Reklama

čtvrtek 14. května 2020

Profesor Budil: Zpátky do reality! Zde jsou fakta o „prosperitě“ Západu. Po viru to jen zesílí. Je čas na obrat

Profesor Ivo Budil
rozhovor s profesorem Ivo Budilem
14. 5. 2020  ParlementníListy
Boj s koronavirem demonstruje sílu vědy, ale na druhé straně dává Západu možnost nahlédnout do propasti, kam se může zřítit. U nás se ukázala důležitost soběstačnosti, sebeukázněnosti a disciplíny, nemluvě o sugestivním vzepětí, o čemž se všem jinde může jen zdát.
 

Tolik zmiňované Švédsko, dávané za vzor, má své určité historické neuralgické body – jejich rasová čistota dokonce inspirovala německé nacisty. Experimenty s multikulturní společností nebo s takzvaným „promořováním“ jsou experimenty s lidskou populací. To mj. uvádí v obsáhlém exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz profesor pražské Metropolitní univerzity a znalec severských států Ivo Budil. Kdyby český premiér popíral, že „mu chutná moc“, trpěl by sebeklamem. To není žádný politický handicap. A ekonomika versus zdraví – nejde o “zoficiálnění“ eutanazie? Neukočírujeme-li ekonomiku a neohlídáme-li si zároveň zdraví svých občanů, patříme definitivně do propadliště dějin a naše místo chutě zastoupí jihoasijští „tygři“. Náš vychvalovaný a za vzor světu dávaný humanismus a solidarita byly pak spíše jen pozlátkem na povrchu bažiny.


Opozice křičí, ale moc není slyšet. Jakou vidíte její úlohu v současné době, a nezdá se vám, že Andreji Babišovi „chutná moc“?

Opozice promeškala příležitost vzbudit zdání státotvornosti a zároveň vytěžit z krizové situace politický kapitál. Působila bezradně, chaoticky, nekoncepčně, a – od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že vláda nejhorší možný scénář šíření choroby odvrátila – hystericky.

Na druhé straně, chování většiny opozičních představitelů v době pandemie vyvolalo u velké části veřejnosti hluboký pocit ulehčení, jak je dobře, že právě tito lidé nevládnou. Problém českého národa v moderních dějinách nespočíval v nedostatku odhodlání, odvahy či dovedností, ale v neschopnosti zvolit si do svého čela ve vhodnou chvíli skutečné vůdce. Selhání v letech 1938, 1948 a 1968, kdy nám historie doslova nabídla příležitost prokázat před očima celého světa svoji národní velikost, jsou toho dokladem. Pouze slabost několika jedinců, kteří se nešťastnou shodou okolností ocitli v nesprávnou chvíli ve vysoké pozici, na niž nestačili, způsobila, že jsme se nestali pro jiné národy v těžkých chvílích vzorem. Jen opravdu málo chybělo k tomu, aby se s respektem říkalo: „Jednejte heroicky jako Češi v roce 1938!“

Tentokrát to ale bylo jiné. Česká republika zvládla pandemii lépe než většina západoevropských zemí. Kdy se naposledy něco podobného stalo? Konečně máme k dispozici příběh, od kterého můžeme odvozovat pozitivní národní legendu a vysoké aspirace.

Pochopitelně, že Andreji Babišovi „chutná moc“. Každý veřejný činitel touží po moci, bez toho by se pro politickou dráhu nerozhodl. Kdo by to popíral, trpí sebeklamem, nebo nemluví pravdu. Neobávám se nicméně, že by mimořádné pravomoci, které vláda během pandemie získala, ohrožovaly osobní svobody, jak prohlašují někteří komentátoři. Ve Velké Británii nebo ve Spojených státech amerických byla během první a druhé světové války zavedena prakticky diktatura. Bez toho by nebylo možné krátkodobě soustředit národní energii potřebnou pro zvládnutí velmi náročného úkolu. Údobí, která v obou zemích bezprostředně po vítězství následovala, přitom patří k nejsvobodnějším v jejich dějinách.


Neupřednostňují se ekonomické zájmy před zdravím obyvatel? Je lepší zdravý, ale chudý národ, nebo ekonomický rozvoj za každou cenu?


Dilema „životy a zdraví – nebo ekonomika“ je falešné a v zásadě hluboce nemorální. V okamžiku, kdy máme důvodné obavy, že zdraví nebo životy některých našich spoluobčanů jsou v nebezpečí, musíme přece udělat vše pro to, abychom hrozbu odvrátili. Je to nejen naše občanská povinnost, ale v zásadě základní instinkt ochrany života.

Pravěké společnosti eliminovaly životy novorozených dětí, které kvůli fyzickým nedostatkům nepokládaly za přínos pro komunitu. Staří a nemocní lidé byli často ponecháváni svému osudu. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se ozývaly hlasy po zavedení eugenických zákonů, jež by zabránily v reprodukci postiženým osobám, které údajně ekonomicky zatěžují společnost a poškozují její biologickou či rasovou zdatnost. Logickým vyústěním eugenického hnutí byl nacismus. Naše moderní svobodná západní společnost je založena na zásadním odmítnutí podobných snah, s nimiž bychom si opravdu neměli zahrávat.

Ve skutečnosti neexistuje země, která by upřednostněním hospodářských zájmů před obranou proti koronaviru odvrátila ekonomický pokles. Často zmiňované Švédsko, v němž zemřelo v souvislosti s epidemií desetkrát více lidí než v České republice, očekává přibližně stejné hospodářské ztráty jako jiné evropské země, jež zavedly mnohem přísnější restriktivní pravidla. Pokud se obáváme, že by dva nebo tři měsíce karantény nenávratně ochromily naši prosperitu, znamená to, že ekonomický systém není dobře nastaven a že nejsme schopni plnohodnotně a v maximální míře využít naše produktivní síly. Je to nedostatek sebedůvěry.

Jestliže jsme dokázali vynaložit značnou kolektivní energii kvůli ochraně našich bližních – co nám teď brání, abychom stejnou vůli vyvinuli při obnově a rozvoji národního hospodářství na zdravějších a racionálnějších základech?


Bavorsko-české pohraničí je silně „promořeno“. Není potenciálním rizikem v Bavorsku také početné množství uprchlíků a turecká menšina, kteří žijí zcela odlišným životem v semknutých velkých rodinách a podnikatelských svazcích, v nichž se nemoc rozšíří poměrně snadno?

Je pochopitelné, že multikulturní prostředí, které je založeno na koexistenci hodnotově nesourodých systémů, má problémy při prosazení restriktivních opatření nebo při mobilizaci obyvatelstva pro dosažení veřejně prospěšných cílů. Etnicky homogenní národní společenství mají proto při podobných hrozbách výhodu. Nicméně, globální svět nekončí a interakce mezi různými světovými regiony bude pokračovat se všemi výhodami a riziky, které s sebou přináší. Jak ukázal americký historik William McNeill v knize Plagues and Peoples, dějiny světa jsou dějinami epidemií. Koronavirus tak představuje probuzení do reality, kterou naši předkové pokládali za samozřejmou součást svých životů.

Žít ve světě, který ze své povahy není a nebude nikdy bezpečným, samozřejmě vyžaduje tradiční konzervativní ctnosti jako smysl pro občanskou disciplínu, kázeň a sebezapření. Bylo příznačné, kolik osob, které se slovně hlásí k pravicovým hodnotám, se nedokáže v případě nutnosti uskrovnit a svoji osobní nezodpovědnost a sebestřednost zakrývá frázemi o obraně svobody.


44 komentářů :

 1. Autor shledává období po I světové válce v USA a v VB jako velice " svobodné " ??? Patrně zapomíná že v USA probíhala 12 let prohibice sloužící k ziskům mafie, dále tvrdá segregace černošských obyvatel USA a téže došlo v roce 1929 k těžké krizi ( zejména díky fungování z soukromé centrální banky FED založené v roce 1913).

  VB i USA po I. světové válce podporovaly a financovaly vzestup Německa a směrovaly ho proti SSSR ( což mělo za následek že se Československo ocitlo za železnou oponou)

  Západ je těžce zadlužen a řeší vše válkami zejména proto, že mu vládne USA se svým nohsledem VB a proto je i ztracen. Snad " autor " má aspoň potuchu , kdo je skutečným vládcem USA a celého " Západu ".
  Pro ty co dosud tápají, jsou to ti lidé, co ovládají FED.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A to je právě to, anonyme 11.30 - co mně na věci zajímá. "Západ" je zadlužen. Vysoce zadlužen. Nedávno se řešilo vysoké, až katastrofální zadlužení Řecka. Zadlužena je i ČR. Zadluženi jsou všichni -ale jak to? A kde? Každá "pohledávka" má přece svého věřitele, třeba různé smlouvy o půjčkách s podmínkami procent (lichvářských procent) -podle soudů se to jmenuje "příslušenství" které dělá z postupně splatné jistiny nesplatitelný a stále narůstající dluh. A teď - kdo vymýšlí "příslušenství" k pohledávkám -a proč? Kdo to dovolil? Kdo vydal příslušné zákony? Kdo povolil lichvu a za jakých okolností? Komu je dlužna USA - kdo je věřitelem? I "východ" je zadlužen - u koho? A kdyby se měly dluhy vymáhat - kdo by je vymáhal? A kdyby chtěl "dlužník" oznámit bankrot - u koho by ho oznámil? Je to velice nesrozumitelné. I ty hlášky, že v GB nebo v USA - každý žije na dluh - ale jak je to možné? U koho se ti "každý" zadlužují? Takže - kdyby vypukla nějaká katastrofa - tím myslím válka - docílilo by se plošné amnestie všech dluhů, protože většina těch dluhů představuje už splacené jistiny, ale fiktivní "procenta - příslušenství - nazvěme to jakkoliv " což jsou fiktivní částky představující hodnoty, které jsou vymyšlené a napsané na papír? Nikdy to nepředstavuje peníze, které kdosi komusi půjčil - nebo jak to je? A proč se to děje? Komu to prospívá? A jestli si může kdokoliv natisknout peníze - no tak ať je natisknou a žádné dluhy tím nebudou - ne? Fiktivní dluhy se zaplatí fiktivními penězi -a vymalováno - ne?

   Smazat
  2. Peníze právě můžou, a bez omezení, tisknout jen někteří. Ti potom tyto bezcenné papírky půjčují po celém světě. Třeba Adolfovi napůjčovali… A splátky? Ty se nerealizují v papírcích. Co by s nimi emitent a lichvář dělal? Dobře ví, jakou hodnotu ve skutečnosti mají. Splácí se formou krizí a skupováním "zkrachovalých" a "bezcenných" podniků za babku, platí se přístavy, územím, surovinami, prací, vazalstvím, otroctvím a krví a životy. Obě světové, stejně, jako všechny ostatní, války jsou na tom postaveny. To je pravá tvář kapitalizmu bez zákonů a mantinelů. A nedá pokoj, dokud nesežere sám sebe nebo dokud nenarazí na někoho chytřejšího a schopného se jeho praktikám bránit. A to se možná právě děje.

   Smazat
  3. 14:00 takže vy preferujete stav, kdy se nebudou splácet dluhy? Kdyby se vám to podařilo prosadit, dejte vědět, já si předtím vezmu pár hypoték.

   Smazat
  4. Úmyslně plácáte nesmysly anonyme 17.37 - ano, dluhy se splácí -ale bez lichvy a "příslušenství"! Půjčím si dvacet a vrátím dvacet - šmitec! Ale nebudu za půjčených dvacet splácet pětačtyřicet - Verstehen Sie? Aby ze mně někdo vydíral za fiktivní dluh peníze ze skutečných peněz za práci - to může jenom vyděrač a svině! A takové by se měli střílet. A hypoték na pořízení ratejen, které hodláte pronajímat a bezpracně si z peněz druhých lidí plnit břicho, si vemte kolik chcete. Já bych se u takovýho zmetka nikdy neubytoval, a kdyby tak činili všichni, měl by zmetek svoje ratejny prázdný a měl by po žížalkách. Jednou přijde doba, kdy takovej vychcanej lidskej ksindl budou střílet. Teda - alespoň doufám.

   Smazat
  5. 17:37
   Není dluh jako dluh. Pohled na dluh občana vůči instituci a státu vůči věřitelům je nesrovnatelný. I když ...
   Podle historické zkušenosti dluhy obvykle vyřeší revoluce a nebo války. Otázkou je, kdy je začneme řešit.
   Představte si, že si půjčíte obrovskou částku a za ní si pořídíte armádu. Kdo z Vás potom dostane pohledávku? Jen ten, kdo bude mít armádu mocnější než Vy a nebo ten, kdo donutí ostatní slabé, aby se spojili proti Vám a ten dluh z Vás vytloukli. Vlastně .. oni ten dluh splatit nepotřebují, zcela jim postačí důvod k napadení a zabrání území do své sféry vlivu. Z daného území postupně vysají mnohem vyšší hodnoty a investice se tím zúročí. Pokud se Vám podaří udělat to samé s věřitelem, tj. postavit jej ke zdi, pohledávka bude vyřešena k Vaší spokojenosti. Soudní tribunál obvykle vítěze neobviňuje ...
   Manipulací s měnou a její hodnotou ztrácí všichni střadatelé, tedy občané. Jedinou možností se šprajcnout a prostě se na systém vykašlat. Je to jednoduché, ale systém má represivní složky a schopnosti jednotnost lidu rozdělit, tj. koupit si kolaboranty a zrádce myšlenky. :-)
   ABC

   Smazat
  6. 17:37 nechápe. Nechápe nic.

   Smazat
  7. 23.41 Být lichvář, vyděračská svině, soudce či exekutor,... když ono to tak pěkně vynáší, ručičky se přitom neumažou, peníze nesmrdí a v elektronické podobě jsou na všechny nemoce nejsterilnější...

   Takže, zřejmě pro ně platí - za ty prachy, moc a vliv, jak pravil jeden DIVADELNÍ UHLOBARON "JÁ TO DĚLÁM RÁD"...

   Smazat
 2. Je to dobrý článek, nemusím souhlasit, ale musím uznat korektnost argumentace a vyhnutí se propagandě a lžím.
  Na obé máme jiné velmistry. Tak jistý Kalous, známý jako největší český defraudant, který se podílel na rozkradení 11 bilionů majetku ČR a jeho 3bilionovém zadlužení, za pultem parlamentu na adresu Babiše křičel cosi o Palermu a mafii. Sám pán mafián, jakého historie ČR ještě neměla! Jo takoví šašci jsou voleni šašky jinými? Nebo jsou to zločinci?
  Benešová soudí, že podnikatelé, kteří dnes po občanech -plátcích daní- vymáhají výpalné za epidemii COVID-19 , by měli mít finanční vatu. Ale oni se ve vatě přímo dusí, ale to přece není důvod dále chudší občany nevydírat, naopak!
  Jistý takéstarosta praseryjí, vyčítá Filipovi, že je bolševická svině. Tak to vypadá, když někdo nemá 5 obecných a navíc ani rozum a tudíž neví, kdo to byli bolševici a tedy ani menševici a vůbec co to slovo "bolšoj" znamená. Ale co bychom chtěli po "hitlerovské nacistické svini"?! Také jsme slyšeli či četli na propagandistickém Seznamu cz. něco o tom, že bychom se mohli stát zemí svobody a práva. Soudobé postavení ČR na pomezí kolonie a protektorátu Západu nic nenaznačuje, že by mohlo k nám právo a spravedlnost v dohledné době dorazit. Už jen naše účast na teroristických válkách bohatých proti chudým a na okupacích cizích zemí nic o svobodě a právu a spravedlnosti v ČR nevypovídá. Disciplína a kázeň, či dokonce sebezapření v diktatuře kapitálu můžete nařídit občanům, ale ti co drží v kapitalismu moc? Nevím, kdy ti někdy tyto ctnosti měli, navíc když ke svému vládnutí přibrali "vybrané kapitoly z "Mein Kampf"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Perfektně a výstižně napsáno. Snad jen s tím Mein Kampfem bych byl opatrnější. Zatím jsem ho nečetl, ale mám vážné obavy, že tam Hitler zřejmě výstižně popsal významné viníky, strůjce a příčiny ekonomických a souvisejících problémů Německa ve 20. století. Bez západní podpory a pomoci by Německo nebylo schopno vést válku proti zbytku Evropy, natož potom proti SSSR. A jinak, kapitál ke svému vládnutí používá zcela pravidelně svou stvůru, kterou je fašismus (fašisté a fašistické diktatury).

   Smazat
 3. Prosperita tzv. "západu" byla vždy vykoupena smrtí desítek milionů lidí a jejich zotročováním. Jen tak nečinil doma, ale v tzv. koloniích nebo v zemích, kde korumpoval místní vlády, politiky a diktátory. Takže dnes mu stačí pouze dělat mrtvého brouka a ukazovat na země bývalého tzv. "východu", jak byly totalitní a nedemokratické.

  Idiocie všech, kteří u nás až nábožně vzhlíželi (a bohužel stále vzhlížejí) k západu, ty desítky milionů lidí prostě ignorovala. Jedno belgické Kongo hravě překonává počtem obětí celého Stalina o několik milionů. Vše lze dohledat na politicky vždy korektní a prozápadně vystupující Wikipedii:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Excess_mortality_in_the_Soviet_Union_under_Joseph_Stalin

  https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_of_Belgium
  "Under his regime millions of Congolese people died. Modern estimates range from one million to fifteen million, with a consensus growing around 10 million."

  OdpovědětSmazat
 4. Koronavirus je něčí zločin a špinavá hra. Můj celkový dojem je, že jsme měli dopadnout stejně, jako naši "vyspělí" západní "přátelé", "partneři" a "spojenci". Tedy dramatické počty nemocných a mrtvých, chaos, rozklad, ekonomický úpadek s následným dramatickým zadlužením státu, další vlnou rozkradení majetků "úpadců"... Ale inteligentní obyvatelé střední a východní Evropy se, tentokrát pod taktovkou a příkladem Babiše, začali drze bránit. Rána přišla, to ano, ale byla zvládnuta a škody minimalizovány. Bohužel, uvolňování a rušení karanténních opatření přišlo příliš brzy a je příliš překotné a často účelové. Nemohu se zbavit dojmu, že za uvolňovací štvanicí a euforií stojí dvě hybné síly. Tou první a rozhodující je zlý úmysl a snaha dostat i v ČR virus do těch správných pandemických úrovní a tou druhou je hloupost a furiantství části populace, která není schopná a ochotná vnímat cíle a výsledky opatření a ostentativně je porušuje. Bohužel tak škodí nikoliv sobě, ale především ostatním, protože náklady jejich omezenosti poneseme všichni. Koronavirový zločin ukázal, že jsme inteligentní, kreativní a výkonné společenství, které je pod správným a výkonným vedením a správnou motivací dosahovat slušných výkonů a příkladných výsledků. Toho jsou si bohužel vědomi naši "spojenci", kteří nám ve svůj prospěch vždy "nezištně" "pomohou", ale nikoliv naši občané, o většině politikářů placených a řízených právě těmito partnery ani nemluvě (že, celá opozice...).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to smutná pravda. Nerad, ale musím s vaším názorem souhlasit. Prima den přeji. (Pokud je to možné)

   Smazat
  2. Coronavirové cvičení je zkouška na chování všech států a lidí při skutečném vylidňovacím procesu. Nyní má následovat povinné očipování budoucích poslušných otroků. Vidle do toho hodili Trump s Putinem.....
   více - https://tadesco.org/marneho-okenko-13-05-2q2q-boure-se-neda-zastavit/

   Smazat
  3. Ano - máte pravdu anonyme 12.46 - je to špinavá hra, ale je to hra na "jako".Že když se celý svět vystraší "jako" pandemií v čase normálních chřipek, a mezi lidmi vznikne panika - musí ale ta panika o něčem být. Hra na "jako" musí vypadat opravdově. "Jako" že se smrtelnému viru věří. Proto ten cirkus - všude zavřeno, hadry na hubě - ve všech dotčených zemích. Aby se neřešilo nic jiného než virus. Všechny zaměstnává virus, uvolňování, rozvolňování, takhle a ne takhle, ale zatím ještě jen tohle, tamto ještě ne, za týden budou další jednání jak dál s tímhle a tamtím, a pro lidi se hraje směšné a pokleslé divadlo.Ano - jsou mrtví - ti jsou na chřipku každý rok. Ano - chřipka je vlastně virus, už známý celé desítky let, a pokud si uvědomuji při sledování cestopisných reportáží, tak Číňané a Japonci nosí roušky na obličeji v období chřipky vždycky - už desítky let! Zdaleka nejodpornější na tom všem je, že jsou dosud zavřeny ordinace zubařů a praktických lékařů. Předpisy na léky - pokud kdo potřebuje - jsou možné e-mailem na internet nebo do mobilu. Ale koho bolí břicho - co s tím? Nebo v krku, nebo v zádech - to je jedno, zkrátka lékaři neordinují - kdo jim to nařídil v době paniky "koronaviru" kdy by naopak měly být ordinace lékařů otevřené 24 hodiny denně? To je vrcholně sprosté a nepochopitelné. Bolí vás zub - kam? Co s tím? Ze všech lidí udělali tito zkorumpovaní bezpáteřní prvoci oběti koronaviru, ať chtějí nebo ne. Statistiky - jen koronavirus. A právě to je pokleslé divadlo, zcela nesrozumitelné. To vůbec neodpovídá skutečnosti, že by jakási pandemie, třeba cholera nebo úplavice - skutečně udeřila. My jsme nedokázali nic - vůbec nic. Jenom že jsme stádo pitomců, které se podřídí kopancům. Zdravý člověk -proč by měl nosit hadr na hubě? Aby se chránil? Ale já se nechci chránit! To je moje věc! Já nechci sedět v hospodě za nějakým sklem, nebo dokonce na pláži jako v umělé líhni. Proč tyhle kraviny? Kdo je nemocný, ať je doma. Jako to bylo logické vždycky. Lékař mu předepíše lék a on se bude léčit. Nebo ty hodiny nákupu pro seniory - když lezou na nákup stejně kdy se jim zachce, ale v "jejich hodinách" každého neseniora vyhodí. NE! Dokázali jsme jenom, že jsme stádo pitomců, a necháme se sebou orat. Hadrové hračky - ne lidi. A to, co předvedla vláda - no, škoda mluvit. Strašné. Za několik let, jestli svět nerozmlátí nějaké bomby, budeme říkat - jak vůbec tohle bylo možné!

   Smazat
  4. Anonymní14. května 2020 12:46
   „.. inteligentní obyvatelé střední a východní Evropy se, tentokrát pod taktovkou a příkladem Babiše, ..“
   To je snad příliš. Vypadá to, že afričtí a arabští útočníci jsou naváženi převážně do vyspělých západních států. Nám stačí, když se od toho budeme distancovat. Nikoliv se přidávat k Západu a snažit se je sem navézt také. V tom se neblaze projevuje KDU-ČSL (Šojdrová) a ČSSD (Hamáček). ANO lavíruje, bez vlastní myšlenky. Jedno říká Babiš, jiné zase prosazují jeho europoslanci. Nejsou to ideoví nadšenci, jako Šojdrová s Hamáčkem, ale bezpáteřní technologové moci. Je jim jedno, co se děje se zemí, jenom si hlídají své znovuzvolení. P.K.

   Smazat
  5. Promiňte, ale nesouhlasím s vámi. To, že se nechcete chránit, to bohužel není jen vaše věc. Svým neorientovaným a sobeckým chováním neohrožujete jen sebe, ale všechny ostatní a navíc, pokud onemocníte, budeme vaše léčení muset platit všichni. Takoví, jako vy, přispívají k tomu, že se virus šíří a ochromuje společnost a vyvolává potřebu opatření, kterým vy se bráníte. Není zločin se viru bránit prostřednictvím všech možných opatření, zločinem je virus šířit. Anonym 12:46

   Smazat
  6. Koronavirus je něčí /Billův/ zločin a špinavá hra. Můj celkový dojem je, že to souvisí s vraždou Davida Rock. a nástupu Billa Gat.jako lídra protilidského, peněžního vražedného komanda s cílem omezit populaci na planetě a posílit moc peněz.

   Smazat
  7. Anonym 14.58? Blbé žvásty! Pořád stejné, a pořád stejně blbé. Nikdo nikoho dalšího nenutí, aby lezl mezi lidi ven, nebo kamkoliv, jestliže se hodlá bát nějakého strašidla. Dřív se lidi báli polednice, tak se v poledne nechodilo ven. A večer se báli klekánice - tak večer se taky nechodilo ven. A pak se báli vodníka - nelezli do vody. A taky se báli čertů a pekla. Já NIKDY neonemocním, a pokud ano, zalezu do pelechu a nevylezu dřív, než budu zase zdravej. Žádnej virus nikoho neohrožuje - lidi ohrožuje spousta jiných věcí - cukrovka, mrtvice, rakovina, infarkt, taky je ohlodává zub času a prd s tím uděláte, i kdybyste se zvencnul. Jestli chcete o viru blábolit už po zbytek svého života, je to vaše věc. Jestli chcete být zalezlý doma, s rouškou na ksichtě, taky vaše věc. Ale jiné lidi nechte už konečně na pokoji, teda - jestli to dokážete. Nebo vyhledejte odbornou pomoc.

   Smazat
  8. Anonymovi 23:51 Jste namachrovaný zakomplexovaný trouba, kterému není pomoci. Ani odborné.

   Smazat
  9. No a vy anonyme 10.09 jste zase ustrašený trouba, navíc takový, který se nechává duševně ničit bulvárem. Nadšený čtenář internetového bulváru, který asi neví, že Seznam.cz ( Novinky.cz) jsou americká media, Američané si tady platí jak obrazová media (TV) tak i tištěná media, aby mohly českou společnost rozložit na sračky. Samozřejmě zkorumpovaly tisíce českých hajzlů - lidského odpadu -pardon - novinářů a redaktorů. Televize nás 24 hodiny denně zahlcuje hnusnými americkými filmy a pořady, plnými ponižování lidí ( to mají v krvi po předcích), týrání, zesměšňování a zabíjení. To je jejich současný kulturní styl, a americká produkce v naší TV činí už asi sedmdesát procent kultury. A pak financují tištěná a internetová media, a ty pod ten svinčík zatápějí. Teď se nově zabývají zprzněním příjmení českých žen- a proč to píšu? Protože "koronavirem" nás začaly krmit americká media,přesněji americký bulvár novinky.cz, pitomý a sprostý, který jasně ukazuje, že jim jde o úplné rozesrání české občanské společnosti, a ještě na tom mohutně vydělají diskuzemi zmanipulovaných trubců. Ti to denně čtou, a diskutují ke každé kravině, kterou ten bulvár vymyslí, nebo odněkud přivleče a přikrášlí. Už jste někdy od nich četl něco pozitivního? Já nikdy! Když si odmyslím ty směšné a ubohé články rozebírající šukání a orgazmus, které vsouvají do šíleností plných drastických úmrtí na covid. Už tím jasně dokazují, že ze všeho mají prču. A jestli já jsem namachrovanej trouba, tak vy jste mohutně zmanipulovaný bulvárem, neschopný vlastního myšlení, neschopný se vzepřít. Ani vám nepomůže odborná pomoc. Čest!

   Smazat
  10. Pro 11:01. Možná se budete divit, ale kromě hodnocení mé osoby s Vámi souhlasím. Nicméně, nákaza je nezpochybnitelným faktem, a to bez ohledu na to, kdo ji způsobil, komu slouží a kdo ji jakkoliv využívá. Proto je z pohledu "běžného" člověka (každého a všech společně) důležité řídit se nařízeními vlády, která vycházela z doporučení takových kapacit, jako je pan Prymula, tedy nezpochybnitelných expertů. Podle mého názoru šlo o poměrně jednoduchá, ale, a to se také potvrdilo, velmi účinná opatření, která zabránila situacím a la Itálie a nakonec je zbytek světa v té či oné míře a koordinovanosti převzal. Byl to jediný způsob, jak člověk mohl ochránit sám sebe i ostatní a zabránit tak šíření nákazy. Bylo a stále je třeba používat rozum, být ukázněný a solidární. Je jasné, že když si jeden člověk roušku nenasadí, nic se nestane. Ale jeho příklad a případné posměšky a jiná moudra působí negativně. Nenasadí si ji další, začne posměšky šířit … a z opatření je šaškárna. Opačný postup nikomu neuškodí, ale prospěch je značný. Jsem rád, že jsme se zatím obešli bez nákazového dramatu.

   Smazat
  11. 12:46
   pan Budil moc neví o Globální politice, posuzuje daný problém tak z pozice mezinárodních vztahů. Zajímavé pro ty co vidí fungování světa podobně - na mezinárodních vztazích. Pokud to vztáhnu na firmu, tak pan Budil se vyjadřuje z pozice supervisora výroby k rozhodnutím managementu firmy, aniž by měl k dispozici klíčové údaje. Ale posluchče jistě najde...

   K Vám a ostatním stejného názoru na bonzování těch co vidí dále:
   cca před 2-3 měsíci se vedly debaty o dalším dějství této Corona komedie. V té době již bylo známo, že smrtnost je ve stejné hladině jako každoroční chřipka - opravdu mě nezajímají hysterické články na Seznamu, z ČT..., či různé vládní manipulace kolem celé komedie. V této době se zde zaváděly opatření na omezení pohybu - velmi dobře využito z pohledu suverenity státu. Bohužel možnost dalšího zvýšení suverenity byla nevyužita.
   Tehdy bylo předpokládáno, že se pro ovce využije podobná taktika argumentace jako při povinném očkování a ovce ji s radostí přijmou jako potvrzení své chytrosti, ve skutečnosti stupidity. Jste jeden z těch co toto šíří, buď záměrně, nebo to zapadá do vašeho lokálního vidění světa. Oproti panu Budilovi řešíte s bídou lokální politiku, lokální pohled na svět. Oslavujete národní omezenost, poslušnost podřídit se jakkoliv dementním omezením pod vykonstruovaným problémem.
   Ano, tento stát prošel testem stupidity na jedna a na základě tohoto výsledku se již přípravuje infopole pro dějství č.2 na podzim, kdy se to plánuje rozjet znova, neb dílčí Globální cíle nebyly dosaženy.
   Takže si to užijeme na podzim znova, čekám opakování stejné dementních argumentů na podporu omezení svobody, stejné zapojení české mainstream žumpy.
   Kdy tenhle národ přestane být stádem ovcí?

   Smazat
  12. 14:21
   Hujeři, kteří jsou přesvědčeni o hře na pandemii, pochopí pravdu až v rakvi.

   Smazat
  13. 23:51
   Právě kvůli egoistickým idiotům jako vy jsou hromadná opatření potřeba, hlavně kvůli takovým jako vy.
   Člověk nemůže být týdny zavřený, co by asi tak jedl, a virus roznáší i lidé, kteří o tom nevědí, že ho mají. A rouška chrání především ostatní, ne nositele. Takoví jako vy by měli být vysazeni někde na pustém ostrově, aby si tam užili své svobody.. třeba s aligátory. Ti také roušku nikdy nosit nebudou, určitě byste si rozuměli.

   Smazat
 5. V mnohém velice poučný a pravdivý článek,kromě druhého odstavce.Na rozdíl od autora nevidím žádné selhání národa v letech 1938,1948 a 1968,ale v roce 1989!!Opět se zřejmě potvrzuje pravidlo,že i vysoce inteligentní a vzdělaný člověk není schopen překročit svůj stín.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13.06 Souhlas !

   Smazat
  2. 13:06
   Taky souhlas. Přidám jen malý "přílepek". Obrátili jsme hodnoty, zmizela solidnost i normální slušnost, vládne tajemná ruka trhu. Každý, kdo nekrade je vůl a poctivce zavřete do Bohnic. Pod nadpisem Pravda a láska najdete návod na lež a nenávist. Pod bojem za zaměstnanost je schovaná touha po zisku. Péče o zdraví je skvělý bussines. Vulgarita vítězí i v politice. Myslíme na potřebné, tak dokonale, že jsou na tom čím dál hůř. Právo má jen silnější. Tak naše společnost prodělává svou virózu.

   Smazat
 6. Hodnotové systémy či normy států či národů nejsou stejné. Přesto všechno jsem přesvědčen, že žádný národ, tedy občané státu nemají zájem umírat za zájmy svých představitelů. To jen Hitlerovi se podařilo za pomoci Goeblse zblbnou německý národ tak, že šel zabíjet za zájmy Hitlera ačkoliv nemálo jich zahynulo také. Nedovolme, aby se propaganda, ba válečná protiruská a protičínská hysterie a běsnění přiblížila až na pokraj válečného kolapsu a zničení naší planety Země. Nedejme se ovlivňovat proamerickou až zvlčilou pražskou kavárnou na čele s takovými esy jako je Kalúsek či Filaja....

  OdpovědětSmazat
 7. Pan profesor řekl tvrdá fakta jak to se západem je. Jsou zadlužení až po krk a krize hodně jejich států zlikviduje. Dokonce se obávají konce kapitalismu já bych byl jen rád kdyby skončil.

  OdpovědětSmazat
 8. To si pište, že ekonomický systém není dobře nastaven! Vždyť nemáme žádné rezervy jenom astronomické dluhy. A co je nejhorší, že už nejsme soběstační v potravinách a naše ekonomika je silně závislá na ekonomice Německa, takže stačí malinkatý průser a už se vezem. Jako teď.

  OdpovědětSmazat
 9. Pravda v 6ti minutách:
  https://www.youtube.com/watch?v=sAmN_TuVj94&feature=share&fbclid=IwAR2w3e1UbCelMl0zctZ4H8NNjQWJKrgVOLaWBJJT0dAhlyoj

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ok ale je toho daleko více. Lidé stále jako ovce...
   Předmět: Záhadná nemoc na školách Nebezpečí WiFi a 5G REPORTÁŽ 12. 5. 2020.
   https://www.youtube.com/watch?v=VEqN_6RtCBY&t=&fbclid=IwAR1HxKKCPM7K7EAuFVrwNdX1ZVtH0WtsSK8JmwOg507mSmxRDWlfkFQFlEA

   Smazat
 10. "Problém českého národa v moderních dějinách nespočíval v nedostatku odhodlání, odvahy či dovedností, ale v neschopnosti zvolit si do svého čela ve vhodnou chvíli skutečné vůdce. Selhání v letech 1938, 1948 a 1968, kdy nám historie doslova nabídla příležitost prokázat před očima celého světa svoji národní velikost......." V roce 1938 rozhodně neselhala Československá reprezentace, ale západní mocnosti, které nedostály svým smluvním zárukám společné bezpečnostní politiky. Ve chvíli kdy proti Československu stálo Německo, Polsko, Maďarsko, Německá menšina a vlastizrádný Tisovský nacionalismus a spojenecké smlouvy byly cárem papíru, byl ozbrojený odpor pouze sebevražedným aktem jak z klasického Řeckého dramatu. Československo jako malý národní stát v srdci Evropy bylo spojencům zcela ukradené. Přesně podle hesla bližší košile než kabát. Je to tak se západem po staleti. Jediné na čem jsou západní elity schopny se dohodnout je vidina zisku za cenu, kterou platí plebs svou krví. V roce 48 si národ zvolil ty jež považoval za ty správné. Z dnešního období blahobytu lze těžko pochopit, že tuto cestu si zvolila většina, která v bídě a nuzotě prožívala hospodářskou krizi meziválečného období a nechtěla toto období nedůstojné člověka znova prožívat. Nebo snad dnešní pravdotepci mají stejně těžkou životní zkušenost jako naši prarodiče, kteří ve většině tuto změnu vítali vzdor kýčovité melancholii z Barandovských ateliérů, dnes vydávanou za obraz skvělých poměrů první republiky a letité propagandě jež nám tvrdí, že jsme žili v koncentráku bez vlastní vůle. Skutečnost je taková, že nuzných lidí práce bylo dost na to aby změnily kurz ve prospěch většiny. I včely totiž ví, že jedinou šancí jejich prosperity je kolektivní úsilí ve prospěch celého včelstva. Otázka r.68 je po několikaleté mediální masírce zcela mimo historické reálie. Nelze tedy tvrdit, že se jednalo o historická selhání. Chybou je pouze tupé vzdorování vlastní historii a snaha o její přepisování ve prospěch cizích zájmů. Stejný, ba co možná ještě tupější přístup k historii než měli komunisté. Falšování, přepisování a lhaní není pochopenim a akceptací. Iniciativních blbců, řiťolezců, šplhounů, hladovců a karieristů je dnes stejně, ne-li víc než za bolševika. A je to stejná sorta, která z vlastního prospěchu páchala zlo tehdy jako dnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K tomu aby lid správně volil musí být dostatečně vzdělán a většina jednotlivců musí být moudrá tak, že chápe podstatu života a nenechá si vnutit pokleslé hodnoty. Moudrost ovšem není úměrná schopnosti mentorovat informace u zkoušek, ale jedná se o pravidelné používání mozku za účelem poznávaní světa kolem nás.
   Až pochopíme, že základní hodnoty má drtivá většina normálních lidí společné, potom se bude dát bránit kapitálu,tedy prosazování vlivu úzké skupiny lidí. Peníze .. v čem je moc peněz? Potřebuje tráva ke svému růstu peníze? Potřebuje slunce peníze, aby mohlo svítit? A my peníze potřebujeme k tomu, abychom prosadili dobrou myšlenku? V tom je problém, až lidé pochopí podstatu života, vyjdou ze světa pokřivených pravidel, stanou se méně manipulovatelnými a Ti nemorální ztratí prostor na realizaci svých lumpáren. Mimochodem ... války obvykle nevyvolávají lidé žijící v bídě a nebo obyčejní pracující, války vyvolávají bohatí, Ti co se vystavují do podoby moudrých elit ....
   ABC

   Smazat
  2. 13:27
   Elita už není, nahradila ji spodina reprezentovaná starostou Řeporyjí.

   Smazat
 11. Za upozornění stojí čísla o počtech nakažených a mrtvých v covidové epidemii. Samozřejmě s odhadem trvání v příslušných zemích. Mám dojem, že odhalují reálné schopnosti jednotlivých zemí, velice odlišné od tvrzení a dojmů o jejich hospodářství. Následky covidu v Anglii, Belgii, Francii a Španělsku jsou v zásadním rozporu s představami o nejvyspělejších zemích a US se k nim kvapem blíží. A pozor, vládou a pravicí propagované honem honem otevření hranic přinese pěkný malér. Rakousko i Německo jsou v počtu mrtvých i nakažených 3x hůř než my. (počty na milion)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bla bla bla vy covide 22.58 s hromadami mrtvol, které vám straší v makovici.Internetový bulvár už vám pěkně propláchnul žaludek a zmasíroval mozek. A co takhle Polednice a Klekánice - nebojíte se? Zalezte někam do kouta se zápisníkem na hromady mrtvol, a dejte normálním lidem pokoj. Dík.

   Smazat
  2. 11:05 Čau Hujere. Jdi se nechat ostříhat, pak si záplav v bazénu večer hurá na pivko a zítra si nezapomeň koupit pobyt u moře. Už zase se ti
   vrátilo právo dané Ústavou.

   Smazat
  3. Zatim nemá cenu se dohadovat počkejme az začnou lidi doopravdy jezdi ven a potom uvidime.

   Smazat
 12. Podivné to "sebemrskačství" prof. Budila, konstatujícího, že český národ selhal v letech 1938, 1948 a 1968 zásluhou několika jedinců, kteří na svou pozici nestačili. O událostech, které se odehrály před a mezi uvedenými lety, příp. dodnes, a které hrály svou roli při rozhodování oněch "několika jedinců" ani zmínka.

  O "společenství svrchovaných národních států" v Evropě usilovala v minulosti řada státníků, filosofů apod. Nikdy se to, z různých důvodů, nezdařilo. Řada z těch důvodů přetrvává, nové vznikají...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan autor -L.S 8.25 - nepíše román, jenom článek, a rozhodně se nedá nazvat "sebemrskačstvím". Pište články sám, a můžete na pokračování vypisovat všechny ty vaše "události" -nejspíš máte fůru času se doma nípat v knihách o válce a různých revolučních poměrech, lovit po wikipedii a všude možně - spousta jiných lidí na to čas nemá. Jsou schopni informačně pojmout jenom události základní a zásadní. Knihovny jsou plné válečných románů a dokumentů pro opravdové fajnšmekry - už jste taky někdy zkusil něco jiného, nebo v tom setrváte až do poslední hodinky?

   Smazat
 13. Precetl jsem si vase prispevky a rekl jsem si "diky bohu"jsem se odstehoval do Canady a nemusim ty vase anonymy poslouchat.
  Mozna ze by bylo uzitecnejsi se starat jak se zenete do pruseru kvuli vasi Mouchy vemte si me,spojit se s nasima byvalyma Bratia a odtrhnout se od EU.Nestarejte se o zapadni Evropu podle zprav co tu mam so v hroznem postaveni diky Immigration z tech zoufalych zemi.Nebojte se o US ty se z toho vykopou jako vzdycky.Kde berete zpravy Od Piratu.Tak ja koncim,vidim ze moje jmeno tady jeste je nevim proc ale to je OK MJ Montreal.

  OdpovědětSmazat
 14. 23:27
  Kibic, neraď a vrať se a předveď, jak se to dělá.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.