Reklama

čtvrtek 13. srpna 2020

Zakázaný článek: Vakcína Sputnik V pro globální spolupráci proti pandemii

Kirill Dmitriev
13. 8. 2020  Sputnik

Tento názorový článek, který vypráví příběh o vytvoření ruské vakcíny proti covidu-19 a zdůrazňuje ochotu Ruska spolupracovat s mezinárodní komunitou, byl odmítnut všemi předními západními médii.

My se jej proto rozhodli zveřejnit takový, jaký je, abychom sdíleli naše názory s mezinárodním publikem a zrušili blokádu pozitivních informací o vakcíně. Věříme, že tyto informace jsou rozhodující pro mezinárodní úsilí v boji proti největší výzvě na světě, a chtěli bychom, aby čtenáři sami rozhodli, proč byl tento článek odmítnut.

Tento článek mohou publikovat všechna média, pokud zjistí, že je užitečné představit čtenářům historii a některá fakta o první registrované vakcíně proti covidu-19 na světě. RDIF také spustila webovou stránku www.sputnikvaccine.com, která poskytuje přesné a aktuální informace o vakcíně.


Úspěch Ruska ve vývoji vakcíny proti covidu-19 má kořeny v historii


Nastal „Sputnikův okamžik“. Ruská vakcína Sputnik V byla uvedena na trh a stala se první registrovanou a světě a vyvolala vzpomínky na šokový start sovětského satelitu z roku 1957, který otevřel prostor pro průzkum. Tato nová éra vedla nejen k závodu, ale také k mnoha snahám o spolupráci, včetně společné mise Apollo-Sojuz USA a Sovětského svazu.

Vakcína proti novému typu koronaviru je světovou prioritou číslo jedna a mnoho zemí, organizací a společností tvrdí, že jsou blízko k vývoji vakcíny. Do konce tohoto roku mohou mít některé jiné země své vlastní vakcíny. Je důležité, aby politické překážky nebránily tomu, aby se nejlepší dostupné technologie využívaly ve prospěch všech lidí, a to před nejzávažnější výzvou v posledních desetiletích.

Bohužel místo zkoumání vědeckých důkazů prověřené ruskou platformou adenovirové vektorové vakcíny někteří mezinárodní politici a média dávali přednost politice a pokusům podkopat důvěryhodnost ruské vakcíny. Domníváme se, že takový přístup je kontraproduktivní a vyzýváme k politickému „příměří“ očkovacích látek vzhledem k pandemii covidu-19.

Ve světě není všeobecně známo, že Rusko je po staletí jedním z globálních lídrů ve výzkumu vakcín. Ruská carevna Kateřina Veliká byla příkladem v roce 1768, kdy se jako první v zemi nechala očkovat proti neštovicím, 30 let před zavedením vakcíny ve Spojených státech.

V roce 1892 pozoroval ruský vědec Dmitrij Ivanovskij neobvyklý účinek při studiu tabákových listů infikovaných mozaikou. Listy zůstaly infekční i poté, co vědec bakterie odfiltroval. Přestože to bylo ještě téměř půl století předtím, než byl první virus pozorovatelný mikroskopem, jeho výzkum založil novou vědu zvanou virologie.

Od objevu Ivanovského je Rusko jedním z globálních lídrů v oblasti virologie a výzkumu vakcín, objevily se zde desítky talentovaných vědců, například výzkumník Nikolaj Gamaleja, který studoval v laboratoři francouzského biologa Louise Pasteura v Paříži a otevřel druhou světovou vakcinační stanici proti vzteklině v Rusku v roce 1886.

Sovětský svaz pokračoval v podpoře výzkumu virů a vakcín. Každý, kdo se narodil po 2. světové válce, dostal povinná očkování proti dětské obrně, tuberkulóze a záškrtu. V ojedinělém příkladu spolupráce v období studené války v roce 1955jeli tři přední sovětští virologové do Spojených států, aby nabídli možnosti testování v Sovětském svazu americké vakcíny proti dětské obrně, což je smrtící nemoc, která si vyžádala miliony životů. Pokud bychom pak byli schopni spolupracovat, můžeme a musíme to udělat znovu hned teď.

Desetiletí úsilí ruských a sovětských vědců vedlo k vytvoření vynikající výzkumné infrastruktury, jako je Národní centrum epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleja. Tato infrastruktura sahá od jedné z nejbohatších „virových knihoven“ na světě, vytvořených jedinečnou technikou uchování, až po experimentální šlechtitelská střediska. Jsme hrdí na toto dědictví, které nám umožnilo vytvořit první schválenou vakcínu proti covidu-19 na světě. Již jsme obdrželi mezinárodní žádosti na miliardu dávek naší vakcíny a dosáhli jsme mezinárodních dohod na výrobu 500 milionů dávek ročně s úmyslem jejich navýšení.


Skutečné tajemství


Mnoho západních médií a politiků dnes zpochybňuje rychlost vývoje vakcíny proti koronaviru v Rusku, což vyvolává pochybnosti o její účinnosti a pravosti. Tajemství této rychlosti je ruská odbornost ve výzkumu vakcín. Od osmdesátých let vedlo Gamalejavo centrum úsilí o vývoj technologické platformy využívající adenoviry, které se nacházejí v lidských adenoidech a normálně přenášejí nachlazení, jako „vektory“ nebo vehikula, které mohou indukovat genetický materiál z jiného viru do buňky. Gen z adenoviru, který způsobuje infekci, je odstraněn, zatímco je vložen gen s kódem proteinu z jiného viru. Tento vložený prvek je malý, nepředstavuje hrozbu pro virus a je bezpečný pro tělo, ale stále pomáhá imunitnímu systému reagovat a produkovat protilátky, které nás chrání před infekcí.

Technologická platforma vektorů založených na adenoviru usnadňuje a zrychluje vytváření nových vakcín úpravou počátečního nosného vektoru genetickým materiálem z nových objevujících se virů. Takové vakcíny vyvolávají silnou reakci lidského těla na vytvoření imunity, zatímco celkový proces modifikace vektorů a pilotní výroba trvá jen několik měsíců.

Lidské adenoviry jsou považovány za jedny z nejsnadnějších připravitelných tímto způsobem, a proto se staly velmi populární jako vektory. Od začátku pandemie covidu-19 museli všichni ruští vědci extrahovat kódující gen z nového koronaviru a implantovat jej do známého adenovirového vektoru k dodání do lidské buňky. Rozhodli se použít tuto již osvědčenou a dostupnou technologii místo toho, aby šli na nezmapované území.

Nejnovější studie rovněž ukazují, že k vytvoření dlouhodobé imunity jsou zapotřebí dvě dávky vakcíny. Od roku 2015 ruští vědci pracují na přístupu dvou vektorů, a proto je ve vakcíně proti covidu-19 třeba použít dva typy adenovirových vektorů, Ad5 a Ad26. Tímto způsobem klamou tělo, které si vyvinulo imunitu proti prvnímu typu vektoru, a zesilují účinek vakcíny druhou dávku pomocí jiného vektoru. Je to jako dva vlaky, které se snaží dopravit důležitý náklad do pevnosti lidského těla, která potřebuje dodávku, aby mohla začít produkovat protilátky. Potřebujete druhý vlak, abyste se ujistili, že náklad dorazí na místo určení. Druhý vlak by se měl lišit od prvního, který již byl napaden imunitním systémem těla a je mu již známý. Takže zatímco jiní výrobci vakcín mají pouze jeden vlak, my máme dva.

Díky přístupu dvou vektorů Gamalejavo centrum také vyvinulo a zaregistrovalo vakcínu proti horečce Ebola. Tato vakcína byla v posledních několika letech použita u několika tisíc lidí a vytvořila ověřenou platformu vakcíny, která byla použita na vakcínu proti covidu-19. V letech 2017–2018 dostalo injekci gamalejovy vakcíny přibližně 2 000 lidí v Guineji a Gamalejavo centrum má mezinárodní patent na vakcínu proti Ebole.


Přístup dvou vektorů


Gamalejavo centrum použilo adenovirové vektory k vývoji vakcín proti influenzy ptáků a proti blízkovýchodnímu respiračnímu syndromu (MERS). Obě vakcíny jsou v současné době v pokročilých stádiích klinických zkoušek. Tyto úspěchy ukazují, že ruské laboratoře neztrácely čas v posledních několika desetiletích, zatímco mezinárodní farmaceutický průmysl často podceňoval důležitost výzkumu nových vakcín při absenci globálních zdravotních hrozeb před pandemií koronaviru.

V našich stopách následují další země, které vyvíjejí vakcíny založené na adenovirových vektorech. Oxfordská univerzita používá adenovirus od opice, která nebyla na rozdíl od lidských adenovirů použita ve schválené vakcíně. Americká společnost Johnson & Johnson používá adenovirus Ad26 a čínská CanSino adenovirus Ad5, což jsou stejné vektory, které používá Gamalejavo centrum, ale ještě musí ovládnout přístup dvou vektorů. Obě společnosti již dostaly od svých vlád velké objednávky vakcín.

Použití dvou vektorů je jedinečná technologie vyvinutá vědci Gamalejova centra, která odlišuje ruskou vakcínu od jiných vakcín založených na adenovirových vektorech vyvíjených po celém světě. Vakcíny založené na adenovirových vektorech mají také jasné výhody oproti jiným technologiím, jako jsou mRNA vakcíny.

Prospektivní mRNA vakcíny, které se podrobují klinickým zkouškám ve Spojených státech a dalších zemích, nepoužívají vektory pro dodání a představují molekulu RNA s kódem proteinu koronaviru zabaleným v lipidové membráně. Tato technologie je slibná, ale její vedlejší účinky, zejména vliv na plodnost, nebyly dosud podrobně prozkoumány. Žádná vakcína mRNA dosud neobdržela regulační schválení. Věříme, že v celosvětovém závodě na očkování v boji proti koronaviru budou vítězem adenovirové vektorové vakcíny, ale i v této kategorii má vakcína Gamaleja výhodu.
Čelíme skepticismu

Ruská vakcína je nyní připravena a zaregistrována. První dvě fáze klinických zkoušek skončily a jejich výsledky budou zveřejněny tento měsíc v souladu s mezinárodními požadavky. Tyto dokumenty budou obsahovat podrobné informace o vakcíně, včetně přesných hladin protilátek uvedených v několika testech třetích stran, jakož i proprietárního testu Gamaleja, který stanoví nejúčinnější protilátky proti nárůstu koronaviru. Ukážou také, že všichni účastníci klinických zkoušek si vyvinuli 100% imunitu vůči covidu-19.

Studie na zlatých křečcích, zvířatech, která obvykle umírají na covid-19, prokázaly 100% ochranu a nepřítomnost poškození plic poté, co dostali smrtící infekční dávku. Po registraci provedeme mezinárodní klinické zkoušky ve třech dalších zemích. Očekává se, že hromadná výroba vakcíny bude zahájena do září a již nyní vidíme silný celosvětový zájem o vakcínu.

Skepticismus mezi mezinárodními médii a politiky se objevil právě v době, kdy Rusko oznámilo své plány na hromadnou výrobu vakcíny proti covidu-19. Když jsem mluvil se západními médii, mnozí odmítli zahrnout do svých příběhů klíčová fakta o ruském výzkumu této vakcíny. Tento skepticismus vnímáme jako pokus o podkopání našeho úsilí vyvinout funkční vakcínu, která zastaví pandemii a pomůže znovu otevřít globální ekonomiku.

Není to poprvé, kdy Rusko čelí mezinárodní nedůvěře ve své vedoucí postavení ve vědě, když politika stojí v cestě vědeckým průlomům a ohrožuje veřejné zdraví. Během vypuknutí dětské obrny v Japonsku v 50. letech minulého století šly japonské matky, jejíchž děti umíraly na obrnu, demonstrovat proti své vlastní vládě, která z politických důvodů zakázala dovoz sovětské vakcíny proti této nemoci. Demonstrantky dosáhly svého cíle a zákaz byl zrušen. Zachránily tak životy více než 20 milionů japonských dětí.

Dnešní politika opět stojí v cestě ruské technologii, která může zachránit životy po celém světě. Rusko je otevřené mezinárodní spolupráci v boji proti této a budoucí pandemii. Podle slov sovětského delegáta na mezinárodní konferenci o vakcínách proti dětské obrně ve Washingtonu v roce 1960, který v reakci na otázky publika o bezpečnosti vakcíny řekl, že my v Rusku „milujeme naše děti a zajímáme se o jejich blaho stejně jako lidé ve Spojených státech nebo jakákoli jiné části“. Po těchto slovech získala sovětská delegace ovace od publika a pokračovala společná práce na vakcínách. Nyní musíme myslet na pohodu a prosperitu budoucích generací. Všechny země na světě musí nechat politiku stranou a soustředit se na nalezení lepších řešení a technologií na ochranu životů a obnovení hospodářské činnosti. Naše nadace již vytvořila výrobní partnerství v pěti zemích pro společnou výrobu ruské vakcíny. Možná díky tomuto partnerství v boji proti covidu-19 v určitém okamžiku budeme moci přehodnotit a odstranit politicky motivovaná omezení mezinárodních vztahů, která jsou zastaralá a představují překážku koordinovanému úsilí na řešení globálních problémů.Kirill Dmitriev je generálním ředitelem Ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu se správou 50 miliard dolarů.


52 komentářů :

 1. Však na havlo seznamu vyřvávali že Ruskou vakcínu nikdy to nás radši nechají pochcípat. Šílenost liberálních poskoků nezná mezí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu, líp bych to nevyjádřil.

   Smazat
 2. Gratuluji a blahopřeji Rusům k vytvoření vakcíny, resp. bylo úplně jasné, že presstituti ze Západu puknou vzteky. Sledovat jejich zděšení a zoufalství je naprosto unikátní, skvěle si to užívám. Za existence SSSR jsem Rusům vůbec nefandil, teď jim fandím úplně ve všem. Ať celá podělaná Evropská unie třeba shoří vzteky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlas rozumu snad dolehne i na všechny , kteří sledují pouze vysílání ve stylu Amerika first.

   Smazat
 3. Rusko by se k nabídce své vakciny světu mělo postavit následovně: "Chceš vakcínu, chceš pomoc a spolupracovat, fajn dodáme. Nechceš, máš blbé kecy, tak si naser". A Američani jsou přeci světová 1, tak ať klidně chcípají první a pomůžou si sami.

  OdpovědětSmazat
 4. Na frekvenci 1 jsem slyšel, že Rusko se "prsí", že má, jako první vakcínu proti kovidu. Američané nemají nic, ale už stanovili cenu na 10 000kč a povinnost očkovat. Bude to platit stát a možná budou třeba vakcíny dvě. Americká firma už to "nic" i prodává, zaslechl jsem někde, že Ukrajina koupila 5 milionů vakcín. Bil Gates už se nemůže dočkat, až dostane ten balík za tu sračku. Je chudobný, tak mu to přejme. Budou to nejdražší saponáty na světě a to s povinností je nakupovat, pochopitelně pro Americké vazaly.

  OdpovědětSmazat
 5. Rusove maji strategickou vyhodu eliminaci covidu jako hrozby a paralyzovani ekonomiky. Tu musi vyuzit hlavne pro sve lidi a spojence. At si zapadni zidak keca co chce, at ji nechce. To muze byt prece Rusum jedno. Zapadni lichvari si naplanovali veliky zisk z prodeje jejich vakcin, cetl jsem, ze z Ceska ma stat 10 000 Kc.
  Vektorova metoda a pouziti Adenoviru je novinka. Zapadni vakciny v sobe obsahuji oslabene krysi nebo opici viry, aktivator jako aluminium, dioxin, kultury pestuji na vejcich. Pridavaji tam i latky z detskych embryi a podobne. Je to stredoveka alchymie. Nenecham se ockovat zadnou vakcinou. Souseduv synacek zemrel v kojeneckem veku po vpichnuti vakciny. Jsou pripady i ochrnuti koncetin, ci dozivotniho zmrzaceni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Od někoho kdo pořád lže, se očkovat nenechám, mám strach a teď ať si vyberou, koho tím myslím:)

   Smazat
  2. 14::22
   Nebojí se tolik, von jich ani Pomprle ani Dilinogate vočkovat nebude😃

   Smazat
 6. Bojíte se o práci? Možná vás vezmou tady: V Česku mají vyrůst nová imigrační centra za 95 milionů z veřejného rozpočtu

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bojite-se-o-praci-Mozna-vas-vezmou-tady-V-Cesku-maji-vyrust-nova-imigracni-centra-za-95-milionu-z-verejneho-rozpoctu-633524

  OdpovědětSmazat
 7. Tenhle uspech neni nahodou. Rusove za SSSR dodavali 90 % vakcin pouzivanych na zapade. Ted uz tak 5 %. Tak se na nich podepsala vychvalovana Perestrojka. 650 valecnych lodi bylo vyrazeno a prodano do srotu. Jo, americky Zidak vedel, jak nicit Rusko s pomoci US poradcu a ruskych zradcu jako Gajdara, Cubajse, ruskych oligarchu co si nakradli a utekli na zapad. Ted jim kradou jejich penize zapadaci. Ty volove si mysleli, ze na zapade je raj a bez chyby. Chodorkovskij zlodej nenavidi Putina, ze ho zavrel na 10 let a intrikuje proti nemu na zapade.

  OdpovědětSmazat
 8. Opravdove srovnani vakcin ze zapadu a z Ruska uvidime, pokud se nebude lhat. Rusove jich maji jeste 7 v pipeline, mimo toho Avifavir tablety.
  Jo, benzinova pumpa Rusko, kde panuje hlad a bida a vse je zaostale podle zapadu se hrouti. U blbu vsak vse zustava po starem. Rusko musi zustat toxicke, jinak by nebyl duvod ke zbrojeni. Lide maji ovsem uz dost zidackych kecu a lzi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko není Afrika, ale tady hodně přestřelili.

   Smazat
 9. Opravdove srovnani vakcin ze zapadu a z Ruska uvidime, pokud se nebude lhat. Rusove jich maji jeste 7 v pipeline, mimo toho Avifavir tablety.
  Jo, benzinova pumpa Rusko, kde panuje hlad a bida a vse je zaostale podle zapadu se hrouti. U blbu vsak vse zustava po starem. Rusko musi zustat toxicke, jinak by nebyl duvod ke zbrojeni. Lide maji ovsem uz dost zidackych kecu a lzi.

  OdpovědětSmazat
 10. Gratuluji V. Putinovi a Rusum k dalsimu uspechu a preji hodne dalsich uspechu.

  OdpovědětSmazat
 11. Uspech Ruska je pro zapad a jeho rusofobii jed. Ze Rusove pomahaji mladym rodinam k bydleni nenavratnou pujckou 35 % nakladu se nikde nedovite v mediich na zapade. Kadafi daval lidem jeste mnohem vic a proto musel zemrit.

  OdpovědětSmazat
 12. Jó,soudruzi v čele s tím zmetkem Gatesem už čuchali stamiliardové zisky a...Von Leyno.Nenechám do sebe píchnout nic kromě vakcíny proti tetanu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani tu ne. Vakcína proti tetanu je stejný humus, jako každá jiná zápaďácká vakcína. Podle mně naprosto zbytečná. Když je nějaký úraz, stejně doktoři preventivně píchnou tetanovku, tak na co 2x?

   Smazat
  2. Ja sem se po posledni tetanovce sotva doplazil do prace, tam sem chvili sedel na zachode zalitej studenym potem a jel zase domu. Tyden mi nebylo dobre.

   Smazat
 13. EU a Georg Soros pro Vás chystají na podzim 2020 velké překvapení.

  https://www.youtube.com/watch?v=-y1mbCxRbdM

  OdpovědětSmazat
 14. 13:57
  Myslím že lžete!!!
  Dejte prosím odkaz, že Západní vakcína obsahuje krysí,"" nebö "" opičí viry a aluminium, dioxin.
  Pane, poslední dvě látky jsou velice jedovaté, tak se ptám kde o tom co píšete psali??? aronet, sputnik, ac24 tak potom ano.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:18
   Je ověřené, že Rusko nabízí západu spolupráci, a západ Rusku nepřátelství. To nepřátelství je potvrzováno denně nejen vyjadřováním mejnstrímu, ale taky konkrétními činy předsudečně nenávistných rusofobů. Z těchto důvodů je mi úplně jedno jestli to, co napsal 13:57 je pravda, nebo ne. Důležité je, že ruská vakcína ta svinstva neobsahuje, a dokažte, že je to jinak. Mimochodem, éronet je sofistikovaná mystická filiálka toho mejnstrímu k ještě větší manipulaci těch, kdo se nechají.

   Smazat
  2. 15:18
   Tady nejsou Blicí listy ani Šafrova randírna, Herr Šídlo!!!!!

   Smazat
  3. No - anonyme 15.18 - lék, který se snad všem lidem u nás ve věku 55 plus předepisuje na "ředění krve" tzv. warfarin, jed na krysy obsahuje. Krysa po jeho požití má vykrvácet. Lidem se to aplikuje o sto péro ( snad každému kdo u nás vleze do špitálu) s odůvodněním, že to má zabránit emboliím a mrtvici - myslíte, že je to lék vyvinutý "na východě"? Pokud jsem slyšel, tak spoustu vynikajících našich léků se vyváží naopak "na západ" a odtud k nám chodí svinstvo, a ještě k tomu drahé. Všechny ty pilulky mají spoustu vedlejších negativních účinků - léčí jedno, ničí druhé. Nechal bych "ruské" léky na pokoji. Proč se pořád starat o dění v jiných státech, když v našem vlastním je takový bordel? A všude, kam se podíváš. A jak jsem psal, protože se jim to už vyvlíká z pracek, vymysleli si "covid". Před třiceti léty za všechen bordel mohl "komunizmus", dnes to bude "covid" to jest nemoc, a pandemie a bla bla - ale nikdy ne kapitalizmus. A o tom to je.

   Smazat
  4. Mluvi o tom Dr. Judy Mikovits a Dr. Buttar oba jsou americane a mluvi o tom take Robert Kennedy ml. vyguglujte si to, ale je to v anglictine.
   https://www.otevrisvoumysl.cz/plandemic-skryta-agenda-za-covid-19-cast-1/
   https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-buttar-odhaluje-pravdu-o-covid-19-a-povinnem-ockovani/
   https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-cowan-historie-se-opakuje-5g-koronavirus-viry-nejsou-pricinou-nemoci/
   zde mate neco v cestine, obcas se objevi prelozene video do cestiny, ale casto brzo zmizi.
   zde prikladam jeste jeden velmi zajimavy namet
   https://www.otevrisvoumysl.cz/byvaly-prezident-microsoftu-v-kanade-frank-clegg-riziko-5g-a-bezdratove-technologie/

   Smazat
 15. Narýchlo zbúchaná vakcína proti Covid-19 nemôže byť povinná

  https://www.hlavnespravy.sk/narychlo-zbuchana-vakcina-proti-covid-19-nemoze-byt-povinna/2260793

  Co dodat?

  OdpovědětSmazat
 16. Chválím redakci že konečně v ČR někdo napsal správný název vakcíny Sputnik V a ne jako jiní ynteligenti Sputnik 5. Dodání druhého vektoru do staré platformy je unikátně jednoduché a rychlé řešení.Myslím že řvou farmaceuti kteří už viděli miliardy na svých bankovních kontech. Cena jedné dávky 30-70 Kč, no to musí jednoho na nasr...t.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vakcína testovaná na 42 lidech do ČR nepůjde.

   Smazat
 17. Vzpomenu si na očkování proti ptačí, nebo prasečí chřipce před léty, jaké tanečky kolem toho byly. Nejdříve jenom pro vyvolené a potom najednou byla pro všechny. Na konec ji lidé odmílali a dobře udělali, ukázalo se, že byla šarže k nám dovezena vadná. Nevěřím na čistou vakcínu k nám dovezenou ze západu, Jde o výdělek, zdraví je to poslední, co farmaceutický průmysl zajímá. Mít na výběr, beru ruskou vakcínu.

  OdpovědětSmazat
 18. Článek je odborně přesný a jasně popírá západní pomluvy, že je ruská vakcína málo vyzkoušená a i jinak "vadná" , ale hlavně, že bude fungovat!! Patologická rusofobie a vulgární antikomunismus je v našich médiích jedině to správné a nosné téma, kdy je potřeba překřičet všechna svinstva, zlodějny a politické křivárny posledních cca 30 let, neustálým poukazováním na období totality!! Všechno, co je z Ruska, je špatné a to nejlepší je z USA, ale takový model už dávno neplatí!! Hodně Rusku pomohly sankce, které výrazně uspíšily mobilizaci vnitřní výroby a trhu, takže je třeba Rusko již po několik let největší exportér obilovin na světě,předstihlo USA a Kanadu a trží za ně více, než za zbraně,ale to se u nás nedoporučuje publikovat,protože to je úspěch Ruska!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste opravdu naivka. Nikdo netvrdí, že Rusko je zaostalé, ale zrovna tak jako jiné farma firmy, i ty ruské se snaží prosadit a vydělat prachy. Ta vakcína není bezproblémová a Rusové netestovali třetí fázi. Nikdo netvrdí, že jinde to je vše růžové, jenže vy se zde domníváte, že se jedná o úplný zázrak. To ovšem není pravda.

   Smazat
  2. Jenze ona ta vakcina je malo vyzkousena. Dlouhodoba ucinnost nebo vedlejsi ucinky lze zjistit az ...po dlouhe dobe, logicky. Ja verim, ze rusti vedci te vakcine veri, nakonec jejich povest je v sazce, ale bez dokonceni dalsich fazi testovani stale mluvime o nadejnem prototypu. Nas to ale moc trapit nemusi, protoze se u nas hnedtak neobjevi.

   Smazat
 19. Rusům je nutno blahopřát a smát se pochybovačům. není to poprvé, co Rusové zvládli vakcíny. jejich vakcíny mají pověst jako silné, vytváří dost protilátek n a mohou mít vedlejší účinky, to je ale normální. S ruskou vakcínou máš imunitu nejspíše na delší dobu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste už někdy slyšel anebo dokonce použil nějaký farmakologický výrobek z Ruska? Protože já ve svých skoro osmdesáti pamatuju i socialismus a SSSR,ale odsud nic z této oblasti neznám, a to jsem lékař. Raději si přečtěte prohlášení světové zdravotní organizace a doporučení infektologů v Rusku,to je pravdě podstatně blíže. Jak obstojí tahle vakcína, to ukáže budoucnost,tohle jásání mi připomíná minulý režim.

   Smazat
  2. 7:49
   Je pravda, že současný režim v jásání ten minulý v mnohém překonává, ale na opačnou stranu, než vyčítáte. A WHO, to je ta organizace, v jejímž čele stojí Tedros Adhanom Ghebreyesus, pro vás jako stvořená, doktore.

   Smazat
  3. To že Vy jako lékař nic neznáte, neznamená že neznají jiní. Stačí dva obyčejné ruské léky Karvalon a Paracetamol, takový účinek u našich léků těžko nenajdete. A co se týká vakcíny Sputnik V, přečtěte si v pondělí kompletní zprávu ruského ministerstva RF o klinických zkouškách vakcíny, bude poprvé zveřejněna, vzhledem k věku asi ruštinu ovládáte.

   Smazat
  4. 7:49
   Isoprinosine, na vakcíny od amiokupantů z vysoká💩

   Smazat
 20. Přitroublé hádání o ničem. Děkuji občané - početl jsem si, a nestačím zírat. Myslíte si, že diskuzní žvásty mají na něco vliv? Covid je náš společný čaroděj, je nutno se mu klanět, a nic na něj nezabírá. Myslíte si, že současní političtí šmejdi by byli rádi, kdyby - až začnou lidi ve světě chcípat hlady, a to začnou, protože se valí obrovská krize - kdyby se tím konečně prokázalo, jaké svinstvo je kapitalizmus? Že přináší jen války, zabíjení, nepokoje a krize, kdy umírají spousty lidí? Ne - to nechtějí. Lidi prostě zabíjí "covid" a bude zabíjet "covid" a vymalováno. Kapitalizmus zůstane svatej. Všichni, kdo umřou hlady, umřeli na "covid" - už se k tomu kypří a připravuje půda. Už se kladou pastičky -a my do nich lezeme dobrovolně.

  OdpovědětSmazat
 21. Americká pravda a láska na vítězném postupu ve všech západních médiích :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:30
   No a já jsem s tou láskou k USA spokojen, pokud srovnám s tou Ruskou, tak vždy USA

   Smazat
  2. 11:17
   Láska k největšímu vrahovi, zloději a lháři, tím se může chlubit jen trotl 🤣

   Smazat
 22. Pokud byl CoVid_19 uveden do světa proto, aby pomohl otestovat případný úspěch biol. války, pak mu Číňané i Rusové ukázali, že tudy by ta cesta nevedla. Lépe než-li všechny simulace, co jich Gates a spol. již natropili ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Virus byl vypuštěn k vyvolání krize a zavedení NWO.

   Smazat
 23. To je rozumný názor a přibližuje se realitě.

  OdpovědětSmazat
 24. verilo sa, že ak v Číne vypukne pandemia, pri tej hustote obyvateľstva to bude mať raketový nástup - a nestalo sa - naopak, ten nastal na Južnej pologuli komplet - čím to ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepočítali s disciplínovaností a skromností obyvatel a rychlou reakcí státu ve prospěch obyvatelstva. Měli zkušenosti jen z kapitalismu, život za peníze.

   Smazat
 25. Nejslibnejsi očkovací látka podle WHO je AZD1222 od britské firmy Astra Zeneca. Zde o vakcíně Sputnik V.

  OdpovědětSmazat
 26. V pondělí budou zveřejněny údaje o předklinických a klinických studiích vakcíny Sputnik V, to jen pro některé záměrně nechápavé nebo jinak "politicky orientované".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není to zatím otestované, není 3.fáze. Zřejmě se s testováním může začít, ale někteří američtí vědci varovali i před testy na lidech. Zde je článek ze slovenského alternativního média, které píše názory jedné i druhé skupiny, co se týká názorů na ruskou vakcínu. Podotýkám, že já nejsem žádný uctívač Západu.

   Smazat
 27. 19.45..vies nejake clanky alternativnych medii su dnes zavadzajuce . Rusko to nerobi pre peniaze , ale skor pre prestiz a tiez ma zaujem , aby jeho obcania neboli odkazani
  na zapadny neisty produkt za ktory vyrobca nebere ziadnu
  zodpovednost . Bez prikras, Rusko ma tradiciu vo vakcinach
  ma patent na Ebolu a ma potencial na uspech . Tym nechcem
  dehonestovat zapadnich vedcov , su nesporne sikovni a fundovani , ale pravdepodobne vakcinu este nemaju .

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.