Reklama

pondělí 1. června 2020

Profesor Ivo Budil: Mohli jsme být Rakousko, jsme periferie Západu. Tihle za to můžou. Ale už mají problémy. Velká šance, připravte se

Profesor RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. působí jako
vysokoškolský pedagog  (Trikolóra)
rozhovor s prof. Ivo Budilem
1. 6. 2020   ParlamentníListy
Po roce 1989 jsme nezaujali pozici v jádru světového ekonomického systému, ale jsme jeho využívanou periferii, říká ParlamentnímListům.cz konzervativní filozof, profesor Ivo Budil. ,, Výsledkem je přetrvávající odstup za nejbohatšími zeměmi světa, který by byl v případě normálního ekonomického vývoje již překonán, jak ukazují příklady Finska, Irska nebo států jihovýchodní Asie,” soudí. Vidí však, že ty kruhy, které u nás tento vývoj drží, ochabují. ,,Zahraniční patroni už nejsou tak silní jako dříve, nebo jsou zaměstnáni na jiných frontách. Mediální a politická rétorika ztrácí sebejistotu a přechází do hysterie svědčící o předtuše konce. Koronavirová epidemie zabránila v pokračování pouličního politického nátlaku,” uvádí profesor Budil.


Často se nyní hovoří o „předkoronavirové“ a „pokoronavirové“ době. Má to opodstatnění? Bude tato pomyslná hranice podle vašeho názoru dělit svět i globální trh?

Historické mezníky mají různý smysl. Některé jsou voleny, protože jsou spojovány s konkrétní významnou událostí, například vypuknutím Francouzské revoluce nebo první světové války. Jiné proto, že došlo k určitému historickému prozření. Lidé si náhle uvědomili důsledky historického procesu, které nebyly dlouho většině z nich zřejmými. Koronavirus spadá do druhé kategorie. Průběh epidemie a přijatá restriktivní opatření zviditelnila globální trendy probíhající přinejmenším od skončení studené války a spočívající v novém přerozdělení světové politické a ekonomické moci. V údobí 1750 až 1830, které historik John Darwin nazval eurasijskou revolucí, se Západ v důsledku průmyslové revoluce a vojenské nadřazenosti stal světovým hegemonem na úkor Číny, Indie, Persie a Osmanské říše. Nyní se těžiště globální moci vrací opět do východní a jižní Asie. Všechny dílčí politické, kulturní a sociální události, často velmi dramatické, vyplývají z tohoto širšího historického rámce. 


Existuje rčení „lépe už bylo“. Obávám se, že je však pesimistické a frustrující již z podstaty. Když si ale vezmeme, jaké výzvy jsou před námi, nemoci, studená válka, sucho, máme se bát nebo alespoň obávat, či být „jen ostražití“?

Podle anglického historika Arnolda Toynbeeho představují právě výzvy zdroj síly civilizací. Úspěšná civilizace disponuje tvořivou a energickou menšinou, která je schopna pružně reagovat a adaptovat se na různé náročné historické výzvy. Jestliže civilizace není schopna takovou menšinu vychovat, začne stagnovat a upadat. Historické výzvy tak pravidelně prověřují vitalitu různých civilizací a umožňují vzestup silných společností a marginalizují či odstraňují slabé. Arnold Toynbee v tomto smyslu poznamenal, že civilizace nejsou zavražděny, ale páchají sebevraždu, když rezignují na překonávání historických zkoušek.

Německý historik Oswald Spengler tvrdil, že každá civilizace má podobně jako organismus vyměřený životní cyklus, z něhož se nelze vymanit, přičemž právě prožíváme podzim Západu. Arnold Toynbee s ním nesouhlasil. Vždy podle něj existuje možnost překonat úpadek a zabránit zániku. Je třeba zbavit se ideologických směrů a životních způsobů, které ochromují západní myšlení a racionální a pragmatické jednání, a oddat se, řečeno s Fridrichem Nietzschem, „radosti z osudu“ tak, jak to dokázali naši předkové, když ve zdánlivě bezvýchodných situacích vzdorovali arabské, mongolské nebo osmanské invazi nebo smrtícím epidemiím a hladomorům a vybudovali civilizaci, která přinesla člověku největší míru svobody, důstojnosti a materiálního blahobytu v dějinách. Pak může být Západ zachráněn. 
 

Po sametové revoluci naše společnost do značné míry obdivovala Václava Havla. To se vytrácí. Pravda a láska se jeví jako otřepané klišé, na které málokdo slyší. Je porevoluční nadšení a entuziasmus ztracen, nebo je pouze zakryt mediálními štvanicemi a pesimistickými zprávami?

Jsem přesvědčen, že obyvatelstvo českých zemí stále disponuje potenciálem potřebným k tomu, aby uskutečnilo zásadní hospodářskou a morální proměnu České republiky, a že historická chvíle je k tomu příhodná. Česká republika by se měla zařadit v dohledné době do stejné kategorie zemí, jako jsou Dánsko, Finsko, Rakousko nebo Nizozemí. Jakýkoliv jiný výsledek lze pokládat za historické selhání a plýtvání našimi silami, nadáním a prací.

Osudovou chybou v ekonomické oblasti po roce 1989 bylo podcenění povahy globálního kapitalismu, který je hierarchický a sociálně darwinistický. Namísto toho, abychom prostřednictvím promyšlené a dlouhodobé strategie zaujali a udrželi postavení v jádru světového hospodářského systému, stali jsme se součástí využívané periférie.

Výsledkem je přetrvávající odstup za nejbohatšími zeměmi světa, který by byl v případě normálního ekonomického vývoje již překonán, jak ukazují příklady Finska, Irska nebo států jihovýchodní Asie. Tento stav je bohužel podporován výraznou částí současného politického, mediálního a akademického establishmentu, který je nastaven tak, aby nás udržel v periferní pozici a v zárodku zabránil formování nové národní elity. Zdá se nicméně, že zmíněná mocenská struktura začíná ochabovat. Její zahraniční patroni už nejsou tak silní jako dříve nebo jsou zaměstnáni na jiných frontách. Mediální a politická rétorika ztrácí sebejistotu a přechází do hysterie svědčící o předtuše konce. Koronavirová epidemie zabránila v pokračování pouličního politického nátlaku.

Další vývoj může připomínat dekolonizaci, kdy mocenský zvrat vyústí do dlouhodobé stagnace či do studené až horké občanské války, nebo naopak do nalezení národního konsenzu a následovného všestranného vzestupu. Precedenty z minulosti, z roku 1938, 1968 nebo 1989, kdy byli občané dnešní České republiky schopni v pozitivním smyslu alespoň na několik dní sdílet vysoce emotivní pocit kolektivní sounáležitosti, nám dodávají naději a optimismus. 
 
Pravda a láska jsou krásná slova, ale bohužel takzvané pravdoláskařství se stalo pejorativním označením pro ideologii či soubor postojů a chování, který je symbolem tragického rozdělení obyvatel České republiky na dva zcela hodnotově se rozcházející tábory. Takzvané pravdoláskařství postupně splynulo s aktivistickými progresivistickými směry přicházejícími ze zahraničí, což má devastující účinky na zdravý rozum, svobodu slova, toleranci a pragmatismus v českém veřejném prostoru.


Jak často v našich hovorech varujete, jihovýchodní Asie, „asijští tygři“, udělují západní civilizaci políček za políčkem, a to nejen v oblasti ekonomiky. Jako kdyby se západní Evropa a EU zakonzervovaly...

Dynamicky se rozvíjející státy jihovýchodní Asie pouze využívají svého potenciálu tak, jak to v uplynulých staletích činily evropské země. Pokud jde o Západ, výše zmínění historikové Arnold Toynbee nebo Oswald Spengler se ve svých historických analýzách shodli, že civilizace se ve stavu stagnace může nacházet celá staletí, nebo dokonce tisíciletí. Gabriel García Márquez sugestivně nastínil obraz takové komunity zakleté v bezčasí v románu Sto roků samoty. Západní společnost může upadnout na dlouhou dobu do obdobné strnulosti a konzervativnosti, která byla dříve spojována s Orientem. Nebezpečí spočívá v tom, že paralyzované společnosti neschopné vzepětí a účinné obrany se zpravidla stávají obětí svých asertivních sousedů. V případě Evropy dobře víme, kdo by nás v takovém případě .....


29 komentářů :

 1. Tenhle sečtělý profesor by měl přestat louskat knihy plné názorů tzv.filosofů mlátících prázdnou slámu a snít o jakémsi "národním konsensu", který neexistuje a pokud kdy byl, tak byl a je s urputností čím dál větší likvidován silami, které určují veškeré dění ve světě a jeho směřování prostřednictvím globalizace a jejího prosazování dílčími technologickými nebo sociál-konstrukčními prostředky.
  Tenhle profesor je snílek mimo realitu, čte nesprávné, řekl bych nepotřebné, ba od pravé podstaty dění odvádějící knihy, on je naprosto "konceptuálně negramotný"...
  On ví, že jdeme špatným směrem, ale naprosto nemá potuchy proč a kdo a kam nás lidstvo vede...
  Celé to jeho bádání je jen pouhé snění a jeho studenti jen autističtí slepci bez možnosti cokoli prakticky ovlivnit...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.23 Bohužel máte pravdu !

   Smazat
  2. Anonymní1. června 2020 9:23
   Také nesouhlasím se všemi názory autora. Ale vítám jeho článek, jako příspěvek do diskuze, jak po globalizmu. Na to je třeba se zaměřit a hledat ten konsensus, nebo národní zájem. P.K.

   Smazat
  3. Jo. Tohle pochopil Putin a proto si ve státě zavedl politiku jakou zavedl. Ovšem to jaksi není vhod bezhraničným kapitálovým globalistům, proto ječí a plivají jak mohou...

   Smazat
  4. 9:23 Souhlasím a připojuji,že tento pán kromě toho,že žije zřejmě mimo realitu,patří mezi lidi,kteří se bojí slova kapitalismus jako čert kříže!!

   Smazat
 2. Mohli jsme být Rakousko a nemuseli být Češi, ale zdatní rakouští nacisté? Pěkně děkuji - to už jsme mohli být také Velkoněmeckou říší a těch pár urputných zatvrzelých Čechů mohlo žít v nějakém tom koncentráku v Ohňové zemi. Ale stále máme šanci díky Asii, která nemá ambice analogické té staro i neonacistické "civilizované E a EU". Budoucnost Světa je na východě a my máme štěstí, že jsme mu blíže než ostatní státy, chtivé válek a masového vraždění. Ne všichni, ani v Evropě nejsou zaláskování do teroristických válek proti chudším, ne všichni v Česku staví svou existenci na okrádání druhých!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale no ták... Mohli jsme být Rakouskem a jsme periférií je metafora, asi jako mohli jsme být Davidem (myšlen ten, co sejmul Goliáše), stali jsme se trpajzlíkem.
   P. S. Budoucnost světa je na Východě? A to jako na Středním, Blízkém, nebo Dálném? Bla... bla... bla...
   Já si doteď myslel že ve změně myšlení, nezávisle na tom, odkud ten svěží vítr zavane. Hm... A myslím si to dál.
   Hledat musíme v sobě, ne tam či onde, stejně jako začít musíme u sebe. A to nemyslím jako akademický blábol.
   Jenže, až ten okamžik nastane - a on nastane, jak optimisticky věřím - už tu, vzhledem ke svému věku, nebudu. A možná je to tak dobře.
   Protože až ten okamžik nastane, bude ho provázet krveprolití. Tak tomu vždy bylo, a bude dál - každá velká společenská změna jím byla provázena a, svým způsobem, posvěcena.

   Smazat
  2. V pubertě mají lidi sklon odmítat to co je doma a své rodiče ve kterých kdysi viděli svůj velký vzor najednou ignorovat. To je běžné. Mnoho lidí když v životě "šlápne na hrábě" s pohrdaním toho co je doma časem přestane. Je však mnoho nepoučitelných a nikdy z toho nevyrostou. "Mohly jste být jak Rakousko". Fúúúj fašisty! Nikdy! Radši se šikmookejma Maoistama, nebo Stalinistama, nebo třeba černého otce Baracka Obamu z bíleho domu:-). Každý je strůjcem svého (ne)štěstí, alespoň přitom nebrečte jak báby. Koukal jsem na "Černí baroni". Když už dnešní mladí nemusí sloužit v Rakouskouherské armádě jako kdysy "Dobrý voják Švejk", z koho si teď budem dělat p(i)rču? Jedině z vlastní armády! Takový národ nevymyslíš, takový národ existuje:-).

   Smazat
  3. Na ja, ALTE KAMERADEN auf dem Marsch durchs Land... Herr 10.00, skládat kosti na bojištích Ostfontu, rheumatici raději v teplíčku v Afrikankorpsu...
   Milovníci Švejka také pomlouvají naši SLAVNOU RAKOUSKOUHERSKOU ARMÁDU - protože to byla NAŠE armáda, a dostávala třeba posledních 7 dekád jenom přes držku, ALE BOJOVALA ZA VATERLAND... a za co bojuje (když bojuje) operetní sbor řízený formálně MO ČR?
   Jejich nasazení připomínají pro ČR přínos Kalouska s tibetskou vlajkou při státní návštěvě z Pekingu.

   S příchodem Legionářů do československé Armády se ZTRATILA ČEST, kterou do té doby udržovali důstojníci - veteráni RU armády věrní Otčině až do konce, do císařského rozkazu, kterým je Císař Karel I. zprostil přísahy (a nařídil jim vstoupit (se ctí!) do národních armád). Od té doby si armáda "nepicla" kromě pod cizím velením.

   Smazat
 3. "Takzvané pravdoláskařství postupně splynulo s aktivistickými progresivistickými směry přicházejícími ze zahraničí, což má devastující účinky na zdravý rozum, svobodu slova, toleranci a pragmatismus v českém veřejném prostoru."
  Krásná definice, ne? Měli by se nad ní zavčas zamyslet účastníci připravovaného pochodu Prahou!

  OdpovědětSmazat
 4. jen (9:23) pokračujte, kritizujete bravurně, jen (stejně jako autor) bezvýznamově ;-((

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, lidem, kteří vědí lautr hovno, neb jsou "konceptuálně negramotní" je cokoliv říkat zbytečné,ty jen "pravdoláskařské" bláboly osloví...v tom máte pravdu...

   Smazat
 5. Jo jo pravdoláskaři jsou lžinenávistnící a nejhorší nepřátelé pro Čechy. Ono by všechno šlo kdyby byly ve vládě vlastenecký politici a ne euhujeři.

  OdpovědětSmazat
 6. Kdo chce poznat co se děje a souvislosti tak čti...
  Daj mi tento vrch. Walter Veith. CZ.SK . POZNEJTE PRAVDU...zednářství až po J.F. Kenedyho
  https://www.youtube.com/watch?v=u0qQOyJPdYU&list=PLGZGAW4bbAU83FCIRVGPeKW9b7BPJb2o0&index=4

  OdpovědětSmazat
 7. Neříkám, že to co ten pan profesor říká, není zajímavě, ale přijde mi to takové moc akademické a odtržené od reality.

  OdpovědětSmazat
 8. Je to asi proto, že nemalá část občanů nemá smysl pro samostatnost a z ní nutnou odpovědnost. Proto stále hledá staršího "bratra".

  OdpovědětSmazat
 9. Proboha, už při pouhém pohledu na ty z dovedy z listopadu 89 bylo jasné, že budeme vším možným, jen ne, nějakým tím ekonomickým tigrem, který někoho dožene a předběhne. Hlavního cíle bylo dosaženo máme tu kapitalismus, Havel proti své vůli dostal Lucernu, církev dostala zpátky majetek, který získala díky robotě a desátkům našich předků, feudálové podobně, tak za čím se ještě honit. Nebo, že by tu někomu ještě něco chybělo ?. Možná sudeťákům, ale na ty se určitě taky dostane.

  OdpovědětSmazat
 10. Profesor je asi ešte mladý a niekto by mu mal vysvetliť, že v 89-om sme nevybojovali slobodu, ale prehrali studenú vojnu.

  OdpovědětSmazat
 11. Mám pocit, že celá tzv. česká pravice naši samostatnost už léta tvrdě odmítá. To není pouhé tvrzení, ale doložitelný fakt. Němci budují s Ruskem Severní proud 2, zatímco pražské elity se snaží zaujmout tím, jak dvě třetiny světa nenávidí! Rakušané s Němci vesele obchodují s Čínou i Ruskem, zatímco u nás je momentálně v módě chronický antibolševický fanatizmus a co hlavně - jeho mediální a pouliční projevy. Mnozí havlisté to zřejmě vnímají úpřímě, zatímco pár vykutáleným zde jde výhradně o cestu k moci - i přes jejich prohrané volby, tedy vadí jim obyčejná demokracie, kterou jsou ochotni akceptovat už jenom v případě vlastního volebního vítězství.

  Západní svět hledá další nové kšefty s Čínou, zatímco Kalousek, Fiala, Němcová a spol. tyto falešné symboly spasení demokracie a svobody s tibetskou vlajku v ruce zuřivě řvou právě proti té samotné Číně, se kterou náš údajný vzor západ dnes tak čile obchoduje. Protiřečí si. Jasně. Je zde naprosto zřejmé, že je to právě demoblok, kdo začlenění k západu odmítá a jeho skutečný cíl je směr Ukrajina a Majdan, tedy vzájemná nenávist a následná občanská válka.
  Namísto prosperity České republiky boj za práva trpících menšin všech zemí, na které ukážou byznismení prostřednictvím svých neziskovek prstem - atomové a ekonomické velmoce nevyjímaje. A že těch trpících menšin na světě je! V každé zemi několik! Stačí si jen vybrat! Vše je pak nádherně dekorováno chronickým udavačstvím Pirátů přímo v Bruselu. A hezky rychle za tepla!
  Vítejte tedy v ČR L.P.2020!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, Němec sice na Rusa a Číňana nadává a nutí k tomu ty naše pitomce, ale přitom s ním čile obchoduje, aby na šuntech i důležitých věcech od nich prodejem k nám řádně vydělal !!! Jako třeba zemní plyn z Ruska, nebo spotřební a průmyslové i strojírenské zboží z Číny.
   Je to ze strany těch Kalousků a Němcových, ale hlavně jejich voličů a podporovatelů čistá debilita...

   Smazat
 12. Jsme exportní země, naše výhoda je v levné pracovní síle, protože když se budou mít dobře exportéři, máme se dobře tím pádem i my. Je to také daň za nadhodnocenou měnu. Západní platy si musíme zasloužit bud zvyšováním produktivity práce. Nelze pracovat komunisticky a mít západní mzdy. V Zairu také lidi nejezdí v jaguárech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. června 2020 16:23
   Bohužel, Vaše teorie nefunguje. Exportéři se mají dobře, ale my nikoliv. Ta produktivita, je pohádka, jenom aby se něco plácnulo. V Čechách i na Slovensku jsou nově postavené automobilky, ve kterých je produktivita větší, než v některých starších západních provozech. Ale plat je zde přesto třetinový, oproti těm západním.
   S tou nadhodnocenou měnou, si už děláte úplně legraci? P.K.

   Smazat
 13. České země prokázaly, že mají schopnost technicky a technologicky vyniknout nad okolními, konkurenčními zeměmi. To nám dává příležitost, být také vojensky soběstační, tedy být respektovanou zemí. Nikoliv, pouhým rezervoárem pracovní síly pro Němce, jak je tomu v současnosti. Síla Německa a zkorumpovanost našich politiků, je tou příčinou, proč nevyužíváme náš potenciál.
  Je třeba volit politiky, kteří mají jasno, co je naším národním zájmem a mají tu průraznost, za tím jít. I když to zrádci národa, budou označovat za extrémismus. Měli jsme silnou tradici ve strojírenství a na tu bychom měli navázat. To je základem naší dřívější výroby obráběcích strojů, tkalcovských stavů, turbín pro elektrárny, automobilů, tramvají, letadel i zbraní. Máme i výzkumné kapacity, abychom to rozšířili o pokročilou optiku a elektroniku. Chybí nám jenom ti politici s vizí. P.K.

  OdpovědětSmazat
 14. Češi víc poslouchají cizí našeptávače než vlastní selský rozum. A když vystoupí o pár stupínku výš a mají možnost
  "přivýdělku", zapomenou na slušnost a jdou za mamonem jak osel za mrkví.

  OdpovědětSmazat
 15. Budilovsky super-nadhled.
  Zapomina na nejednoduchou geografickou a geopolitickou pozici Ceska.

  OdpovědětSmazat
 16. Nemohli jsme se stát Rakouskem v tom přeneseném smyslu, který má autor na mysli, protože nám byla jednoznačně určena za dané konstelace úloha polokoloniální země, či přímo koloniální. Ti, co zaplatili ty všechny "disidenty" a netřeba říkat, že to všechno přišlo z východu a nebo z našich hlubin, chtějí zpátky "svoje peníze". To byla ta koupená část "elity", která nechtěla stejně jako ti, jejichž představitelem v Sovětském svazu se stal Gorbačov, řídit stát a nemít za to "skoro nic". Nechtělo se jim řídit stát pro všechny, oni chtěli mít co nejvíc jen a jen pro sebe. Stačí se podívat, kdo a jak a kdy a s kým a co.
  Nemohli jsme se stát Rakouskem, protože to ani EU nemá a nikdy neměla v žádném plánu. My jen překážíme a vždy jsme překáželi tažení "ideí civilirastrie" přes nás "přímo" do Ruska. My přece musíme "Evropě" zaplatit za to, že nás tak těžce dostali zpět do svého lůna. Kdo zná trochu více historii První republiky a její politický a hospodářský život, ví, že my jsme sice byli průmyslovou zemí se špičkovými pracovníky, ale životní úroveň byla na chvostu celé tehdejší Evropy. A k tomu přece musíme v zájmu historické Deutsch spravedlnosti směřovat. Nesmíme mít přece vyšší životní úroveň než chudáci Němci, nesmíme být tak chtiví a vyrábět co se dá sami, abychom mohli třeba Německu ukázat i dlouhý nos. Ne, nemohli jsme se stát "tím Rakouskem", protože už tehdy v 89-tém si začali brousit zuby všichni možní paraziti od Sudeťáků až "ke kapitánům kapitalistického průmyslu prodeje do cizích rukou" na vše, co se jim dostane do dosahu zraku a chapadel jejich zrůdných mozků!

  OdpovědětSmazat
 17. Bohužel jsme už v tak velkém průseru,že se z toho už nikdy nedostanem.Ze svých opratí nás už nepustí.

  OdpovědětSmazat
 18. Kam chcete dojít s našim státem jinam, než na hnojiště dějin, když si volíme taková individua jako starosty či primátory, kteří se zviditelňují svojí blbostí do celého Světa. Pak si Svět myslí, že když máme takové idioty jako Vůdce, zač může český stát a Čech stát. A tak máme jen ve větě ostudu, jako největší blbci nejen EU. Dosud nás brali jako Švejky, ale nyní nás Svět začíná vnímat jako neeedukovatelné idioty - díky Novotnému..... Máte z toho také radost, jako on?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.