Reklama

pátek 24. července 2020

Ludvík Svoboda a jeho příběh: Čtení (nejen) pro Jakuba Železného

24. 7.  2020   ParlamentníListy

Redaktor ČT Jakub Železný se v čase intenzivního zpochybňování historie a likvidace jejích připomínek pokusil nastolit téma pojmenování pražského nábřeží po prezidentu Ludvíku Svobodovi. Aby bylo možné o tomto tématu diskutovat seriózně, a ne pouhými nálepkami kalibru „komunistický prezident“, přibližujeme nyní životní příběh sedmého československého prezidenta, ve kterém si s jednoduchým pohledem redaktora Železného rozhodně nevystačíme.
Vlna boření pomníků a přejmenovávání ulic a veřejných prostranství se zatím v Česku moc nechytila. Svérázný pokus nastolit tuto agendu učinil ve vysílání České televize redaktor Jakub Železný, když v rozhovoru s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, který se týkal úplně jiného tématu, zničehonic prohlásil:

„Člověk si neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi,“
vypadlo z moderátora.

Na Radu České televize již na něj za to přišla stížnost. Podle jejího autora, analytika Štěpána Kotrby, porušil Železný zásadu moderátorské nestrannosti a zneužil situace k aktivistickému výstupu, který nejen s tématem vůbec nesouvisel, ale rovněž se dostal do rozporu s Kodexem ČT.

ParlamentníListy.cz se rozhodly nabídnout komplexnější pohled na osobu Ludvíka Svobody, který rozhodně nebyl pouze „komunistický prezident“, jak tvrdil veřejnoprávní redaktor.
Ludvík Svoboda se narodil 25. listopadu 1895 v obci Hroznatín na Vysočině. Po vystudování zemědělské školy a krátké praxi ve vinařství v Rakousku zasáhla do jeho života první světová válka. Byl odveden na ruskou frontu, kde 18. 9. 1915 tak jako tisíce dalších českých vojáků přešel do ruského zajetí a poté se přihlásil do československých legií. Byl přímým účastníkem nejslavnějších legionářských bitev u Zborova a Bachmače a účastnil se rovněž bojů o transsibiřskoou magistrálu. První světovou válku končil v hodnosti kapitána a do Československa se vrátil v září 1920 v jednom z posledních legionářských transportů.Poté se ujal rodinného hospodářství místo staršího bratra Josefa, který za války zemřel při neobyčejně brutálním kázeňském trestu v rakouské armádě. Když se v roce 1921 pokusil sesazený habsburský císař Karel znovu získat moc v Maďarsku, reagovalo sousední Československo částečnou mobilizací armády, která se týkala i Ludvíka Svobody. Po skončení akce se nechal přemluvit, aby v armádě vznikajícího Československa zůstal jako profesionál.

V roce 1923 se oženil a nastoupil službu na Podkarpatské Rusi, poté přednášel na Vojenské akademii v Hranicích. V roce 1934 byl povýšen na podplukovníka a v napjaté mezinárodní situaci třicátých let se vrátil k útvarům. V roce 1938 po Mnichovu armádu opustil a jeho dům v Kroměříži se stal centrem uprchlíků z oblastí zabraných Německem.

Po vzniku Protektorátu nejprve organizoval domácí odboj, ale v červnu 1939 odešel ilegálně do Polska, které dle očekávání mělo být dalším Hitlerovým cílem. Proto tam odešla řada českých vojáků, jednalo se však spíše o mladší ročníky. Svoboda zde byl v 44 letech a hodnosti podplukovníka naprostou výjimkou. Po pádu Polska převedl jako nejvyšší šarže skupinu asi 700 vojáků do SSSR.Protože Sovětský svaz měl v té době podepsaný s Hitlerovým Německem Pakt o neútočení, byli českoslovenští emigranti internováni. Byli však uznáváni jako Čs. vojenská skupina východní a Svoboda jejich jménem jednal se sovětskými orgány. V prvních letech se snažil dosáhnout zejména toho, aby bojeschopným československým vojákům bylo umožněno odjet bojovat do Francie a poté do Anglie.

Po napadení SSSR Německem se situace zásadně změnila a vznikla možnost ustavit v SSSR samostatnou československou vojenskou jednotku. V roce 1941 se sám Svoboda v SSSR dostal do ošemetné situace, když kontaktoval zástupce velvyslance Slovenského štátu v Moskvě Krna, aby tajně pracoval pro československý odboj v SSSR. Několik horlivých lidí v sovětské tajné službě to interpretovalo jako spolčení s nepřítelem a špionáž.

Svoboda byl postaven před válečný soud a byl nad ním vynesen trest smrti. Důstojník se však bránil a tvrdil, že vše dělal s vědomím Kremlu. Válečný soud informace prověřil a když zjistil skutečný stav věcí, čekala podle vzpomínek na Svobodu místo kulky láhev vodky. Pro Svobodu to měla být celoživotní lekce pro vztah s Rusy: I když situace vypadá zcela beznadějně, pořád se s nimi může dát domluvit.

Objevily se i spekulace, že právě toho večera měl Ludvík Svoboda podepsat závazek k donášení sovětským tajným službám. To se však nikdy nepotvrdilo.

Následně dal Svoboda dohromady z československých občanů, pohybujících se v SSSR, zvláštní vojenskou jednotku, zvanou 1. československý armádní sbor. Ta se následně nezanedbatelným způsobem zapojila do bojů na východní frontě, Svobodovi tankisté byli například v prosinci 1943 první, kdo se dostal do osvobozeného Kyjeva. Za tuto operaci byl Svoboda povýšen do hodnosti generála.

BITVA O KYJEV

V srpnu 1944 velel v Karpatech bitvě o Dukelský průsmyk, což byla největší operace, jaké se českoslovenští vojáci za 2. světové války účastnili, a mimoto největší horská bitva celé války.4. dubna 1945 byl generál Ludvík Svoboda jmenován ministrem obrany v nově ustavené Košické vládě, která měla převzít moc v Československu.

Jeho manželka Irena a ještě nezletilá dcera Zoe mezitím významně pomáhaly protinacistickému odboji. Několika skupinám důstojníků pomohla paní Svobodová odejít za hranice a v jejich kroměřížském domě delší čas schovávala výsadek exilových parašutistů s vysílačkou. Po jeho prozrazení se jim oběma jen taktak podařilo uprchnout a do konce války se (více než 3 roky) schovávaly po celé Moravě, zatímco německé orgány se mstily na jejich příbuzných, kteří se jim dostali do rukou. Popravena byla matka paní Svobodové, oba její bratři, i teprve sedmnáctiletý syn Miroslav. A rovněž synovec Ludvíka Svobody, dalších patnáct jejich příbuzných bylo uvězněno.

Ludvík Svoboda působil v poválečných vládách jako nestraník (ačkoliv měl blízko ke KSČ a většinou hlasoval s jejími ministry) ve funkci ministra obrany. Někdy se mluví o tom, že byl tajným členem KSČ, ovšem historik Karel Kaplan, asi nejobeznámenější expert na poválečné období, tvrdil, že na seznamu „tajných členů KSČ“ (který skutečně existoval) Svobodovo jméno nebylo. Členem strany se oficiálně stal až v listopadu 1948.

Ještě předtím jako ministr prožil události únorového převratu. Armáda tehdy (na rozdíl od policie) do událostí aktivně nezasáhla, což ale komunistům spíše vyhovovalo. Po Únoru se podle některých zdrojů měl nepříliš úspěšně snažit udržet podobu armády v legionářských tradicích, a podle všeho se snažil také zachránit některé vyhazované nekomunistické důstojníky.

„Při projednávání návrhů v APS se Reicin dostával často do sporu s gen. Svobodou a někdy i s dalšími členy APS, generály Klapálkem, Bočkem a Drgáčem. K tomu (Reicin) uvádí: ‚Svoboda bral v ochranu nespolehlivé důstojníky, přičemž o jedněch se vyjadřoval, že jsou ještě mladí a že se dají převychovat, o druhých říkal, že jejich reakční výroky nelze brát vážně, další hájil, odvolávaje se na jejich odborné schopnosti a konečně bral systematicky v ochranu různé reakční legionáře a zahraniční vojáky, se kterými byl osobně spřátelen‘,“ píše se v knize historika Františka Hanzlíka Bez milosti a slitování, přibližující osudy Bedřicha Reicina, v té době nejráznějšího čističe v armádě. Reicin na podzim roku 1948 získal nově zřízenou funkci náměstka ministra obrany pro věci osobní, která měla v přímé kompetenci personální záležitosti v armádě.

Svoboda proti jmenování Reicina do této funkce protestoval. Následně se měl opakovaně pokoušet v konkrétních případech propouštěných důstojníků intervenovat u Klementa Gottwalda, ale vždy marně. Reicin Svobodu opakovaně prohlašoval za „hlavní brzdu očisty armády“.

Ludvík Svoboda pohledem ČT: Poslušný generál
Na Ludvíka Svobodu se od horlivých komunistů množila udání, Rudolf Slánský si na něj měl stěžovat i v Moskvě. „Obklopoval se důstojníky jako Drgač, Drnec, Klapálek, Novák, Bulandr, kteří byli staří legionáři a odchovanci západních vojenských doktrín, neměli kladný poměr k sovětské vojenské doktríně,“ psal generální tajemník KSČ sovětským soudruhům.

V dubnu 1950 byl ministr Svoboda definitivně odvolán, nahradil jej zeť prezidenta Gottwalda Alexej Čepička. Ludvík Svoboda byl jmenován do čela Československého státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, v září 1951 byl odvolán i z této funkce.

V listopadu 1952 byl generál Svoboda zatčen. Po intervenci z Moskvy byl po několika týdnech výslechů propuštěn a v lednu 1953 poslán do důchodu. V době jeho zatčení byla jeho rodina vysídlena z jeho rodného Hroznatína. Jako důchodce Svoboda nadále pomáhal v JZD.

Stále byl také poslancem, ovšem tato funkce byla v oné době neplacená a obnášela pouze občasné dojíždění do Prahy. Například jeho poslanecký kolega František Kriegel zvládal jednu z nejnáročnějších parlamentních funkcí předsedy zahraničního výboru jako „vedlejšák“ k primariátu v pražské nemocnici.

V roce 1954 po nástupu Chruščova byl Ludvík Svoboda po tlaku Sovětů rehabilitován, stal se náčelníkem Vojenské akademie Klementa Gottwalda. V té době také psal své vzpomínkové knihy Z Buzuluku do Prahy a Cestami života (kolem které bude později ještě hodně rušno). V šedesátých letech pak kromě přednáškové činnosti usiloval o rehabilitaci postižených důstojníků.

Když v roce 1968 v důsledku bouřlivých událostí Pražského jara odstoupil prezident Antonín Novotný, byl Dubčekovým vedením vybrán jako prezidentský kandidát, což se fakticky rovnalo zvolení. Samotná volba proběhla 30. 3. a bylo to poprvé od roku 1945, kdy byl československý prezident volen tajně, tedy hozením lístku do urny. Ludvík Svoboda získal 282 z 288 hlasů, a byl zvolen sedmým prezidentem Československa. Po zvolení překvapil položením květin k hrobům T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, což byla tradice, kterou jeho předchůdci nedodržovali.

Až v té chvíli se stal oním „komunistickým prezidentem“.54 komentářů :

 1. Jo havloidi kopou do všeho co připomíná minulost i do hrdinů. Pro nás je pan generál hrdina co bojoval za svoji zem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proti lidští intelektuálové havloidi, nemají nic co by mohli chválit, nic co by pro národ a zemi udělali a tak jim nezbývá než hanobit jiné. Nic pozitivního žádnou vlastní práci nemají, vystačí s lhaním a pomluvami a lísáním se ke zločinným elitám (jako Havel sám).

   Vymazat
  2. Je asi těžko představitelné, že by se třeba "hrdinný" hejsek Železný postavil se zbraní v ruce do přední linie útočící jednotky někde v Karpatech nebo se bránil náporu tanků. A právě takoví jsou dnes nejvíce "stateční". Nebojí se plivat na památku dávno zesnulého hrdiny, který si o válce nečetl v knížkách, ale zažil ji na vlastní kůži. Spolu s ním zneuctil i památku vlastního předka, který se Svobodou cestu z Buzuluku do Prahy sám prožil. Měl by se stydět, ale něco takového je těmto lidem cizí.

   Vymazat
 2. Můj názor na Jakuba Železného je jasný, ať si sebere svou rodinu a táhne na Sibiř.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Železný je sebevědomý, všehoznalý slizký fracek, né nepodobný svému otci. Slizouni se neomlouvají. Jen nechávají za sebou slizkou stopu.

   Vymazat
 3. Nikoli na Sibiř, ale do tolik jím milované júesej, ať si tam může pokleknout a vyjadřovat svá "moudra", která zavání fanatismem komunistů 50. let

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A neměl byste spíše vy táhnout do vašeho milovaného SSSR, pardon, do Ruska, když naši zem posledních 30 let tak moc nenávidíte?

   Vymazat
  2. Nevím proč se diskuse o jakémsi Železném a tzv. ČT zvrhává v diskusi o USA a Rusku. Je zřejmé, pro 11:23 že SSSR vybojoval hlavný boj proti invazi Evropy vedené Německem, nacizmu proti své zemi. A prezident a armádní Generál Ludvík Svoboda se na tomto boji a porážce nacizmu podílel. Znal jsem ho z doby jeho prezidentování (jako občan ČSSR) a vím že národ ho miloval, upřímně a od srdce. Nikdo nemusel natáčet o něm filmy a vnucovat někomu jeho hry. A za jeho prezidentování jsme se rozvíjeli a populace rostla (co dnes po odpočtu přistěhovalců?).
   K tomu Železnému, on přesně ví kdo byl prezident Svoboda a jeho vystoupení nebylo náhodné. Skutečně zřejmě někdo zkoumá co si necháme líbit a co si může dovolit. A nebo je to odpoutání pozornosti a vytvoření chaosu, aby se zapomělo na jiné problémy? Takže RIP můj prezidente a ti co si dovolují hanobit naši historii a její velikány budou jistě jednou za to náležitě odměněni. Inu voda se již.....

   Vymazat
  3. 11.23 - vážený, vy rád překrucujete to, co je dáno. Jste totéž, co Váš veliký vzor Jakub. Jen se pochlubte, co jste v životě dokázal.
   Já jsem byl kapitán, jen za základní vojenskou službu. A pak jsem nainstaloval několik výpočetních systémů pro průmyslové závody, ale nejhorší bylo to, aby se to lidi chtěli naučit.
   Vždy se na něco vymlouvali. Všude musí vládnout disciplína a pořádek. Řidič dostane pokutu za rychlou jízdu a ještě si na policajta stěžuje, že ho omezil, já bych mu přidal ..., když byl tak omezený ...

   Vymazat
  4. 11,23
   Tahle země NENÍ díky hadráku skoro 31.let NAŠE,takže si ty mOUDra tapetuj na WC v Řeporyjích!!!

   Vymazat
  5. Jakou logiku 11:23 má vaše tvrzení o nenávisti k vlastní zemi těch, kteří se vyjadřují k moderátorovi ČTv Železnému, popřípadě k současnému politickému režimu českého státu? Můžete to vysvětlit jinak, než poruchou? Pokuste se.

   Vymazat
 4. Srovnejme si jen to,co udělal pro vlast pan generál Svoboda a co udavač a vlastizrádce Havel????!!!!!
  Každý,kdo má IQ a ne IÁ ví,že Havel krom vlastizrady a zaprodání amiokupantům,potažmo NATO pro vlast neuděl NIC!

  OdpovědětVymazat
 5. Moji predkovia a som na to hrdý,bojovali v 1.čsl.armádnom zbore pod vedením generála Svobodu a hnali spolu s Červenou armádou tú hnedú svoloč tam odkiaľ prišla...Generál Ludvík Svoboda bol je a vždy bude HRDINOM a nič na tom nezmení pražkokaviarenská NULA ,ktorá by sa na Východnom fronte pos...a od strachu...HRDINA V ŠTÚDIU S MIKROFÓNOM V RUKE...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano příteli, souhlasím s vámi. Prominentní chlapeček a potenciální miliardář si vůbec nedovede válku v její hrůze představit. A kdyby měl za své současné názory bojovat, tak by se hodil marod. Pozorujte jeho elitářské chování před kamerou a máte obraz parazita, schopného mluvit cokoliv, jen aby jeho páníčkové byli spokojeni. Ještě horší než OtaVM. U mě se odepsal a howgh!

   Vymazat
  2. No pri výsluchu v tej sklepnej prostore na Ljubljance eště než podpísal spoluprácu sa zostral na kvadrát! Takže pravda je že by musel hnať leda vlastnú zosratú prdel!

   Vymazat
 6. EU zadlužila i naše ještě nenarozené potomky. Násilí, nátlak, migrace. Jiří Kobza varuje před tím, co nás čeká

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EU-zadluzila-i-nase-jeste-nenarozene-potomky-Nasili-natlak-migrace-Jiri-Kobza-varuje-pred-tim-co-nas-ceka-631502

  OdpovědětVymazat
 7. Železný aspiruje na nejodpornějšího režimního kripla. Bude se o titul přetahovat s Novotným.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,23
   A Koláře s Hřibem jste Vy jeden vynechal:-D

   Vymazat
  2. Těm dvěma geneticky zatíženým se není čemu divit po té jejich kultovní ohavné "akupunktuře" prováděné 8. den po spatření světla světa...
   To má za následek tu jim mj. vlastní a typickou ýbermenšáckou aroganci, exhibicionismus a nestoudnost, kterou příslušníci "naší obce", až na pár výjimek, oplývají a dávají ji při všech příležitostech naodiv...

   Vymazat
 8. Generál Ludvík Svoboda za války kvůli vlasti nasazoval krk. Malý Vašík Havel se s bratrem v době války povalovali v pohodičce na Vysočině v rodinném sídle na Havlově, obklopeni služebnictvem. Tak jsem nějak na vážkách, koho si tedy víc vážit. Toto ovšem absolutně není schopen pochopit kretén Železný. To je také důvod proč může dělat moderátora na ČT.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Všichni víme, co rodina Železných umí. Starý ale i mladý jsou mimo mísu.

   Vymazat
 9. Co dokázal tento mezipůlkolezec, než strkat všechny dříve narozené do jednoho pytle! Sám je úplná nula, proto kope kolem sebe, aby si udržel své korýtko!

  OdpovědětVymazat
 10. Já si pamatuji, že jako malé dítě jsem ho měla ráda. Vím, že už byl v druhém období slabý jako politik, protože byl nemocný. Mnoho lidí ho mělo rádo, dodnes mám jeho obraz. Už z vizáže je vidět, že to byl dobrák. Kdyby nebyl prezidentem podruhé, bylo by to horší, každý rok se počítá.

  OdpovědětVymazat
 11. Nacifikace už jede v EU naplno! V Německu postavili památník Rommelovi!

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pamatnik-marsal-erwin-rommel-kontroverze-postava-miny-afrika-bojiste.A200723_210344_zahranicni_aug

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten památník tam stojí bez povšimnutí už 60 let. Další blbeček, který čte jen nadpisy, ale o to zuřivěji okamžitě reaguje.

   Vymazat
  2. Už je to tady-Novotný s Železným můžou začít vybírat na pomník svému největšímu hrdinovi válečníkovi z moderní hisTorie generálu-feld maršálu Erichu von Mansteinovi, ten byl taky z "naší obce" a pak i rovnou Heydrichovi a dohromady s Řeporyjemi by vzniklo zajímavé kolečko pro tůristy od Posselta a ze Svaté země, kteří by se přesvědčili, do jaké se to v Praze snoubí kafkovsko-havloidní absurdity dnešní pohledy na minulost akademiků, novinářů a politiků, nejen komunálních...

   Vymazat
 12. Na rozdíl od nafoukaného hlupáčka J.Ž. jsem toho o generálu L.S. možná tolik nenačetl, ale mám s ním prakticky osobní zkušenost ze srpna r.68. Sloužil jsem tehdy na GŠ ("Pentagon") a s Hradem jsme měli dost těsné kontakty. Generál se zachoval jako vlastenec, když vyhodil Indru a spol. s jejich návrhem na "dělnicko-rolnickou vládu" a odmítl jednat i s velením okupačních vojsk. Byl ochoten jednat pouze s politickými špičkami SSSR za účasti vedoucích osobností ČSSR. Zabránil především masakrům civilních obyvatel a "uhrál" v dané chvíli maximum možného.


  s.

  OdpovědětVymazat
 13. Náš příbuzný generála Svobodu miloval. Protože spolu s dalšími Čechy, Slováky, Zakarpaťáky i Volyňskými Čechy byl díky Svobodovi vyreklamován z gulágu do naší jednotky. Škoda, že už nežije, určitě by se generála
  zastal. Tak to za něj udělám já - pane Železný nechoďte na oči slušným lidem.

  OdpovědětVymazat
 14. Extremista v cizácké extremistické hlásné troubě pro trouby:

  https://www.arfa.cz/z-toho-mrazi-moderator-ceske-televize-zelezny-general-svoboda-kolaboroval-s-vrahysehral-odpornou-roli-byl-to-hanebny-vazal-obludne-vyroky-aktivistickeho-konspiratora-ceske-televize-j/#.Xxq_aXtxc2w

  OdpovědětVymazat
 15. 11:47 - ten vas pribuzny to nemel v makuvce v poradku.
  Gen. Svoboda ho vytahl z Gulagu a on sel bojovat za rezim, ktery ho do Gulagu poslal.
  JA BYCH SE HNED pridal k fasistum !

  Kdyby jste vedeli, kolik inspirujete smichu , tak by jste mlceli.

  Pane Zelezny, sice nevim kdo jste , ale v Americe se budete citit dobre, az skonci nase karantena kvuli virusu.(Ted sem nejezdete !)
  (Pssst, ten virus sem poslali Komousi.)
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. h, náckové a fašouni jsou jedna rodina. Tak doufejme, že vaše pozvání vyslyší.

   Vymazat
  2. 13,19
   Ty se starej o Trumpetu a BLM,nevzdělanej emigrante!!!!!

   Vymazat
  3. 13:19
   Blbečku oni i letci z Británie bojovali taky za vlast, mimochodem výzbroj i helmy měli už v Rusku dodané z Anglie. Jen blbečkům stačí rozdělit svět mezi Kreml a Bílý dům. Ti ostatní vědí co je vlast, ale na to nemáš srabe. Svobodu nakonec vyhnali z armády a snad dělal účetního v nějakém JZD. Ty máš virus v mozku a daří se mu tam dobře.

   Vymazat
  4. 14:01
   Máte pravdu. Ho..o je prostě fašista.

   Vymazat
  5. Honolule, ve 13:19 jste se zas jednou vyznamenal. Pokud považujete za mravné, dokonce i za logické přidat se a bojovat za mnohem horší režim proto, že jiný mi ublížil, jste plápolající hadr, ne charakter. On už to dostatečně ukazuje důvod vaší emigrace. "Mít se". Jedno za jakou cenu, že?

   Vymazat
  6. Bylo mi smutno, že po 68tém emigrovalo hodně vzdělaných a špičkových inteligentů, ale že emigroval i takový ksindl jako Luku za to dík. Jen ať tam zůstane, takové tu nepotřebujeme. Naopak řadu zde podobných by bylo dobře exportovat.

   Vymazat
 16. Železný je obyčejný protičeský hajzl a tímto hajzlem v podstatě lidským odpadem není nutno se zabývat,on jen dělá to co mu hajzlové ve vedení ČT přikáží a z bakalovy stáje ASPEN nařídí.On je to pacholek takový Pepa Morávek v čt v roce 1989 a dříve a zjistěte si,kde tito pacholci vydělávají na své živobytí.
  Kurvy a prodejní prestituti byli za každého režimu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:31
   Omyl, Neobyčejný protičeský ksindl, který si neuvědomuje, že ty svoje slinty může tapetovat jen díky tomu, že SSSR a generál Svoboda porazili nacisty... jinak by si mohl u vstupu do plynový komory nechat zahrát:Pojď stoupat jak dým!!!!!

   Vymazat
 17. Na pana generála nám nesahejte, dobytci. Jako by nestačilo, že si tu zcela beztrestně propagujete fašismus vydáváním a výrobou upomínkových předmětů. Jeden už se ani nediví, že tu už pomalu bez pozornosti ČT probíhají nejtragičtější dny našich dějin, jsa nahrazeny 21.8.196821.8.1968,kdu se tato může strhnout. Přitom by stačilo porovnat cíle Němců a SSSR a počty obětí. Už to první by mělo varovat !

  OdpovědětVymazat
 18. Pana ž si dovedu představit jako inkvizitors a soudit kacíře nechtěl bych ho tvé době zažít.

  OdpovědětVymazat
 19. https://cz.sputniknews.com/nazory/2020072412262609-jednoho-marsala-z-nebyti-vytahujeme-na-namesti-druheho-na-provazu-sundavame-z-podstavce-co-se-s/

  Kolik skutečných Pražanů zbylo v Praze? A kolik přibylo kolaborantů? K porovnání netřeba ani voleb.

  OdpovědětVymazat
 20. Je to politování hodné činění od toho fracka Jakuba. Svým urážením L.Svobody zároveň obrazně chčije na hroby všech vojáků Čs. arm.sboru v SSSR a i svému dědovi ze strany otce, Vladimíra Železného, který pod velením gen.Svobody bojoval a byl raněn v bitvě o Kyjev...
  Zajímal by mě proto názor "starého" Železného. Zatím jsem na žádnou jeho reakci nenarazil.

  OdpovědětVymazat
 21. Tohle je další promyšlený krok v kampani o ztrátě naší státnosti, pocitu náležitosti k národu a jeho povědomí. Stejně jako to bylo s oběma Kolářovic, Hřibem a dalšími a i těmi, kteří "náhodou" zrovna teď odchází z veřejné politiky. Železný nestojí jako "odborník" ani za pozornost. Právě proto je dalším v řadě zrádců tohoto národa, zrádce o to horší, že je na tak viditelném místě.
  Jak já ale znám určitou část mladé generace, jsou mezi nimi takoví, kteří, aniž to zatím tuší, vědomě nakonec převezmou štafetu národa. Nesmí se jen koukat na ty, kteří se nechají zblbnout a jdou za "milionem chvilek" a křičí nějaká hesla podle programu. Naše národní obrození také začínalo téměř jakoby z ničeho, jen jazyk, zvyky, pověsti, pohádky a historické povědomí obyčejných lidí jim bylo oporou. I při "revizi" a "modernizaci" jazyka, kterou provedli fantasticky!
  Největší zklamání Němců tady u nás bylo poté, když Rakouský císař, ještě před tenkrát "jen" Velkou válkou, musel povolit češtinu a ten úžas, ta hrůza ve vědomí Němců, když zjistili kolik Čechů přežilo tři sta let pod "německým" Rakouskem. Oni si mysleli, že se nás již dávno podařilo zarámovat a že všichni už navždy budou mluvit aspoň v úředních záležitostech německy. Z takových nálad a zklamání vyrostlo "sudeťácké hnutí", vznikly potíže při zrození republiky s německou menšinou, do této atmosféry se narodil K.H. Frank, jeden z největších zločinců, který se kdy narodil na našem území.
  Není třeba hádat, kdo podal zakázku na chování "panstva" Železného. Skutečně vzor pro mladého ukázkového zrádce.
  Ať už tohle "všechno", a nejen tenhle "šélesný", dopadne jak chce, já v budoucnost našeho národa věřím. Věřím tomu, že se Němci zase přesvědčí, že naši potomci nejen nezapomněli na Jana Husa, Jana Žižku, Karla IV, husity, přemyslovské krále, že nezapomněli ani na jejich chování za Druhé sv. války, že si budou připomínat i Ludvíka Svobodu a i další skutečné národní hrdiny a ne ty, které nám podsouvají, a budou i jim podsouvat. Ale že si zachovali i rovnou páteř. To o čem mluvil i Hitler, když mu navrhovali utvořit vojenské části z českých a moravských vojáků, odpověděl, žer Čech se skloní, ohne, ale pak se při narovnání vymrští a praští o to víc. A věděl, co říká. Zrádci a kolaboranti nikdy mít nemohou rovnou páteř, proto se musí "ukazovat jako "odborníci". Co má "šélesný" za vzdělání nevím, ale vzhledem k tomu, jak se i na Slovensku rozsypal pytel "se skutečnými machry" svých oborů s tituly a opsanými diplomkami, možná by stálo za to se podívat na jeho práce. Co kdyby také on "náhodou" vyrobil ještě jeden ,"slavný" plagiát? Každopádně se natrvalo onen tamten natrvalo zařadil do jedné řady se všemi zrádci našeho státu, národa. On už nikdy nebude mít cestu zpět. Už se nemůže stát slušným a morálním člověkem.
  Ludvíka Svobodu mohou pomlouvat, mohou ho špinit, ale pravda nakonec odhrne všechnu špínu a zavalí tyhle docela obyčejné poskoky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hezké, ale dnes je to nejhorší v dějinách. Ovládli školství, děti a zrušili vojnu, rozbili Československo! Jde o přežití 2 bratrských národů. Zasévají mezi nás nenávist, posilují menšiny a zločinci, slušný člověk a rodina jsou opliváváni, tohle je veliký průser, proto jsou zrádci na koni, asi tuší, že je nemá kdo potrestat! Nechali jsme to dojít moc daleko, když už si náckové staví sochy vlasovcům!

   Vymazat
 22. Když napadají maršála Koněva za zásah v Maďarsku, pak je nutné říci, co dělali čs.legionáři v Transsibiřské magistrále. Je to naprosto stejné.
  Těším se na názory.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Histerik Stehlík by Vám to vysvětlil... Češi nestříleli nikdy a po nikom

   Vymazat
  2. Koněv de facto zasahoval proti povstání vyrostlého na pozadí fašistického podhoubí, legionáři, bohužel se nechali vtáhnout do Intervenční války a "cestou" kradli, vraždili bratry Slovany, tady nýmand pomlouvá člověka a to více méně z pozice, která je velmi blízká pohledu německých fašistů a sudeťáků.

   Vymazat
 23. Možná zajímavý projev Eduarda Beneše. při odsunu Němců.

  https://www.youtube.com/watch?v=FThvJ81NWtI&feature=youtu.be

  OdpovědětVymazat
 24. Jakub Železný v ČTv příliš nepostupuje. Tuším, že kdysi slul redaktorem, snad i nějak vedoucím. Dnes se dočteme, že je pouhým moderátorem (dříve by tedy byl "hlasatelem"). Možná proto se tak snaží ...
  Na rozdíl od Marcely Augustové přece jen o dost líp mluví česky.

  OdpovědětVymazat
 25. 18:57
  absolutní souhlas.....za co nebo za koho bojovali naši legionáři v Rusku?...i nechvalně proslulý gen. Gajda se distancoval od bělogvardějce Kolčaka, pro válečné zločiny...myslím, že v době všeobecných omluv je také řada na nás , za spoluúčast na bezdůvodném vraždění Rusů v občanské válce, /která neměla nic společného se vznikem republiky/, do které nám nic nebylo, kde legionáři spoluvraždili na straně tzv. bílých. Legináři, když pochopili své zneužití, se nakonec vzbouřili..a z Ruska odešli až v r. 1920.

  OdpovědětVymazat
 26. Jakub Železný je dementní idiot snažící se vlézt do řitního otvoru svým páníčkům v podstatě ubožák.

  OdpovědětVymazat
 27. Železný Jakub je typická dnešní vstřícná a úslužná ČT prdelka. Když začne rozvíjet své úvahy a žvanit - působí dojmem splašené slepice. Omlouvá se za své voloviny, ale problém je že nikdy v televizi nic dělat neměl. Nemá na to.

  OdpovědětVymazat
 28. Dědeček Jakuba Železného byl "svobodovec", jeho tatínek Vladimír Železný se narodil 3. března 1945 v Samaře /dříve Kujbyšev/ na Volze, kde si jeho tatínek léčil zranění. Ale k tomu by se Jakub Železný - rusofob, komunistobijce a duševní chudák asi nerad hlásil.

  OdpovědětVymazat
 29. Svobodu milovali nejen jeho vojáci, ale celý národ. Byl to jediný prezident, o němž nekolovaly žádné vtipy. Jeho fotografie se uchovávaly v domácnostech stejně, jako kdysi portréty Karla Havlíčka Borovského.Jako poslanec za Velkomeziříčsko a Žďársko byl stále mezi lidmi, byl jedním z nich. O všechno se zajímal, on i jeho žena. Když přijela Irena do rodných Cvrčovic a lidé ji chtěli oslovovat "paní prezidentová", hned je opravila. Svobodovi byli první, kteří odmítli, aby kuchyně prezidenta vařila na státní útraty. Vše si platili z prezidentského platu.Ludvík Svoboda prožil dvě světové války jako voják na frontě a viděl tolik zvěrstev, že pak ve své další kariéře trvale usiloval o mír. A tím se řídil i v roce 1968. Je smutné, že se o něm v hodinách dějepisu u nás nemluví. Stejně jako o Remkovi, z husitů se dělají krvežízniví lapkové atd., atd - až naše slavná historie zmizí a budeme jen těmi, kteří neprávem vyhnali sudeťáky, ba, dokonce, jsme jim ještě ubližovali. A tomu slouží mizerové typu Jakuba Železného.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.