Reklama

sobota 22. srpna 2020

Jsem hrdý Čech

Pavel Macháček

22. 8. 2020  ČNL

Jsem hrdý Čech, protože český národ přinesl do pokladnice světové kultury mnoho cenného pro celé lidstvo. Čech byl Karel IV., Jan Hus, mnoho významných umělců. J. E. Purkyně, dr. Janský, František Křižík, prof. Wichterle, Karel Čapek, Miloš Forman, Jaromír Jágr a mnoho jiných.


Nejsem tak hloupý, abych se vydával za Kelta.

Český národ má své dějiny a tvůrcem pohledu na ně byl František Palacký. Avšak objevují se i jiné pohledy. Např. generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš o tom říká: „ Národní muzeum sestavilo koncepci, … která znamená nejen odvrat od způsobu, jakým česká veřejnost dosud s českými dějinami zacházela.“ V Respektu č. 39/06 o tom ještě píše sociolog Jakub Grygar a autorka článku Anneke Hudally. Takové snahy jsou velmi podivné!

V 19. století vznikaly v celé Evropě moderní národy, mezi nimi i český. Vyvrcholením jeho tehdejších dějin bylo obnovení samostatnosti českého státu v r. 1918 pod vedením T.G. Masaryka. Dvacet let první republiky přineslo posílení českého národa a jeho všestranný rozkvět. Bohužel přišel Mnichov, protektorát a 2. světová válka.

Dr. Edvard Beneš zajistil kontinuitu čs. státu a ve třech dalších letech pokračoval s určitými změnami režim první republiky. Další vývoj určila – jako u nás ostatně často – opět mezinárodní situace: Jaltská čára na mapě Evropy, která určila „sféry vlivu“ velmocí. Je skutečností, že válku vyhrál Sovětský svaz, který porazil německou armádu, proto měl právo určovat její důsledky: ČSR se dostala do pásma sovětského vlivu. Všechny státy v něm ležící začaly vládnout podle sovětského systému, který byl zvláštní směsicí socialismu a Stalinovy osobní diktatury. Nebyl to však socialismus v Marxově pojetí, protože jeho základem nebyla demokracie.

Tento tvrdý režim se u nás významně podepsal v padesátých letech. Vycházel ze Stalinovy podezíravosti a z represí proti tzv. „třídním“ nepřátelům. Tato vývojová fáze, asi 10 let, se stala terčem současného obviňování celého tehdejšího období čtyřiceti let. Což je jednostranně negativní černobílý pohled dnešního vedení našeho státu. Protože tehdy nastalo i „pražské jaro“ a proto došlo ke „vstupu vojsk“ – a následovalo 20 let „normalizace“, kdy z potlačovacího režimu padesátých let zůstalo jen obtěžování občanů nesmyslnými opatřeními.

Teror byl časově omezené období, které nebylo charakteristické pro celou epochu „reálného socialismu“. V těch letech reálně převažovaly klady nad zápory. Nejvýznamnější vlastnost režimu byly sociální jistoty. I ti dříve sociálně nejslabší dosáhli na průměrný životní standard. Sídliště nebyla a nejsou králíkárny, ale slušné bydlení v nich našlo při sčítání v r. 2001 3,131 923 osob, tj. 30,66 % obyvatelstva. Nebylo 41.604 bezdomovců.

Po válce bylo naše hospodářství rozvrácené a uvést je do mírového stavu trvalo déle než 3 roky. Solidarita mezi lidmi tehdy byl významný prvek v našem životu. Ochota k bezplatné obecně prospěšné práci se projevila postavením desítek tisíc veřejných budov. Klady tehdejšího zřízení převážily nad negativy, které jsou v každé společnosti. Přes existující chyby vytvořilo naše hospodářství bilionové hodnoty, v potravinách jsme byli soběstační. V r. 1989 byl státní dluh 7,5 miliardy korun, ale jiné státy nám dlužily více. Dne 31.12. 2006 dosáhl státní dluh ČR 802 505 138 000,19 Kč

V ČSSR bohužel nenastaly změny ve vnitřní politice ani po roce 1985, kdy se dostal do čela SSSR Michail Gorbačov. Náš diktátorský režim nemohl mít včas připravené propracované alternativy dalšího vývoje v KSČ ani ve státě. Toho maximálně využili oponenti režimu. Proto došlo k jeho likvidaci.

Kromě chartistů vznikla v ilegalitě politická strana „osmašedesátníků“ s názvem „Obroda“, jejímž jsem byl členem. Její představitelé se v krizových dnech scházeli v kancelářích právního oddělení v ŘEMPU u dr. Miroslava Polreicha, ale bohužel se dívali na skupinu kolem Václava Havla v Divadle za branou jako na nepolitiky. Ta však moc fakticky uchopila a určila další vývoj státu!

Lidé, kteří na Václavském náměstí zvonili klíči – i já jsem tam chodil celý týden – chtěli nastolit „třetí cestu“, tj. odstranit nedostatky. Paradoxní je, že na ÚV KSČ byly takové změny připraveny, ale už je nestačili vyhlásit. Nikdo z manifestujících nepomýšlel na návrat kapitalismu!

Každý politicky gramotný člověk však měl vědět, že když u nás skončí socialistický režim v pátek večer, v sobotu ráno sem přijde kapitalismus! To se skutečně stalo. Pod vedením Václava Klause byla tato cesta rychlá! V říjnu 1990 byl předsedou Občanského fóra, které sdružovalo naprostou většinu národa. Přesto v únoru 1991 založil tvrdě pravicovou stranu Občanských demokratů, která dovedla náš stát rychle ke kapitalismu. MMF a SB doporučily vše zprivatizovat – což byla pro naše národy ta nejhorší cesta. Později to celé dění bylo nazváno zločinem století!! Obrovský majetek Československa byl rozkraden.

V podstatě jedna chybná hospodářská ideologie „plánované hospodářství“ byla nahrazena jinou chybnou ideologií – „liberalismem“, což podle Klause znamená „co nejméně státu“. Proto zrušil mnoho dlouholetých statistických řad a odvětví (např. zubní prohlídky dětí, učňovské školství atd. atd.).

Tzv. „sametová revoluce“ u nás nebyla revolucí, protože nedošlo k bojům. Byl to převrat, předání moci. Stejně nebyl tzv. „třetí odboj“, protože neexistovala československá armáda v zahraničí, nebyla světová válka. Tehdejší ideové boje byly doprovázeny krásně znějícími hesly, po kterých dnes ani pes neštěkne. Např. kde je ono „vítězství pravdy nad lží“? Zato se u nás objevily společenské jevy dříve neexistující. Naše politika po 17 letech dnešního režimu klesla na nejnižší úroveň a mnohdy hraničí až s kriminalitou.

Mnohá práva mizí, vykořisťování rychle stoupá, odbory jsou v mnoha podnicích zakazovány (znemožňovány), na světové úrovni kdysi stojící kultura výrazně poklesla, mravnost zvolna mizí atd. atd.

Kladné výsledky vývoje českého národa v 1. republice byly výrazné, kdežto po současných 17 letech jsou ubohé – kromě růstu významu peněz.

Jan Trefulka minulý rok v květnu napsal v ROZRAZILU: „ Režim, který se vzdává odpovědnosti za mravní výchovu občanů k úctě před poctivou prací, k lidské slušnosti a obětavosti ve prospěch celku a vydává ho zcela bez omezení na pospas komerčním masmediím, jenž nepotřebuje myslícího člověka, ale reklamou oblbeného konzumenta, není pravicový ani zdravě konzervativní, ale sebevražedný. … Svoboda občana musí pak být hlídána do té míry, že už se omezuje jenom na svobodu soukromě vlastnit a konzumovat i lhostejně přihlížet, jak se demokracie čím dál víc zužuje na vládu partajních sekretariátů.“ To vše vidíme denně kolem sebe. A aby měli finanční vládci světa jistotu, že podřízení budou jen pracovat a nepřemýšlet, zorganizovali mohutný průmysl sportu a popkultury. Jeho hvězdy dostávají za své účinkování statisícové a desetimilionové odměny – které zaplatí sám občan a tím aktivně přispívá na udržení systému současného v mnohém nemravného světa! A světa oteplujícího se takovým tempem, že lidstvo pravděpodobně do 50 let zničí samo sebe – a bohužel i všechen život na Zemi, tento zázrak vesmíru.

Antikomunismus je světově řízený proces, který u nás zbytněl do nestvůrných rozměrů a stal se státní ideologií. Dá se srovnat s bývalým antisemitismem. Až na nějaké výjimky. Režim by rád zničil ideologii socialismu a komunismu. Zatím však nestaví plynové komory! Odkládá však trestní oznámení proti autorovi hesla: „Zabij komunistu – posílíš mír.“ Seriózní autoři už delší dobu upozorňují na nebezpečí, které hrozí naší společnosti z bezbřehého antikomunismu, který tak nebezpečně rozbijí tolik potřebnou jednotu našeho národa.

Český kapitalistický stát přijal zákon č. 198/1993 Sb., O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu a zákon lustrační č. 451/1991 Sb. Oba stojí proti Všeobecné deklaraci lidských práv. Obviňují početné skupiny občanů, aniž by jejich členům prokázal vinu. Český stát však zřídil „Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu“ a nyní sněmovna projednává zákon o zřízení „Ústavu paměti národa“, který má kromě jiného soustředit všechen archivní materiál z minulého režimu. Proti tomu ostře protestují historici i archiváři.

Je přirozené, že každý režim po svém nástupu k moci všestranně očerňuje všechno minulé, aby tím dokázal své kvality – lepší než byly ty dřívější. A používá k tomu nejen média, ale i policii a soudy. Nový režim však musí zvážit úlohu uplynulého času: jak dlouho ještě a jak intenzivně má tento boj proti svrženému režimu pokračovat a s jakou silou. Jak se zdá, dnes už u nás byla tato únosná hranice překročena.

Bohužel nový režim to ještě „nezjistil“, v nemalé míře proto, že to některým politickým stranám stále přináší prospěch. Vždyť už psychicky ovlivnily miliony občanů! A navíc antikomunismus proniká do každé skulinky v myslích celého světa – vládnoucí finanční oligarchie jej plně využívá při globálním ovládání světa! Chce potlačit nejen všechno sociální. Ale všechno socialistické. Přestože třetina lidstva žije pod hranicí chudoby – za dolar denně!

A takový je dnes český národ!V upomínku na PhDr. Pavla Macháčka, koncentráčníka, tajemníka Kruhu občanů ČR vyhnaných v r, 1938 z pohraničí, věrného vlastence a našeho spolupracovníka, zemřelého 5.11.200860 komentářů :

 1. Co je svoboda a demokracie předvedla západní Evropa, smrt Slováka v belgickém vězení. Čemu se dá věřit, večer vyjdu na ulici, tak mě tam "otravuje" feťák nebo alkoholik, policie nikde. Jdu ne dne skoro totéž a policie nikde.
  A najednou se předvede ministr Hamáček, který může nahlížet do spisů policie? Je to svoboda a demokracie jen pro vlivné a bohaté, ti smějí vše, viz Janoušek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To na západě JE demokracie a humanita. Vždyť ta policie zabila nějakou nulu z východní Evropy. A ještě k tomu i hajlovala. Tak to je správně.

   V článku se píše:. .... třetina lidstva žije pod hranicí chudoby – za dolar denně! ...
   No a zde jsme u další mety. Je nutno to třetinu pozvednout, ať to stojí co to stojí.

   Vymazat
 2. Já rozhodně nechtěl nějakou třetí cestu. Deset let jsem chodil do knihovny americké ambasády, učil se anglicky a připravoval se na emigraci. Pak přišel rok 1989 a najednou si člověk mohl udělat se svým životem, co chtěl. Jediné, co jsem si v roce 1989 opravdu přál, aby šli komouši do pekel. To se mi bohužel plní pomalu, ale člověk musí být trpělivý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:18
   Vaše čekání může trvat déle, než vy sám. Lepší varianta pro všechny by byla, kdybyste se zbytečně netrápil, a váš letitý emigrační sen si neprodleně splnil spolu se všemi libtardy.

   Vymazat
  2. Zajímavý názor, jak si představujete ideální vládu, jestli můžete někoho jmenovat?
   Já jsem nadával na komunisty a Rusy, už mě to přešlo.

   Vymazat
  3. To je zajímavé, že ho nechali deset let se připravovat na emigraci.
   Jen abyste nebyl spolupracujícím agentem StB a dnes správně BIS. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
   Inu ta hrozivá StB asi u vás pořádně zaspala. Musela vás nepochybně do studia násilím nutit, když vám to trvalo tak dlouho. Tak jste se rozhodl to využít aspoň dnes a takto. Fíha!
   Malujte barevná kolečka nějak jinak, tohle nebudí nic jiného, než dojem vaší nenávisti a i blbosti doslova krát deset.

   Vymazat
  4. 9:18
   když je člověk mladej, zdravej a v rodině dostane výchovu,.." že dobře je, když se dobře daří jemu osobně a nejbližším "...taky jsem byl mladej a chodil do amer. knihovny !..projezdil celou Evropu i USA za podzimní vratky devizových příslibů a viděl, že život je všade o dvou kůrkách. A vždy se rád vrátil i když jsem věděl, že zase budu muset žádat o výjezdní
   doložku a to mě a nás všechny sralo,..ale vždy jsem ji dostal /a to jsem nebyl organizovaný komunista -spíš naopak/. Byla to obrovská chyba, že za bejvalého režimu bylo cestování /na západ/ výsadou se štěstím a NE samozřejmostí, aby si každej mohl vyzkoušet "lesk a bídu kapitalismu" na vlastní kůži!

   Vymazat
  5. 9:18 Ve vašem přemoudřelém příspěvku je kus pravdy, bohužel. Přišel rok 1989 a on si opravdu začal každý dělat co chtěl a to trvá dodnes. Podle toho to tady taky vypadá.
   Zlatá totalita !!!

   Vymazat
  6. oprava linku! - https://www.pokec24.cz/politika/to-co-vidime-zavisi-na-uhlu-pohledu-ii-cast-aneb-ulov-si-sveho-komunistu/

   Vymazat
  7. 10:27 ne každej měl kufr plnej valut. Musel jste čekat na devizák, to byl ten nejhlavnější problém.

   Vymazat
  8. Jistě 9:18, abyste si se svým životem mohl dělat co chcete. Při úrovni vašeho myšlení, se vší pravděpodobností, bez ohledu na kohokoli a cokoli. Protože vy jste to nejvyšší a jediné, že? Tak co, když už vás nic nebrzdí (za cenu bezďáků, zadlužení, rozkradení ...), v čem vynikáte?

   Vymazat
  9. 10:27 a 15:59 račte panstvo vzít na vědomí, že onen komunistický stát dával zoufale nedostatkové devizy na mnohem naléhavější potřeby, než na onu touhu po cestování!
   I když je, občas dával i za tolik postrádané banány a všelijaké to zbytné zboží. Dojde vám, už alespoň dnes, o co a proč, se vlastně hrálo?

   Vymazat
  10. 17:58 to vaše zbytné zboží byly určitě třeba ortopedické pomůcky ze Švýcarska nebo třeba nový materiál zubních implantátů. Anebo třeba úplně zbytečné kosmetické výrobky, kazetové videopřehrávače, výpočetní technika generace 286, 386, různé typy procesorů... Protože třeba Švýcaři prodali bankovní služby nebo hodinky a koupili za to ty procesory a kosmetické výrobky, které dělal někdo jiný. Jenže tam to neorganizoval stát.

   Chápu, že potíže soc.bloku vyplývaly do značné míry z událostí 20.století, když Evropa definitivně ztratila svou samostatnost a my jsme se tomu pokusili vzepřít (na příkaz), ale prostě ekonomika do posledního detailu řízená státními úředníky netunguje. K tomu připočtěte různé typy, kteří v Česku žily - vždyť ti lidé jsou tu dodnes, jen převrátili kabáty a jedou dál.

   Vymazat
  11. Tak se nám splnil sen o svobodě a 30 let jsme krom výprodeje dělali exkrementy. Padají nám neopravované mosty, praská potrubí 70 let stará, před pár lety církev žehnala hasičům nová auta (ta stará měla 30 let!), nové byty se přestaly stavět, nějak se nám kazí bezpečnost železnice, navíc se nám rozpadá původni dálnice (D1 nastavená část byla spíš tankodrom). Co za tu dobu stihli ostatní za našimi humny je vidět cestou na dovolenou.Rozjeďte se tam a rozhlédněte se, nejen do Německa, Rakouska třeba i do Polska. Určitě nad nimi vyhrajeme počtem úředníků, politiků, komisí a razítek. Nemít docela slavnou historii a kulturu, nevím kde bych hledal hrdost.

   Vymazat
  12. 16:06
   K Vaší větě "ale prostě ekonomika do posledního detailu řízená státními úředníky netunguje."
   Zřejmě tam máte překlep a má být nefunguje. Myslím, že se hodně mýlíte. Corona krize ukázala, že jsme na tom se zdrojovou stabilitou mnohem hůře než za socializmu. Kdyby tady bylo socialistické plánování nestalo by se, že bychom tady neměli roušky. Minimálně bychom tady měli jeden závod, který by tyto roušky ve velkém vyráběl. Teď v kapitalizmu jsme se museli postavit do fronty jediného výrobce - Čínu. Pokud by se krize prohlubovala, zjistili bychom že potravin máme na 2 dny, zatím co za socializmu jsme měli plnou potravinovou soběstačnost.
   Momentálně nejsme soběstační v ničem a stačí jeden coronavirus, zavřené hranice, kdy si každý stát střeží své zdroje a hned vyplouvá na povrch vratká stabilita resp. nestabilita kapitalizmu. Neměli jsme ani to ubohé droždí, které se kdysi vyrábělo ve fabrice v Nýřanech, a bez kterého by za další měsíc krize nebylo z čeho péct chleba v pekárnách. My ten jediný závod prodali Francouzům a ti ho obratem zavřeli. Takoví jsme my kapitalističtí neplánovací pašáci.

   Vymazat
 3. Na plánovaném hospodářství nebylo nic špatného , bez plánu postavíš tak maximálně kozí chlívek ! Dnes je republika zničená , rozkradená , zadlužená , jsou tu nezaměstnaní , bezdomovci , exekuce !Český průmysl , zemědělství , školství je zničené , většina větších podniků patří cizím kapitalistům , jsme jen nesvéprávná nesoběstačná bruselská , německá a americká kolonie , dokonce nám nakazují jak se má co jmenovat a cpou nám sem muslimy !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Největší společnosti, skuteční vládci a majitelé světa, plánují vždy nejméně na deset let dopředu.

   Vymazat
  2. 9:25
   Proč lžete??? Volných pracovních míst je 330 000, nezaměstnaných méně,podniky patří zahraničnímu kapitálu a víte proč, ?? Ty podniky po 89 r. byly naprosto nepoužitelné, vykazovaly pouze 30% výkonu Západních fabrik, vče staré , nepoužitelné.Jen díky kapitálu ze ZÁP. tady jsou podniky na světové urovni, vy žvanile.
   Píšete kolonie bru, něm a amíka, pořád lepší jak ta sovětská kolonie, ze které vypadl jen svrab a neštovice.
   Kdo vám cpe muslimy?? vy máte snad nějakého doma??? Já ne. Člověče nešťastná, pokud je u nás vše, ale naprosto vše špatné, co tady ještě pohledáváte??? Já, pokud bych viděl vše tak černě jako vy, tak jsem dávno pryč z ČR
   Zase jen výkřik jednoho z chudáku co obviňují za svou chudobu a neschopnost druhé!!.
   Pokud, jak píšete, je všechno tak špatné, proč se mají lidé dnes o 1 000% lépe jak před r.89. To mi řekněte. Já se za vás rudých nepodíval do Jugo, natož na Západ nikdy.

   Vymazat
  3. Pudový povrchní příspěvek z 10:35 je povrchní nepřesný. Tím pádem si odpovědi nežádá.
   Stejně tak původní 9:25 je tendenční.
   Oba jsou - jednostranné.
   Plán - kterou továrnu či elektrárnu postavit - za 3 roky, za 10 let - to ano.
   Ale už ne, kolik toho má nyní vyrábět. Ne, jaký sortiment za 3 roky.

   Vymazat
  4. Souhlas s 11:01, ale o tom se čeští a slovenští ekonomové bavili už na podzim 1948. Kléma?Slánský a další výtečníci ale nebyli ekonomové, báli se Stalina a prosadili i v ekonomice sovětskou "vyzkoušenou cestu". O přetrvávajích problémech, které přinesla sovětská cesta, se debatovalo od té doby stále. Někteří ekonomov a politici byli mezitím popraveni nebo se shcovali na vysokých školách. Rozuzlení měl přinést rok 1968 a násldující, ale opa, invaze, okupace, normalizace, konec diskuze. Až po letech se mohl v malém o něco pokusi Čuba ve Slušovicích. A to bylo trnem v oku našim novým bratřím z poza Velké Louže, že si u Havla a jeho kamarily objednali zaříznutí Slušovic.

   MY si prostě necháme líbit všechno.

   Vymazat
  5. Ale, ale, anonyme 10:35, tebe fakt jednou klepne. Obranou proti jiným názorům nemůže být nadávka a lež, tedy to, co ty tak rád používáš. Nebo jsi jen nasírací trol?

   Nezaměstnaní jsou a mimo systém je jich ještě víc. To, že je tu 330.000 pracovních míst je demagogie – podívej se, jaké nabízejí platy. Mnohá místa jsou uměle deklarovaná, aby mohli za ty nízké platy dovážet otroky (pardon – gastarbeitery), levnou konkurenci našich lidí.

   Podniky v roce 1989 byly silně podfinancované, protože vše, co vydělaly, musely odevzdávat státu a ten vše přerozděloval. Ale podniky byly schopné výroby i inovací a modernizací. Iluzi o „neschopnosti“ našich podniků šířili lidé kolem Klause a Havla. Ani jeden nebyl hospodář, spíš diletanti. Oni a ne socializmu jsou vinni zničením celé struktury českého průmyslu, která tu vznikala po staletí prací našich předků. Toto je zločin idiotů a zločinců, kteří se prodrali po 89´do vedení státu.

   Mnoho oborů průmyslu bylo zničeno zháměrně (očividný příklad objednané a zafinancované likvidace českého průmyslu je osud českých cukrovarů, ale také Poldi Kladno, ČKD, plzeňské Škodovky, LIAZu atd. atd.) Likvidace konkurence se tomu říká a „naši“ politici jednali v cizím zájmu. Jen si vzpomeňte na Havlem řízenou likvidaci slovenských zbrojovek nebo Slušovic - „temné nitky“.

   10:35 si pochvaluje, že jsme se stali kolonií, vyžíranou, upadající, krmelec Evropy. Dokonce tyhle vlastizrádné úvahy veřejně šíří a jistojistě je na ně i patřičně hrdý. Duševní chudák bez vlastního rozumu. Sovětskou kolonií jsme nikdy nebyli, investice byly české stejně jako zisk z nich. Do SSSR šlo zboží a SSSR za to normálně platil. Kámen úrazu byl v tom, že sovětský trh byl nenasycený a bez konkurence, sověti koupili téměř vše, co se jim nabídlo. A to nenutilo české a slovenksé fabriky k inovacím a zaváděním nových technologií.

   A ještě malá poznámka k emotivnímu anonymovi 10:35 – dnes se má mnoho lidí líp než v roce 89´. To je jasné. Vždyť uběhlo 30 let! To je stejné, jakoby v roce 68´někdo poměřoval životní úroveň s rokem 38´. Prostě hloupá demagogie. Ale dnes se nežije všem stejně dobře. Je tu silný propad v určitých skupinách a to dokonce u lidí, kteří mají práci a jsou za ni „placeni“. Jsou to statisíce lidí v exekucích, dluhových pastích. Mnoho lidí, hlavně mladých, opouští Česko a hledají štěstí jinde. Mnozí se už nevrátí. Česko vymírá. To přece není žádná známka blahobytu či prosperity! Prostě otevřely se „sociální nůžky“ a to nijak nepřispívá ke kohezi společnosti. Jinými slovy: kráčíme ke krizi, bouřím a tvrdým sociálním střetům, i když si to zatím uvědomuje jen málo lidí. Anonym 10:35 si, bohužel, neuvědomuje vůbec nic.

   Vymazat
  6. 10:35 má pravdu, šlo to všechno už dlouhou dobu do kytek. Neinovovalo se, investice minimální, všude kam se podíváš šlendrián, vyrábělo se s ekologickou zátěží ... Nikdo netvrdí, že se za komárů nebudovalo a taky víme, že zbrojní průmysl byl utlumen uměle, ale převážející množství firem nebylo konkurenceschopné. Výrobky od nás kupovali v SSSR a tam na spoustu z nich nadávali. Pamatuju, jak v jedné z podniků Tesla exportovali celou šarži výrobků bez vstupního trafa. Podobných šmejdů byly mraky. Soused koupil funglovku Škodovku a neprošel by s ní STK.

   Je sice hezké, že jsme vyváželi celé výrobní komplexy, z toho jsme měli ty dolary a libry, jenže to prostě nestačilo. Když jste chtěli vidět rozdíl, stačilo vycestovat do Rakouska. To je nám přece tolik podobné. Při návratu domů byste tehdy utrpěli to, čemu se říká kulturní šok. I když tohle nebude věcí režimu, ale spíš konkrétní společnosti.

   A ještě poznámka nakonec. My jsme byli součástí bloku a do kytek šel ten blok. Celý. Prostě zavolali z šéfovny a řekli: "koněc filma". Nikdo si neuvědomuje, že jsme tehdy také ztratili našeho největšího odběratele a nikdo nový naše výrobky (až na ty zbraně a cukrovary..) nechtěl.

   Vymazat
  7. Vy 16:18 na onom "vstupním transformátoru" dokonale ukazujete, že technice nerozumíte. Novou Škodovku, která by neobstála při STK? Ve své třídě, ve své době? Já si po těch totalitních Škodovkách, před osmi lety, daleko víc nabil o fungl nového Opla. Potom o čtyřkolku Mitsubishi, co sjížděla jednostranně pneumatiky a nikdo, nikdo si s tím neporadil. Šel jsem až k soudu a riskoval desetitisíce, po dvou letech nervů a neuvěřitelné ztrátě času spor sice vyhrál, ten čas a nervy mi ale ona výhra neuhradila. Příště do něčeho takového nepůjdu. Taková je ta "demokracie" z pohledu, když něčemu skutečně a dost rozumíte!

   Vymazat
  8. 11:39

   Výstižné a přesné.
   Zdá se být až neuvěřitelné, že některým vemenům blábolícím o "nekonkurenceschopnosti" nepřijde divné třeba to, že valnou část trhu za těch 30 let ovládla Čína s výrobky tehdy velmi pochybné kvality, dnes ovšem už na mnohem lepší úrovni. Jak to, že Čína dokázala prakticky Z NIČEHO zvládnout výrobu téměř všeho a my jsme nedokázali rozvinout JIŽ DÁVNO ZAVEDENOU výrobu? Nebylo to proto, že bychom neuměli, ale proto, že jsme nesměli umět, stali jsme se dobytým územím, cílem bylo vyřadit naši konkurenci a stát se odbytištěm. Jsem si jist, že kdyby se seriál "barevných revolucí" v Číně nezasekl a ta se stala opět kolonií Západu, tak jako my, byla by to stále zaostalá země využívaná k levné, primitivní práci a jako odbytiště podřadné nadvýroby. Rozstřílení a pozavírání těch pár západem zblblých studentů a placených provokatérů se Číně setsakramentsky vyplatilo. Vlastně ji to zachránilo před kolapsem a umožnilo stát se přední světovou ekonomikou.

   Vymazat
  9. 18:24 je mi úplně jedno, jaké jste měl konkrétně vy problémy s nějakým starým Oplem. Já jsem dal do fóra svoji zkušenost a ta nebyla s čs. výrobky jediná. Socialismus byl pověstný šlendriánem, tohle byl jeden z hlavních faktorů, proč toho měli lidé už dost. Sehnat zahraniční ojetinu tehdy byla bomba.

   A jak jsem řekl, padl celý blok. My jsme ještě neměli takové problémy se zásobováním potravin jako v SSSR a Polsku, ale náš byznys byl vázán na východní blok. Možná hrozil kolaps i Západu, jenže my jsme to projeli dřív a oni se hojili, dosud se hojí, na nás. Jen to Rusko nezkolabovalo tak, jak by potřebovali.

   Vymazat
  10. 10:35 Prosím uveďte aspoň 3 naše podniky na světové úrovni, krom automobilového, zbrojařského a těžebního průmyslu. Já uvedu jeden příklad z mého oboru. Po letech digitalizace, kdy se investovaly miliardy, mě rozesmál pan Hamáček, když doznal, že na jednom ministerstvu pracuje systém vytvořen v jazyce FORTRAN. Tak to jsou něco jako prvohory. Neznám jiné obory a obecné formulace úspěchu z novin neberu.

   Vymazat
  11. 15:49

   Mýlíte se nakonec i s tím SSSR, problém a to obrovský, se zásobováním potravinami, tam nastal po nástupu Gorbačova a jeho perestrojky. Mnozí se museli vrátit k samozásobitelství, jako za války. Polsko mělo skutečně problémy se zásobováním po celou dobu. V Polsku totiž zemědělství po celou éru socialismu stálo na soukromých zemědělcích. Ti, narozdíl od našich družstev a státních podniků, opravdu nedokázali uživit ani vlastní národ.
   Máte však pravdu, že u NĚKTERÝCH, okrajových výrob a služeb panoval u nás šlendrián. S některými lidmi se zkrátka po dobrém jednat nedá, když můžou, tak práci ošidí a platí na ně jedině bič. Šlendrián je i dnes velice rozšířen zejména mezi živnostníky. Katastrofa, co ti jsou schopní odvést za práci a ještě se nestydí chtít peníze jako dobrý právník. Řemeslníci nejsou, dobří jsou za kopečky a to co zbylo je ztělesnění lenosti, hlouposti, šlendriánu, arogance, zpupnosti a nenažranosti.

   Vymazat
 4. Hmm... 10 let v USA sprostorach? A to tě komunisti nezabili? To museli bejt nějaký divný komunisti. Já musel vysvětlovat, co to je.... fejeton Ludvy Vaculíka - Šálek kávy při výslechu.
  Za 10 let ti na USA tocne mozek hodně zfosilnel. A co jinac, zavináč? Také intossky siris kapavku a Largo cocotago?
  Jako správný emo emi bys teď měl poklekat před zhmotnelou tmou a řádně cvanhat.

  OdpovědětVymazat
 5. Stejně je to podivný článek. Stalin ano, byl anti-marxista (což provalil de facto ve svém díle Otázky leninismu). Ovšem on také stvořil tzv. lidovou demokracii, kdežto Marx jakoukoliv demokracii rázně odmítal jako jednu z forem buržoazního politického útlaku. On hovořil o rozvíjení proletářské autonomie po diktatuře proletariátu, která znamená odumření státu a to jakéhokoliv, monarchie či parlamentní republiky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U Stalina ani Marxe nemůže být o nějaké demokracii ani řeči. To jen zapálení levičáci, kteří odvrhli kult osobnosti, se rádi ohání Marxem. Ale EU zachvíli vezme za svého i Lenina.

   Vymazat
  2. 16:20

   Jeden hlupák se kdysi vyjadřoval takto: Ohromná síla oligarchie soukromého kapitálu nemůže být účinně kontrolována demokraticky organizovanou společností.

   a odůvodnil to následovně: Soukromí kapitalisté ovládají hlavní zdroje informací. Je tudíž neobyčejně obtížné, a skutečně ve většině případů téměř nemožné, aby jednotlivý občan činil objektivní závěry a inteligentně využil svých politických práv.

   Einstein se jmenoval

   Vymazat
 6. Jo je to daleko „lepší" jestli nás dostanou do NWO tak pak uvidíte co je opravdová diktatura. Pak jsi ještě vzpomenete na skvělý socialistický režim.

  OdpovědětVymazat
 7. Nejsem politolog, ale nedovedu pochopit nebo zařadit současné politické zřízení ve kterém právě žijeme. Čistý kapitalismus jsem vyloučil, protože neexistuje "ruka trhu", která má zajišťovat autoregulaci. Trochu se to blíží státnímu kapitalismu, skoro Čínského střihu, ale nášemu chybí centrální plán. Náš stát je nejblíže podobný pojišťovně, protože nedovolí zkrachovat i neproduktivním investicím, což bylo v kapitalismu ozdravující. Tuto pojišťovnu drží při životě laskaví občané, kteří mají jen jedinou smůlu, že na zisku těch co profitují se nepodílí. Někdo zato odsuzuje spoluobčany, já si naopak myslím, že zneužítí protestů hrozí majdanizací a násilím v ulicích a proto jsem rád, že násilí v Čechách pšenka nekvete. Proto jsem rád, že jsem Čech i když si nehrajeme na hrdiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jste nepochopil, že v kapitalismu žádná řídící ruka trhu ve skutečnosti není, nebyla a nebude, pak se nedivím.

   Vymazat
  2. 10:14
   "Neviditelná ruka trhu" se to jmenuje:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditeln%C3%A1_ruka_trhu
   Ta neviditelná ruka trhu(šmátralka) znamená "trhni co můžeš". Pan Klaus st. vám to vysvětlí, jako to svého času už udělal.

   Vymazat
 8. Tank vlasovců v Řeporyjích natřeli na růžovo

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020082112409526-tank-vlasovcu-v-reporyjich-natreli-na-ruzovo/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten chlapík se nedoplati. Cena tohoto vrcholného díla jde do statisíců.

   Vymazat
 9. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu, je jeden z mála zákonu které musím pochválit. Vyšetřit, nebo aspoň psát o zrudnosti komoušu se nesmí ukončit. Vždyť je tak jasné, že fašismus a komunismus jsou si rovny.Po druhé sv, se taky vyšetřovaly zločiny fašounu, no, a někteří dokonce končili jako pracovníci STB.
  A za veškerý bordel muže rok 48, dusledky vládnutí komoušu ovlivnily negativně celé generace, až do dnešních dnu. Co dnes dělá KSČM v parliku, jen rožestvává vše okolo, pod heslem čím huře tím lépe! Ti se nikdy nezmění!
  Jen díky vám, starým komoušum jako jste vy, tady žijeme více jak 70 let podstatně huře než lidé na Západě a jen neustále probíráme proč máme nižšší mzdy a duchody.
  Že jsou paneláky ze 70 let ještě horší než králikárny jsem poznal osobně!! No a těch 41 604-5 bezdomovcuse vám moc nepovedlo. Naprosté většině život bezďáka vyhovuje,vy jen využijete vše k pomluvám dneška.UBOHÉ.
  Pokud se dnes člověk snaží, tak na tom není zas tak špatně, má uplně jiné šance a možnosti než před r.89.
  Na dnešní dobu si zas tak nestěžuji, ale na dobu před r.89, na tu nekonečnou tupost, nabubřelost a neschopnost soudruhu, bych nejraději zapoměl!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:18
   Je s podivem, že za jeho podporu nešel ten zkurvenej udavačskej Havel sedět na 10 let o chlebu a vodě na Mírov na samotku???!!!!!!!

   Vymazat
  2. No ty musiš být spokojený. Jako exekutor si jistě nemužeš stěžovat.
   Ty jsi milovník emeriky. Tady je to v řiti, tak vyraz za velkou louži. A toho svého normalizačního bolševika Pavla si můžeš vzít s sebou.

   orinoko

   Vymazat
  3. 10:18
   Vážený kolego, s Vaším názorem by se dalo souhlasit, je tady ale jedno ale.
   Socializmus a potažmo komunizmus se neodlišují od kapitalizmu tím, kolik chladniček, nebo aut si můžete pořídit. Tyto dvě ideologie se liší tím, kdo vlastní výrobní prostředky a od toho se vše odvíjí.
   Vy osobně vlastníte nějakou fabriku, nebo jste jen prostý zaměstnanec? Pokud žádnou fabriku a tudíž žádné výrobní prostředky nevlastníte, ničím se nelišíte od ostatních běžných občanů tohoto státu a jste stejným otrokem jako ostatní. To, že si myslíte, jak se máte teď dobře, tak vězte, je to jenom iluze. Ve všech státech se mají lidé lépe, než tomu bylo před 30, nebo 70 lety.
   Víte, proč za našeho socializmu bylo na západě víc spotřebního zboží? Aby občané na západě nechtěli také socializmus. Oni totiž viděli jen skromnější nabídku v obchodech, ale neviděli bezplatné zdravotnictví, školství, symbolické platby za energie, výstavbu bytů pro pracující, bezplatné dovolené ROH atd. Naopak, naši obyvatelé viděli na západě právě ty narvané obchody, ale neviděli už placené zdravotnictví, školství, drahé energie, bydlení, exekutory atd.
   Teď, když socialistický blok již neexistuje, nemusí již západ udržovat sociální smír ve svých zemích, všude je kapitalizmus, tak nač se o dělníky starat, že? A proto vidíme rychlou degradaci západu.
   Světe div se, ale lidé ze západu se zhusta stěhují na východ a představte si, že i do Ruska. Viděl jsem statistiku stěhování a byl byste překvapen, kolik lidí ze západu se do Ruska stěhuje. Nejen z Německa a VB, ale i z JAR a dalších států. Jedná se o sta tisíce lidí. Západ, ze šedesátých let, jak jej vidíme ve filmech již dávno neexistuje. Nepanuje tam pohoda a klid, ale permanentní protesty proti migrantům, zvyšování daní, nesnesitelného osobního života do kterého se montují různé neziskovky, které si osobují právo nutit lidi do nepřirozené role genderového šílenství. Není proto divu, že stále více lidí hledí s nadějí na Rusko.
   Vězte, že Váš pohled na západ má zpoždění nejméně 50 let. Už od té doby tam probíhá postupná degradace společenského života, kde je dokonce zakázáno bránit se, když Vás napadne nějaký "nový snědý Evropan".
   Můžu porovnávat. Pobýval jsem služebně jak na západě, tak x let v Rusku. Rusko je v dnešní době plně rozvinutá země, Moskva čistá, překrásná, na rozdíl od špíny a bordelu v Londýně, nebo Paříži.
   Závěrem, komunisté dosáhli toho, že bylo o každého člověka postaráno, tj. měl práci, byl sociálně i zdravotně zabezpečen, bez rozdílu, do jaké kolébky se narodil. Na rozdíl od kapitalizmu, kde hrají roli hlavně mezi rodinné vztahy bývalých i současný představitelů současné tak zvané elity. Podívejte se na životopisy rodin těch co dnes hýbou životem u nás. Zjistíte, že jsou to titíž lidé, kteří byli elitou jak za Habsburků, první ČR a jsou u kormidla i dnes.Za komunistů byli jak korkové zátky, které se na chvíli ponořili, aby se vhodnou chvíli zase vynořily. Zkuste si dát do vyhledávače rodinnou historii dnešních lidí v pozadí, kteří to tady řídí, a nestačíte se divit, kdo nám tady vládne.

   Vymazat
  4. Ono s demokracií je to jako s pravým, anglickým trávníkem. Ten se musí dlouhou řadu let pečlivě stříhat, ošetřovat. A když vám na něj někdo vyklopí splašky a smetí, nezbývá než začít znovu, trpělivě opět o ten trávník pečovat. A my jsme na něm měli ty splašky a hnůj, dlouhých 41 let od února 1948 do listopadu 1989

   Vymazat
  5. 12:14
   Pokud tady mluvíte o demokracii, bylo by dobré definovat, o jaké demokracii mluvíte. O demokracii USA, které demokracii vyváží na křídlech pum, při humanitárním bombardování a prostředky k životu si prachsprostě tisknou na tiskacím stroji, nebo o demokracii VB, která dodnes žije z rabování svých kolonií, i když oficiálně kolonializmus již neexistuje, nebo o Francouzské demokracii, která rabuje Africký stát Mali, za přispění našich vojáků a mohl bych pokračovat dále.
   Demokracie, jako vláda lidu, jak je definována na Vikipedii a zřejmě ji máte na mysli totiž neexistuje. Lid si tady a ani nikde jinde nevládne. To by se totiž do našeho zákonodárství neimplementovaly různé nesmysly na pokyn EU, OSN, Istanbulského protokolu a dalších struktur. Tak tedy, o jaké demokracii tady mluvíte?

   Vymazat
  6. 12:14 Kdo to způsobil že se sem v 48 podle Vás dostaly splašky? Po 89 sem vtrhly zdegenerovaný zvrhlý paraziti a spolu s těmi našimi parazity to tady všechno perfektně posraly. Jo Vám ten anglický trávník udržuje moderní otrok, tak je vám hej.

   Vymazat
  7. Vážený 12:03 popsal jste to výborně a srozumitelně. Jenže parazit zůstane škůdcem za každého režimu. Když se do vedení velkého státu dostane většina těch všeho schopných parazitů, nastává úpadek.

   Vymazat
  8. 10:18 Český jazyk to musí bolet, takový štábkripl se ozývat!

   Vymazat
  9. 12:03
   Některé vaše názory jsou k smíchu.
   Píšete,na Západě bylo více spotřebního zboží, aby nechtěli socialismus, tohle myslíte vážně??? Dále, bezplatné zdravotnictví, školy, laciná energie, ano vše se dotovalo, na ukor vaší mzdy, zaostalosti prumyslu, katastrofální situace v ekologii, zničených památek, které se desetiletí neopravovaly to byl dusledek vašich dotací státu, jen když jste se měl dobře vy.
   A největší nepravda je v těch vašich lidech z VB, Německa, kteří se po statisících stěhují do Ruska, pane, jen nestoudně LŽETE, vše je opačně. Z Ruska se každý rok vystěhuje na Západ a USA 200 - 250 tisíc lidí, lehce dohledatelné.
   Kolik znáte lidí kteří odešli do Ruska od nás, já jednoho, a Rusko ho stejně po čase vypakovalo a dnes ten zoufalec žije v Luhansku, nepište příště tak ubohou lež,pusobí to hloupě!!!
   Moskva a ostatní velká města na tom nebudou tak špatně, ale byl jste se někdy podívat na Ruské vesnici??? děs a běs, chudáci lidé. Často jeden zdroj pitné vody, žádné kanalizace,prašné nebo naopak blátivé cesty, katastrofální duchody, bída a svrab.
   A na konec, když bylo za komoušu vše tak dobré,jak píšete, proč se celá Východní Evropa , vzdala toho krásného komoušského snu a přiřadila se k tomu " chudému, končícímu " kapitalismu, to mě vysvětlete.
   Nevím odkud čerpáte info, ale tam kde čtete, vám píší lež a demagogii!!!!

   Vymazat
  10. 10:18 je až tak hloupý, že si nepovšimnul toho, jak německý nacizmus zcela nezakrytě vyhlásil rasizmus, program likvidace židů a obecně, potlačení "nižších ras". Nic takového u komunistů programově ani v praxi nenajdete. Ti hlásali "internacionalismus". Takže stavět na roveň tyto dvě ideologie je pustý nesmysl, přijatelný pouze pro zagitované neználky.

   Vymazat
  11. 17:49
   Proč se tak rozčilujete kolego. Vše Vám doložím, jenom trochu strpení.
   K Vaší námitce o chudobě Rusů na venkově. Je pravda, že životní úroveň na venkově je nižší, než v Moskvě. To je přece i u nás. Pokud jste si nevšiml, já ve svém příspěvku porovnával hlavní města tj. Londýn, Paříž a Moskvu. A Moskva z toho vyšla jako jednoznačný lídr. Kolik stanic metra se postavilo v Londýně nebo v Paříži v roce 2019? Podle mě 0. Zato v Moskvě bylo otevřeno 107 nových stanic metra.
   Ale zpátky k venkovu. Myslím, že porovnáváte neporovnatelné:
   1. Západ, hlavně anglosaský tj. USA a VB, se celá staletí vyvíjí bez válek na svém území, tj. nikdy nemuseli svoji infrastrukturu budovat pokaždé od nuly. Zatím co rusové jsou každých 100 let napadáni a jejich infrastruktura je pokaždé zničená do základů. Nebudu zacházet daleko do historie, ale pro představu: v roce 1571 byla Moskva vypálená Tatary, v roce 1611 Moskvu vypálili Poláci, pak v roce 1700-1721 je napadli Švédové, 1812 Napoleon Moskva vypálená, 1873 válka s VB, Francií a Tureckem, v únoru 1917 se o barevnou revoluci postarala VB, a to prosím v čase I.sv. války, v roce 1941 je napadl Hitler. Jistě uznáte, že při takové historii se infrastruktura buduje těžce. Rusové neměli v posledních 600 letech 100 let bez války, kdy agresorem byl kromě jedné výjimky pokaždé západ.
   2. Z výše uvedených důvodů se proto Rusko soustředilo především na zabezpečení své bezpečnosti, před zabezpečením blahobytu. Soustředili se především na pouhé přežití. Zatímco západ žil po celou dobu z rabování. Tu Ameriky, tu Indie, Číny, Austrálie atd. Ale ani to mu nestačilo, on si prachsprostě začal tisknout peníze a tyto falešné peníze používá dodnes na obchody tam, kde mu není rabování dovoleno.
   3. Teď konečně rusové žijí již 75 let bez války. A toto mírové období ukazuje, že když mají krytá záda vyspělou armádou, mají možnost vybudovat i odpovídající infrastrukturu. Příklad: všechny domy k bydlení tzv. chruščovky jsou likvidovány a na jejich místech jsou budovány nové moderní bytové domy. Obyvatelé z chruščovek se stěhují do těch nových bytů, nejsou vyhozeni na ulici, ale pokračují bydlet v nových bytech ve stejné čtvrti, na stejné ulici. Každý rok tak přebudují 3 miliony takových bytových jednotek.
   Co se týče silnic.Víte, ta země je tak velká, že se vyplatí spíše budovat letiště, a tak kde jaká zastrčená obec má své vlastní letiště. Je to efektivnější než mezi dvěma vesnicemi, které jsou od sebe 500 km budovat silnici. Ale i ty se postupně budují. Mají velice dobré železniční spojení a hodně využívají také lodní osobní dopravu. Vaší chybou je, že se na stát, který zabírá 1 sedminu zeměkoule díváte pohledem venkovana, který má do vedlejší vesnice 3 km. Jenom Moskva má více obyvatel než celá ČR.
   4.Proč obyvatelé Ruska tak milují Putina. Obyvatelé Ruska dostali perfektní očkování proti liberalizmu. Užili si ho v devadesátých letech a postarali se o to pan Jelcin a jeho západní kamarádi. Jelcin si to ale v konci života uvědomil, a napravil to tím, že za svého nástupce jmenoval Putina. Ten se následně postaral o nebývalý rozkvět Ruska.Rusové si na rozdíl od našich západních spojenců peníze netisknou na tiskařském stroji. Ti si každý rubl musí vydělat.No a Putin se zasloužil o to, že z bohatství jeho země nemají zisk jenom oligarchové ale i prostí občané země. Od nástupu Putina se důchody zvýšily 20x.
   Při narození prvního dítěte rodina dostane 466417 rublů. Při narození 2.dítěte dostanou 616617 RB. Při narození každého dalšího dítěte dostanou totéž. Přitom domek na venkově s hektarovým pozemkem se dá pořídit již za 500 tisíc RB. Taktéž dostávají přídavky na děti ve výši na jedno dítě 15000 RB měsíčně. Stravování dětí na prvním stupni je zdarma. Mohl bych pokračovat ale pro ilustraci to stačí.

   Vymazat
  12. 17:49
   Protože moje odpověď byla delší, než povolen počet znaků, tady ukončení mé odpovědi.
   5.Stěhování občanů ze západních států do Ruska statistika z roku 2014, novější se mi nechce hledat:
   VB 111275, USA 142405, Německo 244662, Finsko 77665, Itálie 53649, Francie 53382 atd, co se týče Česka ČR 8492, SR 4521. Pro obrázek to stačí. Od té doby se množství zvýšilo o desítky procent.
   Závěrem, dovolím si tvrdit, že ruské reálie znám v míře větší než malé a ruský venkov znám troufám si říct mnohem lépe, než jakýkoli politolog a novinář, který se u nás vydává za znalce Ruska.

   Vymazat
 10. Nedostatek inteligence nahrazují mnozí okázalými projevy vlasteneckého pudu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenecký pud beru jako + nám by taky neuškodil. Že to ale v Rusku nebude zas taková pohádka a že to bude stejné jako u nás, jsem náhodou zjistil letos o dovolené, kdy nám při pivečku vyprávěla jedná normální Ruská rodinka. Díky mé chatrné ruštině jsem se setkal s pravdou. Proti období Jelcina, jde skutečně o pokrok, např spotřební zboží je dostupné i když některé ceny jsou přehnané, naopak proti naší rodině nemají problém jít na večeři do restaurace, nesrovnatelné jsou ceny energií a nájmu horší to mají jejich rodiče s malými důchody. Problém podobný našemu je v tom, že paní, vědeckà pracovnice, bere 2/3 platu manžela, který je taxikář. Tak nic moc, ale našinec neví co měli před tím.

   Vymazat
 11. 10:18
  a kdo může za 2.světové války s desetimiliony obětí, světovou krizi mezi vákami...a to nebylo o komunistických vládách mimo CCCP vidu a slechu?
  Kapitalistický systém, je tady asi 300let a dnes je pravděpodobně u konce s dechem a proto nastoupí k jeho ochraně fašismus s nejhorší represí, která si nezadá s hitlerovskou a možná i stalinskou !
  Na dnešní dobu si nestěžuješ, proto že doposavad žiješ na účet svých dětí nebo vnuku a když ne svých tak svých spoluobčanů. Ale tobě je to u zadku !

  OdpovědětVymazat
 12. Od padesátých let se u nás postupně formovala ve vedení státu sílící skupina parazitů. První pokus v 68 se nepovedl, protože v čele stál doslova posera. V 89 už dostala tato parta propracovaný postup jak to nezbabrat a do dnes nebyla ta krasavice potrestána za lží /Růžička alias Žfčák/vyvolané násilí. Jenže tenhle systém je propracované trvalé násilí, tak jaké právo. Buďte rádi že vám nehází na hlavy bomby.

  OdpovědětVymazat
 13. Uspěl, neuspěl...doby, kdy jsme patřili ke špičce ve vzdělanosti národa jsou historií:

  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/uspel-neuspel-maturitni-testy-budou-bez-znamek-navrhuje-ministerstvo-40334125

  Jakou motivaci bude mít nadaný, inteligentní student při vědomí, že jeho hloupější kolega obdrží místo dostatečné, že taky uspěl? Žádnou. To je taky příspěvek k tomu, jak zbavit lidi hrdosti na své češství. Zlatý socík.

  OdpovědětVymazat
 14. Pro 16:20 dějiny jsou stále upravovány dle současné potřeby..
  "Stalin převzal Rusko s dřevěným rádlem a předal ho jako jadernou velmoc." W. Churchill
  Citáty Stalina, potvrzující jeho genialitu a vhled
  https://www.youtube.com/watch?v=fhkOlYpd-0I
  "Je nutné ... zkrátit pracovní den alespoň na 6 a pak na 5 hodin." Je nezbytné ..., aby členové společnosti měli dostatek volného času nezbytného pro ... komplexní vzdělávání, “- tak Stalin psal o pracovním dni v roce 1929.
  a Stalin tomu byl blízko. Nebo jen udělejte pracovní týden po dobu 4 dnů. Doslova trochu zůstalo před zavedením. Ale pak Chruščov všechno rozdrtil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak oni stejně nedělaj ani těch 5, zbytek pracovní doby stráví leda tak čučením do flašky ...

   Vymazat
 15. Pane Macháčku, Karel IV byl Lutzenburg, nikoliv Čech. Miloš Forman byl Židem, nikoliv Čechem. a dokonce i v Masarykovi, by se české krve ani Hilsner nedořezal...

  OdpovědětVymazat
 16. Když už jste na to narazil,(mohl jste jmenovat ještě pár obrozenců) něco jsme tu udělali špatně, pokud se týče názvu státu a dokonce jsme nevyužili příležitosti to napravit, když se před 27 léty název státu znovu měnil. Již Karel Čapek ve svých fejetonech píše, že lepší, než Československo by byla třeba ,,Velká Morava". Do svého výčtu můžete přidat i Františka Kriegla, rodáka z židovské rodiny poblíže Lvova, absolventa pražské německé university, po praxi frontového lékaře ve Španělsku a Číně a československého politika posmrtně navržen na ,,Největšího Čecha." Asi by nám to měli vysvětlit lidé z vietnamské komunity, z nichž někteří se ve Vietnamu opravdu narodili,ale žijí tady a jednoslovný název pro ně nemáme.Ale doopravdy hluboký, záludný problém to asi není.

  OdpovědětVymazat
 17. Třeba co se týče názvu, můj typ by byla Bohemie, taky být Bohémem je samo o sobě krásné. Tak trochu být nad věcí, nepachtit se za kravina, mít osobní svobodu. Nikoho to neponižuje ani Moraváky. I historicky by to snad prošlo.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.