Reklama

sobota 27. června 2020

Neprůhledná Milada Horáková aneb Osud vyzvědačky

Dr. Milada Horáková před soudem
Jan Berwid-Buquoy
27. 6. 2020  blog autora

Autor blogu Jan Berwid-Buquoy, spisovatel a politolog, není žádný přítel ani obdivovatel minulého režimu. Rodinný osud, pronásledování a emigrace jej zformovaly do tvrdého antikomunisty ale také člověka, který ve své profesi ctí fakta. Redakce Nové republiky vybrala jeden z jeho starších blogů věnovaný kauze Milady Horákové. Vzpomínky na osobnost a popravu Milady Horákové jsou dnes proměněny v kampaň, která má primitivním antikomunismem zakrýt programovou nedostatečnost politických stran a neziskových organizací, hlásících se převážně k české pravici. Kritika Milady Horákové z pohledu přesvědčeného antikomunisty a konzervativce je proto pozoruhodná. Posuďte sami. 

A ještě malé podotknutí: redakce Nové republiky je zásadně proti trestu smrti. Mimo mnoha jiných důvodů především pro jeho mnohočetné zneužití v politickém a mocenském boji.Je důležité si ujasnit logické premisy: Kdyby komunisté Horákovou nepopravili, svět by se o ní nikdy nic nedozvěděl. Zůstala by naprosto neznámou podivínskou feministkou. Ničím nevynikala. Její život byl navíc často protikladný a neprůhledný. Je nutné si bez předsudků přiznat: Horáková byla politickou nulou a zcela nešikovnou, amaterskou vyzvědačkou...

Iracionální popravou Horákové chtěli komunisté vytvořit odstrašující příklad. Ve své ideologické tuposti však dosáhli pravého opaku. Z průměrné a ničím nezajímavé, socialistické fanatičky, vybudovali celosvětovou politickou kapacitu. Ještě navíc z ní nechtěně vymodelovali „hrdinku“ a tím jí postavili věčný pomník.

Kdyby na Horákovou, podobně jako v případě spoluobviněných (Fráňa Zemínová a Antonie Kleinerová), uvalila KSČ „pouze“ dlohodobé tresty, upadla by tato nešikovná vyzvědačka v naprosté zapomenutí. Na to ovšem Klement Gottwald a jeho moskevští poradci, i přes úporné přemýšlení, nějak nemohli přijít.

Ideologická chudoba systému zvaný marxismus-leninismus, pronikla tehdy do všech sfér lidské společnosti ČSR a páchala tam gigantické škody svojí stupidní kontraproduktivností a to i proti samotné KSČ. Jednoho dne začali komunisté zavírat a věšet sami sebe...

Ona skutečnost v žádném případě nerušila Miladu Horákovou, aby s komunisty od konce války úzce a pilně nespolupracovala. Její manžel Bohuslav Horák do KSČ dokonce vstoupil. Později s tím měl v USA popotahování. FBI ho chtěla nechat zavřít. Vymlouval se na to, že pouze podal žádost o vstup, která ještě nebyla schválena. FBI mu to uvěřila.

Hned po návratu z Německa (20.05. 1945) zařídila komunistka JUDr. Zdeňka Patschová pro manželé Horákovi bydlení v prostorné vile, Praha-Smíchov, Zapova 3. Ona členka a později poslankyně za KSČ byla velice vlivnou soudkyní. Manžel Horákové o ní vypovídá:

„Před únorovým pučem vynakládali komunisté mnoho úsilí, aby Miladu získali...Nejvíce se o Miladino politické obrácení starala Miladina přítelkyně z Rady žen a pozdější komunistická poslankyně JUDr. Patschová, která k nám horlivě docházela a vysedávala dlouho do noci.“

V roce 1946 se Horáková stává za ČSNS poslankyní parlamentu. Kontakty s Patschovou jsou časté a intenzivní. Dalo by se říci, že ona soudkyně je jakýmsi “řídícím důstojníkem“ nové poslankyně.
Spolupráce s KSČ funguje výborně: poslankyně za ČSNS hlasuje v parlamentě ve všem s komunisty, nikdy proti nim a dokonce se ani nezdržuje hlasování ve věci komunistických poslaneckých návrhů. Zakládá “Svaz přátel SSSR“ (později “Svaz československo-sovětského přátelství“) a stává se jeho místopředsedkyní. Stalinští bolševici v Kremlu jsou nadšeni a zvou jí v říjnu 1946 do Moskvy. Tam jí ubytovali v nejluxusnějším moskevském hotelu “National“ a vedli s ní dlouhé rozhovory o kterých není veden žádný záznam. Ona sice o jejich obsahu nikde nemluvila, ale pochybuji o tom, že při takovýchto konverzacích by nebyla přítomna sovětská zpravodajská služba GRU, kompetentní pro získávání zahraničních spolupracovníků.

Podle svědectví spoluvězeňkyně Boženy Hostičkové se zatčená Horáková prý tehdy obávala, aby nebyla odtransportována do SSSR. To byla totiž běžná praxe sovětské KGB v případě zpravodajských spolupracovníků v satelitních státech, kteří se neosvědčili.

Každopádně si od své návštěvy v Moskvě mnohé slibovala. A tak 12.12. 1946 zveřejnila poslankyně článek k výročí československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Nazvala ho “Dějinné jubileum“. Jde o elaborát transparentního patolízalství moskevským stalinistům ve kterém mimo jiné i připomíná, že máme samozřejmou povinnost neodpoutávat se od Východu, od SSSR. Komunisté jsou s ní velice spokojeni a Horáková hýčká ty nejvyšší politické ambice. Počítá s absolutní podporou Moskvy. Její spolustraník JUDr. Miroslav Kopecký (později odsouzen na 15 let) vzpomíná:

V jednom rozhovoru jí Patschová sdělila, že Slánský ji děkuje za pravidelné sledování zdravotního stavu prezidenta Beneše při návštěvách u Hany Benešové a ptá se jí jak si představuje svojí politickou budoucnost. Bez jakýchkoli okolků odpověděla Patschové, že chce být ministryní zahraničí...“

Milada Horáková tedy moc skromná nebyla. Na druhé straně při jejím vzdělání, zahraničních zkušenostech, znalosti jazyků - němčina, francouzština, angličtina a ruština, byla pro tuto pozici daleko lépe kvalifikována než opilec Jan Masaryk. Patrně počítala s podporou Moskvy na jejíž nátlak by KSČ přinutila Masaryka, aby odstoupil. Byla to poněkud naivní představa, neboť Masaryk se ani později k demisi nekomunistických ministrů nepřidal a v úřadě zůstal. Svojí věrnost ke komunistické vládě zdůraznil známým výrokem: “S touto vládou si rád zavládnu!“

Nastaly i jiné zádrhely. Patschová, coby „řídící důstojník“ Horákové, věděla, že tak klíčové ministerstvo jako je ministerstvo zahraničí musí být v budoucnu v rukách komunistů. Její mandantka ovšem komunistkou nebyla. To by znamenalo složit poslanecký mandát, vystoupit s ČSNS a vstoupit do KSČ. Takováto praxe byla v té době bohužel masová a zcela běžná. Karel Kaplan (M. Horáková a spol.) o tom píše:

“Hledej však opozici, nikdo v této republice nechce do opozice...komunistické vedení rozhodlo, že nekomunisické strany, kromě sociální demokracii, zůstanou, protože jsou poslušné a uznávají vedoucí roli KSČ...v komunisickém ústředí zaregistrovali 856 657 nových členů, z nichž bylo 115 100 národních socialistů, 25 300 lidovců, 113 500 sociálních demokratů a 197 000 nových členů na Slovensku.“

Kdyby Horáková přestoupila do KSČ, patřila by k oněm 115 100 národním socialistům, kteří tak učinili před ní. Hrůzostrašná statistika! Tzv. „tajní členové KSČ“ nejsou v uvedených číslech registrovány.

Nejlépe by bylo, kdyby se poslankyně pro začátek stala právě „tajným členem KSČ“. Na tom se evidentně začalo pracovat, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože v cestě stál nesouhlas mocenského ženského monopolu Anežky Hodinové-Spurné která evidentně Horákovou v KSČ mít nechtěla. Obávala se silné konkurence. Bývalý ministr školství a kultury Čestmír Císař (1963 - 1965) o Hodinové-Spurné prohlásil:

„Nemyslím si, že by se jí okolí bálo proto, že za ní stál Molotov, ale proto, že do všeho strkala nos a její nápady byly tak bláznivé, až vyvolávaly hrůzu. Byla to šílená tetka.“

Dne 10.03. 1948 skáče Jan Masaryk z okna a na místě umírá. Jakmile se to Horáková dovídá, ještě ten samý den ve 14:00 hod. skládá poslanecký mandát (bez jakéhokoli zdůvodnění) a podle JUDr. Kopeckého doufá, že bude jmenována ministryní zahraničí, jak jí původně naznačovala JUDr. Patschová...

Místo toho nastává obrovské zklamání a existenční propad: Moskva jí zradila a nehodlá pro ní nic udělat. Hodinová-Spurná jí v KSČ nechce. Nakonec je delegována na podřadné místo úřednice školského referátu pražského národního výboru. Ministrem zahraničí se stává komunista Vlado Clementis (později 1951 zatčen a 1952 popraven). Odvrací se od ní i JUDr. Patschová...
Tajná zákulisní jednání Horákové s KSČ k ničemu nevedou (SÚA, fond 100/1, sv. 21 a další, důvěrné zprávy - AFMV a.j. krycí jméno „B“):

“B. mi sdělila, že nedávno měla jednání se s. Krosnařem, že před ní u s. Krosnaře byla Milada Horáková, s kterou Krosnař déle než hodinu jednal. B. nás vehementně varuje před tím, abychom Horákovou rehabilitovali a předpokládá, že u s. Krosnaře Horáková právě v této věci jednala.“

I kdyby soudruh Krosnař pro Horákovou apeloval jak chtěl, když si soudružka Hodinová-Spurná postavila hlavu, že Horáková do KSČ přijata nebude, tak je tento postoj povýšen na úroveň zákona. Ministrem zahraničí bude komunista Clementis a ne nějaký přeběhlík z ČSNS i kdyby byl sebeinteligentnější a na výsost v zahraničních otázkách nadmíru kompetentní!
Horáková to tak nenechá - s teplým místečkem úřednice školského referátu v Masné ul. 18, se nesmíří, i kdyby měla vyvolat „třetí světovou válku“. U soudu se s tím netají:

„Ve svých koncepcích jsme počítali s válkou...jsem si vědoma toho, že v případě války by byla zasáhnutá i Praha, s tím se ovšem musí počítat.“Prokurátor: “Počitali jste s válkou i s atomovou bombou?“Horáková: “Ano.“Prokurátor: “Děkuji, to stačí.“

Jinými slovy: Buďto mi komunisti zajistí pracovní místo odpovídající mým schopnostem nebo nechám Československo vygumovat z mapy světa!

Zde udělaly vyšetřující orgány, prokuratura i Nejvyšší soud zásadní chybu. Kdyby Horákovou a spol. po výše uvedené výpovědi místo na pankrácké popraviště, odvezli do blázince Praha-Bohnice, mohl být klid a pokoj.

Nehovořilo by se o žádných „justičních vraždách“. Žádné popravy by se nekonaly. Dokonce ani „statečná hrdinka“ by neexistovala, neboť ona osoba by neseděla ve vězení za mřížemi, nýbrž na psychiatrickém oddělení nemocnice v Bohnicích, kde by jí nikdo „nemučil“, nýbrž by se pouze zkoumalo jak dalece je svéprávná...

Myslím si, že právě ono hluboké zklamání, pocit křivdy a zrady ze strany ruských i českých komunistů vedlo Horákovou k tomu, že se zcela a nekompromisně dala k dispozici výzvědným službám USA, Velké Británie a Francie. Předala jim všechno co věděla i měla - a nebylo toho málo.
Díky její nevyčerpatelné energii a geniálním organizačním schopnostem se jí v poměrně krátké době podařilo vybudovat celkem 6 povstaleckých skupin, které si kladly za úkol “svržení lidovědemokratického režimu“. Jednalo se o skupiny: “Ilegální výbor “( 9 členů, vedoucí - Horáková), “Hospodářská rada“ (7 členů, vedoucí - Klíma), “Vltava“ (3 členové, vedoucí - Treška), “Kopecký“ (8 členů, vedoucí - Kopecký), “Černý havran“ (5 členů, vedoucí - Karásek) a “Ostrava“ (4 členové - vedoucí Buchal). Vyšetřovací zápis “Akce střed“ (ABS, V - 6301 - 88 MV, kontrarozvědka):

“Její činnost z hlediska zpravodajského se jeví jako činnost vrcholného agenta-rezidenta cizích mocností....Jde o hlavu vedení, které sjednocovalo vyzvědačské sítě...Zúčasťňovala se okruhu zvlášť důvěrných osob tajných porad...S vyslanectvím francouzským a USA udržovala i osobní styk...podávala jim hospodářské i politické informace, zprávy špionážního obsahu. Nejdůležitější zprávy obsahující podrobné údaje o obchodních stycích ČSR a SSSR...sama zpracovávala politickou část zpráv a používala při jejich dodávání smluveného kódu. Jiné zprávy se týkaly dvouletky, předpokladů pětiletky a církevních poměrů v ČSR.. Všechny tyto zprávy byly určeny pro anglo-americké imperialisty.“

Ideologickou frází “anglo-američtí imperialisté“ jsou míněny informační ústředny CIA (USA) a MI-6 (Spojené království). Horáková byla naprostou vyzvědačkou-amatérkou a vršila jednu chybu za druhou. Jako bývalý britský zpravodajský důstojník (2nd Lieutenant, Západní Berlín 1981 - 1990) se musím s politováním ptát:

Proč jí Britové nebo Američané neposkytli alespoň základní školení “Security First“?
Proč jí neupozornili na to, že výzvědná činnost v tak gigantických rozměrech je vnitřně
nekontrolovatelná a skončí brzkým prozrazením?
Proč jí neupozornili na skutečnost, že práce, kterou pro ně vykonává, podle tehdejší běžné praxe (a to na celém světě), většinou končí “trestem smrti“ a že pro její záchranu v tomto směru nemohou vůbec nic udělat?

Milada Horáková byla popravena na základě skutkových podstat vyzvědačství (§ 5, odst. 2, lit. c, zákona č. 231/48 Sb.) a velezrady (§ 1, odst. 2, lit. c, zákona 231/48 Sb.). Na magnetofonovém záznamu zanechala po sobě osobní závěť, kterou komunisté nikdy nezveřejnili a která byla odhalena až po „sametové revoluci“:

„Myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě a bez příkras: Nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to, ledaže byste byli blázni, nebo že byste se honili ze falešným mučednictvím, anebo že byste chtěli za každou cenu zemřít.“

Zní z magnetofonového reproduktoru naléhavý hlas...

Dovolte mi, abych na závěr citoval Miroslava Ivanova (“Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové“, Praha 2008):

„Slovem “osud“ svrháváme ze sebe odpovědnost. Filozof Schopenhauer kdysi cynicky prohlásil: “Čemu říkají lidé ze zvyku osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé činy.“ Místo slova hloupé zvolme jiný výraz: zvláštní, osobité; člověk nemůže uniknout své povaze. Svému založení. Horáková nemohla být jiná; její “osud“ byl dán jejím charakterem - i charakterem režimu.“ (Str. 168).Autor Jan Berwid-Buquoy otištěno 16.3.2014 

89 komentářů :

 1. Nevím jak aktivně Horáková bojovala proti komunistům, jak jim škodila,ale vím i z dobového zahraničního tisku, že veřejně vystupovala proti vlastní zemi a jejímu lidu jako takovému. Nebyla souzena za žádný protikomunistický odboj ale vrastizradu, které se podle mně dopustila. Měla být souzena a odsouzena ale podle mne ne popravena. Nemám rád když se ženy popravují, ať je to Ana Boleynová, Rosenbergová, Kudeříková nebo Horáková.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. zajímavej pohled - http://orgo-net.blogspot.com/2020/06/milada-horakova-mozna-nebyla-popravena.html

   Vymazat
  2. Už úvod článku je zaváděšjící " Kdyby komunisté Horákovou nepopravili, svět by se o ní nikdy nic nedozvěděl. "

   Kdyby byly v...ryby...

   Z koho usáci potřebovali, z toho disidenta udělali. Dolary nikomu z nich nesmrděli a doposud ani nesmrdí.
   Vnést nenávist v minulý režim nebylo tak těžké.
   Vyčuránci a primitivové se vždy chytí okamžitě.
   Byla popravena pro výstrahu ostatním a stejně to nepomohlo. Stejně tak dopadli Rosenbergovi a mnozí jiní, o kterých se již tolik nepíše a kteří byli zavražděni pro svou "neamerickou" činnost a myšlení.
   Jděte už s tou Horákovou víte kam. Mladé už to nezajímá, jako je už nezajímá ani popravený Fučík.

   Vymazat
  3. Souhlas pane13:48! Tenhle zavražděnej investigativní novinář Július Fučík nezajímá nikoho. Jednou přišel k nam známej z Wídně a ptá se syna Bašternáka který randí dcerou jedné mé známé. A zeptal se: "...Vas ist das Kuciák...?" O ni mu pilně vysvětlovali několik hodin to co by se dalo stručně shrnout do těchto slov: "...Kuciák das ist lófas...!". Kdepak Julius Fučík, ten již v kurzu není a vůbec ani žádní (pro)Ruští novináři zavražděni v současnosti Kyjevskou chuntou v Banderostánu.

   Vymazat
  4. Tady jsou přehledně čtyři články, které autor k tématu Horáková napsal v roce 2014.
   http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?archive=2014-03&blogid=192

   Stojí za přečtení, jen třeba zohlednit, že autor byl (je?) důstojníkem britské tajné služby a jeho agenda podléhá názorovému vývoji.
   Např. v nejstarším článku píše, že MH byla odsouzena za velezradu a za vyzvědačství, za což oboje mohl být uložen i trest smrti, tudíž „nemůže být o žádné justiční vraždě řeč“.
   O rok později v třídílném seriálu o krvavé Lídě sáhodlouhým rozborem dovozuje, že „jde tedy zcela prokazatelně o justiční vraždu“. A –mimochodem- za justičního vraha označuje prokurátorku. Coby dvojnásobný doktor jistě ví, že justičním vrahem z definice nemůže být prokurátor, jenž trest pouze navrhuje, ale jen soudce, jenž o trestu rozhodne.

   Vymazat
  5. 9:05: Pan Buquoy má docela hodně informací. Ale v diskusích pod svými blogy vystupuje někdy nevlídně. Což by nevadilo. Horší je, že jeho odpůrci tvrdí, že pan Buquoy si některé informace prý vymýšlí a některé upravuje podle svých potřeb. Ovšemže ne všechny. Byl jsem opravdu dojat, když jsem četl koncizní dopis JUDr. Horákové, dokončený cca 90 minut před popravou: "Ptáci už se probouzejí, začíná svítat." Musela to být hrůza. Celkově co se týče výroků pana Buquoje, opravdu váhám, co z nich je a co není pravda. Skoro mám dojem, že ta nepravda od něho převažuje, ale fakt nevím. Ohledně trestů smrti: U evidentně loupeživých brutálních vrahů apod. by podle mého mínění mohl být znovu zaveden. Jednoznačně odmítám trest smrti při obžalobě z politických přečinů. Ohledně názoru 9:05: I já mám ženy rád. Ale trestní zákoník vcelku znám a tam není uvedeno nic v tom smyslu, že pro dospělé ženy by platily jiné zákony než pro dospělé muže. U nezletilců je to ovšem jiné. Ale dospělé ženy nejsou nezletilé děti. Proto by ani výše trestů pro dospělé ženy (nikdy) neměla být menší než výše trestů pro dospělé muže. Typuji s prominutím, že čtenář 9:05 je věřící křesťan. Ti mají jako idol Panenku Marii a svatého Pepu mají jenom jako její přívažek, přesněji řečeno jako jejího posluhu. Něco podobného pak převádějí i do reálného života. Opakuji tedy, že odmítám právní i jinou diskriminaci (znevýhodňování) mužů oproti ženám. Což 9:05 ve svém příspěvku tuším naopak naznačuje, neboli chce lidi diskriminovat podle pohlaví. Někdy se argumentuje, že je kruté popravovat ženu - matku. A cožpak popravovat muže - otce není kruté? Nikdy jsem nepochopil, proč je publicita tragédie paní JUDr. Milady Horákové nesrovnatelně a tedy mnohonásobně vyšší než publicita tragédií tří mužů, kteří byli popraveni časově v průběhu přibližně jedné hodiny před M. Horákovou: (V abecedním řazení) Jan Buchal, Záviš Kalandra, JUDr. Oldřich Pecl. Před několika lety (před odhalením nového pomníku M. Horákové) jsem takovýto dotaz zatelefonoval do Českého rozhlasu. Paní redaktorka řekla, že můj dotaz předá kolegovi, jenž se na tématiku specializuje a ten že mi zatelefonuje odpověď. Výsledek byl ten, že se mi už neozval vůbec nikdo. Takže k zaměstnancům masmédií důvěru nemám ...

   Vymazat
 2. Já v této chvíli myslím na Assange !...a na ty dva naše lidičky v tureckém vězení !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také mám pocit, že schválně hrála "va bank" a povedlo se kouzlo nechtěného, co nebyla schopna dosáhnout za života dosáhla svojí smrtí. A stejně, jak chtěla své zemi škodit za života, škodí i po smrti (její jméno je zneužíváno m aktivitám, které nejsou v zájmu ČRa její budoucnosti). Co takhle justiční vraždy manželů Rosembergovych. I kdyby prozradili tajemství atomové bomby, zabránili tím atomové válce. V tom je rozdíl mezi hrdiny, obětjicimi život v obecném zájmu a lidma, kteří jsou kvůli svým ambicím a mstě ochotni obětovat životy svých spoluobčanů

   Vymazat
  2. ...a tohle taky:
   "Jednoho dne začali komunisté zavírat a věšet sami sebe..."
   Sami sebe rozhodně ne! To je příliž primitivní a bohapustý bezduchý pohled. A nemyslete si, měli to hodně promyšlené. Byli to převážně židé. Ti se rozhodli podporovat vojensky Izrael a to i přesto, že se z něj v průběhu stala antikomunistická země. No a podporujte zdánlivého nepřítele... To může tak leda júesej, vynakládat prostředky daňových poplatníků na podporu teroristických organizací s kterými sami bojovali a bojují. Důležitý je vždy jejich zájem...

   Vymazat
 3. No a tady je ještě k doplnění: "Jak dalece spolupracovala Milada Horáková s nacisty?"

  http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=22453

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=2245
   článek nenalezen, nehodí se do dnešního seznamu lží..

   Vymazat
  2. https://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=400662

   Vymazat
  3. článek je: http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=22453

   Vymazat
 4. Je zajímavé, že to hlavní v článku není.
  1. Když autor mluví o spoluvězeňkyních, měl by zmínit i její postesk jim: Holky, já musím být popravena, protože jsem uvázala Panně Marii kolem krku provaz, kterým ji strhli.
  2. Auro neuvádí vlastní příčinu odsouzení a popravy: Horákovou komunisti chytili s fotkama v ruce, na nichž byl Zápotonda, jak bije spoluvězně v německém koncentráku.
  3. Jan Masyryk nespáchal sebevraždu a neskočil z okna. Stal se obětí atentátu britské tajné služby s cílem vyvolat protikomunistické nálady. Masyryk byl vybrán proto, že podporoval vznik státu Izrael, proti čemuž Británie brojila.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Masaryk totálne ožratý a po....tý otvoril okno, chcel vyvetrať a zafajčiť si - posadil sa naň a vypadol .... nič viac a ani menej

   Vymazat
 5. Kdo se o Miladu Horákovou trochu zajímá, pro toho toto není nic nového. Nové je pro mne to, že Britové nebo Američané neposkytli Horákové žádné školení, takže to vypadá, že ji ze zřejmých důvodů obětovali, aby se z ní mohla stát legenda. Komunisté tu léčku neprokoukli a bohužel hloupě skočili na špek. Rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
 6. Jedno je asi pravděpodobné, nebyla to justiční vražda a byla zřejmě odsouzena právem za vlastizradu a za to se dávala v té době všude na světě smrt. Je ovšem jisté, že to nebylo z dnešních pohledů nezbytné. Bohužel Gotwald byl zřejmě již v tédobě zcela pod vlivem Moskvy a tak.zv. zostřeného "třídního boje", ovšem přeneseného do vnitřních záležitostí. Mezinárodně již začale "studená válka" kterou odstartoval svým projevem Churchil. Nejen z pohledů dnešních, ale i z pohledu té doby to byla chyba , že dostala trest smrti a ne třeba trest doživotí. Bohužel nutno vše brát historicky a tak to prostě bylo. Gotwald dostal dopis i od A.Einsteina, kde ho žádal, aby Horákové udělil milost,nebyl vyslyšen. A.Einstein měl k socialismu kladný vztah, viz jeho článek z r.1949 Proč socialismus, zřejmě neměl na mysli sovětský model. Včera jsem při jízdě autem poslouchal ČR Plus o M.Horákové, nic než ideologická masáž, dnes z druhé strany.

  OdpovědětVymazat
 7. Četl jsem to nedávno podle odkazu ve zdejší diskuzi. Ten halas kolem tragédie JUDr. Horákové vyvolal červíka mých pochybností, zvlášť když v ČTv (nebo jinde?) byl podvakrát k vidění a slyšení autentický záběr s jejími slovy před soudem - přibližně: "věřte, že jsem se změnila, že teď už jsem jiná ...". Vzpomínám, že byvší komunisté po nějakých dvaceti letech svého režimu přestávali hanět prezidenty Masaryka a Beneše. Tihle s ohranými písničkami naopak přitvrzují. Cosi to napovídá. Věrohodný nepřítel patrně chybí.

  OdpovědětVymazat
 8. Na Horákovou mám svůj názor už dlouho. Ale díky za přesné popsání hlouposti komunistu, kteří do svých řad vpustili neuvěřitelně mnoho budoucích zrádců. Dnes je to to samé strany se střídají rychleji než posrané trenýrky.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 9. No panečku. Ještě chybí, aby tu někdo pochválil práci dělnické prokurátorky Brožové-Polednové a bude to komplet.
  -p-

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Brožová tenkrát nebyla zřejmě ještě ani Polednová, byla jen jaká si konspicientka, která v té době neměla na nic žádný vliv. Odsoudila později mého prastýce, že podpálil krkonošskou chatu, protože měl maňasa a chtěl to zakrýt. Politickým se stal po revoluci, protože tak zamezil školením odborářům ROH a KSČ. Statečný to muž!

   Vymazat
  2. 10:10
   Jdi obejmou vlastizrádce Novotnýho a pomník vrahů z Vlasovovy armády 😡!!!!!

   Vymazat
  3. 12:12
   Pro ty, co to nepamatujou. Podnikové chaty nesloužily jenom ke školení funkcionářum! Ale po válce si tam obyčejní lidé užili, ve svém životě své první dovolené.

   Vymazat
  4. 12:12 - Brožová v té době nebyla ani koncipientka, ale už posílala lidi na šibenici.
   Vaše poznámka o tom, že neměla na nic žádný vliv, z ní má sejmout vinu?
   -p-

   Vymazat
  5. 10:10 dělnická prokurátorka Brožová-Polednová mohla vědět jen to, co bylo ve vyšetřovacím spisu. Takže, logicky vzato, byla a je subjektivně nevinná. Jenže zachtělo se režimu divadla, se starou babou se vypořádat. Ke cti oné postarší dámě přičítám, že dokázala potvrdit, nehledě na všechen ten pokřik, svoje tehdejší přesvědčení. To asi lehké nebylo.

   Vymazat
  6. Zřejmě netušíte, co je obsahem práce prokurátora.

   Vymazat
 10. Osud lidí, jako je M. Horáková, mi lhostejný není a klidně uctím její památku.
  To, co ale opozice s Českou televizí předvádí, kdy doslova zneužívá její památku ve jménu údajné svobody a boje s komunismem v době, kdy komunisté mají nejméně procent v historii, je až trapné.

  Je jasné, že se snaží rozpoltit společnost tím, že ke zlým komunistům neomaleně přiřazují všechny ty strany, které demobloku s Piráty konkurují a v tom je to podstrkované, zpolitizované svinstvo, tedy naopak to vnímám jako zneužití její památky.
  Ve skutečnosti tito mocí posedlí vychcánci zuří kvůli tomu, že těch 7% komunistů umožňuje fungování Babišovy vlády - a to je celé.
  Zapojení Čt do této špíny v míře, jakou předvádí, je z tohoto pohledu neskutečně neprofesionální, zpolitizované a skandální, protože tak podprahově peníze poplatníků zneužívá na cílenou propagandu, zaměřenou na demokraticky zvolenou vládnoucí většinu. Za neproniknutelný štít mají pak boj s komunismem, tedy úplně stejně, jako komunisté kdysi měli za štít boj s fašismem. Už si osvajili naplno jejich manýry.

  Dokonce mi to dnes připadá tak, že chudák M. Horáková, za mohutné propagandy Čt, byla v tyto dny rozzuřenou nevládnoucí opozicí mediálně dovlečena na opuštěný podstavec po Koněvovi.

  OdpovědětVymazat
 11. Nevíte jestli pan Berwid-Buquoy zveřejnil svůj názor na Jana Palacha? Tenhle, na Miladu Horákovou mi odhaluje mnohé dosud neznámé.

  OdpovědětVymazat
 12. To neměli dělat pověsit ji kdyby ji dali 10 let tak by to bylo lepší teď mají na komunisty bič.

  OdpovědětVymazat
 13. Opravdu zajímavé čtení, to se z havlovize určitě nedovíme 👍😉

  OdpovědětVymazat
 14. No vidíte, jaká Anežka Budíková-Povolná (Hodinová-Spurná) byla svině.Jako mnoho a mnoho dalších nejen v té době. O Horákové tohle vím minimálně 55 let. A když to řvou v metru tlampače, tak mi to jen všechno potvrdilo. Hřib je kretén zrovna tak jak ti komuouši v 50tých letech. Ach jo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak 50 léta v opačném gardu ale svoloč ještě horší.

   Vymazat
  2. Do sviního chlívku Anežky Budíkové patřila i "socioložka" Šiklová, hrdinka 3. odboje, adeptka na státní funus

   Vymazat
 15. Z novoročního článku dr. Horákové, který vyšel v týdeníku Vlasta dne 8. 1. 1948:

  „Nemysleme, že odchylné mínění a přesvědčení druhého, než jaké máme my, činí z něho již člověka špatného, s nímž bychom neměli hledat přátelství a dohodu.

  „Vychovávejme se všichni k pevnému charakteru a začněme každý u sebe. Nevolejme přes ulici o špatnostech a vadách těch druhých, když doma nemáme pořádek.“

  „Hledejme klid pro sebe, a nerušme druhých. Neklid a nejistota budí rozčilení, a rozčilení rozdává zla a drsná slova. Zlá slova pak jsou prvým stupněm špatného činu.“

  Jak toto pasuje k těm, co mají M. Horákové plnou hubu a těm, co dělají po Praze celou noc vyrvál si každý může porovnat s tím, co doopravdy zastupovala - svoboda, demokracie, spravedlnost. Je tedy zřejmé, že se jedná o zneužití její památky.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Misto-prazdnych-frazi-z-tlampacu-Co-si-skutecne-myslela-Milada-Horakova-628716

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby to myslela vážně a držela se vlastních slov, dožila by se vysokého věku.
   Krásná slova "perlil" i nějaký Václav Havel... ale ten zednář se v tom, narozdíl od Mata Hari Horákové, lépe orientoval... resp. měl lepší řídící orgány... a stačilo mu Český národ okrást jako jiné až u bran tábora, ale atomovky na nás nežádal - i když bombardování považoval za humanitární a prospěšné... takže, jaksi mimochodem, rehabilitoval památku prvního baroneta Air marshala Harrise.

   Vymazat
 16. Kdysi nás nahnali "statníci na odporný film o marušce kudeříkové plný děsu a zoufalství. A potom nám ho otloukali o hlavy místo výuky a sice mi to trvalo ale pochopil jsem že jsou horší než ti ve scénáři filmu.

  OdpovědětVymazat
 17. Berwid-Buquoy kdesi psal, že se nachomítl k informaci, že Horáková byla "vyvezena" a inkognito dožila ve Spojených státech (pohyboval se v "západním"! zpravodajském prostředí). Nepřekvapilo by mne tedy, kdyby se po přehnané neoantibolševické a protiruské kampani otevřely archívy a nové informace převrátily zavedené mýty...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na ja, také jsem to slyšel. Žila od jeho údajné smrti s Elvisem...

   Vymazat
 18. Těžko říct jak naložit s člověkem, který pár let po válce pracuje proti své vlasti a počítá i s nasazením nukleárních zbraní. Na řád by to nebylo v žádném režimu, nakonec i v USA byly v té době spáchány justiční vraždy lidí, kteří se k ničemu nepřiznali, ovšem o těch se tu nemluví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hérostrátovský komplex není výsadou mužů. Když já, superslepice z Jú a Hele nemohu vládnout nebo alespoň ministrovat vaše zahraniční věci, tak atomovku na vás.
   Kdo neumí nic kloudného vytvořit, hleda slávu ve zkáze. Jako černoši, když ničí bílým hostitelům majetky od aut po domy, však víte, vážení... Hroch by to také rozdupal...

   Vymazat
 19. Udělali z toho opět nevkusnou propagandu

  OdpovědětVymazat
 20. Horáková dnes? Zneužívání její mrtvoly k politickým cílům těch, kteří ji nesahají ani pod kotník, a oni naopak staví to, co ona pomáhala zbourat, tím myslím Mariánský sloup na Staromáku, relikt Habsburků. Jestli se ji opravdu nevymstilo to, že utáhla smyčku kolem krku panenky Marie.

  OdpovědětVymazat
 21. Pro 1219, ten Mariánské sloup byl zbourán hned po vzniku Republiky Československé, že by v davu byla nějaká Horáková (dívčí jméno neznám)? Nezdá se mi ani že by byla takovým velikánem, zřejmě byla v kategorii stejných trpaslíků jako ti co se musí k dosažení svých cílů něčím zaštitovat. Ať prostě sdělí co chtějí, kdo jsou jejich přátelé, příp. kdo je v jejich názorech povzbuzuje (finančně?). Někdy se mi zdá, že se podobné názory prostě nemůžou zrodit bez cizí pomoci. Je to na neco cílené a minulý režim to není, je hyn, současní salónní komunisti spíš pro smích. Jak soc dem i tzv. komunisti již mají pramálo společného s původními myšlenkami a touhou po lepší společnosti... Tak co je smyslem ostentativní kampaně, rozeštvat? Nechápu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Národní sebeuvědomění. Se vším, co z toho vyplývá.

   Vymazat
  2. 13.59 Shodit Babiše a jeho vládu, vzít ANO voliče - ve prospěch propadlé a prokouknuté popřevratové bandy ve stranách ztv. "demokratické opozice", ve prospěch realizace Kalergiho plánu i u nás, v Malém Jeruzalémě - vykradeném, zadluženém a zničeném těmi, kteří teď nejvíc řvou proti Babišovi, proti Českému Národu... Aby si je povodeň vzala a do Němec si je vzala;-).

   Vymazat
  3. Nedělejte si o Bakšišovi žádné iluze, on a ta jeho partaj je stejnej xindl, jako "pražská kafilérka", která kope za Sion, zatímco Bakšiš za Chabad Lubavič a obě ty party mají na palici šábesdekl a ani o tom většina jejich členů i přiblblých voličů neví...
   Pro nás je to doslova "prašť jako uhoď" a je konečně potřeba se v tom začít rozebírat, jinak se nikam nedostaneme, než jako ten dobytek na halál, nebo košer porážku...
   A aby si toho nikdo nevšiml, vytáhli tu potrhlou Horákovou, která ve své době kálela ve prospěch cizích zájmů na vlastní národ stejně, jako to dělá i CELÁ ta naše politická scéna a mezi sebou se rvou jako psi, kdo si nakrade nejvíc, my jim visíme u prdele, to je jediná jasná věc a denně se o ní ujišťujeme...

   Vymazat
  4. Milada Králová - a jsou i fotografie s kamarádkou...

   Vymazat
 22. Opět záminka pro vykopání dalšího příkopu pro naše občany. Všechno se hodí i nepodložené "pravdy", je-li účelem oslabit národní jednotu, které je zrovna dnes moc potřeba. Nejsem historik, ani mne nesvazuje politická příslušnost, přesto je mi líto Milady Horákové, která zaplatila životem už tehdejší nečisté politické hry. Neznám pana Bukvoje a doufám, že nemá nic společného s cizí šlechtou, která rekatolizovala Čechy po Bělohorské bitvě. Autor sám přiznávà, že byl zpravodanskÿm důstojníkem a v této profesi jsou školeni na překrucování faktů a šíření nepotvrzenýcb šeptand. Už jen zdůrazňování, že J.Masaryk byl opilec a ? sám ? skočil z okna, úplně stačí, aby jsem si uvědomil, že nás má za hlupáky a uráží. Pro mne je silně za čarou výrok, že M.H. měli poslat, místo na popraviště, do blázince. Souhlasím, že současné masivní akce, nahradili důstojnou vzpomínkovou akci, nevhodnou agitací, při které se opět přiživovali, jinak neviditelní politici. Myslím si, že pro orientaci i mladší generace úplně stačí záznam obžaloby od Urválka a víc netřeba.

  OdpovědětVymazat
 23. Bylo několik let po váce. A plánovat další! Tak to bych asi taky těžko mírumilovně rozdýchal.

  OdpovědětVymazat
 24. Celé to výročí od popravy M. Horákové zapadá do politiky opozice, podporované politickými neziskovkami po celém světě. Jde o cejchování co nejvíce lidí s cílem donutit je k sypání popelu si na hlavu za něco, za co ve skutečnosti ani nemohou.
  Jinde jsou to rasy a černá pleť, u nás jsou to komunistické zločiny a přijetí viny za ně všemi, kdo by tuto vinu nějak přijmout mohli. Tichá podpora komunistů Babišovi vlády je zde tedy dostatečným důvodem, aby si ten popel nasypala celá vládnoucí většina i s jejich voliči. A nejen nasypala, ale se v něm nejraději úplně vyválela!
  Liberální ideologie začíná s cejchováním lidí, a to by mělo být varováním k dalším, tolikrát v historii se už opakujícím událostem. Největším zvěrstvem je vždy pak zapojení dětí do tohoto politického svinstva a jejich výchova v duchu nenávisti k části ocejchované společnosti - za to by měly dané osoby nést okamžité důsledky a následky před zákonem!
  Stejně tak vyvolávání pocitu viny u lidí, kteří v té době nežili, kteří na vlastní kůži nezažili válku a léta pod Stalinem. Je to stejné, jako vyvolávat donekonečna vinu za odsun sudeťáků, přičemž naše generace tomu neasistovala - nebylo to tedy naše rozhodnutí. Svých předků si vážím a věřím, že jednali ve prospěch naší generace - já u toho ale přeci nebyl, proto si žádný cejch za ně dávat ani nebudu, ani se nebudu nikomu omlouvat a kát se.
  Liberalismus a jeho projevy jsou pro mě zvrácenou a nebezpečnou ideologií, která má mnoho rysů s fašismem i bolševismem už jenom v tom, že vychovává děti k nenávisti k části společnosti - ve jménu čehokoliv.

  OdpovědětVymazat
 25. On ten bolševik byl nakonec vlastně lidumil ...

  OdpovědětVymazat
 26. 13:59 to celé bude tím, že jisté síly postrádají, na správné straně, věrohodného nepřítele. Takže straší tím, který už dávno nežije. V naději, že celý ten humbuk všechna ta skutečná rizika, neřádstva a nebezpečí překryje.

  OdpovědětVymazat
 27. Von se Buguoy nezapře jako velký manipulátor.
  Jak páše o tom jednání v Moskvě,zápisy,poznámky nejsou,ale Buguoy o nich ví,asi ji doprovázel,jinam jen manipuluje.Vůbe nevěřím tomu,že se dostal k nějakým materiálům,KGB,CIA,nebo STB.Někdo tvrdil,že byla vyznavačem Trockysmu.

  OdpovědětVymazat
 28. Je zajímavé jak antikomunističtí politruci, jako třeba Fiala, Vystrčil z ODS hřímají proti komunismu, který nikde neexistoval, a jak se ukazuje, M.Horáková nebyla takovou osobností, aby se o ní celý den v ČT referovalo, byla to podle dostupných informací obyčejná babka korenářka. A je také zajímavé, že v USA v důsledku nerespektování nebezpečí amerického koronaviru v USA zahynulo za 2 měsíce téměř 200 tisíc lidí, a pomalu se o tom média ani nezmiňují, ale kapitalistický režim USA zločinný není. A co je tragické, že USA si tento vir vyrobili proti Číně. Zatím co Čína se dokázala této nákaze ubránit, tak umírají Američané. Údajně už tato nákaza má více obětí jak USA v 1.sv. válce a ve Vietnamu. Nezasloužil by si Trump a jeho Pomeje s Pincem stejný osud jako M.Horáková?

  OdpovědětVymazat
 29. Clanek je zajimavy, ale ja stale nerozumim jedne veci, a to PERSPEKTIVE prumerneho ceskeho obcana !
  Cechu je pouze 10 millionu, a to je mene, nez ma vetsina statu v Americe. Velikost zeme je velmi mala.

  Proc si Cesi mysli, ze velkym mocnostem na nich zalezi, at uz je to Rusko, nebo America ? ?
  Proc se uziraji na malem dvorecku kvuli kariere , ktera je vzdy nepatrna i kdyz by byla uspesna !

  Proc si mysli (a hadaji se vzajemne), ze mocnostem zalezi na jejich nazorech ?

  Proc, kdyz jsou nekteri Cesi ambiciozni, se nesnazi dobyt pozice v centrech svetove politiky , nebo obchodu, ci prumyslu.

  Milada Horakova zemrela uplne zbytecne, kvuli necemu, co je bezcenne. Kvuli vysnene kariere.
  Dik za clanek Brewide, emigrante doctore, doctore z Berlina.
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proc? Protože do temena tohoto z@sr@n@h@ státu se vždycky vyhoupnou ta největší místní hovada, o kterých si v danou chvíli Čížek mysli, ze to HOVADO to s námi mysli dobre. Až na vyjimky, kdy se nějakým způsobem zadari, že zájem českých oblude jede nějak stereo se zájmem toho "nahore" , tak můžeme mít jasnou paku. Jinak jde o sama paka.
   Tak například ta česká svině dira, která šla do krimu snad jen proto, aby jela v kolejich Chose VESkrny, se nakonec okotila.
   České volební obludarium skocilo na kostelecky špek , že to je ta pravá nová svine Horakova.
   Česká Dourova - svině Horakova.
   Vždyť je to fsechno až obludne lomikarozne decipliozni.
   Česká Dourova by za normálních okolností měla stát před soudem. A věřte neverte , ono se to blizi.
   Kdy jste naposledy videli, jak se ta díra směje nebo aspoň usmiva?
   Má výraz , že už je zase v kriminale. Pravda , bere královský obolus, ale jen do té doby, než někdo shleda , že je třeba ji sejmout.
   Ona už dlouho není strůjcem vlastního doziti.
   Dokonce ani ten, který ji vodí na velmi kratkem voditku.

   Orinoko

   Vymazat
 30. Chorobná ctižádost může být životu nebezpečná.

  OdpovědětVymazat
 31. Anonymni 12:12
  Definice statečného příbuzného = zloděj.

  OdpovědětVymazat
 32. Mě šokovalo 50 komentářů, tak jsem si přečetl celý článek, všechny komentáře a dal jsem k tomu, co jsem věděl už dřžív. Takže:
  1. Poprava té osoby byla v té době úplně normální.
  2. Hloupá byla mediální komunistická masáž, kterou z toho udělali.
  3. Masáž, kterou z toho dělají současní mocipáni je ještě hloupější až blbá.
  4. Paní Horáková byla dobrodruh. Často od mládí až po stáří jednala praštěně čili potrhle.
  5. To, co se jí nakonec přihodilo je častým osudem takových dobrodruhů.
  6. Dobrodruha z ní dělale nemoudrá ctižádost.
  7. Vůbec není důvod se jí věnovat (proto ta mediální masáž komunistů byla hloupá, dnešních mocipánů blbá).
  8. Ale pro poučení a výchovné účely článek i komentáře význam mají.
  9. Pana Buquoye znám a rád nemám, ale zde odvedl dobrou práci.
  10. (akorát to vyšlo) Díky patří redakci NR za zveřejnění.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobře jste to napsal. A dodal bych, jak tento režim v Protektorátě pomocí masmedií lže. Pohled na tuto vskutku nehezkou ženu, vyzařující neštěstí, je vyčerpávající, zase na několik let bych ho chtěl být ušetřen.

   Vymazat
 33. Narozdil od redakce jsem pro trest smrti.
  Zneuzit lze totiz vsechno, i zakaz trestu smrti.
  Nevedel jsem, ze Horakova byla karieristka a potrefena husa. Diky za informase.

  OdpovědětVymazat
 34. Milada byla členkou stejné partaje jako strýček Hitler. Tož tak.

  OdpovědětVymazat
 35. Popravy prováděné komunistickým režime po ůnoru 1948 a začátkem padesátých let, včetně tvrdého výkonu trestů na svobodě, byly především a také úspěšným aktem k potlačení jakéhokoli odporu. V další řadě i reakcí na podobné aktivity vedené ze zahraničí a ne tak úplně nakonec i výsledkem všelijakých těch úchyláků i úchylaček, kterých lze najít nějaký počet vždy a ve všech silových orgánech na světě. Po revolucích, převratech a válkách vždy víc než v dobách stability. Dnešní pokřik k tragedii JUDr. Milady Horákové, ať byla jaká byla, je tažením proti vládě Andreje Babiše, která nenašla jinou podporu než u sociálních demokratů a komunistů. Soutěž ve vymývání mozků pokračuje. Tou nemravnější stranou se mi zdá "demokratická" opozice a její důležitý nástroj, Česká veřejnoprávní televize spolu s těmi nejdražšími politickými neziskovkami, všichni ti ještě posíleni Europarlamentem. Těmi všemi jsem byl zahnán mezi podporovatele Andreje Babiše. Kdopak se divíte? Vždyť, čeho je moc, toho je příliš. A těžko přehlédnout proč.

  OdpovědětVymazat
 36. Tento článek je naprosto nehorázný a otřesný blábol. Vůči statečné ženě, která byla popravena přes protesty celého kulturního světa. je tento článek odporný a sprostý. Považuji za velmi smutné, že NR se snížila k otištění této špinavosti. Politické procesy padesátých let byly hnusné divadelní představení, soudci, prokurátoři, obhájci, obžalovaní byli herci, kteří se učili nazpaměť své role, které vypracovávali vyšetřovatelé pod vedním sovětských poradců. Obžalovaní se přiznávali pod fyzickým a psychickým nátlakem k činům, které nikdy nespáchali. S právem a spravedlností neměly tyto politické procesy vůbec nic společného. Soudy nehledaly pravdu, jak se něco stalo, nezkoumaly, kdo co zavinil. atd Hovořit tady o vlastizradě, špionáži, vyzvědačství apod. je holý nesmysl. Padesátá léta jsou obdobím hlubokého úpadku naší justice, je to období úpadku celé společnosti.
  Je redaktor, který vystavil tento pomlouvačný (prý pozoruhodný) text, způsobilý zastávat svou práci?

  Jan Makovička

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Jene Makovičko, můžete nám na faktech vyvrátit něco z toho, co autor o případu "Horáková" napsal? Jsme dychtivi a čekáme. Jestli máte ale jen fráze a kecy, 100x omílané, které jste tu napsal, zavřete pysky! Na Nové republice se nehraje na ideologie či propagandu, ale na věcné argumenty. Máte je?

   Vymazat
  2. Především by měl pan Berwid dokázat svá tvrzení. MH byla soudně rehabilitována a rozsudek soudu byl již 1968 jako nezákonný zrušen, žalobcem v procesu byl jistý pan Urválek, to samo o sobě by mělo stačit k pochopení,jak to tenkrát bylo.

   Vymazat
  3. Makovička, to jste, ale jak je zřejmé tak naprosto prázdná...
   Vy jste jeden z těch doblblých pokrytců, co dnes lkají nad tím, že při zatýkání vypustil duši jeden zfetovaný černošský recidivista a vůbec ani neví kolik dětí pozabíjeli ukrajinští nacisti podporovaní naší vládou dětí na Donbasu a kolik dětí v Iráku má na svědomí politika Krvavé Madly Albrightové, kamarádky našeho premiéra Babiše, který jí a celému světu vyjádřil svůj vztah k ní mj. pokleknutím na kolena a olizováním její zkrvavené pazoury a to před fotografy.
   Už jen nezbývá při nejbližších volbách zvolit za senátora Michaela Žantovského řečeného "skůtr" z ODA, aby opět navrhnul čarodějnici Madlu na p-residentku ČR, jak to navrhoval s Havlem...
   Jděte do háje i s tou Horákovou, svět má úúúúplně jiné problémy !!!

   Vymazat
  4. Makovička, hluboký úpadek lidu i justice nastal po roce 1989!!!! A to,že Horáková byla kolaborantka, kterou měl soudce dle mého jen zavřít na doživotí je fakt! !!

   Vymazat
  5. pro 0:54 - Že byla rehabiltována? Co to dokazuje? Rehabilitována státem, jehož premier jede na druhý konec světa omedailit vrahy Mašíny?

   Stát, jenž rehabilituje a oslavuje osobu, která připravovala s cizími mocnostmi státní převrat a neváhala by použít atomovku (její vlastní slova)? V kterém jiném státě se takováto činnost oslavuje?

   Stát, ve kterém se obyvatelstvo podivuje, že agent-chodec, vyslaný nepřátelským státem zpět domů, byl odhalen a zavřen? Takových bylo tisíce chudáků - mladých lidí uteklých na Západ - co jiného jim zbývalo - byli využiti - organizováno naším "slavným" generálem Fr. Moravcem, (s Benešem za války v Anglii), po 1948 pracujícím pro CIC (předchůdkyně CIA)... Většina jich byla odhalena, zkažený život...

   Vymazat
  6. Je zajímavé někým lžím podvodnika, který se ve skutečnosti jmenuje Kopecký. Co kdyby jste sem dali i blogy Vladislava Svobody, který jeho lží vyvrátil, ale to by asi bylo moc námahy, že jo.

   Vymazat
 37. Mne na Horakove nejvic vadi toto: rocne skoci pod vlak 221 lidi, sebevrazdu spacha pres 1500 lidi rocne. PRO MNE je ZIVOT KAZDEHO stejne hodnotny, ale ted rocne mrtvych pribyva a TO NIKOHO NEZAJIMA, zajima je jen Horakova, ktera delala jen to, za co by ji v USA popravili jeste driv. Komuniste zpudobili smrt tak mozna 10 lidem v prumeru rocne, tenhle rezim 150x vice lidem. A v tom zijeme. Tenhle rezim je zlocinesky, ne ten komunisticky. A to soudobym lidem nevadi. Blaznivy svet.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, máte pravdu, tenhle veskrze zhovadilý režim, který tu po té "Velké listopadové sionisticko-homosexuální revoluci" zavládl popravuje lidi denně a v množství Vámi zmíněných, spoustu lidí mrzačí duševně a fyzicky, další vyhání ze země a to vše bez soudu, bez luxusu, kterého se dostalo té naivní agentce imperiálistů Horákové a to jen proto, že jsou konceptuálně negramotní, nerozumí politice, blbě si volí své reprezentanty anebo se vůbec nezajímají o politiku a k volbám nechodí...A další připravuje ideologicky i materiálně na nesmyslnou válku proti Rusku za jim ukradené peníze a taky jim nechá ztrpčovat a zkracovat životy za pomocí hord potrhlých mohamedánských vrahů-"lehce nervově disbalancovaných osůbek", které jsou v tom nevině, neb to se světem a se všemi našinci a hlavně ženami myslí dobře, ale ti to jen nechápou...
   Pořád se staví pomníky obětí komunismu a to je dobře, neb je hned zřejmé kolik konkrétních obětí měl na svědomí a lze tedy logicky odvodit, že zbytek, ta strašná spousta milionů obětí všech ostatních válek a koloniálních agresí, probíhajících i dnes před našima očima, padají na vrub toho slavného, zcela posraného dnes mající monopol kapitalismu, který je "jedinou zárukou svobody a demokracie", jak tu někde výš napsal nějaký idiot...

   Vymazat
 38. Takto to dopadá pokud se na místo zvolení "předních mužů národa" dostanou k moci malo"mocní" co se pro udržení u korejtka nezdráhají využít cokoli a zneužít kohokoli.

  OdpovědětVymazat
 39. Díky zauvedení článku, pravda je někdy bolestivá.

  OdpovědětVymazat
 40. Pan Buqvoy pro mě taky neni, kdovíjak důvěryhodnej, ale
  to co nám předládá jako jím zjištěná fakta, nepostrádá jistou logiku...na rozdíl od hysterické protikomunistické propagandy našeho maistreamu..to spíš věřím p.B

  OdpovědětVymazat
 41. Největší politické zrůdičky se dnes schovávají za Horákovou, pochopitelně pirátský satan v čele pelotonu.

  OdpovědětVymazat
 42. Na CT se mluvi o vykonstruovanem procesu, jako kdyby nejakou zenu v domacnosti sebrali od plotny a vsechno si vymysleli. Bohuzel spousta lidi tomu uveri.

  OdpovědětVymazat
 43. Nejen pan Buquoy, ale i jiné zdroje uvádějí, že paní JUDr. Horákovou ani nikoho z ostatních obžalovaných během procesu dozorci netloukli. Tomu v podstatě věřím. Promiňte, že to neumím patřičně doložit citacemi. (Lze ovšem namítnout, že taková prokazatelnost je mizivá.) Naopak je dost pravděpodobné, že obžalovaní se nemohli pořádně vyspat. Nevím, zda dostávali nebo nedostávali nějaké prášky, aby v procesu vypovídali zpaměti naučené, namemorované scénáře. Každopádně považuji za obdivuhodnou konciznost výroků M. Horákové i dalších obžalovaných, M. Horáková mluvila i dopis(y) psala s přesnou logikou, její IQ opravdu musel být vysoký. Ale to není podstatou tohoto článku. I někteří moji známí, z gruntu antikomunisté, byli ale ze zveřejněných autentických záznamů procesu překvapeni a sami konstatovali, že M. Horáková v procesu přiznávala hodně, hodně své viny, podle tehdejších zákonů viny o protistátní činnosti. Jak potom může mainstream tvrdit, že byla zcela nevinná? Vždyť každý občan si ty záznamy procesu může na internetu shlédnout. O odpověď na následující otázku prosím např. pana JUDr. Jiřího Vyvadila, neboť on věcem rozumí. Má život (jedné) ženy (JUDr. Milady Horákové) mnohem větší hodnotu než život tří mužů popravených časově krátce před ní? Totiž celý mediální průběh od sametu 1989 tomu (propagandisticky) nasvědčuje. Já ovšem tvrdím, že životy mužů oproti životům žen jsou rovnocenné. Ti tři pánové se jmenovali (v abecedním řazení) Jan Buchal, Záviš Kalandra, JUDr. Oldřich Pecl. Ano, i oni, všichni tři, už mají různě po republice pamětní desky, zejména z posledních let. Avšak kvantitativně je to s publicitou JUDr. M. Horákové naprosto nesrovnatelné. TÁŽI SE, PROČ !?! Vždyť v této letošní mediální akci jsem jména tří popravených mužů snad vůbec nezaslechl. Pravda, na prolhanou Českou televizi se nedívám. Mimochodem, A. Einstein žádal telegramem K. Gottwalda o milost pro všechny čtyři tyto odsouzené. Pravda, pan Jan Buchal (vše lze snadno rozkliknout na wikipedii) tehdy cca 1949 písemně organizoval vojenský převrat režimu. Jen jako zajímavost z wikipedie opisuji , že J. Buchal své adresáty instruoval, aby (během povstání?) fyzicky ušetřili Klementa Gottwalda a generála Ludvíka Svobodu. Opakuji základní otázku: PROČ nejsou tři popravení muži mainstreamem oslavováni rovnocenně s M. Horákovou? Vždyť máme v naší vlasti údajně rovnocennost i rovnoprávnost mužů a žen; jinými slovy, (údajně) nemáme diskriminaci podle pohlaví. Podpoří někdo mou výše rozvedenou myšlenku? Anebo se snad v něčem mýlím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak koukám, že máme obrovské štěstí, že ta dobračka Horáková nebyla kromě pěstování lesbického vztahu z nějaké jiné menšiny, třeba romské, nebo něco na ten způsob. To by jistě už kavárna s těmi vypasenými ovcemi z chlívku zatroubila k útoku a začala drancovat zubožený zbytek republiky, jako to dělají ty studované tlustoprdky s černými dealery drog v Americe...
   Jaké štěstí, že nemáme v naší rase přimícháno tolik z těch temperantnějších a že se tu zatím dává při diskusi přednost jen pomluvám, lžím a tak maximálně fackám před pěstí a klackem, nebo flaškou s hořlavou směsí...
   Jen jsem zvědav, jak vyhodnotí naši milci Krvavé Madly její krytí toho albánského sadisty a vraha Hášima Thačiho, konečně oficiálně po dvaceti letech obviněného za zločiny proti lidskosti.
   Co na to ti debílci jako M.Žantovský, co z ní chtěl mít po Vencovi Flaškovi p-residentku ČR a co ten náš "zachránce", všude a všemi odstrkovaný koblihový Bakšiš, který jí ležel u nohou a jistě ji má podepsanou i ve svém růžovém deníčku stejně, jako ta horda idiotů tenkrát při té slavné autogramiádě, kdy jí dávali podepsat i ten plakát ze Srbska, kdy ta fosílie málem vzteky vyskočila z kůže...
   Zdá se, že ten svět se opravdu mění, no uvidíme jakým směrem jestli k lepšímu, nebo ještě horšímu, zatím to z toho není moc poznat...

   Vymazat
 44. 20:41 máte pravdu v tom, že rovnoprávnost žen s muži platila ze zákona už v letech, do kterých spadají souzené a odsouzené skutky M. Horákové a že totéž, v daleko víc prohlubované míře platí i dnes. Máte pravdu i v tom, že stejně politovánihodnou záležitostí je smrt těch, kteří byli souzeni souběžně s M. Horákovou. Jestliže dnes je co nejdramatičtěji připomínána jen, nebo převážně a hlavně poprava M. Horákové (obrazem s KSČ krvavým písmem), jde o důkaz toho, že věc je především, jestli ne jen a pouze, propagandistickou akcí s vypočítaným politickým cílem - oslabit postavení vlády útokem na KSČM, když tuto vládu podporuje. To že emoční reakce na popravu ženy je silnější než na stejné u muže je, z celé té tragédie, nemravně zneužito. Však, po činech poznáte je!

  OdpovědětVymazat
 45. VK naznacuje, ze Horakova byla globalistka:
  https://aeronet.cz/news/jakub-zelezny-zacal-na-ct-vyhrozovat-ze-vyhodi-ze-studia-kohokoliv-kdo-se-dotkne-milady-horakove-ceska-televize-uz-je-zprivatizovane-medium-neco-nam-uniklo-a-kdo-doopravdy-byla-horakova/

  OdpovědětVymazat
 46. Na internetu jsou k dohledání zápisy z výslechů Horákové. Každý si může udělat obrázek, co je pravdy na tom, že jí dohnali k přiznání.

  Zrovna tak filmový záznam ze soudního přelíčení...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako vlastizrádce se chovala a tak skončila!

   Vymazat
 47. Proč se stejně nerozčilujeme nad popravou Slánského?
  Jestlipak se taky spolčoval s cizími velmocemi za účelem zničení republiky?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kooperoval so Simonom Peresom a vyviezli zlato z ČSR

   Vymazat
 48. A jak se rozčilujeme, když j po letech popuštěn z vězení někdo, kdo tam seděl nevinně. Víte kolik nevinných dnes v důsledku justičních omylů" je ve vězení dnes? Kolik % z odsouzených to asi bude???

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.