Reklama

pondělí 15. června 2020

Východní Evropa se nemá před černou rasou téměř zač stydět

Tomáš Koloc
15. 6. 2020  kulturni-noviny
  (NR zasláno autorem)
Nastalá situace nám mimo jiné říká, že přišel čas vzkřísit listopadové heslo "Nejsme jako oni".
25. května tohoto roku v americkém Minneapolisu proběhlo policejní zabití černého občana USA George Floyda. (Dějinně synchronní je, že ten, který je provedl, se jmenuje Derek CHAUVIN – zatímco dobrovolný voják, z jehož jména vzniklo slovo šovinismus, protože za Velké francouzské revoluce proslul svým nasazením pro věc „čistoty národa“, se jmenoval Nicolas CHAUVIN!)


Bílý Churchill, rudý Koněv

Bouře proti antiafrickému rasismu se záhy projevily i v České republice. Po tolika bezmyšlenkovitých importech zámořské agendy do našeho východoevropského prostředí (jedna z knih reflektujících sametovou revoluci přišla se vzpomínkou, že tato série kulturních nedorozumění zřejmě začala už v roce 1990 během první návštěvy amerických průmyslníků v ČSFR, kteří naší vládě tehdy kromě jiného slibovali snížení míry nezaměstnanosti - jež v té době u nás vůbec neexistovala...) je ve své ideologické neomylnosti snad poprvé zaskočen i český mainstreamový tisk. Ten nyní neví, jak má mezi vejci korektně obtancovat osobnost, již doposud řadil do množiny "jednoznačně dobří hoši".

Zatímco socha britského premiéra Winstona Churchilla (jednoho z osvoboditelů zemí okupovaných Hitlerem včetně té naší, o němž ovšem jeho vlastní ministr pro Indii Leopold Amery právem prohlásil „Pokud jde o přístup k barevným, mezi názory Churchilla a Hitlera je těžko vidět velký rozdíl“) v Londýně byla během demonstrací postříkána sprejery, jeho socha v Praze, která stojí na symbolickém místě mezi Vysokou školou ekonomickou a Palácem odborů, byla performerem Nicolasem Prokopem právem doplněna o masku bílé tváře a tradiční středoafrický štít s kopím, upomínající na Churchillovy statisícové genocidy v Súdánu a v Keni i uměle vyvolaný hladomor v indickém Bengálsku, který stál okolo tří milionů životů (což je přibližně ekvivalent obětí stalinského hladomoru na Ukrajině). Sochař a umělecký aktivista Pavel Karous k churchillovské kauze v časopise A2larm dodává: „…Pokud bychom měli aplikovat stejnou logiku, jako jsme aplikovali na sochu generála Koněva (byl to sice bojovník proti hitlerovskému Německu ale jinde se dopustil zločinů), na Churchilla, měl by být stržen i jeho pomník na pražském Žižkově. Neříkám, že bychom měli. Tento komparace jen jasně dokládá, že pravicoví konzervativci, kteří budou Churchilla jistě bránit, tak ukáží svoje skutečné ideologické důvody pro stržení Koněva a postavení Mariánského sloupu. Tyto poslední rošády v pražských památnících totiž nejsou a ani nemohou být nápravou dějinných křivd, ale potvrzením mocenské převahy hyperkonzervativních sil ve veřejném prostoru…“

Není Evropa jako Evropa (ani ve věci vztahu k černé rase)

Jedním z dalších rozměrů dnešních černých bouří je názor pocházející z amerických akademických kruhů, že by se "bílé děti" nejen v USA, ale na celém světě, měly učit cítit kolektivní vinu za útlak černé rasy. K tomu za prvé konstatuji, že to by v amerických státních školách nejdřív museli povinně zavést předmět dějepis (takový předmět přinejmenším v osnovách amerických základních škol neexistuje, obsahují jen předmět Geography, což je integrovaný zeměpis a dějepis USA, tedy v českých poměrech ekvivalent předmětu Vlastivěda, vyučovaného pouze ve 4. a 5. ročníku ZŠ) a za druhé, že USA a západní Evropa by vzhledem ke svým dějinám v nejhorším případě opravdu něco takového zavést mohly. Kupříkladu proto, že ještě v roce 1961, kdy v hlavním městě Belgie už čtvrtým rokem sídlily evropské unijní orgány, poslala belgická vláda své ozbrojené útvary, aby zavraždily premiéra své nově osamostatněné exkolonie Kongo Patrice Lumumbu - ale co se týče našeho východoevropského prostoru, tou samou dobou už v Moskvě rok existovala Univerzita družby národů pro studenty z koloniálních zemí, která obratem získala Lumumbovo jméno. Je to paradox, ale východní Evropa alespoň co do svých hlav a své inteligence se (při všech zdejších národnostních a rasových genocidách!) kupodivu nikdy negativně nevymezovala vůči černé rase - a to napříč staletími. I v tuhém režimu antisemitského samoděržaví byl pradědeček Alexandra Sergejeviče Puškina, původem vykoupený černý otrok z Afriky, Abram Petrovič Hanibal, 1696 - 1781, povýšen do šlechtického stavu, stal se generálmjorem, profesorem válečné školy a gubernátorem Estonska - a známý zmrazovač jihoslovanských národnostních resentimentů Josip Broz Tito se v roce 1955 postavil do čela Hnutí nezúčastněných zemí, gros jehož členstva leželo v Africe a které pro třetí svět hledalo třetí ekonomickou cestu (mimo imperiální kapitalismus a panzersocialismus sovětského typu).

Co se týká našeho českého sochoboreckého prostoru, je třeba říct, že je v něm jistě mnoho monumentů, které si zaslouží upravit vizáž, mezi něž ale nepatří ani jedna socha českého protičernošského rasisty, protože pomníky rasistických "osobnosti" jako byl Emanuel Moravec u nás naštěstí nebyly nikdy vztyčeny. O vztahu naší země k černé rase by mohli mluvit už Čechoameričané, kteří se během občanské války v USA jako jeden muž dobrovolně přihlásili do Grantovy severní armády, bojující proti jižnímu otroctví, ale o sto let později třeba i americká černošská aktivistka Angela Davisová, pro niž se východní Evropa včetně ČSSR stala druhým domovem - a především statisíce černých studentů z Afriky či střední a jižní Ameriky, kteří v někdejší ČSSR vystudovali na účet socialistcké družby, v čele se současným prezidentem afrického Mozambiku Felipem Nyusim, který svůj vysokoškolský diplom získal na brněnské vojenské technice.

Je těžko vyvratitelnou pravdou, že zatímco u nás byl obchod s otroky zrušen už v raném středověku s příchodem křesťanství, nevolnictví bylo u nás zrušeno roku 1781 a poddanství 1848 (zatímco ve výše zmíněném Rusku bylo zrušeno nevolnictví roku 1861 a poddanství 1917) – v USA bylo otroctví (na němž léta stála ekonomika první zámořské demokracie) zrušeno teprve v roce 1865 a teprve roku 1968 bylo ve Spojených státech zrušeno poslední segragační nařízení z rodu těch, co lidem černé pleti zakazovaly jezdit stejným autobusem či chodit na stejné záchodky, které zároveň používají jejich bílí spoluobčané. V pandemickém zrcadle aktuálních událostí v USA je pak třeba dodat, že i všeobecné zdravotní pojištění, které bylo v Československu roku 1948 zavedeno zdokonalením britského (!) modelu, se automaticky vztahovalo - a dodnes vztahuje - na všechny etnické skupiny naší země bez výjimky...

Východní Evropa má nekonečnou řadu svých vlastních historických témat, s nimiž se musí vypořádat (a mezi ně jistě patří i protičernošský rasismus jejích nižších vstev či polistopadové využívání levné pracovní síly třetího světa jako témata obecná, celosvětová), ale téma masového státního útisku černé rasy (i proto, že je v naší části kontinentu zastoupena jen stopově) k našim "bílým místům v černé knize historie" nepatří. To je téma západního koloniálního světa.

Souvisejícímu tématu americké "černé politické korektnosti" aplikované na českou a slovenskou filmovou, televizní a divadelní kulturu se autor věnoval zde.

36 komentářů :

 1. Američan jel do Ruska na svatbu, odsoudili ho k 16 letům nucených prací
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/american-jel-do-ruska-na-svatbu-odsoudili-ho-k-16-letum-nucenych-praci-109457#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=RGPHCZD6UVR-202006151434&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=


  A když odvezly z ČR protiprávně Nikulina, tak to nikomu ani nevadilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svatba bylo krytí.
   V hotelu vyzvedl tajné dokumenty.
   Čili špionáž.
   Monitorováno FSB.
   Smůla.
   Takže během příštích 16 let jeden man na výměnu za ruské "kolegy" v USA.
   Tak prosté, milý Watsone!

   Smazat
 2. Pravdu díš, milý Tomáši. Ale netřeba zapomínat na to, kdo z kolonizace těžil. Mám blízkého přítele v Kolumbii. Prototyp jihoamerického indiána. Občas tyto řeči o vině bílé rasy vede, je to jednodušší. Je velmi vzdělaný a zajímá se. Tak jsem mu dal tip: přečti si něco o poměrech v Anglii v knížkách od Dickense a jiných. Pochopíš, že oni "little people" byli stejné, ne-li větší oběti systému, jako vy ve třetím světě. Pochopíš, v jakých podmínkách, za jakou almužnu v kolika letech a klik hodin dřeli ve fabrikách. Je příznačné, že zatímco kolektivní vina je odsuzována při poukazu na kulturní modely (eufemismus pro bordel) barevných, u nás cikánů, tatáž kolektivní vina, ale bílé rasy, je hlavním prostředkem, který je barevným nabízen. Je více než zřejmé, že je za tím něco více - takto velké dějinné hnutí se nikdy nedějí spontánně. To jen určitá skupina se o to snaží všemi silami majoritu přesvědčit.

  OdpovědětSmazat
 3. Žádný stalinský hladomor nebyl , v té době byl hladomor i v Polsku a Rumunsku , mezi válkami počet obyvatel na Ukrajině vzrostl ! Historici uvádí oběti hladomoru na 180 tisíc !

  OdpovědětSmazat
 4. Proč by se měla východní Evropa za černochy stydět? My jsem kolonizovali Afriku, Asii...? My se můžeme tak akorát stydět za Cikány, že jsem je za 600 let nenaučili normálnímu způsobu života, ale my jsme si pro ně do Indie nešli a odtud nepřivezli. Nebo snad do nějakého Rómska, či kam. A porovnávat nemakačenka cikány a dovezené černochy kvůli práci nelze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se velice pletete černoši jsou to samé jako kykáni je pro to název nepřizpůsobiví. Mají podobné statistiky co se týče zločinnosti a podobnou pracovní morálku.

   Smazat
 5. Dobrý den,

  může mi někdo dát odkaz na nějaký web, který se věnuje problémům v česku jako je např:

  - proč musí občané platit ve vyúčtování příspěvek za
  fotovoltaiku
  - potravinová soběstačnost
  - kavalita potravin(nahnilých brambor zvláště)
  - nesmyslné ceny potravin
  - třetinová kupní síla při stejném pracovním výkonu
  - výstavba nových jeslí a školek za ty zcizené,které
  postavili občané zdarma
  - měření "dvojím" metrem
  - vyvolávání nenávisti k jiným národům

  atd.

  Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den -je to jednoduché anonyme 17.17 -žádný web se nevěnuje problémům českých občanů a už vůbec ne obecným problémům. Bulvár novinky sice občas zmíní cosi, co se týká českého občana (obyčejného) pokud - vypadl z okna, spadl pod vlak, byl ubodán, zabil se v autě, atd. Žádné lidské problémy media nezajímají - proč? Protože to nezajímá diskutující občany. K takovému námětu je počet diskuzí nula. Porovnejte s mrtvým Floydem - tisíce diskuzí - koronavirus - tisíce diskuzí - nenávist k Babišovi - stovky diskuzí - a o tom to je. Lidi, kteří sedí celé dny u PC, nezajímá nic jiného než senzace, mrtvoly, excesy, všelijaký hnus a válka - ta nejvíc! Tak hluboko jsme klesli - na úroveň pavlačových drben. Nejvíc diskutuje mužů - proč asi? Potřebují se zabavit, hrát si. Dříve chodili do hospod ke stolu štamgastů pokecat a tak. To skončilo. Klasická česká hospoda už neexistuje. Lidi, co nemusí do práce, dřepí doma, a lozí po PC - hledají kde co.O vyvolávání nenávisti už se mediální průmysl postaral. Články jsou tak cíleně uspořádávány.

   Smazat
  2. Vy jste 20:09 jak poškozená gramofonová deska. Nemáte ve svých odsudcích pravdu a pokud byste si ráčil dát tu práci, můžete z poměrně korektních zdrojů čerpat informaci pro tazatele ze 17:17. Ten se opakuje a hádám, že odpovědi zná a otázky klade, aby věci připomenul jako jen některé z těch, které "dolních 10 milionů" poškozují.

   Smazat
 6. Mám pár otázek.
  Kdo dodával otroky americkým obchodníkům s otroky?
  Jak se bránila Římská říše proti pirátům ve středozemí?
  Jak útoky pirátů vylidnily pobřeží dokonce i v dnešní VB.
  Který Říman během 1 roku vyčistil středozemí.
  Až to pochopíte napište to znovu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže už se budeme zabývat otroky?Například anonym 18.43 a další? Tak to snad raději si přečíst nějakou knihu, namísto těchto stupidních blábolů. O čem to je? Proč se v jednadvacátém století vyspělí občané zajímají o otroky - zabavují se tím? Nebo to budou teď nějak řešit? Stupidní plkárna. Z čtení knih lidi moudřeli - z dřepění u počítačů a čtení mediální slintárny se blbne. Všude jsou o tom důkazy.

   Smazat
  2. Vy se 20:12 snad ani podepisovat nemusíte. Připomínáte mi Eulalii Čubíkovou ze "Zvonokos" G. Chevalliera. JiH

   Smazat
  3. 20:12, píše o muslimech jestli jste to nepochopil.
   A o řádění Osmanů se také nehovoří, "lovili" otroky na Slovensku a na Moravě. O tom, že Janičáry měli "vyrobené" z odvedených chlapců z Balkánu se také nehovoří.

   Smazat
 7. Citace: "Je to paradox, ale východní Evropa alespoň co do svých hlav a své inteligence se (při všech zdejších národnostních a rasových genocidách!) kupodivu nikdy negativně nevymezovala vůči černé rase - a to napříč staletími."
  Proč asi? Protože my jsme byli mnoho staletí porobenými černými mukly germánské nadrasy. A dnes bohužel opět jsme! Takže proč bychom se vymezovali vůči něčemu, čemu velice dobře rozumíme. Rasismus germánů vůči Slovanům si v ničem nezadá s protičernošským rasismem. Co byla II.světová válka a Drang nach Osten? To byla protislovanská rasistická genocida epochálních rozměrů.

  OdpovědětSmazat
 8. rád by som vedieť, kde sa dopustil Konev zločinov, bol vojak, to za prvé, a "povstanie ľudu " v Magyarsku, nonono - tam prebiehali čistky ako za Szálasiho - ten síce vraždil židov, zato bojovníci za slobodu zabíjali komunistov - a že to bola zberba, niet pochýb, vystrojená a vyzbrojená Vatikánom, všetci v Magyarsku boli paralyzovaní strachom,po rokoch sa to podarilo na Ukraine ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou sprostý, režimní, propagandistický lži! Jestli si skutečně někdo nejenom v Česku zaslouží sochu a koho si můžeme bez výhrad opravdu vážit, tak to jsou generálové Rudé armády. Doufám, že až tento hnusný režim zmizí, postavíme sochy nejenom Koněva, ale i jiným sovětským hrdinům.

   Smazat
 9. takže někdo se rozhodl že černá rasa bude ta nej?Že bude víc než bílá? A co žlutá a rudá...ty neexistují?No čekají nás zajímavé časy

  OdpovědětSmazat
 10. Stará slovanská védská tradice (nikoliv tradice křesťanská) zapovídá jakékoliv podoby podmaňování, zneužívání či využívání.Přípustné je pouze chování rovného k rovnému. Bohužel v křesťanském světě je podmaňování naprosto běžným jevem, a to i v současnosti, byť trochu skrytěji, neboť přináší mocenský či ekonomický prospěch či krátkodobé požitky. Škoda jen, že se základy védského učení našich předků ve školách nevyučují. Vlastně to chápu, proč tomu tak je. Lidem by totiž tyto myšlenky mohly otevřít oči....
  Honza, Havířov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je přesné. Jen v degresivní křesťanské /a postkřesťanské/ kultuře můžou být osoby bohu blížší a ty ostatní. Ty význanmé a ty bezvýznamné až postradatelné. Bohaté a důležité a ty ostatní. Člověk sahá do kosmu, ale na druhé straně neopustil zlozvyky nižších primátů. Je to smutné.

   Smazat
  2. Lidé mají vytvořeny podmínky ve stávající společnosti nastaveny tak, aby mohli být vedeni. V podstatě se jedná o zneužití dělby práce, která je základem každé společnosti, od kmene indiánů až po technicky vyspělou mocnost. Ti co řídí a jsou na vyšších stupních řízení společnosti se obávají poskytnout znalosti masám. Jednotlivcům by mohlo dojít, co je v životě podstatné a stali by se méně ovladatelnými. A pokud by procento "neovladatelných" přesáhlo mě neznámé procento v populaci, společnost by asi vytvořila tlak na změnu systému. Prosím "neovladatelnými" nemyslím nezvladatelné. Neovladatelný člověk v mém pojetí dosáhl takové duševní úrovně, kdy chápe svoje povinnosti vůči okolí a současně zná hranici mezi povinností a zneužíváním.
   Kdysi možná lidé oslavovali ty úspěšnější jako vzory pro ty méně schopné, až se ze zdravé úcty stalo slepé uctívání kdekoho ... Tak vzhlížíme zcela nekriticky ke sportovcům, hercům a jiným uměle vytvořeným modlám a nad dělníkem v kolbence ohrneme nos. Přitom ten dělník obvykle znamená pro společnost mnohem více. Bez bezejmenných dělníků, zemědělců, horníků, pekařů atd. by nebylo hvězd či hvězdiček a nebylo by ani spousta oborů lidské činnosti, které mohou existovat pouze za předpokladu společenské dělby práce..
   Každý sám za sebe ví, co cítí k jiným rasám a zda má potřebu někoho ponižovat.
   Pokroucení významu slov je jedním ze způsobů, jak zakrýt skutečné úmysly, jak rozštěpit jednotu společnosti, či jak vytvořit chaos. My sami nevíme co je to stát, jaké má povinnosti, co má zabezpečovat a co vyžadovat, jaké platí mezinárodní zákonitosti atd. Pokud bychom to věděli, nedopustili bychom totální rozkradení státního majetku, likvidaci naší suverenity na mezinárodní scéně a nebylo by diskuzí nad uměle vytvořenými problémy, které mají zakrýt problémy reálné, problémy běžného života. Češi jsou vesměs benevolentní a tolerantní k jiným rasám a nemají potřebu kolonizovat a okupovat. Problémy v USA a v dalších zemích bychom měli sledovat zejména s ohledem na naši vlastní bezpečnost. Zjišťovat komu děje prospívají a kdo je podněcuje. Velmi důležité je tyto děje jasně popsat, ne politicky korektně (pokrouceně), ale objektivně.
   ABC

   Smazat
 11. Dobrý den,

  může mi někdo dát odkaz na nějaký web, který se věnuje problémům v česku jako je např:

  - proč musí občané platit ve vyúčtování příspěvek za
  fotovoltaiku ( nepochopitelná povinnost podporovat solární barony občany ČR)

  - potravinová soběstačnost
  - kvalita potravin(nahnilých brambor zvláště)
  - nesmyslné ceny potravin
  - třetinová kupní síla při stejném pracovním výkonu proti Německu aj.
  - výstavba nových jeslí a školek za ty zcizené,které
  postavili občané zdarma

  - měření "dvojím" metrem
  - vyvolávání nenávisti k jiným národům

  atd.

  Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer - ptáte se podruhé anonyme 19.23 - a já vám podruhé odpovídám - žádný web. To totiž nikoho z lidí u PC nezajímá. Nezajímá je ani kultura, ani literatura, ani zprávy z domova (normální) nic takového - zajímají je jen šoky, emoce, hnus, děs, válka. Utýraní psi. Všechno, na čem se emočně vyřádí na diskuzích. A o tom to je -píše se pro počty diskuzí, ne pro to, aby byli čtoucí občané spokojení a šťastní. Totéž je TV - veškerá kulturní produkce jsou jen - zabíjení, ponižování, policisté, soudní síně, střílení, masakry, a blbiny ( příšery a tak.) Nic normálního.Svět je totiž už zvrhlý, jestli jste si nevšiml. Anebo -život je zhruba normální, jako byl vždy, ale protože jej začala ovládat media, dělají ze všeho sračky. Vybírají sračky - nenávist, lítost, závist, a z lidí, co si zvyknou to číst, se postupně stanou magoři. O mediích se říká, že jsou to zbraně hromadného ničení -a říká se to právem. Kdyby někdo dokázal zakázat media, bulvár, celý ten hnus a to vydělávání na ničení psychiky lidí - to byste viděl změnu. Teda - ne hned - protože myšlení spousty lidí už je zpotvořené, ale postupně by přestali dřepět u počítačů, a začali by okopávat mrkev na zahrádce, a číst romány - jako dřív, poslouchali by písničky - jako dřív, žvatlali by se sousedy - jako dřív -chodili by na tancovačky - jako dřív. Byli by veselí, duševně normální a spokojení - jako dřív. Ale takové občany politika a media nechtějí. Chtějí ubečené, ustrašené ovce na straně jedné, a sprosté, všehoschopné gaunery na straně druhé. Je to prosté - zvrácený svět - co byste od toho očekával? A ceny potravin nebudou nesmyslné, až přestanou být mezi lidmi rozdíly - až si budou rovni. Nebudou šíleně bohatí - ti konzumují drahé potraviny -a šíleně chudí - ti se musí spokojit s levnými. A pak taky - až někdo zakáže vyvážení českých potravin do zahraničí. Je to až směšné - český zemědělec a zpracovatel potravin dostává dotace od státu, ale vyprodukované potraviny vyváží ven. A sem se dováží odjinud. To máte jako s lékama - kvalitní české vyvážejí šmejdi do zahraničí. A naše vláda? Tu přece zajímá jen Taj-van, strejda Brady, černoch Floyd, boření soch, hovadiny s ricinem - atd. atd. Dokázali nasadit lidem na čenich roušky - všichni poslouchají - a že by nedokázali zakázat vývoz potravin a léků? Okamžitě ukončit nesmyslné exekuce plošně? Všechno by dokázali, -ale nechtějí. A proč nechtějí? Protože jsme ovce, a všechno si necháme líbit.

   Smazat
  2. Studujte pozorně stránky, které navštívíte. Zde po vaší pravé ruce vedle "sloupce s hlavním textem nahoře jsou ODKAZY na zdroje. Žádný komplexní web nenajdete, kromě masových médií jako nenajdete (nedělám reklamu). Tyto weby jako tento, jsou z drtivé většiny "amatérské", čili autoři se jim věnují jaksi navíc.
   Mohu vám ale doporučit, abyste odklikl(a) na případný původní zdroj pod články, které "někde" přečtěte a pak se takto můžete dostat dále.
   Doporučuji např.
   https://myslenkyocemkoli.blogspot.com
   Povětšinou lze u jednotlivých webů najít podobné ODKAZY jako zde nahoře vpravo, jen to může mít jiné označení jako - Přátelské weby atd.

   Smazat
  3. 20:32
   Promiňte pane, ale jedním šmáhem jste odsoudil všechny lidi u PC (možná i u tabletů), zeptám se vás, u čeho právě teď sedíte vy ?
   19:23
   Doporučuji poslat dotaz přímo premiérovi. On je kompetentní a měl by odpovědět.

   Smazat
  4. Když už jste 20:32 napsal tolik slov, buďte přesný. Rozlišujte vlády republiky v jejich časovém sledu, rozpoznávejte další ústavní instituce i jednotlivé ústavní činitele a politické strany ve sledu času, ty jako vládní a opoziční. Když už tak bazírujete na jakési věcnosti, mravní čistotě a intelektuální úrovni diskuze. Děkuji

   Smazat
 12. 19:23 zkuste se obrátit na ODS,TOP 09 a ČSSD.Jistě vám rádi odpoví na vaše legitimní otázky.

  OdpovědětSmazat
 13. Euroatlantická morálka je nejdemokratičtější a nejlepší na světě. To už vám vysvětloval největší geniální myslitel a filozof celé historie lidstva a náš nejdokonalejší prezident Václav Havel. Pokud tomu nevěříte tak jste pokrytci co třicet let volí zdegenerované zvrhlé parazity a nezasloužíte si současné vymoženosti které vám současný systém dává.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud tomu nevěříte, tak můžete klidně odtáhnout tam kde vám bude lépe, kde si myslíte, že mají morálku lepší. Nikdo vás tu nedrží a nikomu nebudete chybět.

   Smazat
  2. Jak 22:32 víte, že kdosi, pro nějaký svůj názor, by neměl chybět nikomu a dokonce, kamsi by měl odtáhnout? Ráčíte se považovat za co? Snad ne za člověka?

   Smazat
 14. Jsme kolonie EU - TOŽ TAK TO JE.
  https://ac24.cz/en/-/jak-jsme-znicili-republiku-cr-neni-pravnim-statem
  http://svobodnenoviny.eu/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-ktere-vybudovaly-treti-risi/ )

  OdpovědětSmazat
 15. Náš stát nikdy nepatřil mezi kolonizatory, proto vůbec nechápu, za co se máme omlouvat. Naopak pamatuji, že za totáče byla u nás Univerzita 17.listopadu, kde studovali zdarma jak Afriky, tak z Asie. Přiznám se, že jsme jim nové koleje záviděli, protože naše byly přeplněné, ale rasizmus neexistoval. Jen u piva jsme měli srandu z jejich češtiny. Proto nechápu proč se do vlny BLT zapojujeme. Nebudu zasahovat do vnitřních problémů USA. Dnešní obyvatelé za kolonialní historii nemohou a jejich zákony rasovou sekregaci nepovolují. Jsou-li tam rasové projevy, tak je to otázka nedodržování zákonů. Když vidím některé akce, tak mám podezření, že pod praporem protestů akce BLT se záměrně schovávají brutality vyvolávající chaos se záměrem výměny politických elit. Ale je to jen jejich interní věc. Bylo by vhodné, aby naši politici se do toho nemotali.

  OdpovědětSmazat
 16. My, na východě Evropy z bývalých soc. zemí černejm NIC nedlužíme, to spíš oni nám !!!
  My jsme jim pomáhali od těch posrsnejch kolonialistů ze Západu vojensky, ekonomicky a vzděláním na naše útraty, které pak chyběly tady u nás!!!
  Zápaďáci si u sebe doma školili jen prodejné generály a elity, které pak prodávaly celé národy i s Afrikou jim, kolonialistům a židovským bankéřům, investorům a obchodníkům s diamanty...
  Tak ať nám s tím vším SVÝM "vyrovnáváním se s koloniální minulostí" a nadbíháním černým i ostatním, políbí v pr....!
  Ba právě naopak, konečně se starejme o sebe a ne o Izrael a uplatňujme VLASTNÍ zájmy národní a státní , dnes jim totiž ty negry a Afriku děláme my, takže se tím celým cirkusem nenechte zblbnout, jako ti oPičící se dementi ze Švandova divadla v Praze...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdopak těm komediantům z bývalého Realistického divadla Zdeňka NEJEDLÉHO co slíbil nebo dal? Náboženské obce vykoupily vstupenky na několik představení? Za víc ti komedianti nestojí, ale když platí z českého, dovedou být i štědří... a ještě si zařídí v rámci transakce provizi...

   Smazat
 17. Článek je to pěkný, ale přece jen ...
  Je (vele)jemný rozdíl mezi Churchillovou statisícovou genocidou v Súdánu a v Keni i uměle vyvolaným hladomorem v indickém Bengálsku, který stál okolo tří milionů životů na jedné straně a tzv. stalinským hladomorem na Ukrajině na straně druhé.
  Ten totiž (na rozdíl od toho Churchillova) nebyl záměrným, ale nechtěným(!!!) důsledkem politiky kolektivizace zemědělství.
  Politiky, která pro sovět. průmysl rozvrácený po předchozích válkách měla (a) uvolnit lidi do průmysl. sektorů a (b) přinést peníze na investice (Angličani např. odmítali zlato, nové technologie chtěli uhradit/platit pšenicí).
  Což se ve světle událostí 2. světové ukázalo jako užitečné, jakkoliv vykoupené tou nezáměrnou tragédií.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je tam rozdíl, hranice Ukrajiny byly před 2.světovou válkou jiné. Velká část dnešní Ukrajiny byla v Polsku a v Maďarsku.
   Z tohoto důvodu je tahle podávána"pravda" manipulativní a vyvolává jen záměrnou nenávist proti Rusku.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.