Reklama

pondělí 20. července 2020

Bruselský legislativní svinčík

Ivan David
20. 7. 2020
EU popotahuje už 2 východoevropské země – Maďarsko a Polsko – za porušování principů právního státu. Komise proti Maďarsku a Polsku loni zahájila disciplinární řízení, na jehož konci by mohlo být odebrání hlasovací práv napadených zemí. Schválení trestu však podléhá jednomyslnému souhlasu Rady. Polsko vetovalo řízení proti Maďarsku, které mu tuto pomoc vzápětí oplatilo.

Nejnověji, podle návrhu Víceletého fiskálního rámce pro léta 2021 až 2027, chce Komise za porušování principů právního státu odebírat členským státům dotace. Povinnost platit do rozpočtu EU by jim však měla zůstat. Tuto absurditu Komise navrhuje přesto, že EU nemá k problematice právního státu žádná nařízení ani směrnice, které by členským státům stanovily jakékoli povinnosti. Lisabonská smlouva pouze v jediném velmi obecném článku stanoví, že členské státy mají dodržovat principy právního státu, aniž by dále bylo ve smlouvě nebo kterémkoli unijním předpise stanoveno, co to vlastně je.
Parametry pro právní stát zakotvuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Jde o dokument Rady Evropy, což je jiná instituce než EU. Jejím členem je např. i Rusko nebo Turecko. Členy Rady Evropy jsou všechny členské státy EU. Unie jako celek však nikoli. Unie se k Úmluvě jako celek ani nikdy nepřipojila. Pro EU tedy z právního hlediska neexistuje. ČR veškeré závazky z této Úmluvy zapracovala do Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy.
Jednou ze základních zásad právního státu je princip legality. Listina podle Úmluvy stanoví, že státní moc lze vykonávat pouze v případech, kdy je k tomu státní orgán zákonem zmocněn – a výhradně způsobem, který je v zákoně stanoven. Oba dokumenty rovněž zakotvují, že občanům mohou být povinnosti a omezení ukládány pouze zákonem. A že trestán může být pouze ten, kdo zákon porušil. Všechny státní zákony členských států z těchto principů důsledně vychází. Právo EU už méně.
Kromě toho však existuje něco jako právní kultura. Jde o soubor zvyklostí získaných letitým používáním práva, podle něhož jsou normy psány. K právní kultuře patří, že každý zákonný termín je vyložen v paragrafu nazvaném obvykle „definice“. Součástí právní kultury je i to, že zákony mají vyhlašovány v takovém předstihu, aby se jejich uživatel mohl připravit na jejich dodržování.
Slušné státy připravují své zákony tak, aby jejich účinnost začínala většinou počátkem kalendářního roku. Není-li to možné, aspoň k pololetí nebo čtvrtletí. I v české Sněmovně jsem zažil situace, kdy poslanci v nouzové situaci schvalovali zákony, jejichž účinnost začínala dnem vyhlášení. Šlo však o mimořádné situace a snahu akutně „zalepit“ nějakou „legislativní díru“, která v praxi dělala velké potíže.
V Bruselu je však „právní kultura“ na velmi nízké úrovni. Většina směrnic a nařízení je vydávána s účinností typu „20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU“. Povinnosti a zákazy jsou v nařízeních občanům a firmám a ve směrnicích členským státům ukládány často v „šibeničních“ termínech. Pokud stát své zákony nestihne včas upravit, Komise jej ráda žaluje u Evropského soudního dvora a požaduje pokuty. Parlamenty členských států pak o překot umazávají ze svých zákonů to, co odporuje nařízením, nebo do vnitrostátních zákonů zapracovávají povinnosti uložené ve směrnicích. Brusel přitom nemá ani dost slušnosti, aby lhůtu, do níž musí být vnitrostátní zákony upraveny, stanovil na celý rok nebo aspoň pololetí či kvartál.
Například nařízení 429/2016 označované jako „právní rámec pro zdraví zvířat“ stanoví, že členské státy musí své zákony upravit nejpozději do 21. 4. 2021. Při jednání Zemědělského výboru Evropského parlamentu o tomto „průšvihovém“ nařízení jsem se vedení generálních ředitelství Evropské komise pro zemědělství a pro zdraví ptal, proč bylo zvoleno právě takové absurdní datum. Proč povinnost není vztažena aspoň k začátku měsíce. Nikdo z vysokých úředníků Komise na to nedokázal odpovědět.
Jménem frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zavolení v ČR za SPD, jsem požádal Komisi, aby nám urychleně předložila návrh na odložení této povinnosti. Podle Lisabonské smlouvy totiž ani europoslanci ani členské státy nemají právo zákonodární iniciativy. Návrh směrnice nebo nařízení může předložit pouze Komise. A ta má v tomto případě „na hlavě velký ranec žluklého másla“. V nařízení si nechala odhlasovat pravomoc k vydání desítek prováděcích a delegovaných nařízení Komise, což je unijní obdoba vyhlášek. Jenže je ani za 3 roky od schválení nařízení nedokázala všechny napsat a vyhlásit.
Většina států je již nyní v časové tísni. I kdyby Komise chybějící předpisy vydala hned zítra, národní parlamenty by nestihly vnitrostátní zákony včas upravit. Návrhy novel zákonů musí někdo na ministerstvech napsat. Pak musí být schváleny nejen ve vládě, ale i v obou komorách parlamentu a podepsány prezidentem. V ČR trvá normální legislativní proces asi 2 roky. Z toho rok je na jednání Sněmovny a Senátu. Národní vlády už od jara upozorňují Komisi, že svým velikášstvím – předpokládaným množstvím prováděcích předpisů - a liknavostí při jejich tvorbě zemědělce žene do prekérní situace. Komise se však při jednání Rady ministrů zemědělství tvářila, jako by se nic nedělo a nikomu nic nehrozilo. Hrozí „jen“ to, že zemědělcům budou uloženy povinnosti, které nikdo nebude schopen splnit, protože nařízení odkazuje na stanovení detailů povinností v prováděcích předpisech, které neexistují. 
Na nás europoslance se jako na národní zástupce obrátily i vlády našich zemí, abychom Komisi pomohli přimět k činnosti směrem k řešení této situace. Výbor si proto předvolal zástupce Komise k podání vysvětlení. K mé žádosti o předložení novely nařízení, které by jeho účinnost odložilo na konec roku 2022 se připojily i zástupci všech ostatních frakcí. Někdo navrhoval odložení „jen“ o rok . Tedy do 21. 4. 2022. Všichni se však shodli, že tento průšvih, který zavinila Komise, je nutné okamžitě řešit. Nejvyšší eurokraté v oblasti zemědělství a ochrany zdraví nám velmi váhavě přislíbili, že novelu předloží. Tvářili se přitom, jako by NÁM prokazovali kdoví jakou „milost“. Přitom jde o nápravu chyb, které ONI napáchali.

53 komentářů :

 1. Musíme pryč!!!Bravo MUDr. David, jediný náš informátor o hnoji
  v EU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo nesouhlasí s EU, pardon s Merklovou, musí být potrestán. Nebude mít hlasovací právo po demokraticku. To je ten největší hnůj, co prozatím z EU vylezlo.

   Vymazat
  2. 12:15
   Tož valval, nikdo tě tady nedrží, ale problém kam co ? Tohle muže napsat jen člověk nesvéprávný, jste na sebe pane Davide pyšný, že oblbujete lidi??? Vy si zasloužíte velké opovržení a soud, který vám za vlastizradu vyměří min. 10 let!! Snad k tomu jednou dojde!!!!

   Vymazat
  3. Prechod od starého kybernetického AI systému na Kvantový systém 21 júla 2020 I Nicola Tesla

   https://www.youtube.com/watch?v=TXzKq-eDILc&feature=share&amp

   Vymazat
  4. 16:13 Je to tak, není kam a ani to nemá smysl. Cílem musí být spolupráce opět v budoucnu snad svobodných národů na zničení tohoto žaláře národů a svědomí!

   Vymazat
  5. 16.13 Právě jste si vysloužil Svatováclavskou orlici...

   Vymazat
 2. Maďarsko a Polsko jsou dvě země, na které Česko nemá a nikdy mít nebude. Jejich europoslanci táhnou za jeden provaz s vládami svých zemí. Právě toto Česku chybí. Česko má ve svých řadách jenom takové žalobničky jako je Peksa (Piráti) a Zdechovský (KDUCSL), kteří pracují proti svým zemím a kteří si myslí jací jsou to kabrňáci. Jsou to ubožáci!

  OdpovědětVymazat
 3. Nevěstinec je instituce, kdežto bordel způsob řízení.

  OdpovědětVymazat
 4. To není spolupráce ale obyčejná diktatura jsem rád za Maďarsko a Polsko a V4 že se můžeme spolu bránit. Papaláši v té komisi nevědí co je realita.

  OdpovědětVymazat
 5. EK je banda slouhů nadnárodních hajzlů.To si všichni uvědomte a dle tohoto jedná.

  OdpovědětVymazat
 6. EU ve své současné podobě je neomarxistický paskvil a tento nereformovatelný paskvil aby vůbec nějak zdůvodnil svou existenci a své darmožráče s grandiozními platy musí zákonitě vymýšlet paskvily. To nakonec vidíme dnes a denně. Jinak je to naprosto neplodná, jalová organizace násobně horší než bývalé RVHP. Vážné problémy neřeší (prodluženost států, migrace, Covid 19, útoky Turecka na Řecko a další země...) naopak se nechává vydírat a svěřenými prostředky živý parazity od neziskovek počínaje po velkolupiče Erdogana konče. Ničí inrastruktůru celé východní Evropy. Nazrál čas abychom společně země V4 a snad i Rakousko a Itálie bouchli do stolu a začali výstupní procedůru. Myslím, že by se pak rychle přidali další a nakonec by zbylo jen zamuslimované Německo, Francie, Lucembursko, Belgie a Holandsko. No a tam ať si nové spoluobčany klidně živí a klekají si před nimi. Klidně si pak mohou odhlasovat, že okurka má být červená a jejich občané, že mají místo metanu prdět kyslík nebo auta ještě elektřinu vyrábět do sítě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:54

   Jak neustále dokola omílaný " NEOMARXISMUS ", ale on žádný není, to jen uzká skupinka mazalu si tím zlepšuje svoji IMÁGE, ale pusobí tím velice hloupě a trapně!Hlavně použít tenhle výraz na pravicové strany, což je jeden z velkých klamu a nesmyslu!!
   Bouchat do stolu mužete, ale je vám to dnes velký metanově nasládlý prd platné.
   Vy jste slušně zmasírovám propagandou proti EU, zářný příklad člověka co konzumuje sputnik, prdelní listy a pod. žumpy, co slovo to hovadina!
   Co cenzor, pustí nebo nepustí???

   Vymazat
  2. Co tak něco konkrétního proč nepříjemci dotací mají podporovat EU.

   Vymazat
  3. Pre:Anonymní20. července 2020 16:10
   13:54

   Tak prečo sem chodite?! Však mate haldy mainstream-u a probruselskych srackometov...

   Vymazat
 7. Křik bezradných

  Trup dnešní Evropy žalostně je shnilý
  Francie přichází o své katedrály
  Ze dna se nevzchopí – síly přecenili
  ti, kteří z nákazy stvořit lék si přáli

  Muslimská bratrstva oheň lihem krmí
  a lidí bez práce je den ze dne více
  Kouř tančí na vrstvách zloby – pád je strmý
  Popel jdou převracet
  saze dusí plíce

  Na léčbu čeká se zatím v Británii
  „Vy nejste v pořadí“ – miliony slyší
  Děs trčí ve vlasech
  jež zatím vši skryjí
  Kde kdo teď podřadí
  ne však bída v chýši

  Frankfurt tma pohltí – kámen z nebe prší
  mládež je bez cíle, touží po agresi
  kousíček od smrti
  na náměstí mršin
  Mlhou zní: „Nestřílet“
  Modrý prapor svěsí

  Bílý ho vystřídá. Zášť jak bláto cáká
  Někoho obviní, když si zanadává
  Co zbylo z libida?
  Skvrna všelijaká
  Lorelei v Porýní rozbolela hlava

  Dědictví uniká – poklad rozebraný
  Chaos je k dostání – prvotřídní zboží
  Chrochtání čuníka
  zní jako zvuk hrany
  jež prázdno prozvání
  Co je třeba prožít?

  Řecko je prodané. Turek na něj stoupá
  Svornost? Je za mříží – na popravu čeká
  Jestli lid povstane? Až vyleze z doupat
  Mrtvolu zatíží – než ji pojme řeka

  Skvrna se rozlézá, ponížení roste
  systém jen zaúpí, než vydechne zcela
  Místo noh protéza – z domácích jsou hosté
  Přetvářka zástupy
  falší pozvracela…

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kvóty na domácí potraviny? Nechte si zajít chuť, zní z EU

   Jak jednoduchý recept, jak se s tím vypořádat. Buď vystoupím z EU /dle ministerstva vnitra je to extrémismus/ a nebo bude česká firma, která začne nabízet české zboží, ale nesmí to být "EU sračky, co Němci nechtějí". Takový COOP má k tomu blízko.
   Dívejte se kdo vyrobil a nestačíte se divit.

   Vymazat
  2. Halucinogenní, a k tomu Jedovatá houba Evropu tráví...
   Její výtrusy větry rozvály po celém Globu...

   Vymazat
 8. Mají to dobře vymyšleno. Zadlužit, zničit soběstačnost ve výrobě potravin a potom neposlušným hrozí odebráním hlasovacího práva a ani nepotřebují tanky a samopaly, stačí na to komise. Pryč z totality!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:36
   Neměli jsme do toho fašospolku ani lézt, pryč nás nepustí, bohužel 👎

   Vymazat
 9. 12:46 Polsko a Maďarsko ukazují v praxi, jak je potřebná a možná spolupráce zemí v rámci V4. Babiš by si na veto nikdy netroufnul, i kdyby mu ho odsouhlasil Parlament. Doma si hraje na Jánošíka, ale v Bruselu vždy poslušně sklapne kufry :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kecáš kraviny.

   Vymazat
  2. 15:25 Petr Hájek v článku o Czexitu: "Babiš je sice verbálně Jánošíkem, ale jeho lidé v Bruselu (zdaleka ne jen Věra Jourová) fungují v opačném směru." :-)

   Vymazat
 10. Polsko a Madarsko si hrají tak nějak na vlastním písečku, jen ČR v EU tak trochu zachraňuje reputaci Východních věčných stěžovatelu. Přitom výhod a peněz z EU se neštítí tito dva užívat!Jen díky vstřícnosti a dotacím z EU v hodnotě kolem 80 miliar každý rok, se tady u nás máme skvěle, plné obchody, prumysl ve výborné kondici, lidé utrácí jezdí na dovolené, co si více přát. Jen někteří hlupci,ZVLÁŠTĚ ze strany SPD, chtějí vše zničit a uvrhnout nás do bídy která tady byla před 30 lety. K mé spokojenosti s EU mě vadí jedna věc a to, že není u nás zavedeno EURO. Plno problému a zmatku by se tím odbouralo, na víc pro firmy obrovský přínos!! Snad se dočkáme, tak jako Bulharsko a Chorvatsko,které EURO plánují co nejdříve, ti mají aspoň rozum!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní20. července 2020 15:57
   Obávám se, že členství v EU není taková procházka růžovou zahradou, jak ji popisujete. Nejspíš to nepouštíte do svého vědomí, ale na ten ráj si nejsme schopni vydělat, ten si užíváme na dluh. Jestli máte nějaké předky, tak se jich zeptejte na jejich vztah k zadlužení. Vy už jste vymytý mozek, nejste schopen chápat, že dluhy je nutno splácet i s úroky. Vaše děti se Vám „poděkují“ za ten Váš současný přístup.
   Modlete se, aby SPD dostalo dost hlasů ve volbách, aby tu smrtící smyčku mohlo začít uvolňovat. P.K.

   Vymazat
  2. Aby jste se vy 15:57 cítil skvěle, bylo nutné rozprodat téměř celé hospodářství, zadlužit stát dnes už dvěma biliony, obyvatelstvo a firmy miliardami, vytvořit z 10% obyvatel materiál pro exekutory a k tomu desetitisíce bezdomovců, o něco víc nepracujících Romů, to ošetřit neziskovkami a živit to ze státního rozpočtu. Aby to celé fungovalo zdvojnásobit počet úředníků, zlikvidovat armádu a celé to vyzdobit klanem skvěle placených politiků. To jsem samozřejmě na spoustu dalšího nevzpomněl. Jste při rozumu?

   Vymazat
  3. Již pojem dotace ve mne budí hnus. Je to systém jako pomoc Africe, nejdříve z nich vymačkáme 100 dolarů a pak jim s velkým humbukem dáme 1, slovy jeden dolar zpět jako humanitární pomoc a i ten prostřednictvím svých firem (obdarovaný dostane centík). Celá doba po 89 vznikla pro to, abychom svými silami a okleštěným hospodářstvím pomohli svým starším "bratřím" na západ sanovat jejich ekonomiky (zisky v řádu stovek miliard plynoucí na západ). A pak nám s velkou pompou vrátí část těchto zisků jako dotace a ještě si vydupávají kdo je dostane. A samozřejmě, dotace zpravidla jdou té bohatší části populace. My ostatní se již bez nich nějak obejdeme. Inu hnus velebnosti, je to snad ještě horší jako přerozdělování v době před 89. rokem. Pro 15:57 ověřte si kolik zisků z Maďarska plyne na západ (banky, pojišťovny, řetězce potravinových i průmyslových obchodů, značná část průmyslu...). Pak jim laskavě část vrátí a ještě vydírají. Chtělo by to zacinkat, ale dnes již není spolupráce KGB a CIA, která by to zorganizovala, nebo to snad brzy přijde?.. inu v US of A to možná již začíná

   Vymazat
  4. Dnes je svět založen na pujčkách, dotacích. Mužete tady psát ty vaše zoufalé výkřiky, ale nic na tom nezměníte.
   5:52
   Jste na omylu, nic se nerozprodalo, 90% firem po 89 r. nebylo schopno konkurovat západu.Vše zastaralé, nekonkurenčně schopné, naše výkonost byla na 30% Západu, tak tady nepište bludy! Pouze obrovské peníze v miliardách, nacpaných ze Západu tady udrželo statísíce pracovních mist.40 let vlády bolševické luzy, tady zanechalo na desdetiletí ekonomických problému!!
   Váš rozum nebude zrovna v pořádku!!, vaříte z vody a nostalgie po starých ŠPATNÝCH pořádcích vám zatemňuje rozum!!!!

   Vymazat
 11. Zle, matičko, zle je
  Brusel na nás bleje.
  Hází lejno za lejnem
  doufám, že se rozejdem.

  OdpovědětVymazat
 12. Tvrdost práva, je vyvažována nedůsledností, nebo výběrovostí, jeho vymáhání.
  Ten chaos v EU, je něco jako Covid. Všichni musí být permanentně vyděšení, nestíhat, být v ohrožení sankcí a penalizací, které se sem tam, výběrově, někomu udělí.
  Evroposlanci by měli protestovat proti tomuto chaosu a vyžadovat striktní pravidla, která bude EK dodržovat.
  Jinak díky panu evroposlanci, za informace ze Zámku. P.K.

  OdpovědětVymazat
 13. To datum.
  Komisař jen zapomněl, že tenkrát si házeli kostkou v baru a vyšlo to takhle. Druhé varianty byly ještě horší: 1.4.2021 nebo 31.4.2022. :)

  OdpovědětVymazat
 14. To už snad není možné, příště dostanou rákoskou na zadek, nebo budou klečet na hrachu ?

  OdpovědětVymazat
 15. Šílenost! Merkelová hrozila Babišovi, aby se jeho vláda neopírala o SPD! Germáni si přímo diktují, kdo bude v kterých zemích sedět ve vládě!

  https://megazpravy.cz/tak-to-je-opravdu-sila-angela-merkel-dokopala-andreje-babise-zpusobem-ktery-dosud-ceska-politika-nezazila-tomu-snad-ani-neuverite-video/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:22 A zase soutěž o největšího lháře, nic takového nikde není, jenom to, jaký má dnes vliv SPD???? NULA, PROČ NEUSTÁLE LŽETE???

   Vymazat
  2. 15:51
   Vyhrál jsi krásné třetí místo.... Lhář a odpad No. 1.je udavač Havel, druhý je Al-Hamajda a ty volotrku máš bronz 😃

   Vymazat
 16. Další brutál! Negři brutálně řežou bělošku v kavárně:

  https://politikus.ru/video/129940-blm-v-kafe.html

  OdpovědětVymazat
 17. https://www.euportal.cz/Articles/42824-orban-kdyz-se-divam-na-zapad-tak-nevim-zda-se-mam-smat-nebo-plakat.aspx
  https://www.protiproud.cz/politika/5214-pristi-davos-vydesit-epidemii-potom-zotrocit-zregulovany-sektor-je-dobyt-greenwashing-kdo-si-koupil-zelene-hnuti-velky-reset-se-bilderbergu-zamlouva-ekototalita-na-dosah-ruky-uzitecni-idioti-nebudou-chapat.htm

  OdpovědětVymazat
 18. Málokdo ví, že pokud nedojde u nás k včasné implementaci evropské směrnice, tak musí ministerstvo platit pokutu, která činí např. 18 tisíc EU denně. Např. na MŽP se takové pokuty platily roky a na jiných ministerstvech to nebude jiné. .To jsou další "výhody" členství v EU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je neskutečné, co to je za díru ta EU.

   Vymazat
  2. 22:36
   A zase jeden z mnoha lhářu, nic takového není!!!!

   Vymazat
 19. ČT žádala ministra Havlíčka, aby dostavba Temelína nebyla svěřena autoritářským režimům. Je autoritářským režimem EU ( zde vládne právní chaos), Německo (nařizuje Babišovi aby se neopíral o SPD), USA (rozdává sankce, zastrašuje, vyhrožuje, bombarduje, podporuje zločinné režimy ) Severní Korea (která se brání před násilím USA), Rusko (které nikoho nenapadá ani nikomu nevyhrožuje), či Kosovo, které má v čele zločince...
  Tedy pryč z takového spolku, tedy EU, kterému vládne USA!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22,28
   fašoEU a amiokupant jsou dvě strany jedný smradlavý mince,který jsme si Nedobrovolně po hadráku nacpali do vlastní(tehdy ještě vlastní)země!!!!!

   Vymazat
  2. 22:38
   Tartane, vy jste mě rozesmál, tak jako vždy vaše názory. Rusko je dnes jeden z nějvětších autoritářských režimu světa, jeden člověk, Putin vládne 150 mil lidí. Dnešní Rusko spěje k přirovnání k hitlerovskému Německu ve 30 letech. Do TEMELÍNA narvat Kosovo, opravdu vám nezávidím vaše mozkové pochody!!!!
   Další for, -RUSKO NIKOHO NENAPADÁ- co Krym, Ukrajina, Donbas, Luhansko, Čečna, Náhorní Karabach a další, dejte si studenou sprchu, snad vás to hloupé blábolení přejde!

   EU vládne USA???? Koronavir má na vás neblahý vliv!! Snad vám pomuže nějaká vakcína??!!

   Vymazat
  3. Anonyme 17:09 – Indický Běžče – proč stále do omrzení opakuješ ulhanou propagandistickou mantru o Rusku a nepoužíváš vlastní rozum a nezávislé zdroje? Ty opravdu tak bezmezně věříš všem těm americkým čípkům ze Zpravodajství České lživize? Vždyť jsi tu všem pro smích.

   Jak může Rusko napadat Čečnu, když je její součástí?
   Jak Rusko napadlo Krym? Vždyť tam ruští vojáci vždycky byli? O održení Krymu od Ukrjainy, k níž byl připojen v padesátých letech protiprávně, se odehrálo na základě plebiscitu. Co se ti na tom nelíbí? Demokratický postup podle mezinárodního práva?
   A lidové republiky Donbasu. Jak tam prosím tě Rusko vede válku. Vždyť tam vzdorují domobranci, místní ropdáci, a bojují dennodenně proti banderům v uniformách ukrajinské armády. Jen se podívej na metody, co „ukrajinská“ armáda páchá proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu! To ti je šumák?
   A Náhorní Karabach je ruské co? Tam se přece bijí Arméni s Turky z Ázerbadžanu. Nebo máš jiné informace? Píši "informace" a myslím informace a ne lži televize, která si drze říká česká.

   Máš zvláštní, chorobnou náturu Indický Běžče. Žít s tebou musí být pro členy tvé rodiny i tvé širší okolí opravdový med.

   Vymazat
  4. 17:36
   Co se divíte, vždyť ten senil z Reichenbergu nemá ani rodinu ani vnoučata, tak tady tapetuje hovadiny ala amiokupantambassy!!!!

   Vymazat
 20. Vítězstvím Trumpa v listopadových volbách /pokud nebudou zmařeny elektromag. útokem, nebo úspěšným atentátem/ se vše změní. EU SE ROZPADNE , NATO bude zrušeno Covid 19 navždy zmizí. Lidstvo bude osvobozeno, ale superkrize nastane.
  ZELENÝ A DLUHOVÝ ÚDĚL
  http://www.antimeloun.cz/?p=8870 http://www.antimeloun.cz/?p=8868

  OdpovědětVymazat
 21. Tak se potvrdilo moje podezření, že Babiš naši zemi v Bruselu prodá do dluhového otroctví. Prodal! Naše prodejná masmédia z toho zcela jistě udělají oligarchovo vítězství nad českým národem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen hlupák může může plivnout jedovatou slinu,aniž by měl argumenty v ruce.Všichni tito podezřívaví jenom podporují chaos a nenávist,karma by měla začít jednat,než se to vše zvrtne na špatnou stranu.

   Vymazat
  2. Nepoužívám hrubé výrazy ,tak nechápu,proč bych měla být smazávána.To je ta svoboda projevu v demokracii?Je to smutné zjištění.

   Vymazat
  3. 9:23
   A co jiného navrhujete vy??

   Vymazat
 22. noviczech
  ...kdysi jsem četl, že Německá spolková republika uzavřela s Československem v osmdesátých letech smlouvu, že po roce 1990 se nesmí domovní odpad vyvážet do přírody, ale bude se spalovat ve spalovnách. Píše se rok 2020 a Německo stále vyváží nespálený odpad do přírody! Proto KONTROLUJTE A POKUTUJTE vyhlašovatele zákonů, které dusí druhé a sám vyhlašovatel není v situaci toto splnit!
  Tímto scénářem oni likvidovali totiž východní blok, tedy socialismus..., tedy záměr poškození!

  OdpovědětVymazat
 23. noviczech
  ...víte, když pozoruji události co se děje ve světě, co se děje v Evropské Unii podle psaní pana Davida, když čtu komentáře různých lidí a názorů, tak si nějak vzpomenu na filmy od pana režiséra Zemana! Jeho filmy byly poznamenány stylem špatné, horší, nejhorší až pak ke konci zvitezil rozum, dobro, láska! Tak si kladu otázku, šponuje se situace ve světě a v rozhodujících kruzích také právě proto, aby na konci toto vše padlo a to dobro vyhrálo? Rozum skončil, nastoupil.. a diktatura!

  OdpovědětVymazat
 24. Komu nejvíce prospěje rozpad EU na slabé a nesamostatné státy? USA přijde o konkurenci s kterou by se v případě schopných politiků museli vyjednávat a nikoliv jednat jen s pozice síly.
  To je zadání politiků v Bruselu a lidé, kteří je volí zřejmě
  touží po otroctví. Co jiného bude po zavedení povinných platebních karet? Už nebude stát záporné úrokové sazbě vůbec nic v cestě. Na druhou stranu vzájemná "výpomoc" států, proti kterým je vedeno nějaké řízení (i když asi ne-úplně legitimní)se zdá také jako problém do budoucna. Např.může to být záminka na zrušení práva veta.

  OdpovědětVymazat
 25. Nikdo nic nedělá, krom vaší (9:26) posedlosti. Nevolím ANO, ale SPD, přesto jsem rád že tam jednal Babiš. Okamuru mám v záloze pro rozchod.
  Celá opozice, krom SPD, jsou na různém stupni, jen strážci naší kolonie. Neházejte jen nezávazná hesla, ale uveďte koho byste do Bruselu poslal vy.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.