Reklama

neděle 12. července 2020

Svět ruskýma očima 567

Zajoch 
12. 7. 2020   Outsiermedia

Rusko pamatuje na své nástupnictví po Sovětském svazu * Sibiř jako další Aljaška * Děti doplácejí svými životy na běsnění výtržníků v USA * Světovou hegemonii dolaru budou zachraňovat s pomocí digitálních peněz


Igor Šiškin: Ruský lid se sjednocuje na svých územích

Ljubov Stěpušova
2. července 2020


Igor Šiškin, znalec pracující v Institutu zemí SNS, řekl, že osud ruského lidu rozděleného po pádu Sovětského svazu je v jeho vlastních rukou, a ne v rukou Vladimira Putina. V rozhovoru na TV kanálu Rossija 1 Vladimir Putin oznámil, že mnohé republiky Sovětského svazu „dostaly ohromné množství ruské země“, která historicky náležela Rusku. Když odcházely ze Sovětského svazu, dostaly „od ruského lidu dárky,“ které neodmítly.

Uvedl, že je to poselství všem bývalým sovětským republikám s připomínkou toho, že Rusko „pamatuje na své nástupnictví a prvorozenectví“. Ti, kteří tato slova vzali jako „zrušení euroasijské integrace kvůli imperiálním snahám Moskvy“ si nezaslouží pozornost. Řekl: „Není potřeba věnovat pozornost tomuto publiku, především v Kazachstánu, kde se integrace neuznává. Tam si vždy najdou důvod zmítat se v hysterii.“

Existuje i hysterie ukrajinských nacionalistů v duchu hesla „Rusové jdou“. Sjednocení Rusů v Rusku a na Krymu nebylo tím, že by byl Krym „zabrán Putinem“, ale po banderovském státním převratu v Kyjevu byl na poloostrově organizován útok na Rusy.


Nikoliv, Putin nezabral Krym, ale na Krymu se vzbouřili Rusové

Šiškin tvrdí: „Došlo na rozsáhlé porušování práv Rusů a když se Ukrajina odmítla s Ruskem integrovat, vrátili Rusové na Krymu poloostrov do Ruska a po Krymu povstal i Donbas.“

V Kazachstánu se nemají nacionalisté obracet s nároky na Rusko, ale sami na sebe. Kdyby nezařazovali Rusy mezi lidi druhé kategorie, nebyla by vzpoura. I když budou Rusové v Kazachstánu znát výborně kazašský jazyk, nebudou mít s Kazachy stejná práva.

Západ o hrozbě ruské vzpoury ví. Proto NATO organizuje v Pobaltí cvičení na její potlačení. Podle Evropy je to snaha o ochranu všeobecných hodnot, protože „Rusy tam za lidi nepovažují a nepovažují ani práva Rusů za lidská práva“. Nezajímá je proč se mohou Rusové bouřit, tedy proto, že je skřípnuto jejich právo na výuku v rodném jazyce a právo na vzdělávání. Tak třeba v Lotyšsku jsou práva Rusů odlišná od práv Lotyšů v osmdesáti bodech.


Jak si Rusové vedou v postavení rozděleného lidu

Není to poprvé, kdy jsou Rusové rozdělení. Jejich sousedé je vždy považovali za lid druhé kategorie, a tak byl ruský odpor vždy stejný. Většina Rusů ze země neutíkala, neasimilovala se a když se vzpamatovala z otřesu, začala se brát o svá práva. Nakonec to vedlo k likvidaci těch států, které připravily Rusům nerovnoprávné postavení“, říká Šiškin.

Nyní se Putin také snaží nejprve se sousedy domluvit. Ohledně Krymu se to nepovedlo. Ohledně Donbasu to také nejde, spojení s povstavším Donbasem není, protože ruské elity dosud „drží své poklady“ na Západě a jsou na něm závislé.

„Do poslední chvíle nemohl nikdo vědět, zda dá Putin příkaz k připojení Krymu a podle jeho vlastních slov mu, jakožto vrchnímu veliteli, kladli odpor vojáci.“


Celá Ukrajina je ruská země

Kyjev je matkou ruských měst. Lvov byl založen ruským knížetem a pojmenován na počest jeho syna. Není potřeba připojovat území kvůli území, ale jedná se o sjednocení ruského lidu.

„Prezident říká mnoho správného, třeba to, že jsou Rusové a Ukrajinci jeden národ, jenže k upevnění všeruského sebeuvědomění se nic nepodniká.“


Proč Jelcin nepodepsal proces odchodu ze Sovětského svazu

Nomenklatura země se rozhodla na likvidaci SSSR, aniž by zohlednila výsledek referenda z roku 1989 o zachování Sovětského svazu.

Šiškin to upřesňuje: „Když Gorbačov zahajoval perestrojku, již chápal, že Pobaltí pustí. Sám to nedávno přiznal. Pobaltské „lidové fronty“ se vytvářely v Moskvě. Hlavní ideolog perestrojky Alexandr Jakovlev vytvořil Sąjūdis (litevská politická organizace, která řídila proces oddělení). Jejich záměrem bylo likvidovat socialismus a privatizovat, aby pro sebe získali dědičný majetek a aby se zařadili mezi západní elity.“ Museli prokázat, že jsou „buržoazní“ a kvůli tomu rozdali ruská území. Jinak by Západ obvinil Jelcina z velmocenského ruského šovinismu a nebyl by mezi ně přijat.

Podle Šiškina mají být souzeni Jelcin i Gorbačov, nejen kvůli vlastnímu odsouzení a potrestání, ale aby se objasnilo, jak bylo organizováno rozbití země – největší geopolitická katastrofa vedoucí k rozdělení ruského národa.

Šiškin říká: „Kdy současná elita povolí proces sama se sebou? To je řečnická otázka.“


Osud Rusů je v jejich vlastních rukou

To, co udělali s ruským lidem během osmdesátých let, bylo uděláno za jeho mlčenlivého souhlasu. Lidé však procitli a jejich nespokojenost s předáním svrchovanosti Západu vedla k vládě Putina, který začal obnovovat ruské sebevědomí.

Pozměňovací návrhy k ústavě se nyní jeví jako polovičaté, ale vyjadřují, že „začínáme uplatňovat svá práva“.

„Nemá smysl posuzovat osobně prezidenta, je potřeba pochopit, že toto je naše země, my jsme Rusové a náš osud je v našich rukou. Elity budou dělat to, co jim řekneme, jinak nezůstanou u moci. Učitel ve škole, novinář v mediích, občan v sociální síti musí s touto myšlenkou pracovat a výsledek se dostaví“, uzavřel rozhovor Šiškin.

Převzato z Pravda.ru


* * *

USA měly v úmyslu odkoupit Sibiř za 3 biliony dolarů


Nikolaj Kopernik
16. června 2020


Po rozpadu Sovětského svazu se mohla bohatá Sibiř stát částí území USA. O události promluvil náměstek ředitele Centra historické expertízy Ruské univerzity družby národů Boris Jakimenko.

Projekt zakoupení Sibiře Washingtonem byl Ruské federaci předložen v roce 1992 politickým poradcem amerického Institutu světové politiky Walterem Russelem Meadem. Navrhoval „nové území“ USA na severu až po Severní ledový oceán, na východě k Atlantiku, na jihu k Mongolsku a na západě k Jeniseji.

Obchod byl specialisty oceněn na 3 biliony dolarů a znamenal nákup půdy i s místními obyvateli. Projekt pojednával o tom, že „ruskojazyční Slované“, představující 90 % všech obyvatel Sibiře, by byli občany USA. Měli by právo používat mateřský jazyk a pohybovat se po celém území USA. S „neruskou menšinou“, to je s domorodými národy, by se podle Jakimenka nikdo nepáral. S velkou pravděpodobností by je čekal osud původních obyvatel Aljašky a prérií Divokého Západu.

Zajímavé u „ceny transakce“ je to, že by býval Washington nezaplatil dohodnutou částku najednou, ale ve dvacetiletých splátkách. USA by se zavázala platit RF ročně 200 miliard dolarů, jenže polovinu této částky v amerických výrobcích. A za toto by získaly veškeré bohatství Sibiře: diamanty, lesy, zlato, ropu a plyn. Přestože v té době byla Moskva v mimořádně těžké situaci, rozhodla se nezopakovat historii s Indiány a korálky a na obchod nepřistoupila.

Před časem promluvil izraelský znalec Jakov Kedmi o tom, že USA brzy ztratí dřívější vliv ve světě.

Pozn. překl.: „Na východě území Sibiře k Atlantiku.“ Měla jsem zato, že tam RF má pobřeží s Pacifikem.

Převzato z Politpuzzle.ru


* * *


Krvavý chaos v USA: Vraždění dětí pro svobodu

Jevgenija Leto
8. července 2020


Vznešené cíle hnutí Black Lives Matter jsou zneváženy neustálými rebeliemi a násilím. V Atlantě bylo 4. června zastřeleno při přestřelce osmileté děvčátko. Stalo se to v době, kdy ozbrojená skupina uzavřela cestu autu, v němž dítě sedělo.

Násilí, odstraňování památníků a rabování, to je těmto výtržníkům málo, co již provedli? Agrese povstalců je ohromující. Matka děvčátka, Secoria Turnerová, řekla: „Zabili jste vlastní – tentokrát jste zabili vlastní – zabili jste děcko. Nikomu nic zlého neudělalo.“

Po smrti Richarda Brookse je Atlanta několik týdnů v protestech. V polovině června protestující zapálili restauraci Wendy’s, v níž zemřel Afroameričan. Aktivisté Black Live Matter si chtějí na spáleništi postavit Světové centrum R. Brookse. Na tom trvají.

V USA již skoro měsíc běží hrůzné události s násilím, opakujícími se přestřelkami a vraždami. Nepokoje zesílily i v Chicagu a ve Filadelfii, kde v neděli přišlo o život během několika hodin nejméně pět lidí, byl mezi nimi i šestiletý chlapec. O minulém víkendu byl ve Washingtonu zastřelen jedenáctiletý chlapec. A to nejsou všechny děti, které zemřely kvůli zločincům majícím pocit bezbřehé volnosti jednání.

Starostové měst musejí opakovaně před kamerami a před miliony lidí se slzami prosit výtržníky, aby se zastavili, aby ukončili tyto hrůzy. Zdálo by se, že prezident USA musí pro tyto nevinné oběti chaosu něco udělat. Bohužel, Trump dnes od toho není. Jenom soustavně zasahuje do záležitostí jiných států.

Zbývá jen naděje, že v USA bude někdy alespoň jeden prezident, který se bude přednostně zajímat o svoji zemi a o své občany a nebude hledat jen osobní výhody a možnost rabování jiných zemí.

Převzato z Rusvesna.su


* * *


USA připravují mohutnou konfiskační měnovou reformu

Valentin Katasonov
8. července 2020


Proti hotovým penězům je veden dávno účelový boj velkými bankéři, kteří dobře cítí tendence současného vývoje. Před sto padesáti lety o nich pojednal ve svém „Kapitálu“ Marx a nazval je zákonem tendence snižování míry zisku. Zákon stále platí.

V podmínkách ekonomické krize způsobené virem zvyšují centrální banky (dále CB) šíleným tempem vydávání dalších peněz. Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan a další důležité CB od začátku roku během pěti měsíců vrhly na trh pět bilionů dolarů. Klíčové sazby hlavních západních CB se od roku 2008 drží blízko nuly a CB Švédska, Dánska a Japonska jsou v minusovém pásmu.

Nízké klíčové sazby se projevily na úrokových sazbách v operacích komerčních bank. Někde jsou úroky z bankovních vkladů pod nulou. V Rusku to do poslední chvíle nebylo, byli jsme svéráznou rezervací s velmi vysokou klíčovou sazbou ruské centrální banky. Až nedávno začala sazba rychle klesat a okamžitě se to projevilo na úrokových sazbách ruských komerčních bank. Znalci uvádějí, že s přihlédnutím k inflaci mohou být reálné příjmy z bankovních vkladů negativní.

Po krizi v letech 2008 až 2009 docházelo na Západě k odlivu prostředků z bankovních vkladů z důvodu nulových a dokonce i záporných úrokových sazeb. U nás je nyní stejná tendence, a to i kvůli nebezpečí podzimního masivního bankrotu komerčních bank, kdy skončí úvěrové prázdniny, daňové prázdniny, moratorium na bankroty, atd.

Světoví bankéři (vlastníci peněz), především hlavní akcionáři US Fedu vedou dávno kampaň za vytěsnění hotovosti z oběhu, aby všichni byli nuceni používat bezhotovostní platby. Pokud se to zavčas neudělá je riziko, že se rozpadne měnový systém vytvářený západním kapitalismem v posledních třech stoletích.

Dnes ve světě peněz a bank pozorujeme projev celosvětového procesu. Právě končí kapitalismus. Společnost se ocitne v „neobyčejném novém světě“, který se také nazývá postkapitalismem. Bude to s největší pravděpodobností nový feudalismus nebo nový otrokářský systém.

Přichází konec epochy prudkého rozvoje vztahů zboží a peněz. Existují o tom skvělé antiutopie od Jevgenije Zamjatina (My), O. Huxleyho (Brave New World), G. Orvella (1984) a R. Bradburyho (451 stupňů Fahrenheita).

„Neobyčejný nový svět“ budoucnosti je totalitní společnost se světovou vládou, úzkou skupinou lidí, která řídí „stádo“. Hlavní princip je evidence a kontrola účasti v pracovním procesu a ve spotřebě. Účast v pracovním procesu lze měřit pracovními dny a spotřebu snědenými kilogramy. To je ale vzdálenější perspektiva. Aktuálním úkolem budovatelů „neobyčejného nového světa“ je znemožnit lidem útěk z bankovní sféry, která má být přeměněna na elektronický koncentrační tábor.

Propaganda k diskreditaci hotovosti se snaží ji uvádět jako nástroj zla, s jehož pomocí se financuje terorismus, provádí obchod s drogami, dávají se úplatky úředníkům, podporuje se „šedá“ ekonomika, praktikují se daňové úniky, atd. bezhotovostní platby jsou prý jednoduché, proveditelné na dálku, je vyloučena možnost okradení, atd.

Téma vyvrcholilo v roce 2020 spolu s virovou hospodářskou krizí. Prý jedním z důvodů šíření infekce byly hotovostní platby. Zároveň s odmítáním hotovostních plateb se opět vzkřísili přívrženci soukromých digitálních peněz (kryptoměny).

Fobie šířené medii ohledně hotovosti rychle mizely. Lidé jednali opačně a vklady vyzvedávali. V Rusku narostla během čtyř měsíců k začátku července u lidí hotovost na rekordních 11,2 bilionů rublů. Zájem o hotovost během pandemie vzrostl i v dalších zemích. Podle Bloombergu v USA, Kanadě, v Itálii, Španělsku, Německu, Francii, Austrálii a Brazílii.

Vládci peněz potřebují všude stahovat klíčové sazby pod nulu, ale udělat to nemohou, protože by spustili hromadný útěk klientů bank k hotovosti a bankovní systém by padl. Zůstává jen nejradikálnější a krajně nebezpečný prostředek – zrušení hotovosti měnovými úřady a nahrazení digitálními penězi CB.

Banka pro mezinárodní platby uvádí, že se loni tématem digitálních peněz zabývalo 70 % všech CB světa. Některé se zajímaly o to, jak nepřipustit soukromé digitální peníze (kryptoměnu) do světa peněz s tím, že kryptoměna podkopává monopol CB a komerčních bank na emisi peněz. Jiné zaujaly vyčkávací postoj. Třetí rozhodly, že digitální peníze mají existovat, ale vydávat je mají jen CB, jsou to tak zvané oficiální digitální peníze. Některé banky by připustily vydávání digitální měny (dále DM) vedle hotovostních peněz. Jiné se domnívají, že DM musí zcela nahradit hotovost. Z CB jsou nejblíže k vydávání oficiálních digitálních peněz s úplným nahrazením hotovosti CB Švédska a Národní banka Číny.

Americká CB se loni postavila proti jakékoliv DM. K tomu se rozhodně vyjádřili předseda Fed USA Jerome Powell a ministr financí USA Stephen Mnuchin. Letos své vyjádření změnili. Powel v květnu oznámil, že USA mohou přistoupit k emisi DM. Někteří odborníci spojují výroky podobného charakteru s možností snížení klíčové sazby Fedu až do minusových hodnot.

Naposledy zveřejnily některé banky z Wall Streetu průzkumy digitálního dolaru. Podstata většiny z nich se redukuje na to, že zpoždění konce je obdobné, Fed musí co nejrychleji zavést digitální dolar. Jinak se americká ekonomika zhroutí a dolar ztratí status světové měny. Prý je dříve neotřesitelná pozice americké měny podkopána kryptoměnou bitcoin, jejíž tržní kapitalizace je nyní asi 170 miliard dolarů.

Vládce peněz také našponovala kryptoměna Libra vyvinutá společností Facebook a spuštěná v roce 2019. Není to pouhá soukromá DM, je to také silný platební systém schopný fungovat ve světovém měřítku bez zprostředkovatelů SWIFT, Fedwire, CHIPS a dalších platebních systémů kontrolovaných vládou USA a Fedem. Rovněž Čína může zavést digitální jüan, který odstrčí dolar z piedestalu světové měny a zaujme jeho místo.

Generální ředitel čínské společnosti Sino Global Capital Matthew Graham uvedl: „SWIFT, CHIPS a Fedwire jsou zastaralé. Jsou drahé a pomalé. Je rok 2020 a na provedení transakce se čeká tři dny. Navíc jsou transakce dražší než je nutné. Všechny technologie v základu větší části světové ekonomiky orientované na americký dolar mají již svůj věk. Je to pro Čínu příležitost.“ Graham delikátně pomlčel o tom, že projekty soukromých DM zbavují USA možnosti kontrolovat a blokovat z pohledu Washingtonu nežádoucí transakce.

Ohledně digitálního dolaru se zaktivizovali američtí senátoři. Koncem června jednala bankovní rada senátu ve věci potřeby digitálního dolaru. Demokratičtí senátoři již připravili zákon o zavedení oficiální DM a žádají jeho zavedení od 1. ledna 2021.

Dosud byli mezi CB a fyzickými osobami zprostředkovatelé – komerční banky. Model oficiální DM předpokládá přímý vztah mezi CB a fyzickými osobami, v CB budou mít své vkladové účty. Komerční banky se stanou pátým kolem u vozu. Ztratí se.

Bankovní svět stojí před volbou mezi špatným a velmi špatným: buď se bankovní systém zhroutí v důsledku útěku fyzických osob z komerčních bank, nebo komerční banky zemřou v důsledku měnové reformy, přechodu od hotovosti na DM. Jestliže si Amerika vybere měnovou reformu – výměnu hotovosti za DM, bude to mít konfiskační charakter. Hlavní obětí přechodu budou ti, kteří mají nahromaděno mnoho papírků z tiskařského stroje US Fedu.

P.S. Podle odhadů je v Rusku k dnešnímu dni mezi čtyřiceti až osmdesáti miliardami amerických bankovek.

Převzato z Fondsk.ru16 komentářů :

 1. Emerický knecht chtěl Sibiř za pár šušnů? To je těm hovadům podobné. Ještě, že to nechtěli za pár atomovek. Třeba těch , které jim z éroplánů vypadly v USA a ve Španělsku.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 2. Žádám redakci aby necenzurovala slušné a konstruktivní komentáře!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty o nějakém víš?

   Vymazat
  2. Souhlasim s váma, se zde objevují sprosté a nic neříkající komenty zvláště toho co neustále čmárá něco jako HAVLOFAŠOAMÍK, a k tomu přidá nadávku, tohle se tady vyskytuje často na ukor daleko lepších příspěvku.

   Vymazat
 3. V.Katasonov, si závěr článku hodně zjednodušil, když napsal .. Komerční banky se stanou pátým kolem u vozu. Ztratí se.

  Bude záležet, kdo převezme agendu komerčních bank, může ji převzít silný národní stát vedený pravými bolševiky (většinou současným marasmem poučených lidí), stejně jako stát v současnosti zachraňuje pro jeho fungování nezbytné firmy, nebo stát vedený debily a poskoky přenechá agendu komerčních bank globálním parazitům svých Centrálních bank CB okupovaných poskoky globálních parazitů z Banky pro mezinárodní platby BIS ..

  Asi dojde na slova Marxe a Lenina, kteří už před mnoha lety předvídali, že kapitalismus je v permanentní krizi směřující na smetiště dějin a evolučně bude socializován -zespolečenštěn -znárodněn nástupujícím socialismem ..

  Není potřeba znárodňovat korporátní a soukromý majetek, stačí znárodnit peníze a zadlužené uvedené majetky exekučně propadnou do majetku majitele peněz, kterým se stane po převzetí agendy komerčních bank sociální -socialistický stát ..
  K tomu je ale potřeba mít vzdělané a morální lidi ve vedení státu místo debilů a poskoků ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Freude, Freude vždycky na tě dojde.,.

   Vymazat
 4. My jsme čistá rasa , a kdo náš špiní , tak je Covid 19.
  Někdo se tu s tebou nemaže? Tak táhni někam, kde se s tebou budou mazat. Sudeťák Šafr už na tebe čeká. USA jedou těžký třídní boj. To si přitom jako máme lehnout na záda?
  Je opravdu skvělé, jak prasata pro sebe vyžadují ohledy, zatímco česká jejich TV kraksna žádné ohledy nebere.
  Hnízdo sametových politruků se s tím nepáře.

  Jdi kakat na hrob Šafrovi a Štětináčovi.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 5. Čaká nás mena peňazí? O zákaze vlastnenia zlata v USA z roku 1933 a o menonovej reforme v Československu z roku 1953 sa nedá na internete a v literatúre dopátrať k objektívnym informáciám. Preto som sa rozhodol natočiť toto video, ktoré popisuje tieto udalosti z iného pohľadu.
  https://www.youtube.com/watch?v=RLi7_0wqYlQ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 20:30 - Vynikající a podnětná informace! Dík!

   Vymazat
 6. hlúposti - 20:31 - všade je o tom kopa slov, v skutočnosti v r. 1953 došlo k tomu, že výmena peňazí - ríšskych mariek a sk bola nerovnomerná - zvýhodňovala marku voči korune, v skutočnosti to malo byť naopak, a tak ...

  OdpovědětVymazat
 7. Před několika málo lety jsem někde četl z Ruského zdroje, že by se Aljaška měla vrátit Rusku a neuplynulo moc času a nedávno se tenhle požadavek z Ruské strany zase objevil.. Pokud by Rusko chtělo dnes ukrást a okupovat tak jako v roce 014. Krym, tak to je konec jednoho imperia!
  Místo těch pomluv USA, které jsou jinak svojí ekonomickou silou vzdáleny na hony od ruského chudákova, si více všímat svojí katastrofální ekonomiky v samotném Rusku. Už jen pohled na dnešní vyzkum vesmíru je z ruské strany katastrofální. Od roku 1988 nebylo Rusko schopno vynést satelit do Sluneční soustavy, na rozdíl od USA, kterým po Marsu jezdí v dnešní době 2 rovery a další dva už mají po službě a jeden se připravuje. Jen díky americkým raketoplánum má dnes Rusko stanici ISS.
  Tím chci jenom říct, starejte se raději o sebe a USA si své problémy vyřeší i bez vašich rad! Samy máte tuny másla na hlavě!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vysvětlovat tomuto chytrolínovi referendum na Krymu by bylo jako házet perly sviním, proč yenkií používají ruské raketové motory....

   Vymazat
  2. 9:42
   Máte pravdu, několik jich použili. Po ukončení výroby raketoplánu zela v USA díra, tak se nakoupily rus. motory, dnes je ovšem situace uplně jiná, soukromý sektor zase vyrábí rakety na hony vzdálené těm Ruským, kdy raketové stupně přistávají na plošinach a mohou se spětně používat dál.Ruská zaostalost se nadále prohlubuje.
   Vždyť Rusko nemá dnes ani dostavěn svuj kosmodrom, který staví 15 let ( kde byly finance rozkradeny i sám Putin k tomuto intervenoval ) a používá ke startum raket cizí v Kazachstánu.

   Vymazat
 8. Tak ještě že se to nepovedlo prodat Sibiř jelcin flaška by byl toho schopný. Hlavně si nenechat anarchii z usa nacpat k nám.

  OdpovědětVymazat
 9. Protože ztráta důvěry v měnu se projevuje investicí do nemovitostí, troufám si tvrdit, že samo USA nemá důvěru v $. Nějak si naši bankéři nevšimli, nebo nechtěli všimnout, snahy USA koupit Grónsko a teď čtu, že i Sibiř.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.