Reklama

neděle 2. srpna 2020

Prvotní hřích Evropy

Valentin Katasonov
2. 8. 2020   Fondsk.ru a Outsidermedia 

Když jsem byl včera na dálku svědkem rozhovoru, ve kterém si pan Okamura „namazal na chleba“ mizerně připravenou redaktorku ČT, vyskočil mi v paměti krátce předtím přečtený článek prof. Katasonova na téma EU… (pozn.překl.)V rámci upevňování nadnárodní nadstavby útočí Brusel na zbytky suverenity evropských států.

Téma zadlužení členských zemí EU se stalo aktuálním v posledních desetiletích. Začalo se mluvit o evropské měnové krizi, která v roce 2010 zachvátila periferní země EU (Řecko, Irsko), jež se poté rozšířila na další země, především pak na země eurozóny. Příčinou krize byla situace kolem řeckého defaultu na trhu státních obligací na podzim 2009.

****Jak vypadal suverénní dluh členských zemí EU ke konci roku 2019 (mld. USD):

Itálie – 2.697,8

Francie – 2.664,6

Německo – 2.298,3

Španělsko – 1.330,9

Belgie – 523,0

Holandsko – 441,8

Řecko – 370,6

Země EU mimo eurozónu byly hodnoty suverénního dluhu nižší. Například, Polsko 274,9 mld. USD, Maďarsko 105,1 mld. USD.

Evropským rekordmanem ve výši dluhu je za posledních 10 let Řecko, které koncem roku 2019 vykázalo suverénní dluh ve výši 176 % HDP.

Za Řeckem následují:

Itálie – 134,8 %

Portugalsko – 117,7 %

Francie – 98,1 %

Španělsko – 95,5 %

(Pro srovnání – ČR 30,2 %; a v 1. čtvrtletí .t.r. 32,2 % HDP – čtvrtý nejnižší v EU – pozn.překl.)

Sejmutí nadměrné dluhové zátěže a odvrácení státních bankrotů bylo dosahováno díky restrukturalizaci dluhu. To znamená, že se sejmutím části dluhového zatížení dluhové zátěže dobrovolně/nuceně souhlasili držitelé dlužních úpisů příslušných zemí. Hlavními držiteli jsou banky, fondy a další institucionální investoři členských zemí eurozóny. S evropskou dluhovou krizí bojovali také pomocí úvěrů u Mezinárodního měnového fondu (MMF), Evropské centrální banky (ECB), Evropské komise (EK), Evropského stabilizačního mechanizmu (ESM).

V EU byla koncem 20. století založena vlastní ECB, zatímco celoevropské ministerstvo financí dosud není. Existuje pouze ořezaný evropský rozpočet, kontrolovaný Evropskou komisí. Končí evropská rozpočtová sedmiletka 2014-2020. Výše plánovaného evropského rozpočtu – necelý bilion eur – představuje kolem 1 % HDP členských zemí. Domnívám se, že skutečná výše rozpočtových výdajů bude ještě nižší. V únoru t.r. se sešel mimořádný summit EU k projednání rozpočtu na léta 2021-2027. V souvislosti s odchodem Británie bylo sestavení rozpočtu problematické dokonce i v objemech rozpočtu předchozí sedmiletky. Navíc se na Brusel sesypaly další problémy.
Londýn kategoricky odmítl platit velké sumy za dluhy a závazky související s odchodem z EU, zatímco Brusel se velmi spoléhal na to, že těmito penězi zalepí díru v evropském rozpočtu, vzniklou v souvislosti s Brexitem. 
Od konce února začal evropské hospodářství drtit koronavirus, což si vyžadovalo další obrovské peníze k udržení ekonomiky nad vodou.

Zdrojem peněz se první řadě stala ECB, která začala tisknout nová eura. V březnu ECB oznámila program odkupu aktiv (různých papírů) z trhu v objemu 750 mld.eur, a o tuto hodnotu se měla zvýšit peněžní masa eur.

Ve druhé půli července se v Bruselu sešel další summit EU – první po karanténě. Hlavním bodem programu byl znovu rozpočet EU na léta 2021-27. Okamžitě se odhalily ostré rozpory. Země „severní skupiny“ (Švédsko, Dánsko, Finsko, Rakousko, Holandsko) kategoricky odmítly podat pomocnou ruku zemím „jižní skupiny“ (Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko), stejně tak Polsko a Maďarsko z „východní skupiny“. Při takových rozporech nemůže být o evropském ministerstvu financí řeči. Média oznámila, že na summitu bylo dosaženo vratkého konsensu u výše evropského rozpočtu – 1 074 mld.eur, ale už 23. července Europarlament odmítl tento rozpočet potvrdit s prohlášením, že škrty provedené v rozpočtu jsou v rozporu s cíli EU.

Nejspíš nejzajímavější novinkou přijatou posledním summitem EU byl protikrizový plán Next Generation EU ve výši 750 mld. EUR, vzniklý v ostrém boji. Plán předpokládá pomoc zemím, které nejvíce strádaly viro-ekonomickou krizí; peníze budou soustředěny ve speciálním fondu obnovy řízeném EK. Vzhledem k předpokládané výši sedmiletého rozpočtu a výše fondu obnovy by měl celkový objem finanční pomoci v rámci EU v letech 2021-27 dosáhnout 1,8 bilionů eur. Projekt protikrizového plánu předložily Německo a Francie.

Projekt zprvu předpokládal, že peníze fondu budou poskytovány nejpostiženějším zemím výhradně v podobě nevratných dotací. Nicméně na nátlak „severní skupiny“ se definitivně dohodli na tom, že 390 mld. bude vyčleněno v podobě grantů (dotací) a zbývajících 360 mld. v podobě úvěrů. Mezní dobou jejich splacení je rok 2058. Německé „Die Zeit“ se na myšlenku vytvoření takového fondu dívají skepticky s tím, že: „Německo mělo být na straně „severní skupiny“, zatímco Merkelová se postavila na stranu „jižní a východní skupiny“. Kvůli demonstraci evropské solidarity útočí Brusel na zbytky suverenity evropských států. Německo a některé další bohaté země (ona „severní skupina“) tak budou sponzorovat chudé sousedy. EU se mění ve velký komunální byt. Nikdo z Bruselu se Němců nezeptal, zda se chtějí stát doživotními dobrodinci jiných zemí. Rozhodnutí posledního summitu EU je popřením zbytků evropské demokracie, píší Die Zeit. (barevně zdůrazněno redakcí N.R.)

Po skončení summitu vyplavaly na povrch některé podrobnosti kolem protikrizového plánu a fondu obnovy. Ukazuje se, že se předpokládá vytváření fondu díky vkladům členských zemí EU a umístění dlužních úpisů na finanční trh, v celé výši fondu, tj. 750 mld. EUR (860 mld. USD). Experti a novináři říkají, že vyložení cenných papírů na finanční trh bude probíhat 5 let, cca po 150 mld. ročně. To je více než dvojnásobek očekávaného čistého objemu nabídky obligací Německa v roce 2020. Papíry fondu obnovy budou mít statut suverénních dlužních nástrojů – stejných jako např. německé nebo americké státní obligace.

Takové zprávy vyvolávají řadu otázek. Mnozí evropští politici jsou rozhodnutím summitu rozhořčeni a považují fond obnovy s jeho dluhopisy za nezákonný. Ani EK, ani EU jako celek nejsou institucemi, vybavenými atributy suverénního státu. Na jakém základě se chystají emitovat dluhopisy se statutem suverénních? Vypadá to tak, že zmíněné Německo ponese závazky, tedy „bude ručitelem“ za peníze, jež nemají žádný vztah k jeho rozpočtu a nejsou kontrolované jeho parlamentem. EK se svým fondem obnovy se stává kvazistátem, který může konat nezávisle na členských zemích EU.

Některé instituce EU, samozřejmě, emitovaly své dluhopisy. Roční objem emisí ECB, EU, ESM dosahovaly v letech 2015-19 v průměru 67 mld. EUR ročně. To je nesrovnatelně méně, než to, co plánuje emitovat fond obnovy. Kromě toho měly papíry zmíněných institucí jisté zvláštnosti, které nedovolovaly nazývat je analogy suverénního dluhu.

Členka vedení opoziční strany AFD, Alice Weidel, prohlásila:

„Došlo k prvotnímu hříchu Evropy. Tak zvaný fond obnovy je protizákonný, EU na sebe bere dluhy, aniž by měla atributy státu nebo nejvyššího finančního orgánu. Německo ručí za peníze, které nepodléhají kontrole jeho parlamentu a rozpočtu.“

Obligace fondu EK se stanou solidárními závazky celé EU, a nikoli jednotlivých členských zemí. A finanční experti, které nelegitimita nových cenných papírů příliš nevzrušuje, poukazují na jejich potenciální přednost – spolehlivost. Dokáží údajně konkurovat i americkým státním dluhopisům, považovaným za nejpopulárnější nástroje finančního trhu.

Experti oceňují, že papíry fondu budou mít nejvyšší rating spolehlivosti – AAA. Připomínám, že takový rating má v EU dluh jediného státu, a tím je Německo. A jaký může být výnos nových papírů? Desetileté obligace Německa, považované za nejbezpečnější aktivum, dosahují kolem minus 0,45 %, zatímco rizikovější papíry Itálie zhruba plus 1,1 %. Dluh EU může mít něco mezi – minus 0,25 %. Celoevropské obligace mohou být lákavějšími pro investory než americké, i obligace jednotlivých členů EU. Poptávka po nových obligacích může být tak vysoká, že EU dostane chuť na zvýšení limit emise papírů fondu obnovy. Je velmi pravděpodobné, že hlavní roli v nákupu celoevropských sehraje ECB, která – jak už jsem poznamenal – spustila na plné obrátky tiskárnu a nakupuje především dluhopisy členských zemí EU. A až se objeví ty nové, tak bude s velkou chutí polykat i je. Myšlenka celoevropského ministerstva financí jako „přirozeného partnera“ ECB zatím nedostala podporu EU, není ale vyloučeno, že se takovým partnerem stane fond obnovy.

A tak Evropa učiní další krok k upevnění nadnárodní nadstavby, oslabující centrální banky a ministerstva financí členských zemí EU.

P. S. Nejpřekvapivější je, že jsem v mnoha materiálech a komentářích týkajících se vytvoření Evropského fondu obnovy nikde nenašel odpověď na nejdůležitější otázku: Jak bude probíhat obsluha a splácení dluhu zmíněného fondu? Přes polovinu všech shromážděných prostředků fondu přece má být rozdáno v podobě grantů a dotací…

Jednou z verzí odpovědi je, že oznámená suma 750 mld. EUR je jen začátkem a fond bude narůstat nad tuto sumu, přičemž následné miliardy budou členským zemím EU vydávány už výlučně v podobě úvěrů.

Časem se všechny členské země budou muset krmit výhradně z rukou nadnárodních institucí – ECB a fondu obnovy.


Překlad: st.hroch 2020073153 komentářů :

 1. Celý západ žije na dluh , i u nás ukradli, co se dalo !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ještě kradou co se dá a jak to vypadá, budou se snažit ukrást i to, co se "nedá".

   Smazat
  2. Članek v podstatě piše jak podvodem dojde v vykradeni kas

   (rozpočtů) všech členů EU,salamovou metodou včetně ČR za souhlasu našich "zastupců",ktere si proto mame zvolit!

   Smazat
 2. Definitivní závěr míří k naprosté hospodážské devastaci a finančnímu krachu. Pokračování bude spočívat v bídě a hladomoru. Tímto způsobem konečně dojde k podstatnému snížení počtu obyvatel, aby zbyly prostředky na přežití nepracující elity a propagandistické elity a la 1984.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to formou oligarchie
   https://uloz.to/file/H6XB7lKNg8NQ/hunger-games-1-hladove-hry-1-arena-smrti-2012-czdab-akcni-sci-fi-99rudycz-avi

   Smazat
 3. Jednou se to panoptikální obludárium, Evropská unie, rozpadne. A my opět obnovíme státní svrchovanost a suverenitu. Alespoň doufám. Ale počítejme s tím, že bruselský eurobolševik okolo sebe bude zuřivě kopat a vztekle bít pěstmi, než definitivně zcepení. Pro mne je Evropská unie jednoznačný nepřítel.

  OdpovědětSmazat
 4. co vlastně soudruzi chtěj -
  https://www.pokec24.cz/historie/odtajneni-zapadnich-dokumentu-pokud-vam-to-neotevre-oci-tak-potom-uz-nic/

  OdpovědětSmazat
 5. EU se shlédlo v USA, kde FED tiskne dolar jen to sviští, dokonce federální vláda nasadila tzv. vrtulníkové dolary, aby těch 40 miliónů nezaměstnaných mělo alespoň jednoho hambáče denně. EU nechce zůstat pozadu, proto ECB bude stejně zběsile emitovat Eura. Časem se sice přijde na to, že nejsou ničím kryty (stejně jako dolar), ale to už bude stejně jedno, viníkem bude soudruh Covid-19 a nikoliv konec liberálního kapitalismu v jeho dnešní podobě :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. o tom, že peníze, včetně koruny ztrácejí reálnou cenu, to přece vidíme denně. Asi bude ještě hůř, když najednou dobroděj Babiš chce zrušit superhrubou mzdu (výmysl ODS v čele s Tupolánkem). Je to zřejmá příprava na hyperinflaci. Zaměstnanec dostane navíc tisícovku, ale obratem zaplatí třeba deset tisíc navíc. Nebude se totiž zdražovat o jednotky, ale o desítky procent!

   Smazat
  2. Ano, ke všeobecnému zchudnutí a podělení se střední vrstvy s těmi nemakajícími a parazitujícímu asociálními skupinami a minoritami je zapotřebí využít všech dostupných pák a jednou z nich je inflace-vpuštěním o oběhu velkého množství ničím nekrytých peněz.
   Střádalové zchudnou a marnotratní dlužníci na tom vydělají...
   Tak se přesouvají obrovská bohatství od lidí práce k flamedrům, žijícím na dluh...a to platí i o celých státech a jejich ekonomikách.

   Smazat
 6. To nejhorší je ovšem to, co málokdo dnes ví, a to vzhledem k nezveřejňování a zatajování zásadních informací. Skuteční páni EU vlastní také ECB. Když před asi rokem evropská ombudsmanka napadla tehdejšího šéfa ECB Maria Draghiho za to, že pravidelně navštěvuje jednání (pořádané v 2 týdenních intervalech) vlivných bankéřů Rockefelerovy skupiny G30, kde si snad chodil pro pokyny (v té době byla tato skupina téměř neznámá), ohradil se, že to může být užitečné. Krátce na to byl odvolán a na jeho místo byla dosazena Lagardeová, do té doby šéfová MMF. MMF je ovšem plně pod kontrolou skupiny G30.

  OdpovědětSmazat
 7. Toz to je fsecko enem na papire, které není nicim kryté to je enem hra teho nostého, které ótekel z Ostrave gdez bel este cas a potem to zpetne veraboval cez bívého kona....toz tento gauner nám to orcoje zivotné prostor to je hamba ceskéch politrokó ....hamba,hamba,hamba.......slonce v srdci...p.s.

  OdpovědětSmazat
 8. Nakonec se toho komunismu přeci jenom dožijeme. Každému dle jeho potřeb a to ve všech myslitelných oblastech. Nejsou peníze? natisknem, máš bimbase a cítíš se ženou ? , nevadí, smýkej na gyndu, když tě to pustí, tak na urologii. Nevíš co jsi ?, nevadí, pro začátek dostaneš do dokladů x a pak uvidíš, vyměníme ti je klidně několikrát do roka. Pokud se cítíš jezevčíkem, zkus si vyběhat průkaz původu. Jsi lesba a chceš se množit, hybaj pro domácí inseminační soupravu. Jak je ten život bohatý po svržení toho svazujícího totalitního režimu. Mimochodem nevíte někdo, kde lze získat odškodnění za dva roky ukradeného života, které jsem byl nucen strávit na vojně. Dle lidovců, vše co bylo ukradeno, musí být navráceno. Ovšem bývalých vojáků základní služby se to netýká a to neznám jediného, který by tam sypal dobrovolně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co jste za ubožáka , dobrovolně nechodil nikdo ani do školy ! Vojna byla čestná vlastenecká povinnost , dne je povinná základní vojenská služba třeba v Rakousku , Řecku ,atd. Měl jste tam plné zaopaření a jestli vám vojna nic nepřinesla , tak je to vaše chyba!

   Smazat
  2. 18:55-Možná jste byl vyjímka, většině rekrutů se tam jít nechtělo, natož z vlasteneckých pohnutek. Faktem je, že to byl druh moderní iniciace v muže. Pro mne až tak ne, střílet jsem uměl ze Svazarmu a práci s lopatou jsem se u PTP také nemusel učit.

   Smazat
  3. Byl-li jste u PTP a nekecáte, tak jste opravdu starší dorostenec,proto honem hybaj do Paměti nàroda, než všechno zapomenete.

   Smazat
  4. 18:55 Melete nesmysly, co z té čestné vlastenecké povinnosti zbylo? Nic. Proti dnešním mladým jsme byli znevýhodněni, těch už se ta vaše čestná povinnost netýká, kde je nějaká armáda
   ? Čestně za prachy, tak se nenechte vysmát s hesly z padesátých let. Někteří z nás jsou honěni po soudech a haněni, jenom proto, že je někdo poslal sloužit na "čáru" . Plné zaopatření ? , to jsme si jako ještě měli shánět mundůry a žvanec ? Dva roky za pár babek. Placení PTP odškodnění a my jsme dostali tu vaši čestnou vlasteneckou povinnost. Komiku.

   Smazat
  5. 18:55 To se jeden pobaví, čestná vlastenecká povinnost ? Všiml jste si, že se tady změnil režim ? A ten nový se omluvil, kde komu, za kde co, včetně bývalých Henlainovců, jenom pro vojáky ZVS žádnou omluvu nenašel, natož odškodnění. A co mi vojna dala? Prvních pár týdnů po vojně jsem se mohl holit autogenem, byl jsem tvrdý chlap. Kupodivu ti dnešní mladí se bez toho obejdou a dva roky si pěkně vydělávají.

   Smazat
  6. 0:03- U pravých PTPáků s černými výložkami byl můj starší brácha, já u jejich změkčené formy, tz. silničního vojska ale bylo to v bledě modrém.

   Nejsem exhibicionista, abych se tlačil do "Paměti národa", ke kterému ani nemám důvěru. Jsem dyslektik, dysgrafik, který ve volném čase občas jedním prstem naťuká zde svůj názor z prožitého života. Proto i mé nedostatky v češtině, umocněné jen ukončeným vzděláním 9.třídy ZŠ. Hezký, byť deštivý den.

   Smazat
  7. Ad: 12.23
   Tam jste ale pobíral nejen žold, že?

   Smazat
  8. Jak to tak čtu , tak snad už ani nejste Češi , byla studená válka , na západě stála silná armáda , vám vadily 2 roky vojny , nechtěli jste opustit mamahotel , muslimové vám to brzy vysvětlí , protože není nikdo , kdo by se jim postavil !

   Smazat
  9. 13:53- I černé výložky pobíraly plat. Já měl dvě vkladní knížky, nevzpomínám proč, vím jen, že do civilu jsem s nimi šel s oběma s minimálním vkladem. Na vojenských stavbách byl plat okolo tří set, na civilních kolem sedmi. Žold jsem měl 90kč, Partyzánky 1.60, Detvy 1.-Kč, pivo 1.20. Je to důležité?

   V Olomouci ani generalita nepovažovala za nutné naše zdravení, raději se dívala jinam.

   Smazat
  10. 14:17- Takto otázka nestojí. Mně v té době, jistě, byl jsem mladý, zajímaly jiné věci. Negativně jsem přesto vnímal uzavřené hranice, kecy papalášů a jejich faleš!

   Proč se nikdo nepostavil proti dementům té doby přímo, jako se nepostaví ani teď? Fr. Koukolík to v minulém pořadu u Moravce precizně zopakoval. Vládne nám cca tisíc lidí, kteří mají své sloužící na obou stranách,tečka.

   Smazat
  11. Vy dědci co tady vykládáte o VZS, skuteční PTP sloužili „beze zbraně“ a za práci byli, mnohdy podle norem, nějak placeni. Můj dobrý kamarád u PTP sloužil koncem padesátých (1955-57) snad proto, že byl německé národnosti. Do civilu šel s výučním listem parketáře a ušetřenými třiadvaceti tisíci Kčs (za to byl osobák IFA F9 nebo nějak tak, předchůdce Wartburga).
   Černé výložky měly tehdejší vycházkové uniformy všech týlových složek armády (silniční, ženijní, zdravotní, zásobovací, spojaři…), možná se lišily lemováním, určitě odznáčkem (včeličkou), "bojové" byly v červeném, výsadkáři s baretem ... "Vojska ministerstva vnitra" tj. Vnitřní a Pohraniční stráž brigadýrkou i výložkami (těm jsem nezáviděl, když drželi čtyřiadvacítky služby se zbraní, to povětšině obden). I u těch spojařů se vědělo o krumpáči a lopatě, kanálky pro kabely, krytý okop pro svorkovnice, "L" úkryt kruhové obrany, stavět a osadit sloupy pernamentních linek, nakonec "zakopat" i speciály. No, a co má být?
   Jsem zastáncem povinné základní vojenské služby, i když se mi tam sakra nechtělo ani nelíbilo. Poznat nějakou kázeň, zbraň, organizovanost, nepohodlí, dostat zabrat a sáhnout si na dno, dokonce se i něco naučit a zažít, muset obstát v kolektivu, neuškodí.
   Pravda, za tu dobu jsem si nevydělal pravděpodobných 30 000 Kčs, ale i tak, celé mi to prospělo. Půlrok, nanejvýš rok by ovšem stačil, dva roky, 728 dnů a nocí (u "modrých" – letectva, 2,5 až 3) bylo, rozumí se, moc. A k tomu tři či čtyři, možná pět vojenských cvičení - Egypt, Karibik, Berlín, 21.8.1968 a nějaké to přecvičení. Zdraví spojař specialista „propuštěný ze svazku armády ČR“. („Vojenskou knížku“ jsem neodevzdal, mám ji za památečnou).

   Smazat
  12. Povinná vojenská služba pro mnohé mladé kloučky, chlapce a mladíčky znamenala sice dva roky života, ale za to jim mohla dát mnohem více. Pokud nebyli hloupí.
   Všichni rozumní lidé si nepřejí války, ale ty dosud byly, jsou a budou. V Evropě se odehrávaly celkem nedávno hlavní boje dvou válek označených jako Světové s miliony mrtvých a mnohem větším počtem zraněných na mnoho způsobů.
   Mnoho výjimečných lidí a mezi nimi mnoho zastánců míru, toho skutečného, tvrdilo, že chceš-li mír, buduj armádu. Ostatně Rusko ,jak se u nich říká má jen dva spojence, armádu a flotilu. Já bych dodal letectvo.
   Žádný stát na světě se nemůže udržet za jakéhokoliv režimu či systému vlády bez vojska, protože by se bez armády stal - otázka pouhého času - snadnou kořistí. Však se podívejte na evropské armádičky všech členů NATO a EU. Je to směšné a výsledky se dají očekávat. Myslíte si, že by si jinak Turecko dovolilo de facto "napadnout" člena NATO už před lety a sebrat mu kus země? Turecko má dnes dost silnou armádu a hlavně silnou pátou kolonu po prakticky celé tak zvané vyspělé Evropě a jak by to dopadlo? Nebo ti noví mocipáni neustále straší a na tyči mávají praporem medvědem z Ruska. Já bych v případném konfliktu vsadil u sázkové kanceláře na Rusko a ne na NATO.
   Povinná vojenská služba, náhrada za odvody a verbování v minulosti, kdy se po minimálním výcviku, dostali novobranci přímo do boje a pak často umírali jen jako obyčejný "rychlý" kanónenfutr, dávala a tam kde ji mají, dává mnohem větší šanci vojákovi na přežití při dobrém výcviku.
   Povinná vojenská služba znamenala pro mladíčky nutnost jednat za sebe, dala jim pochopit, co znamená odpovědnost a povinnost, kterou museli udělat a tím je učila i řešit problémy. Mladí kluci vpadli do neznámého kolektivu, který se většinou postupem doby sžil, ukázalo se kdo je kdo a vyjevila pro ně schopnost pochopit, že jsou na světě různí lidé, poctiví i nepoctiví, dobří kamarádi i kurvy zasraný. Mnoho z nich se naučilo až tam pořádně starat se o své věci - maminka byla daleko a osamostatnila je, poslala do života. Mnozí právě za vojny poznali své osudové dívky nebo aspoň "románek".
   Nebyla výjimkou ani pevná přátelství na celý život.
   Tady pořád - a nejen dnes - pořád někdo provokuje s tím typu jako - JÉÉÉ ZASE TO JSTE TEDA VLASTENCI! Tak takoví by to na vojně neměli snadný, parta, rota, četa, by je minimálně obdařila "dekama", protože tihle by dělali jen problémy, ale možná pár těch "dek" by jim ukázalo, co je to žít mezi lidmi. Takhle tento chytráček ukazuje jen svoji ubohost. Ten nemá právo mluvit o žádném vlastenectví, protože to není jen fandění u televize, či jen mluvit česky. Tam na vojně, by právě poznal mezi jiným dalším, co je to být opravdovým vlastencem a hlavně že vlastenec není vlastencem pro sebe, ale pro jiné, že je to velmi cenná hodnota. Ale on na vojně nebyl a tak to nikdy nemůže pochopit. Právě takoví se však snaží proto z vlastenectví udělat symbol jenom nějakých pouhých extrémistů, což je hluboký omyl dnešních takových liberastů (aby nebylo pochyb - pederast a liberál dohromady).
   Pokud se někdo dnes po letech cítí být stále okraden o léta života, pak mu je Bůh určitě připomene. A ne v dobrém.
   Aby nebylo pochyb. Vojnu jsem "nežral" a ani jsem nebyl důstojníkem, ale právě tam jsem se konečně naučil rozhodovat, co je důležité a co ne. Poznal jsem tam kolem sebe dost skvělých lidí. A také mne to naučilo, jak jsem po letech pochopil, že co nevydrží zkoušku, nemá stejně šanci na úspěch a co vydrží takovou zkoušku je na věky.

   Smazat
  13. 14:17 Zřejmě si neuvědomujete, že my jsme povinnou vojenskou službu nezrušili. My jsme si ji odkukali a nyní, když se ukázalo, že to celé bylo k prdu, tak by někdo mohl otevřít klapačku a omluvit se. Pokud si pamatuji, tak tady nikdo nedodržel přísahu vojáka ČSLA. NIKDO. Včetně celé generality. Ta cizí armáda za hranicemi nikam nezmizela, stejně jako jejich zdejší 5 kolona. Jak tohle souvisí s mamahotelem nevím, vy jste možná vyhlížel vojnu s plnou polní na hrbu a věřil, že to k něčemu bude. Listopad 89 ukázal k čemu. Strašit s muslimama je zbytečné, jsme bez armády a ten zbytek by stejně dostal rozkaz nic nedělat. To už je v téhle zemi taková tradice. Generál Pavel a kolektiv, by vám to vysvětlil.

   Smazat
  14. 16:00- v celku souhlas, Váš kamarád byl patrně z posledních "čistých černých výložek bez olemování" jako brácha. My už ne ale nebyli jsme ženisté, byť jsme také cvičili stavění mostů TMS,SMS(těžká,střední mostová souprava). Faktem také je, že i k nám rukovali nespolehliví a veleli nám většinou degradovaní důstojníci za trest. V tom s nadsázkou jsou filmy pravdivé.

   Důvody "nespolehlivosti" byly různé, od kulaků po kněze a "modré" krve, zástupné za rodiče a rozhodovaly o nich odvodové místní komise, zda na "mustr" z vyšších míst nevím. Důvod v naší rodině si vysvětluji, že táta jako prvorepublikový "socan jako mnozí po válce přestoupil do KSČ a po 4 měsících vystoupil. Nejstarší brácha, který již byl mimo dosah místní "karatelů" se tak dostal profesionálně k letectvu.

   Poučení?: Každý systém má nejslabší článek, lidský faktor.

   Smazat
  15. Ono to, pana Povolný 19:13 celé bylo nejspíš jednodušší. Komunistický režim koncem padesátých let pomalu přestával podrobně kádrovat podle původu a tak. Poslední „třídně politické prověrky“ proběhly roku 1959, kdy jsem byl, co synek z „reakcionářské rodiny“, převeden na práci do „méně důležitého“ výrobního útvaru. Tehdejší můj zaměstnavatel v daném mechanismu musel dopsat do bydliště mých rodičů. Co odtud přišlo, vyznělo značně nepříznivě. A už jsem mazal. Jenže, uplynul rok dva, na věc se zapomnělo. V roce 1965 šly všechny ty papíry do skartace. Díky kamarádovi jsem si svůj fascikl přečetl. Zněl věru a doslova, srandovně.
   K té VZS (vojenské základní službě), pokud jde o mou osobu, to souvisí. Jistě víte, že občan byl „brancem“ rok před nástupem k útvaru a že měl absolvovat „předvojenskou“ výchovu, což organizoval Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Byl jsem „naorganizován“ do kurzu „radiotelegrafistů“ z čehož mi plynulo, že mám být „spojařem“. Dá rozum, že se tedy vojenská správa a žádná komise v mých „kádrových materiálech“ nehrabala, ale pouze plnila požadavek armády naplnit potřebu útvarů podle nějaké té odbornosti! Byl jsem v oboru vyučen a pracoval v elektroprůmyslu.
   Po nástupu na sběrné místo branců, celodenním čekání, do vlaku a ve všem utajení kam že nás vezou, jsem s důstojníkem doprovodu, po dlouhotrvající cestě přes posádková města, vystoupil z braneckého vlaku v posádkovém městě spojovacího pluku. Na Slovensku. Po „vševojskovém přijímači“ (užitečný prožitek o plné buzeraci) odeslán do roční Školy spojovacích mechaniků. A tak, celou tou shodou okolností měl jsem to mnohem, mnohem pohodlnější než ti u ženistů, u motomechanizované pěchoty, nedej Bože u tankistů nebo pohraniční stráže!
   A málem, málem jsem v té armádě musel zůstat. Techniku tehdejší důstojníci zrovna moc nezvládali, byl jsem tedy považován. Proto rozkazem do Školy důstojníků v záloze, což byl sranda kurz snad tříměsíční na šest, osm hodin denně. Stát se „absolventem“ podle Branného zákona znamenalo, že na „trvalou dovolenou“ propuštěn být nemusím. O vojenskou kariéru jsem nestál, nezbylo než závěrečnou zkoušku nesložit. Zklamal jsem tedy důvěru velitelů.
   Pane Povolný, ten kádrový stroj toho režimu bůhvíjak nepracoval. Dělat za komunistů „kariéru“, po mém soudu, žádný problém nebyl. Stačilo chtít, umět a orientovat se v celém tom mechanizmu. Dnes je módní a politicky i nutné, celým tím systémem, který se nakonec docela civilizoval, strašit, strašit a strašit. Proto jsem si dal tu práci a svůj příběh s VZS v padesátých letech, v souvislostech popsal.

   Smazat
  16. 9:03- myslím, že si neprotiřečíme, jen jsme byli každý u jiného druhu vojska. Jak jsem uvedl a další potvrdili, byla VZS druh iniciace v muže, někdo prospěl, jiný ne, já si nestěžuji. hezký den, byť opět deštivý, proto jsem u PC.

   Smazat
 9. Musim vas OPRAVIT !
  Ti nezmestnani, 44 millionu jsou proto, ze doktori porucili zavrit stovky firem ! Ze 44 millionu, nema zadny prijem 16 millionu lidi. (Vse je zavrene !)
  Presidnet Trump ma plan , ze behem 3 tydnu bude vse v poradku, ale Congress to nedovoli, kvuli cinskemu virusu.

  A nasi ucenni pani doktori se hadaji jako maly kluci, ohledne CHININU a my nevime, co si mame myslet.

  Silna prosperita a konjunktura , kterou president Trump vybudoval za 3 roky, byla znicena virusem behem 2 mesicu.

  A jednou nas zazracny president udela poradek i v Evrope, ktera potrebuje revisions !
  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP , nas zazracny ekonom a statnik.

  (Dokonce i Hurrican se ted od nas znechucene odklonil, kdyz videl, ze zde nic nefunguje a vratil se nad Atlantic.)
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo honolulu -kéž byste měl pravdu! Už se začíná vyjasňovat, proč vlastně bylo nutné vymyslet covid - na něco se ten marast svést musí. Takže - viník není ten, ani ten, ale jakýsi covid. Až budou lidi umírat hlady, nebude to hlad, ale covid. Dobře si připravujou půdu pro své žvásty. Přežijí jen politici, VIP hyeny, a kámoši tohoto. Zbytek půjde do kopru - jo, covid, to je třída! Někdo to celé ovládá - ale kdo? Musel by se najít pelech těch škůdců, a rozflákat to na cucky. Co takhle nějaký ten dron?

   Smazat
  2. Lulu nevím, ale ten tvůj prezident má hloupé rádce, blbě mu radí. Ignoroval BLM (naštval černochy), ignoroval kšeft se sérem proti koroňáku (to mu neodpustí branže farmaceutů), asi naštve nezaměstnané (protože ukončí výplatu mimořádné podpory) a právě naštval dorost (protože jim zakazuje tanynysoft z Číny). Tak mi Lulu prozraď kdo ho, krom tebe, bude volit?

   Smazat
 10. Honolulu kdyby situace nebyla tak vážná, tak bych se rád zasmál. Už jste si přečetl Veterans Today, rubriku Vyšetřování, článek Judeo-ruská mafie-od gulagu po Brooklyn? Vždyť Vy nevíte ani co se u vás děje. Zachránit se to nedá, protože je celý svět v rozvalu a Vy mluvíte jak kapitán na TITANIKU. Vždyť máte zkušenosti z Afriky.

  OdpovědětSmazat
 11. Von Luku to na nás jen tak zkouší a my mu zase chceme udělat radost a proto hrajeme hru, že mu to žereme. Vždyť se tu už jednou profláklo, že je důchoda ze Smíchova.

  OdpovědětSmazat
 12. 21:11, nam nejblizsi nemocnice je preplnena, vim to od zdravotni sestry, ktera tam pracuje.
  Ta nemoc se neda poprit.
  Jak se toho zbavit nikdo nevi. Polaci maji nejaky lek, rikaly nase media dneska.
  21:30 - to rikal uz nebostik Solzenicin.
  Jenze nikdo vam zatim nerekl, ze ta Mafie terorizuje jejich lidi, kteri sem utekli z Ruska. (Brooklyn vedle Manhattanu, byl vzdy jejich hriste.
  Jinym se zatim vyhybaji.
  Myslim si, ze t.j. problem presidenta Putina.
  h.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. poláci že mají lék!?? jedině že by ho čórli Rusům.

   Smazat
 13. Honolulu Vy jste ten článek nečetl. Ten problém nemá Putin ale Tramp. Kolikrát ho vytáhly z krachu a také mu tam nasadily do rodiny ovládače. Víte jak to dopadlo s Clintonem když začal blbnout, přišla Lewinská a měl po ptákách. Víte co teď schválily za zákony v New Jersey. Aurora stojí na Missisipi, kdy padne výstřel nevím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:35 - kdo je ovladac ?
   Myslite, ze je to Jared Kushner ?
   (On je zadluzen u Sorosa.) Kvuli jeho mladi, to neni mozne.
   Myslite, ze je to Stephen Miller ? Ten pise skvele projevy pro naseho presidenta Trumpa.
   Nevim kdo by to mohl byt.
   Nejschopnejsi byval Steven Bannon, ale ten je nekde v Evrope a drzi low profile. (Nenapadnost.)

   President Trump je narozen ve znameni Geminy, stejne
   vice president Mike Pence, stejne jako Trumpuv poradce Newt Gingrich. Geminy nejde ovladnout ! To jsou velmi chytri lide. Oni premysli NON-stop i ve spanku.
   O problemech presidenta Putina s Mafii vi cely svet, ale svet take vi, ze president Putin to resi radikalne a tvrde. (On ma svoji udernou jednotku.)
   Nas obycejne Americany Brooklin moc nezajima. Nas uz nezajima ani Manhattan.
   Jim tam "kape na majak vsem" ! Vladnou tam levicaci.
   N.Y. ztratil lesk co mel. Snad to budoucnost napravi.
   h.

   Smazat
  2. 7:35 - zapomel jsem rici, ze si pamatuji vladnuti Clintona velmi dobre.
   Ekonomie tenkrat fungovala , ale kdokoliv u nas v office vyslovil jeho jmeno, tak vsichni jeceli smichem.

   On totiz nedelal nic jineho nez zahybal Hillary, ktera mu za to napohlavkovala ! Nase TV nam vysvetlovala, ze
   ze Clinton to dela proto, ze ma deformovany "vercajk".
   My jsme ho nebrali vazne, ale "sebevrazda" Vince Forstera nas udivila.
   Policati ho nasli v parku zastreleneho s pistoli v ruce, coz vylucuje sebevrazdu, rekl ivestigator od policie.
   Proc se to stalo my nevime.
   h.

   Smazat
 14. Je to špatné zachraňují skopčácké impérium za každou cenu vítejme v „rodině" západních dlužníků.

  OdpovědětSmazat
 15. Výsledkem, a nepochybně i jedním z rozhodujících cílů organizátorů, obou světových válečných katastrof bylo dramatické zadlužení evropských států. I v souvislosti s kovidovým zločinem a podvodem jsou evropské státy znovu zcela nevybíravě tlačeny do dluhů. Tedy válka byla prozatím nahrazena kovidem. Kdo Evropu stále do těchto dluhů zarputile a nevybíravě tlačí? Kdo jí stále půjčuje? Proč se Evropa opakovaně není schopna/nemůže těmto zločinům bránit? Proč jsou Evropané stále dokola hnáni na válečná jatka a nuceni splácet vnucené dluhy? Kdo shrabuje pohádkové zisky?

  OdpovědětSmazat
 16. Zadluzeni je prostredkem k ovladnuti dluzitele. Takto postupuje zapad vsude, kde chce zemi a jeji suroviny ovladnout. Vedeni zeme se prinuti, aby zeme dostala pujcku, o ktere banky vedi, ze ji nemuze nikdy splatit a bude pres uroky tento dluh splacet do nekonecna, takze ho splati i s uroky nakonec nekolikrat. Vedeni zeme veritel koupi vily a daji penize. Narod je zotrocen, stat maji v hrsti a zacnou poroucet a drancovat, protoze oni ted diktuji a vladnou!
  Jakes v 80 letech pred zadluzenim Ceskoslovenska varoval a uvedl zadluzeni Rumunska.
  https://aeronet.cz/news/video-generalni-tajemnik-uv-ksc-milos-jakes-jiz-v-cervenci-1989-durazne-varoval-pred-zadluzovanim-statu-u-zapadnich-mocnosti-protoze-to-povede-ke-ztrate-narodni-suverenity-ve-svem-projevu-odhalil/
  EU a nase vlada nedelaji nic jineho nez pod zaminkou podvodu COVID-19 a zastaveni ekonomiky nabiraji dalsi dluhy, ktere budeme my a pristi generace platit. Jakmile budou penize udeleny, vzroste urok pujcek na nekolik procent, to banky zarideji a budou nas zdimat jako Reky a africke staty do Alleluja!

  OdpovědětSmazat
 17. Je zajimave, ze Jakes, ktery jednal v zajmu zeme je Havloidy a StBaky zesmesnovan, zejmena jeho projev o platech zpevaku jako Zagorove. To dulezite co rekl o zadluzovani nam samozrejme zatajili. Media i politici jsou poskoky USA, neustale nas obelhavaji a do medii pousti jenom to, co chteji. Ze Putin dal mladym rodinam nevratnou pujcku 35 % z ceny bydleni tady nikdo nerekne. Jenom jak je v Rusku hlad...

  OdpovědětSmazat
 18. To co se děje v evropě jepráce busnessmanů a věru naosledním místě prosprity jsou obyvatelé evropy. Otrokář měl zájem v tom smyslu aby neměl zámory a tedy jim dal vše co potřebují. Tito si naváží dva kontinenty do evropy s tím že budou mít lidské zdroje v záloze a případné životní potřeby je donutí jim dělat pomyšlení. Což považují při nutnosti návyků za bůbost u těch z krajin slunce a blahobytu kdy nikdy nepracovali a neměli půlroční období vegetačního klidu. Jdou a utrhnou či zastřelí nebo pobijí sousední 70 000 vesnici příbuzných odjakživa. A kšeft při neúrodě je výhodný humanitárníkům především. Nýmandi ženou vše do psích h.... ale to je možná původní záměr depopulace patrně pominutých zločinců.

  OdpovědětSmazat
 19. Postkoronový fond obnovy EU, či jak se ta past jmenuje je věc, kdy opravdu už nevím, zda se smát či brečet nad mamutí blbostí lidskou. V zásadě jde pouze o bezskrupulózní pokračovaní banksterismu, (a nezabývám se tím, jakáže je to entita). Opravdové „moderní“ dějiny tohoto banksterismu se zřejmě odvíjejí od privatizace dolaru v roce 1913. Nemohli se dočkat, kdy se jim to konečně podaří. Ihned zahájili 1. světovou válku, když bez „nevyčerpatelnosti“ finančních prostředků by si to nemohli dovolit. Tehdy vymysleli tzv. „Modern money mechanism“, tj. 1:10, který už dávno neplatí, směrnice ECB říká 2%, tedy 1:50, ale to se už dávno nikde nedodržuje. Helikoptérové peníze jsou Všechno:0, tj., že nemají vůbec žádné krytí, ani pověstným vzduchem. A z takových peněz vzniká fond obnovy. Důležité je, že ty stovky miliard, které mají být poskytnuty jako úvěr, nemohou být nikdy splaceny a to kvůli úroku, pro který peníze scela schválně (záměrně) vytvořeny nebyly a nebudou. A předsedové vlád, či jací zkorumpovaní užiteční idioti jim to schválí. Opravdovou hodnotou je naplní teprve Vaše práce, pot, slzy a krev. Každodenní stres, zoufalé rodiny, rozpadající se státní systémy. Ano, jde určitě o satanistický rituál. Pokud to neračte chápat, tak jste právě přišli i o to, co jste ještě ani nevytvořili, co ještě vůbec nemáte. Dovolím si parafrázovat citát Henryho Forda z jeho dvoudílné knihy „Mezinárodní Žid“ z roku 1920. „Kdyby lidstvo chápalo dnešní finanční systém, tak bychom se ráno probudili do světové revoluce“.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:48-A máte nějaký recept, jak eliminovat moc, slovy Fr. Koukolíka, cca tisíc lidí a jejich sluhů?

   Smazat
  2. 20:48 ve středověku byli penězoměnci, kteří falšovali mince, nemilosrdně trestáni právě proto, že znehodnocovali oběživo. Dnes je to naopak, penězoměnci jsou vydáváni za elitu :-)

   Smazat
  3. 20:48 Určitě se vám bude líbit myšlení TOP09 soudruha Kalouska, který si přeje Spojené státy evropské. Cituji jeho slova: "společné dluhy znamenají víc semknutou rodinu". Já na toho soudruha nemám, protože kolem sebe vidím spoustu rodin, které se rozpadly právě kvůli dluhům a exekucím. Možná, že ale nebyl zcela při smyslech, prý má přezdívku Bechyňský Mirda von Tulamore :-)

   Smazat
 20. Já jsem pragmatik, tak se nikdy nedostanu do pravolevých bitev. Lidi majï právo prožít šťastný a svobodný život k tomu je nutné jim zajistit základní životní potřeby. Ideologií se ještě nikdo nenajedl, přesto jsou stále zneužívány k blbnutí mas. Rád bych, aby naši politici přišli z praxe, ti co se politice věnují hned po škole, nemají praxi a pak to taky tak dopadá, žijí ve světě svých představ. Musím zdůraznit, že je rozdíl mezi politikem a filozofem, který opravdu praxi nepotřebuje. Dnes se politika odtrhla od reality, žije svým samostatným životem, který se odehrává dle úspěšnosti PR. Plody této moci v řízení ekonomiky státu právě sklízíme. Celá Evropa je složena ze stejných států a EU si žije svůj fiktivní život bez reality.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:58 Právě jste svým příspěvkem prokázal, že nejste žádný pragmatik, vy jste jenom obyčejný naiva, protože právě ta ideologie vám dneska zajišťuje ty vaše "základní životní potřeby". Právě ty vaše základní životní potřeby máte díky tomu, že je máte na něčí úkor, že vám je někdo někde díky své imperialistické nenažranosti zajišťuje, i když dostáváte přídělem zlomek toho, co vaše loupící elita.

   Smazat
  2. 20:58 pokud byste skutečně pragmatikem byl, napíšete zcela jinou úvahu. Chcete tvrdit, že cokoli nového, lepšího ... je možná uskutečnit bez prvotní představy? Že je možné se domluvit, když jsou mateny a zaměňovány pojmy? Už jen celostní medicína tvrdí, že každé onemocnění má být léčeno od příčin, ne potlačování příznaků a následků. Totéž tvrdí skutečná levice. Ne ta, kterou za levici mainstream vydává. Jak se, pragmatiku, bez takového povědomí, ráčíte orientovat?

   Smazat
 21. 22:13 Díky za myšlenkové oplodnění. Zažil jsem v praxi nesmiřitelný boj dvou ideologických systémů a soustav. Žil jsem v té "šťastnější", co uplatňovala diktaturu proletariátu, ta druhá zase diktaturu zisku (ten opravdu z části tvořila vykořisťováním pracujících, ale zejména technologickým pokrokem). Ještě jste opomněl velmi důležitý faktor, byl vyhlášen nesmiřitelný boj, tudíž zbrojení. Se slabší technologií jsme museli pracujícímu človíčkovi utrhovat od úst možná i víc než zlý kapitalista a aby jsme to náhodou nezjistili, tak jsme žili za železnou oponou. Že tudy cesta nevedla, dokázala nedávná minulost. Novou cestu hledá jak RF, tak Čína. Zatím to nevypadá na nic nového, jen kopírují něco jako státní kapitalismus. Co bude dál uvidíme.
  S pozdravem váš Naiva.

  OdpovědětSmazat
 22. Pane Najivo, nechte pány ideology žít jejich dogmaty. Základní lidské potřeby tu byly dávno před konstrukty ideologií. I lid doby železné je měl a úspěšně řešil. Jinak bez našich dávných předků, by nebylo ani nás. Jako první co tvořilo nadstavbu nad hmotnými potřebami bylo náboženství a teprve potom následovaly ostatní pokusy popsat fungování společnosti a světa.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.