Reklama

neděle 14. června 2020

Proč byl opět vztyčen Mariánský sloup

Skupině katolických extrémistů se po letech podařilo
využít pirátského vedení Prahy
k protinárodní provokaci
Jaroslav Král
14. 6. 2020  VašeVěc

Dne 4. června 2020 byl na Staroměstském náměstí v Praze opět vztyčen Mariánský sloup, stržený rozjitřeným davem před 102 lety. Nezabránily tomu předchozí protesty Ekumenické rady církví ani memorandum 26 historiků umění, vysokoškolských a akademických představitelů z 28. června 2019, adresované pražskému primátoru Z. Hřibovi. Uvádí se v něm, že „mariánský sloup představoval již v okamžiku svého vzniku triumfální výraz habsburské monarchistické ideologie opírající se o program militantní katolické protireformace…


Panna Marie byla na vrcholu zpodobena jak tzv. Panna Marie Neposkvrněného početí, která byla symbolem obnovy (v českém prostředí často násilné) katolické víry. Andělé, umístění v přízemí sousoší, byli zpodobněni v boji s ďábly a dalšími příšerami. Ty byly jako bytosti temna a zla v dobové symbolice a aktuálním protireformačním kontextu chápány jako pokoření nekatoličtí „kacíři“. Tedy stejně, jako političtí nepřátelé Habsburků – tj. české nekatolické stavy poražené na Bílé hoře. Pražský Mariánský sloup tedy nebyl jen memoriální památkou, ale také symbolem expanzivní habsburské katolicko-protireformační propagandy.“ Memorandum podepsali mj. i tři představitelé Katolické teologické fakulty (mezi jinými i známý historik Vít Vlnas), kteří tak dali přednost historické pravdě před ideologickými zájmy katolické církve. Také dnes na nově vztyčeném sloupu může každý na vlastní oči vidět, že Marie svýma nohama drtí hlavu draka s ocasem, symbol poražených kacířů.

Sloup jako projev katolického triumfalismu stojí nikoli náhodou naproti Týnskému kostelu, který byl do Bílé hory hlavním chrámem utrakvistické církve a do něhož na přijímání pod obojí způsobou chodil sám král Jiří z Poděbrad, který po období husitských válek prováděl politiku národního usmíření. Proto si vzal za manželku katoličku a souhlasil s tím, aby jejich společné děti byly vychovány v katolickém duchu. Jako panovník „dvojího lidu“ pak střídavě chodil na husitské a katolické bohoslužby. Zapomněl však na to, že náboženskou toleranci a svobodu vyznání katolická církev neodpouští. Následovalo proto zrušení Basilejských kompaktát papežem. Po Bílé hoře získali Týnský chrám jezuité, kteří z jeho věže nejprve svrhli zlatý husitský kalich a z jeho roztaveného zlata nechali vyrobit svatozář Panny Marie na kostele. V roce 1622 v Týnském chrámu dokonce vylámali hrob arcibiskupa Jana Rokycany a jeho ostatky spolu se srdcem Jiřího z Poděbrad, které bylo v tomto hrobě uloženo (tělo krále Jiřího bylo pochováno ve sv. Vítu) spálili veřejně na hranici. Náhrobek roztloukli na prach a popel ze spálených kostí a srdce rozmetali po větru. V roce 1624 pak odstranili z průčelí chrámu husitské heslo Veritas vincit (Pravda vítězí, které je dodnes na prezidentské standartě). To všechno má dnes nejen náboženskou, ale také politickou dimenzi, protože politika je také o symbolech.

Nejde však zdaleka jen o Mariánský sloup. V posledních třiceti letech jsme svědky postupné a sílící, skryté i otevřené rekatolizace. Dnes už se ví, že první tajné rozhovory mezi představiteli katolické církve a disidentů kolem Václava Havla o budoucí podobě církevních restitucí probíhaly již před listopadem 1989. Tedy před tím, co Petr Pithart označil jako „předání moci“. Z našich bankovek zmizela postava Jana Žižky, při rekonstrukci Karlova náměstí v Praze potichu zmizel pomník Jana Želivského, původně Žižkovo náměstí v českých Budějovicích bylo přejmenováno na náměstí Přemysla Otakara II. atd. atd. Stačí si více všímat vysílání České televize, televize Noe a Českého rozhlasu, abychom pochopili, která církev v nich jednoznačně dominuje.

Probíhající rekatolizace jde ruku v ruce s politikou podřízenosti vůči Německu, která začala již v období předmnichovské tzv. druhé republiky. Tehdy představitelé reakčních katolických kruhů spolu s českými fašisty a aktivistickými novináři uštvali k smrti Karla Čapka a tlačili na Beranovu vládu, která pak ještě před příchodem Hitlera např. vyloučila Židy z komory advokátů a komory lékařů. Protektorátním vyznamenáním pro kolaboranty se symbolicky stala Svatováclavská orlice. Nikoli náhodou byli naši parašutisté po atentátu po atentátu na Heydricha ukryti v pravoslavném kostele a ilegální vysílač, který ve dnech Pražského povstání v květnu 1945 vysílal volání na pomoc Praze, byl ukryt ve Vinohradském sboru Církve československé husitské. Nikoli náhodou se Česká biskupská konference ihned po listopadu 1989, stejně jako Václav Havel, omluvila sudetským Němcům za odsun.

Smrdutý zápach druhé republiky a protektorátu je dnes stále více cítit. Vane především z účasti představitelů TOP09 a KDU-ČSL na sjezdech a dalších akcích landsmanšaftu. Daniel Herman přednesl na sjezdu těchto pohrobků henleinovců nejen devótní projev jako ministr kultury vlády ČR, ale dokonce také následně navrhl, že by se ČR mohla stát jednou ze spolkových zemí SRN. Potom své prohlášení sice korigoval, že to myslel pouze v ekonomickém smyslu, ale testovací balónek už byl vypuštěn. Pozadu nezůstává ani ČSSD, jejíž bývalá ministryně Michaela Marksová- Tominová se pravidelně účastní akcí landsmanšaftu. Také Tomáš Petříček na svou první zahraniční návštěvu ve funkci ministra zahraničních věcí, nejel na Slovensko, jak by se v souladu s nadstandardními vztahy obou států a všemi diplomatickými zvyklostmi slušelo, ale po vzoru Václava Havla jel nejprve složit „lenní slib“ do Berlína.

Na závěr si dovolím ještě malý politologický exkurz či úvahu. Náboženství je stále důležité i v dnešní sekularizované době, i když má pro většinu našich občanů již spíše kulturně-historickou dimenzi. Ta však není o nic méně důležitá, protože stále určuje, někdy vědomě i někdy nevědomě, lidské myšlení a chování, jeho typ. V tomto smyslu představuje katolicismus jako typ tohoto myšlení ideové podhoubí, z něhož potom může vyrůstat a profitovat komunismus a fašismus. Silné komunistické strany a fašistická hnutí v minulosti působily vždy v katolických zemích (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Chorvatsko aj.). Také německý nacismus se zrodil nejprve v katolickém Rakousku, začal se rozrůstat v katolickém Bavorsku, aby pak následně metastázoval do celého Německa. Je tomu tak proto, že jedna ortodoxie, rigidnost a totalita, svým způsobem podporuje jinou ortodoxii, rigidnost a totalitu. Führer princip a princip neomylnosti papeže, který ostatně v katolické církvi dodnes nebyl zrušen (!), mají stejnou povahu. I v našich zemích se pobělohorská rekatolizace podepsala na tom, že v českých zemích vznikla silná komunistická strana a na Slovensku fašistický Slovenský štát. Naproti v protestantských a anglikánských zemích, tj. v celé Skandinávii, Velké Británii, USA, Austrálii, Kanadě aj. představovali fašisté a komunisté vždy jen naprosto marginální skupiny. Je tomu tak proto, že tam, kde v historii včas došlo k náboženské reformaci, tj. k zásadní změně myšlení, není třeba a vlastně ani možno dělat revoluci či jinak znásilňovat většinu společnosti.

Je zřejmé, že vztyčení Mariánského sloupu není jen samostatným aktem bez širokých náboženských, společenských a politických souvislostí. Nedávno kdosi vtipně napsal, že volba Hany Lipovské do Rady ČT vyhání z katolické církve bohabojného Miroslava Kalouska. Já jsem sice také katolík, ale je jasné, že v této církvi zůstat nemohu. Můj typ myšlení je prostě zcela jiný.72 komentářů :

 1. Na fotografii je v horní části sloupu pod sochou vidět červená skvrna (žíla) která nepůsobí příjemným dojmem a ve spodní části sloupu je několik hlubších vrypů. Zadní strana sloupu je v pořádku - sloup stačilo otočit a nejčastější pohled od radnice by byl hezčí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Az sloup zcerna prazskym spadem tak jak byl, si toho nikdo nevsimne vy hnidopichu!

   Vymazat
  2. Kalousek: "Já jsem sice také katolík, ale je jasné, že v této církvi zůstat nemohu. MŮJ TYP MYŠLENÍ JE PROSTĚ ZCELA JINÝ."

   ...že by Kalousek řekl poprvé v životě pravdu?

   Mirda Kalousek jako vzorný pionýr a Mirda Kalousek oslavuje 50.výročí KSČ děkovnou řečí:

   https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/972082536452108289

   V každém režimu vždy perfektní:DDD

   Vymazat
 2. Souhlasím s panem Králem. Kdo není hluchý, a slepý, dobře si uvědomuje, že symbol 300leté poroby nebyl opět vztyčen bez odporných, očividných souvislostí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8.18 Souvislosti S POROBOU ČESKÉHO NÁRODA A JEHO OŽEBRAČOVÁNÍM AŽ NA KOST, s rekatolizací, s jistou němčící skupinou obyvatel cizího původu i víry, atd. atd. je obdobou - jako by byl dnes opět vztyčený roztančený HAKENKREUZ... To by bylo řevu a žalob od těch samých, kteří si spokojeně žerou a VÝZNAMNĚ MLASKAJÍ s "křesťany" u náboženských koryt a "restitucí" Čechům v Čechách olupovaným a ožebračovaným... , za které se (hodí-li se) u voleb vydávají, DO TVÁŘÍ...

   Vymazat
  2. Mluví se tu o všem možném, jen ne o tom nejpodstatnějším, totiž že Maria je Matka Ježíšova, tedy Matka Boží !

   Vymazat
  3. 18:35 Jak to víte? Jste archanděl Gabriel?

   Vymazat
 3. Myslím, že umístění sloupu vzhledu náměstí neuškodí. Kolik takových mariánských, morových a jiným událostem věnovaných sloupů po republice stojí a pomalu nikdo, mnohdy ani místní domorodci nevědí, proč a za jakým účelem byly vztyčeny. No a turistům je to také jedno. U nás máme na hlavním náměstí taky krásný barokní morový a na vedlejším hezký marianský sloup s latinskými nápisy. A kdyby jste mně zabili, tak vám neřeknu, proč tam vlastně stojí a co má ještě bokem, tedy krom oslavy sv. Panny Marie symbolizovat. A k té porobě. Ve Finsku stojí socha ruského cara, symbol finské poroby...M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 8:36 Mýlíš se. Sloup na Staromáku je symbol. Symbol 360leté nadvlády německých (jazykově) Habsburků, jejich vypjatého extrémního katolicismu. Habsburkové v zemi během třicetileté války spolu s dalšími vetřelci vyhubili velkou část českého národa, další velkou část donutili k propadnutí majetků a k emigraci. Češi jako národ pod jejich vládou zanikal, germanizoval se, byl považován za lidi 2. kategorie. To není jen dnešní pohled, ale i pohled dobový, tak se na svůj osud dívaly i statisíce porobených Čechů. Drzost vítězných katolíků naznala mezí, když umístili sloup tak, aby Panenka Marie zvysoka shlížela na místo, kde padaly hlavy protestantské opozice, šlapajíc po "drakovi" jinak smýšlejících. Habsburci nás připravili v neúspěšných válkách o část našeho korunního území, germanizovali národ a jen díky obrozencům, tomu zdravému jádru národa, které přežilo na venkově a v malých českých městečkách, jsme se stali opět životaschopným moderním evropským národem.

   Váňův paskvil na Staromáku je opět jen a jen katolickou drzostí. Extremistická sekta si zase z národa dělá onuci své úchylky. Při příštím převratu půjde dolů jako první. A římská sekta bude platit.

   Vymazat
  2. 8:36
   Kdo se zajímá o historii, dobře chápe souvislosti, a ty jsou takové, jak je popsal pan Král. Neznalost historie vede k lhostejnosti, a ta se může vymstít podobně, jako lidem lhostejným k volbám. A Finové si rozhodují o Finsku, ČR to nepřísluší.

   Vymazat
  3. 9.38 Vláda a povýšenost katolíků byla v historii nezměrná. To je daný fakt.Současná moc katolické církve oproti dobám minulým je minimální. Nerozhodují o zákonech a nikoho neposílají na hranice. Prostě jsou součást světové a naší historie. Po republice je stovky Mariánských sloupů a skoro nikdo neví k jaké příležitosti byly vztyčeny neb na nichn jsou převážně latinské nápisy. Proboha, Pražané, kterých se to hlavně týká, proti sloupu nijak neprotestují, tak ať tam klidně stojí. Jejich věc. Já se rozčiloval, že odstranili sohu Koněva a co mi to bylo platné...? Mně fakt ten sloup na Staromáku nevadí. Zapadne tam bez problémů. Prosím ať nejsem špatně chápán, respektujíce Husa, se mi ten jeho rozteklý pomník po dlažbě Staromáku vůbec nelíbí.

   Vymazat
  4. 12:36 Nech si tu svojí salámovou metodu, že ses rozčiloval, že odstranili sochu Koněva, pro nějaké blbce. Moc dobře víš, jak důležité bylo pro katolíky tam tu sochu znova nacpat. Je to symbol ideologicky dobytého území. A nejenom ideologicky, katolická církev ukradla restitučním podvodem Českému státu jednu třetinu jeho území, lesů a pozemků. A ČR musí vyplácet katolické církvi každoročně miliardové výpalné. Takže ty kecy o tom, že katolická církev nemá žádný vliv si strč zpátky do ty svý vyfoukaný prdele!

   Vymazat
  5. 15.37 Podle tvého vyjadřování vidím, že si správný vlastenec. Kdo volil ty co církvi navrátili majetek? Takoví jako ty a my všichni, protože krom komunistů nebyl radikálně skoro nikdo proti. A tys komunisty určitě nevolil. No, máme co jsme chtěli,a teď si nestěžujme na nějaký kandelábr nebo na salámového Koněva.

   Vymazat
 4. Mariánský sloup v Praze můžeme též brát jako oslavný symbol Evropské únie. Vždyť kolik má Panna Marie hvězd kolem své hlavy, tolik jich je na vlajce EÚ. Tedy sv. Marii beru jako patronku nás všech Evropanů, kteří dobrovolně do tohoto spolku vstoupili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Copak ten Váňův nepodařený pokus o repliku má 27 hvězd? Neumíš počítat, ty jeden eurohujere? Jsem ateista a nějaká podvodná rodička co tvrdila, že rodila jako panna a že po ukřižování její syn ožil a že je Bůh, není moje patronka! To si vyprošuji!

   Vymazat
  2. 9.44 Tak mi okamžitě odpověz, kolik je hvězd kolem hlavy Panny Marie a kolik na vlajce EU??? Kde si sehnal těch 27 hvězd na vlajce EU? Opravdu by mně zjímalo...a kdyby jsi nebyl hloupý, tak by si z mého příspěvku poznal, že nejsem nějaký Hujer natož Euro...Odpouštím ti...

   Vymazat
  3. Vseznalkove se zde hadaji jako papezi ve stredoveku kolik andelu muze tancit na hrotu jehly. Oh Boze, co ma tento narod idiotu!

   Vymazat
  4. 15.56 on opravdu málo kdo ví, že na vlajce EU jsou mariánské hvězdy a nikoli hvězdy zastupující jednotlivé státy. Pro ty je to zde poučné. Vis 9.44. Tak zbytečná ta diskuse nebyla a je o jednoho idiota méně.

   Vymazat
  5. Abyste se nepotentočkoval - vy atheisto! Kde se bere v lidech ta hnusná nenávist snad ke všemu? Jste nějak frustrovaný a vybíjíte se na panně Marii? To je teda ubohost! I kdyby se to bralo jako pohádka - ty taky nesnášíte? Spálit! Pán to nesnáší. Pan atheista ( to je nějaká nová nadávka? Pardon -pochvala? ) Co takhle už konečně nechat věci na pokoji, a hledět si svého, své rodiny, svých dětí. Podívat se na svět taky jinýma očima, než s tou věčnou nenávistí. Až budete skučet s rakovinou, určitě se začnete modlit. Teď jde o to, jestli se na vás ten "bůh" nevykašle. Doufám, že jo. Taková ubohost. Jakýsi páter Koniáš zase pálil knihy - po celé zemi hořely knihy. Pane jo - to už tady bylo blbů - a pořád to neskončilo!

   Vymazat
  6. 18,46
   A tím katololickým blábolem jsi chtěl co?????Nemá to hlavu,ani patu,jako všechno,co hloupá víra obnáší|!!!!

   Vymazat
  7. Kde by jsme byli bez křesťanů? Oni byli nositeli lepší civilizace, v té době pokroku, vzdělanosti a hlavně víry. Dali světu desatero a jakýsi řád. I Cyril a Metoděj byli křesťané, dokonce i Hus. Kristus ukázal všem cestu ke spasení. Každý dělá chyby, i křesťané. Ale dobro, láska a pokora převyšují před vším ostatním. Jak toto zde mnohým diskiutujícím chybí. Nenávist, zášť a netolerance. Nikdo zde zřejmě nezná základní rozpor mezi katolíky a protestanty, pro který se vedly dokonce války. Katolíci tvrdí, že Panna Marie byla při početí panna, protestanti protestují, nemohla býti panna, neb byla vdána za Josefa. A to je oč tu běží. Heslo: Ať pravda zvítězí nad lží a nenávistí nevymyslel Havel a proto není pro mne heslem zprofanovaným.

   Vymazat
 5. Já ti dám hezčí ty blouznivče 7:50. To svinstvo jednou půjde opět dolů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 8:50 A co by se tím dokázalo, že by ten sloup šel znovu dolů. V Praze jste 30 let po revoluci téměř ve všech obvodech dokázali volit jenom " tak zvaně pravicové strany" které se skutečnou pravicí nemají nic společného - jen kradou a lžou ( ODS, TOP 09) , patolízalská politika k USA či Izraeli Vám nevadí - takže to " rozsvítíte stržením sloupu ".

   Vymazat
  2. Tak -socha s pannou Marií je svinstvo - podle slušně vychovaného osvícence 8.50. Jak jste ušlechtilý - vás by měli dávat za vzor dobré výchovy. A tolerantnosti. A to sousoší, které chčije na ČR - se vám strašně líbí - ne? A co ta socha ženy jak klečí, a ze zadu je možno jí čumět do pochvy - taky senza - co? Praha je vůbec plná podobných skvostů. Ale zrovna panna Maria že by vadila nejvíc? Asi by měl přijít nějaký mor - a pokořit drobátko tyhle slušně vychované, vzorné lidi,co jsou plni lásky k bližním.

   Vymazat
 6. Možná se pletu, ale ANO žádný sloup neobjednala, tedy co si zvolili, to tam mají.

  OdpovědětVymazat
 7. Vy jste tomu dal, vaše hodnocení by "zasloužilo" vyznamenání Svatováclavskou orlicí, která se udílela vzorným kolaborantům s III. říši !! Na článku mi vadí jeho primitivní antikomunistické zaměření buržoazního politruka !! To je o to pikantnější v době krize zlodějského, korupčního kapitalizmu !!

  OdpovědětVymazat
 8. Prosím, abyste poznámky k diskutujícímu psali do vlákna pod jeho příspěvek. Jinak nastává zmatek a nedorozumění.

  OdpovědětVymazat
 9. Přesně tak a proto to nečeský sluhové dělají demonstrují tím rádoby příslušnost k západu.

  OdpovědětVymazat
 10. V Praze mají tolik peněz, že nevědí jak je utratit. Všechny novodobé paskvily nesmyslně předraženými havloidními lavičkami počínaje a sloupem konče.

  OdpovědětVymazat
 11. Pan Král to má zmatené. Nemá cenu reagovat na všechny jeho zmaty, ale meritum je asi ve slovech: "Probíhající rekatolizace jde ruku v ruce s politikou podřízenosti vůči Německu." V Německu katolická církev zaniká, Německo se stále více protestantizuje a míří k ateismu. Merkelová Německo přivedla k genderu, k homosňatkům, k muslimským příchozím. Tomu říká pan Král katolictví? Merkelová je CDU. Ale pan Král valí svůj trakař dál a dál. A neví pan Král, že pokud by na Bílé hoře vyhráli tzv. čeští páni, kolaboranti s Německem, byli bychom dnes jeho spolkovou zemí? Božím řízením vyhrali Habsburkové, jistě zlo, ale ne katastrofa, která českému národu hrozuila tím, že mohl vyhrát Fridrich Falcký. Pan Král ve své zatvrzelosti nechápe, že katolictvím se naopak od Německa vzdalujeme. Na tom nic nemění to, že Posselt a jiní Sudeťáci jsou katolíky – v Německu zanikající náboženství. Naopak je jasné, že tlak nejen Sudeťáků, ale Německa celkově na ČR je velký a stále se zvyšuje. Ale s katolictvím to nemá nic společného. Kromě toho, že čeští lidovci, jak třeba Herrmann, Bělobrádek a mnoho dalších jsou katolíky jako ten Posselt. Ovšem zase, v celkové kolaboraci s Německem je tato lidovecká katolická kolaborantská skupina zcela zanedbatelná oproti bezvěrcům typu Hamáška, Kolářů, Hřiba a mnoha jiných. Jistěže jsou tito katoličtí kolaborantští lidovci zločinci, ale jsou i hlupáky: Pokud by zde skutečně zvítězilo Německo, setkali by se s pronásledováním, jako tomu bylo za Hitlera. Hitler katolíky pronásledovat a zavíral do koncentráků, přičemž mnozí katolíci jej paradoxně podporovali. Buď z obdivu k moci nebo s prospěchářství. Snad pan Král nebude až tak zaslepený, že by tvrdil, že za Hitlera katolická církev kvetla. Byla zadupávána, stejně jako je zadupávána za Merkelové. Na to je ovšem Merkelová chytgrá, jako Hitler. Zneužívá katolických Sudeťáků k opanování ČR, aby je potom odhodila. Je samosebou pravda, že Sudety byly původně katolické, ovšem Henleinova parta by je zničila, jako poničila i Židy. A tak by to bylo i teď. Leni měl pro to název: užiteční idioti. To jsou i čeští lidovci. Ovšem pan Král nechápe, katolictví může mít i národnostní, český charakter, který s Německem nemá nic společného, naopak se Německu brání. A konečně: pan Král sicí říká, že je katolík, ale není spíš protestant? Jak jsem uvedl, Německo se protestantizuje. Co je tedy nábožensky pan Král? Ví to on sám?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Král to vůbec zmatené nemá. Spíš vy. Proč?
   Vládnoucími stranami v BRD jsou strany katolické a křesťanské, Bavorsko zcela katolické, Sudeťáci pod patronací bavorských katolíků jako „4. bavorský kmen“.m Naši katoličtí představitelé jsou tam pečení vaření, tahají z Němců prachy na svoje fake-news rejdy. Te sloup mezi ně patří. Stejně jako zaplacení novináři, kteří propagovali „restituce“ a nepřipustili v médiích opačný názor, ani když byl podložen fakty!

   V historii, katolický anonyme, žádné kdyby neplatí. Falcký neFalcký, dopadlo to tak, že římská sekta zvítězila a zachovala se hanebně jako pravý extremista. Naši předci se za 1. svět. Války tomu vzepřeli a začali proti Habsburkům bojovat se zbraní v ruce, aniž věděli, jak válka dopadne. Riskovali a životy pokládaly za tahdy ještě neexistující český a slovenský stát.

   A k té hitlerovské nadvládě: vysoký německý klérus, stejně jako italský, chorvatský, slovenský apod. Nacisty a fašisty zcela demonstrativně podporoval. Vydávali Hitlerovi Židy k záhubě, někteří je vlastnoručně vraždily (ustašovci), jiní platili Hitlerovi za to, že je Židů fyzicky zbaví (Tisovo Slovensko)!

   Němci v Českém pohraničí (nesprávně Sudety) byli vesměs luteráni. Jen ve městech jako Jihlava, Brno, byli Němci spíš katoliíci.

   Katolictví jako internacionála nebude mít nikdy „český charakter“, katolictví již ze své podstaty římské sekty je vždy protinárodní. Vatikán rozdymchává války mezhi katolíky a pravoslavnými – viz Bosna, Ukrajina, Polsko, Chorvatsko...

   Pan Král asi není nábožensky nic, je to vlastenec, rozumář, nepřítel jakéhokoli tmářství, včetně toho náboženského.
   Existence BOha je nejstarší FAKE-NEWS!

   Vymazat
  2. 13:08 Přesně! Je to provokatér. Vědí, že nám provedli s tou kurvou na sloupu velké svinstvo a teď nám budou stříkat anestetikum na uklidnění v podobě debilních keců.

   Vymazat
  3. Tou kurvou - myslíte sochu panny Marie? Tedy - větší ubohost snad nejde nikde jinde najít. Jste lidský skvost. Zmítáte se láskou k svým bližním. Každý je pro vás kurva - i sochy? Ale já doufám, že na takové láskyplné a slušné lidi přijde už brzy boží trest. A začnou skučet a prosit.

   Vymazat
  4. 18,53
   Kterákoliv katolická socha je zbytečností!!!!!!!!

   Vymazat
 12. ten stĺp tam stojí na oslavu návratu majetku všetkým kolaborantom a cirkvám, bude pripomínať prehru myšlienok rovnosti, teraz sa začne s demontážou štátneho školstva, cirkev má dosť prostriedkov nato, aby si zaplatila - v prvom slede, žiactvo, v druhom už bude výberové a platiť budú žiaci, zbytok vzdelanie nepotrebuje - viď USA

  OdpovědětVymazat
 13. Otřepaná mantra obhájců Mariánského sloupu je, že byl kdysi vztyčen jako poděkování Panně Marii za úspěšné odražení Švédů v průběhu třicetileté války. Už se nezmiňují, že Švédové, sami protestanti, přišli na pomoc českým kališníkům, poraženým na Bílé hoře.
  Svět se v prdel obrátil. Blahořečíme naše protektory a okupanty, pliváme na naše osvoboditele a skutečné spojence.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:58, a aby z toho byl ještě větší propletenec, ty protestantské Švédy v tažení do Čech, tedy proti Habsburkům, platila francouzská Římskokatolická církev ... Není nadto věřit historkám o svatosti toho nebo onoho. Jen tak mimochodem, Ježíš Kristus vyhnal penězoměnce z chrámu, pravil také - rozdejte majetek chudým a následujte mě ...
   A tady je oslavována svoboda, rozuměno především právo na jakkoli velký majetek, to bez ohledu na to, na čí a čeho úkor. Tak se v tom matlejme.
   Po onom třicetiletém školení chápu, co nejvíc vadilo a vadí na komunistech. K odstranění podstaty zla sáhli na velké majetky. Podle věrouky Ježíše Krista ukřižovali, když nedržel h(kázal) a krok.

   Vymazat
 14. Bohužel mnoho lidí v našem národě nedokáže snést cokoli, s čím nesouhlasí. Jenže každý s něčím nesouhlasí a skoro každý má jiný názor. Výsledkem je ostudná rozhádanost a nejednota, která měla v našich dějinách vždy tragické následky.

  Také já mám nějaký názor na Mariánký sloup. Ale nechám si jej pro sebe. Jen poznámka k oběma stranám: mírněte své vášně a nechovejte se jako idioti. Prosím...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já mám názor, ale neřeknu vám ho. Neříkám ani tak ani tak, ale uvidíte, že na má slova dojde!

   Vymazat
  2. Vidím to trochu jinak. Jedni nechtěli Koněva, dočkali se poplivání Churchilla. Jiní se vztekají nad mariánským sloupem a dočkají se znesvěcení nějakého jiného svého milovaného symbolu: Masaryka, Havla nebo třeba Karla Gotta a Járy Cimrmana. Na tom jméně moc nezáleží. Je to zákon karmy. Zlo je vždycky potrestáno, bohužel ale vždy ještě větším zlem. Nepřeješ jiným jeho pravdu a toho co uctívá, ani tobě přáno nebude... Takže se vztekejte, zlobte se urážejte se navzájem, ale klid pak nikdy mít nebudete.

   Vymazat
 15. Jde pouze o malý testík zda jsme natolik blbí a zblblí, že si necháme a co ještě si necháme líbit. Test skutečně dopadl výborně a tak další utahování šroubů naší údajné svobodě a demokracii může pokračovat. To by v tom byl čert, abychom se za chvíli neměli tak dobře jako Ukrajinci. Poněmčování potom půjde hladčeji a radostněji. Až se bude konat bourání toho paskvilu, dejte vědět, rád bych byl u toho. Rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bouráci jsou nejlepší. Ale dědečku už na to nemáš, akorát blbě kecáš. Nikam nepůjdeš. Možná, že jsi mohl naopak zabránit ,,bourání" Koněva, to by bylo užitečnější! Statečný to dědo!

   Vymazat
  2. 14:49 Ale že tě ta sprostá huba nebolí, kdopak mohl zabránit bourání Koněva? Na co mám nebo nemám, vím sám a nějaký hloupý žvatlal jako jste vy, může jenom hloupě žvatlat a být tak pro srandu králíkům.
   Hej hou, rudý dědeček

   Vymazat
  3. Zastanu se dědečka, 14:49 jste asi velmi konstruktivní v nápadech na renovaci pomníků v Praze. Děda by ušetřil a nechal pomníky stát. Vám vadí, zrovna tak jako Frantovi Sauerovi. Proto zhmotněte svou aktivitu a postavte na Staromák lavičku Václava Havla, ale za své peníze.

   Vymazat
  4. Přesně...

   Vymazat
 16. CZECH LIVES MATTER — napsat na mariánský sloup. Logicky to zapadá do současného módního trendu. Nebo byli Habsburci svatouškové hájící lidská práva? Rekatolizace multikulturní počin? Stětí 27 českých pánů humanitární počin?

  OdpovědětVymazat
 17. Udelejte ze Staromaku parkoviste jako bylo na Malostranaku. Pak budou zde diskutujici urcite spokojeni! Hrib to zaridi, to jsou anarchiste a Antifa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omyl Hřib tam postaví pomník Radeckému.

   Vymazat
 18. Sloup na Staroměstském náměstí. Média buď mlčí, nebo jsou reakce negativní!

  Petice proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

  https://www.petice.com/petice_proti_obnoveni_marianskeho_sloupu_na_staromstskem_namsti

  Mariánský sloup v Praze – jeho historie a politický význam

  https://aliancenarodnichsil.cz/mariansky-sloup-v-praze-jeho-historie-a-politicky-vyznam/comment-page-1/

  Mariánský sloup - pošlapání odkazu Komenského

  https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/spolecnost-mariansky-sloup-poslapani-odkazu-komenskeho.A200606_230516_p_spolecnost_wag

  Kritici chtějí opět strhnout mariánský sloup na Staroměstském náměstí, vypadá prý jako maketa z OBI

  https://www.expres.cz/zpravy/mariansky-sloup-strzeni-praha-pamatka-cirkev-napodobenina-kritici.A200608_131548_dx-zpravy_peve

  OdpovědětVymazat
 19. O politickém významu mariánského sloupu.

  Jan Bedřich z Valdštejna oslovuje roku 1661 ve své univerzitní tezi císaře Leopolda I.takto:

  "Až doposud se mohlo zdát, že mariánská oddanost vyčerpala svou veškerou sílu, kdyby Tvůj vznešený otec Ferdinand nebyl nedávno uchvátil s obdivuhodným prospěchem vítězství všemu lidskému pokolení, když vztyčil znamení vítězství neposkvrněné Panny v samotném centru křesťanstva, to jest na pražském náměstí, již dávno zrudlém krví mučedníků. Mohl zvolit lepší místo? Božská prozřetelnost zajisté chtěla rozdělit podstatu v církvi mezi nejvyšší představitele, tak aby papež vlastnil znamenitou památku Bohem počatého člověka, císař naproti tomu Bohem počaté Marie. Ať jiní usilují o království, Ty vlastníš dědičným právem tu, skrze níž králové vládnou, aby Tobě přišel všechen prospěch spolu s ní. V tomto vskutku srdci křesťanstva Bohorodička buď své srdce uložila u Rakušanů anebo dosvědčila, že oni jsou její srdce."

  K tomu uvádí historická společnost Veritas:

  Uprostřed Evropy v Praze na Staroměstském náměstí stojí „Mariánský sloup“, k němuž vzhlíží obyvatelé z celého kontinentu včetně protestantských a pravoslavných zemí, což vyjadřuje záměr totalitní rekatolizace Evropy a úplného ideologického monopolu římskokatolické církve v tomto geoprostoru.
  Záměru politicky si podmanit celou Evropu a rekatolizovat ji, aby vše bylo podřízeno papeži a císaři jako neomezeným vládcům, žehná celá plejáda světce, svatých patronů evropských zemí.

  Pokud to shrneme, v případě mariánského sloupu na Staroměstském náměstí jde o nejkřiklavější symbol habsburské monarchie a poraženého, poddanského, koloniálního postavení českých zemí a českého národa.

  Zdroj: https://lubomirstejskal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752853

  OdpovědětVymazat
 20. Musīm se usmívat pod vousy tak kat.církev už dostala název extremistická sekta! A taky že má čím dál vėtší vliv!Může mi někdo vysvětlit co je to extremistická sekta v případě kat.církve?A k tomu pomníku samému p .Váňa jej tesal 23 let!Panna Maria má pod nohou hada symbol ďábla kterého ona porazila!A pomníku byl postaven Panně Marii na poděkování za vyslyšení proseb před útokem a nájezdy Švédů!A odtržení od Rakouska nebyl dobrý tah naše země prodělala 2.sv.válku,následně byl r.48 a 40 roků komunismu.Devastace národa která je viditelná i dnes.Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Katolická "panna mária" nemá s biblickou Marií nic společného! Je to sektářský krvavý fetiš.
   https://denikreferendum.cz/clanek/31304-dva-sloupy-a-popraviste
   https://skristem.cz/mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti-sloup-demonu/

   Vymazat
  2. Vy chytráku 16:41, pokud bysme tady měli 40 let komunizmus, nikdo by klíči nezvonil. Při naprostém materiálním dostatku by všichni měli všechno podle svých potřeb, stát by byl odumřelý a každý by pracoval leda pro radost z toho, že druhým umí být k užitku ... No řekněte, zvonil by kdo klíči v touze po exekutorech, bezdomoví, vyloučených lokalitách ...? Vždyť ani disidenti by nebyli

   Vymazat
  3. Katolická Panna Maria má s biblickou Marií totožnou identitu, je to jedna a táž osoba... Nyní, vyvýšená nad všemi anděly, má titul Matka Boží a je okrasou celého Nebe. Mám velikou radost, že socha Panny Marie opět stojí na Staroměstském náměstí a zdobí ho. Je oslavou všech žen a je naší orodovnicí. Dala nám Krista, Vykupitele lidstva, proto jí můžeme důvěřovat, následovat a milovat. Tato krásná socha je také idikátorem naší tolerance. Jsem pro, aby se už žádné sochy nebouraly, protože každá socha má své obdivovatele a příznivce. A ať si každý svobodně zvolí, koho uctívat a obdivovat.

   Vymazat
  4. 16:02 opakuje jen drzé katolické protireformační a protirepublikánské lži. Ta vaše "panna" Maria nic nezdobí, Čechům se cynicky vysmívá při pohledu na popraviště ve své povýšené zpupnosti a netoleranci. Napsal´s katolický žvást. Ta neumětelská socha půjde dolů a vy z Parlamentu i z radnic. Jste vlastizrádci, kteří věří v nejstarší fake-news.

   Vymazat
  5. Podívejte, pro mě zdobí i pro moji manželku, děti, rodiče i pro mnohé jiné...opakuji, je třeba být tolerantní a nevytvářet nepřátelství a nenávist. Mě váš názor vůbec neuráží a ani nevadí..je docela možné, že kdybych se narodil ve vaší rodině a vy v mojí, byly by naše názory opačné, toto je třeba si uvědomit. To, že se mi dostala od rodičů náboženská výchova, znalost Krista a jeho učení, to považuji za největší dobro a nejcennější dar mého života. Podívejte, tato křesťanská víra je na světě 2000let, byla tady ještě dříve, než vůbec vznikl náš stát a bude tady do konce světa, neboť pochází od Toho, který má slova věčného života. Chápu vás, že když člověk nemá víru a nevěří v nesmrtelnost duše a věčný život, tak vidí věci jinak, než my, co máme v Kristu naději na věčný život a podle jehož učení máme prokazovat lásku ke všemu Božímu stvoření, ke všem lidem, dokonce k naším nepřátelům. Ano, přiznám, je to těžké, ale s Boží pomocí je vše možné. Proto by mě vůbec nevadilo, kdyby jste např. uctíval sochu Lenina či kohokoliv jiného (každý má nějaký idol). My křesťané však uctíváme Matku Boží již 2000 let a nedá se vůbec vyjádřit to, jak i tato naše úcta k ženě sluncem oděné, pomáhá k našemu obrácení, abychom také trochu dokázali žít tak, jak po nás Bůh žádá a dodržovali desatero. Možná, že máte někoho v rodině, kdo má křesťanskou víru, zkuste se ho zeptat na důvody jeho naděje, nebo alespoň přečtěte jednu jedinou knížku o Panně Marií, třebas od Raniera Cantalamessy - Maria, zrcadlo církve, pak by váš postoj mohl být více chápavý a smířlivější. Mějte se krásně, přeji vám Slunce v duši.

   Vymazat
 21. Ke kolaboraci církve s totalitou
  Tři papežské encykliky.S palčivou starostí. O nærodním socialismu. Divini Redemptoris .o komunismu a ani Musolini neunikl. U nàs byli dva svatovítšt kanovníci odsouzeni k smrti a oba zahynuli.( bez popravy )
  Mariánský sloup je soukromà iniciativa kterà je řadě významných kněží trnem v oku ( Halík ) ale u bývalý arcibiskup Vlk. Společnost pro obnovu je neziskovka žijící z darů. Z veřejných peněz sly některé kameny . Ani oficiælní církev sloup neplatí. Mariànský sloup je nàrodnější než Nàrodní divadlo !!

  OdpovědětVymazat
 22. Bože,to je řečí....Nejlepší by bylo stavět sochařská díla na veřejná prostranství pouze a jen proto,aby prostor zdobila v kolemjdoucích vyvolávala positivní pocity. Všechny ideologie a všechny církve byly odjakživa hlavně zdrojem zla.
  Kvalitní zákony a jejich vymahatelnost.

  OdpovědětVymazat
 23. Tak to je síla!!! Katolická církev se ničím neliší od starověkých krvavých kultů.

  "O dřevo z pódia, na němž poprava probíhala, se přely, případně dodnes přou různé římskokatolické subjekty. Obvykle se má za to, že z něj vyrobili schodiště ve svém areálu milosrdní bratři na místě dnešní nemocnice Na Františku. Sám jsem vícekrát slyšel, jak se hrdě k fošnám z popraviště hlásí pražští dominikáni. Má z nich být sestaveno schodiště vedoucí z kostela do administrativní a obytné části v jižním křídle kláštera."

  https://denikreferendum.cz/clanek/31304-dva-sloupy-a-popraviste

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Loni jsem navštívil dominikánský klášter v Broumově a musím se přiznat, že hnusnější místo jsem v životě nenavštívil. Ještě několik dní poté jsem z toho měl nepříjemné pocity. Asi něco jako když navštívíte hnízdo alienů.

   Vymazat
 24. Nasprejujte czech lives matters a zboří to ne?

  OdpovědětVymazat
 25. Czech lives mattters a zbourat. Legitimě podle ami pravidel.

  OdpovědětVymazat
 26. Já osobně nechápu,proč se musí pořád tolik plandat o "sloupu" - tolik článků co bylo nažvaněno, a té hnusné nenávisti co už bylo napsáno. Těch hloupých ubohostí! Kdy například přijdou na řadu exekuce? Vydírání i malých dětí? Exekuční svinstvo, zákony soudních "příslušenství" k pohledávkám, které z nich dělají lidem do smrti peklo, protože nejdou splatit. Roušky se lidem na huby nasadily - prej aby nezemřeli - a ty deseti tisíce sebevražd z důvodů sociálního útlaku, lichvy - nikoho nezajímají? Jaké sloupy se postaví současnému, sprostému útlaku lidí? Vláda řeší jenom kokotiny, media žvatlají o sloupu, lidi se můžou pomátnout zaujatostí - kdy to všechno skončí a život v českém exekutistánu začne být zase normální? Vždyť já abych zase demokraticky prosil toho soudruha, co schvaluje příspěvky, aby byl ke mně milostiv - a schválil moje názory, mám holt jiné, než podjatá, zmanipulovaná smečka, co se nestydí už ani za veřejné projevy nenávisti, sprostoty, malosti a ubohosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:01 se vrátil náš milý moralista a osvědčil svůj nadhled, aby se ho dotýkalo všechno to, co si dovolí pálit jiné, když on sám těžce nesl roušky a jako by byl sám a jediný, kdo odporuje bezdomoví, dluhovým pastem, ožebračování chudých...

   Vymazat
 27. Toz konec narekaní, lkaní a jinéch projevó slaboste je treba zebrat to velké koste a zacat jednat kazde slovek se mosí dostat do své sile proto je tade a ted si ti odelás takový to más nebét nevericé Tomás......hezke den p.s.

  OdpovědětVymazat
 28. Podezření na pravdu se tutlá

  OdpovědětVymazat
 29. Byl jsem kritizován za svůj text 14. června 2020 11:02, a to ve dvou věcech:
  1. Pokud by Falcký zvítězil, nebyli bychom spolkovou zemí Německa, ale nebyli bychom vůbec. Čechy by byly součástí Saska, mluvilo by se německy a český národ by zmizel.
  2. Čeští páni jsem měl psát v uvozovkách. Většinou česky nemuměli nebo mluvili jen lámanou češtinou. Navíc to byli zbabělci, jak plyne z jejich proseb císaři po bitvě (Roudnický dokument).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:17
   Vaše právo na názor nebudu popírat, ale trhněte si nohou.

   Vymazat
 30. Sice toho tady bylo napsáno hodně, ale to nejdůležitější tu nezaznělo. Kdo J M E N O V I T Ě se o tuto prasečinu zasloužil, k bourání to sice vědět nepotřebuji, ale při defenestraci by tací dobytkové chybět určitě neměli, chcete-li.
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětVymazat
 31. Katolické vyznání stejně jako komunistické za nic nemohou, za všechno mohou jenom falešní degenerovaní "katolící" a "komunisté" ...., degeneráti kteří se přidávají v každé době na tu správnou stranu ..
  Rozumní lidé vždy ty falešné šmejdy prohlédnou, hloupí podle nich posuzují a odsuzují všechny slušné katolíky a komunisty ..

  OdpovědětVymazat
 32. 10:19 zjednodušeně primitivové.

  OdpovědětVymazat
 33. Pokud máme přijmout Mariánský sloup jako součást naší historie, neměli by jsme adstraňovat ani Gottwaldy a Koněvy. Ti také byli součástí naší historie. A že komunisté nezacházeli s řadou lidí zrovna v rukavičkách? A byli Habsburgové lepší?
  Měřme všem jedním metrem.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.