Reklama

pondělí 13. července 2020

Hitlerovi pochybní dědicové a následníci - 19. kapitola esejů o českém národě

Profesor Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
13. 7. 2029

1. 
Pohnutku k napsání této kapitoly poskytlo několik aktuálních činů, které podivným způsobem vyhrabávají Hitlera z rumiště jeho zbořeného a zasypaného bunkru: na pultech knihkupectví se objevuje nákladně vydaná kniha Hitlerových proslovů a kalendář věnovaný předákům Třetí říše; mezi suvenýry někdo podstrčí hrníčky zdobené portréty těchže válečných zločinců; na internetu kdosi nabízí překlad odporné antisemitské knížky pro děti vydané v Německu v roce 1937; na statku ve východním Německu neonacisté zavádějí vzorné lidové společenství (Volksgemeinschaft) a na rozcestníku uvádějí směr a vzdálenost od Hitlerova rodiště Braunau. (Poznámka k neonacistické kolonizaci chudého kraje – na vině jsou ti, kteří dovolili jeho nezodpovědné vylidnění, pokoření a devastaci.) 

K uvedeným případům přistupuje i množství časopiseckých a filmových dokumentů věnovaných Hitlerovi a Třetí říši. Je-li zájem veřejnosti o velké negativní postavy historie pochopitelný, pak zcela nepřiměřené množství nabízených dokumentů o těchto zloduších nezbytně přináší i přidružené škody. V myslích lidí málo vzdělaných a málo přemýšlivých, kterým imponují silné osobnosti nebo které i rodinná pouta tak či onak spojují s dobou nacismu a okupace, může vzniknout podivná nostalgie. Podívejme se, říkají si někteří znechucení lidé, kteří nemají žádnou stranu, kterou by volili, kam nás zavedla bezmocná a rozhádaná demokracie. Pokud tento systém nebude s to řešit dnešní egyptské rány – krizi, korupci, přistěhovalce, prohlubující se nerovnost, rozhádanost evropských států, nadvládu Ameriky zmítající se v rasových nepokojích, ničení přírody, gender–ideologii popírající základní rysy člověka, neschopnost globálně čelit pandemii coronaviru – budou se neustále vynořovat spasitelé, kteří budou nabízet ta jediná a zaručená řešení. Bez pevné ruky a jednoznačné ideologie to však nepůjde. 


2. 
Vracíme-li se v této souvislosti k Hitlerově osobě, nevnímáme ji jako vyšinutého blázna ani jako nevysvětlitelný fenomén dějin. Abychom jej pochopili, je zapotřebí zařadit ho do konkrétního dějinného rámce, zdůraznit jeho německý rodokmen. To je ta rozhodující skutečnost, bez níž nelze vysvětlit, proč německý národ, všechny jeho třídy, stavy, farnosti, regiony, generace byly s to podlehnout vůdcovskému charismatu bezejmenného veterána, polovzdělance, neúspěšného malíře. Hitler připomíná postavu starého mýtu o krysaři z Hammeln, který svým kouzlem očaroval obyvatele městečka i okolí – šli za ním slepě, poblouzněni jeho hrou na píšťalu.

Hitler, přestože to byl v očích konzervativních lidí bezejmenný rakouský vysloužilec bez vyššího původu a vzdělání, postupně získal pověst politika, který je s to poskytnout odpůrcům levicových radikálů cenné služby – disponuje početnými stoupenci, kteří jsou schopni násilím potlačit pouliční akce spartakovců a jiných rozvracečů pořádku; vydává se za socialistu, jehož nejvyšší metou není revoluce třídní, nýbrž národní; nenávidí marxistické internacionalisty a na prvním místě mu jde o obnovu síly Německé říše, o odčinění potupného versaillského míru. Zdálo se, že to, čeho nemohli dosáhnout přívrženci staré monarchie, ani stoupenci výmarské demokracie a tím méně komunističtí revolucionáři, je v dosahu Hitlerovy dosti primitivní, jednostranné a násilné politiky slučující různé a někdy přímo protikladné složky. Vedoucí politici a představitelé armády Výmarské republiky umožnili Hitlerovi vstup do nejvyšších míst státní politiky. Jakkoli si uvědomovali, že s politikem, kterému takzvaný Führerprinzip zaručil ve straně poslední slovo ve všech klíčových otázkách, nebude snadné jednání, přesto si nepřipouštěli, že je ten plebejec jednou přelstí. Na druhé straně, jakmile Hitler usedl do kancléřského křesla, legalizoval státní teror namířený proti komunistům a internacionalistům, potlačil ve straně socialistický program (prohlásil, že Kruppovy továrny není třeba zestátňovat, když mu budou spolehlivě dodávat děla), a velitele SA, ozbrojených složek strany, které vadily generalitě profesionální armády, dal jednoduše postřílet. Ukázalo se, že Hitler ve všech podstatných otázkách vyšel vstříc držitelům staré moci. Někdy se jim sice některé Hitlerovy sveřepé názory, jako rasismus a antisemitismus, zajídaly, ale koneckonců se s tím dalo žít. Vypráví se, že Hjelmar Schacht, vynikající bankéř a ekonom, který neodolal Hitlerově nabídce řídit finance Třetí říše a vstupem do NSDP učinil tento vzestup možným, na jednom shromáždění přece jen poněkud tlumil příliš drastická protižidovská opatření a vzápětí byl svědkem toho, že několik skalních nacistů v rajkách a holínkách na protest opustilo sál.

Od té doby, než se Hitler pohotově převlékl z krátkých kalhot a hnědé košile do kancléřova fraku a cylindru a odtud do vojenské uniformy s válečným křížem, uplynulo jen několik let a Německo, jak to plánovali císařští generálové již na začátku dvacátých let, za Výmarské republiky, bylo nejlépe vyzbrojeným státem Evropy. V té chvíli Hitler mohl rozvinout svou strategii války nového typu. Z technického hlediska to byla motorizovaná Blitzkrieg, blesková válka, z hlediska politického válka ideologická, jejímž cílem nebylo jen obsazení nepřátelského území a změna režimu, ale vykořenění zla, které ztělesňovali nositelé „židobolševismu“.


3. 
V těchto dnech hladinu našeho rybníka rozbouřila aféra vyvolaná nactiutrhačnou knihou Jana Nováka o Milanu Kunderovi. Zdánlivě jde o literární záležitost, ale pokusíme-li se přijít na kloub této mimořádné kauzy, nesmíme se zabývat jejími detaily, ale musíme jít ke kořeni věci. Proto nebudu vyvracet jednotlivé lži, polo- a čtvrtpravdy, kterých je v tomto bouchoři shromážděno až až, ale pokusím se vystihnout samu podstatu Novákovy pracovní metody. Právě nedávná opakovaná četba Hitlerovy knihy Mein Kampf a dalších podobných dokumentů mi rázem osvětlila povahu Novákova monstrózního pamfletu. Ať hledáme, jak hledáme, v celé naší literární historii se nikde nesetkáme s podobně zlostným likvidačním útokem, s podobným pokusem odrovnat, zničit, zlikvidovat autora, který kritikovi není po chuti a vzbuzuje v něm jen atavistické nevraživosti a instinkty. Je to, jak se vyjádřila jedna autorka, atomová puma shozená do české kotliny, aby svou zlobou a přidruženými efekty zamořila naši kulturu. Jde o export ze zámoří, psaný, jak autor sám říká, pro americké přátele (a bezpochyby i sponzory). 

Životopisci používají různé metody a přístupy. Jsou životopisy popisné, pozitivistické, psychologické, psychoanalytické, dále sociologické, katolické nebo marxistické a nejeden životopis je založen na subjektivních dojmech – líbí, nelíbí. Novákova kniha neodpovídá žádné z těchto charakteristik. Jde o hybridní soubor všech možných prvků, jehož úhrnný smysl je ideologický. Když Hitler připravoval válku proti Sovětskému svazu, prohlásil, že nepůjde o běžnou válku, která by spadala pod ženevské konvence o přípustném vedení války. Ideologická, totální, absolutní válka dovoluje vše, i to, nad čím staří pruští generálové kroutili hlavou. Ale Hitler jako vrchní velitel jim vtloukal do hlav, že komunistické komisaře označené rudou stužkou na rukávě musí přednostně střílet, kdekoli a kdykoli – i v zajetí. (Totéž platilo o Židech, ale rozkaz o jejich totálním vyhlazení padl až za války, v době, kdy se dobře naolejovaná válečná mašinerie Třetí říše začala zadrhávat.) 

Objektem Novákovy ideologické kampaně je nejznámější český spisovatel, který svět seznámil s československou tragédií, s porážkou Pražského jara, s tím, jak tanky převálcovaly pokus o demokratický socialismus. Vliv Kunderových románů na Západě i na Východě byl neobyčejný, jeho dílo oslovovalo a stále oslovuje stoupence pravice i levice, čtenáře různých národů, kultur a režimů. Tato fakta Novákovi nic neříkají, jeho ideologické brýle mu hlásí Kunderův smrtelným hřích – v mládí se provinil členstvím v komunistické straně, na rukávě má červenou stužku, a té se nikdy nezbaví. Novák, podobně jako mnozí jiní antikomunisté, je přesvědčen, že označení „bývalý komunista“ je stejně nesmyslné jako „bývalý černoch“. A tak autor, vychovaný na amerických westernech, kde platí zákon – vítězí, kdo první střílí–zabíjí, zapojil materiály, které proti Kunderovi jako nepříteli socialismu sbírala tajná policie. Bohatou citací těchto dokumentů z archivu StB se stal jejich šiřitelem, heroldem, hlásnou troubou. Nemusel nic podepsat, ke spolupráci se přihlásil sám. Zatímco estébáci sháněli kompromitující materiál proti Kunderovi podle hesla ber kde ber, jen když je to kvér, s cílem, aby měli o nepříteli bohatý materiál vhodný k vydírání a manipulaci, Novák tento materiál, pečlivě střežený v šanonech policejních archivů, dnes rozhazuje plnými hrstmi veřejnosti, jejíž zvědavost je zpracovávána na naše poměry zcela nebývalou, barnumskou reklamou. Připomíná to pouťového vyvolavače: Pojďte, pojďte do té boudy, podívat se – ale ne na velbloudy ani na dvouhlavou dívku, ale na to, co tropí slavný spisovatel – v posteli. Tak se k ideologickému diktátu přidává druhý – tržní, konzumní. 

Dvě velká nakladatelství autorovi i sobě slibují velké zisky, sebevědomý popularizátor vyšmírovaných trofejí StB dokonce mluví o dotiscích. Je obtížné říct, který diktát je horší, zda diktát ideologie–moci, nebo diktát trhu–zisku. V každém případě spojení těchto dvou diktátů vytváří onu atomovou třaskavinu, o které se zmiňovala neznámá autorka.

Nejlepší způsob, jak reagovat na Novákovu udavačskou knihu, která připomíná atmosféru Druhé republiky, je – bojkot. Nejlepší způsob, jak potírat zbytky nacistické nostalgie, je – zas a znovu vysvětlovat příčiny a důsledky nacismu, fašismu a všech diktátorských režimů.

V příští kapitole se vrátíme k otázce, jakým způsobem německá společnost, a nejen jeho vyhraněná nacionalistická část, očekávala velikou osobnost – Vůdce, Führera, který vyvede národ z ponížení a bídy.

35 komentářů :

 1. Za Husáka jsme tu žili jako v pohádce , žádní nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce , vše tu patřilo Čechům, nikdo nám sem necpal muslimy , multikulti , inkluzi ani nenakazoval , jak se má co jmenovat , měli jsme na úrovni průmysl , zemědělství , školství , stát podporoval rodiny s dětmi , postavilo se 1 200 000 bytů , přes 30 elektráren a přehrad , stovky továren , škol , poliklinik , stovky kiliometrů plynovodů , ropovodů , metro , atd. ! Dnes jsme jen nesvéprávná , nesoběstačná , zadlužená bruselská a německá kolonie !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...ale máme podle libosti toaletní papír, krmné banány pro jihoamerická hospodářská zvířata a samozřejmě můžeme cestovat na občanský průkaz od Estonska po Portugalsko...

   Vymazat
  2. A brambory jsou dražší než banány. Hlavně že se "kejhá" po americku. Demokracie je hodně jiná, než nám předvádí celý Západ. Kdo nestudoval za minulého režimu, tak neví co to je kapitalismus a imperialismus. Je to boj o trhy a moc nad světem. Jen Rusko, Čína, Írán, ale i Kuba, Venezuela nebo KLDR se nenechají vydírat americkou demokracií. To co předvádí president SS je ubohost, nikdo už nějakým slibům a závazkům USA nevěří. Bude se zbrojit jako o závod, kdo to nyní odnese? Myslím si, že došlo na Západ.

   Vymazat
  3. 13:40 krom toho toaleťáku a banánů zapomínáte i na možnost jít bojovat za Prahu třeba do Afghanistánu ... a stát se co mrtvola hrdinou. To za komunistů možné taky nebylo.

   Vymazat
 2. Kdyby nám, zejména posledních třicet let, někdo stále necpal horem dolem holokaust a "jediné ublížované a věky nechápané dobroděje" - podílející se i na tzv. církevních restitucích,... ani pes by po nějakých Hitlerovi, Himlerovi a spol. neštěkl... kromě starých militaristů studujících, mimo jiných, i dějiny té druhé světové... A ty zajímá spíše Scipio Africanus nebo Gaius Iulius Caesar jako vojevůdci a jejich slavné bitvy, než jako politici... zajímají se o Hanibalovu bitvu u Kann, neznají soudobé kartaginské politiky...
  Poděkujte Faganovi, Sorosovi, Allbrightové, Havlovi a spol., že se mladí o ty osobnosti světových dějin zajímají jako o celebrity.
  Kdo by vzpoměl na nějaké svaté, nebo na Ježíše, také dávno mrtvé, kdyby o nich a na jejich památce někdo netvořil a a ze zištných důvodů soustavně nevnucoval, legendy...
  Kříž na Golgotě a Bunkr v Berlíně, díky takovým propagandistům, zná kde kdo... přitom bez soustavného zneužívání a masového vnucování, jako třeba legendy o Horákové, by ani ta místa neznal (kromě místních) nikdo, žádné masy. A neťapal by na poutě do Compostely, do Braunau am |Inn, do Jeruzaléma, nebo do Berchtesgaden například.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:37-palec dolů aby mne "B" pustil dále?

   Vymazat
  2. Vida, cenzura je i mimo NR, kde je oprávněná ale tam, kde mám účet? Vše pochopíte, pokud projde moje "upravená" replika pro Googl na NR.

   Vymazat
  3. Stalo se, stačí změnit směr a zkrátit větu.

   Vymazat
  4. Jak se dari pane Povolny ?? Vse je na internetu netreba se dotazovat Jozka Kokoska

   Vymazat
 3. Je to tak pane autore a v naší zemi je dost hitlerových následovníků a důvody zůstávají stále stejné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No dnes je 77. výročí vypálení a brutálního vyvraždění obyvatel Českého Malína Němci (ale i spolupracujícími Ukrajinci). Nějak je ticho po pěšině, ani Merkelová se neomlouvá ...

   Vymazat
  2. 14;56
   Svinská Mer-Kheli by se ne omluvila stejně, jako ta horda vlasovců a benderovců, kterých jsou Čechy plné!!!!!

   Vymazat
 4. Hm, v historii je spousta prázdných míst a někde dodnes ještě utajovaných, ačkoliv pamětníci již všichni poumírali. To se to bude na takto vyčištěném stole budovat nové, čisté, jedinečné a nakonec jedině to pravé. Proto se posunujeme ke zrušení matematiky, ořezávání a přepisování historie a nakonec i k okleštění a ostříhání českého lva a dehonestujícímu názvu tohoto státu připomínající to staré vulgární a nenávistné "Čechaj"...Na zdar!

  OdpovědětVymazat
 5. pokrytecká politická korektnost.
  Mein Kampf se vydávat nesmí.

  OdpovědětVymazat
 6. Babiš: Piráti chtějí miliony migrantů a změnu naší kultury. Jako zelení fanatici

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-Pirati-chteji-miliony-migrantu-a-zmenu-nasi-kultury-Jako-zeleni-fanatici-630391

  OdpovědětVymazat
 7. Relativně mnoho slov o Hitlerovi, ale ani jediné o financování jeho kariéry, nota bene politické kampaně. Ani slovo o roli Británie, USA nebo Francie. Ani slovo o tom, že Hitlerovi tzv. demokratický Západ rok po přijetí Norimberských zákonů zvýšil renomé prostřednictvím jak zimních, tak i letních olympijských her - takhle se dělá propaganda podle gusta Západu! Kdepak nějaký bojkot! (Doporučuji knihu "Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina" - člověk se najednou dozví, jak "urputná" byla kupř. tzv. Bitva o Anglii).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby se zverejnili ony dokumenty (jez byly opet posunuty o 70 let) hodne lidi by zaslo jak ze to bylo Deutschland -England

   Vymazat
 8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 10. Hm, v historii je spousta prázdných míst a někde dodnes ještě utajovaných, ačkoliv pamětníci již všichni poumírali. To se to bude na takto vyčištěném stole budovat nové, čisté, jedinečné a nakonec jedině to pravé. Proto se posunujeme ke zrušení matematiky, ořezávání a přepisování historie a nakonec i k okleštění a ostříhání českého lva a dehonestujícímu názvu tohoto státu připomínající to staré vulgární a nenávistné "Čechaj"...Na zdar!

  OdpovědětVymazat
 11. Stálá přítomnost Hitlera v dokumentech TV se mi zdá podezřelá. Chápu, že o své nedávné minulosti musí být nové generace seznámeny, ale podezřelý je mi rozsah.Protože je pod hladinou informací ukryta ideologie rasové nesnášenlivosti. Nacionalismus naopak najdeme u všech válečníků jako Napoleon i Alexandr Veliký...
  Ke knize pana Nováka, mám jen jednu bajku. Šakal se vrhne na slona, protože vidí jen jeho nohu, ne jeho velikost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prijde zajic domu smrdice velice a pta se zajecice ,co to je?
   Serezal jsem medveda az se posral pravil bijec ,nene vykrikl maly zajic
   medved sral za krovim tata sel okolo medved ho pouzil misto hajzlpapiru a zahodil pres krovi .
   A tak se odviji debaty

   Vymazat
  2. Je to asi tim ze jeho patka byla slusiva a byl milackem zen stejne jako BelAmi a nebo jako Gerard Philipe -milacek zen. Jeho uchvatny knir z dob 1 svetove by jiste uvitala i skupina "zen" z LGBTQ+++
   specielne cernych, ktere tezko shaneji strevice cislo 16+ a saticky hedvabne na nocni tance v barech homokurburt.Je to dnes divna spolecnost v te demogracii snad ten vyse zmineny by byl mozna lepsi nezli nerozhodny Trump jehoz nakonec podrazi jeho vlastni lidi kteri ubyvaji dle hesla "proti vetru se chcat neda"

   Vymazat
 12. https://megazpravy.cz/video-islam-jako-nabozenstvi-miru-to-je-ta-nejvetsi-lez-nemyslete-si-vy-fanatici-ze-ovladnete-evropu-vzkazuje-znamy-holandsky-politik/?utm_source=Ad-network&utm_medium=Referral&utm_campaign=MT
  Sebevražda EU pokračuje; Organizovaný dovoz vrahů… 24.6.2020. http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=253397

  OdpovědětVymazat
 13. Tak pánové a dámy velice „potěšující" zpráva ze seznamu SPD by se prý nedostala do parlamentu. A na ČT pyjáti 18% lžou až to není hezké hnus liberální.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manipulace, lhaní, ostrakizace, cenzura - to jsou dnešní nástroj e udržení moci.

   Vymazat
  2. Jasná zpráva, Bakalu SPD ßere, to je dobrá reklama pro Tomiu.

   Vymazat
 14. Nemám dnes tolik času. Tak chci autorovi alespoň poděkovat za velmi potřebné a užitečné texty. Možná by měly být sebrány a vydány po případném "dokončení". Pro budoucnost, neboť nejen knihy lze spálit (ale lze "zázrakem zachránit"), ale i smazat do světa internetu vypuštěné ...

  OdpovědětVymazat
 15. Kundera byl ale skutečne fanaticky svazak.Neznam knihu Novakovu,ale Mladez vede Brno a fanatika Kunderu znalo a třaslo se pred nimi opravdu cele Brno.Ze se z Šavla stal Pavel neni duvodem delat z Kundery svateho.Nebuďte sméšni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co lžeš?! Kundera Milan – naplést s jinými brněnskými Kundery – nikdy nebyl fanatik. To, co píšeš, je pěkná hovadina. Kdo tě platí?!

   Vymazat
  2. 20:33- proč se čílíte a nezveřejníte rozdíly věcně? Samotného by mne zajímaly!

   Vymazat
  3. 19:20 je nebo není Kundera pan Spisovatel? A to "třesoucí se Brno" - vy osobně si to pamatujete? Jak se to projevovalo? Ptám se, když jako pamětník o tom třesení před Kunderovými mládežníky nevím nic. Leda, že se někdo mezi ně cpal nebo tam, někomu, konkuroval.

   Vymazat
 16. Já už spisovatele Nováka bojkotuji dlouho. Možná odvedl ve spolupráci s Formanem dobrou práci, pro mne je to ale autor knihy o vrazích Mašínech. Teď "vraždí" největšího žijícího českého spisovatele a já nemám proč svůj postoje k této kreatuře měnit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já ho také nečtu. Nemusí se ani nic vypínat... a rozhodně od něho nic nekupuji a nekoupím. Ať ho kupují Dáša La(h)vičková, Langšádlová, stará Mašínová...

   Vymazat
 17. Na článek jsem zabloudil náhodou, komentář bych už ke stávajícím ani nepřidával. Jen mě zaujal datum vzniku článku v jeho úvodu - 13.7.2029. Zpráva z budoucnosti?

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.