Reklama

neděle 7. června 2020

Proč byl opět vztyčen Mariánský sloup

Jaroslav Král
6. 6. 2020
Dne 4. června 2020 byl na Staroměstském náměstí v Praze opět vztyčen Mariánský sloup, stržený rozjitřeným davem před 102 lety. Nezabránily tomu předchozí protesty Ekumenické rady církví ani memorandum 26 historiků umění, vysokoškolských a akademických představitelů z 28. června 2019, adresované pražskému primátoru Z. Hřibovi. Uvádí se v něm, že „mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace…

Panna Marie byla na vrcholu zpodobena jak tzv. Panna Marie Neposkvrněného početí, která byla symbolem obnovy (v českém prostředí často násilné) katolické víry. Andělé, umístění v přízemí sousoší, byli zpodobněni v boji s ďábly a dalšími příšerami. Ty byly jako bytosti temna a zla v dobové symbolice a aktuálním protireformačním kontextu chápány jako pokoření nekatoličtí „kacíři“. Tedy stejně, jako političtí nepřátelé Habsburků – tj. české nekatolické stavy poražené na Bílé hoře. Pražský Mariánský sloup tedy nebyl jen memoriální památkou, ale také symbolem expanzivní habsburské katolicko-protireformační propagandy.“ Memorandum podepsali mj. i tři představitelé Katolické teologické fakulty (mezi jinými i známý historik Vít Vlnas), kteří tak dali přednost historické pravdě před ideologickými zájmy katolické církve. Také dnes na nově vztyčeném sloupu může každý na vlastní oči vidět, že Marie svýma nohama drtí hlavu draka s ocasem, symbol poražených kacířů.

Sloup jako projev katolického triumfalismu stojí nikoli náhodou naproti Týnskému kostelu, který byl do Bílé hory hlavním chrámem utrakvistické církve a do něhož na přijímání pod obojí způsobou chodil sám král Jiří z Poděbrad, který po období husitských válek prováděl politiku národního usmíření. Proto si vzal za manželku katoličku a souhlasil s tím, aby jejich společné děti byly vychovány v katolickém duchu. Jako panovník „dvojího lidu“ pak střídavě chodil na husitské a katolické bohoslužby. Zapomněl však na to, že náboženskou toleranci a svobodu vyznání katolická církev neodpouští. Následovalo proto zrušení Basilejských kompaktát papežem. Po Bílé hoře získali Týnský chrám jezuité, kteří z jeho věže nejprve svrhli zlatý husitský kalich a z jeho roztaveného zlata nechali vyrobit svatozář Panny Marie na kostele. V roce 1622 v Týnském chrámu dokonce vylámali hrob arcibiskupa Jana Rokycany a jeho ostatky spolu se srdcem Jiřího z Poděbrad, které bylo v tomto hrobě uloženo (tělo krále Jiřího bylo pochováno ve sv. Vítu) spálili veřejně na hranici. Náhrobek roztloukli na prach a popel ze spálených kostí a srdce rozmetali po větru. V roce 1624 pak odstranili z průčelí chrámu husitské heslo Veritas vincit (Pravda vítězí, které je dodnes na prezidentské standartě). To všechno má dnes nejen náboženskou, ale také politickou dimenzi, protože politika je také o symbolech.

Nejde však zdaleka jen o Mariánský sloup. V posledních třiceti letech jsme svědky postupné a sílící, skryté i otevřené rekatolizace. Dnes už se ví, že první tajné rozhovory mezi představiteli katolické církve a disidentů kolem Václava Havla o budoucí podobě církevních restitucí probíhaly již před listopadem 1989. Tedy před tím, co Petr Pithart označil jako „předání moci“. Z našich bankovek zmizela postava Jana Žižky, při rekonstrukci Karlova náměstí v Praze potichu zmizel pomník Jana Želivského, původně Žižkovo náměstí v českých Budějovicích bylo přejmenováno na náměstí Přemysla Otakara II. atd. atd. Stačí si více všímat vysílání České televize, televize Noe a Českého rozhlasu, abychom pochopili, která církev v nich jednoznačně dominuje.

Probíhající rekatolizace jde ruku v ruce s politikou podřízenosti vůči Německu, která začala již v období předmnichovské tzv. druhé republiky. Tehdy představitelé reakčních katolických kruhů spolu s českými fašisty a aktivistickými novináři uštvali k smrti Karla Čapka a tlačili na Beranovu vládu, která pak ještě před příchodem Hitlera např. vyloučila Židy z komory advokátů a komory lékařů. Protektorátním vyznamenáním pro kolaboranty se symbolicky stala Svatováclavská orlice. Nikoli náhodou byli naši parašutisté po atentátu po atentátu na Heydricha ukryti v pravoslavném kostele a ilegální vysílač, který ve dnech Pražského povstání v květnu 1945 vysílal volání na pomoc Praze, byl ukryt ve Vinohradském sboru Církve československé husitské. Nikoli náhodou se Česká biskupská konference ihned po listopadu 1989, stejně jako Václav Havel, omluvila sudetským Němcům za odsun. Smrdutý zápach druhé republiky a protektorátu je dnes stále více cítit. Vane především z účasti představitelů TOP09 a KDU-ČSL na sjezdech a dalších akcích landsmanšaftu. Daniel Herman přednesl na sjezdu těchto pohrobků henleinovců nejen devótní projev jako ministr kultury vlády ČR, ale dokonce také následně navrhl, že by se ČR mohla stát jednou ze spolkových zemí SRN. Potom své prohlášení sice korigoval, že to myslel pouze v ekonomickém smyslu, ale testovací balónek už byl vypuštěn. Pozadu nezůstává ani ČSSD, jejíž bývalá ministryně Michaela Marksová- Tominová se pravidelně účastní akcí landsmanšaftu. Také Tomáš Petříček na svou první zahraniční návštěvu ve funkci ministra zahraničních věcí, nejel na Slovensko, jak by se v souladu s nadstandardními vztahy obou států a všemi diplomatickými zvyklostmi slušelo, ale po vzoru Václava Havla jel nejprve složit „lenní slib“ do Berlína.

Na závěr si dovolím ještě malý politologický exkurz či úvahu. Náboženství je stále důležité i v dnešní sekularizované době, i když má pro většinu našich občanů již spíše kulturně-historickou dimenzi. Ta však není o nic méně důležitá, protože stále určuje, někdy vědomě i někdy nevědomě, lidské myšlení a chování, jeho typ. V tomto smyslu představuje katolicismus jako typ tohoto myšlení ideové podhoubí, z něhož potom může vyrůstat a profitovat komunismus a fašismus. Silné komunistické strany a fašistická hnutí v minulosti působily vždy v katolických zemích (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Chorvatsko aj.). Také německý nacismus se zrodil nejprve v katolickém Rakousku, začal se rozrůstat v katolickém Bavorsku, aby pak následně metastázoval do celého Německa. Je tomu tak proto, že jedna ortodoxie, rigidnost a totalita, svým způsobem podporuje jinou ortodoxii, rigidnost a totalitu. Führer princip a princip neomylnosti papeže, který ostatně v katolické církvi dodnes nebyl zrušen (!), mají stejnou povahu. I v našich zemích se pobělohorská rekatolizace podepsala na tom, že v českých zemích vznikla silná komunistická strana a na Slovensku fašistický Slovenský štát. Naproti v protestantských a anglikánských zemích, tj. v celé Skandinávii, Velké Británii, USA, Austrálii, Kanadě aj. představovali fašisté a komunisté vždy jen naprosto marginální skupiny. Je tomu tak proto, že tam, kde v historii včas došlo k náboženské reformaci, tj. k zásadní změně myšlení, není třeba a vlastně ani možno dělat revoluci či jinak znásilňovat většinu společnosti.

Je zřejmé, že vztyčení Mariánského sloupu není jen samostatným aktem bez širokých náboženských, společenských a politických souvislostí. Nedávno kdosi vtipně napsal, že volba Hany Lipovské do Rady ČT vyhání z katolické církve bohabojného Miroslava Kalouska. Já jsem sice také katolík, ale je jasné, že v této církvi zůstat nemohu. Můj typ myšlení je prostě zcela jiný.

92 komentářů :

 1. To je dobře, pane Králi, že z katolické církve odcházíte. Po stržení řekl Váš prezident: "Sloup je stržen a já jsem tomu rád." A odešlo vás skoro milión. Kéž by i dnes Vás odešlo víc: Třeba takový Halík a jeho mnozí soukmenovci. A hned taky můžete založit zase nějakoui novou církev. Třeba Hřibovu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z Církve nelze "odejít", protože křest je nesmazatelným duchovním znamením, nad jehož trváním svět nemá moc. Jakož nemá moc ani nad Nejsvětější Matkou Boží, Pannou Marií Nanebevzatou.

   Vymazat
  2. Sloup je symbolem lidské tuposti. Sloup je symbolem Habsburků, pod jejichž knutou zažil náš národ genocidu nazývanou dobou temna a pod jejichž područím přišlo České království o jednu třetinu svého území - Slezsko a Kladsko. Sloup je též symbolem katolické církve, která pomocí jezuitů zabrzdila českou vzdělanost o 200 let nazpět.

   Vymazat
  3. Anonymní 14,02
   To, co píšete, není pravda. Zbavit se křtu a vystoupit z katolické církve je možné!!!! Je to je manipulace a součást jejich taktiky ovládání, když tvrdí, že žádná možnost není. Něco si o tom zjistěte a nepodléhejte fanatismu ani ho nehlásejte.

   Vymazat
  4. Hlavním problémem toho sloupu je, že stojí přímo na místě masakru české elity. S tímto sprostým záměrem tam byl také postaven. V Čechách jsou stovky podobných sloupů a není s tím problém. Tohle je ovšem stejné, jako kdyby si němci chtěli v Lidicích postavit hákenkrajc.
   Tohle je prostě hnus!

   Vymazat
  5. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. (Epištola Sv. Pavla Koloským, kapitola 2, verš 12)

   Vymazat
  6. Co tady šíříš nejstarší fake-news? Vždyť pánbůh není!!!

   Vymazat
  7. Katolická církev je zločinecká, totalitní organizace, která se zásadním způsobem podílela na genocidě Čechů!

   Vymazat
  8. Na místě, kde bylo potupně popraveno a zmasakrováno 27 českých pánů po bitvě na B.H. stojí stánek s jídlem anonyme 19.54 - to není žádný problém? Lidi si tam nad tím hodují - to nikoho nepobuřuje? Asi ne. Asi proto, že tomu zatím nevěnoval pozornost americký mediální internetový web Seznam.cz na svých oblíbených novinkách. Co tam napíší - je svaté. Za to se bojuje.

   Vymazat
  9. Vyzývám Vás k přezkoumání Vámi uveřejněných a schválených textů z hlediska trestní odpovědnosti!

   Vymazat
 2. Postavení Mariánského sloupu a nástup českého protiruského-čínského fašismu jdou ruku v ruce, také cítím, že smrdutý zápach fašismu 2.republiky a protektorátu je opět tady !

  OdpovědětVymazat
 3. Přejmenování náměstí v Českých Budějovicích bych nebral tak tragicky. Neb Žižka jest oním Otakarem...

  OdpovědětVymazat
 4. Symbol 300leté poroby je symbolem satanistů.
  Církve jsou podvod, kapitalismus je predátor.
  Bohabojný?! Kalousek pohrozil odchodem z církve, ale skutek utek tak, jako komedianti hrozili emigrací, a pořád tu budou, dotace nevysychají.

  OdpovědětVymazat
 5. Hezké počtení.

  OdpovědětVymazat
 6. Co máte proti komunistické straně ? Za Husáku tu bylo nejlepší období naší novodobé historie , žili jsme v pohodě a dostatku , bez nezaměstnaných , bezdomovců , exekucí , obstavených penzí ! Po 89. kapitalisti stát zničili , rozkradli , zadlužili , český průmysl , školství , zemědělství zničili , skoro nic tu už Čechům nepatří , neustále rostou ceny potravin , nájmů , energií , jsme jen bruselská , německá a americká kolonie !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dnešní v mnoha ohledech špatný stav státu a společnosti ještě neznamená, že budeme idealizovat dobu vlády komunistů. Dobře si pamatuji, jakými na jedné straně stupidními, na druhé straně zločinnými způsoby byla uplatňována "vedoucí úloha KSČ". Dobře se mohl mít ten, kdo držel hubu a krok a nevadil komunistům, resp. ideálně byl jedním z nich (aspoň naoko, nejčastěji z karierních důvodů). Důvody devastace za posledních 30 let spatřuji v naprostém rozvolnění až absenci pravidel umožňující nezbytnou míru kontroly nad transformací společnosti, vlastnictví a zachování výrobních prostředků atd. Začalo to zhasnutím ve stylu "urvi, co můžeš", zločinnou kupónovou privatizací a ochotou prodat cizákům cokoliv za osobní zisk a výhody zúčastněných. Tato prodejnost a slouhovství tady byla i za vlády KSČ, morální devastace vyrostla už za komunistů, po roce 89 jen padly všechny zábrany.

   Vymazat
  2. Mluvte za sebe. Mne komouši nepustili ani do Rakouska, natož do Ameriky. Byl jsem pevně rozhodnut po VŠ ten bordel opustit, ale naštěstí přesně během podzimu po mé promoci jste odtáhli.

   Vymazat
  3. 15:15 Vždyť bys tam někde zabloudil a navíc tady z tebe udělali zadarmo člověka. Trochu vděku by neškodilo.

   Vymazat
  4. No a co to tady píšete 15.15? Tak jste toužil po Americe, že jste byl ochotný pomáhat vytvářet tady ten hnusný bordel, plný lhářů, podvraťáků, podvodníků, lumpů všeho druhu, sprostých šmejdů, politické verbeže a jejich kámošů, utopených bílých koní, umrzlých bezdomovců, a statisíce sprostých vydřidušských exekucí, přičemž exekuce dětí jsou zvlášť líbezná americká specialita? - Takže po tomhle bordelu jste toužil v době, kdy zde byla slušnost, pořádek, řád, vymahatelnost práva, plná zaměstnanost, bezplatná lékařské péče a právo na střechu nad hlavou -proč jste odtud nevymajznul jakmile to šlo? Proč nejste v americkém bordelu, ale obtěžujete tady? Myslel jste si, že z vás bude taky nějaká zbohatlická veš - a ono nic? Tak alespoň na socialistický režim -jediný normální ze všech režimů - sprostě nadáváte a plivete.Nejste v tom sám - tím se vyznačuje spousta lopat a nul.

   Vymazat
  5. 13:46
   Nelžete, že tu byla morální devastace za komunistů. Ta byla u malého procenta politruků a všehoschopných kariéristů. Takoví se najdou vždy. Ale komunisté navzdory všemu pořád ještě vyzdvihovali pracovitost, spolupráci, čestnost, schopný člověk byl u nich ceněn, když něco uměl, a bylo šumafuk, jaký vedl život a co si myslí (pokud vyloženě politicky neagitoval proti straně). Morální devastace nastala AŽ PO komunismu, jak se začalo adorovat vlastnictví, společenská prestiž podle konzumu a prachů, bezbřehý individualismus, právo na názor pro každého nevzdělaného hňupa, konzumní stádovitost atd.

   Vymazat
  6. Anonym 15.15. Napřed si v tom špatném státě, kde vládli komunisté uděláš zadarmo nebo spíše na účet ostatních daňových poplatníků ,vysokou školu a pak odtáhneš. Typický "vyčúránek", slušně se to nedá nazvat a pak na režim nadávat....Myslím, že my , co jsme dál v této zemi pracovali o nic tvou nepřítomností nepřišli....Zadarmo vystudovat v té špatné zemi a pak nadávat....podivná morálka některých emigrantů....Minulý režim udělal chybu v tom, že měl všechny, kteří chtěli do západního ráje, pustit. Nechat zaplatit studia , nikoho nedržet.....

   Vymazat
  7. America je moc fain ! Neposlouche hlouposti a prijed se podivat.
   American

   Vymazat
  8. Honolulu 2:46,ty jeden odrodilý americký oslíku. Amerika je fajn a first, ale její administrativa už tradičně rozsévá po celém světě násilí, smrt, rozvrací státy, korumpuje politiky, mučí a vraždí tajnými službami i armádou a letectvem, podporuje grázly jako v té vaší Saúdské Arábii. Jen se podívej, kolik zvrhlých sociopatů si u nás "America" vydržuje v politice a jaká nová fašistická kvítka na její straně vykvétají.

   A to všechno proto, aby podobní omezenci jako ty, mohli do celého světa slavnostně roztrubovat, že "America je fajn..."

   Jdi raději diskutovat někam na stránky amerického školního časopisu. Tam ještě najdeš rezonanční desku omezenosti a hlouposti. Sem ale už nelez!

   Vymazat
  9. 13:46 Za to teď vládne již třicet let čestnost, lidskost a spravedlnost. Žil jste vůbec před rokem 1989? Opakujete jenom pomluvy a lží na minulý režim, ale zkušenost nemáte. Jinak by jste to nemohl napsat.

   Vymazat
  10. 14:01 Podsouváte mi, co jsem neřekl, a na tom odvíjíte svůj výpad proti mně. Obvyklá primitivní manipulace. Budíte dojem ideologicky postiženého. Nemám potřebu vám nic sdělovat, ale pro ostatní slušné diskutéry: V roce 89 jsem již živil rodinu a vydělával ve fabrice jako vysokoškolák peníze, o kterých švagr horník prohlašoval, že by za ně ani neoblíkl montérky. A to jsem byl hrdý, že mám o pár stovek více, než mí spolužáci z VŠ. Nestěžoval jsem si a jsem rád, že i dnes to pořád nějak zvládám, aniž bych něco dlužil nebo musel někomu být vděčný. Na VŠ bych se nedostal, kdyby to místní (uliční) komouš neschválil - pak to otci předhazoval u piva. Otec to měl polepené - do republiky se v roce 1945 vrátil jako voják ze západní fronty přes Plzeň a pak už byl jen "nespolehlivý" - ale držel hubu a krok a komoušům byl užitečný jako dobrý řemeslník, tak jsem dostal jejich milostivé svolení studovat. A ze studií si pamatuji i to, jak jsme jednotlivě stvrzovali školnímu funkcionáři, že souhlasíme s vedoucí úlohou KSČ - Ostrava byla tehdy rudá až za uši. Na druhou stranu souhlasím, že se kdysi mohli mladí snadněji osamostatnit a řada svinstev obvyklých po roce 1989 se nedala tehdy dělat. Ale zase byla jiná svinstva, zlodějna a kariérismus s rudou knížkou nebyly nic neobvyklého. A to už nemluvím o horších věcech. Dnes je to ovšem o něčem úplně jiném a toho svinstva (i možností si bybrat) je tolik, že ten výčet by byl nekonečný. PF

   Vymazat
 7. Církve by v první řadě měly żít z finančních darů svých věřících, jako ateista nechápu, proč je musím platit ze svých daní. Například takoví rybáři a pod.,po mě nic nechtějí.
  Za druhé, církevní restituce jsou výsměchem potomkům nevolníků, kteří blahobyt a hmotné statky církví museli vybudovat a zaplatit. Dnešní politická garnitura nás navíc donutila "odškodnit" i ty církve, které vznikly po tzv. "sametové" revoluci.Tento zjevný nesmysl prošel bez větších protestů.
  K činnosti zdejšího disentu - bylo by zajímavé zjistit, kolik SRN stála jejich podpora a kdo z nich byl agentem BND, CIA a pod.. StB to zajisté dobře věděla, v tomto případě ovšem žádný seznam zveřejněn nebyl. Pak by bylo jednoduché porovnat tento seznam s tím, kdo kam jezdí a co kde plácá. Tak tu známe jenom agenty a příslušníky StB, zatímco ti, které nám nebylo umožněno poznat, v klidu pracují a jednají v zájmu cizí moci. A tak to má byť, jak by řekl klasik.

  OdpovědětVymazat
 8. Přesně tak symbol poroby je opět v Praze a fašouni si mnou ruce. A být člen spolkových zemí nikdy pakáž jedna vlastizrádná.

  OdpovědětVymazat
 9. Je zřejmé, že autor o vlivu náboženství na naši současnou civilizaci neví zhola nic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co jako by měl vědět? Napověz, rozepiš se, neboj se, tyto dáš!

   Vymazat
  2. 13.11
   Vědět něco o vlivu náboženství na naši současnou civilizaci vyžaduje důkladné studium historie posledních dvou tisíce let.
   To Vám nikdo ve zkratce nevysvětlí, musíte začít sám se studiem ..

   Vymazat
 10. Je zřejmé, že autor o vlivu náboženství na naši současnou civilizaci neví zhola nic.

  OdpovědětVymazat
 11. Autor v předposledním odstavci odhaluje katolickou církev, co nástroj řízení lidstva a proto katolíky nebrat, jsou to fašisté. Fašismus je stav, kdy ruce malých lidí (oveček) chrání své vlastní otrokáře.

  A autor zaměňuje pojmy a vyměnil marxismus za komunismus. Komunismus není forma fašismu, ale snaha o sociálně spravedlivou společnost. Komunismus je záměrně chybně interpretován v jeho utopické nefunkční napodobenině nebo v další jeho nefunkční napodobenině - forma fašismu zvaná marxismus.

  K marxismu je přidán komunismus jenom jako přílepek jako lákadlo pro dav.

  Komunismus lze dekódovat z jeho názvu: komunita a komunikace, lidé se spolu domlouvají a řeší společně výzvy a zajištění života. Musí se udělat vše proto, aby nedej bože to lidé nezačali chtít, pak by otrokáři ztratili svoje otroky a svůj nákladný život bez odpovědnosti.

  Pozor největší ostudu komunismu dělají komunistické strany jak Česka, tak například i Ruska. Pokud se nezbaví marxismu jsou k ničemu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobré, k výbornému hodnocení si musíte ještě ujasnit rozdíl mezi křesťanstvím a katolickou církví a nezaměňovat marxismus s oportunistickým trockismem .,
   Berete to zednářské ksb/dvtr moc vážně ..

   Vymazat
  2. V podstatě lze shrnout, že všechny církve a koncese se zabývají pomlouváním Boha (například tím, že Bůh nechá světce ukřižovat a ten vezme na sebe hříchy všech grázlů). Nicméně Katolická církev je nejbohatší a nejvlivnější, ale již ji zvoní hrana, lidé ji přestávají věřit, je příliš okaté, že káží vodu a pijí víno.

   Co se týká trockistů ty kázali celosvětovou marxistickou revoluci, to byli kovaní pravověrní marxisté. Lenin jim do toho hodil vidle, když vyhlásil, že revoluce může začít v jedné zemi a ne nutně celosvětově, už to nebyl čistý původní marxismus, ale marxs-Leninismus.

   Pro 13:53, kromě uštěpačných poznámek bez jakéhokoliv spojení se skutečností máte i něco konkrétnějšího? Nebo se jenom nudíte?

   Vymazat
  3. Od autora je farizejské, když zatajuje, že prvním komunistou byl jejich Ježíš, když kázal starejte se o chudé, o nemocné, nehromaďte bohatství, atd. Prvokřesťanské obce sdíleli majetek, jak je popisují Skutky apoštolů.

   Vymazat
  4. 14.20
   Je vidět že jste se trochu poučil, ale pokračujte v učení ..
   Zamyslete se nad svým výrokem ...
   Co se týká trockistů ty kázali celosvětovou marxistickou revoluci
   Správně by asi mělo být
   Co se týká trockistů ty kázali celosvětovou TROCKISTICKOU revoluci
   Logika je neúprosná a málokdo si s ní poradí ..

   Vymazat
  5. Po tzv. konfirmaci, kdy u nás v evanjelické cirkvi potvrzuje věřící, že věří v Boha (Ausburského směru, vyznání) nám farář řekl: nemusíte chodit do kostela abyste se modlili k Bohu, to můžete dělat kdekoli na poli, doma atd. Neumím si představit katolickou cirkev, aby řekla tohle. A když jsem byl v katolickém kostele na bohoslužbě, tak to na mne nepříjemně dýchlo středověkem- okázalé bohatství, samotný oděv farařů a hodnostářů dávající na odiv bohatství. Inu je to úplně jiná církev. Mám pocit, že Bůh je u nich jenom záminka. Pak se koukáte do Říma a vidíte zmatenou mysl na nejvyšších místech. Mám pocit, že se jim to notně vymyká z rukou, jak ideologicky, tak i chování se kněží. Jediná křesťanská církev je zřejmě ta naše evanjelická (nemáme celibád, a kněží vedou normální život, skromnější kostely a Bůh jako toen nejvyšší etc. ) a pak církev pravoslavná, kde Bůh je také ten, ke komu se obrací. V tomto kontextu je ten sloup skutečně jenom prostředek ponížení Českého národa.

   Vymazat
  6. Hodně jsem toho přečetl od filosofů, sociologů.... a těžko mohu pochopit, jak Karel Marx, který s Engelsem sepsali Komunistický manifest a definovali kapitalismus i komunismus, dokáže někdo najednou rozpojit a spojoval marxismus s fašismem. To snad pisatel prodělal neurologickou formu COVID-19! Fašismus, to je sokl nacismu, marxismus je jen jiný pojem pro dialektický materialismus a z něj pak postupně vyplývající společenské zřízení - komunismus, jako vrchol humanismu. Po humanismu vždy touží utlačovaní a protože ve světě diktatury kapitálu je většina občanů proletarizována, marxismus vychází z předpokladů, že to budou tyto vrstvy, které se spoji, nastolí svoji moc a tato masa lidí bude diktovat směřování ekonomiky - bude to diktatura většiny, byť chudé - proletariátu. Ta bude budovat socialismus a ten se změní v lidský ideál - jakési nové křesťanství, kdy lidé budou žít podle desatera a bude se postupně naplňovat heslo, že každý bude pracovat podle svých schopností a bude si užívat Světa podle svých potřeb. Jistě dnes idealismus, vychovat člověka nesobeckého, ale zrovna Covid-19 ukázal, že jich zase až tak málo není. Nevidím nic špatného, když lidstvo bude směřovat od kapitalismu k humanismu. Jen se musíme zbavit konečně těch parazitů, kteří ve službách kapitálu vedou společnost přesně opačným směrem, do otroctví. Podívejte se jen na ten soubor kariéristů ve Valdštejně, přestupujících z víry k jiné víře, když to více nese. Jako na běžícím páse. A kdo je volí?

   Vymazat
 12. Noo..., autor by měl nad svým politologickým exkurzem či úvahou ještě dialekticky zauvažovat ..

  Historicky reformace katolicizmu na Západě byla provedena silami kupeckého a judaistického mamonu, který nenávidí pospolitost křesťanství.
  Fašismus je tak dítětem reformace a ani náhodou nevychází z katolicismu, který je částečně zprzněným křesťanstvím, ale zhovadilosti mamonem pokřivené reformace nedosahuje..
  Reformace katolicismu s návratem ke kořenům křesťanství v Čechách iniciovaná Mistrem Janem byla neúspěšná, prosadila se až ta falešná reformace k zhovadilosti iniciovaná pozdějšími vyšinutými fanatiky ..
  Marxismus a komunistické hnutí je ve skutečnosti snahou o obnovou pospolitosti původního křesťanství, nemají s fašismem nic společného a naopak jsou jediným jeho nepřítelem a likvidátorem ..
  To co nazývají pomatenci komunismem, je na další rozbor, ale bylo by to opakování již dříve napsaného ..

  OdpovědětVymazat
 13. Tenhle clanek obsahuje nenavist k Habsburkum, 'jejich' katolicke cirkvi a vsemu co je s nimi spojene v nasi historii.
  Bojujete proti historii, kterou neni mozne zmenit ani napravit. Bojujete proti sloupu, ktery kraslil Staromestske namesti a byl povalen ne zizkovskymi hasici jak rekl Cro, ale opilcem a bohemem Frantou Sauerem a jeho kumpany, k nimz patril i J. Hasek, ktery dokonce u neho na Zizkove i nacas bydlel.
  Panenka Marie a jeji uctivani je kultem krestanu, nejenom katolicke cirkve. Jeji spojeni s nadvladou Habsburku je ciste symbolicke. Marie prece za utlak Cechu Habsburky nemohla. Je to umele vytvorena asociace symbolu s nenavidenymi Habsburky. Ano, sloup je historicka pamatka, i kdyz si ji Cesi sami znicili a byla nahrazena replikou, krasnou replikou, ktera namesti zkrasluje a vraci jeho podobu zcasti do minulosti. Zbyva jeste opravit radnici, kterou si Prazaci pestuji jako ruinu od valky. Dalsi socha, nebezpecna pro Cechy je pry socha marsala Radeckeho, odstranena z Malostranskeho namesti taktez kvuli zlym Habsburkum. Kdyby Cesi neco vedeli o historii uz by sochu davno na Malostranaku znovu vztycili. To nerikam jenom jako Malostranak. Boj proti socham je bojem proti nasi historii, ziveny mensinami hlupaku a idiotu. Moravak marsal byl nejuspesnejsi vojevudce Rakouska v te dobe, vypracoval jako nacelnik stabu spojencu plan porazky Napoleona v bitve u Lipska. Tam byl mimochodem i F. Schwarzenberg jako velitel spojeneckych vojsk, pochazejici z Böhmen. Böhmer Schwarzenberg a Moravak Radecky porazili dobyvatele Evropy a Afriky Napoleona! Ze by o tom jinak ukecana obec historiku Cechum neco o tom sdelila? Ani stopy!
  Je stupiditou demonstrantu, vylevat svou zlost na sochach. Dnes to vidime v USA. Tyto nasilnicke mensiny chteji vyvratit a znicit stary svet se vsemi jeho symboly. A jsou uspesni, protoze treba mlcici vetsina i v Praze nezasahla, kdyz opilec Sauer ze Zizkova a jeho ozrali kumpani konali svuj hrdinny cin znicenim umeleckeho dila Marianskeho sloupu.
  Jeho pitomi pokracovatele v medii i dnes brani instalaci soch, bojuji proti nim, odstranuji je i kdyz nam prinesli osvobozeni od nacistickeho teroru jako marsal Konev. Staveni a odstranovani pomniku jsou vlastne samy o sobe vzdy aktem mensiny, neptajici se naroda, zda-li si to preje. Stridanim rezimu a nasi kolonizaci ruznymi mocnostmi se u nas s oblibou prepisuji dejiny a jejich vyklad a nici pak historicke pamatniky, umelecka dila, ktera dokumentuji i prubeh nasich dejin. Moudry clovek jejich zachovani schvaluje. Socha Stalina stala nepredstavitelne penize a nikoho neohrozovala. Jeji zniceni je srovnatelne s radenim Talibanu, ktery nici vsechny historicke artefakty v Arabii. Jake uspokojeni vyvola tento vandalismus a u koho? Misto kde stala socha Stalina je dodnes nedefinovatelna, nakladne postavena ruina, naprosto nic neznamenajici. Socha tam mela zustat jako narodu pripominajici pitomost tehdejsich komousskych ritolezcu. Potom co Vaclav Havel ukradl Ruzyni jeji letiste (diky Havloidum) byla znasilnena historie jmena letiste Ruzyne. Nebude dlouho trvat a vrati se puvodni pojmenovani, jakmile se osvobodime z drapu americkeho kondora.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sloup byl sice stržen Sauerem, ale se stržením dodatečně souhlasil i T.G.Masaryk.

   Vymazat
  2. Pravíte: Boj proti socham je bojem proti nasi historii, ziveny mensinami hlupaku a idiotu. Vztáhnete to i na sochu koněva?

   Vymazat
  3. Pane, souhlas. Do písmene.

   Vymazat
  4. sloup byl oprávněně jako symbol 300-leté poroby národa již jednou stržen, kde berete jistotu, že tento paskvil neskončí stejně, a nemusí k tomu být k tomu zneužito porušení nouzového stavu jako pražskými exkrementy při odstranění sochy maršála Koněva

   Vymazat
  5. Pane, jistotu, ze ta replika Marianskeho sloupu opet nebude strzena nikdo nemuze zarucit. Pitomci a luza vyuzije vzdy krizove situace k vandalismu. Podivejte se na ta videa z USA a z Evropy, co je to za lidi, co to delaji. Privezli je do Evropy vitaci. U nas je klid, protoze jsme vitace, co nam tu luzu stale cpou udrzeli v sachu. Jinak by nam tady bylo blbe.
   Tan clanek se vztahuje i na Koneva. U neho je k hanebnosti Prahy 6 nutno pricist i hnev lidi za tuto provokaci Ruska! Ke zhorseni vztahu poslouzil nasim zradcum i Konev. Nestacilo, ted chteji i prejmenovat jeho ulici v Praze. Vladne nam ritolezecka pakaz!

   Vymazat
 14. „Sluníčkářská lůza napadla starou paní na vozíku.“ Protesty v USA pobouřili Fialu. Podobají se nacistům, vzkazuje.

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020060612039254-slunickarska-luza-napadla-starou-pani-na-voziku-protesty-v-usa-pobourili-fialu-podobaji-se-nacistum/

  OdpovědětVymazat
 15. oprava k článku - nie náboženstvo, ale viera je potrebná k životu, cirkev nepotrebujeme,

  OdpovědětVymazat
 16. Je opravdu nepochopitelne, ze jeste dnes jsou lide souzeni podle prislusnosti k nabozenstvi, k cirkvi, ackoliv se vi, ze jsou to konstrukce cloveka k ovladani a vykoristovani lidi. Cirkev a jeji evangelium jsou k tomu vytvorene a nejvyssi svetovy byznys, postaveny na vire k necemu, co je neprokazane, ze se udalo. Podstatou je zidovska bible a Novy zakon, ktery vychazi z mnohem starsich povesti o ruznych bozstvech z Egypta, Indie.
  Sv. Maria je symbolem krestanu, Mariansky kult patri k jejich uctivanym svatostem. Nema zadny vztah k Habsburkum, i kdyz ho podporovali. Krestanstvi patri k nasim korenum, je zakladem nasi moralky a zakonodarstvi. Kdo to nevi, ten nesmyslne potira a boura symboly krestanstvi jako Don Quichot, bojujici s vetrnymi mlyny. Velka inteligence z clanku nevychazi. Je prosycen nenavisti k tem, kteri pry negativne ovlivnovali narod a jeho historii. Skoda, ze jsou mezi nami takovi blbci, chapajici se pera!

  OdpovědětVymazat
 17. Díval jsem se, kdo to je J. Král: předseda nár. soc.: Vlast práce rodina. Psal jsem to tu už jednou: Pojetí národa je v ČR dvojí: Jedni se opírají o Husa, druzí tvrdí, že Hus byl škůdcem národa. Jedni se opírají o popravené české pány, druzí říkají, že to byli kolaboranti s Němci. Jedni se opírají o Masaryka, druzí říkají, že to byl škůdce národa. A tak mezi národovci prvními a druhými je lítý spor, z něhož těží třeba ti sudeťáci. Národ je rozdvojen a vůči tlaku vnějšímu i tlaku vnitřních kolaborantů s cizinou těžko může obstát. To je princip naší národní tragédie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je tragédie všech národů. Jen my jsme tady po ruce na křižovatce Evropy a dějin a tak si to musíme znovu a znovu v různých dobách prožívat.

   Národ je poslední velká entita, kde může ještě fungovat demokracie a kde si to mezi sebou můžeme od plic vyříkat. Ale demokratickou diskuzi a demokracii u nás vždy dusily cizí zájmy , cizí mocenské vlivy (Habsburkové, Německo, SSSR, dnes USA prostřednictvím NATO a EU) a vždycky se mezi našimi lidmi našlo dost kolaborantů a ničitelů národní suverenity. Mnohdy mezi ně patřili i naši katolíci, součást nadnárodní a často proti národní "internacionály" s ústředím ve Vatikánu.
   Sloup na náměstí je toho dokladem.

   Vymazat
  2. Národ by nebyl rozdvojen, pokud bychom pojmenovali dnešního společného nepřítele, kterým je nadnárodní kapitál a globalistické elity diktující nám skrze nastrčené politiky tuzemské i evropské. Ideologickou a politickou moc tyto elity odvozují od moci ekonomické, kterou lze korigovat alespoň v poměrech ČR opatřeními, jež udrží námi vytvořené hodnoty v tuzemsku, zamezí se odlivu dividend (cca 500 mld. ročně), dojde k převzetí strategických podniků do rukou státu a nastartuje se proces soběstačnosti, zejména v zemědělství, nacionalizace v energetice, vodárenství a v dalších strategických odvětvích a u výroby důležitého zboží. Kde začít? Najít politiky, kteří by všechny tyto procesy byli schopni nastartovat. Vím, je jich málo, jsou-li vůbec nějací takoví.

   Vymazat
 18. Sloup jednoznačně v době výstavby symbolizoval porážku protestantů v Evropě, tedy i v českých zemích, které byly protestantské. Proto by se k tomu měly dnes vyjádřit především protestantské církve u nás. Podle mě toto hulvátství může vyústit i rozkolem našich církví.
  Katolíkům evidentně roste s jídlem chuť, kdy po získaných majetcích následuje po staletí stejná snaha o naše okamžité poněmčování.
  Nutno si připomenout, že ani Zikmund nebyl nepřítelem katolíků u nás a že katolická církev vedla naopak válku po boku Němců proti protestantským Čechům. Bílá hora byla pak příležitost jim ukrást všechny majetky, kdy lidi začali popravovat, či vyhánět do exilu. Po boku s Habsburky způsobili tehdy katolíci v našich zemích naprostou katastrofu!
  Proto je dnes i hejtman Jan Žižka haněn a už zase prohlašován za separatistu a teroristu proněmeckým šmejdem.

  Pokud tedy bylo stržení Mariánského sloupu v roce 1918 bráno za symbol habsburské nadvlády a vítězství katolicismu nad reformací v Čechách, potom jeho dnešní znovupostavení je jednoznačně symbolem nové probíhající poroby našeho národa.
  Rád bych se jednou dožil jeho opětovného stržení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já bych ten Mariánský sloup uspěchaně nestrhával 11:40. Už jste tu stupidní amatérskou napodobeninu viděl? Jen ať si ji pražští voliči zastupitelů, kteří se "zasloužili" o její vztyčení, pěkně užijí. Pro mě se stal ten sloup symbolem debility a vymytých mozků některých pražských obyvatel.

   Vymazat
 19. Ono to celé jaksi zapadá do kontextu doby. Marianský sloup , jako symbol nesvobody českého národa byl zbourán ve chvíli vzniku samostatného českého státu.
  Dnes je znovu postaven, aby nám připomenul, že naše samostatnost vstupem do EU, vzala za své.
  Říká se , že historie se opakuje a zde máte praktický příklad.

  OdpovědětVymazat
 20. Vztyčení mariánského sloupu je přinejmenším dvojím poučením pro dnešek:
  1. Stačí 30 let na naprostou převýchovu mladé generace. V roce 1618 utrakvistické protestanské Čechy a v r. 1648 zcela katolická mladá generace fanaticky bojuje - ač nedokonale vyzbrojena - proti protestantům. Dnešní mladá generace naopak již dávno není katolická a doširoka otvírá dveře islamizaci EU za líbání "kanad" černošským gangsterům (viz videa z USA, Francie a Švédska).
  2. Pokračující série "zrad" západu, v r. 1618 marné očekávání jakékoliv podpory z Anglie, v r. 1648 bezskrupulózní hození Českého království jako celku přes palubu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vy jste tomu dějepisu moc nedal, co? R. 1618 byla mapa vyznání v Čechách dost pestrá. Utrakvistů bylo málo, jestli vůbec nějací. Od husitských válek uplynulo 200let. Umírnění splynuli s protestanty (luterány) a fanatici s kalvinisty. Pak tu byli katolíci a zapomenout nemůžeme na Židy. Příslušnost k náboženství byla úzce spjata s ekonomickou a mocenskou stránkou. Podle té se vytvářely skupiny, které spolu bojovaly o moc. A ta, která měla zrovna navrch, tak utlačovala ty ostatní a snažila se převzít veškerou moc. Ve hře byl i majetek církve. V té době 50% půdy (hlavního majetku) bylo církevním majetkem. Bylo tedy o co hrát. Takže házet to na katolíky by nebylo fér. Vše dopadlo jak dopadlo. jen na okraj k r. 1620. Historik Dušan Uhlíř to shrnul lakonicky: "Na Bílé hoře zvítězila profesionalita nad fušerstvím". Podrobnosti viz jeho kniha "Drama Bílé hory". Co se r. 1648 týče, tak obyvatelé Prahy se postavili švédskému vojsku, které si počínalo zcela v intencích té doby - plenilo, vraždilo a rabovalo. Kdybyste hledal poklady, které nashromáždili čeští panovníci, a zejména Rudolf II., tak je naleznete v královských sbírkách ve Stockholmu. Tedy žádná osvobozenecká mise. Na počest tohoto vítězství (i když malého) byl postaven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, který někteří zarputile vydávají za oslavu vítězství na Bílé hoře. Přes to, že byl postaven dávno po ní(1652) a nápis na původním soklu jasně hlásal, že jde o poděkování za obranu Prahy. 8.11.1620 Prahu nikdo nebránil, protože císařští ji dobývali a stavovští udatně prchli. A Praha nebyla jediná. Bránila se i jiná města. Brno bylo r. 1645 asi nejslavnější. Jinak, kdy náhodou ti "naši" na Bílé hoře vyhráli, tak jsme se dostali pod ještě vetší fanatiky, než katolíky i s jezuity v čele. Kalvinisti se mohli směle měřit s Orebity nebo dnešními Jehovisty. Ani protestanti s nimi nechtěli mít nic společného. Jako první počin po příchodu do Prahy vyrabovali kostely a znesvětili i chrám svatého Víte. Dodnes mají čeští přemyslovští a lucemburští králové urážené nosy. Zničili řadu vzácných historických obrazů i soch. Rozhodně by netrpěli nějakou herezi! Všichni by museli být kalvinisty. A s kacíři si uměli poradit raz dva. Právě na kalvinisty upalování kacířů bylo pro kalvinisty naprosto běžné. A právě kvůli nim nám ostatní protestanti nepomohli a nepomohli ani samotnému Fridrichovi a nechali ho padnout (po válce české 1618-1620 přišla totiž válka falcká, kdy Fridrich přišel i o Falc a s ní i o kurfiřtský titul). A tím se dostáváme k vašemu druhému bodu: V r. 1618 byla Anglie neskonale daleko. Stejně tak, jako Švédsko. Pomoc nemohla přijít a nebylo ani kudy. Navíc. Protestantská unie a Katolická liga, vyčerpané náboženskými válkami v dnešní Belgii a Nizozemí spolu uzavřely mír na 12 let a ten zavazoval obě strany nepodporovat nepřátele té druhé. Prostě na co stavovští vůdci sáhli, po tom h.vno. Načasování, naplánování provedení. Vše ona fušeřina. Podle toho to i dopadlo. 1648 už byly karty rozdány a nebylo o co se prát. Jen Švédsko pokračovalo válkou s Polskem (Sienkiewiczův román - Potopa) a pak Velkou severní válkou s Dánskem a Ruskem. No a Evropa byla úplně jiná. začaly se budovat moderní státy, pevnými hranicemi, pevnou centrální vládou, systémem úřadnictva, stálou armádou atd. Ale to už je jiná kapitola.

   Vymazat
  2. 18:49 Plácáte nesmysly. Utrakvisté byli v 15. a 16.století dominantní náboženskou silou v Čechách. 12:01 má pravdu! Současnost se shoduje s pobělohorskou dobou jako přes kopírák. Majetky přešly na cizáky, mladá generace vymazaná propagandou.

   Vymazat
 21. Ten sloup hluboké urážky českého národa a jeho potupení a hanobení byl vztačen jako symbol vítězství inkvizice tehdy a pražského hřibovského nacismu dnes. Očekával jsem, že církev nesvatá vezme rozum do hrsti a bude propagovat vztyčení něčeho, co usmíří Čechy s katolicismem, ale právě vztyčený pravý opak jen dále rozšíří a prohloubí rozpor občanů s Vatikánem. Škoda, zrovna tam je papežem muž, který má o hodně více lidské moudrosti a skutečného křesťanství než kterýkoliv jiný katolický hodnostář před ním a i u nás. Práce kvapná, málo platná. Přijde den, kdy si občané s chutí zopakují svržení tohoto protičeského symbolu, symbolu znásilnění českého národa nejen církevními pasáky a jeho germanizačními pasáky šlechtickými, symbolu vyklovávání útrob a mozku národa falešnými a zfalšovanými křesťany. Tak jste se Pražáci dočkali. Heil Hiřib???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prectete si dejiny a pak tady piste!

   Vymazat
  2. PRÁVĚ, ŽE JSEM SI JE PŘEČETL OD FRANCOUZSKÉHO NEZÁVISLÉHO HISTORIKA DENISE, ALE I OD KATOLICISMEM A INKVIZICE POKŘIVENÉHO PEKAŘE!
   I to je důvod, proč listopad 1989 vnímám zase jako Bílou Horu českého národa a zase byli poraženi především Moravané! I proto vnímám dnešní dobu zase jako TEMNO, nyní č. 2. I proto doufám, že se najdou v národě silné intelektuální osobnosti, které národ přivedou i ke II. obrození, že přijdou Havlíčkové, Němcoví, Palačtí.... a že zmizí ze scény Moravcové, Háchové, Chvalkovští.... Že přijde zase osobnost, jako byl Masaryk a Beneš!A že zhynou všichni ti , co vykradli republiku a okradli občany po r. 1989, kdo nadělali milion dlužníků a dluhy státu, obcí a občanů v bilionech Kč, co znehodnotili korunu blízko k nule.... V životě jsem neměl s KSČ nic společného, ale lepší KSČ než všechny ty dnešní opostrany, strany zločinců, odpovědných za vymírání národa, rozkradení školek a jeslí i dětských pískovišť maminkám a dětem, za devastaci zdravotnictví, školství, za byrokracii, policejní a soudní libovůli, za zničení českého zemědělství, za zastavení rozvoje stiátu a národa....!

   Vymazat
  3. 13.02 Je to tak, na náboženství se vymlouvající uzurpátoři a raboující nečeši nám čím dál drzejí MLASKAJÍ DO TVÁŘÍ, když na ně pracujeme. U sloupu chybí adorující socha K.H.Franka...

   Vymazat
 22. Pan Jaroslav Král nechce vidět, co bylo a je skutečnou příčinou, zdrojem, komunistické ideje. Nebyla to bigótnost a zpátečnictví Římskokatolické církve, byly to neúnosné existenční poměry podstatné části obyvatel, které i náboženské vidění světa konzervovalo a konzervuje. Jistě, církev Svatá římskokatolická je toho stavu nejpřednějším reprezentantem. Pan Kalousek, ať hledá jak chce, nic bližšího svému srdci nenalezne. Pan Král ale, přes většinu vynikajících postřehů, celou tu problematiku nakonec zamlžuje.

  OdpovědětVymazat
 23. Nikoliv rekatolizace společnosti (vždyť katolíci jsou křesťané), ale multikulturalismu, genderismu, klimatického alarmismu a dalších škodlivých progresivistických a aktivistických - ismů bychom se měli obávat. Autor, dle mého soudu, většinou použité argumentace míří vedle. A k tomu katolictví historická paralela. Kdo porazil dne 12.9.1683 Turky na hlavu u Vídně? Spojená vojska křesťanských (většinou katolických) panovníků vedená polským králem Janem II. Sobeským. Památné vítězství, jež Evropu uchránilo před osmanskou porobou. Významný den, který si ovšem málokdo připomíná. A kdo nás ochrání příště?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, nic není černobílé. Nicméně konkrétně ten sloup je pro Čechy skutečně symbolem Habsburské monarchie, která je skoro vymazala ze světa. Jeho stržení je historickým aktem a jeho obnova je historickým revizionismem.

   Vymazat
 24. S tym komunizmom a fasizmom je to trochu popletené
  Inak dobry clanok

  OdpovědětVymazat
 25. Katoličtí fanatici jsou hajzlové.

  OdpovědětVymazat
 26. Článek p. Krále je podnětný, ale dávat rovnítka mezi fašistickou a komunistickou ortodoxií je nesmysl..fašismus nepřipouští lidovou demokracii, když cítí ohrožení politického a hospodářského systému v danné době, nepřipouští volby a neakceptuje jejich výsledky, které nebudou dle jejich přání a tak neuznává ani tradiční tzv. buržoasní demokracii. Komunismus, kterej se nikde /snad v primitivní formě- kybucy v izraeli/nerealizoval, měl být teoreticky vyšší nástavbou demokracie,.. ale to co tady bylo, byl reálný socialismus, kterej měl na svůj vývoj k novému pojetí demokracie, a zároveň úsilování a zdokonalování nové socialistické hospodářské existence, kterou přirozeně upřednostňoval, několik desítek let, na rozdíl od křesťanství 2000let a primitivního kapitalismu několik staletí a zmodernizovaného-liberálního možná 150let !...a kde jsme dneska?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:55 Spousta lidí si plete politický systém, což je v tomto případě totalitní diktatura, a politické ideje (ideologii). Fašismus a nacismus jsou extrémní pravice a jako politický systém vlády používají totalitní diktaturu. Komunisté v jisté fázi svého řízení společnosti taktéž jako nástroj držení moci používali totalitní diktaturu. Ale tu používal i Franko, Pinochet a mnozí další. A dnes je opět totalitní diktatura čím dál více prosazována jako nástroj vládnutí EU, zejména Německa. Nemá to holt nic společného s tím, jestli je něco nalevo, nebo napravo, ale s tím, že si tento systém někdo zvolí jako nástroj dosahování svých cílů.

   Prostě jakmile povýšíte ideologii na zjevenou svatou pravdu a za jejího nositele a ochránce prohlásíte určitou skupinu (politickou stranu, armádu, policii, rodinný klan, mafii) a umožníte jí ve jménu této ideologii jako vyššího dobra konat, máte totalitní diktaturu. I dnešní domnělí nositelé tzv. "evropských hodnot" až fanaticky věří, že v rukou třímají svatý grál výkladu a řízení společnosti, který při svém konečném prosazení nastolí ráj na Zemi. A každý, kdo mu nevěří, nebo o něm dokonce jen pochybuje, je heretik určený k úplné likvidaci. Dříve na hranicích, dnes vás stačí veřejně exkomunikovat ze společnosti "slušných lidí" a důsledně ostrakizovat.

   Vymazat
 27. Jsem věřící, nepotřebují svou víru manifestovat a ani šuplíkovat do režimu církevního aparátu. Můj Bůh je laskavý a tolerantní otec, který mne vede celý život a nepotřebuje vyvolávat strach a hrozby. Nad tlaky okolo Mariánského sloupu by asi posmutněl. Chtějí-li ho oslavit,tak mají učinit něco pro nejubožejšího z nás a ne se manifestovat jen sloupem. To je málo a navíc to zase rozděluje naší společnost. Hra na tvrdohlavé děti, které si navzájem boří bábovičky z písku je nedůstojná. Prosím, my křesťané vraťme se k Desateru a trochu se zamysleme, že právě my neseme zodpovědnost.
  ,

  OdpovědětVymazat
 28. Kdo dnes ví, že potomci původních husitu—staroutrakvisté—vycházeli v 16.století s katolíky lépe než s luterany? A že Panna Maria nohou drticí hlavu draka s ocasem je v tzv. Apokalypsa, která měla být napsaná kolem roku 100? Jaký symbol českých kacířu to je?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Panna Maria není symbol kacířství, ale sloup na místě, kde byl postaven s Pannou Marií na vrcholu je znesvěcením toho, co ona symbolizuje. A zbytečně pak za tuto schválnost dále prohlubovat příkop mezi českými ateisty a katolickou církví to odnáší bohorodička. Jsem velice zarmoucen, že v době, kdy ve Vatikánu je papežem člověk s lidským myšlením, zrovna česká církev mlátí kladivem do klínu štěpícího občany na lidi a inkvizitory! Nemyslím, že Češi ještě někdy prohloubí svoji víru v katolického Boha, či jiného, ale přijmout myšlenky Ježíše Krista a aspoň desatero mohla by většina. Žel církev katolická v Česku je v nelítostném boji proti křesťanství. Proč?

   Vymazat
 29. A proč lidi nerozkopou a nezboří paneláky? To jsou přece taky symboly totality -ne? Naopak - v tom jsou pěkně udřepěni denně u PC, zahnízděni, jak je vidět, takové symboly zločinnosti jim nevadí. Měli by jít všichni bydlet do křoví. Kostely ne, to je symbol -rozkopat! Hrady a zámky taky ne - taky symboly - rozkopat! Činžáky a ulice - taky symboly své doby - rozkopat! Snad jen kupy hnoje a křoví nejsou symboly? To by u lidské blbosti obstálo? No -alespoň něco.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:02
   Totálně blbé přirovnání, totality k porobě. Kdyby nebylo králíkáren, jak je nazval jeden idiot, tak by ani dnes nemělo hodně lidí kde bydlet, a ještě na dluh. Ani žádný "kníže" si sám sobě nerozkope i neprávem restituované bábovičky, vydřené na chudině. Ale spravedlnost časem určitě neopomine i ten nový satanský sloup, protože spravedlivých bude vždycky více, než gaunerů.

   Vymazat
  2. Jenom k doplnění 6:58 a pro 18:02
   Kdysi velice levné bydlení (rozuměj za "totality") a dnes nedosažitelný luxus pro kohokoli a doživotní dřina a otroctví). Můj byt, kde jsem za minulého řežimu platil nájem 9% (pro ty, kteří neznají čísla devět procent, vše včetně tepla a elektřiny)svého příjmu, dnes stojí ca 6 milionů a jenom poplatky činí asi 20% průměrného platu. Inu hypotéka na 6 milionů plus poplatky= so je smrtící koktejl. Tak za to cinkali naši spoluobčané, za možnost tlači tento balvan před sebou a v jakékoli době, po ztrátě zaměstnání exekuce a ztráta všeho. Ó, jak se sítím dobře

   Vymazat
  3. Pane ze 7. cervna 18:02 jste to tem pitomcum tady rekl spravne. A mate pravdu! Jenom blb bojuje s pamatniky historie a nici je jako Taliban. Jsou to vetsinou umelecka dila a dokumentuji nasi historii. Je nemoudre je bourat protoze nejakemu volovi vadi jako symbol neceho, o cem moc nic nevi. V jine dobe jeho potomci treba prijdou k presvedceni, ze jsou to dejiny a nemely by se bourat. Boj se sloupy a sochami je vyrazem dusevni bidy a ignoranstvi.

   Vymazat
  4. Tak králíkárny jsou důsledkem nízké životní úrovně. Někde plebs bydlet musí to jistě. Jenže náklady hradí všichni včetně mnohamiliardových dotací na MHD bez níž by bydlení v těchto periferních ghetech bylo nepředstavitelné.

   Vymazat
 30. Roku 1670 byl starý více než osmdesátiletý Drabík zatčen a po krátkém soudním procesu následujícího roku v Bratislavě popraven jako kacíř a zrádce – jak pravil rozsudek: "napadal veličenstva, ostouzel panovnický rod i svaté římské impérium, císaře nazýval mrtvou mohylou a jeho rod pokolením zmijí, čímž se pokoušel o vzpouru a spiknutí s nebezpečím pro všechno křesťanstvo". Kat mu uťal s hlavou současně pravou ruku, poté mu byl vytržen jazyk a spolu s tělem byly spáleny Komenského rukopisy a knihy. Během soudního procesu se prý Drabík choval statečně až drze, posmíval se svým soudcům a urážel je.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikuláš_Drabík

  OdpovědětVymazat
 31. Od bruselské strany se ani nic jiného očekávat nedá. Sloup ale přesně vystihuje současný stav ČR, která se definitivně podrobila vyšší moci.

  OdpovědětVymazat
 32. Daj mi tento vrch. Walter Veith. CZ.SK . POZNEJTE PRAVDU...zednářství až po J.F. Kenedyho

  https://www.youtube.com/watch?v=u0qQOyJPdYU&list=PLGZGAW4bbAU83FCIRVGPeKW9b7BPJb2o0&index=4

  OdpovědětVymazat
 33. Hnusný mariánský sloup (jakožto potupu poblíž stojící sochy Mistra Jana Husa, hrdiny českého národa) je nutné dříve nebo později opět strhnout. Prosím, ať nás už nikdo neohlupuje neexistujícím, vyfantazírovaným pánbíčkem. Prostě po nebíčku se žádná vymyšlená strašidýlka neprohánějí!

  OdpovědětVymazat
 34. Nějak nechápu zdejší debatu, hádají se o vrchnost jedni jsou pro Brusel a druzí pro Vatikán. Já do debaty nezapadnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mno a ti třetí pro Moskvu. To je tu oč běží.

   Vymazat
 35. Z historického pohledu je správné - poděkování za ubránění Prahy 1648 před Švédy.

  Z politického současného pohledu je to špatné, protože sloup staví a propagují ti, kteří chtějí zničit husitskou tradici a zrušit Benešovy dekrety. Přes negativní názor na Beneše je potřeba dekrety hájit. Ti, kteří chtějí zničit celou českou historii a dekonstruovat český národ.


  Tož mudrujme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:15 "Z politického současného pohledu je to špatné, protože sloup staví a propagují ti, kteří chtějí zničit husitskou tradici a zrušit Benešovy dekrety".

   A finančně nás zcela vysát, dodávám já.

   Vymazat
  2. Finančně to tu vyssává někdo jiný. Jen za tento rok vláda udělá sekeru možná až bilion. To je částka úplně někde jinde než čeho se bojíte. Ale našinec se většinou bál zcela iracionálně.

   Vymazat
 36. Katolibanske klerofšisticke chorvatsko je přikladem co se stane s ČR. Neni třeba stroj na cestovani časem abych videl do budoucna. Budoucnost uz je tady....jen češi veři ze se je to netyka.

  OdpovědětVymazat
 37. Anonymní 10.00 8.června: Moc děkuji za podporu ! Na kritiku před tím: šlo mi o princip, nikoliv o detailní historickou studii. Na to tu není místo. Nikdo však nemůže popřít, že v průběhu jedné generace se podařilo zcela převychovat mladou generaci alespoň v Praze za cenu buď vyvraždění, nebo masového exodu zejména výše postavených nekatolíků (opět není možné rozebírat všechny náboženské nekatolické směry té doby) a rozkradení jejich majetku.

  OdpovědětVymazat
 38. Sloup strhnu.
  Franta Sauer

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten toho na smrtelné posteli litoval a dokonce si přál jeho obnovení. A tak se nakonec i stalo.

   Vymazat
 39. "Probíhající rekatolizace jde ruku v ruce s politikou podřízenosti vůči Německu,..."
  Většina Německa je protestantská. V protestantských zemích bývalé východní části (hlavně Prusko) měl kořeny německý militarismus. V katolických zemích (Bavorsko, Bádensko-Wurtembersko) byly zisky NSDAP ve volbách zdaleka nejmenší z celého Německa.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.