Reklama

sobota 4. července 2020

Rasistická deklarace proti rasismu

Ivan David
4. 7. 2020
V pátek 19. června 2020 přijal Evropský parlament deklaraci “ o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda“. Evropský parlament nevynechá příležitost zaujmout krajně kritický postoj k lidskoprávním událostem mimo EU. Před vlastním prahem nezametá. Vraždění při protestech „žlutých vest“ například ho nevzrušuje. Kdo by také chtěl poškozovat pověst vlastní země? Snad jedině Piráti nebo nějaký lidovec. 


Případ George Floyda je nesporně zajímavý. Rasismus v Evropě existuje stejně jako v každém světadílu. V širším smyslu nemusí jít jen o rasu, ale i příslušnost k jinému národu, jinému náboženství. Jenže rasový motiv v případě Floyda je nanejvýš sporný. Z žádného popisu události, který jsem četl, nevyplývá ani náznak rasového motivu. Fakt, že Floyd byl černoch, a policista černoch nebyl, určitě nestačí.

Černochů je v populaci USA 13%, černých policistů také 13%. Už jen z toho vyplývá, že daleko častěji zatýká běloch černocha, než obráceně. Případů, kdy běloch zavraždí černocha je 1 na milión obyvatel, vražd, kdy běloch zavraždí bělocha je 11 na milión stejně jako případů kdy černoch zavraždí bělocha, ale případů, kdy černoch zavraždí černocha je 57 na milión obyvatel USA. To je oficiální policejní statistika z roku 2018. Černoši se tedy podílejí na vraždách z 85%, ačkoli tvoří 13% populace. Mají vysoký podíl i v ostatních kategoriích trestných činů. Nebude tedy asi důsledkem rasismu, že černoši tvoří v populaci vězňů vyšší podíl, než odpovídá jejich podílu v populaci. Jako důsledek rasismu se to však často vykládá.

Těžko předpokládat, že by černý policista nezadržel bílého muže podezřelého z placení falešnou dvacetidolarovkou, který se pokouší ujet autem. A nemyslím, že by tak činil z rasistických pohnutek.
Samozřejmě, že na černých životech záleží, protože záleží úplně stejně na bílých či jakýchkoli jiných.
Lidé ovšem nejsou stejní. Černý pošťák, policista nebo profesor je pro společnost užitečnější než černý, či jakkoli jinak zbarvený kriminální recidivista. Prostě na barvě nezáleží.

Policista jménem Chauvin klečel na krku podezřelého pachatele, nikoli ovšem na hrdle, čímž by ho škrtil, ale z boční strany tak, jak jsou policisté cvičeni znehybňovat osoby hrozící agresí bez ohledu na rasu podezřelého, byť dosud neusvědčeného. I zákrok, který není pokládám za riskantní, může skončit smrtí. Pachatel se svým konáním sám vystavuje tomuto riziku. Původně byl policista obviněn z „vraždy třetího stupně“. U nás by se o „vraždě“ nehovořilo, pokud chybí úmysl. Případ byl však překvalifikován na vraždu druhého stupně, tedy úmyslný čin. Obviněni byli i další tři policisté, kteří stáli kolem. Nevěřím, že za „překvalifikací“ nebyla snaha upokojit běsnící dav.

Pro policistu představuje menší riziko, když nezasáhne, než když zasáhne. Vzpomněl jsem si na výrok policisty z filmu „Detektiv“ (1968): „Policejní služba vyžaduje ty nejlepší lidi, ale není na ní nic, co by takové lidi přitahovalo“. V USA jsou lidé daleko častěji ozbrojeni, tím spíše zločinci. Policisté tam mají také velmi vysokou sebevražednost. V USA je to práce rizikovější než v zemích méně zamořených zbraněmi.

Na báchorku o tom, že zcela nevinný černoch byl napaden z rasistických pohnutek bílým policistou, který mu klekl na hrdlo s úmyslem ho zavraždit, pak navázalo šílenství v ulicích nejen amerických měst a také v Evropském parlamentu.

Deklarace se ohrazuje proti nerovnému zacházení s ohledem na etnický původ. Důkaz? Proti projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Důkaz? Kde je rasová diskriminace a rasové násilí proti osobám afrického původu? Projevy nenávisti vůči menšinám? Nejsou větší než projevy nenávisti menšin vůči většině.

Deklarace zdůrazňuje, že policista byl bílý. Kdyby byl černý, nesnažil by se pachatele zadržet? Bylo by to tak správně? Není rasismus právě zdůrazňování barvy kůže? Kdyby policista byl černý a pachatel bílý, řešil by to někdo? Záleží na bílém životě? Proto tvrdím, že deklarace není nestranná, je rasistická.

Deklarace konstatuje, že jde o „další z příkladů použití nepřiměřené síly a zabíjení ze strany příslušníků policie, vyvolala masivní demonstrace a protesty proti rasismu a policejní brutalitě v celých Spojených státech a na celém světě“.

Jde o důkaz „hluboce zakořeněné diskriminace? Podle deklarace je důkazem rasismu 40% vězněných černochů při jejich 13% podílu v obyvatelstvu. Neměl by se podíl vězněných spíše vztahovat k podílu na trestné činnosti? Stejná demagogie se projevuje v tvrzení, že nepřiměřené násilí se projevuje neúměrně k podílu osob s černou barvou pleti. Proto i toto tvrzení Evropského parlamentu je tendenční, nevyvážené, tedy rasistické.

„Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie musí být všechna omezení základních práv v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality.“ Takže černý podezřelý by nemohl být zatčen, protože byla vyčerpána kvóta?

Zdůrazňuje se zákaz diskriminace podle Listiny základních práv a svobod. V čem je možné diskriminaci spatřovat? Mělo současně klečet 7 černochů na krku 7 bělochům, aby se to vyrovnalo?
Je nerovnost na trhu práce, v bydlení a vzdělávání opravdu důsledkem barvy pleti? Byl by na tom někdo stejných vlastností ale bílé barvy lépe?

„Rasové a etnické menšiny jsou vystaveny obtěžování, násilí a nenávistným projevům“, tvrdí deklarace. A rasové většiny ze strany menšin nikoli? Není snad rasismus na obou stranách?
„I v EU existuje rasismus, diskriminace a používání nepřiměřené a smrtící síly ze strany policie.“ A není snad pravda, že se policie bojí vstoupit do „no go“ zón ovládaných zcela „mírumilovnými“ vyznavači islámu? Mají menšiny právo ignorovat zákony. Je snad správné, že je jim to fakticky tolerováno?
Mudrlanti nevědí, že je třeba zasahovat silou vylučující vznik zápasu?

EU se deklarací zavazuje ke zvýšení podílu etnických menšin ve svých strukturách. Takže rasa je kvalifikační předpoklad pro práci ve strukturách EU? Není právě toto rasismus – je-li někdo zvýhodněn a jiný nutně znevýhodněn na základě rasy?

Následuje 37 bodů usnesení. Některé jsou zvlášť povedené, tedy zvlášť pokrytecké. Ostatně pokrytectví je hlavní „evropská hodnota“.
Evropský parlament, říká deklarace: „naléhá na příslušné orgány, aby tento a podobné případy důkladně vyšetřily a zodpovědné osoby postavily před soud“. Takže Evropský parlament je žalobce, který zhodnotil důkazy? Není!

EP „důrazně odsuzuje veškeré formy rasismu, nenávistných projevů a násilí a stejně tak veškeré fyzické i verbální útoky namířené na osoby určitého rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry a státní příslušnosti“. EP tedy odsuzuje i sám sebe za tuto rasistickou deklaraci. EP tedy vyhlašuje, že už nelze nikoho kritizovat, protože každý má rasový původ, nějaké vyznání a státní příslušnost. EP však vytrvale verbálně útočí na některé státy, a sankce, které schvaluje poškozují jejich obyvatele. To je v pořádku?

EP „vyzývá vládu a orgány Spojených států, aby ve své zemi přijaly rozhodná opatření k řešení strukturálního rasismu a nerovností, které se odrážejí v policejní brutalitě; odsuzuje policejní zásahy proti pokojným americkým demonstrantům a novinářům a vyjadřuje hluboké politování nad hrozbou amerického prezidenta, že nasadí americkou armádu“. Naproti tomu se EP velmi líbí bezmocnost policie a jindy zase mlčí k brutálním zásahům končícím smrtí – například proti „žlutým vestám“.

EP „podporuje nedávné masivní protesty proti rasismu a diskriminaci, a … poukazuje na výzvy demonstrantů k přijímání opatření proti útlaku a strukturálnímu rasismu v Evropě…“ Je zvláštní že o rasově a nábožensky podmíněnému násilí ze strany muslimských imigrantů se nesmí mluvit. Zvláštní podpora…

EP „odsuzuje bílý supremacismus ve všech jeho formách, včetně používání sloganů, jejichž cílem je oslabit nebo znevážit hnutí Black Lives Matter a rozmělnit jeho význam“. Hnutí se přece znevažuje samo – rabováním, žhářstvím, pronásledováním a ponižováním bělochů jen proto, že jsou běloši. Tedy rasismem. A co supremacismus muslimů? Ti jsou přesvědčeni o své nadřazenosti „bezvěrcům“, tedy i křesťanůpm a židům. To nevadí? Vadí jen bílý supremacismus? Opakuji – pokrytectví je hlavní evropská „hodnota.

EP „vyzývá všechny vůdčí osobnosti a občany, aby neupouštěli od hodnot a usilovněji prosazovali lidská práva, demokracii, rovnost před zákonem a svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků; odsuzuje prohlášení a činy vůdčích osobností, které by mohly tyto hodnoty oslabit a rozdíly v naší společnosti ještě prohloubit; poznamenává, že o tyto hodnoty se opírá EU i USA…“ Aha, takže evropský parlament odsuzuje Jourovou za cenzuru… Nebo nezávislí mají být jen někteří?

EP si stanovuje cíl „vymýtit rasismus na mezinárodní úrovni“. EP má rád ambiciózní cíle. Mohl by začít u sebe.

EP „ připomíná své usnesení ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě a naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby toto usnesení uplatňovaly v praxi“. Ano, to je ono usnesení podporující imigraci, o kterém se tolik mluvilo před volbami do EP.

EP „vyzývá orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na černošském obyvatelstvu a osobách s jinou barvou pleti a Romech; prohlašuje, že otrokářství je zločinem proti lidskosti, a požaduje, aby byl 2. prosinec vyhlášen Evropským dnem připomínajícím zrušení obchodu s otroky; vybízí členské státy, aby dějiny černošského obyvatelstva a obyvatelstva s jinou barvou pleti a Romů začlenily do školních osnov“. Nemáme nic proti tomu, aby bývalé koloniální mocnosti místo „oficiálního uznávání“ odškodňovaly země, na kterých parazitovaly. České republiky se to netýká. Západoevropští pokrytci samozřejmě nezaplatí nic, ale navrhují „ evropský summit, jehož tématem by byl boj proti rasismu“ a také „interinstitucionální pracovní skupinu pro boj proti rasismu a diskriminaci na úrovni EU“. To jejich vinu neodčiní, jen jim umožní se z toho vykecávat.

EP „vyzývá členské státy, aby prosazovaly antidiskriminační politiku ve všech oblastech a aby v úzké spolupráci s občanskou společností a příslušnými komunitami vypracovaly národní akční plány boje proti rasismu, které by se zabývaly takovými oblastmi, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policejní dohled, sociální služby, soudní systém a politická účast a zastoupení“. Otázka zásluh o společenský prospěch se neklade. Práva budou pro všechny, povinnosti jen pro ty, kteří se nevyhýbají práci.

EP „naléhavě členské státy žádá, aby posílily opatření ke zvýšení rozmanitosti v rámci policejních orgánů a aby vytvořily rámce pro dialog a spolupráci mezi policií a společenstvími“. Mě zajímá spíše jak policejní rozmanitost zajišťuje bezpečnost, a jak se povede dialog s náboženskými fanatiky.

EP „odsuzuje všechny druhy trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů, k nimž denně dochází v EU, ať už reálně nebo na internetu, a připomíná, že svoboda projevu se na rasistické a xenofobní verbální projevy nevztahuje“. Mám tomu rozumět tak, že média prosazující radikální islám budou zablokována? Asi sotva, že…

EP soudí, „že by měly být zavedeny nezávislé mechanismy pro podávání stížností na policii, aby docházelo k vyšetřování případů nesprávných policejních postupů a policejní zvůle“. Kdo bude rozhodovat? Sdružení pasáků s asociací kapsářů?

EP „vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly kroky směrem k zahájení shromažďování dalších údajů rozčleněných podle rasy a etnického původu (jak je uvedeno ve směrnici EU o rasové rovnosti), jež by bylo dobrovolné a anonymní“. Takže pokud by běloch napadl černocha, bylo by to „dobrovolně zaznamenáno“ stejně jako v opačném případě?

EP „odsuzuje rasové a etnické profilování, které používají policejní složky a donucovací orgány, a domnívá se, že pokud jde o potírání rasismu a diskriminace, musí jít policie a donucovací orgány příkladem“. Tedy pokud je podezřelý černoch, je nepřijatelné po něm pátrat mezi černochy? U černocha se nesmí předpokládat, že je imigrant a že je větší pravděpodobnost nelegálního pobytu. Nesmí být podle toho, jak vypadá, kontrolován více než náhodní chodci, kteří na ilegální migranty nevypadají?

EP „odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů; nabádá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a efektivní prošetření případů podezření či obvinění z použití nepřiměřené síly“. Předpokládá se, že u pachatelů lze vystačit se zdvořilou prosbou, nebo se na jejich zadržení nemá trvat. Kdo se má víc bát, policista nebo pachatel?

EP „žádá Komisi, aby vytvořila nezávislou skupinu odborníků, jejímž úkolem by bylo vypracovat kodex EU pro policejní etiku….“
EP „žádá, aby byly v příštím VFR přijaty seriózní finanční závazky pro boj proti rasismu a diskriminaci v celé EU“. Tedy více peněz moralizujícím neziskovkám.

EP „odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt…“ Pěkným příkladem je usnesení EP, že Sovětský svaz zapříčinil 2. světovou válku.

Celá tato rezoluce je ukázkou odporného pokrytectví. Západní firmy využívají otrocké práce, v rozvojových zemích. Západní mocnosti při intervencích v cizích zemích vraždí lidi po desetitisících. Ale to nevadí, my se přece budeme zabývat smrtí kriminálního recidivisty, který se svým činem sám vystavil riziku spojenému se zatýkáním.

Deklarace ignoruje, že současné systematické antikulturní hnutí ničí kulturní památky, snaží se zakazovat kulturní díla a za údajní zdroj diskriminace pokládá například i vážnou hudbu nebo dokonce matematiku.
Nerovnost se dnes jen z malé části zakládá na rasismu. Příčiny jsou jinde.

Z asi 730 poslanců Evropského parlamentu pro tuto deklaraci hlasovalo 493 poslanců, proti 104, 67 se zdrželo, ostatní nehlasovali ZDE . Proti hlasovala celá naše frakce Identita a demokracie, tedy za SPD Blaško a David, a to i když se hlasovala přes internet se zmenšenou možností domluvy, dále byli proti maďarští lidovci a část konzervativců. Z ČR se zdrželi Vondra, Vrecionová a Zahradil, ostatní poslanci z ČR rezoluci podpořili.

92 komentářů :

 1. Nejvetsi rasiste bojuji proti rasismu.
  Ja jsem presvedcen o tom, ze za tim vsim stoji Vlasta Burian.
  On nezemrel , on utekl do Minneapolisu.

  ----------------------------------------------------------

  Panove, ctete me pozorne !
  Rasismus je uzakonena diskriminace - to je presna definice rasismu....
  Amerika NEMA zadne rasisticke zakony, ale ma AFFIRMATIVE ACTION, coz je zvyhodnovani cernochu na ukor belochu.
  Po nich je pozadovano mene, nez po belochovi a oduvodnuje se to tim , ze byl kdysi otrokem.

  Vy s tim sice nemate NIC spolecneho , ale provinili jste se barvou vasi kuze a je uplne jedno, jste-li Cech, Polak, Rus, Madar, nebo bily American.
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Budíček, vážení čtenáři....

   http://svobodnenoviny.eu/trump-nadale-bojuje-proti-nwo-zmocnil-se-centralni-banky-od-rothshildu-existuje-nadeje-na-zachranu-sveta/


   Donald Trump varoval před indoktrinací dětí, přepisováním historie a útoky davů na sochy!

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=3jx9Xyr-x20&feature=emb_logo

   Vymazat
  2. Cenzura jako všelék? Pořád se nedostatečně udává!

   https://www.protiproud.cz/politika/5199-francie-dalsi-rana-pro-svobodu-slova-porad-se-nedostatecne-udava-cenzura-jako-vselek-pravomoci-pro-hejno-myslenkovych-policajtu-je-nemilovat-lidskym-pravem-na-socialnich-sitich-uz-si-ani-neskrtnete.htm

   Vymazat
 2. Koukám, že autorka je už zblblá liberální propagandou. I policista může udělat chybu, teď je jedno z jakého důvodu. Když řidič zabije cestující nebo lékař pacienta tak nikdo nerabuje obchody. To se prostě stává, ale autorce se již usadilo v hlavě, že za to může rasismus. Tím nechci tvrdit, že rasismus neexistuje, ale intelektuál by si to měl v hlavě srovnat a nedělat nesmyslné závěry.

  OdpovědětVymazat
 3. No ať jde celá eu někam teď se budou snažit praktikovat rasismus naopak. A my se to nemůžeme nechat líbit kdy už to těm lidem dojde pryč s sociálními „inženýry" a eu co tu chce zavést islám. A černý kriminálník je mě opravdu ukradený kdyby pracoval a nefetoval nemusel být mrtvý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fotbal - jedna z posledních možností, jak si legálně koupit černocha.

   Vymazat
 4. Hlavnim zakonem Afriky je TRIBALISMUS ! (Existuje million let.)
  Vy Cesi jste se vzdali tribalismu, po valce Premyslovcu se Slavnikovci.
  Cernosi v Africe a z Afriky, se tribalismu (kmenove, sounalezitosti, vernosti) nikdy nevzdali, takze az je budete mit v Cesku, tak si PAMATUJTE,
  ze jste pro ne pouze pouze dalsi cizi kmen.
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. HONÍLULU tys tu SCHÁZEL, zblblý bývalý soukmenovče.
   Tak mě napadá - čím ses provinil ty, že pánbů tak tresce?
   P.S. Někteří pro jiné jen další kmen, jiní zas, jako například ty pro ušáky, jen další přivandrovalec.

   Vymazat
  2. Nechte HONOLULA mluvit!!! kdyz mluvi k veci BUDIZ JEHO SLOVA POZEHNANA!!! Prectete si neco o valkach v Centralni Africe !!! Biafra(nigerie) a Ruanda-Urundi!! To byli ukazkove kmenove valky, kde nebyli zajatce pouze mrtvi ...at zeny deti ci kojenci!!! Honolulu mluvi pravdu. Ze by se Afrika zmenila?? nezda se mi ac si preji aby se zmenila na Druhou Cinu!!!
   A budmez CESI a milujme pravdu a nepisme blbe napadani a lzi.Pravda vitezi ..jak rikal TGM ale jen v myslych poctivych NEZATIZENYCH PSYCHICKY LIDI!!


   Vymazat
  3. Milane 23:01 nedělejte ze sebe hlupáka tím, že místo na obsah sdělení reagujete na osobu.

   Vymazat
  4. 0;38
   Kdy ten emigrant mluví k věci????!!!!!! Ty jeho hovadiny unavují všechny lidi s mozkem!!!!!

   Vymazat
  5. Mají tam v té jeho nové domovině problémů opravdu hodně. Tak by bylo normální, kdyby jim do toho mluvil tam, ve jeho nové domovině. Tady ho z té jeho vysněné demokracie nečtou, a rozdávání rozumů Čechům si může vetknout za hučku, vystačíme si sami.

   Vymazat
  6. Pravda je, že by také domorodí nenávistní žvanilové mohli držet huby! To, co dovedou vypotit za blbosti a hovadiny na serveru "novinky" nad tím zůstává rozum stát! Například někde je nalezen mrtvý - nic víc - a oni dokážou k tomu žvanit tak blbé sračky - ale tak ubohé, nenávistné a blbé, že je to k neuvěření! Hlavně chlapi - to nechápu - chlapi - a denně dřepí u PC na úrovni přiblblých domovnic. Zvědaví, drbaví, blbí a trapní. Proč to píšu? Protože nechte "Honolula" na pokoji.Proč by nemohl vyjádřit svůj názor také on? Myslíte, že je horší než vy? Bez něho víte prdlajs, co se doopravdy děje v Americe, bez něho víte prdlajs o Africe - on má spoustu zkušeností ze světa, zatímco vám stačí jenom domácí bláboly primitivních, zaplacených, zkorumpovaných novinářských plácalů, kteří plácají lži a pokrouceniny. Proto píšu tento názor a doufám, že bude "schválen" ( cenzura) i když svým způsobem "urážím" diskutující? Ale já je neurážím tím, že píšu pravdu! A někdo jim to napsat musí - nebo tady zajdeme na pokrytectví. Jo - "vystačíme si sami"? Jiný názor nás nezajímá - anonyme 9.37? Jistě! A podle toho to taky v ČR vypadá. Všechno!

   Vymazat
 5. Už musím končit, přečetl jsem si jen začátek – a mám návrh pro Marxovou, vlastně pro všechny lidovce: kvůli paritě ve věznicích a kvůli lásce Pána Ježíše zařídit, aby u nás bylo stejně vězňů bílých a stejně cikánů. Pokud by na to nestačili, ať se Zdechovský poučí v EP, jak to zařídit. Jsem ostře proti jakémukoliv rasismu, jde mi jen o rovnost, volnost a bratrství podle zásad 2. vatikánského koncilu.

  OdpovědětVymazat
 6. Celou tuto kauzu vyprovokovaly liberální média a demokratičtí politici. Každý člověk s rozvinutým mozkem, řeší příčinu a ne následky. Pokud je zájem o fakta tak jich mám dostatek.

  OdpovědětVymazat
 7. Život každého člověka je posvátný pokud nepřekročí hranici která ho vylučuje ze společnosti homo sapiens.
  Hovada která nerespektují zákony musí být po právu trestána.

  OdpovědětVymazat
 8. jděte už do prdele s tím přihlašováním ke Guglu.

  OdpovědětVymazat
 9. „Bezcenný cár papíru. Ignoruje zvyšující se agresivitu levicového extremismu,“ vypálil Ovčáček na novou zprávu vnitra

  https://cz.sputniknews.com/politika/2020070412174042-bezcenny-car-papiru-ignoruje-zvysujici-se-agresivitu-levicoveho-extremismu-vypalil-ovcacek-na-novou/

  OdpovědětVymazat
 10. Ted kdyz jsem vam vysvetlil definici rasismu, tak vam jeste vysvetlim, co t.j., a co to bylo v JAR cemu se rikalo APARTHEID.
  Apartheid byl (a je) oddeleny vyvoj, mezi ruznymi kmeny na ruznem stupni civilizace.

  Tak to bylo v Africe po million let, az se stal prime ministrem Hendrik Verwoerd, (narozen v Evrope), ktery kmenove vztahy zacal studovat a dal tomu recky nazev Apartheid.

  ----------------------------------------------------------

  Vinnie Giselle Mandela, bojovala proti Apartheidu tim, ze za ziva upalovala kazdou cernosku, ktera pracovalo pro bilou roddinu jako chuva, sluzka, nebo treba sekretarka.
  Ma na svedomi 900 mladych cernosek.
  (Ona, Gisela tomu upalovani rikala necklasing , necklase je nahrdelnik. Jeji nahrdelnik byla pneumatika nasakla benzinem a zapalena na krku nejake sluzky.)
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, problém je, jak tato etnika, v jednom státě oddělit bez segregace a rasových předsudků! Svět rodů a národů skončil smísením násilným, válkami o území, nadnárodním kapitálem a "volným pohybem pracovních sil" kapitálem regulovaný.
   Tyto složité společenské změny nelze odbýt pár větami a diskuze, ani vědecké, natož "populistické" zakazují zákony, tvořené převážně lobisty, vyznávající rasizmus etnický, ideologicky podpořený vírou!

   Řešením je "restart", atomizace společností na rodovou příslušnost, i v USA, nebo výhra NWO, vyberte si "bloňdáku" ze Smíchova.

   Vymazat
  2. 1.12 Pane Povolný, jaký je konkrétně podle vás rozdíl mezi rasovou zkušeností a rasovými předsudky?

   Navrhujete "zpětný chod" od patriotismu rasového k patriotismu národnímu a potom, před apartheid, k tribalismu,... Takové společnosti se ovšem nejlépe vládne. Ptejte se kohezních skupin, náboženskonárodních nejlépe (mají tisíceletou praxi),... Že stádu se nejlépe vládne, když jeho jednotlivá stvoření myslí jenom na sebe sama a na své individuální zájmy... jako scarabeus jenom na svoji kuličku trusu.

   Pro černé a černavé VŽDY bude bílý tím cizím. A k tomu se "kmenově uvědoměle" mažou mezi sebou... Bílí šlemilové, nepleťte se mezi ně, nebo dopadnete jako ten šlemazl který se zapletl do rvačky černých gangů. Dostal ode všech... kteří se pak šábli o jeho bývalý majetek, a pak pokračovali v řešení svých záležitostí... se mezi sebou rvali dál.

   Vymazat
  3. Děkuji - pane Honolulu - za váš příspěvek -(22.22) - i když to, co jste napsal, je děsné. Strašné! Bez vás by to ale nikdo nevěděl. Odkud? Naše media nám nikdy nebudou psát pravdu - jenom emocionální srajdy, vyhrabávané v emocionálním hnoji, aby měli počet "diskuzí" a tím vydělali na reklamním sajrajtu balíky - tak to tady v mediálním "průmyslu" prostě funguje. Nikdo zde v ČR nemá zájem občany pravdivě informovat a mít vážný zájem o jejich názor na tyto informace. Jediným zájmem medií je oblbovat - rozesrat - roztesknit - strašit - a získávat diskuze. Takže - ještě jednou děkuji pane Honolulu za váš příspěvek o afrických hrůzách a hnusu, o primitivní, kmenové nenávisti apod. Děkuji také za schválení tohoto příspěvku, - názorová platforma má být objektivní - nikoliv subjektivní.

   Vymazat
  4. 13:53
   Hovnolulanův příznivec, který si sám neumí zjistit jak to v zemi ukradené Indiánům vypadá!!! ;😃😃😑😃😃

   Vymazat
  5. 11:24-Rasovým předsudkem je například tvrzení o nevzdělavatelnosti některých barevných. Rasová zkušenost jsou fakta o rozdílnosti úrovně vzdělání a kultur, kde vyrovnání na srovnatelné, tedy univerzální ničí morálně národy bez efektu rychlého srovnání se s "vedoucí" kulturou.

   Pro nás "bílé" to byla křesťansko-židovská kultura, která nepoddajné ničila a vůdce nahradila -izmy. Své mohou vyprávět indiáni a národy, na jejichž území se najde něco cenného.

   Vymazat
  6. 14:39 umíš číst ty troubo? Víš že píše o Africe.

   Vymazat
  7. 19;37
   Blemcá hovadiny, který jsou běžně známý, jen ty se z něj můžeš..... NEználku 😃😃😃😃😃

   Vymazat
  8. Pane Povolný 15.46, Vaši thesi, že nevzdělatelnost je pouhým rasovým předsudkem, se marně snažili dokazovat komunisté od roku 1948 až do převratu... s tristním výsledkem nejenom v Čechách, ale i v Africe... kam bez výsledku nacpali spoustu prostředků, za které by u nás nebylo zajímavým spáchat převrat v 1989...
   Kdo hledá, ten nalézá... ale kdo nechce vidět, ten nevidí.

   P.S. znám spoustu Vietnamců z bědných poměrů... a vidím jejich děti, mluvící v první generaci lépe česky, než bílé děti. Jsou premianty! ... Zatímco jiní jsou na tom jako "inženýři a doktoři" z teplých krajin... stále po staletích.

   Vymazat
  9. 10:09-nemáte tak docela pravdu. Komunisté, přinutili cikány usadit se, pracovat a rozvrstvit je mezi majoritu. Současný systém opět vytváří gheta a odnávik dostávat peníze jen za práci. Práce opravdu polidšťuje, bílá rasa se "utrhla" od "božích darů" díky klimatickým podmínkám severu v boji o přežití zimy. Civilizace, světový obchod a geopolitické zájmy rozdělily lidi na nezodpovědné lidi a manipulující elitu, která místo, aby naučila(pomohla) chudým státům, jen je využívá! V tom se mi zdáli být "komunisté" lepší mezi ideologickými svinstvy.

   Kdo kam nacpal peníze je zajímavá otázka. Také jednu mám. Byl tlak Východu na emancipaci okupovaných zemí (kolonií) Afriky, Asie a jinde správný? Rád si počtu, neb se to dá aplikovat i na současné země tzv. svobodné.

   K Vietnamcům mám také otázku, myslíte, že litují boj proti Západu?

   Vymazat
 11. Každý člověk má svá práva. Slušný na slušné jednání. Ten kerý nerespektuje lidská práva ostatních sám se těchto práv zříká.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 12. Jared Taylor pokračuje dále a zaměřuje se na kriminalitu černochů v USA: „Co takhle lidé, které policie zabije jakožto ozbrojené? Od roku 2015, kdy Washington Post začal sledovat tyto počty, policie zabila okolo 1 tisíce lidí ročně. Každý rok jedna čtvrtina z nich jsou černoši. To je okolo dvojnásobku jejich podílu na populaci, který je 13 %. Je to důkaz o policejním rasismu? Ne. Více pravděpodobnějším vysvětlením je to, že černoši pravděpodobněji, než běloši jednají násilnými, agresivními způsoby, že nedávají policii žádný výběr, než je zastřelit. V roce 2018, nejnovějším roce, pro který máme statistiky, černoši odpovídají za 37 % všech zatčených za násilné kriminální činy, 54 % zatčených za loupež a 53 % zatčených za vraždu. S tak mnoha černochy zapletenými do tohoto druhu násilných kriminálních činů to, že černoši tvoří 25 % lidí zabitých policií, se zdá jako překvapivě nízké číslo.“ (2). K tomu viz Graf I.
  https://pravyprostor.cz/nekolik-poznatku-ke-kriminalite-cernochu-v-usa/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nás to samé čeká s cikánama anonyme 22.29. Až jim dorostou současní malí zmetci, kterých je fůra a kteří se narodili do tohohle pokryteckého sajrajtu. Staří nepracují, žijí na podporách, kupují haldy žrádla a jsou vyžraní a pupkatí jak prasata! Jak černoši v USA! Když se totiž někomu stále dává najevo, že on může všechno, a ostatní nic - co z něj může být? Myslíte si, že by jiným občanům prošlo ničení přidělených bytů? NIKDY! Obce a města pravidelně kontrolují své byty, a běda když někdo něco nedělá tak, jak by mělo být - kromě cikánů! Ty nechají dělat úplné čoromoro! Zničí všechno ti hajzlové, odpadky házejí z oken, bílým lidem sprostě nadávají ( kundo, čůráku apod.) a nedomůžete se ničeho! Musíte jít prostě pryč jako když nic a pohoda. Nevšímat si těch hnědých zmrdů! Když "orgán" kontroluje jízdné v MHD - jakmile jsou ve voze hnědáci, raději vypadne ven, protože přece jenom nemůže kontrolovat jenom bílé cestující. Cigoši neplatí v MHD zásadně - a v pohodě! Na pracák si chodí pro "dávky" a "podpory" pravidelně s houfy svých nevychovaných spratků, kteří tam lítají po chodbách a řvou - a úřednice nic! Jsou zalezlé a dělají že to nevidí. Ale kdyby dělali bordel bílí - to by byla jiná. Ale nedělají. Jen hnědá havěť. A opakuji -proč? Protože vědí, že jsou beztrestní, nedotknutelní. Postačí malá jiskra a uvidíte rabování a zapalování, a ničení a násilí i u nás - a ještě nás bude EU peskovat, že jsme si to zavinili sami svým negativním přístupem k cikánům. Všechno je jen otázka času.

   Vymazat
 13. Zdá se, že EU je skrze ten tolik demokratický EP v područí národních amerických elit, jak je označuje Pjakin. Tedy zjednodušeně řečeno Clintnovců. Změní se něco v EU (EP) po listopadovém vítězství Trumpa? To mě na tom zajímá. A velice doufám, že ano. Neboť, znáte něco odpornějšího než pokrytectví těch ulízanců ?!?

  OdpovědětVymazat
 14. Diky vsem poslancum, kteri hlasovali proti resoluci, nebo se aspon zdrzeli hlasovani.

  OdpovědětVymazat
 15. Takže pro tuto pokryteckou a zvrácenou rezoluci hlasovali také poslanci hnutí ANO, Charanzová a Dlabajová, které pobírají v EU nejen plat europoslance, ale působí též ve zvlášť placeném výboru George Sorose pro mezinárodní vztahy....

  OdpovědětVymazat
 16. 1:12 - pane Povolny ,
  lide v Evrope to nevi, ale blondaci jdou prvni na odstrel v pripade rasove valky a blondynky maji nejhorsi osud.

  Lide v Evrope take nevi to, ze America je plna neviditelnych hranic. Takze ve ctvrtich belochu se zije jako v perince a v cernosarnach je velmi nebezpecno.

  Bile ctvrte se brani proti nechtenym vysokymi poplatky.
  Moje Association fee stouplo o 30 % za jeden rok.
  Nikdo neprotestoval krome me !
  Lide plati za bezpecnost.
  To je realita dnesnich dnu.

  V JAR byly rasy oddeleny zakonem.
  Zde se oddeluji dobrovolne.
  Integrace proste nefunguje.
  KRALOVNA PRIRODA TO TAK CHCE.
  V Americe lide rikaji, ze dobre ploty delaji dobre sousedy.
  U nas mame plot na electroniku.
  Ta me pozna i kdyz ji ja vubec nerozumim.
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Se nedivím, že sousedí mají kvůli tobě plot a hodně vysokej 😃😃😃😃

   Vymazat
  2. Pište prosím pane Honolulu - pište více, ať víme doopravdy, jak to v Americe v současné době je. Naše media nám jednoznačně a pořád lžou. Jediný, kdo nám napíše pravdu, jste vy. Díky.

   Vymazat
  3. 14:09
   A co jsi dělal, když tady ten žvanil z bažiny nebyl????? To jsi o zemi Best off best nic nevěděl nebo sis to neuměl zjistit????! 😃😃😃🤓🤓

   Vymazat
  4. Honolulu, tvůj příští prezident:
   https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/raper-kanye-west-tvrdi-ze-chce-kandidovat-na-prezidenta-usa-musk-ho-podporil.20dae8b4/

   Vymazat
  5. Honolulu, nos hlavně roušku v uzavřených prostorách, nosíme ji taky. Na Floridě stoupá počet nakažených a ty patříš do ohrožené skupiny.

   Vymazat
  6. 16;44
   I Covid má svojí hrdost a, na Lulana nevleze.... Bohužel pro nás 🤪

   Vymazat
  7. Zde na tom místě jsem asi před pěti hodinami napsal příspěvek pro všechny urážeče, a plivače shora - co uráží jiné lidi za názor, a vůbec za to, že do diskuzí vstupují - toto právo si přece vymezili oni, a ostatní jsou bez nároku, pokud nenapíšou názor stejný, jako mají oni. Celých pět hodin trvá redakci "schválení" příspěvku a já doufám, že schválen bude, jestliže jsou zde tyhle urážející skřeky, je třeba taky názorů opačných - jinak tito skřeti zde požívají stejných práv jako černoši a cikáni - jen oni a oni - a jejich názory - nikdo jiný na diskutování nemá nárok? A redakce jim v tom jde na ruku- proč? Buď se zde má objevit všechno, nebo nic - jaké lustrování? Kdo je horší - ten, kdo názory sem píše, nebo ten, co z nich lustruje co ano a co ne - no, možná že lustrovač názorů má dnes svátek, proto trvá "schválení" příspěvku celý den?

   Vymazat
  8. Proč jsi tak hektický? Vůbec nemáš nadhled. Jsi otrokem vlastního pohledu do mirroru. Vstup do světového Hyde Parku. Tam si můžeš žvanit, co chceš , a klidně řvát nepřítomné , že jsou úplně blbí.
   A pusť si k tomu Žltyj parachod.
   To uklidňuje.

   orinoko

   Vymazat
 17. Pane doktore, už i ti humanoidé, kteří se, když Pánbůh rozdával inteligenci a rozum, věnovali něčemu příjemnějšímu, než se tlačit ve frontě a raději sbírali korálky - které "ztrácel" moudrý Rabbi v čele fronty - chápou, že rasy byly, jsou a budou z(e) (z)vůle JHVH.

  Pane doktore, tvrdím, že to "BLM" mohou podepsat pouze rasisté a jejich podporovatelé z bílé rasy - tedy rovněž rasisté. Mám pravdu?

  Nerasistický je pouze výrok NA ŽIVOTECH ZÁLEŽÍ... ale prakticky záleží na životech svých a těch svých především.
  Jinak by výdaje na armády byly rasistické - Americké ozbrojené síly, ani Izraelské nevyjímaje. Že by proto po převratu musela být zničena naše armáda? Ale ta také nebyla rasistická, když v ní museli sloužit, kromě nás, i Cikáni a Romové.

  P.S. Náš dnešní koloniální sbor je "rasisticky bílý", alespoň jsem v reportážích z "misí v (_!_) (_!_) světa i při kladení věnců viděl v našich uniformách jenom bělochy evropského typu. Bojím se, kdy nás ROMEA a pod. (EK včetně) nařknou z armádního rasismu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve vězeních je jich nad limit. Procenta jinde jsou vzhledem k výsledkům při sčítání lidu, adekvátní k jejich zastoupení v populaci.

   Vymazat

 18. https://cz.sputniknews.com/svet/2020070512176745-v-baltimoru-zbourali-protestujici-sochu-kolumba-ve-washingtonu-spalili-vlajku-usa/

  OdpovědětVymazat
 19. Problémy US jsou spojeny s vrcholným individualismem, který dává sice schopným lidem z bohatých rodin šanci udělat "díru do světa", na zbylou většinu, ale kašle. Ne každý je schopen toho obětovat svůj život tvrdou prací od rána do noci, jako provozovatel např. večerky, aby jeho děti mohly studovat na kvalitní VŠ a dostaly tak tuto šanci. Známe takovou menšinu od nás. Je zajímavé, že zmenu toho systému nikdo z BLM veřejně nechce. Proto firmy, jako třeba naposled twitter, mohou v klidu být cool a podpořit BLM tím, že řeknou nebudeme v it používat slova jako whitelist, blacklist, master, slave a nic je to nestojí. Kdyby místo toho chtěli, aby tyto obří společnosti nalily půlku svých zisků do veřejných škol, aby byly kvalitnější a dostupné všem, to by ta podpora nebyla, tak velká. A samozřejmě dostupné zdravotnictví. Někde jsem viděl, že reálné zdanění korporací za sto let kleslo ze skoro 80% na 5%.

  OdpovědětVymazat
 20. Každé malé dítě ví,po návštěvě zoologické zahrady, že jednotlivé druhy zvířat musí být odděleny- nemohou žít společně. Světové dění každodenně potvrzuje, že u lidí je to stejné- pár vyjímek pouze potvrzuje pravidlo. Ten kdo tvrdí, že míchání ras funguje je lhář. Cikáni se nezačlenili nikde ani po 600 letech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rod Homo má ovšem jen jeden druh - sapiens.

   Vymazat
  2. 13.17 Vědci jsou omylní i úplatní... kolik Církvi disvědčovalo, že země je placatá a hvězdy jsou ďourky v klenbě zakrývající Nebesa...

   Někteří Gójim takovým hloupostem věří dodnes... holt jim JHVH zatemnil rozum... a nám ho zase (se střídavou úspěšností/neúspěšností) zatemňují jimi placená média A ŠKOLSTVÍ ALA USA.
   Pes, podčeleď caninae, budiž příkladem. Pes je holt pes... ale velikostí a vlastnostmi, i vzhledem se různé PSÍ RASY liší, protože přeci, ale, podle odborníků, je pes prostě psem... ať je jaký je. Kdo má černý RODOKMEN má nárok na affirmative zvýhodnění.
   Chudáci voříšci...

   Vymazat
  3. krestanstvi nemelo uplne problem s kulatosti, ale s tim ze Zeme neni pupkem Vesmiru

   Vymazat
 21. Míchání ras nefunguje, pokud nefunguje právo a tvrdá vláda, která ho nekompromisně prosazuje. Řím fungoval tisíc let a rozpadl se hlavně kvůli sporům mezi vládnoucími vrstvami, které si mysleli, že mohou cokoliv a hádaly se mezi sebou. V rusku žije okolo 200 národů, mnoho z nich jsou muslimové a žádné národnostní bouře tam nejsou a to se západ snaží je vyvolat. O číně ani nemluvě funguje tisíce let a národů tam je.. Když je ale povolenou oficiální politikou protěžování jednoho národa, tak nefenguje ani stát čechů a slováků.

  OdpovědětVymazat
 22. EP „žádá Komisi, aby vytvořila nezávislou skupinu odborníků, jejímž úkolem by bylo vypracovat kodex EU pro policejní etiku. Žádá aby byly v příštím VFR přijaty seriózní finanční závazky pro boj proti rasismu a diskriminaci v celé EU“. Tedy více peněz moralizujícím neziskovkám. EP odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt. Pěkným příkladem je usnesení EP, že Sovětský svaz zapříčinil 2. světovou válku. Celá tato rezoluce je ukázkou odporného pokrytectví. Stejně tak podle nové zprávy českého ministerstva vnitra šíření nenávisti loni přestalo být doménou tradičních extremistů, doplnily je populistické xenofobní skupiny a dezinformační média. Mezi xenofobní uskupení, která zastínila tradiční pravicovou scénu, vnitro podle ČTK uvedlo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Tak si Hamáček a jeho parta liberárních soc dem s Dienstbierem v čele a převážnou částí senátu představuje demokracii a ústavou zaručené svobody projevu. Tato skutečnost se jistě projeví ve volitelnosti tohoto uskupení. Ať policajti v min vnitra definují co je to přísudečná nenávist. Ať komisařka Jourová jde někam s penězi na podporu neziskovek a samozvaných posuzovatelů a cenzurováním mluveného a psaného projevu.

  OdpovědětVymazat
 23. Svět se zbláznil. Kdyby to byl bílý kriminálník zakleklý černošským policajtem, tak se nikde neprotestuje. Běloši by si řekli, že si o to pán řekl a vzhledem k jeho minulosti by
  zřejmě i zaplesali. Černoši to mají nastaveno asi trochu jinak, pán chodil do "práce", jak je v jejich kruzích tr. činnost zřejmě chápána a tudíž zahynul při výkonu povolání. No a protože všelijakých pomatenců, je napříč mezi rasami habakuk, tak tu máme nového svatého. Něžný obr a jeho něžná trestná činnost. Svatý Floyd, patron lapků,
  lupičů a penězokazců. Potěš nás pán Bůh.

  OdpovědětVymazat
 24. Podle deklarace je důkazem rasismu 40% vězněných černochů při jejich 13% podílu v obyvatelstvu. Neměl by se podíl vězněných spíše vztahovat k podílu na trestné činnosti?

  Neměl. Urychleně se musí propustit všichni s tmavší barvou pleti, přehodnotit trestní právo a do vězení vsazovat jen bílé. Přesněji trestat jen europoidní jedince, obzvlášť z východní Evropy, kde se rodí zločinci v každé rodině. Tohle bude stravitelné pro všechny.

  OdpovědětVymazat
 25. Slavs, Sklavini, Schiavoni....otroci.
  Jsme pro zapad otroci...a tak nam rikaji.
  Bilej slovan/otrok...bojuje za sveho pana proti dalsim otrokum.
  Skvele....naprosto skvele.

  OdpovědětVymazat
 26. EP je tady od toho lidi nastvat, jejich penize utratit na import migrantu z Afriky a Arabie, hlavne z islamskych zemi. Bily muz musi dostat na ranec, protoze smazky terorizoval a nutil, aby na neho zadarmo pracovali v koloniich a v USA cela staleti. A protoze se mu to libilo, musela byt valka severu proti jihu, aby mohly USA prevzit svetove vedeni. Nemuzete prece vest svet, kdyz jste otrokar, to by vam ani ti nejvetsi blbci nezrali. Oni ale ty cerne otroky co tam importovali a vyuzivali nikdy nezacali mit radi a tak cernosi zuri a jdou do ulic a delaji bordel. I kdyz jsou zvyhodneni proti bilym, protoze byli driv otroci, musi dostat vsude naskok a lepsi podminky. I v Jizni Africe zabijeji bile, protoze jim tam zavedli poradek a vetsi blahobyt jak jinde v Africe. V Zimbabwe si to uz vyzkouseli, funguje to. Jsou zpatky kde byli a drou bidu jako driv. Jenom jim zase vse patri a to je hlavni.
  My tady cernochy nemame, otroctvi jsme neholdovali, kolonie jsme nemeli, ale importovani smazek mame podporovat. Bili kreteni tady prosazuji BLM a buzerantskou vlajku. EU na nas chce ty smazky, ktere organizovane importuje do Evropy solidarne a povinne rozdelovat i k nam, protoze to pry bude obohaceni pro nas. Nejake znasilneni a ziti z podpory a obcas nejake posimrani, ci probodnuti nozem je folklor, ktery nam pry tady chybi.
  A nikdo nechce z toho blazince ven, ke kteremu nas zavlekl Klaus i kdyz dlouho nechtel. Jeho nasledovnici jsou Eurohujersti, ackoliv od nas odteka 10 vice penez jak priteka. Pry to je tak spravedlive a vubec, pry uz jsme dlouho neplivli na Rusy za osvobozeni 1945.
  Kam jdes Cechistane?

  OdpovědětVymazat
 27. Zde predkladam novou informaci !
  Nas oblibeny president Trump, ktery byl nazvan rasisou
  100 x , vcera rekl, ze vsechny znicene sochy t.zv. rasistu, postavi znovu ve chranenem parku. Neco podobneho, jako je
  krizova cesta, kterou stavela tradicne katolicka cirkev.

  To znamena, ze mezi slavnymi lidmi z dejin Ameriky budou i zemepisni pruskumnici a asi i nase Sv. Panna Marie, kterou poloopice prohlasili za RASISTKU take.

  NEO-MARXISTE, Globaliste a nepratele presidenta Trumpa zfanatizovali cernochy a ty jejich protesty nemaji konce.

  A jeste neco ! Mysli-li si nekdo z vas, ze Rusko a Cina tyto problemy nema, tak je velmi neinformovan.

  Cina je vzdy rychle , mistrne utopi v krvi, zvlaste na zapadu jejich zeme. (Tak se take chovala v Zambii a timto zpusobem take ovlada bohatou Angolu.)
  h.

  OdpovědětVymazat
 28. Kdyz pan president Zeman prohlasil na americke ambasade,
  ze : " na zivotech vsech zalezi", tak se dopustil nevedome prestupku proti BLM - silne rasisticke protibelozske organizaci, placene a organizovane Globalisty.
  Tato organizace tvrdi, ze na zivotech belochu VUBEC NEZALEZI, ze namaji hodnotu.
  Takze vas president uz ma nalepku, stejnou jako Sv. Panna Marie a nas president Trump.
  h.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bože můj, to je zase hnoje zbytečnýho🤮🤮🤮🤮

   Vymazat
  2. 17:14 máš pravdu,kydáš ho tady vydatně .

   Vymazat
  3. 20;08
   Já nejsem emigrant z bažiny, Joudo 🤪🤪🤪🤪

   Vymazat
 29. D O P O R U C E N I ....(pro vas !)
  Tak jako bezni radovi bili Americane jsou ozbrojeni a zdruzuji se ve "sportovnich" klubech , tak i vy by jste se meli organizovat k obrane vasich domovu a cvicit na strelnici.

  T.j. pouze otazka casu , kdy i vase cast Evropy bude mit stejny problem, jaky maji nektera mesta u nas ve statech.
  Jako jedinci nezmuzete NIC ! Jako organizovana vycvicena skupina domobrany si zajistite bezpecnost vasi rodiny a existenci vasich domovu.
  h.
  (Vy nemuzete verit politikum z nichz NEKTERI prodaji vase zajmy za trafiku a pochvalu od destruktivni Merkerove v Berline.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tebe za občana v emerice nikdo nepovažuje ��������

   Vymazat
  2. Že prý se už část obyvatel postavila se zbraní v ruce na ochranu svých majetků. Tady to je trestné, nemůžeš ani na svém dvorku hrozit zbraní zlodějovi.

   Vymazat
  3. Zbraně pro každého - i zde v ČR? To je problém všude, a zde by to byl extra problém Honolulu 16.51. Vybili a vytřískali bychom se mezi sebou pro kraviny. Tak to u nás v ČR chodí totiž od nepaměti. Soudíme se se sousedy pro každou kravinu (třeba že jim ráno kokrhá kohout) a předváděli jsme nenávist jednoho k druhému -a závist - taky od nepaměti. I za okupace zemřelo mnoho Čechů vinou práskačů a lidských krys. Co měli z udávání svých sousedů? Nic - asi potěšení. Čechy těší, když si můžou navzájem ubližovat a dokazovat si,že "může ubližovat" - to je podstata českého "lidství" a nikdy to zde nebude jiné. Každý režim nás poučil o tom stejném, a sice - že nejsme schopni bez karabáče nad hlavou a neustálou hrozbou, že nedostaneme nažrat, vůbec sami se sebou navzájem žít.Takže - žádné ozbrojené bojůvky tady nic nevyřeší. Hrozili bychom jen jeden druhému a báli bychom se vycházet ven. Tady je třeba nastolit pevná a neměnná pravidla pro život, pořádek, a řád. Platný pro všechny - to tady bylo, to jsme si zničili, teď žijeme v cochcárnovém bordelu a naši morálku (jestli něco takového ještě zbylo) to ničí.

   Vymazat
  4. Vážený 8.11 - co kdybyste se přestal zaměřovat na diskutujícího pod pseudonymem Honolulu, co kdybyste se přestal proti němu směšně vymezovat? Proč tak sprostě urážíte? Co jinak jste napsal jako názor k článku, kromě toho, že v několika příspěvcích urážíte tohoto diskutujícího, jak praštěnej? Co tím naznačujete? Že jste ubožák? Jestli nemáte nic k článku, sklapněte a vypadněte z diskuzí. Začíná to být trapné - nebo vám to tak nepřipadá? Redakce zde žádá neurážet ostatní diskutující - vy se tím nehodláte řídit?

   Vymazat
  5. 14:58-také jsem se snažil dříve 8:11 usměrnit, honolulu s "hurvínky" přestal a není mazán ale "potrefená husa" mu to nemůže odpustit.

   Vymazat
 30. Obávám se, že za tou mnohomluvnou rezolucí není ani žádný vyšší, skrytý záměr. Že ona rezoluce je pouze zřetelnější ukázkou toho, co může produkovat pouze kultura daleko za svým zenitem. Pokud by oni „vrcholoví představitelé společnosti“ byli schopni vnímat reality světa a když, tak mohli a uměli účelně jednat, něco takového by vzniknout nemohlo.
  Beru za téměř jisté, že jestli má „bílá“ rasa uhájit svá kulturní specifika a životní styl, nebude to evropský západ, kdo ono historické dědictví uchrání. Taky si nemyslím, že bysme na onen „vyspělý západ“, spolu s některými dalšími, až tak patřili. Doufám, že takhle obezřelou formulací nejsem stíhatelným rasistou. I když jistě, k policejní službě jsem nevhodným.

  OdpovědětVymazat
 31. Přijde mi až trapné, že pro takovou rezoluci hlasovala europoslankyně Konečná, zvolená z řad KSČM. V tě rezoluci je sice spousta "levicovosti", ale žádná taková, jakou kdy zastávali marxističtí komunisté. Mění se paní Konečná v pana Jiřího Dolejše? Toho taky z KSČM?

  OdpovědětVymazat
 32. "Na báchorku o tom, že zcela nevinný černoch byl napaden z rasistických pohnutek bílým policistou, který mu klekl na hrdlo s úmyslem ho zavraždit, pak navázalo šílenství v ulicích nejen amerických měst a také v Evropském parlamentu."

  Tento citát z článku je nepřípustně manipulativní. Ve skutečnosti nešlo o to, že bílý policista zadržel černocha, ale o to, že se policistův zákrok přeměnil ve zbytečné násilí, které skončilo smrtí. Zadržený již byl spoután, ale policista na jeho krk tlačil svým kolenem dalších asi 6 nebo 7 minut. Přitom měl kolem sebe další tři nebo čtyři policisty, z nichž ho nejméně jeden, mají-li media pravdu, vyzýval, aby nepokračoval.

  Báchorka o zcela nevinném černochovi nikde nezazněla, protože důvod zdržení (pokus o placení falešnou bankovkou) byl znám okamžitě.

  Hněv vzbudila až zpráva, že zadržovaný zemřel a z jeho smrti bude onen policista a možná i některý další obviněn.

  11.9. 2015 mohlo dojít k tragedii. V NY byl před vchodem hotelu zadržen černoch, podle mínění policie člen gangu překupníků. Policie použila donucovací prostředky, takže zatčený utrpěl pohmožděniny na noze a tržnou ránu na lokti.

  Velmi rychle se ukázalo, že černoch se jmenoval James Blake a čekal na auto, které by ho odvezlo na US Open. Nebyl to jen tak někdo, ale bývalý 4. nejlepší tenista světa. Možná měl štěstí, že při zákroku nekladl odpor.

  "Nemělo se to stát. A nemělo s ním být takhle zacházeno. Chci se mu omluvit jménem města New Yorku," řekl starosta NY De Blasio na svolané tiskové konferenci.

  Nemělo se s ním tak zacházet, protože byl černý nebo, že se tak nemá zacházet s žádným člověkem?


  OdpovědětVymazat
 33. 16:44 - pane mate pravdu !
  V nasem okrese - Lee county - (Take rasisticky nazev, podle Roberta Lee, generala jizni Konfederace), je 10 000 novych pripadu denne.
  Florida dnesnich dnu, je uplne jina, nez pred 5 mesice. Vse je zavrene . Plaze jsou zavrene, stejne jako restaurace, kavarny, banky a obchody , ktere nejsou dulezite pro zivot.

  Do Evropy je prerusene spojeni a nase letiste je poloprazne.

  Stari Floridane ( duchodci) vzdy rikali, ze 70-ta leta ve veku duchodcu, jsou kriticka a po 80 - tych letech se vsem ulevi. Jenze, ted je tech 80-ti letych malo.

  V Americe je 30 millionu nezamestnanych, ale bylo jich 44 millionu pred 3 tydny.
  Nova vlna Corona virusu ted zasahuje i mlade lidi.
  Pred epidemii byla nezamestnanost minimalni.
  Vedci a doktori se hadaji a nikdo nevi jak z toho ven.
  Ted porucili vymenit filtry u A/C (Air Conditions).
  Oni tvrdi, ze virus je AIR-BORNE, t.zn., ze leta vzduchem.
  h.
  (Je dobre, ze jste prestali mazat informacni prispevky.
  vasi obcane maji na informovanost zakladni pravo.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, chřipky jsou pravidelná záležitost, ale že by přetrvávaly do léta, to nepamatuji.
   Mně je divné, že by USA zadávaly práci na výzkumu virů do Číny. Další komentář je zbytečný. Píšeš to občas konstrbatě, ale rád čtu tvoje komentáře. Z čeho mám strach je fakt, že v ČR je hodně stran, které sotva překročí hranici do parlamentu, v USA na tom budete stejně.

   Vymazat
  2. Honolulu, tech 10000 pripadu denne je z novin, a nebo znas osobne nekoho, kdo musel pro coronavirus do spitalu ??

   Vymazat
  3. 3:48, já znám osobně člověka, který na CV19 zemřel a osobně znám sedm lidí, kteří byli infikovaní, z toho dva byli v nemocnici. Nesou si následky. Tohle je v Česku, kde je situace relativně v normálu, Florida stále stoupá.
   Nevím, co tím chcete naznačit, ale epidemie není novinářská kachna. Honolulu by měl na sebe dbát a klimatizaci raději omezit, i když v létě na Floridě to je těžké. Tady ještě před nedávnem taky byli všechno zavřeno a úplně normální provoz není ani teď. Je nutná disciplína. A neboj, určitě se to zlepší.

   Vymazat
  4. Redakci nerozumím, proč ty žvásty megaynteligenta zveřejňuje?????!!!!!
   Zřejmě protekce.....

   Vymazat
  5. Dík Honolulu že ses zase objevil, a že píšeš. Florida byla vždycky považována za ráj celebrit - dobré adresy, kde si kupovali nemovitosti všichni snobi, aby se pak mohli vytahovat "Floridou" - jen se podívej, jaké chujoviny pořád píše náš bulvár, když ukazuje "hvězdy" jak si bužírujou na Floridě. Kdyby nebylo tebe, nikdo by tady o Floridě nevěděl, jak se tam život změnil - co budou teď ty blbé hvězdy dělat? Prodávat svá sídla a ty "české" se budou houfně vracet domů? Do své nenáviděné domoviny? A vidíš - zase je sem pustíme zpátky,( ale media o tom psát samozřejmě nebudou) a zase nastane to šílené české pokrytectví. My bychom chtěli o všem znát pravdu - jinak nemá cenu nikde nic číst - kdo je zvědavý na účelové lži, zvratky a bláboly? A na "koronavirus nevěř - to je dohodnutý blábol - media a politici se dohodli na účelovém strašení lidí - proč? To se dozvíme až časem. Takže - kamaráde z Floridy - piš co je nového. Dík.

   Vymazat
  6. Redakci nerozumím - proč ty žvásty toho sprostého, urážejícího omezence 8.12 - tady zveřejňujete? Asi protekce, nebo že by korupce? A pokud už zde tyto sprosté konkretní urážky zde na několika místech jsou, napište nám prosím ( žádám zodpovědného pracovníka redakce) jaký že názor k článku tento diskutující zde demonstruje? Žádný jsem nezaznamenal - jen se dementně producíruje s urážkami druhých a ještě má tu drzost žádat redakci o vysvětlení - on má nějak vyjednáno, že zde smí urážet, a že to bude schvalováno?

   Vymazat
 34. To jsou sochy tak významné, že je bourají a že je Trump chce znovu postavit? V Praze před měsícem znovupostavili sochu Panny Marie. Někteří protestují a chtějí ji sbourat, protože ji původně postavili Habsburkové. Podle mě však s Habsburky přímo nesouvisí, protože Panna Marie tu byla dávno před tím. Možná je následovnicí jedné starobylé bohyně, velmi mocné, o které je známo, že nedbá pozemských ani nebeských zákonů a láskou rozlomí každý strnulý zákon, každou karmu a všechno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ta socha nemá na Staroměstském náměstí co dělat!!!!!!

   Vymazat
  2. Jako obrazy a sochy pro Katolickou církev, jsou i v USA modly potřebné pro národní uvědomění plebsu, i pro reprezentaci na venek.

   Co bránilo africkým aby místo mlácením se navzájem v poctivé práci? Kdo jim zakázal vybudovat válečná doďstva? Kdo jim zabránil vynalézat užitečné věci místo prostého rytmického mlácení do čehokoliv... vynalézt a vyrábět třeba parní stroj, dělostřelectvo, železnici, STÁT SE LIDEM PRÁCE A TECHNICKÉHO MYŠLENÍ, JAKO EVROPANÉ?
   Afričanům možnost dobýt a vybudovat Ameriku vzali africké vlastnosti...
   Proto jejich podíl na budování Ameriky nebyl dobrovolný, resp. nebýt afrických muslimských a vyvolených obchodníků s otroky spolu s nedostakem bílých odsouzenců (k deportaci) by byl se vší pravděpodobností NULOVÝ. Víme, co popisovali cestovatelé - dobrodruzi objevitelé Afriky pro zbytek světa, a kartografové jejího vnitrozemí... i mnozí (mnozí zřejmě i chutní) misionáři ještě v devatenáctém století... Viděli skutečnou Afriku a skutečné Afričany be příkras a bez přívlastků, bez převzatých výdobytků bílé civilizace, takovou jakou si černoši svobodně vybudovali po údajném odchodu jiných ras z Afriky do zbytku světa.
   Evropané s Asiaty vynalezli a vybudovali moderní svět vlastnoručně, za své.
   Afričané ovládli atletické stadiony, vynalezli rap, Woodoo, a hlavně BLM... ale to poslední jim stejně podsunuli vyvolení... lovci v kalných vodách.

   Vymazat
  3. Kdyby nic jiného anonyme 20.07 - socha je projev nadání a umění. Ne každý blbeček dokáže vytesat sochu v životní velikosti, v nadživotní velikosti, ani úplně mrňavou. Řím a Egypt je plný soch - je to důkaz o historii. Všechno to zboříme? Zboříme hrady a zámky? Nenecháme z historie nic - protože každá byla něčím nevlídná k obyčejnému plebsu? Kdo kope do soch a boří je, je duševní mrzák, debil všech debilů a lidský potrat, ať už svoje duševní mrzáctví odůvodňuje nějakou "správností" Pro toto ničení není žádný důvod- ještě nikdy nikomu neublížil kámen nebo sádra - jen lidská chátra si navzájem ubližuje. Myslíte si, že všichni naši nebožtíci ležící na hřbitovech pod svými náhrobními deskami a pomníky byli správní, čestní, a nebyly za nimi žádné excesy? Takže -co - rozběhneme se na krchovy a rozkopeme hroby - my správní a jediní? Tohle vandalství někdo rozpoutal -jako když se tvrdilo, že sprejování po fasádách a ničení krásných staveb ve městech je projev svobody jednotlivce,a výsledkem jsou hnusné,ohavné čmáranice uvnitř jinak krásných měst,(která měla jako prvořadý úkol očistit ihned všechno od tohohle hnoje, hlídat, a vandaly hned pověsit na nejbližší kandelábr.) Takže - když můžu něco sprostě a ohavně zničit, dokazuju tím, že jsem svobodný? Ne - že jsem kretén, kterého by měli utratit na místě. Když řádili po Evropě hitlerčíci, nikdo po domech nesprejoval a do soch se nekopalo - proč? Protože ve vyhláškách všude bylo, že v takovém případě bude dotyčný zastřelen na místě. FUngovalo to bezvadně. Nikdo se strachy ani neuprdl. A přesně to svět lidských zhýralců a debilů potřebuje - každé stádo potřebuje svého baču, a špatný kus hned utratit - a co je lidstvo? Ukazuje se, že také jen blbé stádo - nic víc.

   Vymazat
 35. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/USA-Auto-auto-A-lide-leti-vzduchem-Krvavy-svatek-strelba-vsude-I-male-dite-mrtve-A-ozvala-se-Hillary-629652

  OdpovědětVymazat
 36. bez komentáře - https://www.pokec24.cz/nezarazene/negro-proc-je-pravda-o-cernych-zakazana/

  OdpovědětVymazat
 37. Oprava: Zbourat má být se z.
  8:13
  Ale Panna Marie s Habsburky nemá nic společného stejně jako Ježíš Kristus se svatou inkvizicí proti kacířům.
  8:56
  Kdyby bylo po jejich a prošlo by, co BLM prosazují, je v USA další Afrika.

  OdpovědětVymazat
 38. Morálka
  Aby bylo možné žít pospolitě v menší či větší komunitě, je potřeba dodržovat elementární pravidla, platná pro všechny členy skupiny. Základem jsou mantinely pro chování od povoleno až po zakázáno. V úvodu diskuze na jakékoliv téma je nutné, pro všechny zúčastněné, ujasnit si význam používaných pojmů. "Umění vládnout jazykem" není v dnešní době uměním vyjádřit se, ale moderním se stalo pokroutit význam slov tak, aby výsledkem byla zkreslená či zavádějící informace. Rasismem se pak může stát i zabránění v nákupu "bez zaplacení", což se obvykle nazývá krádeží.
  Někdo se snaží opět posunout mantinely pro "normální" chování tak, aby ve společnosti vzrostlo napětí. Ten někdo se obává sjednocení davů ve všech rasách a národech. Problémy se neřeší, předvádí se divadlo na řešení a moderně se vytvářejí toky financí do institucí, které na vyřešení nemají zájem, žijí přeci ze samotné existence problému.
  My bychom se měli snažit analyzovat tyto struktury, pojmenovat je a hledat řešení, jak se bránit.
  Spousta příkladů výše uvedených, pokud se nejedná vyloženě o bláboly, jsou připomínkou historie, kterou už nezměníme, ale měli bychom se bránit jejímu opakování. Opakování se změnou pozic jednotlivých aktérů. Pokud má společnost vykročit kupředu, je potřeba uklidit. Ne zničit to, co se osvědčilo, ale zbavit se nadbytečného, nefunkčního a zavádějícího balastu. Zejména v myšlení, v tom co nám je předkládáno jak "jedině správné" či "nejlepší ze špatného".
  Činnost EU ponechám bez komentáře. EU je pokračováním "církevních koncilů", pouze pod jinými hesly, ale se stejným prvkem vnutit svoji vůli co nejširším vrstvám lidí bez ohledu na hranice států. Proto činnost EU je taková, jaká je .. v drtivé většině případů omezující až místy nesmyslná.
  Hezký den všem.
  ABC

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ABC- píšete sporadicky ale vždy skvěle. Kde a jak začít je problémem nás dole! Chybí nám ideje od filozofů, které vychovají vůdce a ti sjednotí lidi k akci.

   Zatím se všude "příštipkaří"!

   Přeji nápady,taky všem.

   Vymazat
  2. Pane Povolný, děkuji za kladnou odezvu.
   Kde začít? Zdá se mi, že řešení není složité vymyslet a navrhnout, ovšem o to těžší by byla realizace. Masy musí mít možnost a hlavně chuť rozhodovat, ale ... jsou masy schopné pochopit v čem je jejich síla a co jedince může spojovat do homogenní hmoty? Nápovědou budiž to, na co v jednotlivých státech útočí nadnárodní struktury , včetně EU.
   Občané si musí založit svoji stranu, která bude hájit jejich zájmy, stejně jako si oligarchové a další zakládají za stejným účelem své strany. Lidé mají stále ještě moc ovlivňovat dění ve státě.
   Bohužel díky své roztříštěnosti ne u voleb.
   Snaha spoutat veřejné myšlení, kontrolovat jej a řídit začíná být stále citelnější. Líbivá hesla létají kolem nás a každé omezení je vydáváno za veřejný zájem ....
   ABC

   Vymazat
 39. https://www.arfa.cz/to-uz-je-moc-waffen-ss-novotny-ods-pod-vlivem-drog-postrelil-z-okna-muze-odstrelovaci-puskou-poridil-si-ji-na-udajne-nepratele-paranoia-politik-je-ted-tez-dvakrat-trestne-stihan-kvuli-vyhrozovan/#.XwMHseVxc2w

  OdpovědětVymazat
 40. 7:48 & 10:33 pozdraveni panove, tak nejdrive nekolik slov o Corone virusu a potom o Floride , ktera vas zajima.

  My mame vztah ke Corone virusu takovy, jaky nam predepisi autority, protoze zadny z nas tomu NEROZUMI.
  TV, radio, internet, nam rekne jak se chovat a my se to snazime dodrzet.

  A ted neco o Floride o ktere se zminujete. Je zde nekonecne leto.
  Pocasi, attrakce a more je lakadlo Floridy.
  Lide zde kupuji domy a nebo conda z celeho sveta a neni pravda, ze Florida je pouze pro bohace !

  Vy dostanete Condo 150-160 metru ctverecnich z nejlepsich stavebnich matrialu za $ 160 000 - $ 225 000 (stredni trida.) Kdyz nemate kriminalni rekord, nebo nesplacene dluhy, tak vam to daji za 10 % ceny a vy to zplacite ve forme NAJEMNEHO, ktere se jmenuje MORTGAGE.

  Platit Mortgage, (ktere musi byt ukotvene) je stale stejne.
  Problem je ASSOCIATION FEE , ktere dela mezi lidmi zle a ktere neni stabilni, zatim co Mortgage je.

  Florida laka navstevniky atrakcemi, kterych je nejvice na svete, ale neni mozne je telesne zvladnou vsechny. Thema parky, jako napriklad Epcot, nebo Magic Kingdom jsou nejoblibenejsi.

  More je velmi bohate, zakerne a pro lidi neopatrne, je smrtelne. Priroda pouze v nekterych mistech je nebezpecna , (hadi, alligatori), ale s tim zadny turista neprijde do styku, ktery to nevyhledava.

  RASOVE NAPETI na Floride existuje pouze v nekterych mistech take. (Miami, Jacksonville, Tampa.)
  Vy jako turiste z Evropy, budete mit vzdy veskerou pomoc v pripade jakych koliv nesnazi, ale musite se umet ASPON CASTECNE domluvit.
  Na kazdem dalnicnim odpocivadle jsou kamery a policajti !
  Dalnice a silnice na Floride jsou vyborne, ale s nejvetsim poctem idiotu za volantem, ze vsech statu Ameriky.

  Najit misto, kde by se vam libilo je velmi tezke, kvuli velkemu mnozstvi moc peknych mist.
  Lide to resi tim, ze pul roku rentuji apartment a hledaji co jim vyhovuje.
  Ted sem nejezdete, ono to ani NEJDE. Styk s Evropou je zamezen.

  OdpovědětVymazat
 41. Já to cítím jako pokrytectví, naši elitní představitelé málem omdlévají nad nedodržováním lidských práv na východ od nás, ale přitom ochrana našich důchodců není žádná, ba naopak. Vydali je všanc lichvářům (chybí zákon o lichvě), podomním prodejcům (s předraženými aušusy), nemravným pronajimatelům bytů (Německo stanovilo limitní nájmy, Rakousko vystavilo stop u nájmů pro starší nad 70 let). Výsledkem je 80 000 důchodců pod exekucí! Vytváří se dojem, že důchodci projídájí budoucnost dětí a přitom výše řady starobních důchodů není srovnatelná s vyspělými zeměmi. Jestli tu někdo prošustrovavá budoucnost tak ho hledejte jinde. Jen tak mimochodem, v té zlé Číně je úcta ke stáří samozřejmostí. Navíc mám obavu, že se ukáže "rentabilnější" nechat promořit obyvatelstvo "Švédskou cestou", snížily by se výdaje na zdravotnictví a důchody.
  Tak manifestujme za lidská práva v Číně, manifestujme proti rasizmu v Americe a pomáhejme člověku v nouzi v Africe. Možná jsme přehlédli co děláme sami doma.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.