Reklama

pátek 24. července 2020

Retro: Sledování, šmírování, StB, KGB, BIS, CIA…

Jan Kadubec 
23. 7. 2020   Outsidermedia

Kdysi dávno, před více než šedesáti lety, jsem chodil do hodin náboženství. V té době bylo naprosto nepředstavitelné, že by některé dítě z naší dědiny do hodin náboženství nechodilo. Předmět náboženství byl ostatně i na vysvědčení a to hned na druhém místě za mravy, teprve potom následoval jazyk český a další předměty. Ministrantem jsem ovšem nikdy nebyl a ani jsem po takové funkci nikdy netoužil.


Velebný pán (tedy farář, kněz) nám vysvětloval, že Pánbůh se na nás neustále dívá a všechny naše špatné skutky si zapisuje (to v nebi musí být gigantická kartotéka s kolosálním množstvím spisů, že?) a že nás vidí všude, i když jsme třeba někde schovaní a v mylném domnění, že nás nikdo nevidí. To pro Pánaboha neplatí, On nás vidí vždycky. Já jsem tomu samozřejmě věřil, a nejenom já, to snad všichni. Pak ještě existovala instituce na kontrolu obyvatelstva, a tou byla svatá zpověď. S tím jsem měl problém, nevěděl jsem totiž z jakých skutků se mám panu faráři zpovídat. Ale i to církev vyřešila, existovala taková brožurka, kde byly pro děti vyjmenovány hříchy, kterých by se mohly případně dopustit, a pokud ten malinký človíček nějaký takový hřích provedl, tož to musel oznámit při zpovědi panu faráři. Tak jsem to pročítal a zjistil jsem u sebe tyto hříchy: Lhal jsem – no přece se nebudu máti přiznávat, že jsem jí šlohl dvě koruny a koupil si „mejdlíčko“, což byla jakoby čokoláda, ovšem bez kakaa a vyrobená z umělého tuku. Také jsem často nějakou lotrovinu svedl na bráchu slovy: To já ne, to brácha. No ale jeden hřích, tedy to lhaní, to mi připadlo málo, to bych byl pouze malý hříšník a to by se asi panu faráři nelíbilo a myslel by si, že lžu a že se nepřiznávám k dalším hříchům. Četl jsem si tedy dál v příručce hříchů a jeden se mi zalíbil, znělo to asi takto: myslel jsem, dělal jsem, nemravné věci. A tak jsem šel ke svaté zpovědi se dvěma hříchy – lhal jsem a byl jsem nemravný, to druhé proto, abych panu faráři udělal radost. Pan farář, to byl takový moc hodný starý pán, se mne zeptal, zdali jsem ty nemravné věci dělal nebo jenom na ně myslel. Rozhořčeně jsem docela hlasitě odvětil, že pouze jsem na ně myslel, a to jsem v šesti letech vůbec neměl ponětí, co je to mravné a co nemravné. Takže jsem dostal za úkol pomodlit se dvakrát v kleče Otčenáš a hříchy mi byly odpuštěny.

Když to tak objektivně vezmeme, tak pan farář měl přehled o všech manželských nevěrách, zajisté také o nemanželských dětech a také o sklonech k homosexualitě, což bylo (a je podnes) pro církevní hodnostáře docela důležitě zajímavé. A to církev vůbec neměla k dispozici žádné telefonáty, emaily, videa…, přesto věděla vše. Nač a k čemu to té katolické církvi bylo? K vraždám a krádežím se stejně nikdo ani u svaté zpovědi nepřiznal. Prý zpověď měla terapeutický účinek, člověk se prý jaksi duchovně očistil. No! Jak kdo, že?

V některých obdobích historie zpověď bývala povinná a kdo alespoň jednou ročně nebyl u zpovědi, měl problémy. Faráři byli povinni vést o účasti evidenci. Samozřejmě se v žádném případě nikdo nevyznal (nevyzpovídal) z toho, že v boha nevěří, nebo že je nějaký heretik, to by byl přece idiot. Takže o nějakých proticírkevních aktivitách se církev dovídala jinými způsoby, z jiných zdrojů, ono se vždycky našel nějaký ten žalobníček-donašeč, případně do nějaké té sekty byl „nasazen“ diverzant.

Podobně to prováděli i komunisté, ti celkem neměli zájem zjišťovat manželské nevěry (i když samozřejmě v některých případech o to zájem StB měla), nejdůležitější pro ně bylo zjistit, kdo je tzv. protisocialistický živel. Ze zpovědi na stranických schůzích se to nedověděli, tam se přece nikdo nepřiznal a veřejně to také nikdo (nebo jen málokdo) nevykřikoval, že je heretik a protisocialistický živel. Měli také ty žalobníčky-donašeče, ty proslavené domovnice, a taky „nasazovali“ diverzanty (prý z počtu více než dvou tisíc Chartistů byla více než polovina nasazených estébáků). Ale přece jen měli oproti církvi výhodu, mohli otevírat dopisy a napíchnout telefony, a vlastně jiné možnosti nebyly. V Praze na ředitelství pošt prý kolem tří až pěti set zaměstnanců otevíralo dopisy, závadné tehdy asi jenom ofotili, neboť skenery ještě neexistovaly, ještě nebyly vymyšleny. No, kolik takový zaměstnanec-otvírač dopisů mohl za pracovní den zkontrolovat dopisů? Dle mne nijak závratné množství. Předpokládám, že kontrolováno mohlo být maximálně jedno procento dopisů a celých 99 procent nebylo, však tehdy se také říkalo, že nejbezpečnějším způsobem, jak oznámit někomu nějakou protistátní ba špionážní zprávu, je poslat to obyčejným nedoporučeným dopisem, na to StB určitě nepřišla. S telefonními odposlechy to taky neměli nějak růžové, vždyť jenom málokdo vlastnil telefon, u nás na dědině byly telefony celkem tři – jeden na poště, druhý měl doma (a i v práci na úřadě) předseda MNV a třetí měl předseda ZO KSČ. Zajisté že všechny obyvatele ovšem takhle sledovat nešlo a to tehdy nešlo pouze z technických důvodů, takže byli sledováni pouze vytipovaní obyvatelé, ti měli napíchnutý telefon a čtenou poštu, jinak skutečně málokdo.

Zato dnes mají bisáci mnohem snadnější práci, technika jim opravdu umožňuje docela snadno šmírovat každého a to od prvního výkřiku čerstvě narozeného dítěte až po poslední vzdech starce a navíc naprosto nenápadně a bez námahy. Při šmírování mají bisáci prostě leháro.

Kdysi jsme se s kolegou Hoffem smáli tomu, že naše emaily bisáci čtou – jé, to jsme rádi, aspoň někdo naše literární práce čte, byli jsme docela nadšení. Ovšem zanedlouho přišlo zklamání – kdepak, bisáci to nečtou, ono čtení je namáhavé a velké většině obyvatel dělá čtení problémy (taková spousta dyslektiků v dřívějších dobách nebývala!). To takový bisák sedí u počítače, který za něho pracuje, počítač vybírá z korespondence, jak psané, tak mluvené, závadná slova či škodlivá slovní spojení. Pokud počítač najde něco závadného, oznámí bisákovi jméno onoho škodlivého závaďáka, no a je to. Že by se obtěžovali čtením? To ani náhodou. No a takovou práci zvládne i negramota. A tímto způsobem BIS lehce zvládne sledování deseti miliónů našich obyvatel, a prý některé velmoci sledují touto metodou miliardy obyvatel světa.

Měli jsme tedy po radosti, naše texty bisáci nečtou, utěšovali jsme se tím, že jsou to beztak dyslektici. A to jsme přitom do emailů záměrně dávali slova jako terorista, Usáma, Sadám, Kadáfí, pro jistotu jsme přidali i Putina – a nic, žádný bisák nás nepřišel zatknout (což ovšem neznamená, že třeba příští týden nemohou přijít!).

Ale stejně, když si člověk uvědomí, že vše, co kdy řekl do telefonu, je někde nahrané, takže kdykoliv se to může přehrát, že vše, co kdy napsal, je archivováno, že se přesně ví, kdy a kde na kterém místě pobýval v tu a tu hodinu či dokonce minutu, prostě každé upšouknutí bude zaznamenáno a uchováno na věky věkův. (Zachová se tak i geniální řečňování mezi mnou a Hoffem, dnes zatím ještě nenositelů Nobelových cen za literaturu.)

To když Marcel Proust popisuje podrobně na deseti stránkách jak tetička popíjí čaj a chroustá k tomu sušenky, tak dnes by to bylo hnedle na videu a nemusel by se Marcel s textem tak nadřít. A těch tlustých svazků, které popsal samými takovými bezvýznamnostmi, je myslím sedm.

Jak se také nadřeli sepisovatelé životopisů a literární historici, co jim to dalo za námahu, museli hledat v archivech, shánět kamarády a známé, aby se dověděli nějaké drby, veselosti a intimnosti o nějaké slavné postavě historie, dnes budou mít usnadněnu práci, teď si pouze pustí počítač a tam jim všechno vyleze na monitoru. Určitě tím budou nadšeni. Zajisté ovšem musí požádat BIS o zapůjčení výsledků sledovaček, ale to taky není problém, za menší obolos to každý bisák rád prodá, to je už také běžná praxe – holt volná ruka trhu.

Takže dnes stačí pouze kliknout do klávesnice a počítač v mžiku ukáže lautr všechny detailní informace o kterékoliv osobě světa a dokonce jak jdou chronologicky za sebou – to jsou perfektně sepsané životopisy, že?! Tam neschází vůbec nic, tam je naprosto vše od narození až ke smrti, každá nepatrná maličkost je důkladně zachycena. Takový profesor Putna se usilovně snažil a nadměrně namáhal s životopisy slavných katolických spisovatelů jakým byli např. Sigismund Bouška, Xaver Dvořák či Karel Dostál-Lutinov apod., dnes by pouze klikl a měl by bez jakéhokoliv úsilí všechno jako na dlani a mohl by se místo práce věnovat svým osobním zálibám, no nejsou to vynikající výdobytky vědy a techniky? Všichni historici současnosti musí jásat blahem, nemusí nic číst, není nutné nic vyhledávat v archivech, vyptávat se známých, stačí jedno kliknutí a počítač za ně napíše perfektně dokonalou historii toho či onoho. A dokonce ani konzumenti takové literatury a historie se nemusí namáhat čtením, vždyť si mohou pustit video, neb vše snímají také kamery. Církev katolická se svou zpovědí a komunisté se svými estébáky jsou v porovnání s dneškem pouze slaboučkým čajíčkem.

V minulém století existoval ještě jeden druh šmírování, špehování a sledování. Byla to tzv. průmyslová a vojenská špionáž. O tom existuje spousta filmů a také o tom byla sepsána spousta knih, a někdy i docela zajímavých. Samozřejmě že špionáž existovala co svět světem je, ale o co vlastně šlo?

Tak třeba v začátcích našeho letopočtu jsme dováželi z Číny textilní látky z hedvábí, no to bylo cosi! Něco tak krásného, lehkého a přepychového jsme my nedokázali vyrobit. Číňané samozřejmě měli na hedvábí monopol a nemínili se o technologii výroby s nikým dělit, ostatně proč by to dělali, že? Přesto dva naši špióni-katoličtí mniši cestovatelé v dutých bambusových hůlkách přenesli bource morušového k nám a tajemství bylo vyzrazeno. Podobně to bylo v té době také s výrobou papíru. Nikdo nevěděl, z čeho se takový materiál vyrábí a zajisté i postup výroby byl naprosto neznám. (Vynálezcem papíru byl Cchaj Lun, který v roce 105 našeho letopočtu předložil nález císaři a byl bohatě odměněn, i funkcemi u dvora, nakonec roku 114 spáchal sebevraždu, holt dvorské intriky!) O pár století později začali vyrábět papír i muslimové. My v Evropě až o tisíc let později, trvalo nám to, co? To jsme u nás psávali na šíleně drahý pergamen z hovězích kůží. Ale my jsme v podstatě papír ani nepotřebovali, nebyla po něm poptávka, těm pár vzdělancům, co u nás byli a co uměli psát, stačil ten pergamen. V Číně už používali papírové peníze a používali toaletní papír, kdežto my jsme o papíru neměli ani potuchy. A ještě o tisíciletí dříve (tisíc let před naším letopočtem) byla podobným tajemstvím výroba (tavení) železa. Monopol na výrobu železa byl také úzkostlivě chráněn. Za vyzrazení tajemství následoval automaticky trest smrti.

Tomu se říkalo technická špionáž, kde se potajmu získávaly informace o vynálezech, později to byla tzv. průmyslová špionáž. Dnes už tato špionáž ztratila na významu, neboť i ty úplně nejnovější vynálezy jsou okamžitě známy po celém světě – přece průmyslníci, aby měli zisk, nic netají a s nejnovějšími technologiemi se stěhují do míst ve světě, kde je nejlacinější pracovní síla. V tomto oboru ještě i dnes zůstává pouze jakoby „důležitá“ špionáž vojenská, tj. získávání informací o nových zbraňových systémech, o stavu armád a jejich akceschopností. Ale v době satelitů a počítačů i tato špionáž pomalu ztrácí na významu. Jsou to už přespříliš zastaralé metody k získávání informací.

Závěrem můžeme udělat takové shrnutí: V minulosti církev, potažmo šlechta, potřebovala vědět, co si její poddaní myslí, zdali se nechystá nějaká vzpoura či nějaké narušení stávajícího pořádku. To se dá celkem pochopit, bylo to v jejich zájmu, tedy v zájmu nadále se držet bezpečně u moci, vládnutí a bohatnutí. No a že ti jejich služebníci občas nějakého toho narušitele stávajícího řádu veřejně upálili či dokonce s chutí sadisticky mučili, to přece patřilo k věci. Za komunistů to bylo v podstatě úplně stejné. Upalování na hranici dřeva se dnes zmodernizovalo na upalování napalmem a mučení už v demokratických státech bylo také zmodernizováno, přece nebudou dnes někomu drtit palečnicemi prsty či natahovat na skřipec, doktoři-lékaři ví mnohem lépe než sadisté minulosti, která místa lidského těla jsou na bolest nejcitlivější.

Ovšem vůbec nechápu, proč se takové metody používají ještě i dnes v demokratických a svobodných státech. Copak lid, který si sám vládne, má obavy z toho, že by mu někdo ono vládnutí narušil? Proto nechává sám sebe šmírovat a sledovat? No ale proč demokratičtí vládnoucí potřebují vědět podrobnosti o mém životě? Vždyť nějaké vzpoury či hereze vůbec nehrozí, sejde se sto tisíc lidí na Václaváku, a to nic neznamená, to se sešla lůza dle kardinála Duky. Dokonce ani milionové protesty obyvatel vládnoucím nedělají vrásky na čele. Tak proč šmírují jednotlivé obyvatele? Jaký mají důvod? Proč potřebují vědět, případně i vidět na videu, co provádí v ložnici například dr. Rath a jeho známí? Proč dávají štěnice a kamery i na záchod? Ti, co to nařídili, musí být nutně úchyláci, jinak to přece není možné. Proč to ti úchylní duševní ubožáci o nás chtějí vědět? Proč si nepustí porno? Proč se raději dívají na moji sexuální neprofesionalitu a nedokonalosti? To jsou tak moc zvědaví a s potěšením se dívají na moje chabé výkony? A mají při tom sledování aspoň orgasmus? Asi jo. Jinak by to přece nedělali. Ale to je přece silná duševní porucha, říká se tomu voyerství, což je tendence sledovat jiné osoby při sexuálním nebo intimním chování. A jaké jiné sexuálně úchylné odchylky existují? Vybral jsem z Wikipedie: sexuální deviace, aberace, sadomasochismus, exhibicionismus, perverze… dál jsem raději nevypisoval.

Tož taková úchylná sebranka nám demokraticky vládne. Lze s tím ovšem vůbec něco udělat? Pravicově založení intoši řeknou, že s tím se nedá nic dělat, tak tomu vždycky bývalo, je, a tak tomu i bude. A mají to vyřešené.
Vyšlo 7. 7. 2013

30 komentářů :

 1. Jen malý dodatek.FBI si zakládá svazky na své občany USA již od jejich narození! A zkuste s nimi nespolupracovat, když vás požádají! Honolulele, dosvěč mi to! A to i já jako cizí státní příslušník(z oblasti průmyslu) jsem byl jejich rozvědkami stále sledován a to jsem pro ně opravdu ale opravdu nebyl žádným nebezpečím. A to prosím po revoluci!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle informací alternativy prý Pan H.doporucuje

   zřízení Křesťanskou Sociálně demokratickeho Hnuti KSDH jednotné misto všech polit stran dnes,neboť je to prý uz 30 let zbytečná jízda na bandě mrtvych oslu.
   Domorodci si prý myslí,že když budou dalších 30 let dělat totéž, tak dostanou jiné výsledky!

   Smazat
 2. V kapitalistických státech si lidi nevládnou , vládnou tam kapitalisti !

  OdpovědětSmazat
 3. NSA je státem dotovaná dohlížecí a v případě neuposlechnutí i LIKVIDAČNÍ SLUŽBA!

  OdpovědětSmazat
 4. „Ovšem vůbec nechápu, proč se takové metody používají ještě i dnes v demokratických a svobodných státech.“ – pokud to autor míní vážně, tak ukazuje, jak jeho politický rozhled zůstal v úrovni naivního náboženského názoru z mladých let. Přece vůbec nejde o „úchylné ubožáky, kteří chtějí o nás něco vědět“, je to sofistikovaný, propracovaný přístup k ovládání společnosti!

  OdpovědětSmazat
 5. Jednou budeme s dojetím vzpomínat na to jak StB rozlepovala na poště 120 obálky s podezřelými adresami a pak je zase pracně zalepovala zpátky. Nedávno byla v fotografie stolního napařovátka z dílen StB.

  Naše tajné služby mají přístup ke všemu. Vědí kde kdo je, s kým a co si volá a píše. Jestliže lze označkovat telefony lidí pozitivních na koronavirus, pak lze to samé udělat s telefony lidí, kteří mají v hlavě závadné myšlenky. A hned se ví, kdo se ke komu nebezpečně přiblížil a mohl nakazit. Konspirační teoretici jistě zjistí, že rozestup 1.5 m mezi lidmi se stane normou, aby se dal styk se závadnou myšlenkou lépe rozlišit.

  Jiří Jírovec

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Jírovče, já si myslím, že přes všechnu současnou techniku, byly uliční důvěrnice spolehlivější navíc byly zadarmo. Jejich výtěžnost byla určitě vyšší. Dnes mám o tomto jevu pochyby.

   Smazat
 6. Nechte komunisty napokoji za nich takové šílené šmírování nebylo. Kdyby to aspoň používali pro potírání trestné činnosti. Někdo počmáral pomník Winstona Churchilla a pachatele neznají to jsou jen kecy z kamer by ho museli vysledovat.

  OdpovědětSmazat
 7. Ve společnosti, kde vládl Boží a Komunistický řád, byli normální a prostí lidé spokojeni ..
  Jenže úchylákům a parazitům ten řád nevyhoval, tak ho začali rozvracet a lidem našeptávat, že by si lidé měli vládnout "demokraticky" sami ..
  Vždy když docílili, aby si lidé vládli "sami" (jako ten Had v Rajské zahradě) nastal a vždy nastává jenom chaos, končící katastrofou ..
  Lidé jsou stále blbí, tak musí za svoji blbost trpět ..

  OdpovědětSmazat
 8. Nechceme se zabývat přítomností, tak se nad zdravou míru noříme do minulosti. Přitom si zaděláváme na horší budoucnost.

  OdpovědětSmazat
 9. 8:58 - Aha, vy mluvite o Fat Boys Incorporated ? (FBI ?)
  To je parta skaredych tlustych kluku, kteri se honi kolem Swimming poolu. (Pardon bazenu.)

  Ja jsem s nimi nikdy nic nemel spolecneho !
  Me zajimali devcata.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:48
   Ale ty je ANI NÁHODOU!!!! 👎👎👎👎👎

   Smazat
  2. Ale ty zajímáš určitě je. Neboj. Vědí o tvé rodině, manželce, dětech, vnoučatech a kamarádech, kterými jsi obklopen a tvůj uspořádaný život sledují. I to, že udržuješ spojení se svou rodnou vlastí skrze NR.

   Smazat
 10. Dovolte mi vam to upresnit !
  V komunistickem rezimu je upalovani "carodejnic" bezna vec.
  V modernim state napr. u nas na Floride, autority vi , ze vsichni jsou mentalne postizeni a nikdo nebere nikoho vazne.

  Kazdy vi, ze se nesmi ve spolecnosti bavit o 3 vecech.
  Ty veci jsou, nabozenstvi, politika a penize.

  Vse ostatni je dovoleno.

  V radicalnich skupinach je to presne opacne. (Napr. BLM, Antifa, Islam brotherhood, atd.) Tam se vsichni bavi o politice, nabozenstvi a penezich.

  Zpusob mysleni obcana moderniho statu je uplne jiny , nez je vase. JA NEROZUMIM vasemu mysleni !
  Vase priority jsou srandovni, ale to zavinili Komunisti.
  Me pripada, ze mentalne kulhate. (Tim vas NECHCI urazit.)
  (To NENI prijemna vec pro zadneho Americana rozumet cesky.
  Je to vsak exoticka zabava.)
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Způsob myšlení občana USA je velmi zvrácený. Přesvědčení, že se ze všeho lze vystřílet, že USA mají právo chránit své zájmy kdekoliv na světě a kroutit ruce těm, kteří je nechtějí poslouchat je stejně zrůdné, jako byla brežněvova doktrina o omezené suverenitě jednotlivých států socialistického bloku. Moderní myšlení je skutečně něco jiného, než pocit nadřazenosti. Dále pak neustálé zaklínání se jakousi fiktivní entitou, které je obecně vyjádřené formulí k tomu nám dopomáhej bůh.

   Smazat
  2. Víš co, tak se o nás nestarej, ty nám seš taky jedno. Dojdi si na pivo, dej si knedlo vepřo zelo, pardon hamburgr s kolou a neotravuj své bývalé spoluobčany. Užij si svou americkou rodinu, vnoučata a nevtírej se stále mezi své rodáky, kterými jako by opovrhuješ!!! Já vím, je to těžké: Opustíš li mne, nezahynu a věř, tady se bez tebe obejdeme Jen aby ty jsi tam nechcípnul jako toulavý pes...

   Smazat
  3. Nahodou je pan H.spravny starý pes,kterho tady mame radi

   Mohl by nam snad i napsat kdy jeho pan president vyhubi své voliče.
   Pry už oslavuje hodnotu 150 000 nebožtiků a hodlá jit výš.
   Človek tam jde na parek v rohliku a vidi jak z něho čouháji červi kurvaviru nr. 19,20,21 atd.
   Napiš Honolulu jak běháš mezi viry,at tu mame mustr na Amerika furst!
   To nas zajimá a zda jsi už ten neomarxista!
   Je pravda,že tam u vas tvoje ženské vybulili sochu jelena a řvaly u toho:"PROKLATÝ FAŠISTO?"

   Smazat
  4. Ja osobne nepovazuji mysleni Honolula za prilis Americke, je na Americke mysleni prilis Nasilnicke. Honolulu rozumi pouze reci Sily!! a Penez. Americani nejsou nasilnici, spise jsou milovnici nezavislosti a maji svoje Plus a minus jako vsichni. Bohuzel!! Honolulu dela Americe obcas spatnou reklamu za coz se omlouvam.

   Ovsem na druhe strane lidi, kteri v Americe nebyli delsi dobu ~ 5 let to nemohou posoudit. Co pisete jsou to jen mala emocionalni slova bez logickeho obsahu ja bych se za to stydel.

   Rusko se mi taky libilo a videl jsem tam vice nezli asi vy. Dost Cechu v Cechach delaji prilis zbyecne problemy, spatne spolupracuji a prodavaji se Nemecku. Pripada mi jako kdyz Cesky Narod je v psychologickem soku ci prodelava predsmrtelne bolesti po dobu 800 let.Nad tim by jste meli myslet!! Kdybych vedel kde v Americe funguje cirkev Ceskobrtrska posilal bych jim financni podporu uz kvuli tradici!! Vy mi pripadate ze jste lidi vice bez korenu a tradice a zcela neschopni pochopit Ameriku a co se deje po svete, bohuzel jste pouze emocionalni a hrajete si na neco co nejste.
   A tak vazeni panove napadejte Honolula ale musite vedet neco co ma hlubsi smysl a hodnotu. Nesmite se chovat jako Primitivove s IO 85. A tak panove pro lasku Bozi se vzdelejte!! studujte politickou ekonomii, ctete noviny, cestujte a pak napadejte HONOLULA!! Jinak co produkujete je pouze duchaprazdne mrhani elektronu!!

   Brouk Pytlik

   Smazat
  5. Honolule 14:05, "vaše priority jsou srandovni". Vysvětlete laskavě, co považujete za "naše" priority a co za ty vaše "americké". Jinak není o čem se bavit. Leda snad o tom, že považujete za nepřípustné dotýkat se v diskuzi náboženství, politiky a peněz. To obecně. Vy sám jste se ale vyznal, že jste katolík, "Trumpovec" a movitý natolik, že si dopřáváte vlastní bydlení na Floridé a na štrůdl si jezdíte do Vídně.

   Smazat
  6. Už toho chudáka honolula nechte. On tu píše jen proto aby měl jakýsi kontakt se svou rodnou vlastí a Nová republika mu nahrazuje jeho matku, se kteroo si může popovídat. Jednou Čech stále Čech, i kdyby jsi byl stokrát Američan. Honolule, já ti rozumím. Jen si tu pokecej, pomůže ti to ve tvé samotě tam kdesi za mořem, já tě chápu!

   Smazat
  7. 8;26
   Nikdo se ho o ty jeho slinty o ničem neprosí!!!! Ať se, stará o bordel u amiokupantů, my ho díky nim máme 30.let v Čechách taky dost 😡

   Smazat
 11. Autore, je to moc dlohé, ale také dobré a vcelku pravdivé čtení.

  OdpovědětSmazat
 12. Brouku Pytlíku máš pravdu co se týče vzdělávání. Nemáš pravdu kde se vzdělávat. Veškerá masmédia jsou v rukách miliardářů, kteří nemají zájem aby lidé byli vzdělaní právě naopak...
  Hledání skutečné pravdy je těžké, ale v době internetu možné..

  OdpovědětSmazat
 13. Úvaha pana Kadubce se mi docela zamlouvá. Jen nevím, co ho nutilo věc dekorovat tvrzením, že třetí telefon na vesnici měl předseda ZO KSČ z titulu své funkce. Pokud vůbec taková organizace na vesnici existovala, sdružovala pouze komunisty, kteří nebyli nikde zaměstnáni. Tedy důchodce, invalidy a ženy v domácnosti. Jestli bylo ve vesnici situováno JZD (zemědělské družstvo) a mezi jeho členy byly víc než tři osoby členy KSČ, měla vzniknout stranická organizace, nejdříve „stranická skupina“ s vedoucím a teprve od jistého počtu (nevím kolika) „základní organizace“ s předsedou a výborem. Trvání volené funkce bylo dva roky. Ten telefon, tedy pevná linka na drátech, na venkově na sloupech, ten se, i se sloupy, stěhoval?
  Já, původem z vesnice s víc než s dvěma tisíci obyvatel (za komunistů, dnes méně než 1500) vím, že v místě musely existovat čtyři základní organizace KSČ. Po jedné u každé z existujících hospodářských organizací. Žádný z jejich, v běhu času se střídajících předsedů, některé jsem osobně znal (spolužáci ze základky), rozhodně z titulu té funkce telefon neměl. Proč by taky, když žádné pravomoci, krom povinnosti svolávat členské schůze, ani neměl?
  To máte jako s těmi domovnicemi (častěji domovními důvěrnicemi), na které de čas od času obracel uniformovaný esenbák (policista), pokud bylo vyšetřováno méně významné porušení zákona (jinak kriminálka v civilu) jako na osobu se znalostí místních poměrů. Také v případech, kdy v objektu bydlela osoba „prověřená ke styku se státním tajemstvím“, aby se v periodicitě dvou let poptal, zda za dotyčným nedocházejí podezřelé osoby, valutoví cizinci, neparkují u objektu auta z „kapitalistických zemí“, zda žije „spořádaně“ a podobně chytře. Pak se ještě na poště poptal, zda daná osoba má, nebo nemá korespondenci s valutovým zahraničím, Jugoslávií a Albánií… Nutno připomenout, že zdaleka ne každá listinná poštovní korespondence procházela poštou Praha. A odposlech na telefonu znamenal dráty od linky k lince odposlechů, což mechanici spojů rádi vykecali nebo, s potěšením odstraňovali, když provozující podnik „Státní spoje“ tuto činnost nezajišťoval a o zřízení tohoto typu odposlechu nebyl informován.
  Všechny tyto informace, tedy možnost jisté znalosti o mechanizmech, se kterými fungoval komunistický režim, byly snadno dostupné každému, kdo se zajímal. Kdo se nezajímal, buď žil v poklidu, nebo byl vesměs zbytečně vyděšen. To, že i tehdejší stát používal vlastní nástroje k obhájení zavedeného politického režimu a vlastní existence, překvapuje pouze blbce. Faktem je, že dozvědět se o, nebo vyhnout se pozornosti tehdejšího státu, bylo mnohem snadnější než dnes.

  OdpovědětSmazat
 14. Zase me sem nepusti !
  Zase se nejaky postizeny citi spatne, vedle moji dokonalosti.
  Nemohu na nic odpovedet.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak sem nic ty dokonalý nepiš a nemusíš reagovat. Nám je úpně jedno, že jen tady se můžeš alespoň nějak realizovat. To tam nemáš kamarády mexičany, portorikánce, kolumbijce a jiné Američany se kterými si můžeš pokecat? Nebo někoho u piva a nebo slivovičky? To bez své bývalé rodné vlasti opravdu nemůžeš být? Myslím že tam máš svých existenčních starostí víc než dost. Tak si nedělej starosti o svou bývalou domovinu. Ona tě opravdu nepotřebuje. Tasm třeba budeš užitečný...

   Smazat
  2. Honolule 10:41, nevymlouvejte se. Jsem si jist, že editor vám, a rád, ponechá prostor k vysvětlení toho, co považujete za svoje (americké) hodnoty a ty maše, "srandovní". Dejte si tu práci laskavě.

   Smazat
  3. Vždyť ten emigrant skejtu odpad NIKOHO v zemi amiokupantů nezajímá... sem cpe rypák a redakce ty jeho hovadiny ještě zveřejní 😠

   Smazat
 15. Měl jsem kdysi podezření ( rok 1984), že mi čtou poštu. Tak jsem ,,napsal" a poslal dopis sám sobě. Obsahem byly nepublikovatelné nadávky na toho, kdo dopis rozlepil. Od té doby to přestalo. Přece se nepřiznají, že čtou cizí dopisy. :-) Možná by stálo i dnes v každém e-mailu pozdravovat ,,svého" BISáka.

  OdpovědětSmazat
 16. Proč si myslíte 18:37, že jste byl tak zajímavý, aby vám v roce 1984 četli poštu? Nakolik, proč a s kým jste vůbec korespondoval? Já těch 40 let za komunistů prožil, nic takového se mi nestalo ani z širokého okruhu přátel a známých nedoneslo. Nepochybuji o tom, že nějaký počet občanů pod kontrolou byl. Dnes tomu nebude jinak. Kterýpak stát sebe a svůj svůj režim nechrání? Od čeho utváří a udržuje "silové" složky?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.