Reklama

středa 24. června 2020

Kdo pověřil EK zneužívat pandemii k prosazení Green Deal... Analytik Campbell sepsal šest zásadních otázek. Je nutné se ptát! Nejen Bruselu

Jan Campball
Jan Campball
24. 6. 2020   ParlamentníListy
HŮŘ UŽ BYLO? Ne, lépe už bylo… „Duchovní bída!“ O přístupu s deficitem profesionální etiky, morálky a odpovědnosti podle přísloví po nás potopa hovoří vysokoškolský pedagog, analytik doktor Jan Campbell. „Velká většina spoluobčanů dává přednost matrixovým verzím událostí před vlastním rozumem,“ varuje. „COVID-19 přináší trvalé následky i proto, že značný počet obyvatel tzv. vyspělého světa včetně národních a nadnárodních elit trpí tzv. psychogenním AIDS více než všeobecně známým HIV,“ konstatuje. Jsme na cestě, kdy většina z nás může mít brzo nevyléčitelně raněnou duši, nebo dokonce může být bez duše. „Člověk se bude chovat jako debil zbavený bolesti, agrese a emocí a bude sám sebe vnímat jako střed světa. Bezmocný narcista, protože bude řízený,a tím nebude nebezpečný.“Pane doktore, v jednom ze svých textů jste psal: „Každý občan by totiž měl vědět a být si vědom, že ve stavu strachu, paniky, stesku nebo bezvýchodnosti se kvalita imunity rapidně blíží k nule. Slovy kolegy z akademie: Jedná se o určitý druh psychogenního AIDS.“ Jak jsme podle vás obstáli v koronakrizi? Do jaké míry jsme podlehli „psychogennímu AIDS“? Byla to krátkodobá nemoc, stane se chronickou, nebo hrozí trvalé následky?

Děkuji vám za otázku. Pokusím se odpovědět krátce a jasně na několika úrovních: jeví se mi, že velká většina spoluobčanů dává přednost matrixovým verzím událostí před vlastním rozumem. To je významově vážné zjištění, protože takový přístup nemění nic na věci, fakty zůstávají fakty a iluze iluzemi. Od začátku vyhlášení pandemie a poté nouzového stavu jsem vycházel z předpokladu, a čas mi dal za pravdu, že se nejedná o pandemii viru, ale pandemii strachu z koronaviru a metastází. Pandemii s metastázami na geostrategické, evropské, národní a individuální úrovni ve sféře hospodářské, politické, finanční a občanské.

Strach a s ním spojený stres – a je jedno z čeho – má téměř vždy různorodé následky. V daném případě musíme počítat s dlouhodobými a mutujícími, pozitivními i negativními. Proč? Infekční onemocnění je spojené s imunitou. Složitý imunitní systém oslabuje, u některé skupiny občanů dokonce před očima ničí náš způsob života, na hlavu postavená kultura výživy a v neposlední řadě i moderní vědecký a lékařský výzkum. Ten dává přednost kvantitě před kvalitou. Nejenom pro mne osobně není důležité prodloužení života, například do 100 a více let, při současné závislosti na lécích a pomoci, ale kvalita života. Ideálně na úrovni zdravotního stavu a imunity řekněme 30–35 let věku, po celou dobu života, až do dne smrti určené osudem. Jako pozitivní na onemocnění hodnotím z něho vyplývající příležitost k radikální a celkové změně směřující k pokoře, redukci pokrytectví a zkvalitnění našeho vztahu k planetě.

Hřebík do rakve imunity a překážku na cestě k uvedené pozitivní příležitosti představuje kromě v úvodu zmíněného často nezodpovědné – z hlediska zdraví a imunity, mediální tsunami, politici a přístup části lékařů zamotaných v administrativní a finanční síti struktur, ve kterých, nebo se kterými pracují. Celostní, tj. holistické, vědění a přístup ke člověku se prakticky v našem životě vypařily. Specializace, formalismus, pýcha a pokrytectví mají u mnohých občanů prioritu včetně profesionálů i těch, u kterých je profese posláním, lékařů.

Co se týče faktů – ve skutečnosti nejenom veřejnost, ale i šiřitelé pravdy vydávané za oficiální nevědí ve skutečnosti nic o COVID-19 ve smyslu holistického vědění. To dokazuje skutečnost, že je denně slyšíme, můžeme číst stovky různých názorů a vědeckých článků s platností jednoho dne. Nikdo doposud nedokázal, že COVID-19 je čistě přírodního, nebo laboratorního původu. Není známa ani příčina, den a místo vědomého nebo náhodného úniku. Přičemž mnozí z nás vědí, že náhody neexistují. Proto nelze vážně mluvit o ekologickém, efektivním a ekonomickém informování veřejnosti a komunikaci vládní moci s občany. Ale o manipulaci vedoucí ke ztrátě důvěry k moci, oslabení zdravého rozumu a s ním spojené zdravé lidské sebedůvěry. Trvalé krmení různých druhů nejistot člověka nespecifickými a nesrozumitelnými, nebo dokonce protiřečícími si informacemi a rozhodnutími způsobujícími stres, vede ke strachu s následky. Jakými? To je otázka vyžadující delší odpověď.

Co se týče iluzí – je tomu podobně. Nepřiznáváme si skutečnost, že existuje kvalitativní rozdíl mezi něco si myslet a něco skutečně vědět. Jaký je rozdíl mezi diskusí a dialogem, s člověkem, nebo s veřejností. Krmení ryb v akváriu 24 hodin denně způsobuje jejich smrt. Ryba nemá pocit sytosti, podobně jako ho nemá chamtivý, egoistický, materialisticky orientovaný, od konzumu závislý člověk. Ten žije v iluzi, že je svobodný, může dělat, co chce a někdo jiný bude řešit jeho problémy za peníze, když ho opustí rozum, žena, milenka, štěstí nebo když se ocitne v nouzi či karanténě.

COVID-19 přináší trvalé následky i proto, že značný počet obyvatel tzv. vyspělého světa včetně národních a nadnárodních elit trpí tzv. psychogenním AIDS více než všeobecně známým HIV. Tento obalený RNA vir náleží mezi retroviry, schopné vytvořit podle své RNA molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky. Výsledkem je nemoc AIDS a syndrom získané imunitní nedostatečnosti, někdy označované jako získané selhání imunity. Předpokládám, že pandemie strachu z koronaviru a metastází bude mít i psychické následky (deprese, neurózy, sebevraždy), protože člověk se neučí z historie, odmítá pokoru, je pyšný a chová se pokrytecky ve své hře na Boha. Uvedené nám brzy dokážou statistiky a konání elit.


Ve vašich textech zmiňujete také novou kvalifikaci: „psychobioterorista“. Můžete ještě pro čtenáře tohoto rozhovoru blíže vysvětlit, o co jde?

Psychobioterorismus je systémový boj působící na člověka nebo masu lidí pomocí tří hlavních prvků:
1. znalosti funkce a následků strachu a stresu,  
2. neviditelný, nehmatatelný, nezapáchající a prakticky člověku nepředstavitelný biotechnologický produkt (přírody nebo z laboratoře),  
3. cílem působení je podčinění, dosažení závislosti nebo i usmrcení člověka bez použití tradičních zbraní. Z uvedeného není problém si odvodit definici psychobioteroristy: člověk nebo skupina lidí fungující jako instrument, který vědomě či nevědomě indukuje strach (ve) veřejnosti, rodině a individuu (z neznalosti věci, faktů a dopadů) a používá biotechnologický produkt (člověku nebo skupině většinou neznámý) jako prostředek k dosažení předem definovaného cíle třetí stranou, obyčejně anonymní a mocnou.
V případě pandemie byla oficiálním cílem nouzového stavu ohlášena ochrana zdraví veřejnosti v rámci existujícího zdravotního systému. Ve skutečnosti, a jak jsme se mohli přesvědčit, nemenším cílem byl a zůstává masový pokus využít pandemii strachu k řešení aktuálních hospodářských problémů (například přerozdělení majetků), politicko-ideologických otázek (zakotvení digitální kontroly společnosti, ne jedince jako tomu bylo doposud, ale velké části společnosti s pomocí nové legislativy) a finančních (oddlužení, zadlužení, formy plateb, kontrola apod.) a dalších složitých výzev doby. To vše bez ohledu na nově vzniklé komplexní protiklady, protože cílem není řešit příčiny, ale symptomy. Tj. přístup s deficitem profesionální etiky, morálky a odpovědnosti podle přísloví po nás potopa.


Zaujal mě také pojem „frontový zážitek“, podotýkám, že jste o něm psal ještě před vypuknutím ostré fáze epidemie u nás. Určitě se u řady lidí znásobil v době koronaviru pocit ztráty jistot, pokud nějaké vůbec měli. Pro někoho je nejistá budoucnost denní chleba. Samozřejmě je osobní věc, jak si situaci každý připouští, ale některé skutečnosti jsou dané. Myslíte si, že je to správně? Že je každý strůjcem svého štěstí, jak se říká, nebo by měl stát garantovat alespoň něco? Proč si někteří z nás nezvykli na to, že prostě není jisté, jestli budou mít střechu nad hlavou? Je to jen proto, že jsme zažili socialismus?

Nikdo z žijících se zdravým rozumem nemůže svádět na socialismus nejistotu, zda budu mít střechu nad hlavou, nebo ne, a strach z nejisté budoucnosti. Je prostě hloupost spojovat, nebo dokonce obviňovat socialismus z materiální a duchovní bídy, ve které se nachází a dlouhá léta bude nacházet stále větší množství obyvatel EU včetně ČR. Cílem socialismu, zjednodušeně formulováno, je zvrátit nelidské panství kapitálu nad lidmi různých etnik a společenských vrstev. Dosáhnout udržitelné sociální spravedlnosti a solidarity s pomocí práva, intenzivního hospodářství a ideálně holistického systému vzdělání. Takové vzdělání dovoluje chápat planetu jako kosmickou loď. Tu nemohou řídit ani udržovat zkorumpovaní polovzdělanci, nevychovanci nebo pokrytci snažící se vzít na sebe funkci Boha a řídit stát jako na zisk orientovanou firmu. Ekologické, efektivní a ekonomické řízení státu není možné praktikovat na základě peněz, dluhů a spekulace se všeobecnou omezeností společnosti a zneužitím člověka mocí kapitálu. Bez ideologie, tj. národní myšlenky, nelze vytvořit strategický ani taktický plán rozvoje státu a národa, o udržitelné suverenitě nemluvě.

29 komentářů :

 1. Nechce se mi to číst, neboť se domnívám, že to, co je tu napsáno, je vše shrnuto v pojmu ovčan, ovčané. Převzato z Bible, Ježíš Kristu pastýř svého stáda, ovcí. A skutečně, většina katolíků, které znám, jsou dobří ovčané. Věří tomu, že Majdan byl na obranu proti Rusku, že sestřel na Ukrajinou spáchalo Rusko, věří účasti Ruska na Skrípalově otravě novičeokem, dokonce věří účasti Ruska v ricinové aféře. Cokoliv je úředně v hlavních médiích vyhlášeno, tomu katolický ovčan věří, neboť víra je tajemství, o kterém nepřemýšlíme, to žijeme. Ovčan věři, že Koněv je symbolem totality, že demoblok nás chce zachránit z Babišových spárů, že sám Babiš je ve spárech Zemana a Zeman je ve spárech Ruska a Číny. Ovčan věří, že cesta na Tajvan je výrazem i jeho vlastbího samostatného a svobodného uvažování. A ovčan věří i tomu, že ve 2. světové válce byl agresorem SSSR a že Německu zabránil realizovat dobrodiní pro ovčana, jeho rodinu i prarodinu. Ovčan chodí do kostela a tam načerpá sílu a osvětu pro své ovčanství. Ovčan plně souhlasí s Bělobrádkem a Hermanem, že je potřeba jezdit za panem Posseltem a společně hledat usmíření, neboť mnoha Němcům byly strašlivě ublíženo po válce. Ovčasn se modlí za mír v Sudetech, které nesou hrozné trauma z pronásledování Němců po válce. No a pak se divíte, že paní Procházková protestuje proti znovuobnovení Mariánského sloupu, neboť v tom vidí vzkříšení pýchy katolíků. Ale paní Procházková už neví, že v katolické církvi nejsou jen ovčané, a zejm. neví, že právě ovčané jsou proti obnovení Mariánského sloupu stejně jako ona. Tito katoličtí ovčané nechtějí oživovat staré křivdy, které katolíci páchali na mnoha jiných lidech, a obnovení sloupu je dílem úplně jiných katolíků, těch kteří se trápí tím, že s nimi jsou u katolíků velmi mnozí ovčané. Stručně řečeno, katolíci jsou ostře rozděleni. A to na ovčasny a neovčany. Zdá se ale, že ovčanů je víc, neboť jsou mnohem víc slyšet. Např. obrovské shromáždění ovčanů bývá na akcích chvilprdů. Neovčanům jsou tyto slety protivné, nechodí tam, takže o nich není slyšet. Taky v kostelích ovčana poznáte podle chvilprdového emblému, který nosí. V poslední době jsou ovčané těmi, kdo nosí roučku až do úplně posledního rozvolnění a pro jistotu ještě měsíc potom. Takže, pane Campbele, ideální ovčan je katolík. Má své ovčasnství biblicky podložené. Ale zase mnoho katolíů nejsou ovčané. Také ti to mají biblicky podložené.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte to popletené, katolíci věří Bohu, těm nesmyslům co popisujete v souvislosti s ovčany věří liberální zblblíci ..
   Nepatříte náhodou mezi ně ???

   Smazat
  2. Máte to popletené, pravověrní katolíci věří v Boha ..
   Víru v nesmysly, kterou pžisuzujete ovčanům, mají liberální pomatenci ..

   Smazat
  3. Móhandás Karamčand Ghándí: Víra je určitý druh šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.

   Smazat
  4. Autor tohoto komentáře popisuje situaci velmi přesně. Jsem katolík a mám na to stejný názor jako on. I já jsem proti obnovení sloupu Panny Marie na Staroměstském náměstí, rozhodně ne z důvodu malé úcty ke svaté Panně, ale z důvodu co ten sloup skutečně symbolizuje - v tomto případě se duch národa vůbec nemýlí. Mí katoličtí přátelé jezdí na demonstrace proti prezidentu Zemanovi a Babišovi, kde nadšeně mávají červenými kartičkami které dostali od zprostředkovaně od americké ambasády v Praze, nadšeně podporují dovoz muslimských nájezdníků do naší malé a vykradené země. Mí katoličtí přátelé hlasitě dosvědčují jak strašně komunisté naši zemi vykradli ač reálný stav dokazuje opak. Velice rychle zapomněli jak za komančů byly plné kostely věřících a katolické semináře byly přeplněny. Jaký kontrast se situací dnes ! Mí katoličtí přátelé považují Rusko za největšího nepřítele civilizace, hrůzy druhé světové války za zveličenou bolševickou propagandu a podporují myšlenku připojení naší země k Německu jako další spolkové země (tuto věc nahlas vyslovil bývalý mluvčí biskupské konference, padlý kněz Herman). Mí přátelé ignorují jakákoliv fakta o německých plánech Ost s Českým národem po ukončení bojů na východní frontě. Spolu s pozůstalými sudetskými Němci prolévají krokodýlí slzy na "pietních místech" bývalého německého osídlení v Čechách při bohoslužbách sloužených polskými kněžími. Mí katoličtí přátelé podporují ukrajinský nacismus a fakta o hrůzách páchaných touto sebrankou i na českém osídlení na Ukrajině, kterou dosvědčují volyňští Češi, nechtějí vůbec slyšet.
   Až na malé vyjímky (Duka, katolíci kolem skupiny Dost), vystupují dnešní čeští katolíci jednoznačně proti zájmům naší země.

   Smazat
 2. Spíš se ptejme,kdo spustil Koronavirus,aby bohatí ještě víc zbohatli.Dojde k velkému přesunu majetku,jak firem tak i majitelé akcii zapláčou.Dojde ještě většímu zdanění občanů,důchodců,zdravotních služeb.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důchodci platí jen tolik daní, kolik chtějí. Ze spotřeby.

   Smazat
  2. Koronavirus Lukáši? Asi jako když se spustí divadlo - a tento kus už je bez konce. Velice se to osvědčilo. Lidi se tím donutí k poslušnosti ihned a jsou ochotni k čemukoliv. Kdyby někdo začal hlásat, že se lidé zcela jistě vyléčí močí "vyléčených" - každý by kupoval chcanky. A kdyby bylo nařízeno, že v zájmu zajištění bezpečnosti a zdraví musí každý přinést na úřad cihlu ze svého příbytku za účelem otestování, všichni by nosili cihly jak blbci - to už je odzkoušené. Tento "kus" nesmí skončit, protože nové nastudování už by nemuselo být úspěšné, proto bude pořád pokračovat, jak nekonečné TV seriály.A k většímu zdanění dojde stejně - rozmary panstva se prodražují neb panstvu a jeho kámošům už dorostly ratolesti a dorůstají ratolesti ratolestí - je třeba to všechno krmit a udržovat v přepychu. Tak proto.

   Smazat
 3. 14:05 Tak s tím čtením na tom jsem stejně, vím že analytik Campbell nikdy nepíše nějaké nesmysly a tak si jiné přihřeju svoji polívčičku. Chytří Slováci nejenom, že neuznali Kosovo, nyní chtějí stáhnout vojáky z nesmyslných misí kvůli Covidu, opět vynikající nápad. Jakýkoli důvod ke stažení který nelze zpochybnit, perfektní. Ušáci mají čím dál více starostí sami se sebou a jsou v krachu. Slováci pochopili, že je už možné vylézt z řiti potápějící se velryby. Ne tak my, my budeme s Ušáky na věčné časy i nečasy a věrní až do hrobu, tak trochu to připomíná Hitlera "Po mě potopa". Čtyřka blbů Hřib, Kolář, Novotný a Minář kráčí s praporem lokajství v čele, a bojují věrně a pevně, až do posledního dutohlavého debila. Také česká televize plní svůj úkol, udržovat Cornavirovou paniku po celý den, vzorně a vypadá to že bude po zásluze odměněna.
  Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle mne nejsou Slováci chytřejší Čechů, ale jsou zásadovější a slušnější. Češi jsou nadutí, arogantní. Dokládám přílohu. Pamatuji bombardování Srbska. Češi mlčeli a zřejmě souhlasili. V nádvoří Senátu PČR jsem potkal hosta jejich prezidenta Havla, Hasima Thaciho. Šel a hrdě se usmíval na svět.Nikoho z těch pašáků tvářících se jako polobozi a vládci to nepobouřilo. Slováci Senát nemají, mají selský rozum.A v neděli jdou do kostela. Bezvěrci Češi, držící všechny možné křesťanské svátky, musí mít dvě komory parlamentu, aby snad neoprovedeli nějakou nepředloženost.
   P.S. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/kosovsky-prezident-byl-obvinen-ze-zlocinu-proti-lidskosti-40328678#seq_no=8&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=eMWI6yw51Rh-202006241813&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=

   Smazat
  2. 20:27 Já bych do toho netahal Čechy ale vládnoucí panáky a západní lokaje. My normální Češi nejsme ani nadutý nebo arogantní. Jinak jsou Slováci v eu zadku až po paty.

   Smazat
  3. Pletete si dojmy s pojmy! To, že Slováci neuznali Kosovo bylo jen a jen tím, že moc dobře vědí, že mají doma velkou maďarskou menšinu a tak způsob vzniku Kosova se jim vůbec nelíbil! A souhlas či nesouhlas se vznikem Kosova byl jen na politicích, no a u nás byl na funci MZV Kchárl von Trautenberg z Bilderbergu a Triateralni komise a ze židovské zednářské lože "Synové smlouvy"! Takže nikdo se občanů na Slovači i u nás neptal! Byli za tím ty politické lemry!

   Smazat
 4. Nevím, že by z Covid 19 bylo tolik a tak vyděšených, jak se domnívá pan Campbell. Nemyslím si dokonce, že ten, kdo nosí "do posledního dne roušku" by musel být ovčanem. Jsem totiž přesvědčen, že ona ta rouška má mnohostranně praktický smysl. Takže, nepřehánět (já si v té karanténně, beze strachu, přímo liboval. Byla to doba klidu, ticha a lepších mezilidských vztahů...).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaké lepší "mezilidské vztahy" jste pozoroval anonyme 18.22 - myslíte ve vlastní rodině? Všechno bylo přece naopak! Lidi se začali chovat jak kreténi! Vyhazovali mladší občany z krámů v době od 10.00 do 12.00 hodin, čuměli na sebe navzájem za rouškama jak nahá prdel z roští, na diskuzích se vybízelo ke střelbě lyžařů, pořád se ještě nesmí na úřady -občanku si vyřizujete "on-line" jinak je všude zamčeno, ouřadové si dřepí doma na zadku za plný prachy -jóóó´- to by se líbilo kdekomu! Totéž platí pro učitele, doktory a zubaře - všichni si dřepěli pěkně doma, léky se předepisovaly on-line, s novým onemocněním byli všichni bez šance zajít k doktoru - no a celá ta smečka co dřepěla doma za plný prachy měla samozřejmě prču z lidský blbosti. Těm by se to líbilo pořád -takovej "virus"- budou si ho hýčkat.

   Smazat
  2. Máš to docela vtiný, mambo. Znám doktora v chirurgické ambulanci, pracoval celou dobu. Na to pacient dobytek nemá, aby jednoho kladně ohodnotil. Jak vás to bolševik naučil-iniciativní blbec horší než třídní nepřítel..

   Smazat
 5. Jak-nefunguje-svetova-ekonomika .
  https://www.casopis-sifra.cz/od-krize-do-krize-jak-nefunguje-svetova-ekonomika/
  Celý článek je poučné čtení jak funguje finanční zlodějina.
  Když 7. září 2008 americká vláda oznámila, že převezme plnou kontrolu nad polostátními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac, které jsou klíčovými poskytovateli hypoték ve Spojených státech amerických, jen málokdo si tehdy uměl představit, co bude následovat. Za další týden sdělila investiční banka Lehman Brothers, že zažádá o ochranu před věřiteli, a největší bankrot v amerických dějinách odstartoval druhou nejhlubší celosvětovou finanční krizi 20. století. Krach Lehman Brothers o 11 dní později ještě trumflo uzavření největší americké spořitelny Washington Mutual a světové burzy mířily střemhlav ke dnu.
  Raději v tom ale nešťourejme, abychom nedopadli jako europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf, který se ve švýcarské bance pokusil spolu se třemi Slováky včetně exstarosty obce Ivanka při Nitre Peterem Guzmickým dostat k jednomu ze spících kont se sumou 350 milionů eur. Nejprve na ně byla přivolána policie, poté byli nařčeni z toho, že měli falešné doklady, a mluvčí curyšského státního zastupitelství uvedla, že zatčení souviselo s majetkovou trestnou činností. Následně byl Ransdorf zesměšněn v médiích jako napůl podvodník a napůl popleta.
  Na konci roku 2016 ale švýcarská prokuratura rozhodla o zrušení obvinění vůči všem třem podezřelým s tím, že žádný trestný čin nebyl prokázán, a navíc jim švýcarské úřady přiznaly odškodné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. To jsou ty nejistoty, ve kterých jsme uvězněni. To je také přirozený důvod třeba i jen podvědomého strachu. Za rozběhu Covid 19 byla (a je) právě zcela zřetelná ekonomická hrozba rozhodujícím motorem strachu. Vždyť většina společnosti nemá rezervy ani na čtvrt roku, nebo, a to je ještě horší, splácí úvěry, nese třeba i hrozbu hypotéky. Tomu se říká "máme se jako nikdy předtím a jsme svobodní"? Ne, žijeme v kleci pletené penězi.

   Smazat
 6. Dosavadní komentáře nabízejí také mnoho námětů:
  1. Katolický čili dokonalý ovčsn (dále jen ovčan) v žádném případě nepřipustí, že koronavirus někdo spustil. Samo se tak stalo.
  2. Ovčan nejde nikdy proti korporacím, zastává názor, že peníze leží na ulici, jen je zvednout a že čím je kdo bohatější, tím je schopnější. Babiš je výjimka, je ve spárech Zemana, jak uvedeno.
  3. Ovčan souzní se čtyřkou Hřib, Kolář, Novotný a Minář, pokud třeba hřib pindá něco o genderu nebo LGBT, s tím nesouhlasí, ale je to jen vada na kráse.
  4. Ovčan uznává Kosovo, neboť Kosovo uznávají všichni a Kosovo má fotbalové mužstvo.
  5. Ovčan podporuje všechny zahraniční mise, ovčané-kněží tmm dělají výbornou duchovní službu.
  6. Ovčan podporuje NATO, protož nás chrání před Ruskem.
  7. Ovčan podporuje EU, neboť z EU dostáváme hromady peněz a kdyby nebylo EU, tak je tu strašná bída.
  8. Ovčan nejnověji plně scvhvaluje Boltonovy slinty, neboť Bolton má plné právo na svobodný názor.
  9. Některé věci ale ovčanovi nejsou jasné: některé pomníky je třeba zbourat, ale třeba Čerčilův pomník je třeba zachovat, neboť byl nepřítel Ruska.
  10. Ale pozor: ovčan není žádný rusofob, jen je plně informován o nebezpečí z Ruska.
  11. Ovčan má všechno historicky podložené, např. Solženicyn byl veliký znalec historie a ten by nikdy nelhal.
  12. Ovčan poporuje zdanění, neboť peníze jsou potřeba na ubohé migranty, na ženy samoživitelky, na inklusi (je ale třeba ji zavádět s mírou a to se taky tak děje).
  13. Ovčan není ani liberál, ani konservativec, ovčan je služebníkem pravdy. Pravdě slouží, pravdu vyznává, ale jen tak, aby nevytvářel rozruch ve společnosti. Čili např. ovščan je proti potratům, ale nikde to nevyhlašuje. Jeho krédo je, ať je to na nás vidět, že jsme ovčané. Netřeba to vykřikovat do světa.
  14. Dobře to dělá pan Halík. Trpelivě vysvětluje, trpělivě poučuje, trpělivě získává další ovčany. Budeme-li co nejlepšími ovčany, třeba přijede na besedu i k nám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nech toho popleto, vykonstruoval jsi si nějakého ovčana jako nepřítele a spojuješ ho se vším co emocionálně odsuzuješ ..
   Začni používat rozum a logicky rozlišovat kategorie realného světa, potom to tvoje filosofování bude mít nějaký smysl ..
   Tvoje texty jsou stelné jako Havla a Halíka, o ho.... ..

   Smazat
 7. Že si někdo myslí, má-li dobře placené křeslo v Bruselu , že je nadán božskou mocí a prozřetelností, tak je to jeho omyl. Horší je že se najdou omezenci, kteří se k těmto "ikonám" klání, jako k bohům. Proto budu podporovat všechny protestanty, ktéří nekleknou.

  OdpovědětSmazat
 8. Nova mutace Covidu ma jeste vetsi nakazlivost. To je prave to, co coronaviry odlisuje od Covidu. Pandemii neustale zivit, nezhasnout jako Sars, Mers viry. Startuje 2 vlna, protoze skody na preformatovani sveta skodami a generovanymi silenostmi jak BLM jsou stale male. Jsem presvedcen, ze na nas maji v zasobe v laboratorich jeste hroznejsi patogeny. Jsou nepozorovatelne siritelne a svet nepatra po vzniku pandemie, umele manipulaci coronaviru v laboratori.
  Nenapadlo vas, ze je to divne pri nepredstavitelych skodach na majetku a zdravi lidi? Ze to neni zadne tema? Obvinovani Ciny bez dukazu a hlavne odskodne od Ciny je vyzadovano zloduchem USA, kterym vir zrejme zamerne unikl z Fort Detrick ve state Maryland, nebo v Severni Karoline, kde maji rovnez laborator. Je to potvrzeno americkymi vedci v USA na indexu. Ani Cina neni bez viny. Spolupracovala s USA laboratoremi po desitky let ve vyvoji. Obama vyzkum financoval 6.5 miliony $. Lidstvo se samo zabiji anepotrebuje k tomu atomovky ani armady. Nedivite se? Kdo s cim zachazi, tim i schazi! USA mela 24. cervna 3500 novych nakazenych. Ten chaos v zemi to jeste podporuje!

  OdpovědětSmazat
 9. Zajímavá je i prezentace států úspěšně bojujících s pandemii, podle našich médií vítězí Severní Korea, ale podle oficiálních aktualizovaných tabulek je na tom skvělé Vietnam a taky Slovensko. Naopak, neúspěch Švédska a Britanie není moc rozebírán. Nejsem imunolog, ale kdo má jistotu, že nebude další vlna, proto se zbytečným uvolňováním karantény by bylo dobré nepospíchat. Mám důvěru v Dr Prymulu a dodatečná moudra všech generálů po bitvě jsou mi ukradená.������

  OdpovědětSmazat
 10. Vláda rozdává desítky milionů neziskovkám, neřeší problematiku menšin a půjčuje si miliardy!
  https://www.youtube.com/watch?v=gOyhlOl_Ask

  OdpovědětSmazat
 11. Nova mutace Covidu ma jeste vetsi nakazlivost. To je prave to, co coronaviry odlisuje od Covidu. Pandemii neustale zivit, nezhasnout jako Sars, Mers viry. Startuje 2 vlna, protoze skody na preformatovani sveta skodami a generovanymi silenostmi jak BLM jsou stale male. Jsem presvedcen, ze na nas maji v zasobe v laboratorich jeste hroznejsi patogeny. Jsou nepozorovatelne siritelne a svet nepatra po vzniku pandemie, umele manipulaci coronaviru v laboratori.
  Nenapadlo vas, ze je to divne pri nepredstavitelych skodach na majetku a zdravi lidi? Ze to neni zadne tema? Obvinovani Ciny bez dukazu a hlavne odskodne od Ciny je vyzadovano zloduchem USA, kterym vir zrejme zamerne unikl z Fort Detrick ve state Maryland, nebo v Severni Karoline, kde maji rovnez laborator. Je to potvrzeno americkymi vedci v USA na indexu. Ani Cina neni bez viny. Spolupracovala s USA laboratoremi po desitky let ve vyvoji. Obama vyzkum financoval 6.5 miliony $. Lidstvo se samo zabiji anepotrebuje k tomu atomovky ani armady. Nedivite se? Kdo s cim zachazi, tim i schazi! USA mela 24. cervna 3500 novych nakazenych. Ten chaos v zemi to jeste podporuje!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Pandemie válcuje USA,se zpožděním se to promítne v ekonomii. Na druhé starně už si otravili i říčku Potomak a genové ošetřená kukuřice též nevzbuzuje moc důvěry.

   Smazat
 12. COVID je COrona VIrus Disease čili zadný rozdily mezi covidem a coronaviry nejsou.

  OdpovědětSmazat
 13. Nechápu, co to má znamenat, že mi píšete, že můj komentář bude uveden po schválení. To má být jako cenzura? Nejsem si vědom toho, aby výslovně mé komentáře byly vůči někomu urážlivé. K čemu potom toto Vaše oznamení. Včera jsem něco napsal. Můj komentář nikde. Mně zajímá vždy reakce jiných komentátorů na to, co napíši, protože a/ chci si ověřit, co si myslí ostatní o tom, co si myslím, b/ chci se něco nového popřípadě dozvědět. Takže Vaš postoj nechápu. Myslím, že se s Novou republikou rozloučím a budu spíše sledovat Parlamentní listy. Tam se nekomentuje.

  OdpovědětSmazat
 14. Když reprezentanti zemí sedí jen do počtu, maximálně si v Bruselu vyřizují své vnitrostátní účty, tak není divu, že vládne pár komisařů.

  OdpovědětSmazat
 15. Milý Jene, též jsem postižen podobnou diagnózou, nevím taky proč a nevím kdo je soudcem, který vynesl nade mnou tento ortel. Po výchově z doby normalizace jsem otužilý a přikecávàm dál. Takže Jene, vítej v partě, nenech se otrávit a piš dál.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.