Reklama

pondělí 24. srpna 2020

Vondruška: Quo vadis, Bělorusko?

Vlastimil Vondruška a -rp-

24. 8. 2020 Vondruska a  PrvníZprávy

Jako geopolitická situace se dnes označují fakta, že sousedící země mají nějakou minulost, která obvykle ovlivňuje jejich vzájemné sympatie či antipatie, píše Vlastimil Vondruška na svém blogu.

(Na snímku autor článku - PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.)


V chování politiků to však často nehraje žádnou roli. Jednak proto, že o dějinách většinou nic nevědí, anebo jsou jim lhostejné, protože před nimi leží nekonečné pláně globalizačního kutilství. A tak zmáčknutím hlasovacího knoflíku z pohodlného, bezpečného a dobře placeného poslaneckého místa rozhodují o lidech, aniž by tušili, co tihle lidé doopravdy cítí a chtějí.

Jenže země a národy mají své dějiny, tradici, psychologické limity a také vlastní národní zájmy. Dneska všichni vědí, co se má v Bělorusku udělat. Ale kdo ve skutečnosti tuší, jaké byly osudy téhle země a proč jsou postoje Polska, Litvy a Ruska k Bělorusku takové, jaké jsou? A proč Bělorusové věří více Rusku než Polákům?

Takže bez emocí a ideologie pár informací:

Až do 20. století neměli Bělorusové vlastní stát a nebyli považováni za samostatný národ. Žilo tam převážně slovanské obyvatelstvo, které se hlásilo k východnímu, tedy pravoslavnému křesťanství, ovšem v průběhu staletí se zde podle politické situace usazovali Varjagové, Tataři, Litevci, Poláci i Rusové. A ti všichni se snažili původnímu obyvatelstvu vnutit svou vládu, víru a mravy. Jenže vládnoucí elity byly vždycky v menšině, a proto si od nich většina venkovského obyvatelstva udržovala odstup, jehož výrazem bylo iracionální, ale reálné povědomí „běloruské“ identity.

Na území dnešního Běloruska se první slovanské kmeny objevily už někdy v 7. století př. n. l. V 9. století ovládla toto území Kyjevská Rus, kterou ovšem v polovině 13. století rozvrátily tatarské nájezdy. Oslabení tradičního ruského rivala využilo velkoknížectví litevské a území Běloruska k sobě politicky připoutalo vytvořením svazu, který bojoval na východě proti Tatarům a na západě proti expanzi Řádu německých rytířů. V křižáckých kronikách se poprvé objevuje pojem Bílá Rus jako označení území jihovýchodně od Litvy.

Na konci 14. století se litevský kníže Vladislav II. Jagello stal polským králem a vznikla polsko-litevská unie. To zcela změnilo poměry v Bělorusku. Jakmile Jagellonci „vstoupili do Evropy“, museli se přizpůsobit tehdejší ideologii, a to znamenalo striktní orientací církve na římského papeže, aby nebyli osočováni „z pohanství či kacířství“. To se tehdy v politickém boji používalo jako mocenský klín stejně jako dnes osočení z „nedemokratické vlády“.

Jenže pravoslavné Bělorusko se postavilo proti snahám litevských knížat podřídit je papežovi. Došlo k zápasu, jehož výsledkem byl smír v roce 1596, známý jako brestlitevská unie. Stejně jako u nás vznikla v rámci oficiálního katolického křesťanství církev kališnická, v Bělorusku to byla církev uniatská. Bohoslužby si uchovaly liturgické zásady východního pravoslaví, obecně se však církev řídila dogmaty západního křesťanství a uznala za svou hlavu papeže.

Polsko, po staletí začleněné do politického, právního a ideologického feudálního systému střední a západní Evropy, reformovalo v tomto duchu nejprve Litvu a záhy poté i Bělorusko. Domácí šlechta přijala katolickou víru, začala hovořit polsky a životní styl přizpůsobovala Polsku, zatímco lidé na venkově a ve městech zůstali věrní tradicím předků, uniatské církvi a hovořili domácí běloruštinou. Ta však byla v 17. století v úředním styku nahrazena polštinou.

Mocenské zájmy po třicetileté válce vedly k devastaci Běloruska. V Rusko-polské válce v letech 1654 až 1667 se bojovalo o vliv na Ukrajině, v Severní válce v letech 1700 až 1721 bojovalo Rusko se Švédskem o přístup k Baltskému moři. Během oněch smutných padesáti let, plných krutosti, hladu a epidemií zahynula asi polovina běloruského obyvatelstva.

Na konci 18. století si velmoci upadající Polsko rozdělily. Bělorusko připadlo Rusku, které tu začalo politiku „rusifikace“. V roce 1839 byla rozpuštěna uniatská církev a o rok později bylo zakázáno používat označení Bělorusko. Kalinowského povstání v roce 1863 však dosáhlo částečného úspěchu v tom, že bylo povoleno vydávat tiskoviny v běloruském jazyce.

Na konci 1. světové války vyhlásil po odchodu německých okupačních jednotek nově ustavený parlament Litevsko-běloruskou socialistickou republiku. Tento nový státní útvar záhy poté vojensky napadlo Polsko. Došlo k válce se sovětským Ruskem, která skončila v roce 1920 opětovným rozdělením Běloruska zhruba na dvě poloviny, polskou a ruskou. V té ruské (kromě Bělorusů tu žily početné menšiny Rusů, Poláků a Židů) byla vyhlášena Běloruská sovětská socialistická republika, která se v roce 1922 stala součástí Sovětského svazu.

V politických turbulencích na konci 20. století se Bělorusko politicky osamostatnilo, i když ta cesta nebyla přímočará. Ještě 17. března 1991 hlasovalo 83% obyvatel v referendu pro setrvání Běloruska ve svazku se Sovětským svazem. To ovšem zvrátil pokus militantního komunistického křídla o puč v Moskvě v srpnu 1991, po němž byla běloruská politická reprezentace donucena vyhlásit 25. srpna 1991 nezávislost. O tři dny později byla zakázána činnost komunistické strany a do čela země se dostal Stanislav Šuškevič, liberál a zastánce prozápadních reforem.

Krizi v zemi vyřešily až předčasné volby v roce 1994, z nich vítězně vyšla strana premiéra Kebiče, složená z bývalých členů komunistické strany. První prezidentské volby v Bělorusku se konaly 10. srpna 1994 a vítězem se stal Alexandr Lukašenko. Jeho první kroky vedly k potírání korupce a hospodářskému upevňování vztahů s Ruskem. Již tehdy odmítl otevřít ekonomiku západním velmocem.

Protože od počátku narážel na odpor poslanců jak z řad demokratů, tak i komunistů (někteří dokonce vyhlásili hladovku), zorganizoval Lukašenko 15. května 1995 referendum. To přijalo rozšíření jeho pravomocí, uznání ruštiny jako úředního jazyka, souhlasilo s posilováním ekonomických vztahů s Ruskem a dávalo prezidentovi pravomoc kdykoli rozpustit parlament.

První pokus opozice sesadit Lukašenka se odehrál v roce 1996. Demonstrace v Minsku potlačily pořádkové síly. Protesty přesto pokračovaly. V roce 1999 zorganizovaly opoziční síly neoficiální prezidentské volby. Při účasti 53% voličů v nich ovšem znovu zvítězil Lukašenko. Opozice se rozpadla a její představitelé začali útočit na sebe navzájem.

Vondruška: Z demokracie děláme děvku prodejnou

V roce 1998 oznámily USA, že nikdy neuznají Lukašenka, který ovšem doma vyhrával jedny volby za druhými. Volby v roce 2000 podle mezinárodních pozorovatelů nesplnily demokratické standardy. Po prezidentských volbách v roce 2001 západní země prohlásily Lukašenka na „nežádoucí osobu“. V pozadí toho ovšem stály četné nevládní organizace, neboť Lukašenko omezil jejich finanční podporu ze zahraničních zdrojů. Výsledky voleb do parlamentu v roce 2004 se dodnes označují jako sporné.

V prezidentských volbách 2006 vyhrál Lukašenko (dostal 82,6% hlasů). Podle Ruska byly volby transparentní, podle OBSE sporné a USA obvinily Lukašenka z falšování výsledků. Běloruská opozice výsledky voleb neuznala. Následovaly demonstrace v Minsku, které policie rozehnala a některé vůdce zatkla. I další prezidentské volby označila opozice za zmanipulované (minská „kavárna“ se činila stejně, jako ta pražská) a vždycky se organizovaly protesty, následované ovšem tvrdými represemi (zvláště v roce 2010).

Myslím, že nemá cenu v tomto běloruském politickém folkloru pokračovat. Je to stejná píseň, a zpívá se i dneska. Člověk ani nemusí být prognostikem s pronikavým intelektem, aby mu došlo, že neúspěšná opozice vždycky a všude pomlouvá vítěze a jako kluci na písku se mu snaží rozbít jeho bábovičky.

Klíčová otázka v celé téhle hře na demokracii je, o co jde ve skutečnosti. Tak za prvé, Bělorusko hraničí s Ruskem. Nepřekvapí, že roli tu hrají i peníze. Bělorusko po svém osamostatnění a příklonu k liberalismu připravovalo rozsáhlé privatizační projekty. Ty se s nástupem Lukašenka zastavily a „u ledu“ jsou dosud. V praxi tu stále funguje cosi jako státní socialismus, který nevylučuje soukromé vlastnictví, ale stále si drží dohled nad klíčovými podniky. Tahle filozofie brání vlivným západním korporacím proniknout do Běloruska, levně tu nakoupit podniky a půdu.

Potvrzuje to prohlášení prezidenta Lukašenka před prezidentskými volbami: „Musíme si ujasnit, jakou cestou se vydáme. Buď se vydáme cestou, kterou navrhují moje „alternativy“ prostřednictvím privatizace, reformy a tak dále - ale to nebude se mnou, já nepřistoupím na rozlomení sociální základny naší země“.

S ohledem na události posledních desetiletí v Bělorusku by se politici neměli opájet iluzemi, že nové volby by Lukašenka smetly. Jednak nikdo exaktně nedokázal, že nedávné volby byly zmanipulované (jako údajně všechny předešlé od roku 1994!). Co když ty výsledky jsou pravdivé? A pak, nikdo netuší, kolik Bělorusů opravdu opozici podporuje a kolik z nich by znovu Lukašenka volilo. Bělorusové to nemají snadné a nelze říci, že by chtěli utíkat do náruče Evropské unie. „Stařičký mocnář“ je však v čele země příliš dlouho. Každá tvář se okouká a současný odpor proti němu je obvyklým hnutím „za změnu“. Nikoli změnu politické orientace, ale spíše hledání nového politika, který však zatím v Bělorusku není.

Psychologicky mezi prostým lidem platí, že nepřítelem Bělorusů není Rusko, ale Polsko. Po staletí Poláci Bělorusům ubližovali, a tohle povědomí je stále živé (to jen my občas zapomínáme, že stejné to bylo s námi a Němci).

Nechme Bělorusko být, naše halasná prohlášení s ním stejně nic neudělají, jako neudělaly dosud. Lidé si vždycky nakonec poradí sami a rozhodně lépe, než když jim do toho mluví zahraniční politici, novináři, aktivisti a někdy i vojáci. Kolik „demokratických kruciát“ už přineslo nevratné škody ve světě všude tam, kde nerespektujeme místní zvyklosti a tradice a myslíme si, že ty naše jsou nejlepší. Pokud chceme Bělorusku opravdu pomoci, nevnucujme mu západoevropský model demokracie.75 komentářů :

 1. Doporučuji panu Vondruškovi vyslechnout hodinovou přednášku pana Satanovského
  https://www.youtube.com/watch?v=0E12WSbPJTc

  Je poradcem Šojgu (ruský ministr obrany) a vysvětluje vzájemné vazby Běloruska a Rusku. Před rozpadem SSSR bylo v Bělorusku vybudováno centrum spojení s ruským loďstvem a jedno z center obrany před velmi pravděpodobném zákeřném útoku raketami na Rusko. V přednášce je přehled o výrobních kooperacích v obranném průmyslu. To všechno ztratili Rusové na Ukrajině. Podle Satanovského nebylo možné ztratit Sevastopol a tak předem prohrát možný vojenský konflikt. Ten. kdo mluví o demokracii v Bělorusku, vlastně podporuje pozabíjení milionů Rusů. Můžeme souhlasit, můžeme být proti, to je však vše, co nám zbude. Kdyby nás přes náš odpor zatáhli jako oběti do konfliktu, těžce to odneseme. Mají pro nás připraveny pořady v ČT a ČRo s duchovní útěchou Jakuba Železného z podzemního úkrytu kdesi v Americe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tam už na ně nečeká ani jedna česká TELEbrita. Prý tam jde o kejhák.

   orinoko

   Smazat
  2. Můžete tu myšlenku nějak rozvést? Demokracie, t.j. pravidelné střídání u moci na základě rozhodnutí voličů, je podpora zabíjení milionů Rusů? Není to maličko paranoidní? Mně to spíš připadá jako příprava na okupaci.

   Smazat
  3. Demokracie v Evropě i ve Státech silně kulhá. Nad svobodnou vůlí občanů vyhrává mediální masáž vlastníků médií. Takže hovno demokracie, u nás stejně jako v USA.

   Smazat
  4. 16:47
   Kolik padlo občanů CCCP? ve WWII? Vy jste si tu přednášku Satanovského neposlechl, viďte! Neumíte rusky, proto se blbě neptejte. Železná lady tvrdilo, že by stačilo, aby zůstalo naživu tak 15 milionů Rusů.

   Smazat
 2. Snad se eurobolševikovi z Evropské unie nepodaří z Běloruska udělat to, co z Ukrajiny. Rozvrácenou, zdegenerovanou a zdevastovanou zemi. Přejme Bělorusům, aby tlak bruselského eurobolševika vydrželi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. proboha seznamte se s významem základních pojmů a nedělejte ze sebe hlupáka, který nerozumí těm základním. Napřed si nastudujte, co opravdu znamená bolševismus,ne ta hanlivá etiketa vymyšlená a používaná jeho nepřáteli, demagogy a neználky...
   zadruhé eurobolševismus neexistuje - existuje eurokorporátní oligarchie, bránící a prosazující zájmy korporací a ultrapravice - která splňuje mnoho charakteristických znaků fašismu.

   Smazat
  2. 11:25
   Když už, tak eurotrockistu. Bolševici byli lidé, kteří hájili zájmy prostého lidu - většiny (bolšinstva). Zatím co trockisté hájili a hájí zájmy elity a západních agresorů. Toto by si měl ujasnit každý, kdo nadává bolševikům. Bolševikem je každý člověk, který hájí zájmy většiny.

   Smazat
  3. Nevěřím, že se USA a EU podaří uskutečnit "demokratický" puč v Bělorusku ! Dnes už jen buržoazní politruci a fandové nadvlády USA nad světem mohou bláhově věřit na to, že se majdan v Bělorusku povede! Musí se smířit s tím, že nepřibude další rozkradená země a základny NATA (USA) se neposunou blíže k Rusku !!

   Smazat
  4. Měli byste se zaobírat tím, co se děje v Rusku.

   "Nemecká vláda sa domnieva, že je „viac ako pravdepodobné“, že ruský opozičný predstaviteľ Alexej Navaľnyj, ktorého v súčasnosti liečia v nemocnici Charité v Berlíne, bol otrávený. V pondelok to vyhlásil hovorca vlády Steffen Seibert, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP."

   Dnes odpoledne: "Nemeckí lekári: Z testov vyplynulo, že Navaľnyj bol otrávený"

   диагностика показала, что российского блогера и оппозиционера Алексея Навального отравили веществом, относящимся к группе «холинэстеразы». Источник: https://rusvesna.su/news/1598279836

   Takže je to jasné. Už se začaly podnikat určité kroky. Manželka Navalného v součinnosti s německou vládou bude požadovat, aby se případ projednával na půdě OSN. Chce také zaangažovat Řadu bezpečnosti OSN bez přítomnosti Ruska, které je jejím stálým členem. Americká vláda již prohlásila, že podnikne konkrétní kroky, aby tato prosba byla vyslyšena. Jak pravila paní Navalná, Rusko v současné době nepatří nejen do Řady bezpečnosti, ale ani do OSN.pani Navalná zároveň vyzvala všechny čestné obyvatele Ruska a Běloruska, aby společně pozvedly své síly na osvobození svých zemí od diktatury.

   Smazat
  5. í24. srpna 2020 19:05
   Kéž by se Gerrmáni raději starali o své lidi. Neustávají pokusy s "otrávenými a zavražděnými ruskými opozičníky a zrádci národa. A Vy se dovzdělejte a to ne pořady ČT, ČRo a idioty typu řeporyjského prassete, Koláře, Jakuba Železného.
   Václav

   Smazat
  6. Highly probably ? Tak to jooo... Oni to vlastně jinak neuměj .

   Koloděj

   Smazat
 3. Hlavně by měl Lukašenko zlikvidovat kolaboranty z ASPEN bakalovy stáje pokud působí v Bělorusku nebo jim podobné hajzly,aby nemohli být v klíčových korytech tak jako v České republice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:27
   Píšete zlikvidovat hajzly. Potom jste větší hajzl než celej Lukašenko a je potřeba zlikvidovat vás.
   Píši jen ve stejné duchu jako vy!!

   Smazat
  2. 16;07
   Erst kommt der Tag aneb píšu jako ty!

   Smazat
  3. 16:07 Nevěřím, že si nedovedete přeložit do spisovného jazyka, že pan 11:27 chtěl v podstatě říct, že Lukašenko by měl zakázat a vyhostit takové neziskové organizace, které v zemi tvoří pátou kolonu, nerespektují výsledky voleb a snaží se podněcovat obyvatelstvo k "majdanu". Z této myšlenky usuzovat, cituji vás: že autor je větší hajzl než Lukašenko a je potřeba ho zlikvidovat... no promiňte, ale to je opravdu poněkud nevkusné.

   Vy jistě víte, že likvidace nějaké instituce je cosi jiného, než likvidace člověka. Ovládejte se prosím.

   Smazat
  4. 1:30
   Obhajoba toho v 11:27 se vám moc nepovedla, zřejmě špatně chápete psané slovo. Jasně píše-
   - ZLIKVIDOVAT KOLABORANTY A JIM PODOBNÉ HAJZLY - rozuměj lidi z masa, kosti, fyzické a lidi kteří pracují v instituci a následně je zlikvidovat, pozabíjet, tak snad už tomu rozumíte, nebo ještě ne??? Potom podle vás se normální lidé mohou zlikvidovat, ale darebák prezident ne, zvláštní postoj.
   Oni nikoho nepodněcují, jen chtějí nové, spravedlivé, nezfalšované volby, na tohle mají v demokracii snad právo, podle vás totalitáře asi ne!

   Smazat
  5. Ad 10:09 - Nové volby chce i Milión chvilek. Hahaha. Také zaplnili prostranství - tu Václavák , tu Letnou, a co? Jsme v demokracii nebo nejsme? Tak musí kušovat a kdyby začali vyvádět jako na Majdanu, dostanou od policie nařezáno, pěkně po demokraticku.
   U nás vyhrožovali prezidentovi smrtí a co? Opět nic. Nikdo si nešel sednout. Tak toho pana vychovatele pověs do skříně a diskutuj o něčem podstatném.

   Smazat
  6. Kluci neblbněte, nestojí to za to, abyste se navzájem strkali do skartovaček.

   Smazat
  7. 17:19 Já jsem holka :-)

   Smazat
 4. Musel jsem se podívat, jestli ten článek není vlastně o české co co t line.

  orinoko

  OdpovědětSmazat
 5. Problém je v tom, že tzv. Západu nejde o Bělorusko, ale hlavním terčem je Rusko. Proto prebendy nedostane ten, kdo pomůže Bělorusům, ale ten, kdo uškodí Rusku. Jak o tom svědčí odhalený program "opozice": Uzavřít hranice s Ruskem, otevřít je na západ, zakázat požívání ruštiny (alespoň na čas, jak požaduje nositelka Nobelovy ceny o které jsem nikdy neslyšel), ukončení činnosti ruských firem, zákaz podnikat s ruskými firmami, předání armády západu atd. atp. Proto proto i program původně obsahoval i "hladké předání moci" jakési paní, která kde se vzala tu se vzala. Když se ukázalo, že tudy cesta nevede a Lukašenko není Janukovyč a OMON si s agresívními "humanisty" hravě poradí, šli i na opakování voleb ovšem pod patronací "demokratického" západu, jak nám předvedli na Ukrajině. A Poláci si už brousí zuby: v Grodně (které ukradl Pilsudski už v r. 1919 a pak museli vrátit v r. 1939) už vlály polské vlajky a v polských městech jezdily (a možná ještě jezdí) tramvaje s mapami Polska z r. 1938, tedy i s těmi ukradenými územími Běloruska a Ukrajiny (včetně Lvova). Rusové Lukašenka znají a nezapomněli na jeho protiruskou politiku, když se snažil vlísat se do přízně Západu. Tak si fikaně počkali, až Lukašenko přijde o veškerou podporu západních politiků a prozápadních neziskovek a pak mu nabídli pomoc. S tím, že uchrání jeho a vnější hranice. S domácími si musí poradit sám. A to dokázal. Zakázal narušovat pořádek - tedy i dopravu. Takže protestujícím zbyly pouze chodníky. Stávky být mohou, ale kdo jednou odejde, už se nesmí vrátit a mzdu taky nedostane. Protestující umělci se shromáždili před budovou filharmonie a tu jim za zády zamkli. Stávkující fabriky budou uzavřeny. Takže opozici zbývají jen "řetězy solidarity" na chodnících, pokřikování a vyzpěvování. Navíc armáda striktně zakázala zneužívat k demonstracím památníky obětem války. "Budete mít co dočinění ne s policií, ale armádou!" To už zní jinak§ A jak dlouho vydrží netáhla pochodovat po chodnících bez hmatatelného výsledku? Ani masakr se nekonal. Západ to už odpískal. Neprohlásil Tichanovskou (nebo jak se ta baba jmenuje) prezidentkou a její "komitét" za jediného představitele běloruského lidu. Navíc v Polsku se hlásí další prezidentský adept, jakýsi Cepkalo. Ten prý jednal s "významnými americkými politiky". To je jiný level, než litevští úředníčci. Dokonce ani my ani EU nespěcháme se sankcemi. Takže to půjde do ztracena.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ten exil. Hotel MarRIOTt není žádná láce. Pokud se věci nebudou hýbat, tak to bude muset platit opičan BABÁK v rámci humanitární pomoci.
   Ten si nasral do bot. Co co t.

   orinoko

   Smazat
  2. 11:49
   K vašemu postu bych doplnil. Podniky, ve který se pokoušejí stávkovat jsou vesměs státní. Soukromé podniky a podniky v rukou Poláků a dalších majitelů z EU nestávkují. Ti jedou a vydělávají, zatímco dělníci ve státních podnicích jsou podněcování ke stávkám.

   Smazat
  3. 11.48 - Velmi střízlivý rozbor a postřeh, gratulace !

   Smazat
 6. Hlavně by měl Lukašenko zlikvidovat kolaboranty z ASPEN bakalovy stáje pokud působí v Bělorusku nebo jim podobné hajzly,aby nemohli být v klíčových korytech tak jako v České republice.

  OdpovědětSmazat
 7. Přesně tak - v souladu s článkem. Nechme Bělorusko Běloruskem, oni už se s tím nějak poperou. je to jejich boj, a když se jim do toho nebude srát "západ" budou v pohodě. A pokud jde o ČR - máme snad diametrálně jiné starosti -ne? Desetitisícové důchody proti stotisícovým platům poslanců ( "zástupců lidu") - no, není to skandální? A jak jsem se dočetl o našich dětech, které mají na hrbu statisícové exekuce.... pozvracel jsem se. Je to vůbec možné? Jak k něčemu takovému mohli naši politikové (opět "zástupci lidu") nechat dojít? To je ještě horší svinstvo, než jaké dělají kolem sebe svině (myšleno - zvíře) A řada dalších sviňáren je tady zapečené, pěkně zapouzdřené, nikdo do toho teď nechce nípat. Raději budeme bořit sochy, a mediálně nadávat na jakýsi sloup. A taky jsem četl, že i když se prokáže "neoprávněná exekuce" tj. že byl třeba bezdůvodně zabaven komusi dům, už to pak není možné napravit anulováním a vrácením věci do původního stavu. Ale - jak to? Jak je tedy možné, že po roce 1990 byly houfně a plošně prováděny takzvané "mimosoudní rehabilitace" a privatizovány celé činžáky i s nájemníky prosím!!! protože byly kdysi ( před padesáti léty) "neoprávněně zabaveny", nebo je - a to bylo hodně oblíbené tehdy - "darovali domácí státu v tísni"??? A taky řada rodinných domků, které si během let nějací lidé řádně koupili, aniž měli tušení, že byli kdysi komusi zabaveny, a rekonstruovali je značným nákladem...!!! tyto v podstatě prasečiny se děly zcela normálně, prý "vypořádávání s minulým režimem"? Takže ten správný režim se vypořádává s tím nesprávným tím, že vyhodí zcela nevinné lidi z bytu na ulici bez náhrady? "To víš - bezprecedentní svinstvo" - řekl mi jeden advokát, a ještě jsme jásali, jak je to správné!!! Prý si musíme počkat na další převrat, ten bude zase okázale napravovat "staré křivdy" novými prasečinami - a tak pořád dokola. Kdy už před tím přestaneme strkat hlavu do písku jako pštrosi? Chápu - ono je lepší kopat do soch a žvanit o Bělorusku, než dotýkat se našich domácích boláků, plných hnisu. Tekl by ven, a to politická šlechta a nadlidi připustí, až budou v důchodech nebo někde zalezlí.

  OdpovědětSmazat
 8. Jestli jim tam zorganizují stejnou "demokracii" jako u nás, tak se mají na co těšit. Posledním zdejším hitem je otisk prstu do nové plánované občanky, to opravdu nemá chybu. Jestli tu za socíku byla totalita, tak teď je tu co ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Otisk palce v OP tu vyžadovali němečtí vrazi a okupanti za II.sv.války.

   Smazat
  2. 12:24
   Vy posuzujete totalitu podle otisku palce na vašem dokladu. Mě tahle věc nevadí, co je špatně?? Spíše jsem rád, že odpadne rodné číslo, které se dalo tak lehce zneužít.
   JOJO, vše nové se někomu zdá špatné, i bez nějakého konkrétního duvodu!

   Smazat
  3. Mně se zase líbí, že občanka bude moci býti zaměřena, kde je. Já ji neustále někde hledám, po kapsách, v obýváku, v kuchyni mezi hrnci...Takhle si zavolám a hned budu vědět, kam sem ji dal...Opravdu vše nové není špatné...

   Smazat
  4. 18:21
   Doufám, že takovou službu pro vás na policii zavedou jako aplikaci. Jinak byste se musel pořád hlásit oddělení evidence a možná platit. :)

   Smazat
  5. 18:31 on bohatě stačí mobilní telefon. Ale nějaký personální elektronický identifikátor, který budete povinni sebou nosit i na záchod a do vany, bych typl, že se brzo zavede.

   Smazat
  6. 12:24 Co je špatně ? Vy už jste možná olepenej byl, tak vám to nevadí. Do současné doby se tu braly otisky prstů pouze vymezenému okruhu kriminálníkû. Vám nevadí, že se tímto krokem dostáváte na jejich úroveň ? Zvláštní.

   Smazat
  7. 18:21 Hahaha, to zameření OP bude pro JEJICH potřebu, nikoliv pro vaši. Kromě toho, že vaši polohu zjistí podle mobilu, do budoucna jim jí práskne i vaše občanka. A to ani nemluvím o tom, že by někdo někde s vaší občankou v kapse, někoho zavraždil, to se panečku nařehtáte. Kde jim blítaj migranti to metuší, ale nás budou sledovat jak tažný ptáky. Svoboda jak lusk.

   Smazat
  8. 17:12 Očipování OP mi silně připomíná ochranný dohled, kdy musel mít policejní orgám přehled o tom, kde se mu zájmový jedinec motá. Je to velmi snadno zneužitelné a hnedle bych řekl kýmkoliv, protože za prachy se tu dostanete ke všemu. Nějaké zneužití rodného čísla je proti permanentnímu šmírování brnkačka.

   Smazat
 9. Proč mají státy NATO neustálou potřebu se je-bat do jiných států, které mají svoji suverenitu se nechtějí být vazaly ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Srv. aktuální geopolitickou analýzu Oskara Krejčího.

   Smazat
  2. To je postup k ovládnutí: vytvořit chaos a pak jako Jezinky přijít s "pomocí" (pozlátko a korálky pro Indiány) a následně diktovat, co mohou a nemohou.

   Smazat
  3. Peníze, zisk, prachy, moc.
   NATO v podstatě chrání a rozšiřuje ekonomické zájmy svých členů, se zvláštním ohledem na jednoho jediného člena.

   Smazat
  4. právě proto ...

   Koloděj

   Smazat
 10. Žádný západní model demokracie neexistuje to je jen liberální diktatura. Je jasné že by o osudu své země měli uvažovat Bělorusové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. co je to demokracie (nová definice) - je to sofistikovaný otrokářský systém, kde otrok ani netuší že je otrokem a spokojeně hýká nadšením

   Smazat
 11. Rakousko: Okamurův kolega zničen blondýnou. Nové info, vše bylo jinak. A trestaný Salvini?

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rakousko-Okamuruv-kolega-znicen-blondynou-Nove-info-vse-bylo-jinak-A-trestany-Salvini-634659

  OdpovědětSmazat
 12. Já vždycky žasnu, jak se kdekdo tváří vědecky - např jakýsi leviathan jinde - a pak nás bombarduje sajrajtem. Pravda je vždycky uprostřed. Nikomu nestraní , to jen někdo má pocit, že se jí individuálně blíží.
  Vondruška napsal hezký článek, ale jako vždy sterilní. Když se Bělorusům nepomůže proti - tak to sami nezvládnou. A také běží o Královec. Tam se to také střídalo. Stejné jako v polském Slezsku. Co východní Prusko, nechybí tam? Inťoši jsou opravdu zvláštní lidský druh.

  orinoko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda nemůže být uprostřed, to by nebyla pravdou, ta prostě je, to uprostřed je kompromis.

   Smazat
  2. Jj, takový komproMYS Dobré naděje.
   Jako třeba Gorbi. Sjednotíme germánii. A bude dobře.
   A je dobře. Už se zase jebe pochod na východ. Ovšem to už byla Germánie sjednocena naposledy.
   Zase se dobereme té správné pravdy, až ruský kůň se napije z Rýna.

   orinoko

   Smazat
 13. Opět musím připomenout slova bible svaté: "Všechno zlo pochází z lásky k penězům a majetku". A o to především i v Bělorusku, ale i proti Rusku či Číně ze strany Západu jde. Žádné mírové soužití a soutěžení, jak to přikazuje Charta OSN!

  OdpovědětSmazat
 14. Pan Vondruška píše poutavé historické knihy. Má takový vytříbený Rukopis

  OdpovědětSmazat
 15. Už to je jasné, Navalnyj byl otráven organofosfáty. Němečtí lékaři se domnívají, že mu byl jed podán buď na letišti nebo v letadle. Mohl ho do těla dostat také inhalací Německá vláda je v šoku.

  Zdroj Reuters:

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úžasné, nevědí jakým jedem, ale otráven byl. A basta. Vypadá to Roundup, výrobce Monsanto, USA. Že by Trump? Jako odměna Putinovi za to, že vyhrál s jeho pomocí volby? To nemá chybu! Co Rus, to zločinec, co Navalnyj, to svatý! Bože MAtričku Rus ochraňuj. Detschůland Deustchland über alles, über alles in der Welt!

   Smazat
  2. Jak může být asistent režie v šoku z představení na kterém se podílel: Že se spektákl povedl? Že se nepovedl? Z čeho tady?

   Smazat
  3. Pro 18:27 Atropin mu podali už Rusové jako první. A sdělili to svým německým kolegům. Otravná látka není známa, není znám čas otravy ani způsob podání jedu, ale jednoznačně jde o otravu! A basta! Rusové musí najít toho, kdo ho otrávil. Proč Rusové? Předali ho živého (skoro) na požádání německé vlády. Na žádost té samé vlády ho předali jakési neziskovce, co se zbývá obrany míru pomocí filmu a vezli ho v charterovém letadle. Kdo tam byl, co tam dělal, jak s ním zacházeli...? To by měli vymyslet Němci. Ti mají máslo na hlavě. Najednou to není pacient, ale host německé kancléřky a má ho v referátu Bundeswehr. Navalnyj je pouhá herecká šmíra, ze které dělá západní reklama jakousi hvězdu. Peníze "neziskovek" jemu i jeho okolí zajišťují sladký život v luxusu. Nejdražší auta, soukromá letadla, nóbl hotely atd. Ale v Rusku na něj kašlou. Nikdy neměl více než 0,3%. Proto se vždy před volbami nechá zašít na čtrnáct dnů až tři neděle, aby se jim vyhul (popere se s policajty, zorganizuje nepovolenou demonstraci s pár svými poskoky apod.). A pak vykřikuje, že volby byly zfalšované a on že by to Putinovi natřel rozdílem třídy. Už je tím trapný. A drahý. Chlebodárci pochopili, je čas na změnu. Před ním byly za hvězdy šlápoty Pussy Riots. Pouze ruská šlapadla vystupovala v Dolní sněmovně, byla v Oválné pracovně a muckala se s prezidenty a premiéry veřejně. Fuchtle z jiných zemí si musí vymrčovat přízeň médií jako Me Too nebo sladkobolných románcích o zneužití stážistek. Kdepak je Pussynkám konec? Ale to byly alespoň kočky, které uviděly obchodní příležitost, tak se jí chopily a vymačkaly z ní co se dalo. A spokojeně se sbalily a užívají si. Přeju jim to. Navalnyj nevěděl, že padla.

   Smazat
  4. 23:36 kde jste četl, že v Omsku podávali atropin? Nic takového jsem na ruských webech nečetl. Oni se soustředili na narkotika ne na organofosfáty, proto o nich paní Navalná prohlásila, že to jsou diletanti.

   Smazat
  5. 23:36 Na českých i ruských webech. A je tam toho víc. Třeba i to, že v případě, že by byl použit jed o kterém Němci mluví, tak by se žádný toxikolog nespletl. Příznaky jsou charakteristické a viditelné. Třeba pěna u úst, tzv. bradykardie (zpomalený tep), třes, atd.. Nic takového pacient nevykazoval. Vezměte v úvahu, že pacient není almara. Při předání proběhne k vyšetření (minimálně prohlídka a kontrola životních funkcí) a předání veškeré dokumentace. A Rusové si jistě dali sakra záležet, aby vše sedělo. Němci mají problém.

   Smazat
  6. 5:55, 18:27 Ach bože, tak vy i čtete nenáviděné ruské weby? Nespíte zjevně. Jíte proboha? Vždyť se to musí podepsat na vašem zdraví! Člověče, jezdím dlouhodobě do RF a mohu vás ujistit, že Navalný vůbec nikoho nezajímá. Resp. marginální množství obyvatel. Ano, lidi mají výhrady k Putinovi, ale moc dobře vědí, že není nikdo adekvátní k dispozici. Po něm by nastoupil nikoli Navalný, či něco podobného, ale nějaký opravdu vostrý chlápek, který nebude tak chladnokrevný a rozvážný jako současný prezident. A masakr je tady. A ten smete i vás. To bude konečná.
   Nechcete si místo toho, že si ničíte nervy a celé tělo politikou, které zjevně nerozumíte, dělat něco pro vás prospěšného. Věnovat se rodině, sportovat, poslouchat hudbu, jít na výstavu.... Ujišťuji vás, že na žádném serveru jste ještě nikdy nikoho o ničem nepřesvědčil. Jste totiž strašně naivní. Lidi z vás mají maximálně srandu.

   Smazat
 16. Opravdu dobrý i poučný článek. Já myslím, že rozumná podpora demonstrantům je na místě (léčení zmlácených, informace, pokud režim omezuje internet a podobně, případně blábolí něco o invazi z Litvy). Ale nešaškovat někde po pódiích, prostě dát podporu, která je opravdu cítit. Věřím, že to Bělorusové zdárně dotáhnou do nových voleb, kde kandidáti představí své politické i ekonomické programy a občané si vyberou.

  OdpovědětSmazat
 17. „Polsko, po staletí začleněné do politického, právního a ideologického feudálního systému střední a západní Evropy, reformovalo v tomto duchu nejprve Litvu a záhy poté i Bělorusko.“
  „Na konci 18. století si velmoci upadající Polsko rozdělily. Bělorusko připadlo Rusku, které tu začalo politiku »rusifikace«“.

  Pokud, jak chce autor, Polsko v 16. a 17. st. běloruský prostor jen blahodárně „reformovalo“, a Rusko ho násilně „rusifikovalo“, nabízí se otázka: Proč současné vedení Běloruska, a spolu s ním i většina obyvatelstva, mají větší důvěru k Rusům, a tím i náklonnost spojit se s Ruskem, nežli k Polákům a Polsku? Že by jim mírumilovné polské „reformátorství“ vadilo více než barbarská ruská „rusifikace“?

  Pojem „rusifikace“ (ale i polonizace, čechizace, maďarizace…) je mnohotvárný a může znamenat jak politickou, kulturní, náboženskou, jazykovou nadvládu, tak civilizační přínos (což bylo údělem některých tatarských, kozáckých, mongolských, čukotských kmenů). Obvykle je ale spojováno s násilným vytlačováním jazyka místních občanů a zaváděním „oficiálního“, okupačního. Běloruským etnickým obyvatelstvem ruština nemohla být takto vnímána ze dvou důvodů: 1. samo používalo velmi blízký ruštině rusinský jazyk: 2. obdobu tohoto jazyka, tj. církevní slovanštinu používalo v rámci modliteb ke svému pravoslavnému bohu (jehož uctívali i Rusové). Jinými slovy svůj přirozený komunikační nástroj využívalo jak v každodenním životě, tak na úrovni formování svých duševních potřeb, tedy i kultury a lidských morálních hodnot – základu každé národní identity. A právě na tyto nezbytné pro každý národ roviny sebeurčení zaútočilo Polsko, když koncem 16. st. rukama místních oligarchů přistoupilo na popud Říma k rozsáhlé katolizaci svých běloruských poddaných.

  Nemaje dost sil ani náboženských argumentů na prolomení odporu ruských patriarchů, polský král Zikmund III. Vasa se rozhodl přiklonit se k nápadu zpřetrhat veškeré vazby Bělorusů na Moskvu tím, že je zažene do nově utvořené, závislé na Římu církve uniatské (nešlo tedy, jak chce autor, o litevské snahy, ale jednoznačně polské – popolštěná litevská knížata neměla už na tomto území téměř žádnou politickou moc). Tento projekt ovšem nadzvedl vlnu nevole doslova v celém pravoslavném světě, jenž si uvědomoval, že se jedná o další záludný pokus Říma nahlodat jeho celistvost.

  OdpovědětSmazat
 18. Pokračování
  Do Litevského Brestu, kde se v říjnu 1596 r., po několika letech konspirace, vyjednávání a vydírání měl konat ustavující sněm (ve skutečnosti synod) nové církve, přijely mnohé delegace pravoslavné církve, mj. i pobouření představitele jejího nejuznávanějšího řeckého kláštera Athos, s cílem zabránit útoku katolických biskupů na jejich církev. Marně. Polští katoličtí hierarchové z území Polského království, Litevského knížectví (v tom případě hlavně Bělorusko) a z Haliče (záp. Ukrajina) spolu s polskými zemskými oligarchy mečem a ohněm tlumili veškerý odpor místních poddaných a dukáty odměňovali váhající. Nakonec se jim podařilo přesvědčit jisté množství ochotných podrobit se konverzi a poslat je do Říma s cílem naklonit papeže Klemense IV. k oficiálnímu vyhlášení připojení uniatů k Římskokatolické církvi. To ale bez svolení Církve pravoslavné nebylo z právního hlediska přípustné. Potřebný souhlas byl dosažen teprve u jednacího stolu v Litevském Brestu, kde 6 pravoslavných biskupů zvedlo ruku pro a jen 2 proti.

  S ohledem na tyto skutečnosti je tedy na místě nahlížet na polskou politiku v 16. a 17. st. na území dnešního Běloruska jako na zcela jednoznačně „polonizačni“, a ne reformní – ta byla potřebná samotnému Polsku (v té době se např. na populaci státu nahlíželo výhradně z hlediska majetkového: šlechta a velmoži, tj. přibližně 10% stavu, byli považováni za národ a občany, vesničané za nesvéprávné otroky; znalosti čtení a psaní se mohla prokázat přibližně jen polovina šlechty a většina církevních důstojníků). Ale čas na urovnání vnitřních problémů nedozrál nikdy. Pokus něco změnit přišel za krále Stanislava Augusta Poniatowského, který se na tzv. Velkém sněmu (1788-1792) zasadil o schválení moderní Ústavy 3 Máje, ta ale již neměla šanci ovlivnit chod státu, protože r. 1772 nastalo 1. dělení Polska, a v letech 1793-95 druhé i třetí. Polsko zmizelo z mapy světa.

  Opomíjení tak významných historických události a společenských souvislosti v komentářích na téma možných příčin současných politických a společenských perturbací na čáře styku východní Evropy a Ruska nemůže vést k žádným smysluplným závěrům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobré. Já bych dodal jen, že když Polsko získalo po prohře Tuchačevského ve válce s Polskem část Běloruska a Ukrajiny (jenom náhodou "neposlušnější oblasti?), zavedlo za dvacet let prakticky plošnou polonizaci, s rušením bez náhrady výuky v místních jazycích, ať už rusky, bělorusky, ukrajinsky. Zároveň se měnily pravoslavné stánky na katolické. Vedoucí místa zde zastávali prakticky výhradně rození Poláci, i když, jestli si to dobře pamatuji, sem každý Polák šel více méně za trest, podobně jako se chodilo na Zakarpatskou Rus. Poláci na těchto územích prakticky nic neinvestovali a ekonomicky je nerozvíjeli. Po konci Polska, po napadení Německem v r. 1939, na tato území vstoupila Rudá armáda a byla zde vítána s nadšením. Po referendech se tato území stala součástí Běloruské SSR a Ukrajinské SSR.
   Poláci "ztratili" ještě jedno území a to v Pobaltí u Litvy opět kousek země společně s jeho nynějším hlavním městem - Vilniusem. Tento kousek získali díky tomu, že po uzavření příměří (1920) však vypukla předstíraná vzpoura části polských oddílů, které obsadily Vilnius a vyhlásily loutkový stát Střední Litva, který byl v roce 1922 připojen k Polsku. Polský generál Lucjan Żeligowski, pocházející z Vilenska (stejně jako vůdce Polska Józef Piłsudský), dostal od svého vrchního velení rozkaz vyvolat "vzpouru" svých jednotek a vytlačit ze svého rodného Vilenska litevská vojska. Želigovský rozkaz splnil. Polská operace byla odsouzena Spojeným královstvím (Britové v té době stáli proti Polsku ve všech věcech týkajících se otázky hranic) i Francií a polská vláda se od ní formálně distancovala. (zdroj Wikipedia)

   Smazat
  2. Vy dva jste nepochopili jednu věc. Nezapomínejte, že Rusové obsadili mezinárodní teritorium Sibiře a využívají ji pro sebe. Obsadili Arktiku a pobřeží několika moří, Kubáň, Petrohrad, zabrali území mnoha národům jako třeba Kalmykům, Baškyrům, Dagestancům, Čečenům a spoustě dalších národů... Tohle vše budou muset vrátí a platit a platit. Nad všemi vezme patronát OSN pod vedením USA.

   Kolikrát jsem už tohle konstatování viděl. Ani ne tak v západním tisku, ale hlavně na Ukrajině a už i v Bělorusku. Často se to objevuje v polských diskusích, ale i našich a slovenských. Nedávno jsem natrefil na jeden chorvatský web, kde to seriozně rozebírali. Tato myšlenka, že Rusko neexistuje, je vpravována i prostřednictvím trollů do diskusí stále častěji. Není třeba zapomínat, že orgány OSN jsou v USA a Amerika může rozhodnout, že zástupcům neexistujícího státu nepovolí vstup anebo je rovnou zatkne a zkonfiskuje majetek, jako to už udělali v Seattlu. Svět je připravován na válku.

   Smazat
  3. 5:52 Prosím vás, rozlišujte Rusko a RF. To bude stačit. Když to pochopíte, sám uvidíte že vaše další úvahy nestojí na zemi. Přestaňte si idealizovat Ameriku. To je až komické. Ale pravdu máte v tom, že je svět připravován na válku. Tak to bude fičák. Užívejte si života dokud ho máte.

   Smazat

 19. JUŠČENKO, POLITKOVSKA, NĚMCOV, SKRIPAL, LITVINĚNKO, BEREZOVSKIJ, NAVANYJ, MAGNITSKIJ....

  OSM ZÁŘEZŮ NA PUTINOVĚ PAŽBĚ. NENOO SPÍŠ ZKUMAVCE, PROTOŽE TEN ZMRD ÚTOČÍ ZÁKEŘNĚ JEDEM.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidíš, jak je ten Putin zlý! Němcova zastřelil tou tvou zkumavkou pod svými kremelskými okny ruklou kavkazských islamistů. Fakt hrůza. Skripala a jeho dočku ozkumavkoval tak špatně, že se z toho dostali až do britského domácího vězení nadosmrti. Ono se provalilo, že Skripal chtěl obchodovat s bojovou látkou, vyráběnou v sousedním Portadowndu. atd. atd.

   Smazat
  2. 21:48
   Měl byste se víc dívat hlavně na anglické detektivky. Možná byste zjistil, že nic není takové, jak to vypadá, především ve VB.

   Smazat
 20. 24.8.19.05. Paní Navalná to musí mít - eufemisticky řečeno - v hlavě poněkud vypatlané. Dovedete si představit zasedání Rady bezpečnosti bez Ruska? (Pokud se tak stane, dlouho už diskuze nepovedeme, stejně jako všichni ostatní, po Polsku jsme jasně druzí...) K tomu hlavní a jediný bod programu: otrava génia, kterého kdyby v Ruské federaci konečně pustili k volbám, jistě by vyhrál hned v prvním kole, Putin, neputin. Neuvěřitelné, co snese papír a...lidská blbost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Umím si to představit, prostě se ruští delegáti vyhostí z USA. Tak to je jednoduché. Ostatní neudělají nic, jinak dopadnou stejně.

   Smazat
  2. Delegáti rady OSN nemohou být vyhoštěni. Ale nemějte strach, už se pracuje na výběru nového místa sídla OSN. Právě vyhoštění rusů by byla dobrá záminka urychlit ten krok. Až bude vše připraveno, stane se něco takového a OSN z Ameriky zvedna kotvy.

   Smazat
 21. V Turecku se USA pokusili v rámci dovozu demokracie prezidenta přímo zabít, tady si to zatím nedovolili, a tak se rozhodli zabít Navalného. Dělá jim ted´ v Německu děvku, Merkelová rozhoduje, jestli mu ty přívody odpojí a nebo ne, kam až je člověk ochoten zajít za cizí peníze? Pojďme sundat Petříčka z postu ministra, to je ostuda tohoto státu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:36
   USA chtely zabít Recepta a v Bělorusku zatím ne. Gratuluji k blábolu roku:
   A zase další, který všude byl, všechno ví, od všeho má klíče. USA chtěly zabít Recepta, dnes USA zabije Navalného, Merklová rozhoduje o životě Navalného, hochu co ty děláš, tebe je škoda,jako věštec by ses "uživil"
   No a co se týká pana Petříčka, který dělá svou práci velice dobře, tak ti nic snad nebrání "sundat" jej z toho postu a jmenovat se ty sám!!! Takových chytráku jako ty není nikdy dost!!

   Smazat
  2. 9:53
   To s tím Erdoganem má kolega pravdu. Erdogana v poslední chvíli zachránilo to, že mu Putin dal echo, co se chystá. Pokud nevěříte, že by to mohla být pravda, podívejte se jak skončili kamarádi USA Husajn Kaddáfi, Bin Ládin, Asada a Erdogana rusové zachránili.
   Co se týče Malopetra, tak to je obyčejná loutka, nemá žádnou kvalitu, která by ukazovala na to, že je to člověk na svém místě. Jedinou jeho kvalitou je, že přesně plní zadání svého loutkáře. Je to prostě nula.

   Smazat
 22. Co když si Navalnyj vzal něco sám aby v době Běloruské krize zvýšil tlak na Rusko. Kdo cokoliv prokáže. Je to fraška.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych spíš tipoval na to, že ho otrávili jeho spolupracovníci. Jak mohla prodavačka čaje vědět, že jde Navalného poskok pro čaj právě pro něj??? Jedině že tam před poskokem do něj něco hodila, nebo sám poskok?

   Smazat
  2. 12:56
   Čaj je jenom taková vějička. Pokud by bylo něco v čaji, projevilo by se to mnohem dříve. Zajímavé je spíš to, co se stalo na záchodě v letadle. Tam odešel normálně, ale ze záchodu už sám nevyšel. To znamená, že si mohl sám něco vzít, ale nebylo to to co předpokládal. Je zajímavá také ta okolnost, že letiště v Omsku bylo právě v době, kdy piloti žádali o nouzové přistání uzavřeno z důvodu telefonického nahlášení bomby. To znamená, že Navalnyj neměl přežít, nebo si myslíte,že to byla náhoda?
   Dále, ruská tajná služba cestuje všude s Navalným, měla jej celou dobu pod dohledem, jenom ne na záchodě. Kdyby bylo v zájmu Putina, aby zemřel, ruští doktoři by se prostě postarali, aby nepřežil. On ale přežil. Zdá se, že objednavateli vraždy ruští doktoři do jeho plánů hodili vidle.
   Mnohem více je podezřelý Chodorkovskij, který je Navalnému přímý nadřízený. Ten hned vyslal do nemocnice za Navalným svoje právníky a právě žena, která vyhlašovala, že byl Navalnyj otráven ihned povýšila na šéfku fondu proti korupci, který byl Navalný přinucen uzavřít. Toto byla jeho velká chyba, že fond nedokázal udržet. Z toho fondu se platí všechny neziskovky, které podléhaly Navalnému. Navalného se potřebovali jednoduše zbavit a udělali to tak aby zabili dvě mouchy jednou ranou. Zbavili se Navalného a hodili to na Putina.

   Smazat
 23. Proboha už skončete s těmi bláboly o otravách ruských idiotů. Vlastně ani to nejsou ruští, jsou to ami iditoti.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.