Reklama

pondělí 3. srpna 2020

Čtyři mýty o globalizaci

Petr Robejšek
3. 8. 2020  Aktualne

Píši o globalizaci hodně dlouho a patřím k těm, kteří dříve než ostatní rozeznali její úskalí i blížící se konec. Popsal jsem to ve dvou zásadních esejích, které vyšly v roce 2008 a 2009 ve Švýcarsku a posléze i česky v Dnes. V následujícím textu ukazuji, jaký podíl na škodlivosti globalizace nesou sociální vědy a dokládám to na čtyřech tézích, rozšiřovaných vědci a publicisty.

První a druhá globalizace


Britský historik Niall Fergusson připomněl, že globalizace není nic nového. Zhruba před sto lety existovala podobná situace jako dnes. Na přelomu 19. a 20. století se dlouhodobě zvyšoval objem světového obchodu, propojovaly se trhy, rostla pohyblivost kapitálu a zboží, bankovnictví bylo minimálně regulované, inflace nízká a trhy se dynamicky rozvíjely. Součástí tohoto živelného vývoje bylo oslabování starých mocností a rozmach nových. Toto přerozdělování moci vyvolalo první světovou válku, která globalizaci ukončila.

Po válce přišla deglobalizace. Trhy se oddělovaly, ceny rostly a spotřeba klesala. Nejvýznamnější státy zažívaly krizi a smýkal jimy názorový zmatek, který vedl k ruské revoluci a k občanské válce v Číně. K uklidnění došlo až po druhé světové válce.

Naučili jsme se říkat, že se dějiny neopakují a něco na tom bude. Ale přesto. Současná situace je velmi podobná té před sto lety. Po pádu "železné opony" nic nebránilo druhé, také zeměpisně viděno opravdu „globální“ globalizaci. A stejně jako před sto lety v ní nešlo jen o hospodářství. Po zániku komunizmu zůstalo ideologické vakuum, které volalo po novém uspořádání světa. Toto volání nadšeně poslechly (nezájmem společnosti frustrované) sociální vědy. Mojí kolegové sice nedokázali předpovědět zánik komunizmu, ale když k jejich překvapení nastal, tak skočili po šanci dirigovat události stejně chtivě, jako v epidemii korony virologové.

Je ještě brzy tvrdit, že virologové koronu přecenili, ale za to víme s naprostou jistotou, že při porozumění globalizace na celé čáře selhala politologie, sociologie a ostatní sociální vědy. A to je naše dnešní téma.


Hypnotické omyly


Již jsme si řekli, že přelomová doba po zániku komunizmu volala po myšlení "ve velkém". Politologové a ekonomové toto volání poslechli a hned si sebevědomě připsali schopnost sociálního inženýrství. Ale místo použitelných rad, jak stabilizovat vývoj v druhé globalizaci začali plodit myšlenky, jejichž ničivost je srovnatelná s ideologiemi ruských a čínských komunistů na konci první globalizace, před sto lety.

Sociální vědci přestali, až na čestné výjimky, popisovat skutečnost a vklouzli do role politických aktivistů, vydávajících svá přání za vědecké poznatky, s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví. K ruce jim přeochotně šla mainstreamová média, která žijí z toho, že lidem prodávají možnost pohoršovat se.

Obě skupiny splynuly do jedné bojůvky šamanů, která chce přičarovat svá přání. A skutečně. Chytlavé a sugestivně prodávané myšlenky začaly ovlivňovat tu část společnosti, která se o politiku trvale, ale jen povrchně zajímá. Tito pěšáci moci se poznají podle toho, že nemají ani chuť ani schopnosti zkoumat pravdivost tvrzení. A proto snadno podlehnou hypnotickému vlivu líbivých myšlenek a zařadí se do chóru snobských přitakávačů mainstreamovým názorům.

Většinu společnosti tyto procesy nezajímaly a znepokojily ji až tehdy, když vedly k politickým rozhodnutím. Z omylů a pošetilostí sociálních vědců se najednou staly zákony nebo zahraničně-politické priority. Z ničeho nic ovládly scénu myšlenky, kterou jsou svou ničivostí srovnatelné s ideologiemi ruských a čínských komunistů na konci první globalizace před sto lety. Sociálně-vědní mýty o druhé globalizaci vyvolaly dodneška trvající názorový chaos v politice a v ekonomice. Věnujme pozornost čtyřem z nich.

Demokracie a kapitalismus ovládnou svět

Nejznámější přehmat sociálních věd posledních let je Fukuyamovo hypnotické tvrzení o
"konci dějin a nadcházející éře politického, kulturního a sociálního pozápadnění světa". V závětří tohoto přelomového bludu se až do nedávna vezl celý peleton vědců a publicistů, kteří chrlili variace na toto téma. Potvrdili tak známou stádnost intelektuálů a způsobili nesmírné politické a hospodářské škody.

Z lepkavé kaše nabubřelých slov Fukuyamova proroctví o konečném vítězství Západu trčí dva zvláště zcestné bludy:

První z nich je tvrzení, že kapitalismus si vynucuje demokracii, protože pro jeho provoz je nezbytná politická svoboda. Tato údajná provázanost kapitalismu a demokracie byla líčena jako "přírodní zákon". A důsledek? Jistota, že kapitalismus funguje jenom ve svobodné společnosti "oprávnila" víru politiků a podnikatelů v to, že se kapitalistická Čína musí nevyhnutelné demokratizovat a zahraničně-politicky umírňovat.

A proto západní vlády po léta nečině přihlížely tomu, jak Pekin manipuluje kurs své měny a kopíruje západní patenty. Standardní útěcha zněla: "Však ono se to časem nutně změní a mezitím se dá hodně vydělat."

Druhý sugestivní omyl odvozený od Fukuyamovy faty morgány bylo očekávání, že se západní hodnoty globálně rozšíří, protože jsou bezkonkurenčně nejlepší základ pro lidské soužití. Zatímco víra v údajnou neoddělitelnost kapitalismu a demokracie opravňovala politickou nečinnost tak tato, stejně pošetilá myšlenka, vedla naopak k akcionismu. Publicisté, kterým asistovali politizující umělci morálně vydírali společnost, aby nevyhnutelné rozšiřování západních hodnot urychlila násilím, pomocí tzv. "humanitárních intervencí".

Osudové následky mělo toto samosplnitelné proroctví v arabském světě.Do Fukuyamova "konce dějin" zdánlivě logicky zapadalo také "arabské jaro" roku 2010. A tak byla pod tlakem patetického tlachání francouzských salonních filozofů typu Bernarda Lévyho a jejich žurnalistických sekundantů uskutečněna humanitární intervence v severní Africe.

No a jak obojí dopadlo? V prvním případě přihlížel Západ -hamižností zamlženým zrakem - jak v Číně vzniká nedemokratický kapitalismus, který je ekonomicky a tím i mocensko-politicky výkonnější než demokratický kapitalismus v západních zemích. A dnes to došlo tak daleko, že západní vlády kopírují pozvolna, ale nesporně čínskou represivní politiku, kupř.: cenzuru internetu omezující svobodu slova a elektronickou kontrola občanů. To je pravý opak Fukuyamova přeludu, protože dochází k vývozu čínského modelu kapitalismu na Západ a ne naopak.

A co nadějné "arabské jaro"? Dnes už chápe i ten nejpřestudovanější prosťáček, že vnucovat vzpomínky na "pražské jaro" byla v případě civilizačního okruhu, který je ještě v době kamenné, zcela groteskní nadsázka. A i zde zažíváme pravý opak Fukuyamovy halucinace o globálním vývozu demokracie. Západní země dnes podklesávají pod dusivým tlakem barbarských hodnot, které si přivážejí statisíce hospodářských migrantů z III. světa.

Intelektuální pokoření sociálních vědců a publicistů snad ani nemohlo být větší. Oblouk jejich sebejistoty se nejprve s Fukuyamou vzepnul k triumfální vizi konečného vítězství západního modelu v dějinách lidstva, aby se vzápětí prolomil, jak pod vahou vyšší výkonnosti čínského potlačovatelského kapitalismu, tak strachem z toho, že se kvůli invazi z barbarských kultur, nepodaří ony údajně "nadřazené a globálně platné západní hodnoty" zachránit ani tam, kde vznikly.


Lidstvo potřebuje nadnárodní vládnutí


Druhý příklad šamanismu sociálních věd je snaha důkladně argumentačně vyztužit poučku "think big", tedy přispět k tomu, aby se prosadilo velkoprostorové myšlení, jednání a hlavně vládnutí.

Proč mají politici a podnikatelé takovou zálibu ve velkých prostorech (ať geografických nebo časových) je zřejmé. Mají z toho tři výhody:

- Velký hráč se snáze prosazuje,
- levněji dosahuje své cíle a
- spíše se vyhne postihu za své chyby.


Koncentrace moci je tedy výhodná pro vládnoucí, ale tím i převážně nevýhodná pro ty, kteří jim podléhají, tedy zbytek společnosti. Ale jak to, že většina sociálních vědců, tak pyšných na svou levicovost, přesto neustále lobuje za výhody velikosti?

Jejich hlavní argument vypadá asi takto: "Problémy dneška nemají jednoduchá řešení. A velké problémy mohou řešit jen velké (nejlépe nadnárodní) organizace".

Konkrétní příklady všichni znáte:

-Migrace se prý nedá vyřešit zavřením hranic, ale pouze hospodářským rozvojem Afriky a Orientu.
-Klima je celosvětový problém a když proti němu některé státy nedělají dost, tak to musíme dorovnat my.
-Západní země nesou odpovědnost za celý svět a jsou morálně povinné starat se o problémy jiných.
-Národní státy jsou prý egoistické a bezmocné zároveň, atd. atd.

Na těchto příkladech dobře vidíme, to co jsem již zmínil. Sociální vědci a jejich mediální spojenci nejsou nestranní, ale vydávají svá přání za vědecké poznatky, s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví. Stát jim totiž ve skutečnosti vůbec nevadí. Ale nechtějí stát národní, nýbrž nadnárodní. S jeho pomocí by totiž mohli obejít demokratickou volbu a tím i brzdu jejich svévolnosti a prosadit proti vůli a na úkor většiny své představy a přání. A přesně to se děje v Evropské unii.

Objektivně viděno je argumentace lobistů globálního vládnutí snadno napadnutelná. Její zastánci totiž neberou na vědomí nevýhody velkých organizací. A přitom se stačí zeptat, co se stane, když řešení společně hledá hodně aktérů:

1. roste počet těch, kteří mají rozdílné zájmy a
2 řešení je proto buď bezzubé, protože musí vyhovovat všem anebo se
3. prosadí jen ti nejsilnější na úkor slabších.
4. To jsou extrémně nepříznivé předpoklady pro účelnost a účinnost rozhodnutí, ale
5. ideální předpoklady pro vznik diktatury.

Navíc zastánci mantry "velké problémy vyřeší jen velká organizace" neberou na vědomí, že stát je ve skutečnosti mnohem akceschopnější než nadnárodní organizace. Zkušenost s finanční krizí, uprchlickou vlnou a epidemii ukazují, že národní stát je oproti nadnárodním celkům výkonnější aktér. Je totiž schopen jednat rychle a jeho vláda musí přihlížet ke konkrétním potřebám vlastních voličů.

A už vůbec není pravda, že státy jsou bezmocné. Když vláda chce, tak je stát mocnější než ta nejmocnější firma, a to ze tří důvodů: Jenom on může zákony zároveň vydávat, prosazovat a porušovat. Dokladem toho je třeba tzv. "Energiewende" v Německu. Po té co Merkelová ze dne na den rozhodla, že její smlouvy s energetickými koncerny ohledně jádra neplatí, tak atomové elektrárny prostě vyvlastnila.

Samosplnitelné proroctví o globálním vládnutím je tedy neuskutečnitelné, ale pokusy o to, přinesly neuvěřitelné a dosud většinou lidí nerozpoznané škody.

Globalizace vytváří světovou multikulturní civilizaci


Hodně zahanbující selhání intelektuálních elit je třetí mýtus o srůstání civilizací v tzv. multikulturalismus: Pod ochranným deštníkem západních hodnot se prý lidstvo sjednotí do tolerantní a inovativní globální společnosti. Zahanbující je tento třetí mýtus proto, že se týká soužití lidí ve společnosti a tomu by měli nejlépe rozumět právě sociální vědci.

Tato samosplnitelná halucinace o globálním multikulturalismu leží intelektuálům velmi na srdci, protože je v souladu s jejich životním stylem. Globalizaci si představují jako možnost potkat za každým rohem nějakého zajímavého cizince. S ním si procvičí angličtinu, vysmějí se hlupákům, kteří věří, že se člověk má dívat na svět z domova a dohodnou se na projektu týkajícího se něčeho "really amazing", jako třeba role afrického folklóru pro LGBT-, pardon mezitím již pro LGBTQ - komunitu. A samozřejmě, že aspoň jeden z nich zná spřízněnou duši ve státní organizaci, která jim jejich zlomový projekt zafinancuje.

Multikulturní společnost bývá popisována jako mírové soužití různých kultur v atmosféře harmonie, tolerance, vzájemné inspirace a kreativity. No, úplně doslova to nevyšlo, že ano. Globalizace probíhá již minimálně tři dekády, ale místo vzkvétající multikulturní společnosti vznikla jen tenounká skořápka povrchních podobností v životního stylu a to ještě převážně v metropolích. Jejími symboly je vnější i vnitřní uniformnost s vybranou nedbalostí oblečených bytostí, bloudících s hlavami skloněnými nad Smartphony od meetingu k eventu.

Místo internacionální kultury se globálně prosazuje zábavní produkce amerického typu pro nižší třídy a promyšlené pošetilosti z amerických univerzit pro "náročnější vkus" městských snobů. Zároveň do pokrokovostí nasáklých západních metropolí nepřibývají exotičtí myslitelé a umělci ze III. světa, ale zato statisíce nekvalifikovaných nezaměstnaných odtamtud. A ti sdílejí s původními obyvateli Evropy ještě tak nejvýše elektrické koloběžky. O sdílení západních hodnot nechtějí ani slyšet. A když slyší, tak nechápou, o čem je řeč.

Takže přímo v centrech globalizovaného myšlení se ukazuje, jak absurdní byla a je multikulturní chiméra. Vybásněná barvitost multikulturalismu vypadá tak, že se přecitlivělí pokrokáři, kteří se osypou již z té úplně nejmenší mikro agrese, setkávají s chasníky, kteří i drobné roztržky řeší nožem, žení se s nezletilými dívkami a trvají na jejich obřízkách.

V baštách politické korektnosti si místo kultivovaných "diskurzů" podle vytříbených "narativů" přistěhovalci vyřizují krevní mstu a kmenové války. Změkčilí a ze strachu tolerantní evropští měšťáci se musí zžít s násilnickými paralelními společnostmi. Který z obou hodnotových systémů se asi prosadí?


Globalizace přinese vyrovnání ekonomických rozdílů


A konečně poslední příklad nefungujícího zaříkadla, kterým se sociální vědy snažily obhájit globalizaci zní asi takto: Globalizace vede k vyrovnávání ekonomických rozdílů na zeměkouli. Díky ní stoupne životní úroveň ve III. světě a vzniknou tam stabilní politické systémy.

To je ale další, v pořadí čtvrtý, omyl. Pozitivními předsudky a politickou korektností zatemněné mozky nechápou, že globalizace je především ekonomický proces a proto jí nelze chápat jako win-win situaci. Hospodářské kooperace totiž vždy tíhnou k zero-sum, tedy do vztahu, ve kterém to, co jeden vyhraje, prohraje druhý. Tato tendence je tím silnější, čím více různých aktérů je zúčastněno.

Ano, rozvojové země by teoreticky mohly vyrovnat svou zaostalost, ale jedině tehdy, kdyby rozvinutý svět dostával z množství globálně vznikajícího bohatství trvale menší díl. Západní vlády to velmi lehkomyslně dopustily v případě Číny a proto zchudlí Američané zvolili 2016 Donalda Trumpa. Ten okamžitě reagoval na zřejmý cíl Pekingu vystřídat Washington na trůnu hlavního města města světa. Začala hospodářská válka, která není ani zdaleka u konce. A tady je na místě připomenout úvod této přednášky, ve kterém zmiňuji, za jak nevábných okolností skončila první globalizace na přelomu 19. a 20. století.

Zmíněná zloba chudých Američanů má své dvojče v rostoucím nacionalismu a údajném pravicovém extremismu v evropských zemích, které tak trpce nesou i naši pokrokáři. Proč?
No, globalizace nepřinesla vyrovnání životní úrovně na celém světě, protože ani američtí, ani evropští chudí nemají nejmenší chuť dělit se s chudinou III. světa. A proto jsou ti, kterým se v redakcích a vegánských restauracích chybně říká váleční uprchlíci v drtivé většině ekonomičtí migranti. Jejich invaze do I. světa je masové vyvrácení čtvrtého mýtu vědců a publicistů o výhodách globalizace.

Ale tentokrát nejde jenom o intelektuální blamáž. Na triku má totiž avantgarda dobra i morální prohřešek. Kvůli své ideologické zaslepenosti a ekonomické negramotnosti totiž podporovala ekonomický neoliberalismus a tím i vykořisťování III. světa. Je to i jejich "zásluha", že migrace z chudoby dosáhla podle nejnovější zprávy Spojených národů s 272 miliony lidí svůj historický vrchol. A je také vrchol pokrytectví, když ti, kteří svými pro globalizačními argumenty podporovali vykořisťování lidí v I. i ve III. světě dnes svým spoluobčanům vyčítají rasismus, vůči barbarské chudině tlačící se do chudnoucí Evropy.

Ale všechno zlé je pro něco dobré. Díky tomu má sociálně vědní akademický dorost dostatečné množství témat na své vědecké práce o xenofobii a mainstreamová média mohou senzacechtivě rozmazávat příklady rasismu v Evropě. Svět je zdá se zařízen tak, že ti, kteří mají morálku a pravdu na věky na své straně nemohou prohrát. To je intelektuální perverze prvního řádu.


Sociální věda a globalizace


Teď naše společné přemýšlení ukončíme a zeptáme se, kam jsme pokročili. Tak předně jsme upřesnili definici globalizace o jeden důležitý bod: Je to dočasné uspořádání mezinárodních vztahů jednostranně upřednostňující hospodářskou spolupráci.

Náš rozbor sociálně vědní mytologie o globalizaci přinesl následující výsledky:

1. Globalizace jako cesta k pozápadnění světa, k politickému sjednocování lidstva, k mírovému soužití různých kultur a k rovnovážnému hospodářskému vývoji světa pod západním vedením je chiméra.

2. Globalizace státy sjednocuje jen pokud jde o způsob výroby, zbožní sortiment a v tom, že vede k rozpolcení společnosti na super bohaté a zbytek.

3. I ve fázi údajného "konce dějin" pokračuje, jenom v pozměněném obsazení, tradiční boj o světovou hegemonii.

4. Hospodářská spolupráce je mírotvorná pouze mezi demokratickými zeměmi. Když tato podmínka není splněna tak hrozí násilné konflikty. Pokračování nebo i jen dozvuky druhé globalizace mohou vést k válce; občanské stejně jako světové.

5. Globalizace není přírodní zákon, to znamená, že není ani nevyhnutelná ani trvalá.

Leccos jsme se dozvěděli o samotných sociálních vědách. Všechny čtyři mýty o globalizaci jsou projevem a přímým důsledkem chybně nastaveného myšlení většiny sociálně vědní inteligence. Zmíním zde pouze jeho hlavní nedostatky:

1. Ztotožňují potřeby společnosti s vlastním hodnotovým systémem a zájmy.
2. Věří v jednosměrnost společenského vývoje
3. Pokrok chápou jako internacionalizaci všeho a modernitu ztotožňují s rostoucí mezinárodností
4. Nechápou, že hospodářství nemá smysl samo o sobě, nýbrž pouze jako služební sektor celé společnosti.
5. Přestali popisovat skutečnost a jednají jako aktivisté, vydávajících svá přání za vědecké poznatky, s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví.

V ideálním případe poskytují sociální vědci ostatním lidem zkušenostmi podložená doporučení pro zvládání společenských procesů. Pokud jde o globalizaci, tak tuto funkci nezvládli.

Chyby sociálních věd při hodnocení globalizace jsou projevem závažného nedostatku v celkovém přístupu a cílech, které si sociální vědci vytyčili. Důsledkem je rozkladné působení sociálně vědní inteligence na společnost. Tento problém tak závažný, že je třeba se mu věnovat mnohem hlouběji.Mluvená verze na: https://www.youtube.com/watch?v=C3-1dsH4-pQ

32 komentářů :

 1. Svět potkaly 3 pustošivé události, uveďme jejich symboly:
  Hirošima
  Fukušima
  Fukuyama

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Robejsku,opravdu hezky pisete.Ale vite,ze v CR

   je debata o svobode a prime demokracii zakazana cenzurou?
   Zijete si hezky kdesi v Nemecku pod ochranou pravicoveho Socialniho statu a nikdy jsme tu od vas ,alespon co ja vim,neslyseli,ze by jste si dal do Programu sve snad jeste existujici strany Realistu prosazovani instalace v Nemecku uz nekonecne dlouho platiciho Socialniho statu do prvniho clanku Ustavy CR!
   Dnes stat CR v krisi coronaviru 19 nema pevnou socialni sit,jejimz prostrednictvim by zubozenym "domorodcum"bylo garantovano,ze v krizi plne viru 19 neskonci na ulici nebo v exekuci,neexistuje.
   To by me a urcite vsechny zajimalo prednostne.

   Neni divu,ze pod clankem pana Kuzvarta dole, uz vznikla diskuse,zda by nebylo dobre,aby sami volici zdiskutovali co by do jakoby "PROGRAMU VOLICU" sami chteli,prece neni mozne delat dalsich 30 let stejne a ocekavat jiny vysledek a tak se stalo,ze prave prvnim bodem programu volicu se navrhuje vznik doposud v CR neexistujiciho Solidarniho statu,ktery by mohl byt podobny Socialnimu statu v kterem zijete a pry ten nekrade dve tretiny mezd a plati 10 eur na hodinu,aniz by se zhroutil.
   Co tak tady zkusit pokracovat v te uz zacate stavnate diskusi s cilem najit,kde jsou nase penize a nas delnicko rolnicky biftek v nove ideologii

   ANTINEOMARXISMU,

   ktera se pres masivni cenzuru klube ven a tady by na vas a vase clanky a idealy cekalo uvitani o jakem se vam asi nikdy jeste nesnilo!

   Prominte,ze pisi bez interpunkce,ale dostal jsem pocitadlo darem a kdosi mu vytuneloval ty carky a hacky...
   Nemusi to byt jenom pan Robejsek,ktery to za nas snad hezky bude resit,ale i ostatni lidovi komentatori by mohli napsat co si o tom mysli,nebo to nikdo nedokaze?

   Vymazat
  2. Skoda,ze panu Robejskovi nikdo nezatelefonuje,ze tu ma clanek

   Ktery by se hodil k zarazeni do propagace nove ideologie ANTINEOMARXISMU!
   Ohlupovani obcanu,kteri by chteli svobodu a primou demokracii tzv neomarxismem tj idelogii nenazranych bohacu,kteri davu slibi,ze teprve po rozbiti statu,vykradeni rozpoctu,zniceni malych a strednich podnikatelu a zivnostniku pry pak uz vsichni zcela s radosti prijmou uceni pana MARXE,kteremu zmizeli delnici a rolnici a tak je nouzove nahrazuji jakoukoli spinou co se jim dostane pod ruku a ta i rozvali naseho spojence Ameriku na sracku a pry necha na pokoji majitele velkych penez.
   Tak to je ten nesmysl a taktika CHUCPE,rezat si pod sebou vetev na ktere sedi a doufat,ze nikoho nenapadne jejich stovkami let nahrabany majetek zestatnit,coz je treba pro realizaci socialismu a komunismu,ktery obcane s poplantanymi hlavami vycinkali dnes uz do beznadeje.
   Drive bylo zapotrebi delniku a rolniku nebot na hromadeni zisku bylo nutno nejprve postavit tovarnu,zacit vyrobu zprodukovat lednicku,prodat ji a teprve tu byl zisk.
   Dnes spekulanti hraji s nasimi ukradenymi penezi na burze NIC NEVYRABI,ale jejich pocitaci stroje vytvari koupi a prodejem tedy spekulacemi virtualni penize ,kterych je uz tolik ze se nyni jimi zacali dusit a nahnali viry,aby to svoje jednani prasecich hlav zamaskovali neboztiky.

   Jen se podivejte na burzu a na ceny zlata,kde smoli do gati a skupuji ho do mrte za ukradene dolary aby si ty svoje skarede rypaky a jmeni jeste v posledni chvili zabunkrovali.
   Proto chtejme SVOBODU A PRIMOU DEMOKRACII naseho obcanskeho typu,ktera jak vidite je realizovatelna i takovam typem webove kominikace jako je tady na NR a nepotrebuje peripetie zacofanych polit.subjektu,ktere jak hlasa GR TV a dalsi ohlupovadla se dopracovaly do pozice,ze je vubec volit nemusime, protoze je to zlo neomarxismu a oni se od teto zrudne ideologie spiny odmitaji distancovat!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Vymazat
 2. Jak se dojí Česko!

  Google loni v Česku opět nezaplatil skoro žádné daně, peníze tečou přes Irsko. Při tržbách 6 miliard zaplatil Google na daních 9 milionů korun.

  https://www.lupa.cz/aktuality/google-loni-v-cesku-opet-nezaplatil-skoro-zadne-dane-penize-tecou-pres-irsko

  Český T-Mobile poslal matce do Německa celý loňský zisk 5,6 miliardy korun

  https://www.lupa.cz/aktuality/cesky-t-mobile-poslal-matce-do-nemecka-cely-lonsky-zisk-5-6-miliardy-korun/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, to už tak u akcionářů chodí, že si rozdělí neinvestovaný zisk. Když si Čech - a jsou takoví - koupi podnik v zahraničí, často zisk převádí tam, kde je to daňově výhodné.
   A nezapomeňte, že firmy jako Google a T-Mobile mají v ČR spoustu zaměstnanců, za které odvedly spoustu daní a poplatků. Vytrhávat jmění akcionářů že souvislosti je, mírně řečeno, zavádějící.

   Vymazat
  2. 8:30 Prosím vás lidi jako vy, držte se dál od čehokoli, hlavně od státní správy. Protože vy nemáte ani hlavu jako ten vachmajstr ze Švejka. Vy svojí hloupostí smrdíte na kilometry daleko.
   Google v Česku zaměstnává 30 lidí, slovy třicet! A z těch 6 miliard je 90% čistý zisk.
   Možná, že byste nám mohl vyjmenovat ty české firmy, které dojí Němce tak, jako dojí německé firmy nás?
   Nevzpomenete si, že? Protože žádné takové nejsou. To jsou jenom bludy, co tady vykládáte. Možná, že někdo prodává kedlubny přes hranice. Právě takoví hlupáci jako vy, zlikvidovali náš stát a přeměnili ho v koloniální prdel.

   Vymazat
  3. Jsem živnostník, ročně zaplatím státu na daních z příjmu okolo 50 tisíc korun. Kdybych měl danit jako Google 0,15%, tak bych státu dával 530,-Kč.

   Vymazat

 3. Brouk Pytlik

  Pan Robejsek pise nesmysly,
  kdyz mluvi, ze zanik komunismu nebylo mozne predpokladat z techto duvodu:

  Kazdy lepsi ekonom musel pochopit, ze kdyz se presunul veskery vyrobni kapital do Ciny aby vytvoril novodobou financne-feudalni spolecnost ovladanou bankeri, kteri zvedli kapitalistickymi methodami zivotni uroven v CIne 400% a vytvorili kvalitni pracovni moznosti, ze Rusky komunismus z doby kamene nebude moci socialne konkurovat a musi se polozit.
  Jinymi slovy presun kapitalu z USA, ktery byl kryty fincni elitou s Kissingerem prehodil vyhybku dejin sveta. Jinymi slovy kapital protlacil svoji vuli proti zajmum USA,ve svem zajmu, ale mozna v zajmu celosvetove prosperity. Kdo vi??

  Brouk Pytlik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nie je to tak - sovietsky - Stalinov systém - dokázal každý rok zvyšovať DPH o cca 20% - a reči o tom, čo fungovalo po 1948 tu, sú naivita, práve tento systém chcel vrátiť Jakeš, a naopak, uviedli ho v život v Číne -stačí, ak si pozriete snímky Staligradu pred r. 1917 a v r. 1939 - neskutočný rozdiel,

   Vymazat
 4. Konečně něco, co má hlavu a patu. Toto je alternativní zhodnocení oproti mainstremu.
  Děkuju

  OdpovědětVymazat
 5. Dr. habil. Petr Robejšek je i básník: takto elegantně je poslat do prd.le dokáže jen poeta.

  OdpovědětVymazat
 6. Pane Robejšku, dosud jsem vás moc nebral, ale dnes se omlouvám. Článek se naprosto trefil. Jsem sice jen amatér, ale šťoura do politiky. Nevím jestli pod globalizaci nepatří i přirozená kooperace a mezinárodní obchod daný přírodními podmínkami jednotlivých zemí. Mám na mysli
  zemědělské produkty, nebo naleziště surovin. Tento fragment mi připadá normální a fér. Tam, kde se jedná s lidmi i se státy jako s kořistí, tam je to ohavné. Tak kde vlastně v reálu začíná a končí globalizace ?

  OdpovědětVymazat
 7. Velmi dobrá analýza, kde my dole, v jednotlivostech začínáme chápat a podvědomě se bráníme. Nesouhlasím ale s tvrzením, že jde o omyly a selhání, naopak o řízený proces. Lze jen připustit užitečné idioty mezi inteligencí, nejen sociální a politologickou, pokud se nejedná přímo o spolupracovníky.

  OdpovědětVymazat
 8. Skutečně mimořádný článek jenom si myslím že náprava není možná. Zlo dosahuje vrcholu. Krátce, parazitizmus nemůže stvořit něco prospěšného pro lidstvo. Pokud nebude parazitizmus mimo zákon, bude se vždy na světě opakovat vzestup a pád. Jiným vyčítáme co sami děláme.

  OdpovědětVymazat
 9. NE kapitalismus ale ekonomický systém celospolečenského vlastnictví důležitých odvětví a pokud možno celostátní zemědělská a živočišná soběstačnost je budoucností !

  OdpovědětVymazat
 10. Dočetl jsem k zániku jednou "komunizmu" podruhé "komunismu" - aspoň v tom by mohl být pan autor zásadový - a pak už jen veledlouhý "kec, mec, lívanec" (jak by řekl pan Werich) o ničem. Takže pane Dr. habil., ekonome a politologu, komunismus nemohl zaniknout, protože zatím v žádném státě na světě nebyl realizován ani jako ekonomický systém ani jako systém správy věcí veřejných. Vy, pane Robejšku máte to štěstí a já zase tu smůlu (jsem ročník 1954), že se toho nedožijeme, ale ujišťuji Vás, že komunismus stejně jednou zvítězí. A nic s tím nenadělá ani nenávistná Barborka Šámalová: https://www.youtube.com/watch?v=PZlD5RXkeuA&list=RDPZlD5RXkeuA&start_radio=1 .

  OdpovědětVymazat
 11. Proč to není třeba v Rusku a Číně? Protože tam nevládnou Osmani, kteří se snaží uchopit moc. Tolik zbytečných a nesmyslných "rozborů" o ničem.

  OdpovědětVymazat
 12. Nelze brát vážně esejistu, který ani nemá tušení, že komunismus nikdy a nikde na světě není a nebyl. A jestli to tušení má, a přesto píše o jeho zániku, podsouvá to účelově. (Peníze na kampaň pro jeho zaniklou stranu měli Realisté od miliardářů, a pro ty taky byla určena. Jenže jeho projekt lidé včas prohlédli.)

  OdpovědětVymazat
 13. Pan Robejšek použil staré osvědčené Komunizmus. Ano pane Povolný je to řízené celá staletí skupinou parazitů a ti pochopily, že už je to v Euroatlantické civilizaci zase neudržitelné a přesouvají se jinam. Před tím použily křesťanství a teď použijí islám. Každý kdo chce debatovat o Rusku, si musí uvědomit v jakém stavu se to tam nachází posledních 300 let. V podstatě to co se tam událo od 1817 nemá přes všechny ty hrůzy obdobu. Většina těch více jak třiceti národností byla na úrovni středověku a nezmizely jako Indiáni. Současný stav je poslední fází kapitalizmu. Co bude dál z důvodů vyzbrojení neumím představit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:27- ano souhlasím, že v žádné jiné říši, tak jako v SSSR, se nedochovala kulturní identita národností na svém historickém území. Všude jinde šlo o téměř genocidu.
   V USA, celém "Novém světě" ale i v koloniích. Všude šli bílí vojáci napřed a za nimi byznys a bankéři.

   Možná to bylo díky zaostalosti carského Ruska, idealismu komunistů, "holubičí povaze Slovanů" ale je to fakt, který by si mohl uvědomit i honolulu, že byl správcem "bílého" muže na dobytém území.

   Teď "sklízíme úrodu" hlavně za ty bankstry!

   Vymazat
 14. O:17
  také si myslím, že komunismus/socialismus/zvítězí !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tu som pesimista. Komunizmus, to je pre trochu iných primátov. Keby bol nás najbližší príbuzný orangután a nie šimpanz...
   Ale, keď čľapkáš uprostre oceánu, nezáliží na tom, ako ďaleko je ostrov, ba či vôbec existuje. Prestaneš plávať, utopíš sa.

   RChPz

   Vymazat
 15. noviczech
  ...pane Robejšek, bod jedna, máte pravdu. Turci, kteří v sedmdesátých letech přišli pracovat di Německa nejsou tak nacionalističtí jako jejich děti, kteří tam vyrostli. Je to skutečnost, ale nikdo neví proč! Dále jste uvedl, že jedině státní moc, ...stát má sílu! Ano, to se hodí nadnárodním společnostem a politikům, kteří spolupracují s nimi. Když přišla krize, tak se z daní lidí zaplatily banky i firmy, mimochodem jako dnes při covidu, a na to byl stát dobrý i přesto, že manažeři zbankrotovaných institucí si
  před krizí rozkradli miliardy! Což za komunistické vlády bylo nemožné!
  Bůh dal židům desatero zákonů, nadnárodní společnosti k nim přidali dalších 99 999 § , aby si mohli s lidem dělat co chtějí.Včetně Burz, zlodějen, ale to by bylo na velkou diskuzi. Jeden zákon se mi v těchto "liberálních demokratických podmínkách" "LÍBÍ", v obráceném smyslu slova! Pochází asi z Německa, (možná spíše z...), když jde o zlato, peníze, majetek, tak ani lidský život nemá cenu!
  A to je i zákon nadnárodních společností!

  OdpovědětVymazat
 16. Jo pěkný článek ale nechci žít v globalizaci na germánský způsob ani náhodou.

  OdpovědětVymazat
 17. Připadá mi to jako mudrování, 'kolik andělů se vejde na špičku jehly'. Autor kritizuje z pozice nepochopení skutečnosti ze kterého vycházeli jím kritizovaní. Jen má tu výhodu, že kritizuje minulost. Ale vytrvale se drží axiomů ze kterých vyvozovali svá tvrzení jím kritizovaní 'vědci'. Připomíná to pokus jak uplést z hovna bič, poučit se z dosavadních neúspěchů tím, že začneme od madla, místo od špičky. Možná od odprostředka se to konečně povede... proč to nezkoušet zas a znova, ekonomové si neúspěchy vždycky dokázali záslužně okecat a zhodnotit proč je jejich knížecích rad třeba.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krajtl4. srpna 2020 17:59
   Mám z něho podobný pocit. Ale ocenil bych větu: „Sociální vědci a jejich mediální spojenci nejsou nestranní, ale vydávají svá přání za vědecké poznatky, s cílem udělat z nich samosplnitelná proroctví.“
   Ale už mi tam chybí příčina tohoto chování. Vzdělaní lidé, se snad dávají na vědeckou dráhu proto, aby se mohli věnovat hledání pravdy, nebo poznávání reality. Tak co je tak zdeformuje? Domnívám se, že příčina je v tom, že chtějí také z něčeho žít a současný západní systém grantů, jim dá peníze, pouze tehdy, když se zabývají tématy, na která jsou ty granty vypsány. V mezích možností otevřeně, o tom hovoří prof. Rak, který pracuje v Cernu.
   Součástí zadání, je nejspíš i očekávaný výsledek. A ve smyslu zadání „úspěšný“ vědec, nebude mít problémy, získat další grant a tedy živit se vědou. Takže „vědecké poznatky“ vlastně vytvářejí zadavatelé grantů. Dost mi to připomíná systém dotací EU, kterými se vytváří ekonomické profily států EU, nikoliv podle potřeb těch států, ale podle vůle zákulisních manipulátorů. Nápravou může být pouze zrušení systémů grantů, či dotací, anebo jeho ignorování. P.K.

   Vymazat
 18. Přednáška Petra Robejška je podnětná ,což potvrzuje odezva v diskusi.Ta přednáška i polemika kolem potvrzuje poznatek J.W.Goetheho, z Fausta":šedivá je teorie,zeleny strom zivota".Jinými slovy jde o vztah mezi teorií a praxí a mne prekvapuje jak celá desetiletí tzv.vědci nedokáží na základě analýzy ale i syntézu ukázat na základní tendence,na klady i zápory vznikajicich vazeb a porovnavani záměrů (plánů) a skutečnosti ,vyvozovat a prosazovat potřebné korekce a to samosebou tzv."za pochodu". Uvozovky bych pak panu Ro bejškovidopirucovsl i v jeho textu,především v tom,kde je řeč o komunismu.Komunismus je ,tak jak celé "dějiny vývoje lidstva" jednim z mnoha experimentů a jak je známo, i nevydarene hledání nových cest a postupů (EXPERIMENTŮ) lze tvrdošíjně opakovat,jako např .hledání kamene mudrců nebo elixiru zivota.

  OdpovědětVymazat
 19. Lokajtle, teda vy zase vrtíte psem. Kritici kritiků, to je extra třída. Proto jsem si dovolil být, jen tak ze srandy, kritikem kritika kritiků.

  OdpovědětVymazat
 20. Pan Robejšek svoje intelektuální perlení značně degradoval formulacemi, které nutně znamenají, že tam nebo onde existoval komunismus. Možná to ani tak v původním textu nenapsal, pokud ale ano, trapně se snaží kopnout si do poctivého úsilí o socialismus, tedy o společnost bez sprostého obohacování beztak nesmyslně bohatých.

  OdpovědětVymazat
 21. 14.16

  KSČM dnesniho typu chybi opravdovi manageři a ti co funguji v rezimu "jsem preceda velky Lumik"se delaji hloupi ,ze nechapou vubec co se ve světě deje.
  Řekli jsme jim včas jake bylo rozhodnuti banksterske skutečne vlady sveta ze dne 29.3.2019 a to hned pote.
  Svymi vlastnimi volici pohrdaji a na nas pozadavek zajistit diskusi na jejich webu,nami občany jim zaplacenym ,pod jejich clanky a tedy druh "prime demokracie" NEREAGOVALI a kdyz jsme jim rekli,ze cena zlata z tehdejsich 1200 $ za unci stoupne na hodnotu pres 2100 $ (brzy cena dnes) považovali to za vtip,nevideli vubec nasledky a tohoto kvalitniho poznani jejich propagace nevyuzila,naopak sve propagačni odd ZRUŠILI!

  Tady pane 14.16 zanechte jakekoli nadeje,je to marné.
  Kdovi,zda i toto sděleni vubec prejde pres cenzuru policejniho statu ČSSD a jejich dalsich neomarxistů od kterežto ideologie bohačů se odmitaji plně dodnes distancovat!!!.

  OdpovědětVymazat
 22. Kriticke myšleni považuje SPD za nepřatelské a chtěli by jen chvalu

  pan Krteček sice plně doporučuje SVOBODU A PRIMOU DEMOKRACII a chce zachranit SPD, ovšem přimou demokracii chápe jako otevřeni diskusnich rubrik na webech politickych (všech) stran,ty však "demokraticky"dusi ve snaze prodloužit svou agonii naprosto svevolně sve voliče cenzurou a tedy nesvobodou a proto taky "neni koho volit".
  Smutnou skutečnosti je,že se vedeni SPD k tomuto "chucpe" přidalo a chladnokrevně odsouhlasilo v Parlamentu "Cenzurni Komisi",která je nyni podporou Policejniho statu a jejiho zakona,ktereho al Hamajda vytvořila na požadavek pry Aspen institutu k potlačeni brzy možneho připadneho odporu občanů proti zlovůli,která se na ně teprve chystá a teměř o ni nechtěji nic vědět,aby si splnili heslo zla a ideologie neomarxistů

  DOBŘE UŽ BYLO A TED ROZBIJEME VŠECHNO NA SRAČKU!

  Sami nakoupime zlato,aby jsme penize ukradene lidem před nimi zabunkrovali,aby je nenapadlo je znarodnit!
  Tak jsem zvedav jestli i to tady v davno zaháàzenem prologu pana Robejška k ANTINEOMARXISMU projde a bude publikovano...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.