenhle případ a svého svatého vidí zemanisté a babišáci….Nemají to s těmi svými modlami jednoduché.

Nemají? Omlouvám se – mají! Oni přece také slepě věří! Cokoli dělá Miloš nebo Andrej je přece požehnáním pro tuhle zemi. Asi jako sucho a kůrovec dohromady!
62 komentářů :

 1. Skvělý článek dokládající "schizofrenii" naší zahraniční i domácí politiky.
  Postup Moše Zemana i Bakšiše je naprosto podřízenecký a to z důvodu, že oba se "halachou" u Zdi nářků zavázali hájit zájmy izraele a Židů... A co se toho přiblblého nikoli parlamentu, nýbrž patlamentu týče, přeměnil se ve filiálku knesetu a odhlasovává si tam "Deklarace na podporu Izraele a jeho ochranu", přestože jsou v rozporu se zájmy vlastního lidu, na které z vysoka sere...
  Hanba jim všem a Izraeli, tomu centru světového terorismu, zvlášť !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co Taj wan? Co dělal "čínský dopis" v Kuberově domácí pozůstalosti? Kdo ho tam dopravil? Je tam tolik záhad, že se už pravdu nedozvíme. A BIS "vaří a vaří" další oblíbenou polívčičku.

   Vymazat
  2. Postoj jak Babiše je určován lokajskou podřízeností CIA - viz jeho návštěva v USA a Zeman je jejich loutka už z doby, kdy působil v Prognostickém ústavu při ÚV KSČ - pobočky CIA v ČSSR !! Oba to jsou bezpáteřní lumpové !!

   Vymazat
  3. Troufnu si připomenout, že své fotečky se všemi presidenty od Toníčka Novotného (Klému Gottwalda, ani Tondu Zápotockého nestihla) sbírá Bohdalka.

   Vymazat
 2. Tak jo nesouhlasím s tím čemu se říká Česká zahraniční politika. Ale v současné situaci oba jmenované musím podporovat protože jsou menší zlo. A pan autor by tam dal demožumpu a pyjáty pak by se teprv divil jak by to vypadalo.

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud autor pokládá za " demokratickou zemi " stát Izrael , který jen například při operaci " Lité olovo " v roce 2008 zmasakroval 1300 Palestinců při vlastních ztrátách 13 mužů ( z toho několik bylo zabito " vlastní přátelskou palbou " ) pak je to s ním na pováženou. Operaci " Lité olovo " lze dohledat na wikipedii a podobných operací je tam více. I nacisté by byli šokování brutalitou armády Izraele.

  Rovněž " zajímavým tvrzením " je , že Izrael jadernou zbraň mít může a arabské státy ne.

  Koho napadl za posledních 200 let Írán ????? A kolik států napadl Izrael ??? Pro ty se slabou pamětí Egypt ( 1956,1967), Irák ( 1981 - vybombardování jaderného reaktoru), Libanon ( 1986), Sýrii - mnohokrát v současné době , do vzdušného prostoru Libanonu vstupuje Izrael kdykoli si vzpomene .

  Takového státu se chcete zastávat ??? Patrně proto že velká část politiků a miliardářů ČR je židovského původu ??

  Proč jinak by to pro nás měl být klíčový partner ??

  Exportuje tam snad ČR 1/3 vývozu jako do Německa ??

  Nebo snad z Izraele dovážíme ropu, zemní plyn, či palivové články do jaderných elektráren ??

  Obchodní výměna s Izraelem je celkem zanedbatelná , a pro ČR nijak výhodná ( viz předražených 8 radarů).

  Tak proč jinak bychom se měli neustále zaobírat tímto problematickým malým státem , který není ani v EU ani v NATO a leží daleko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9.25 - souhlasím

   Vymazat
  2. Tento problematický malý stát, který není ani v EU ani v NATO a leží daleko, má nejlepší potenciál rozpoutat tu předposlední světovou válku (aneb, jak řek už strýc Einstein, dál se bude válčit přinejlepším šutrama).

   Ale má přece i jiné zajímavé charakteristiky, a možná významnější v kontextu. Není to stát jako každý jiný, a když mluvíme o Izraeli, někdo myslí ten stát a někdo spíš to něco jiného. Ostatně: Vlkovy sympatie, domnívám se, směřují samozřejmě k tomu nominálně malému státu a jeho židovským občanům, kteří ledacos dokázali, ať se to komu líbí, nebo ne, a ať při tom občas jednali poněkud sršatě.

   (Ostatně stačí si doopravdy přečíst Ostrovského, Šolochova, oficiální autory, žádného Solženicyna - dodnes obdivuhodné budování socialismu v jedné zemi taky nebyla zrovna selanka. A na druhé straně, demokracie neřkuli spravedlnost v Izraeli má své hodně drsné limity,ale kde nemá?? - nad tím se pozastavuje jenom ten, kdo vzal vážně liberální ideologii. Ale to odbočuju.)

   Izrael je ale taky sionistický projekt intenzívně propojený s částí nebo jednou ze dvou skupin americké vládnoucí třídy (jestli se vám vím líbí deep state, globální elita nebo něco jiného, říkejte si tomu jak chcete). Ta dvě uskupení jsou dnes evidentně už za hranou nevyhlášené války.

   (A ostatně, Židé nebo židovské entity jsou na obou stranách, i když pokrevní atd. příslušnost nehraje roli, určitě ne na úrovni exekutivních šašků jako náš ministr zahraničí. Vládnoucí třída prostě plus mínus umí vybrat svoje lidi a kapitálu je to fuk. Ostatně Hitler nakonec třeba udělal ze svého napůl židovského řidiče a kammeráda spoluzakladatele NSDAP "čestného árijce" - v klídku. A "Treuer Heinrich" moh prskat jak chtěl.)

   Tudíž, pokud je, například, "nedotknutelný" status Izraele brán vážně v potaz určitou nikoli nevýznamnou částí elit, a na druhé straně, pokud politická elita Státu Izrael dává najevo, že ale tentokrát už opravdu by mohla shodit rukavice, tak se něco nejspíše děje. To je do zančné míry znepokojivé, ani ne tak to jestli je někdo pro nebo proti nebo kdo čím konkrétně zrovna vyhrožuje. A má to samozřejmě a hlavně nějaký kontext - vražda Sulejmaního, Trumpovo škorpení se Saúdy a stav jejich režimu, studená válka s Čínou, prapodivná smrt čínského ambasadora v Izraeli - je toho málo?

   Vymazat
 4. Neexistuje větší mýtus poválečného uspořádání, než-li ten o izraelské demokracii. Je snad projevem demokracie cenzura, princip kolektivní viny či administrativní vazba? Je snad státní terorismus, šovinismus a harašení zbraněmi aspektem demokracie?... Ostatně i běžný život v Izraeli má daleko k demokracii a civilizovanému pojetí lidských práv - viz dokument 'Odsouzena k manželství'.

  OdpovědětVymazat
 5. Nemohu zapomenout, nevím už, v kterém roce to bylo,jak M. Zeman,tehdy jako důchodce z Vysočiny, v bačkorách za pecí v televizním přenosu se rozplýval nad masakrem palestinců, spáchaným izraelskou armádou.Jeho rozčilení dnes má asi nepolitické důvody.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zeman vždy stranil Židům a Izraeli a přehlížel jejich zločiny a korunu tomu všemu nasadil, když prohlásil, že "v Afghánistánu se bojuje za Prahu..." a že "Izrael je jediná a demokratická hráz proti uprchlictví Arabů a mohamedánů do Evropy..."
   A ono je to naprosto obráceně: Afghánistán a fašisticko-nacistická politika Izraele na Střed. východě viz. Palestina, Libanon Sýrie atd. jsou jedny z motorů imigrace a proto je Moše Zeman jen lhář a žvanil a poskok židů obou táborů, Chasidů i sionistů a nic na tom nenění fakt, že jsou mezi politiky i ještě větší šmejdi...Naopak mě svým názorem příjemně překvapil SchláffenDreck a blb Zadolárek...

   Vymazat
 6. Cenzura na Facebooku, svoboda slova skončila. Pavel Černocký předkládá jasné důkazy. Neuvěříte, za co všechno lze dostat „porušení zásad komunity“

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cenzura-na-Facebooku-svoboda-slova-skoncila-Pavel-Cernocky-predklada-jasne-dukazy-Neuverite-za-co-vsechno-lze-dostat-poruseni-zasad-komunity-625722

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nabízí se otázka, proč tam ten člověk tak zarputile leze? Když mě někde nechtějí, tak tam nepolezu....

   Vymazat
  2. 9:57 jj ja ted "skoncil" 3x30 dni ban na facebooku za NIC!!!
   🤑🤑🤑

   Vymazat
 7. Proč tolik slov? Může napsat, že ho Babiš se Zemanem se*ou jednou větou. Do politiky bych se, byt Vlkem moc nechal, tam jsou vazby a kategorie na které nemá. Jeho posedlost Zemanem a Vabišem bude chorobná,možná už stařecká, umíněnost

  OdpovědětVymazat
 8. To je ten problém,nejen Zeman,Babiš a další bojují za Izrael a zrazují ČR.Zeman se s tou podporou moc netajil,jen ji teď projevil naplno.Od Babiše se to dalo čekat také,protože Babiš není opravdický vlastník Agrofertu,ale jeho přátelé z Izraele.

  OdpovědětVymazat
 9. Quo vadis Nová republiko? K podpoře EU při likvidaci státu Izrael ?

  OdpovědětVymazat
 10. Klobouk dolů nad objektivností autora. Až se fakt divím, že takový článek tento server uveřejnil, obvykle jsou tu nudné články na jedno brdo, Rusko hurá, Amerika & Evropa a hlavně EU fuj. Nu, jen tak dál.

  OdpovědětVymazat
 11. Nikoli. Jsme jen pro dodržování mezinárodního práva. Všemi. Přáteli i soupeři.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O jakém to "mezinárodním právu" to vlastně píšete ? Ve světě přece existuje jen to ?mezinárodní právo", kterou uplatňovala a dosud se pokouší uplatňovat "americká vládní elita" a "vládní elity" států EU.
   Jménem tohoto "mezinárodního práva zařídily zabíjení civilistů v Koreji, Vietnamu, Laosu, Kambodži, Jugoslávii, Afghanistánu, Iráku, Sýrii, Lýbii, atd.atd.

   Vymazat
 12. Pan Vlk se dopusti jednoho faulu, a to ze strcil volice Zemana a Babise do jednoho pytle a napraskal jim. Tim se ovsem dostal na uroven soucasnych liberalnich "demokratu", kteri lidi s jinym nazorem onalepkovali a nejradeji by jim zakazali volit. Jenze situace neni cernobila. Mnoha lidem se nelibi Zemanovo podlezani Izraeli ani Babisova pragmaticka bezpaternost. Ale co kdyz si rikaji, kdo jiny? Kdyz
  vynecham SPD a komunisty, tak kazda z ostatnich parlamentnich stran by nas dostala do situace, kdy bychom
  nevedeli, komu slouzit driv, zda Bruselu, Washingtonu,
  Nemecku, sudetakum,.. Takze asi tak.

  OdpovědětVymazat
 13. Ano Václave, mezinárodní právo se sluší dodržovati v každé době a všemi.

  OdpovědětVymazat
 14. Je anexe a anexe. Záleží na úhlu pohledu. Kosovo pole, Krym, Kypr, Palestina... Máme v tom trochu bordel...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jest. Možná se mýlím,ale zakopaný pes se stal dávno před vznikem tzv.státu "Palestina". Nemohu si pomoci,ale jako etnograf a etnolog musím poukázat na stejný kořen problému jako u sudetů.Proč? Co jsou etnicky "Palestinci" Arabové! Nic jiného než Arabové,byť geograficky rozčleněni přišlí z různých arabských území. Trván na tom,že nejsou autochtonní,kdežto Židé jsou autochtonny již od biblických dob a jejich autochtonita historická,odhlédnemeli-od poválečné migrační vlny, je mimo historickou diskusi. Kdežto palestinští Arabové jsou druhotné etnikum v tomto směru -a nezaujímám žádný antiarabský rasismus. Největší neštěstí bylo rozhodnutí velmoci na tak malém územi instalovat dva státečky opačných polarit,jak etnických,tak historických,geografických atd. Celý problém začal nikoli po II.válce,ale již od tzv.Sykes-Picotovy dohody, tedy od imperiální dohody. Byl to stejný nesmysl a lapsus jako Mnichov nebo Korsovo! Mohl bych pokračovat ale končím.rotože velmoci jsou vinníky a historická restituce státu Izrael byla správná,zatímco pseudoinstalace Palestiny je prostě podle mne Sudetsko svého druhu. Včetně Hamásu,což je jinoetnický inkarnát NSDAP. Ne prostě nemohu přijmout instalaci Izraele a současně Palestiny, to je dle mne účelový politický Mnichov svého druhu. Ale pravým vinníkem byly ony velmoci,které toto dopustily - Britové,Francouzi,dnes Američané určité skupiny,atd. Celý ten projekt je umělina,která nemůže mít jiný konec než katastrofu.

   Vymazat
 15. Když ty "páteřníci" úřadovali téměř 30 let, tak zjišťujeme, že nejsme schopni přežít. Západ do ČR vyváží jen "přebytky", je to vidět ve velkoobchodech. Proč se vozí mléko ze severu Čech na jih a opačně? Mléko by mělo mít svoji kvalitu. To stát ani náhodou nehlídá. Jen ochutnejte mléko "Madeta" a chce se vám "blejt". Tak je "chutné"!!!!!

  OdpovědětVymazat
 16. http://www.skrytapravda.cz/domaci/2468-proc-byla-za-pomoci-usa-v-ceske-televizi-zavedena-cenzura?fbclid=IwAR2D3LhkfWcWesZt7i3bHNAV_mHddG75Uo5aIj8QDCpTSwPsRclhqlfwvXY

  OdpovědětVymazat
 17. Svět se řídí dokumentem Charta OSN, tedy tzv. Světová ústava, která jasně stanovuje kritéria pro řešení mezistátních i mezinárodních vztahů a problémů. Vylučuje násilí a války, přesto války skryté či otevřené probíhají ve světě permanentně. Všechny státy jsou vázané touto "světovou ústavou" přesto si některé dovolují to co je pro celý svět nepřijatelné. A takové státy mají v orgánu OSN tedy v Bezpečnostní rada tzv. právo veta, které umožňují zakrývat zločiny a beztrestnost agresorů, většinou to bývají USA. Proč OSN neumožňuje, aby takové státy, které hrubým způsobem porušují Chartu OSN odejmout právo veta? Nebo snad i zde hrají hlavní roli USD?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den. Právo veta jaderných mocností je nutnou podmínkou bránící konci světa. Měla by ho naopak mít každá jaderná velmoc. V opačném případě by uz dávno byly modré přilby na Krymu s podporou US lodí by tam dohlíželi na správné provedení genocidy, jako jinde na světě v minulosti. A to by pak nedopadlo dobře. V osn se mají domluvit.

   Vymazat
  2. Snad nejen jaderné mocnosti, ale všechny státy světa, které vlastní jaderné zbraně by měli mít právo rozhodovat. Ale především by měli řešit otázku ochrany míru ve světě a ten kdo takové věci dělá by měl být z titulu OSN sankcionován. Přeci není možné, že USA vydává exteritoriální zákony, kterými trestají kohokoliv, kdo se jim nelíbí a nejedná tak, jak si USA přejí...

   Vymazat
  3. Souhlasím s Vámi, že všechny státy disponující by měly mít právo rozhodovat a zároveň i povinnosti, o kterých mluvíte. S tím závěrem, ale bohužel nemohu souhlasit. OSN nemůže toto udělat, protože zkrátka nemá jak tyto sankce vymoci a pouze by se to obrátilo proti OSN, které by mohlo ztratit význam jako platforma pro dialog. To je stejné jako se zákony, kde není žádná moc, která by je vymáhala. Jsou ke škodě, i kdyby byly skvělé, protože pouze dávají falešný pocit bezpečí atd. U nás jsme několikrát zažili, jak chrání mezinárodní smlouvy.

   Vymazat
 18. No to je všechno pěkné. Ale co kdyby se ten Petříček začal konečně starat především o to, o co má. Tedy o blaho ČR a jeho občanů?! Přinejmenším tak vehementně jako to teď dělá pro Palestince. Už jen při představě něčeho takového se člověk začne cítit radostněji.

  OdpovědětVymazat
 19. Článek je kontroverzní, a kontroverzní reakce také budí. Věc se má ovšem tak, že nenadržuje žádné straně. Každý slízl svůj díl smetany i svého rektál alpinismu.
  My Češi snad nevylezeme z nějaké, věčně kýžené řitě. Jakoby na světě byly jen dvě. Co takhle nestrkat tu zasranou českou palici do žádné řitě. A věnovat se sousedům. Češi jsou, neskutečně trapní a směšní se svým přesvědčením, že na jejich bedrech spočívá osud světa. Když něco takového zvládá Rakousko, proč ne Česko.
  Nechte trumpolínu, ať kupuje Grónsko, a Covid 19, ať se projeví.
  Každý má svůj díl pravdy, kromě modré galérky a topdown zakalíných sluníčkářů.
  A sledovat toho z Barrandova. Ode zdi ke zdi. Čížek jako poleno. Kalhoty stažené páskem jistí kšandami. Co ho vlastně řídí? Jeho dluhy?

  OdpovědětVymazat
 20. Co se týče Zemana a Babiše, jejich jako postojů k Izraeli, tak
  v tom vidím něco jako záchrannou vestu v rozbouřeném "moři"
  domácí politiky.

  OdpovědětVymazat
 21. Česká kotlina klid mít nebude, brzy nás stihne osud Palestinců, neb se o náš životní prostor porvou stejní aktéři, jako se dnes rvou o samotnou Palestinu: Chasidští Židé, jenž si z Prahy udělali Nový Jeruzalém a dnes Čechy drží pevně v rukou a mohamedánští primitivové, které sem cpe banda globalizátorů, modlících se ke stejnému bohu, jako ti už Prahu a moc v ČR vlastnící vyznavači Talmudu...Cíl mají stejný, jen různý pohled na způsob provedení...
  Těm prvním slouží Zeman a Babiš a těm druhým "pražská kavárna" a naše česká filiálka amerického sionistického "deep state" s BIS, nevládkami a ASPENem...

  OdpovědětVymazat
 22. Pan Petr Vlk nezklamal. Jako vždy, neopomenul příležitost jak se počvachtat v pochybných krocích zejména Miloše Zemana a potažmo, Andreje Babiše.
  Nepodezřívám občana, ing. Petra Vlka z toho, že by nevěděl, jak jsou vrcholoví politici v aktivní fázi existence závislí na opoře, která jim je, za jistých podmínek, jako jedině dosažitelná a dostatečná, k dispozici.
  Například, svého času ministr zahraničí (kníže) Schwarzenberg nezaváhal a uznal jménem ČR co plnoprávný stát zcela evidentně anektované Kosovo. Dnes tentýž, ve shodné věci dává najevo jiný, zásadně správný postoj s odůvodněním: „Jako starej dědek mohu říkat pravdu i o Izraeli“.
  Pan Vlk tak prostou pravdu přehlíží, nezabývá skutečnými bolestmi současného světa a vládnoucího režimu. Pan Vlk dává přednost tomu, opírat o jeho průvodní jevy, svoje osobní, nic nového neříkající nelibosti. JiH

  OdpovědětVymazat
 23. Tohle s článkem velmi souvisí.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Svetaznaly-Milan-Syrucek-Jsme-ukolebani-blahobytem-USA-si-myslely-ze-se-jim-nemuze-nic-stat-a-odnesly-to-nejvice-625743

  OdpovědětVymazat
 24. Dopis bych také bez problému podepsal a Vlkův pohled také sdílím. Ač Zemanovec mám se Zemanem problém, i když na druhé straně jeho stanovisko není nové.

  OdpovědětVymazat
 25. 13:37 možná poněkud uniká pozornosti, že pokud ČR nemá plně podléhat kuratele SRN, má možnost hledat oporu leda v USA i v nesporných možnostech "židovské" lobby. Těžko jinde, zvlášť potom, kdy z EU odchází Británie. Je patrné, že politika skutečně "všech azimutů", je pro ČR vyloučena. Jak dalece přípustným se stal Zeman v Moskvě a Pekingu? Kde a jedině, bez místních protestů (na půdě USA), získal potlesk ve stoje? A to nechme stranou "Zeď nářků" a jarmulku (to, abych nepominul ani Babiše). JiH

  OdpovědětVymazat
 26. Kolik českých super duper pobliTIKů má dneska vlastní názor? Vždyť je to až na výjimky VOLI-éra přizdisráčů.
  Tzv. opopreNATOidní expozitura je opravdu jen iroNICKEM demošky. Nevyhraju, nehraju, demošku neuznávám. Samet ve znamení hackerkrajce. Vadí to pro-KURA-tuře? Co je s vrcholovou Bradavicí? Rathů kolem dokola jak NAseTO. Má snad palici v něčí říti? Nemá se řídit zákony a nikoli něčí řití?
  A Meloun bičíků a RÁJtek? Hodlá se měřit s Covidem 19. Co NATO fízlové? Nemají náhodou fízlovat?
  Všichni zachovávají stádnickou moudrost. Stažený ohon nechť je novým znakem této politické sebranky.

  OdpovědětVymazat
 27. Zeman a Babiš jsou ukázkový oportunisté !...ale koho jiného volit/z možných premiantů/ ? Jsou jenom menší zlo ! Piráti jsou fašouři s krycí kamufláží hippie, TOPka, ODSka, Černoprdelníci nebo chvilkaři jsou fašouři jak vystřižení z doby, kdy psal své hry Bílá nemoc, Válka s mloky, Matka.. Karel Čapek !

  OdpovědětVymazat
 28. Atomizace názorů, dospělých Čechů Moravanů a Slezanů nemá konce. Přitom by pro nás bylo nejvhodnější hledat a najít jednotu. Jinak žádnou šanci nemáme. Na chvilku, při první vlně pandemie to vypadalo, že jsme se dokázali spojit. Ale jak se na program dne dostaly náhrady za vynucenou karanténu, už to zase zapadlo do starých kolejí. Nelenila ani opozice, která by vše zvládla lépe, sice s křížkem po funusu, ale neaktivitu ji nikdo nemůže vytknout. Po sledování mimořádného zasedání Parlamentu, si může jen naiva myslet, že se hledá společná strategie na další krizi. Navíc Brusel, který při vlně nákazy naprosto selhal, si vymyslel způsob, jak zavázat všechny členy EU k poslušnosti uvalením společného dluhu. Přitom splácet ho budou muset všichni po generace, ale výhody budou čerpat jen poslušní, rozhodovat o nich bude Brusel (Německo + Francie). Uznejte to nevymysleli ani v RVHP. Nezávidím naším budoucím generacím, byť malý stát, mohli jsme se alespoň pokusit o vlastní nezávislost a ne stále vyhlížet dubisko ke kterému se musíme lísat. "Teď už máme, co jsme chtěli a do rachoty zvesela".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O jaké "pandemii" píšete anonyme 16.34? Žádnou jsem neviděl. Jo - vy myslíte ten pokleslý cirkus s náhubkama? Zkouška, kam až bude možno zajít, aby ještě nedošlo k defenestraci? Jak moc jsou lidi blbí? Uznávám že moc. Teď už povinnost nosit náhubek venku pro lidi ( pro psy ne) odpadla, přesto to řada lidí pořád nosí, a udivuje mně, že i mnozí mladí! Voni mají asi fakt strach? To prostě nepochopím! Asi je pravda, že Češi jsou výborní cyklisté - nahoře se hrbí, a dole šlapou! Vpravóóó v bok! Vlevóóó v bok! Držééét hubu! Držéééét krok! Osvědčilo se -platí to pořád stejně. My budeme nějaké to "dubisko" potřebovat vždycky.

   Vymazat
 29. genocidni izrael zavezt betonem nebo alespon zeminou!!!

  OdpovědětVymazat
 30. Mezinárodní právo není v souladu s rozhodnutím vítězných mocností. Vzniká nedorozumění. Jalta 2 by to měla řešit.

  OdpovědětVymazat
 31. No - když se to celé vezme kolem a kolem,tak články z internetu nečtou žádné politické elity a vlivné osobnosti, ale u PC denně sedí obyčejní lidé, potažmo převážně ti, kteří si to mohou dovolit, to jest finančně zajištěni, do práce už nechodící. Drtivá převaha muži! Proč asi? Protože ženy, ani většinu dalších lidí,( diskutují více méně jen ti samí) žádné politické bláboly, týkající se cizích států, nezajímají. Proč bych se měl zajímat o Izrael? Proč bych se měl zajímat o Palestinu? Proč bych se měl zajímat, co si o tom myslí jakýsi Petříček ( ve vládě? Tam je to - každý chvilku tahá pilku) a zájem obyčejného občana o politické dění, a jeho názor, nemá na nic vliv - diskuze jsou nám platné jako mrtvému zimník. Jen se žvatlá pro zabíjení času - chvílemi se taky něco jí, a pak někdy se jde spát, no a ráno hned - zapnout počítač - a nanovo! Až do mozkového vyčerpání, k němuž dříve nebo později stejně dojde. A jen tak mimochodem - tady jsou téměř všichni ohromní vlastenci, ale vůbec jim nevadí denně číst bulvární, lživé a štvavé bláboly amerického serveru Seznam.cz - to jest novinky! A psát hromady diskuzí k žvástům těchto lhářů a rozvracečů, páté kolony v naší zemi, která má za úkol rozumné a normální lidské vztahy a vazby zdevastovat a zničit. A daří se jim to. Lidé už jsou na těch blábolech závislí, už je ani neotravuje, že přímo do textu diskuzí jsou drze vsouvány reklamy, pobídky, a otravné nevyžádané informace, a všude kolem jsou reklamy -a už nejen že jsou, ale vnucují se, blikají, kmitají, mávají. Diskutuje se ke každé blbosti a tím ten český novinářský póvl vydržovaný americkým póvlem dobře financujeme. Jestli ona to není taky vlastizrada - tak nadšeně číst americký sever, a co -číst! Věří se každé blbosti co tam nažvaní! Celá řada lidí má tento server jako svého guru! Všechny jejich bláboly čtenáři přenášejí jinam, a pídí se po podrobnostech některých žvejků jak pavlačové drbny - třeba teď to o tom dítěti co našli mrtvé! Asi deset článků, jenom změní pár vět, nikdo se stejně nic nedozví, informace jsou zmatečné a velice podivné - ale čtenáři jak praštění, v diskuzích doráží otázkama -ale to jsou přece diskuze - ne? To dělá těm kreaturám prachy - ne? Jen proto to píšou. Sledovanost - ne? A tak dále. Svinstvo, jako je bulvár, sem z té americké, potažmo "západní" senkrůvny nikdy nemělo přijít! Já vím - článek je o Izraeli a Petříčkovi -ale co já s tím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:02 klade pozoruhodné otázky - proč bych se měl zajímat....... a vlastně mu vychází, že jeho zájem je zúžen na sebe sama. Ale člověk je tvor kolektivní a tak ho třeba netěší války ani druhých proti třetím, vzájemné vraždění lidí, okupoce cizích zemí, teroristické války kapitálu, genocida, náboženská netolerynce, protildské ideologie... Netuším věk pisatele , ale dost možná, že je právě on dílem současných pahistoriků a že má nakukáno a rozumem přijato "carpe diem" a o ostatní se nestarej. Kraď jak dokážeš, zabíjej druhé jak umíš, kořisti, znásilňuj, žij a nestarej se o druhé, natož o politiku a války a masové vraždění ve Světě!

   Vymazat
 32. já tedy dlouhodobě nestojím na straně Izraele a jeho hnusného a násilného chování k Palestincům, považuj práva Palestinců za desetiletí pošlapávaná a nemyslím, že lidé, většinou Evropané, mají právo na jakékoliv území proto, že si kolem něj spředli legendu a mají za to, že jim jej jejich bůh, kterého ostatní uznávat nemusejí, přidělil.

  ukrást cizí území, byť se souhlasem světa, jak si vybavujeme Mnichov, nic dobrého nepřinese. dnes je Izrael jako stát realitou a nikdo jej nezruší , ale chová se stále jako bezohledný dobyvatel k těm, které vyhání z jejich domovů.

  fandím Palestincům, přesto, že jsou většinově muslimové, což je pro mne jako pro feministku špatně (ostatně křesťanství vnímám dost podobně), ale to neznamená že ztratili svá práva na stát a sebeurčení. Dokonce si myslím, že práve zlo, které se děje Palestincům a to, že muslimské země mají tolik nerostného bohatství, ropy, plynu jsou důvodem tamních válek i následné migrace.

  OdpovědětVymazat
 33. Dle mého pozorování je ing. Vlk hrdopýšek, kterému máloco vychází. Občas se ale postaví na stranu rozumu. Nejsem sice svědek Milošův, ale za situace, kdy volba byla buď "podřimující šlechtic" nebo pan Zeman by mě - na rozdíl od Vlka - žádná antizemanovská posedlost nepřinutila volit zdegenerovanou šlechtu.

  OdpovědětVymazat
 34. Existuje něco jako je konceptuální řízení. A tato proklamace do toho hodila vidle. Vidí to Zeman, Babišovi to asi napřímo sdělili a Vlk to nevidí?A to si říká analytik?

  OdpovědětVymazat
 35. Celým světem otřásl jeden dopis. Zemské póly se posunuly..

  OdpovědětVymazat
 36. Hlavním městem židovského státu Israel je Jeruzalém. Českou ambasádu do hlavního města Israele Jeruzaléma Petříček nepřemístil a dokud tato směšná loutka nebude odinstalována, nepřemístí, protože v nové euroněmecké říši musí poslouchat své nadřízené a jejich rozkazy. Jednají tak proti našemu národnímu zájmu a v rozporu se zájmy současného garanta naší bezpečnosti, kterými jsou USA. Přemístění ambasády do hlavního města Israele na území Israele žádným způsobem nesouvisí s tím, jestli Israel bude nebo nebude něco anektovat. Jste prostě a jednoduše jen loutky v cizích rukou a jen si děláte z lidí bžundu, posíláte peníze v souladu s tou vaší antikoncepcí zahraniční politiky peníze defacto na posílení pozic teroristů...Když si člověk tu Vaši bezduchou koncepci přečte, tak vlastně porušujete skoro všechno, co tam ten prouza se zaorálkem naplácali, a pak se rozutekli, mnozí či většina těch, co to spáchali je buď už v čudu nebo je schovali kamarádíčkové právě na ministerstvu zahraničí. Vemte ten papír a vytřete si s ním zadek, vymeťte to tam a napiště něco kloudného, ale to je na vás asi příliš složitá úloha. Plácání, to vám jde. Kdy tahle noční můra skončí, snad se toho ještě někdy dožiju.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když bylo část území Palestinců věnováno rozhodnutím OSN Izraelcům ,jako odškodnění za bezpráví jim způsobená německým nacismem v Evropě, dostal Jerusalem statut, který vylučoval město z majetnictví židů. Již to, že si Židé přestěhovali hlavní město z Tel Avivu sem je hodné potrestání. Jerusalém měl být otevřeným městem muslimů, katolíků a židů. Proto slušní lidé považují stěhování diplomatických zastoupení v židovském státě do tohoto města za politický zločin a úmyslnou provokaci těch, co si přejí války, teror, krveprolití. Bohužel Židé si nevzali ponaučení z doby nacismu, ale naopak se naučili dělat nevinným to, čím sami za nacismu trpěli. To bude jednou jejich Pyrhovo vítězství.

   Vymazat
  2. Jeruzalém není jem pro katolíky ale pro všechy křesťany. Koptové a pravoslavní tam byli dřív než katolíci.

   Vymazat
 37. „Pro mě je důležité, aby Česká republika jako tradiční přítel Izraele měla vyváženou pozici, díky které můžeme ovlivňovat i diskuse v Evropské unii,“ míní šéf české diplomacie. „Tam jsou na jedné straně státy, které jsou výrazně propalestinské. A my bychom chtěli, aby Evropská unie byla v tomto směru vyvážená, chtěla konstruktivní dialog a přispívala k míru na Blízkém východě.“

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/izrael-palestina-tomas-petricek-komentar-eu-podcenil.A200529_144417_domaci_vov

  No já myslím, že to mluví samo za sebe. No řekněte lidi, chcete mít takového ministra zahraničí? No já tedy rozhodně ne, to je něco opravdu skutečně děsivého a otřesného. Ale svět funguje takovým zvláštním způsobem, máme tam lidi, které nikdo nechce, skoro nikdo je ani v těch jejich okrscích nevolil, no a vidíte, sedí tam a dělají si z nás legraci, jakoby se nechumelilo. Jak dlouho to ještě budeme trpět?

  OdpovědětVymazat
 38. „Opakuji, není to změna naší pozice. Komentář se držel linie, která je obsažena v koncepci naší zahraniční politiky,“ upozornil Tomáš Petříček... No právě, a v tom je zdá se právě ten problém. Spláchěte ten cár i s tím vaším dopisem do toalety, ještě před vytřením si ...ono to totiž ani na to vytření zadku není dobré.

  OdpovědětVymazat
 39. nic jim do té palestiny nebo kam to posíláte neposílejte, ani korunu, je třeba je přitlačit, aby si sedli k jednacímu stolu. Jen to prodlužujete. Bude daleko lepší, když budou mít ty jejich více či méně teroristické či jinak nasrané palestinské frakce nějakou motivaci se domluvit, takhle jen přiléváte olej do ohně. A že jste to napsali to koncepce zahraniční politiky, tak není nic jednoduššího, než tuhle a podobné voloviny škrtnout.

  OdpovědětVymazat
 40. To, že jsem sám poznal z blízka utrpení Židů za vlády nacismu, že jsem se byl podívat do Osvětimi, že jsem za války ztratil řadu spolužáků, židů, mě bláhově po válce vnucovalo představu, že Židé budou elementem, který bude Svět stmelovat, bude bojovat za lidská práva a lidskou rovnost, že ponaučení nacismem budou v předních řadách bojovníků za světový mír. A jaké zklamání. Židé neznají české heslo ¨"nečiň druhému....". Naopak Židé se ze svého osudu za nacismu nepoučili, ale od nacismu se naučili, jak zacházet se sousedními národy. Okupují Palestinu, kde sice byla před snad 2 tisíci roky jejich domovina, ale ty 2 tisíce roků tam žijí Palestinci, které dnes decimují:na 1 mrtvého Izraelce je 10 mrtvých Palestinců. A že se nechtějí nechat Palestinci vyhánět ze svých domovů a že se staví proti okupaci vlastní země, proti novodobým vetřelcům. Vy se divíte, na stránkách NR je i překlad dokumentů o plánu na vyhubení Čechů Němci z r. 1938. Ukazuje se, že soudobé dokumenty Izraele o osudu Palestinců budou tomu nacistickému velmi podobné. Možná, že se najdou zase mladí Židé, jako jsem byl já po r. 1938 a nebudou souhlasit s likvidací Palestinců, ale jako jsem já tehdy nic nezmohl, nezmohou spravedliví Židé ani dnes proti totalitní diktatuře kapitálu, která "blízkým východem" zametá podle potřeb svých zisků. Lituji Izrael, pokud bude pokračovat ve své nacistické politice, zmizí z mapy Světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý komentář.
   Vzájemná spolupráce z minulosti židovstva bohem vyvoleného a národa vyvoleného prozřetelností zdárně pokračuje stejně, jako se jí dařilo i v minulosti...
   "Co se škádlívá, to se rádo má" to dokládá i ten sám na sebe a své souvěrce hrdý zfetovaný psycho Novotný, stavící vrahům, příslušníkům německých jednotek SS pomníky...
   Šekegruberovic Dolfa slovy jednoho raábiho "opajcnul sionismus a tím vznikla nacistická ideologie 3.říše" a sionisté naopak přebrali technologii anexí, etnických čistek a potlačování odporu místního obyvatelstva od pragmatických a technicky vyspělých Němců...Tak se věci mají, mají spolu víc společného, než se všeobecně připouští...

   Vymazat
 41. 18:38 souhlas s tvym prispevkem! jen vyzdvihnu cast kde pises ze zide po utrpeni ve valce jsou jeste horsi nez naciste! nejhorsi jsou ti orthodoxni a ultraorthodoxni!
  trust me l live with them 35 años!🤑🤑🤑

  OdpovědětVymazat
 42. VŠECHNO JE JINAK. Iniciativu těch tří vůbec nemotivovala lidská práva, či nějaká spravedlnost, ať již historická, či současná. Jediným motivem bylo protitrumovství. Víc není třeba doplňovat. Rozumní ví, o co se jedná. Tečka.

  OdpovědětVymazat
 43. Psal jsem,že všechno snad rozhodnou podzimní volby.Snad se po 30 letech dostaneme na slibovanou a kýženou úroveň aspoň Rakouska prager.rudolf@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
 44. Nějak se mě to nezdá,prý dvakrát došlo k chybě?Nevěřím

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.