Reklama

pátek 28. srpna 2020

Kam jsme to proboha došli za těch 30 let?

Miroslav Kelnar

27.8.2020 VašeVěc

Na otázku, kam jsme došli v této zemi za posledních více než 30 let, které uplynuly od politického převratu v roce 1989, se pokusím odpovědět níže uvedeným popisem skandálního případu zmařeného projektu výstavby parní elektrárny ADULARYA v Turecku.

Uvedený případ je možno považovat za doklad postupujícího procesu likvidace schopností českého státu a českých firem exportovat do zahraničí investiční celky a musím dodat, že tato destrukční politika na české exporty je vlastní i některým vládním institucím, jak vyplyne z dalšího textu.

Tento neslavný případ pokusu o vývoz elektrárny s výkonem 2 x 145 MW do Turecka začal za vlády ODS a TOP 09 v roce 2010 podpisem úvěrové smlouvy mezi tureckým investorem firmou NAKSAN Holding a Českou exportní bankou Praha, v jejímž rámci došlo k upsání českých státních úvěrových prostředků pro výstavbu elektrárny ADULARYA v hodnotě cca 12 miliard korun. Na první schvalovací krok České exportní banky pak navazovalo i schválení pojištění vyčleněných úvěrových prostředků u české státní pojišťovací společnosti EGAP, ke kterému došlo v 1. čtvrtletí roku 2011. Je na místě dodat, že z tohoto období vlády tzv. „vlády rozpočtové odpovědnosti“ zůstalo snad něco kolem 35 miliard korun nesplacených úvěrů „rozdaných“ ČEB a pojištěných EGAP pod dohledem Kalouskova ministerstva financí.

Jaromír Soukup v televizi Barrandov v pořadu „Kauzy Jaromíra Soukupa“ vysílaného dne 2.5.2018 osvětlil, jaká byla tenkrát strategie „vlády rozpočtové odpovědnosti“ a jak se tato nejodpovědnější vláda ze všech odpovědných vlád snažila profinancovat z hospodářské krize tím, že bude rozdávat úvěry na každý projekt v zahraničí bez ohledu na míru rizika jeho nesplacení. Právě případ ADULARYA je jedním z podezřelých úvěrů poskytnutých Českou exportní bankou v této době uplatňované „rozpočtové odpovědnosti“, který si zasluhuje nejen pozornost naší, ale bez diskuse by okolnostem schválení poskytnutí úvěru měla věnovat pozornost i policie. Podnět k vyšetřování tohoto případu byl podán, prozatím však policií zřejmě ignorován.

Těchto podezřelých úvěrů v této době bylo poskytnuto podle informací od policie 16, a přestože už uběhlo spousta času od doby, kdy se u nás řídily státní finance „zodpovědně“, tak jsem nezachytil v tisku žádnou osobu, která by nesla trestní odpovědnost za oněch 35 miliard ztracených peněz z dob Nečasovy vlády. To víte, policie se raději honí po kabelkách paní Nečasové. Ve stejnou dobu, v jakou probíhala jednání na ČEB o přidělení úvěru pro projekt Adularya, se odvíjelo ještě jedno drama se špatným koncem, jehož výsledek pak měl daleko více devastující účinek na osud výstavby elektrárny ADULARYA, než způsobil možná až příliš blahosklonně udělený úvěr z našich českých daní tureckému investorovi. Je nabíledni, že kdyby se bývalo dílo zdařilo, a energetický blok fungoval, tak jak má, asi by nikdo zpětně už nehledal mouchy na oněch milionech EUR poskytnutých tureckému investorovi, avšak akce dobře neskončila, a přece víme, že, kromě úspěchu, se občas i neúspěch v českých zemích neodpouští. Zlomovým momentem, který bez diskuse poslal projekt do propadliště a potažmo pak i téměř celý vítkovický holding do bankrotu, byl výběr dodavatele projektu kotle.

Z překvapivě úzkého spektra možných dodavatelů technologie fluidního spalování sestávajícího pouze ze dvou firem, se vybrala právě taková firma, která se nemohla vykázat, že by někde na světě něco podobného na předepsanou technologii a na přibližný výkon 145 MW již vyprojektovala, a tím spíše, že by jimi vyprojektovaný kotel také skutečně fungoval. Když budeme konkrétní, pak tímto „šťastlivcem“, který dostal od Vítkovic jeden pokus si to zkusit, a jak uvidíte dále, bylo to jen tak „na nečisto“ a bez rizika pro něho, byla rakouská firma Andritz. Tou velice úzkou konkurencí je míněno, že ve Vítkovicích vybrali jako konkurenta pro tuto bezreferenční rakouskou firmu opravdu těžkou váhu reprezentovanou uznávanou světovou jedničkou v této spalovací technologii, o které však bylo také známo, že bývá cenově nejdražší. Jednalo se o americkou firmu Foster Wheeler. Překvapením bylo, že oba tito soutěžící nabízeli svoje zařízení za přibližně stejných cenových relací, a kdyby si někdo myslel, že kontrakt dostala nakonec ta světová jednička, tak to by se hodně mýlil. Práci dostal ten „bezreferenčák“, ale za cenu toho nejlepšího světového producenta, no nekup to.

Přitom existují na trhu minimálně ještě další 4 světové firmy, které mohly svoji technologii do soutěže nabídnout. Už tehdy bylo některým odborníkům jasné, že to, co nabízí rakouská firma Andritz, je 20 let staré provedení fluidního kotle převzatého po dvou zkrachovalých firmách, a to po Waagner Biro a Austrian Energy, zatímco ta světová jednička nabízela svůj nejnověji vyvinutý typ. Nechci šířit neověřené zprávy, ale vítr na stavbě zavál směrem od investora i vysvětlení, proč neměly tyto dvě české státní instituce žádný problém vložit peníze českých daňových poplatníků do hazardu s firmou Andritz, která ještě nikdy předtím kotel na takovouto technologii a na podobný výkon nevyprojektovala. Samozřejmě, kapří business, jak jinak. Asi pak už ani nikoho nepřekvapí, že když se kotel na stavbě v začátku roku 2016 spustil, tak že se velice brzy objevily technické problémy, kvůli kterým se nedal kotel v horizontu 14 dní provozovat.

První, co přišlo v této situaci na mysl, bylo, že se zkrátka ten projekt firmě Andritz napoprvé moc nepodařil. Avšak královsky zaplacený rakouský prvododavatel projektu 145 MW kotle Andritz se rychle zorientovat a přišel s pohádkou o špatném uhlí. A kupodivu, aby se mohli blázni radovat, převzalo vedení VPE tuto nesmyslnou teorii o špatném uhlí a rozjela se v českých sdělovacích prostředcích tato duo-blamáž pro českou veřejnost s cílem odklonit její pozornost od možného chybně vypracovaného projektu kotle k údajnému špatnému uhlí. Prvním podezřelým v podobných situacích bývá samozřejmě projektant kotle, ten však v našem případě tvrdil, že na vině je vysoký obsah chloru v uhlí.

Vedení Vítkovice Power Engineering, které mělo stát uprostřed jako rozhodčí orgán mezi dodavatelem uhlí a projektantem kotle, se kupodivu, aniž by si toto předkládané zdůvodnění od firmy Andritz nějak odborně nechalo ověřit, od samého začátku naprosto nekriticky klonilo na stranu rakouského projektanta. Od prvního momentu bylo jasné, že škody, které přinese nesprávně fungující kotel, budou ohromné, a že tyto škody bud´ zaplatí projektant kotle, a nebo Vítkovice samotné. Žádné další alternativy nebyly, a pokud o nějaké další variantě někdo mluvil, jako třeba, že ty škody nakonec zaplatí Turci za to špatné uhlí, tak tomu nemohl věřit ani ten, co s tímto nesmyslem přišel.

Od doby zjištění problému na kotli bylo stále ještě rok času, aby se věc svěřila odborníkům a ti mohli vydumat, kde ten problém leží, to je, proč ten kotel nepracuje dobře. Upřímně řečeno, ta zpráva, co předložil Andritz někdy v červnu 2016 na svoji obranu, které právě odkláněla pozornost na důvod dodávky tzv. mimokontraktačního uhlí, ta by byla v očích odborníků již na první pohled neobhajitelná. A k tomu, aby se tato zpráva dala roztrhat na cucky nějakou odbornou oponenturou, bylo stále ještě téměř rok času. Nakonec stačilo dokonce i bez nějakých těch expertních zpráv udělat to, co každého spotřebitele napadne prvně, když si koupí do domácnosti výrobek, který mu dobře nefunguje. Zkrátka výrobek reklamuje u výrobce. A když šlo o miliardy na bedra českého daňového poplatníka, že by tak najednou Vítkovice, a ani státní orgány, nevěděly, co v dané situaci je patřičné udělat?

Nemohu tvrdit, že si český stát žádnou expertní zprávu neobjednal, on si ji objednal, ale víte kdy? Hned následující měsíc poté, co vypršelo Andritzi jeho roční garanční období. Bankovní záruky Andritze vypršely k 30.4.2017 a hned v květnu 2017, připomínám po roce, začaly ČEB /EGAP hledání firmy, která konečně řekne, co je důvodem, že ten kotel nepracuje správně. A ta expertní firma nakonec v listopadu 2017 skutečně řekla, co je problém na tomto kotli. Snad už nikoho ani nepřekvapí, že nakonec nejlepší odborníci, kteří tu ještě v Česko - slovenském prostoru na energetiku ještě zůstali, nakonec prohlásili, že ten kotel pracovat v daném stavu na plný výkon nebude, páč má řadu projekčních chyb. A co to zatracené uhlí? To je, vážení, v pořádku.

A nyní nastala nerudovská otázka, kam s ní? Ne s tou slámou, ale s touto expertní zprávou, aby se český daňový poplatník nedozvědět, jak tady bylo naloženo s jeho daněmi. Tak se dala tato zpráva pod 7 západů a tam je prakticky již od listopadu 2017 až dodnes. S elektrárnou se od té doby nic neudálo, ta je nadále ve stejném stavu, v jakém ji tenkrát pracovníci Vítkovic opustili, jen se její hodnota se za tu dobu 4 leté nečinnosti snížila možná tak o 150 milionů EUR díky fyzickému i morálnímu stárnutí. Přitom cena opravy obou kotlů, jen skromně dodám, aby byly tyto kotle dány po firmě Andritz konečně do plně provozuschopného stavu, by bývala přišla levněji než ta hodnota, která se ztratila díky stárnutí bloku.

Myslíte, že za ty 4 roky někdo z českých státních orgánů chtěl od viníka tohoto zkolabovaného obchodního případu- rakouské firmy Andritz nějakou náhradu pro českého daňového poplatníka a české firmy, které tu přišly o své peníze? Ani náhodou, nic po něm NECHTĚLI. Nakonec se ještě jeví jako vysoce pravděpodobné, že dokonce i ty hodnoty obsahu chloru v uhlí, které uvedla firma ANDRITZ do své obranné zprávy, byly vlastně „uvedením v omyl“ české strany, takto kulantně to bylo hodnoceno v jednom rozhovoru pro tisk, lidově by se to asi vyjádřilo, že to byl zkrátka podvod. Přestože tyto podezřelé hodnoty obsahu chloru v uhlí jsou známy již od listopadu 2017, tak opět kromě této slovní ekvilibristiky v tisku, opět nikdo nic nekoná vůči rakouské firmě Andritz. Nepřipadá Vám tento případ skandální?

Znovu opakuji, rok čekala Sobotkova vláda, než vyprší záruka rakouské firmě Andritz, aby se konečně pokusila zjistit, co danému kotli je. Až byla tato expertní zpráva hotová, a skutečně popřela onu pěstovanou blamáž, že za problémy může chemické složení uhlí, jak tvrdila firma Andritz, tak se tato zpráva dala pod zámek, aby se k ní nikdo nedostal. A tuto zprávu mají již české státní orgány od listopadu 2017 ve svých rukou, ale od viníka doposud nepožádali ani o groš kompenzací. Jak je to možno komentovat? Snad jen tím způsobem, že se podařil Sobotkově vládě husarský kousek, a to, přenést škody za zmařený projekt výstavby tepelné elektrárny Adularya z viníka - rakouské firmy Andritz na českého daňového poplatníka.

A bude toho bratru ranec za více než 10 miliard korun. Nenaskýtá se vám určitá paralela s případem OKD, a u toho stejný aktér? A vzpomenete si ještě, jak nám stejný politik málem probačoval lithium právě v té době, kdy byl nejvyšší čas reklamovat kotel na projektu Adularya? To nemůže být přece náhoda. Škodným však není jen český daňový poplatník onou zmíněnou částkou, ale i další čeští i turečtí dodavatelé, kteří nedostali doplaceny veškeré peníze za odvedenou práci, a těchto ztrát v nevyplacených penězích bylo dalších několik desítek milionů EUR. A aby nedošlo k mýlce, firma Andritz samozřejmě svoje penízky dostala, a to dokonce více, než měla původně v kontraktu nasmlouváno a byla pouze jedinou firmou, která veškeré peníze dostala.

A nelze opomíjet taktéž fakt, že v důsledku tohoto nepodařeného projektu firmy Andritz zkrachoval jednak generální dodavatel díla - Vítkovice Power Engineering, a poté i téměř celý holding Vítkovice, což je firma, která vyrábí na českém trhu již od roku 1828. Tedy firma, která za téměř 200 let své existence zde přežila veškeré světové i evropské války a veškeré hospodářské krize a rozpady koloniálních říší a možná i nějaké ty morové rány, jen to, co nakonec nedokázala přežít, bylo období Nečasovy a Sobotkovy vlády.

Rakouská firma je samozřejmě již dnes, jak se říká, „za vodou“. Oči pro pláč tu zbyly jen pro českého daňového poplatníka a české i turecké firmy, které se již svého zaslouženého výdělku nedočkají. Zdá se vám, že tu něco od začátku hodně smrdělo? To si pište, že smrdělo a myslím, že je na čase, aby se za tuto skandální záležitost někdo začal zodpovídat. A na závěr odpověď na moji původní otázku, kam jsme došli za těchto 30 let? Došli jsme ke státu snědenému korupcí. Dodnes mi zní v uších slova jednoho mého známého Turka, který mi vyprávěl příběh, jak jeden majitel jisté turecké firmy na tomto projektu zoufale vykřikl, co ti Češi jsou zač? Dali jsme tam peníze lidem, kteří nám zajistili kontrakt na tomto projektu, no dobře. Pak nastoupila do vedení podniku další parta lidí, a ti chtěli také peníze, tak jsme jim je dali. A dnes už tam mají třetí partu lidí ve vedení podniku, to snad budeme platit i jim? Co tím chtěl turecký majitel říci? Že ve vyspělých demokratických společnostech se platí úplatky jen jednou, ale v banánových republikách 3 x. Dovolte mi jedno připomenutí, vzpomínám, jak se do naší republiky zvali před 30 lety američtí poradci, aby nás učili, co ten kapitalismu je vlastně zač. Naučili nás to tak dokonale, že i země jako Turecko, která tuto 40letou přetržku v korupčním jednání nezažilo, je z našich lidí ve vytržení.


46 komentářů :

 1. Kam jsme za 30 let došli? No to je přece jasné jak facka. Polistopadoví maňáskové vytvořili z naší země nikoliv výrobce, dodavatele a vývozce celků, ale naopak poslední článek v německém "potravinovém řetězu", kde je Česko v podřadné roli subdodavatele dílů (nikoliv celků) a zdrojem levné pracovní síly. Naše (j)elita z nás cíleně modelují spolkovou zemi Německa, tu poslední a nejzanedbanější.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Abychom se stali plnohodnotnou spolkovou zemí, tak bude nezbytné zvýšit v Česku podíl muslimských spoluobčanů, protože v Německu jich je již čtvrtina z celkových 80ti mliónů :-)

   Vymazat
  2. Došli jsme tam kam slunce nesvítí a stát se spolkovou zemí tak to se snad nestane. To by byla definitivní tečka za Českým národem.

   Vymazat
  3. Rád bych vám pověděl, kam jsme došli, ale nerad bych byl obviněn z vulgárnosti.

   Vymazat
  4. Anonymní 28. srpna 2020 16:29
   Němec Merkel přece prohlásil, že naše území uživí právě až kolem 80 milionů, takže už pak víte kam se schovají všichni neMuslimové.
   Naštěstí se sem neschová Merkel a spol. Jelikož nás bude tolik, sedmdesát miliónů, budeme nuceni získat nový životní prostor pro naše děti a potomky, naše zemědělce, vždyť vedle bude velmi řídce obydlený Chanát Německý. Německu nepomůže ani jeho nový vůdce Erdogan a ani jeho nový spojenec Polsko.
   Zapomněl jsem říci, že povinnou a jedinou úřední řečí bude čeština na úrovni znalostí "průměrného" filologa. Tím se hodně lidí naučí i dokonce myslet.
   Konečně pak také vyřešíme otázku Německa v evropských dějinách jednou pro vždy. Náš stát se bude jmenovat Česká svazová unie.
   Jedinými absolutními zákazy u nás v ústavě bude zákaz prožívání na našem území podpindosníků Ameriky, pitomců, hlupáků a jiných debilů. Zrádci, špióni, zloději všeho druhu se od nás již nedostanou jinam, než kam určíme my.
   Naše území bude všude tam, kam vstoupila kdy noha Čecha. Od Stockholmu až po Kapské město a od Aše přes Ukrajinu, Nepál, Aljašku až k Mnichovu, který přejmenujeme na ˇŽižkovo město - Žižkastadt. Všichni Češi, kteří úspěšně neukončí vysokou školu s červeným diplomem a nebudou tím pádem řídit náš stát, nebo jej zradí a nebo prokáží neschopnost, budou okamžitě nuceni začít pracovat v kanálech Istanbulu. Rukama. I nohama. Stejně tak všichni, bez ohledu na pohlaví, kteří do třiceti nezplodí aspoň tři potomky!
   :)

   Vymazat
  5. 28. srpna 2020 16:29
   Čtvrtina €araboafriky a třetina? generačních turků, hotovo dvacet. A to tam s představiteli&@ chce někdo byť mluvit? O čem a proč. Budou cintat nesmysly.

   Vymazat
  6. Není to pro outlocitné holt - https://www.echo24.cz/a/SGkrs/drsny-film-nabarvene-ptace-v-benatkach-potlesk-i-odchody-ze-salu

   páč to ukazuje jedno. A totiž že realizace Plánu Ost se musela každému divákovi jevit jako jediné možné řešení problémů východní Evropy!

   Vymazat
 2. Chtěl bych vidět, jak by se za posledních třicet let stavělo metro od nuly, kdyby tu už nebylo. To by bylo pošušňáníčko, tomu by rozuměl každý. Ale není se čemu divit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:32 Copak metro, Pražáci mohou chodit i pěšky. Poslední roky vrchnost stále mlátí prázdnou slámu o tom, jak je třeba zadržet vodu v české krajině. V této souvislosti jeden ilustrační příklad: od r. 1948 do r. 1989 bylo v Československu postaveno 90 přehrad (včetně Vltavské kaskády), ale od r. 1989 dodnes nebyla postavena jedna jediná! Jediný a celkem směšný výsledek nekonečného tlachání jsou plastové nádrže v programu Dešťovka. Za sebe navrhuji vydat každému Čechovi jeden dvousetlitrový sud :-)

   Vymazat
  2. Ten sud bych bral. Jak na potvoru jsem měl vloni problém se studnou, kde bylo málo vody a v tomto "suchém" roce bez problémů. Takže vody je dost. A ti popřevratoví? Vzpomínám jak mi jistý člověk při pohledu na novou věrchušku rekl "odkud se ti lidé vzali, ti snad spadli z měsíce". A i tak se pak chovali, lidé kteří nebyli předtím k ničemu pouštění, aby nic nezkazili byli najednou u moci. A výsledek je vidět kam se podíváš!

   Vymazat
 3. Za třicet let jsme jako národ Čechů,Moravanů a Slezanů ztratili samostatnost a je z nás staronový protektorát Böhmen und Mähren 🤮🤮🤮👹

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mimochodem: v Protektorátu proběhl výzkum výroby polyamidu nylonu (nezávisle na Carothersových patentech v USA)
   a po válce zahájena výroba pod názvem silon.

   Vymazat
  2. 18;15
   Dnes v ukradeném státě budou jen montovny,Gott mit Uns 😡

   Vymazat
  3. Ale ten Kája-vizionář už nás, žel Bohu, opustil...

   Vymazat
 4. Pracoval jsem za komunistů na elektrárnách v Číně a v Iránu , veškeré komponenty byly české výroby a akce proběhly bez problémů a invastor si objednal další bloky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V životě jsem v Číně ani v Íránu nebyl, ale tyto zakázky mne živily ve Škodovce, stejně jako v jiné
   lidi v podnicích, které se podílely na subdodávkách a všichni
   jsme platili daně tady.

   Vymazat
  2. Dnes nám ty elektrárny přijedou stavět spíše z Číny ...

   Vymazat
 5. Rozkradenými miliardami si koupili justici i policii, co je na tom divného, že nikdo nebručí a smějí se nám 30 let!

  OdpovědětVymazat
 6. Doporučuji vydavateli NR, aby pověřilo Kužvarta, který vidí na Rusku jen špatnost, aby prošetřil poměry ve Vítkovické kotlárně. Vítkovice byla za komunistů firma, která se pustila do nejsložitějších technologií jako foukání kyslíku do ocelárenského konvertoru jeho dnem (Oxyvit) nebo vývojem bezzvonové sazebny pro vysoké pece. I ve Vítkovicích řádila sametová revoluce. Vyměnili všechny komunistické šéfy. Lidé z konstrukce kotlárny byli zhnuseni profesionalitou nových šéfů a veřejně mluvili, jak to u nich chodí.

  Známý z Prahy mi povídal, jak v době sametové revoluce vozily kamiony z Mnichova plakáty, které vyzývaly, aby odborníci šli na vedoucí místa. I u nás byl takový barevný plakát s Dlouhým na okně hospody.

  Nedovedu si představit, kdo by mohl dodat české vládě odbornou expertizu na kotel. Vždyť všechna výzkumná pracoviště rozehnali a zničili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná se pletu, ale nebyla kotlárna závod 4 VŽKG ?

   Vymazat
  2. 16.37 Dnes snad akorát na "pravdaláskařský kotel" - odkažte na Jílkovou, expertizu dodá za flašku čuča každý bezdomovec, který tehdy ještě mohl čučet na bednu...
   Tohle byl pravý účel Havlovského puče, převratu na dno válečné porážky bez jediného výstřelu.
   NEDĚKUJEME, GORBAČOVE, CIA, StB,...!

   Vymazat
  3. 17:23 to se tedy velíce pleteš! Závod 6,

   Vymazat
  4. 16:37 on vám pan Kužvart vysvětlí, jak to v tom Československu bylo s vědou, výzkumem, vývojem, konstrukcí i výrobou. On se v takových věcech vyzná. On dokonce ví, že vázlo to na komunistech. Proto ten tehdejší sortiment, znalosti a dovednosti.

   Vymazat
  5. 2:06
   Ovšem teď jsme na tom líp, že????? Co se tady vymyslí ukradne demokraticky západní amiokupant nebo fašoEU a nám zůstane 💩!!!!!

   Vymazat
  6. 7:54
   Lépe na tom nejsme, to co jsme uměli už neumíme a i kdybysme uměli, nedokážeme vyrobit a i kdybychom dokázali, nemůžeme to prodat. Ale pan Kužvart by určitě příčiny dokázal přesně identifikovat.

   Vymazat
 7. špatná vzpomínka
  https://www.email.cz/web-office/cFkmsOSqrKu4OqL1h5_F1-htT_Jd2t_S_XwV7g65Dl6ZVVxbXh5jEo1glyoZbCM2lHivQiA/P%C5%99ipojuji_se.doc

  OdpovědětVymazat
 8. Dá se těžko pochopit, kolik se tady po plyši vyrojilo ani ne tak zmrdů, těch je dost všude, ale i nekompetentních hlupáků a vyložených hňupů, kteří páchají škody aniž by primárně chtěli. Vždyť jsme byli národem šikovných a chytrých lidí, tak kde se to tady vylíhlo a jak je možné, že se to dostalo na vrchol rozhodovacích procesů? Je to doslova všude, stupidita bují u nejnižších řídících pracovníků a s výší pozic se vůbec nelepší, mnohdy spíše naopak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle mne je jednoduchá odpověď. Co mají ti "chudáci" dělat, když nic jiného než dělat kariéru podlézáním neumí?

   Vymazat
 9. Výstižně popsaná alotria státní a polostátní , soukromé a polosoukrome sféry po" převzetí moci neumětely ,o to většími karieristy ,kterym nebylo TABU jet na provize,ať to způsobovala minové miliardové společenské škody. Ukázka jak " lenost a neplanovitost a nepostižitelni lemplové " z naší země udělali, někteří neúmyslně,někteří záměrně, z naší země MONTOVNU.budiš úmyslné zlo odsouzeno,když ne soudně,tak prokletím a opovrženímm!

  OdpovědětVymazat
 10. Mimoto, Vítkovice lahvárna otevřela v Bělorusku závod na výrobu tlakových láhví, aby se s nimi dostali na ruský trh. Teď jim tam Babiš a Petříček ženou lidi do stávky a Petříček posílá peníze na rozvrat státu, aby to tam Vítkovice nakonec musely zabalit. Takto český stát podporuje české podnikatele. Pomalá Ukrajinizace naší země pokračuje.

  OdpovědětVymazat
 11. Vsechno se kritizuje a nikdo to nechce zmenit. Zmena je jen jedna, zpet k socialismu. KAPITALISMUS NENI MOZNO ZMENIT (k lepsimu!). Kapitalismu se kazdy drzi jak kliste. Takze, zadne stiznosti, piste takove clanecky, aspon 10 denne, hlavne ze se nic nemeni. A o to i v NR jde, mlatit prazdnou slamu.

  OdpovědětVymazat
 12. „Nehorázný krok.“ Ruská diplomacie zareagovala na americké sankce proti výzkumným institucím

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020082812441373-nehorazny-krok-ruska-diplomacie-zareagovala-na-americke-sankce-proti-vyzkumnym-institucim/


  Čínští vojáci vyhnali torpédoborec USA ze svých teritoriálních vod

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020082812441088-cinsti-vojaci-vyhnali-torpedoborec-usa-ze-svych-teritorialnich-vod/

  OdpovědětVymazat
 13. Kdyby někdo chtěl vědět, jak vypasený byl ten šupináč, který připlaval na určité nejmenované české ministerstvo v roce 2010 za to, že turecký investor dostal úvěr od české exportní banky, žádné drobné, pěkně kulatých 5 milionů dolarů. A Mirďa se zachechtal. Sobotkova vláda poslala vědomě do bankrotu českou firmu Vítkovice Power Engineering namísto toho, aby šla do bankrotu rakouská firma Andritz, která tento průšvih zavinila a to ví celá současná česká vláda, jak to tenkrát bylo a nedělá s tím vůbec nic. Tak takováto jsme kolonie západních států. Takto zde vědomě česká vláda likviduje české firmy, aby otevřela český trh pro západní firmy. Pokud jde například o výrobu velkých kovaných tyčí, byly tu po socialismu tři firmy, které takovéto velké díly kovaly: ŠKODA Plzeň, Poldi Kladno a Vítkovice, už tu není ani jedna na našem trhu. Všechny tři firmy byly zlikvidovány péčí různých vlád (pamatujeme si Dlouhého a Kladno). Proč západ a Babiš a Petříček tak nenávidí Lukašenka? Protože ty velké firmy nechal státní a nenechal je zlikvidovat západem. Ohledně této elektrárny, já podal tři trestní oznámení, to poslední právě na Sobotkovu vládu. Je třeba si ale uvědomit, že Babiš má ministrem vnitra sociálního demokrata a ministryní spravedlnosti sociální demokratku a za svého poradce má také sociálního demokrata. To si myslíte, že ta Sobotkova lumpárna bude někdy policií rozkryta? Už mi také přišlo před měsícem a půl, že jedno trestní oznámení je již odloženo policií. Ty šupináče z roku 2010, ty zase kryje státní zástupce Zeman. Pokusil jsem se oslovit některé členy parlamentu, aby tento skandální případ vzaly do parlamentu, většina mi z nich ani neodpověděla, prostě je jim nějakých těch 11 miliard korun z kapes českých daňových poplatníků úplně ukradených, nemějte iluze, to je realita. Toto je poslední článek, který na téma této elektrárny vyšel: https://www.tydenikhrot.cz/clanek/kdyz-kotel-netahne

  OdpovědětVymazat
 14. Pokud se k moci pomocí USA dostali neumětelové v osobě Havla a jeho mopslíků, nemohl dopadnout dnešek jinak, než dopadl. Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku, což je idea, která se k nám rozšířila ze zámoří. Pokud budou vládnou světu USA se zločinci v čele (200 000 obětí nečinnosti) potom nemáme naději. Naděje však svítá z Východu. Věříme, že tu Západní špínu odstraní a svět se vrátí do normálních kolejí.

  OdpovědětVymazat
 15. Babiš tenkrát za to nemohl, protože zrovna, když se věc řešila kolem té elektrárny, tak mu Sobotka začal jít po krku. Takže Babiš už pak ministrem nebyl. Vzpomínáte, co bylo řevu kolem té zvednuté hůlky prez. Zemana na Sobotku? Kdyby ho tenkrát s tou hůlkou Bohůša přerazil, tak dobře udělal.

  OdpovědětVymazat
 16. Nezapomínejte na soudruhy!
  Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět - do roku 1989: U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa a její členové: - Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoli, hlavně že to vynáší - Petr Pavel,člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva,budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista, - Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha - Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS, - Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad, ¨- Vladimír Dlouhý, člen KSČ, si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji. Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy. Za rohem je pozoruje člen KSČ a agent StB s krycím jménem Plavec, jistý -Jaromír Štětina - budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, dnes velký antikomunista a rusobijec. A tak by se dalo pokračovat. Ti dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatují: Mezi jinými soudružka,... Šabatová, Dobrovský, Uhl, Pithart, Rychetský, Jičínský, Kalousek atd., atd.,atd...........¨A teď jsme již zpět v roce 2020 - a STÁLE titíž lidé dále řídí tenhle cirkus ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:11
   Famózní shrnutí pravdy 👍

   Vymazat
  2. 12:11
   podobně jako Franz Josef I

   Vymazat
  3. Trochu odbočím, ale právě socha maršála Koněva opět rozhodla o budoucnosti Česka. Jakmile se na podzim 2019 začalo veřejně hovořit o jejím odstranění, tak po dlouhých desítkách let najednou procitli Lichtenštejni a zažádali o návrat svých majetků zabavených Benešovými dekrety v ČSR. Jak to spolu souvisí? Naprosto přesně! Dostali totiž signál, že na oficiálních a rozhodujících místech již konečně sedí v Česku lidé (alá váš vzorek), kteří jim půjdou na ruku a majetek jim zcela jistě vydají!

   Vymazat
  4. 17:40 Jde o prolomení dekretů. Pan Beneš varoval, že se o to v budoucnu budou snažit.

   Vymazat
 17. Opět maličká chybička v titulku jsem - jsme!

  OdpovědětVymazat
 18. Pane Kelnare, odpovídám na Název Vašeho článku:
  Do PRDELE VAŠE VELEBBNOSTI. DO PRDELE!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A už tam zůstaneme, pokud lidí budou volit tak, jak volí. A když se mě někdo zeptá, koho tedy má volit? Tak mu odpovím, Haniga a Rozumný.

   Vymazat
 19. Mrzí mne, že na zdejším prostoru nebylo všimnuto nejdůležitější události tohoto týdne - vÿletu páně senátora Vystrčila s chotí na Taiwan. Vždyť svou důležitostí odsunula i pandemii do pozadí. Tato cesta toť symbol naší nezávislosti a hospodářské prosperity.Delegace cca 90 osob obsahuje 8 poslanců, něco konšelů, něco zástupců vysokých škol, AV, Filharmonie, nemocnice Milosrdných bratří, osob Vysočiny, zástupců médií a ochranky. Je vidět, že o groše opravdu nejde. Čerpám z PL.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 22:07 Obávám se aby to nedopadlo jak výlet jisté delegace do Kantyně. I tam to bylo natruc a teď mají památník. A i tam byli všichni vlezprdylci co chtěli domáhat jak jsou samostatni a přitom jenom sehráli roli užitečných idiotů. A mezi námi, kolik hodí napsání takové blbosti na zakázku? Třeba by to byl dobrý přivýdělek pro důchodce a mladé lidi...

   Vymazat
 20. Došli jsme tam, že si už nedovedeme udělat ze ze sebe srandu (9:01). Nejsme na funusu, vždycky když bylo nejhůř jsme se z toho nějak dostali. Vždyť i v protektorátu bylo dost vtipů, a po ruské okupaci taky byly, ale dnes politický vtip skoro vymřel.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.