Reklama

čtvrtek 4. června 2020

Přepisujeme dějiny: Kdo má zájem na vymazání paměti? Letošní výročí bylo přelomové. Zajímá někoho skutečná historie? Němci nás chtěli zlikvidovat. Zakázané slovo "osvobození". Pocit viny všem. Celonárodní zrůdnost

Originální grafika ProtiProudu
Václav Klaus a Jiří Weigl
4. 6. 2020   
Institut Václava Klause a ProtiProud
Václav Klaus a Jiří Weigl důrazně varují před nastoupenými snahami o překroucení tragických událostí II. světové války, čehož jsme byli letošního května svědky v nebývalé míře:


Sedmdesáté páté výročí konce druhé světové války – byť zastíněné koronavirovou epidemií – se stalo daleko větším tématem veřejné diskuse, než tomu bylo při všech předcházejících kulatých výročích konce války. To jen potvrzuje, že jisté vlivné síly dnešního světa nejsou s výsledky této největší války v lidských dějinách ani po třech čtvrtinách století (a po zásadních proměnách Evropy i světa) smířeny a že usilují o jejich revizi.

Z připomínání konce války se vytratila skutečná historická realita a dnešním diskusím o tomto tématu (v minulosti oprávněně nazývaném oslava vítězství a osvobození) naprosto dominují současné politické plány a záměry těchto lidí.


Vymazat paměť


Hlavní aktéři a režiséři dnešních událostí spojených s výročím května 1945 staví na tom, že 75 let je relativně dlouhá doba, že pamětníci tehdejších událostí až na výjimky již nežijí a že už došlo k téměř úplné generační proměně. Tuto chvíli proto považují za příhodnou k radikální změně výkladu druhé světové války (a jejích výsledků) a k zapojení tohoto vzdalujícího se výročí plně do služeb dnešní politické propagandy a současných velmocenských zájmů.

Základním záměrem dnešního dění je vymazat slovo „osvobození“ z paměti dnešních generací a vylíčit konec války ne jako vítězství Rusů a Američanů nad Němci, ale jako počátek nové okupace, tentokrát ruské. Obě tyto okupace se tak v sugerované optice dostávají naroveň – s tím rozdílem, že ta ruská nám prý znovu hrozí.

Tato lživá manipulace a překrucování historie nadbíhá falešné interpretaci komunistické éry, která se některým pamětníkům jeví jako milosrdná – za komunismus nemůžeme, byli jsme přece již od května 1945 okupováni Rusy a ti nám jej vnutili. Bylo to však složitější. Sovětská vojska, která osvobodila také velkou část Rakouska (i s Vídní), byla z našeho území rychle stažena – nebyli jsme proto v pozici Rakouska či Německa, ale ani Polska a Maďarska. My jsme si KSČ bohužel zvolili v demokratických volbách sami. V českých zemích komunisté masovou podporu po válce skutečně měli, byť se tento fakt dnes někomu nehodí do krámu. (Že někteří lidé prozřeli až v srpnu 1968, je jiný příběh.)

Souhlasíme s tezí, že jsme komunismus přijali víceméně sami (i když pod silným tlakem Sovětského svazu) a do značné míry i v důsledku frustrace z evidentního nedostatečného zájmu západních velmocí o naši zemi a její budoucnost. Často kritizujeme chování Francie a Velké Británie v roce 1938 v Mnichově, ale dodnes nejsme schopni plně domyslet, že skutečné silné zájmy ohledně naší země mají pouze Německo a Rusko.

Historické zkušenosti s nimi by nás měly vést k opatrnosti. My však namísto toho obvykle pokračujeme ve válce minulé. Tehdejší strach z Německa nás přivedl ke komunismu a ke čtyřiceti letům vazalství Sovětskému svazu, dnes se pro změnu zalykáme protiruskou rétorikou a nevšímáme si toho, že se postupně znovu měníme v protektorát Německem dominované Evropské unie.

Kampaň


To všechno se jasně ukázalo v pojetí a atmosféře letošních květnových oslav. V českém prostředí došlo k neuvěřitelné, nedávno ještě nepředstavitelné proměně – němečtí okupanti a jejich zvěrstva zcela zmizeli z obzoru. Hitler a jeho zrůdný režim a teror byli v našem mediálním mainstreamu proměněni v pouhou kulisu, o níž při tomto výročí vůbec nejde. Z Hitlera a nacistů se stala jakási neosobní monstra, s nimiž skuteční Němci neměli téměř nic společného. Dnes už dokonce nelze ani říkat „německá okupace“ či „německé zločiny“, nýbrž výlučně nacistické nebo hitlerovské. Hitler a nacisté už nejsou, a proto se tím – jak je dnes politicky správné, resp. korektní – nikoho nedotýkáme.

Na jejich místo byli dosazeni Rusové, národ, který zaplatil za německou agresi a za vítězství nad agresory největší cenu. Dnes si nám nejen okrajoví pisálkové či neonacisté, ale přímo mediální mainstream (a spolu s ním – jak svým loňským hlasováním prokázala – i většina poslanců Evropského parlamentu) dovolují tvrdit, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz spolu s nacisty. A přidává se další lež, že Rusové (nikoliv Stalin nebo bolševici) byli vlastně spoluviníky nacistů a Hitlera (o Němcích se nemluví, byli mezi nimi jistě i antinacisté a nevinní lidé), kteří Evropu neosvobodili, ale naopak znovu zotročili. V logice těchto přepisovatelů dějin my proto nemáme důvod a nárok slavit.

Zásluhu o to, že se plány Hitlera, Heydricha a jejich soukmenovců na vymazání českého národa z mapy naší země neuskutečnily, mají dnes v očích novodobých vykladačů dějin všichni, jenom ne Rusové. Oslavujeme Američany, vlasovce, nalháváme si, že jsme se osvobodili sami. Kácí se pomník sovětskému vojevůdci a sundávají pamětní desky, včetně té památné na Staroměstské radnici. Najednou, 75 let po válce a 31 let po pádu komunismu.

Je evidentní, že tato kampaň, protože o kampaň skutečně jde, počítá s už dlouhým časovým odstupem. Ještě po listopadu 1989, kdy zážitky se sovětskou okupací byly čerstvé, taková interpretace událostí v květnu 1945 nebyla možná. Příslušnici generace, která osvobození zažila, by takové přepisování a překrucování historie nepřipustili. Nikoliv náhodou jsou hlavními protagonisty protiruské kampaně mladí komunální politici, kteří nemají vlastní zkušenost ani s komunismem. O to falešnější a vykalkulovanější je jejich kampaň, kterou kolem výročí osvobození rozjeli.


Všichni jsme vinni?


Skutečná historie nikoho nezajímá. Nemluví se o tom, jak vznikl nacismus, kdo jej podporoval, jaké zájmy měly tehdejší velmoci. Pomineme Locarno (garantování hranic Německa na západ, nikoli na východ) a appeasement, odsuneme stranou Mnichov, který německou agresi obracel na východ, vypustíme „podivnou válku“, v níž Británie a Francie obětovaly Polsko, zapomeneme na Teherán, Jaltu a Postupim (a tam uzavřené velmocenské dohody, které se nehodí do příběhu o tehdy zahájené ruské okupaci).

Ze sovětských vojáků, které Pražané zasypávali 9. května 1945 šeříky, se pro dnešní mladou generaci stala v důsledku trvalé protiruské propagandy pouze horda opilců, kteří jenom kradli a znásilňovali. Rusové nás prostě neosvobodili. Mír byl uzavřen 8. května, takže devátého už bylo po válce, tvrdí z televizních obrazovek exhibicionističtí hrdinové dnešních dnů. Tisíce sovětských obětí už nic neznamenají.

Po konci války následuje odsun, neboli jak se dnes politicky korektně říká, „vyhnání“ českých Němců. A teprve to je to pravé období, kdy docházelo k násilnostem a krutostem. Třicet let je intenzívně mediálně konstruována česká kolektivní vina za krvavé excesy na německém obyvatelstvu, které se tehdy na několika místech u nás staly. To se používá k symetrizaci viny v logice – Němci vraždili, Češi vraždili, tak jsme vlastně všichni vinni a na nás je tuto svou vinu odčinit, protože Němci a Německo to už tři čtvrtě století údajně předpisově dělají.

Pohlížet na válečné hrůzy a viny touto optikou je nepřijatelné. Nikoliv proto, že by i mezi Čechy nebyli viníci, zločinci či sadisté, kteří se dopouštěli násilí a vražd. Takoví lidé existují na této planetě v každém národě a různé mezní situace, jako je válka, jim umožňují zlo páchat. Válečných krutostí se dopouštějí i dnes jednotlivci různých armád, stejně jako lidoví bojovníci v ohniscích konfliktů ve třetím světě.

Sprostota


Mimořádnost a výjimečnost německé viny je v něčem jiném. Tato vina je v tom, že se tehdejší genocida a vraždění staly oficiální státní politikou a že byly bez emocí, chladně, za použití byrokratických mechanismů moderního státu, průmyslově uskutečňovány. To bylo zcela zrůdné, naprosto zavrženíhodné a v historii lidstva výjimečné.

Zavrženíhodné je to o to více, že se této zrůdné perverze dopustila vláda civilizovaného státu, která se do poslední chvíle těšila mimořádné masové podpoře svého obyvatelstva, takové, že jeho občané neváhali ze všech sil zuřivě bojovat i za cenu totálního zničení vlastní země až do posledních dnů prakticky proti celému světu, který se musel k porážce tohoto výjimečného zla spojit.

Jakékoliv snahy o symetrizaci viny, exkulpaci viníků, překrucování událostí a kontextu dějů a jejich zneužívání pro současné cíle metodami politické propagandy jsou nepřijatelné. O to hanebnější je to v zemi, která patřila k prvním obětem nacistů a jejíž české obyvatelstvo bylo určeno k poválečné likvidaci. Je to výrazem nepřijatelného hulvátství a sprostoty od těch, kteří onu dobu nezažili a kteří nemají ani kousek úcty k památce obětí, i k pocitům lidí, kteří v oné době žili a z nichž někteří žijí dosud.

29 komentářů :

 1. Škoda,že pan Klaus toto nenapsal, když byl ve funkci předsedy vlády a president České republiky.
  Nevíte proč ?

  Že tyto snahy o překroucení dějin byly ze strany Německa vždy a nejen po roce 1989 snad pochybuje jen nesvéprávný člověk.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 5:56 pan Klaus to těžko mohl v této podobě napsat před tím, než nastala popisovaná situace. Co vím, před takovým vývojem varoval ve formě a těmi prostředky, které mu to umožňovaly a s takovou měrou předvídavosti, jakou je matkou přírodou nadán. Zajisté i vy máte jistá omezení.

   Vymazat
 2. Bude už konečně nahlas a zcela veřejně označena primární příčina, která se stála základem odsunu - vyhnání Němců ze střední Evropy po 9.5.1945 a která je celých 75 let
  cíleně Evropanům smlčována.

  A to, že první záměr budoucího odsunu Němců ze středoevropského prostoru vypustil z úst bývalý ministr zahraničních věcí Polska A. Zaleski a to již koncem roku 1939.

  tedy biblicky: ... na počátku bylo s l o v o ...., reagující na masakrování Poláků, Židů na území, které Wermacht obsadil po 1.9.1939, když Hitler zahájil II. světovou válku útokem na Polsko.
  S l o v a...., která uvedla v život na poválečné konferenci v srpnu 1945 vítězná koalice USA, VB a SSSR v Postupimi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 7:24, zdá se mi to poněkud zavádějící. Je možné, že MZV Polska v 39. roce (poté, co Německo obsadilo Polsko, zřejmě i z důvodu toho, že Poláci nedodrželi předchozí dohodu o společném útoku na Rusko (sen Pilsuckého o tom, že na Kremelskou zeď napíše "Zákaz mluvit rusky")). Proto dal A.H. přednost Polsku a zároveň si tím vytvořil předmostí k útoku na SSSR. To procitnutí bylo až post factum. Předtím byli kamarádi. A četl jsem židovského autora Hermana Wouka v knize War and remembrance (v angličtině), kde tvrdí, že koncentrační tábory nebyly na území Polska náhodou a že tam byly vhodné sociální podmínky pro takovouto činnost. A že polští farmáři hlásili za peníze uteklé vězne z táborů je stejná pravda (nebyli sami, v Holandsku byly specializované agentury vyhledávající židy a prodávající je Němcům). Inu ta historie byla mnohem barevnější než ty šedivé zjednodušení, které se nám předkládají. Také platí to biblické, "nehledej smítku v oku bližního svého, když nevidíš břevno v oku svém". Na té válce jsme se všichni nějak podíleli, ale její vyvolání a vedoucí role je u Německa, v hlave s AH, podporovaného lidskými a průmyslovými zdroji celé Evropy a i ze zámoří, cíl materiální zdroje a životní prostor v Rusku.

   Vymazat
 3. Dokud budeme ve společnosti EU pak toto bude stále probíhat až do totálního přepsání českomoravské kotliny na B and M. V rámci RVHP probíhalo budování ČSSR , v rámcí EU jsme montovna bez vlastnických práv.Česko má být jen enklávou mocností. To za "Rusa" byly jiné pořádky, ale naše! Až vše komunisti (čili všichni naši rodiče) vybudovali tak jsme si to nechali po převratu 89 rozkrást za cinkání klíčů a volení cucáků, kteří si neváží báby a dědka. je toho víc , co napsat, ale nechci si stěžovat a být zoufalý a zabrat tím půl dne zbytečného života bez lásky a pravdy, která s Havlem zemřela a další na H (Hřib jak příznačné pro ty kteří demontují režimy a válčí) funguje jako špatný propagandista.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 8:55 souhlas až na to, že s Havlem něco zemřelo. Ty řeči byly jenom o ohloupnutí davu, prázdné a asi se sám dotyčný tomu večer potutelně smál

   Vymazat
 4. Absolutní souhlas s textem ! Osobně mě uráží lživé informace maistreamu a jejich podpora fašismu a nečinnost vlády proti tomu.

  OdpovědětVymazat
 5. Skvěle pan Klaus to co je v článku je naprostá pravda. Co tím sledují obviní Rusko a budou ho chtít potrestat. S volají hvězdo výpravu na ně jak na Čechy křižáky. Jenže to se jim nepovede jaderné zbraně mažou počty armád lidí i techniky.

  OdpovědětVymazat
 6. Vláda to nechá celkem v poklidu běžet!! Kdyby Babiš poslechl Zemana, mohla být vláda s SPD a tato svinstva by se neděla!!

  OdpovědětVymazat
 7. Volný nákup v prodejně Nike v newyorském Rochesteru.

  https://navratdoreality.cz/black-friday-v-nike-10982.html

  OdpovědětVymazat
 8. Domnívám se, že dnes už je dostatečně zřejmé, jak a proč jednal dr. Edvard Beneš, když byl nucen a pochopil situaci českého národa nejen v před a pomnichovském období, ale v historii. Že skutečné, strategické spojence může tento národ, na daném místě, při své početnosti, hledat pouze mezi těmi, se kterými má přirozeně blízké národní zájmy. I za cenu okamžitých ztrát a nevýhod. Pak je srozumitelné, proč se obrátil na východ, proč v únoru 1948 reagoval tak, jak reagoval a možná se ujasňuje i pozice Jana Masaryka a jeho tragický konec. Jsem pamětníkem a všechny ty kritické momenty mám vryty v paměti.

  OdpovědětVymazat
 9. Oni nás chtěli zlikvidovat? A už nechtějí? Čech musí dostat pouze tolik žrádla, aby mohl pracovat pro Říši. To platí pořád a o konečném řešení se asi zatím jenom jedná v německém Bruselu.

  OdpovědětVymazat
 10. Mimořádně aktuální... Právě dnes si připomínáme jeden z největších masakrů, spáchaný "udatnými" Čechy, komunisty a další podobnou verbeží na bezbranných Německých civilistech v Postoloprtech. Udatní hrdinové povraždili několikrát víc obětí, než zahynulo v Lidicích, Ležákách, Javoříčku, Prlově, Ploštině dohromady

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nonymní4. června 2020 13:51
   Kdo seje vítr, sklízí bouři. To platí stále, pro skopčáky. P.K.

   Vymazat
  2. Ano anonyme 14.55 - a pořád dokola! Jenže to chce taky prasečí povahu .- což znamená, že to mstivé zabíjení žen, starců a bezbranných dětiček vykonávaly jen mstivý perverzni, a úchylný český prasata. Ostatně - pamětníci by vám řekli, že tzv."kožené kabáty" které dělaly v antonech trestné výpravy proti "podezřelým" civilistům tak, že v noci přepadávali obytné čtvrti, řvali na ulicích a na schodištích domů jako pominutí, vytahovali postižené v noci z postelí ( s oblibou) kopali do nich, a odváželi je v antonech neznámo kam - byli jenom Češi, lezli do německých okupantských prdelí fest, snažili se zalichotit, a šlo - muselo jít - jen o úchyláky a perverzní čuňata - vyžívali se v tom. Občané se jich báli víc než Němců. Takže - každý na "msty" žaludek nemá. "Potrestat" je něco jiného. Taky přece platí .."nejsme jako oni".. jenže pro koho?

   Vymazat
  3. 13:51 no jistě, veleli tomu komunisti a těch zmasakrovaných Němců bylo 360 tisíc. V těch Postoloprtech, že?
   Uváděno je 763 (příslušníků SS, NSDAP, arizátorů, protektorátních úředníků?) bez soudu zastřelených, další počty jsou výsledkem provedených exhumací, kdy mohlo jít o válečné oběti z řad židů a pod. kteří byli během války v těchto prostorech soustřeďování.
   Málo se mluví o obětech z řad německých civilistů evakuovaných Říší před frontou z východu, potom vytlačovaných z území nově nabytých polským státem. Tyto běžence, krom zprvu hladu, kosil tyfus. Dost toho o tom vím, měl jsem to před očima. Dotklo se to i českého obyvatelstva, mnoha z těch, kteří poskytovali dobrovolnou i organizovanou pomoc. Když 17:51 ignorujete souvislosti a nasloucháte dnes módní propagandě, to se vám to moralizuje, že?
   Víte něco o pochodech smrti při přesunech vězňů koncentráků z východu? Já viděl ty mrtvé při silnici. Někteří z umírajících nestáli doprovodu ani za ránu z milosti. Když, tak se ranou nešetřilo vůči těm, kteří chtěli poskytnout pomoc. Ostatně, 300m od mého rodného domu v "Sudetech" byl pomníček čs. vojáka zastřeleného ve stráži Freikorpsem. V noci na 30. září 1938. Kdosi pomníček zlikvidoval.

   Vymazat
  4. 13:51 Zajímavé, kdopak to ty Čechy asi naučil ? Že by stateční a čestní árijci?? A to jsme jim ještě odpustili pobyt v plynových komorách, kam poslali několik desítek tisíc českých židů,kteří byli rovněž bezbranní a ještě do mrtě okradeni a využiti jako hnojivo. Takže radši sklapněte, vy jednoduchá formo života.

   Vymazat
  5. Rozdíl v posuzování válečných a poválečných událostí v Česku dnes oproti minulosti je ten, že zatímco my jsme přišli ze školy s tím, že během okupace a hlavně během heydrichiády zemřely statisíce Čechů, českých občanů, a po válce došlo k odsunu Němců, v tuto dobu můj mladší syn přichází ze školy s tím, jak fajn bylo za protektorátu a jak strašně jsme po válce ubližovali Němcům. Zároveň se učí, že válku začalo nějaké Rusko, které nás v '45 napadlo a nastolilo komunismus.

   Vymazat
  6. 17:58, Němci taky trestali Čechy za vytvoření Československa na výsostném německém území. A dali jasně a zřetelně pocítit, kdo je na tomto území pánem.

   18:58, ani by nevadila připomínka těchto zvěrstev. Jenže v médiích, obzvlášť typu Seznam, Aktuálně apod. vlastně nic o protektorátu, Lidicích, nic o holokaustu není, žádná zmínka o událostech v roce '38 a '39, ale zato hromada slz nad odsunem Němců a několika excesy, z nichž hodně byla odplata nad esesáky, ne programová msta na maličkých dětech, jak se nám snaží namluvit.

   V rodině máme "sudetských" Němců několik, žijí tady stále a o organizovaných zvěrstvech, jak se o nich dneska neustále mluví, nevědí nic.

   Vymazat
 11. Vynikající článek, naprostý souhlas! Od prodejných děvek působících v mainstreamových médiích se dočkáme jen podlého hnusu. S pohrdáním se od nich odvracejme a naopak podporujme všechna média, která jsou opravdu česká v tom smyslu, že vyjadřují a obhajují české národní zájmy a pozice. Je také nezbytné vyžadovat, aby školy, které platíme z našich daní, poskytovaly našim dětem pravdivý pohled na národní dějiny. V neposlední řadě je potřeba tímto směrem zvýšit vliv rodinné výchovy...

  OdpovědětVymazat
 12. Tak jsem se dočetl,že "Stalin a bolševici byli spoluviníky nacistů"!Podobných schizofrenních názorů je v tomto článku více.Autoři si prostě neodpustí použití"povinných"frází.Jinak v Československu nebyl komunismus ale socialismus-jako společenský systém nikdy a nikde nebyl,není a nebude.K osobě pana Klause,arcizloděje tohoto národa a zakladatele zločinecké organizace ODS nutno konstatovat,že by měl raději lézt kanálama a ne se veřejně ztrapňovat!Většina argumentů v článku je objektivně pravdivá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 22:48. A pokud jste mladší a budete žít ještě pár roků, tak se dozvíte, že Hitler byl Rus a stejně Göring, Himmler - všichni převlečení za Němce. A že Mnichov je výmysl židobolševických historiků. Lidice jsou dílem Putina a nejlepší zřízení, jaké kdy nějaký stát měl, bylo zřízení s křišťálovými nocemi, nocemi dlouhých nožů, s plynovými komorami a koncentráky, zřízení modrookých blonďáků správné rasy a nadšení čističi humanity! Na to stačí z moci úřední a příkazu kapitálu zřídit příslušné instituce, vychovat pseudoučitele se šaržemi SS a bude lépe a radostněji! A obnovit nejspravedlivější instituci, jakou bylo Gestapo. V tom nám nepomůže Bůh, ale jistě ráda paní Merklová!

   Vymazat
 13. No a jistě bude záhy navazovat třeba ža sv. Václav byl děvkař, Karel IV. teplouš, M.J.Hus náboženský šílenec, Komenský desorientovaný cestovatel a kecal, Havlíček rekreant v Alpách, Němcová prostitutkou, Masaryk židobolševický analfabet a na druhé straně Henlein láskyplný milec českého národa, K.H.Frank nejspravešdlivější demokrat, Heydrich skoro nejestnější Sokol.....Mengele výrobce vakciny proti COVID-19 a Židé nacismem chovaný národ v bavlnce. Však jsem si pro takový výklad dějin zřídili tzv. Ustr (ústřední stanice troubících rypáků).
  No a pak se nedivme, že se najde na ruské ambasádě člověk, který aby nadělal do kalhot největším blbcům, co Praha kdy nosila, vypustí "poplašnou zprávu" a tutově iq nejgeniálnější CZorgán vystřikne sperma s ricinem do světa. V Rusku i ve Světě se jistě na to konto baví a normální Češi samozřejmě také. To už je v české povaze, že se rádi pobaví na účet blbů, kteří předstírají rozumbradství.

  OdpovědětVymazat
 14. S článkem SOUHLAS !..dehonestační slova o Stalinovi jsou zbytečná !..

  OdpovědětVymazat
 15. Rusové mají podíl na začátku války, ne že ne. Ale mají i největší podíl na našem osvobození, o tom se také nedá pochybovat. Chyba je, že v dnešní době je v módě říci a, ale ne b. Nebo se snažit b nějak popřít či zamlžit či rozmělnit. Obě strany přepisují historii tak, jak se jim to hodí. A na nás je, abychom si vše pravdivě přebrali.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaký podíl mají "Rusové" (1. chyba, tehdy to nebyli Rusové ale Sověti, že) - tady jaký mají podíl na začátku války? Že se bránili?

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.