Reklama

sobota 8. srpna 2020

COVID-19: Nový český rekord, a co bude dál...


Radim Valenčík
8. 8. 2020   RadimValenčíkPíše

Česká republika: +323 nových případů - další český rekord, situace začíná být zlá
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8197-covi-kavicka-cr-323-us-63246-komentar.html
Spojené státy: +63246 nových případů (o dost víc než předcházející den).
Indie přes 60 tisíc.
Problém začínají mít hlavní země EU:

Německo 1105
Francie: 2288
Španělsko: 4507

Pokud srovnáváme jednotlivé země mezi sebou, je nutné uvažovat různou metodiku a další faktory, které výsledek ovlivňují (např. počet testů). K tomu se postupně dostanu. Důležité je však právě průběžně sledování, protože z časových řad lze vyčíst hodně i při odlišných metodikách.

Informace čerpám zejména z: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Jak to vidím

To bude velký problém i pro nás (vysoké procento zapojení Ukrajinců do naší ekonomiky):

Ukrajina zaznamenal další rekord v počtu nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve čtvrtek ji bylo 1453. Poslední dny je nárůst velmi velký, ve středu bylo detekováno 1318 nových případů a v úterý 1271. V zemi je už 78 261 potvrzených případů, přičemž 1852 infikovaných zemřelo. Nejvíce případů je na západě Ukrajiny a v Kyjevě.

Viz: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/on-line-v-cr-neklesa-pocet-nove-nakazenych-pod-200-za-den-za-pet-dnu-je-jich-pres-tisic-40332691

K tomu: Ten problém se dal čekat a postupovalo se zase hodně laxně. Na rozdíl od Běloruska, které je hodně uzavřené z hlediska přeshraničního pohybu osob, Ukrajina je průsečíkem několika intenzivních proudů osob a bylo jen otázkou času, kde se to tu rozjede. Taková je prostě logika chování tohoto viru. Kompetentní úřady nereagovaly ani na první vážné signály. Čekali na zázrak?

Budeme stát před volbou, zda provést restrikce, které hodně zasáhnou ekonomiku, nebo se necháme uzavřít dalšími a dalšími zeměmi.

Velké "poděkování" patří také:

- Arogantním a bezohledným "techtlemechtlařům".

- Těm, co si ze státního testování dělají pašalík.

- Těm, kteří považují zveřejňování ověřených čísel za strašení (to už musí být velký posránek ten, koho něco takového může postrašit).

- Těm, kteří považují nošení roušky za "ztrátu svobody" (blbečci, kteří asi nikdy nepoznali, co je to skutečná ztráta svobody).

- A všem, kteří vše považují za vymyšlenou kampaň, věří každému pitomému účelově natočenému videu, ale nedokážou a nechtějí si ověřit seriózní informace vázané na kontinuitu rozvoje vědy.

- I těm, kteří cítí "tím vším unaveni či vyčerpání", kteří "toho už mají dost" a nechápou, že toto vše je teprve začátek a čeká nás běh na dlouhou trať.

Ke klišé o "strašení" koronavirem:

Radim Valenčík (ad Z. W.): "Můžete uvést, prosím, kde straším? Konkrétně!" - k tomuto se vyjádřete a neutíkejte."

Zbyněk Wittek: "Už těmi stálými informacemi ve stylu ČT o počtech nakažených."

Radim Valenčík: "Uveřejnění ověřených čísel je strašení?! No to jste teda hodně velkej posera. Normální člověk to za strašení nepovažuje. Mluvte tedy raději za sebe."

Druhá studie ke koronaviru: Nejde o "promoření", ale o prolomení bariér šetrného chování našeho viru

Standardní představa je, že jednou z cest, jak se můžeme vyrovnat s koronavirou epidemií je tzv. "promoření", tj. stádní imunita. Vyžaduje sice hodně obětí, ale po "promoření" se virus přestane šířit a nedostane se ani k části populace, pro kterou představuje ohrožení života či zdraví.

Takto lze problém řešit v případě některých bakteriálních či virových nákaz. Náš virus má jinou logiku chování, nelze jej "promořit" a patrně neexistuje ani dostatečně univerzální vakcína, která by jej zastavila. Lze to ilustrovat na následujícím:

1. V žádné zemi nedošlo k dosažení "dna promoření", od kterého by bylo možné se "odrazit". Všechny země, které si se strategií "promoření" zahrávaly, "ucukly" a začaly používat výrazná omezení (New York, často vzpomínané Švédsko, samozřejmě Británie). Některým se díky tomu podařilo první nápor epidemie odrazit.

2. Oproti předpokladům, že se nárůst nových případů přes léto výrazně zpomalí, jak globálně, tak i v mnoha zemích začíná po krátkém zpomalení zrychlovat. (Pokud se podíváte, co psal mediální mainstream před dvěma až jedním měsícem, tak toto podle něj předpokládáno nebylo, počítalo se s tím, že druhá vlna přijde až na podzim.)

3. Epidemie koronaviru má v různých zemích výrazně odlišný průběh, což nelze vysvětlit jen specifickými podmínkami těchto zemí.

4. Některé země se s menšími či většími těžkostmi, jak se zdá, s epidemií definitivně vypořádaly (Čína, Jižní Korea, Austrálie, některé země EU, možná Rusko, doufejme i Izrael).

Jak si to vše vysvětlit?

Jednou z možností je to, že náš virus dospěl ve svém vývoji do stavu blízkému evolučně stabilní strategii, která se v jeho případě sestává ze tří složek. Dovolím si ji znovu připomenout:

1. Základem evolučně stabilní strategie je strategie "pomalého spásání pastviny", resp. šetrného chování k hostiteli. Patrně takového, při kterém imunitní systém na přítomnost a množení našeho viru vůbec nereaguje.

2. Doplňující obrannou strategií, kterou spouští, když zjistí, že v napadeném organismu je mutace jeho vlastního kmene, která porušila "kmenové tabu" a začala se k hostiteli chovat nešetrně. V tu chvíli nás virus také přejde do modu rychlého spásání, resp. co nejrychlejší replikace v hostiteli. "Odbrzdí se", přechází do excitovaného, zdivočelého stavu.

3. Navazující korekční strategii, kterou zkouší, zda je ještě přítomna mutace, která porušila kmenové tabu (zda byla vytlačena nebo uklidnila). Vysílá vstřícný signál pomalého spásání, ovšem podle toho, jaká je reakce prostředí, je zase připravena přejít k obranné strategii rychlého spásání, resp. nešetrného chování k hostiteli.

Poznámka k jednomu aspektu praktického významu výše uvedeného:

V případě třetí složky strategie a návratu k první složce musí být náš virus evolucí kalibrován velmi přesně:

- Příliš včasné a časté vysílání vstřícných gest poskytuje zvrhlé mutaci (té, která je v modu rychlého spásání) příliš velký prostor pro replikaci a případnou dominanci.

- Nedostatečná tendence k uklidnění může vést k tomu, že dojde k lokálnímu zániku hostitele a tím i našeho viru.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8086-covi-kavicka-12-7-cr-53-us-61719-komentar.html

Poznámka: Zatím je to jen hypotéza, má některá slabá místa, o kterých jsem psal dříve, ale zdá se mně stále více pravděpodobná. Uvidíme. Jen nebylo pozdě.

Vše totiž vypadá na to, že tam, kde se snažili o "promoření", tam místo toho došlo k PRŮLOMU. Mutace našeho viru, které porušily strategii šetrného chování k hostiteli, se nepodařilo základnímu kmenu vytlačit. Virus zdivočel.

Tam, kde se s agresivní formou našeho viru nevypořádali včas (čínský zázrak apod.), tam začala nabývat na síle agresivní forma, se kterou si náš virus neví dostatečně rady. Proč? Narazil na takový rozsah meziregionální migrace (za prací, turistika, v důsledku nerovnoměrného vývoje zemí), na kterou nebyl předcházející evolucí připraven. Střetá se velké množství odlišných mutací, velmi intenzivně a znovu a znovu, z nichž některé na sebe reagují alergicky a spouštějí strategii rychlé expanze v replikačním prostoru, tj. nešetrného chování k hostiteli.

Tam, kde byl potlačen kmenový základ našeho viru snažící se o návrat ke své evolučně stabilní strategii, tam může vzniknout, a jak také vidíme (například na případu Izraele, který se snaží, seč může, a má velké potíže) velký problém. Dojde k PRŮLOMU, prolomí se bariéry, které našemu viru umožňovaly bezproblémovou koexistenci se svým hostitelem. Zdivočelý virus či zdivočelé "portfolio mutací" viru se šíří rychle a napadá i ty části populace, které byly před tím brzdnými mechanismy (vedoucími k šetrnému chování) ušetřeny.

Zásadní geopolitické důsledky

Tím se dostáváme do situace, kdy může dojít k rozdělení celého světa na dva typy zemí:

1. Na ty, které si uchovají předpoklady pro kontrolu koronaviru ve "spolupráci" s jeho původním kmenem a jeho evolučně stabilní strategií.

2. Na ty, ve kterých bude epidemie znovu a znovu nabírat na síle, propukat nekontrolovatelně, zahlcovat zdravotní systém i další složky infrastruktury, bude znamenat značnou nestabilitu i těžké ekonomické ztráty.

Země úspěšné v boji se zdivočelou formou viru se budou izolovat od těch zemí, které mu podlehnou. Kde chceme být?

Vše teprve začíná

Jak často je slyšet: Už máme korovnaviru dost! Už jsme koronavirem unaveni! Už jsme na řeči o koronaviru alergičtí!...

Ale ono vše patrně teprve začíná. Nejtěžší zkoušky jsou před námi a je potřeba se připravit na běh na dlouhou trať.

Místo toho, abychom se s plným odhodláním na to, co nás čeká, připravovali, jsme různými způsoby oslabování: Netrpělivostí, nedůvěrou ve kvalifikované zdroje (což rozhodně není mediální mainstream, ale ani podvodníci nejrůznějšího druhu, jejichž písemné či video projevy se s oblibou sdílejí), touhou po senzačním vysvětlení toho, co přináší trauma ("toto nám zatajovali"), neochotou připustit si rozsah obtíží a výraznost změn, které nás čekají.

(Pokračování odpovědí na to, proč je snaha nás před těžkým zápasem demoralizovat a oslabit)

P. S. Navazuje na přecházející text, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/8192-koronavirus-a-uprchlici.html

Co se děje ve světě:

Zde je nejlepší zdroj s nejčerstvějšími informacemi:

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Další významné zdroje o dění ve světě:

https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441

https://ourworldindata.org/coronavirus

První z odkazů přebírá Financial Times. Je na něm mj. vyjádřeno i to, jak vzrostl počet úmrtí v jednotlivých zemích oproti tříletému průměru. Na to by se měli podívat všichni popírači a chřipkaři.

Graf šíření mutuací:

https://nextstrain.org/ncov/global?gmax=19896&gmin=15114

Tyto stránky ukončily uveřejňování nových příspěvků, ale archiv zůstal. Důležitý je závěr, ke kterému dospěly.

Podrobněji lze vývoj v ČR sledovat zde:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?fbclid=IwAR3kdxZhYD7krsZ_K-xrmwNkGlQMO5rsIjQe_0jAWZT___jH_9pV_KzA38c

Nejdůležitější je tento graf:


Na závěr: Děkuji všem, kteří mi zasláním materiálů a doporučeními pomáhají. Rád uvedu jména, pokud dají souhlas.


(Pokračování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/8197-covi-kavicka-cr-323-us-63246-komentar.html

147 komentářů :

 1. Varování! Objeví se tu příspěvek, který bude tvrdit, že na koronavirus ještě nikdy nikdo neumřel, že roušky akorát hyzdí obličej a že je to normální chřipka. Podávám to dopředu, protože na toho mudrce už nebudu reagovat. Kdo chce, nechť si ty jeho výlevy přečte a posoudí sám!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:33
   Expert přes virologii a Covid-19🤣🤣🤣

   Smazat
  2. Ne, jen ten co covidem prošel a ví co je angína a co je cocovid. Už abys ho dostal.
   Ale těžký průběh ti nepřeju.Chceš li, tedy expert.

   Smazat
  3. Už někdo opravdu našel opravdový test na virus nebo testují na doprovodnou sekvenci RNA za zvýšené teploty? Je to tak, že potom i člověk s nachlazením vychází pozitivní. To by taky mohli za dva roky zjistit, že virus už rok a půl neexistuje, zvlášť, když je letos méně úmrtí, než za stejné období minulého roku což může být dáno odpovědným přístupem občanů. Východisko? Vyhoďte levnou pracovní sílu z Ukrajiny, Polska a zaplaťte naše lidi.

   Smazat
  4. 12:33
   To vám musí dát hodně práce, takhle včas reagovat. Podle mne jste býk zbavený nádobíčka, který si hraje na chytráčka. A podle vašich slov soudím, že vám možná i platí za šíření jediného pravého názoru. Protože popisů průběhů nemoci z onoho viru jsem četl v zahraničním internetu několik desítek a pokaždé se to neshodovalo! Je to až zázračně různorodá nemoc. Možná jste si koupil "nesprávný" salám a následky pro vás byly příííšeerrrrnééé.
   Chodím sem, protože tady pár lidí, ne zdaleka všichni, ale jsou, a rozhodně mezi ně nepatříte jak je vidět vy, se snaží diskutovat. Vy ZAKAZUJETE diskusi jako velvyslanec Milióónu sluníček sedmitečných, stejně jako BLM, až na to, že na hřbetu máte jen jednu tečku, tečku blba. Nejdříve musíte přesvědčit a pak teprve můžete něco přižvatlat!
   Když už jste nejspíš i jako 17:06 měl těžký průběh, mám jednu otázku, tak kdy jste se nakazil, že jste tak rychle venku? Těžký průběh je podle všech popisů skutečně dlouhodobý a ne - s prominutím - trvalá několikadenní okupace WC.

   Smazat
  5. Nikomu nic nezakazuju, i já si tě přečtu. No mě to trvalo měsíc s částečným pobytem na ventilaci v nemocnici. Ale to víš chytili mně nějak plíce ale měl jsem smůlu, že zrovna v době napadení koronavirem, který dle tebe s tím určitě neměl nic společného. Prostě bez pomoci bych umřel na ty plíce a ne na ten koronavirus, který nic nezavinil. Ptej se rád ti odpovím. MUDrc., nevydržel jsem neb si s odborníkem rád pokecám.

   Smazat
  6. ZAJIMAVE: priroda (2 kameny bez kysliku) vytvorila az cloveka, lidstvo nedovede za pul roku vytvorit neco proti viru. Lidstvo je blbejsi nez 2 kameny - nebo ze by vse zive stvoril Buh? To ne, kamen ci dva jsou moudrejsi! Hlasi ti nejmoudrejsi, i ctenari tady!

   Smazat
  7. Pro České zaprodané ovce, vládu, senát, parlament, lékaře - jsou to tito lidé takový IDIOTI ???Tisková konference německé MIMOPARLAMENTNÍ vyšetřovací komise ohledně koronaviru

   https://www.youtube.com/watch?v=JrMVcUrbD1M&feature=share&fbclid=IwAR31VGLrxp_hYjx73YcXcf5GaJlAPB0F2z97c81Ls1mTmgFOBZ1Dh6WcXDY
   Je to nějaký nesmysl nebo je to zase jen mediální Německý blaf - když je zdokumentováno několil 20 000 protestů a za tři týdny se nic nedělo z nárustem ?? V Berlíně doložený protest cca 1 200 000 lidí v protestu proti tomutu podvodu - komentáře těch členů komise je nějaký blábol - oni chtějí objasnit tuto situaci reálně, vědecky, doložit stádium poznání a řešit ty co tento mediální podvod organizovali o mrtvých, o kterých lhali, o těch co nařídili tato omezení a úmrtí tisíců Německých občanů ???

   Smazat
  8. 5:31 Bohužel ta akce byla 20. června, protesty také v červnu, a ... .

   Smazat
  9. Z jiného problému:

   Tři nezletilí chlapci z Prahy přišli o rodiče, měsíce si toho nikdo nevšiml
   https://echo24.cz/a/SgA3G/tri-nezletili-chlapci-z-prahy-prisli-o-rodice-mesice-si-toho-nikdo-nevsiml

   Co Policie dělá, jak se k tomu postaví ředitel Policie a ministr Hamáček?

   Smazat
  10. 18:07 nezlobte se na ty nahoře, oni žijí v jiném světě

   Smazat
 2. V podstatě jsme všichni NEZJIŠTĚNÝ PACIENTI. Takže očkovat se bude a komu se to nelíbí ať táhne do řiti.

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Valenčík, zapomínáte že jsme v tržním hospodářství a tam neštěstí jednoho je štěstím pro druhého. To je právě to co mnozí pochopily, ale pozdě. Co teď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ti co pochopili ihned si budou, jak jinak v kapitalistické společnosti, mastit kapsy. Můžete jim to míti za zlé.?

   Smazat
 4. p. Valenčík...Jak řekl H. Jackson Brown – Největší nevědomostí je odmítnout něco, o čem nic nevíte.

  OdpovědětSmazat
 5. Tak v Rusku budou mít za chvilku vakcínu proti koráku jak zareaguje naše vláda?????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prohlásí embargo a sankce na ruskou vakcínu, jako celá EU. Jen Američani si ji koupí a pak budou "konečně" vyléčeni ze svých blbostí. Doufám.

   Smazat
  2. EU už nakoupila miliony dávek vakacíny s písemným potvrzením, že za případné problémy nebudou na výrobce vznášeny žádné požadavky. Teď se musí schválit jen zákon o povinné vakacinaci. Děti a starci nad 70 do toho nebudou zahrnuti.

   Smazat
  3. Vakcinace bude dobrovolně povinná, starší ročníky tento termín znají.

   Smazat
 6. Mimo téma: Zásah vysokorychlostní raketkou-projektilem v Bejrútu

  https://gloria.tv/post/KVhQuYKxbt6Z4CXfGskPvxajU?fbclid=IwAR1qK7jM7vEboymTDTD3G3Zklzf7Y_dv4tPVE9tzmdNT8nzA2IPzhjuFi4Q

  OdpovědětSmazat
 7. Je zajímavé, že nejméně plaší s touto nemocí lékaři, kteří s ní skutečně bojují. Pochopitelně epidemiologové a matematici mají své žně a své nakažené, kterým nic není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:35 dobrý lékař své, ani potenciální pacienty neděsí. První léčí a dává jim naději. Druhým, jak nejlépe umí radí, jak uchovat si zdraví. Takový přístup je součástí lékařského vzdělání. Snad vám to, 13:35, docvakne. Pak vám blahopřeji.

   Smazat
  2. Tři lékaři, které jsem v době "pandemie" navštívil, shodně tvrdili, ať se prostě moc nevzrušuji. Jeden z nich nosí roušku jen na požádání pacienta předem.

   Smazat
  3. 19:17 shledáváte to v nějakém rozporu s tím, co napsal 18:17? Berete také v úvahu kde a kdy to bylo, zda jste byl lékaři znám a zda znal vaši anamnézu, jak byl starý a jaké specializace? To všechno i další jsou okolnosti, které mohou a mají vliv na chování lékaře. Jsou to lidé, žádné stroje.

   Smazat
  4. 18 17 V tom případě by různí Prymulové a Maďaři měli vrátit diplom. Psal jsem o rozhovorech s lékaři, kteří pracují s nemocnými, které do té doby nikdy třeba neviděli. Primáři patřičných oddělení, řediteli nemocnic, ap. Nikde jsem se nedočetl, že by považovali z medicínského hlediska rok 2020 za výjimečný. Internet je podobných článků a videí plný. Samozřejmě na idnes nebo v ČT hledat nesmíte.

   Smazat
  5. 1:39 vidím, že jste z těch, kteří se stali virologem prostřednictvím internetu, s praxí několikerých návštěv obvodního lékaře a nějaké té nemocniční ambulance. Tak se cítíte oprávněn rozhodnout o platnosti vysokoškolských, popřípadě i akademických titulů profesionálům. Jste na cestě být nebezpečný nejen svému okolí, ale i sám sobě, namyšlenče.

   Smazat
  6. 22:18
   Kupodivu všichni tři pracují v nejlepších nemocnicích republiky. Šel jsem k nim jen pro různá potvrzení v souvislosti s prací a výsledky vyšetření, kromě jiného i na ten Váš virus, musel jsem to potvrzení mít.
   Klidně bych uvedl jejich jména, tituly a odbornost, ale ať si je takoví jako Vy, parchante práskačská, najdou sami, když už chcete být jediným správným názorem.
   Já nezradím!

   Smazat
  7. 9:11
   Až tohle všechno skončí, a doufám, že to přežijete, i když zřejmě žijete neustále v ovzduší strachu a nenávisti, takže vaše šance jsou minimální, tak až to skončí, doufám, že si uvědomíte jaký jste ve skutečnosti panikář a hlupák. Právě kvůli takovým jako jste vy umírají lidé i na strach.

   Smazat
  8. 22:18
   Já s ním přece prakticky souhlasím! Kde berete nějaký rozpor? Umíte teda číst?
   Ovšem stejně nechápu 18:17, vždyť to co napsal je v souladu s hlavním příspěvkem vlákna. Pak prostě někdo něco nedopsal, nedořekl nebo spolu více méně souhlasí. Pokud mluví o lékařích, ale epidemiolozích v druhém příspěvku není ani náznak. Ostatně já jsem odpovídal na první příspěvek vlákna!!
   To je chybou mnoha diskutujících, že si text pořádně nepřečtou, nezhodnotí a klidně pálí od boku svoje "oudro" (není chyba). Nebo jasně neoznačí, komu replika patří.
   Ať žije mozaikové liberální vzdělávání pologramotných!

   Smazat
  9. Ale synku 11:58, nežiju v žádném strachu ani hrůze. V klidu a pokud možno s nadhledem a logikou posuzuji situaci a chovám se tak, abych pokud možno nikomu, samozřejmě ani sobě neškodil. Nikoho nemistruju, znalosti, odbornost, tedy to zřetelně rozumné respektuju. Vy tady zcela bez znalostí a logiky fanaticky až hystericky fantazírujete. Ve svém zájmu, uklidněte se.

   Smazat
  10. Já jsem od mládí nevěřící Tomáš, přesto souhlasím s 18:17. I když jsem si na corvir dosud nesáhl, tak vlna která se valí přes kontinenty by se hodně blbě kašírovala. Že rozumní doktoři nešíří chaos je jen namístě. Vždyť se rozhlédněte, jak je svět zjančený. Mentálně se nedokážeme rozloučit se snem o blahobytu, který se konat nebude. Myslím si, že vir asi nějak, se ztrátou přežijeme. Ale nechci strašit problémem bude voda a půda (základní potraviny). Přeji dobrou noc, Tomáš.

   Smazat
 8. Já tomu nerozumím - asi jsem natvrdlý. Můžete vysvětlit, jak spolu kmeny virů komunikují pro dosažení aktuální místní strategie?? Bez mystiky.

  OdpovědětSmazat
 9. Udržujte oheň,hasiči možná přijedou.
  Proč se tak neblbne jako v březnu nebo v dubnu a přitom je nárůst nakažených vyšší,kdy to úplně ochromilo výrobu,služby.
  Tohle je politický virus,onemocnění je důležité.

  OdpovědětSmazat
 10. já to zjednodušîm, vlk se nenažral a koza nezůstala celá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě jsme nezaplatili za vakcíny. Až teprve pak to začne klesat.

   Smazat
 11. Fascinuje mě, jak se ihned zakazuje jiný názor. Jediný pravdivý má učitel z VŠ. A o to jde. Pan docent přemýšlí a živí se grafy. Někdo zase používá mozek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (14:45):
   V případě té koronavirové nákazy snad ani tak nejde o to, kdo má či nemá pravdu. Vždyť o tom viru i samotní virologové neví tolik, kolik by potřebovali. Natožpak my laikové! ...
   Smysl autorova sdělení vidím v tom, že připomíná platnost osvědčeného principu předběžné opatrnosti (apriorního respektu), protože zatím pořádně nikdo neví, jak se virus bude dál vyvíjet a čím ještě může později zahrozit. Např. i po prodělané infekci.
   S ohněm také není radno žertovat, když zdroj vody je v nedohlednu.
   To, na čem se virologové shodnou, je skutečnost, že nákaza bude účinně potlačena až na základě širší vakcinace a také i pořešením léčby pomocí protilátek.
   Obojí je však dnes spíše v etapě prvotního ověřování.
   Nadto, mnohé farmaceutické koncerny v té "epidemii" vidí příležitost k dosažení závratných zisků.
   Nedivme se, že i toto pak také na jedné straně vyvolává pozornost veřejnosti, a na straně druhé, i snahy o její mediální manipulaci.
   I o tom je také ten článek. A ty grafy jsou jen informačním doplňkem k textu, který je (podle mého) psán docela fundovaně a objektivně.

   Smazat
  2. 21:45 Předběžná opatrnost ve smyslu paniky měla smysl tak do poloviny dubna, pak bylo zřejmé, že u nás se nic nekoná. Počty nemocných jsou směšné, nakažených je ve srovnání s chřipkou rovněž nepatrné.

   Smazat
  3. 21:45 Doplnil bych to o grafy, ze kterých by bylo zřejmé srovnání celkového počtu zemřelých za sedm měsíců letošního roku s podobnými počty v předchozích letech. To, že v nějakém týdnu zemřelo letos více lidí než v tom samém týdnu loni (nebo v průměru pěti let) ještě neznamená, že tu máme nějakou katastrofu.

   Smazat
  4. Re (01:33):
   Proč, prosím vás, podsouváte uvážlivému konání rysy paniky?
   Zatímco panika se zmocňuje těch, kteří své mozky "vypnuli" a dali průchod bezhlavosti, uvážlivé konání je projevem střízlivé racionality.
   Jinými slovy, když o potenciálním nebezpečí vím leda tak houby s voctem, tak se podle toho alespoň chovám, abych pak zbytečně svým nekvalifikovaným a lehkovážným postupem neohrožoval společnost a nezatěžoval její sociální systém. O koronavirové nákaze již dnes víme, že se dokáže raketově šířit. Již jen i to je důvodem k opatrnosti.
   A prosím vás, kde i ve WikiPediové definici toho principu (předběžné opatrnosti) vidíte paniku?, viz např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edb%C4%9B%C5%BEn%C3%A1_opatrnost
   ---
   Předběžná opatrnost je právní, etický i politický princip z oblasti řízení rizik, který říká: „I když není jisté, zda hrozící nevratné nebo závažné poškození skutečně nastane, není to důvod pro odklad opatření, jež mu mají zabránit.“ Uplatňuje se v současnosti zejména v právu životního prostředí, ve výrobě léčiv nebo v oblasti genové techniky a genetických manipulací.

   Smazat
  5. Šíří se rychle, nicméně žádná velká tragedie to z lékařského hlediska není. Mrtvých (nebo alespoň těch, co budou výrazně zdravotně poškozeni) kvůli opatřením bude řádově více. Vemte si jen, jaký byl nárůst počtu zemřelých na rakovinu po "krizi" v roce 2008. A to vlastně žádná ekonomická krize nebyla, když to srovnáme s tím, co bude nyní.

   Smazat
  6. Pane Opluštile, v tom případě budeme čekat jak dlouho? Není těch dat už známých dost? A ještě jinak, domníváte se, že ekonomická krize, která se stále rychleji přibližuje, se do předběžné opatrnosti nemůže zahrnout? Najděte si analýzu Stephana Kohna, takový německý Prymula (než ho vyhodili). Ten odhaduje, že v důsledku přehnaných opatření zemře v Německu (nebo už zemřelo) letos 125 tisíc lidí z důvodu opatření. Domnívám se, že vzhledem k tomu, na jaké pozici působil, o tom ví více než já, Vy a třeba pan Valenčík.

   Smazat
  7. Re (13:48):
   Ani nepředstírám, že o tématice koronaviru vím velmi málo, nic víc než kdo jiný, natožpak specialista virolog.
   Problém je však v tom, že ani ti virologové nemají stejný názor, a ve svých výstupech pro veřejnost jdou od vysokého podceňování až až k vysokému přeceňování problému.
   Jak to dokáže dopadnout v případě jedné krajnosti - totiž podceňování - nám již stihli ukázat US "odborníci". Ti, kteří svou benevolencí dali viru "křídla", což se nemohlo neprojevit v rekordech nakažených, mrtvých i té ekonomické recesi. Podobně je na tom (tuším) i Brazílie a řada dalších, o jižním křídle EU ani nehovořit, i když tam se na dlouhodobé existující problémy "nabalily" ty koronavirové, aby byly vydávány za jedinou příčinu hosp. těžkostí.
   A že čekat?
   Pokud jste si již stihl i povšimnout, tak (a) vláda postupně přijímala protiepidemická opatření, a to v míře adekvátní dobovému stavu znalostí o nositeli nákazy a jejímu šíření v populaci, (b) přijímala opatření ke zmírnění ekon. dopadů nákazy, (c) zavádí pokročilejší metody diagnostiky a sledování okrsků, v nichž se nákaza šíří víc než-li by se dalo zvládnout existujícími kapacitami zdrav. zařízení, (d) rozhodne o nákupu léků (budou-li za dostupné peníze na svět. trhu), a stejně tak o způsobu vakcinace. To je čekání?
   To, co odpovědní zdravotníci očekávají od lidu obecného, je uměřenost a opatrnost v jednání, např. ohleduplnost k ostatním, udržování bezpečné vzdálenosti při soc. kontaktech, popř. i nošení těch roušek, jejich účinnost sice není 100%, ale také přispívají k omezení šířícího se viru. Zdá se vám to (přes)příliš? ....
   Je také i otázkou, jak si ceníte každého jednoho života lidí, kteří nákaze podlehli (či podlehli jejímu vysokému přičinění). To je asi to jádro problému.

   Smazat
  8. Korona krize je parazitické krytí ekonomické krize. Pochopte že tomu nemůžeme zabránit. Kvůli koroně se musíme všichni zadlužit až k exekuci. My za to nemůžeme, za vaše dluhy může korona.

   Smazat
  9. Pane Opluštile, počet zemřelých USA je v některých týdnech vyšší než průměr ve stejných týdnech v předchozích letech, ale celkový součet výrazně vyšší není. Zemřít můžete kdykoliv na cokoliv, lékaři sami říkají, že bojují s horšími viry a bakteriemi, než je ten preferovaný. Důchodce, který podlehne v důsledku něho (je jich nemnoho) si cením stejně, jako třeba ženy, která zemře proto, že se nedostane na vyšetření prsu včas. Případně vůbec, pokles ekonomiky a výběru daní a pojiětění nebude žádná legrace. Čtěte toho Kohna, ten ví o čem mluví.

   Smazat
 12. noviczech
  ...tak mi vysvětlete, co si mám o covidu myslet!
  Když vypukla epidemie v New Yorku a po tisících umírali denně, německá televize ukázala záběry černobílé, jak dávají rakve do země na ostrově u New Yorku, vybagrovaná zem, rakve tři na sobě, pět lidí v igelitových oblecích. (záběr pravděpodobně z vietnamské války) a hned nato ukázali ten samý ostrov, z toho samého pohledu, celý zarostlý zelení, po hlíně ani památka a žádné kříže k mrtvým! Asi tedy nás někdo někde houpe, ale dost nešikovně! Každý mrtvý dostane kříž a tráva nevyroste za půl hodiny ani za den. Takže..........???, co si mám asi myslet, nevím, nevěřím na blafy!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:54 hádejte kolik čtverečních kilometrů obnáší území, které lze nazvat "na ostrově u New Yorku"? Já to sice nevím, ale vím, jak důvěryhodní jsou novináři ...

   Smazat
 13. ....doporučuji na YouTube zadat Mudr. Jordán a poslechnout si několik videí, kde český lékař rozebírá z medicínského hlediska Covid 19.Žádné tlachání laika, vyjádření lékaře pracujícího ve Švýcarsku. Tvrdí, že pozitivní pacient na Covid 19, který má příznaky , by měl být léčen. Pozitivní pacient na Covid 19, který příznaky nemá, by měl chodit běžně mezi lidi a v podstatě ostatním zajišťovat jejich imunizaci. Je to řečeno ve zkratce, rozebírá i doslova škodlivost nošení roušek a spoustu dalších aspektů. Pokud jsem celý text pochopila správně, tak pan Valenčík si myslí, že nás čeká boj s nebezpečným virem a musíme poslouchat a plnit to, co nám vláda, někdy dost nesmyslně, nařizuje. Tento názor nesdílím a myslím si, že Covid 19 je jen uměle, celosvětově , vytvořený zástupný problém. Neříkám že neexistuje a nezpůsobuje onemocnění. Říkám jen, že je uměle přiživován, problém nafukován a vše směřuje k vakcinaci obyvatel celé planety......a právě ta vakcinace vypadá jako by nás měla spasit, ale opak je pravdou ta vakcinace se stane nástroje pro ovládání nejen jednotlivců, ale celých států.....už dnes vidíme, jak se státy sráží ekonomicky na kolena nabídkou obrovského zadlužení. .....ano pane Valenčík, máte pravdu v tom, že to nejhorší nás teprve čeká.....nebude to ale megaúmrtnost na Covid, ten zmizí stejně jako Mers a Sars, prasečí chřipka.....čeká nás ekonomický kolaps ....jsem starší než vy a informace o Covidu, jak je do nás doslova valí každý den, vrchem a spodem přes všechna média, jsou doslova vražednou propagandou. Řeknu to jazykem mé generace....tlačí na pilu , jak zběsilí.... Už jen kvůli tomu úpornému strašení se toho viru nebojím a vím že je to jen levná a účinná zbraň proti nám. Nevyvracím vám váš názor, ale nezlobte se na lidi, kteří to vidí zcela jinak. Není to o rozdělení států na ty, které budou čisté od covidu a ty, které s ním budou zápasit. Je to o tom, které státy do svých lidí nechají napíchat, třeba silou, vakcíny a o státech, které budou ke covidu přistupovat jako ke každé jiné infekci a tuto infekci léčit.Léky na covid už existují, nemluví se však o nich, jen se pořád mluví o vakcínách. Farmaceutická loby tlačí na to, aby mohli profitovat finančně na celém světě a to bez ohledu na to, že vakcína na covid 19 není vůbec bezpečná.....a proč to říkám?....státy které si vakcínu objednaly, musí podepsat prohlášení, že nebudou po dodavatelské firmě požadovat náhradu v případě vedlejších účinků nebo úmrtí v důsledku vakcinace. Covid 19, ať už je umělý nebo přírodní, bude využit k tomu, aby bohatší byli ještě bohatší a chudší ještě chudší a k ovládnutí celé planety. ....je jen na nás kam až to necháme zajít.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za snadnopochopitelné shrnutí šaškárny kolem korony. Určitě se nenechám očkovat, protože nejsem pokusný králík. Stálo by napsání jak v USA byl přidáván Penicilin a další léky do potravin, které se běžně prodávaly a jiné pokusy na občanech, kterí o tom vůbec nevěděli? ... Co Vy na to pane Valenčíku?

   Smazat
  2. Video dr. Jordána je navíc výzva lékařům, aby konečně začali aktivněji upozorňovat na nesmyslně přísná opatření, která přinesou problémy, vedle kterých je covid opravdu rýmička. Jak jsem psal výše, videa s lékaři jsou úplně v jiném duchu, než rozhovory s epidemiology. Srovnávat s námi stav na jihu Evropy, kde vládne chaos a jejich zdravotnictví nedosahuje naší úrovně, nebo dokonce v zemích jako je USA nebo Latinská Amaerika, to nelze.

   Smazat
  3. 15:37
   Je pravda, že v počátcích umíralo mnohem víc nakažených, a že virus mnohokrát zmutoval, a možná proto nyní už tak smrtný není. Možná je i varianta, že testy jsou pozitivní i v případě, že jde o jiný kmen běžné chřipky, protože testy třeba nejsou spolehlivé. MUDr. Václav Jordán je ve Švýcarsku primářem gynekologicko-porodnického oddělení. Není to ani epidemiolog, ani imunolog, ani molekulární genetik. Nevím, jestli pan primář věří, že promořováním se vyvine dostatečná imunita s dlouhodobým účinkem, a s minimem obětí. A jestli považuje nošení roušek za škodlivé, ať tedy na operačním sále roušku nenosí, a uvidíme, jak na to pacientky budou reagovat. Chirurgové v nich tráví při operacích hodiny, a nevím jak by se on sám coby pacient tvářil na chirurgický tým, který by se ho snažil operovat bez roušek. A co teprve onkologičtí pacienti s nulovou imunitou po chemoterapiích. (V Číně jsou léta zvyklí nosit roušky při zvýšeném smogu, a nikdo se jim nikdy nesmál, ani je nesoudil.) Ale souhlasím s vámi, že nemocné je třeba léčit účinnými léky, a nevakcinovat. V účinnost vakcín, natož trvalou, nevěřím nejen z důvodu mutací viru, ale taky možnosti škodlivosti látek v ní obsažených. Zkrátka je nastartovaný chaos, který někomu vyhovuje, a to je velmi zlé.

   Smazat
  4. Tento koronavirus nezmizí jako MERS a SARS. Ten s námi bude roky a ještě mnoho lidí na něho umře. Mně na něho umřela maminka, která byla zrovna v nemocnici, kde ji už měli pustit, ale bohužel se tam stačila nakazit chřipkou, z které se vyvinul těžký bakteriální zápal plic. Ten přežila ale po té léčbě antibiotiky a kortikoidy a 3 dalších nákazách (močový měchýř a opět antibiotika), kdy byla silně oslabená už následný koronavirus zvládnout nedokázala a asi by to nezvládl nikdo.Problém tohoto viru vytvořeného speciálně pro svůj účel je extremní nakažlivost. V jednom prskanci jsou mnohamilionkrát větší obsahy virionů než u běžné chřipky čímž se pravděpodobnost nákazy výrazně zvyšuje.

   Smazat
  5. Anonymní8. srpna 2020 15:37
   Velmi srozumitelně vysvětleno. Také se obávám, že to je dělostřelecká příprava, na povinné vakcinace. Potom Vám můžou píchnout cokoliv. Vlády jim jdou na ruku, prodejných pisálků, kteří to budou obhajovat, se také vždy najde dost, takže jediné co nám zbývá, neskákat jim dobrovolně na lopatu. P.K.

   Smazat
  6. 15:37 vy si můžete myslet co chcete, dokonce i to, že jste Albert Schweitzer. Lidstvu to ovšem nepomůže. Dost věrohodnou informací je, že s virem Sars COV2 se dost dobře vyrovnává Čína a některé ze zemí okolí a že Austrálie, nehledě na náklady a ztráty v ekonomice přikročila k radikálním opatřením. Nemyslím, že o zmíněných postupech rozhodovali neználci na základě nějak, snad někoho oslovujících dojmologií. Zřejmě netušíte, kolik odbornosti, kolik techniky, kolik a jakých dat je zapotřebí k tomu, aby bylo možné vyslovit skutečně odborný názor.

   Smazat
  7. 17:09
   Pletete hrušky a jablka. Tam je nosí z trochu jiného důvodu, než ostatní občané venku. Oni OTEVÍRAJÍ LIDSKÉ TĚLO. Žádný chirurg nebude operovat "nahoře" bez, ale on si ji může nechat během operace vyměnit, což patří k povinnostem sálové sestry.
   Projevil jste se v "nejlepším" případě jako demagog Janek.

   Smazat
  8. 20:24
   Ten argument gynekologa a jiných chřipečkářů zní, že samotné nošení roušek je zbytečné, nepomáhá ostatním, škodí tomu, kdo roušku nosí, škodlivá je po několika minutách, atd. A kdyby to tak bylo, potom by bylo lhostejné, jestli mají roušku při otevírání lidského těla, nebo ne. Kromě toho např. na infekčních odděleních, ani na onkologických odděleních lidská těla neotvírají. To vy nejste jen demagog, ale účelový škodič.

   Smazat
  9. 20:24 žádná jablka a hrušky, důvod nošení roušky při chirurgickém zásahu je stejný, jako při ochraně před infekcemi za dalších okolností. Tedy ať už jde o cokoli co je schopno šířit se kapénkami, dokonce i dechem. Samozřejmě, že účinnost roušek je, podle provedení různá a trváním užití snižovaná. Platí ovšem, že jakákoli rouška je nutně lepší, než žádná. Z pohledu šíření viru Sars COV2 je prokázáno zcela nesporně, že jeho šíření roušky významně omezují. Pokud jde o lékaře - jednak mají různé specializace, atestace, profesionální úrovně i stupně vzdělání a znalostí, povahy i zodpovědnost. Pokud gynekolog nebo praktický lékař hodlá názorem konkurovat virologům, je buď exhibicionistou nebo se, třeba z komerčních či módních důvodů zviditelňuje. Tak se takových, 20:24, dovolávejte.

   Smazat
  10. 21:00
   Virová a bakteriální infekce se liší ty chřipková potřebo roušky!!!! 0

   Smazat
  11. Anonymní8. srpna 2020 18:39
   No z Vás ta odbornost přímo vyzařuje. P.K.

   Smazat
  12. 22:47 To, že rouška po nějakou dobu snižuje možnost šíření, ovšem nijak neznamená, že počet mrtvých v nějaké zemi v roce 2020 nebude podobný jako v letech předchozích. Bez ohledu zda s tím lidé běhají nebo ne.

   Smazat
 14. Občas byval ke čtení článek napr. Břetislava Olsera. Stalo se neco?

  Orinoko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, Rukojmí stále uvádí Břetislava Olšera jako šéfredaktora, ale poslední článek 03.04.2020.

   Smazat
 15. Právě jsem si 2 dny odležel. Horečka, kašel, zanicena ústa. Divný. Normálně nebývám nikdy marod, natož v srpnu? K doktorovi jsem nešel, ještě by mi našel covid a léčili by mě měsíc. Už se cítím zdráv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...a že teď možná chodíte a nakazíte lidi kolem sebe, vám nevadí? No hlavně, že se cítíte zdráv. To je přesné! Jen já. S takovým názorem tu nejste sám. Bagatelizování covidu, odmítači roušek a všechni ti, co mají zaručeně správné názory na covid a vidí jak buržousti díky němu kují pikle...

   Smazat
  2. 15:56 a co roznášíte mezi své bližní vás nezajímá. Hrdino a pochybný charaktere.

   Smazat
  3. 18;42
   Jasně, podle vyjádření pochoval pán celou rodinu, to je z jeho příspěvku víc, než jasné 🤣

   Smazat
  4. 17:34 18;42
   Noste roušky i do postele 👎

   Smazat
  5. Rodinu nepochoval a správně se zachoval. V kapitalismu musí myslet především každý sám na sebe. A když je zalezlej jen se svou rodinou a mezi lidi nechodí, je příkladem prevence. 20.09 roušku nenos nikde, zanikla by tvoje krása a byl by schován tvůj zarputilý a vzdorovitý výraz. Smrt rouškám!

   Smazat
  6. 20:09
   Nevěřím, že by s vámi chtěli do postele.

   Smazat
  7. 20;40
   Čtení v českém jazyce a základní znalosti o nemocech... vzdělání tě obešlo a náprava v nedohlednu 👎

   Smazat
  8. Nákazu roznášel, vy někteří tady chytrolíni, především v před onemocněním "viditelným". Když už tady pouze papouškujete, tak to dělejte aspoň noblesně a na úrovni.

   Smazat
  9. Anonymní8. srpna 2020 20:09
   17:34 18;42
   Noste roušky i do postele 👎

   To nejde, polovičky by je pokládaly za milence a mohly by se splést! Parohy by jim znemožňovali nosit účinnou masku. :)

   Smazat
 16. Asi tak ... I bradavice, které se vytvoří z kůže jsou virového původu. Napadlo někoho kolik kolem nás existuje různých virů a kolik nemocí vznikají z virů, které každou vteřinu útočí na lidské tělo? Hadry přes hubu - roušky vnímám jako omezení osobní svobody. kdo je nemocný s chřipnou či jinou virózou ať hadr hrdě nosí po dobu nemoci. Já ho nosit nebudu. Přiznám se, že při vypuknutí hysterie kolem korony jsem hadr na hubě měl asi 14 dní. Pak jsem pochopil, že nemá smysl ho dále nosit. Jak znělo to iditské prohlášení? Nosím hadr na hubě, abych chránil tebe? Já se ochráním sám. Pokud jednou umřu, což je součástí života, tak to na koronavir určitě nebude. A vysvětlení co je epidemie: ze 100 000 musí být infikovaných 1 700 občanů v určitý časový sled. Nás je v Česku kolem 10,5 mil a máme infikovaných za půl roku 10 000 občanů. Nestrašte už občany a věnujte se užitečnějším záležitostem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:05
   Jestli vám k osobní svobodě stačí nenosit roušku, tak jste šťastný muž. Snad vám nějak ušlo, že ti ostatní co je nosí nejsou poserové a nedělají to pro sebe, ale taky pro vás, vy hrdino.

   Smazat
  2. Hrdinove vetsinou umiraji prvni.Svoboda je velice vzacna a politici radi omezuji a zastrasuji. Pokud jste ten, ktery se boji o svuj mrzky zivot za cenu ztraty svobody a nazoru,je mi te lito.

   Smazat
 17. Hledal jsem na YouTube nějaká relevantní videa přeplněnych nemocnic, pacientů co nám sdělují pocity o této strašidelné nemoci a nenašel jsem nic. Jenom propagandisticka videa. Budu rád, když to lidé budou zkoumat a přesvědčí mne, že nemám pravdu. Díky za reakce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:08 vy jste 16:08 natolik natvrdlý, že jste dodnes nepochopil, že právě všechna ta opatření směřují k tomu, aby nebyl přetížen zdravotní systém, přeplněny nemocnice, nechyběla zařízení k podpoře dechu a předčasně neumírali všichni ti, kteří nejsou vůči Covid 19 dost odolní. Pokud to nevíte, nejvíc jsou to seniorky a senioři. Dojde vám to? You Tube vám v tom nepomůže.

   Smazat
  2. 23:19 V tom případě u nás a ve většině zemí s fungujícím zdravotnictvím jsme úplně v pohodě a nová opatření nejsou třeba. Kolik měsíců ještě potřebujete, aby to bylo jasné?

   Smazat
  3. Jak se přece odhalilo, tak nás ochránilo nenáviděné očkování v mládí za nenáviděného režimu. Inu paradoxy přece jen jsou a žijou.
   Sláva nenáviděnému tenkrát očkování!

   Smazat
  4. 12:19
   A všichni, co dnes onemocněli, tak tenkrát sabotovali ten nenáviděný očkovací režim! I po letech se jim "pomstili"! Kurvy zákeřný! Někdy jim ta pomsta trvala osmdesát let!

   Smazat
 18. Ono je velký rozdíl umřít s Covidem a na Covid.... Úmrtnost na Covid???? Neznám!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky se nikdy nepsalo, že někdo umřel s chřipkou, ale na chřipku. Takže je to pro případ Covid jenom účelový posun ve vyjadřování.

   Smazat
  2. 17:17
   Joooo, teď už bude jen Covid, epidemiologové pojem chřipka zruší 🤓

   Smazat
  3. 17.56 Jistě že zruší a nikdo na chřipku neumře a na covid nikdo neumře a vůbec na žádné nemoci nikdo neumře, bude se jenom umírat na kolaps orgánů srdce, ledvin plic, jater a je to. Dokonce nikdo neumře ani na zranění a časem se přijde na to, že se vlastněni do se neutopí...

   Smazat
  4. 21:05
   Prostě budeš Rambo 😀

   Smazat
  5. Pojem umírání s Covidem je nesmysl. Podstatné je, zda by člověk umřel pokud by Covid nedostal. Můj otec umřel na Covid a kdyby ho nedostal, tak tady ještě mohl být roky. Nedávno zemřel asi 42 letý americký herec do té doby v plné síle, sportovec, fyzicky zdatný a nikdy nebyl nemocný. Od počátku nákazy měl velmi těžký průběh nemoci, které po těžkém boji po asi 60 dnech podlehl.

   Smazat
  6. Co dodat, je tu kategorie Rambo a Macho, která vyznává nové náboženství - Neváží se a odvaž se -. I kdyby jste měli lehký průběh, tak jste pro druhé nebezpeční. Kdyby to bylo jen vaše riziko, tak vám doporučím jít do Techtle mechtle a s jedním brčkem si užít. Problém je v tom, že jste pro své okolí neřízená střela. Díky vám se nezbavíme corvira ani za rok. Vemte si lopatičku, kyblíček a běžte si hrát na píseček.

   Smazat
  7. 22:44 Tohoto viru se nezbavíme nikdy, vakcína také nebude. Rýmu máte také každý rok.

   Smazat
 19. Něvěřím žádným oficiálním číslům...s covidem 19 se hraje vysoká a nebezpečná hra a je nutno hledat a číst mezi řádky.....a taky zapnout vlastní intuici.....v minulém režimu jsme taky RP nevěřili a každý enormní tlak byl výstrahou.....něco důležitého se děje za světovou oponou....epidemiologové, zainteresovaní na vakcinačním průmyslu si hledí svého prospěchu.....Maďar Rastislav dle Wikipedie je předsedou koalice pro podporu očkování od r.2011 a člen dozorčí rady a.s. Avenier, firmy zabývající se provozováním centra očkování a cestovní medicíny. Tyto centra očkování jsou ve všech krajských a vybraných okresních městech......a Prymula, ten je údajně svázán s vakcinační firmou přes svoji dceru....věřím Mudr. Žaloudíkovi i panu Mudr. Jordánovi.....https://ac24.cz/en/-/cesky-lekar-mudr-jordan-vyzyva-kolegy-aby-prestaly-podporovat-lzi-o-covid-19?redirect=%2Fen%2F

  OdpovědětSmazat
 20. Skutečnost je s největší pravděpodobností mixem jak biologie tak politiky. Biologie vytvořila jakési podmínky a politika jich využívá.

  OdpovědětSmazat
 21. Jen zvyšte produktivitu práce, jak to rozhodnul Donald, je to jenom chřipka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měl jste to na jazyku.
   JE TO CHŘIPKA DONALDA TRUMPA - CDT2020. Jakmile prohraje volby, skončí to zázračně rychle.

   Smazat
 22. Před 100 lety Svět zasáhla Španělská chřipka, v současnosti je to Covid-19, to je ta mystická část ..

  Kdo chce vědět jaká bude ta reálná část, tak ať se podívá 100 let spátky jak epidemie postupně nastupuje a nakonec tvrdým zásahem mění Svět hloupých lidí ..

  Kecy lidí o epidemii a její znevažování a využívání ji nezajímají, dělá si jenom svojí práci ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17;02
   Další expert na virologii, mikrobiologii, epidemiologii a bakteriologii...

   Smazat
  2. 17.54 Jediný expert na to všechno si tady ty.

   Smazat
  3. 21:15
   Až po tobě, Prymulovo rouško😁

   Smazat
 23. Podceňovat tuto nemoc se nevyplácí, zvláště starším lidem. Psát, že je vše smyšlené, jen v zájmu elit, drahé vakcíny, čipování lidí a s tím spojeno zákaz papírových peněz a podobné nesmysly je totální stupidita. Jak se mohou dohodnout vlády jako USA, Německo, Rusko, Čína a stovka dalších, že je vše vymyšleno, podvod??? Nesmysl. Ve světě je nakaženo 17 milionu lidí, 800 tis. jich umřelo a několik pomatencu bude neustále tady ty čísla znevěrohodňovat!
  Rusko dnes oblbuje nějakou vakcínou, těch je dnes ve světě desítky. Zase jen Ruská propaganda, až něco takového bude funkční tak se velice rád omluvím!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se omluvte.

   Smazat
  2. 18:15
   A kolik jich ročně zemře na rakovinu střev, prostaty, mozku, prsů, slinivky, jater atd... na cukrovku, HIV, žloutenku a jiné bys nám ty experte neřek!!!!

   Smazat
  3. ....nikdo covid nepodceňuje, stejně tak nelze podceňovat ani žádnou jinou chřipku.. Vyvolávání strachu neustálým opakováním počtu nakažených covidem,ukázky z celého světa, každé zprávy začínají covidem a pořád to do nás buší covid, covid, covid........pane a strach zabíjí naprosto spolehlivě, obzvláště staré a osamocené lidi . Jak se asi cítí psychicky starý, nemocný senior v domově, když kolem něho najednou všichni začnou běhat nejen v rouškách, ale i ve skafandrech. Rodina nesmí starouška navštívit, aby ho nenakazila......a já se vás ptám, je to nařízení odpovídající počtu nemocných, počtu těžkých průběhu a počtu mrtvých??? Nevím proč by ti co nesdílí váš názor měli být pomatenci? Je vidět, že vůbec nechápete jak funguje řízení světa, zato věříte všem číslům, která vám někdo předhodí. Já váš pohled na svět respektuji, nemá smysl vám ho vyvracet, vy ale respektujte, že jsou i jinak smýšlející.....a s ruskou propagandou jste opravdu trefil kozla a ukázal se v plné kráse....jste úplně mimo.....

   Smazat
  4. Takzvané elity se dohodnou mnohem snáze, než obyčejní lidé. Protože je jich podstatně méně a mají v podstatě stejné cíle. A to především si udržet moc.
   Jak snadno se lze dohodnout, je vidět na příkladu třeba průměrně veliké vesnice, přes všechny rozdíly a nepřátelství mezi obyvateli jedné dané vesnice, na rozdíl už jen od okresu, natož krajů či dokonce na úrovni státu. Obyčejní lidé tak mají malou šanci se domluvit, ale politiků, kteří "určují tón" je docela málo, takže co jsme si to jsme si.

   Smazat
 24. Čtu světové statistiky úmrtí na Covid-19, a od chřipečkářů o tom, jak je nošení roušek škodlivé. Ale zatím nenacházím žádnou statistiku o počtu lidí, kteří umřeli na škodliviny z roušek. Že by se lidé nošením roušek v zamořeném prostředí naopak imunizovali? Těším se, jak to ti chřipečkáři statistikami napraví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18;49
   Vem si roušku,vlezl si na sluníčko a měj ji na sobě celý den..večer napiš, Všeználku

   Smazat
  2. 19:06
   A kolik, a s jakými následky to dělá tak, jak tvrdíš? Nevykrucuj se chřipečkáři, a tu statistiku prosím. A nepodvádět.

   Smazat
  3. 19.06 Japonec kýchne nebo zakašle a okamžitě si bere roušku. Když ta rouška podle některých zde nepomáhá, tak proč to pořád po staletí tam nosí? Že na to ještě nepřišli. Viděl by jste, jak se v nich třeba takoví japonští zedníci v teple potí. Japonci jsou k sobě ohleduplnější a odmítači roušek tam neexistují.

   Smazat
  4. .....nošení roušek není až tak docela neškodné, jak se nám snažíte namluvit....na statistiky se vykašlete, protože i ten strach vás může spolehlivě zabít. Testování roušek už proběho https://www.infovojna.sk/article/video-testovani-rousek-jejich-noseni-vede-k-toxickym-hladinam-co2
   Můžete tomu věřit, ale nemusíte. Kde máte napsáno, že světové statistiky nejsou cinknuté??? Nakonec kde máme jistotu, že i ty testy nejsou cinknuté??? Smrdí to všechno pekelně a o zdraví lidí na planetě jde až na posledním místě.....

   Smazat
  5. 20;19
   Sedni na sluníčko, na celej den si vem roušku na hubu a tak to praktikuj celý týden ty chřipková potřebo roušky!!!!! Žádný statistiky zapotřebí nebudou, NAKAZÍŠ TOTIŽ SÁM SEBE!!!!!

   Smazat
  6. Anonym 18.49
   Testování roušek, račte se seznámit s blahodárným účinkem roušek na vaše zdraví......https://www.infovojna.sk/article/video-testovani-rousek-jejich-noseni-vede-k-toxickym-hladinam-co2

   Smazat
  7. Japonci jsou k sobě tak ohleduplní že vymírají. Všeho moc škodí a to není nic nového pod sluncem. Když si na sobě necháte přemnožit blechy, také zemřete. Ale vlastně na co?

   Smazat
 25. https://news.ki.se/immunity-to-covid-19-is-probably-higher-than-tests-have-shown Píše se zde, že imunita na Covid 19 je především na úrovni T-buněk. Ta se v protilátkách neprojevuje. Slizniční imunitu takto nikdo zatím neotestoval, protože to nikdo zatím neumí. Klidně už může být podstatná část populace promořena. V medicíně neexistuje vyšší autorita než Karolinský institut ve Stockholmu.

  Vakcína vůbec nemusí fungovat. I po skutečné infekci protilátky do měsíce vymizí - pokud je vůbec člověk vytvoří - a dá se čekat, že rychle vytvořená vakcína bude mnohem méně imunizovat pokud vůbec. Třeba současná vakcína proti černému kašli je spíše nefunkční. Slizniční imunita nebude injekčně podávanou vakcínou vůbec ovlivněna.

  Tyto dva poznatky vysvětlují proč máme minimum těžkých průběhů ale mnoho "nových" případů. Řada lidí se už s Covidem 19 setkala ale trvá jim nějakých 5 dní než jej úplně vyhubí ve svých sliznicích. Takže když setkají s člověkem nakaženým Covid 19 a se rychle otestují, jsou i "buněčně imunní" lidé zachyceni jako aktivní.

  Už vůbec nesmyslné je, že máme průběžně přes 200 nakažených a jen jednotky uzdravených. Po takové dlouhé době testování by počet uzdravených měl odpovídat počtu nakažených. Jinými slovy, pokud máme průměr 200 nakažených denně, měli bychom při 14 denní karanténě mít něco přes 2800 nakažených, vždy 200 přibude a 200 ubude. To odpovídá například situaci v Rakousku, kde mají desetidenní karanténu, průměrně méně než 150 nakažených a 1381 aktivních případů. Neschopnost statistiky vyřazovat případy, u nichž skončila karanténa, spolu se zbytečně dlouhou karanténou, z nás dělá nemocnici Evropy. Odkazy https://info.gesundheitsministerium.at/ a https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard_Epidem.html?l=de

  Tento článek prohlašuji za další panikářský výplod člověka, který věci nerozumí a neumí si vyhledat zdroje. Omlouvám se, ale musím to tak říci.

  Dalibor Štys

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s vámi.
   Perun

   Smazat
  2. Jenom odborníci zabývající se viry v biologických laboratořích vědí co zkoumají, a co vyvíjejí. Všechno ostatní jsou jenom dohady.

   Smazat
  3. 18.51 pane Štýsi
   Sars2 vir nenapadá jenom sliznice nosu a nosahltanu, sliznice někdy ignoruje a napadá hlavně plíce a další orgány, dostává se tak do krve atd, slizniční imunita nic neřeší ..
   Takže váš pohled co se týká sliznic trochu odpovídá, ale je neúplný, proto vaše následující úvaha o nemocných a vyléčených je špatná ..

   Abyste věci rozuměl, musíte přistupovat k problematice nemoci Covid19 komplexněji a nedělat unáhlené závěry ..
   Dostupných zdrojů je mnoho, ale většinou na ho*no ..

   Smazat
  4. Máte pravdu. Kdyby si docenti a ti s náhubkem dali práci, mohli by si z roku 2018 vyhledat třeba takovéto zprávy:
   Chřipkou se nakaziy dvě třetiny očkovaných proti chřipce. Očkování nefunguje. Vyskytly se dva velmi odolné kmeny chřipky současně. Umírají lidé s cukrovkou, vyšším tlakem, obézní (jako ten taxikář) a kuřáci.
   Nikdo se neděsil, roušky nenosil.
   Stačí chřipku trochu upravit a trapně přejmenovat. Koronavirusů je tu už dávno plno. Jen si toho někteří nevšimli. Zřejmě ani docenti.

   Smazat
  5. Ad 18:51 Já těm virologům a imunologům vyvíjím mikroskopické techniky. Takže vím celkem průřezově co dělají a co je v současnosti technický problém.

   K selhání plic přispívá autoimunitní reakce. Kdykoliv přejde virová infekce do plic, bývá to velký problém s trvalými následky, to bylo i před Covidem.

   Ovšem u nás málokdo umírá a už vůbec ne na selhání plic. Loňskou zimu dokonce umřelo o 2200 lidí méně než v roce 2018, například. Možná proto, že víc lidí s respiračními problémy přišlo k lékaři ....

   Dalibor Štys

   Smazat
  6. Zdá se mi, že i odborníci si protiřečí, proto nezlobte se na prostý lid když buď ničemu nevěří, nebo věří všemu.

   Smazat
 26. Kvidoví žabaři! Uvařili to moc silný a teď si se svým "výrobkem" neví rady. Moc se mi líbí ty řeči o vyléčených. Lék na to nemají, když, tak jen pár šarží pro zazobance, vakcína zatím není, ale už se ví kolik se za ní bude platit... Je to na zvracení. Tak gigantickou akci na ovládnutí ldstva vymyslel nějaký šílenec. A povedlo se :-(( !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ....oni moc dobře ví, co jim ten wuhanský netopýr uvařil.....dávkují nám to po kapkách, už si nemohou dovolit stejné fiasko jako s prasečí a ptačí chřipkou. Ještě nás čeká hodně perných chvilek, my se tady budeme hádat a jak se říká, když se dva perou, třetí se směje....

   Smazat
 27. Ať mi někdo ukáže ten virus. Když ho nemohou najít a předložit k "nakouknutí", podle několika zahraničních zdrojů, v laboratořích po celém světě, tak jak na něj mohou najít vakcínu? Jako "vakcínu"?
  Aha. Stačí oslovit toho úplně prvního v diskusi. Ten ho zcela určitě má.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:32
   Zažádejte o exkurzi v laboratořích, třeba vám ho ukážou.

   Smazat
  2. 20:57
   Joooo a ve který?!

   Smazat
  3. V té, která nemá existovat. Zeptejme se na to Gatese.

   Smazat
 28. Občas si uložím některý článek pomocí funkce Tisk po kliknutí na vybraný text jako PDF do samostatné složky. Dnes udělám výjimku a uložím si jen - ať se pan Valenčík nezlobí i když tohle asi nebude číst - jen a pouze diskusi. Nejspíš až zítra, po "ukončení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste ale 20:34 šikula s tím ukládáním souborů pomocí funkce Tisk po .... Nemohl byste onen svůj způsob archivace či co to pášete, nějak víc přiblížit?

   Smazat
  2. Musím uvést, že používám velmi dlouho prohlížeč Opera. Jak to funguje jinde nevím.
   Najedete ukazatelem myši na text, zmáčknete a držíte levé tlačítko a jedete po řádce, u mne se objevuje modrá plocha výběru, která určuje vybraný text (když vám tam v tom výběru chybí písmenko na začátku či na konci, tak bude chybět i v uloženém souboru, pokud vyberete obrázky, tak se ve výběru a uložení objeví rovněž, ovšem podle konfigurace webových stránek, ale mně jde o text). Pustíte levé tlačítko ale nic jiného nemačkáte(!), jste stále na modrém vybraném textu a zmáčknete teď pravé tlačítko myši. Objeví se možnosti práce s vybraným textem. Pustíte pravé tlačítko a najedete ukazatelem myši na vybranou možnost, v tomto případě text:
   Tisk ...
   Na ten kliknete, počkáte chviličku, objeví se vybraný text na levé straně a na pravé jsou volby. Nejprve musí program zpracovat webový text, který jste vybrali, někdy to může trvat i dost dlouho, pokud je toho všeho hodně). Tam si vyberete možnosti, které potřebujete nebo chcete.
   Pak kliknete na tlačítko:
   Uložit
   Objeví se průzkumník a vy si vyberete, do které složky chcete vybranou informaci uložit. Což si můžete předem připravit a nebo až zde vytvořit novou složku.
   Stisknete: Uložit, a text je ve složce a vše, co jste dosud měli na obrazovce "zmizí", kromě původní stránky.
   Vypadá to složitě, ale je to pohodlné a rychlé. Některé stránky nabízí toto uložení přímo u svých jednotlivých článků, stačí hledat symbol - Print.

   Smazat
  3. Pro 11:41 - s poděkováním od 23:34

   Smazat
 29. noviczech
  ...za režimu měl každý díl nábytku i židle, zkrátka vše v podniku Identifikační číslo. Proč máme kvůli covidu dodržovat 1,5 metru odstup? Tři měsíce nikam z domu neberu mobil a když, tak ho vypnu! Aplikace wetter.com mi sama od sebe zapnula bluetooth, tak jsem ji odstranil a před třemi týdny se mi sama od sebe zapnula ve whatsapp vnitřní kamera a nešlo vystoupit z aplikace, musel jsem mobil vypnout. Můj názor je, každý z nás má mobil, je sledovaný, celý svět, dnes žádný problém, každý mobil má své identifikační číslo! Problém by byl po právní stránce, kdyby nebyl covid19, ale korona virus, jak mi sdělil lékař, existuje od roku 1914. Takže žádný zkrachovalý podnikatel nemůže dát vlády k soudu, protože korona virus existuje.No a kdyby jo nic nebylo a lidstvo nemarodilo, tak se mezi ně něco hodí, nějaký opravdový zabiják. Tento svět i politici, jsou nemocní, ale mají covida v mozcích a na jazyku jedovatého hada, toto je můj názor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. noviczech 20:53, některým lidem není radno cokoli vysvětlovat, protože je to vede k ještě větší zmatenosti. Koronaviry existují od nepaměti. Lidé si tak, jak postupně poznávají přírodu třídí a pojmenovávají poznané systematicky, aby si, když mezi sebou komunikují, vzájemně rozuměli. Rozumím sdělení onoho lékaře tak, že virus Španělské chřipky z konce První světové války náleží do množiny koronavirů, což ale vůbec neznamená, že je totožný s virem SARS-CoV-2, vyvolávajícím onemocnění Covid 19.

   Smazat
 30. Někteří diskutující si asi neuvědomují, že se můžou stát jedním z těch pětatřicátých až čtyřicátých v dlouhé řadě, kteří doposud na nemoc Covid19 v ČR zemřeli na virovou pneumonii (virový zápal plic) nebo selhání jiných orgánů ..
  V jiných zemích, kde není šíření Sars2 viru pod kontrolou, je ta statistika ještě horší ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Až na to, že zápal plic ( zánět plic) má už desítky let stále stejné příznaky i důvod vzniku. Stačí zánět zubní okostice - a může z toho být i zápal plic nebo zápal mozkových blan. A tradičně zápal plic dostanou nemocniční "ležáci" přes veškerou péči. Protože nedýchají tak, jak jejich organizmus, tedy i jejich plíce potřebují. Kdysi umírali stovky lidí na tuberu, tyfus, úplavici,žloutenku -jenom nechápu, proč se zrovna kolem covidu, a zrovna teď, když svět se řítí do ekonomické krize, dělá takové čoromoro. Ale každá pohroma, pramenící z korupce,rozkrádání, podvodů a lichvy, končící zmarem a krizí - musí mít svého viníka - teď to bude covid.

   Smazat
 31. Je úžasné, kolik tu máme doktorů, skoro jako u našich zastupitelů. Jediná relevantní diskuse by byla jak a proč utekl vir z laboratoří a kým byl "vypuštěn", pokud je tedy umělého původu což nevylučuji. To by bylo ovšem zlé, je nová doba, nové možnosti, jen ten vítr si vane jak chce. Občas za I.světové šprýmařil s yperitem.

  Před časem jsem psal, že 1% má hodně nevydělávajících papírků, proto je potřeba zadlužit státy také z humanitárních důvodů a k pokoře. Když to nevyjde, připraví "na nebe vzetí". Co s těmi papírky nahoře budou dělat nevím ale prý jejich bůh má rád zlato.

  OdpovědětSmazat
 32. Já jsem roznášel chřipku o sto péro, každý rok ve stejnou dobu, kdy ji mám - březen - duben - když naše ušlechtilá vláda, která teď neví co dělat, aby všechny lidi ochránila, zastavila vyplácení nemocenských dávek první tři dny nemoci (kromě poslanců, vlivných osob, politiků a dalších vyjímečných lidí) -a nebyl jsem sám. Roznášeli jsme to všichni, v MHD a vlastně všude to kašlalo, smrkalo, chrchlalo - a vládě to bylo úplně fuk! Starší lidi každý rok zemřeli na chřipku. Nevím, čím se covid odlišuje, když příznaky jsou úplně stejné, ale asi včera byl na americkočeských novinkách článek o množství lidí, kteří mají covid, a jsou úplně bez příznaků. Tak nevim -jsem blbej já, nebo jsou blbí ty nadlidi nad námi všemi, nebo je blbej celej svět - ale moji prarodiče ani rodiče neřešili NIKDY NIC TAKOVÉHO. Asi nějaký duch, se nad zemí vznáší a roznáší covid. Už jsme měli kraví chřipku, a spálena byla celá stáda krav - tisíce krav! Cena hovězího masa se vyšplhala na čtyřnásobek -dnes už se gulášek levně nepořídí. Ale najednou o tom ani vidu, ani slechu - pak jsme měli světovou ptačí chřipku - vypáleny chovy drůbeže po celém světě - statisíce kusů drůbeže, a jedno vejce za deset korun - a od té doby taky už nikdy nic, pak prasečí chřipku - totéž - vždy po vybití zvířat, a zničení chovatelů, najedou ta nemoc zmizí jak pára nad hrncem. Asi bude třeba vybít miliony lidí, aby covid zmizel? Možná se na to tam za mořem už chystají, ale zatím se to tutlá? Potřebují se totiž zbavit obrovského množství svých socek, jichž musejí živit miliony a už to prý pracháči neutáhnou. Covid se tudíž náramně hodí, jenom se musí kolem toho hrát nějaké to divadýlko. Jinak to nevidím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:35
   Parádně zhodnoceno, díky

   Smazat
  2. ....pane, vy jste trefil hřebík na hlavičku....nemoc šílených krav, pak ptačí chřipka, prasečí chřipka, africký mor prasat....odskákali to krávy, prasata, drůběž a teď že bychom byli na řadě my?????......no, když si přečtu následující článek, tak na tom možná něco bude....https://www.arfa.cz/prodano-vakcina-proti-koronaviru-pro-kazdeho-obcana-evropske-unie-ale-zadna-odpovednost-za-vedlejsi-ucinky-400-miliard-co-kdyz-dostanu-obrnu-kde-je-dukaz-o-existenci-pandemie/#.Xy8Vp-oueUk

   Smazat
  3. A právě to vypalování stád, hejn vede k nárůstu globálního oteplování politických horeček lidského naddruhu Homo idiocius politicus.

   Smazat
  4. 22:35 připojuji se: Parádně zhodnoceno.

   Smazat
 33. COVID19 má ideální sport. A tím je sportovní šerm.

  Máte pohyb.
  Jste v maskách.
  Máte rukavice.
  Kdo se přiblíží na vzdálenost menší než 1,5 metru, může být "proboden" kordem.

  OdpovědětSmazat
 34. Nakonec ani nejde o to, kdo se nakazí a kdo ne. Ten náhubek rozděluje lidi ještě líp, než nějaká LGBT a jejich Pride s holými zadky. Nakonec bude válka náhubkářů proti těm bez. Náhubkáři jsou už teď víc agresivní a hrubá síla obvykle vítězí. Asi vyhrajou a náhubek dostane i Svatý Václav. A kůň taky.

  OdpovědětSmazat
 35. Arfa.cz cituji jen část -- Prodáno! Vakcína proti coronaviru pro každého občana EU, ale žádná odpovědnost za vedlejší účinky. 400 miliard! "Co když dostanu obrnu?" Kde je důkaz o existenci pandemie. Firma Astra Zeneca napojená na Billa Gatese neponese žádnou odpovědnost za vedlejší účinky vakcíny. ....Média natahují iluzi. Odpudivá úloha médií nyní spočívá ve vytváření iluze epidemie, označování ohnisek, zveřejňování počtu nakažených. Vše směřuje k podzimu, kdy se křivka chřipky zvedne a s ní i počet onemocnění covid 19. Tehdy nastane čas na "příchod spasitele", tedy vakcíny........AstraZeneca miliardy, ale žádná zodpovědnost....celý článek na arfa.cz

  OdpovědětSmazat
 36. Všechno co si myslí lidé o Covid19 je relativní, až na ten Sars-CoV2, který je reálný, ale zatím dává lidem na Severu šanci změnit svoje chování ....
  Teď má práci na Jihu, kde je "zimní období" a podle dostupných zpráv tam začíná velký problém ..
  Až se vrátí v uvedeném pro něj příhodném ročním období k nám na Sever, bude to stejné ..

  OdpovědětSmazat
 37. Nestačím se smát. Ne že bych podceňoval riziko viru, ale ten kdo skutečně něco ví o skutečném způsobu přenosu virů a bakterií mezi lidmi, ví, že takto se neochráníme ani náhodou. Ba i ty roušky nechrání přece nositele, ale chrání okolí od nás! Takže, když vidím, že jsem ve vystrašené společnosti, roušku si klidně nasadím a pak ji zase sundám. Nechci u někoho zbytečně provokovat tu nejhorší stránku této nemoci, to je strach. Smrtící strach.
  Aby jste se mohli doopravdy ochránit před jakýmkoliv virem či jakoukoliv bakterií, je totiž nutno zachovávat zcela jiné postupy a hlavně mít jinou ochranu, ale to je nemožné, protože nevyrobíte deset milionů dokonalých ochranných obleků, natož pak miliardy a ještě náhradní, a nebudete pokaždé, když jen pootevřete okno, pohladíte kočku, psa, či kolem vás blízko proletí pták, projede auto důkladně všechno dezinfikovat u sebe doma a sebe sama. Stejně byste museli postupovat i s "typickými" "bioodpadky" z domácnosti a dělají tohle poslední ti ustrašení? Ne!
  Chováme se jako celek tak, jako se chovali za morových epidemií, totiž utíkali a nechápali, že tím útěkem jen nemoc roznáší dál. Zatloukali okna a dveře nakažených a spalovali je a přitom klidně kradli majetek nemocných "označený" morem.
  Já virus nepopírám, jen říkám, že všechno je zase opět jednou jinak, než se nám má zdát.
  Tohle je virus na dokonalou zavolanou, virus obchodní války s Čínou - a stejně klidně dál nakupují lidé čínské zboží aniž to často vůbec tuší ve své nadutosti - a virus politický protidonaldovský, protiruský. Je to virus finanční krize, který jim má umožnit dál žít po staru. Jen těch koryt bude zřejmě méně. Ale zato výnosnějších.
  Jen bych s přál, aby "ti naši" politici si museli vzít ruskou vakcínu, oni si ji zřejmě vezmou, bude-li nejlepší, ale nám ji stejně i v tom případě upřou jako nos mezi očima. Aby ti politici, tak "milovaní lidem" dostali psotník, ekzémy, psychické poruchy a vyrážky ve spojení s pojmem ruský. Moc jim stejně nechybí. Nic jiného by si stejně nezasloužili než pobyt v Bohnicích nebo Kateřinkách. Stejně jako jejich obhájci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12;48
   Další normální komentář, který stál za přečtení.
   Děkuji Vám 👍

   Smazat
 38. Primární příčina všech těchto problémů s novými nemocemi je přemnoženost živoč.druhu Homo sapiens sapiens a jeho následná degenerace!Jsme na odpis přátelé,stejně tak,jako zanikly statisíce druhů za 3,5 miliardy trvání života na této modré planetě.Ostatně degenerace duševní je vidět každý den v tzv."Česku",pustíte-li si v na TV kanály ČT!! Prostě-ona si s náma příroda poradí! VH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechno má vzestup a pád. Podle prof. Bárty jsme už pátá civilizace. Vždy se jich pár zachrání a o to jde.

   Smazat
  2. Je vidět, že se dobrovolně chystáme k vlastní likvidaci. Část lidstva se cítí víc ohrožena rouškami než corvirem a proto doporučuji urychleme to, přestaňme si mýt ruce, zahoďme mýdlo, pořádejme maxiparty se zpěvy a tanci nejlépe v uzavřených prostorách. Jen si neříkejme homo sapiens.

   Smazat
 39. Nevím, jak na to přišel profesor Bárta. Ale podle jiných zdrojů se první lidé objevili na Zemi už před mnoha stamiliony let. Takže je klidně možné, že ta naše civilizace je už šestá. Buddha k tomu říká, že život na této planetě lidskému rodu nesvědčí.
  Paleoantropolog Aleksandr Bělov mluví z pozice vědce razícího involuční teorii o - инфернальнoй вoрoнке Земли. A k BLM dodává - poklekání před černochy povede k urychlení degradace lidstva.

  OdpovědětSmazat
 40. Jedna z teorií je, že naše pramáti byla z Afriky,
  ale nenechte cloumati svým majestátem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.