Reklama

čtvrtek 11. června 2020

Retro: Operace „Nemyslitelné"

Pavel Krasnov
11. 6. 2020  Zvědavec
Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo.

Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR hned v létě roku 1945, plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli.Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů na sovětská vojska... Zatím o tom ještě málokdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán „pravděpodobných spojenců", proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit.

Podle oficiálních modelů historie pozdního SSSR skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány, tehdy byl v kurzu „boj za mír", ve vyšších vrstvách uzrávalo „nové myšlení" a legenda o „čestných spojencích - USA a Velké Británii" byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár - a tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože tu už není Sovětský svaz, kterého se obávali.

Na začátku dubna 1945 před samotným koncem války Winston Churchill, ministerský předseda ruského „spojence" Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na SSSR - operaci „Nemyslitelné". Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na SSSR proveden po vzoru Hitlera - nečekaným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm anglických a amerických divizí bez jakéhokoli vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 - 12 německých divizí, které „spojenci" drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři: připravovali je k nové válce se SSSR. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného „křížového tažení" se měly zúčastnit i další země, například Polsko a po té Maďarsko... Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci SSSR. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler v plánu Barabarossa - na hranicích Archangelsk-Stalingrad.

Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem - totálním zničením velkých sovětských měst: Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery létajících pevností". V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburk, Drážďany, Tokio,... To se chystali učinit se svými „spojenci". Tedy obvyklý obraz: nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost - to je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii.

Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie, a příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí SSSR nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin.

Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měly tehdy vůči SSSR absolutní převahu: v minonoscích 19x, v bitevních lodích a velkých křižnících 9x, ponorkách - 2x *. A více než sto letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně SSSR. "Pravděpodobný spojenec" disponoval 4 vzdušnými armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoli nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo co se týče bombardování nesrovnatelně slabší.

V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje "spojencům", a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na SSSR.

Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty stratégů ukázaly, že bez nečekaného úderu by SSSR nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky: potřebovali totiž SSSR, aby rozdrtil Kwantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté.

Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale SSSR opět zvítězil, nepoddal se. Nyní se na Západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako „odpověď" na „sovětskou hrozbu", na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy.

„Existovaly v té době v sovětském vedeni plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizači armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stavy armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl Výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 - 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm (Dánsko) a v prosinci roku 1947 z Bulharska ...

Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně... Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské university D. Erickson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, „proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly; dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné: je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření(Ržeševskij Oleg Alexandrovič, Vojensko-historický výzkum)

Výtahy z rozhovorů s nejvýznamnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem.

Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí „sir" Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu.

V prohlášeních adresovaných Stalinovi se "modlil, aby Anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět" a přál „naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku". Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzívu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoli zavázán.

Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabavených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmísťoval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku-Holštýnsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranou německé jednotky, které se vzdaly bez odporu, a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci „Nemyslitelné" - napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 - 12 německých divizí. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945.

V jejich plánu byl jasně řečeno: sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léků vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. SSSR čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánů Britů čekal osud Drážďanech, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí.

Americký generál Patton velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté v Jaltě, a půjde dál. Na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko - a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než "následníky Džingischána, které je třeba v Evropě zlikvidovat". Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty.

Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety Angličané část svých archívů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu "Nemyslitelné". Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat...

Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 - 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory.

Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala: Němci ustupovali na východ bez odporu. Jejich taktika byla následující: udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení „sovětské hrozby" visící nad Evropou.

Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína.

Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo, kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandera (italské divadlo vojenských operací) kvalitněji plánovaly své akce, gramotněji uskutečňovaly koordinaci sil a prostředků, a strávily méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Ale podle Churchilla "sovětský mouřenín udělal svou práci, a měl by být odstraněn".

Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřely z tváře Země Drážďany a pak se prošly po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války.

Jedním z hlavních cílů náletů na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané, o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý - piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz Marshalla a Legy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou - všechno obrátili v prach.

Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe: byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rébusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla.

Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující: Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy třetího Evropského oddělení Ministerstva zahraničních věcí SSSR a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou.

Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linií, která byla dohodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl: "To není správné. Pošlete telegram spojeneckým mocnostem." A diktoval: „Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón." Dne 12. dubna (v den úmrtí Roosevelta - pozn. překl.) dostaly americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce: všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Po té následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. 23. dubna pakTruman na shromáždění v Bílém domě řekl: „Dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy, a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci." Stanovil si cíl "dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly".

Truman byl blízek tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády, s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo "Nepředstavitelný" plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly: V případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kwantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinawě. V důsledku toho pak Američané ztratí jeden až dva miliony lidí.

Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve Státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. "Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme," uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu.

Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké - ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný: blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit.

Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán "Nemyslitelné" padl. Druhým - berlínská operace. Za třetí: Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý - samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byli příliš silný.

Všimněte si, že Spojené státy nejen že Anglii nepozvaly k účasti na této válce, ale vytlačily ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno shrnul dohromady, když řekl: „Vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi." Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall nebo Patton nebo kdokoli jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobýt Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol - zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán „Nemyslitelné", tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více!

Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty - byly odtajněny před 5-6 lety - když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán „Nemyslitelné" a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele.

Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov.

Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprevě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat Seelowské výšiny a prolomit - s těžkými ztrátami - sedm linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbou, což mnoho z nich zaplatilo životem...

Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka: nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý! Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků...

Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům "Nemyslitelného" palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi.

Nesporné je jedno: bitva o Berlín zchladila mnohé horké hlavy, a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře pětačtyřicátého na Západě víc než dost. Například jeden z nich - již dříve zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu, s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval "potomky Džinghischána", pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jedině "barbaři" a „divoké opice". Zkrátka teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu.

Útok na Berlín a instalace vlajky Vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války. Tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačil konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva.

Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen: nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale... nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v jednačyřicátém stanovenou tézi: hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává.

Samozřejmě že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení „spálené země", kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců, „pobrat trochu víc"j- tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než čtyři pětiny výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě, a dokonce i pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc km, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady.

Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoli hanění - průvodce všech válek - ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo.

Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze "nedobitých a nenapravitelných", k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vítězů, nebyl tak málo. Berlín padl 2. května, ale "místní boje" trvaly ještě dalších deset dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že „jemu vždy přálo štěstí". Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do jedenáctého. Tam se proti sovětským vojákům stavěly oddíly esesáků z patnácti zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté...

Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást Den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu „Nemyslitelné". Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: „Ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem." Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května v 2:45.

Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května za účasti SSSR a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na Dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen.

Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej ztvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, "očištěný" od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn, jako by nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši! Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy.

Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu Vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci pětačtyřicátého. V Moskvě se, jak známo, Vítězná přehlídka konala 24. června.

Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu (25. března 1945) prezident varoval: buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V popředí měl nadále být - "Pax Američana".

I když Truman věděl, že SSSR vstoupí do války s Japonskem - Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum (8. srpen) - přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože, Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu SSSR vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu, a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku "August" z Postupimské konference, dal Trumen do USA Eisenhowerovi příkaz: připravit plán pro vedení atomové války proti SSSR. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do Států v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: „Po setkání se Stalinem jsem si více než kdy jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný." 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokárání: "Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme "Pax Američana", který bude odpovídat na 80 procent našim návrhům.

Válka probíhala dál, neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán "Nepředstavitelné" se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a SSSR nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili Den vítězství 9. května 1945 před americkým velvyslanectvím, řekl:

„Jásají... Myslí si, že válka skončila. Jenže skutečná válka teprve začíná."

Ptali se Trumana: „Jak se studená válka liší od horké?" Odpověděl: „Je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky." A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit SSSR z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii... Ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě SSSR.

Podle tvrzení amerických historiků, měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti SSSR. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů - námořních, vzdušných i pozemních sil.

Byly tam dva podpisy, třetí chyběl.

A to jen proto, že vítězství nad SSSR by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit...

54 komentářů :

 1. Komentář? Co dodávat k faktům, další fakta? To už je nadbytečné. I toto je pro vymyté mozky nad jejich možnost stravitelnosti. Znovu opakuji - definice fašismu je tato: Spojení moci korporátní a moci finanční s mocí politickou = fašismus. Proboha, přemýšlejte o tom

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na tu definici se zapomíná, vůbec je dnes módě překrucovat pojmy a vytvářet stále neurčitější dojmy které mají jepičí životnost podle potřeby manipulace.

   Smazat
  2. Kdysi bych řekl, že pro 75% lidí nepochopitelné. Dnes? Vyjma lidí v důchodovém věku, nebo těsně před ním (kteří se ještě chodili do škol učit) všichni, a z těch v důchodovém věku oněch 75%.
   Tak že čtvrtina z čtvrtiny, což nám dělá asi 7% populace.
   Zbytek má hlavu pouze na to, aby si měli v zimě na co narazit kulicha. Bohužel.

   Smazat
  3. Je jedno, jak tomu budete říkat. Slova jsou jen slova a nálepky. Faktem je, že Západ se snaží již více než sto let, od roku 1917, ovládnout Rusko, ať je tam režim jakýkoliv. Příležitost s Jelcinem prošvihli, ale teď se stále více pohybujeme na hranici otevřeného konfliktu, do kterého bychom tentokrát, díky členství v NATO, byli plně zapojeni i my. USA se hodlají zaměřit především na Čínu. Hluboká ekonomická krize, která se neodvratně blíží, byla vždy kritickým obdobím. A zbraní je všude dost, přímo přebytek.

   Smazat
  4. 23:41 - mejlíš se - ne 100 ale minimálně 400 let - švédové, napoleon ...

   Smazat
  5. 6:08 ještě přátelé Poljaki

   Smazat
  6. Veřejnost o tomhle dokumentu vůbec netuší:

   https://www.youtube.com/watch?v=9OU8wqdrysc&feature=youtu.be

   Smazat
 2. Stewart Steven : Výbušnina - Operace CIA Splinter Factor.
  Tam je pokračováno, těmi jinými prostředky.
  „Fascinující a úděsné, Stewart Steven vydoloval historii, která nahání hrůzu.
  John le Carré.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zatím zachraňuje nás i celou planetu, že se najde alespoň jeden rozumný a chybí "třetí podpis". Kéž by to vydrželo.

   Smazat
  2. Vydání z roku 1974 je v češtině ke stažení na
   www.ulozto.cz
   Někdy před dvěma roky vyšla v češtině v novém překladu.

   Smazat
 3. Je mi jasné proč autor článku nejde do detailů. Tento plán vymyslel a navrhl Churchillovi generál Patton. Americký fašista a také ten, co před ním hopkají v květnu plzeňáci. Když se o tom dozvěděl americký prezident, nechal ho v roce 1946 zabít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. patton - velkej obdivovatel nacismu - byl ukončen v říjnu 1945 náklaďákem ?

   Smazat
  2. 22:01
   Nehopkají plzeňáci, ale podpindosníci, kteří využívají přerostlé fracky, hrající si na vojáčky, historií nepolíbení.

   Smazat
  3. Tak především - kolem památníku s Pattonem a okolo doprovodných opičáren nehopkají jen obyvatelé Plzně, ale především nezanedbatelná řada pražáků, mající komplexy a špatné spaní z povědomí, že "jejich" metropoli osvobodila RA. Ta Plzeň je pro ně takové šidítko, mající za účel otupit historická fakta, jimž jsou vystaveni. A snaží se jít ve své stupiditě ještě dál, takže podle nich se Praha osvobodila sama a nebo ji osvobodili Vlasovci. Jedno, že to bylo stádo zmetků a vrahů, důležité je nepřiznat skutečné historické události. To jsou samozřejmě z jejich strany nebezpečné hrátky.

   Smazat
  4. Patton byl ukončen v prosinci 1945 US Army náklaďákem...

   Smazat
 4. Jo přesně tak fašisté zůstanou fašisty i když mají ve znaku pruhy a hvězdy ptáka nebo něco jiného. Korporátní fašismus nám to neustále dokazuje. A jeho poskoci jsou největší trapáci a nuly.

  OdpovědětSmazat
 5. Romové jsou čeští černoši. Utlačovaní. Podpořte Člověka v tísni a po zabitých Romech pojmenujte ulice, píší aktivistky na vlně USA

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Romove-jsou-cesti-cernosi-Utlacovani-Podporte-Cloveka-v-tisni-a-po-zabitych-Romech-pojmenujte-ulice-pisi-aktivistky-na-vlne-USA-626998

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teď se horečně pátrá v archivech, aby byl nalezen aspoň jeden cigoš coby oběť policejní zvůle. Je to těžké...
   Ty slepice,které toto vymýšlejí, je nutno plně zaměstnat. V rámci feminizace třeba v uhelných dolech, ve stavebnictví nebo těžkém strojírenství. Dokonale vyšťaveny, přestanou mít roupy a nebude je bavit ani obrážení párty a mejdanů.

   Smazat
 6. Americký prezident Donald Trump schválil sankce proti činitelům Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), kteří vyšetřují či stíhají americké válečné zločiny.

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020061112063240-trump-schvalil-sankce-proti-mezinarodnimu-trestnimu-tribunalu/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je naučí...

   Smazat
  2. Ten Tribunál je.....MEZINÁRODNÍ OSTUDA,Chorvatských a Kosovský vrahy mají zákaz soudit,JEN SRBY JE VRAŽDIT POVOLENO!!!!!

   Smazat
  3. Pod všemi komentáři se podepisuji a vřele souhlasím, je to krutá pravda! Bohužel, 1917 jsme také patřili k nim, ale asi jinak to (bez Masaryka, Štefánika a USA) nešlo To "dubisko" - Rusko bylo v rozvalu.

   Smazat
 7. Hnus, hnus... A to sú naši "priatelia".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Povinně máme za kamarády kurvy, vnucované kurvami.

   Smazat
  2. Moji kamarádi nééé.

   Smazat
 8. Marně se sám sebe ptám, co dobrého náš současný vzor, USA světu za posledních 20 let dal. Napíše mi někdo alespoň 3 věci?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AIDS, LGTB, COVID 19.

   Smazat
  2. Zavedli demokracii v Korei,Vietnamu,v celé řadě latinskoamerických zemí,Iráku,Libyi........na Ukrajině.....
   Je toho snad málo ?

   Smazat
  3. 11:37
   Hlavně tu KRACII, demo potratil při vraždění Indiánů

   Smazat
 9. Sir Winston Churchill zkrátka jako vždy viděl dopředu. Čest jeho památce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:45
   Nelze schvalovat válečný plán Churchilla "Nemyslitelné", v kterém by umírali další miliony nevinných. To může jenom zasraný dobytek beze cti v životě, i po smrti.

   Smazat
  2. Vážený 6:45 - Sir Churchill patřil k nim, byl jedním z aktérů!! Čest památce, určitě, ale byl to anglický koloniální dobyvatel.

   Smazat
  3. 6:45 Taky fandím W.Ch i když dobře vím, že to nebyl holubičí pacifista. Pro jeho omluvu je důkazem oddanost k imperiu, pochopitelné v té době. Dodatečné kádrování mi připadá velmi povrchní a laciné. Malost nových soudců nad historii se projevuje v "exkomunikaci soch" a dodatečné dávání do kladby jejich originálů. Je to ubohé. Řada z nich odčinila své hříchy (které možná i nebyly) v průběhu II.sv.války. Novodobí a samozvaní Konyášové hodnotí osobnosti bez souvislostí, snad i záměrně a na politickou objednávku, jen aby se sami zviditelnili. Malost vychovává zase malost. U nás už počmázali sochu W.Ch. ještě, že tu nemá sochu Kolumbus, taky by to odnesl. Pánové,jestli toto je demokracie, tak já jsem papež.

   Smazat
 10. Kdysi mi na služební cestě v USA řekl jeden místní, že měl Patton dokončit 2. sv. vojnu a hnát Rusa zpět do Moskvy. Na to jsem mu nediplomaticky a po americké tradici odpověděl že Rus by z nich vytlačil "living shit". Byl by to masakr, ale Sovětský svaz by v konečném důsledku vyhrál. A tehdá měli lidé ještě svědomí a zřejmě by to ani veřejnost na západě nedopustila. K faktickým chybám v článku, Patton byl velitelem 3. armády, ne tankové brigády. A italské "divadlo" se z ruštiny překládá jako bojiště. Jinak je článek poučný a i když jsem mnohé již věděl dříve, tak neuškodí si o tom znovu přečíst, vždy je tam něco navíc. Věřím také, že na západě v té době sloužili v armádách také lidi se svědomím a že informace o operaci Nemyslitelné byly Rusům předány podobně jako informace o konstrukci atomové bomby. A na závěr, přoč mne nepřekvapuje, že v jednotkách které byly připravovány na provedení operece byli naši severní sousedé. Byli a jsou pořád stejnou hrozbou pro bezpečnost v Evropě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. myslím že tam jsou drobné nepřesnosti - můj táta rukoval na vojnu v listopadu 1945 - a vyprávěl mi že hlídali nějakej lágr aby ho lidi nerozkradli a kousek vedle byla ruská jednotka - a často si pro něco z toho co tam hlídali přišli a na vše vyžadovali bumážku že to neukradli - a odsunuli se v roce 1946 až když rozpustili ten obnovenej wehrmacht

   Smazat
  2. Naprosto s Vámi souhlasím a tu poslední větu o našich severních sousedech byl vytesal do kamene!

   Smazat
 11. Cena potravin letí nahoru, více než jinde v Evropě. Řada domácností začíná mít vážný problém

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cena-potravin-leti-nahoru-vice-nez-jinde-v-Evrope-Rada-domacnosti-zacina-mit-vazny-problem-627078

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je jenom začátek. Na konci prázdnin uvidíme ty "správné" ceny. HEJ HOU EU -vše si levněji koupíme...

   Smazat
 12. Děkuji za podrobnější výklad tehdejší velezrady kapitalistického Západu, který stejně více méně válku proti nacismu a Hitlerovi simuloval, jeho zájem, jako diktatury kapitálu byl samozřejmě shodný s Hitlerem v tom, že musí SSSR zmizet. To jen dál dokládá že velezrada v Mnichově a další paktování s Hitlerem - Británie ještě v Mnichově si padla smlouvou do náruče s Hitlerem- , Francie asi o měsíc později, Poláci již pár roků dříve.... Slováci, Chorvaté a další poskoci nacismu a Německa.
  No a současnost a štvaní proti Rusům a Rusku, Číňanům a Číně mají stále stejný základ: nenažranost a totální zločinnost kapitalismu, dnes již dalece překonávající, k čemu směřoval Hitler. Máme tedy na sebe být hrdí? Toto je ukázka toho EU/NATO nacismu a povýšení hitlerovského rasismu o třídu! Radost pohledět? Jaképak koncentráky, když my zločinní kapitalisté máme atomové, vodíkové a další bomby - proč tak nákladně svážet za dráty lidi, trávit je plynem a spalovat v pecích, když je to tak pro zbrojní techniku jednoduché. Víte jaká námaha to byla povraždit třeba těch 150 tisíc převážně žen a dětí v Drážďanech leteckým náletem na konci války, však si vzpomeňte na ten orientační úlet a bombardování Prahy nebo Brna - prostě bomba sem, bomba tam, přece nečekáte, že žoldáci jsou nějací humanisté a že kapitál má něco společného s lidstvím???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle toho, jaké platíme všem reparace, soudím že světovou válku jsme zavinili a po právu prohràli.

   Smazat
 13. To je tak, my starší umíme ještě z minula šetřit a vážit si všeho a ti mladí, co se umějí jenom na FB "sdílet", se to budou muset naučit! Jak jinak!

  OdpovědětSmazat
 14. Pěkný název "Nemyslitelné" přímo nadčasový, ano je to nemyslitelné, že s takovými šmejdy a podrazáky jsme na jedné lodi a jsme proti těm kteří zachránili lidstvo od hnědého moru a že ještě vůbec někdo může jít podporovat, ubožáka Novotného, Hřiba, nebo fašistu Mináře, nabízí se podobné slovo "Neuvěřitelné".
  Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale ještě že tam máme Jourovou, ta nás dostala na mapu Evropy...

   Smazat
 15. PROHLÉDNĚTE SI "HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU" A NÁZOR SI KAŽDÝ MŮŽE UDĚLAT SÁM. K TOMU NEPOTŘEBUJEME NÁPOVĚDU. PO SKONČENÍ TOHOTO DÍLU JSOU K DISPOZICI I DALŠÍ "HLEDÁNÍ....."VELMI HODNOTNÝ DOKUMENT.
  POSLEDNÍ SVOBODNÝ DOKUMENT ČT
  http://www.skrytapravda.cz/domaci/2468-proc-byla-za-pomoci-usa-v-ceske-televizi-zavedena-cenzura?fbclid=IwAR2D3LhkfWcWesZt7i3bHNAV_mHddG75Uo5aIj8QDCpTSwPsRclhqlfwvXY

  OdpovědětSmazat
 16. Uz jsem tady vicekrat napsal, ze Anglosasove se odjakziva vyznacuji neskutecnou podlosti a prolhanosti! Rusove je maji prectene, V4 stale jeste ne. Nejvetsi blbci jsou Psonci.
  Slovane ovladali v rannem stredoveku i uzemi Berlina a Rujanu. Zradou nemeckych knizat byli vsichni slovansti vudcove povrazdeni. Pozvali je k rozhovorum o vzajemne spolupraci. Po nasledovne pitce je zmasakrovali a Slovany ovladli, zlikvidovali, vytlacili na vychod. Sv. Vaclav byl stejnym vazalem nemeckych knizat jako je dnes Cesko vazalem USA. Vidite ty jejich lzi a podlosti vsude na svete? Skripal, Litvinenko, Russiagate, sestrel MH17, utoky chemickymi zbranemi v Syrii. Sadam, Asad, Gadafi. Ti vsichni to jeste nevedeli.

  OdpovědětSmazat
 17. S tou sochou: na Praze 6 se holt spletli.
  K odstranění je tu jiný kandidát.
  Black live metters - a nejen black.

  OdpovědětSmazat
 18. noviczech
  ...ti, kteří byli na západě u moci před sto lety, ti jsou tam stále u moci. Války byly, člověk je vedl vždy kvůli něčemu, majetku, moci, daně apod. Ale tito "ze západu", dokud "nesežerou" celý svět, nebudou spokojeni! No, uvidíme jak to vše dopadne, žádný strom neroste do nebe, říkávala moje matka.

  OdpovědětSmazat
 19. Pro většinu anglosasů jsme jako ostatní Slované lidmi nižší úrovně, rozhodně nepatřící mezi gentlemany v původním významu slova. A dohody se přece dodržují výhradně mezi gentlemany.

  OdpovědětSmazat
 20. Mě fascinuje kolik v tom jede lidí na základě vlastní blbosti, zadluženosti a touze po kariéře za každou cenu. Ostatně za protektorátu to nebylo jinak ale každý režim má tu smůlu, že se do funkcí vždy v takové době dostanou tupci. V podstatě i kdyby se snažili sebevíc, s materiálem, který si natahali do veřejných funkcí daleko nedojdou😁

  OdpovědětSmazat
 21. Právě poslouchám přenos z Veletrhu s vybavením do přírody, mají tam fantastický výběr, jen nevím kde najdou přírodu. Zrovna tak na mém televizoru mám fůru programů, ale krom dokumentů, sportu a National Geograficu si nemám co vybrat. Navíc svět se zdokonalil s cenzůrou proti rasizmu a už si nepustím Jih proti severu. Prostě pitomost vítězí. Snad už brzy budou na všech programech jen reklamy. Poslední kapkou, která přetekla mou toleranci, bylo zjištění, že Mahatma Ghandi byl rasista. Přitom technika kráčí mílovými kroky vpřed, ale intelekt se vydal opačnou cestou. Škoda.

  OdpovědětSmazat
 22. Při čtení tohoto článku i když jsem o tom už cosi četl jsem měl husí kůži. Ptám se. Existuje nějaká špína a podlost která není Západu vlastní? Ve světle těchto skutečností se jeví intervence pěti armád Varšavské smlouvy v roce 1968 jako oprávněný preventivní zásah. Nakonec události o dvacet let později to s plnou mírou potvrdily. A bohužel tím, že skončila bipolarita se stal svět nepřehlednějsi a tudíž nebezpečnější. Svět nebyl blíž nové apokalypsu než je v současné době. Komu za to můžeme děkovat ať si udělá každý svůj úsudek sám.

  OdpovědětSmazat
 23. USA a Západu se nedá věřit. Nakonec to cítíme na vlastní kůži jak se s námi jedná v EU. Ozřejmila se i zavilá nenávist, vůči Stalinovi a Rusku ze strany Západu a USA. Nikdy se nesmíří s vítězstvím Rudé armády a Slovany také nikdy nepřijmou mezi sebe jako sobě rovné. Nevím proč se tak vehementně mezi ně cpeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Víte, kdysi jsem s jedním rádoby intelektuálem, který studoval v Británii měl rozepři. Tvrdil jsem mu, že když pojede kolem Bajkalu, v každé vesnici najde nocleh zadarmo a ještě fajn lidi, kteří vás přivítají, jako vlastní příbuzné. A v takové pohostinnosti není Rusko zdaleka samo, kolega zažil to samé v Srbsku a zvali nás takto i v Bulharsku. Kdežto že Západu přesně opačné zkušenosti. V Rotterdamu na nás volali policajty a utíkali před námi. V Anglii identické zkušenosti. Ve Francii všichni nafrneni, jako by vládli celému světu. Věřím, že existují všude dobří lidé ale na Západě si prostě nikdo neznámého člověka do baráku nepustí, natož aby vám nabídli nocleh, když už se s vámi pustí náhodou dají do řeči. No a ten namachrovany frajer, který se upichl na krajském úřadu v teplém kanclu mi na mé argumenty a fakta z vlastních zážitků řekl jediné, že jsem socka. Víte, lidé jako tento blbeček ani nemají zájem o kontakt s lidmi z východu. Přirozeně jimi opovrhují a samozřejmě i námi, když jsou nám blíž, než jeho Západ. Nebyla to jediná rozepře. S takovými je to ztráta času. Nepřemýšlí, nesrovnavaji, berou vše tak, jak to do nich na elitní škole natlačili. Nic jiného na světě neexistuje i kdyby to měli na očích. A to je prosím takové vzdělání že západu brané jako něco lepšího. Za pár desítek let z nás budou totální nemyslící blbci. Zlaté socialistické školství. A přesně jak píšete, rovněž nechápu proč se mezi tyhle nadlidi cpeme, když námi všude opovrhují. Kamarád žije už 10 let v Německu, maká jako šroub a stejně jeho rodinu dodnes v ulici nemusí. Ale rasisti prý nejsou i když jim nestojí ani za pozdrav😁

   Smazat
 24. Dnes závidím věřícím, když vidím ten nesmyslný tanec lidstva, tak jít do kostela, vyzpovídat se a pomodlit se. Začíná mít smysl. Můj mozek je jen překážkou, nechce přijmout bludy světa a zrovna tak nechce předat svou odpovědnost za tento stav do božích rukou. Za naše průšvihy jsme odpovědní my.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.