Reklama

neděle 7. června 2020

Parlamentní rozprava o potravinách: Mezi ideologií a věcností

 Ivan David
7. 6. 2020
I v Poslanecké sněmovně PČR panuje rozdělení. Tentokrát na ty, kteří se snaží o změnu ve prospěch konkrétních lidí a nositeli fanatického přesvědčení, jak má fungovat ideální společnost. Tentokrát šlo o pokus donutit zahraniční obchodní řetězce ovládající trh s potravinami, aby umožnily nabídnout více potravin nejen podle obalu českých. Už před projednáváním se mohli protektorátní tvůrci veřejného mínění přetrhnout ve vysvětlování, jaká je tento návrh bizarní škodlivá pitomost. Vědí, komu slouží. Pozměňovací návrhy, které usilují o navýšení podílu českých potravin a proti zneužití značky „český“, byly odsunuty zpět k přepracování, nebyly však, jak jsem skepticky předpokládal zcela zatraceny. Je pravda, že návrh neřešil sankce za nedodržení navrhovaných pravidel, ba ani systém jejich kontroly, a chyběla přesná definice pojmů, která bývá ve vyhlášce. Vyhlášky ale poslanecký návrh obsahovat nemůže.


Rozprava proběhla 3. června 2020 dopoledne. Na úvod vystoupil předseda zemědělského výboru PS Jaroslav Faltýnek (ANO). Vysvětlil, že smyslem novely zákona bylo jeho další přizpůsobení požadavkům Bruselu. Avšak hladký průběh projednávání zkomplikovali předkladatelé pozměňovacího návrhu poslanci Podal (SPD), Balaštíková (ANO), Kováčika (KSČM) a další, „aby se v České republice prodávaly zejména české potraviny“. Ale „nepodařilo se nám najít úplně kompromis se všemi účastníky tohoto řetězce“. Jinými slovy, neřeší se zájem občanů České republiky, ale nespokojenost obchodních řetězců s předloženým návrhem. „Debata pokračuje“, řekl Jaroslav Faltýnek. „Výbor navrhl vrátit tento zákon do druhého čtení“. Suma sumárum zahraniční řetězce nesouhlasí s vyšším podílem českých potravin, proto se nepodařilo hladce odmávat bruselský diktát.

Miroslav Kalousek (TOP09) následně prohlásil, že nejde o zájem všech zemědělců, Asociace soukromých zemědělců „což je několik tisíc farem“, se prý jasně vyjádřila „že si něco takového nepřeje“: „Bylo by to nevýhodné pro rodinné farmy, sedláky…“ Dále prohlásil, že „ani nemusíme hovořit“, že by to „znamenalo zvýšení cen a zhoršení kvality pro české spotřebitele“, protože jde o „omezení konkurence a je to v rozporu se zásadami jednotného evropského trhu“. Nedozvěděli jsme se, kdo mluví jménem oněch tisíců farem, a jaký mají čeští soukromí zemědělci zájem na pokračování nekalé konkurence dovezených vysoce dotovaných zahraničních potravin. Nedozvěděli jsme se, odkud Kalousek ví, že české potraviny jsou horší než zahraniční k nám dovážené, zvláště při trvající praxi „dvojí kvality“, ani proč by české potraviny měly být dražší, když ceny, jak Kalousek nepochybně ví, určují zahraniční řetězce. Jde o manipulativní o nic se neopírající tvrzení, jak jsme u Kalouska zvyklí. Pravdu má v tom, že jde o „omezení konkurence“, že jde o konkurenci nekalou, to Kalouskovi samozřejmě nevadí. Pokud jde o „zásady jednotného trhu“, trh je sice „jednotný“, ale pravidla jednotná nejsou. Kalousek naznačuje, že by nám to v Bruselu neprošlo, ale zamlčel (pokud to ví), že Francie takovou zákonnou úpravu má, a nejen Francie. Takže to asi jde…

Ministr zemědělství Miroslav Toman konstatoval, že tisíce českých výrobců se nemůže dostat do obchodních řetězců, které preferují potraviny ze svých mateřských zemí. Proto se v ČR nemůže uplatnit český česnek. Krůtí maso se zdražilo „od té doby, kdy se v ČR nechovají krůty v dostatečném množství“. Řekl, že neplatí české = drahé, ale české = kvalitní. Připomněl řečnění o uhlíkové stopě, zatímco se dovážejí potraviny z druhého konce světa. Řekl, že nevidí důvod, aby se v sezóně do ČR dovážela jablka z Jižní Ameriky. Řekl, že chce podpořit v ČR ovocnářství, pěstování zeleniny, brambor a chmele. Dodal, že se více podporují malí zemědělci než velké firmy a je schopen to doložit čísly. Vyzval, abychom neupřednostňovali zahraniční řetězce a konstatoval, že všichni, kteří proti návrhu vystupují podporují zahraniční řetězce.

Bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) řekl, že zákon mohl snadno projít nebýt snahy navyšovat podíl českých potravin v řetězcích. Na podpoře českého zemědělství se prý shodneme napříč politickým spektrem. Jako pozitivní příklad uvedl, že v Bavorsku nebo Rakousku mohou lidé nakupovat potraviny ve své či sousední vesnici. To označil na rozdíl od povinných kvót jako správnou cestu. Tedy, říkám já, z velkého města jezdit nakupovat do nějaké vesnice to je koncepční návrh bývalého ministra z ODS. „Co když se neurodí“, naivně Bendl obhajoval dovoz jablek z jiného kontinentu. Prý se těší na české banány, rýži a pomeranče. Poněkud mu uniklo, že má jít jen o komodity, které mohou čeští zemědělci nabídnout. Veřejnost to asi překvapí, ale mnozí poslanci veřejně vystupují k návrhům, aniž by je prostudovali. Bendl se vyjádřil, že mu vadí, že by návrh vyhovoval velkým producentům, kteří jsou schopni navýšit svoje kapacity. Zopakoval Kalouskovy falešné argumenty o hrozícím zdražení potravin.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) vytkl oponentům návrhu, že jejich argumenty nejsou odborné, ale „jdou po povrchu“. Řekl, že zemědělci, s nimiž mluvil, velcí i malí s předloženým návrhem souhlasí (sám byl spolupředkladatelem). Uvedl příklad zemědělce, který musí vyvézt dva kamióny cibule na kompost, protože mu řetězec sdělil, že našel dodavatele v Holandsku. Podle dohody měl řetězec cibuli odebrat stejně jako dřívější dodávky. Jurečka uvedl, že volný trh má nerovná pravidla a ze strany západních zemí je protekcionářský. Holandsko nadprodukci brambor řeší v ČR, domácí producenti neprodají. Zahraniční dotované brambory nakoupené řetězcem za 1,50 se pak prodávají za 19 Kč. Volný trh bez bariér neexistuje. Čeští zemědělci přestali pěstovat květák, protože ho nemohli prodat, proto se dováží a je velmi drahý. Přimluvil se za jistotu poptávky. Sám je malý zemědělec a odmítá zavrhování návrhu jen proto, že by to mohlo prospět Agrofertu. Neplatí, že dovezené zboží je za nižší ceny. Některé firmy také dovážejí potraviny, přebalují je a vydávají za české. Připomněl hovězí maso z Jižní Ameriky dovážené s obrovskou uhlíkovou stopou, vedle nedodržování sociálních a jiných standardů, které domácí producenti dodržují. Vedle podpory českých zemědělců myslí i na českou krajinu a zaměstnanost na venkově. Přimluvil se za zdokonalení návrhu. Řekl, že Slovinsko řeší podíl domácích potravin zákonem.

Poslanec Radim Fiala (SPD) hovořil o nutné potravinové bezpečnosti, abychom nebyli závislí na jiných zemích. Ukazuje se, jak koronavirová krize zvýšila ceny potravin. Proto bychom neměli být tak závislí na dovozech. Připomněl i dvojí kvalitu, kdy se ve Švýcarsku Cola sladí cukrem, v ČR kukuřičným sirupem. Nevěří, že kvalitní české potraviny budou nakonec dražší. Ukázal také mnohem větší užívání pesticidů na Západě, stejně jako umělých hnojiv. Zdůraznil důležitost živočišné výroby a význam rozvoje zemědělství pro zaměstnanost na venkově. Konstatoval, že zahraniční konkurence před lety zlikvidovala v ČR tradiční cukrovarnický průmysl.

Poslanec Radek Koten (SPD) zdůraznil význam živočišné výroby také pro hnojení a tím udržení biologické rovnováhy, vody v krajině a biodiverzity.

Poslanec Pavel Kováčik řekl, že KSČM přišla s podobným návrhem už v roce 1997 a tehdy neprošel o jediný hlas. Zopakoval další důležité úlohy zemědělské výroby. Konstatoval, že v západních zemích Evropy je potravinová soběstačnost daleko vyšší než u nás.

Poslanec Radek Holomčík (Piráti) je proti regulacím a jako pomoc zemědělcům navrhuje snížení administrativy pro zemědělce. Která je „brzdí od práce“. Navrhl raději nabídnout zemědělcům poradenství ve vztahu k životnímu prostředí a nové technologické postupy. Doporučil docílit, aby byli silní spotřebitelé, kteří by si „dokázali za kvalitu připlatit“. To by rad dosáhl snížením zdanění práce, aby „spotřebitel mohl investovat do nákupu potravin“.

Poslanec Jan Skopeček (ODS) uznal, že vyrábíme kvalitní potraviny, ale „nikdy bych si nedovolil nařizovat obchodníkům, jaké potraviny mají nabízet“, ale doporučuje říkat spotřebitelům, že si mají kupovat české potraviny. Přiznal, že chápe, že společná zemědělská politika je plná regulací a dotací „je to prostě socialismus“, ale odmítá s tímto návrhem zákona „ještě větší socialismus“. Předkladatelé by se podle něj měli zodpovídat z toho, „kolikrát bojovali za to, aby se společná zemědělská politika EU změnila a obsahovala méně dotací a více tržních prvků“ a aby se pěstovalo méně průmyslových plodin a místo nich raději potraviny. 

Je pozoruhodné, že tento „ekonomický expert“ ODS vůbec nechápe, že západoevropské zemědělství by se bez dotací zhroutilo a proti přesile Západu nelze nic vybojovat. Tento ekonom nechápe, že zemědělci produkují to, na co mají odbyt a nemohou produkovat potraviny, na které odbyt nemají, protože zahraniční řetězce ovládají trh bez jeho „tržních prvků“, ale jako faktické monopoly žádné „tržní prvky“ nepřipustí. Ukázal jasně, co produkuje VŠE a že deklamace ideologických pouček dnes lze vydávat za expertní stanovisko.

Skopeček obvinil předkladatele, že mají rádi socialismus a chtějí ho návrhem přidat do zemědělství. „Jestli chcete těmito krůčky návrat k socialismu, tak tento návrh podporujte!“ Na námitku poslance Milana Ferance (ANO), že trh nefunguje, protože ho určují řetězce, odpověděl Skopeček, že skutečným pánem jsou zákazníci. Tím definitivně dokázal, že se pohybuje mimo realitu v ideologických schématech. Ostatně v tom smyslu se vyjádřil následně i Václav Klaus mladší, který se rovněž přimluvil za větší soběstačnost.

Poslanec Jiří Bláha (ANO) konstatoval, že svobodný trh neexistuje. Sám vlastní prodejny a ví, že obchodník svojí cenovou politikou, nikoli zákazník s omezenými příjmy, rozhoduje, co se bude prodávat. Bendl pak obvinil Václava Klause mladšího, že obhajuje omezování volného obchodu a protekcionismus.

Je nadějí pro naše občany, že naprostá většina vystupujících poslanců a zřejmě i politických stran podporuje návrh na větší soběstačnost v zemědělství a u falešných a ideologických argumentů zůstává jen ODS, TOP09 a Starostové. Návrh byl vrácen do druhého čtení a zřejmě bude nutné se smířit s tím, že bude přijat aspoň v poněkud okleštěné podobě.


45 komentářů :

 1. Kalousek je neskutečná svině! Ten bude Čechům škodit i na smrtelné posteli.

  OdpovědětSmazat
 2. V ČR chybí český národní řetězec. Myslím si, že právě Agrofert by měl sílu, ještě případně s nějakým dalším subjektem maloobchodní řetězec rozjet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anofert potřebuje evropské trhy. Nějakým trucpodnikem by si Babiš rozhodně nepomohl.

   Smazat
  2. Nechybi. Vůbec si neumíte představit , jak zahraniční obří kockoty sere český COOP a FLOP.
   Samozrejme že vypadají chudacky , ale trzbami se světovým hejlum zase motaji mezi zamery.
   Já si už dneska prohlizim, kdo to vyrobil. Až na výjimky vyrazuji polskou kafilerii. I když výrobce patří cizakovi, přesto výrobek koupim, protože je vyroben u nas.
   Poucme se jinde. U zabozroutu se kvůli Palestincům rozhodli BOJkotovat izraelskou zemědělskou produkci, a nastal tzv. Bidenuv pruprd. Jde přitom i o vina.
   Zradlo je dneska mocná zbran. Rusům v jedné chvíli stačilo na Osmana zastavit dovoz jeho rajčat a nahradit ho rajčaty syrskymi. Je to jen o kousek dal. To byl cvrkot.

   Orinoko

   Smazat
 3. jediné řešení je - vrátit se k normám které tu byly za komančů a které jsme po puči museli zrušit

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Normy nebyly zrušeny, jen se až na výjímky staly nezávaznými...

   Smazat
  2. Ale to je přece v závěru to samé pane Davide!

   Smazat
  3. 20:18

   Ono to určitě bylo myšleno dobře, protože teoreticky, podle výkladu pravicových věrozvěstů, měli se soukromníci začít předhánět v tom, kdo vyrobí kvalitnější výrobek a strčit kvalitou předešlé normované potraviny do kapsy. Ale něco se zvrtlo a namísto preference tržní teorie zvítězila praxe "minimalizace nákladů a maximalizace zisku". To možná tržní komsomolci v čele s Václavem Klausem nepředpokládali. Možná ani nepředpokládali likvidaci zemědělství a celého zpracovatelského průmyslu, ztrátu soběstačnosti a následnou závislost na tom, co nám kdo prodá ze zahraničí. A nebo to třeba bylo vše úplně jinak, kdo ví...

   Smazat
 4. Zelenina a ovoce v hypermarketech je dnes naprostá tragédie. Předražené, shnilé, nebo naopak nezralé, nechutné, přechemizované. Chutné brambory se mně nepodařilo koupit snad dva roky. Brambory z Turecka vodnaté, hnus. Opět neskutečně předražené. Včera jsem pro změnu nekoupil žádné, protože žádné neměli. Velký hypermarket neměl brambory! To samé jablka, pod 39Kč neměli žádná. Za 39 měli natlučená hnijící.
  Citrony, čtyři citrony za 96Kč. Jeden citron za 24Kč. To mě ten čaj s citronem vyšel k**va draho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když se podíváte ven,pochopíte tu hrůznost u nás!
   Aktuálně v Německu citrony za 55Kč/kg,džemy za 27,kotleta bez kosti(a tuku)122kč,kilo paprik(trikolora)za 82kč,orig.holland sýr,,Maasdam"za 176Kč/kg,celozrnné pečivo 3,90ks...řecký sýr(Feta-balkaňák)250gr/27Kč,Metaxa(5hvězd)245Kč atd.,atd....před půl rokem jsem tam koupil chladničku do auta za 1050Kč,za dva týdny byla u nás v Kaufu za 1540 s dodatkem sleva z 1760korun!!! Tak to je a ne jinak.
   Stačí jen trochu myslet proč to tu je tak,jak to je.....a perlička na závěr? V Polsku dnes(pro Poláky) vepřová krkovice bez kosti jedno kilo za 55 korun českých!!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
 5. Na ódéesáky vůbec nehleďte! To jsou primitivové s rozhledem kontejnerové slepice. Bláboly o svobodném trhu, nebo lidských právech může vést dneska už jenom úplný debil. Bendl to je přímo prototyp takového blba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On je pan Bendl takový dobroděj - ale jak pro koho. Stačí se podívat na výsledky jeho působení ve zdravotnictví Středočeského kraje! A takových "pomníčků" je za ním víc.

   Smazat
  2. Mě stačí, když vidím odeesáka Pavla Novotného a chce se mi "blejt". A taková je celá ODS.

   Smazat
 6. Volny trh neexistuje.
  Zakon nabidky a poptavky platil v devatenactem stoleti.
  Ceske potraviny na trhu potrebujeme.
  Zahranicni firmy nas okradaji.

  OdpovědětSmazat
 7. Stačí poslouchat naší veřejnoprávní ČT a dozvěděli by jste se, že po otevření hranic se zaplnila parkoviště s pozná vyvíjí značkami A z Rakouska a klienti nakupují u nás potraviny o 106.

  OdpovědětSmazat
 8. Mně se úplně hnusí chodit do těch Kauflandů, Lidlů, Tesec, Albertů atd. Věřte mi, že kdyby tady byla česká alternativa, byť s menším výběrem, už bych tam nikdy nepách.
  Totálně se mi příčí cpát těmhle dojičkám nasazeným na našich ceckách další a další prachy.
  Můžete namítnout, ať chodím k Vietnamcům, ale odkud oni tahaj zboží, zase z těhle Tesec a Kauflandů.
  Jak to dělaj zahraniční řetězce s průmyslovým zbožím? Mají v Číně své zástupce, kteří si pohlídají u Číňana minimální kvalitu a pak to sem za babku tahaj. To může český řetězec dělat taky.

  OdpovědětSmazat
 9. Zase okleštěná podoba jen aby si mohly nadnárodní korporace dělat co chtěj. Jednou v Česku podnikají tak by naše potraviny měly mít přednost. A v neděli zavřeno jak to je na tom západě a otevřeno do 20.00 přes týden.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je problém demokracie, potřebujete většinovou moc, jinak nezbývá než hledat kompromis přijatelný pro většinu. S tím nic neuděláte. Můžete si myslet, co by mělo mít přednost a můžete mít i objektivní pravdu s uplatněním vašeho hlediska...

   Smazat
  2. Bohužel pane Davide celý život v kapitalismu volíme kompromisy a ne nejlepší řešení.

   Smazat
  3. Demokracie neni jen o vetsine, i kdyz je to dulezite. Leader, ktery ma koule, rozum a cest prosadi ledacos i v demokracii. Jenze takoveho nemame.

   Smazat
 10. „Vykastrovat a vyhostit!“ Tomio Okamura vynesl vlastní rozsudek nad imigrantem, který znásilnil mladou Češku

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vykastrovat-a-vyhostit-Tomio-Okamura-vynesl-vlastni-rozsudek-nad-imigrantem-ktery-znasilnil-mladou-Cesku-626556

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to je ale řešení pro dovozce ppotravin. Co takhle vykastrovat ředitele Lidlu nebo Albertu?

   Smazat
 11. Toz to je opravdo jak ve workshopo MuDr. Chocholóska vseci co vo ceskó potravino v zivote ani nezavadile nad nó modrojó to je az ósmevné co be belo gdebe belo toz stará ceská nemoc ...toz ze tade chybí jakakoliv dobrá vóle na politickém "nebi" konat dobré skotke pro celek a nezávidet óspech a radvat sa z hovna je skotecnost ale tlachat vo kravinách a konzomovat v parlamentné zradelne sont z retetscó je realita enem hlad a zmena paradigma to vod základó zmení .....toz kopjte o sedlákó a ne o vidlákó slonce v srdi p.s.

  OdpovědětSmazat
 12. no na Slovensku sa silou mocou drží Jednota Coop - je potichu dotovaná cez štát, a to tak, že dodávateľ zo Slovenska dostane dotáciu rýchlejšie, a musí dokázať, že zamestnáva domácich ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ale zase COOP je najdrahší obchod...nechodím tam kvôli cenám...Kaufland je neporovnatelne lacnejší..

   Smazat
  2. ...a vy byste to ve svém podniku dělal jinak? Nechápejte to tak, že vás kritizuji. Je to jen poznámka pro ostatní čtenáře.

   Smazat
 13. Na to, abych si koupil kvalitní potravinu, nepotřebuji zákon. Mléčné výrobky kupuji výhradně české, těstoviny výhradně italské (některé typy, jako fleky, taky české) a třeba bílé klobásky jedině bavorské. Česnek jedině český. Kvalitní zmrzlinu z Belgie. Dejte pokoj s takovými zákony.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono je z naší produkce velice kvalitních výrobků víc, ale bohužel se vyrábí jen v omezeném množství a všude je v marketech nedostanete. Pro ty, co mám ověřené chodím na střídačku do Penny (víc české zeleniny), do Billy, pro pečivo k místnímu pekaři, pro maso do řeznictví, občas do zdravé výživy, apod. Prostě žádný Kaufland aj., kde bych koupila všechno najednou. Vybírám si slušnou kvalitu za slušnou cenu. Zeleninu a ovoce preferuji z co nejbližší lokality a sezónní. Občas si ale koupím i banán :-)

   Smazat
  2. 6:23 nic jste nepochopil jak je patrné. Škoda, že nezmiňujete nic ke grilování ani alkoholu. Abyste přesvědčil o své vytříbené chuti přehledně.

   Smazat
 14. Dnes ráno v kauflandu, 3 malá česká jablka zn.Idared 15 kč!! Tohle nemá obdoby, kam jsme došli. Pak se diví, že lidi vzpomínají na socík, jako ráj. A bude hůř, tohle je brnkačka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohlo by Vám dojít, že ta jablka (pokud jsou česká!) určitě nejsou letošní! Někdo je musel téměř rok skladovat a uchovávat v (nepřirozeném) stavu tak, abyste je vůbec koupil!!! Vezměte si, kolika lidem (ještě navíc k sadaři) musely projít "rukama" a musela jim být vyplacena mzda. A přitom na nich ještě všichni musí vydělat!

   Smazat
 15. Nádherný příspěvek u Vitáskové: Už Ježiš byl první komunista. Co chcete na systému kde prostě silnější pes jebe. Je to perpetum mobile na parazitování. Nedá se s tím vůbec nic udělat a současná lidská společnost si ani nic lepšího nezaslouží. Je úsměvné vidět všechny ty věřící všech možných církví jak uplatňují rozděl a panuj. Skutečnou víru v zákon rovnováhy už zaslepenci mamonem vůbec nevnímají.

  OdpovědětSmazat
 16. ROK 1989 - odchod do koloniální sféry Německa a EU. A sladké kecy o oproštění komunismu ! Ze západu za posledních tisíc pětset let vždy snahy o podrobení. Stačí si nastudovat historii.

  OdpovědětSmazat
 17. Jako občan kolonie budu mít radost z mírného pokroku v mezích možností, které nám dovolí EU.

  OdpovědětSmazat
 18. Ten problém je setrvale v dotacích do zemědělství. Ví někdo, jak dotace eliminovat nebo aspoň nivelizovat - tedy dát je na stejnou úroveň? Jak bránit dotacím "navrch" od státu a pod? Naše kdysi bezkonkurenční zemědělství díky hospodaření ve velkém působilo asi jako pásová výroby v automobilce. Díky tomu bylo vše a hojně, polovinu jsme vyváželi a bylo lacino, neprodával se brak. Mám obavy, že návrat k normální kapitalistické ekonomice v zemědělství není možný. Tak jako je ztraceno družstevnictví, též v obchodování, výstavbě bytových domů, se vytratil ze zemědělství dokonce i po družstevnictví nejdříve nucený kapitalismus a byl nahrazen diktaturou dotací.
  Ceny letí nahoru, a jak i zde můžeme číst, poletí nahoru i ceny energií na mnohonásobky - takový už je život zřízeného hospodářství z Bruselu.

  OdpovědětSmazat
 19. Stavebně je typický supermarket jednoduchou halou s betonovou podlahou, a zázemím pro zaměstnance a sklad. Neříkejte mi, milí poslanci, milá vládo, že by tu nebyla možnost postavit pár takových hal, konkurovat a zlikvidovat řetězce dovážející ona jablka v sezóně z Jižní Ameriky. Až by začali prodělávat, rádi by nám ty svoje prodejny nechali. A pokud by nechtěli, co brání lvádě této země, aby nařídila uvést místo kde stojí cizí supermarket do původního stavu. Je to jednoduché, Chybí vůle a chybí odvaha. Vláda přitom nemusí nic nařizovat zemědělcům. Ti jen uvítají možnost mít kde prodat. Začínám si myslet o vládnoucích, že jim něco podstatného chybí. Vy jistě víte co to je.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje řeč! Ale to by se muselo chtít. Kelner by nemusel investovat v Číně, ale mohl by zainvestovat český maloobchodní řetězec s 85% českých výrobků.

   Smazat
 20. Řetězce tady vehementně prosazovala ODS. Máme jich nejvíc. ODS a lidovci jsou hrobařem naši potravinové soběstačnosti. Již třicet let tam sedí poslanci, který nic dobrého pro zemi neudělali a jenom škodí, ale budou je volit do nekonečna ke škodě nás všech. Proč nemůžeme mít vlastní řetězce, třeba menší, kde by se prodávalo české zboží, když nenažrané řetězce je nechtějí. Peníze na zbytečné neziskovky máme a na dobrou věc ne? Západ nám nic zadarmo nedá a my pořád bereme ohledy, až to hraničí s naši blbosti. Vepřín Lety se zlikvidoval z politických důvodů a teď dovážíme drahé maso.
  Poslanci placený z našich daní, hájí druhou stranu proti vlastním občanům, a ještě ukazují svou neskutečnou hloupost a krátkozrakost. Celá EU má "trojí" metr, ale my skáčeme, co nám nařídí a zmůžeme se jenom na brblání a neřekneme DOST.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak! Pro protektorátní poskoky z ODS je národní zájem svatokrádež.

   Smazat
 21. Co je to za českou potravinu, když veškeré ingredience na ni se přivezou z ciziny, u nás se to jen zamíchá a uvaří. Navíc firma má sice Český název, ale majitel nepochází z naší země!

  OdpovědětSmazat
 22. Podle "argumentace" je jasne poznat,kdo je blb

  OdpovědětSmazat
 23. 1. Ceske potraviny nejsou - aby nasytily Cechy,ty byly jen za socialismu a nasytily i Slovaky.
  2. Kdo tady neco ma, je to jeho vlstnictvi a muze si delat co chce. Ci ne? Copak nejaky velkoobchod patri Cesku? Nepatri, tak drzet hubu a jist zahranicni a divat se dnes a denne na repku! Nebo ji prodavat v retezcich, at si lidi uziji ceskou stravu

  OdpovědětSmazat
 24. noviczech
  ...nechci a ani by mne nenapadlo chválit Adolfa Hitlera. Ale, něco vám napíši. Před válkou se půl roku hádaly české politické strany o tom kdy a jak uskutečnit v Československu jízdu aut vpravo! Přišel Adolf, dal příkaz, k půlnoci vlevo po půlnoci vpravo. Jen tramvaje měli delší dobu na přechod jízdy vpravo! Dále, otec mi vyprávěl, že příchodem Adolfa do republiky i ženy chodily z odpoledních směn domů beze strachu přepadení a okradení! Proč toto píšu? Kupte si ČESKÝ GOTHAJ, šmejd, cokoliv koupíte, nedá se kvalita srovnat s před rokem 89! Kolik košů s nepoctivci by bylo v Praze na Vltavě? Stačil by vůbec břeh? České, cizí, nedělejme si iluze!
  Příklad: naše továrna se rozhodla, že nebudeme vyrábět zmetky, TAK JSME ZRUŠILI VÝSTUPNÍ KONTROLU, no a nemáme zmetky, jen CHUDÁK KUPUJÍCÍ!!! Víte kam tím mířím? Můžeme dalších 30 let krmit naše děti "ušetřeným šmejdem" a začněme tam, čím krmíme dobytek a pole! A NORMY KVALITY A ZÁKON, i když nemusí být od Hitlera, stačil by od KARLA IV.

  OdpovědětSmazat
 25. Najde se ještě někdo, komu chutnají ideologie ? Tedy krom těch co se živí politikou.

  OdpovědětSmazat
 26. Díky situaci a kvalitě na trhu dostupnÿch potravin a díky plánu na jejich zdražení očekávám vznik potravinového Tuzexu pro lépe pracující.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.