Reklama

pátek 29. května 2020

Vojenská akcia Anthropoid - niektoré otázniky zostávajú aj po rokoch

Ferdinand Vrábel
29. 5. 2020  NovéSlovo
Deň 27. máj 1942 sa navždy zapísal medzi najväčšie úspechy československého druhého odboja. V ten deň splnili vojaci Jozef Gabčík a Jan Kubiš rozkaz a zaútočili na Reinharda Heydricha, ktorý o niekoľko dní zomrel. Píše sa o tom často v novinách i štúdiách a hoci viacerí znalci problematiky stále poukazujú na to, že označovať túto akciu ako „spáchanie atentátu“ je vecne nesprávne, nedarí sa toto klišé vykoreniť. Bola to totiž terminológia gestapa a protektorátnych úradov. 


Je veľmi zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa vyskytujú okolo akcie Anthropoid stále nejasnosti a skreslenia, ktoré u širokého publika pomáhajú udržať aj dva najznámejšie filmy – starší československý Atentát režiséra Jiřího Sequensa a novší americký Anthropoid režiséra Seana Ellisa. Aj keď uznávame umeleckým tvorcom, scenáristom i režisérom právo na istú dávku autorskej licencie, predsa len pri stvárnení takejto vážnej a významnej udalosti v našich dejinách, by sa žiadala väčšia presnosť.

Útok na zastupujúceho ríšskeho protektora, obergruppenfürera Reinharda Heydricha, ktorý bol po Hitlerovi a Himmlerovi tretím najvýznamnejším nacistickým vodcom, hlavným strojcom konečného riešenia „židovskej otázky“, sa stal po vojne predmetom obdivu, ale aj kritiky a tak je tomu až dodnes. S touto vojenskou operáciou je však spojených stále veľa otázok. Tak napríklad nie je jasné, prečo hlavný plánovač a organizátor akcie plukovník gšt. František Moravec vo svojich pamätiach „Špión, ktorému neverili“ uvádza viacero nepresných údajov. Píše, že skupina Anthropoid bola vysadená až v apríli 1942 alebo, že podľa plánu mala byť zhodená neďaleko od Prahy. V skutočnosti má väčšina historikov iný názor a ten je potvrdený aj viacerými svedkami, totiž že skupinu vysadili už v noci na 29. decembra 1941 pri obci Nehvizdy. Nie je jasné, či to Moravec napísal takto sám, alebo tieto nepresnosti má na svedomí jeho dcéra, ktorá Moravcove memoáre pripravovala do tlače. Moravec opisuje aj proces výberu spoľahlivých mužov pre náročné a nebezpečné akcie na okupovanom území. Vedenie bolo obmedzené už samotným počtom asi 2 500 príslušníkov československej pešej brigády v anglickom Cholmondeley Parku a neskôr v Leamingtone. V podstate neboli k dispozícii žiadne dokumenty o osobných pomeroch príslušníkov čs. vojska a velitelia sa museli spoliehať len na vlastné poznatky alebo svedectvá známych. Napriek tomu sa podľa Moravca dopustili len niekoľkých chýb a zo 153 parašutistov vyslaných z Veľkej Británie na okupované územie, „zbehli“ len traja. Moravec má na mysli Karla Čurdu, Václava Kindla a Viliama Gerika (niekedy sa píše aj ako Geryk). Spomína sa však ešte aj štvrtý parašutista – Bohuslav Grabovský, ktorého Nemci v roku 1944 popravili, lebo odmietol s nimi ďalej spolupracovať. Boli to všetko nebezpečné misie a konca vojny sa z uvedených 153 špeciálne vycvičených parašutistov dožilo len 35. Moravec uvádza, že z praktických, psychologických a taktických dôvodov sa na operácie vysielali dvaja muži, len v prípade, že úlohou skupiny bola rádiotelegrafická operácia, tak traja.

Oznámení o vypsané odměně za dopadení atentátníků a předměty, které zanechali na místě atentátu

Gabčík a Kubiš, poverení útokom na Heydricha, boli podľa Moravca varovaní, aby nenadväzovali kontakty s inými parašutistickými skupinami ani s domácim odbojom, v ktorom je plno infiltrovaných konfidentov gestapa. Od ich zoskoku s nimi Londýn nebol v spojení a ani iné skupiny parašutistov v Čechách s nimi nemali nadviazať styk. Napriek tomu ku kontaktom došlo a podľa plukovníka sa práve to stalo osudným nielen Gabčíkovi a Kubišovi, ale aj ďalším piatim parašutistom a domácim odbojárom, ktorých Nemci po útoku likvidovali aj s celými rodinami. Okrem toho bol zoslabený aj psychologický účinok akcie, lebo pôvodným úmyslom bolo vyvolať dojem, že Heydricha potrestal domáci odboj. Podľa Moravca ani pravoslávny kostol nebol dobrým úkrytom, lebo nemal žiadnu únikovú cestu. Inak sa, pravda, plánovalo v Londýne a iná situácia bola v Protektoráte Čechy a Morava. Gabčík a Kubiš veľmi skoro zistili, že bez pomoci domáceho odboja nebudú môcť svoju úlohu splniť. V podstate nemali inú možnosť, než požiadať domáci odboj o spoluprácu.

Kontakty viedli aj k spojeniu so zradcom Karlom Čurdom, ktorý priviedol gestapo na ich stopu. To bola oveľa väčšia chyba, ale nemohli vopred predpokladať, že Čurda ich zradí, hoci niektorí parašutisti ešte v Anglicku vraj upozorňovali na Čurdovu nespoľahlivosť. Aj Gabčík a Kubiš mali s Čurdom údajne nedorozumenie a popri jeho nespoľahlivosti upozorňovali aj na jeho sklony k alkoholizmu a k defetistickým rečiam. Možno je to však až neskoršia konštrukcia, veď ak by to bolo o Čurdovi známe, iste by ho na misiu neboli vyslali. Keby tomu velenie venovalo patričnú pozornosť a varovanie vzalo vážne, mohol Čurda zostať v Anglicku a parašutisti a s nimi stovky našich ľudí mohli zostať nažive. Či bolo toto varovanie prehliadnuté neúmyselne, alebo niekto do operácie úmyselne včlenil v podobe Čurdu prvok, ktorý ju mal skôr alebo neskôr zmariť, sa už nikdy nedozvieme.

Je zaujímavé, že zo zrady parašutistov boli po vojne súdení dvaja ľudia Čurda a Viliam Gerik (tretí parašutista kolaborant Kindl bol už mŕtvy). Obaja dostali trest smrti a boli popravení, ale Moravec sa zmieňuje len o Čurdovi a o Gerikovi mlčí. Prvý sa k svojej zrade priznal, ostatne jeho asistencia pri boji v kostole je doložená, ale druhý nie. Príbuzným Gerik dokonca tvrdil, že je nevinný a nevzal od Nemcov ani peniaze sľúbené za údaje o parašutistoch. Medzi súdnymi dokladmi sa zachovali aj výpisy z bankových účtov Čurdu a Gerika. Prvý si zo svojho konta vyberal státisícové čiastky a do konca vojny stačil minúť takmer všetko, celých 5 miliónov korún. Podľa Moravca zradil Čurda práve preto, že si chcel „užiť“. Aj keď bola vojna, on chcel žiť na úrovni a utrácať bohaté judášske groše. Gerik si vybral z konta len 300 tisíc a aj tie podľa svojich slov odovzdal riadiacemu gestapákovi a tak ku koncu vojny zostalo na jeho konte spolu s úrokmi opäť takmer 5 miliónov. Možno však len preto, že bol krátko po pripísaní odmeny internovaný v Dachau a v koncentračnom tábore, samozrejme, nemal ku kontu prístup.

Okénko krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
- místo posledního boje československých parašutistů

Plukovník František Moravec sa ako hlavný organizátor výsadkov po vojne zaujímal o tieto udalosti a zúčastnil sa aj na procese. Opísal ho ako revolučný tribunál, ktorý pracoval veľmi chvatne (proces trval len dve hodiny). On sám sa na ňom o udalostiach vraj veľa nedozvedel, čo odôvodňuje počínajúcou nedôverou komunistov, ktorí nemali záujem, aby sa o útoku na Heydricha veľa písalo, pretože ho zorganizovalo centrum odboja v Londýne a príslušníci čs. vojska zo Západu. Neskôr dokonca tvrdili, že akcia bola „zbytočná“. Je naozaj škoda, že proces prebehol bez dôkladného prešetrenia všetkých okolností. Možno sa tak stalo preto, že niektoré postavy príbehu boli zapletené s gestapom (neskôr sa to preukázalo o sokolskom činiteľovi Ladislavovi Vaňkovi) a nepriali si rozpitvávanie všetkých podrobností. A tak rýchlym súdnym konaním a nasledujúcou popravou boli nielen potrestaní zradcovia, ale odstránení aj dvaja dôležití svedkovia. Kto vie, tieto otázniky dnes už nikto nedokáže vysvetliť, pokiaľ by sa neobjavili nejaké nové dokumenty a informácie, čo je však málo pravdepodobné.

Památník v zatáčce ulice V Holešovičkách v Praze  připomíná hrdinný čin československých vojáků

Parašutista s nálepkou zradcu Viliam Gerik (1920 – 1947) pochádzal zo Slovenského Mederu pri Nových Zámkoch (dnes Palárikovo). Po Mníchove a Viedenskej arbitráži obec pripadla Maďarsku a Gerik, ktorý sa vtedy zdržiaval v Bratislave, sa rozhodol odísť na Západ. Bol nevojak, ale aj tak sa rozhodol pripojiť k československej jednotke a stal sa členom skupiny parašutistov pripravovaných na misie na okupovanom území. Bol zaradený do výsadku ZINC a jeho deň prišiel 27. marca 1942. Úlohou tejto skupiny bolo nadviazať spojenie s domácou ilegálnou organizáciou a na Morave založiť konšpiratívnu spravodajskú bunku. Tento výsadok mal od začiatku smolu. Nevysadili ho na Morave, ale na západnom Slovensku pri Gbeloch. Počas prechodu cez hranice došlo k prestrelke a trojčlenná skupina sa roztratila. Nadporučíka Oldřicha Pechala prenasledovalo gestapo, do Protektorátu sa prestrieľal, ale oklamal ho konfident gestapa. Dňa 2. júna ho zatkli a 22. septembra 1942 popravili v Mauthausene. Rotmajstra Arnošta Mikša zaskočili českí četníci pri Požároch v křivoklátských lesoch v noci z 30. apríla na 1. mája 1942. Pri prestrelke bol zranený a ukončil svoj život strelou z pištole. Posledný zo skupiny, slobodník Viliam Gerik, sa 4. apríla 1942 sám prihlásil četníkom, pričom vychádzal z mylného predpokladu, že ako občana Slovenska ho vydajú slovenskej strane. Svoj čin odôvodňoval aj tým, že sa mu s nikým nepodarilo nadviazať spojenie, nemal čo jesť a od českej polície očakával pomoc. Četníci ho však namiesto vypovedania na Slovensko odovzdali gestapu. Gerik spočiatku spolupracoval s gestapom veľmi neochotne. Preto Nemci na neho nasadili konfidenta, ktorému Gerik prezradil, že sa chce dostať na Slovensko a varovať Londýn. Následne ho zatkli a uväznili v Dachau. Dočkal sa tam oslobodenia a vrátil sa do Československa. Aj to by nasvedčovalo tomu, že sa za zradcu nepokladal a nepočítal s tým, že bude súdený a navyše odsúdený na smrť. Trest vykonali 29. apríla 1947. Vo svojom rozlúčkovom liste pred popravou zopakoval, že je nevinný. Gerik bol zrejme celkom iný prípad ako dobrovoľný iniciatívny zradca Čurda a jeho smolou bolo asi aj to, že ich oboch súdili spolu a aj na neho sa súd pozeral rovnakými očami ako na Čurdu, hoci Gerik celkom iste nemal toho na svedomí toľko ako Čurda. Možno, keby ho boli súdili separátne, mohol obísť nanajvýš s niekoľkými rokmi väzenia.29 komentářů :

 1. A co starosta Pavel Novotný z Řeporyjí, "prý" dostal podezřelý dopis, tak veliká akce. Čím dříve skorogenerál Koudelka vypadne, tím lépe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdo zbytečně vytváří dojem důležitosti toho zbytečného člověka a ostudy národa. Proboha lidi, ignorujte to individuum není hoden ani odplivnutí

   Smazat
  2. A neposlal si dopis sám aby se o něm psalo, jak je v "ohrožení"?

   Smazat
 2. Kdo je starostou v Holešovičkách? Já jen, že mám obavy o osud toho památníku věnovaného statečným českým bojovníkům proti Němcům za II. svět.války...

  OdpovědětSmazat
 3. Bývalý špion Moravec ve své knize úmyslně klame a neodhaluje vše. Zřejmě nesměl. Hlavně se od něho nedozvíme kdo ve skutečnosti vymyslel atentát (nikoliv způsob jak se akce provede, ale samotný nápad a důvod). Nedávno vyšel tuším v HN rozhovor s jeho dcerou, která si stěžovala, že dodnes nedostala od amerických úřadů jeho dokumentaci. Je zde očividně co skrývat a i podle armádního historika Stehlíka za nápadem zřejmě stála britská tajná služba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať byly trýznivé důsledky atentátu na české obyvatelstvo jakékoliv, pomohlo to národu trochu pozvednout hlavy. Můj děda říkal, jak byli na naše paragány hrdi. Byli to naši lidé, kteří se postavili německé stvůře a to mnohým pozvedlo sebevědomí. Každopádně tento čin podle mne nebyl zbytečný i přes ty následné oběti. Prostě byla válka! A i těmto lidem čest jejich památce.

   Smazat
 4. No tak ten gerik ze sebe dělal prosťáčka a hlupáka bylo jasné že četníci pracují pro skopčáky. Ta krypta nebyla dobrá pro úkryt ale co měli dělat v dané situaci.

  OdpovědětSmazat
 5. Německo jako za Hitlera: Pálení modrého hadru posetého hvězdami, trestné! http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=251084

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co rozstříhání standarty prezidenta republiky na malé kousky u nás? Když vojenský pluk přijde o standartu i v době míru, musí být zrušen. Když stát přijde o nejvyšší standartu... Alespoň by měl pořádně potrestat nepřítele národa.

   Smazat
 6. Lavrov uvedl, že Západ vládám zakazuje žádat Rusko o pomoc

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020052811999589-lavrov-uvedl-ze-zapad-vladam-zakazuje-zadat-rusko-o-pomoc-/

  OdpovědětSmazat
 7. Niekedy tak asi pred 5-6 rokmi som videl dokument BBC ktorý hovoril o dôvodoch pripravenia atentátu na Heydricha.Podla nich bola v Čechách už taká velká kolaborácia s Nemcami, že spojenci sa báli že český národ bude za Nemcov aj bojovať. Preto vymysleli tento atentát len na to, aby poriadne rozzúrili Nemcov, lebo vedeli že začne v Čechách teror a popravy a tým sa obráti myslenie verejnosti proti nim. Bola to typická špekulatívna akcia MI6 alebo nejakej inej tajnej britskej zložky. No a že ich nakoniec aj Česi udali Gestapu, to bolo v tej dobe typické. Bohužial.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro bratra Slováka 11:52 malé, ale asi nutné připomenutí. Mezi Čechy se vyskytli kolaboranti a udavači (stejně tak a mnohem více ve Francii, Norsku, Holandsku atd.). Češi ale nikdy nebyli spojenci německých nacistů! Je jen velká škoda, že Slovenský štát Německu stál po boku už při zahájení války proti Polsku. Jako jediný stát tehdejší Evropy...

   Smazat
  2. Unknowne 11:52, kde jste sebral, co bylo v Protektorátu Böhmen und Mähren typické? Já ten Protektorát prožil a vím, že udavačství bylo výjimečné, že pokud, bylo vlastní říšskoněmeckým občanům, zjevným kolaborantům a také výsledkem kriminalizace a nátlaku, když hrozba likvidace vedla proti všem rodinným příslušníkům. I tehdejší četníci byli do krajnosti tolerantní i když jim "jako pod přísahou" hrozily nejpřísnější tresty a dobře věděli, že jsou mezi ně vysazováni konfidenti. Je mi s podivem, že k věci se zrovna tak vyjadřujete ve Slovenčině. Nepřijde vám to poněkud nevkusné? O provazu v domě oběšencově?

   Smazat
  3. D.J. Klátovský

   Adam 12:45, asi Vám uniklo, že Poľsko po Mníchove neobsadilo iba Těšínsko, ale aj časť Kysúc, Oravy a Spiša. Celkove 221 km2, čo na Slovensku vyvolalo
   veľké proti poľské nálady a útok slovenskej armády po
   1. septembri 1939 proti Poľsku mal podporu verejnosti.
   Slovenská armáda obsadila iba prihraničné oblasti Poľska.

   Smazat
  4. Nic mně neuniklo 17:28. Jen jsem považoval za nutné autorovi vyjádření v 11:52 připomenout ostudnou kapitolu "Slovenského štátu". Vámi zdůrazňovanou podporu obyvatelstva pro spojenectví s nacistickým Německem nevnímám jako ospravedlňující faktor. Slovenská armáda neobsadila jen pohraniční oblasti v Polsku, ale bojovala po boku wehrmachtu i na východní frontě. Nemám ale v úmyslu zraňovat něčí city, jen jsem považoval za přiměřené zklidnit bratra Slováka v 11:52, který se tu pustil do hodnocení postoje Čechů za německé okupace. Takové zevšeobecňující soudy jsou totiž nepřijatelné...

   Smazat
 8. Pre 11:52, my Slováci by sme mali hodnotiť naše "zásluhy" za vojny. Neni veľmi známy osud slovenských divízií na Východnej fronte ale nedávno som našiel neoverenú zmienku, že ich ČA rozdrtila. Či sa k nim chovali ako k našim maďarským susedom (nebrať zajatcov) zatiaľ neviem. A to, že sa chystal prechod ČA cez Duklu a slovenské jednotky im nebudů brániť tiež niekdo "vyslepičil". Jednotky boli odzbrojené a ČA to zaplatila krvou. A medzi nami, nemci nám Slovákom verili a preto prijali naše jednotky a Čechom neverili a tým nechali len vyrábať produkciu pre východnú frontu. A v mojej dedinke bol štám 2. ukrajinského frontu s maršálom Malinovským (tiež Rumunská armáda). Žiaden pamatník a dom kde sídlil bol zbúraný, zatiaľ neviem prečo?bTakže my SLováci máme svoje maslo na hlave a svojich zradcov. Čo takto chystané US základne na Slovensku. Obávam sa že ak príde do tuhého, bude moje rodné Slovensko vymazané i s našimi US priateľmi. Takže tak. Som rád, že žijem v ČR a je tu spústa nových prišelcov zo SR tiež. Pozdravujem na Slovensko. JS

  OdpovědětSmazat
 9. ://www.arfa.cz/sokujici-statistika-stat-odtajnil-udaje-o-mrtvych-s-koronavirem-v-cr-92-nezemrelo-na-covid-19-a-navic-umrtnost-je-letos-nizsi-nez-loni-i-predloni-o-dva-tisice-epidemie-nebo-kruty-vtip/#.XtAPLEQza70

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý anonymní 13:36, váš odkaz na článek je odkaz na autora demagoga, který ze skutečnosti, že všelijak nezdravým, tedy povětšině starším spoluobčanům, je virus SAS-Cov-2 poslední ranou, kterou odcházejí ze života odvozuje, že o žádnou epidemii COV 19 nejde. Je mu jedno, že všichni ti s "přidruženým" onemocněním, kteří zasaženi Covid 19 odešli, mohli s námi pobývat tu měsíce, tu roky, podobně jako ti drasticky léčení chemoterapií s rakovinou. Když jejich prognóza je tak jako tak, převážně mortální. A najdou se takoví, buď naprostí tupci nebo bezohlední sobci, že takovým úvahám přizvukují. Zřejmě bez vztahu k rodičům a prarodičům, stárnoucím příbuzným a sousedům. Jako by byli z pasťáku, kde si je dost neoblíbila některá ta "teta". To jsou mi "senzace"!

   Smazat
  2. Milý anonymní 13:36, váš odkaz na článek je odkaz na autora demagoga, který ze skutečnosti, že všelijak nezdravým, tedy povětšině starším spoluobčanům, je virus SAS-Cov-2 poslední ranou, kterou odcházejí ze života odvozuje, že o žádnou epidemii COV 19 nejde. Je mu jedno, že všichni ti s "přidruženým" onemocněním, kteří zasaženi Covid 19 odešli, mohli s námi pobývat tu měsíce, tu roky, podobně jako ti drasticky léčení chemoterapií s rakovinou. Když jejich prognóza je tak jako tak, převážně mortální. A najdou se takoví, buď naprostí tupci nebo bezohlední sobci, že takovým úvahám přizvukují. Zřejmě bez vztahu k rodičům a prarodičům, stárnoucím příbuzným a sousedům. Jako by byli z pasťáku, kde si je dost neoblíbila některá ta "teta". To jsou mi "senzace"!

   Smazat
  3. Milý anonymní 13:36, váš odkaz na článek je odkaz na autora demagoga, který ze skutečnosti, že všelijak nezdravým, tedy povětšině starším spoluobčanům, je virus SAS-Cov-2 poslední ranou, kterou odcházejí ze života odvozuje, že o žádnou epidemii COV 19 nejde. Je mu jedno, že všichni ti s "přidruženým" onemocněním, kteří zasaženi Covid 19 odešli, mohli s námi pobývat tu měsíce, tu roky, podobně jako ti drasticky léčení chemoterapií s rakovinou. Když jejich prognóza je tak jako tak, převážně mortální. A najdou se takoví, buď naprostí tupci nebo bezohlední sobci, že takovým úvahám přizvukují. Zřejmě bez vztahu k rodičům a prarodičům, stárnoucím příbuzným a sousedům. Jako by byli z pasťáku, kde si je dost neoblíbila některá ta "teta". To jsou mi "senzace"!

   Smazat
 10. Zepltejte se dnešní genitální havlomládeže z miliomu chc@nek na jména:
  Kubiš
  Gabčík
  Valčík
  Opálka
  Bublík
  Hrubý
  Švarc
  ……..............odpoví tiché mlčení nebo mečení stáda tupých havloflašek!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K urážkám 14:28 na adresu našich mladých spoluobčanů nebudu mlčet. Jak si takový drzý sprosťák může dovolit urážet mladou generaci vlastního národa. I toho Havla dříve nebo později všichni prokouknou. I ti, kteří si ho z jakýchkoliv důvodů na praporu ponechají.
   Osvěty je nám třeba. Podporujme české národní školství, zájmové aktivity našich dětí a mládeže, kulturní, sportovní, společenské apod. Tušíte vůbec, křupane, kolik mladých lidí se s nadšením věnuje např. sborovému zpěvu, péči o přírodu atd.?
   Kdo jiný se má odrazit od dnes dosaženého dna, když ne oni?

   Smazat
  2. 19:59
   Jdu si sborově zazpívat i se současnou vygumovanou havlolejnolavárenskou omladinou ty experte!!!!!!!

   Smazat
 11. pro Adam - po ustanovení protektorátu a tzv. Slovenského štátu napadli Slovensko Magyari a Poliaci, tí zabili cca 460 Slovákov a cca 5000 vyhnali, takže - Slováci nnenapadli Poliakov ale vrátili späť ukradnuté, pointa bola ešte v tom, že po skončení vojny sa Poľsko domáhalo uvedených oblastí, skončilo to v r. 1953 - CCCP prehlásil -že otvorí otázku poľských hraníc tak na Západe aj na Východe. ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou známé skutečnosti 16:43. Už jsem se vyjádřil viz výše. Pouze dodám, že období tzv. Slovenského štátu tvoří velmi neslavnou kapitolu ve slovenských dějinách. To je můj pevný názor...

   Smazat
 12. ale ten film som videl aj ja - je to tak, iniciátorom - vraj - bol Beneš, v uvedenom filme hovoril o povznesení bojového ducha...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Film je film, ale Beneš byl samozvaný prezident,odstoupil a odcestoval, prezident již neexistujícího státu Československá republika. A tak i celá vláda. A tam bych začal.Slovenský štát bojoval u Stalingradu. A prohrál. Češi byli součástí Říše, která prohrála válku. A tam bych pokračoval.

   Smazat
 13. Neinformovaný anonyme 17:41,47 a18:55 něco si přečtěte.
  https://ac24.cz/en/-/cenzurovana-vedkyne-znovu-promluvila-50-milionu-lidi-zemre-pokud-schvali-povinne-ockovani?redirect=%2Fen%2Fzpravy-ze-sveta
  Dr. Mikovitsová: Ano. V harmonogramu je 100 vakcín. Plánuje se 110. Nikdy nebyly společně testovány. Neberou se v potaz léky na krevní tlak a ostatní léky, které berou starší lidé. Žádný starý člověk by nikdy neměl dostat vakcínu, vlastně nikdo by neměl dostat jakoukoliv vakcínu, pokud chtějí být zdraví. Doufám, že prezident Trump uvalí 5leté moratorium na všechny vakcíny, dokud se neudělá studie očkovaných vs neočkovaných, dokud se neprovede každý test bezpečnosti, a to zabere déle než pět let. Víte, co získáme? Zdravé děti… získáme zpět své životy. Uvědomíme si, že zdraví lidé nedělají druhé lidi nemocnými. Dr. Judy Mikovitsová, která byla donucena k pěti letům mlčenlivosti, v dokumentu Plandemic odhaluje agendu za současnou epidemií a vyvrací mýty propagované médii
  https://lbry.tv/@otevrisvoumysl:7/plandemic-skryt-agenda-za-covid-19:e
  https://www.protiproud.cz/zdravi/4151-detektivka-stoleti-lze-vylecit-vsechny-nemocne-na-celem-svete-deji-se-v-medicine-zazraky-v-cem-jsme-v-evrope-prvni-atlas-rakoviny-a-dve-lasky-jednoho-profesora-kniha-ktera-vam-pomuze-abyste-si-pomohli-sami-jak-nestonat-na-statistiku.htm

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hádám 19:29, že vám není pomoci. Fantazírujete, věříte v nesmysly. Nemoci provázejí nejen lidstvo, jsou součástí přírodních procesů od počátku všeho živého. Srovnejte si tuto skutečnost, pokud možno, v hlavě.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.