Reklama

pondělí 29. června 2020

Zdeněk Jemelík: Surovost otalárovaného lháře

Zdeněk Jemelík ze spolku Chamurappi
Zdeněk Jemelík
29. 6. 2020 Chamurappi a VašeVěc

Ve středu 24. června 2020 proběhlo u Vrchního soudu v Olomouci řízení, jež snad ukončilo osmiletou kalvárii po policejních služebnách, soudních síních a vězeňských celách, kterou musela podstoupit Michaela Schneidrová, bývalá ředitelka licenčního odboru Energetického regulačního úřadu, dlouholetá spolupracovnice Aleny Vitáskové.

Její trápení souvisí s kauzou vydání licencí fotovoltaickým elektrárnám holdingu Z-Group o silvestrovské noci v r.2010. Bývalý místopředseda Energetického regulačního úřadu Antonín Panák dodatečně zjistil, že revizní zprávy, přiložené k žádostem o licence, jsou padělané. Oznámil to policii. Případ se dostal do rukou iniciativního policisty Pavla Pinky, který vyšetřování rozšířil na celou proceduru licenčního řízení.

Mezitím se vyměnilo vedení Energetického regulačního úřadu: odešel dosavadní předseda Josef Fiřt, jehož vedení nezvládlo licenční boom v r.2010. Na jeho místo nastoupila Alena Vitásková, která vypudila zbytek neúspěšného vedení a přivedla Michaelu Schneidrovou, kterou po čase jmenovala ředitelkou licenčního odboru. Tím začalo její neštěstí. Daniel Pinka neomezil svůj zájem na účastníky licenčního řízení ze Silvestra 2010, ale zaujala jej také Michaela Schneidrová, která se v r.2012 postavila do cesty pokusu o odnětí licencí. Dne 12. října 2012 jí sdělil obvinění a 13. března 2013 sáhl také po její nadřízené, Aleně Vitáskové.

Dozor nad policejním vyšetřováním vykonával státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Mezlík. Přestože obě dámy neměly s vydáním licencí ze dne 31.prosince 2010 nic společného a dokonce tehdy ani netušily, že budou někdy pracovat v Energetickém regulačním úřadě, obžalobou je připojil k stíhaným účastníkům licenčního řízení. Postaral se jim tím o neúnosné prodloužení řízení a navýšení nákladů na obhajobu: podstatná část jednání se jich vůbec netýkala, ale z velké části se zúčastnily a zejména musely po celou dobu platit obhájce.

V obžalobě Radek Mezlík nehorázně a účelově lhal: tvrdil, že dne 29.listopadu 2010 investující společnosti protokolárně převzaly od dodavatele zařízení elektráren, ačkoli nebylo ani zčásti dokončeno. Ač šlo o dokument, určený k prokázání vlastnictví elektráren investory, prohlásil převzetí nedokončených zařízení za úkon k oklamání Energetického regulačního úřadu. Byl to úhledný kámen posuzování závažnosti provinění všech obžalovaných: všichni se dopustili strašného zločinu tím, že se snažili získat licence pro elektrárny, které nebyly „ani zčásti dokončeny“. Ve skutečnosti elektrárny byly z větší části dokončeny a v den vydání licencí byly na investici za více než 1 miliardu Kč jen nedodělky za pár tisíc Kč, které na provozuschopnost neměly vliv.

Alenu Vitáskovou žalobce nařkl, že nevyloučila Michaelu Schneidrovou jako podjatou z řízení, protože měla osobní vztah k majitelům elektráren. To byla další lež: žádný důkaz o takovém vztahu nebyl podán.

Projednáním obžaloby se zabýval senát předsedy Aleše Novotného Krajského soudu v Brně. Hlavní líčení začalo 4.června 2014.

Tvrzením o nedokončenosti a podvodném úmyslu investorů nahrál žalobce Radek Mezlík na smeč Aleši Novotnému, který jeho lež o nedokončenosti převzal do výrokové věty rozsudku z 22.února 2016. Získal tak mravní ospravedlnění pro uložení vysokých trestů za „strašný zločin“. Obě dámy ocenil stejně: na 8,5 roku odnětí svobody. Obě podaly odvolání.

Odvolací Vrchní soud v Olomouci rozhodl až 17.ledna 2018. Vypustil z výrokové věty rozsudku slova „ani zčásti“, ale nevyvodil z toho důsledky ve smyslu snížení celkové hladiny trestů. Alenu Vitáskovou zprostil obžaloby, Michaele Schneidrové snížil sice trest na 7 let, ale „vylepšil“ jej vyměřením peněžitého trestu, na jehož splacení by stejně neměla prostředky.

Michaela Schneidrová a Alena Vitásková u soudu

Michaela Schneidrová podala prostřednictvím obhájce Josefa Bartončíka dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. A proti osvobození Aleny Vitáskové podal dovolání nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Dovolání nemá odkladné účinky. Michaela Schneidrová se dostala do situace, v které musela počítat s tím, že s rozsudkem přijde příkaz k nástupu trestu.

Proběhly pokusy o její záchranu. Spolek Chamurappi podal v její prospěch podnět ke stížnosti ministra pro porušení zákona. Aparát ministerstva vyvolal průtahy, jimiž ministr Robert Pelikán přišel o možnost o podnětu rozhodnout.

Michaelu Schneidrovou podpořil Jaroslav Soukup, který jí umožnil vystoupení v TV Barrandov a v pořadu Týden s prezidentem upozornil na její případ Miloše Zemana, který slíbil, že o něm bude přemýšlet a nechá si obstarat informace.

Spolek Chamurappi podal ve prospěch Michaely Schneidrové žádost o milost, kterou v dohodě s ministrem Robertem Pelikánem poslal přímo na Hrad. Dohodou s ministrem se ovšem nedal zmást ředitel právního odboru Kanceláře prezidenta republiky Václav Pelikán. Žádost obratem vrátil na ministerstvo a prezidentovi naservíroval kompilát z rozsudků, který byl samozřejmě pro paní odsouzenou nepřátelský. Navíc ji nařkl, že nenastoupila do výkonu trestu v zákonné lhůtě. To již ale Michaela Schneidrová mařila život v domě smutku na „vtipné“ adrese Rozkoš 990 , tedy ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

Štěstí se na ni nečekaně usmálo 11.prosince 2018, kdy senát Vladimíra Jurky Nejvyššího soudu ČR projednal podaná dovolání a její rozsudek zrušil s tím, že její žalované jednání nebylo trestným činem. Vrátil její věc a případ Aleny Vitáskové zpět Krajskému soudu v Brně. Senát Aleše Novotného rozhodl znova až 13.listopadu 2019. S odvoláním na právní názor Nejvyššího soudu obě dámy zprostil obžaloby.

Státní zástupce Radek Mezlík „spolkl“ zproštění obžaloby Aleny Vitáskové, ale proti rozhodnutí ve prospěch Michaely Schneidrové se odvolal. Projevil přání, aby byla shledána vinnou aspoň nedbalostním trestným činem a odsouzena aspoň k podmíněnému trestu.

Jeho počin byl předem beznadějný. Kromě toho, že obžaloba proti ní stála od začátku na nesmyslech, právní názor Nejvyššího soudu ČR je pro obecné soudy závazný. Právní názor Nejvyššího soudu ČR byl závazný i pro odvolací soud. Proto bylo Mezlíkovo odvolání předem určeno k zamítnutí. Nemohlo mít jiný účinek než prodloužení týrání nespravedlivě stíhané Michaely Schneidrové.

Při posuzování chování státního zástupce Radka Mezlíka musíme vzít do úvahy, že Michaela Schneidrová se sice díky zásahu Nejvyššího soudu ČR dostala 11.prosince 2018 na svobodu, ale zůstala nadále v postavení obžalované. Mělo to mimo jiné za následek, že zůstala bez prostředků. Energetický regulační úřad ji zpět do pracovního poměru nepřijal, neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na sociální dávky. Její postavení na pracovním trhu bylo mizerné. Nezanedbatelné jsou ovšem i psychologické dopady dlouhodobého života ve strachu a nejistotě o budoucnosti. Blahodárné účinky rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 11.prosince 2018 se mohly naplno projevit od 13. listopadu 2019, kdyby to nezmařil státní zástupce Radek Mezlík. Vzhledem k beznadějnosti odvolání a necitelnosti k účinkům dlouhodobého života v postavení obžalované považuji postup státního zástupce Radka Mezlíka za surovost, spáchanou na ženě, na jejímž nespravedlivém odsouzení má spoluvinu.

Z toho důvodu jsem dne 15.listopadu 2019 zaslal nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi podnět k zahájení kárného řízení se státním zástupcem Radkem Mezlíkem. Neuspěl jsem: podnět putoval na Mezlíkovo „domovské působiště“, kde se mu samozřejmě dostalo ochrany. Rozhodl dne 7. ledna 2020 vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan, samozřejmě ve prospěch hříšníka.

Požádal jsem o přezkoumání jeho rozhodnutí pana nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Tentokrát se ujal funkce kárného žalobce a zamítavé rozhodnutí mi sdělil dopisem z 9. března 2020. Mimo jiné jsem se z něj dověděl, že vrchní státní zástupce Ivo Ištvan vyhodnotil písemné vyhotovení odvolání jako mimořádně kvalitní.

Z obou zamítavých rozhodnutí je zřejmé, že zmíněným kárným žalobcům vůbec nevadí, že se Radek Mezlík fakticky dožadoval, aby se Vrchní soud v Olomouci vzepřel proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, což je ze zákona nepřípustné. Mimoprávní účinky jeho počínání vůbec nebrali na zřetel, na rozdíl od ministryně Marie Benešové jejich ničivé dopady do životů nespravedlivě stíhaných vůbec nevnímají. Obhajovali tím vlastní představu o své nadřazenosti nad soudy, nad obviněnými a všemi účastníky trestního řízení. Pokud nedokázali správně vyhodnotit beznadějnost Mezlíkova odvolání a včas jej nezastavili, zpochybnili úroveň své odborné zdatnosti.

Vše výše uvedené bylo uživatelům zdravého selského rozumu jasné od samého počátku. Při odvolacím řízení odvolání státního zástupce Radka Mezlíka propadlo. Usnesení senátu Ivo Lajdy Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.června 2020 potvrdilo správnost laického úsudku, ale je ostudou i pro oba zde zmiňované kárné žalobce. V krátkém odůvodnění předseda senátu zdůraznil závaznost právního názoru Nejvyššího soudu ČR pro obecné soudy a poukázal na nesprávnost Mezlíkova požadavku, aby Krajský soud v Brně sjednotil právní názory v dané věci Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, neboť k tomu nemá pravomoc.

Pro úplnost uvádím, že souběžně s Michaelou Schneidrovou se dostal před soud její předchůdce Jaroslav Vítek. Jedna z „jeho“ elektráren se nacházela „ve stavu zrodu“. Přesto jej Krajský soud v Brně odsoudil pouze k třem letům podmínečného trestu. Žaloval jej ovšem jiný žalobce než Michaelu Schneidrovou a jeho věc se nedostala do rukou Aleše Novotného. Odvolací soud trest potvrdil. Nejvyšší soud ČR ale rozsudek zrušil a vrátil věc zpět na Krajský soud v Brně. Tam pak došlo k novému zproštění, jež se sice státnímu zástupci nelíbilo, ale měl rozum a neodvolal se.

Shodný konečný výsledek věcí obou obžalovaných potvrzuje, že se Nejvyšší soud ČR nemýlil.

Tři soudní rozhodnutí tedy potvrzují, že Michaela Schneidrová byla od počátku stíhána nespravedlivě. Naproti tomu v jejich světle se ukázalo, že tři výše zmínění státní zástupci pohrdají Nejvyšším soudem, považujíce se za jediné držitele pravdy v trestním řízení, a přisvojují si nárok na beztrestnost za nedůvodné ničení lidských životů. Státní zástupce Radek Mezlík navíc beznadějným odvoláním zpochybnil svou odbornou způsobilost. Paní ministryně by měla věnovat jejich jednání zaslouženou pozornost.54 komentářů :

 1. Do prdele tady je bordel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,ještě větší než by si si mohl představit,..jdou proti všemu,příkoří,to je to poslední,jdou i proti smrtelné nemoci,vyhrožují,že jestli se jim nepodřídíš,tvrdě za to zaplatíš,pasují se rovnou do role třeba ministra zdravotnictví..z ještě daleko víc nemocného udělají skoro zdravého,i když je to do očí bijící...to je ten opravdový gavólismus,...z poškozeného udělají víceviníka a třeba po 20 letech,kdy už chudák chodí po svém vlastním hrobě,sami si to vymyslí a nechají si to ještě zaplatit,..jsou to satanistické zrůdy,..kam se na to hrabe protirežimová katolička,evangelička,ateistka Horáková.....???

   Smazat
  2. Ano,ještě větší než by si si mohl představit,..jdou proti všemu,příkoří,to je to poslední,jdou i proti smrtelné nemoci,vyhrožují,že jestli se jim nepodřídíš,tvrdě za to zaplatíš,pasují se rovnou do role třeba ministra zdravotnictví..z ještě daleko víc nemocného udělají skoro zdravého,i když je to do očí bijící...to je ten opravdový gavólismus,...z poškozeného udělají víceviníka a třeba po 20 letech,kdy už chudák chodí po svém vlastním hrobě,sami si to vymyslí a nechají si to ještě zaplatit,..jsou to satanistické zrůdy,..kam se na to hrabe protirežimová katolička,evangelička,ateistka Horáková.....???

   Smazat
  3. ....myslím, že to je jen špička ledovce, skutečnost bude ještě hrůznější....právní stát????.....jen pro někoho!

   Smazat
 2. 9:13
  Ano, máte pravdu, je tady bordel. Pokud by se Vitásková neznala s gerontem z hradu a nedostala metál, tak bručí za podvod puvodním rozsudkem 8 let, ale hradní smradlavý geront ji drží prst ve smradlavé prdelýýýýý tak ještě se bude soudit o prachy se státem, ano, je zde ještě zápach z dob rudých darebáku!!!! Nebude dlouho trvat a tahle rudá chátra vychcípe a konečně tady bude pořádek!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se p.t. čtenářům, ale neodolal jsme a výše zveřejněný výplod mozkového trustu jsem uveřejnil. I tací myslitelé mezi námi žijí.

   Od stejného pramene denně "cenzuruji" kolem 10 příspěvků. A věřte, samé zábavné čtení.

   Smazat
  2. Ta rudá garda, kdyby nevybudovala všechny ty podniky,cukrovary a veškeré zemědělství a průmysl, tak by si ty havlosráči dneska zdechl hlady. Jsi jen halvozmrd, který si nevidí ani na špičku nosu.

   Smazat
  3. Pane Dvořáku, dobrá práce. Lidem je třeba ukázat, jak si šmejdi představují "demokratické prinipy" a "pravdu a lásku".
   Od pana Jemelíka perfektní rozbor.

   Smazat
  4. Pane Dvořák, je dobré si občas připomenout co taky žije mezi námi. Tady je to zjevně výplod duševně a zřejmě i fyzicky postiženého člověka, osamělého, bez přátel,který se musí nějak ventilovat. Zloba, nenávist, provokace a urážky jsou pro něho vzpruhou. Necítí se pak tak méněcenný. M.R.

   Smazat
  5. No prosím vás, co dělá na diskuzi takový odporný, sprostý dobytek? Indický běžec - co je to za smradlavého hajzla? Co si to vůbec dovoluje lézt mezi slušné lidi se svými úchylnými sprostotami? Je to úchylné nemocné prase a mezi lidmi nemá co dělat. Nemocné prase schované za počítačem, někdo by na něho měl upozornit a odvezli by ho do blázince. Je nebezpečný - až něco provede, budeme si vyčítat, že jsme o něm celou dobu věděli. Jisté je, že o všech těch úchylných, perverzních prasatech vždycky jejich okolí ví -až když někoho zapíchnou, řeší se to. Odporný hnus na diskuzích - to je diskutující pod přezdívkou "indický běžec".

   Smazat
  6. Indický běžče, jistě znáte bonmot M. Kopeského ze seriálu Nemocnice na kraji města. Kdyby********

   Smazat
  7. vaše hloupost a sprostota nezná hranic a dokazuje jen to, že v naší republice si může dovolit kydat hnůj na ostatní bez trestu.

   Smazat
  8. A stejně bude Alena Vitásková kandidátkou na presidentku.

   Smazat
  9. INDICKÝ BĚŽEC29. června 2020 9:28 asi má místo mozky sračky jinak by to snad nenapsal.Nevíte kdo toho blba platí ?

   Smazat
  10. INDICKÝ BĚŽEC29. června 2020 9:28 asi má místo mozku sračky, jinak by to snad nenapsal.Nevíte kdo toho blba platí ?

   Smazat
  11. 9:48
   Tebe potkat senile, tak to nerozchodíš 👊👊👊👊

   Smazat
  12. Pane Dvořáku, podíváte-li se do přírodopisu, čím že se kachny živí... může z Indického běžce vyrůst jedině pečínka poživatelná až po kvalitní tepelné úpravě. Navíc ale snáší kvalitní vejce, jako kterákoliv slepice. Pukavce nám hází na sklo.
   Co také od ptáka chtít... Vejce a kus masa. Myšlenky nečekám.

   Smazat
  13. Pane Dvořáku, není důvod se omlouvat. Takové projevy do diskuze patří, když lidská společnost, ať se to komu líbí nebo ne, nese zátěž jednotlivců nadaných k chorobné nenávisti tak, jak je kdo, či nahodilost navede. Má smysl si to připomínat.
   Produkty Indického běžce ale mají takovou "sílu", že bych hádal na promýšlenou provokaci, která se může snažit znehodnotit diskuzi, nebo naopak, právě hrubě nadsazenou, nenávistnou vulgaritou poukázat na kvality třeba "kavárenského" elektorátu.
   Že samo sebou existuje individuum jako diskutovaný Indický běžec (ten nick! kachní žaludek, všežravá aktivita, hlučnost, jistá nezdolnost ...) mi připadá nepravděpodobné. JiH

   Smazat
  14. Pane Dvořáku nedivte se mu. Ten idiot se může pominout, že život kolem něho běží, nic není a nic neum a nic nedokázal. Že je nula a pochopitelně nikoho nezajímá. Vždyť i ten pravopis mluví za mnohé. Jde o výkřiky zoufalství. Kdyby něco uměl, něco dokázal a něčím byl, argumentoval by, přesvědčoval. Ale on nic nemá. Ani na to nemá. tak leze sem. Jeho nejspíš vyprali i ze Šafrových koutků. A nespíš si myslí, že on sám je nesmrtelný, když mele o tom chcípání. S takovou to ale neví dne ani hodiny, kdy jemu samotnému praskne žilka.

   Smazat
  15. Ten Indický běžec to má z toho Covidu-19, nebo se už tak narodil?

   Smazat
  16. Čím si to ta Indie "zasloužila", že jí kazí pověst tento psychopatický běhající ječící šimpanz, u kterého není jisté, jestli vůbec dokončil základní školu?

   Smazat
  17. Možná by bylo dobré vydat Sebrané spisy IB, pro studenty oboru psychiatrie. Zajímavá je naléhavost a nutkání se kterou se snaží uplatňovat.

   Smazat
  18. 9:28
   Libore, ty hovado zakomplexované prodejné, už se na tebe taky vaří voda.
   12:57
   No, řekl bych že Soros, ale nevylučoval bych ani Strejdu Sama přes nějakou neziskovku. A to tohle hovado ještě plodí příserky coby anonym - ostatně než se stalo Kačerem sralo jako anonym. To je ten sráč co se invére navážel do Heleny (Helanov), důchodců a partiotů naší vlasti. Je to taková duše bezectná odrbaná nenávidějící celý svět - včetně sebe.
   13:50
   Že ty budeš nákej tendlencten hrdina? Bane, to si z tebe jen dělám prdel, Libore. Tací šášové jako ty jsou jen hrdinové slov, ale jinak sračky.
   P.S. Koukám, žes tu svoji praxi, psát tu coby anonym, tu zas coby Kačer, opět oprášil.
   Hnido.
   Ted na tebe budu zas nějakej ten čásek srát, neb se mi ekluje reagovat na svini, neb kdo se pere se sviněmi, zasviní se. Akorát že sviním se to líbí. Rochníš si dobytku, rochníš? Tak jen rochni si, rochni, dokud ještě můžeš.

   Smazat
  19. Bohužel musím konstatovat, že některé reakce na Běžce se přibližují jeho úrovni. Je to hloupost, nebo též provokace!? M.R.

   Smazat
  20. Dvořáku, ještě jednou děkuji za zveřejnění mého příspěvku, přesně takovou reakci jsem očekával. Několik bezvýznamných, retardovaných chudáku reagovalo bez jediného argumentu proti, pouze - nic jsem nedokázal,( kdyby jen ten povl tušil ),ječící šimpan,v mozku sračky,osamělý bez přátel cháááá, a korunu 13:50 SILÁK BY SE PRAL, opravdu Dvořáku partička k pohledání!!! Na tyhle blby mužěš být opravdu pyšný.

   Smazat
  21. F73 a A52..... delší vypisování nemá cenu!!!!
   P. S. Kdysi řekl moudrý člověk, že MOUDROST PŘICHÁZÍ SE STÁŘÍM.... U TEBE STÁŘÍ PŘIŠLO SAMO!!!!! 😆😆😆😆

   Smazat
  22. O jakém argumentu to Běžec píše? Jediným argumentem na tu jeho lhavou sprostotu a urážky je stará dobrá ČeFa - česká facka.

   Smazat
  23. 8.20 prosím na co mám reagovat? Věřím na 100% že si tuto reakci očekával, vždyť si to tak chtěl. Tvoje nenávist a chorobná představa všeho špatného kolem tebe tě ničí. Ano, máš přítele. Pamatuji si, že si tu napsal, že si píšeš s Pavkou Novotným. Svůj k svému. A kdo dál??? Kluci dal bych vám pusu...

   Smazat
 3. Paní Benešová je pro mne neviditelná a zbabělá bába. Nemá tam co dělat. Pavla Zemana měla tahat za koule, nejlépe odvolat
  a s takovými zmetky se nepárat. Celý aparát justice je utržený ze řetězu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na letenském Majdanu na paní Benešovou nadávali, to znamená, že jim překáží.

   Smazat
  2. OK Benešová naprosto selhává, jako když není.
   http://www.nwoo.org/2020/02/16/nepritel-skryty-v-talaru-kryje-a-organizuje-vrazdy-rusi-celostatni-volby-likviduje-nepohodlne-na-objednavku-zpusobuje-krize-bere-deti-rodicum-blokuje-efektivni-rizeni-statu-a-garantuje-ze-zadne/

   Smazat
  3. 10:30
   No právě. Že nadávali. Tak jsem na ni kvůlivá tomu, že oni nadávali, nadávat přestal, neb když na někoho začne nadávat můj nepřítel, nemůžu s ním souzvučet, žejo.
   Jinak jo; Benešová je jen další hnida. Shodou okolností si zrovna čtu od Vitáskové "Krvavé slunce pod gilotinou", takže i to potvrdilo můj letitý názor na tu almarózní ženštinu.
   Prej - justiční mafie. Až na to, že i ona k ní patří, akorát že je v partě co kope za jinej mančaft.

   Smazat
 4. Sám mám zkušenost s právním systémem, kdy jsem jakýmsi nedopatřením "nezaplatil" pojišťovně část pojistného, řádově do 500Kč. Ta, aniž mne na to upozornila (projev úcty k zákazníkovi, který se možno provinil a pokud ano tak omylem)to předala vymáhací firmě. O celé věci jsem se dověděl když jsem volal (z ciziny) na zákaznickou linku společnosti a tam mně to sdělili. U vymáhací společnosti mi "poradili", abych to zaplatil, čímž jsem přijal vinu a přišel o cca 10000Kč. Příčinu vidím i v tom, že jsem těsně předtím vynadal manželce vysoko postaveného úředníka ČP.
  Na mé odvolání, zpochybňujícím výpočet mnou způsobené "škody" se také soudce neuráčil ani odpovědět (odesláno doporučeně). Ve skutečnosti takovéto případy za vymáhací společnosti dělají koncipienti a žalovaní se o žalobě ani nemusí dovědět. Soudce pak hromadně rozhodne v prospěch vymáhací firmy (žalovaný se nedostavil) a tak tyto získávají těžké miliony, viz. biznys známého právníka na vymáhání pokut u DP Praha (DP dostane do 1000 Kč a "právník" zbytek do 15000). Inu tak si také může běžný člověk vychutnat právo...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že jste to hodně zkreslil. Pojišťovna obvykle upozorní klienta písemně (mailem nebo i dopisem), poté se mu snaží volat a upozornit ho na problémy, které vzniknou nezaplacením, pak následuje vymáhání a nebývá to obvykle ihned exekuce, ale jen nějaký poplatek a nakonec už jsou i soudy a exekuce, k níž jste asi dospěl, když píšete o 10.000 Kč. Urážka něčí manželky v tom řetězci nejspíš nehraje žádnou roli. Příště plaťte co máte, přebírejte doporučenou poštu a nedostanete se do problémů.

   Smazat
 5. Ta justice, to je fakt průšvih. Jsou stát ve státě a smějí se nám do ksichtu, i když jim ta špinavost náhodou nevyjde. Asi jim stačí radost z lidského utrpení, pocit moci nad nimi, alespoň jednu dekádu, doufajíce však v následky na celý život. Dle mého musí mít psychopatické rysy, sam. kromě těch hamižných. Pořád věřím, že většina jich je slušných, ale víte vy, komu se dostanete do ruky? Mimochodem, před nějakým časem mě jeden takový st. zás-tupec z Pardubic vytlačoval ze silnice, zdálo se mu, že jedu moc pomalu, i když před náma za náma prázdná silnice, mohl pohodlně předjet. Po pár metrech pak brzdil jako šílenec, neboť vjížděl do obce a zatáčky zároveň. A dorazilo mě, že hned za cedulí zastavil u vlastního baráku. No prostě arogantní ho...o. Tak to musí být paráda, když na vás někdo takový páchá tu svoji spravedlnost.
  Přitom řešení by bylo tak snadné, kdyby lid volil ty správné politiky, co to s tímhle státem myslí skutečně dobře a o těchto problémech mluví už dlouho a otevřeně, bez těch alibistických cukrbliků o tzv. nezávisloti justice a bla bla bla. Za své jednání musí nést osobní zodpovědnost, jako všichni ostatní. Nejsou to nadlidi, i když jejich přisvojené pravomoci jim to asi evokují. Je čas sundat je z podstavce na tvrdou zem. I oni mají sloužit lidu, ne sobě a vybraným jedincům. J.

  OdpovědětSmazat
 6. Případ Aleny Vitáskové a její podřízené Michaely Schneidrové od samého začátku čpí smradlavou objednávkou. Objednávkou solárních mafií na proces u justičních mafií. Stále znovu a znovu se potvrzuje, že "naše", tedy naše hlavně proto, že si ji platíme, justice pracuje výhradně na objednávku a zadání velkokapitálu. Vůči partě zločinných parazitů a jejích bílých koní (že, Bakalo, Kožený, Pitře, Krejčíři, Hávo, Šťávo, Kalousku ... ...) je justiční mafie kupodivu zcela bezmocná, ale pokud někdo zlobí, jako Rath, Vitásáková, Železný ... tak to si ví rady kupodivu velmi dobře a soudí až do usouzení, a to i bez důkazů. Ale pokud nedojde ke změně zločinného systému nadvlády parazitů a jimi ovládaného kapitálu, nic se nezmění. Tedy určitě ne k lepšímu.

  OdpovědětSmazat
 7. Surových, zbabělých, otalárovaných lhářů je v současném českém soudnictví spousta - jenom ne všechny případy je možno medializovat. Už zde existují lidé, kteří se upálili před budovou soudu -proč asi? Pro bezmocnost proti otalárovaným zmetkům, kteří se nemusejí nikomu zpovídat, v justici bují klientelizmus -co rozhodne jeden soudce na základě svého "právního názoru" schválí vyšší instance, přece nepotopí kolegu - lumpáren a obětí justiční mafie je celá řada, jenom nevisí za krk jako M.Horáková. Visí celý život v exekucích a dluzích, jsou vydíráni a okrádáni i o mizerné příjmy. Lidé, ze kterých sami soudci vytvořili "bílé koně" na různá zadání, aby se zakryly lumpárny a zločiny zbohatlických šmejdů a praček za peníze - před těmi leží soudci na čumáku. Těch se bojí a co může obyčejný občan? Nic. Soudce vytvoří "pohledávku" vycucanou z prstu, a přes to nejede vlak. A teď ještě vysoce zvýšili soudní poplatky - obyčejný člověk už nemůže vůbec nic, ani podat žalobu, ani se bránit odvoláním - nemá na to. Nemůže si to dovolit. Všechno mohou jenom zbohatlická prasata - těm se jde na ruku. Kdyby ten indický kretén se dostal do spárů české mafie - čuměl by, co všechno je možné, a ty odporné, oplzlé nadávky by ho přešly.

  OdpovědětSmazat
 8. "Pod naším vlivem se uplatňování zákonů gojimů snížilo na minimum. Prestiž zákonů utrpěla liberálními výklady, zavedeným do této oblasti. V důležitých politických a dalších podstatných záležitostech a otázkách soudci rozhodují tak, jak jim nadiktujeme, vidí věci v takovém světle, v jakém jim je ukážeme pro administrativu gojimů, ovšem prostřednictvím osob, které jsou našimi nástroji, ačkoli se zdá, že s nimi nemáme nic společného – názorem v novinách, nebo jinými prostředky… "

  OdpovědětSmazat
 9. Je to děs, co si státní zástupci a to včetně nejvyššího dovolí,rovněž tak někteří soudci. nevím, ale by asi bylo dobré státní zastupitelství zrušit a znova zavést prokuraturu.

  OdpovědětSmazat
 10. Problém je, že neovlivnitelnost soudců a státních zástupců je zaměňována za jejich nepostižitelnost. Musí být nezávislí co do vynesení rozsudku, ale musí být odpovědni za výsledek své práce.

  To, že vyšší instance nerozhoduje definitivně, ale vrací případ "dolů" vede k nesmyslnému prodlužování soudních řízení. Chápal bych, kdyby vyšší soud vynesl definitivní rozsudek a s nižším soudem separátně projednal nedodstatky, jichž se dopustil.
  Jiří Jírovec

  OdpovědětSmazat
 11. Kolik asi Horákových nám budou připomínat v budoucnu pahistorici z ústrků, propagandistická goebbelsovská čété aj. v příštívh režimech? Tedy až padne diktatura kapitalistického imperialismu a prodere se ke slovu trochu zase jednou pravdy. Ale to se tu prolhanost dnešní doby, která překonává vše, co kdy v české historii bylo zfalšováno, dočtou až naší potomci. My si dnes můžeme být jisti, že pravdou je přesný opak toho, co se říká, píše, producíruje!

  OdpovědětSmazat
 12. Hnůj konečně prohnil a konečně přijde i na skutečné hajzly,kteří nás občany okrádají.

  OdpovědětSmazat
 13. Dovolím si vyslovit vlastní názor,který NEMUSÍ být pravdou.
  Jsem sympatizantem spolku Chamurappi a činnost autora článku považuji za velmi přínosnou,i když má autor pravdu bojuje vlastně díky talárovým exotům s Větrnými mlýny.Bezpočet bonmotů p.Wericha dobře popisuje i kvalitu našeho talárového zázemí.Osobně si myslím,že Fotovoltaika je zdařilý tunel a Rubikon nelze překročit,pouze jej nechat vyschnout a přejít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto je ale zajimave zdarily komentar .Pan jiste byl pacietem Dr Davida v dobe kdy jeste pusobil jakozto psychiatr a jeste neprekrocil rubikon do ministerstva zdravotnictvi huuhuhhahaha

   Smazat
 14. Policejně - justiční mafie ovládla prostor a rozsudky dává najevo svou sílu. "Jsme tu a vládneme. Kdo se nám postaví, toho zničíme"
  Asi tak to na mne působí. I případné odškodnění jejich obětí je netíží. Vždyť ONI to platit stejně nebudou.
  Třicet let sleduji rozhodování soudců podle politického zadání. Pokud se soudí dva sousedé o spornou mez, a nikdo z nich není vlivnou figurou, můžeme se ještě občas setkat s nestranným rozsudkem. Jinak vítězí peníze, moc, nebo aktuální politické klima. Bez ohledu na to, kde je pravda, nebo co říká zákon. Úmyslně se vyhýbám pojmu spravedlnost, protože pro tu se k soudu nechodilo nikdy.

  OdpovědětSmazat
 15. Hnůj organizovaný justiční mafií a ta má hlavu jako mnohohlavový drak konečně prohnil a konečně přijde i na skutečné hajzly,kteří nás občany okrádají.

  OdpovědětSmazat
 16. Když jde o státní finance a důchody, tak se musí omezovat a šetřit. Když jde o dividendy a třeba marži západních řetězců, tak na to nejsou páky. Kdo tedy v ČR vládne?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo v ČR vládne? Nadnárodní hajzlové bankéři a další hajzlové šéfové zbrojních koncernů a to nejen v ČR.Prezidenti a předsedové vlád jsou jen figurky na šachovnici.

   Smazat
 17. INDICKÝ BĚŽEC je IDIOT. Je dobře, že jste jeho komentář zveřejnil, protože dává nahlédnout do myšlení zdegenerovaných zvrhlých parazitů. To je ta neviditelná ruka trhu. Běda jak se jí dostanete do pařátu.

  OdpovědětSmazat
 18. Indicky bezec je prispevkar formatu svetobeznika ,jez vse vi obcas nam blbum pomuze premyslet a vyda cast svych vedomosti.Potuluje se svetem jiz pul stoleti od doby kdy bojoval se zbrani v ruce (temer) proti Sovetskym okupantum a bolsevitske bande vedene bolseviky .Nekdy se potuluje po jizni Americe nekdy Severni nekdy po Africe a jezdi si take na kavu a strudl do Vidne kde pobyva ve spolecnosti vybranych dam a specielne Vlastovky Preletave jiz obstastnuje svou spolecnosti denne nekolik minut Jinak zdatny pisatel jez cas od casu dostane od zdejsiho veleni dovoleni vykonani napsani zpravodajstvi pro uchylkare a pomylence Dekujeme Vaclave za tvou rozhodnost a spravedlivost C
  My se take polepsime v psani zprav jak jest nyni zvykem
  At zije jiz nezijici us hrdina africky american černoch George Floyd, bojovnik za prava a rovnost at zije LGBTQ+++ at zije vse spravne a necht dlouha leta zije Pelosi (jez pamatuje 2 svetovou) a take nas president Trump. Sokolum zdar

  OdpovědětSmazat
 19. Zrusit ‘nezavislost justice’, protoze je zavisla.

  OdpovědětSmazat
 20. Třeba to ještě není zoufalé, uvidíme jak dopadne kauza Dvořák&Rettig šlo o 16 haleřů na každé jízdence metra.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moji rádcove, našli ? Nenašli ?
   Naši soudcové, našli ? Našli.
   Dvořák&Rettig nevinen.
   Colloredi mají opět šanci na Opočno.
   Klasika..............,.

   Smazat
 21. Co je proces s Miladou Horákovou proti tomu co předvádí dnešní justiční mafie. Copak se člověk může v této džungli odvážit vložit svůj osud těmto podvodníkům?. Nikdo v žádné "demokratické" zemi není nezávislý, tedy nejen policie, justice, ale žádný politik. Komunisté za minulého režimu jasně deklarovali, že právo je třídní, nikoliv tedy nezávislé a dle toho jednali. Dnes se mluví o "nezávislosti" , ale celý systém realizace práva v celém kapitalistickém světě je mafiánský. U nás je jedním z těch, kteří dokáží obhájit i vraždu je "Sokol". Za peníze vyseká každého z jakéhokoliv průšvihu. Dokonce i Naďovou-Nečasovou. Ano kdosi zamítl nedovolené odposlechy při šetření zločinu právě v souvislosti s jmenovanou. A kdyby ji neodposlouchávali, možná by v Strakovce byly s Nečasem dodnes.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.