Reklama

pondělí 6. července 2020

Dočkají se Cyril a Metoděj omluvy?

Mojmír Grygar
6. 7. 2020  ČNR

...V této souvislosti se i cyrilometodějská mise u nás dostává do jiného světla. Soluňští bratři neměli při šíření východního obřadu na Velké Moravě ustláno na růžích. Jejich největším nepřítelem nebyly předsudky pohanů, kteří se bránili vzdát se svých zvyků a model, ale křesťanští kněží a vládci sousedních zemí. Mise slovanských učenců a kněží jim byla od počátku trnem v oku. 

Snad by k nim měli větší respekt, kdyby přijížděli na Moravu v brnění, přilbicích a s meči. Oni však přinášeli pro latinskou liturgii nebezpečnou zbraň – písmo, nový bohoslužebný jazyk, knihy, vzdělanost. V Proglasu, úvodní básni překladu evangelia, hlásají právo Slovanů přijímat slovo boží ve vlastním jazyce. Tato myšlenka ohrožovala monopol latinské církve a bořila privilegium duchovních, kteří jediní měli přístup k textům svatého Zákona. Biskup Metoděj se přiblížil ke svým zástupům i tím, že si nedal vybudovat opevněný palác, stále byl na cestách, ve styku s věřícími. Latinští biskupové a němečtí panovníci se opakovaně pokoušeli vydávat soluňské misionáře za odpůrce jediné pravé římské víry. Soluňským misionářům se dařilo obhájit svůj východní obřad před papeži, ale bavorský biskup Wiching pomocí podvrhu obvinil Metoděje z kacířství a Ludvík Němec dal moravského biskupa vhodit v Ellwangenu do otevřené jámy. Teprve po třiceti měsících se papež o tomto příkoří dověděl a Metoději umožnil znovu se ujmout mise. Nevraživost latiníků vůči glagolášům neutuchala. Konstantin zemřel v Římě, kam odešel, aby před papežem ospravedlnil slovanskou liturgii,

Metoděj pokračoval ve ztížených podmínkách. Když po dvaadvaceti letech po příchodu na Moravu zemřel, latiníci slovanský obřad zakázali, kazatele vyhnali ze země v okovech, liturgické knihy pálili, rotundy bořili a přestavovali, kláštery, kde se pěstovala slovanská liturgie, obsadili němečtí mniši, z bohatých písemných památek vznikajících na našem území se zachovaly jen zlomky. Ze slovanské liturgie po celá staletí ve vědomí lidu přežívalo nejen několik duchovních písní, ale také památka na světce slovanského původu. Ve významných etapách českých dějin – za Karla IV., v éře husitů, utrakvistů, protihabsburských rebelií, národního obrození – tato násilím potlačovaná tradice ožívala, stále znovu vstávala z popela. Katolické církvi se přesto tuto významnou etapu naší duchovní kultury podařilo natolik zfalšovat a vyhladit, že její dějinný přínos dnešní veřejnost prakticky nezná. Kdo dnes ví, že sv. Václav byl vychován na Levém Hradci, v prostředí, kde kvetla slovanská liturgie, a že původní rotundu sv. Klimenta dali katoličtí preláti k nepoznání zbarokizovat. Kde se dnes dočteme, že sv. Vojtěch byl po celý život hlasatelem východní víry a že si přál prožít život v byzantském klášteře na jihu Itálie? Kdo dnes ocení význam Sázavského kláštera jako centra slovanské liturgie a písemnictví, odkud se šířila vzdělanost do dalekých zemí na východě? A kdo připomene slova Karla Čapka, který se po válce, kdy budování státu aktualizovalo základní otázky českých dějin, ptal, proč se patronem Čechů nestal sv. Prokop, zakladatel Sázavského kláštera, statečný obhájce slovanské víry a kultury před útoky německých mnichů a velmožů?

Televizní reportér na letošních cyrilometodějských oslavách si pozval k mikrofonu církevního historika pana Šebka, aby diváky seznámil s klíčovými daty slovanské mise. Pan Šebek podal historické události z katolického hlediska, a proto vše, co by oficiální církevní výklad dějin uvedlo v pochybnost, zamlčel. A tak jsme se nedověděli, proč trvalo celých tisíc let, než se Svatý stolec odhodlal jednoznačně negativní postoj k cyrilometodějské misi rázem obrátit o stoosmdesát stupňů: Konstantin a Metoděj již nebyli nebezpečnými kacíři, nýbrž, jak to později potvrdil i Jan Pavel II., spolutvůrci křesťanské Evropy. Ukázalo se, že náboženské vědomí obrozujících se slovanských národů ve střední Evropě tehdy znovu oživilo cyrilometodějskou tradici, která za určitých podmínek mohla sehrát významnou úlohu celospolečenskou. Tomu bylo nutno čelit. A jak? Jednoduše podle zásady – nemohu-li protivníka zničit, spojím se s ním a osvojím si ho.

Ptám se – kdy přijde chvíle, kdy budou zástupy věřících na velehradské pouti obeznámeny s překážkami, které oslavovaným světcům a jejich následovníkům kladli v cestu jejich církevní i světští nepřátelé? Kdy se na shromáždění objeví představitelé církve i katolického dějepisectví a omluví se za příkoří, kterému byli byzantští misionáři vystaveni? Omluva po více jak tisíci letech samozřejmě nemůže být ničím jiným než otevřením cesty k pravdivému výkladu slovanské mise. Není-li dnešní úcta představitelů katolické církve k slovanským misionářům pouze věcí taktiky (o upřímnosti tisíců poutníků nemůže být pochyb), pak by církev část peněz, kterými ji obdarovala korupční vláda, měla vynaložit na vybudování muzeí věnovaných zamlčované historii slovanského obřadu a kultury v našich zemích. Centrální památník cyrilometodějské tradice by měl být vybudován v klášteře na Slovanech. (Je s podivem, že naše teology, historiky a památkáře nezaráží, že toto významné místo českých dějin dnes obsadily zahraniční firmy.)

Muzeum v Sázavském klášteře, který by si ráda osvojila církev, by mělo být podstatně doplněno a rozšířeno, a význam postavy sv. Prokopa, důsledného obránce slovanské víry, by neměl být zastírán pozlátkem barokního zázračnictví a pověr. Třetím památným místem by se měl stát areál na Levém Hradci. Panely, které tam dnes hlásají věhlas sv. Vojtěcha, zamlčují jeho oddanost východnímu obřadu. Návštěvník Levého Hradce by se měl dovědět, že život a kult sv. Ludmily a sv. Václava, spjatý s tímto magickým místem úsvitu českých dějin, nelze oddělit od jeho slovanského základu.

Pokud budou představitelé katolické církve na každoročních poutích na Velehradě zásluhy Cyrila a Metoděje o křesťanskou víru pouze velebit, ale ani slovem se nezmíní o tom, kdo jim bránil v jejich misi, kdo jejich život změnil v martýrium a snažil se, aby z jejich dědictví nezůstal kámen na kameni, pokud nedojde k tomuto přiznání, nad velehradskými slavnostmi stále bude viset tmavý stín neupřímnosti a pokrytectví.Autor je historik a literární vědec, Literární noviny, výňatek z článku

24 komentářů :

 1. http://www.nwoo.org/?s=ivaško
  http://www.nwoo.org/2017/07/27/andrej-ivasko-staroslovienska-bukvica/ time 2:19:00 kostějové
  A mečem a křížem
  https://www.youtube.com/watch?v=2hoqfTCsHew

  OdpovědětVymazat
 2. Cyril a Metoděj se dočkají spíše pomluvy.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 3. Omluvy se Cyril a Metoděj nedočkají, ale dočkají se toho že Vatikán skončí, a oni se vrátí u národních církví které zakládali na svoje historické místo ..

  Časem skončí vícero kosmopolitních institucí i kosmopolitní parazitní třída degenerátů ..

  OdpovědětVymazat
 4. Omlouvám se Cyrilovi a Metoději
  Omlouvám se za roztržení Rakouska
  Omlouvám se Německu za odsun
  Omlouvám se všem za vyvlastnění po roce48
  Omlouvám se všem za pronásledování v 50.letech
  Omlouvám se za nevstřícnost k interpomoci 68
  Omlouvám se za zničené osudy normalizací
  Omlouvám se za cinkání klíči
  Nejsem důchodce, ani v žádné politické straně, ale jsem jen obyčejný Čech, který se musí stále za něco omlouvat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přidejte, že se omlouváme i černochům, za rasizmus v USA. To se teď nosí. Taky všem migrantům z Afriky, které nechceme přijmout, tím si navíc udobříme EU...

   Vymazat
  2. Přidám že se omlouvám za to že občané žijí v rozvojovém exekutistanu za 30. let budování kapitalismu předsudečné nenávisti. . .

   Vymazat
  3. Já se omlouvám, že jsme dost nepodporovali budování tunelů.

   Vymazat
 5. no - existuje list, ktorý poslali Svätoplukovi na Moravu - nepekné čítanie,

  OdpovědětVymazat
 6. Jan Hus zavražděn katolíky. Před 606 lety. A na tomto vlasteneckém webu nic. Jak je to možné?

  OdpovědětVymazat
 7. Tak Vám taky něco napíšu, myslím, že téma je nosné a nemělo by skončit 6. 7.:
  1. CaM napsali mnoho spisů v jazyce lidu.
  2. Přeložili i Bibli, což bylo v pořádku, v pořádku nebylo, že mši sv. sloužili v jazyce lidu a ne v latině.
  3. Pokud by sloužili latinsky, latiníci (t. j. Němci) by nic nenamítali. Že sloužili v jazyce lidu, to jim oprávněně vadilo.
  4. A latiníci měli moc, sám papež lidovou řeč při mši sv. zakrátko zakáázal. Takže se jim podařilo zničit všechny opisy Bible do jazyka lidu.
  5. To byla taky chyba, překlad měl zůstat, ale s CaM asi nebyla řeč a chtěli sloužit v jazyce lidu.
  6. Všechny spisy CaM v jazyce lidu zůstly a jsou známé odborníkům, lidu jsou zatajovány, neboť jsou drsné. Tehdejší právní předpisy byli velmi drsné a lid by asi ztrtatil tu povinnou úctu. Z překladu Bible zůstal jen nebiblický Prolog, který nemá význam.
  7. Asi ten střet byl drsný, dokonce se nezná M hrob.
  8. Podobně se mší sv. v jazyce lidu blbnul i sv. Prokop, taky to naštěstí špatně skončilo.
  9. Korunu tomu nasadila 60. léta 20. stol., kdy se začalo v jazyce lidu sloužil po celém světě. Rozvrat katolické církve dnes je dostatečně znám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 21:19 - neskutečný blábol. To, že za latinou šla světská moc, jako vždy, až dodnes, je jiná písnička. Slovanština byla papežem uznaným bohoslužebným jazykem, kromě latiny, řečtiny.. a je jím dodnes!

   Vymazat
  2. Anonymní6. července 2020 21:19
   Drsný názor, ale jak jinak, praktiky papeženců, byly vždy drsné. Církev je totiž jeden z hráčů o moc a v této hře se využívá vše. Buď jsi spojenec, nebo nepřítel.
   Z toho pro nás plyne poučení, že my jako dědicové byzantské části říše římské, jsme pro dědice západní části, věční konkurenti, tedy nepřátelé. P.K.

   Vymazat
 8. Jen slabosi potrebuji pana boha a jeho vykladacu .
  Vite ten muj buh je ten spravny a vas je spatny a proto te zmlatim ty smejde.
  No a pak to ve svete vypada jak to vypada.
  Dokavad na zemi bude jakejkoliv buh a dabel tak dobre nikdy nebude.
  Proto padnete na kolena a proste svojeho boha at vam pomuze zabit toho boha tech zmrdu od vedle.
  Neb co buh cini -dobre cini -ale pouze nas buh ,jejich buh necini dobre .
  Ciril a Metodej dalsi uzasne mozky co prisli zdaleka aby znicili nase bohy .Tito vypatlanci jsou dnes stale oslavovani a my atheiste s tim nic neudelame nebot nas je malo .
  Dobre tak lidem .
  A proto at zije buh neb rozumu mam malo a bojim se byt sam sebou.Potrebuju nad sebou autoritu jinak bych se bal sveta.

  Take se bojim smrti a proto jsem vymyslel pana boha a az umru tak zase obzivnu a budu s panem bohem. Toto je ta nejlepsi berlicka ta nejlepsi ochrana pred bazni ze smrti.

  Vy vsichni co verite v nejakeho boha -ja se vam nesmeju ,neb vim ze nedovedete byt sami sebou vim ze pro vetsinu je to velice tezke az nemozne. Proto se vam pro vasi viru neposmivam uz me vas ani neni lito. Rad bych nejak dozil bez vasich otravnych povidani o bohu a jeho zverosvestech a dalsich mesiasich.
  Uz nemam silu jsem moc starej abych s vami bojoval.
  Vas buh je davno mrtvej ale vy stale ukazujete jeho stin.
  Ja uz nemam silu bojovat i proti tomu stinu.
  Zarathustra

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:40 - nevíte, o čem plkáte!

   Vymazat
  2. Ano,v tomto případě Zarathustra "ujel". Doba násilné christianizace k nám přišla ze Západu a Cyril s Metodějem vyvažovali vliv Východu. Díky jim máme zachovanou češtinu a nebyli jsme germanizovaní.

   Nejsem čistý ateista, mám svého boha, který mne chrání a proto Zaharathustrovi rozumím. Také s ním souzním v pojetí vymyšlených bohů, k boji, prý v jejich jménu ale zájmu jejich "tvůrců".

   Vymazat
 9. http://www.zvedavec.org/vezkratce/17080/ církevní bafuňáři mají strach ...
  https://www.arfa.cz/emeritni-papez-benedikt-xvi-joseph-ratzinger-nova-kniha-o-temnem-zakulisi-vatikanu-o-vlcich-kteri-ho-roztrhali-vydirani-z-usa-a-konci-katolicke-cirkve/#

  OdpovědětVymazat
 10. Byli to vychytralí Jezuité!

  OdpovědětVymazat
 11. sv. Metod je jediný svätec, ktorý je oficiálne stále exkomunikovaný

  OdpovědětVymazat
 12. Autor článku člověka vždy potěší svým vlastenectvím a hlubokými znalostmi. Osobně jsem několikrát navštívil Levý Hradec, protože toto místo má úžasnou atmosféru (kdybych měl do Prahy blíže, tak bych tam byl snad každý den). Podobné pocity mám v Sázavském klášteře...

  OdpovědětVymazat
 13. Vatikansko-jezuitsky podfuk.....a pokracuje dal.
  Zapadni a vychodni Řim proti Slovanum.
  Bylo, je a bude.

  OdpovědětVymazat
 14. Toz oz Cyril s Metodejem mele problém s bavorskó sodetonemeckó galerkó.....a to trvá bohozel do dnesnéch dnó......slonce v kalicho..p.s.

  OdpovědětVymazat
 15. Vyborny clanek, jako vzdy.
  Neni nemozne, ze pravoslavna cirkev se v Cechach obrodi, az vystoupime z EU.

  OdpovědětVymazat
 16. Je třeba si připomínat historii stát bez dějin zanikne a to se právě děje v usa,

  OdpovědětVymazat
 17. Všechno je v pořádku, kromě slůvka "centrální".
  ... "Centrální památník cyrilometodějské tradice by měl být vybudován v klášteře na Slovanech." ...
  Centrum mise musí zůstat na Moravě.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.