Reklama

středa 26. srpna 2020

Směr k americko-čínské válce? Vytvoření globálního totalitního systému, „vláda jednoho světa“?


F. William Engdahl

26. 8. 2020  
Global Research a Desitka

Je to remake Velké války Hitlera a Stalina z roku 1941?
Pokud ustoupíme z detailů denních titulků po celém světě a pokusíme se pochopit větší vzorce, dominantní dynamickou definicí světové geopolitiky v posledních třech letech je vzhled skutečného nepravidelného konfliktu mezi dvěma nejúžasnějšími mocnostmi na planetě – Čínské lidové republice a Spojených států amerických. Stále více to začíná vypadat, jako by některé velmi temné globální síly organizovaly to, co vypadá jako aktualizované opakování jejich světové války 1939-1945. Síly, které pravidelně používají válku k dosažení zásadních politických změn.

Těmito sílami, ktré existují (Powers That Be – PTB), byla druhá světová válka organizována kruhy kolem Londýna a Wall Streetu, aby manévrovala dvě velké překážky – Rusko a Německo – vést válku smrti proti sobě, aby tak tyto anglosaské PTB mohly reorganizovat světovou geopolitickou šachovnici ve svůj prospěch. Z velké části se to podařilo, s výjimkou malého detailu, že po roce 1945, byl Wall Street a Rockefellerové poučení, že Anglie ve Washingtonu hraje juniorského partnera. Londýn a Washington poté vstoupily do období své globální nadvlády známé jako studená válka.

Toto angloamerické globální kondominium záměrně skončilo v roce 1989 pádem berlínské zdi a rozpadem Sovětského svazu v roce 1991.

S nástupem prezidenství Billa Clintona v roce 1992, byla zahájena další fáze, finanční a průmyslová globalizace. S tím začalo vybírání z průmyslové základny nejen Spojených států, ale také Německa a EU. Levný outsourcing práce po 90. letech, který umožnila nová WTO, snížil mzdy a zničil v průmyslovém západě jedno odvětví za druhým. Byl to nezbytný krok na cestě k tomu, co GHW Bush v roce 1990 nazval „Nový světový řád“. Dalším krokem je zničení národní suverenity všech států. Zde však byly USA hlavní překážkou.


Trochu pomoci od našich přátel ...


Pro PTB, které neoplývají náklonnosti k národům, pouze mají zájem o posílení nadnárodní moci, bylo vytvoření Světové obchodní organizace a přijetí Číny jako řádného člena v roce 2001, zamýšleno jako další klíčový krok. V tom okamžiku PTB v Číně umožnily největší průmyslový růst jakýmkoli národem v historii, možná kromě Německa z let 1871-1914 a USA po roce 1866. Členství ve WTO umožnilo západním nadnárodním společnostem od Apple přes Nike, KFC, Ford a VW nalít miliardy do Číny, aby produkty pro zpětný vývoz na Západ, vyráběla na špinavé levné úrovni mezd.

Jedním z velkých tajemství tohoto růstu Číny je skutečnost, že se Čína mohla po roce 2001 stát „dílnou světa“, nejprve v průmyslových odvětvích s nižšími znalostmi, jako je textil nebo hračky, později ve farmaceutických oborech a naposledy ve výrobě a montáží elektroniky. Záhada se vyjasní, když se podíváme na záměr, že PTB a jejich finanční domy, které používají Čínu, chtějí oslabit silné průmyslové mocnosti, zejména Spojené státy a prosazovat svou globální agendu. Brzezinski, stejně jako jeho patron David Rockefeller, často psali, že národní stát by měl být odstraněn. Tím, že umožnili Číně stát se soupeřem Washingtonu v ekonomice a stále více i v technologii, vytvořili prostředky ke zničení supervelmocenské hegemonie USA.

Na počátku prezidenství Xi Jinpinga v roce 2012, byla Čína hospodářským kolosem, který měl druhou váhu pouze ve Spojených státech. Očividně by se to nikdy nestalo, ne pod dohledem stejných angloamerických starých rodin, které po roce 1840 zahájily válku s opiem, aby uvedly Čínu do stavu k otevření své ekonomiky západnímu finančnímu rabování, ledaže by to angloameričané chtěli.

Stejná britská banka, která se podílí na čínském obchodu s opiem, Šanghajská banka v Hongkongu (HSBC), založená skotem Thomasem Sutherlandem v roce 1865 v tehdejší britské kolonii v Hongkongu, je dnes největší čínskou bankou v Číně (Hongkongu). V posledních letech se HSBC stala tak dobře propojenou s Čínou, že od roku 2011 má jako člena představenstva a místopředsedy HSBC, Lauru Cha. Cha byla dříve místopředsedkyni čínské regulační komise pro cenné papíry a byla první osobou mimo pevninskou Čínu, která se připojila k pekingské ústřední vládě Čínské lidové republiky v pozici místopředsedkyně vlády. Jinými slovy, největší banka ve Velké Británii má členku představenstva, která byla členem Čínské komunistické strany a čínským vládním úředníkem. Čína potřebovala přístup k západním penězům a HSBC s dalšími vybranými bankámi, jako je JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs, tomu zjevně více než rádi asistovaly.Socialismus s vlastnostmi Xi Jinpinga


Až do roku 2012, kdy se Xi ujal vedení KSČ v Pekingu, se zdálo, že Čína je ochotná být globálním „týmovým hráčem“, i když s „čínskými vlastnostmi“. V roce 2015, po více než dvou letech v úřadu, schválila strana Xi Jinpinga, komplexní národní průmyslovou strategii „Made in China 2025„. Čína 2025 nahradila dřívější dokument západního globalizmu, který byl vypracován Světovou bankou, (za předsednictví Roberta Zoellicka) a USA pod názvem „Report Čína 2030. Tento posun k čínské strategii pro globální technologickou nadvládu upozornil globalizovanou PTB, že se na Čínu již nemůže spoléhat, že se i nadále bude řídit pravidly globalistů, ale spíše na to, že KSČ pod vedením Xi-Jinpinga, je odhodlána z Číny učinit světového lídra v oblasti vyspělých průmyslových umělých inteligencí a biotechnologií. Oživující se čínská nacionalistická globální hegemonie tak přestala být v souladu s představami gangu nového světového řádu.

Čína 2025 v kombinaci se silným zastáncem Xi v iniciativě „Belt Road Initiative“ (Stříbrná stezka), pro globální infrastrukturu spojující Čínu po souši a po moři s celou Eurasií i mimo ni, pravděpodobně upozornila globalisty, že jediným řešením jak zabránit ztrátě jejich moci vůči čínskému globálnímu hegemonovi, by mohla být válka. Válka, která by zničila jak nacionalistické síly, tak USA a Čínu. To je můj závěr a je toho hodně, co naznačuje, že k tomu nyní dochází.


Oko za oko


Pokud ano, bude to s největší pravděpodobnosti naprosto odlišný způsob války jak byla druhá světová válka. USA a většina západních průmyslových ekonomik „pohodlně“ zavedly nejhorší hospodářskou depresi od 30. let 20. století, jako bizarní reakci na údajný virus pocházející z Wu-chanu a šířící se do světa. Navzdory skutečnosti, že počet obětí je, i když se značně nafouknutými statistikami, na úrovni silné roční chřipky, naléhání politiků a zkorumpované WHO na uvalení drastického uzamčení a ekonomické ztráty zlikvidovalo zbývající průmyslovou základnu v USA a nejvíce v EU.

Erupce dobře organizovaných nepokojů a vandalismu pod záštitou rasových protestů v USA, přivedla americká města do stavu v mnoha případech válečných zón, připomínajících města z filmů Matt Damon a Jodie Foster z roku 2013, Elysium. V této souvislosti nastupuje anti-washingtonská rétorika z Pekingu při používání takzvané „diplomacie vlků“.

Nyní, když Washington uzavřel čínský konzulát v Houstonu a Čína americký konzulát v Chengdu, obě strany zvyšují napětí ve svém chování. V USA jsou zakázány společnosti v oblasti špičkových technologií, vojenské projevy síly z USA v Jihočínském moři a vodách poblíž Tchaj-wanu zvyšují napětí a rétoriku na obou stranách. Bílý dům obviňuje WHO z toho, že je agentem v Pekingu, zatímco Čína obviňuje USA z úmyslného vytvoření smrtícího viru a jeho přenesení do Wu-hanu. Čínská státní média podporují výbuch násilných protestů po celé Americe pod hlavičkou „Black Lives Matter“. Krokové události dramaticky eskalují. Mnoho z amerických samozvaných marxistů, kteří vedou protesty napříč americkými městy, má vazby na Peking, jakou je např. Maoistická revoluční komunistická strana USA, Boba Avakiana.


Neomezené válčení


Jaký druh eskalace je za těchto podmínek pravděpodobný? V roce 1999 dva plukovníci v čínské PLA, Qiao Liang a Wang Xiangsui, v PLA Press vydali knihu s názvem Neomezené válčení. Qiao Liang byl povýšen na generálmajora v PLA Air Force a stal se zástupcem generálního tajemníka Rady pro studium národní bezpečnostní politiky. Tito dva aktualizovali svou práci v roce 2016. Poskytuje přehled o vojenské strategii Číny na vysoké úrovni.

Při recenzování zveřejněné americké vojenské doktríny v důsledku americké operace Pouštní bouře v roce 1991 proti Iráku, čínští autoři poukazují na to, co považují za přílišnou závislost USA na hrubé vojenské síle a konvenční vojenské doktríně. Tvrdí:


„Pozorování, zvažování a řešení problémů z hlediska technologie je typické americké myšlení. Jeho výhody a nevýhody jsou velmi zřejmé, stejně jako postavy Američanů„. Dodávají, že „vojenské hrozby již často nejsou hlavními faktory ovlivňujícími národní bezpečnost. Tyto tradiční faktory se stále více proplétají s propadem zdrojů, soutěží o trhy, ovládáním kapitálu, obchodními sankcemi a dalšími ekonomickými faktory a to v míře, v jaké se dokonce stávají sekundárními vůči těmto novým faktorům„. Oba autoři definují novou formu válčení jako takovou, „která kromě sféry země, moře, vzduchu, vesmíru a elektroniky, zahrnuje také politickou, ekonomickou, diplomatickou, kulturní a psychologickou sféru.


Navrhují, aby Čína použila hackování na webové stránky, zaměřila se na finanční instituce, terorismus, s využitím médií a prováděla místní války mezi navrhovanými metodami. Jedním z příkladů je nedávné odhalení, že čínské entity platí miliony New York Times a dalším běžným americkým médiím za reklamu s vyjádření pozitivních názorů na Čínu. Podobně bylo manévrování s čínským státním příslušníkem v čele největšího veřejného penzijního fondu USA, „CalPERS“, který nalil miliardy do rizikových čínských akcií, nebo přesvědčování newyorské burzy cenných papírů, aby vyjmenovala desítky čínských společností, aniž by bylo nutné dodržovat transparentnost účetnictví USA, což zvyšuje finanční zranitelnost USA, a řada dalších akcí.

To vše naznačuje formu, jakou by mohla mít válka mezi Čínou a USA. Lze ji nazvat asymetrickou válkou nebo neomezenou válkou, kde nic co naruší nepřítele, není zakazáno. Qiao tvrdí, že „prvním pravidlem neomezené války je, že neexistují žádná pravidla, o něčem zakázaným.“ Neexistují žádné Ženevské úmluvy.

Dva pekingští autoři dodávají, že toto nepravidelné válčení by mohlo zahrnovat útoky na politickou bezpečnost, ekonomickou bezpečnost, kulturní bezpečnost a informační bezpečnost národa. Závislost americké ekonomiky na dodavatelských řetězcích Číny pro vše, od základních antibiotik až po vojensky důležité minerály vzácných zemin, je pouze jednou z domén zranitelnosti.

Na druhou stranu je Čína zranitelná vůči obchodním sankcím, finančnímu narušení, útokům na bioteror a ropným embargům. Někteří lidé si myslí, že nedávný africký mor prasat jenž devastoval hlavní čínské potravinové dodávky, nebyl jen aktem přírody. Pokud to tak bylo, pak jsme pravděpodobně hluboko v nehlášené formě neomezené války mezi USA a Čínou. Může to také naznačovat, že nedávné extrémní povodně podél řeky Yangtze v Číně, které ohrožují obří přehradu „Tři soutěsky“ a zaplavily Wu-chan a další velká čínská města a zničily miliony akrů klíčové zemědělské půdy, nebyly zcela sezónní?

Úplná neomezená válka Číny a USA by byla více než tragédií. Může to být konec civilizace, jak ji známe. Je to to, o co se snaží postavy jako Bill Gates a jeho nadřízení? Plánují zavést jejich drakonickou dystopii s názvem „Reset“ do takového konfliktu?


****


Poznámka pro čtenáře: Kopírujte tento článek na své weby. Přeposílejte ho do e-mailových seznamů svých přátel, atd. atd.

F. William Engdahl je konzultant a lektor strategických rizik, je držitelem politického titulu na Princetonské univerzitě a je nejprodávanějším autorem v oblasti ropy a geopolitiky. Je výzkumným spolupracovníkem Centra pro výzkum globalizace.

46 komentářů :

 1. " Stále více to začíná vypadat, jako by některé velmi temné globální síly organizovaly to, co vypadá jako aktualizované opakování jejich světové války 1939-1945. Síly, které pravidelně používají válku k dosažení zásadních politických změn.
  Těmito sílami, které existují (Powers That Be – PTB), byla druhá světová válka organizována kruhy kolem Londýna a Wall Streetu, aby manévrovala dvě velké překážky – Rusko a Německo – vést válku smrti proti sobě, aby tak tyto anglosaské PTB mohly reorganizovat světovou geopolitickou šachovnici ve svůj prospěch". Nemyslím, že by autor znal Koncepci společné bezpečnosti, ale došel k podobnému závěru: jeho "Powers That Be – PTB" = globální prediktor V.V.Pjakina

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (Písmo svaté, 1. List Petrův 5,8)

   Vymazat
  2. A v této době do "válečné" zóny okolo Taiwanu letí senátoři vedení Vystrčilem. Po americké provokaci se špionážním letounem je pravděpodobné vyhlášení bezletové zóny v oblasti. Aby Vystrčil nedopadl jako Navalný Pravděpodobnost je min. 50%.

   Vymazat
  3. Nepárat se s nima! - https://www.stoplusjednicka.cz/sites/default/files/obrazky/2020/08/regaining_jinling.jpg

   Vymazat
 2. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“ (Písmo svaté, Lukáš 21,9)

  OdpovědětVymazat
 3. Ďáblovou závistí však vešla do světa smrt, a kdo patří k němu, zakusí ji. (Písmo svaté, Kniha moudrosti 2,24)
  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ (Písmo svaté, Matouš 4,8-9)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (21:15):
   Ta sv. podobenství jsou tak aktuální, jako by byla psána včera.
   Je to lidstvo vůbec poučitelné? ...

   Vymazat
  2. Tohle není kostel, Šavle!

   Vymazat
  3. Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. (Písmo svaté, Matouš 10.26-27)

   Vymazat
 4. Konečně i některý západní publicista natvrdo přiznal to, na co již delší dobu ve svých knihách poukazuje N. Starikov.
  Že totiž za rozpoutání obou světových válek zdaleka nenese "vinu" jen to Německo. Že totiž obě války byly vyvolány/vyprovokovány i proto, aby se v nich dvě významné kontinentální mocnosti (Německo vs. Rusko/SSSR) natolik oslabily, že by poté pro PTB ("anglosionisty") nepředstavovaly vážného protivníka.
  Cíle bylo cestičkami křivolakými víceméně dosaženo (Německo je pod okupační správou dodnes a Rusko/SSSR je podstatně oslabeno).
  Leč "chybka" se vloudila. Síly (PTB) podcenily Čínu.
  Osudově ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslim , ze jsi prilis prilis naivni.

   A co prvni svetova valka?? O co tam slo??
   Tvoje verse je verse A.
   Že totiž obě války byly vyvolány/vyprovokovány i proto, aby se v nich dvě významné kontinentální mocnosti (Německo vs. Rusko/SSSR)zlikvidovali??

   Verse B. Rusko i Nemecko byly nastroji globalistu a Anglie a Amerika se branily , nebyly na valku pripraveny na pocatku coz je pravda.
   Kdyby chteli valku , tak by zbrojili.

   Divej se na to Historicky :
   Recko- Troja
   Rim- Cartago
   Rim-Atila-HUN
   Chingischan - cely svet
   Byzantie-Turecko
   Evropa-moslimove-Jeruzalem
   Evropa-Turecko
   Evropa -Napoleon
   Evropa -Bismark
   Evropa-Hitler
   USA - China??-nemyslim Globaliste by prisly o velke penize!!!

   China je pouze nastroj porazit cely svet a privest k vlade Globalisty.
   Covid-19 a ovladani farmace a vyroby leciv je nastrojem konroly nade vsemi narody sveta.
   Internet + 5G + sateliti uvidi vse a cipy budou sledovat kazdeho. Vse mimo lidske ovladani.

   Chlapce je to absolutni!!!

   jen tvoje prazdna slova.
   KDE JE HONOLULU... ten delal vetsi smysl nezli ty!!!
   Brouk Pytlik

   Vymazat
  2. Re (01:09):
   S jakýmsi honolulem ve "smyslu" nezávodím.
   A vy se třeba - bude-li libo - zkuste začíst do série článků, které N. Starikovi uveřejnili na webu Zvědavec. Bylo ji tam ca. 10 až 15. Tématem byly výsledky jeho analýzy, jak to vlastně bylo s tou Velkou (tj. První) světovou aj. epizodami svět. vývoje bylo ...
   Zde je odkaz na tři z těch článků:
   Epizoda 4. Kdo zažehl první světovou válku? (1), zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6490-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku
   Epizoda 4. Kdo zažehl první světovou válku? (2.část), zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6499-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku-2cast
   Epizoda 4. Kdo zažehl první světovou válku? (3. část), zde: http://www.zvedavec.org/komentare/2015/07/6506-epizoda-4-kdo-zazehl-prvni-svetovou-valku-3-cast
   ----------
   Googlit a číst umíte, takže pokud máte čas a chuť, můžete se (při)vzdělat ...
   Hodně zdaru, pytlíku!
   ----
   Další články s tou tématikou:
   Epizoda 13. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 3.
   Epizoda 13. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 2.
   Epizoda 13: Proč dal Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu, část 1.
   Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce? (4)
   Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce? (3)
   Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce? (2)
   Epizoda 12. Proč si Británie a Spojené státy nepřály zabránit druhé světové válce? (1)
   Epizoda 11. Sovětské čtvrtstoletí (1930 – 1955)
   Epizoda 10. Kdo zorganizoval hladomor v SSSR v letech 1932-1933?
   Epizoda 9. Jak Britové „osvobodili“ Řecko
   Epizoda 8. Velká podivná válka, část 4
   Epizoda 8. Velká podivná válka, část 3
   Epizoda 8. Velká podivná válka, část 2
   Epizoda 7. Británie a Francie plánovaly útok na Sovětský svaz v roce 1940
   Epizoda 6. Lev Trocký, otec německého nacismu (4. část)
   Epizoda 6. Lev Trocký, otec německého nacismu (3. část)
   Epizoda 6. Lev Trocký, otec německého nacismu (2. část)
   Epizoda 6. Lev Trocký, otec německého nacismu (1. část)
   Epizoda 5. Kdo financoval druhou světovou válku?
   Epizoda 3. Atentát v Sarajevu (2)
   Epizoda 3. Atentát v Sarajevu (1)
   Epizoda 2. Americké Federální rezervy
   Epizoda 1. Bank of England
   Historie, kterou nás neučili
   Oklamané Polsko (VI)
   Oklamané Polsko (V)
   Oklamané Polsko (IV)
   Oklamané Polsko (III)

   Vymazat
  3. Františku Oplustile,
   jsouce starsiho vydani, uz na psane dejiny od Churchila ci z Ruska se nespoleham. Spise ciste ekonomicke kalkulace. Trocky byl figurka, Mne nezjima jak dovedne lidi stavi potemkynovi vesnicky aby zabranili viditelnosti.

   Ja se na to divam jak se pohybuji figurky na sachovnici DEJIN!!! od Sumeru do DNES.

   Vy se divate na poslednich 100 let.

   Kdyz se na to divam dejinove tak to ma smysl jen tak, ze vse je manipulovano historicky z pozadi, a jestli vykona ruka je Spanelsko ci Rakousko ci Britanie nedela velky rozdil.

   Ja verim na ekonomicke sily z pozadi, ktere si dosadily k moci koho chtely :jako Kleopatru, ci Churchila ci Atilu, ci ChingisChana .

   A vy Frantsisku mi vykladata jak nekdo vyklada dejiny poslednich 100 let Evropy.

   Ja jsem pochopil co je plan pred 20 ti lety a vidim, jak se plni.
   Vy tam jeste nejste dneska.
   Ale preji vam uspech , neb se snazite !!!

   Jak se vse aranzuje jsou jen posledni tahy, tyto tahy jsou maji dusledek ......

   napiste mi ho sam... a uvidime jak jste moudry.!!!

   S uctou
   Brouk Pytlik   Vymazat
  4. 21:27
   Opluštil, to je zase od vás blábol! Němec se na druhou válku připravoval min. 10 let, žádný " anglosionista" nikoho do války nehnal. Nakonec Němec podepsal smlouvu s SSSR a společně napadli Polsko.( sssr o 14 dní později) Nikdo nemohl předpokláda od začátku 30 let jak se situace vyvine za 15 let. Nesmíte tolik konzumovat ty Ruské nesmysly, soudruhu politruku!!

   Vymazat
  5. František Opluštil 27. srpna 2020 7:32
   To nemá žádný smysl, jemu Pytlíkovi, něco dokazovat.

   Ostatně kdo financoval Hitlera se dalo vidět i na "historických" kanálech, které jsou třeba u kabelových TV operátorech. A to i americké produkce.

   Vymazat
  6. 9:55
   Kdo dodával obrovské množství zboží před válkou Německu, vy tohle nevíte??? Napovím, "sovětsko", tam lifrovalo naftu, obilí a další komodity, tak kdo je tada potom ten PYTLÍK, co?? Na ČT je o tom mnoho dokumentu!!

   Vymazat
  7. 11,08
   Preston Bush,Henry Ford,velké nadnárodní banky....to ti NIC NEŘÍKÁ?????!!!!!Hlavně,že čumíš na tu NEčekou havlostoupu!!!!

   Vymazat
  8. Re (09:25):
   Vida!, no netušil jsem, že autor článku, F. W. Engdahl, který nám (o těch válkách) vlastně sděluje totéž co N. Starikov, je producentem ruských "nesmyslů" ...
   Máte v tom jaksi "hokej", anonyme.

   Vymazat
  9. A jaké nesmysly konzumujete vy, soudruhu politruku 9.25? A pak tady žvatláte? Svěřte se nám, ať máme jasno, kde se berou vaše lidové moudrosti. Dík.

   Vymazat
  10. Frantisek Oplustil a spol
   vy jste nepochopili co ja pisu
   a jste jen zaslepeni tiskem mediama a nepouzivate mozku. Prosim pochopte a snazte se myslet,
   Ja mluvim od Sumeru do dnes , dejinove.
   Kdo dal k moci Kleopatru, Napoleona, Bismarka,Hitlera?
   Pak uz je snadne , kdyz se ovladne vlada ze vnitr, soudy ,vse funguje hladce.

   Vas zpusob mysleni :
   osoba X zastreli osobu B pistoli.
   V novinach byl clanek neznama ruka zastrelila osobu B.
   Ja sily z pozadi systemu zabili osobu X.
   Vy napisete ,ze jsem blby : ze to byla ruka , protoze nectu noviny, byl to PRST NA KOHOUTKU ktery ho zabil. Dukazem je ze PRST mel svaly v pohybu, byl dobre ziveny a podporovany silnou kosti z stredu svalu.
   Cetl jsem nejznamejsi knihu Henryho Forda: Internationalni Zid, za kterou od Forda USA vlada nekoupila jedine auto, ackoliv Ford delal nejlepsi auta te doby. A Americka armada jezdila v Studebackers.
   Molotov nejschopnejsi politik Stalinova systemu, nikdy nebyl schopen vysvetlit jak se dostal Stalin k moci.
   Tak si dejte 1 +1 dohromady a vysvetlete mi kde delam chybu. A precti si Fordovi knihy. Nebudte emocionalni, ctete hystorii a pochopite dnesek.
   A ptejte se proc Amerika a Anglie nebyla lepe vyzbrojena, vzdyt Hitler mohl hladce obsadit Anglii(ale neobsadil), Francie padla(zradou) behem 14 ti dnu, Francie se vlastne se pohybovala podobne jako dnes s Nemeckem.
   Cesi kolaborovali(colaborare).

   Ovsem jak to zvladl GingisKhan jsem ja ani spickovy hystorici nepochopili bez map a kompasu, nepochopitelne??? do nezname oblasti?
   S uctou
   Brouk Pytlik

   Vymazat
 5. Souhlas, dablove to vzdy organizovali. A nedaji si pokoj. Nebyly ti, co to organizovali a co to zacali - nahodou KRESTANE? Tak se maskuje dabel.

  OdpovědětVymazat
 6. Reakce na článek je převážně frazovita a neosobní,symbolická a přesto ukazuje jaké potíže nám všem činí ukázat pravdivý vývoj světa v čase.Za ekonomickým vývojem,zakladnou, jak ukázal již před více jak 150 roky Marx/Engels, zaostává myšlení, nadstavba.Tak jak mnozi "vládcové " vcetne Hitlera a Stalina ,skryte vyuzivali rad a doporuceni a poznatku Niccola Machiavelliho,tak asi nyni "globaliste a prediktoři " vyuzivaji poznatky Marxe Englse.Nezapominejme,že i oni měli svůj myšlenkový vývoj, viz "mladý a starý Marx" oni se nestyděli ,tak jak nyní,měnit a opravovat své názory na základě měnící se situace a získávání nových poznatků.To,že světovi hráči ovládají bankovní sektor stale vice a vice,budiz tomu jasným důkazem. HOWGH.

  OdpovědětVymazat
 7. Engdahl ve valce Cina USA to asi nedomyslel. I kdyz globalni prediktor to asi planuje. Oslabit vudci ekonomie, aby mohl uskutecnit zidovske plany na rizeni sveta.
  Co se tyka analyz je N. Starikov a V. Pjakin prvni adresa pro ty, kdo chteji vedet, jak se dela geopolitika. Prectete si Starikovu knihu : Geopolitika, kak eto delajetsa. Porozumite historii, ktera rika co se kdy stalo, ale ne proc, anebo jenom okrajove.

  OdpovědětVymazat
 8. Naprosto zbytečné strašení, ti dva si přece nezničí to, co vytvořili za desítky let, nesmysl.!!
  Nechápu proč se dnes lidstvo neustále musí strašit, kdo má na tom zájem ??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale klidně to zničí! To už v minulosti tady taky bylo.
   A kdo má na tom zájem? Podívejte se na onu dnes již "pozapomenutou" tabulku s provázaností společností před lety vytvořenou ve Švýcarsku ...

   http://svobodnenoviny.eu/tyto-korporace-ridi-temer-vse-co-si-kupujete-a-sledujete/

   Vymazat
 9. To jsou velice špatné informace jsem zvědav jak zareaguje Čína na útok korákem. A usa nemají šanci všude kam vlezli je kopli někam.

  OdpovědětVymazat
 10. USA uvalily sankce proti výzkumnému ústavu, který se podílel na vývoji ruské vakcíny proti covidu-19

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020082612434896-usa-uvalily-sankce-proti-vyzkumnemu-ustavu-ktery-se-podilel-na-vyvoji-ruske-vakciny-proti-covidu-19/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (09:35):
   No, jak jinak!?
   Rusové těm US hunům, kteří toho prevíta zn.: CoVid-19 pustili na Čínu, tímto nepříjemně lezou do (pharma)byznysu.
   A nadto, svou vakcínu, kterou zvládli v rekordním čase a která bude účinná, nabízejí na svět. trhu. Právě toto se v USA neodpouští. Zvláště protivníkovi.
   Ještěže jsou to jen sankce!, na ty si v Rusku už přivykli, dalším krokem už je pak jen válka. Ta, kterou vyhrožují Číně ...

   Vymazat
 11. Já osobně si myslím, že je tu ještě jeden faktor a na ten by se nemělo zapomínat. "Noví a neokoukaní" kandidáti na vedoucí funkce v ČLR jsou mnohem více nakloněni spolupráci s USA na rozdíl od staré gardy, která ještě třímá otěže. Čína potřebuje ke svému rozvoji, tak jak si ho postavila a spolu s cíly, které má, nutně své zboží prodávat ven za své hranice. Její rozvoj není postaven převážně na vnitřních základech, ty jsou doprovodným využíváním jejich jinde získaných zdrojů. A to i surovin, kterých nemá tolik kolik by si jich přála mít. I proto "pošilhává" "nenápadně" po částech Dálného východu Ruska, stejně jako řada dalších zemí.
  Ano, Čína je relativně snadno zranitelná, pokud nezmění buď svou politiku zpět k "výrobnímu centru", což se jim až tak evidentně nechce. A nebo když Čína najde možnosti vnitřního rozvoje, protože Čína staví na kapitalismus s vedoucí silou KS Číny. Ono se také může jednat o velkou hru, která má naprosto jiné pozadí a cíle v mezinárodní politice.
  Tomu druhému by mohlo nahrávat i to, že ve svém školství se snaží rozvíjet "průměrné" schopnosti žáků a studentů nejen velkou náročností se vůbec dostat na především prestižní školy, projít do dalšího ročníku, ale také vyváženějším rozvojem osobnosti. Doporučil bych každému podívat se na jejich hodiny tělocviku, kde se cvičí nejen fyzická schopnost žáka, ale také jeho pohybová koordinace, práce ve "skupině". Tam abyste získali jedničku, musíte prostě na hodině tělocviku předvádět skutečné výkony, přiměřené dané výuce. Tady je ukázka z dětské školky.
  https://ekabu.ru/194039-v-seti-poyavilos-video-s-uroka-v-detskom-sadu-kitaya.-vopros-pochemu-kitay-velikaya-derzhava-otpal-sam-soboy.html

  Teď si představte, že taková výchova by byla i u nás? Nešlo by o narušení práv dítěte?
  A teď si to porovnejte s úrovní výuky VŠEHO na tak zvaných školách "anglosaského světa", včetně našeho (které má ještě poslední naději se změnit k lepšímu!). Nemusíte být ani velkými odborníky, abyste pochopili stav fyzické připravenosti našich žáků a studentů.

  To je to, co ti vášniví idioti obhájci toho, že se máme nejlépe jak se můžeme mít, nikdy nepochopí! A proč nám, tedy většině těch co sem chodí, tohle co je u nás vadí! Proč se dá mluvit o degradaci, neschopnosti, životě na úkor budoucnosti!
  Čína si vychovává svou budoucnost na vysoké úrovni, tak jak jen může. A my? Spolu s Amerikou?
  Takže bych to uzavřel asi takhle. Amerika může vyhrát tuhle bitvu, ale už prohrává válku. Analogická situace, kdy Hitler nasadil a málem se mu to povedlo, proti "západním" vojskům omezené prostředky, a přesto válku už měl prohranou ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:44
   Vypadlo: ... kdy Hitler nasadil u Ardén a málem ...

   Vymazat
  2. 9:44
   abyste pochopili stav NEJEN fyzické připravenosti našich žáků a studentů.
   Dneska mi to kopírování moc nešlo! :)

   Vymazat
 12. To spíš rusko-čínská válka. S USA Čína v žádném případě bojovat nebude, protože Amerika je jejich vzor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11,39
   Kurňa,tak on je dneska 1.duben????!

   Vymazat
  2. Re (11:39):
   ČLR to zkusila už jednou. Byl jejich první voj. konflikt. Spíš drobný leč silový pohraniční spor (tuším) kolem příhraniční řeky v Usurijském kraji.
   Sovět. armáda je svými raketomety rychle přesvědčila, že tudy cesta nevede. A nepovede.
   Jinak Číňani nikdy válku nezačali, takže pokud ji s nimi nezačnou USA, ani vy se jí nedočkáte. K tomu, aby Číňané časem předčili i USA, tu válku nepotřebují.

   Vymazat
 13. Historický vývoj Světa i lidské společnosti se sám řídí svými vlastními evolučními zákony a jde svojí vlastní cestou. Nevědoucí lidé tomu ale nechtějí věřit a věří radši na nějaké GP, PTB, atd., vytvořené "vyšinutými elitami" ..
  Úspěšně řídit Svět a lidskou společnost lze jenom v souladu s "vysokým věděním uvedených evolučních zákonů" ..

  Ti co se považují za elity a chtějí řídit Svět a lidskou společnost odlišně od cesty evoluce a jejích zákonů jen podle svých hloupých vyšinutých a ideologických představ si volí osud, kdy je nakonec evoluce krutě odstraní ze své cesty ..
  V lidové moudrosti jsou to ty známé "boží mlýny", které mají vždy poslední slovo ..., první slovo pochází od Boha, to ví také lidová moudrost ..

  OdpovědětVymazat
 14. 9:25, v historických pramenech se dočtete, že už od 30-tych let byl Hitler silně finančně podporován bankéři a průmyslníky z Anglie a USA, což mu umožnilo dostat se k moci.Velká spousta amerických koncernů vstoupila do německých firem a umožnila prudký rozvoj jejich předválečné výroby ve spoustě strategických oborů. Po zahájení II.sv.valky bylo Německo po celou dobu jejího trvání zásobováno válečným materiálem z USA, který podle poválečných dohod nemuselo v celé výši zaplatit, za cenu zřízení amerických základen, stejně tak to měl i zbytek Zap.Evropy po rozdělení politického vlivu v Evropě. Popisuje kniha " V zajetí geografie".

  OdpovědětVymazat
 15. To blábolení jsem dočetl jen do zmínky o tom, že čínská média podporují výbuch násilí "Black Lives Matter"... To jako autor naznačuje, že čínské tiskoviny čtou v Americe a pak se jimi nechávají vést? A mimochodem, není to Čína, kdo stupňuje napětí, ale jen a pouze Spojené státy fašistické! To nevidí jen úplný ignorant!... Bagatelizace coronaviru je také mimořádnou hloupostí autora... Ztráta času, celý tenhle článek.

  OdpovědětVymazat
 16. 12:20
  Článek pro vás je ztrátou času, pro mne ne. I když na covir, mám názor zatím jiný. Pravdou je, že se okolo něj nabalilo hodně lží a dost odborníků si protiřečí, buď jim brání všimné či chybí křišťálová koule. V našich podmínkách asi Prognosťák. Střed Číny a USA vidím, že už probíhá a přesně podle naturelu obou mocností. USA se snaží o home run a Čína umí hrát deskovou hru Go, ve které se nepřítel obkličuje. Všiměte si na jedné straně letadlová loď a na druhé získání cizích přístavů. Jak to bude pokračovat nevím, obě velmocí jsou zbržděny corvirem, navíc USA má BLM a Čína povodeñ. Doufám, že svět vše přežije.

  OdpovědětVymazat
 17. Kristepane - ti váleční švábi u počítačů! Pořád to žvaní o válce, to samé - jak u stolů štamgastů v hospodách. Tam to bylo nachlup stejný! Žvanění o válce ( někdy taky o fotbalu) ale žvanění o válce bylo vděčné tema "chlapáků" a jak se ukazuje, pořád ještě je. Akorát z tý hospody je holt vyrazili prozíraví političtí šmejdi, když zakázali kouření, a všechny chlapáky tím dostali domů k počítačům, a mají volné pole působnosti k vymývání jejich mozků. Všem, které upíchli k PC, lejou soustředěně do mozků, co potřebujou. S lahví plastoně v ruce, se čím dál starší "chlapáci" rozčilujou, brebtají o válce, hádají, probírají politiku, poplkají si, a jsou naprosto neškodní. A o to šlo. Zneškodnit lidi přikováním k PC, a ať si žvatlají co chtějí. A tak i řeči o "strašné nastávající válce", na diskuzích už jsou jen směšné plácaniny. Dnes - ještě obohacené o koronavirus - ten už bude strašákem navždy, asi jako ve středověku klekánice. Rouškarikáni už si to ohlídají. Asi je to taky záměr? Každý si jistě vzpomene, že několik let, naposled vloni, byly neustále na mediálním programu zabalené huby muslimského světa. Zabývala se tím i ombudsmanka, brebtalo se o Německu, Rakousku, Itálii, o sto péro. A to teda ne! Fuj - zabalené huby! No a teď zabalili huby celému, předtím normálnímu - světu, a najednou každý drží hubu - ani v mediích už se hidžáb, nikáb, a šátky na hlavách neprobírají. Všechno - VŠECHNO!! je uměle řízeno - a lidi na všechno naletí jak kašpárci - vlastně hurvínci - jak psával na diskuze "Honolulu" ( doufám, že nezesnul na covid?)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My tady za to nemůžeme, že se pořád někde střílí a válčí, zabíjí. Války navíc mají mnohé podoby.
   Za to, vy mladý chlapák, zcela jistě sedíte v hospodě na zahrádce, kde se může občas kouřit a tam nás stavíte na místo.
   Vy sem chodíte zcela určitě více nežli já, ale to vám nevadí. Pro mladé, jako jste vy, je to zřejmě dobrý tělocvik.
   A to s tou hospodou jste teda střelil vedle, právě tam je nutné, a v minulosti to bylo často takové jediné místo, kde se člověk mohl něco dozvědět, domluvit. Ovšem musel znát svou míru. A ne ležet na nebo pod stolem.
   Spousta lidí chodí na různá fóra, doufám, že všude tapetujete takovéto svoje názory. Vás lidi musí milovat, jako "demokrati" Trumpa.
   Ostatně existuje takový vynález na vašem prohlížeči - má podobu červeného obdélníku s bílým křížkem. Tam stačí kliknout a máte pokoj od těch vašich pacanů s plastovou lahví piva.

   Vymazat
  2. Já se jen divím, proč se zde stále opakují nefér nájezdy na diskutující bez protiargumentů. Jen nadávky totiž nestačí. Vrcholem inteligence je věta o ztrátě času. Dovolte dotaz, tak proč sem lezete ?

   Vymazat
 18. Správný postřeh. Někdy mám pocit, že jsme zkoušeni z osla.
  Ale nic proti tomu. Svět je plný neskutečných debilit, například , že Země je obklopena armádou Klingonů , sedících ve Vimanech, a čekajích na pokyn globálního prediktora , aby tuto zem uchvátili nebo osvobodili. - Pořád je na výběr.
  Proto píšu, inťoši jsou zvláštní obludé. Tedy ve valné většině. Nelze paušalizovat. I v Rusku se vyskytují, a není jich málo. Někdy to vypadá, že čím větší co co ti na , tím nadějnější je obecná blbost.
  Tady to lze ještě stále řešit. Na jiných alternativách už to nejde. Nehledě NATO , že některé články či témata už vám Google odmítne přeložit. Např. obří demonstrace v Německu proti covidové totalitě. Ale protestuji "naši", ti východňari. O tom se raději nigdo nepokouší ani mrknout vokem. To už raději , jak emíci v rallye Hassaka v Sýrii k úhoně přišli. Prý jim tam Rus naboural protiminové auto, a ti černí v něm se nacházejí ve stavu zraněných. Už to řeší i Klingoni.

  orinoko

  OdpovědětVymazat
 19. 16:03
  A kdo má číst tvoje moudrá o rouškách ? Co máš proti chlapům v hospodě a co máš proti fotbalu ? Možná patříš k tomu třetímu pohlaví, nikdo ti to nemá za zlé, ale mezi chlapy se nepleť. Není náhodou, že teskníš po Honolulovi. Jak je vidět tak u PC sedíš taky, tak to "dovol" i ostatním.

  OdpovědětVymazat
 20. 16:03
  U vás se to teda podařilo sto procentně.

  OdpovědětVymazat
 21. To je nepochopení podstaty. Jestliže někdo šel do hospody, restaurace, kavárny, v zahraničí třeba do uzavřených klubů, nebo si sedl na lavičku na návsi náměstí, nedělal to jen tak pro odpočinek. Byla to vždy nutná činnost pro získávání většího spektra informací, při které si tělo mohlo odpočinout.
  Dříve omezený kruh zdroje novinek, jak třeba bývali oblíbení cestující krajánci, se postupně rozšiřoval. Pokud se jednalo o tisk, šlo to pro každého vyřešit jednoduše a prostě tím, že si kupoval noviny, které mu "seděly". Rádio bylo průlomem, že člověk slyšel hlas živého člověka někde teď právě hovořícího a posílající informace dál mezi lidmi. I to se dalo zvládnout i ten počáteční nárůst obliby filmových představení. Ale právě tehdy se začalo studovat umění masové manipulace. Především tam, kde se muselo zboží co nejrychleji prodat a nebo vůbec. Média se stávala stále více především byznysem pro zisk a ne předávání potřebných informací.
  Metody klamu se zlepšovaly a my občané jen s obtížemi jsme dokázali těmto manipulacím vzdorovat a výhodu měl ten, kdo si nepřál být zmanipulovaný, ale musel mít znalosti, aby to rozpoznal. S rozšiřováním televizního vysílání díky technickým možnostem přicházel nejprve jako svobodné, ale mnohem spíše by se mělo říkat pouze dosud volné, nové médium - internet.
  Každé médium, které jsem vyjmenoval, se v určité fázi stalo byť třeba jen na určité období hlavním zdrojem manipulace. Dnes na nás působí vše, co vezmete do ruky nebo na co se podíváme.
  Vždy každý člověk hledal i naprosto nevědomě spolehlivé zdroje informací. A právě i např. hospody byly jedním z nich, protože tady jste většinu nebo dokonce všechny znal a věděl, co od koho můžete očekávat. Protože každý zdroj se prověřuje jaksi sám, svými výsledky. Protože nás je třeba pro další rozvoj kapitalismu stále držet "pod krkem" a konec konců i ve strachu, pak se trend stěhování za prací z venkova do města stal mezníkem, kdy se změnil i náš vlastní přístup k informacím. Zatímco na vesnici lidé vědí o tom druhém i co není pravda, tak ve městě je situace mnohem složitější pro získávání informací místního významu. Při vší snaze se zde ve městě nevytváří takové vztahy, protože zde panuje mnohem větší anonymita a tím nespolehlivost informací.
  Kde teda mají lidé hledat informace a jak je také získávat bez správných otázek? Na jednu skvělou knihu přijdou minimálně desítky škvárů a patoků "umělecké duše". Stejně je to s informačními zdroji na internetu.
  Jsou také mnohem více vidět lidičky, kteří nechtějí měnit svoje jakékoliv názory na cokoliv (připomenu výrok Konfucia: Jen blázen nemění v životě své názory.), protože hledají potvrzení své správnosti. Jinak se to nedá popsat, tento stav, kdy se cítí napadeni nesouhlasem a i "větším" souhlasem", než mají v mysli oni.
  Tady se v diskusích na internetu odkrývá částečně plná škála všech druhů lidstva a úrovně jejich myšlení a schopností, částečně proto, že zdaleka nediskutují všichni čtenáři daných statí, takže je to pouze výběr. Jestli k lepšímu či horšímu je otázkou, ale iluze si nikdo dělat nemůže.
  Také je to vizitka celé společnosti, její mravní a hodnotové mozaiky, kdy se ukazuje čím dál tím více bída školství. Pořád tvrdím, že přes obrovskou snahu se nepodařilo zlikvidovat vše, co bylo u nás v tomto směru dobré. Ale čas na záchranu se krátí.
  Takže není třeba vítat Klingony, ale Borgy! :)

  OdpovědětVymazat
 22. Ten článek přeložila a publikovala na mém webu Desítka (www.desitka.org) moje maličkost. Zde jsem si přečetl komplet celou diskusi a jsem rád, za tolik zajímavých postřehů a příspěvků. Beru si z nich ponaučení pro mou další práci. Nedá mi, když již zde píši, abych vás nepozval k přečteení dalšího zajímavého článku, tentokráte od publicisty Petera Koeniga s názvem "Globální ničení, zablokování, COVID-19 – hospodářské a sociální dopady", http://desitka.org/globalni-niceni-zablokovani-covid-19-hospodarske-socialni-dopady/. Přejí všem hezké dny.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.